Index op transporten Axelambacht,
oost van de Blije, 1652-1663
(inv.nr. 679)

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet


- de in dit register genoemde belendingen zijn ook beschikbaar -

 

blz.

datum

verkoper

koper

waar en wat

bijzonderheden

           

1R

1645

Richebourg, Adriaen (poorter en inwoner v. Gent)

Bouwens, Sijmoen

Zuiddorpe en Beoostenblij: 76G82R enz

Pachters: Joos de Muijnck en de wed. v. Joos Raes

2V

1652-04-11

Lamotte geseyt Damast, Philippe Albert (notaris)

Godefroit fs Philips, Lenart

St. Eloijs: gen. 'Den Crommenhouck' 50 á 55G

 

3V

1652-04-13

Coolbrant fs Loys, de erven Marten

Martenssens, Heijndrick; Pieter Jansens; Hans de Visch (allen inwoners v. Philippine) voor de heer Manteau v. Dalem (wethouder Tholen)

Zaamslag, Riedijk, Wulfsdijk en Beoostenblij: landen en schorren 'liggende gemeen metter zee'

 

4V

1652-04-13

Vrient fs Jans, Adriaen de (geboren op de Oudeman, won. Biervliet); Francois Corthals fs Lievens (won. in de St. Pieterspolder bij Philippine)

Manteau van Dalem, Pieter

Onbedijkte landen, slikken en schorren

 

5V

1652-04-11

Crauwelaer, Pauwelis de; Johannis Clous; luitenant Vassij

Thuijl van Serooskercke, jhr Jeronimus van (heer v. Stavenisse)

Koegors en Pereboom: 1e en 8e kavel: 74G136R schorren enz.

 

5R

1652-04-13

Hendricx, de erfgen. v. Janneken (x Geerolf Buijteman)

Mattijssen, Jacques

Beoostenblijbezuiden: 42G118R (ingedijkt en ongedijkt)

 

6R

1652-04-13

Danckaert, Jacob (landman won. Ambacht Ter Neusen) voor Witten Wittens (v.d. heerlijkheid v. Dierxlant) en Cornelis Vaens (schepen en thesaurier v. Dordrecht)

Copal, Mr. Anthonis en Martinis

Zaamslag : 29e kavel : 1G64R

 

7R

1652-03-18

Bentel, Jan (voor de kinderen v. Geert Everdeijs)

Thuijl de Serooskercke, jhr Arent de; Pauwels de Crouwelaer

Beoostenblijbenoorden: 64G schorren (waren v. Joos Everdeijs)

Kinderen: Tanneken Everdeij (x Marinis Lindertss van den Hees (te Tholen); Cornelia Everdeij; Michiel en Willem Everdeij

8V

1652-05-16

Bovije, Heijn (x Mayken de Clercq) won. Axel; Jan de Clercq (broer)

Goch, Adriaen van (won. Vlissingen)

But- en Noordpolder: 30G

Akte doorgestreept

8R

1652-05-16

Bouwens, Joos

Danckaert, Jacob

Schuld van 42 ponden

 

8R

1652-03-26

Baert, Gillis; Joos Vlaminck geass. met Mathijs Ziel (voogden)

Beyaert, Jaques

St. Andries: behuisde hofstede, schuren, stallen en 4G20R

Voogden v. moederszijde v. de wezen v. Adriaen en Joos Verberckmoes

9V

1652-05-28

Hilleweruey, Henrick (voor Henrico Moriconi x Clara Verschueren te Antwerpen)

Salmaty, Desoomio; Nicolaes Qualconi

Ferdinanduspolder: hoeve met huizen, schuren, stallen en 62G

Was van Jan Martens (grootvader v. Clara Verschueren)

9R

1652-06-25

Crauwelaer, Pauwels de (comies en schepen) voor jhr Caspar de Maurignault (x jvr Agnes Boreel)

Strenge, Johan van der (ontvanger generaal van Zeeland)

Zaamslag: 14e, 3e, 20e en 31e kavel: 80G50R

 

10R

1652-06-28

Rijcke, Andries de (schepen); de vendumeester Cornelis Lammens

Jonge, de erfgen. v. Johanna de

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

11V

1652-07-08

Wasteels, Mr. Hendrick (oud burgemeester v. Zuiddorpe en Beoostenblij) x Maria Cappe; Pieter Cappe fs Mr. Lievens (oudoom van Maria en broer van haar grootvader Jacob), Anna Cappe (zuster v. Lieven) x Adriaen v. Hille

Tuijl de Serooskercke, Arent de (heer v. Soelekercke)

Beoostenblijbenoorden: 30G nog onbedijkte landen

 

12V

1652-07-11

Driel, Louwerijs Louwerijss van (won. Nijmegen) bij het † v. Jan Lodewijcks van Driel (ambachtsheer v. Piershil, grootvader)

Wiringhen, Albert Pieterss van (won. Woerden)

Oud Zuiddorpepolder en Beoostenblij: 1/5e v. 70G

 

12R

1652-07-11

Copal, Martinis (rentmeester te Vlissingen) en Antonis (oudschepen en raad ald.)

Huijbert, Mr. Adriaen de (advocaat en raad te Zierikzee) ; Rutsert Moghe (koopman ald.)

Zaamslag: 8e kavel: 25G55R

 

13V

1652-07-20

Hermansen, Herman

Carpentier, Jan

Kromstevenschuit

 

13R

1652-07-10

Bomble, Andries

Lippens, Pieter fs Philippus (won. Zuiddorpe in de Moestraat)

Zuiddorpe: 2G84R

 

14V

1652-08-12

Swager, Jan Sijmenss

Swammer, Jacob Jans van

Ruil van een 'burch scheepje" met een pont scheepje

 

14R

1652-08-15

Leenderss, Gerrit

Hubertss, Cornelis

Ruil van een "sijcker schepken'met een pont scheepje

 

14R

1652-02-28

Rijcke, Andries de

Rasenberg, Mr Anthonine van (als voogd v.d. wezen Isebeen en Jenette fi van Daniel de Wijspelaer)

Schuld: onderpand: zijn huis, erf en schuur en paarden en koeien

 

15V

1652-03-02

Hont, Steven de (x Geertruyt Hanalt †, zij was eerder wed. v. Merten Vernimme)

Cock, Jan de (x Calintje Vernimme fa Mertens); Jan Verhelst (x Maeijken Vernimme); Fransintgen Vernimme

Axel: Rechtestraat: een huis

 

15R

1652-07-10

Brigodde, Philips de (heer v. Zart en Havezart in Artois)

Hubert, Mr Adriaen de

Beoostenblijbenoorden: 52G schorren

 

16V

1652-07-10

Pierssens, Pieter (voor Octavi de Bauchy, heer v.d. Vijnere)

Looper, Bartholomeus de (luitenant)

St. Mark, fort (Nieuw Zuiddorpe): 4G65R

 

16R

1651-04-11

Meijere, Pieter de (penningmeester v.d. polder v.d. Riede)

Breyaert, Jaques

Riede, polder van de: 12G169R

 

17V

1651-04-11

Zie 16R

Zie 16R

Riede, polder van de: 9G46R

 

17R

1652-09-23

Bogaert, jvr. Barbara (wed. v. Jan Snoucq)

Ghijselinck, Thomas (schepen te Gent)

Zuiddorpe (in de nieuwe dijkagie): 60G volprezen land met huizen, schuren en stallen

Pachters: Adriaen de Muijnck en Jaques Thierens (akte doorgestreept)

18R

1652-06-01

Vos, de erfgen. v. Anthonis de † (x Maghdaleene Lippens)

Lippens, Magdaleene

Zij blijft in "commer en bate"

Erfgen.: Anna de Vos (x Jan van den Bogaert); Pauwels de Vos; Janneken de Vos (x Charels Deffersile); Marie de Vos

18R

1652-09-23

Ruijschere, de erfgen. v. Guilleaume de

Vos, de wed. v. Anthony de (zie boven)

Beoostenblij: 5G

 

19R

1652-09-02

Wasteels, Mr Hendrick de

Verberckmoest, Matteeus (voor dijkgraaf Manteau van Dalem)

Canisvliet en St. Eloij: 30G

 

20V

1652-06-22

Voorde, Mr Marcus van de (voor jhr Gerom Borluijt, heer v. Ste Denijs en Bouckele)

Haijman, Jacob Claijss; Adriaen de Mets; Petronelle Haijman (wed. v. Joan v. Roosebeeke)

Otene (Nieuw): tienden

 

20R

1652-07-10

Meersche, Pieter van der (voor Philippe Albert de Lamotte geseijt Damast, notaris)

Anders, Don Francisco de St (kapitein) (x Marie Philippe de Lamotte)

St. Eloijs : om te verpachten : huizen, landen, visserij en vijvers

 

23R

1652-11-03

Goede, Cornelis Jobss de

Lendersen, Gerrit

Ruil v. pontscheepjes

 

23R

1652-11-13

Maerschalck, Tanneken (wed. v. Gijsbrecht v. Hijften)

Ruijssentvelt de jonge, Jan (won. Vlissingen)

Axel: Rechtestraat: huis, erf en achterhuis

 

24V

1652-11-13

Sijmenss, Jan (van Rotterdam)

Schuijtemaecker, Jacob Janss (uit Tereijcken)

Ruil van een 'burchschuit'met een 'pontschuit'

 

24R

1652-11-07

Willemss, Boudewijn

Pieterss, Willem

Zouterspui (in de Egelantier): een houten huis

 

24R

1652-11-30

Rochus, Jaspar

Pouchin, Jaecques

Zouterspui : een huis

Vendumeester: Jaecques Lagrae ; borgen: Davit Vervenne; Geleijn Pieters

25V

1652-08-10

Chantrine dict Brouxsault, jhr Ferdinande (commandeur te Sluis) voor familie de Ram

Clous, Pieter

Axel : Rechtestraat : 2 huizen met erf

 

