ONDERKIESDISTRICTEN, behoorende tot het hoofdkiesdistrict Alkmaar
voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal

ONDERKIESDISTRICTEN
GEMEENTEN
Aantal
kiezers
Totaal
stemmen
       
Alkmaar

Alkmaar
Oudorp
Heilo
550
37
51


638
Texel
Texel
Vlieland
201
13

214
Terschelling     97
Wieringerwaard     77
Wieringen     103
Helder     470
Zijpe
Zijpe
Callantsoog
262
23

285
Schagen     163
Bergen     66
Schoorl
Schoorl
Petter
52
7

59
Warmenhuizen
Warmenhuizen
Koedijk
66
44

110
Egmond aan Zee     27
Egmond binnen     57
Akersloot     76
Castricum
Castricum
Limmen
51
41

91
Haringcarspel
Haringcarspel
St. Maarten
90
52

142
Winkel     78
Barsingerhorn     98
Heer Hugo Waard     124
Oterleek     53
Oudkarspel

 


Oudkarspel
Zuidscharwoude
Noordscharwoude
St. Pancras
Broek op
              Langedijk
61
30
30
22

39
 

 


182

Schermerhorn     46
Zuid- en Noordschermer    
59
Anna Paulowna     59
Nieuwe Niedorp     79
Oud Niedorp     60
       
    totaal: 3513

 

ONDERDISTRICTEN, behoorende tot het hoofdkiesdistrict Alkmaar,         
 voor de Provinciale Staten      

ONDERDISTRICTEN GEMEENTEN  Aantal kiezers Totaal Stemmen
       
Alkmaar

 

Alkmaar
Oudorp
Heilo
549
37
51
 

637

Egmond aan Zee     27
Castricum
Castricum
Limmen
50
4

91
Uitgeest     93
Heemskerk     28
Akersloot     76
Egmond binnen     57
       
    totaal: 1009

top

LEDEN DER TWEEDE KAMER

     Zitting hebbende voor het hoofdkiesdistrict Alkmaar
Mr. J.L. de Bruijn Kops aftredende in 1879
Mr. W. van der Kaaij aftredende in 1877

 

LEDEN DER PROVINCIALE STATEN

     Zitting hebbende voor het hoofdkiesdistrict Alkmaar
A. Maclaine Pont      ridd. ned. leeuw aftredende in 1877
W. Bos te Oudorp aftredende in 1877
Mr. D.F. van Leeuwen aftredende in 1880

                                     
LEDEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

A. Maclaine Pont, burgem.  ridd. ned. leeuw aftredende in 1876
J.G.A. Verhoeff, Wethouder aftredende in 1875
P.A. v. d. Drift, Wethouder aftredende in 1878

 

RAADSLEDEN

J.M.F. Wellan
Mr. D.F. van Leeuwen
H.J. Conijn
J. Helling, ridd. eikenkr.
H. van den Berg
}
}
}
}
}
aftredende in 1877

 

J.C. Vonk
A. Maclaine Pont, ridd. ned. l.
J.G.A. Verhoeff
P.A. v. d. Drift
M. Cohen Stuart 
}
}
}
}
}
aftredende in 1879

 

P. Bruinvis de Lange
T.L. Koorn
J.C. Koorn
C. Bosman
C.W. Bruinvis
}
}
}
}
}
aftredende in 1881

 

GEMEENTE SECRETARIS 

J. Nuhout van der Veen, ridd. eikenkr.

 

GEMEENTE ONTVANGER

J. van der Sluijs Veer

 

  VERDERE GEMEENTE-AMBTENAREN EN BEDIENDEN

P.B. Kraakman, comm. secret., afd. milit., schutt., enz.
J.Hoek,               comm. secret., afd. burgerl. stand, enz.
G.J. de Vries,     comm. secret., afd. comptabiliteit, enz.
J.C. IJTsma, klerk
J.C. Boom, concierge stadhuis en bode
A. Bolderink, stadsbode en aanplakker
C.C. Paskata, stadsomroeper
P. van Wijngaarden, ambtenaar, toezigt gemeentebelasting
C.G. Bolten, president waagmeester
M. van der Werf, waagmeester
W. de Weerth, waagmeester
H. Burkunk, marktmeester kaasmarkt
G. Storm Sr., opzigter kaasdragers
P.E.Krijt, schrijver aan de waag
G. Storm Jr., schrijver aan de waag
B.W. Pallemans, schrijver aan de waag
S. Stikkel van Dam, marktmeester graanmarkt
A.B. Opdam,             1e meter         graanmarkt 
A. van Tellingen,       2e meter         graanmarkt
G.B. Bruin,                 idem
P. Hazes,                   storter              graanmarkt
H. Doorewaard,        idem
G.F. Binneman         idem
P. van Muiden           drager              graanmarkt
P.Volkers,                  idem          
J. van Beekum,         idem
J. Mos,                       idem
J. Ris,                         idem
A. van Brederode,    idem
P. Pauw,                    idem
J. Schouten,              idem
J. Schoonhoven, marktmeester veemarkten
C.G. Bolten,         idem
F. Jansen,            idem
H. Doorewaard,  idem
J. Schoonhoven, marktmeester groentenmarkt
W. de Wijn,          marktmeester vischmarkt
G. Storm Sr.,       marktmeester botermarkt
idem                     weger              botermarkt
G.F. Binneman    idem
J.H.A. Ezerman, klokkenist
P.E. Krijt, horologiemaker
A. van Kleef, opzigter hout en plantsoenen
D. Koeman Sr., doodgraver
D. Koeman Jr., doodgraversknecht
J. Tesselaar, schoorsteenveger
J. de geus, tolgaarder op den hoeverweg
P. Hartog,                    }
H. Kops,                       }           
J. Bruijn,                       }
D. Snip,                        } 
H. Koster,                     }  bier- en wijnwerkers, tevens belast met het schoonhouden der
F. Jansen,                    }   paden in de plantsoenen.
A. Bouter,                     }
B. Kamp,                      }
J. Haakman,                }
G.B. Bruin,                   } 
A. Boersen, hooisteker
L. Admiraal, idem
M. Hobré, keurmeester van het vee op de markten
H. Doorewaard, keurmeester van de visch
W. de Wijn,         idem
H. van den Berg, hoofdonderwijzer armenschool
A.P. Zeilmaker,   hoofdonderwijzer tusschenschool
C.J. Reiziger,      hoofdonderwijzer burgerschool
Mej. C. Sepp, hoofdonerwijzeres openb. school voor meisjes
Mej. M.E. Otten, onderw. vrouwel. handw., armenschool
Mej. F.M. van de Velde, idem,                      tusschenschool 
M.J. Stucki, onderwijzer in het teekenen
J.G. Burggraaf, idem      in de muziek
Dr. J.J. de gelder, ridd. ekenkr., rector latijnsche school
Dr. D. Hulst, geneeskundige, wijken A, B en E
A.R. Mulder, idem,                   wijken C, D en F
A.A. Gouwe, heelkundige,      wijken A, B en E 
D. Dorbeck,  idem,                  wijken C, D en F
W.G. ten Houten de Lange, stadsverloskundige
M.M. Houffelaar, Wed. J.J. de Roos, stadsvroedvrouw, wijken A, B en E
C.C. Raisig, Wed. J.F. Hagman, stadsvroedvrouw, wijken C, D en F.
J.B. Reekers Cz., ambtenaar, belast met de beteekening van stukken, betreffende vervolging ter invordering van plaatselijke belastingen 

 

Commissiën uit den Raad benoemd

VASTE COMMISSIE VAN FINANCIEN

J.G.A. Verhoeff, voorzitter
J.C. Koorn
J. Helling, ridd. eik. kr.
H. van den Berg
P. Bruinvis de Lange                     

COMMISSIE VERORDENINGEN TEGEN WIER OVERTREDINGEN STRAF IS BEDREIGD

A. Maclaine Pont, voorz., ridd. N.L.
J.G.A. Verhoeff 
J.C. Vonk
Mr. D.F. van Leeuwen
J.C. Koorn

COMMISSIE VAN BIJSTAND VOOR DE PUBLIEKE WERKEN

P. Bruinvis de Lange
M. Cohen Stuart
H.J. Conijn


COMMISSIE VOOR HET MIDDELBAAR ONDERWIJS

A. Maclaine Pont, voorz., ridd. N.L.
J.M.F. Wellan
P.A. v.d. Drift
Dr. C.J. de Lange
Mr. C.R.H. van Lelyveld
 

PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE

C.W. Bruinvis, voorz.
J.C. Koorn
Dr. J.D. Boeke
J. Nuhout van der Veen, r. eikenkr.
Dr. D. Hulst
Mr. A.P. de Lange
J.M.F. Wellan
Mr. W.A.L. Domis

CURATOREN OVER DE LATIJNSCHE SCHOOL

Dr. C.J. de Lange, pres.
Mr. D.F. van Leeuwen
Mr. N.H. de Lange, secret.

