Index op transporten Axelambacht,
oost van de Blije, 1592-1615
(inv.nr. 678)

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet


- de in dit register genoemde belendingen zijn ook beschikbaar -

 

blz

datum

verkoper

koper

wat en waar

bijzonderheden

           

4R

1592-05-13

Hauwaert, Willem

Burme, Jacob van den

Axel op de westzijde v.d. vaart: wagenplaatsen met de materialen erop

vroeger stond daar een zoutkeet

4R

1592-12-29

Martens, Aernoudt

Wittevrongel, Jan

Axel op 't oostende: huis en hof

Verkoper voogd v.d. wezen v. Martijne Boonen x Joos Sack (gen. Hans en Pieter) en x Jan Wiliaesen (gen. Janneken)

5V

1592-10-16

Holleman fs Cornelis, Jacob (x Cathelijnken Jan Persoonsdochter)

Adriaensen, Simoen (won. Middelburg)

Axel: Noordstraat: een huis

Amesoete Persoons is zijn schoonmoeder

5V

1592-12-10

Clapdorp, Jan van (won. Hulst)

Hondt, Arnoudt d'(poorter v. Axel)

Axel: huis en erf

Het huis was eerder v. Servaes Hooft (wagenmaker), daarvoor v. Jan Gijsers

5R

1593-02-23

Martens, Arnout

Hole jr,  Jaques van den (brouwer)

Axel aan het oostende: huis, schuur, stallen en duvekeete me land en bogaard erachter

Belend aan percelen waar zoutketen opgestaan hebben gen. "den Cauwenbilck"

6V

1593-04-03

Maker, Willem de

Wachtere, Pieter de (won. Vlissingen)

Axel: Noordstraat: huis en hof

 

6R

1593-05-29

Rijnnoult, Jaques

Hont, Jan de

Axel: Rechtstraat: wagenplaats met een achterhuis

 

7R

1593-08-07

Buecke, Jan

Martens, Arnoult

Axel: op de Houtmarkt: huis en hof

 

8V

1593-09-23

Ram, jhr Diederick de (capt.)

Prol, Matheeus Michielsen (won. Triniteijt)

Een bruin merriepaard (onderpand 25G in de Kappellepolder)

 

8V

1593-10-28

Rignolt, Jaques

Ackere, Lieven van

Axel: Rechtstraat: huis en erf

 

8R

1593-12-23

Steums, Adriaen

Wittevronghel, Jan Janssen

Axel: over het Stadboom: huis en hof gen. "de Smisse"

 

9V

1594-01-17

Geleijnssen, Anthuenis (x Caterijne Snoecx wed. v. Jacob v. Durme en Hubrecht Digmansen van Durme als voogd over de wees v. Jacob v. Durme)

Blommert, Sijmoen (poorter v. Axel)

Axel: Rechtstraat: huis en erf

 

9R

1594-01-22

Thoorns, Jan (met zijn 2 broers)

Soij, Jaques

Axel: Rechtstraat: huis en hof

Eerder gekocht v. Adriaen Steums

10R

1594-03-16

Laureijns, de erfgen. v. Pieter

Wiltsens, Jan (x Barbara dochter v. Jooris Snoeck en Elisabeth Laureijs Pietersdr †)

Axel: Rechtstraat: huis en erf

Erfgen. Jooris, Joos en Elisabeth(†),  kinderen van Pieter Laureijs

11V

1594-04-14

Claijs, Lenaert (x de wed. v. Jacob Tack)

Ackere, Lieven van

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

11R

1594-04-15

Wiltsens, Jan (x Barbara fa Jooris Snoeck) won. Vlissingen

Ram, jhr Diederick de (capt.)

Axel: Rechtstraat: huis en erf

 

12R

1594-04-26

Hauwaert, Willem

Borne, Jacob van den

Axel: Noordstraat: een rentebrief op een huis

 

12R

1594-07-11

Mijtere, Pieter en Webrandt de

Ram, jhr Diederick de (ter accept. v. Jan Serlippens)

Axel: Rechtstraat: Een huis

 

13R

1594-11-10

Mijtere, Pieter en Webrandt de

Ram, jhr Diederick de

Zie boven. Is betaald

Pieter de Mijtre had gekocht v. de erfgen. v. Janijken v. Overloope hv v. Geraerd de Pottere. Pieter en Webrandt de hebben 1/4e v.e. huis gekocht v. Catarijne Potters hun nicht. Jan Serlippens x Anna van den Leene zuster v. Niclaes v.d. Leene x Chaterinne Potters.

13R

1594-12-22

Debbout, Lieven (schipper)

Piron, Jan (commandeur)

Axel: beneden en achter de stadboom in het Monikenstraatje: erf met schuur

 

14V

1595-05-11

Ackere, Lieven van

Vermouwe, Jooris

Axel: Rechtstraat: huis en erf

 

14R

1595-06-12

Maecker, Willem de (oud ca 64 jaar) 1e burgemeester v. stad en ambacht v. Axel; Joos Pontgrave (oudschepen, ca 54 jaar), zij getuigen op verzoek v. Lucas de Beije fs Petrij

Clinckespoore, Arnoult † te Axel. Getuigen hebben hem gekend. Zijn wed. is nu gehuwd met Joos v. Matere (won. Hulst), eertijds griffier v. Axelambacht

 

Arnout Clinckespoore was voogd over Lucas de Beije en zijn broer

15V

1595-06-24

Blanckaert fs Corijn, Jan

Boelaere, Francois van

Egelantier: 33 G

Gebruiker: Lowijs Vermouwen (poorter v. Axel). Frans Hooren is gezworene landmeter.

15R

1595-07-14

Beije, Lucas de

Regnier, Maximiliaen (capt.)