25R

1652-11-27

Boreel, de erfgen. van Jacob (heer v. Duynbeke, Westhove, ambachtsheer v. Domburg)

Maurignault, C. de (x Agnes de Boreel)

Zaamslag en Poekepolder : verkaveling van landen

 

27V

1652-12-21

Bouwens, Jaecques

Bouwens, Jan (broer)

Al zijn erfgronden, beesten, roerende en onroerende goederen

 

27V

1653-01-17

Notier, Lambrecht (62 jaar) en Adriaen de Coninck (55 jaar). Zij hebben gekend Pieter Willaert geboren te Beoostenblij (†, zonder kinderen gevlucht van den Oudenman binnen de heerlijkheid Watervliet), broer v. Jan Willaert d'oude en oom v. Jan Willaert de jonge (won. op Waterland)

 

 

Adriaen de Coninck heeft bij Pieter Willaert gewoond als knecht en is uit zijn huis getrouwd, Pieter Willaert zou nu bij de 100 jaar zijn

27R

1653-01-17

Willaert fs Jans, Jan

Lammens, Jan

Beoostenblijbenoorden: 8G21R schorrenlanden

Verkoper heeft de landen verkregen bij het † van zijn vader en zijn kinderloze ooms (Pieter en Jacob Willaert)

28V

1652-09-15

Clous, Pieter (diaken v.d. 'Duijtsche gemeijnte'te Vlissingen)

Joossen, Adriaen Pieter

½ en 1/3e in een huis met erf

In dit huis is † Guilliame de Backer (x Janneken Keijsers, † te Vlissingen in het Gasthuis)

28R

1652-01-20

Denijs, Cornelis (oudschepen v. Axel en Neusen) voor de erfgen. v. Hester Hildernisse wed. v. Joan Boel (burgemeester v. Neusen)

Beveren, Francois van (oudschepen en ontvanger v. Neusen)

Zouterspui (in de Egelantier en langs de Sparcxpolder): 1/12e in 21G

 

29V

1652-08-03

Dicken, de erfgen. v. Adriaen Cornelissen

Machielsen, Cornelis (koopman te Middelburg)

Zaamslag: 40e kavel (bedijkt door Johan v. Roosebeke): 9G met de vruchten

Erfgen.: Geerolf Buijteman (wedr. v. Janneken Heijndricx, eerder h.v. v. Adriaen Corneliss Dicken); Cornelia Cornelissen (x Jaques Mattijssen); Marija Cornelissen (x Francoijs Willems); Heijndric en Claeijs Cornelissen (minderj.)

29R

1652-01-27

Bovie, Heijndric

Clerck, de wees v. Jan de

But-, Noord- en Egelantierpolder: verkaveling

 

29R

1652-09-15

Verberckmoes, Matteus (voor Philips Wouman)

Schueijtre, Cornelis de

Nieuw Zuiddorpepolder: ½ v. 5G160R

Aangekomen door successie v. Jan Martens Versluijs (die had gekocht v. Bouwen Thierens)

30R

1652-10-12

Verberckmoes, Mattheus (voor de wed. v. Joos van der Meersch)

Verberckmoes, Joos

Zuiddorpe, naast het kerkhof: huis, hofstede met 68R cijnsgrond

 

31V

1652-11-19

Vermere, Pieter (won. Zuiddorpe) voor Adriaen Senoetsen en Francoijs Adriaenss

Janssens, Mattheus

Stoppeldijk: ½ v. 44G en 6G cijnsland op Campen en ½ v. de meubelen, beesten, huizen, schuur

 

31R

1653-02-03

Minnaert, de erfgen. v. Jan Martensz

Cantrijne dict Brouchoult, Ferdinande

Beoostenblijbenoorden: recht en pretentie van landen in de dijkagie

Erfgen.: Quijntijntie Minnaerts fa Jans (x Jan Blanckaerts); Pieter Raes fs Domisijne Minnaerts fa Pieters; Neelken Minnaerts fa Jans (x Chrijspijn de Winne); Adriaen Minnaert

32R

1653-02-18

Jans, Maria (wed. v. Joan Willant); Adriaen Willant (zoon);  Franchoijs de Smittere (rentmeester v.d. prins v. Oranje) x Cornelia Willant; Joan en Philips Willant

Crauwelaer, Pauwels de

Cappelle- en Visserspolder : tienden

 

33V

1653-02-23

Jans, Maria (wed. v. Joan Willant); Adriaen Willant (zoon)

Smijtere, Franchoijs de (rentmeester) ten proff. v. Pauwels de Crauwelaer

Zie 32R

Akte is doorgestreept

33R

1653-02-10

Zie 33V

Lievens, Jan (landman won. Westdorpe)

Zie 32R

Akte is doorgestreept

34V

1653-01-18

Croppenburgh, Severeijn

Artoijs, Nicolaes

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

34R

1653-02-18

Geldoft, Pieter

Cappe, Ferdinande

Land

 

35V

1653-02-24

Schoemaker, de erfgen. v. Jacob

 

Verdeling

Erfgen.: Lucas de Schoemaeker fs Jacob; Adriaen de Coninck fs Guljaem (x Josijne Schoenmaekers fa Jacobs †, haar drie kinderen: Maeijcken de Coninck (x Jannis Segers); Adriaen en Lucas de Coninck)

35R

1653-02-22

Verstrate, Joris

Croppenbergh, Severeijn

Axel: Rechtestraat: huis en erf

Martijntgen Baecke † (x Pieter Moorthamer en later x Joris Verstrate)

36V

1653-02-22

Cock, Jan de (voor de erfgen. v. Catrina Anthonis x Artus Aijnscom, Engels koopman)

Bentel, Jan

Ferdinanduspolder: 60G192R landen met plantsoenen en huizen

 

37V

1653-02-22

Hap, Jonas d' (deken); Jan Bentle en Franchoijs Ellaert (van het Schuttersgilde)

Clous, Jan (burgemeester)

Axel: Het gebruik v. 'garsingen'van het Schuttershof. Hij moet ook de doornhaag onderhouden. Hij mag klaver zaaien.

 

37R

1653-02-22

Bovij, Hendrick (x Maeijken de Clercq)

Clercs, Elisabeth (wed. v. majoor Pieter Vincke)

Egelantier: 6G; Butpolder: 3½G.

 

38V

1653-02-03

Bruijne, Adriaen de; de wed. v. Bouen de Bock

Lippens fs Christoffels, Jan

Oud Zuiddorpe: 1G8R rietvennen

 

38R

1653-02-28

Zie 37R

Lammens, Pieter (griffier)

Noordpolder : 9G

 

39V

1653-03-01

Burgemeester en schepenen v. Axel en Axelambacht

Hermans, Jan

Axel: erf gelegen achter de schuur v. Jan Hermans

 

39R

1653-02-22

Vos, Pauwels de (voor zijn moeder)

Martin, Nicolaes (won. op St. Andries)

St. Andries (Beoostenblij, bedijkt in 1634): 2 partijen v. Landen

 

40R

1653-03-22

Zie 36V

Bentel, Jan

Zie 36V

 

40R

1653-03-23

Sesselaer, Abram

Swaen, Jan van

Axel: Noordstraat: een huis

 

41V

1653-03-06

Boone fs Jans, Jan (zijn grootvader was Jacob Boone, broer v. Pieter Boone geseyt Cock)

Vincentius, Johannes; Dirrick Willemss Breeckvelt

Beoostenblijbenoorden: schorren, slikken en blikken in de a.s. dijkagie

 

41R

1653-03-05

Velde, Joris van de

Labeecke, Efrem (wagenmaker)

Axel: aan de Landpoort: cijnsgrond

 

41R

1653-04-10

Ellaert, Francois

Ellaert, Marques (zoon)

Axel : Rechtestraat : een huis

Marinis (Marques) Ellaert verkoopt aan zijn vader een huis en hof aan de Korenmarkt

42V

1653-03-31

Moorthamer, Jacob (won. Ter Neusen)

Cornelissen, Jacob (won. Axel)

Axel: tegenover de 'Ketenput': huis en erf

In de kantlijn: Anna Muijtten (x Jacob Cornelissen, schipper van alhier tegenwoordig in Holland)

42R

1653-04-29

Ellaert, Marinis

Piesens, Jan

Axel : Rechtestraat : huis en erf

 

43V

1653

Wesepoel, Pieter

Courtbende, Baltesar van

Beoostenblijbezuiden: 10 á 12R

Onderpand: z'n huisje dat hij zelf getimmerd heeft

43V

1653-02-19

Willant, de erfgen. v. Johan

Crouwelaer, Pouwels de (comies)

Austrischepolder (bij Sas van Gent): land

Erfgen.: zijn wed. Marija Jansen; Adriaen, Jan en Philipus Willant; Cornelia Willant (x Franchoijs de Smijtere (rentmeester)

44V

1653-05-06

Crouwelaer, Pouwels de

Lammens, Pieter (griffier)

Oude Egelantier : 6G225R

 

44R

1653-03-20

Cruninghen, jhr Emmerij van (baljuw stad en ambacht v. Axel, Neusen en Biervliet)

Decker, Pauwels Geleijnssen (rentmeester)

Zaamslag: 20e kavel: 3G32R

 

45V

1653-05-03

Ellaert, Francoijs

Joos, Adriaen Pieter

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

45R

1653-05-13

Voorde, Marcus van de

Bruggeman, Gillis (x Adriaene Geldolf)

Beoostenblij, in de Rietpolder: 4 á 5G

 

46R

1650-01-29

Geurman, Cornelis (dominee te Hulst) voor Margaretha Oems (wed. v. Johan Sijmonss in der Velden, dijkgraaf)

Elfdijck, Cornelis Claes (oud burgemeester v. Middelburg)

Stoppeldijk: 3 partijen volgerland

 

47V

1553-04-26

Duijck, Johan le (procureur te Neusen) voor Anthonij Copal (raad en oudschepen v. Vlissingen)

Splinter, Cornelis (oud burgemeester van Den Haag) x Johanna Copal (enige erfgen. v. Martinus  Copal (licentiemeester te Vlissingen) ter accept. v. Evert Corneliss (secretaris van de landsvierschaar te Vlissingen)

Zaamslag: 29e kavel: land

 

47R

1649-03-22

Baronnagie, Mr Joris (pastoor St.  Nicolaaskerk te Gent) erfgen. v. Bernert Baronnaigie enz.