GEZONDHEIDSCOMMISSIE

Dr. C.J. de Lange, voorz.
A.R. Mulder
J. Nuhout van der Veen, r. eikenkr.
A. Kläsener

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN

C. Bosman,                                                              aftredende in 1876
H.J. Conijn,                                                               aftredende in 1876 
G.J. van Leeuwen,                                                   aftredende in 1876
T.L. Koorn, voorzitter,                                              aftredende in 1878
S.C. Koster,                                                              aftredende in 1878
H.S. Blok,                                                                  aftredende in 1878
H.P. Ibink Melenbrink, r. eikenkr.                            aftredende in 1878
Mr. J.P. Kraakman, secretaris

top

 

 

Rechterlijke macht

ARRONDISSEMENTS RECHTBANK

Mr. C.R.H. van Lelijveld, president
Mr. A.C. Lagerweij, rechter
Mr. W.A.L. Domis, rechter
Mr. C.P.E. Hanegraaff, rechter
Mr. N.H. de Lange, plaatsvervanger
Mr. A.P. de Lange, plaatsvervanger
Mr. D.F. van Leeuwen, officier van Justitie
Mr. G.P. del Court, subst. officier van justutie
Mr. P. Binkhorst van Oudkarspel en in Koedijk, griffier
Mr. W. Timmer Eckelboom, subst. griffier
H.Post, deurwaarder
A. Levert, idem
B.J. Gonnet, idem
G. Storm jr., beëdigd klerk
J. Taanman, idem
G. Henze, bode

KANTONGERECHT

Mr. J.P.F. van der Miede van Opmeer, kantonrechter
J.C. Vonk, plaatsvervanger
Mr. J.P. Kraakman, plaatsvervanger
Mr. M.A. Kluppel, griffier
J. van Bremen, amtenaar openbaar ministerie

PROCUREURS BIJ DE RECHTBANK

J.C. Vonk
Mr. N.H. de Lange
Mr. J.P. Kraakman
M. Cohen Stuart

ADVOCATEN

Mr. N.H. de Lange
Mr. J.P. Kraakman
Mr. A.P. de Lange

 

POLITIE

J. van Bremen, commissaris, tevens rijkscommissaris
J. Bonouvrié, hoofdagent
A. Schouten, agent
W. KLein, idem
P. de Graaf, idem
D. de Wild, idem
H. Jansens, idem

 NOTARISSEN

J.G.A. Verhoef
H.J. de Lange
J. Bakker Schut
W.F.G.L. Gouwe
P. van Leeuwen
H.H. van Harpen Kuyper

KANDIDAAT NOTARISSEN

B. Preijer
M. Cohen Stuart
Mr. F. Langerhuizen van Uven
J.P. Backx
Jhr. J. Rammelman Elsevier
W. Permentier
H.M. van der Drift

top

 

Rijksambtenaren

RIJKSBETAALMEESTER 

Jhr. G. F. van Spengler,  offic.eikenkr. Kommand. der orde van Isabella la Cattolica van Spanje, kantoor choorstraat

RIJKSBELASTINGEN

H.P. van der Tak, controleur, kantoor hofstraat
P.F.C. Druijvesteijn, ontvanger, kantoor limmerhoek
J.J. Poll, boekhouder
J. Kooiman, commies verificateur
C.A. van Marle, comm. 1e klasse
H. van Middendorp, comm. 2e klasse
G.K.F. Gobius, idem
K.A.E., Sonstral, idem
A.J.A. Jalink, comm. 3e klasse
J.H.J. Hofhuis, deurwaarder Alkmaar c. a.
H.A. Essers, ontvanger voor Bergen c. a. kantoor oudegracht
H. Voorregt, deurwaarder van Bergen, c. a.

COLLEGIE VAN ZETTERS VOOR 'S RIJKS DIRECTE BELASTINGEN

A. Maclaine Pont ridd. ned. leeuw, voorzitter
J.C. Vonk
H. van den Berg
T.L. Koorn
H.J. Conijn
P. Bruinvis de Lange
P.A. van der Drift

 KANTOOR VOOR DEN WAARBORG EN BELASTING DER GOUDEN- EN ZILVEREN WERKEN
Kantoor Ridderstraat

J.S. Laatsman, controleur
P.F.C. Druijvesteijn, ontvanger
F.J. Witteveen, essayeur

POSTERIJEN

Postkantoor            gevestigd    koningsweg B 297
Hulpbrievenbus                           vischmarkt
idem                                             accijnstoren 
idem                                             kostershuis bij de groote kerk 
idem                                             spoorwegstation
W.F.K. Gouwe, directeur
J.F. Canter Cremers, commies
F.J. Ouwens, beambte
J. Breek         besteller, gedempte baansloot A
A. de Vries    idem        oudegracht D
K.J. Henning  idem        laat A
A.A. Weber    idem        gedempte nieuwesloot B
J. de Vries     idem        groot nieuwland D

RIJKSTELEGRAAFKANTOOR
Gevestigd Waaggebouw

H.W. Lieveloo, directeur
A. van Bommel, telegrafist 2e kl.
F.A. Weehuizen, telegrafist 2e kl.
P.J. van Dijk, klerk 2e kl.
K.H. Smorenberg, bode, varnebroek E 89

ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN
kantoor  Ramen

H.L. de Grave

HYPOTHEKEN EN KADASTER
Kantoor Kitsteeg

A. Copes van Hasselt, bewaarder
C. Kooyman Klots, landmeter
M.J. van Erkel, idem
D. Julsing, beëdigd klerk
J.J. Hulskamp, idem

KOLLEKTEUR DER STAATSLOTERIJ
kantoor Breedstraat

J.F. van Gendt

MILITIEKOMMISSARIS IN HET 3e DISTRICT VAN NOORD-HOLLAND
STANDPLAATS ALKMAAR

C.T. Hackstroh

RIJKSWATERSTAAT 2e INSPECTIE 9e DISTRICT

Inspecteur, tijdelijke standplaats Haarlem, Jhr. J.R.T. Ortt
Hoofdingenieur, J.F.W. Conrad
Ingenieur, te Alkmaar, J.M.F. Wellan, langestraat
OPzigter, P.B. Weehuizen, n. h. kanaal
Opzigter voor den provinc. waterst., F.J. Krieger, verdronkenoord

OFFICIEREN EN ONDEROFFICIEREN DER DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ

H.P. Ibink Melenbrink, ridd. eikenkr., maj. Kommandant
M. Cohen Stuart, kapit.
Mr. J.P. Kraakman, idem
S.C. Koster, kapitein a la suite
G.Swerver                  1e luitenant
I. Holtz                         idem
W. Verbeet                 2e luitenant
J.C. Voute                  idem
C.J. Peereboom        idem
Dr. D.A. Kerkhoff       1e luitenant kwartiermeester
Dr. D. Hulst                 offic. v. gez. 2e kl.
J.L. Zondag,               adjud. onderoffic.
G. van Oorschot         serg. maj.
P. Slagter                    idem
J.G. Burggraaf            idem
H. Lobach Jz.              sergeant
G.C. Zondag               idem
D.M. Harteveld           idem
A.M. de Jong              idem
J.G. Koens                  idem
J.E. Clausing,             idem
H. Essen                     idem
D. Koeman Jr.            idem
A. de Munk                  idem
C.G. van Groos           idem
J.B. Obdam                 idem
F.H.C. Rooders          idem
J.J. Tesselaar             idem
G.H.A. Kuijper             idem
J. de Raat Az.             fourier
H.J. Wijdeman            fourier
P. Ooijkaas                 korpor. tamboer
J.M. Otto                      kapelm. bij de muz.              