Axel : ½ v.e. huis en erf eertijds gen. "den Bonten Mantel"

 

16R

1595-07-18

Beije fs Petrij, Lucas de ('ingeboren borger' van Axel)

Belen, Jeronimus van der (secretaris v. Johan Piron goeverneur v. Axel)

Axel: Rechtstraat: erf en achterhuis

 

17R

1595-10-29

Maeckere, Willem de

Rijcke, Marten de

Grote But: 8G

Eerder woonde daar Jooris de Bree

17V

1595-11-11

Bomble, Jan (griffier v. Moerbeke); Jaques Penneman (won. onder Wabeke). Beide 'binnen deser stede onlancx gevanckelick innegebrocht"

Meeuwen, jh Michiel (schepen en inwoner v. Hulst)

Betaling van borgtocht

 

18R

1595-11-20

Sijmenssen, Pieter; Jaques Reijnoult (voogden v.d. wezen v. Arnout Martens met Jan v.d. Spiegele over de wed. v. Arnout Martens)

Spiegel, Jan van de (voor de wed. v. A. Martens)

Axel: huis en erf

Eerder gekocht v. de wed. en zoon v. Pieter Pieterssen

18R

1595-09-25

Ram, jhr Diederick de (capt.)

Hole, Jaques van den

Axel op 't Oostende: huis, schuur en 'duvekeete'

Voogd v.d. wed. is Mr Jan Boogaert

19V

1596

Maes, Adriaen Pieterssen

Wittewrongele, Johan

Cappellepolder: levering van tarwe (schuld)

Borg: Robijnken Robrechtsdochter wed. v. Pieter Mare (moeder v. Adriaen Pieterssen)

20V

1596-08-08

Petit, Jan(heeft verbonden als borg)

Moorthamer, Pieter (schout)

Cappellepolder: koolzaad en tarwe

 

20R

1597-01-16

Hoop, Joos de (poorter v. Axel) voor de hv v. Anthonie Schuijff

Stevens, de wed. v. Daniel

12G pachtland

 

21V

1597-02-30

Lievens? fs Peteri, Luenis (won. Baerlandt)

Adriaensen, Hubrecht (schepen van Goes)

Beoostenblij bij Houcke: 10 ½ G gen. "de Hofstede"; 4G gen. "'t Hooghe"; 8G gen. "de Coijenbelcke"; 6G gen. "de Meen"; 2G gen. "de Wulpe"; 6G gen. "'t Steenen Cruijsse"

Gekocht v. Pieter de Brune fs Petrij op 17 april 1566

22R

 

Lievins, Willem (poorter v. Middelburg)

Schaepmeester, Baudewijn

Axel: Houtmarkt: huis en erf

Afkomstig v. Anthonis Uutendale

Folio 22 t/m 75 ontbreken

 

 

 

 

 

76V

1603-03-16

Crauwelaer, Jan (griffier) voor Jacob Aertssen en Willemijntien Lammens fa Adriaen wed. v. Lievinus Vernaemen fs Roelant, te Gent

Roosbeke, Jan van

Zaamslag: 6G120R schorre

 

76R

1611-08-26

Brune fs Ingels, Jan de (won. Gent)

Jonge, Bonifacius de (secretaris); Nicolaes Cauw

Oud-Otene (Zaamslag): 30G schorren

 

77V

1603-05-20

Reijnier (capt.)

Aernouts, Nicolaes; Boudewijn Schaepmeester, Nicolaes Auxbrebis; Lodewijck van der Holle (schepenen van Axel)

Axel: over Stadsboom: huis gen. "den Bonten Mantel"

Zie 15R

78V

1603-10-23

Claus, Jan (Hans) x de dochter v. Leunis de Clercq en Jacquemijnken Schoons

 

 

 

78R

1604-07-29

Andriess, jvr Maria (wed. v. Daneel Stevens)

Burme, Jacob van de

Axel: Rechtestraat: een "vague plaetse'en erf met de materialen daarop, met een achterhuis. De plaats ligt van oudsher zowel binnen als buiten de veste met de oude boomgaard gen. "het Mannenhuijs"

 

79V

1606-01-21

Zie 78R

Lammens, Hans

 

 

79V

1605-01-18

Simoens, Caterine (wed. v. Hans de Reijger) geass. met Jan Boel; Lieven Debbout als voogd over de wezen van Hans de Caster x Sintken Bernartss

Reijger, Danelken en Cornelis (haar weeskinderen)

Uit hun vaderlijk goed: geld en beide een gouden ring. Danelken een zilveren lepel, Cornelis een zilveren 'herte'(hun doopgiften)

 

80R

1605-05-30

Dierixss, Cornelis

Boogaert, Cornelis Diericxss

Kaveling van land in Zuid-Beveland (amb. Cappelle) en in de zuidhoek van Axel

Baander: Jacob Marijnis Stijn, nu Marinus Jacobss; Geert Danckerss, Geert Janss

81V

1605-04-03

Aleur, Dominique d'

Huart, Jan

Noordpolder : 4G (octrooi)

 

81V

1605-05-30

Zie 80R

Zie 80R

Zie 80R

 

81R

1605-07-16

Wambeecke, Jan van (x Tanneken Hermans laatst wed. v. Simoen Blommaert)

Claus, Jan (als voogd v.d.  wezen v. Simoen Blommaert, gen. Pieter en Adriane, Jans en Lisken)

Uit hun vaderlijk goed: schapen en lammeren

 

82V

1605-12-30

Westhuijse, Lieven van

Auxbrebis, Nicolas

'1 blau ruijnpeert, 3 roo coijen, 1 grauwe, 1 grijse, 1 bonte coije'

 

83V

1605-12-30

Zie 82V

Huart, Jan; Frans Hooren; stadhouder Wagemans

Wegens schulden transport van: 'een nieuwe bedde met een hof peulen en een groen spaensch decken, stukken metalen en tin'

 

83V

1605-12-30

Winge, Fransincken van (laatst wed. v. Geraert Christiaenss) geass. met Nicolaes Aernoutss

Vos, Jooris de (haar zoon bij Danckaert de Vos)

Axel: Noordstraat: het huis waar zij in woont

 

84V

1606-01-24

Wambeeke, Jan van; Marinis van Goethem (burgers van Axel)

Blommaert, Pieter; Bastiaen Schauteet (won. Vlissingen)

Verklaring van Blommaert en Schauteet: zij hebben gehoord v. Lodewijk v.d. Hole (te Axel) dat Claes Mattijss Cole tegen hem v.d. Hole gezegd had dat Schouteet en Blommaert 'smaeck zoude laten hebben' over de koop v. e. ontsluiting  die de voorn. Claes Cole jegens hem Lodewijk in presentie  v.d. requiranten gekocht had.