Roosbeke, Jan Abrahams van (koopman te Middelburg); Adriaen de Mets fs Louris (koopman te Gent)

Axelambacht: Schorrenlanden en tienden

 

48R

1653-06-27

Manteau van Dalem, Pieter (dijkgraaf v. Canisvliet)

Mogge, Pieter (koopman te Zierikzee)

St. Eloijs

Stond op naam v. Anthony Vos en Pieter Praet (akte doorgestreept)

49V

1653-06-21

Zie 48R

Bos, Geeraert van den (tavernier te Sas van Gent)

Canisvliet: hypotheek op 60G

Akte doorgestreept

49V

1653-06-17

Piron, Johan (schepen); Jan Vermuijen (griffier) (beide te Neusen)

Decker, Pauwels Geleijnssen (rentmeester)

Zaamslag: 27e kavel: 2 percelen hoofd- en volgerland

Verkopers: voogden v.d. wezen v. Daniel de Wispeleer

50V

1653-06-25

Toorens, Andries (schepen) voor Bonifacius Cau (baljuw v. Vlissingen)

Meijden, Johan van der (gecommitteerde v.d. Staten Generaal)

Canisvliet (Westdorpe): 6e kavel: 75G

 

51V

1653-08-20

Rijcke, Andries de

Rassers, de erfgen. v. luitenant

Axel: Rechtestraat: zijn huis en schuur als onderpand wegens schuld

 

51R

1653-07-05

Bentle, Jan (ontvanger v.d. tienden sinds 1648)

Sael dit Baradot, kapt. Johan

Austrijsenpolder: tienden

 

51R

1653-07-01

Willant, de erven v. jhr Johan

Bruwese, kapt. Jacob van (x Leonora de Lafale)

Cappelle- en Visserspolder: tienden (onderpand)

Erfgen. zijn kinderen: Adriaen, Johan, Philips en Cornelia Willant

52V

1653-07-05

Manteau van Dalem, Pieter (dijkgraaf)

Studler van Surck, jhr Anthonis (heer v. Bergen)

Canisvliet: 1e en 2e kavel: 75G

 

52R

1653-07-04

Roosbeke, Sussanna van (erfgen. van Johan van Roosbeke d'oude)

Haijman, Jacob Claessen (bewindhebber O.I.C.)

Genderdijk; 's Gravenpolder; Diepenee; Oud- en Nieuw Otene, Poekepolder: totaal 36G34½R ter indijking

 

53V

1653-04-30

Ockers, Johan (baljuw te Zierikzee) voor de erfgen. v. Bonefacius de Jonge (raadpensionaris Walcheren)

Crouwelaer, komies de

Nieuwe Egelantier (bedijkt 1648): 10G221R

Erfgen.: Michiel v. Kinschot (raadpensionaris Delft); Johan de Jonge (heer v. Oosterland); de wezen v. Bonifacius de Jonge † (schepen en raad Zierikzee); Bonifacius v. Vrijbergen (pensionaris stad Tholen, schoonbroer v. Nicolaeijs van der Haeren)

53R

1653-07-23

Struijvinck, de erfgen.

Hubert, Mr Adriaen de (raad Zierikzee); Jannis Claus (burgemeester); Pieter Manteau v. Dalem (dijkgraaf)

Beoostenblijbenoorden: schorrenlanden

Erfgen.: Passchier Willecom (x Elisabeth Turf fa Jans); Baltasar en Margriete Turf, kinderen v. Jan † en Janneken Struijvijnck fa Michiel (die een zoon was van Willem Struijvijnck)

54V

1653

Cocq, Pieter de

Crouwelaer, de comies de

Austrijssenpolder: vruchten te velde; Axel bij de Stadsboombrugge:huis en erf. Onderpand wegens schuld.

Datum ontbreekt. Fol. 54R t/m 55V ontbreken

56V

1649-05-02

Zie 54V

Zie 54V

Zie 54V

Borgen: Andries de Rijcke; Pieter de Visscher; Severijn Croppenburg; Jacob de Bruijne

56V

1653-07-17

Dicken, de erfgen. v. Adriaen Cornelis

Michielsen, Cornelis (koopman te Middelburg)

Zaamslag: 40e kavel (bedijkt door Johan Roosebeke): 9G220R met de vruchten

Erfgen.: Geerolf Buijteman (wedr. v. Janneken Heijndricx eerder h.v van Adriaen Cornelis Dicken); Jacques Matijssen (x Cornelia Cornelissen); Francoijs Willems (x Marija Cornelis); Heijndrick en Claeijs Corneliss

57V

1653-08-22

Clous, Jannis; Pouwels de Crauwelaer; Pieter Dassevael; Pouwels Geleijnssen Decker (als dijkgraaf  en gezworenen van Zaamslag en annexe polders)

Nisse, Geerard van der Nisse (ridder, heer v. Zaamslag, Noten en Aandijk)

Zaamslag: 163R dijk van het 'Windgat'langs de 7e kavel tot de 'scheijtsloot'v.d. 8e kavel: lang 163R

 

57V

1653-08-22

Zie boven

Zie boven

Zaamslag: 121R dijk v.d. 8e kavel

 

57R

1653-08-22

Zie 57V

Zie 57V

Zaamslag: 367R dijk v.d. sluis in de Poekepolder tot aan de Groenendijk v.d. Cappellepolder

 

58V

1653-08-22

Zie 57V

Zie 57V

Zaamslag: 162½R dijk v.d. Serlippenspolder en van daar met een 'ombocht' tot aan de 'scheijtsloot'tussen de 5e en 6e kavel

 

58V

1653-08-22

Zie 57V

Zie 57V

Zaamslag: 16½R dijk langs de 10e kavel

 

58R

1653-08-22

Zie 57V

Zie 57V

Zaamslag: 85R dijk voor de 13e kavel

 

58R

1653-08-22

Zie 57V

Zie 57V

Zaamslag: 333R dijk: langs de 16e kavel

 

59V

1653-08-22

Zie 57V

Zie 57V

Zaamslag: 287R dijk voor de 15e kavel

 

59R

1653-08-22

Zie 57V

Zie 57V

Zaamslag: 195R dijk voor de 9e kavel

 

59R

1653-08-22

Zie 57V

Zie 57V

Zaamslag: visserij strekkende v.d. nieuwe zeedijk liggende door het Gat van Noten tot aan de grote kraag gen. 'het Otensche gadt'

 

60V

1653-08-22

Zie 57V

Zie 57V

Zaamslag: visserij strekkende v. bezuiden de "groote Crage' liggende door het Notense Gat tot aan Zouterspui

 

60R

1653-08-22

Zie 57V

Zie 57V

Zaamslag: visserij strekkende van de Lange Kruisweg tot de Zuidweg tussen de kavels 38, 40 en 41

 

60R

1653-08-22

Zie 57V

Zie 57V

Zaamslag: visserij strekkende van de lange Kruisweg tot aan de Zuidweg tussen kavel 39 en de blikken onder de Cappellepolder

 

61V

1653-08-22

Zie 57V

Haijman, Jacob Claessen

Zaamslag: 38R dijk van de 6e tot de 7e kavel

 

61R

1653-08-22

Zie 57V

Elffsdijck, Nicolaes

Zaamslag: 300R dijk v.d. 11e kavel en het smal 'reeptien'tussen de 10e en 11e kavel

 

62V

1653-08-22

Zie 57V

Strengen, Johan van der

Zaamslag: 119R dijk voor de 14e kavel

 

62V

1653-08-22

Zie 57V

Elffsdijck, Nicolaes

Zaamslag: visserij strekkende bezuiden de Westweg tussen kavel 30, 31 en 32

 

62R

1653-08-22

Zie 57V

Oudenhove, jhr Anthony van (heer van Vermere)

Zaamslag:visserij gen.'het ader v. h. 'Wintgadt'tussen kavel 2 en 3

 

62R

1653-08-22

Zie 57V

Werve, Diederick van der (heer van Westkerke); Gillis Maljaert

Zaamslag: visserij gen. 'het Wintgadt

 

62R

1653-08-22

Zie 57V

Melis, Johan

Zaamslag: visserij v.d. Korteweg rondom het eiland v.d. 28e kavel tot aan de Westweg

 

63R

1653-08-22

Zie 57V

Haijman, Jacob Claessen

Zaamslag (ten westen v.h. dorp): 17G276R blikken

 

63R

1653-08-22

Zie 57V

Copal, Anthonij en Martinus

Zaamslag (ten westen v.h.  dorp): 25G270R blikken

 

64V

1653-08-22

Zie 57V

Haijman, Jacob Claessen

Zaamslag (ten westen v.h. dorp): 20G blikken

 

64R

1653-08-22

Zie 57V

Hecke, Jacobus van

Zaamslag (onder de Cappellepolder): 20G blikken

 

64R

1653-08-22

Zie 57V

Zie boven

Zaamslag (onder de Cappellepolder): 22G26R blikken

 

65V

1653-08-22

Zie 57V

Zie 64R

Zaamslag (onder de Cappellepolder): 20G blikken

 

65R

1653-08-22

Zie 57V

Zie 64R

Zaamslag (ten westen v.h. dorp): 30G186R blikken

 

