Antwerpen, gesneuvelden in 1914-1918
a.d.h. van akten van de Burgerlijke Stand

 

Bewerkingen van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 6465, Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen

 


 

Na de Eerste Wereldoorlog heeft men, aan de hand van aktes van overlijden van de Burgerlijke Stand van Antwerpen, een overzicht gemaakt van alle gesneuvelden. Veel vermeldingen zijn genoteerd in bijvoegsel op het einde van het jaar. De in onderstaande lijsten genoemde personen zijn dus de personen die gelicht zijn uit de overlijdensregisters van de Burgerlijke Stand. Vaak is er in rood potlood een aantekening naast de akte geplaatst met de opmerking 'stierf voor het vaderland', in onderstaande indexen in de meest rechtse kolom aangegeven. De originele overlijdensakte bevat in sommige gevallen meer informatie dan in de index is weergegeven.
 

       PDF-bestanden:

1a - krijgslieden wonend te Antwerpen
1b - krijgslieden wonend buiten Antwerpen

2a - burgers wonend te Antwerpen
2b - burgers wonend buiten te Antwerpen

3a - zeelieden wonend te Antwerpen
3b - zeelieden wonend buiten te Antwerpen

4a - invaliden wonend te Antwerpen
4b - invaliden wonend buiten te Antwerpen

 


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net