Index op transporten Axelambacht,
oost van de Blije, 1581-1584
(inv.nr. 677)

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet


- de in dit register genoemde belendingen zijn ook beschikbaar -

 

blz

datum

verkoper

koper

wat/waar

bijzonderheden

           

48V t/m/ 49 V

ontbreken

 

 

 

 

1R

1581-08-25

Brune, Pieter de

Tweecamse, Pieter

 

 

1R

1581-08-28

Adriaenss, Simoen (brouwer te Middelburg)

Vos, Elijsabeth s'(x Marten van den Catoijre)

Verkaveling

Broer is Jan de Vos fs Willems

1R

1581

Feijsere, Anthoniss de

Pierssen, Jan Willemss (te Gent) voor Claes Schuif Thomass

Zuiddorpe contrei gen. "Heldzoden"

 

2V

1581-08-07

Wauters Henrijcx, Willem

Cuper, Cornelis de

Cromhouck: Alle vruchten (koren, tarwe)

 

2V

1581-08-29

Cappe, Pieter; Jacob Witte (voogden v.d. kinderen v. Baudewijn Witte)

Schepens, Adriaen

Zaamslag: alle materialen van stenen van het roden huis

 

2R

1581-08-05

Neuijt Pieterss, Pieter

Blans, kinderen van Jan van

Schuld: ½ G

Kinderen: Dominicus en Cornelie (moeder Catelijne Verbeke); Linken en Copke (moeder Livine Persemers)

2R

1581-09-27

Schepens, Joozijne (als erfgen. van Joos Campe),

Brune, Maijken wed. van Cornelis de

Zaamslag: 1G

voogd is Pieter Schaut

4V

1581-09-26

Bolleman, Jacques (met zijn moeder)

Reijkere, Anthonis de

Axel: huis en hof op de oostzijde v.d. 'camere'

 

4V

1581-09-18

Ingelss, Pieter

 

Otene: behuisde hofstede, schuren, koten, stallen; 64G250R pachtland

 

4R

1581-09-18

Wauters, Jan (x Maria Naut Spruijte); Madelena (wed. v. Naut Spruijte)

Spruijte, Jacob en Luenken

Beoostenblij contrei gen. "de Oost Speuijstraat": 5G

Zij zijn alle erfgen. van het kind v. Michiel de Brauwer

4R

1581-St. Pietersdage

Mucke, Jan

Geerts Willemss, Michiel

De Lucht: 507R bos

Aangekomen van Adriaen Geerts Willemss

4R

1581-09-13

Catoijre, Marten van

Schoone, Andries

Zuiddorpe: 3G land en erf

 

5V

1581-09-09

Wauters fs Andries, Willem (x Moenijntken Gillemans)

Denijs, Andries (x Sijntken Wauters fa Willem)

Akkoord: 2G gen. "het Blocstuc"van de straat; huis, schuren, stallen, bomen en erf

Bewoner: Willem Wauters

5V

1581-09-09

Eijermans, Maria (x Adriaen Geerts Willemss); Job Wauters; Pauwels Eijerman; Pieter Louwaert d'oude (voogd v.d. wezen v. Jan Clinckespoore x Maria Eijermans)

Michiels, Jan

Beoostenblij Vellecopstraat: 2G land en erf

Gekomen van Jan Boone Loijss

5R

1581-09-09

Fiers, de erfgen. van Caterijne (x Lieven Fiers)

Fierens, Catarijne (x Jacob d'Hondt) ; Pieter Meere (voor zijn vrouw) ; Jacob Saers (schoonbroer)

 

 

5R

1581-09-09

Abeele, Daneel van de (voor Loijs de Brauwer)

Lups, Willem; Willem Winne; Pieter Bruselman; Cornelis Crooc (vervangende Jacob de Rijcke voogd v.d. wezen v. Michiel de Brauwer); Cipriaen de Brauwer; Jacob de Brauwer; Pieter de Rijcke

Accoord bij het † van Jan de Brauwer Ingelss

 

6V

1581-09-04

Strijckere, Lucas de

Baerdt, Gillis; Hubrecht Maes (erfgen. van Jan Crabbe)

Schuld

Borgen: Marten Clinckespore; Joos van Gremberge; Willem Pijl Roose; Jacob de Rekenare

6V

1581-09-02

Kerstens, jvr. Maria (wed. v. Pieter van den Voorde)

Rekenare, Aernout de

Zaamslag: 2G

Pachter: Jan de Mol

6R

1581-10-30

Schutere, Pieter de

Heijnes, Nicolaes

Schuld

 

6R

1581-09-02

Rekenare, de erfgen. van Pieter de

Mulder, Gillis de; Michiel Boone Pieterss

Uitkoop

 

7V

1581-10-28

Wauters, Willem

Hoorne, Jacob van (voogd v.d. wezen v. Daneel Stommelinc)

Cromhoucke: ½ v.e. huis, schuur en hof; Rousselare: 4G

 

7V

1581-10-02

Zoete, Rogier (x jvr. Anna Schoutatens fa Willems) te Zierikzee

Clappe, Cornelis

Grote But: 3G (onder 't bedrijf van Roeland Bracke); Oudendijk: 3G (onder 't bedrijf v. Arend Schuuf)

 

7R

1581-10-02

Vijlder, Laurens de; Jan Leijnaert (ten prof. v. Adriaen Gisele won. te Wachtebeke)

Ghisele fs Gillis, Adriaen (in Aandijke)

Zaamslag: de huur v.e. molen

Pauwels v.d. Bosche x de dochter v. Adriaen Gisele

8V

1581-10-13

Ramondt fs Jacobs, Adriaen

Vorine, Jacob van

Overslag: hijpotheek op land

 

8V

1581-10-04

Neuijt, Pieter (over de goederen v. Jan v. (H)aeckeren

Simoenss, Dingman

Zaamslag op de Knol: huis en hof

Janneken de wees v. Jan v. Ackeren

8R

1581-10-07

Schuuf fs Willems, Willem (x Pierijne sVijlders); Jacob Neuijt (beide erfgen. v.d. huisvrouw v. Jan Brugge

Trampe, Jan Martens

Axel contrei gen. Rousselare : hofstede met huizen, schuren, stallen, bomen en 2G

 

9V

1581-10-07

Arents, Andries en Pauwels (voogden v.d. moederlijke zijde v.d. wezen v. Adriaen Lauraerdt)

Themlese, Marten

Hofstedeken met 7 á 8G

Borgen: Jacob Willaert; Pieter Pieterss

9V

1581-10-07

Trampe, Jan Martens

Isebrandt, Philips

Zie 8R

 

9R

1581-10-07

Rekenare, Pieter de

Roben, Pieter

2G25R naast de hofstede v. Pieter de Rekenare

 

9R

1581-10-12

Schaepmeestere, Jacob

Brauwer, Aernoudt (voor Gillis van Lokere)

Een paard

 

10V

1581-10-12

Lammens, Luenis (met zijn vrouw)

Clercq, Pieter de

Beoostenblij contrei gen. "Holendamme" 25G200R (gemeen met Jacob van Dorme en de kinderen v. Adriaen Minne)

Maiken Uuijterweerden (grootmoeder v. d. vrouw v. Luenis Lammen) x Pieter Boone Cocq

10V

1581-10-29

Wigaers, jvr. Aernouldine (wed. v. Joos de Moor); Pieter Cappe en Lucas Pit (voogden v.d. kinderen)

Struvijnc, Gheert fs Mr Bauwens

Veldamme: 22G

Guillaume de Moor (broer)

10R

1581-10-07

Vane, de erfgen. van Andries

Verbraecke, Heijndric

Zaamslag: huis en hof, achterhuisjes, schuurtje en koten

Aernoudt de Boot; Anthonis Venloo (voor zijn vrouw); Sebastiaen Verschore en Joos van Gelder (voogden v.d. kinderen v. Magdalena Tollenaere wed. v. Andries Vane); Macharis van Hulse en Cornelis Verschore (voogden v.d. vaderl. Zijde) en Leunis Schepper (voogd v.d. moederl. Zijde) v. Drijesken Vane fs Jans (Andries Vane was zijn grootvader). Borgen: Sebastiaen Verschore; Cornelis Steemaer; Jacques Clement; Pieter Cruus; Pieter de Boc; Pieter Jacobsse d'oude; Hubrecht Triest; Jacob Aertss; Pieter Jacobs de jonge; Jan de Wintere (officier) en Marinus de Wintere

11V

1581-10-25

Cappe, Pieter (x de wed. v. Baudewijn Witte)

Voorde, Michiel van de

3G

Baudewijn Witte †

11R

1581-11-04

Cappe fs Jacobs, Aernoudt

 

 

 

11R

1581-11-04

Claissen, Lenaert (x Aernoudijne Arentss)

Arents, Andries

Beoostenblij contrei gen. "Hoochmoerdijc"

 

11R

1581-11-08

Wauters fs Andries, Willem

Denijs, Andries

Zuiddorpe contrei gen. "Cromhoucke": behuisde hofstede met huizen, schuur, bomen, stallen en 3G

 

12V

1581-11-11

Vereecken, Cornelis (voogd v.d. kinderen v.  Adriaen v.d. A…)

Uijtendale, Joos

Otene: behuisde hofstede met 15G pachtland

 

12R

1581-11-11

Olivierssen, IJsebrand

Heestraede, Joos van

 

 

12R

1581-11-11

Ruijscher fs Arents, Willem de

Cappe, Pieter (als voogd v.d. 2 kinderen v. Marten de Vogelaere Fieren)

Axel: Een hijpotheek op 11G239R

 

13V

1581-11-11

Ghiselbrecht, Hendric; Pieter Neuijt (voogd v.h. kind v. Hendric Ghiselbrecht gen. Pierken)

Hove, Pieter van

Moerspui "an t Donkerstraetken": 5G

 

13R

1581-11-14

Bosche, Pauwels van den (x de wed. v. Adriaen Gisele) molenaar in Aandijk

Vijldere, Laurens de

Aandijk: huis en brouwerij

 

13R

1581-11-15

Denijs, Andries (x Joosine Wauters fa Willems)

Schoone, Aernoudt

Overslag: huizen, schuren, bomen en 16G

Grootouders van Joosine Wauters: Lijsbette sBrunens (†) x Pieter Gilleman

13R

1581-11-14

Coppens, Jan

Vogelare de jongere, Pieter de

Zuiddorpe: land t/o de stede v. Mathijs de Vos

 

14V

1581-11-18

Beer, Michiel de

Beer, Ingel de

Zouterspui: behuisde hofstede

 

