Assendelft, register van transportakten 1641-1646

Bron: Gemeentearchief Zaanstad, ORA Assendelft , inv.nr. 2008

Bewerking van de heer J.P. Ouweltjes, Sint-Pancras


transportregisters:
1579-1581 | 1581-1585 | 1585-1588 | 1588-1592 | 1592-1597 | 1597-1600 | 1600-1607 | 1607-1614
1614-1617 | 1617-1620 | 1620-1624 | 1624-1628 | 1628-1634 | 1634-1638 | 1638-1641 | 1641-1646


 

Folio   : 1
Verkoper  : Jan Dirck Huijssers
Koper   : Claas Jacobsz
Betreft  : een akkertje land liggende aan de Delft groot 186 roe
Belendend : NO Maarten Dirksz met Dirk Willemsz ZO weduwe van
       Cornelis Claasz Pieters ZW Claas Simonsz NW Dirk
       Willemsz
Bedrag   : 200,-
Datum   : 01-11-1641
 
Folio   : 1v
Verkoper  : Cornelis Jansz Jonges
Koper   : Jan Sibouts
Betreft  : drie akkertjes land binnen onze banne liggende naast
       elkaar, samen 150 roe
Belendend : NO Bouwes Willemsz ZO Twiskdijk ZW Bouwes Willemsz
       NW koper
Bedrag   : 31,-
Datum   : 01-11-1641
 
Folio   : 2 en 2v
Verkoper  : Neeltje Claas, weduwe en boedelhoudster van Laurens
       Laurensz
Koper   : Hendrik Dirksz, haar schoonzoon
Betreft  : huis en erf
Belendend : NO Dirk Arisz ZO+ZW verkoopster NW Heerenweg
Bedrag   : -
Datum   : 27-11-1641
 
Folio   : 3 en 3v
Verkoper  : Jan Baartsz Gael
Koper   : Niel Roelofsz
Betreft  : helft van een stuk land genaamd "Pieter Jutten ventje",
       dat deel 400 1/2 roe
Belendend : NO Aafje Garbrants ZO Meijne Gerrits ZW koper NW
       Dijksloot
Bedrag   : -
Datum   : 20-12-1641
 
Folio   : 4
Verkoper  : Claas Gijsbertsz
Koper   : Dirk Claasz van Dijk
Betreft  : helft van een stuk land genaamd "Het Sand land", dat
       deel 117 roe, met nog 336 roe uiterdijk
Belendend : NO Cornelis Willemsz ZO Jan Jansz Vinck ZW
       Hogendijk NW Roelof Cornelisz
Bedrag   : 1220,-
Datum   : 03-01-1642
 
Folio   : 4v en 5
Verkoper  : Jannetje Paulus, weduwe
Koper   : Dirk Hendriksz
Betreft  : akkertje land 122 roe
Belendend : NO Akkersloot ZO Pieter Walichsz ZW verkoopster NW
       Hendrik Engelsz
Bedrag   : -
Datum   : 30-01-1642
 
Folio   : 5v
Verkoper  : Arent Claasz, thans wonende te Wormer
Koper   : Jan Claasz Wael
Betreft  : stukje land genaamd "de Hooge Meedt" 969 roe in
       Heijnrick Gijsen weer
Belendend : NO Hendrik Cornelisz ZO Dirk Pieter Allerden ZW koper
       NW Lagendijk
Bedrag   : 107 gulden 17 stuivers
Datum   : 02-02-1642
 
Folio   : 6 en 6v
Verkoper  : Claas Cornelisz Vinck
Koper   : Cornelis Jansz Kerver
Betreft  : stukje land genaamd "Claas Jannen twiskje" 376 roe in
       Janke Maarts weer
Belendend : NO+ZW koper ZO Twiskdijk NW erfgenamen Cornelis
       Garbrantsz
Bedrag   : -
Datum   : 07-02-1642
 
Folio   : 7
Verkoper  : Claas Jacobsz Tootsen
Koper   : Allert Cornelisz
Betreft  : twee akkertjes land liggende in Tammissen weer 108
       roe
Belendend : NO Hendrik Jan Neelen ZO Cornelis Thijssen ZW
       Dirkje NN NW Roelof Engel Walichs
Bedrag   : 100,-
Datum   : 12-02-1642
 
Folio   : 7v en 8
Verkoper  : Pieter Pietersz Lis
Koper   : Gerrit Pietersz zijn zwager indertijd wonende in de
       Beemster
Betreft  : akker land genaamd "de Hoijpoel", dat deel 300 roe
Belendend : NO Cornelis Pietersz de Jonghe, Claas Pietersz en Claas
       Woutersz ZO Pieter Outgersz ZW Dirk Jonge Claassen
       NW huis en erf van de verkoper
Bedrag   : -
Datum   : 07-02-1642
 
Folio   : 8v en 9
Verkoper  : Hendrik Dirksz
Koper   : Jacob Gerritsz wonende te Wormerveer
Betreft  : helft van een oliemolen met helft van een huis en erf
       staande op de Nieuwen vaart
Belendend : -
Bedrag   : -
Datum   : 08-02-1642
 
Folio   : 9v en 10
Verkoper  : Frans Claasz, voogd van Marij Claas zijn zuster
Koper   : Simon Lourensz, uit naam van zijn moeder Neeltje Claas
Betreft  : stuk land in de Noorder Hondert Gaarde 247 roe
Belendend : NO+ZO Jan Meijnertsz ZW Willem Claasz NW Pieter
       Jansz
Bedrag   : 1600,-
Datum   : 12-02-1642
 
Folio   : 10v
Verkoper  : Engel Barentsz wonende in Krommenie, zich sterk
       makend voor weduwe en kinderen van Cornelis Allertsz
       de Wit
Koper   : Simon Laurensz
Betreft  : stuk land genaamd "Everts weer" 592 roe
Belendend : NO Neeltje Claas ZO Joost Cornelisz ZW Pieter Paulusz
       NW Wegsloot
Bedrag   : 1152,-
Datum   : 12-02-1642
 
Folio   : 11 en 11v
Verkoper  : Cornelis Bastiaansz, als oom en voogd van moeders
       zijde van het nagelaten kind Laurens Jansz, zoon van
       Jan Laurensz en Neeltje Bastiaans
Koper   : Neeltje Claas en Simon Laurensz, grootmoeder
       respectievelijk oom van voornoemde Laurens Jansz van
       vader's zijde
Betreft  : stuk land 156 roe
Belendend : -
Bedrag   : -
Datum   : 12-02-1642
 
Folio   : 12 en 12v
Verkoper  : Simon Laurensz
Koper   : Engel Cornelisz Jonckes
Betreft  : stuk land genaamd "Noomen ven" liggende in Simon
       Tijts weer 2150 roe
Belendend : NO Engel Allertsz ZO Jan Heijloo ZW Pieter Jacobsz
       Koppen NW weduwe en kinderen van Joachim Pietersz
Bedrag   : -
Datum   : 14-02-1642
 
Folio   : 13 en 13v
Verkoper  : Engel Cornelisz Jonckes
Koper   : Jan Allertsz, zijn broer's zoon
Betreft  : stuk land genaamd "de Buitkeijck" liggende in Kees
       Willems weer 1106 roe
Belendend : NO koper ZO Cornelis Willemsz ZW huisarmen NW
       weduwe en kinderen van Joachim Pietersz
Bedrag   : -
Datum   : 14-02-1642
 
Folio   : 14
Verkoper  : Schout en schepenen
Koper   : Dirk Arisz
Betreft  : huis en erf liggende op de banscheiding met
       Krommenie
Belendend : NO banscheiding NW de sluis
Bedrag   : 240,-
Datum   : 14-02-1642
 
Folio   : 14v en 15
Verkoper  : Maarten Jansz Pachter en Jacob Cornelisz, als voogden
       van Marij Niels, weduwe van Pieter Cornelisz Omen, met
       haar kinderen
Koper   : Willem, Jan en Dirk Woutersz met de kinderen van Dirk
       Gerritsz
Betreft  : helft van een stuk land genaamd "de Vlietven" in
       Jongelings weer, dat deel 768 roe
Belendend : NO Claas en Cornelis Barentsz Boschman ZW
       voornoemde weduwe en kinderen ZW Jan Claasz Wael
       NW kopers
Bedrag   : 3,- jaarlijkse erfpacht
Datum   : 14-02-1642
 
Folio   : 15v en 16
Verkoper  : Cornelis Pietersz de Jongh voor kinderen van zaliger
       Johannes Junius
Koper   : Simon Claasz Wildeboer
Betreft  : stukje land genaamd "Jan Aerjans smalle meetje" 1084
       roe
Belendend : NO Pieter Jan Trijnen ZO verkopers ZW Claas en
       Cornelis Claasz Boschman met koper NW Dirk Allerden
Bedrag   : -
Datum   : 14-02-1642
 
Folio   : 16v en 17
Verkoper  : Cornelis Pietersz de Jongh voor de kinderen van zaliger
       Johannes Junius
Koper   : IJsbrant Gerritsz Gael
Betreft  : stuk land genaamd "Jan Banningen ven" 1582 roe in
       Claas Maartsz weer
Belendend : NO Pontiaas Dirksz en Jan Cornelisz Boer ZO Willem
       Cornelisz Vrouwen en Gerrit Jansz ZW Trijn Pieters NW
       Baart Huijgen
Bedrag   : -
Datum   : 14-02-1642
 
Folio   : 17v
Verkoper  : Gerrit Willemsz Netgens zich sterk makend voor de
       meerdere erfgenamen van Trijn Claas zaliger, zijn
       vrouw's zuster
Koper   : Claas Jacobsz Glasemaker
Betreft  : huis en erf in kerkbuurt
Belendend : NO Pontiaas Dirksz ZO Andries Jansz ZW koper's
       schoonmoeder NW Gerrit Jacobsz Smit nomine uxoris
Bedrag   : 106,-
Datum   : 14-02-1642
 
Folio   : 18 en 18v
Verkoper  : Willem Baartsz
Koper   : Jan Allertsz
Betreft  : stuk land genaamd "de Marcken" in Heijntges weer 15..
       roe
Belendend : NO Pieter Jansz ZO Marijtje Claas ZW weduwe en
       kinderen van Joachim Pietersz NW Cornelis Roelofsz
Bedrag   : -
Datum   : 14-02-1642
 
Folio   : 19 en 19v
Verkoper  : Willem Willemsz Bos
Koper   : Jacob Jacobsz Leen
Betreft  : twee stukken land liggend naast elkaar naast de kerk,
       samen 1405 roe
Belendend : NO Jan Willem Keessen ZO de Delft ZW Maarten Jansz
       en Jan Maartsz Roeleven NW koper
Bedrag   : -
Datum   : 14-02-1642
 
Folio   : 20 en 20v
Verkoper  : Jacob Jacobsz Leen
Koper   : Cornelis Willemsz Schimmelpenning
Betreft  : stuk land genaamd "Open ven" 1500 roe, alsmede een
       stuk land groot 42 roe in hetzelfde weer
Belendend : NO Dirk Claasz met Engel Cornelisz Jonckes ZO Pieter
       Florisz ZW Jan Cornelisz Gael NW Willem Dirk Huijgen
       cum sociis, het tweede stuk land NO Simon Pietersz en
       koper ZO koper ZW Claas Pietersz NW Hogendijk
Bedrag   : -
Datum   : 19-02-1642
 
Folio   : 21 en 21v
Verkoper  : Joost Dirksz, uit naam van Marij Wessels met haar
       kinderen, weduwe van zijn broer Simon Dirksz
Koper   : Pieter Jan Trijnen
Betreft  : stuk land genaamd "Willem Aerjans laantje" 492 roe
Belendend : NO+ZO Willem Jan Willem Aerjans ZW Burenlaan NW
       koper
Bedrag   : -
Datum   : 20-02-1642
 
Folio   : 22
Verkoper  : Claas Willemsz, onze buurvrijer, zich sterk makend voor
       zijn zwager Ariaan Cornelis, molenaar op Wormerveer
Koper   : Jan Claasz Wael
Betreft  : stuk land genaamd "Jan Jansz Hoorns meed" liggende
       in het Noordeinde 1483 roe
Belendend : NO koper en Dirk Pieter Allerden ZO Jan Willemsz
       Heijnes cum sociis ZW Jannetje Allerts met kinderen
       NW Lagendijk
Bedrag   : 298,-
Datum   : 20-02-1642
 
Folio   : 22v en 23
Verkoper  : Jacob Maartensz, zich sterk makend voor de kinderen
       van Hendrik Maartensz, zijn overleden broer
Koper   : Cornelis Willem Egberts
Betreft  : stuk land 1212 roe in Roelof Simonsz weer
Belendend : NO Jan Baartsz Gael ZO Jan Cornelisz Gael ZW Roelof
       Roelof Claas NW kinderen Dirk Outgersz
Bedrag   : -
Datum   : 20-02-1642
 
Folio   : 23v en 24
Verkoper  : Engel Baartsz
Koper   : Maarten Jansz
Betreft  : stuk land genaamd "Aelberts ven" 997 roe
Belendend : NW koper NO Vlietsloot ZO Simon Jan Joosten ZW
       Wijven Claas
Bedrag   : -
Datum   : 25-02-1642
 
Folio   : 24v
Verkoper  : Cornelis Willemsz
Koper   : Claas Dirksz Mol
Betreft  : akker land genaamd "Twisk-akker" 272 roe
Belendend : NO Bastiaan Bouwensz ZO Twiskdijk ZW Claas Jacobsz
       NW Simon Gerrit Jelles
Bedrag   : 330,-
Datum   : 28-02-1642
 
Folio   : 25 en 25v
Verkoper  : Frans Cornelisz
Koper   : Cornelis Jansz van Zanen met zijn broer
Betreft  : deel van een huis en erf
Belendend : NO Maarten Huijgen cum sociis ZW Cornelia Cornelis
       weduwe van Havick Gerritsz
Bedrag   : -
Datum   : 28-02-1642
 
Folio   : 26 en 26v
Verkoper  : Claas Willemsz, buurvrijer, zich sterk makend voor
       Adriaan Cornelis, molenaar op Wormerveer
Koper   : Jan Simonsz Coninck
Betreft  : twee veenakkertjes samen 210 roe liggende naast elkaar
Belendend : NO Cornelis Thijssen en Jan Willemsz ZO Twiskdijk ZW
       verkopers NW koper
Bedrag   : -
Datum   : 28-02-1642
 
Folio   : 27
Verkoper  : Claas Lourensz van 't Hoff thans wonende in de Purmer
Koper   : Meijne Dirks zijn schoonzuster, vertegenwoordigd door
       Dirk Claasz Mol, haar vader en voogd
Betreft  : stuk land genaamd "'t maijers ven" 808 roe liggende in
       het Noordeinde
Belendend : NO Jannetje Allerts ZO Engel Dirksz ZW Aafje Claas NO
       koper
Bedrag   : -
Datum   : 28-02-1642
 
Folio   : 28 en 28v
Verkoper  : Claas Lourensz van 't Hoff thans wonende in de Purmer
Koper   : Engel Claasz Mol
Betreft  : stuk land 674 roe in het Noordeinde
Belendend : NO Jan Meijnertsz ZO Heerenweg ZW Aafje Claas NW
       de Keijk
Bedrag   : -
Datum   : 28-02-1642
 
Folio   : 29
Verkoper  : Cornelis Willemsz
Koper   : Dirk Claasz Mol
Betreft  : drie veenakkers land samen 216 roe
Belendend : ZO Hendrik Jansz NW de Delft
Bedrag   : 120,-
Datum   : 28-02-1642
 
Folio   : 29v en 30
Verkoper  : Roelof Claasz
Koper   : Jan Cornelisz Heijloo
Betreft  : stuk land in Jacob Allertsz weer 629 roe
Belendend : NO Baart Jan Dirk Evertsz ZO koper en Neeltje
       Hendriks NW koper
Bedrag   : -
Datum   : 28-02-1642
 
Folio   : 30v
Verkoper  : Jan Cornelisz van der Laan
Koper   : Cornelis Bastiaansz
Betreft  : twee veenakkertjes samen 424 roe
Belendend : NO Willem Hendriksz ZO Twiskdijk ZW Pieter Jansz NW
       de Delft, het andere stukje land NO Pieter Jansz ZO
       Twiskdijk ZW Pieter Walichsz NW Pieter Jansz
Bedrag   : 399,-
Datum   : 28-02-1642
 
Folio   : 31 en 31v
Verkoper  : Dirk Jansz van der Lijn
Koper   : Pieter Cornelisz van 't Hoff
Betreft  : stuk land waarvan 417 roe genaamd "Vechters ven"
       liggende buitendijks
Belendend : NO Jan Ariaansz ZO Heerenweg ZW Gerrit Cornelisz
       van 't Hoff NW de Dijk
Bedrag   : -
Datum   : 02-03-1642
 
Folio   : 32 en 32v
Verkoper  : Pieter Allertsz Coninck
Koper   : Cornelis Willemsz
Betreft  : stuk land genaamd "Schippers ventje" 711 roe in Claas
       Maartsz weer
Belendend : NO Gerrit Hendriksz ZO Jan Gerritsz ZW kinderen Dirk
       Outgersz NW Jan Simonsz
Bedrag   : jaarlijkse erfpacht
Datum   : 22-03-1642
 
Folio   : 33 en 33v
Verkoper  : Cornelis Willemsz Schimmelpenning
Koper   : Jan en Pieter Jacobsz Koppen zijn omen
Betreft  : stuk land genaamd "de Buijtkeijk"2345 roe in Simon
       Heijnes weer
Belendend : NO Aaf Claas met haar kinderen ZO Machtelt Cornelis
       met haar kinderen ZW Gerrit Simonsz Conicnk met Dirk
       Claasz NW kopers
Bedrag   : -
Datum   : 06-03-1642
 
