Polderverdeling en molens in de Schermeer tot ca. 1920

 

Er waren 14 poldermolens: A t/m O. Verder drie gangen: tien ondermolens (I), twaalf middenmolens (II)
en veertien bovenmolens (III).  Deze bemaling bestond tot in de twintiger jaren van de vorige eeuw.
De bovenzijde van deze kaart wijst (ongeveer) naar het oosten!

Bron: Schilstra, J.J., Schermerland