LEDEN VAN DEN SCHUTTERSRAAD

H.P. Ibink Melenbrink, ridd. eikenkr. voorzitter, maj. komm.
Mr. N.H. de Lange, aditeur
M. Cohen Stuart, kapt.
Dr. D.A. Kerkhoff, 1e luit. kwartierm., secretaris
J.C. Peereboom, 2e luit.
G. van Oorschot, serg. maj.
P. Vlaanderen, korpor.
G. Krijt, schutter

SCHERPSCHUTTERSVEREENIGING

J.J. Molenaar, 2e luitenant
J.G. Burggraaf, adj. onderoffic.

BRANDWEER

R. Bossert Gz., president

        Geele No. 1, Schoutenstraat
F. Vester                         brandm.
B.D. van Dam                 idem
M. Broers                        ass. brandm.
H. Bossert Gzn.              idem
D. Schotsman                 kommand.
D. Hoogslag                    idem
F. Bakker                        idem
J.D. Tander                     idem
D.M.G. Hordijk                idem
J.J. Pesser                      idem
        Bruine No 2, Ridderstraat
C. de Veer                      brandm.
J. Brongers                      idem
J. Gouwe                         ass. brandm.
P. Kool Jz.                        idem
A. Stikkel AJzn.               kommand.
J.L. Evelein                      idem
G. Bossert Rz.                 idem
J.F.J.H. Schilling             idem
A.R. Mulder                      idem
C.P. Mulder                      idem
        
        Witte No. 3, Koningsweg
J.C. Ohmstede                brandm.
H. de Veer                       idem
J. Metz                             ass.brandm.
J.C. Hofman                    idem
P. Kamsteeg                   kommand.
J. Mesman                       idem
E. de Groot                      idem
D. Spits Bz.                     idem
J. v. d. Wal                       idem
T.M. Kronenburg             idem
        Groene No. 4, Turfmarkt
J.J. Molenaar                  brandm.
H.S. Blok                         idem
J.J. Krijt                           ass. brandm. 
A.P. Luit                          idem
N.J. Stam                        kommand.
C.D. Sap                         idem
F.J. Krieger                     idem
H. de Rover                     idem
J.A. van Geenhuysen     idem
C. Grootegoed               idem
        Roode No. 5, Wortelsteeg
W.F. Stoel                       brandm.
G. Bosman                      idem
J.D. Preijer                      ass. brandm.
H.A. Bots                         idem
J.A. Klaverweijden         kommand.
J. Peeperkorn                idem
P.H. v. d. Werf                idem
D. Kos Gz.                      idem
W. van Vuure                  idem
J.P. Neijenhuis               idem

J. van Heerden, bode                 

BUREAU VAN HET STAATSTOEZICHT OP DE SPOORWEGDIENSTEN
IN NOORD-HOLLAND

Voormeer, wijk D no.153

W.D. Eeltjes, spoorwegopziener

EXPLOITATIE NOORD-HOLLANDSCHEN STAATSSPOORWEG HELDER-UITGEEST-ZAANDAM
EN HOLLANDSCHEN IJZEREN SPOORWEG HAARLEM-UITGEEST

R.H.F. Rinte, inspecteur der beweging te Helder
E. van IJsseldijk, stationchef v/h. station te Alkmaar

PERSONEEL ONDER DEN STATIONSCHEF WERKZAAM
GOEDERENKANTOOR

C. Visman, commies, (bij Hobbelman, a/d laat)
J.D. Ebert, schaalknecht, scharlo
P.N. Bont, besteller, baangracht
C. Bronsveld, portier, geest

PLAATSKANTOOR

J.C. Kaper, commies, bij Tander, ritsevoort

TELEGRAAFKANTOOR

W.C. Rensen, commies, verdronkenoord
C. van der Haagen, assistent, ritsevoort
G.A. de Haak, leerling, station

WEG EN WERKEN

Jb. Smit, hoofdopzichter, schoutenstraat
K. Stort, opzicht. gedeelte Noordscharwoude-Alkmaar-Castricum, te Castricum
J.C. Anokkée, schrijver, teekenaar, geesterweg
P.S. Matzen, brugwachter, brug te Alkmaar

top

 

Onderwijs

LATIJNSCHE SCHOOL
Breedstraat

Dr. J.J. de Gelder, rector, ridder eikenkroon

LEERAREN R. H. B. SCHOOL MET 5 JARIGEN CURSUS
Paardenmarkt

Dr. J.D. Boeke, directeur, leeraar in scheikunde, technologie en warenkennis, delfstof- en aardkunde
Dr. D.A. Kerkhoff, leeraar in wiskunde, werktuigkunde en cosmographie
H. de Vries Wz., leeraar in wiskunde
Dr. H.W. Waalewijn, leeraar in natuur-, plant- en dierkunde
Mr. A.P. de Lange, leeraar in staatsinrichting, staathuishoudkunde en statistiek
A. Groenier, leeraar in aardrijkskunde en geschiedenis
M.J. Wuijster, leeraar in nederlandsche taal en letterkunde en schoonschrijven
W. van Ravenhorst, leeraar in de fransche taal- en letterkunde
J.G. Sennet, leeraar in de engelsche taal- en letterkunde
K.E. Scheld, leeraar in de Hoogduitsche taal- en letterkunde
W. Verbeet, leeraar in hand- en lijnteekenen
C. Fogteloo, leeraar in boekhouden, gymnastiek en exerceeren
G. Kam, amanuensis bij natuur en scheik. en natuurl.historie
S. Bruijn, concierge    

BURGERAVONDSCHOOL
Doelenstraat B

W. Verbeet, directeur, leeraar in handteekenen
H. van den Berg, leeraar in reken-, stel- en meetkunde
A.P. Zeilmaker, leeraar in aardrijkskunde, geschiedenis en ned. taal
C. Fogteloo, leeraar in het boekhouden
W.F. de Croix, leeraar in lijnteekenen
Dr. H.W. Waalewijn, leeraar in natuur,- werktuig- en scheikunde

MUZIEKSCHOOL

Directeur J.M. Otto

GYMNASTIEKSCHOOL

Onderwijzer J.G. Burggraaf

OPENBARE BURGERSCHOOL
Brillensteeg

Hoofdonderwijzer C.J. Reiziger

OPENBARE SCHOOL VOOR MEISJES
Oudegracht

Hoofdonderwijzeres C. Sepp

OPENBARE TUSSCHENSCHOOL
Koningsweg

Hoofdonderwijzer A.P. Zeilmaker

OPENBARE ARMENSCHOOL
Doelenstraat

Hoofdonderwijzer H. van den Berg

BIJZONDERE ( CONFESSIONELE) SCHOOL
Doelenstraat

Hoofdonderwijzer J.W. Ort

BIJZONDERE ( R.K.) SCHOOL
Verdronkenoord

M.L. van Gemert

BIJZONDERE (R.K.) SCHOOL, WERKHOVEN EN Co
Oudegracht

Hoofdonderwijzeres J.J.P. van Roosmalen

  BEWAARSCHOOL
Doelenstraat

Hoofonderwijzeres M.A. Elkerbout    

ZONDAGSCHOOL
Vereeniging "laat de kinderkens tot mij komen."
Doelenstraat

D. Rijnders, directeur
G. Krijt, secretaris

GENEESKUNDIGEN, APOTHEKERS, ENZ.