14R

1581-11-18

Valcke, Marten; Bauwen de Dijckere (voogden v.d. kinderen v. Adriaen de Poorter in Triniteit)

Beer, Ingel de

Triniteit: behuisde hofstede met land

 

14R

1581-11-18

Verschore, Sebastiaen; Joos van Gelder (voogden v.d. kinderen v. Magdalena Tacx x Andries Vane)

Verloo,  Anthonis (causa uxoris); Aernaudt de Boot; Macharis van Hulse; Jan Cornelis Verschoore (voogden vaderl. zijde); Adriaen Schepper (voogd moederl. zijde) v. Driesken Vane fs Jans (kleinzoon v. Andries Vane)

Zaamslag (west): 12½ G

 

15R

1581-11-22

Pittem, Willem van (voor Jacob van Pitthem zijn broer)

Cuper fs Jans, Cornelis de

Zuiddorpe : de Wagenstraat : 3G

 

15R

1581-11-22

Cappe, Pieter

Cappe, Lieven (broer) ten proff. v. Reijnier Taijaert

Zuiddorpe: 12G bij 't bedrijf v. Bauwen Ghisele

 

16V

1581-11-25

Taijaert, Tanneken wed. v. Cipriaen (geass. met Pieter Neuijt)

Musaert, Jan

Beoostenblijbenoorden: 3G

 

16V

1581-11-22

Stommelinc, Anthonis

Poorter, Adriaen de

Schuld

Bij successie v. Bertelmeeus Everaerdt

16R

1581-11-25

Futijnc, Adriaen (voogd v. zijn wezen en v.d. wezen v. Ingel Lokeman en Lieven Cleemput)

Meestere, Adriaen de

Beoostenblij contrei "Seggebosch" (waar Cornelis v. Gilse is †)

 

16R

1581-11-25

Catoire, Marten van de

Poucke, de wezen v. Adriaen van (x Anna sVos)

Zuiddorpe aan 't dorp: hijpotheek op behuisd hofstedeken met huizen, schuren. Stallen en 100R

 

17V

1581-11-30

Deijnse, Beernaerd van (x Maria Rekenaers)

Vogelaere, Jan de

Beoostenblij contrei "Haudendijc": land

 

17V

1581-11-29

Cornel, Jan

Abeele, Daniel van de (x de wed. v. Loijs de Brauwere)

Beoostenblijbenoorden contrei "Thuerisheit": 18G, paard met gerei, wagen en ploeg

 

17R

1581-12-02

Rekenare, Adriaen de

Overmeere, Andries van

Beoostenblij "Haudendijc": land

 

18V

1581-12-02

Thieren, Lucas (x Magriete Boelens)

Vogelare d'oude, de erfgen. (Geleijn en Salmon) van Pieter s; Pas de Paude; Gillis van Poucke; Willem Futinck; Jan Boone; Jan Marten

2 ½ G land gen. "de Appelbeer"

 

18V

1581-12-02

Heijnaers, de erfgen. v. Cataline (x Fictor Heijnaert)

Broucke, Jacob van

Beoostenblij gen."den Gemeenen Meersch": 200R meersch

Lieven Heijnaert en Jan de Kemere (voogden v.d. wezen v. .. Heijnaert) en Jan de Meestere voor zijn vrouw

18V

1581-12-02

Snouck, Jacob (x Cornelie van Eecke), ook als voogd v.d. wees v. Adriaen van Eecke gen. Aerdeken

Vergilse, Anthonis

Hugemijlspolder: een kort gemet

Nagelaten door Christoffel v. Gentbrugge en Simoen de Rijcke

18R

1581-12-02

Brune Hanss, Pieter de (x Betgen Boele)

Bogaert, Joos (erfgen. v. d. vrouw v. Pieter de Vogelaere)

Beoostenblij contrei "Zonnemare": 3G

 

18R

1581-12-07

Eijerman, Cornelis

Hondt fs Joos, Gillis de

Beoostenblij: Vellecopstraat: 2G

 

19V

1581-12-09

Boone Kieckenhage, de erfgen. van Michiel

Anthoniss, Joos

Behuisde hofstede met 3G

Erfgen.: Jan Boone Kieckenhage en Christiaen Boone. Borgen: Jan en Adriaen Daen Willemss; Willem van Overlope; Adriaen Daen Michielss

19V

1581-12-07

Papens, Johanna (wed. v. Anthonis Huese) geass. met Lieven Huese

Mathijs, Adriaen

Gen. "'t Hoolken": huis, hof en schuur en 500R

 

19R

1581-12-09

Roels fs Adriaenss, Pieter

Vogelare, Ingel de

Triniteit: een hofstedeken (gekomen van Jan Mestach)

Borgen: Aernaud Temmerman; Pieter Neuijt tHeere; Logier Jacobssen

20V

1581-12-09

Caluwe, Gillis de

Vogelare Fieren, Marten de

Beoostenblij in de Moerstrate: huis en hof met 7G

 

20V

1581-12-09

Spruijte, Aernaudt; Anderis Molijn (met zijn vrouw); Jacob Sprinte; de wed. v. Adriaen Broer

Caluwe, Ghillis de

Beoostenblij in de ?straat: 3G100R

 

20V

1581-12-09

Weijn, Adriaen (voor Adriaen Crabbe)

Vergrouwe, Floris (als voogd van het kind v. Joos Benne); Adriaen Daen x de wed. v. Joos Benne

Een renteschuld

 

20R

1581-12-13

Bloc, Andries (had eerder gekocht v. Adriaen Roels)

Everdeij, Lieven

½ v.e. perceel moers

 

20R

1581-12-13

Thieren, Jan

Putter, Nicolaes de

Accoord

 

20R

1581-12-09

Thieren fs Pieters, Appoluenis

Thieren, Adriaen

Varempe: 3G100R

 

21V

1581-12-13

Vogelare, de erfgen. van Marten de

Maekere, Willem de; Marten Polflijet

 

Erfgen.: Geleijn en Salmon de Vogeleere; Jan Vergore, Gillis van Poucke, Pauwels de Paeu, Willem Futinck en Jan Martens (voor hun huisvrouwen)

21V

1581-12-16

Boone Cocq, Pieter

Pieterss, Pieter

Beoostenblij contrei gen. "'t Schorre": ½ v. 4G94R meersch

 

21V

1582-01-06

Witte, Jacob (voogd v.d. kinderen v. Pauwels Witte); Willem Gheerts x de wed. v. Pauwels Witte

Ghortebeke, Pieter; Jan Veesaert; Cornelis de Rijcke

Hulst: 3G

 

21R

1582-01-12

Ghisele, Heijndric

Steene, Lieven van de

Moerspui: gen. "tHuusbelck": pachtland (behoort de Tempeliers)

 

21R

1582-01-10

Ackere, Kiliaen van

Wint, Anthonis de

Zuiddorpe "tende 'Hoochof": behuisde hofstede met 3G

 

22V

1582-01-12

Verhasselt, Ingel

Labbekeere, Cornelis

huis en hof (binnen de grachten)

 

22V

1582-01-12

Piersse fs Christiaenss, Andries (x Johanna Robens fa Lievinis)

Schoone, Andries

Zuiddorpe: 558R

 

22R

1582-01-13

Gremberge, Lieven van (had eerder gekocht v. Jan de Poortere)

Hauwaert, Jan

Beoostenblij: huis en hofken op 't westende v.het Schuttershof

 

22R

1582-01-13

Vier, Salmon de (voogd v.d. kinderen v. Claes Janss); Jan Mucke

Temmerman, Aernaudt

Visserspolder: bij de bogaard v. Adriaen Ingelsse Decker: het ¼ v.e. "stove en stamphuse"

 

23V

1582-01-24

Vane, de erfgen. van Andries

Vos, Jan de

Zaamslag in Coppijc en Honkenspolder: behuisde hofstede

Erfgen.: Magdalena Tacx (wed. v. Andries Vane) met haar kinderen (voogden: Sebastiaen Verschore en Joos van Geldere); Cornelis Verschore; Macharis van Hulse; Adriaen Schepper; Driesken Vane fs Janssen (kleinzoon). Borgen: Gillis Rotier; Bastiaen Loijssen; Marten de Mol; Leijn Boele

23V

1582-01-13

Ghisele tHoocke, de erfgen. v. Jan

Tweecnisse, Pieter (erfgen. v. Adriaen Boelare, die had eerder gekocht v. Pae en Lieven Gisele)

Zuiddorpe: gen. "de Herberge" + 2G

Borgen: Pieter de Brune Janssen; Simoen van Gilde; Jan Huijsen

23R

1582-01-18

Zie 23V

Noppe, Olivier; Bastiaen Loijssen

Screndicq: 4G pachtland

Zie 23V

24V

1582-01-29

Neuijt tHeere, Pieter

Spruijte, Aernaudt

Cappellenpolder: behuisde hofstede gen. "het gebroken Casteel" + 16G pachtland

Verhuurt aan: Marten Simoenssen; Anthonis van Clapdurp; Hans Simoens

24V

1582-01-29

Beddenoot, Baudewijn

Willems, Pieter

Otene (binnen het dorp): hofstee met huizen, schuren, stallen + 2G180R pachtland

 

24R

1582-01-29

Overbeke, Jan van

Vermuelen, Laurens

Beoostenblij benoorden de kerk: 1 ½ G

 

25V

1581-12-28

Vincke fa Jan, Johanna (x Jan de Brune)

Brune fs Cornelisse, Pieter (ten proff. v. Hansken, Pierken, Cornelisken, Marten, Lintken en Tanneken Brunts, kinderen v. Jan de Brune x Maike SVos fa Jans

Beoostenblij beoosten de molen: behuisde hofstede met huizen, schuren, bomen en 24G22R; bezuiden de kerk nog 3G

Johanna Vincke had geërfd v. Catelijne Seuijs fa Joos, haar grootmoeder (x Loijs Baert). Pieter Neuijt; Willem Lebben; Cipriaen Taijaert; Jan Geerts (ook erfgenamen)

25V

1581-12-29

Verbrake, Heijnric

Brune, Jan de

Zaamslag: land toebehorende de erfgen. v. Laurens Witte (pand wegens schuld)

 

25R

1582-01-27

Poorter, de kinderen v. Adriaen de

Stommelinc, Jacques (voor Pieter Vriendt)

Triniteit: een hofstede met 7G pachtland (van Mr Lieven van der Muelen)

 

26V

1582-01-27

Zie 25R

Goeman, Marten

Huis en hof

 