Folio   : 34 en 34v
Verkoper  : Pieter Jansz Lis, als voogd over de nagelaten kinderen
       van zaliger Cornelis Cornelisz en Anna Cornelis
Koper   : Simon Cornelisz Engelen en Cornelis Willemsz
       Schimmelpenning
Betreft  : hoekje land "kaeghoort" 222 roe liggende op de
       Wijkermeer
Belendend : NO Jan Cornelisz ZO Willem Ruijghaver ZO+NW
       Wijkermeer
Bedrag   : 60,-
Datum   : 16-03-1642
 
Folio   : 35
Verkoper  : Pieter Jansz, als voogd over de nagelaten kinderen van
       Cornelis Cornelisz en Anna Cornelis
Koper   : Cornelis Pietersz Lis
Betreft  : huis en erf
Belendend : NW de Dijk ZO Dijksloot
Bedrag   : 408,-
Datum   : 22-03-1642
 
Folio   : 35v en 36
Verkoper  : Dirk Hendriksz, Gerrit Jansz en Willem Huijgen
Koper   : Claas Jacobsz Leen
Betreft  : stuk land genaamd "Watertwisch", het geheel 940 roe
       met Trijn Pieters en Hendrik Jacobsz gemeenschappelijk
       bezeten
Belendend : NO Jan Willemsz Keesen ZO Twisk ZW kinderen Dirk
       Gerritsz NW Dirk Jacobsz
Bedrag   : -
Datum   : 09-03-1642
 
Folio   : 36v en 37
Verkoper  : Claas Jansz
Koper   : Cornelis Willemsz Schimmelpenning
Betreft  : stuk land genaamd "de Buijtkaijk" 1250 roe in de
       Molenbuurt
Belendend : NO Neeltje Hendriks ZO kinderen Michiel Willemsz ZW
       erfgenamen van Claas Pietersz NW Pieter Jansz
Bedrag   : -
Datum   : 09-03-1642
 
Folio   : 37v en 38
Verkoper  : Jan Jacobsz Koppen
Koper   : Jochem Jacobsz Leen
Betreft  : stukje meedland 510 roe in Jan Banningen weer
Belendend : NO Marijtje Kees Maarten Allertses ZO koper ZW Trijn
       Engels en Trijn Pieters NW Guurt Simons
Bedrag   : -
Datum   : 10-03-1642
 
Folio   : 38v
Verkoper  : Maarten Simonsz thans wonende in de Beemster
Koper   : Hendrik Hendriksz, zijn broer's zoon
Betreft  : deel van een stuk land genaamd "Boveegje", dat deel 65
       roe, in Roelof Simonsz weer
Belendend : NO en ZO verkoper ZW Jan Keijk NW wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 13-03-1642
 
Folio   : 39
Verkoper  : Dirk Arisz
Koper   : Adriaan Cornelisz wonende in Krommenie
Betreft  : stukje land aan de noorkant van de verkoper's werf
Belendend : N koper W heerenweg Z verkoper W de Sluis
Bedrag   : 40,-
Datum   : 14-03-1642
 
Folio   : 39v en 40
Verkoper  : Dirk Nielsz en Cornelis Jansz Peet nomine uxoris, zich
       sterk makend voor Claas Allertsz, hun zwager
Koper   : Jan Adriaansz
Betreft  : stuk land genaamd "het Ventje" 990 roe in Egges weer
Belendend : NO Neel Engels ZO+NW koper ZW Aagt Cornelis
Bedrag   : -
Datum   : 14-03-1642
 
Folio   : 40v en 41
Verkoper  : Jan Jansz van 't Veer
Koper   : Claas Jacobsz Tootsen, zich sterk makend voor zijn
       zuster Alijt Jacobs
Betreft  : stuk land genaamd "Jan Galen marcken"
Belendend : NO Roelof Simonsz ZO weduwe van Cornelis Baartsz
       Gael ZW weduwe van Jacob Claasz Pieters NW Hendrik
       Hendriksz
Bedrag   : -
Datum   : 14-03-1642
 
Folio   : 41v
Verkoper  : Jan Jansz van 't Veer
Koper   : Jan Baartsz Gael, zich sterk makend voor Trijn Claas,
       weduwe van Cornelis Baartsz Gael
Betreft  : stuk meedland genaamd "het Made" 537 roe in Wilkes
       weer
Belendend : NO en ZO koopster ZW Marij Gijsen NW Roelof Claasz
Bedrag   : -
Datum   : 14-03-1642
 
Folio   : 42v
Verkoper  : Jan Auwelsz Moens wonende in Purmerend
Koper   : Jan Baartsz Gael
Betreft  : twee veenkampjes, samen 300 roe in Vroonweer
Belendend : NO weduwe van Roelof Maartsz ZO Dirk Huijgen ZW
       Cornelis Claasz Moeijduijven NW Jacob Gerritsz
Bedrag   : 252,-
Datum   : 14-03-1642
 
Folio   : 43 en 43v
Verkoper  : Jan en Pieter Jacobsz Koppes
Koper   : Simon Jansz Joosten, zich sterk makend voor de
       weduwe en de kinderen van Jacob Mathijs
Betreft  : stuk land genaamd "de Buijtkaijk" 975 roe in Willem
       Evertsz weer
Belendend : NO Hillegond Theunis met haar kinderen en Pieter
       Jansz ZO de Keijk ZW voornoemde Hillegond Theunis
       met schipper Simon Claasz NW Machteld Cornelis met
       haar kinderen
Bedrag   : 2110,-
Datum   : 14-03-1642
 
Folio   : 44 en 44v
Verkoper  : Jan Dirk Huijbers
Koper   : Gerrit Baartsz
Betreft  : een buitendijk 329 roe
Belendend : NO Willem Kees Willemen ZO de Hogendijk ZW Jan
       Roelof Engelen NW de Kil
Bedrag   : -
Datum   : 20-03-1642
 
Folio   : 45
Verkoper  : Jan Dirk Huijssers
Koper   : Gerrit Hendriksz
Betreft  : twee veenakkers samen 335 roe liggend naast elkaar
Belendend : NO Jan Gerrit Noomen ZO Hendrik Jansz ZW Alijd
       Jacobs NW Dirk Jacobs
Bedrag   : 300,-
Datum   : 20-03-1642
 
Folio   : 45v
Verkoper  : Jan Engelsz Bieren thans wonende in Haarlem
Koper   : Gerrit Hendriksz
Betreft  : twee veenakkers samen 231 roe liggende eind aan eind
Belendend : NO koper ZO Trijn Claas ZW Jan IJsbrantsz NW Jan
       Jansz Keijck
Bedrag   : 244,-
Datum   : 20-03-1642
 
Folio   : 46 en 46v
Verkoper  : Niel Roelofsz
Koper   : Jacob Jansz Joosten
Betreft  : stuk land genaamd "het Voorland met het Rapen land"
       892 roe, liggende op de Hornsloot
Belendend : NO Simon Jansz Joosten met de weduwe van Hendrik
       Allertsz ZW Jan Willemsz, Jan Hendriksz van Zanen en
       koper
Bedrag   : -
Datum   : 20-03-1642
 
Folio   : 47
Verkoper  : Dirk Pieter Allerden
Koper   : Jan Claasz Wael
Betreft  : stuk land 506 roe in Heijnrick Gijsen weer
Belendend : NO erfgenamen van Hendrik Cornelisz ZO Huisarmen
       van Assendelft ZW+NW koper
Bedrag   : 753,-
Datum   : 20-03-1642
 
Folio   : 47v en 48
Verkoper  : Guurtje Gerrits, weduwe en boedelhoudster van Willem
       Cornelisz Stoters
Koper   : Jan Bouwensz, buurvrijer
Betreft  : stuk land 645 1/2 roe
Belendend : NO+ZO de Meer ZW+NW Jan de Wael wonende te
       Haarlem
Bedrag   :
Datum   : 21-03-1642
 
Folio   : 48v
Verkoper  : Cornelis Siboutsz, buurvrijer
Koper   : Gerrit Cornelisz
Betreft  : stuk land 100 roe in het Noordeinde
Belendend : NO Hendrik Jansz ZO Heerenweg ZW Hendrik
       Maartensz NW verkoper
Bedrag   : 400,-
Datum   : 22-03-1642
 
Folio   : 49
Verkoper  : Jan Dirksz
Koper   : Cornelis Siboutsz, buurvrijer
Betreft  : stuk land 400 roe in het Noordeinde
Belendend : NO koper ZO Hendrik Maartsz ZW Hendrik Engelsz NW
       de Keijk
Bedrag   : 864,-
Datum   : 22-03-1642
 
Folio   : 49v en 50
Verkoper  : Jan Claasz de Winter, zich sterk makend voor Roelof en
       Anna Claas, zijn broer en zus, als voor de weduwe en
       kinderen van Pieter Claasz zijn overleden broer
Koper   : Pieter Henrdriksz
Betreft  : huis en erf in de Molenbuurt
Belendend : NO Wen Tammis ZW Pieter den Ouwes ZW Claas
       Willemsz NW Wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 29-03-1642
 
Folio   : 50v en 51
Verkoper  : Jan Baartsz Gael
Koper   : Maarten Jansz Machtelden
Betreft  : stuk land genaamd "de Hemjes" 847 roe bij de sluis bij
       Nauerna
Belendend : NO Bloksloot ZO Pieter Jansz Boer en Jan Claasz Wael
       ZW Hornsloot NW Jan Willemsz
Bedrag   : -
Datum   : 29-03-1642
 
Folio   : 51v en 52
Verkoper  : Aagt Niels, weduwe en boedelhoudster van Cornelis
       Egbertsz
Koper   : Gerrit Simonsz Coninck
Betreft  : helft van een stuk land genaamd "de Buijtkeijk" 1505 roe
       in Niel Beerts weer
Belendend : NO Jan Jacobsz Koppen ZO Dirk Claasz ZW Machteld
       Cornelis NW Anna Dirks
Bedrag   : -
Datum   : 01-04-1642
 
Folio   : 52v en 53
Verkoper  : Dirk Arisz
Koper   : Claas Jansz, wonende in Krommenie
Betreft  : huis en erf
Belendend : N Claas Pietersz O verkoper Z Hendrik Dirksz W
       Heerenweg
Bedrag   : -
Datum   : 13-04-1642
 
Folio   : 53v
Verkoper  : Dirk Claasz alias Dirk Nielsz en Cornelis Jansz Peet, zich
       mede sterk makend voor Claas Allertsz, thans wonende
       op het Kalf
Koper   : Jelis Abrahamsz, hun zwager
Betreft  : drievierde deel van twee veenakkers, in het geheel
       samen 355 roe
Belendend : NO Joost Dirksz ZO Gerrit Hendriksz ZW Balthasar
       Allertsz NW de Delft
Bedrag   : 239,5,-
Datum   : 25-04-1642
 
Folio   : 54
Verkoper  : Jacob Hendriksz, wonende in Haarlem
Koper   : Claas Gerritsz
Betreft  : stukje veenland in Heijn Roeleven weer 233 roe
Belendend : NO weduwe en kinderen van Cornelis Claas Pieters ZO
       de Delft ZW Jan Simonsz Boer NW Gerrit Cornelisz
Bedrag   : 384,-
Datum   : 25-04-1642
 
Folio   : 54v
Verkoper  : Jacob Hendriksz, wonende in Haarlem
Koper   : Pieter Pietersz Pas
Betreft  : akkertje land
Belendend : NO Claas Jansz cum sociis ZO Twiskdijk ZW Claas
       Jansz NW Claas Cornelisz Vinck
Bedrag   : 100,-
Datum   : 25-04-1642
 
Folio   : 55 en 55v
Begunstigde: Engel Gerritsz
Verstrekker: Eerzame Johannes Hallius wonende in Amsterdam
Betreft  : hypotheek
Onderpand : huis en erf, alsmede een stuk land 615 roe
Belendend : het land NO Jan Hendriksz ZW Theunis Gerritsz, NO
       Aagt Claas Jaspers en Cornelis Cornelisz Miens ZO de
       Delft ZW Jan Cornelisz Steffens
Bedrag   : -
Datum   : 10-05-1642
 
Folio   : 56 en 56v
Verkoper  : Gerrit Dirksz
Koper   : Claas Dirksz, zijn broer
Betreft  : helft van een stuk land genaamd "Maijers ven", groot in
       het geheel 1586 roe
Belendend : NO Jan Maartsz ZO Willem Henriksz ZW Jannetje Allerts
       NW Lagendijk
Bedrag   : -
Datum   : 15-05-1642
 
Folio   : 57
Verkoper  : Claas Egbertsz, zich sterk makend voor de erfgenamen
       van Gerrit Dirksz Goten
Koper   : Dirk Claasz
Betreft  : stukje land genaamd "het Omloopje" of "het Hooge
       veen" 345 roe in Gooten weer
Belendend : NO Claas Claasz ZO Claas Jacobsz ZW Lijsbet Gerrits
       NW Cornelis Jansz Peet
Bedrag   : -
Datum   : 18-05-1642
 
Folio   : 57v en 58
Verkoper  : Claas Pietersz Kaman als voor zijn vader Pieter Dirksz,
       oom van Dirk Maartensz
Koper   : Dirk Maartensz als voor Anna Gerrits zijn moeder,
       weduwe van Bastiaan Engelsz
Betreft  : stuk land genaamd "het Smalle meetje" 629 1/2 roe
Belendend : NO koper ZO Cornelis Jansz ZW Claas Pietersz NW
       Lourens Outgersz
Bedrag   : 1100,-
Datum   : 26-05-1642
 
Folio   : 58v
Begunstigde: Engel Pietersz
Verstrekker: Zacharias Dirksz, wonende in Haarlem
Betreft  : hypotheek, 20,- jaarlijks
Onderpand : huis en erf, door Engel Pietersz bewoond, alsmede akker
       land achter Claas Heijnen 140 roe, ten tweede een
       omloop over de Delft 188 roe
Belendend : NO+NW Allert Cornelisz ZO Heerenweg ZW Claas
       Bouwensz' kinderen, het stuk land NO Jacob Gerritsz
       ZO de Delft ZW Hendrik Jansz NW Allert Cornelisz, het
       tweede stukje land NO Jan Meijnertsz ZO+ZW Allert
       Cornelisz NW de Delft
Bedrag   : -
Datum   : 07-06-1642
 
Folio   : 59 en 59v
Begunstigde: Cornelis Pietersz Lis
Verstrekker: erfgenamen Gerrit Jacobsz Hulft, destijds wonende van
       Haarlem
Betreft  : hypotheek, rente 20,- jaarlijks
Onderpand : stukje land genaamd "het Kaagje van Henrick Roelofs"
       392 roe , ten tweede een vierde deel van een stuk land
       genaamd "Nanneken ven", dat deel 208 roe
Belendend : NW Maarten Huijgen cum sociis NO Wouter Laurens ZO
       Dirk Allerden NW de Marc, het tweede NO Pieter Dirksz
       ZO de Poel ZW Claas Jacobsz NW Claas Gerritsz
       Duijvesen
Bedrag   : -
Datum   : 13-06-1642
 
Folio   : 60 en 60v
Begunstigde: Roelof Gerritsz Baartses
Verstrekker: Adriaan Jansz wonende in Haarlem
Betreft  : hypotheek 250,-, rente 11,5,-
Onderpand : stuk land genaamd "Roelen ven" ca. 2000 roe in de
       polder Buitenhuizen
Belendend : ZW Jacob Jansz Backer als gebruiker NW Gerrit van
       Zanen NO Maarten Laurensz ZO de Kadijk
Bedrag   : -
Datum   : 22-06-1642
 
Folio   : 61
Begunstigde: Maarten Claasz
Verstrekker: Edele heer Pieter Jacobsz Olican Brouwer, wonende in
       Haarlem
Betreft  : huis te Nauerna
Belendend : NO Roelof Gerritsz Baartses ZW Pieter Cornelisz van 't
       Hoff
Bedrag   : 1000,-
Datum   : 22-06-1642
 
Folio   : 61v en 62
Verkoper  : Cornelis Jansz Peet, Dirk Nielen en Jelis Abrahamsz
Koper   : Balthasar Allertsz, buurvrijer
Betreft  : drietiende deel van een huis en erf bij de kerk
Belendend : NW Arend en Jan Adriaansz NO Marij Wessels ZO
       Heerenweg ZW kinderen Jacob Dirksz Smit
Bedrag   : 120,-
Datum   : 18-07-1642
 
Folio   : 62v en 63
Verkoper  : Jan Nielsz
Koper   : Maarten Allertsz
Betreft  : stuk land genaamd "het Breed" 1337 roe in Jacob
       Allerts weer
Belendend : NO weduwe van Jacob Mathijssen ZO Jacob Tootsen
       ZW Neeltje Hendriks NW Engel Cornelisz
Bedrag   : -
Datum   : 01-10-1642
 
Folio   : 63v en 64
Verkoper  : Jacob Hendriksz, wonende in Haarlem
Koper   : Garbrant Pietersz Keijsers
Betreft  : helft van stuk land genaamd "de Buijtkeijk" 431 roe in
       Heijn Roeleven weer, alsmede een akker land bij de
       "hoop zonder madt" in Heijn Roeleven weer
Belendend : NO weduwe van Jan Claas Baarts ZO de Keijk ZW Jan
       Simonsz NW Claas Gerritsz Vinck, het tweede stukje
       land NO+ZW+NW Claas Cornelisz Vinck ZO Wouter
       Gijsen
Bedrag   : 175,-
Datum   : 01-10-1642
 
Folio   : 64v en 65
Verkoper  : Maarten Allertsz uit naam van zijn moeder Neel Jan
       Gerrit Huijgen
Koper   : Dirk Allertsz
Betreft  : stuk land genaamd "de Twee Geers" 1136 roe bij de
       Vlietsluis
Belendend : NO de Vliet Z Claas en Cornelis Boschmans ZW+NW
       koper
Bedrag   : -
Datum   : 01-10-1642
 
Folio   : 65v
Verkoper  : Jelles Dirksz
Koper   : Engel Claas Cornelisz Steffens
Betreft  : stuk land genaamd "de Bree ven" 872 roe in Pierke
       Neelen weer
Belendend : NO Jan Backer wonende te Haarlem ZO koper ZW Jan
       C. van Dijck NW Pieter Jansz
Bedrag   : 1208,-
Datum   : 01-10-1642
 