Dr. C.J. de Lange, med. chir. art. obst. doctor
Dr. D. Hulst, med. art. obst. doctor
Dr. J. Kraakman, med. doctor
Dr. J.A. Mensonides, med. chir. art. obst. doctor
N. Lansdorp, genees- heel- en verlosk.
D. Dorbeck,   idem
A.R. Mulder,   idem 
J. Nagelhout,    genees- en heelkundige
P.J. Welboren, idem 
W.G. ten Houten de Lange, heel- en verloskundige
A.A. Gouwe                           idem
N.A. Cohen, tandmeester
M.M. Houffelaar, Wed. J.J. de Roos, vroedvrouw
C.C. Raisig, Wed. J.F. Hagman,        idem
J. Schouten Cz.               apotheker 
H.J. Ansingh                    idem
H.M. Scheepers              idem
A. Conijn Az.                    idem
J.P.F. Wennen                 idem
F.W.A. Brom                    idem
J.J. Molenaar                   idem
C.W. Bruinvis                   idem
W.J. Bakker                     idem
C.J. Peereboom             idem
J. Mesman                       idem
K. Smit, droogist

top

 

Geestelijken

NED. HERV. GEMEENTE  

A.J.P. Oort,      predikant
J. Kraijenbelt,   idem
D.Rijnders,       idem
E.B. Gunning,  idem 

R.C. GEMEENTE

J.H. Ruscheblatt, deken en pastoor, H. Laurentius kerk
J.F.L. Kerschner, kapelaan,               idem
J.L. Jansen,          idem                       idem
H. Bloem, pastoor,                              H. Dominicuskerk
Doesburg, kapelaan,                          idem
Langewin,            idem                        idem

CHRIST. GEREF. GEMEENTE

Vacant

EV. LUTH. GEMEENTE

H.F.W. Grottendieck, predikant

  DOOPSGEZINDE GEMEENTE

H. De Boer, predikant

  REM. GEREF. GEMEENTE

B.G. De Vries van Heijst, predikant

  NED. ISR. GEMEENTE

A.M. Koopman, voorlezer

top

  

Vereenigingen van kunsten en wetenschappen

    MAATSCHAPPIJ V.W., AFD. ALKMAAR 

W.F. Stoel,          president
J.H.A. Ezerman  vice-president
C.J. Reiziger      1e secretaris
H. de Veer          2e secretaris
J.C. Ohmstede   penningm.
M.J. Stucki
J. Krabbendam

NATUUR EN LETTERKUNDIG GENOOTSCHAP "Solus Nemo Satis Sapit"

H.F.W. Grottendieck, presid.
Dr. J.J. de gelder, ridd. eikenkr., vice-president
Jhr. G.F. van Spengler, off. eikenkroon enz., secretaris
A. Conijn Az., penningm.
A.J.P. Oort
Dr. J.D. Boeke
J. Leguit
 

REDERIJKERSKAMER "Bilderdijk"

H. van den Berg, president
J.P. Backx           1e secretaris
J.G. Koens           2e secretaris
M. Preijer              penningmeester
J.G. Burggraaf     commissaris

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER "Toonkunst"
AFD. ALKMAAR

Dr. J.D. Boeke                                      president
Mr. J.P.F. v. d. Miede van Opmeer     vice president
B.G. de Vries van Heijst                      secretaris
W. Helling                                              penningmeester
A. Smabers                                           directeur
J.H.A. Ezerman                                     
M.L. van Gemert 

 COMMISSIE TOT DE ZANGVEREENIGING BIJ LAATSTGENOEMDE MAATSCHAPPIJ

A. Smabers
H. Bossert Gz., secret.
M.L. van Gemert
J.H.A. Ezerman
Dr. D.A. Kerkhof
 

ZANGGEZELSCHAP "Euterpe"

C.H. Leibbrand Jr., presid.
R. van Lieshout, secret.
A. Bruin, penningm.
J. Lind
W.A. Kröller Jr.
 

MUZIEKGEZELSCHAP "Concordia"

J.H.A. Ezerman       presid.
G.L. Schuurman Jr. secret.
P.B. Kraakman        penningm.
J. de Wit Dz.
C. Vermeer
J.M. Otto                   directeur 

 

TEKENKUNDIG GENOOTSCHAP "Kunst zij ons doel"

Hendriks           presid. en penningm.
M.J. Stucki       direct.
J. Metz              secret.
M. Bruijn           meubelmeester
  

ZANGVEREENIGING "Kunstliefde spaart geen vlijt" 

P. Dorreman        president
G. Snip                 directeur
W. van Vuure       penningm.
P. Brouwer           secretaris

OPERETTEN GEZELSCHAP

P.J. Boom            secret.
J.A. Lucassen      penningm.
J.H. Mühren          bibliothec.
A. Op de Laak     regisseur
 

TURNCLUB "Kracht en Vlugheid"

J.P. Backx           presid.
P. Roem              secret.
J. de Wit              penningm.
H.G.T. Mann        commiss.
F. Koot                 idem
Jb. Lutterot           idem
C. Fogteloo         directeur

 BOOGSCHUTTERIJ "St. Sebastiaan"

J. Helling, ridd. eikenkr.,                       presid.
W. Klaverweijden                                  secr. en penn.
A.J. Stikkel
H.P. Ibink Melenbrink, ridd. eikenkr.
Cl. de Veer
W.J. Holtsmuller
S.C. Coster
 
                     

VEREENIGING VOOR IJSVERMAKEN "de Wedstrijd"

H.S. Blok           presid.
G. Bossert        secret.
D. Kos Gz.,       penningm.
J.G. Burggraaf 
J. Metz
A. Kläsener
G.H. van der Veen
J. Spaan
J. Masdorp
 

VEREENIGING VOOR HARDDRAVERIJEN "Eendracht maakt macht"  

J. Spaan                    presid.
G.D. Clausing           vice presid.
J. Wonder                 1e secr. en penningm.
J. van der Wal           2e secret.
W.F. van Tellingen
Z. Holsmuller
C. Kooy
H. Gelder
 

VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN BEELDENDE KUNSTEN
 AFD. ALKMAAR

H.F.W. Grottendieck, correspondent

top
 

Kerkelijke en andere instellingen van weldadigheid

MOEDERLIJKE SOCIëTEIT VAN WELDADIGHEID

vacant                                                         Presidente
Mevr. de Wed. R.D. Hildebrandt             Secret.
Mevr. Dr. L. de Sonnaville                        Thes.
Mevr. Douar. Jhr. Mr. C. van Foreest
Mevr. P.F.C. Druijvesteijn
Mevr. de Wed. Mr. G. van Leeuwen
 

COMMISSIE VOOR DE SPIJSUITDELING

J.M. de Sonnaville
W. Helling
P. Rentmeester
M. Bodisco
T.L. Koorn
J. van der Kaay
S. de Lange P.Az.

COMMISSARISSEN OVER DE STADSAPOTHEEK

Dr. C.J. de Lange,    pres.
Dr. D. Hulst
W.J. Bakker
J. Mesman
J.P.F. Wennen           stadsapotheker

MANNEN EN VROUWEN GASTHUIS

J. Helling
P. Rentmeester
H. van den Berg
M.J. Dirkzen
W. Sprang                  binnenvader

BURGERLIJK ARMBESTUUR

R. Bossert Gz.
J. van der Kaaij
L.C.J. van Overeem
G. Bosman

BURGERWEESHUIS

            Regenten
C.W. Bruinvis                     president
B. Preijer                            penningmeester
A.S. Coster                        secretaris
W. Helling
Mr. C.R.H. van Lelijveld
J. Gouwe
Weesvader G. Kerkhoven 
            Regentessen
Mevr. A. Maclaine Pont
Mevr. de Wed. Mr. P.A. de Lange
Mevr. T.H. de Lange
Mevr. A.J. Stikkel

REGENTEN  R. C. WEES- EN ARMENHUIS

T.L. Koorn
H.J. Conijn
J.C. Theissling
J.M. de Sonnaville
P.G. Graaf
J.F. Hintzen
Weesvader A.S. Stal

HERVORMDE DIACONIE

D. Schotsman
G. Krijt
A. Hartman
H. Post
F.J. Krieger
A. Dorregeest
Cl. Jansen
N.H. Ooijevaar
N. Stam
J. van der Post
O. van Hoogen Maas
Vader in het diaconieh. W. Tuijn

