Vrije heerlijkheden in de Nederlanden ná 1543

 

Noot: abusievelijk wordt in de legenda Megen als 'Mengen' aangegeven 

Bron: Israel, J.I., De Republiek 1477-1806, Franeker (1996)