Folio   : 66
Verkoper  : Jan Cornelisz Gael, buurvrijer
Koper   : Roelof Claasz
Betreft  : stuk land in de Vroonweer 165 1/2 roe
Belendend : NO Jan Adriaansz ZO Twiskdijk ZW Maarten Dirksz NW
       Willem Dirksz cum sociis
Bedrag   : 407,-
Datum   : 01-10-1642
 
Folio   : 66v en 67
Verkoper  : Dirk Arisz
Koper   : Hendrik Dirksz, zijn zoon
Betreft  : stukje land genaamd "het Achterland" 285 roe
Belendend : NO verkoper ZO Pieter Maartensz ZW Neeltje Claas NW
       Claas Jansz Hoij-Huis
Bedrag   : -
Datum   : 03-10-1642
 
Folio   : 67v
Verkoper  : Willem Mathijssen
Koper   : Jelles Dirksz
Betreft  : veertig roe van een akker land genaamd "De selve akker
       Maarkrel" liggende in de Heijd
Belendend : NO weduwe van Havick Gerritsz ZO verkoper ZW Joost
       Cornelisz NW Heerenweg
Bedrag   : 100,-
Datum   : 11-10-1642
 
Folio   : 68
Verkoper  : Jelles Dirksz
Koper   : Jan Nielsz Backer
Betreft  : huis en erf in het Noordeinde
Belendend : Theunis Gerrit Huijgen ZO Heerenweg ZW Claas
       Hendriksz NW Pieter Maartensz Gijsen
Bedrag   : 400,-
Datum   : 11-10-1642
 
Folio   : 68v
Verkoper  : Jasper Roel thans wonende in Wormer
Koper   : Jan Gerritsz wonende in Uitgeest
Betreft  : leeg erf in de Molenbuurt
Belendend : NO Gerrit Baartsz ZO Heerenweg ZW weduwe van
       Cornelis Roelofsz NW Dirk Claasz
Bedrag   : 200,-
Datum   : 08-01-1643
 
Folio   : 69 en 69v
Verkoper  : Dirk Huijgen, schoolmeester van Assendelft, als voogd
       van de nagelaten kinderen van Meester Pieter Pietersz
       en Grietje Harcken, beide overleden
Koper   : Dirk Willemsz Claus
Betreft  : huis en erf in de kerkbuurt, welk door Bastiaan Cornelisz
       werd bewoond
Belendend : NO Gerrit Jacobsz Smit ZW Niel Jansz, strekkende
       voorts van de Wegsloot af
Bedrag   : -
Datum   : 08-01-1643
 
Folio   : 70
Verkoper  : Reijer Frederiks, wonende in Amsterdam
Koper   : Cornelia Cornelis, weduwe van Havick Gerritsz
Betreft  : stuk land genaamd "Keijserven" in de polder
       Buitenhuizen 777 roe, alsmede een stuk land 200 roe
       buiten de Kadijk
Belendend : NO koopster ZO de Kadijk ZW Adriaan Jansz NW de
       Heerenweg, het tweede stuk land NO koopster ZO het
       IJ ZW Adriaan Jansz NW de Kadijk
Bedrag   : -
Datum   : 06-02-1643
 
Folio   : 70v en 71
Verkoper  : Reijer Frederiksz wonende in Amsterdam
Koper   : Cornelis Havicksz, uit naam van zijn moeder Cornelia
       Cornelis, weduwe van Havick Gerritsz
Betreft  : stuk land genaamd "Keijserven" in de polder
       Buitenhuizen 777 roe, alsmede 200 roe buiten de Kadijk
Belendend : NO koopster ZO Kadijk ZW Adriaan Jansz NW
       heerenweg, het andere stukje land NO koopster ZO het
       IJ ZW Adriaan Jansz voornoemd NW Kadijk
Bedrag   : -
Datum   : 06-02-1643
 
Folio   : 71v
Verkoper  : Jan Hendriksz van Zanen
Koper   : Reijer Frederiksz wonende Amsterdam
Betreft  : stuk land genaamd Het Meetje 1002 roe in de polder
       Buitenhuizen, alsmede 400 roe buitendijks
Belendend : NO Willem Jacobsz Veerman ZO Kadijk ZW Cornelia
       Cornelis weduwe van Havick Gerritsz NW Heerenweg,
       het tweede stukje land NO Willem Jacobsz Veerman ZO
       het IJ ZW weduwe van Havick Gerritsz NW Kadijk
Bedrag   : 1538,-
Datum   : 06-02-1643
 
Folio   : 72 en 72v
Verkoper  : Claas Gerritsz Duijvesen, uit naam van Cornelia
       Cornelis, weduwe van Havick Gerritsz, zijn broer
Koper   : Jan Hendriksz van Zanen
Betreft  : stuk land genaamd "het Peeten Keesen ventje" 634 roe
       in Claes van Zanen weer
Belendend : NO+ZO+ZW koper NW de Keijk
Bedrag   : -
Datum   : 06-02-1643
 
Folio   : 73 en 73v
Verkoper  : Claas Jansz Huijgen
Koper   : Jan Banningh Jacobsz
Betreft  : stuk land genaamd "den Darp" 1160 roe bij de
       Nieuwendijk
Belendend : NO Claas Baartsz Boschman ZO Claas en Pieter Gijsen
       ZW Cornelis Willemsz Overdijk NW Heerenweg
Bedrag   : -
Datum   : 13-02-1643
 
Folio   : 74 en 74v
Verkoper  : Frans Claasz, uit naam van zijn schoonmoeder Griet
       Jans, weduwe van Willem Gerrit Hendriksz
Koper   : Dirk Baartsz
Betreft  : helft van stuk land genaamd "de Dijkmeed", dat deel 640
       1/2 roe, in Baart Jannen weer, alsmede een vierde deel
       van een stuk land genaamd "de Anderhalff mad", dat
       deel 217 1/2 roe in dezelfde weer
Belendend : NO koper ZO Baart Jansz met Dirk Dirksz met hun
       kinderen ZW Jan IJsbranden NW de Dijk, het tweede
       stukje land NW+NO Griet Jans met haar kinderen ZO
       Baart Jansz ZW Claas Jacobsz
Bedrag   : -
Datum   : 13-02-1643
 
Folio   : 75
Verkoper  : Willem Huijgen
Koper   : Roelof Claasz
Betreft  : een derde deel van stukje land genaamd "de Heuvel",
       dat deel 135 roe liggende bij Claas Lankes' Braeck
Belendend : NO voornoemde Braeck ZO Hogendijk ZW Gerrit Jansz
       NW Wijven Jacobs
Bedrag   : 120,-
Datum   : 20-02-1643
 
Folio   : 75v
Verkoper  : Willem Huijgen
Koper   : Dirk Hendriksz
Betreft  : een negende deel van een stuk land genaamd "de
       Heuvel" bij Nauerna
Belendend : NO+ZO Gerrit Jansz ZW+NW koper
Bedrag   : -
Datum   : 20-02-1643
 
Folio   : 76
Verkoper  : schout en schepenen
Kopers   : Jan Eenisz en Jan Claasz
Betreft  : leeg erf bij de sluis in het Noordeinde
Belendend : NO verkopers ZO Heerenweg ZW Joost Cornelisz NW
       de Sluis
Bedrag   : -
Datum   : 20-02-1643
 
Folio   : 76v en 77
Verkoper  : Engel Woutersz, zich mede sterk makend voor Claas
       Woutersz zijn broer
Koper   : Willem Bastiaansz, hun neef
Betreft  : stuk land genaamd de "Laijc veen", dat deel 378 1/2 roe
       in Dirk Jan Barents weer, verder een derde deel van
       Engel Claas Jutten werf, dat deel 43 roe, en tenslotte
       "de halve uiterdijk" voor Gijs Schonen grooten vis, dat
       deel 95 roe
Belendend : NO Cornelia Cornelis ZO koper ZW Dirk Claasz NW
       kinderen Dirk Pietersz, het tweede NW+NO Cornelia
       Cornelis ZO kinderen Dirk Pietersz ZW Jan Jacobsz, het
       derde stukje land NO de Dijk, ZO dochters Roelof
       Laurusz ZW Wijkermeer NW Maarten Heijn
Bedrag   : -
Datum   : 20-02-1643
 
Folio   : 77v en 78
Verkoper  : Frans Claasz
Koper   : Claas Hendriksz
Betreft  : stuk land genaamd "Mannes ventje" in het Noordeinde
       196 1/2 roe
Belendend : NO Cornelis Cornelis Mienses ZO Jan Gerritsz ZW Claas
       Jacobsz Tootjes NW Hendrik Maartsz
Bedrag   : -
Datum   : 27-02-1643
 
Folio   : 78v
Verkoper  : Cornelis Willemsz
Koper   : Claas Jacobsz Tootjes
Betreft  : twee veenakkertjes in Heeltis weer, samen 107 roe
Belendend : NO Roelof Engelsz ZO Twiskdijk ZW Pieter Claasz
       Suijcker NW Aaf Claas Jaspers
Bedrag   : 69,-
Datum   : 27-02-1643
 
Folio   : 79 en 79v
Verkoper  : Pieter Willemsz wonende in de Beemster
Koper   : Bouwes Willemsz
Betreft  : stukje land genaam "Voordeurs ven" 1476 roe in Heijnrix
       weer
Belendend : NO Claas Simonsz Conincx ZO Willem Michielsz cum
       sociis ZW Claas en Jan Simonsz NW Cornelis Roeleven
Bedrag   : -
Datum   : 27-02-1643
 
Folio   : 80
Verkoper  : Willem Pietersz wonende in de Beemster
Koper   : Pieter Hendriksz, zijn oom
Betreft  : stukje land genaamd "de Turfveentjes" 210 roe in Willem
       Germs weer
Belendend : NO Dirk Nielsz ZO Machtelt Kees Dirksz ZW Roelof
       Engelsz NW Baart Jansz
Bedrag   : 171,-
Datum   : 27-02-1643
 
Folio   : 80v
Verkoper  : Maarten Jacobsz thans wonende in Amsterdam
Koper   : Pieter Hendriksz, zijn zwager
Betreft  : akkertje land 175 roe in Wilkes weer
Belendend : NO Roelof Claasz ZO Jan Cornelisz Gael ZW Aagt Kees
       Dirksz NW Jan Allertsz Coningh
Bedrag   : 135,-
Datum   : 27-02-1643
 
Folio   : 81 en 81v
Verkoper  : Claas Simonsz den Ouwes als voor de nagelaten
       kinderen van Jan Simonsz en Duijf Claas Rijssen met
       toestemming van de weesmeesters als oppervoogden
       van de kinderen
Koper   : Claas Dirksz Mol
Betreft  : stuk land genaamd "Harmens ventje" 582 roe in
       Heijnricks weer
Belendend : NO Jan Jacobsz Coppen ZO Hendrik Engelsz ZW Claas
       Cornelisz Steffens NW Hendrik Maartsz
Bedrag   : -
Datum   : 27-02-1643
 
Folio   : 82 en 82v
Verkoper  : Willem Huijgen
Koper   : Gijsbert Fransz, wonende in Aalsmeer
Betreft  : huis en erf in Nauerna
Belendend : NO Gerrit Jansz ZO Hogendijk ZW+NW Dirk Hendriksz
Bedrag   : -
Datum   : 22-03-1643
 
Folio   : 83
Verkoper  : Willem Baartsz
Koper   : Jacob Jansz Slommer, wonende in Beverwijk
Betreft  : stuk land genaamd "de Heeck meed" liggende bij de
       Laagendijk
Belendend : NO Claas Dirksz ZO Jan Thijsen en Jannetje Allerts ZW
       Jan Willem Heijnis NW Laagendijk
Bedrag   : -
Datum   : 26-03-1643
 
Folio   : 83v en 84
Verkoper  : Cornelis Gerritsz, wonende in Krommenie
Koper   : Claas Pietersz
Betreft  : stuk land genaamd "Trintven" 666 roe liggende op de
       banscheiding met Krommenie
Belendend : NO Banscheiding ZO koper ZW Joost Cornelis NW
       Pieter Paulusz
Bedrag   : -
Datum   : 27-03-1643
 
Folio   : 84v
Verkoper  : Wouter Claasz
Koper   : Neeltje Claas, weduwe van Laurens Laurensz
Betreft  : vermangelen van een stukje land genaamd "het
       Nieuwenland" 188 roe liggende in de Heijd
Belendend : NW Jan Claasz NO Simon Laurensz ZO Pieter Jansz ZW
       Jan Meijnertsz
Bedrag   : -
Datum   : 17-04-1643
 
Folio   : 85
Verkoper  : Wouter Claasz
Koper   : Simon Laurensz, zoon van Neeltje Claas en wijlen
       Laurens Laurensz
Betreft  : stukje land genaamd "het Breetje" 208 roe in Wouters
       weer
Belendend : NW Willem Mathijssen NO Hendrik Simonsz ZO+ZW
       Neeltje Claas voornoemd
Bedrag   : -
Datum   : 17-04-1643
 
Folio   : 85v en 86
Verkoper  : Jan Eenisz
Koper   : Pieter Jansz, buurvrijer te Krommenie
Betreft  : akker land genaamd "de Ackers van Arent Pieters" 263
       roe
Belendend : N Willem Hendriksz O Twiskdijk Z koper W de Delft
Bedrag   : -
Datum   : 27-04-1643
 
Folio   : 86v
Verkoper  : Maarten Jacobsz, thans wonende in Amsterdam
Koper   : Claas Jacobsz, zijn broer
Betreft  : twee veenakkertjes liggend naast elkaar, samen 105 roe
Belendend : NO Twiskdijk ZO Jacob Claasz de koper's vader ZW
       Claas Claasz Snijder NW Gerrit Hendriksz
Bedrag   : 60,-
Datum   : 03-05-1643
 
Folio   : 87
Verkoper  : Maarten Jacobsz, thans wonende in Amsterdam
Koper   : Gerrit Hendriksz
Betreft  : drie veenakkertjes, samen 100 roe, in Liclaas Pieter Jan
       Aris weer
Belendend : NO Aagt Cornelis ZO koper ZW Hendrik Jansz Baartses
Bedrag   : 132,-
Datum   : 03-05-1643
 
Folio   : 87v
Begunstigde: Jan Cornelisz alias Jan van Dijck
Verstrekker: Jacob Jansz Schouten, lakenkoper
Betreft  : hypotheek, rente 36,-
Onderpand : stuk meedland in Heijn Roeleven weer 1069 1/2 roe
Belendend : NO Jan Nielen met de kinderen van Dirk Outgersz ZO
       Griet IJsbranden ZW Jan Nielen NW de weduwe en
       kinderen van Jan Pietersz
Datum   : 05-05-1643
 
Folio   : 88 en 88v
Verkoper  : Simon Allertsz, alsmede voor zijn broers en zussen
Koper   : Frans Cornelisz
Betreft  : huis en erf in de Horn
Belendend : NO+ZO Jacob Claasz ZW Pieter Cornelisz van Dijck NW
       Jan Willemsz
Bedrag   : -
Datum   : 15-05-1643
 
Folio   : 89
Verkoper  : Claas Jacobsz Tootses, als voor Maritje Pieters, de
       dochter van zijn overleden broer
Koper   : Laurens Hendriksz, wonende in Uitgeest
Betreft  : stukje land bij de Laagendijk genaamd "het Buijtdijckje"
       77 roe
Belendend : NO Dirk Claasz ZO Lagendijk ZW Dirk Evertsz NW
       Nauwer-inver?
Bedrag   : 42,-
Datum   : 26-05-1643
 
Folio   : 89v
Begunstigde: Griet Huijberts, weduwe van Cornelis Roelof Jaspers,
       geassisteerd met Pieter Pietersz Pas, haar bijstaande
       voogd
Verstrekker: Marij Niels, weduwe en boedelhoudster van Pieter
       Cornelisz Oomen
Betreft  : hypotheek, rente 19,-
Onderpand : stuk land genaamd "de Halve Kragge" 340 roe
Belendend : NO kinderen van Michiel Willemsz ZO Dirk Allertsz ZW
       weduwe van Joachim Pietersz NW de Hogendijk
Datum   : 05-06-1643
 
Folio   : 90
Verkoper  : Engel Cornelisz van der Laen
Koper   : Jan Cornelisz van der Laen, zijn broer
Betreft  : stukje land genaaamd "het Veenakkertje" 114 roe
Belendend : NO Jan Engelsz Buren ZO Dirk Cornelisz Roeleven NW
       Jan Cornelisz Steffens ZW Pieter Jansz
Bedrag   : 145,-
Datum   : 16-06-1643
 
Folio   : 90v
Verkoper  : Dirk Willemsz als voor Aagt Willems, weduwe van Willem
       Gerrit Nielsz
Koper   : Simon Jan Joosten
Betreft  : stuk land genaamd "het Conijnen land" in Zuideinde 844
       roe
Belendend : W+N Wouter Lauwes O Roelof Cornelisz Z koper
Bedrag   : 1000,-
Datum   : 18-06-1643
 
Folio   : 91 en 91v
Verkoper  : Cornelis Bastiaansz
Koper   : Jan Engelsz
Betreft  : vijfendertig roe land achter Jan Engels' werf
Belendend : -
Bedrag   : -
Datum   : 17-06-1643
 
Folio   : 92
Verkoper  : Hendrik Engelsz
Koper   : Dirk Claasz, wonende op Krommenierdijk
Betreft  : hennipklopper molen met erf voor Hendrik Engels' huis
       op de Delft
Belendend : NO Cornelis Siboutsz ZO+ZW Cornelis Cornelis Miensz
       NW verkoper
Bedrag   : -
Datum   : 19-06-1643
 
Folio   : 92v en 93
Begunstigde: Jan Engelsz
Verstrekker: Edele Johan Schatter, schout in Haarlem brouwer in de
       ruijt
Betreft  : hypotheek 700,-
Onderpand : stuk land genaamd "het Braecken land" 760 roe, ten
       tweede een huis en erf door Jan Engelsz bewoond
Belendend : NO de Hogendijk ZO de Braeck ZW weduwe van Havick
       Gerritsz NW Maarten Jansz, het huis NO Maarten
       Huijgen cum sociis ZO Cornelis Bastiaansz ZW Jan
       Engelsz Schuitemaker NW Wegsloot
Datum   : 25-06-1643
 