 

84V

1606-02-04

Honsberge, Pierijnken van (wed. v. Christoffel de Coijer) geass. met haar zoon Frans de Coijer

Serlippens, Jan

Axel: Noordstraat: huis en erf gen. "'t Vlas"

 

84R

1606-02-28

Serlippens, Jan

Walen geseijt Valckenburch, Jan

Zie 84V

 

85V

1606-03-14

Geritss, Jan (schipper)

Pieters, Jan (schipper)

Kromstevenschuit

 

85R

1606-09-21

Clercq fs Leunis, Cornelis de; Jan Claus x Maijcken de Clercq fa Leunis (kinderen v. Leunis de Clercq x Jaquemijne Houthem)

Aernoutss, Nicolaes (burgemeester)

Axel: Rechtestraat: het huis van Joos de Matre waar N. Aernoutss nu woont

 

86R

1606-07-05

Wittevrongel, Gillis

Piron, jvr Isabeau (x Capt. Jan Poteij)

Akkoord over achterstallige pacht

 

87V

1606-07-05

Goethem, Marinis

Zie 86R

Zie 86R

 

87V

1606-07-05

Piron, de erfgen. van Johan (kolonel)

Zie 86R geass. met Frans Gerolfss

Noordpolder: octrooien

Dionisius Piron; jvr. Francoise Barradots (wed. v. capt. Johan Piron); Zeger Herrebaut (luitenant van zijn vader Johan Herrebaut x jvr. Anna Piron); jvr. Isabeau Piron x capt. Jan Poteij

87R

1606-10-09

Schaepmeester, Baudewijn

Hegge, Jaques Ter

Een zwart ruinpaard

 

88V

1606-10-17

Verbraecke, Adriaen

Verbraecke, Margarite en Andries (zijn zuster en broer) kinderen v. Laueres † x NeelckeVlissingen)n

St. Gillis en Nieuwe Back in het land v. Waes: land

 

88R

1607-02-12

Janss, Herman (burger en inwoner v. Axel)

Bauwenss, Baudewin (koopman te

Axel: Korenmarkt: het huis waar ij in woont: onderpand wegens wegens leverantie van viveris

 

88R

1607-02-26

Smit, Govaert Pieterss

Wauters d'oude, Adriaen

Axel: Noordstraat: huis en erf

Was gekocht v. Jan Cornelis Backer

89V

1607-04-20

Adolfs, Hans (x Lincken Trecx)

Martenss, Jan

Axel: huis en erf

 

89R

1607-04-20

Wouters de jonge, Adriaen (x Janneken Reijns fa Jacques)

Claus, Jan (x Maijcken de Clercq fa Leunis); Cornelis de Clercq fs Leunis

Axel : Rechtestraat : rente op het huis v. Lieven v. Weesthuise bij koop v. Gabriel Gijssen fs Pieters; en een erf waaop Adriaen Verlinde getimmerd heeft

Jaques Reijns heeft een zoutkeete

90R

1607-09-15

Piron, jvr. Isabeau (wed. V. capt. Charles Rassart) voor Francoise Barradot (wed. v. capt. Jan Piron)

Piron, Denijs; zijn zwager Zeger Herrebaut (luitenant bij zijn vader Jan Herrebaut x Anna Piron)

Axel en Arnemuiden op Walcheren: verdeling v. alle huizen en schuren

 

91V

1608-02-06

Burgemeester en schepenen der steden, poort en ambachten v. Axel, Neusen en Biervliet

Claes, Nicolaes; Lodewijck van de Hole; jv r. Maria v. Wachtendonc (wed. v. Loijs de Malhiaut, commissaris); de erfgen. v. Capt. Charles Rassaert; Blasius Nachtegale; Jan Janss ('gecomen uit gesach' van Jan Pieters Verschure, oud burgemeester van Vlissingen); Daniel Carlier; Adriaen v. Deijnse; Charles de Nire ('gecomen . uit 't gesach'v.d. erfgen. v. jhr Capt. Diederick de Ram; Capt. Dominicle; capt. Hoijmaker; Nicolaes Aernoutss en Jan Huart ('gecomen uit 't gesach'v. Pieter Schautens en de wed. v. Simoen Arents); Jooris de Vos; Marten de Rijcke

Noordpolder, grote- en kleine Butpolder; Vissers- en Eglentierpolder: octrooien

 

92R

1608-03-12

Zie 91V

Aernoutss, Nicolaes (baander)

Visserspolder: 6G

 

93V

1608-03-12

Zie 91V

Aernoutss, Nicolaes

Visserspolder: 31G176R

Gebruiker: Baudewijn Schaepmeester

94V

1608-04-26

Roose, Marcq; Jan Clinckespoore; Joris de Vos ; Marten de Rijcke; Herman Janss ; Gillis Wittewrongel ; Jan de Crauwelaer ; Bouwen Moorthamer (burgers en inwoners v. Axel)

Claess geseijt Reuijte, Cornelis (ten proff. v. Willem Willemss, brouwer te Bergen op Zoom)

Arrest

 

94R

1608-07-04

Wambeeke, Jan van (x wed. v. Simoen Blommaert)

Tacq, Anthonis

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

95R

1608-10-09

Daens, Adriaen (voor de erfgen. v. Capt. Reijgniers)

Anhalt, Court

Axel: huis en erf

 

96R

1609-02-11

Daelman, der erfgen. v. Guillaume

Crauwelaer, Jan de

Verkaveling: het nieuwe huis en het huis gen. "den Rooden Leeu"

Erfgen.: Paulus Daelman fs Guillaumes; andere wezen met voogden Nicolaus Aernoutss, Adriaen Wouters de jonge