65R

1653-08-28

Hubert, Adriaen de

Laij, Mr Joannes de

St. Eloijspolder : 25G

Staande ten hoofde v. Pieter Praet

66V

1653-09-04

Manteau van Dalem, Pieter

Zie 65R

St. Eloijspolder

Komende uit hoofde v. Anthonis de Vos; Lucas de Molenaer; Davit Clijncke

66V

1653-08-09

Muijsaert, de erfgen. van Joos

Berlare, Matteus Janssens van

Beoostenblij: schorrenlanden

De erfgen. : Willemijne Muijsaert; Pieter Vermere (x Michellijne Muijsaert fa Adriaens); Guljame v.d. Voorde (x Maria Muijsaert †); Gillis Meul (x Elisabette Muijsaert); Jan van den Donck (x Tanneken Muijsaert); Willem, Jan, Michiel en Maerten Muijsaert

66R

1653-09-10

Houcke, Lowijschen van (voor Susanna, Andries en Jacop Goossens (broers en zuster van moederszijde)

Smit, Abraham fs Heijndricx

Axel: huis en erf

Moeder: Catelintgen van Oorde (wed. v. Heijndrick de Coster)

67V

1653-11-07

Lokeren, Mr Jaques van (advocaat) voor jvr. Anna de Langhe fa Francois (te Gent)

Impijns, jvr Anna en Isabella

Beoostenblij: 1/3 deel v.d. goederen (meubelen)

 

68R

1653-11-16

Roghe, de erfgen. van Catelijne (wed. v. Pieter Tack)

Lammens, Pieter (griffier)

Nieuw Zuiddorpepolder : 4G zaailand

Francoijs, Pieter en Martijnken Tack fili Pieters; Janneken Tack (x Jan de Maeckere); Maeijken Tack (x Joos Cosseijn); Elisabeth Tack (x Matteus van den Berghe)

70R

1653-12-30

Clous, Johannis (burgemeester) voor Joannis de Laey (won. Bergen op Zoom)

Staevenisse, Maerinis; Mr Adriaen d'Hubert (raad te Zierikzee)

St. Eloij: 68G160R

 

71V

1653-12-30

Decker, Pauwels Geleijnsen (rentmeester); Pieter Janssen Vermuijen

Roels, jvr Joanna (wed. v. Passchier de Vrient)

Zaamslag: 15e kavel

 

72V

1653-11-21

Vervenne, Davit

Zeeu, Cornelis Jansen

Zouterspui: smidse met een keuken, alle gereedschap, ijzer, kolen

verkoper had gekocht van Adriaen Vereijcke

72R

1653-11-26

Malijaert, Gillis

Gilde, Leendert Adriaens 't; Jan Jobsen

Zaamslag: 7e kavel: 12G109R

gemeen met de wezen v. Guiliaem Maljaert (†; Floris Vergrouwe en Maerten de Waele

73V

1653-11-26

Zie 72R

Cooman, Mr Adriaen

Zaamslag: 32e kavel: 5G109R

Gemeen met Flores Vergrouwe en de wezen v. Guliaem Maljaerts †

73V

1653-12-18

Laeren, Bernaerdt van (predikant); Pouwels de Crouwelaer (ouderling) q.q.

Manteau van Dalem, Pieter (dijkgraaf v. Canisvliet en Beoostenblijbenoorden)

Westdorpe: 7G14R

 

73R

1653-12-18

Lammens, Pieter (griffier); Jan Bentle

Zie 73V

Canisvliet

Gekocht van Anthonis Machiel en Gulijaem du Collier

74V

1653-12-18

Bentle, Jan (voor Jan Lippens)

Zie 73V

Canisvliet

Ten hoofde v. Thomas Schuijf; Jan en Louereijs Scheuij; Salmon Stevens en Jan de Meester

74R

1653-12-18

Burgemeester en schepenen v. Axel

Zie 73V

Westdorpe: 2G24R schorren

Op naam van het hospitaal te Axel

74R

1653-12-18

Vos, Maeijken de (wed. v. Jan Jansen v.d. Nadt)

Lammens, Pieter (griffier)

Axel : Noordstraat : huis en erf (onderpand)

'zittende in commer en bate van haer man'

75V

1653-12-18

Clous, Jannis (voor Janna Dalems)

Beer, Engel de

Zaamslag: 27e kavel: 10G125R5V

 

75R

1653-12-18

Voorde, Marcus van de (schepen) q.q. in het sterfhuis v. Rasem Haemers

Martijn, de wed. v. Nicolaes

St. Andries: een huis

 

75R

1653-12-20

Vergrouwen, Florens; Louris van der Vicht (resp. gezworene en boekhouder v. Stoppeldijke) q.q.

Musch, de wed. v. Cornelis Musch (heer v. Waelsdorp)

Stoppeldijk: 20e kavel: 146R

 

76V

1653-12-20

Zie 75R

Elfsdijck, jvr. de wed. v. Cornelis Claessen

Stoppeldijk: 13e kavel: 200R

 

77V

1653-12-20

Zie 75R

Elfsdijck, Niclaes

Stoppeldijk: 18e kavel: 1G106R

 

77R

1653-12-20

Zie 75R

Thibout, Hendrick (raadsheer)

Stoppeldijk: 11e kavel: 224R enz.

 

78V

1653-12-20

Zie 75R

Cornelis, Johanna (wed. v. Albrecht Kievits)

Stoppeldijk: het Ruissende gat: 2G89R enz.

 

78R

1653-12-20

Zie 75R

Malljaert, Gillis

Stoppeldijk: 3e kavel: 2G221R (bij de Copwijkseweg)

 

79V

1653-12-31

Toorens, Andries (won. Axel)

Bellier, Gloude le (koopman te Gent)

Axel: in de oude stad: huis, stede en erf (is een brouwerij)  met al zijn toebehoren 'van achter tot voren': tonnen, kuipen, bakken, ketels, akers, 'bierboomen, stuyckmanden'en al het gereedschap en de 'waterputtijnck

 

79R

1651-05-26

Maliaert, Gillis (dijkgraaf); Louris van der Vicht en Florens Vergrouwe (gezworenen Stoppeldijk)

Back, Pieter de

Stoppeldijk: 2e kavel: 35G247R

 

80R

1651-05-26

Zie 79R

Thibout, Heijndrick (heer van St. Agathakercke)

Stoppeldijk: eeuwig gebruik en 'ettinge'van de zeedijk met de 'burmen ne buitenburmen'

 

81V

1651-05-26

Zie 79R

Zie 80R

Stoppeldijk: de tienden van 10G

 

82V

1654-01-08

Lambrechtsen, Lambrecht d'oude (als voogd)

Lammens, Pieter

2 koebeesten

Grootvader  en voogd over zijn dochters kind gen. Hanneken (dr v. Cornelis Lammens x Trijntgen Lambrechts), oom is Pieter Lammens

82R

1654-01-22

Coopal, de erfgen. .v.  Martinis (licentiemeester te Vlissingen)

Hubert, Cornelia d'(wed. v. Mr Maerinus v. Vrijberge (burgemeester v. Tholen) ter accept. v. Jannis Clous

Zaamslag: 29e kavel: 42G289R

Erfgen. Johanna Coopal (x Cornelis Splinter (regerend burgemeester van Den Haag)

85V

1654-02-04

Clous, Jannis

Cruningen, jhr Emmerij van (baljuw van stad en ambacht v. Axel, Neusen en Biervliet)

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

85V

1654-02-07

Matten, Pieter van (x Trijntgen Muijte, schoondochter v. Servaes Verbrugge); Servaes Verbrugge de jonge (voor Servaes Verbrugge d'oude)

Sijmenss, Mels

Axel: Rechtestraat: huis en erf gen. 'Antwerpen'

 

85R

1654-02-07

Bosse, Geeraert van (burger en inw. v. Sas van Gent) voor Johannis Vincentsen

Manteau v. Dalem 24G, Pieter (dijkgraaf)

Canisvliet: 1e kavel van Zuiddorpe:

 

84V

1654-02-07

Verbrugge de jonge, Servaes (voor zijn vader Servaes Verbrugge d'oude)

Eeckman, Claeijs Joossen

Axel: Rechtestraat: een huis

2e maal 84V!

84R

1654-02-15

Paijelle, Pieter

Bosscher, Cornelis de

Riede, de polder van de : een 'begonnen' huis op een stuk land v. Cornelis Eijerman fs Adriaen

Onderpand wegens schuld over de leverantie van winkelwaren

85V

1654-03-07

Brant, Cornelis

Visscher, Pieter de

Kromstevenschuit

Borgen voor de koper: Heijndrick de Smit; Jacop de Bruijne; Jan de Cocq

85R

1654-03-07

Willemss, Jan (voor Robbert de Cotereau , heer v. Westmale, te Antwerpen)

Dingens, Francois (koordeken v.d. kathedraal v. Antwerpen)

 

 

86V

1654-03-14

Buijens, Cornelis (x Madeleene Jans †, zij was eerder gehuwd met Cornelis Lievens)

Cornelissen, Pieter en Elena (wezen v. Cornelis Lievens x Madeleene Jans) en Pieter v.d. Bergen (wedr v. Mary Cornelis, hun zuster)

Geld, een bed, kleren en juwelen

 

86R

1654-03-16

Manteau van Dalem, Pieter (dijkgraaf)

Rijn, Dirk van

Canisvliet: Westdorpe: 8e kavel: 11G70R

 

86R

1654-03-16

Zie boven

Meijden, de heer van der (gecommitteerde der Staten Generaal)

Canisvliet, Duijnelanden: 2e kavel: 46G30R

 

87V

1654-03-24

Lammens, Johannis (voor Petronella Haeijman te Middelburg x jhr Johan Sael dict Baradot, eerder x Johan v. Roosbeke † (penningmeester v. Zaamslag)

Haeijman, Jacob Claeijssen (bewindhebber O.I.C.