EV. LUTH. DIACONIE

W.J. Bakker
P.C. Bakker
L. Holtz
Z. Holzmuller
P.J. Neijenhuis

REM. GEREF. DIACONIE

M. Cohen Stuart
S. de Lange P.Az.

CHRIST. GEREF. DIACONIE

A.D. Storm
H. de Vries
J.R. Schelhaas

DOOPSGEZINDE DIACONIE

H.J. Bruinvis
T.H. de Lange
M. Bodisco
J. Kool
N. Lansdorp
C.J. Peereboom

ISRAëLIT. ARMBESTUUR

A. Prins Iz.       presid.
P.L. Frenkel    secret.
J. Fortuin Bz.   penningm.

PIUS VEREENIGING

J.F. Hintzen              presid.
T.L. Koorn                vice presid.
Mr. J.P. Kraakman  secret.
M.J. Dirkzen             penningm.
A. Conijn Az.
N. Goes 

VEREENIGING VAN DEN H. VINCENTIUS VAN PAULO

J.H. Keuss               presid.
S. Beekman            secret.
J.F. Hintzen             penningm.
J.B. Schellinger      bibliothec.
J.N. Goes                magazijnm.
A. Kläsener
H. Oortmeijer
M. Broers
G. Soecker
H.A. Schaaps
Dr. J. Kraakman

ZENDELING GENOOTSCHAP

A.J.P. Oort                                 president
Dr. W. Jelgersma, te Schoorl, secret. en penningm.

ISRAëL. SCHOOLCOMMISSIE

J.D. Hamburger    presid.
N.A. Cohen            secret.
L.M. Manheim       penningm. 

DOODGRAVERS COLLEGIE BIJ DE ISRëLIETEN 
"Gemilath Gesed Veëmeth"

H.S. Blok                 presid.
P.L. Frenkel            secret.
S. de Leeuw           penningm.
L. Elte                      commiss.  

top

 

Andere commissiën en vereenigingen.

REGENTEN OVER HET HUIS VAN ARREST EN VAN BEWARING

P.A. v.d. Drift, vice voorzitter
J. van der Sluijs Veer
J.M.F. Wellan
Mr. C.R.H. van Lelijveld
Mr. D.F. van Leeuwen
J.C. Koorn
J.M. de Sonnaville
Mr. M.A. Kluppel
Mr. N.H. de Lange, secret.
Cipier, A. Grosker
Bewaarder, J. Keerwolff

 

COMMISSIE VAN TOEZICHT EN BESTUUR OVER HET HUIS VAN
VERBETERING EN OPVOEDING VOOR JONGENS

Mr. C.R.H. v. Lelijveld, voorz.
Mr. N.H. de Lange, secret.
P.A. van der Drift
J.M.F. Wellan
Mr. D.f. van Leeuwen
Mr. M.A. Kluppel

DIENSTDOEND PERSONEEL BIJ DAT GESTICHT.

Z. van Arnhem, direct., hoofdonderwijzer
T.J. Schrader, adj., 1e hulponderwijzer
H. Tusschenbroek, 2e hulponderwijzer
G. Huijsken, opz. v.d. arbeid
J.D. Fiene,             bewaarder
J.C. Schmidt,                  ,,
J.M. Appelman,              ,,
F.H.C. Rooders,             ,,
J.T. Hofman,                   ,,
H.R. Jetten,  Portier
J. van Stralen, kok
P. van den Aakster, machinist
P.H. Muller, ziekenoppasser
 

 GENOOTSCHAP TOT ZEDELIJKE VERBETERING VAn GEVANGENE
 Te AMSTERDAM, AFDEELING ALKMAAR

Mr. C.R.H. van Lelijveld, voorz.
Z. van Arnhem, secret.
J.M. de Sonnaville, penningm.
P.A. van der Drift
J. van der Sluijs Veer
J.M.F. Wellan
Mr. N.H. de Lange
Mr. D.F. van Leeuwen
J.C. Koorn
Mr. M.A. Kluppel

AFDEELING VAN DEN VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN
VOLKSONDERWIJS, EN TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM

 .................................  ,presid.
M.J. Wuijster, secret.
J. van der Kaaij, penningm.
M. Bodisco
C. Bosman
J. Krabbendam
Dr. C.J. de Lange
P. Bruinvis de Lange
Mr. A.P. de Lange
Mr. J.P.F. van der Miede van Opmeer
A.J.P. Oort
Johs. Roem
J.J. Siemerink Schaap
De directeur der burgeravondschoo;
De hoofdonderwijzers der lagere scholen

AFDEELING VAN DE MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN DEN JAVAAN

B.G. de Vries van Heijst, pres.
H.F.W. Grottendieck, secr.
H. de Boer, penningm.

VEREENIGING TOT VIERING VAN DEN GEDENKDAG VAN ALKMAAR'S
ONTZET IN 1573 EN TER BEWARING VAN ANDERE BELANGRIJKE
HISTORISCHE HERINNERINGEN VA ALKMAAR, OPGERICHT
12 DECEMBER 1861.

P. Spanjaardt, r. eikenkr., voorz.
Dr. J.J. de Gelder, r. eikenkr. secr.
H.F.W. Grottendieck, penn.
C.W. Bruinvis
J. Krabbendam
M. Cohen Stuart
G.A. Conijn
W. Helling

ALGEMEENE COMMISSIE TER REGELING VAN HET DERDE EEUWFEEST
VAN ALKMAAR'S ONZET IN 1573, (WORDT ONTBONDEN NA DE
ONTHULLING VAN HET MONUMENT).

.......................................... , voorz.
Mr. D.F.v. Leeuwen, vice     ,,
Dr. J.J. de Gelder, r. eikenkr. secr.
Mr. J.P. Kraakman, ads, secr.
Mr. M.A. Kluppel, penningm.
H.S. Blok
C.W. Bruinvis
M.J. Dirkzen
G.A. de Lange, (in Indië)
W. Helling
Mr. W.v.d. Kaaij, te Leiden
H.P. Ibink Melenbrink, r. eikenk.
J. Nuhout van der Veen r. eikenk.
P. Spanjaardt, r. eikenkr.
M. Cohen Stuart
Johs. Roem
H. de Veer
J.C. Vonk

VICTORIA VEREENIGING "de Eensgezindheid."

F.H. Holzmuller, presid.
P.E. Krijt, secret.
P. Nol, penningm.
G.H. Arbous, commiss.
G. Snip,  commiss.

VEREENIGING "Alcmaria Victrix."

N.A. Cohen, presid.
J. van Dam, secret.
J.Heiland, penningm.
M. Cohen, commiss.
W. Burger, commiss.

METALEN KRUIS, 1e sectie

Mr. P. Binkhorst van Oudcarspel en in Koedijk
J. van der Sluijs Veer
G.H. van der Swaagh, te Bergen
N. Lansdorp
H.H.V.N. Schermerts, te Heilo

METALEN KRUIS, 2e sectie

S. de Bruijn, presid.
B. Snitger, secret.
G.F. Binneman, penningm.
L.Alfrink, commiss.
Johs. Landman, ceremoniem.
J.J. Hofmeester         ,,

MAATSCHAPPIJ TOT NUT  VAN 'T ALGEMEEN, AFD. ALKMAAR.

Dr. C.J. de Lange, presid.
Dr. J.J. de Gelder, r. eikenk., sec.
J. Bakker Schut, penningm.
B.G. de Vries van Heijst
Mr. N.H. de Lange
H.F.W. Grottendieck

SPAARBANK.

P. Rentmeester, presid.
W.G. ten Houte de Lange, secret.
A.S. Coster, penningm.
Mr. M.A. Kluppel
J. Krabbendam
R. Bosset GZ.
P. Kool Jz.

HULPBANK.

J. van der Sluijs Veer, presid.
C.J. Peereboom, secret.
J. Nuhout van der Veen, ridd. eikenkr. penningm.
J. Bakker Smit
A.S. Coster
J. van der Kaaij
P. Kool Jz.