Folio   : 93v
Verkoper  : Jan Outgersz
Koper   : Claas Jacobsz Tootses
Betreft  : stuk land genaamd Debbenveen 663 roe in Niel Sic..
       weer
Belendend : NO Jan Claasz Keijt ZO Pieter Laurusz en Griet Outgers
       ZW Aaltje Garbrants en Willem Jansz NW Jan Willemsz
Bedrag   : 600,-
Datum   : 14-08-1643
 
Folio   : 94
Begunstigde: Jan Cornelisz Visscher
Verstrekker: Gerrit Jacobsz Smit
Betreft  : hypotheek, rente 5,-
Onderpand : huis en erf benoorden de kerk
Belendend : NW Willem Jansz ZO Heerenweg ZW de Vroe-vrouw NW
       de Dirk Buren Laan
Datum   : 18-09-1643
 
Folio   : 94v
Verkoper  : Cornelia Cornelis, weduwe en boedelhoudster van
       Havick Gerritsz
Koper   : Adriaan Jansz
Betreft  : vierde deel van een erf, tegenwoordig door Cornelis
       Jansz Punt bewoond
Belendend : N kinderen Dirk Gerritsz Boet O Heerenweg Z Dirk
       Jansz W Aagt Willems
Bedrag   : 225,-
Datum   : 18-09-1643
 
Folio   : 95 en 95v
Verkoper  : Pieter Jansz den Ouwes
Koper   : Engel Cornelisz Marquet
Betreft  : huis en erf staande op de Laagendijk
Belendend : NO Laagendijk ZO Frans Claasz ZW Hogendijk NW de
       Dam
Bedrag   : -
Datum   : 01-10-1643
 
Folio   : 96 en 96v
Verkoper  : Jan Gerritsz alias Jan Tamissen
Koper   : Hendrik Engelsz
Betreft  : akker land op Aukes sloot 290 roe
Belendend : NO Arend Claasz ZO Jan Cornelisz Steffens ZW Dirk
       Claasz NW Gerrit Gerritsz
Bedrag   : -
Datum   : 30-10-1643
 
Folio   : 97 en 97v
Verkoper  : Jelis Abrahamsz als voogd van Marij Allerts, weduwe van
       Dirk Claasz, en Allert Dirksz haar onmondige zoon,
       mistgaders Jan Dirksz Mol
Koper   : Claas Dirksz
Betreft  : vijfzesde deel van een huis en werf
Belendend : NO weduwe van Claas Gerriden ZO Heerenweg ZW
       Gerrit Simonsz Conincx NW Anna Dirksz
Bedrag   : -
Datum   : 28-11-1643
 
Folio   : 98 en 98v
Verkoper  : Claas Pietersz Kaman en Dirk Maartensz ter erve,
       mitsgaders Jan Dirksz als voogd van twee innocente
       dochters van zaliger Roelof Lauwes
Koper   : Niel Pietersz
Betreft  : huis en erf liggende in het Zuideinde
Belendend : NO erfgenamen Engel Maartsz ZO Gerrit Jansz ZW Jan
       Claasz NW Wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 11-12-1643
 
Folio   : 99
Verkoper  : Maarten Gerritsz, buurvrijer
Koper   : Engel Allertsz, zijn zwager
Betreft  : derde deel van stuk land genaamd "de Meedscamp", dat
       deel 441 2/3 roe
Belendend : NO Jan Cornelisz Koppen met kinderen ZO weduwe en
       kinderen van Jacob Mathijsen ZW koper NW Willem
       Cornelisz Vrouwen
Bedrag   : pachtbrief 350,-
Datum   : 18-12-1643
 
Folio   : 99v
Verkoper  : Huijgen Dirksz
Koper   : Claas Jacobsz Tootses
Betreft  : akker land 167 roe in Huijgen Blochuis weer
Belendend : NO Roelof Claasz ZO Trijn Rengers kinderen ZW koper
       NW Dirk Jacobs
Bedrag   : -
Datum   : 18-12-1643
 
Folio   : 100 en 100v
Verkoper  : Engel Gerritsz Huijgen
Koper   : Jan en Gerrit Jacobsz zijn twee broeders
Betreft  : huis en erf in het Noordeinde
Belendend : NO Jan Hendriksz ZO Heerenweg ZW Theunis Gerritsz
       NW Hendrik Engelsz
Bedrag   : -
Datum   : 15-01-1644
 
Folio   : 101 en 101v
Verkoper  : Willem Simonsz, thans wonende in de Rijp
Koper   : Simon Claasz Wildeboer, zijn broers zoon
Betreft  : helft van stuk land genaamd "Bouwens ven", dat deel
       610 roe, in Claas Maartsz weer
Belendend : NO Trijn Engels ZO koper ZW+NW IJsbrand Gerritsz
       Gael
Bedrag   : -
Datum   : 15-01-1644
 
Folio   : 102 en 102v
Verkoper  : Arent Claasz Rijs, thans wonende Wormer
Koper   : Jan Cornelisz Engelen
Betreft  : huis en erf met het land daarachter 774 roe in het
       Noordeinde
Belendend : NO Cornelis Cornelis Miensen ZO Engel Gerritsz ZW
       Gerrit Gerritsz NW Wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 15-01-1644
 
Folio   : 103 en 103v
Verkoper  : Willem Egbertsz
Koper   : Gerrit Dirk Outgers, buurvrijer, met zijn zuster
Betreft  : stuk land 1212 roe in Roelof Simonsz weer
Belendend : NO Jan Baartsz Gael ZO Jan Cornelisz Gael ZW
       Hendrik Hendriksz NW koper met zijn zuster
Bedrag   : -
Datum   : 20-01-1644
 
Folio   : 104
Verkoper  : Cornelis Willemsz
Koper   : Marij Allerts, weduwe van Dirk Claasz alias Dirk Nielsz,
       bijgestaan door haar zwager Jelis Abrahamsz
Betreft  : huis en erf in het Noordeinde
Belendend : NO+ZO kinderen Willem Claasz Rijs ZW Pieter Allerden
       NW Wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 22-01-1644
 
Folio   : 105 en 105v
Verkoper  : Niel Roelofsz
Koper   : Claas Claasz Wijves de Jonge
Betreft  : stuk land genaamd "de Horst" 1109 roe in Alkes weer
Belendend : NO Roelof Claasz ZO weduwe en kinderen van Barent
       de Jonge ZW Jan Jacobsz Lauwes NW Willem Jacobsz
       Kuijper
Bedrag   : -
Datum   : 29-01-1644
 
Folio   : 106
Verkoper  : Jonge Claas Claasz Wijves
Koper   : Floris Woutersz
Betreft  : geldbedrag
Bedrag   : 89,-
Datum   : 29-01-1644
 
Folio   : 106v en 107
Verkoper  : Simon Jansz, schout van Wijk aan Zee, als voogd van
       Guurtje Dirks, nagelaten dochter van Dirk Laurensz en
       zich daarvoor sterk makend, mitsgaders Hendrik Dirksz
       Schipper
Koper   : Simon Laurensz
Betreft  : vierentwintigste deel in "de Snijerven", in het geheel
       1830 roe, vierentwintigste deel in "Mauwes ven"
       daarnaast liggend, in het geheel 531 roe, nog een
       vierentwintigste deel in "... mad" 178 roe, alsmede een
       zestiende deel [van een stuk land] in de Honderd
       Gaarden, in het geheel 122 roe, tenslotte een zestiende
       deel in Aemgers, het geheel 51 roe
Belendend : het eerste en tweede Z Claas Dignumsz N koper Z Jan
       Meijnertsz N Claas Dignumsz, het derde en vierde stukje
       land ZW Neeltje Claas NO Pieter Jan Claassens, het
       vijfde stukje land NO Simon Lauwes ZW de kinderen van
       Anna Bessen
Bedrag   : 248,-
Datum   : 29-01-1644
 
Folio   : 107v en 108
Verkoper  : Roelof Cornelisz, voogd van Marij Dirks, weduwe van
       Claas Cornelisz Koijt, alsmede voor Jan Claasz Koijt,
       alsmede voor de kinderen van Claas Cornelisz Koijt
Koper   : Niel Roelofsz
Betreft  : helft van een stuk kaagland, dat deel 830 roe, liggende
       in de Kaag met Niel Roelofsz en voornoemde Roelof
       Cornelisz gemeen
Belendend : NW Pieter Dirk Jong Claassen en Claas Gijsen NO
       Sluissloot NO Stijn Havicks, Alijt Willems en Jan
       Jacobsz ZW de Meer
Bedrag   : -
Datum   : 05-02-1644
 
Folio   : 108v
Verkoper  : Pieter Claasz, als voor Dirk, Willem en Engel Claasz, de
       drie zonen van zijn [overleden] broer
Koper   : Jan Claasz, als voor Allert en Jacob Claasz, zijn broers
       wonende in de Beemster
Betreft  : gronddeling
Bedrag   : 82,-
Datum   : 05-02-1644
 
Folio   : 109
Verkoper  : Allert Claasz
Koper   : Pieter Pauwelsz, wonende in Krommenie
Betreft  : akker land genaamd "Hanssen akker" in de Heijd 116
       roe
Belendend : NO Willem Claasz Walichsen ZO de Delft ZW koper NW
       Hendrik Cornelisz Egberts
Bedrag   : 97,-
Datum   : 05-02-1644
 
Folio   : 109v
Verkoper  : Pieter Pauwelsz, wonende in Krommenie
Koper   : Jan Claasz
Betreft  : 50 roe van een stuk land genaamd "het Opperland" in
       de Heijd
Belendend : NO Simon Laurensz ZW Cornelis Bastiaansz
Bedrag   : 140,-
Datum   : 05-02-1644
 
Folio   : 110 en 110v
Verkoper  : Pieter Pauwelsz, wonende in Krommenie
Koper   : Jan Eenisz
Betreft  : akker land genaamd "het Opperland" 255 roe
Belendend : NO Simon Laurensz ZO Grietje Ollebrants ZW Beertje
       Simons NW Jan Claasz
Bedrag   : -
Datum   : 05-02-1644
 
Folio   : 111
Verkoper  : Engel Baartsz
Koper   : Maarten Jansz
Betreft  : 789 roe in een stuk land genaamd "Grieten ven"
       liggende in de Sijdvenne, met de koper gemeen
Belendend : NO Vlietsloot ZO Simon Jansz ZW Wijven Claasz NW
       Arent Engelsz
Bedrag   : -
Datum   : 05-02-1644
 
Folio   : 111v en 112
Verkoper  : Simon Cornelisz Floris, als vader en voogd van zijn
       kinderen
Koper   : Jochem Jacobsz Leen
Betreft  : stuk land genaamd "Buijtkeijk" 1775 roe in Jan
       Banningen weer
Belendend : NO Willem Engelsz Elans ZO Floris Pietersz en Claas
       Jacobsz Glasemaker ZW IJsbrant Gerritsz Gael NW
       Claas Cornelisz Floris cum sociis
Bedrag   : -
Datum   : 08-02-1644
 
Folio   : 112v en 113
Verkoper  : Jochem Jacobsz Leen
Koper   : Gerrit Jansz, zijn zwager
Betreft  : de helft van een stuk land genaamd "Jan Duijves akker",
       dat deel 78 roe, in Janke Maarts weer, alsmede de helft
       van een breetje genaamd "Scheppen madt", dat deel
       172 roe
Belendend : NO Simon Claasz Wildeboer ZO Simon Cornelisz ZW
       Trijn Engels NW Maarten Dirksz; het tweede stukje land
       NO Floris Pietersz ZW Dirk Theunisz ZW Simon Claasz
       Wildeboer NW Grietje Jan Arenden
Bedrag   : -
Datum   : 08-02-1644
 
Folio   : 113v en 114
Verkoper  : Adriaan Jansz, wonende in Krommenieerdijk
Koper   : Allert Barentsz, wonende in Krommenie
Betreft  : tweederde deel van "Pieter Barents ven", dat deel 1066
       2/3 roe in Honderd Gaarden
Belendend : NO Claas Dignumsz NO Marij Michiels ZW Jan Paulusz
       NW Banscheiding met Krommenie
Bedrag   : -
Datum   : 12-02-1644
 
Folio   : 114v en 115
Verkoper  : Claas Cornelisz Vinck, als voor Jan Roelof Engels, zijn
       zwager wonende in de Beemster
Koper   : Dirk Jacobsz
Betreft  : drie veenakkers, samen 439 roe, in Jonge-Jans weer
Belendend : NO Gerrit Dirksz ZO Jan Cornelisz Gael ZW Marij Gijsen
       NW Roelof Claasz
Bedrag   : -
Datum   : 12-02-1644
 
Folio   : 115v en 116
Verkoper  : Claas Cornelisz Vinck, als voor Jan Roelof Engels, zijn
       zwager wonende in de Beemster
Koper   : Jan Dirk Huijssers
Betreft  : twee veenakkers, samen 275 roe, in Pieter Jan Tammes
weer
Belendend : NO Pieter Jacobsz Koppen ZO Jan Cornelis Kop ZW
       Aaf Claas NW Willem Cornelisz Vrouwen
Bedrag   : -
Datum   : 12-02-1644
 
Folio   : 116v
Verkoper  : Claas Cornelisz Vinck, als voor Jan Roelof Engels, zijn
       zwager wonende in de Beemster
Koper   : Simon Roelofsz, buurvrijer
Betreft  : akkertje land 113 roe in Wilkes weer
Belendend : NO Jacob Maartsz ZO Jan Allertsz Coning ZW+NW Jan
       Jansz van 't Veer
Bedrag   : 80,-
Datum   : 12-02-1644
 
Folio   : 117 en 117v
Verkoper  : Cornelis Pietersz Lis
Koper   : Claas Gerritsz van Zanen, buurvrijer
Betreft  : stuk veenland 355 roe in Baart Sanden weer
Belendend : NO Willem Jansz Cock ZO Claas Woutersz ZW weduwe
       en kinderen van Havick Gerritsz NW Jan Outgersz
Bedrag   : -
Datum   : 26-02-1644
 
Folio   : 118 en 118v
Verkoper  : Pieter Gerritsz, als voor zijn vader Gerrit Jansz
Koper   : Claas Cornelisz Banck
Betreft  : stuk land genaamd "de Volger" 1179 roe achter koper's
       huis
Belendend : NO weduwe van Havick Gerritsz met Aagt Jans, weduwe
       van Claas Engelsz ZO weduwe van Havick Gerritsz ZW
       Lijsbet Gerrits NW Trijn Jan Lauwes
Bedrag   : -
Datum   : 26-02-1644
 
Folio   : 119 en 119v
Verkoper  : Frans Cornelisz
Koper   : Cornelis Pieter Willemen thans wonende in de Beemster
Betreft  : stuk land in de Kaag 511 roe
Belendend : NO Eil Claas met kinderen ZO Floris Jansz ZW Pieter
       Jansz en Jonge Jan Jansz Peet
Bedrag   : -
Datum   : 01-03-1644
 
Folio   : 120 en 120v
Verkoper  : Schipper Simon Gerrits Jelles
Kopers   : Bouwes Jansz en Pieter Galeijnsz
Betreft  : huis en erf in het Noordeinde
Belendend : NO Claas Hendriksz ZW Pieter Maartsz
Bedrag   : -
Datum   : 04-03-1644
 
Folio   : 121 en 121v
Verkoper  : Wouter Jansz, wonende in Krommenie
Koper   : Gerrit Gijsbertsz, zijn zwager
Betreft  : helft van een stuk land genaamd "de Laan", het geheel
       934 roe in Dirk Outgers weer, alsmede de helft van een
       stuk land genaamd "die Hem", het geheel 536 roe in de
       Hemmen, nog 115 roe in Claes Koppen ven op de
       Nauwerliet
Belendend : NO Trijn Jacobs met haar kinderen ZO Heerenweg ZW
       Dirk en Jan Claasz Wijves NW Willem Jacobsz Kuijper;
       het tweede stukje land NO bloksloot ZO Jan en Duijf
       Jans ZW Arent Engelsz NW Jan Jansz Comen, het
       derde ZO Jan Engelsz ZW Aagt Jannen NW Claas
       Jacobsz Jonge Jans cum sociis NO de Nauwervliet
Bedrag   : -
Datum   : 04-03-1644
 
Folio   : 122 en 122v
Verkoper  : Jan Claasz Koijt, buurvrijer
Koper   : Pieter Claasz den Ouwen
Betreft  : drie veenakkers naast elkaar aan de Twiskdijk, het
       noordelijkste 118 1/2 roe, het middelste 119 roe, het
       zuidelijkste 73 1/2 roe
Belendend : NO koper ZO Twiskdijk ZW Maarten Allertsz NW
       Cornelis Thijssen
Bedrag   : -
Datum   : 04-03-1644
 
Folio   : 123 en 123v
Verkoper  : Jan Claasz Koijt, buurvrijer
Koper   : Cornelis Jan Koppen
Betreft  : twee akkers, het eerste genaamd "Het Streepje" 200 roe;
       het tweede genaamd "het Tuijntje" liggende ten einde
       daaraan 37 roe
Belendend : NO verkoper ZO Maarten Steffens ZW Pieter Jan Trijnen
       NW Floris Pietersz, het tweede stukje land NO Roelof
       den Winter ZO Floris Pietersz ZW Pieter Jan Trijnen NW
       verkoper
Bedrag   : -
Datum   : 04-03-1644
 
Folio   : 124
Verkoper  : Engel Allertsz
Koper   : Roelof Claasz
Betreft  : akkertje land 124 roe
Belendend : NO Maarten Steffens ZO Cornelis Thijssen ZW koper
       NW Willem Dirksz
Bedrag   : 105,8,-
Datum   : 04-03-1644
 