Zaamslag en Poekepolder: 74G282 ½ R

 

88V

1654-03-24

Crouwelaer, Pouwels de (voor Francoijs Dingens, heer v. Westdorpe, koordeken v.d. kathedraal te Antwerpen als erfgen. v. Loijs de Palma Querillo fs Alfonse)

Cotereau, Robbert de (ridder, heer v. Westmale)

Westdorpe: 1e kavel: 15G

 

89V

1654-03-21

Clercq d'oude, de erfgen. v. Jan de

Gijsel, Jan

Axel: Koemarktstraat: huis en erf

Erfgen.: Lijsebeth de Clercq, dochter (wed. v. Pieter Vincke); Jan Marinissen (oom v. moederlijke zijde; Jan Hermans voogd v.d. wees  (x Maeijken de Clercq fa Pieter)

89R

1654-03-21

Bentle, Jan (voor Marija Stoop wed. v. Lucas de Muelenaer)

Manteau v. Dalem, Pieter (dijkgraaf)

St. Eloij: wateren en visserijen

 

90V

1654-03-21

Zie 89V

Bevernaje, Jacop

Axel: Koemarktstraat: huis en erf

 

90R

1654-03-28

Vervenne, Davit

Janssen, Jacop

Zouterspui : huis met smidse en smidsgereedschap

 

91V

1654-01-24

Duijck, Jannis le (voor Lodewijck Lafeber vanwege de insolvente boedel v. Pieter de Cocq

Bentle, Jan

Axel: over de stadsboom: huis en schuur

 

91R

1654-04-16

Quirijnsen, Thomas

Heumale, Lucas (griffier v.d. hoofdbank)

Beoostenblij: landen

Pachters: Symon de Reu en Lieven Taelboom

91R

1654-05-09

Hanutman, Arent Jacops

Brune, Joos de

Axel : Noordstraat : huis en erf

 

92V

1654-05-20

Laeren, Bernaert van (predikant)

Drabitius, Mr Jannis

Axel: Rechtestraat: huis en erf gen. 'den Pijnappel'

 

92R

1654-05-23

Vervenne, Davit

Baltensse, Andries

Zouterspui: huis en schuur

 

93V

1654-05-29

Snijder, Willem

Coenraet, Hans (schoonzoon) t.o.v. Willem Jansen (x Madeleene Snijders; Bertel Gulijaems;  Pieter Snijders (kinderen)

Axel: Rechtestraat: huis en erf

Hans Coenraet belooft zijn schoonvader te onderhouden van 'cost en dranck, linnen en wolle, sieck en gesont, getes en gerinck versorgen soolange het godt de heer geliefven sal den comparant in dese weerelt int leven te laten en stervende hem eerlijck te doen begraven allis sonder kost ofte last van de ander kindren

93R

1654-06-10

Bastiaensen, Bouwen

Arents, Staes

Zouterspui: huis, schuur en erf

 

94V

1654-06-27

Kocq, Jacop de

Visbeen, Cornelis Linderss

Notense kreek, aan de kraag van de: een huisken

 

94R

1654-07-28

Boot, Anthonij

Vliet, Francoijs Pouwels van

Axel: aan de landpoort op stadcijns

 

95V

1654-01-14

Wouman, Philips en medeerfgenamen

Billelst, Jean Baptista de

Zuiddorpe: hof, huizen, schuren en stallen en 114G

 

96V

1654-07-26

Musch, der erfgen. v. Cornelis

Tuijl de Serooskercke, jhr Philibert de (heer v. Malestee) voor jhr Jeronimus de Tuijl de Serooskercke (heer v. Stavenisse)

Zaamslag: 34e kavel: 1/5e v. 34G250¼ R

 

96R

1654-07-16

Zie 96V

Weert, Jacoba de (wed. v. Johan Reijgersbergen)

Zaamslag: 10e kavel: 1/5e v. 34G250¼R

 

97V

1654-08-08

Burgemeester en schepenen v.d. ambachten en steden v. Axel en Neusen

Labeke, Effrem (burger en inwoner v. Axel)

Axel: aan de Landpoort: 'zeker vage erfve'

 

97R

1654-08-01

Vijveraert, Lieven (penningmeester Beoostenblijbezuiden) q.q. voor Jan v.d. Hagen (griffier te Moerbeke)

Reu, Sijmoen de

Beoostenblijbezuiden: 3G60R

 

98V

1654-09-26

Manteau v. Dalem, Pieter (penningmeester Beoostenblijbenoorden) q.q. (voor Johannis de Laij, won. Poortvliet)

Duijck, Joannis le (notaris te Neusen)

St. Eloij en Canisvliet: landen op naam v. Meulenaer, de Vos, Clincke

 

98R

1654-10-24

Hont, de erfgen. v. Steven x Geertruijt Hanalt

Corneliss, Joris

Axel: Rechtestraat: huis en erf

Erfgen.: Joos en Jan dHont, Jan Verelst, Jan Piessen (x Sijntien Vernimmen), Jan de Cock (x Madeleentje Vernimmen) Verkocht aan de meestbiedende met 'den clopslach en het vallen van de spelle'

99V

1654-10-24

Vermeere, Pieter (wedr v. Michelijne Musaert, overl. binnen Zuiddorpe)

Vermeer, Adriaen (zoon, 25 jaar) en Lisabeth Vermeer (21 jaar)

Stekene: huis en gronden

Adriaen Vermeer woont bij zijn vader

99V

1654-11-21

Vermeer, Pieter

Bentle, Jan

Schuld wegens leverantie van Franse wijn en een jong bruin merriepaard (onderpand zijn hofstede)

 

99R

1654-12-08

Leu, Jan de (baljuw); Jan de Moor (luitenant); burgemeester Crouwelaer

Leu, Jan de (22G8R); Jan de Moor (x Cornelia de Leu (24G2R); burgemeester Crouwelaer (22G2R)

Kappellepolder: verkaveling v. hofsteden en landen

 

100V

1654-11-26

Moor, Joan de (luitenant)

Ribbens, jvr Elisabeth (wed. v. Jacob Rittens) won. Vlissingen

Kappellepolder: 24G als onderpand wegens schuld

 

100R

1654-11-24

Moor, Jan de (x Cornelia de Leu)

Crouwelaer, Pauwels de (zwager)

Kappellepolder: 24G als onderpand wegens schuld

 

100R

1654-11-28

Sellier, Gloude de

Sellier, Philips le (broer)

Zelzate, de parochie van : pachtrechten op een hofstede en landen toekomende de abdij v. St. Pieters te Gent

 

101V

1654-12-12

Legaert, Pieter ; Hubrecht de Ruijssche

Kips, Joannis (in de Varempe)

Varempe: 500R gen. 'Haigerig en Bos'

 

101V

1655-01-11

Verstrate, Janneke (wed. v. Gloude de Hap)

Schaepmeester, Pieter

Axel: huis en erf

 

101R

1654-05-08

Beerens, Jan

Lammens, Pieter (griffier)

Axel : huis en erf (als onderpand wegens schuld)

 

101R

1655-02-22

Visscher, Jacop Geerss de (grootvader v.d. wees v. Fincent de Visscher †, zijn zoon)

Cornelis, Claes

Axel: een huis

 

102V

1655-03-13

Jansen, Pieter

Toorens, Andries

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

102R

1655-03-13

Manteau v. Dalem, Pieter

Looper, Bartholomeus de (commandeur)

Canisvliet (Nieuw Zuiddorpe) : 1e en 3e  11G271R volprezen land

 

102R

1645-10-19

Ellaert, Francoijs (x Maijken Wouters)

Wittevrongel, de wees v. Jacop (moeder was Aderjaenken v. Nesten getr. geweest met Jonas de Meijer), voogd Johan Wittevrongel

Axel: aan de Korenmarkt: een huis gen. 'de Swane' (onderpand wegens schuld)

Akte is doorgestreept.

103V

1655-04-14

Haijman, Dina (x C. Constant, secretaris v. Colijnsplaat)

Velters, Francoijs (te Middelburg); Cornelis de Vrijer (penningmeester v. Zaamslag)

Zaamslag: 31e kavel: gen. "Den Tempel" 30G; 4e kavel: 47G; beesten, vruchten en bouwgereedschap (onderpand wegens schuld)

 

104V

1655-05-15

Manteau v. Dalem, Pieter (dijkgraaf v. Canisvliet)

Cocq, Matteus Crijnsen (won. Zierikzee)

Zuiddorpe: 1e en 3e kavel: landen

 

104R

1655-05-21

Cortebende fs Baltazar, Jeronimus van (voor zijn moeder Clara v. Parijs)

Verbercmoes, Mattheus

Beoostenblijbezuiden:

Borg: Jan Lippens

105V

1655-05-22

Barents, Jan (won. Zaamslag)

Bleijswijck, Hugo van (brouwer en nu burgemeester v. Schiedam)

Axel: Rechte- of Houtstraat: huis en erf gen. 'de Goude Leeuw' (onderpand wegens schuld)

 

105V

1655-05-22

Zie boven

Zie boven

Zaamslag: huizen en erf gen. "de swarte Leeuw"

 

105R

1655-05-22

Boot, Willem Sijmoenss de (won. Zaamslag)

Hildernisse, Cornelis (koopman van hout te Middelburg)

Zaamslag: een huis (onderpand wegens schuld voor de leveringe van hout voor het timmeren van zijn huis)

 

106V

1655-05-29

Mariniss, Jan

Ketelaer, Pieter de

Axel: Nieuwstraat: een huis (onderpand wegens schuld)

 

106R

1655-05-05

Vliet, Francoijs Pouwels van

Noutsen, Adriaen

Otene: huis op sheeren vroone

 

107V

1655-06-05

Burgemeester en schepenen van de ambachten en steden van Axel en Neusen

Burgemeester en schepenen v. Assenede

Stellen van de grens in het kwartier v.d. Overslag. De hofsteden van Adriaen Voncke en Corijn Verbeke en het hofstedeken v. Jacques Haeck blijft bij Assenede

Vergadering in het huis gen. 'de Croone' van Andries Stevens

107R

1654-09-21

Cantraine dit de Broecksout, jhr Ferdinandus de (commandeur); Catharina wed. v. Bernaardt de Beaugte (Frans edelman) enig erfgen. v. jhr Joris van den Broecke (x IJsabeau de Caron )

 

 

 

108V

1655-06-19

Missegers, Maerten

Hecke, Joos van

Oud Zuiddorpe: 3G land of moeren

 

108R

1655-06-29

Arentss, Anthonis

Hougem, Maximiliaen van

Zaamslag (zuidwesthoek): op sheeren grond: een huis gen. 'Het dorstich Hart"

 

108R

1655-07-03

Heunick, Mr Lucas (griffier der 'hooftbancke' van Doorne bij Antwerpen

Verberckmoest, Mr Matteus (voor Jeronimus v. Cortebempde) zie 104R

Beoostenblijbezuiden: tienden op 50G

Toekomende: Jan Eijerman, Jaecques Louwereijssen en de erven v. Jaeques de Rijssebourch.