26R

1582-01-27

Abeele, Daniel van de

Croocq, Cornelis

Geseijt 'Huusken'onder de stede v. Loijs de Brauwere

Cipriaen Brauwere x de wed. v. Laurens Croocq

26R

1582-01-31

Tacq, Andries

Flooberghe, Gillis

Zaamslag op de plaats gen. "Het Zandt" : de pacht v.e. korenwindmolen

 

27R

1582-02-02

Vogelare fs Pieters, Salemoen

Martens fs Janss, Jan (x Avezoete sVogelaers, haar broer is Geleijn de Vogelare)

234R

 

27R

1582-01-31

Brandt fs Andries, Jacob (x Marija Schoonens fa Laurens)

Schoone, Aernaudt

Zuiddorpe: 9e deel v.e. behuisde hofstede met huizen, bomen en 4G; contrei 'tParadijs: 2G

De andere erfgen. v. Laurens Schoone: Cornelis Pit; Pieter Boone, Jacob Schoone

28V

1582-02-03

Benne, Joos

Arents Martenss, Jan

Beoostenblij op 't noordende: 2G

 

28V

1582-02-03

Moorthamer, Pieter (x de wed. v. Michiel Valcke)

Valcke, Marten (broer v. Michiel)

Zouterspui: een hofstede; Nieuw Otene: ½ v. 17G (pand wegens schuld)

 

28R

1582-02-07

Schaleneus, Pieter (x Maijken Wauters wed. v. Jan Puenbrouc)

Valcke, Marten (x de dochter v. Jan Puenbrouc)

Otene: hofstede met land; Nieuw Otene: 12G gen. "het Spris" (accoord)

 

29V

1582-02-24

Arentss Janss, Jan en Andries (voogden v. d. kinderen v.  Adriaen Lampaert); Franchois van Verren (x Margriete Lampaert Adriaensdr)

Thenij, Marten (x de wed. v. Adriaen Lampaert)

Accoord

 

29R

1582-02-17

Landeghem, Lieven van (x Naenthien van den Bossche)

Sparrens fs Laurens, Jacob

Overmeere : in de "Coorenackers": 1 ½ bunder

 

30V

1582-02-17

Kuijster, Pieter de (x Magriete Verhage fa Jacob, eerder wed. v. Adriaen Dielman)

Bate Matthijsz, Appoluenis van

Zuiddorpe aan 't noordeinde v.h. Hoochof: 5G (hijpotheek)

 

30R

1582-02-21

Schuerman, Michiel

Lauwaert de jonge, Pieter

Beoostenblij contrei gen. "de Moerstraat": 2G

 

31V

1582-02-21

Wauters, Willem (voor Andries Denijs)

Schuuf, Aernaudt

Varempe: 4G

 

31V

1582-02-21

Zie boven

Creve, de wed. van Claijs Creve

Wachtebeke in  het nieuwe "Zidelinx"

 

31R

1582-02-14

Coppieters, de erfgen. v. Jan

Bailluij, Marten

Behuisde hofstede met 20G pachtland

Erfgen.: Margriete de Paesdach (geass. met Livines Snoucq); Willem de Rijcke (x de dr.v. Jan Coppieters); Jacob Vergrouwe (voogd v.d. 2 onbejaarde wezen)

31R

1582-02-24

Arentss fs Janss, Jan

Broucke, Jacob van

Beoostenblij op "Hoochmoerdijck": 4G

 

32R

1582-02-14

Goethals fs Adriaens, Gillis (geass. met Anthonis Goethals zijn broer)

Bocq, Charles de (voor de heren v. Zaamslag)

Aandijk: de pacht v.e. korenwindmolen (voordien gepacht door Adriaen Gisele)

Borgen: Cornelis Heijns; Gillis Baert fs Michiels; Marten Valcke fs Jans

33V

1582-02-28

Schoone fs Laurens, Ingel

Schoone, Laurens (broer)

Zuiddorpe (binnen): 1/9 v.e. behuisde hofstede met huizen, schuren, stallen, bomen en 4G; aan de Wagestraat: 1/9 v. 7G; aan de Zeedijkkant aan 't Paradijs: 200R

 

33R

1582-03-03

Nimancx, Cornelis

Bormen fs Sanders, Jan

Beoostenblij contrei "Oosdijc": een hofstedeken met huizen, schuren, stallen, koten, boomgaard, "het mes in den pit en 'hecken op den dam" + 3G pachtland

 

33R

1582-02-28

Huijlle, Lieven van

Cupere, Willem de

Varempe in "den Hauden Dam": een ven

 

34V

1582-03-03

Backere, Cornelis de

Marinis, Marcq

Beoostenblij contrei "Audendijcq": behuisd hofstedeken + 7 ½ G pachtland

 

34V

1582-03-03

Hauwaert fs Janss, Jan

Keersmaker, Thomas de

Beoostenblij: een huisje met hof aan 't Schuttershof

 

34R

1582-03-16

Verschore, Bastiaen; Michiel de Beer (voogden v.d. wezen v. Marcus v. Walvelde)

Vermart, Cornelis

Aandijk in 't westeinde v.h. dorp: behuisde hofstede + 4G pachtland (toebehorende Willem Pijl Roose)

Borgen: Pieter de Wale; Pieter Valckenburch; Dignum Vermart; Mathijs Benne

34R

1582-03-13

Brune, Jan de

Jonge, Cornelis de

Cappellepolder

 

34R

1582-03-07

Zwanaert fs Jacobs, Willem

Roben, Lieven (voogd v.d. jongste wees v. Jacob Zwanaert)

Schuld

 

36V

1582-03-23

Senij, Cornelis (x Jaquemijne van Acker †)

Schuuf fs Thomas, Willem (ten proff. v. Daniel Stevens)

Zuiddorpe in 't Paradijs: behuisde hofstede + 10G

 

36R

1582-03-31

Verhage, Joris

Weert, de wezen v. Baudewijn de

Axel: aan de Houtmarkt: huis en hof (onderpand wegens schuld)

 

37V

1582-03-23

Tessele, jvr. Johanna van (wed. v. Jacob Struijvinc) geass. met Pieter v. Tessele; Joos Taijaert fs Jans

Clapdurp, Cornelis

Zaamslag (west): 4G; Vellecopstraat: 6G; Beoostenblij bezuiden de kerk: 6G (in de "Roomaet" en in de "Wulge"); Westdorpe op Rousselare: 12G (gekomen v. Cornelis Bral fs Jacobs)

Pachters resp.: Cornelis de Jonge; Gillis dHont; Pieter de Vogelare fs Pieters

37R

1582-03-24

Giselbrecht, Heijndric ('cuerbroeder') won. te Zuiddorpe

Giselbrecht, Cornelis (broer)

Oosterhout: meuble en immeuble (overdracht v.d. erfenis v. zijn vader Gijsbrecht Hendersse)

 

38V

1582-03-28

Schoone, Andries (x Anna Neuijt)

Hulse, Macharis van; Cornelis Verschoore; Adriaen Schepper (voogden v.h. kind v. Jan Vane gen. Driesken, als erfgen. v. zijn grootvader Andries Vane)

Beoostenblij benoorden de kerk: 10G40R

 

38R

1582-04-03

Vergrouwe fs Everdeij, Jacob

Weijn, Adriaen

Aandijk in het dorp: huis en hof (als onderpand wegens schuld)

 

38R

1582-04-03

Walvelde, Adriaen van

Wintere, Joos de

Aandijk: behuisd hofstedeken + 9G200R pachtland

Borgen: Pieter Thielman; Cornelis Pieterss Zeeu; Marten Clinckespoore; Jacob Vergrouwe

39V

1582-04-03

Stepman, de wed. v. Bertelmeus (geass. met Adriaen Weijn)

Hoochstadt, Paeschier

Aandijk bij het oosteinde van het dorp: huis en hof (schuld)

Borgen: Geleijn Maes; Pieter Stepman

39V

1582-04-03

Thielman, Pieter

Walvelde, de wed. v. Marnix van

Aandijk: 2G150R (schuld)

 

39R

1582-04-03

Walvelde, de erfgen. v. Marnix van

Winter, Joos de

Aandijk: Een huisje en hofstedeken + 7G pachtland (toebehorende Samoen Olivierssen)

Adriaen Wielandt en Andries Weijn (voogden v.d. wezen v. Marnix v. Walvelde). Borgen: Cornelis Pieterss Zeeu; Jan de Decker; Paeschier Hoochstadt; Jan de Winter

40V

1582-04-03

Huese, Lieven (gekocht v. Pieter de Schepper en Pieter de Brune) (Jan van Leene was daar †)

Cnijff, Thomas de

Beoostenblij (het dorp): huis en hof

Borgen: Anthonis de Ruijst; Luenis de Ruijsschere

40R

1582-04-04

Senij, Cornelis

Zuiddorpe, de Heiligen Geest van

Westdorpe: een molen en een huis aan de oude molewal (onderpand wegens schuld)

 

40R

1582-04-04

Keijser, Elijsabeth de (wed. van Jan van den Mandele) met Loijs van Allare (haar voogd)

Neuijt Janss, Pieter

Zuiddorpe contrei gen. "'t Veer": 1G

Verkoopster is erfgen.  (v. d. moederl. zijde) v. Lieven de Schoemaker, ruil met Pieter v. Reijschoot

41V

1582-04-07

Hooge fs Jacobs, Geleijn d'

Dieraert fs Jans, Jan

Zuiddorpe contrei gen. "de Wagenstraat": 3G in een stuk gen. "den Platten Bilcq" gemeen met Willem en Jacques van Pittem

 

41R

1582-04-07

Gisele, Philips

Velde, Jan van de

Pouckenpolder: huisje met hof

Borgen: Jan Arens; Matheeus Verhasselt; Adriaen Janssen; Andries Senij

42V

1582-04-17

Vergrouwe fs Everdeij, Jacob (met Adriaen Weijn, zijn neef)

Verbeke fa Jans, Margriete (oud ca 22 jaar)

Huwelijkse voorwaarden

 

42V

1582-04-18

Asscherix fa Pieterss, Pierijne (wed. v. Adriaen Senij) geass. met Clais Bouwens

Schoone, Aernaudt

Zuiddorpe contrei gen. "de Zeedijc": 4G

 

42R

1582-04-21

Palme, Jan

Verschoore, Bastiaen; Joos van Gelder (voogden v.d. wezen v. Magdalena Tacx wed. v. Willem de Tollenaere) transport hebbende v. Marinis de Wintere

 

 

43V

1582-04-13

Loot, Adriaen (voogd v.d. wezen v. Niclais Loot); Cornelis Geenssens (voogd v.d. wezen v. Marten Loodt)

Costere, Jacob de; Jan de Vos fs Lievens; Joos Clinckespoore; Cornelis de Jonge (allen erfgen. van Lieven de Vos)