Folio   : 124v
Verkoper  : Gerrit Baartsz
Koper   : schipper Simon Claasz
Betreft  : stukje land genaamd "het Schapenkampje" 124 roe
Belendend : NO Pieter Jan Huijberden ZO Dirk Claasz ZW Jan
       Cornelisz Heijloo NW Dirk Baartsz
Bedrag   : 223,4,-
Datum   : 08-03-1644
 
Folio   : 125 en 125v
Verkoper  : Maarten Jansz
Koper   : Cornelis Jansz Huijpen
Betreft  : helft van een stuk land genaamd "Huijpen ven" 1212
       roe, liggende voor het Hoff
Belendend : NO kinderen van Pieter Jan Japen ZO weduwe van
       Barent de Jong met Sijtje en Jannetje Hendriks ZW
       Vlietsloot NW Claas en Cornelis Baartsz Boschmans
Bedrag   : -
Datum   : 11-03-1644
 
Folio   : 126 en 126v
Verkoper  : Cornelis Jansz Huijpen
Koper   : Baart Engelsz, zijn neef, buurvrijer
Betreft  : huis en erf
Belendend : NO Arent Baart Floren ZO+ZW Marij Engels NW
       Wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 11-03-1644
 
Folio   : 127 en 127v
Verkoper  : Gerrit Laurensz van 't Hoff
Koper   : Wijven Claas weduwe van Claas Jansz met haar
       kinderen, bijgestaan door haar zoon Joost Claasz
Betreft  : stukje land genaamd "het Stukje aan den Wegh" 407 roe
Belendend : NO Jan Engelsz ZO koopster ZW Vlietsloot NW Jannetje
       Laurens
Bedrag   : -
Datum   : 11-03-1644
 
Folio   : 128 en 128v
Verkoper  : Gerrit Dirksz
Koper   : Jan Claasz en Pieter Jansz
Betreft  : helft van stuk land genaamd "de Halve Stooff", het
       noordelijkste 367 roe liggende bij den Groote Braeck
Belendend : NO Jan Maarten Keessen ZO Hogendijk ZW CLaas
       Pietersz Kaman NW Maarten Huijgen cum sociis
Bedrag   : -
Datum   : 11-03-1644
 
Folio   : 129 en 129v
Verkoper  : Gerrit Dirksz
Koper   : Claas Pietersz Kaman
Betreft  : helft van stuk land genaamd "De Halve Stooff", het
       zijdelijkste deel 367 roe liggende op den Grote Braeck
Belendend : NO Jan Claasz en Pieter Jansz ZO Hogendijk ZW
       Willem Jansz NW Maarten Huijgen cum sociis
Bedrag   : -
Datum   : 11-03-1644
 
Folio   : 130 en 130v
Verkoper  : Claas Pietersz Kaman
Koper   : Claas Woutersz, buurvrijer
Betreft  : stuk land genaamd "De Vijff Swaden", dat deel 219 roe,
       liggende in de buitenkaag
Belendend : NO Sluissloot ZO Jan Bouwensz ZW de Meer NW
       Maarten Pietersz
Bedrag   : -
Datum   : 11-03-1644
 
Folio   : 131 en 131v
Verkoper  : Mr. Andries Hoffner, chirurgijn
Koper   : Aafje Huijberts, weduwe van Jan Pietersz Vries
Betreft  : huis en erf in kerkbuurt
Belendend : NO het Laantje ZO Heerenweg ZW+NW Dirk Huijgen
       Schoolmeester
Bedrag   : -
Datum   : 18-03-1644
 
Folio   : 132 en 132v
Verkoper  : Hendrik Willemsz, thans wonende in Westzaan
Koper   : Cornelis Willem Egberts, zijn broer
Betreft  : stukje land genaamd "de Boveegh" 358 roe in Heijn
       Roeleven weer
Belendend : NO Claas Jansz ZO Gerrit Cornelisz Backer ZW Jan
       Gerritsz NW huis en erf van Maarten Jacobsz Peertjes
Bedrag   : -
Datum   : 18-03-1644
 
Folio   : 133 en 133v
Verkoper  : Pieter Cornelisz van 't Hoff
Koper   : Gerrit Cornelisz van 't Hoff, zijn broer
Betreft  : ruilen stukje land genaamd "het Cleijne land" in de
       polder Buitenhuizen 143 roe
Belendend : NO Nieuwendijk ZO+ZW Gerrit Dirksz NW Wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 03-04-1644
 
Folio   : 133v en 133
Verkoper  : Gerrit Cornelisz van 't Hoff
Koper   : Pieter Cornelisz van 't Hoff
Betreft  : ruilen stukje land genaamd "De Dijckveen" of "het Jutten
       veentje" 500 roe
Belendend : NO Pieter Gijsen ZO Hogendijk ZW weduwe en kinderen
       van Claas Cornelisz Kersten NW Cornelis Engelsz van 't
       Hoff
Bedrag   : -
Datum   : 04-04-1644
 
Folio   : 134
Verkoper  : Hendrik Jacobsz, thans wonende in Halfweg
Koper   : Gerrit Jacobsz, zijn broer, buurvrijer
Betreft  : stukje land genaamd "Realen Twisch", het geheel 950
       roe in Realen weer, gemeen met Trijn Pieters Schouten
       en Claas Jacobsz Leen
Belendend : N Jan Willemsz O Twiskdijk Z kinderen Dirk Gerritsz
       Boet W Dirk Jacobsz
Bedrag   : 250,-
Datum   : 08-04-1644
 
Folio   : 134v
Verkoper  : Jan Gerritsz als voor Engel Gerritsz, de laatste thans
       wonende in Jisp
Koper   : Cornelis Cornelisz Miensen
Betreft  : stuk land genaamd "het Groote Mad" 650 roe
Belendend : NO koper ZO Delft ZW Hendrik Engelsz NW Jan
       Cornelisz
Bedrag   : 889,-
Datum   : 08-04-1644
 
Folio   : 135
Verkoper  : Willem Baartsz
Koper   : Gerrit Baartsz
Betreft  : buitendijks stukje land 154 roe in Baart Jannen weer
Belendend : NO koper ZO Jan IJsbranden strekkende van de
       Hogendijk tot aan de Kill toe
Bedrag   : 210,-
Datum   : 11-05-1644
 
Folio   : 135v
Verkoper  : Lenert Pietersz
Koper   : Pieter Lenertsz, zijn zoon
Betreft  : zuidzijde van zijn werf bezuiden het huis van Lenen
       Pietersz
Belendend : NO verkoper ZO Heerenweg ZW+NW Pieter Hendriksz
Bedrag   : 200,-
Datum   : 10-05-1644
 
Folio   : 136 en 136v
Verkoper  : Jan Claasz Keijt
Koper   : Roelof Claasz de Winter
Betreft  : akker land 200 roe in Graven-weer
Belendend : NO weduwe van Claas Gerriden ZO Engel Allerden ZW
       Cornelis Jansz Koppen NW Floris Pietersz
Bedrag   : -
Datum   : 10-05-1644
 
Folio   : 137
Verkoper  : Gerrit Pieter Willemen
Koper   : Claas Pietersz Kaman
Betreft  : gronddeling
Bedrag   : 98,-
Datum   : 10-05-1644
 
Folio   : 137v
Begunstigde: Simon Engelsz wonende op de Zuiddijk te Westzaan
Verstrekker: Guurt Engels, zijn zuster, buurvrijster
Betreft  : lijfrentebrief 240,-, rente 33 ponden jaarlijks
Onderpand : -
Belendend : -
Bedrag   : -
Datum   : 11-05-1644
 
Folio   : 138, 138v, 139 en 139v
Executeur : Maarten Huijgen, buurvrijer, openbaar executeur ten
       huize van Aagt Adriaans, weduwe van Cornelis Allerts
       Coning, waardinne alhier bij de kerk in "Het Hoff van
       Hollandt"
Koper   : Maarten Engelsz
Betreft  : huis en erf in het Zuideinde
Bedrag   : -
Datum   : 29-01-1644
 
Folio   : 140
Begunstigde: Aelbert Willemsz alias Comen Aelbert
Verstrekker: Jan Jansz Vinck
Betreft  : hypotheek, rente 12,-
Onderpand : huis en erf staande achter de kerk op Proijen
Belendend : NO Barent Christiaansz ZO Wijnant Pietersz ZW de
       Gemeente van Assendelft NW Cornelis Maartsz
Bedrag   : -
Datum   : 12-05-1644
 
Folio   : 140v
Begunstigde: Jacob Jansz Floren
Verstrekker: Jan Jansz Vinck
Betreft  : hypotheek, rente 22,- jaarlijks
Onderpand : huis en erf door Jacob Jansz Floren bewoond, staande
       in de Kerkbuurt
Belendend : NO de Peperstraat ZO Heerenweg NW Pieter Jansz du
       Pernits ZW Claas Claasz Vinck met zijn zuster
Bedrag   : -
Datum   : 12-05-1644
 
Folio   : 141 en 141v
Begunstigde: Engel Cornelisz Engelen
Verstrekker: Jan Jansz Backer, houtkoper, wonende in Haarlem
Betreft  : hypotheek 200,-, rente 10,-
Onderpand : huis en erf aan de Legendijk
Belendend : NO de Leegendijk ZO+ZW Frans Claasz NW de
       Hogendijk
Bedrag   : -
Datum   : 04-06-1644
 
Folio   : 142 en 142v
Begunstigde: Claas Jansz
Verstrekker: Guurtje Dirks, weeskind van Dirk Laurensz wonende
       Westzaan
Betreft  : hypotheek 178,11,- , rente 8,- jaarlijks
Onderpand : huis en erf door Claas Jansz bewoond
Belendend : NO Dirk Arisz ZO+ZW Hendrik Dirksz NW de Wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 11-06-1644
 
Folio   : 143 en 143v
Begunstigde: Pieter Jan Outgers
Verstrekker: Jacob Jansz Schouten, lakenkoper, wonende Assendelft
Betreft  : hypotheek, rente 9,- jaarlijks
Onderpand : zesde deel van stuk land genaamd "de Achterven", het
       geheel 1002 roe
Belendend : NO Lijsbet Gerrits ZO de Heerenweg ZW Jan Backer tot
       Haarlem en Cornelia Cornelis NW de erfgenamen van
       Stijn Havicks
Bedrag   : -
Datum   : 11-06-1644
 
Folio   : 144 en 144v
Begunstigde: Gerrit Engelsz
Verstrekker: Guurt Engels
Betreft  : lijfrente-brief van 33 ponden, voor de som van 240,-
Datum   : 17-06-1644
 
Folio   : 145
Verkoper  : Theunis Pieters Joosten, buurvrijer
Koper   : Dirk Claasz Wijven
Betreft  : stukje land 468 roe in Maarten Jans weer
Belendend : NO Baart Huijgen ZO Joost Dirksz ZW koper NW Keijck
Bedrag   : 788,-
Datum   : 22-07-1644
 
Folio   : 145v
Verkoper  : Maarten Dirksz Steffens
Koper   : Jan Cornelisz van der Laan
Betreft  : akkertje land 144 roe liggende aan de Twiskdijk
Belendend : NO Pieter Jansz ZO Twiskdijk ZW koper NW Cornelis
       Engelen
Bedrag   : 50,-
Datum   : 15-08-1644
 
Folio   : 146
Verkoper  : Jan Cornelisz Engelen
Koper   : Claas Pietersz Kaman
Betreft  : halve mad kaag met de koper en Cornelis Claasz
       gemeen
Belendend : NO Dirk Claasz en Willem Bastiaansz ZO Gerrit Huijgen
       en de Huisarmen ZW velsermeer NW Gerrit Huijgen
       cum sociis
Bedrag   : 259,-
Datum   : 24-09-1644
 
Folio   : 146v
Begunstigde: Jacob Claasz Schoenmaker
Verstrekker: Adriaan Jansz, wonende in Haarlem
Betreft  : hypotheek, rente 7,-
Onderpand : huis en erf
Belendend : NO Jan Cornelisz van Dijck ZO de Heerenweg ZW
       Pieter Cornelisz van Dijck NW Frans Cornelisz
Bedrag   : -
Datum   : 28-10-1644
 
Folio   : 147
Verkoper  : Frederik van der Does, Heer van Langendonck, Kapitein
Koper   :
Betreft  : volmachtiging
Belendend :
Bedrag   :
Datum   : 11-05-1644
 
Folio   : 147v
Verkoper  : Cornelis van der Burg, procuratie hebbende van
       Diederik van der Does, heer van Langendonck, Kapitein
       deser Lande
Koper   : Gerrit Jansz Wildeman, wonende in Beverwijk
Betreft  : stuk land liggende in de Laagh 728 roe
Belendend : NO Willem Bastiaansz ZO de Stad Haarlem NW Jan
       Jacobsz als gebruiker ZW de Wijkermeer
Bedrag   : 400,-
Datum   : 03-11-1644
 
Folio   : 148
Verkoper  : Gijsbert Fransz, wonende in Aalsmeer
Koper   : Cornelis Claasz
Betreft  : huis en erf te Nauerna
Belendend : NO Gerrit Jansz ZW Dirk Hendriksz strekkende van de
       Dijksloot af tot het achterland
Bedrag   : 375,-
Datum   : 08-12-1644
 
Folio   : 148v
Verkoper  : IJsbrant Woutersz, thans wonende Alkmaar
Koper   : Claas Simonsz Boer, zijn oom
Betreft  : helft van stuk land genaamd "het Lage Landt" in het
       smalle weer, in het geheel 2172 roe, met de koper
       gemeen en verdeeld
Belendend : NO Roelof Claasz en Jan Gerritsz ZO Jan Simonsz Boer
       ZW Jan Simonsz Boer en Willem Engelsz Claus NW
       Gerrit Hendriksz en Claas Jan Gerrit Huijgen
Bedrag   : -
Datum   : 10-12-1644
 
Folio   : 149 en 149v
Verkoper  : Jannetje Simons zijn zuster wonende in Zeeland
Koper   : Claas Simonsz Boer
Betreft  : helft van een stuk land genaamd "het Lage Landt" in het
       smalle weer, het geheel 2372 roe
Belendend : NO Roelof Claasz en Jan Gerritsz ZO Jan Simonsz Boer
       ZW Jan Simonsz Boer met Willem Engelsz Claus NW
       Gerrit Hendriksz met Claas Jan Gerrit Huijgen
Bedrag   : 2431,-
Datum   : 10-12-1644
 
Folio   : 150 en 150v
Verkoper  : Claas Gerritsz
Koper   : Cornelis Cornelisz Bestemaet
Betreft  : ruilen binnendelft kampje land in Heijn Roeleven weer
       234 roe
Belendend : NO Engel Roelof Ballen met haar kinderen ZO de Delft
       ZW Jan Simonsz Boer NW Gerrit Cornelisz
Bedrag   : -
Datum   : 10-12-1644
 
Folio   : 150v en 150
Verkoper  : Cornelis Cornelisz Bestemaet
Koper   : Claas Gerritsz
Betreft  : ruilen helft van stukje land genaamd "de Buijtkeijk", dat
       deel 431 roe in Heijn Roeleven weer
Belendend : NO weduwe en kinderen van Jan Claasz Jan Baarts ZO
       de Keijck ZW Jan Simonsz NW Garbrant Pietersz
Bedrag   : -
Datum   : 10-12-1644
 
Folio   : 151 en 151v
Verkoper  : Cornelis Jansz Huijpen, als voor de meerdere
       erfgenamen van Marij Japen, hun moeder
Kopers   : Jan Claasz Japen en Jannetje Floren, weduwe van
       Cornelis Claasz Japen, mede erfgenamen van Marij
       Japen
Betreft  : tweederde deel van "de Ven achter Dirk Jan Claassen",
       in het geheel 681 roe, alsmede een akker land 861 roe
       met de uiterdijk daar achter, ten derde "de Kragge" 297
       roe liggende daar benoorden aan, en ten vierde "de
       Veen" in de polder Buitenhuizen 1009 roe
Belendend : N Adriaan Jansz met weduwe van Havick Gerritsz O Jan
       Dirksz W Hogendijk, het tweede stukje land N Adriaan
       Jansz W koper Z+W Hogendijk, het derde stukje N+Z
       Jan Banning Jacobsz cum sociis O de Kadijk W
       innocente dochters van Roelof Lauwen
Bedrag   : -
Datum   : 24-12-1644
 
Folio   : 152 en 152v
Verkoper  : Cornelis Jansz Huijpen, als voor de meerdere
       erfgenamen van Marij Japen, hun moeder
Koper   : Willem Jacobsz, zijn broers zoon
Betreft  : elf-twaalfde deel in een stukje land genaamd "Peetjes
       ven" 1227 roe in de polder Buitenhuizen
Belendend : NO Cornelis Willemsz ZO het IJ W koper NW
       Heerenweg
Bedrag   : -
Datum   : 24-12-1644
 
Folio   : 153 en 153v
Verkoper  : Cornelis Jansz Huijpen, als voor de meerdere
       erfgenamen van Marij Japen, hun moeder
Kopers   : Willem Willemsz Bos en Marij Willems, zijn dochter
Betreft  : vijf-zesde deel in een stuk land genaamd "Vrouw Betjes
       land", het geheel 1365 roe in de polder Buitenhuizen
Belendend : O Gijsbert Jacobsz Z+W Cornelis Willemsz N Jan
       Banning Jacobsz cum sociis
Bedrag   : -
Datum   : 24-12-1644
 
Folio   : 154 en 154v
Verkoper  : Simon Laurensz
Koper   : Neeltje Claas, weduwe van Laurens Laurensz
Betreft  : ruilen helft van stukje venland achter Pieter Walichjes uit
       onverdeeld gemeen met zijn moeder, in het geheel 1407
       roe
Belendend : NO+ZW Neeltje Claas ZO de Keijk NW Engel Dirksz
Bedrag   : (ruil)
Datum   : 06-01-1645
 
