SCHEPEN IN BEELD

 

De Lage Landen bij de zee waren vanouds sterk georienteerd op de scheepvaart. Brugge, Antwerpen, Dordrecht en de Hanzesteden, later ook Rotterdam en Amsterdam waren dè knooppunten in het handelsverkeer. Hier vandaan werden de producten van het achterland naar verre naties verscheept. Deze steden waren ook op- en overslagplaatsen van goederen, die uit dezelfde verre landen hierheen vervoerd werden. Naast de handel over zee, ging vervoer van en naar het achterland vaak ook voor een groot deel over water. Tenslotte werd er zowel op de binnenwateren als op zee veel gevist. Vis speelde een veel grotere rol in de voeding dan vandaag de dag. Tegen deze achtergrond is het niet vreemd, dat men in de 18e eeuw een grote variēteit aan scheepstypen kende.

Maar ook anderszins was het schip van groot belang. Tienduizenden Nederlanders zijn tussen circa 1600 en 1970 per schip naar 'den vreemde' gegaan. Eerst naar de koloniēn, later naar immigratielanden als de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika, Australie en Nieuw-Zeeland. Op de site FAQ Genealogie BeNeLux kunt u nadere informatie vinden over passagierslijsten van emigranten-schepen. Ga naar het thema Bevolkingsregistratie en vervolgens naar FAQ, waarna u kiest voor emigratie en migratie.

Wij brengen u hier drie groepen afbeeldingen van schepen:

De afbeeldingen zijn, voor zover ons bekend, vrij van rechten en kunnen zonder bezwaar met een klik op de rechter muisknop gedownload worden. Na downloaden zijn de plaatjes te bewerken met behulp van een foto-editor of eventueel met het printerprogramma. Ze zijn eenvoudig op te nemen in een moderne tekstverwerker.