Beoostenblij in de Stripepolder: 2 stukken gen. "de Rooskens" en  "'t Huushouc"

 

43V

1582-04-13

Coster, Jacob de; Jan de Vos fs Lievens; Joos Clinckespoore; Cornelis de Jonge

Wale, Adriaen de

Beoostenblij in de Stripepolder: 3G168R

 

43R

1582-04-28

Schoone fs Jacobs, Andries (x Anna Neuijts fa Laurens)

Arends, Andries; Joos Everdeij

Beoostenblij : 6G

Pachter: Pieter Verbeke

44V

1582-01-29

Senij fs Adriaens, Pieter

Putten, Willem van den

Zuiddorpe: hofstede met 17G (onderpand wegens een rente)

 

44R

1582-04-28

Clercq, Adam de

Hamerlincx, de wed. v. Joos

Triniteit: behuisde hofstede + 21G pachtland (onderpand wegens schuld)

 

44R

1582-03-28

Bal, Aernaudt

Gentbrugge, Pae

Visserspolder (Zaamslag): hofstede met huizen, schuren, stallen en 5G

Borgen: Lieven Gentbrugge; Joos Gentbrugge; Pieter Gauweloose; Jacob Lauwaert

45V

1582-04-28

Cupere fs Jans, Cornelis

Neuijt Laurenss, Pieter (voogd v. Willem Neuijt)

Zuiddorpe aan de Plaats: behuisde hofstede + 3G (onderpand wegens schuld)

 

45R

1582-04-24

Boonens, Cornelie (wed. v. Clais de Zuttere) geass. met Jaques van Asselberghe

Vos, Hansken de (zoon van haar dochter); Pieter de Vos (broer v. Hansken)

2 paarden, de paardewagen, 2 ploegen en 1 eg, 2 koeien, 2 schapen, 3 lammeren, 2G tarwe, de beste koets met het beste bed (voor bewezen diensten en op voorwaarde dat hij (Hansken) blijft dienen); Pieter krijgt geld met Bastiana zijn vrouw bruiloftskleren te kopen en 1 paard, 1 mantel

"welke Cornelie wel hares zins zinde ende goet van verstande te kennen heeft gegeven dat zij uijt haren eijgende wille van tselfs ende onbedwongen van ijemande uijt zeker redenen daertoe moverende zonderlinge voor dienste ende aerbeidts gegeven ende gesont heeft geeft ende jonsl. breess tusschen levene metter waermen handt ende onwederoepel. Dese en volgende partien van goede….."

45R

1582-04-28

Neuijt Pieterssen, Pieter

Eijerman, Cornelis

Beoostenblij bij "Houcke in de Beltelstraat": behuisde hofstede, huizen, schuren + 26G

 

46R

1582-05-04

Taijaert, Joos en Reijnier; Jan Halsberch bij het † v. jvr. Margriete Taijaert (wed. v. Reijnier v. Huffelgem)

Strijckere, Lucas de

Aandijk: 1G

Eerder gepacht door Jan Crabbe

46R

1582-05-04

Zie boven

Vermart, Dingnum

Aandijk: 1G

 

47V

1582-05-12

Florijn, Lieven

Florijn fs Loijs, Jacob

1 zwarte koe

 

47V

1582-05-19

Lammens, Pieter (won. Wachtebeke)

Hendricx, Jan; Jan Thieren (voogden v. Dries Lammen fs Jacobs)

Varempe: 200R

 

47V

1582-05-05

Senij fs Andries, Cornelis

Schoone, Aernaudt

Zuiddorpe contrei "de Seedijc": 4G meersch

Hij had dat geërfd van zijn vader Andries Senij

47R

1582-05-19

Neuijt Pieterssen, Pieter

Boone Willemss, Michiel

Beoostenblij in de "Roode Meet": 2 ½ G gen. "de Curtel"

 

47R

1582-05-19

Scheppere, Jan; Pieter de Bocq (voogden v.h. kind v. Marten de Cocq gen. Michielken)

Smet, Jan

Triniteit: behuisde hofstede met pachtlanden

 

48R

1582-03-17

Strijcker, Lucas de

Vogelare Fieren, Marten de

Aandijk: behuisde hofstede (onderpand)

 

52V

1582-05-30

Loose, Clais de

Valcke, Lucas

Copwijc : 3G (onderpand) ; elk jaar 1 zak tarwe

Borgen: Pieter Wauwelss; Marten Clinckespoore

52R

1582-05-30

Willaerd, Marten (voor zijn vaderl. erfdeel)

Landegem, Lieven

Beoostenblij: land op "Zoopit"en in "Dolmee"

 

53V

1582-06-06

Pijl Pieterss, Pieter (x Tanneken Schoeden) als benadeelde borgen met Cornelis Smers als erfgen. v. zijn vader Cornelis Smers

Weijns fs Andries, Jan

Beoostenblij contrei Coppijc: behuisde hofstede + 32G pachtland

Pacht is ten proff. v. Matthijs dHooge; Marten de Keisere; Pieter Musaert; Andries de Munck (als erfgen. v. jvr. Martine Maes (x Matthijs dHooge)

53V

1582-06-06

Huese, Adriaen

Lebben, Willem

Zuiddorpe aan de Plaats: behuisde hofstede met huizen, schuren, stallen  + 1G (onderpand wegens schuld)

 

53R

1582-06-10

Verstappe, Gillis

Valcke, Bauen; Arendt Creve (als erfgen. v. Anna sBrauwers hun moeder)

Uitkoop v.d. moederl. portie

 

54V

1582-06-10

Jonge, Cornelis de

Marcke, Pieter van

4G pachtland

 

54V

1582-06-14

Hamerlinc fs Jaspaers, Jan

Gisele, Jacob

Westdorpepolder: 225R

 

54R

1582-06-23

Lare, Pieter van (borg voor Lieven de Zuttere)

Poortere, Adriaen de (†); Gillis van den Bossche

Schuld

 

57V

1582-06-26

Zie 55R

Schuuf junior, Willem

Axel contrei gen.  Rousselare: 3G

 

57V

1582-06-26

Zie 55R

Michielsse, Pieter

Butpolder (de grote): ½ v. 4G

 

57R

1582-06-26

Zie 55R

IJman, Ingel

Axel bij "Zouthoucke": ½ v. 9 ½ G

 

58V

1582-06-26

Zie 55R

Hendrixss, Jan

Westdorpe: 2 ½ G meersch

 

58R

1582-06-23

Hauwaert Janss, Jan

Benne, Joris

Axel (buiten) op Creverhille: huis en hof gen. "Sinte Joris"

 

59V

1582-06-23

Herdewel fs Cornelis, Michiel (schepen v. Stekene)

Herdewel, Lieven en Michiel (zonen) en zijn andere 5 wezen bij Johanna Andries

Stekene (parochie van): 5G bij het pachtgoed v. Lieven Lammens

 

59R

1582-06-23

Herdewel fs Cornelis, Michiel (vervangende Philips Andries, voor zijn onbejaarde wezen gen. Janneken; Jozintken, Maijken; Tanneken en Lijnken) met Lieven en Michiel zijn zonen

Wale, Marten de

Beoostenblij op Zonnemare bezuiden de kerk: 4G65R

Geërfd v. hun moeder Jozine Andries

60V

1582-07-04

Buijssere, Jan de

Muelenare, Marten de

Bij de Herenstraat: ½ v.e. hofstede met 4G

 

60V

1582-07-01

Willaers, Jooris (x Elijsabeth de Zurgheloose)

Ghuchte, Pieter van

Moerspui in 't Donkerstraatje: 3G200R

 

60R

1582-07-07

Stevens fs Jans, Eloij

Clinckespoore, Aernauld

Beoosten deze stede in de "Doorenstraat": 7G134R

 

60R

1582-07-07

Deijnse, Beernaert van (x Marie sRekenaers)

Broucke, Jacob van

Beoostenblij contrei "Hoochmoerdijc": 1G12R

 

60R

1582-07-07

Leenaert, Jan

Neuijt tHeere, Pieter

Cappellepolder 'op den Cnol': 8G pachtland met de baten en lasten (onderpand)

Borgen: Lieven Everdeij; Paeschier de Mueleneere (alias Schoemakere); Pieter Boone Cocq; Jan de Keijsere; Jacob Lauwaert Martens

61V

1582-07-12

Wilde, Pieter de

Everdeij, Joos

Beoostenblij benoorden de kerk: een hofstede (onderpand wegens renteschuld)

 

61V

1582-07-09

Neuijt Laurenss, Pieter

Deijnse, Beernaert van

Beoostenblij contrei "Hoochmoerdijc": een bosje v. 171R achter Geeraert Everaerts

 

61R

1582-07-14

Beer, Ingel en Marinis de (voor de wed. v. Pieter de Beer hun moeder)

Beer, Copken, Tanneken en Pierijntgen de

Zaamslag (binnen): ½ v.e. hofstede

 

62V

1582-08-14

Benne, Jooris

Cipriaens, Moenijntken (wed. v. Marten de Vogelare Fieren)

Beoostenblij benoorden de kerk contrei "Noorthende": 200R

 

62V

1582-08-10

Abeele, Cornelis van de

Benne, Jooris

Beoostenblij in "Creverhille": huis en hof

 

62R

 

Verhasselt, Mattheeus

Benne, Jooris

Beoostenblij contrei "Noorthende": behuisde hofstede met huizen, schuren, stal en bomen (onderpand)

Borgen: Jan Arents Janssen; Luenis Lammen; IJsbrandt Verlat; Marten Polfliet; Gheleijn Boele; Gillis van Langenhove

63V

1582-06-22

Zie boven

Stevens, Eloij en Pieter

Kavel A: 6G (gekocht v. Lieven Taijaert); 1G124R in 't "Doornestraatje"(gekocht v. Marinis Ellaert); 1 bunder meersch in Winckele gen. "den Lindebelck; 400R in Winckele boetweg v. Gent in het gewest gen. "den Bersch"

 

63V

1582-06-22

Stevens fs Laurens daude, de erfgen. v. Jan (en v. zijn zoon  Cornelis †)

 

Kaveling en verdeling

De erfgen.: Eloij, Pieter, Adriaen, Jacob en Johanna Stevens. Daneel Daneel en Elijsabeth Stevens (respecterende de persoon van Jan Stevens †) en Gillis Stevens en de kinderen v. Mr Appoluenis Stevens. Adriaen Daneetezone (respecterende de persoon v. Elisabeth Stevens †)  allen kinderen v. Jan Stevens Laurenss daude

