NAAMLIJST der HUISKAPPELLEN te Antwerpen dd 14.09.1824 (Hollandse periode)

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: Modern Archief 201/1 (A), Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen

 


 

Nr Oord in welke de huiskapel gelegen is        
    Sectie en nr      
      In welke gesticht de huiskapel aanwezig is    
        A: Aan wien de huiskapel toebehoort  
        B: Wettig bestaan al of niet  
          A: al of geen dienst
          B: ten behoeve van wie
          C: nuttig of noodig
          D: redenen
1 Zwartzusterstraat 1- Zwartzusterstraat A- Aan Zwartzusters A: Dagelijks
        B- Dispositie van Bisschop 24.08.1823 B: Ten behoeve van zwartzusters
          C: Ja
          D: Oudere zusters kunnen zich niet verplaatsen
2 Minderbroedersstr. 1- Mindebroedersstr. A- Aan de Minderbroeders A: Zeer zelden mis
B- Woordelijke disposite van Bisschop B: Ten behoeve van Minderbroeders
C: Ja
D: Als boven; zijnde er 7 boven 60 jaren
3 Minderbroedersstr 1- In de marollen A- Aan de Marollen A: Woens-,zater- en zondag mis
        B- Schrift. dispositie Aartsbisdom 18.06.1821 B: Ten behoeve van marollen
          C: Ja
          D: Ut supra- n is 82 jaar
4 Fa(l)con ruij 2- 213 In Godtshuis Landschoot A- Aan het Godshuis A: Alle zondagen mis
dienende voor 7 bejaarde mannen B- Neen B: Voor bewoners Godtshuis & publiek
C: Neen
D: Bewoont door gebrekkige lieden
5 Fa(l)con ruij 2- 214 In Godtshuis Verbist A- Aan het gesticht A: Dagelijkse dienst
      dienende voor 13 oude vrouwen B- Neen B: Voor de oude vrouwen & publiek
          C: Neen
          D: Dezelfde reden als hierboven
6 Paardenmarkt 2-435 In het Knechtjeshuis A- Aan het gesticht A: Dagelijkse dienst
B- Neen B: Uitsluitend voor knechtjesjongens
C: Ja
D: Om kwekelingen kristelijk op te voeden
7 Blindestraat 2- 712/2 In gesticht van Weldadigheid A- Aan het gesticht A: Dagelijkse mis- zondag kristel. lezing
        B- Ja, bij Z.M. Besluit 14.08.1822 B: Het 1e  voor werklieden, 2e voor armen stad
          C: Ja
          D: Vormt de armen man tot goeden burger
8 Roodestraat 2- 1016 In gesticht H. Blasius ( tegen puisten) A- Aan het gesticht A: Acht dagen op jaar, tijdens oktaaf H. Blasius
dienende voor 18 bejaarde vrouwen B- Neen B: Ten behoeve van publiek
C: Neen
D: Dienst aanleiding tot bijgelovigheid
9 Roodestraat 2- 1106 Op het begijnhof A- Aan het begijnhof A: Dagelijkse dienst
        B- Goedgekeurd Z.M besluit 2.10.1823 B: Voor Begijnen en anderen wonend Begijnhof
          C: Ja
          D: Omdat begijnen zich willen afzonderen
10 Keyzerstraat 2- 1249 Voormalig gesticht ener ambacht A. Gekocht van particulieren Franse periode A: Dagelijkse dienst
B- Heeft van Z.M wettig bestaan bekomen B: Voor het publiek
C: Neen
D: In nabijheid St Jacobus & Carolus, onnodig
11 Gratiekapelstraat 2- 1276 In het Godshuis Gratiekapel A- Aan het Godshuis A: Dagelijkse dienst
      dienende voor 12 bejaarde mannen B- Neen B: Voor het publiek
          C: Neen
          D: Omdat nabijheid kerken deze overbodig maakt
12 Lange Nieuwstr. 2- 1402 In gesticht St Nicolaas A- Aan het gesticht A: Dgelijkse dienst
dienende voor 12 bejaarde echtg. B- Neen B: Bewoners Godtshuis & publiek
C: Neen
D: Nabijheid OLV, St Jacob, StCarolus- overbodig