97V

1609-02-16

Roose, Marcus (x Betge van der Schorre fa Roelants); Gillis Wittewrongel (oom en voogd v.d. moederl. Zijde v.d. wezen v. Marinis Ellaert gen. Fransken en Hansken)

Jonge, Mr Bonifacius de; Nicolaes Cauw; Daniel Anthoniss; Cornelis Mulocq

Butpolder, de grote en de kleine: bedijking

 

97R

 

Burgemeester en schepenen v. stad en ambacht v. Axel

Verscheure, Pieter (oud-burgemeester v. Vlissingen); Blasius Nachtegale; Andries Stevens; jhr Johan Cornelis de Ram; Bonifacius de Jonge; Nicolaes Cauwe (voor Daniel Antheunis en Cornelis Mulocq)

Butpolder (grote en kleine); Noordpolder; Cappelle-, Vissers- en Egelantierpolder: uitgave voor bedijking

Octrooi op 15-8-1606

102V

1609-04-30

Auxbrebis, Nicolaes

Janss, Pieter

Axel: Houtmarkt: huis en erf

Gebruiker: Philips Stobbeleer

102R

1609-10-24

Suttere fs Lievens, Lieven de (x Janeken Tierens fa Applonius)

 

Overslag:

Borg: Tobias Tierens fs Jacob

103V

1609-12-09

Claess, Nicolaes (won. Vlissingen)

Oudaert, Robbert (zijn neef)

Noordpolder: 36G119R; huis in de Oude Stad

Gebruiker en pachter: Baudewijn Schaepmeester

103V

1610-01-29

Rootschale, Thomas (en voor Bertelmeeus van Revenne en Pieter Meuleman vervangende Marten en Thomas Rootschale en voor de wezen v. Marie sBreen fa Jans en Thomas Rotschale zijn vader)

Geluer, Johan de

Axel: Houtmarkt: een huis

 

103R

1610-02-16

Thierens fs Pieters, Antheunis (gedeelde erfgen. v. Adriaen Thierens die zijn rechtsweer was)

Thierens, Tobias (zijn neef), medeërfgenaam

Zuiddorpe gen. 'de Zijpe': gronden, hofstede met bomen

 

104V

1610-03-05

Greuijt fs Pieters, Pieter (en voor zijn broer Joos)

Vos fs Jans, Pieter de

Zuiddorpe : 27G

Was gekocht v. Pieter Schaut x Catherijne

104R

1610-03-12

Rootschale, Thomas en Guilliame

Joos, Adriaen Pier

Axel : huis en hof waar Aernout Eijerman in woont

Geërfd v. Heer Marten Rotschale † (pastoor te Axel)

105V

1610-03-23

Rootschale, Willem

Neste, Arent van den

Axel: hofstede naast de plaats gen. 'Het Schaeck"

 

105R

1610-03-24

Wouters de jonge, Adriaen (x Janneken dr v. Jaques Reijns)

Pottelberghe, mons. (erfgen. v. Pieter v. Tessele; Guilliame Rotschale

Axel: een huis op de grond v. Guilliam Snoucq x de wed. v. Jaques Reijns

Eerder toebehoord aan Marten Fijcke

106V

1610-03-24

Burghgrave, Joos de; Lieven Campe

Roose, Lieven

Axel: Rechtestraat: huis en hof

 

106R

1610-03-29

Musaert, Mr Jooris (agent en ontvanger v.d. baron v. Morseele

 

 

 

107V

1610-03-24

Claus, Jan (x een dochter van Leunis)

Wouters de jonghe, Adriaen (x een dochter van Jacques)

Axel: 2 ½ R waar Adriaen Verlinde op getimmerd heeft en nu woont

Medecompeterende Guilliaume Snoucq voor zijn vrouw die wed. was v. Jaques Reijns

107R

1610-03-31

Sande Bertholomeeusz, Pieter van de; Jan Heijndricxss (schipper), beide te Bergen op Zoom, erfgen. v. Margriet Claus (laatst wed. v. Pieter Jasperss Betsemeers en daarvoor v. Sijmoen Arentssen)

Gilaers, Jorijna (laatst wed. v. Frans de Tra en Jan van Hecke) geass. met Baudewijn Schaepmeester, Jacob Geijsele en Lieven Debbaut (hare vrienden)

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

109V

1610-04-24

Spueijen, Joris van (x de wed. v. Mr Jan Rogierss geseijt Custemus) voor zijn medeërfgen. Maeijken Rogiers fa Jacobs

Sas, Aelbrecht

Axel: Rechtestraat: huis en hof

 

109R

1610-07-24

Verhaghen, Leenken (wed. v. Anthonis Schuijf) geass. met Joris de Vos

Smit, Jan Anthoniss

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

110V

1610-07-15

Maeght fs Pieters, Pieter de (x Catelijne van de Putte, dochter v. Laureijs x Maeijken Thierens)

Wagenaere, Jan de (poorter van Gent)

Zuiddorpe: aan de Rabatten (waar Jan Thierens was †): 1/3 in de huizen, schuren, stallen met hof en boomgaard; land gen. "de Oude Stede"; land gen "Het Moerken"; land gen. "Andries Steelsstede"; land gen.  "de Mekens"

Tobias Thierens fs Jacob was ook erfgenaam. Landen aangekomen van Adriaen Thierens

110R

1610-08-11

Catoir, Betgen (x Pieter Breskens); Lieven Leensoone

Westhuijse, Magdelene en Joannis van (kinderen v. Lieven x Adriaeneken Catoire, beide †))

Een vlieger en een beker (waarde 50 gulden)

 

111V

1610-08-21

Clinckesporens, Godelieve (wed. v. Pieter de Vrient)

Diricxss, Aernout

Axel: Nieuwstraat: huis en hof

 

111R

1610-08-28

Vriendt, Lieven de (x Barbara dr van Jan de Wilde) en als voogd v.d. wezen v. Pieter de Wilde

Vos, Joris de (x Maijken Jans, erfgen. v. Monnicken Veesaerts † wed. v. Marten de Vogelaere)

Zuiddorpe: accoord over percelen land met gewas

 