111V

1655-05-15

Visse, Cornelis Andries

Snijder, Pieter

Kromstevenschuit

Borgen: Claes Joossen; Pieter Schaepmeester; Hans Coenraet; Tanneken Maerschalck

111R

1655-09-29

Vermuijen, Pieter (griffier te Neuzen)

Maurignault, jhr Caspar de (baljuw en commandeur)

Zaamslag: 8e kavel: 3G (borg)

Arrest

112V

1653-11-21

Dalens, Joanna

Claus, Johannis (burgemeester) ten laste v. Ingel de Beer

Paijmentsbrief

 

112V

1655-10-26

Groenevelt, Dirck Dircxsen (won. Zaamslag)

Vermeers, Joannis (won. Vlissingen) voor Geeraerdt van der Nisse (heer v. Cruijningen, Zaamslag)

Hij moet de kosten voldoen

 

112R

1655-10-23

Godefroi, Lenaerd sig Phijlips (koopman te Gent)

Corps, Otto de la (koopman te Middelburg)

St. Eloijs bij Crommenhoek: 55G (was een aarden fort)

Schuld, wisselbrieven (toegekomen v. Don Francisco de St. Ander (kapitein v.e. compagnie Spanjaarden (x jvr Philippote de la Motte fa Guilliam)

113V

1655-08-27

Laere, Bernardus van (predikant) voor de kerkeraad v. Axel

Thuijl van Serooskercke, jhr Arent v. (heer v. Seelekercken); Paulus de Crauwelaer (burgemeester); Johannis Claus

Ieder 1/3e van schorrenlanden

 

113R

1655-10-04

Vesten, Gualterus van der (voor jhr Emmerij v. Cruningen)

Dassevael, Pieter

Zaamslag: 27e kavel: 1G12R6voet blikken

Gemeen met Passchier de Vrient (commies); de wezen v. Daniel de Wispelaer en Paulus Geleijnsen Decker (rentmeester)

114V

1655-11-26

Buijteman, Geerolf (baljuw v. St. Anna Termuijden) contract aangegaan jegens Joannis Vincentius (gezworene Canisvliet)

Looper, Bartholomeus de

Austrijschenpolder: 80G

 

114R

1651-04-16

Baerensen, Jan

Jansen, Heijnderick (zijn zoon)

Kromstevenschuit

 

115V

1655-12-01

Vliet, Francoijs Paulsen van der

Noutsen, Adriaen

Otene: een huis

 

115R

1655-12-27

Lebeque, Ephrahem

Forse, Jan

Axel : huis en erf

 

116V

1655-11-27

Zie 115R

Walle, Denijs van de

Axel: huis en erf

 

116R

1655-12-16

Hondt, de erfgen. v. Steven de (x Geertruij Vernimme †)

Jansen, Jacob

Axel: huis, schuur en erf

Erfgen.: Jan en Joos fili Steven de Hondt; Jan de Kock (x Cathalijntie Vernimme) ouders v. Magdaleentje de Kock; Jan Verhelst (x Mayke Vernimme); Jan  Piessen (x Francijntie Vernimme); Marij Tols (wed. v. Jan Vernimme. Allen kinderen v. Geertruijt Analt en Mr Marten Vernimme

117V

1656-01-22

Gilde, Leendert Adriaansen 't

Dassevael, Pieter

Zaamslag: 7e kavel: 6G (onderpand wegens schuld)

 

117R

1656-01-08

Lippens, Jan

Ziel, Daniel van

Nieuw Zuiddorpe: 2G10R volprezen land

 

117R

1655-07-04

Manteau v. Dalem, Pieter (dijkgraaf)

Staefvenisse, Mr Marinis (ordinaris gecommitteerde)

Canisvliet: 3e kavel v.d. Duijnelanden

 

118V

1655-09-28

Mets, Adriaen de (oud schepen v. Gent)

Hooge, Adriaen van der (raadsheer te Middelburg)

Zaamslag: landen (wegens schuld)

Akte doorgestreept

118R

1653-09-20

Serlippens, de erfgen. v.d. wed. v. Joan

Dassevael, Pieter; Pauwels Geleijnsen Decker

Beoostenblijbenoorden: octrooirechten

Erfgen.: Cruninghen, jhr Emmerij v. (baljuw) voor zijn vrouw; jhr Joan Piron (schepen); Pieter Jansen Vermuijen (griffier) voogd v.d. wezen v. Daniel de Wispelaer

119V

1656-01-29

Bastiaenssen, Bauwen

Claus, Joannis (burgemeester)

Koegors (Egelantier): huisbrief tot laste v. Staes Arentsen met zijn borgen Adriaen Jansen en Jaques La Gra

De originele brief is geregistreerd op fol. 93

119V

1656-02-06

Tack, Martijntje (wed. v. Jan Hoorn)

Charlé, Jacob

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

119R

1656-03-20

Joossen, Nicolaes (schipper, burger van Axel, won. nu te Vlissingen) x Neeltien Adriaensen

Veesaen, Mr Paulus, predikant te Rithem (x Sara Walram); Jan Sandra (x Jacoba Walram), erfgenamen v. Pieter Walram †, brouwer te Middelburg)

Axel: Rechtestraat: huis en erf (onderpand wegens schuld)

 

121R

1656-01-16

Bentle, Jan

Ellaert, Marinis

Axel: huis en erf

 

122R

1656-02-20

Uijtdebroek, Hubrecht

Smit, Hendrijck de

Axel: Noordstraat: huis en erf

Aangekomen v. Jan Martens, daarna Joris Verstraete. (in de kantlijn: 25-1-1687 Adriaantje v.d. Nat (wed. v. H. Huijdenbroecke) uit naam van haar dochter Maria won. te Middelburg)

122R

1656-02-29

Lammens, Jan (voor zijn moeder Elisabeth de Smit, wed. v. griffier Pieter Lammens)

Italiaan, Marinis Janssen

Zaamslag: 2G200R

 

123V

1656-05-10

Crauwelaer, Pauwels de (regerend burgemeester) voor Daem v. Abbesteeden en Willem van Goeree (gedeputeerde v. Holland en west-Friesland)

Beaumont, Johan van (commandeur van Den Briel) ter accept. v. Pieter Janssen Vermuijden (griffier te Neusen)

Zaamslag: 19e kavel: 37G40R; Nieuwe Egelantier: 2e kavel: 23G100R

 

125V

1656-05-15

Zie 123V

Stringe, Johan van der (ter accept. van Jan Lammens; Bonifatius Cauw (voor Andries Thoorens)

Zaamskag: 19e en 7e kavel: 37G14R en 400R; Nieuwe Egelantier: 2e en 6e kavel: 23G100R en 13G

 

128R

1656-05-10

Beaumont, Johan van (commandeur Middelburg)

Vermuijden, Pieter Jansen (griffier te Neusen)

Egelantier: 2e  en 15e kavel: 23G100R en 13G

Wegens schuld aan Daem van Abbesteeden en Willem van Goeree

129R

1656-02-19

Clerck, de wezen v. Pieter de

Bentle, Jan

Axel: tegenover de stadsboombrug

Maeijken de Clercq (x Heijndrick Bovie); Jan de Clerck (oom is Jan Marinussen)

130V

1656-02-26

Goethem fs Joos, Francois van (won. St. Niclaas op "'sconinxbodem")

Goethem, Adriaen van

Machtiging

 

130R

1656-02-10

Palme Carille, Pierre de (inwoner v. Antwerpen)

Dingens, Francois (heer v. Westdorpe, deken v.d. cathedraal v. Antwerpen)

Westdorpe: gedeelte v.e. hoeve met huizen, stallen, schuren en 164G

Onderpand

131R

1656-03-04

Verstrate, Joris; de wed. v. Francois Oudenhove (pachters)

Roo, Anna de (wed. v. Mr Melchior Burs); Marcus Burs voor zijn vader Petrus Burs (doctor in de medicijnen te Middelburg)

Hebben pachtschulden

 

132V

1656-03-06

Verstraten, Joris (landman, won. Axel)

Zie 131R

Axel: Rechtestraat: huis, schuur en erf

Wegens schuld. Akte is doorgestreept

132R

1656-03-08

Buijteman, Geerolf

Sael dict Baradot, Johan (capt.) (x Petronella Haijmans, wed. v. Johan v. Roosbeke)

Westdorpe: recht van tienden

Wegens schuld

133V

1656-03-11

Verstraten, Jooren (landman) x (huwelijkse voorwaarden) Sara Erbouts wed. v. Gijsel (geass. met Jasper Verstraten zijn zoon)

Gijsel, Jacob en Anthonij en Abraham en Janneke; Catalijne Gijsel (x Jacob Bras) erfgenamen v. Sara Erbouts (moeder)

Boedelscheiding wegens hoge ouderdom van Joris Verstraten

 

134V

1656-03-15

Baerentsen, Jan (won. Zaamslag), nu ziek te bedde (x Dingene Govers †)

 

 

Hij moest een eed doen toen zijn vrouw overleden was, dat er ten tijde van haar overlijden niet meer dan 3 zilveren dukaten en 2 ducaten ieder van 5 gulden waren

134V

1656-03-18

Zie boven

Legra, Jacques (vendumeester)

Al zijn meubels, behalve zijn bed en weinig stoelen

Verkocht voor zijn kinderen om zijn onderhoud te betalen. Zoon: Govert Berentsen.