LEESBIBLIOTHEEK DER MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN.

M. Bodisco. presid.
J. v.d. Sluijs Veer, penningm.
H.F.W. Grottendieck, secret.
Johs. Roem
B.G. de Vries van Heijst
M.J. Wuijster

VOLKSVOORLEZING DER MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN

M. Cohen Stuart, presid.
D. Kat, secret.
P. Kluitman, penningm.
H.F.W. Grottendieck
Johs. Roem
B.G. de Vries van Heijst
M.J. Wuijster

NED. BIJBELGENOOTSCHAP. AFD. AlKMAAR

Dr. W. Jelgersma Schoorl. presid.
A.J.P. Oort, secret.
B.G. de Vries van Heijst, penn.
Johs. Roem, bibliothec.
H. de Boer
A.H. Klaasen, Egm. a/d hoef
A. B. Schreuder, Akersloot
W.M. de Vries, Oudorp

VEREENIGING TOT CHRISTELIJK HULPBETOON, AFD. ALKMAAR.

A.J.P. Oort, presid.
J.v.d. Kaaij, secr. en penningm.

CHRISTELIJKE JONGELINGSVEREENIGING "Zacheus"

J.E.C.v.d. Wadding, direct.
H. Wolzak Gz., presid.
A. Hoekmeijer, secret.

EVANGELISCHE MAATSCHAPPIJ TOT VERBREIDING DER WAARHEID ONDER DE KATHOLIEKEN.

 B.G. de Vries van Heijst, correspondent

COMMISSIE TOT ONDERSTEUNING VAN DE WALDENSEN

 E.B. Gunning, correspondent

LEESGEZELSCHAP "Leeskring"

A.P. Zeilmaker, president
P. Bodisco, penningm. en secret.

LEESGEZELSCHAP "Vrienschappelijke oefening"

J. van der Sluijs Veer. presid.
Jb. Post, secret.

R.C. LEESGEZELSCHAP.

F.W.A. Brom, direct.

DUITSCH LEESGEZELSCHAP.

H.F.W. Grootendieck

LEESGEZELSCHAP:
"de leeslust aan de deugd verpand,
Gaat met de vriendschap hand an hand"

P. Bruinvis de Lange, voorzitter
J. Nuhout van der Veen, ridd. eikenkr., secretaris

LEESGEZELSCHAP:
"De leeslust wel bestuurd, tot kweeking van de deugd,
Schept voor verstand en hart, een bron van edele vreugd"

J.G.A. Verhoeff

DAMES LEESGEZELSCHAP "Engeland"

Mevr. A.J.P. oort

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER NIJVERHEID,
 DEPARTEMENT ALKMAAR.

S.C. Coster, president
A. Conijn Az., secretaris
T.H. de Lange, penningm.
I. Holtz
H. Koomen, te Winkel
D.v.d. Stok, te N.Niedorp
S.F. Sieuwerts, te Amsterd.

top


 

Het Collegie van wijk- en buurtmeesters.
WIJKMEESTERS

H.J. Ansingh, president
J. van der Kaaij, wijk A., tevens secretaris
J.J. Siemerink Schaap ,   Wijk B
A. Siebert Coster,             Wijk C
M. Luijmes,                        Wijk D
M. Bodisco,                       Wijk E
J.van der Sluijs Veer        Wijk F

BUURTMEESTERS IN WIJK A

......................         buurt 1                A.J. Walraven,     buurt 8
G. Schutz,             buurt 2                F,W,A, Brom,       buurt 9
G. Soecker,          buurt 3                .....................          buurt 10
J. Rengers,           buurt 4                C.J.P.F. Lissone  buurt 11
J.C. Fäber,           buurt 5                O.C. Bakker,        buurt 12
T.J. Schrader,      buurt 6                W.J. Schoon,       buurt 13
P.C. Bakker,        buurt 7                J. Paleari,            buurt 14


IN WIJK B

W.F. van Rosendael, buurt 1.                M.J. Stucki,          buurt 7
G.A. Conijn,                buurt 2                 J. Metz,                 buurt 8
J. Mesman,                 buurt 3                J.W. Ort,                buurt 9
W.F. van Tellingen,    buurt 4                W. Tuija,                buurt 10
D. Coster,                   buurt 5                B. Sanders,          buurt 11
H.J. Jansen,               buurt 6                 J. van der Wal,    buurt 12

IN WIJK C

J.I.J. Lutterot,            buurt 1                R. Bossert Gz.       buurt 9
......................             buurt 2                W. Helling              buurt 10
K. Smit                      buurt 3                J. de Wit Pz.,         buurt 11
H. de Rover,             buurt 4                L. IJpema,              buurt 12
P.J. Schaaps,          buurt 5               C Vermeer,             buurt 13
C.B. Stadegaard.   buurt 6                A.G. Stenfert,          buurt 14
N. Stikkel.                buurt 7                J.C. Ohmstede      buurt 15
W. Pijkeren,             buurt 8
 

IN WIJK D

W. de Weerth         buurt 1                G.J. Cromwell           buurt 7
C.J. Peereboom    buurt 2                A.I. de Jongh             buurt 8
A.P Burger             buurt 3                J.J. Poll                      buurt 9
H.L. Honkoop,        buurt 4                W.F. du Crois           buurt 10
C. Bosman            buurt 5
J.H. Bakhuis Roozeboom   buurt 6

IN WIJK E

J.W. van Amerongen     buurt 1                R.Petrcus                  buurt 4
A. van Kleef                    buurt 2                P. van Wijngaarden  buurt 5
G.J. de Vries                  buurt 3

IN WIJK F

J. Schotvanger             buurt 1                C.D. Sapp             buurt 3
M. Hobré                       buurt 2                D. Kat                    buurt 4

top


 

Levensverzekering Maatschappijen en Begrafenis fondsen.

 

J.P. Bakx, agent van het onderling levensverzekring genootschap te Amsterdam
W.J. Bakker, agent der vennootschap "Nederland", te Amsterdam
T.S. Brouwer, bode van het begrafenisfonds tot nut van 't algemeen. te 's Hage
J.G. Burggraaf, agent van het Noord- en Zuid-Hollandsch begrafenisfonds, te Amsterdam
H. Burkun, agent van et begrafenisfonds te Zijpe, bode van het nederlandsch levensverzkerings genootschap, te Amsterdam
H. Goossens, bode van het schoenmakersfonds
R.G.de Vries van Heijst, agent der levensverzekeringmaatschappij "compagnie de assurrances, Générales sur la vie", te Parijs
Mej. van der Hoeff, bode van de levensverzekeringen "Piëtas"
J. Hoek, agent van de onderl. maatschappij van levensver. onder directie van Ludwig en Tobias, en correspond. der algemene
   Utrechtsche maatschappij van geldelijke uitkeeringen na overlijden, te Utrecht
A. Hoekmeijer, correspondent der Haarlemsche algemeene begrafenis maatschappij
G. Huisken, agent der algemeene Friesche levensverzekering maatschappi, te Leeuwarden
S. Jut Sz., agent der algemeene Amsterdamsche begrafenis societeit
G.L.Landman, bode van het schilders begrafenisfonds onder de zinspreuk "Tot een goed einde", gevestigd te Alkmaar
J. de Lange Corn.Johsz., agent der Ned. Indische levensverz. en lijfrente maatschappij, te Amsterdam
De Lange en de Moraaz, correspondenten van de Hollandsche societeit van levensversekeringen, opgericht in 1807 te Amsterd.
C.A. van Leersum, bode der levensverzekering maatschappij, te Dordrecht
A. de Leeuw, agent en bode van het Noordrabantsch begrafenisfonds, te Waalwijk
F.H. Lels, agent van het onderling levensverz. genootschap, te Amsterdam
W.J. Nulken, bode van het groot Noord-Hollandsch begrafenisfonds te Rijp
F.J. Ouwens. agent van het ziekenfonds voor Alkmaar en omstreken, en agent en bode van het begrafenisfonds "uit Voorzorg", te Gouda
B.W. Pallemans, bode van het algemeen ziekenfonds vooe Alkmaar, agent der algemeene Utrechtsche maatschappij van geldelijke uitkeering na overlijden te Utrecht, en van de onderlinge maatschappij van levensverzekeringen, te Rotterdam
Johs. de Raat Az., bode der nationale levensverzekeringm., te Rotterdam
F.H. Rengers, agent en bode der algemeene maatschappij voor geldelijke uitkeering, te Overschie
C.A. Schröder, agent der Nederl. zieken- en begrafenismaatschappij, te 's Hage
H. Slenters, bode van het begrafenisfonds, "Let op uw einde", te Utrecht
H. Sparenberg, agent van het begrafenisfonds "Let op uw einde", te Utrecht
C.F. Stadegaard, agent der levensverzekeringm. "Piëtas"
M.B. Stubenitsky, bode der algemeene friesche levensverzekering maatschappij
S. Verhoeve, agent van het Ned. uitkeeringsfonds, te Rotterdam
W. Wiggers, agent en bode der algemeene Groninger Levensverzekeringmaatschappij en van het Schager begrafenisfonds
H.A. van Woerden, agent van het begrafenisfonds "tot nut van 't algemeen", te 's Gravenhage

BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJEN.

G. Bossert Rz., agent van het algemeen meisjes-, vrouwen- en weduwenfonds te Rotterdam, en van de maarschappij van levensverzekering, te Rotterdam
C.W. Bruinvis, correspondent der algemeene onderlinge brandwaarborg maatsch., te Rotterdam, opgericht 1818
A.S. Coster, correspondent der bradwaarborgm., opgericht te Loenen a/d. Vecht, en agent van de Zaanlandsche assurantiecompagnie voor brand en binnenl. vaart te Krommenie, correspondent van de verzekering maatschappij tegen brand voor poldermolens, te Amsterdam
W.G. Dorreman, correspondent van de Tielsche maatschappij
J.H.A. Ezerman, agent der maatschappij tegen brandschade te Zutphen
J. Hoek, hoofdagent van het brandassurantie genootschap onder directie van de heeren Robbt. R. toe Laer en G. Koopmans, te Amsterdam
K.M. Jonges, agent der Nederl. onderl. brandwaarborg maatschappij, te Amsterdam
J. van der Kaaij, agent van de maatschappij, gevestigd te Tiel
Mr. M.A. Kluppel, correspondent der bataafsche maatschappij gevestigd te 's Gravenhage en van de Nederl. maatschappij voor meubilaire goederen te 's Gravenhage en van de Bataafsche assurantie maatschappij voor roerende goederen, te 's Gravenhage
Mr. J.P. Kraakman, hoofdagent der maatschappij van algemeene assurantie tegen gevaren van brand, gevestigd te Brussel
J. de Lnage Corns. Johnsz., corresponfent van de onderlinge maatschappij onder directie van de heeren de Jong en Cie., te Amsterdam
Mr. N.H. de Lnage, agent der brandwaarborg maatshcappij "Holland",  te Dordrecht
de Lange en de Moraaz, agenten der algemeene maatschappij gevestigd te Utrecht, opgericht in 1811, onder directie der heeren J. Elink Schuurman
P. van Leeuwen, Corresp. der Nederlandsche maatschappij voor roerende goederen, enkel van landbouwers en veehouders, onderling opgericht te Oudewater, thans gevestigd te Gouda
F.H.Lels, agent der brandgevaar maatschappij, onder directie der heeren Salm en Lugt, te Amsterdam
F. Padberg, agent der onderlinge maatschappij van roerende en onroerende goederen, te Amsterdam, onde directie van G. Aikema, en agent van de assurantie comp. van 1771, onder directie van H.G. van der Vies, te Amsterdam
Jb. Post, agent der Haarlemsche brandwaarborg maatscvhappij
J.B. Reekers Cz., agent der Overijsselsche onderlinge maatschappij, onder directie van de heeren B.J.B. en E.I.J. van Sonsbeeck, te Zwolle
G. Riederman, agent van "de Vesta", te Amsterdam
Wed. M.C. Ritter, agente der Zaanlandsche maatschappij
O.J. Schaaps, correspondent van de maatschappij gevestigd te 's Hertogenbosch en te Oudkarspel
T.J. Schrader, agent der algemeene brandwaarborg maatschappij "Securitas", te Amsterdam
J. Bakker Schut, agent der brandwaarborg maatschappij "Impereal", gevestigd te Londen, hoofdkantoor, tevens domicilium te 's Gravenhage
J. van der Sluijs Veer, agent van de Amsterdamsche brandwaarborg maatsch., onder directie van Otto van der Vies
J.G.A. Verhoeff, agent der maatschappij van brandverzekering voor het koningrijk der Nederlanden, te 's Bosch
P. Voorn. agent der onderlinge brandwaarborg maatschappij van de Zaan
J.T. Vos, agent der Geldersche algemeene assurantie maatschappij
P. van Wijngaarden, correspondent der onderlinge Noord-Hollandsche brandwaarborg maatschappij te Oudkarspel, opgericht in 1807, directeur G. Eecen

ANDERE MAATSCHAPPIJEN

L. van der Putten, agent van de nationale militie verzekering maatschappij "de Hoop",
G. Storm Jr., agent der verzekeringmaatschappij voor de nationale militie "de Eendragt", te 's Gravenhage
F.H. Rengers, agent en bode van de spiegelglas-verzekering maatschappij "Fortuna", te Amsterdam

top
 

Lijst van marktschuiten enz. dagelijks of wekelijks Alkmaar bezoekende. 

Plaats van herkomst
of bestemming
Naam van den
schipper
Dag waarop
 zij Alkmaar
verlaten

Uur
van
vertrek

Ligplaats

Akersloot
 
Hoogvorst
K.de Boer
Zaturdag
     ''

12 u.
  1 u.

Oz. Mient voor A. Conijn Az.
Nz. Verdronkeoord voor Haasbroek
Avenhorn
 
zie dag. trek-
schuit op Hoorn
    Hoornsche steiger
 
Amsterdam


 
T.F. de Vries
C. Jonker
Stb. Zur Muhlen
Stb. Bosman
    Verdronkenoord
          ''
Bierkade   }zie bill.dienstregeling
Voormeer } ''     ''          ''
Anna Paulowna J.Smit Vrijdag

onbep.

Zz.Luttikoudorp voor J.Boon
Barsingerhorn J.Smit Zaturdag

   1 u.

Zijdam voor der Waal
Broek op langedijk

 
A. Hartog
        ''
        ''
Maandag
Vrijdag
zaturdag
1 u.
onbep.
2 u.
Voordam voor R.Bossert Gz.
      ''        nabij den dijk 
      ''          ''      ''      ''
Dirkshorn Wilner
    ''
A. Smit
J. Tates
Vrijdag
Zaturdag
''
''
onbep.
1 u.
12 u.
12 u.
Zz.Luttikou. voor Quax (tonderhuis)
wijde glop Fnidsen
Zz. Luttikoudorp voor Hazes
               ''             ''    van Lieshout
Edam
 
T. van  Essen
Stb. de Noordstar
Vrijdag
Zaturdag
inbep.
1 u,
Oz. Mient voor M.A. Wigtman
Nz. Verdrinkenoord voor het pakhuis de Wildeman
Groet
 
Nuijens
     ''
Vrijdag
Zaturdag
onbep.
1 u.
Zijdam voor Kleinbrink
    ''          ''           ''
Grootschermer D. Koning Zaturdag 1 u. Oz. Mient voor M.A. Wigtman
Haarlem
 
IJ. Gouda
K.Smit
Vrijdag
Zaturdag
onbep.
12 u.
Fnidsen, wijde glop
Nz. Luttikoudorp voor H.A. Blok
Haringcarspel van Duin Zaturdag 12 u. Kooltuin voor Wed. J.D. Cohen
Helder