63V

1582-06-22

Zie boven

Stevens, Adriaen en de erfgen. v. Mr Appoluenis

Kleine But: Kavel B: 8G75R (gekocht v. Jan v. Bekercke; ½ v. 8G150R in West Zaamslag (gekocht v. Luene Pijn; 7G150R te Zelzate

Pachter te Zaamslag: Adriaen Schepens

Gebruiker te Zelzate: Lieven Bruijssel

63V

1582-06-22

Zie boven

Stevens, de kinderen van Jan; de kinderen v. Lieven Daneetezoone

Kleine But:Kavel C: ½ v. 8G75R (zie kavel C); 800R in de Groenstraat binnen Wachtebeke gen. "Aert Haecx stick"

 

63V

1582-06-22

Zie boven

Stevens, Daneel en Johannes

Lovenpolder: KavelD: ½ v. 35G gemeen met de wed. v. Cornelis Stevens; 500R bij de zeedijk v. Buucgate; 500R in de "Leenberch" bij Cromhoucke; 6G binnen Winckele a/d Veerstraat

 

63V

1582-08-28

Weijn, Adriaen (de erfgen. v. Philips Crabbe fs Cornelis)

 

Verdeling

Borgen: Willem Pijl Roose; Marten Clinckespoore

66V

1582-09-22

Bracke, Roelandt

Arents, Cornelis

Egelentier: behuisd hofstedeke + 10G pachtland

Lieven Walgrave is daar †

66R

1582-09-22

Baen, Cornelis de; Jacob Witte

Asscheric, Pieter

Beoostenblij contrei "den Audendijc" 400R

 

66R

1582-09-22

Schuuf, Joos (hij had gekocht v. Cornelis Senij)

Vos, Jan de

Rousselare (par. Axel): 1G (onder de molen v. Westdorpe)

 

67V

1582-09-22

Senij fs Adriaens, Cornelis

Schuuf, Joos

Zie 66R

 

67V

1582-10-01

Boone fs Inghels, Pieter

Schoone, Aernaudt

Zuiddorpe contrei " 't Veer": 2G meersch

 

67R

1582-10-02

Vroen, Franchois (poorter v. Axel)

Danielss, Cornelie (geass. met Aernaudt Loijssen haar zoon en Joos Witte x Laurentia Loijssen haar dochter)

accoord over de behoorlijke deling v.d. . gerechte vaderl. helft

"tusschen hemlieden over dijversche jaren groote questie en onruste ghemonneerdt es geweest ter causen van de diversiteit van relige tusschen hemlieden wesende ende oock jalousie van gelde ende handle van briefve beducht…." Franchois is ca 70 jaar oud en Cornelie 60 jaar.

68V

1582-10-06

Taijaerdt, Reijnier fs Willems

Arents Martenssen, Jan

Beoostenblij benoorden de kerk contrei de "Schavottestraat":  800R

Gebruiker: Franchois Sanders

68V

1582-10-03

Herdewijn, jvr. Margriete de (wed. v. Lieven Taijaert fs Lievens) geass. met Mr Joos Taijaert

Schoone, Andries (x de wed. v. Cipriaen Taijaert)

Beoostenblij benoorden de kerk: ½ v. 2G

Pachter: Jacob van Broucke

68R

1582-10-12

Broucke, Jacob van

Haen, Jan de (x de wed. v. Andries Smet)

Accoord

 

68R

1582-10-18

Struvijnc fs Mr Baudewijns, Jan

Spruijte fs Jacobs, Jan

Axel bij Buuxgate: 11G pachtland (onderpand zijn huis en hof met schuur in de Noordstraat van Axel)

Borg: Gheeraerd van Hoorenbeke

69V

1582-10-21

Walvelde, Joosine wed. v. Marinis van (geass. met Michiel de Beer en Sebastiaen)

Wielant, Adriaen; Adriaen Weijn (voogden v.d. wezen v. Marinis v. Walvelde gen. Hubeken en Lijntken)

Uitkoop v.e. stede

Lucas Valcke voogd v.d. wezen Gabreel Stoffele en Cornelis de Boot fs Pieters

69R

1582-10-24

Avijlle, Lucas van de (won. Overslag par. Wachtebeke)

Ecke, Matheeus van; Jacob de Meestere fs Jacobs

Zuiddorpe in "'t cleen Zijpstraatje: 3G; Beoostenblij in de Hautstraat gen "de Speelmeet": 225R; Zijpstraat van de Molenwal tot de Overslag: 1G; huis en schuur met stallen en fruitbomen op de grond v.h. klooster Ter Hagen

 

70R

1582-10-27

Wedage , de erfgen. van Joos van

Everaert, Gheeraert

Beoostenblij op Hoochmoerdijck: behuisde hofstede met huizen en schuren en ½ v. 5G (de andere ½ is v.d. wees v. Michiel Evers

Erfgen. : Maijken v. Wedaghe fa Joos x Denijs Gheleijns fs Gillis; Willem v. Wedaghe fs Joos

71V

1582-10-31

Putte, Cipriaen van den (ten proff. v. Jan Daen en Eloij v. Petegem als zijn borgen)

Schuerman, Pieter (voor Denijs Gheleijns)

 

 

71V

1582-02-16

Weijn, Adriaen

Witvoedt fs Pietersse, Thobias

Zaamslag (binnen het dorp): een verbrande plaats 'met zulc een hovenvuer, schuerken en verckenskot met alle stenen'

Borgen: Adriaen Schepens fs Pieterss; Adriaen Schepper; Leunis Joos; Jacob Aertss

71R

1582-11-03

Doeldre, Jan de (x de wed. v. Jan Scheppere)

Makere, Cornelis de (x Elijsabeth Scheppers); Pieter Vriendt (wedr. v. Hansken Scheppers fa Jans)

Accoord wegens uitkoop v. huizen, de bomen, schuren, coten en stallen

 

72V

1582-11-09

Hollander, Marten

Bal, Aernaut

Visserspolder: hofste met huizen, schuren en stallen + 50R

Borgen: Berthelmeus Valcke; Rogier Jacobss

72R

1582-11-10

Everardt, Gheeraerd; Jan Everaerdt (zijn zoon)

Hooghe, Aernaudt d'

Beoostenblij: behuisde hofste met een bogaard

Gekomen v. Matthijs v. Hende

72R

1582-11-10

Lammen fs Pieters, Lieven

Thieren, Jan

Zuiddorpe 'alzoo men gaet naer den Overslacht': ½ vn 1 ½ G

 

73V

1582-11-11

Bare, Philips de

Gheertsz, Laures

Beoostenblij : huis en hof + 100R

Borgen: Sijmoen de Vlieger; Adriaen Ingelsse

73V

1582-11-12

Hoorenbeke, Gheeraert van (x Adriaeneken Goethals)

Zeghers, Vinchent

Triniteit: 5G (als hijpotheek wegens schuld)

 

73R

1582-11-16

Lauwaert, Pauwels

Pijl Roose, Willem; Laures de Vijldere; Pieter Thielman; Lucas de Strijckere; Marten Clinckespoore (als borgen v. Pieter Pauwelss)

Beoostenblij contrei "Audendijc": behuisde hofstede

verkoper had gekocht v. Aernaut Schuuf

73R

1582-11-14

Keessaerts alias Scheepmaker, Jan (x Chateline sCocx) won. binnen Stekene

Ruijsschere, Luenis de

Triniteit: ¼ v.d. meuble en immeuble

Het erfdeel v. Chatelin sCocx bij het † v. Michielken Cocx fs Martens (haar broer)

74V

1582-11-20

Schuuf, Aernaudt

Pauwels, Pieter

Beoostenblij contrei "Audendijc": behuisde hofstede met schuren, stallen en coten

Zie 73R

74R

1582-11-21

Maes, Franchois

Rijcke, Andries de; Martijn de Rijcke (broer)

Westdorpe: 7G

Samen met Ingel IJmans gekocht v.d. erfgen. v. Lieven de Schoemakere

74R

1582-11-23

Hoorne, Jacob van (geass. met Jacob Stommelinc fs Daneels als voogden v.d. wezen v. Daneel Stommelinc fs Joos gen.  Joos en Janneken)

Florijn. Lieven

Zuiddorpe op "Cromhoucke": hofstede met schuren en 1 ½ G

 

75V

1582-11-23

Loodts, Magdelena (wed. v. Mr Jacob de Makere)

Danckaert, de wees v. Jacob

Beoostenblij: 2G

 

75V

1582-11-16

Daenssen, Cornelis (hij had gekocht v. Marten de Mol)

Schuuf, Adriaen

Een hofstede

Borgen: Jacob van Hoorne; Adriaen Goossen

75R

1582-12-01

Ecke, Mattheus van; Jacques de Meestere

Neuijt, Cornelis

In de Zijpstraat: 1G25R

 

75R

1582-12-01

Daeme fs Michiel sr, Jacob

Havere, Pauwels van

Triniteit in de Noordpolder: behuisd hofstedeken

 

75R

1582-11-29

Verbrake, Heijndrick

Cocq, Sijmoen de (voogd v.d. kinderen v. Pieter Smedt Jacobssen)

Zaamslag (west): 4G pachtland (schuld)

Borgen: Bauwen Beddenoot; Thobias Witvoedt

76V

1582-12-07

Beelde, Pieter

Raedt, Jan de

Visserspolder: een hofstede als onderpand

Borgen: Adriaen Ingels; Rogier Jacobss

76R

1582-11-20

Vogelare Fieren, de erfgen. van Marten de

Cappe, Pieter (als testementaris v.d. 2 natuurlijke kinderen v. Marten de Vogelare

Beoostenblij benoorden de kerk: ½ v. 10G met ¼ v.d. huizen, schuren en bomen (waar nu Pieter Snoer woont)

Voglaere, Lievine s' (geass. met Guillame Fuijtinck, Marten de Vogelare was haar oom); Marie sVogelare x Pauwels de Paeu; Geleijn de Vogelare Fieren

76R

1582-12-08

Backere, Cornelis de (voogd v.d. wezen v. Meeus Paute)

Nijs, Jan

Beoostenblij:  hofstedeken gen. "de Creke" waar Pijrijntken sBackers is †

 

77V

1582-12-11

Ghisele, de wed. v. Daneel (met Andries van Overmeer, haar zoon)

Witte, Paesschier; Pauwels Eijerman; Michiel IJe (voogden v. Hansken, Pierken en Adriaenken kinderen v. Joos Benne)

Accoord

 

77V

1582-12-08

Cole, Jan

Vrombaut, Nicolais

Beoostenblij contrei "den Vijfhuuspolder": behuisde stede + 5G pachtland

Borgen: Corijn Paute; Geleijn Boele; Jan de Paeu; Gillis van Langenhove; Rogier de Steenhouwer