134R

1656-03-21

Vergrouwe, Florentius

IJtaliaen, Jan Janss

Zaamslag: 1G121 ½ R

 

135V

1656-03-25

Belle, Jan van

Voortrap, Geert Jansen

Zaamslag: op sheeren vroone: huis en erf

 

135R

1656-03-25

Driessche, Elisabeth van (wed. v. Adriaen v. Goethem)

Goethem fs Joos, Francois van

Schuld

 

135R

1656-03-27

Samijnge, IJngel Janssen (borger Axel)

Vogelaer, Adriaen de

Kromstevenschuit

 

136V

1656-04-01

IJtaliaen, Jan Janss (won. Zaamslag)

Cooman, Adriaen (won. Zaamslag)

Zaamslag: 32e kavel: 1G121 ½ R

 

136R

1656-04-04

Clous, Pieter (gemachtigt door Pieter Mogge)

Oudenhove, de erfgen. v. Francois van

Butpolder: 6G148R

Innen van de pacht

137V

1656-04-04

Clous, Pieter (gemachtigt voor Mr Cornelis Ockerssen)

Verstrate, Joris; Francois van Oudenhove (pachters)

Noordpolder: 12G222R

Innen van de pacht

137R

1656-04-22

Oudenhove, de wees van Francois van (†) (x Neeltie Ketelaers)

Ketelaer, Pieter

Axel: huis en erf aan de westzijde v.d. vaart eertijds geweest en gen. "het Chelhuijs"

Ooms en voogden van de wees: Ingel de Beer, Jan van Oudenhove

138V

1656-04-24

Manteau van Dalem, Pieter (griffier van "slands van den vrije")

Huijseman, Pieter Jansen (won. in de St. Eloijspolder)

Canisvliet: 3e kavel v. Zuiddorpe: 34G15R zaailand

 

139V

1656-04-29

Meesen, Pieter (won. Zouterspui)

Veerman, Matteeus (won. Zaamslag)

Zouterspui: huis, meubels en beesten (onderpand wegens schuld)

 

139V

1656-04-25

Muet, jhr Anthonij la (voor zijn zuster Catarina Le Muet wed. v. Johan Gulijame Brant,  raad en president v.d. keurvorst te Brussel)

Ram, jhr Pieter (won. Den Haag)

Beoostenblijbenoorden: landen, schorren, slikken en blikken

Akte is doorgestreept

139R

1656-04-25

Louijssen, Anthonis (veerman op het veer van Stoppeldijk) x Janneken Jans

Elfsdijck, Nicolaes

Schuld wegens het kopen v.e. kromstevenschuit. Onderpand huis, schuur en meubels

 

140V

1656-04-25

Schaepmeester, Adriaen

Maerschalck, Tanneken

Schuld wegens allerhande winkelwaren

 

140R

1656-05-06

Manteau van Dalem, Pieter (dijkgraaf) q.q. voor Willem v.d. Heijden

Cossijn, Joos; Pieter Janssen

St. Eloijspolder

 

141V

1656-04-26

Arentsen, Cornelis; Jan Bentel; Remeus Janssen; Lieven de Feijter (diakenen)

Crauwelaer, de burgemeester

Zaamslag: 10G226R

 

141R

1656-05-05

Manteau van Dalem, Pieter (griffier v. slands vrijen)

Raet, Jacob Lambrechtsen van der

Canisvliet: 3e kavel en St. Marcq: 30G saet en 4G tarwe

 

142V

1656-05-08

Wouman, Philips

Bouwens, Francois Anthonis

Beoostenblijbezuiden : 3G

Pachter : Joos de Pauwe

142R

1656-05-08

Toorens, Andries

Roels, Cornelis (curator)

Axel: huis, brouwerij en meubilare goederen

 

143V

1656-05-12

Vincke, majoor (vader en voogd van zijn kinderen (Elisabeth en Geertruij) bij Anna Baller †

Bovije de jonge, Gulijame

Axel: Rechtestraat: huis en erf (onderpand)

Andere voogden: Jan Ruijssentvelt en Johan Vassij

143R

1656-05-16

Rijcke, Andries de (borg over Pieter de Kocq)

Crouwelaer, Pauwels de (burgemeester)

Westdorpe: koopdag v.d. vruchten. Axel: een schuur (onderpand wegens schuld)

 

143R

1656-05-28

Bouwens, Lieven

Tervijl, Jacob

Axelambacht: 2G

 

144V

1656-04-22

Brouw, Cornelis (biersteker en schipper, won. opt fort Moerspeuije) x Maijken Rijckens

Pantegem, Pieter van (won. Vlissingen)

Hij is voldaan

 

144R

1656-05-27

Caboodt, Clasijntien (wed. v. Matteus Geschiere), geass. met Andries Toorens (schepen)

Hermans, Francois

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

145V

1656-06-03

Huybrecht fs Jans, Daniel won. Sluis (in Vlaanderen) voor zijn broer Adriaen ('appoincte')

Huijbrechts, Anneken (wees v. Jacques Huijbrechts fs Jans, broer)

50 Caroli guldens

 

145R

1656-06-08

Maurignault, Gasper de

Meijde, Johan van der (regerend burgemeester v. Rotterdam)

St. Marcq, de conterscharp van tot langs de grote kreek bij Canisvliet: 400R zeedijk

 

145R

1656-06-10

Verbiest, Catalina (wed. v. Jan Standaert)

Clappe, Cornelis

Al haar beesten, goederen, 'besaeijtheijt'en vruchten te velde

 

146V

1656-06-22

Voorde, Mr. van der (doctor in de rechten, griffier stad en ambacht v. Axel en Neusen)

Voorde, Mr Balthasar van de (broer), advocaat te Middelburg

Het sluiten van de rekeningen

 

146R

1656-06-24

Schaeps Cooman, Margriete (wed. v. Severeijn Croppenburg)

Carpentier, Roelant de (x Lucia Repelaer, eerder wed. v. Waltheurus Cools)

Axel: huis gen. 'het Gulden Vlies': onderpand wegens schuld

 

145R

1656-06-16

Looper, Bartholomeus de (luitenant op het fort St. Merck, residerende op Zuiddorpe)

Flooswijck, Cornelis (heer v. d. 'selve plaetse', Diemerbroek, Papenoof etc., regerend burgemeester v. Amsterdam

Processen

 

146V

1656-07-01

Dicken, de erfgen. v. Adriaen Cornelissen geseijt den

Buijteman, Geerolf

Beoostenblijbezuiden: voor 'het opdoen het coolsaet'

 

147R

1656-07-05

Piron, Jan (oud burgemeester van Axel en Neusen) x Emmertina van de Voorde

Vrient, Susanna de (wed. v. Anthonij Baptissa)

proces

 

147R

1656-07-07

Overloop, Pieter van (landman Ferdinanduspolder kwartier St. Andries)

Tervijle, Jaeques

Ferdinanduspolder: al zijn vruchten te velde, al zijn beesten, huis en schuur (wegens achterstallige landpacht)

 

148V

1656-07-08

Nisse, Mr Geeraerd van der (heer van Nisse, Zaamslag en Kruiningen) voor Willem de Smit te Middelburg

Verniers, Jannis (koopman te Vlissingen) jegens Marinus Ravens (landman te Watervliet)

 

 

148R

1656-07-23

Smit, Heijndrick

Huaert, Jan (oud burgemeester v. IJzendijke)

Axel: Noordstraat

Hij moet afstand doen

149V

1656-07-29

Muijts, Trijntien (x Pieter van Matten, korporaal)

Tacq fs Anthonis, Joos

Axel : bij de stadswallen : een huis

Verkoopster geass. met Jooris Verbrugge (haar broer), ook voor Servaes en Pieter Verbrugge (zonen van Jooris)

149R

1656-07-15

Bijvoet, Pieter

Brant, Pauwels

Zuiddorpepolder: 4G

 

149R

1656-07-25

Bouwens, Carles

 

 

 

150V

1656-07-22

Vrijer, Cornelis de (voor Joan Ockersen, baljuw v. Zierikzee; Nicolaes van der Haeijer, schepen van Tholen; Levina Stavenisse vrouwe v. Oosterland, wed. v. Johan de Jonge)

Overdulve geseijt Visbeen, Cornelis Linderts (zal  repareren en onderhouden)

Peereboom, in de polder van de: hofstede met huis, schuur, backeete, wagenhuis

Simon Bolle (mr timmerman tot Neusen); Hans Willem Croppenbergh (mr timmerman te Axel); Heijndrick Smit (mr Metselaar te Axel); Lieven Pieters (mr. metselaar te Neusen)

150R

1656-07-29

IJtelijaen, Jan Jansen

Later, Samuel de

Zaamslag: op sheeren vroone: een huis

 

151V

1656-08-05

Bentle, Jan

 

Axel: 11R3V (het gebruik)

 

151R

1656-08-05

Vrijer, Cornelis de (schepen) voor Adriaene Laurens (wed. v. heer Ekema de Vriese)

Hecke, Mr Jacobus van (ter accept. v. Jannis Lammens (schepen)

Zaamslag: 6e kavel: 102R

 

152V

1656-08-16

Neste, de erven van Aernout van der

Weyns, …

Overslag, op de oude Vaert: een huisje

Erfgen. Maeijken van der Neste Aernoutsdr, tante maternel van Aernout en Absolon Sanders

152R

1656-07-15

Burcht, Geertruijt Anna van der (wed. v. Jan Loot)

Heijnissen, Jan van

Beoostenblij: een huis gen. "het sHeerenhuis" met de 'gelegentheijt'en 1G115R volprezen land

 

153V

1656-07-22

Overdulve geseijt Visbeen, Cornelis Linderss

Vrijer, Cornelis de (schepen)

