Kwartieren in Friesland en Ommelanden met hun omgeving tijdens de Republiek

 

Bron: Israel, J.I., De Republiek 1477-1806, Franeker (1996)