112R

1610-08-28

Vos, Joris de (x Maijken Jans, erfgen. v. Monnicken Veesaerts † wed. v. Marten de Vogelaere)

Vos fs Jans, Pieter en Bartholomeus de

Zuiddorpe : Cromhoucke: 4G71R; Varempee: 1 ½ G

 

113V

1610-10-10

Gijsels, Caterine (wed. v. Lieven de Clercq)

Clercq, Jan de

Axel: Nieuwstraat: huis en hof

 

113R

1611-02-15

Horlewin, Jooris

Ouwelecq, Adriaen; Pieter Adriaenss Pierman

Schuld

 

114V

1610-11-24

Burchgrave, Joos de; Lieven Campe

Roose, Lieven

Axel: rechtestraat: huis en hof

 

114R

1611-04-29

Carlier, Daniel

Anthoniss, Daniel

Noordpolder: 14G55R

 

115V

1611-03-25

Lebbens fs Kerstens, Pieter

Putte, Laureijs van de

Overslag: 800R

Jooris Dielman heeft daarop gewoond

116V

1611-03-31

Leijns fa Gillis, Janneken (wed. v. Marinis van Landeghem)

Decker  fs Janss, Adriaen (neef: verkoper is zijn tante)

Waesland: goederen op een hofstede als onderpand

 

116R

1611-07-17

Thierens fs Jacobs, Tobias

Wijmersch fs Lievens, Lieven

Zuiddorpe: land gen. Resp.:  "den Rabatten"; "de Wallen"; "den Clauerbilck"; Den Hoccart"; den Houccardekens"; "de Meijkens"; "den Ouden Dam" en een behuisde hofstede met schuur, duvekeete en fruitstallekens

 

117R

1611-08-30

Musaert fs Mr Jooris, Mr Adriaen (advocaat raad v. Vlaanderen) erfgen. v. jvr. Anna Struvinck fa Geraerts

Vos, Jooris de (x Maijken Janss, erfgen. V. Monincken Beesaerts)

Axel: Noordstraat op de Houtmarkt: een rente (volgens de brieven van 18 oktober 1540) op 2 huizen en op 6G land binnen Assenede

 

117R

1611-11-07

Albers, Pieter (en zijn vrouw) te Sluis

Gillaert, Jan; Benjamin Aernoutss

Noordpolder: 4G100R

 

118V

1611-12-08

Claven, Hans (wedr v. Josijne Hendricx)

Serula, Thomas (voor Caterine Pieters dochter v. Josijne Hendricx)

Testament v. Josijne Hendricx: "cleeren en liewaet" voor haar dochter

 

118R

1611-12-10

Gijsele, Jacob (oom en voogd v.d. wezen v. Jan van Hecke bij Jorijne Gilaerss, nu wed. v. Frans de Tra)

 

Axel: het huis waar de wed. v. Baudewin Schaepmeester woont

Eerder gekocht van Bartholomeus v.d. Sande

119V

1611-12-30

Witte fs Joos, Boudewin de; Mechiel Buijschaert x Margarite de Witte

Schuijf fs Pauwels, Pieter

Axel: huis waar eertijds Pauwels Schuijf woonde

 

119R

1613-04-23

Witte, Joos de (met Bauwen zijn zoon)

Buijsschaert, Mechiel (voor Pieter Schuijf)

Zie 119V

 

119R

1611-12-29

Wittewrongel, Gillis; Hans van Wambeeke (voogden v.d. wezen v. Marinis Ellaert)

Vriendt, Passchier de

Axel: bij de Stadbrugge: huis gen. "de drij Leeukens"

 

120V

1612-03-12

Burgemeester en schepenen van stede en ambacht van Axel

Schaep, Pieter (raadsheer ter admiraliteit v. Zeeland)

Visserspolder: 8G41R

verkoop wegens schulden gemaakt door indijkingen en onderhoud

121V

1612-04-04

Winckele, Thomas van de (postulant v.d. provinciale raad v. Vlaanderen binnen Gent); Lieven v.d. Winckele fs Guillaume (broers)

Aernouts fs Nicolaes, Benjamin

Axel: aan de Houtmarkt nu de Noordstraat: huis en hof

 

121R

1612-04-04

Zie 121V

Herbaut, Zeger

Zie 121V

 

122V

1612-04-04

Zie 121V

Petz fs Janss, Mr Nicolaes

Axel: Noordstraat: huis en hof

 

123V

1612-05-12

Blauier, Mechiel en Johan (broers); Pieter Soij

Gilcas, Marie; Jeron Walem (haar zoon)

 

 

123V

1612-05-12

Gilcas, Marie (en Jeron Walem haar zoon)

Blauier, Gille (haar schoonvader)

Roerend en onroerend goed

Akte is in de franse taal

123R

1612-07-23

Carpentier, Guillaume (x Elisabeth Hoorens)

Vriendt, Passchier de

Triniteit, in de kleine Zoutepolder: 4G

Eertijds gekocht van Mattheus Benne

123R

1612-12-25

Wachtendoncq, jvr. Maria; Pauwels fs jhr Loijs de Malihault (haar zoon)

Aernoutss, Benjamin; Baudewin Schaepmeester

Noordpolder: 8G75R

Kwam van Denijs Piron

124R

1612-10-12

Struvinck fi Geeraerts, Gerard, Jan en Maximiliaen; Mr. Adriaen Musaert fs Jooris

Wielandt, jhr Jan van (baljuw en dijkgraaf van Goereede)

Cappellepolder: 78G

 

125V

1612-10-25

Triel, Maijken (laatst wed. v Jan Boone fs Janss

 

 

Voogden: Matthijs Martens (schepen) en Lieven Janss als naaste vrienden

125V

1612-06-15

Damme fs Lievens, Jan van

Damme fs Lievens, Adriaen (broer)

Zuiddorpe

 

125R

1612-10-29

Aernoutss fs Nicolaes, Benjamin

Clincke, de wezen van Jan (x Tanneken van de Putte)

Noordpolder: 4G; Axel: Rechtestraat: huis en hof

Jooris Vermouwe (oom en voogd), Marcq Roose (medevoogd)