77R

1582-12-15

Callens, de erfgen. van Janneken (wed. v. Jan Andries)

Wale, Marten de

Beoostenblij: in de "Rooden Meedt": 5G; 6G gen. "de Viervinghere"

Gillis de Windt en Hans Clarebaut (voogden v.d. kinderen v. Laureis Clarebaut); Jacques en de voorn. Hans Clarebaut. Janneken Callens was hun grootmoeder (Moerbeke, land van Waes). Gemeen met Pauwels Ghisele en Cornelis de Wale, door kaveling bij † v. Michiel de Wale

77R

1582-12-15

Keijser Jacobs, Jan de

Valcke, Marten (voogd v.d. kinderen v. Jacob Cipriaens gen. Coppen, France en Claus, erfgen. v. Janneken Paus fa Geeraerdt x Jan de Paeu)

Geld

Borgen: Joos van Geldre; Adriaen Joos; Jan Leijnaertss

78V

1582-12-15

Stommelinck fs Jacobs, Jan

Poortere, Anthonis de

Beoostenblij in de "Mercstraat": behuisde hofstede + 400R; de bate v. 3 á 4G pachtland

Borgen: Lieven en Adriaen de Bosschere; Pieter Boone Janss; Willem Jaecxen; Laurens Stommelinc

78R

1582-07-08

Arentss, Jan (x jvr. Marie Dolens wed. v. Andries Vermaat)

Stevens, Adriaen

Hugemelspolder: 3G232R

Zoals wijlen Jan France gekocht had v.d. wed. v. Bauwen Bake

78R

1582-12-15

Ghisele fs Christoffels, Pauwels

Boone fs Jacobs, Jan

Zuiddorpe: een hofstede + 7G

Borg: Jacob Boone (zijn vader)

79V

1583-01-01

Beer, Inghel de

Temmerman, Leonardt (voor Adriaen Schepens)

Visserspolder: ¼ v.d. "meestove met het stamphuus" en alle gereedschap, met ¼ v.d stenen op "'t stoefhof"

 

79V

1581-11-26

Jacobss doude, Pieter; Heijndric Verbrake; Bauwen Beddenoot (administrateurs v.d. Heiligen Geest in Zaamslag) q.q.

Edelhuse, Anthonis van

Zaamslag, op 't westende van het dorp: behuisd hofstedeken waar Clais Bogaert is †

 

79R

1583-01-06

Ranckaers, de erfgen. van Maiken (x Pieter de Vogelaer doude)

Vergore, Jan (x Chaterine sVogelaers)

Axel (parochie) bij Veldamme: elk 1/7 deel v. 6G (gemeen met Pae de Paeu x Marie sVogelaers)

Erfgen.: Geleijn en Salmon de Vogelaar Fieren; Gillis van Poucke x Cornelia sVogelaers; Willem Futinck x Lievine sVogelaers fa Jans; Jan Martens x Amezoete sVogelaers.

79R

1583-01-12

Neuijt tHeere, Pieter

Uutendale, Anthonis; Pieter de Cantere (voogden v.d. wezen v. Pieter Lauwereis gen. Joris en Joos)

Een renteschuld

 

79R

1583-01-06

Fuijtinck, Willem (x Lievine sVogelaers)

Zie boven

Zuiddorpe: ½ v. 3G162R (onverdeeld met Pauwels de Paeu x Marie . sVogelaers)

 

80V

1583-01-13

Dienaer, Ambrosius de (x de wed. v. Adriaen Roels)

Roels, Jacob, Pieter en Adriaen; Jacob Verschoor (over zijn vrouw); Adriaen Janss (over zijn kinderen) als erfgen. v. Adriaen Roels

Kaveling en deling

 

80V

1583-01-12

Hauwaert, Adriaen (voogd v. Joosken de wees v. Michiel Veesaert)

Ende, Mathijs van

Op Zoopit: zijn huizen als pand (om de wees te voeden en onderhouden)

 

80V

1583-01-14

Roels, de erfgen. van Adriaen (hun vader)

Dienaer, Ambrosius de

Westdorpe bij Rouselare: 1G meersch; Beoostenblij in "de Mocke" 1G meersch (gemeen met Jan Bracke)

 

80R

1583-01-21

Lammen, Adriaen (x Catharine Heveraert wed. v. Joos Willeboort)

Inghelss, Cornelis (voogd v.d. wees v. Joos Willeboort gen. Lijntken)

uitkoop v. 8G pachtland met huis en hof

 

81V

1583-01-26

Driesschen, Pieter van

Thieren, Appoluenis (x Margriete Boels)

Beoostenblij bij Houcke geheten "de Coijenbelck": 31G

Onverdeeld met mr Jan Michielss (x de dochter v. Loijs van Driesche)

81V

 

Vos fs Mathijss, Jacob de

Fieren, Jan (als voogd v. Maijken Arents fa Adriaens)

Zuiddorpe contrei "de Neringh in de Wildemijne": 3G (hijpotheek wegens schuld)

 

81R

1583-01-27

Cappe fs Adriaens, Pieter; Thomas Gilman (voogden v.d. vaderl. en moederl. zijde v.d. wees v. Bertelmeeus Cappe)

Schoone, Arenaut (voor Jan Bauwens fs Gillis)

Zuiddorpe in Cromhoucke: 8 ½ G met een "quaat huus en schuerken"; pachtland in "t Veer en in den Zeedijck"

 

82V

1583-01-29

Sandersen, Willem; Baudewijn Matheus (voogden v.h. Godshuis en hospitaal v.d. Bijloke binnen Gent)

Schore, Sebastiaen van der

Aandijk, de polder van Copwijck

 

82R

1583-01-29

Abeele, Cornelis van

Witte, Pieter

Beoostenblij contrei "Moerswijfken": behuisde hofstede met "'t mesch in den mesput en 't hecken op den dam"+ 10 á 11 G

Borgen: Cornelis Daenss; Jacob Gauweroghe; Jacob Willaert; Willem Jaexen; Loij van Peteghem

82R

1583-01-29

Arents Janss, Jan

Vliegher, Jan de

Beoostenblij op Hoochdijck: 1G25R

Gekocht v. Everdeij Verhole x Tanneken Verhole

83V

1582-12-09

Witte, Jacob

Goossens, Adriaen

Beoostenblij contrei Hollendam: behuisde hofstede met huizen, schuren, stallen, bomen, met 't "mesch in den put en thecken up den dam"+ 39G pachtland

Borgen: Arent Schuuf; Adriaen Vijncke; Mattheus van Ecke

83V

1583-02-09

Marke, Jan en Anthuenis van (hun moeder is de wed. v. Jan van Lare)

Voghelare, IJman de (x de wed. v. Jan van Lare)

Land dat de wed. v. Jan van Lare geërfd heeft v. Cornelie Baex wed. v. Clais de Cocq (haar moeder)

 

83V

1583-01-31

Ghentbrugghe, Christoffel van

Hecke, Maerten van (met zijn huisvrouw)

Roeselare: 2G (achter Lieven de Costere): accoord

 

83R

1583-02-05

Roben, Pieter

Rekenare, Pieter de

Beoostenblij contrei "bij der Lucht": 2G25R

 

83R

1583-12-08

Roben, Jan

Vrombaut, Nicolaijs

Beoostenblij contrei gen. "den Vijfhuuspolder": behuisde hofstede + 5G pachtland

Borgen:  Querijn Pauth; Geleijn Boele; Jan de Pau; Gillis van Langhehove; Logier de Leenhouwe

84V

1583-02-07

Mussche, Andries (x de wed. v. Pontsiaen van Gijsele) machtigt Mr. Pieter de Weer

 

 

 

84V

(geen datum)

Pholfliet, Willem (x de wed. v. Olivier v. Kerkhove) machtigt Mr Pieter de Weer

 

 

 

84V

(geen datum)

Hauwaert, Jan

Hijtere, Pieter de

Schuld

 

84R

1583-02-13

Smet, Bertelmeeus

Pauwelss, Adriaen; Jan Valke; Jan de Doelder

Paijmenten op zijn oude behuisde stede met de pachtlanden die hij gekocht had v. Jacob Aertss

Borgen: Pieter Jacobss de jonge ; Sijmoen de Cocq; Lieven Vereke; Marinis de Wintere; Aernaut Zack

84R

1583-02-13

Ghisele, Daniel (voor Jan Rooman)

Vriendt, Pieter

Triniteit: een hofstede (gekocht v. Marten de Cock) onderpand wegens schuld)

 

85V

1583-02-16

Smedt, Bartolomeus

Aertsen, Jacob

Behuisde stede met schuren (onderpand wegens schuld)

 

85V

1583-02-16

Benne, Jooris

Caluwe fs Janssen, Giellis de

Beoostenblij op Creverhille: huisje met erf

 

85R

1583-02-29

Matre, Joos van 

Martens, Arenaut (voogd v.d. kinderen v. Jan de Thesere)

Beoostenblij in de 22e gang: 2G meersch; in de 25e gang 200R meersch

 

85R

1583-02-12

Rooman, Jan

Vrient, Pieter (voogd v.d. kinderen v. Willem Pierss) zie 84R

Zie 84R

Borgen: Joos van den Wijnkele; Anthuenis van Damme

85R

1583-02-29

Haeck, Adriaen

Brant fs Andries, Jacob

Zuiddorpe omtrent 'den Heijhouck': 2G

 

86V

1583-02-26

Valcke, Marten

Baert fs Gillis, Michiel

Aandijk in Copwijck : behuisde hofstede + 40G pachtland

Borgen: Gillis Baert; Bastiaen de Winter; Jan de Winter; Ellinck Pauwels

86V

1583-02-26

Clappe, Cornelis

Sandersen, Willem; Baudewijn Matheus (voogden v.h. Godshuis en hospitaal v.d. Bijloke binnen Gent)

Zuiddorpe kwartier van "Haverlande bij der Hole": 75R (geschil)

Cornelis Clappe had verkregen door successie van Jacob en Cornelis Verschaeck

86R

1583-02-26

Ackere, Steven van (x de wed. v. Jooris Valcke, dochter v. Jan de Wintere)

Wintere, Jan de (voor zijn vrouw)

Zaamslag: de hofstede waar Joris Valcke is † (onderpand)

Borgen: Jacob de Jonge; Pieter de Bock

87V

1583-02-26

Zie 86R

Valcke Jorisz, Dignum

Schuld

 

