Groote Beer


Afbeelding op tegel, die werd verkocht in de winkels van de Holland America Lijn.
Picture on a tile, that was for sale at the stores of Holland America Line