Folio   : 154v en 154
Verkoper  : Neeltje Claas, bijgestaan door haar schoonzoon Hendrik
       Dirksz
Koper   : Simon Laurensz haar zoon
Betreft  : zesde deel in "de Zuiderven", het geheel 1830 roe, ten
       tweede een zesde deel in "Mauwen ven" bezijden "de
       Zuiderven", dat deel 535 roe, ten derde een zesde deel
       in "Noorder Nieuwenland", het geheel 1078 roe, ten
       vierde "het Zuider Nieuwenland van Wouter Claasz" 1088
       roe bezuiden het huis Simon Laurensz, ten vijfde 69 roe
       land genaamd "Betjes akker" met Simon Laurensz
       gemeen
Bedrag   : (ruil)
Datum   : 06-01-1645
 
Folio   : 155 en 155v
Verkoper  : Griet Huiberts, weduwe en boedelhoudster van Cornelis
       Roelof Jaspers
Koper   : Jacob Jochumsz, zoon van Jochum Pietersz, onze
       buurvrijer
Betreft  : stuk land genaamd "het Marckentje" 828 roe in Heijntjes
       weer
Belendend : NO Jan Cornelisz ZO Jan Allertsz ZW koper NW Pieter
       Jacobsz
Bedrag   : -
Datum   : 20-01-1645
 
Folio   : 156 en 156v
Verkoper  : Cornelis Hendriksz
Koper   : Frans Barentsz Kousebant, wonende in Haarlem
Betreft  : stuk land in de Camp 752 roe
Belendend : NO Dirk Evertsz en de kinderen van Willem Claasz Rijs
       ZO Hendrik Engelsz ZW Frans Claasz NW Lagendijk
Bedrag   : -
Datum   : 03-02-1645
 
Folio   : 157
Verkoper  : Roelof Gerritsz alias Roelof Simons
Koper   : Machtelt Cornelis, weduwe en boedelhoudster van Dirk
       Cornelisz Huijssers
Betreft  : akkertje land genaamd "het Verdreven Ackertje" 130 roe
       in Dirk Huijssers weer
Belendend : NW+ZW koopster ZO Willem Michiels (schepen) cum
       sociis NW Claas Dirksz
Bedrag   : 29,-
Datum   : 10-02-1645
 
Folio   : 157v en 158
Verkoper  : Claas Claasz Wijves, als oom en voogd van de kinderen
       van Maarten Jacobsz Jongejans wonende te Alkmaar
Kopers   : Roelof Gerritsz en zijn zoon Gerrit Roelofsz
Betreft  : twee stukjes land, eerste "het Bree Madt" 142 roe, het
       ander benoorden daaraan 150 roe liggende aan de
       Twiskdijk
Belendend : NO Jacob Maartsz ZO Twiskdijk ZW Jan IJsbrantsz NW
       Gerrit Dirksz
Bedrag   : -
Datum   : 10-02-1645
 
Folio   : 158v en 159
Verkoper  : Hendrik Engelsz, als voogd van zijn schoondochter Anna
       Floris
Koper   : Cornelis Dirksz
Betreft  : huis en erf in het Noordeinde
Belendend : NO Cornelis Siboutsz ZO+ZW Cornelis Miens NW Neel
       Pieters
Bedrag   : -
Datum   : 10-02-1645
 
Folio   : 159v
Verkoper  : Cornelis Thijsen
Koper   : Jan Claasz Wael
Betreft  : stuk land genaamd "de Cleijkamp" 1768 roe in Graven
       weer
Belendend : NO Simon Claasz ZO Dirk Baartsz ZW Jan IJsbranden
       NW weduwe en kinderen van Jacob Mathijsen
Bedrag   : 978,-
Datum   : 10-02-1645
 
Folio   : 160 en 160v
Verkoper  : Cornelis Thijsen
Koper   : Herman Stoffels, buurvrijer
Betreft  : akker land in Tammissen weer 227 roe
Belendend : NO Claas Pieter Walichjes ZO Koper ZW Cornelis
       Hendriksz NW koper
Bedrag   : -
Datum   : 10-02-1645
 
Folio   : 161 en 161v
Verkoper  : Cornelis Thijsen, als voor Gerrit Thijsen zijn broer
       wonende in Wormerveer
Koper   : Pieter Jacobsz Koppen
Betreft  : "Janningen ven" 730 roe in Damweer
Belendend : NO koper ZO Pieter Jansz den Ouwen ZW Jan Simons
       NW Jannetje Engels
Bedrag   : -
Datum   : 10-02-1645
 
Folio   : 162
Verkoper  : Cornelis Thijsen
Koper   : Willem Jan Claas Simons, buurvrijer
Betreft  : stukje land buitendijk bij Pier Lissen
Belendend : NO Dirk Maartensz ZW Claas Gerritsz Duijvesen
Bedrag   : 20,-
Datum   : 10-02-1645
 
Folio   : 162v en 163
Verkoper  : Claas Hendriksz als voor Cornelis NN zij schoonbroer
Koper   : Jacob Maartsz
Betreft  : akker land 387 roe in Jaap Heijn weer
Belendend : NO Aagt Kees Dirksz ZW Maarten Dirksz Steffens NW
       de Delft
Bedrag   : -
Datum   : 10-02-1645
 
Folio   : 163v
Verkoper  : Dirk Gerritsz Ham, buurvrijer
Koper   : Gerrit Dirksz zijn zuster's zoon
Betreft  : stuk land genaamd "de Buijtkeijck" 1235 roe in Dirk
       Hannes weer met de koper gemeen
Belendend : NO Roelof Cornelisz ZO Wijven Jacobs ZW Jan Florisz
       NW kinderen van Claas Pietersz
Bedrag   : 640,-
Datum   : 10-02-1645
 
Folio   : 164 en 164v
Verkoper  : Jacob Laurensz wonende in Akersloot
Koper   : Gijsbert Jacobsz van 't Veer
Betreft  : stuk land genaamd "Heijlichen weer" 893 roe in de
       polder Buitenhuizen zijn hoofd buiten de Kadijk daar aan
Belendend : NO Adriaan Jansz ZO het IJ ZW kinderen Cornelis
       Claasz Japen NW wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 16-02-1645
 
Folio   : 165 en 165v
Verkoper  : Jan Willemsz Keessen, procuratie hebbende van
       IJsbrant Bastiaansz wonende in Zeeland op Schouwen
Koper   : Pieter Jan Huijberden
Betreft  : stuk land genaamd "Balichs ventje" 922 roe in Jacob
       Allerts weer
Belendend : NO Jan IJsbranden ZO koper ZW het Aelmis land NW
       Dirk Baartsz
Bedrag   : -
Datum   : 17-02-1645
 
Folio   : 166 en 166v
Verkoper  : Cornelis Dirksz
Koper   : IJsbrant Jansz Jonges
Betreft  : stuk land genaamd "het Achterventje" 984 roe in Alkis
       weer
Belendend : NO kinderen Jan Engelsz Bieren ZO Jan Cornelisz
       Barenden ZW Trijn Pieters NW Keijk
Bedrag   : -
Datum   : 17-02-1645
 
Folio   : 167 en 167v
Verkoper  : Jan Claasz de Winter
Koper   : Willem Cornelisz Vrouwen
Betreft  : "de Meed" 896 roe in den Ouwes weer
Belendend : NO+ZW koper ZO Jan Claasz Trijnen NW Pieter Claasz
       Trijnen
Bedrag   : -
Datum   : 17-02-1645
 
Folio   : 168
Verkoper  : Pieter Lenertsz
Koper   : Claas Jacobsz Tootses
Betreft  : leeg erf, grenzend aan het erf van Lenert Pietersz, vader
       van verkoper
Belendend : NO Lenert Pietersz ZO Heerenweg ZW+NW Pieter
       Hendriksz
Bedrag   : 236,-
Datum   : 24-02-1645
 
Folio   : 168v
Verkoper  : Garbrant Laurensz, als erfgenaam van Willem
       Garbrantsz, zijn grootvader, en zich sterk makend voor
       de mede erfgenamen
Koper   : Pieter Jansz Kos
Betreft  : "het Leijck ventje" 398 roe liggende op de Laijc
Belendend : NO Jan Maarten Keessen ZO Claas Pietersz Kaman ZW
       koper NW de Laijc
Bedrag   : 562,-
Datum   : 01-03-1645
 
Folio   : 169
       Is komen te vervallen
 
Folio   : 169v en 170
Verkoper  : Cornelis Willemsz Schimmelpenning, zich sterk makend
       voor Simon Cornelisz Engelen
Koper   : Gerrit Willemsz Betgens
Betreft  : stukje land in de Kaag buiten de Kadijk genaamd
       "Kaegoort" 222 roe
Belendend : NO Dirkje Dirks ZO Kadijk ZW+NW Wijkermeer
Bedrag   : -
Datum   : 10-03-1645
 
Folio   : 170v
Verkoper  : Jacob Gerrit Huijgen
Koper   : Dirk Claasz Mol
Betreft  : stuk land bezijden het damweer 192 roe
Belendend : NO verkoper ZO de Keijk ZW Gerrit Simonsz NW
       Michiel Willemsz
Bedrag   : 305,-
Datum   : 10-03-1645
 
Folio   : 171
Verkoper  : Willem Cornelisz Petam
Koper   : Jan Siboutsz
Betreft  : stukje land achter Aagt Claas Jaspers uit in binnendelft
Belendend : NO Jan Claasz van der Heijde ZO de Delft ZW Wouter
       Claasz NW Aagt Claas Jaspers
Bedrag   : 329,14,-
Datum   : 17-03-1645
 
Folio   : 171v
Verkoper  : Willem Dirksz
Koper   : Gerrit NN
Betreft  : vijfzesde deel van een huis op de Dam, tegenwoordig
       door koper bewoond
Belendend : O Huijgh Huijghen Z de Dam W Willem Claasz N 't
       Braeckjes
Bedrag   : 550,-
Datum   : 24-03-1645
 
Folio   : 172
Verkoper  : Jan Cornelisz van Dijck
Koper   : Claas Cornelisz, zijn broer
Betreft  : helft van stuk land genaamd "den Wijnienck", in het
       geheel 2585 roe, liggende buitendijk voor verkoper's
       deur
Belendend : NO Jan Nielen ZO Hogendijk ZW Pieter Jansz en Claas
       en Cornelis Baartsz Boschmans NW Jan Nielen cum
       sociis
Bedrag   : 2800,-
Datum   : 24-03-1645
 
Folio   : 172v
Verkoper  : Pieter Allertsz Coning
Koper   : Engel Danielsz, wonende in de Beemster
Betreft  : "Uitereijnd van de Achterven" 700 roe in Lijclaas weer
Belendend : NO Claas Cornelisz ZO Claas Roelofsz ZW Dirk Willemsz
       NW verkoper
Bedrag   : 1730,-
Datum   : 31-03-1645
 
Folio   : 173 en 173v
Verkoper  : Claas Jacobsz Tootses, uit naam van Huijbert Pietersz
       Ban, zijn schoonvader
Koper   : Cornelis Roelof Simons
Betreft  : leeg erf in het Noordeinde
Belendend : NO Lijsbet Gerrits ZO Heerenweg ZW Huijbert Pietersz
       Ban NW Willem Cornelisz Vrouwen
Bedrag   : -
Datum   : 31-03-1645
 
Folio   : 174 en 174v
Verkoper  : Simon Cornelisz Engelen
Koper   : Cornelis Claas Gerritses
Betreft  : huis, hooihuis en erf aan de Noordijk
Belendend : NO Willem Engelsz Claus ZO Pieter Jan Trijnen ZW Jan
       Cornelisz van Dijk NW Hogendijk
Bedrag   : -
Datum   : 31-03-1645
 
Folio   : 175 en 175v
Verkoper  : Wouter Pietersz, zich sterk makend voor alle kinderen
       van wijlen Pieter Jan Pierke Neelen
Koper   : Jan Dirksz Mol
Betreft  : derdedeel van een stuk land gemeen met Evert Lauwen
       in Aukes weer, het geheel 862 roe
Belendend : NO Jan Gerrit Huijgen ZO Engel Dirksz Mol ZW Jan
       Maartsz NW Jacob Dirksz Maartses
Bedrag   : 358,-
Datum   : 10-04-1645
 
Folio   : 176
Verkoper  : Arent Claasz Rijssen, thans wonende in Wormer
Koper   : Jan Dirksz Mol
Betreft  : akkertje land in Aukes weer 85 roe
Belendend : NW Claas Cornelisz Steffens ZO Jacob Dirksz Maartses
Bedrag   : 60,-
Datum   : 10-04-1645
 
Folio   : 176v en 177
Verkoper  : Wouter Pietersz, zich sterk makend voor zijn broers en
       zussen
Koper   : Cornelis Dirksz Steffens, bijgestaan door zijn zoon Claas
       Cornelisz Steffens
Betreft  : akkertje land 150 roe, liggende van Cornelis van der
       Laan uit
Belendend : NO Jan Cornelisz van der Laen ZO Cornelis Thijsen ZW
       Claas Cornelisz Steffens NW Frans Claasz
Bedrag   : -
Datum   : 10-04-1645
 
Folio   : 177v
Begunstigde: Willem Claasz Swart
Verstrekker: Cornelis van Loo, secretaris van de Stad Haarlem
Betreft  : hypotheek, rente 20,-
Onderpand : huis en erf genaamd "de Stads Herberg" staande in
       Nauerna
Belendend : NO de Twisk of de Nieuwenvaart ZO de Sluis ZW+NW
       een leeg erf
Bedrag   : -
Datum   : 10-05-1645
 
Folio   : 178
Begunstigde: Cornelis Cornelisz Bestemaet
Verstrekker: Pieter Jan Japen, buurvrijer
Betreft  : hypotheek 300,- , rente 13,10,-
Onderpand : huis en erf benoorden de kerk
Belendend : NO Pieter Claasz ZO+ZW Gerrit Dirksz met zijn zuster
       NW de Wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 27-05-1645
 
Folio   : 178v
Verkoper  : Jan Claasz Japen
Koper   : Jannetje Floris, weduwe van Cornelis Claasz Japen,
       bijgestaan door haar voogd Willem Jacobsz
Betreft  : beeindigen gronddeling
Datum   : 27-05-1645
 
Folio   : 179
Verkoper  : Aris Jacobsz, als man en voogd van Anna Vrerix,
       buurman te Krommenie
Koper   : Joost Cornelisz, wonende in Krommenie
Betreft  : "het Cleijne Tuijntjen" 31 roe
Belendend : NO weduwe van Isaac Dirksz ZO+ZW+NW koper
Bedrag   : 90,-
Datum   : 27-05-1645
 
Folio   : 179v
Begunstigde: Marij Dirks, weduwe van Claas Cornelisz Koijt,
       geassisteerd met Roelof Cornelisz, haar bijstaande
       voogd
Verstrekker: Pieter Pietersz
Betreft  : hypotheek 300,- , rente 10,10,-
Onderpand : stuk land genaamd "de Middelste ven" 852 roe in Jan
       Dirks weer
Belendend : NO Jacob Huijgen cum sociis ZO Jan Claasz Koijt ZW
       kinderen van Claas Overdijck NW Jan Maartsz met zijn
       kinderen
Bedrag   : -
Datum   : 11-06-1645
 
Folio   : 180
Begunstigde: Jacob Roelofsz
Verstrekker: Huijg Dirksz
Betreft  : hypotheek 100,- , rente 4,10,-
Onderpand : huis en erf door Jacob Roelofsz bewoond in het
       Noordeinde
Belendend : NO Engel Cornelisz ZO de Heerenweg ZW Huig Dirksz
       NW Dirk Claasz Mol
Bedrag   : -
Datum   : 11-06-1645
 
Folio   : 180v
Verkoper  : Hendrik Simonsz, thans wonende in Krommenie
Koper   : Jan Siboutsz, zijn zwager
Betreft  : stuk land genaamd "het Oosterweer" 1162 roe in het
       Noordeinde
Belendend : NO Wouter Claasz ZO Jannetje Allerts ZW Willem Claasz
       NW Heerenweg
Bedrag   : -
Datum   : 15-06-1645
 
Folio   : 181
Verkoper  : Jan Siboutsz
Koper   : Jan Simonsz Coning, zijn zwager
Betreft  : "het Marckentje" 1108 roe in Nelles weer
Belendend : NO+ZW Dirk Cornelisz Roeleven ZO Jan en Pieter
       Jacobsz Koppen NW Cornelis Hendriksz
Bedrag   : 1900,-
Datum   : 15-06-1645
 
Folio   : 181v
Verkoper  : Jan Outgersz
Koper   : Adriaan Jansz, wonende in Haarlem
Betreft  : vierde deel van dijk-akkers, dat deel 359 roe, in Niel
       Sienwen weer
Belendend : NO+ZW Willem Bastiaansz ZO Hogendijk NW Pieter en
       Gerrit Outgersz
Bedrag   : 132,-
Datum   : 16-06-1645
 
Folio   : 182 en 182v
Begunstigde: Theunis Thijssen
Verstrekker: Evert Pietersz Stolwijck wonende Halfweg
Betreft  : hypotheek 300,- , rente 15,-
Onderpand : huis en erf door Theunis Thijssen bewoond in het
       Noordeinde, ten tweede akkertje veenland genaamd "het
       halve Schapenkampje" 86 roe achter Jannetje Allerts,
       ten derde stukje veenland genaamd "de Delftkamp" 348
       roe
Belendend : NO+ZO Aagt Niels ZW Jan Woutersz NW Aagt Pieters,
       het stukje land NO Wouter Claasz ZO Jan Claasz van
       der Heijd ZW Cornelis Cornelisz Mienses NW Jannetje
       Allerts, het tweede stukje land NO Pieter Walichsz ZO
       Aemgert Jansz ZW Dirk Pietersz NW de Delft
Bedrag   : -
Datum   : 17-06-1645
 
Folio   : 183 en 183v
Begunstigde: Gerrit Jansz
Verstrekker: Mr. Petrus Cloeck, wonende in Amsterdam
Betreft  : hypotheek 400,- , rente 18,-
Onderpand : stuk land genaamd "het Nesken land" 186 roe op de
       Hornsloot
Belendend : NO de Hornsloot ZW+NW Jan Huijgen cum sociis ZO
       Jan Engelsz
Bedrag   : -
Datum   : 30-06-1645
 