87V

1583-03-06

Ackere, Jan van

Flonck, Gillis

Zaamslag (binnen): behuisde hofstede

Borgen: Jooris de Bock; Jan Ghijsele

87R

1583-03-06

Aerde, Anthonis van

Lauwaert, Jan

Genderdijk: 15G100R pachtland

Borgen: Aernaut Zack; Cornelis Lauwaert; Jan van Dijcke

88V

1583-02-28

Waghenaers, Maijken s' (wed. van Joos van Loo) machtigt Inghel de Beer

 

 

 

88V

1583-01-12

Pauwelss, Hellinck

Creve Jacobss, Jan (nu Cornelis Inghelss)

Aandijk: 7G pachtland

 

88R

1583-03-29

Felore, Raphael

Blanquaert, Joos

 

 

88R

1583-03-26

Man, Pieter de (x de wed. v. Pieter de Smet)

 

Machtiging

 

88R

(geen datum)

Wauters fa Willems, Cathelijne (wed. v. Claus Creve)

Heijndricx, Jan; Joos Mueleman  (voogden v.d. wezen v. Segher Lippens)

Zuiddorpe contrei 't "Paradijs": hofstede met huizen, schuren, stallen, boomgaard + 1G + 24G pachtland (accoord)

 

89V

1583-03-05

Goethals, Gillis

Emden, Pieter van

Aandijk op "Moordeel": behuisd stedeken + 400R pachtland (waar Cornelis Berniesen is †)

Borgen: Pieter de Drijvere; Michiel Heijnsen

89V

1583-03-05

Coole, Jan

Pholfvliet, Willem; Andries Mussche (voor zijn vrouw) als erfgen. v. Marten Polfvliet; Jan Rooms (voor zijn vrouw); Pauwels Vermeersch (voor zijn vrouw) als erfgen. v. Maria de huisvrouw v. Marten Polvliet

Zaamslag: behuisde hofstede met pachtland (onderpand wegens schuld)

 

89R

1583-03-05

Vergrouwe, Christiaen (x de wed. v. Laureijns de Vijldere)

 

Uitkoop. Christiaen Vergrouwe belooft de wezen "te houden en onderhouden van eten en drinken, slapen ende waken, cleeden ende reeden getuijghen van kinderen te zijne bruloften te gane tot  huerlieder beiaerthede en elke weese te laten leeren lesen alle vlaemsche boucken al eer ijemant van de voorn. Wesen zullen out werden der thien jaren al onvermindert jaerl. Goet ofte bij gebreke van dien vermach den voocht van de voorn. Kinderen tselve te doen doene ten coste van de voorn. Christiaen" enz.

Borgen: Sebastiaen Verschore; Dignum Vermart; Michiel Heijnen, Michiel Valc; Paeschier Hoochstat

90V

1583-03-11

Matre, Joos van

Arentss fs Jacobs, Jacob

Beoostenblij op de noordzijde van het dorp: huis met plaats en een "Brabantschen weeghen"

 

90R

1583-03-27

Arents, Andries (x Clara sMuencx) vader v. Gillijntken Arents

Muencq, Pieter de

262R in de stede v. Marten Musaert

Gillijnken had geërfd bij het † v. Hansken de Muenck

90R

1583-03-27

Muencq, Pieter de

Arents, Andries (x Clara sMuencx) vader v. Gillijntken Arents

Beoostenblij aan de Haverstraat: 1G

 

91V

1583-03-26

Liefdeij, Pauwels

Gortebeke, Anthuenis

Beoostenblij contrei "'t Gemeerke": 200R en 200R renteland

Borgen: Pieter Gortebeke; Bauwen de Rijcke

91R

1583-03-26

Doorne, Amesoete van (x Arent Clinckespoore) als erfgen. v. haar moeder jvr. Elisabet van der Brugghen

Lettaert, Mr Jan (erfgen. v. Marten Bettesen)

Veldamme: 14G

 

91R

1583-03-27

Asscherick fs Pieters, Jacob

Poucke, Anthonis van

Zuiddorpe te Cromhoucke: behuisde hofstede, een behuizing v.e. brouwerij + 1 ½ G

Gekomen v. Willem Wauters † (die had verkocht aan Jan v. Haute)

92V

1583-04-02

Brant, Anthonis

Ghijsele, Heijndrick

Schuld wegens koop v.e. veers  (6 zakken boekweit, 1 zak kolen (onderpand 3G cijnsmoer te Moerbeke in 't Riet, geërfd via zijn vrouw v. Jan Thierens huisvrouw)

 

92R

1583-04-03

Spruijte, Michiel; Jan de Cleerck (voogden v.d. kinderen v. Cornelis van Damme x Naentken Spruijts)

Damme fa Cornelis, Tanneken van (6 jaar), enz.

Beoostenblij  bij Houcke: behuisd hofstedeken + 2G (onderpand)

 

92R

1583-03-07

Verren, Franchois van

Vliegher, Jan de

Beoostenblij in de Merckstraat: land

Gekomen v. Jacob Witte en Cornelis Struvijnck

92R

1583-03-24

Arents, Jacob

Thierens, Andries

Schuld blijkende bij de rekeningen gedaan ten huize v. Christoffel de Coijer.

Present: Jan en Pieter Thieren als voogden; Cornelis Neuijt als vriend

93V

1583-05-10

Neuijt Pietersse, Pieter

Heijerman, Jan (voor Cornelis Heijerman, zijn broer)

Beoostenblij bij Houcke: hofstede + 3G

 

93V

1583-05-07

Wauters, Job (en huisvrouw); Jan de Vos Jooss (en huisvrouw)

Mol, Lieven de

Op Zoopit benoorden St. Martens Walleken: ½ v. 800R

 

93R

1583-05-15

Heindricxssone, Marinis

Gheene fs Pieters, Cornelis

Otene (Nieuw): behuisd hofstedeken met de schuren , stallen + 3G200R pachtland

Borgen: Baudewijn Beddenoot; Michiel Roeijaerts

94V

1583-05-14

Bodts, de erfgen. v. Kathelijne (x Jan Eijerman)

Mol, Lieven de

Beoostenblij bij Ste Martens Walleken: ½ v. 3G

Kinderen: Pauwels Eijerman; Maijken Eijermans (x Adriaen Gheerts de jonghe, die absent is)

94V

1583-05-07

Meestere, Lieven de

Florijn, Lieven

Cromhoucke: 2G

 

94R

1583-05-12

Zeghers, A….

Gilleman, Jacob

Axel gen. "te Cruucevelde": 5G

 

94R

1583-05-14

Palms, Jan

Verbrake, Hendrick

Zaamslag: pachtland

Compareerden: Cornelis Neve en Inghel de Beer

95V

1583-05-07

Clijnckespoore, Pieter

Spruijte, Pieter (voogd v.d. wees v. Jan Diericx Willemss)

Beoostenblij contrei "'t Zandt": 800R

 

95V

1583-05-14

Smet Decker, de wed. v. Cornelis

Witte fs Cipriaens, Pieter

Creverhille: huis en hof met schuren + 3G pachtland

 

95R

1583-06-04

Cuupere fs Jans, Cornelis

Brune, Jooris de

Zuiddorpe contrei "de Wagenstraat": 3G

 

96V

(geen datum)

Eijerman, Pauwels; Jan de Vos Joossen (x Mechelijne Eijermans); Job Waulters (x Soetken Eijermans); Maijken Eijermans, zuster v. Pauwels (x Adriaen Gheerts Fugetijf)

Hauwaert, Adriaen

Beoostenblij bezuiden de kerk: ½ G

 

96V

1583-06-08

Everaerdt, Ingel

Beddenoot, Pieter

Zaamslag: huis en hof gen. "de Valcke"

 

96R

1583-01-09

Cole, Jan

Verhasselt, Mattheeus; Sebastiaen Loeijss (voogden v. Dries de wees v. Aernould Janss)

Schuld wegens koop v.d. stede v. Aernould Janss

 

97V

1583-06-04

Puteurs fs Pieters, Jan (voor jhr Eduaert van der Dolfts x jvr. Anna Zoete te Antwerpen)

Valcke, Lucas

Aandijk, de Baijaertspolder op Campen: 4G82R

 

97V

1583-06-15

Vriendt, Pieter; Pieter de Cantere (voogden v.d. kinderen v. Jacob Clement)

Ruijsschere, Luenis de

Otene: hofstede met huizen, schuren en stallen; 's Gravenpolder: 12G

De wees Pieter Clement won. in Zeeland

97R

1583-06-17

Voorde, Michiel van den

Putte, Cipriaen van de

Beoostenblij contrei Hoochmoerdijck einde v.d. Houtstraat: behuisde hofstede

 

98V

1583-06-18

Rooms, Jan (x Anna Bastaerts)

 

 

Borg: Jan Pauwels Vermeersch

98V

1583-06-18

Cock, Sijmoen de (houder v.h. sterfhuis v. Joozijne Ellaerts)

Backere, Guijs de; Cornelis Fiers (voogden v.d. moederl. zijde v.d. kinderen v. Joozijne gen. Hanneken, Nelisken, Adriaentken, Hubeken en Maijken Cocx)

½ v.d. huizen, schuren, coten, stallen, meuble en immeuble

 

98V

1583-06-18

Steene fs Lievinis, Jan van (x Catharina sVos alias Bonens fa Martens)

Brauwere, Adriaen de

Zuiddorpe ter "Speuije"in de Moerstraat: 2G

De huisvrouw v. Jan Boone gen. Claerken Boonens

98R

1583-06-19

Everaert fs Pieters, Bauwen

Deijnse, Pieter van (x de wed. v. Steven de Brune)

Zaamslag: behuisd hofstedeken waar Daniel Claeijs is † (onderpand wegens schuld)

Borgen: Aernould Temmerman; Franchois van Ghistele; Adriaen Dierick

99V

1583-06-11

Lammens, Pieter

Carpentiers, Elisabeth (geass. met Daniel Stevens)

800R

Borg: Jan Thierens

99V

1583-06-11

Arents, Jacob

Roben, Pieter; de voogden v.d. wezen v. Pieter Verbeke

Schuld

 

99R

1583-06-22

Zie boven

Cleijne, Jacques

Aandijk: 46G (onderpand zijn huis en hof in het dorp Zaamslag)

Gebruiker: Marten Clijnckespoore

99R

1583-06-22

Loo, de wed. v. Joos van (geass. met Inghel de Beer)

Heijnss Michielssen, Jan

Diepenee en West-Zaamslag: 24G pachtland

 

100V

1583-06-27

Zie 99R (geass. met Jacques Cleijne)

Beer, Hijnghel de

Triniteit, de Zuidpolder: 12G

Was daarvoor v. Cijpriaen Martens

100R

1583-06-27

Mijncke hoir Vijncke, Jan (Adriaen Mijncke zijn vader †)

Visch, Pieter de (x de wed. v. Adriaen Mijncke

¼ v.e. erfrente ten laste v. Pieter de Brune fs Pieters; Guilame Brandt fs Jans

 

100R

1583-07-02

Bracke, Roelant

Gheldre, Pauwels van

Egelantier (par. Axel): behuisde hofstede (waar Gillis v. Hulse is †) met huizen, schuren en stallen + 50G pachtland

Borgen: Gillis de Weelde; Pieter Vermeere; Arenould Schuuf; Adriaen Ghoossen; Jacob de Jonghe; Simoen v.d. Steene; Adriaen de Bosschere

101V

1583-06-25

Clijnckespoore, Jan † (Inghel Roben voogd v. zijn wed.)

