Gecommitteerde Raden in het gewest Holland 1573-1795

 

De territoria van de Gecommitteerde Raden van (Westfriesland en) het Noorderkwartier (1573-1795) en het Zuiderkwartier (1621-1795) overlapten elkaar. De zes bannen van de Zaanstreek stond onder gemeenschappelijk bestuur.
Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee en Duin behoorden tot het Zuiderkwartier.

Bron: Woude, A.M. van der, Het Noorderkwartier, Utrecht