Folio   : 184
Verkoper  : Maarten Willemsz
Koper   : Jan Willensz, zijn oom
Betreft  : stukje buitendijks land genaamd "Cranebroeck" 96 1/2
       roe
Belendend : NO Adriaan Jansz NO Engel Woutersz ZO het IJ ZW
       Sluissloot
Bedrag   : 90,-
Datum   : 30-06-1645
 
Folio   : 184v en 185
Begunstigde: Cornelis Cornelisz Bestemaet, wonende in Nauerna, in
       de banne van Westzaan
Verstrekker: Gerrit Gerritsz, brouwer in de Elips, wonende Haarlem
Betreft  : hypotheek 1000,- , rente 50,-
Onderpand : stuk land genaamd "Larpen ven" 994 roe in Heijn
       Roeleven weer, alsmede een huis en erf staande
       benoorden de kerk
Belendend : NO Claas Roelof Simons ZO weduwe van Gerrit Gerritsz
       Neeff ZW Pieter Allertsz Coning NW Claas Claasz
       Suijder, het huis NO Pieter Claasz ZO+ZW Gerrit Dirksz
       met zijn zuster NW de Wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 14-07-1645
 
Folio   : 185v en 186
Begunstigde: Marij Jacobs met haar man en voogd Cornelis IJewes
Verstrekker: Maria Hulft, wonende in Haarlem
Betreft  : hypotheek 1000,- , rente 50,-
Onderpand : stuk veenland liggende aan haar huis aan de Meerdijk
       1591 roe
Belendend : NO Jan Nielsz ZO Willem Jansz Komen ZW Gerrit Jansz
       Huijgen NW Meerdijk met haar huis en werf
Bedrag   : -
Datum   : 13-10-1645
 
Folio   : 186v en 187
Begunstigde: Engel Pietersz
Verstrekker: Vrerick Baartsz, wonende in Westzaan
Betreft  : hypotheek 268,- , rente 12,-
Onderpand : huis en erf door Engel Pietersz bewoond in het
       Noordeinde, alsmede een akker land achter Claas
       Heijnen 140 roe, ten derde een stuk land genaamd "de
       Omloop" voor de Delft 118 roe
Belendend : NO Allert Cornelisz ZO de Heerenweg ZW de kinderen
       van Claas Bouwensz NW Allert Cornelisz, het stuk land
       NO Jacob Gerritsz ZO de Delft ZW Hendrik Jansz NW
       Allert Cornelisz Neelen, het tweede stuk land NO Jan
       Meijnertsz ZO+ZW Hendrik Cornelisz NW de Delft
Bedrag   : -
Datum   : 16-10-1645
 
Folio   : 187v
Begunstigde: Marij Jacobs
Verstrekker: Jacob Jansz Schouten
Betreft  : hypotheek 200,- , rente 9,-
Onderpand : stuk venland liggende bij haar huis aan de Meerdijk 1591
       roe
Belendend : NO Jan Nielen ZO Willem Jansz Komen ZW Gerrit
       Jansz Huijgen NW Meerdijk met haar erf
Bedrag   : -
Datum   : 26-10-1645
 
Folio   : geen nummers, 3 pagina's
Executeur : Openbare verkoop ter huize van Bruijn Dirksz Buijser,
       waard alhier in het Hoff van Hollandt
Koper   : Pontiaas Dirksz
Betreft  : stuk land genaam "de Delftkamp" 348 roe
Belendend : NO Arent Claas Gerriden ZW Dirk Pieter Allerden
Bedrag   : -
Datum   : 26-10-1645
 
Folio   : geen nummers, 3 pagina's
Verkoper  : Openbare verkoop ter huize van Bruijn Dirksz, waard
       alhier
Koper   : Willem Claas Walichs
Betreft  : stukje land genaamd "Bestevaars kampje" 222 roe
Belendend : NO Pieter Walichsz ZW Arent Claas Gerriden
Bedrag   : -
Datum   : 26-10-1645
 
Folio   : geen nummers, 3 pagina's
Verkoper  : Openbare verkoop ter huize van Bruijn Dirksz, waard
       alhier
Koper   : Willem Simonsz
Betreft  : stukje veenland 86 roe in het Noordeinde
Belendend : NO Wouter Claasz ZW Cornelis Cornelisz Miensen
Bedrag   : -
Datum   : 26-10-1645
 
Folio   : geen nummers, 3 pagina's
Verkoper  : Openbare verkoop ter huize van Bruijn Dirksz, waard
       alhier
Koper   : Dirk Frederiksz, buurvrijer te Westzaan
Betreft  : huis en erf
Belendend : -
Bedrag   : -
Datum   : 26-10-1645
 
Folio   : 188 en 188v
Verkoper  : Dirk Claasz, wonende in Zaandam, als voogd van Aagt
       Willems, weduwe van Maarten IJsbrantsz, destijds
       eveneens wonende Zaandam
Koper   : Cornelis Pieter Allerden
Betreft  : huis en erf in het Noordeinde, door Cornelis Pietersz
       Allerden zelf bewoond
Belendend : NO Allert Dirksz ZO kinderen van Willem Claasz Rijs ZW
       weduwe en kinderen van Claas Bouwensz NW Wegsloot
Bedrag   : 350,-
Datum   : 26-10-1645
 
Folio   : Opnieuw 188 en 188v
Begunstigde: Marij Jacobs, bij scheiding van bed en goederen met
       haar man Cornelis Yewesz, geassisteerd met Engel
       Claasz haar oudste zoon, bij dezen haar voogd
Verstrekker: Jacob Schouten, notaris, wonende in Haarlem
Betreft  : hypotheek 400,- , rente 20,-
Onderpand : stuk venland liggende bij haar huis
Belendend : NO Jan Nielen ZO Willem Jansz Komen ZW Gerrit
       Jansz Huijgen NW Meerdijk
Bedrag   : -
Datum   : 03-11-1645
 
Folio   : 189 en 189v
Verkoper  : Dirk Engelsz Bieren, als voor de nagelaten weeskinderen
       van Jan Engelsz Bieren zijn overleden broer
Koper   : schipper Simon Gerritsz Jelles
Betreft  : leeg erf
Belendend : NO kinderen van Garbrant Cornelisz Hertogh ZO
       Heerenweg ZW Cornelis Willemsz NW voornoemde
       weeskinderen
Bedrag   : -
Datum   : 10-11-1645
 
Folio   : 190 en 190v
Begunstigde: Engel Pieter Allerden
Verstrekker: Cornelis Pieter Allerden, zijn broer
Betreft  : hypotheek 300,- , rente 13,-
Onderpand : huis en erf door Engel Pieter Allerde bewoond in het
       Nooreinde, alsmede een delftkampje 141 roe, nog een
       stukje land genaamd "het omloopje" 188 roe
Belendend : NO Allert Cornelisz Groote Man ZO de Heerenweg ZW
       Claas Bouwensz als gebruiker NW Allert Cornelisz
       Grooteman, het stukje land NO Jacob Gerritsz ZO de
       Delft ZW Hendrik Jansz NW Allert Cornelisz, het tweede
       stukje land NO Jan Meijnertsz ZO Hendrik Cornelisz ZW
       Hendrik Cornelisz NW de Delft
Bedrag   : -
Datum   : 03-11-1645
 
Folio   : 191 en 191v
Verkoper  : Claas Jacobsz, zich sterk makend voor Maarten Jacobsz
       zijn broer thans wonende Amsterdam
Koper   : Cornelis Willem Egberts
Betreft  : huis en erf benoorden de kerk
Belendend : NO Niel Cornelisz ZO koper ZW Claas Simonsz NW
       Wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 01-12-1645
 
Folio   : 192
Verkoper  : Dirk Willemsz
Koper   : Anna Gijsberts
Betreft  : huis en erf, reeds door haar bewoond
Belendend : NO Gerrit Jacobsz Smit ZW Niel Jansz strekkende
       voorts van de Wegsloot af tot de Achtersloot
Bedrag   : 288,-
Datum   : 01-12-1645
 
Folio   : 192v
Verkoper  : Gerrit Cornelisz Nomen, als voor Claas Cornelisz Banck
       zijn broer en Jacob Claasz zijn zwager
Koper   : Claas en Cornelis Cornelisz Nomen zijn twee broers
Betreft  : deel van erven en goederen van hun overleden ouders
       Cornelis Claasz Nomen en Trijn Banckers
Belendend : -
Bedrag   : 650,-
Datum   : 01-12-1645
 
Folio   : 193
Begunstigde: Jacob Jacobsz Leen
Verstrekker: Jacob Schouten wonende in Haarlem
Betreft  : lijfrentebrief 600,-
Datum   : 23-12-1645
 
Folio   : 193v
Begunstigde: Gerrit Gijsbertsz
Verstrekker: Pontiaes Dirksz
Betreft  : hypotheek 100,- , rente 5,-
Onderpand : huis en erf in het Noordeinde
Belendend : NO Jannetje Allerts ZO Heerenweg ZW Jan Bouwensz
       NW weduwe van Willem Jansz
Bedrag   : -
Datum   : 23-12-1645
 
Folio   : 194 en 194v
Begunstigde: Niel Cornelisz Egberts
Verstrekker: Jan Jansz Backer
Betreft  : hypotheek, rente 15,-
Onderpand : vierde deel van een stuk land genaamd "de Zijdven", het
       geheel 1515 roe
Belendend : NO Engel Claasz ZO de Heerenweg ZW Trijn Pieters
       NW de Keijk
Bedrag   : -
Datum   : 04-01-1646
 
Folio   : 195 en 195v
Verkoper  : Dirk Gerritsz Ham, buurvrijer
Koper   : Gerrit Dirksz, zijn zuster's zoon
Betreft  : derdedeel in een stuk land genaamd "het Binnen werfje"
       in Dirk Hannes weer 207 roe, ten tweede een derde deel
       in "het Over Reeffje", het geheel 406 roe in Dirk Hannes
       weer, ten derde een derde deel in "het Cleijne
       Slobbingh", het geheel 336 roe in Dirk Hannes weer,
       ten vierde een derde deel in een akkertje in Dirk Hannes
       weer 250 roe
Belendend : NO Claas en Cornelis Baartsz Boschmans ZO
       erfgenamen van Allert en Aagt Gerrits ZW Wijven
       Jacobs NW Floris Jan Trijnen, het tweede stukje land
       NO Claas en Cornelis Claasz Boschmans ZO+ZW
       erfgenamen Allert en Aagt Gerrits NW Willem Jansz
       Smit, het derde en vierde stukje land NO Willem Gerritsz
       ZO Wijven Jacobs ZW Dirk Jacobsz NW erfgenamen
       van Allert en Aagt Gerrits
Bedrag   : 350,-
Datum   : 04-01-1646
 
Folio   : 196 en 196v
Verkoper  : Claas Willemsz, thans wonende in Zaandam
Koper   : Jan Roelof Engelsen
Betreft  : huis en erf in de Molenbuurt
Belendend : NO+ZO Pieter Hendriksz ZW Floris Pietersz NW
       Wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 26-01-1646
 
Folio   : 197+197v
Verkoper  : Cornelis Jansz Jonges
Koper   : Frans Claasz
Betreft  : akkertje land 157 roe in de Damweer
Belendend : NO+ZO Cornelis Thijssen ZW Hendrik Jan Neelen NW
       Dirk Hendriksz
Bedrag   : 114,-
Datum   : 09-02-1646
 
Folio   : 198 en 198v
Verkoper  : Jan Cornelisz
Koper   : Claas Cornelis Aagt Jans
Betreft  : stukje land genaamd "Jan Outgers halve kaegh"
Belendend : NO Claas Maarten Allertses ZO Bieskamp ZW
       Buitenkaag NW Wijkermeer
Bedrag   : -
Datum   : 16-02-1646
 
Folio   : 199 en 199v
Verkoper  : Claas Pietersz Kaman
Koper   : Jan Engelsz Schuijtemaker
Betreft  : "Leijk-ventje" 437 roe in Ouwe-Jans weer
Belendend : NO Cornelis Bastiaansz ZO Jan Huijgen ZW Claas
       Woutersz NW Keijk
Bedrag   : -
Datum   : 16-02-1646
 
Folio   : 200 en 200v
Verkoper  : Allert Dirksz buurvrijer, geassisteerd met Jan Dirksz Mol
       zijn broer en bijstaande voogd
Koper   : Willem Simonsz
Betreft  : huis en erf in het noordt
Belendend : NO+ZO Claas Rijssen met zijn zusters ZW Cornelis
       Pieter Allerden NW Wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 16-02-1646
 
Folio   : 201 en 201v
Verkoper  : Claas Jacobsz Leen, zich sterk makend voor Trijn
       Pieters zijn schoonmoeder, alsmede is verschenen Gerrit
       Jacobsz
Koper   : Jan Willem Keessen
Betreft  : stuk land genaamd "Realis Twisch" 950 roe liggende in
       Nauerna
Belendend : NO koper ZO Twiskdijk ZW kinderen Dirk Gerritsz Boet
       NW Dirk Jacobsz
Bedrag   : -
Datum   : 16-02-1646
 
Folio   : 202
Verkoper  : Willem Huijgen
Koper   : Jacob Jans Joosten
Betreft  : stukje land genaamd "het Madt" 505 roe in Hornweer
Belendend : NO koper ZO Jan Huijgen cum sociis ZW Maarten
       Maartsz NW Jan Willemsz
Bedrag   : 694,-
Datum   : 16-02-1646
 
Folio   : 202v
Verkoper  : Niel Pietersz van Dijck
Koper   : Willem Huijgen
Betreft  : huis en erf in het Zuideinde
Belendend : NO Claas Pietersz Kaman ZO Pieter Gerritsz ZW Jan
       Claasz met zijn moeder NW Wegsloot
Bedrag   : 708,-
Datum   : 16-02-1646
 
Folio   : 203
Verkoper  : Jan Jansz Komen, zich sterk makend voor Jacob
       Laurensz, Jacob Dirksz en voor Cornelis Jansz Huijpen
Koper   : Aafje Garbrantsz, nagelaten dochter van Garbrant
       Gerritsz en Aagt Gerrits, bijgestaan door Claas Gerritsz
       Duijves, haar oom van moeder's zijde
Betreft  : stuk land genaamd "Jan Stoters ven" 1191 roe in Roelof
       Lauwes weer
Belendend : NO Gerrit Cornelisz van Zaenen ZO Jan Jacobsz met
       zijn zuster ZW Marij Dirks met haar kinderen NW Jan
       Maartsz
Bedrag   : -
Datum   : 23-02-1646
 
Folio   : 204
Verkoper  : Jan Simonsz Conincx
Koper   : Jannetje Jans, weduwe van Claas Hendriksz
Betreft  : akkertje land 193 roe in Heijn Gerrit Jans weer
Belendend : NO koopster ZO Twiskdijk ZW Aagt Jans met haar
       kinderen NW Hendrik Cornelisz
Bedrag   : 202,-
Datum   : 23-02-1646
 
Folio   : 204v en 205
Verkoper  : Jan Claasz, zich sterk makend voor de meerdere
       erfgenamen van Trijn Jan Lauwes
Koper   : Claas Cornelisz Banck
Betreft  : stuk land genaamd "den Volger" 650 roe in Jan Lauwes
       weer
Belendend : NO Jan Huijgen cum sociis ZO koper ZW Anna Gerrits
       NW Cornelia Cornelis met haar kinderen
Bedrag   : -
Datum   : 23-02-1646
 
Folio   : 205v
Verkoper  : Cornelis en Lambert Hendriksz, zoons van wijlen
       Hendrik Jansz Smit, zich sterk makend voor hun
       broeders en zusters, alsmede voor hun moeder Cornelia
       Cornelis
Koper   : Joost Willemsz Stuurman
Betreft  : akkertje land 134 roe in Hillegond Roelofs weer
Belendend : NO+NW Jelis Abrahamsz ZO Pontiaes Dirks ZW Griet
       Simons
Bedrag   : 96,-
Datum   : 23-02-1646
 
Folio   : 206
Verkoper  : Cornelis en Lambert Hendriksz, zoons van wijlen
       Hendrik Jansz Smit, zich sterk makend voor zijn
       broeders en zusters, alsmede voor hun moeder Cornelia
       Cornelis
Koper   : Gerrit Cornelis Noomen
Betreft  : akkertje land 105 roe in de kerkweer
Belendend : NO Arent Adriaansz ZO Pieter Claasz ZW Cornelis
       Willemsz Egberts NW Trijn Pieters
Bedrag   : 124,16,-
Datum   : 23-02-1646
 
Folio   : 206v
Verkoper  : Cornelis en Lambert Hendriksz, zoons van wijlen
       Hendrik Jansz Smit, zich sterk makend voor zijn
       broeders en zusters, alsmede voor hun moeder Cornelia
       Cornelis
Koper   : Maarten Jansz
Betreft  : akkertje land 152 roe in de kerkweer
Belendend : NO Aagt Cornelis ZO Gerrit Kees Noomen ZW Jan
       Maartsz Roeleven NW Jan Jansz Peet
Bedrag   : 119,-
Datum   : 23-02-1646
 
Folio   : 207
Verkoper  : Cornelis en Lambert Hendriksz, zoons van wijlen
       Hendrik Jansz Smit, zich sterk makend voor zijn
       broeders en zusters, alsmede voor hun moeder Cornelia
       Cornelis
Koper   : Gerrit Jacobsz Smit
Betreft  : twee akkertjes, samen 209 roe, liggende aan de
       Twiskdijk
Belendend : NO Hendrik Hendriksz ZO Twiskdijk ZW Jan Auwelsz
       Moens NW Cornelis Maartsz
Bedrag   : -
Datum   : 23-02-1646
 
Folio   : 207v en 208
Verkoper  : Jan Claasz, erfgenaam van Trijn Jan Lauwes, en zich
       sterk makend voor de meerdere erfgenamen
Koper   : Gerrit Jansz, zijn oom
Betreft  : vijfzesde deel in een stuk land genaamd "de twee Maed"
       liggende op de Leijc, in het geheel 507 roe
Belendend : NO Hillegond Baarts met haar kinderen ZO Anna
       Gerrits ZW Claas Gerritsz Duijvesen NW Pieter Gerritsz
Bedrag   : -
Datum   : 23-02-1646
 