126V

1613-02-04

Nachtegale, Blasius

Claus, Jan

Noordpolder: 4G35R

 

126R

1613-02-08

Burgemeester en schepenen v.d. steden en ambachten v. Axel, Neusen en Biervliet; Heer Willem van Castillo (prelaet v. Boudeloo); Joos Zoete (prior); Philips de Witte (suprior); Philips  Bonem (procuratoir); Jacob Schoorman (kapelaan); Frans d'Hamere

Cauwe, Nicolaus; Jan van Roosebeeke; Jan Serlippens; Jacques Haijman

Oud- en Nieuw-Othene; Genderdijk; Diepenee en in Gravenpolder: schorren, blikken en wateren

 

128R

1613-02-27

Corte, Christoffel de (x Tanneken Dielmans); Hendric Willemss (voor Jan Willaert x Commerijne Sijdelinx te Waterland)

Schepens, Pieter (voor Lieven van Wiemersch, koopman te Gent)

Varempee gen. 'den Brestiermaker": 400R

 

129V

1613-03-02

Cappe, Pieter (x jvr. Willemijne Suviers eerder wed. v. Baudewin Witte) te Assenede; Pieter Frans de Stoppelaere x jvr. Joanna de Witte fa Baudewin

Debbaut, Lieven (voor Johan van Wielant, baljuw en dijkgraaf v, Goereede)

Cappellepolder: 48G200R

 

129R

1613-03-08

Burgemeester en schepenen ; Adriaen van Deijnse (won. Middelburg) x jvr. Catherina de Wachtere fa Pieters); Caterina Struvinck (poorteresse v. Vlissingen) wed. v. Pieter de Wachtere (burgemeester v. Vlissingen); Pieter de Wachtere fs Pieters

Hont, Jan de

Axel: Noordstraat: huis en hofstede

Was eerder van Willem de Makere

130R

1613-04-02

Lente, Jan van; Willem Snoucq (voogden v. Matthijs en Jan Bisschop); Jacques Haeck met Markine (zijn zuster) wed. v. Willem Asscherick

Crauwelaer, Jan de (voor Nicolaes Cauwe)

Westdorpe: 21G "met de zee gemeen en bebloijt"

Toegekomen bij het † v. Pauwelijne Cauwens hun grootmoeder

131V

1613-04-22

Wambeeke, Jan van (x Tanneken Hermanss eerder wed. v. Simoen Blommaert)

Anthonisse, Daniel

Butpolder: 8G schorren; Kleine Egelantierpolder aan de "Westmuelenbecq" 3G

Simoen Blommaert had gekocht v. Hans Blanckaert

131V

1613-05-16

Clercq fs Leunis, Cornelis de

Claus, Jan (x Maijken Clercqs fa Leuniss)

Zevergem (binnen) : de goederen die hij erfde v. Adriaeneken Clercqs

 

131R

1613-08-08

Rijcke fs Andries, Marten de (vvor de erfgen. Heindrick van Deijnse)

Bisschop, Aernout de (procureur voor de raad van Vlaanderen)

Beoostenblij: 20G 'eertijts bosch en ettinge, nu bestaen met rijedt ende gors; Stekene land van Waes: 2 percelen bos en heide gen. "Zaleghem"en "het westeind van de Coeput"

Erfgen.: jvr. Caterine Pit (wed. v. Mr. Joos Petrius (advocaat), enige dochter v. Mr. Lieven Pit x Caterine van Deijnse die een dochter was van Heijndrick van Deijnse x jvr. Catherine van Damme

133V

1613-09-17

Bacx, Jan; Jan Steemaer

Gijsels fa Christoffels, Passchijne

Beoostenblij: 10G gen. "den Bachaut"; 2G gen. "het Houckstuck"; 2G gen. "het Hoochstuck"

 

133R

1613-10-12

Aernoutss, Nicolaes; Jan de Crauwelaer (curatoren v. Jacob Masureel)

Laureijs, Joos (baljuw van Axel)

Koewacht: 28G zaailand en al het hout daaarop

Gebruiker: Lieven de Meij (daarvoor Maximiliaan Tavernier)

134V

1613-10-12

Stad en ambacht van Axel

Schaep, Mr Pieter (raad v.d. admiraliteit v. Zeeland)

Visserspolder: 12G246R (inbegrepen de tragel voor half land)

Schuld i.v.m. het leggen v.e. zeesluis

134R

1613-10-12

Zie 134V

Piron, Denijs (oom en t.b.v. de wezen v. Charles Rassaert)

Visserspolder: 11G202R

Zie 134V

135V

1613-10-12

Zie 134V

Aernoutss, Nicolaes (oud en 'lestafgegaen'burgemeester van Axel)

Visserspolder: 4G204R

Zie 134V

135V

1613-10-12

Zie 134V

Roosbeke, Jan van; Jacques Haijman

Visserspolder: 9G271R

 

136V

1613-10-12

Zie 134V

Hondij, Mr Petrus (predikant te Neuzen)

Eglantierpolder: 11G15R (inbegrepen de tragel v.d. vaart)

 

136V

1613-11-02

Wouters de jonghe, Adriaan (voor Adriaen v. Deijnse won. Middelburg x jvr. Catherine de Wachtere fa Pieters)

Bastiaenss, Leenaert (sergeant onder lnt Jean Labernier)

Noordpolder: 8G

 

137V

1613-11-09

Verloo, Willem (x Maijken Boonens fa Willems)

Leuniss, Adriaen (met consorte, gebruikers v.d. stelle op den "Coeckoeck')

3G: aan de Stofstraat bezuiden het land v. Bette Robbens en beoosten Janne Robbens; 2G: gen. "het Galgevelt"; 6G bij het "Galgevelt"

 

137V

1613-11-14

Laurenss, Domis

Penaij, Pieter; Anthonis Egbert

Een kudde schapen

Onderpand: een hofstede in Triniteit

137R

1613-12-17

Floreijn fs Macharias, de voogden v.d. wezen v. Gillis

Putte, Lauwereijs van de

Zuiddorpe: 5G gen. "Martin Brunen"