13 St Annastraat 2--2045 In het klooster der Grauwnonnen A- Aan het klooster A: Dagelijkse dienst
        B- Neen B: Voor de nonnekens
          C: Ja
          D: Wordt als geestelijke vergadering erkend
14 Korte Nieuwstraat 3- 337 In St Anna Godtshuis A- Aan de administratie der Godshuizen A: Er wordt dienst verricht
B- Neen B: Voornamelijk voor de godshuisvrouwen & publiek
C: Ja
D: Godshuisvrouwen hebben hoge ouderdom
15 Schoenmarkt 3- 700 In Rosalia Godtshuis A- idem A: idem
        B- idem B: idem
          C: idem
          D: idem
16 Jezusstraat 3- 1201 In het huis der Cellebroeders A- Aan Hr. Vandersmissen, eig. Wijk3-1531 A: idem
B- Neen B: Voor cellebroeders met zinneloos/slecht gedrag
C: Ja
D: Indien opgesloten personen niet elders kunnen
17 Vuilnisstraat 3- 1436 In St Anna Godtshuis A- Aan administratie der Godshuizen A: Neen
        B- Neen B
          C: Ja
          D: als bij n 14 ( St Anna godtshuis n 337) vermeld
18 Lange Gasthuisstr. 3- 1653 In het Maagdenhuis A- idem A: Er wordt dienst verzorgd
B- idem B: Voor de kweekelingen van het gesticht
C: Ja
D: Omdat dit gesticht door 100 meisjes bewoond is
19 Lange Gasthuisstr. 3- 1661 In het Gasthuis St Elisabeth A- idem A: Idem
        B- Ja, bij K.B. 11.11.1823 B: Voor de zieken
          C:Ja
          D: Omdat de zieken niet elders mogen gaan
20 Munterstraat 4-- 70 In gesticht genaamd Teerninckx school A- Aan het gesticht A: Dagelijks
B- Ja, bij besluit Z.M. 19.02.1821 B: Voor de onderwijzers & kinderen aldaer wonende
C: Ja
D: Omdat de kinderen niet uitgaan
21 St Jorisplein 4- 111 In Gesticht Capucinessen A- Aan de Capucinessen A: Dagelijks
        B- Geen B: Voor de Capucinessen
          C: Ja
          D: Hoogen ouderdom & krankheid
22 Lange Schuitstr. 4- 1162 In Gesticht St Martinus A- Aan de administratie der Godshuizen A: Geen dienst dan op feest St Martinus
B- Geen B: Tot onderhoud der kapel
C: Ja
D: Op zon- & feestdagen kristelijke leer voor kinderen
23 St Rochusstraat 4- 1312 In Gesticht St Rochus A- Aan administratie der Godshuizen A: Dagelijks
        b- Geen B: Voor zinneloozen en vondelingen
          C: Ja
          D: Omdat zij dienst buiten niet kunnen bijwonen
24 Kloosterstraat 4- 1807/3 In Gesticht Apostelinnen A- Aan de Apostelinnen A: Dagelijks
B- Ja, disp. Bisschop Mechelen, 30.12.1816 B: Voor de Apostelinnen
C: Ja
D: Apostelinnen met hoge ouderdom &krankheid
25 Predikherenstr. 4--1920 In Gesticht Cellebroeders A- Aan de cellebroeders A: Alle zondagen & en alle erkende feestdagen
        B- Disp. Bisschop, welke in St- Andries berust B: Voor zinneloozen & anderen aldaer opgesloten
          C: Ja
          D: Omdat zij dienst buiten niet kunnen bijwonen
26 Kloosterstraat 4--2321 In Burg. Militair huis van verzekering A- Aan het stedelijk bestuur A: idem
B- Disp. Bisschop Mechelen, op stadhuis B: Voor de gevangenen
C: idem
D: idem
27 Dam 5--35 te St Job op den Dam A- Aan Gerard Caluwaert, molenaar Wijk 5- 34 A: Er wordt alleen mis gelezen
        B- Neen, dienst gedaan inwoners den Dam B: Voor het publiek
          C: Algemeen gesproken neen
          D: St Willibrordus op distantie van 10 25 minuten
 

Aldus opgemaakt

Antwerpen den 14 September 1824

De Directeur van Policie & Waterschout

 


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net