Folio   : 208v en 209
Verkoper  : Cornelis en Lambert Hendriksz, zoons van wijlen
       Hendrik Jansz Smit, zich sterk makend voor zijn
       broeders en zusters, alsmede voor hun moeder Cornelia
       Cornelis
Koper   : Cornelis Willemsz Egberts
Betreft  : een akker land genaamd "Debbenkamp" 292 roe in de
       Kerkweer
Belendend : NO Gerrit Cornelisz Noomen ZO Jan Jansz Peet ZW
       Jan Jansz Vinck NW IJsbrant Gerritsz Gael
Bedrag   : -
Datum   : 23-02-1646
 
Folio   : 209v en 210
Verkoper  : Cornelis Hendriksz, zoon van wijlen Hendrik Jansz Smit,
       zich sterk makend voor Jan en Willem Hendriksz zijn
       broers en voor Hendrikje en Marij Hendriks en voor de
       kinderen van Trijn Hendriks, zijn zusters, mitsgaders
       voor zijn moeder Cornelia Cornelis
Koper   : Lambert Hendriksz, zijn broer
Betreft  : huis en erf in de Kerkbuurt
Belendend : NO Dingstal ZO+ZW Claas Jacobsz Leen NW Kerkhof
Bedrag   : -
Datum   : 23-02-1646
 
Folio   : 210v en 211
Verkoper  : Niel Gerritsz, wonende te Wormerveer, als oom en
       bestorven voogd van de kinderen van Claas Gerritsz, zijn
       overleden broer, geprocureerd door Marij Jacobs
       wonende aan de Meerdijk
Kopers   : Trijn Dirks, weduwe van Jan Pietersz, bijgestaan door
       haar man's broer Simon Pietersz
Betreft  : negenzestiende deel van een stuk land genaamd "Assen
       ven", gemeen met Cornelis Claasz, voorzoon van
       voornoemde Claas Gerritsz, in het geheel 1585 roe,
       liggende aan de Meerdijk
Belendend : NO Gerrit Jansz ZO Jan Jacobsz Koppen ZW Jan Jansz
       Peet NW Hogendijk
Bedrag   : -
Datum   : 23-02-1646
 
Folio   : 211v
Verkoper  : Allert Cornelis Neelen
Koper   : Dirk Woutersz
Betreft  : helft van akkertje land genaamd "het Schapen kampje"
       liggende in het Noordeinde, dat deel 86 roe
Belendend : NO Wouter Claasz Mol ZO Jan Claasz Jantes ZW
       Cornelis Cornelisz Miensen NW Jannetje Allerts
Bedrag   : -
Datum   : 02-03-1646
 
Folio   : 212
Verkoper  : Nan Claasz, wonende in Egmond-Binnen
Koper   : IJsbrant Jansz, zijn zwager
Betreft  : stukje land genaamd "d'Opper langen veen" 158 roe in
       het Noordeinde
Belendend : NO Simon Gerritsz Jelles ZO Claas Jacobsz ZW
       Jannetje Allerts NW Claas NN
Bedrag   : 152,-
Datum   : 02-03-1646
 
Folio   : 212v en 213
Verkoper  : Claas Pietersz Kaman
Koper   : Anna Gerrits, weduwe van Bastiaan Engelsz, bijgestaan
       door haar zoon Dirk Maartensz, buurvrijer
Betreft  : stukje land genaamd "Willem Gaijen madt" 554 roe in
       Baert Dirk Baerts weer
Belendend : NO Jan Maarten Keessen ZO Willem Jansz ZW Neeltje
       Simons NW Pieter Koen
Bedrag   : -
Datum   : 02-03-1646
 
Folio   : 213v en 214
Verkoper  : Claas Pietersz Kaman
Koper   : Pieter Claasz, buurvrijer
Betreft  : stukje land genaamd "den Schapen-akkers" 372 roe in
       Claes Pieter Lauwes weer
Belendend : NO Cornelis Havixsz ZO Pieter Pietersz Lis ZW Aagt Jan
       Engelen NW Jacob Jansz Joosten
Bedrag   : -
Datum   : 02-03-1646
 
Folio   : 214v en 215
Verkoper  : Claas Pietersz Kaman
Koper   : Jacob Claasz Schoenmaker
Betreft  : stukje land genaamd "het Stooffje" 367 roe liggende bij
       de Braeck
Belendend : NO Pieter Jansz ZO Hogendijk ZW Willem Jansz NW
       Jan Huijgen cum sociis
Bedrag   : -
Datum   : 02-03-1646
 
Folio   : 215v en 216
Verkoper  : Dirk Cornelisz, buurvrijer te Wormerveer, zich sterk
       makend voor zijn vader en broer
Koper   : Simon Laurusz
Betreft  : "de Knops ven" 2072 roe in het Noordeinde, ten tweede
       een stukje land liggende op de Spoelsloot 126 roe
Belendend : NO Jannetje Paulus ZO de Keijk ZW Neeltje Claas en
       Hendrik? Dirksz NW Harmen Gerritsz wonende te
       Enkhuizen, het tweede stukje land NO Pieter Paulusz ZO
       Pieter Walichsz ZW Pieter Jan Claas wonende te Krom-
       menie NW Jan Meijnertsz
Bedrag   : -
Datum   : 16-03-1646
 
Folio   : 216v
Verkoper  : Dirk Cornelisz, buurvrijer te Wormerveer, zich sterk
       makend voor zijn vader en broer
Koper   : Jannetje Paulus, wonende in Krommenie
Betreft  : stukje land genaamd "'t Cleijne Ventje" 306 roe in het
       Noordeinde
Belendend : NO Jan Meijnertsz ZO de Keijk ZW+NW koopster
Bedrag   : 450,-
Datum   : 16-03-1646
 
Folio   : 217
Verkoper  : Jan Eenisz
Koper   : Claas Willemsz Rijs en Cornelis Engelsz
Betreft  : huis en erf in het Noordeinde
Belendend : NO Gemeente van Assendelft ZO Heerenweg ZW+NW
       Gemene Vaart
Bedrag   : 667,-
Datum   : 16-03-1646
 
Folio   : 217v
Verkoper  : Engel Cornelisz, vader en voogd van Stijntje Engels,
       weduwe van Gerrit Hendriksz
Koper   : Gerrit Cornelisz
Betreft  : akkertje land in 't Groote weer 70 roe
Belendend : NO koper ZO+ZW Maarten Roelofsz NW kinderen Dirk
       Outgersz
Bedrag   : 62,-
Datum   : 23-03-1646
 
Folio   : 218 en 218v
Verkoper  : Engel Cornelisz, vader en voogd van Stijntje Engels,
       weduwe van Gerrit Hendriksz
Koper   : Thijs Hendriksz
Betreft  : akkertje land 64 roe liggende achter Aagt Kees Dirks uit
Belendend : NO Claas Cornelisz Vinck ZO koper ZW verkoopster NW
       Pieter Allertsz Coning
Bedrag   : 78,-
Datum   : 23-03-1646
 
Folio   : 219 en 219v
Verkoper  : IJsbrant Claasz Backer
Koper   : Aelbert Cornelisz, zijn zwager
Betreft  : helft van stuk venland, het oppereind in het geheel 1557
       roe
Belendend : NO Niel Cornelis ZO Heerenweg ZW Hendrik Cornelisz
       NW Hendrik en Niel Cornelisz met het uitereind van
       hetzelfde land
Bedrag   : -
Datum   : 23-03-1646
 
Folio   : 220 en 220v
Begunstigde: Cornelis Jan IJsbranden, thans wonende in Wormer
Koper   : Huijbert Pietersz, zijn zwager wonende te Jisp
Betreft  : hypotheek, rente 22,-
Onderpand : smalle akker met de zelfde kamp daarnaast, samen 250
       roe in Jan Claas Nielen weer, alsmede een Twiskkamp
       genaamd "Hilbieren Twisch" ca. 200 roe in Bieren weer,
       nog drie akkertjes in Neel Baarts weer, samen ca. 150
       roe
Belendend : NO Dirk Tammis ZW Dirk Huijgen Schoolmeester, het
       tweede stukje land NO Jan Cornelisz Visscher en Dirck
       Bieren ZW Arent en Jan Adriaansz, NO Roelof Claasz
       ZW Marij Cornelis Moijduijven, weduwe
Bedrag   : -
Datum   : 27-03-1646
 
Folio   : 221
Begunsdigde: Marij Jacobs, gescheiden van Cornelis Yewesz,
       geasisteerd met Engel Cornelisz haar oudste zoon
Verstrekker: Marijtje Pieters, jongedochter wonende te Haarlem
Betreft  : hypotheek 400,- , rente 20,-
Onderpand : stuk venland aan de Meerdijk 1591 roe (zie vorige
       akten)
Belendend :
Bedrag   :
Datum   : 27-03-1646
 
Folio   : 221v
Begunstigde: Cornelis Cornelisz Bestemaet, thans wonende in
       Westzaan
Verstrekker: Jacob Allertsz, wonende in Westzaan
Betreft  : hypotheek 300,-, rente 15,-
Onderpand : stukje land genaamd "het Binner Delft kampje" 233 roe
Belendend : NO weduwe van Engel Roelofsz ZO de Delft ZW Jan
       Bestevaers oliemolen NW Gerrit Cornelisz Backer
Bedrag   : -
Datum   : 18-04-1646
 
Folio   : 222
Verkoper  : Roelof Claasz
Koper   : Jan Gerritsz, buurvrijer
Betreft  : akkertje land 200 roe
Belendend : NO weduwe van Claas Gerriden ZO+ZW Cornelis Jansz
       NW Floris Pietersz
Bedrag   : 218,-
Datum   : 11-05-1646
 
Folio   : 222v en 223
Verkoper  : Cornelis Claasz
Kopers   : Simon Pietersz en Trijn Dirks, weduwe van Jan Pietersz
Betreft  : zeven-zestiende deel van stuk land genaamd "Essen
       ven", het geheel 1585 roe met de koper gemeen,
       liggende aan de Meerdijk
Belendend : NO Gerrit Jansz ZO Jan Jacobsz Koppen ZW Cornelis
       Jansz Peet NW Hogendijk
Bedrag   : -
Datum   : 11-05-1646
 
Folio   : 223v
Verkoper  : Thijs Hendriksz, buurvrijer
Koper   : Claas Dirksz Mol, zijn zwager
Betreft  : vierde deel van stuk land genaamd "Harmens ven" 1166
       roe
Belendend : NO Jan Jacobsz Koppen ZO koper ZW Claas Cornelisz
       Steffens NW Jan Gerrit Huijgen
Bedrag   : 450,-
Datum   : 11-05-1646
 
Folio   : 224
Verkoper  : Nan Claasz, wonende in Egmond-Binnen
Koper   : Cornelis Jansz Jonges, zijn zwager
Betreft  : helft van huis en erf met de koper gemeen,
       tegenwoordig door de koper bewoond
Belendend : NO koper met zijn broers ZO Heerenweg ZW Ijsbrant
       Jansz NW Achtersloot
Bedrag   : 170,-
Datum   : 19-05-1646
 
Folio   : 224v
Begunstigde: Pieter Allertsz Coning
Verstrekker: Jan Jansz Backer houtkoper wonende Haarlem
Betreft  : hypotheek 500,- , rente 25,-
Onderpand : stuk land genaamd "de Buijtkeijck" 1750 roe in
       Lijclaessen, Gerritjes en Claes Heijnen weren
Belendend : NO Maartje Dirks ZO+ZW weduwe van Dirk Willemsz en
       Engel Danielsz NW de Keijk
Bedrag   : -
Datum   : 30-05-1646
 
Folio   : 225 en 225v
Verkoper  : Pieter Outgersz, buurvrijer
Koper   : Cornelis Pieter Willemen wonende in de Beemster
Betreft  : Buitenventje in Bouwes weer 664 roe, ten tweede de
       helft van "Nanninckes ven" in de binnenkaag 800 roe
Belendend : NO Claas Duijvesen ZO Maarten Pietersz ZW Dirk Claasz
       NW Pieter Pietersz Lis, het tweede stukje land NO
       Willem Bastiaansz ZO de Poel ZW Buitenkaag NW Claas
       Duijvesen
Bedrag   : -
Datum   : 01-06-1646
 
Folio   : 226 en 226v
Begunstigde: Cornelis Cornelisz Bestemaet
Verstrekker: Guurt Tijssen weduwe van Roelof Claasz
Betreft  : hypotheek 300,- , rente 13,-
Onderpand : stuk land genaamd "Larsen ven" 994 roe in Lijc Claes
       weer, alsmede huis en erf benoorden de kerk
Belendend : NO Claas Roelof Simons ZO Haas Dirks Steffens ZW
       Pieter Allertsz Coning NW Claas Claasz Snijder, het huis
       NO Pieter Claasz ZO+ZW Gerrit Dirksz met zijn zuster
       NW de Wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 01-06-1646
 
Folio   : 227 en 227v
Verkoper  : Jacob Claasz Schoenmaker
Koper   : Jan Pieter Willemen
Betreft  : stukje land 190 roe liggende in de Buitenkaag
Belendend : NO Gerrit Huijgen cum sociis ZO Pieter Pietersz Lis ZW
       Velsermeer NW Dirk Jong Claassen
Bedrag   : -
Datum   : 15-06-1646
 
Folio   : 228
Verkoper  : Claas Willemsz
Koper   : Gerrit Baartsz
Betreft  : vijf akkes land in 't Lange laner weer, samen omtrent
       672 1/2 roe
Belendend : NO+ZO Marij Gijsen ZW Maarten Steffens en Jan van 't
       Veer NW Hendrik Hendriksz
Bedrag   : -
Datum   : 22-06-1646
 
Folio   : 228v en 229
Verkoper  : NN als voor Marij Willems zijn moeij [moeder?] en zich
       daarvoor sterk makend
Koper   : Hugo de Jongh, schout
Betreft  : huis en erf bezuiden de kerk
Belendend : ZW+NW+NO Maarten Jansz ZO Heerenweg
Bedrag   : -
Datum   : -
 
Folio   : 229
Verkoper  : Cornelis Jans Punt nomine uxoris
Koper   : Jan Dirk Claassen
Betreft  : gronddeling met een huis en erf
Bedrag   : 400,-
Datum   : -
 
Folio   : 229v
Verkoper  : Jan Claasz de Winter
Koper   : Roelof Engelsz
Betreft  : perceeltje buitendijks land 126 roe in die Ouwes weer
Belendend : NO Pieter en Jan Claasz den Ouwen ZO Hogendijk ZW
       koper NW de Hill
Bedrag   : 126,-
Datum   : 03-08-1646
 
Folio   : 230
Verkoper  : Jan Claasz de Winter
Koper   : Pieter Jansz den Ouwen
Betreft  : akkertje land 152 roe
Belendend : ZW koper Nw Delft NO weduwe van Jacob Thijsen ZO
       Dirk Baartsz
Bedrag   : -
Datum   : 03-08-1646
 
Folio   : 230v en 231
Verkoper  : Weesmeesters van de nagelaten kinderen van Bruijn
       Dirksz, mitsgaders Pieter Allertsz Coning als voogd van
       Baafje Cornelis
Koper   : Lijsbet Garbrants, weduwe van Claas Jacobsz Leen
Betreft  : huis en erf in de kerkbuurt
Belendend : NO Barber Cornelis ZO Jacob Jacobsz Leen ZW
       erfgenamen Gerrit Ham NW Wegsloot
Bedrag   : -
Datum   : 01-10-1646
 
Folio   : 231v
Verkoper  : Pieter Jansz de Vroemoer
Koper   : Andries Jansz
Betreft  : een werf groot zes voet breed en 30 [voet lang] in de
       kerkbuurt
Belendend : NO verkoper ZO kinderen Cornelis Aelbertsz ZW
       verkoper NW koper
Bedrag   : 30,-
Datum   : 27-10-1646
 
Folio   : 232 en 232v
Begunstigde: Jan Claasz Kakes
Verstrekker: Trijn Pieters weduwe van Garbrant Cornelisz
Betreft  : hypotheek 570,- , rente 28,-
Onderpand : huis en erf in de Krommenieer heide
Belendend : N Claas Pietersz O Heerenweg Z+W weduwe van Isack
       Dirks
Bedrag   : -
Datum   : 28-10-1646
 
Folio   : 233
Verkoper  : Jan Maartsz
Koper   : Jan Willem Heijnen
Betreft  : stuk land genaamd "Pieter Aelberts ven" 398 1/2 roe
Belendend : NO Aelbert Cornelisz ZO verkoper ZW+NW koper
Bedrag   : 717,-
Datum   : 07-12-1646
 
Folio   : 233v
       Leeg
Folio   : 234 en 234v
Verkoper  : Jacob Jacobsz Leenen
Koper   : Maarten Jansz Olijslager
Betreft  : zesde deel van een dubbele oliemolen, staande op de
       Delft, genaamd "de Oude Molen"
Belendend : NO Griet Simons ZO de Delft ZW weduwe van IJsbrant
       Gerritsz Gael NW Trijn Pieters weduwe van Garbrant
       Corneliz
Bedrag   : 750,- custingbrief
Datum   : 28-12-1646
 
Folio   : 235
Verkoper  : Trijn Pieters, weduwe van Garbrant Cornelisz
Koper   : Maarten Jansz Olijslager
Betreft  : zesde deel van dubbele olijmolen
Belendend : No Griet Simons ZO de Delft ZW weduwe van IJsbrant
       Gerritsz Gael NW verkoopster
Bedrag   : 750,- custingbrief
Datum   : 28-12-1646
 
Folio   : 235v
Verkoper  : Baafje Cornelis, weduwe van Bruijn Dirks buijser
Koper   : Pieter Allertsz Coninck, haar oom
Betreft  : stuk land 1560 roe genaamd "Claesje belen ven" in
       Gerritjes weer
Belendend : NO Jan Gerritsz ZO Aagt Cornelis ZW Marijtje Pieters
       NW Gerrit Huijgen
Bedrag   : -
Datum   : 29-08-1646!

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net