Voogden: Pauwels Gijsele fs Jacobs en Cornelis Naeijt fs Janss (vergadering ten huize v. Passchier Timmerman)

138V

1614-01-04

Peltin, Caterine (laatst wed. v. Jan de Caster, eerder v. Hans v. Mechelen)

Schildewaert, Pieter

Een erf met aftrek daarop

Was eerder v. Geeraert Meijt, daarvoor v. Jacob Zeghers

138R

1614-01-27

Wittewrongel, Gillis (oom en voogd v.d. wezen v. Marinis Ellaert x Elisabeth Wittewrongel)

Jonghe, Mr Bonifacius de; Nicolaes Cauwe; jvr. Janneken wed. v. Daniel Anthoniss

Eglantier (kleine): 14G243R gen. "Calle Moenspolderken"

 

139V

1614-01-20

Tacq, Anthonis (timmerman)

Morthamer, Baudewin

Axel : Noordstraat : huis en erf

 

139V

1614-02-03

Crauwelaer, Jan de (voor Robbert de Fuijtter x jvr Livina Gerolfs Cornelis won. Middelburg)

Boreel, Mr Johan (raad en pensionaris v. Middelburg) voor Mr Enoch Sterheucio (predikant te Axel)

Beoostenblij: land

 

140V

1614-02-24

Gijsele, erfgen. v. Christoffel

Steman, Jan

Beoostenblij: 1 ½ G schorre; een deel v.d. hofstede

Ten huize v. Jan v. Castere: Pieter en Geleijn Gijsels

140R

1614-04-26

Veesaerts, de erfgen. v. Monincken

Rootschale fs Thomas, Marten; Drijsincken Maes wed. v. Guilaumme Rootschale

Axel: paijbrief van een huis

Erfgen.: Jooris de Vos x Maijken Janss

140R

1614-04-26

Mueleman, Pieter de (voor Marten Rootschale)

Vos, Jooris de

Zie boven

 

141V

1614-05-07

Damme fs Janss, jhr Levinus van

Vincke, Jan (majoor te Axel)

Axel: Rechtestraat: huis en hof

Verkoper kocht eertijds v. Thomas en Lieven v.d. Winckele

141V

1614-04-03

Beugel, Laureijs (x Janneken Rijsselinck)

Bastiaenss, Leenaert

Axel: Rechtestraat: huis en hof

 

141R

1614-05-14

Nieuwenhuijse, Joos van

Auxbrebis, Nicolaes

Axel: rechtestraat: huis en hof

Kwam van Jacques de Vos

142V

1614-03-29

Steenaert, Hubrecht (x Maijken Boons fa Gillis)

Boone, Willem

Beoostenblij: een part en deel : gen. "in den quaden Coop"

 

142V

1614-04-07

Wouters de jonge, Adriaen (voor de erfgen. v. Guillaume Snouck te Gent)

Smit, Adriaen de

Axel: Houtmarkt: een huis

Erfgen.: zijn wed. jvr. Anna de Keerle; zijn kinderen (ooms zijn Jacques Bonble en Daniel Stevens)

143V

1614-04-07

Roose, Caterine (wed. v. Jacques Roose)

Stoffels geseijt backer, Bernaert

Axel: Noordstraat: huis en erf

In presentie v. Cornelis v.d. Schore en Michiel Muijts

143R

1614-04-24

Mechielsen, Lieven (x Paschincken wed. v. Joos Goeman)

Auxbrebis, Nicolaes

Axel: een huis

 

143R

1614-04-05

Tacq fs Geeraerts, Jan; Jacques Tack (zijn zoon)

Tacq fs Lievens, Anthonis

Axel: aan de Korenmarkt: een behuisde hofstede

 

144V

1614-05-06

Castillien, Willem van (abt van het klooster Boudeloo)

Roosbeke, Jan van; Jacques Haijman (voor Jacob en Johan Boreel)

Beoostenblijbenoorden: 94G51R geïnundeerd land

 

146V

1614-05-06

Boonem, Philips van (voor Anna v. Crombrugge, abdisse van het klooster en hospitaal van de Bijloque te Gent)

Zie 144V

Beoostenblijbenoorden: 97G227R

 

147R

1614-05-06

Zie 146V

Zie 144V

Beoostenblijbenoorden: 21G

 

149R

1614-05-06

Zie 146V

Zie 144V

Genderdijk, in de 'mond van de guele van Campen': 400G

 

151V

1614-05-06

Zie 146V

Roosbeke de oude, Jan van; Jacques Haijman (voor Nicolaes Cauwe, rekenmeester v.d. grafelijkheid v. Zeeland en Jan Serlipeens, burgemeester v. Axel en Neusen)

Zaamslag (west): 91G140R (gemeen met de zee)

 

152R

1614-05-06

Zie 146V

Roosbeke, Jan van; Cornelis Wielant; Jacques Haijman

Poekepolder: 38G

 

154R

1614-05-12

Verstrate, Jooris

Struvinck, jvr. Catharina (x Pieter de Wachtere te Vlissingen)

Schuld wegens landpacht

 

155V

1614-07-01

Claux, Jan (x Maijcken Clerckx fa Leuniss)

Aernoutss, Nicolaes (burgemeester)

Axel: het erf v.d. zoutkeete

Aangekomen v. Guillaume Hauwaert

155R

1614-07-05

Wouters de jonge, Adriaen (voor Jan Reijnheere en Josijne Damers laatst wed. v. Jan Pijn)

Muijte, Jan

Axel: Rechtestraat: huis en hof gen. "de Pijnappel"

 

156R

1614-05-03

Pau, Willem de (x Maijcke Kesels), voogd van zijn 3 kinderen

Vos, Jooris de; Jacob Gijsel

Eglentier : 3G79R ; Axel : huis en hof (accoord)

Daniel Venloo is oom v.d. wezen

157V

1614-07-11

Gijsele, Jacob van (als vader en voogd)

Hecke, Aernout van; Pieter de Vlieger (ooms)

Accoord over het moederlijk goed

 

157R

1614-07-28

Schaepmeester, Baudewin (grootvader v. Maijcken Schaepmeester fa Jacobs, dochter v. Jacob † en Perincken Fackes)

Debbout, Lieven; Jan de Clercq

Accoord over het vaderlijk goed

 

158V

1614-07-28

Zie 157R

Venneman, Jan (vaandrig v.d. Capt. Gistelle, schoonvader v.d. moeder v.d. wees)

Accoord

Borgen: Jan de Clercq; Nicolaus Auxbrebies; Jan Claus

158R

 

Verhaghen, Pieter

Putte, Laurens van de

Overslag: behuisde hofstede

Akte niet afgemaakt!