Beerghen, Adriaen van

Beoostenblij in de Stoofstraat: 1G

 

101R

1583-07-02

Wale, Marten; Pieter v. Eeckhaulte (voogden v.d. wezen v. Adriaen de Wale)

Struvijnck, Gheeraert

Beoostenblij op Sonnemare: een rente

 

101R

1583-06-24

Scheppere, Pieter de: Jacques Betss (borgen in het sterfhuis v. Pieter de Brune Janss)

Mijncke, Adriaen † (zijn wed. x Pieter de Visch)

Egelantier: een rente op 13G

 

101R

1583-06-24

Brandt fs Janss, Guillame

Zie boven

Zie boven

 

102V

1583-07-05

Paerckheere, Jan de (poorter van Gent) voor Daniel Stevens

Damius, Mr Jan †

Overslag: 2 rabatten

 

102R

1583-07-05

Asscherick fs Jacobs, Jan (machtigt Jan Martens)

Cammaert, Joos

 

 

102R

1583-07-09

Wettere fs Jans, Adriaen van

Muinck fs Adriaens, Jacob

Zouterspui: een "vage plaets"met de edificien en materialen daarop liggende

Borgen: Aernould Creve; Cornelis van Lebbeke

104R

1583-07-17

Stevens fs Jans, Daniel

Taijaert fs Willems, Reijnier

Beoostenblij op Creverhille: huis en erf; Caudenpolder: 10G

 

105V

1583-07-21

Dulle, Lieven; Cornelis Steenmare

 

 

Borgen: Lucas Valcke; Joos van Matre

105R

1583-07-21

Waulters, Adriaen

Cuupere, Pieter de

Een hofstede v. Michiel Boone Kieckenhaghe

Borgen: Lauwereijns Vermuelene; Lieven de Bosschere; Pieter Boone Janssen

105R

1583-07-30

Ghendtbrugghe, Joos en Christoffels van; Gillis de Pape; Andries de Rijke (voor de erfgen. v. Jan v. Ghentbrugghe hun broer)

Ruijsscher fs Jans, Pieter de

In den Hauden Dam: 6G

 

105R

1583-07-22

Brune, Jan de

Gauweloose, Michiel

Zaamslag (west): behuisde hofstede met huizen, schuren, stallen, 't hek op de dam, de mest in de mestput (waar Jan Gheerts woonde)

Borgen: Pieter de Bock; Lucas Pierssen; Marinus de Wintere; Adriaen Pauwelsse

106V

1583-07-30

Cappe fs Lievinus, Lieven

Hudenblock, Pierijntken (dochter v. Gheeraerd en jvr. Judith Cappens)

Beoostenblij: 8G209R land gen. "Pieter Lettaertspolderken"

 

106V

1583-08-02

Moens, Pieter (voor jhr Michiel van Steelandt fs Mr Hellins te Gent)

Cappe, Jacques

Caudenpolder: 20 bunder

Pachter : de wed. v. Pieter Hinghels

106R

1583-08-02

Moens, Pieter (Zie 106V)

Cazier, Robrecht

Caudenpolder: 25G

Pachter: zie 106V

106R

1583-08-03

Stommelinc, Anthuenis

Martens, Jan

Triniteit: huizen, schuren, stallen, boomgaard (onderpand wegens schuld)

 

107V

1583-08-11

Meester fs Christoffels, Jan de

Everdeij, Lieven

Rousselare (ambacht v. Axel): 1G

Aangekomen v.d wed. v. Jan de Kemere

107R

1583-08-11

Schoone fs Jacobss, Andries

Vergore fs Inghels, Jan

Zuiddorpe: ½ v.e. behuisde hofstede met huizen, schuren, stallen, "geslethen duvekeete"+ 127 ½ R

 

108R

1583-08-20

Zie boven

Zie boven

Contrei 't Paradijs: 1½ G

Barbara had die geërfd van haar vader

108R

1583-08-20

Gheldere, Pauwels van (x Baerbara Asscherix, dr v. Pieter Asscheric x Tanneken Vanens)

Verschore, Cornelis (wedr van Tanneken Vanens)

Erf met bomen en boomgaard

 

109V

1583-08-20

Janss, Jaspar (x Naentken sVoghelaerts natuurlijke dochter v. Marten de Vogelare Fieren)

 

 

Borgen: Pieter de Wale Pieterss; Marten de Brauwere geseijt Deckere; Adriaen de Brauwere zoon v. Marten

109V

1583-08-27

Ghendbrugghe, de erfgen. van Jan van (hij was hun oom). Hij had gekocht v. Lieven Heijnaert

Senij, Jacob

Zuiddorpe: 2G

Erfgen.: Jooris de Meestere fs Simoens; Andries en Marten de Rijcke

109R

1583-09-03

Benne, Jooris

Musaert fs Adriaens, Jooris

Beoostenblij op Creverhille: huis en hof, schuren, stalle + 26R (onderpand wegens schuld)

 

110V

1583-09-07

Temmerman, Aernauld (had 20 jaar geleden verkocht samen met Willem Ursele)

Struijvijnck fs Mr Bauwens, Gheraerd

Beoostenblij in de 7e gang: ca 1G275R (Onverdeeld met de kinderen v. Ghilam de Bau); West Zaamslag: ½G; enz.

 

110R

1583-09-11

Strijckere, Lucas de

Hoochstadt, Paeschier

Aandijk: pachtland

 

110R

1583-09-10

Meeus, Marten

Dulle, Lieven (kleinzoon van Jan Dulle)

Axel: aan de Botermarkt: huis en hof (hijpotheek)

 

111V

1583-10-01

Gortebecke, Pieter

Daenssen, Lieven

Beoostenblij bij "den Ghemerck": behuisde hofstede + 2G100R

Borgen: Jan de Boos Jooss; Pauwels Liefdeij; Job Wauters

111V

Geen datum

Wauters, Joosintken (wed. v. Andries Denijs) geass. met Pieter de Ruuschere

Neuijt fs Laurens, Pieter

Varempe: 3G15R

 

112V

1583-10-01

Zie 111V geass. met Pieter Gillemans

Zie 111V

Zuiddorpe op Cromhoucke: 250R met bomen en hout

 

115R

1583-09-04

Vuuren, Jan van den (x Amelberghe Sovreene)

Broucke, Pieter van de

Beoostenblij benoorden de kerk: behuisde hofstede

Pieter de Weeld is daar overleden

116V

1584-01-14

Tack, Jan; Laureis Ramont (voogden v.d. moederl. zijde) v.d. kinderen v. Pauwels Witte x Maijken Sasse gen. Lauresken, Martincken en Thunijncken (Jacob Witte is voogd over de vaderl. zijde) en van de kinderen v. Willem Gheers x dezelfde Maijken Sasse gen. Hansken en Willeken

Gheerts, Willem

Beoostenblij "Haudendijc": ½ v.d. huizen, schuren en stallen

 

116V

1584-01-15

Williaessen fs Pieters, Jan; Inghel IJman (voogd v.d. kinderen v. Jan Williaessen bij Jacquemijne Verschore)

Heijnaert, Lieven

Zuiddorpe aan de Kerkstraat: behuisde hofstede met huizen en bomen

Jan Verschore de vader van Jacqmijne was daar overleden

117V

1584-01-21

Bots, Cathaline (wed. v. Jan de Pau) geass. met Dominicus de Bot

Voorde, Michiel van de

Behuisd hofstedeken + 400R

 

117R

1584-01-25

Schoone fs Lauwereissen, Inghel (x Geertruidijne Heijnaerts)

Meester fs Christoffels, Jan de

Rousselare: ½ v. 14G (gemeen met de wezen v. Inghel Matthijs)

 

118V

1584-01-28

Makere, Willem de (Jooris de Bre was zijn schoonvader)

De priesters  v.d. kerk v. Axel

Egelantier: 6G (hijpotheek wegens schuld)

 

118V

1584-01-28

Lammens geseijt Cooreman, de wed. van Pieter (geass. met Lieven de Rudere)

Walle, Willem van den (voor de wed. v. Joos van den Walle)

Overslag: gen."Den Bijstermaeker" 100R

 

118R

1684-02-06

Weijn, Adriaen (erfgen. van Johanna Crabbe fa Philips)

Vergrouwe fs Everdeijs, Jacob

Land onder 't bedrijf v. Jacob Vergroe

 

118R

1584-02-11

Hamerlinx, Lijsbette (wed. v. Pieter Lammens) geass. met Lieven de Riddere; Jan Heindricx (voogd van Dries Lammens); Jan Thieren (voogd van zijn kinderen); Lieven Bracke (voor zijn vrouw)

Schoone, Aernoudt

Zuiddorpe: "Mesijenhouck"400R

 

119V

1584-02-11

Seuijs, de erfgen. van jvr. Catrijne (wed. v. Loijs Baert)

Taijaert, Cijpriaen (nu Andries Schoone x de wed. v. Cipriaen Taijaert)

Beoostenblij (binnen het dorp): ¾ v.d. behuisde hofstede met alle huizen, schuren, stallen, bomen en boomgaarden

Erfgen.: Pieter Neuijt Lauwereinsen; Willem Lebben (voogden v. de 2 kinderen bij Jacquemijne Neuijt); Jan de Brune fs Cornelis (x Johanna Wijnckens fa Joos); Adriaen Gheerts (voogd v.d. wezen v. Jan Gheerts)

119R

1584-02-11

Schoone, Andries (x Anna Neuijt fa Lauwereis wed. v. Cijpriaen Taijaert)

Matre fs Cornelis, Joos van

Beoostenblij (het dorp): huis en hof met schuren, stallen, boomgaard + 2G200R

 

103R en 103V

 

Gedeeltelijk verdwenen

 

 

 

112R t/m 114V

Ontbreken

 

 

 

 


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net