 
Stb. Zur Muhlen
Huijer
J. Jonker

Maandag
Zaturdag

12 u.
12 u.
Bierkade (zie biljetten dienstregeling)
Waagplein voor H.A. Paleari
Voordam of Mient voor wed. Lemmers
Hensbroek Wester Zaturdag 1 u. Zijdam voor de wed. H. Holtsmuller
Hoogwoud
 
Kooiman
      ''
Vrijdag
Zaturdag
onbep.
1 u.
Zijdam voor D. van der Bijl
      ''        ''               ''
Hoorn
 
van der Deure
van Hees
Zoutendijk
L.Jonkman
Stoffels
R. Hoff
alle
dagen
Vrijdag
 ''
''
7 u. sm.
3 u. sm.

onbep.
onbep.
onbep.
Hoornsche steiger; de uren verschillen
door zomer- en wintertijd

Oz. Mient voor A. Conijn Az.
Wz.    ''        ''    G.L. Hutter
Wz.     ''       ''     Boradori 
Knollendam Verwer Zaturdag onbep. Nz. Luttikoudorp voor Waijboer
Kolhorn
 
L. Hoogland
Jb. Smit
Vrijdag
Zaturdag
onbep.
1 u.
Voordam voor S. Beelman
Zijdam voor van der Wal
Koog a/d/ Zaan
 
C. Emme
Smit
Vrijdag
''
onbep.
''
Bierkade
      ''
Krabbendam
 
de Groot
        ''
Vrijdag
Zaturdag
onbep.
1 u.
Nz. Luttikoudorp voor Stuurman
              ''               ''    Purmer 
Krommenie Olij Zaturdag 12 u. Waagplein
Leijden F. Vergaij Woensdag onbep. Verdronkenoord
Nieuwe Niedorp
 
C. van Ham
            ''
Vrijdag
Zaturdag
onbep.
1 u,
Voordam voor Hondius
        ''           ''         ''
Noordscharwoude

 
W. Kroon
       ''
       ''
Maandag
Vrijdag
Zaturdag
12½ u.
onbep.
2 u.
Voordam voor Jb. Hees
        ''            ''             ''
        ''            ''             ''
Obdam
 
Wester
    ''
Vrijdag
Zaturdag
onbep.
1 u.
Zijdam voor de wed. H. Holtsmuller
      ''         ''           ''                  ''
Oosthuizen W. Peereboom Vrijdag onbep. Waagplein
Opmeer
 
C. de Boer
          ''
Vrijdag
Zaturdag
onbep.
1 u.
Voordam voor P. Kaaij
        ''           ''            ''
O.Niedorperverl.

 
Davis
    ''
    ''
Maandag
Vrijdag
Zaturdag
12 u.
onbep.
1 u.
Voordam voor J. Engelsman
        ''           ''             ''
        ''           ''             ''
Oudesluis

 
J. Zwaan
        ''
        ''
Maandag
Vrijdag
zaturdag
1 u.
onbep.
1 u.
Voordam voor H.W. Holtsmuller
        ''           ''                     ''
Oz. Mient voor F.H. Meijroos
Oudkarspel

 
W. Kroon
        ''
        ''
Maandag
Vrijdag
Zaturdag
12½ u.
onbep.
2 u.
Voordam voor Jb. Hees
        ''           ''              ''
        ''           ''              ''
Petten

 
A. Blom
        ''
        ''
Maandag
Vrijdag
Zaturdag
12½ u.
1 u.
1 u.
Korte Mient voor v.d. Velde
Verdronkenoord, Pettemer veerh. D4
Purmerende Stoomboot Dinsdag 's morg. 4½ u. Bierkade
Rotterdam Stoomboot Maandag 11 u. Waagplein
Rustenburg
 
Konijn
        ''
Vrijdag
Zaturdag
onbep.
1 u.
Voordam voor R. Bossert Gz.
        ''           ''              ''
Rijp

 
Visser
      ''
      ''
Maandag
Vrijdag
Zaturdag
12 u.
onbep.
12½ u.
Waagplein
Zz. Luttikoudorp voor Alleman
Waagplein
Schagen

 
C. van Ham
de Wilde
        ''
Vrijdag
''
Zaturdag
onbep.
''
1 u.
Nz. Luttikoudorp voor Waijboer
Voordam voor H.W. Holtsmuller
        ''           ''                ''
Schoorl
 
Nuijens
''
Vrijdag
Zaturdag
onbep.
1 u.
Zijdam Voor F. Kleinbrink
    '''           ''              ''
St. Maarten S. Kossen Vrijdag onbep. Nz. Luttikoudorp voor K. Denijs
St. Pancras
 
C. de Wit
''
C. de Boer
Vrijdag
Zaturdag
''
1 u.
1 u.
1 u,
Kooltuin voor J.D. Peijer
        ''       ''                  ''
Voordam voor P. Kaaij
Spanbroek C de Boer
''
Vrijdag
Zaturdag
onbep.
1 u.
Voordam voor P Kaaij
        ''           ''            ''
Spijkerboor Prins Zaturdag 12½ u. Kooltuin voor P.J. Neijenhuijs
Stolpe G. Smit Vrijdag onbep. Nz. Luttikou. voor J.M. Schuurman
Texel Flens Zaturdag 12 u. Bierkade
Uitgeest

 
Visser
''
Winder
Vrijdag
Zaturdag
''
1 u.
12½ u.
12½ u.
Kraanbuurt )groentenm.) voor T. Baas
Wz. Mient voor G.L. Hutter
           ''         ''    W.F. van Rosendael
Warmenhuizen J. Blom
''
A. Jonker
Vrijdag
Zaturdag
''
onbep.
1 u.
12½ u.
Nz.Luttikoud. v. P.J. Klaverweijden
           ''           ''                  ''
Zz.      ''           ''  G.Storm Jr.    
Westgraftdijk
 
J. Groot
Koning
Zaturdag
''
12 u.
12½ u.
Kooltuin voor de wed. Boom
Zz. Luttikoudopr, voor de werkplaats
van Spijkerman
Westzaan Kraaij Vrijdag onbep. Bierkade
Wieringen Dijkshoorn Zaturdag 11 u. Korte Mient voor v.d. Velde
Wieringerwaard 
Bouman
''
''
K.C. Kruijten
D. Haverkorn
Maandag
Vrijdag
Zaturdag
Vrijdag
''
12 u.
onbep.
1 u.
onbep.
''
Voordam voor H. Kuijper
Kaarsenmakersgracht
                  ''
Nz. Luttikoudorp voor J. de Wit Pz.
             ''                  ''    L.J. Luijer  
Winkel
 
D. Stapel
''
Vrijdag
Zaturdag
onbep.
1 u.
Nz. Luttikoud. voor de wed. L. Koster
Voordam voor het logement de Zon
Wormerveer


 
W. de Wit
 C. Dekker
C.v.d. Berg
J. Jordaan
Vrijdag
''
''
''
onbep.
''
''
''
Wz. Mient voor W. Lijbering
Waagplein
        ''
        ''
Woude de Besse Zaturdag 12½ u. Wz. Mient voor H.A. van Woerden
Zaandam
 
Buijs
van IJk
Vrijdag
Zaturdag
onbep.
''
Nz. Luttikoudorp bij de Roôtorensbrug
Waagplein
Zuidscharwoude
 
A. Hartig
''
Vrijdag
Zaturdag
onbep.
2 u.
Voordam bij den Dijk
        ''                ''     
Zuid-Zijpe Delver Vrijdag onbep. Zijdam voor der Waal
Zijdewind
 
Liefhebber
''
Vrijdag
Zaturdag
onbep.
1 u.
Nz. Luttikdorp voor Spijkerman
              ''             ''    Purmer
Zijpe

 
C. Mosk
Scheltus
G. Smit
alle dagen
''
vrijdag
'sm 7 u.
2 u.
onbep.
Voordam voor J.H. Paleari
        ''        (uitgezond. Maandag 12 u.)
Nz. Luttikoudorp

top


Deze pagina vormt samen met andere pagina's een geheel in een frame.
Als u geen frame ziet klik dan hier.


Deze pagina is een onderdeel van geneaknowhow.net