159V

1614-10-11

Hecke, Pieter van

Meijere, Lieven de

Beoostenblij en Moerbeke: land

Geërfd van zijn moeder Catherine Clappaerts fa Pieters

159R

1614-10-11

Gijsels fa Christoffel, Passchijne

Slijcke, Joos van de

Beoostenblij en Zuiddorpe: land

Kwam van: Jan Boone; Loij de Jagere; Pieter Tweecruijse; Jan de Hooge; Jan van Hecke

159R

1614-10-11

Zie boven

Stemaer, Jan

200R

Land is onverdeeld met Jan de Vos

160V

 

Zegers fs Joris, Appolonius

Clinckespore, Jan

Axel : Rechtestraat : huis en hof

 

160R

1614-11-20

Horlewijn, Jooris

Clincke, Jan (x Tanneke van de Putte)

Axel: aan de Korenmarkt: huis en hof

 

160R

1614-11-22

Morthamer, Boudewin

Pau, Willem de

Schuld

 

161V

1614-12-13

Arentss, Joos (x Stoffelijne van Gentbrugge dochter van Christoffel en Laurijnken de Bats)

Rijcke, Marten de (neef van Stoffelijne)

Westdorpe: landen gen. "'t Stuck voor den Dam' resp. 'het  Stuck achter de Buijster' en 'de Woelmusch'

 

162V

 

Rijcke, Marten de

Cauwe, Nicolaes

Westdorpe: 16G schorren en 'blecq'

 

162V

1614-12-04

Vos fs Janss, Jan de

Cauwe, Nicolaes

Westdorpe: 11G schorrenlanden

Geërfd van zijn vader, broers en zusters

162R

1614-12-04

Maes fa Jans, de erfgen. van Perincken

Lauwaert, Lieven en Gillis (ook erfgen.)

Westdorpe: hofstede met land achter de schuur gen. :resp.: "Blocxstraatje"; "den Zeggenbilck"; "aan de ouden Meulewal"; land in het water v.d. geule v. "Bucxgate"

Erfgen. Simoen de Rijcke fs Andries (zoon); Tanneken de Rijcke fa Andries † (zuster) x  Jacob Gijsel (met kinderen Perijncken Gijsels fa Jacobs x Joos Minnaert; Jacob Gijsel Jacobss)

163R

1614-12-04

Rijcke fi Andries, Andries en Marten de

Rijcke fs Andries, Simoen de

Westdorpe: 27G (wegens  uitkoop) op de landen gen. Resp.: "het"Cruijsevelt"; "thoger Cruijcevelt"; "t Schoorelant"; "Schippersbelck"; "den Elscant"; "de Wallekems"

Moeder was: Stoffelijne van Gentbrugge fa Janss

164R

1614-12-29

Debbaut, Lieven

Horlewin, Jooris

Een rond 'crakeelschip' van 4 jaar oud

 

165R

1615-01-01

Troijen, Jan Anthonis

Morthamer, Baudewin

Axel: Noordstraat: huis en hof

Betimmerd door Gillis Wittewrongel

166V

1615-06-13

Schaepmeester, Boudewijn; Jacob Gijsel (bijstaande voogden v.d. wed. v. Jan Bouwens)

Rogiers, Cornelis; Jan de Crauwelaer

Hulsterambacht: een hofstede

Accoord over het vaderlijk goed v.d. 2 wezen v.  Cornelis Bouwens † (broer van Jan); Cornelis en Bartholomeus Rogiers (halve broers van Jan en Cornelis Bouwens), Digne Rogiers † x Rogier de Stercke †.

166R

1615-01-06

Gerolfs, Joanna (x Nicolaes geseijt Collaert de Schietere)

Lettaert, Mr Jan

'den roof ende buijtendelfven van alle den turf die gelegen zijn in' 7G vennen

 

167V

1615-01-12

Schoone fs Aernouts, Jacques

Visch, jvr. Leonaora de

Zuiddorpe : een hijpotheek

 

167R

1615-01-16

Hole fs Jacques, Lodewijck van der

Broucke, Jan van de

Axel: op 't oostend: huis, hof, schuren, stallen en 'duvekeete'; land gen. "de Verloren Cost'; land in de Eglantier

Gebruiker: Boudewin Morthamer

168R

1615-02-09

Fiers, Catharina (wed. v. Jacques dHont) met haar zoon Lieven dHont

Claus, Jan

Axel: huis en erf

 

169V

1615-03-04

Mechiels fs Bartholomeus, Bertholomeus

Backer, Guillaume de

St. Andries (Beoostenblij) ; een "coornwintmuelen"

 

169R

1615-03-04

Zie 169V

Zie 169V

St. Andries: een huisje bij de molen

 

169R

1615-03-11

Crekel, Abraham de (x Lievijne van Hulse) te Moerbeek

Aernouts, Benjamin

Axel: een "vaque plaetse"

 

170V

1615-03-11

Hont, Aernoudt d'

Crekel, Abraham de; Benjamin Aernouts

 

 

170V

1615-04-03

Bonble, Jacques (x Tanneken Snouck fa Eloij); Daniel Stevens (x Janneken Snouck fa Eloij)

Claus fs Janss, Jan

Axel: aan de Korenmarkt: huis met de poort, stallen en "bleeckstede"

Getekend: in de herberg gen. "de Dobbeltange op 't Sluijseken"

171V

1615-04-03

Zegers, Appolonius (griffier van Laren) voor Jacques Bonble en Daniel Stevens

Claus, Jan

 

 


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net