INLEIDING

 

Op deze site kunt u beeldmateriaal vinden, dat u een idee geeft hoe zaken er in het verleden uit hebben gezien. Eventueel kunt u dit materiaal gebruiken om de resultaten van uw eigen onderzoek wat aan te kleden; zover wij weten is dit materiaal vrij van rechten. Vooralsnog beperkt zich het aanbod tot beroepen en schepen, maar als aan dit soort materiaal een duidelijke behoefte bestaat, zullen we proberen om dit aanbod te vergroten.

Mocht u zelf materiaal bezitten, dat eventueel kan dienen als aanvulling, dan stellen we het zeer op prijs als u ons dit laat weten. Er is echter wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden: het materiaal moet vrij zijn van auteursrechten en/of copyrights.


 

Klik hier voor: deze site in PCplus van december 2003