Schuld over de koop van de vruchten te velde gelegen op de landen v. Johan Ockersen (baljuw te Zierikzee) en Bonefacius Vrijbergen (baljuw van Tholen) en Levina Stavenisse

 

153R

1656-08-05

Strooper, Joris de

Braem fs Joos, Adriaen

Karnemelkspolder op de Koewacht: 2G100R

 

154V

1656-09-16

Bock, Joos de (kastelein v. Thomas Bouwens in Beoostenblij)

Bouwens, Francois (koopman te Antwerpen)

Beoostenblijbezuiden: 16G volprezen en schotbaar\land

 

154R

1656-09-16

Verbiest, Catharina (wed. v. Jan Standaert)

Snel, Geert (lakenkoper te Hulst)

St. Andries: een huis op de grond v.d. heer v.d. Meertsen (onderpand wegens lening)

Akte doorgestreept

155R

 

Maurignault, jhr Casper de (baljuw v. Veere) en Johan Boreel (oudschepen v. Middelburg)

Meijden, Maria van der (wed. v. IJman IJmansen)

Beoostenblij: 16G

Akte doorgestreept

156V

1656-09-12

Zie 155R

 

Beoostenblij: 3e en 4e kavel: 100G

 

157V

 

Figure, Joos (erfgen. v. Jacob Moorthamer)

Prinse, Pieter

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

157V

1656-08-22

Vincentius, Joannis (won. Middelburg) gezworene en boekhouder v. Canisvliet

 

 

 

158R

1656-08-23

Moorthamer, de erfgen. v. Jacob (x Lijsebeth v.d. Voorde †)

 

Axel en Neusen: een huis in beide plaatsen

Joos Figure, oom en voogd v. Lijsabeth (14 jaar) en Jacob (10 jaar) wezen v. Lambrecht Lambrechts en Martijntie Moorthamer Jacobsdr †

158R

1656-08-25

Goossens, Tanneken (wed. v. Orman van de Navile), nu gehuwd met Joris Cools

Stevens, de wezen van Salomon

 

 

159R

1656-09-09

Vogelaer fa Anthonis, Magriete de (wed. v. Adriaen de Crijger), nu getrouwd met Michiel de Sweemere

Crijger, Adriaenken (haar dochter) x Jan van de Velde),

Beoostenblijbezuiden (de oude polder): 18G, al haar meubelen, goederen, beesten, huis en erfgronden (onderpand)

Om het vaderlijk goed voor haar dochter te betalen

159R

1656-09-20

Lammens, Jan (schepen) voor Mr Pieter Boreel (schepen v. Veere)

Stringe, Johan van der (ontvanger-generaal v. Zeeland)

Beoostenblijbenoorden: 14G55R volprezen land

 

160R

1656-09-20

Lammens, Johan (voor Elisabeth Meertsen, wed. v. Theodorus Boreel, baljuw v. Middelburg)

Zie 159R

Beoostenblijbenoorden: 14G70R

 

161V

1656-09-20

Zie 160R

Boreel, Joan

Beoostenblijbenoorden: 19G74R

 

162V

1656-09-16

Blieck, Marijn de

Clouwaert, Denijs

8G45R

Gebruiker: Jan Lippens

162R

1656-09-23

Calle, Philips (x Adriaene Saman)

Verberckmoes fs Joos, Jan

Nieuw Zuiddorpe: 5G100R

 

163V

1656-08-22

Crouwelaer, Pouwels de (dijkgraaf); Pieter Dassevael; Jannis Clous; Poulus Geleynsen Decker (gezworenen Zaamslag)

Vrijer, Cornelis de (penningmeester v. Zaamslag)

Zaamslag: 28e en29e kavel: 8G235R

 

163R

1656-09-26

Laeren, Bernaerd van (predikant te Axel)

Backerius, Mr Abraham (schoolmeester te Axel)

Axel: Rechtestraat: huis en erf naast 'de Pijnappel'

 

164V

1656-09-30

Lippens, Jan

Stevens, jvr. Adriaene (x Andries de Ballniere)

Vruchten te velde

 

165V

1656-10-10

Fierens, de heer (procureur v. Baudeloo) voor de abdisse van der Hagen

Rollant, Jacob (rekenmeester v. Zeeland); Simon Schotte (commandeur v. Philippine); Joan Sael dict Baradot (kapt. te Philippine)

Beoostenblijbenoorden: ½ streke tienden

 

165V

1656-10-10

Borluijt, Jan (heer v. Assenburch) voor Jaeques Philips d'Ongelberghe en jvr. N. de Baenst fa Joos

Zie boven

Beoostenblijbenoorden: 1/3e v.e. streke tienden

 

165R

1656-10-11

Burnage, Sebastiaen (voor zijn vrouw erfgen. v. Pieter Nuijts) en als voogd naast Benijamijn Jacot

Meijden, Johan van der (regerend burgemeester v. Rotterdam)

Beoostenblijbenoorden: 15e kavel: 30G36\½ R volprezen land

 

166R

1656-10-03

Burgemeester en schepenen v. Axel

Rochel, Thomas (burger v. Axel)

Axel: een erf

 

166R

1656-11-14

Lammens, Joannis; Jonas de Hap (diakenen v. Axel)

Tuijl v. Serooskercke, jhr Arent v. (heer v. Soelijkercke)

Beoostenblijbenoorden: 8G292½R schorrenlanden

 

167R

1656-10-07

Vloots, Godefridus (machtigt Jaeques Legra, vendumeester)

Borssele, Wolfaert van (baljuw stad en ambacht v. Axel en Neusen) voor zijn stadhouder J. ter Vijle

 

 

167R

1656-07-10

Vronbout, Pieter Adriaensen (burger ter Neusen); Paulus Adriaensen Vronbouts; Elisabeth Pauwels; Adriaen Kane als voogd v. Thomas Janssen zoon v. Elisabeth Jansen

Decker, Pauwels Geleijnsen

Beoostenblijbenoorden: 16e kavel: 52 ½ G Schorrenlanden

 

168R

1656-08-25

Uijtdenkoos fs jhr Charles, jhr Joan Babtista (heer v.d. Gracht)

Claus, Jannis (burgemeester)

Beoostenblijbenoorden: 24G

 

169V

1656-11-14

Lammens, Jannis; Jonas de Hap (diakenen van Axel)

Claus, Jannis; jhr Arent v. Tuijl v. Serooskercke

Beoostenblijbenoorden : schorrenlanden

 

170V

 

Clous, Jannis (burgemeester)

Kerkeraad van Axel

Beoostenblijbenoorden: 21e kavel: 7G (onderpand)

Akte doorgestreept

170R

1656-11-08

Burgemeester en schepenen v. stad en ambacht v. Axel en Neusen

Haijman, Jacob Claijsen

Peereboom alias Koegors: 4e kavel: 54G (onderpand)

 

171R

1656-11-25

Verlinde, Jan

Coens, Pieter

Karnemelkspolder (Zuiddorpe): 3G zaailand

 

171R

1656-10-28

Schutijser, Joos

Brouw, Cornelis

Huis en stallen op de cijns v. Don Steven de Couerge (pand wegens schuld)

 

172V

1656-10-30

Bentele, Jan (voor Cornelis Constant, secretaris tot Ooltiensplate x Dina Haijman)

Meulen, Anna van der (wed. v. Pieter Meunincx)

Beoostenblijbenoorden: 13e en 14e kavel: 1/3 in 93G

 

173V

1656-11-22

Legra, Jaecques (voor  jhr Emmerij v. Cruningen)

Guijt, mr Christiaen de (vendumeester)

Axel: zijn huis staande naast burgemeester Clous

Zie 85V. verkoping ten huize v. Pieter Andries waard in het Seepeert, de volgende dag ten huize v. Thomas Rochel "wij sijn nu bij malcanderen present den vendumeester die het huijs heeft verkocht ontslaet mij nu van den coop van u huijs want ick wilt t'avont of mergen geen rasernij met u daer van hebben ghij cont met den vendumeester accorderen soo ghij goet dunct ofte den tonne biers in sijn keucken stieren ende hij deposant daer op seijde de Guijt behoft mij soveel niet te geven maer ick ontslae hem van de oncosten"enz.

173R

1656-11-08

Rijcke, Andries de (voor Emmerij v. Cruningen)

 

Verklaring over het gebeurde zie 173V

"mr. C. de Guijt wilde zijn huis verkoopen dat ick als doen sijn sittend met de heer v. Cruningen ten huize v. Thomas Rossel aldaer in gecomen de voorschr. De Quijt hem heer v. Cruningen afvragende of hij wilde coopen sijn voorschr. Huijs waarop den voorschr. Heer v. Cruningen antwoordende en seijde waerom wilt ghij u huijs vercoopen ick wilde u liever hondert pondt groote intrest geven maer moste die van Jan Baerentss ontfangen sulcx dat den voorschr. De Quijt was antwoordende ick moet hetselve vercoopen ende daerop versocht hij de heer v. Cruningen dat hij hetselve huijs uijt sijnen naem soude willen verhoogen ende dat hij hem van den pretense coop soot geviel dat hij het leste bodt bode soude costeloos ende schadeloos bevrijden ende indempneren…" enz. "omme in sijn neerijnghe ende hantwerck van cleermaken"

174V

1656-07-08

Jacobs, Janneken (x schepen Andries de Rijcke)

 

Verklaring zie 173V

"zij heeft sedert de verkopinge van huis en erve toekomende mr Christiaen de Guijt gesien dat de voorn. De Guijt, zijn huisvrouw en kinderen geduerich uijt ende in hetselve huijs geloopen hebben oock alle de vruchten uijt den hof hebben gehaelt ende daermede niet anders gedaen als voor desen wanneer hij het voorn. Huijs in eijgendom besat …"

174R

1656-07-08

Lammens, Joannis

 

 

 

174R

1656-11-08

Bentle, Jan

(niet ingevuld)

Beoostenblijbenoorden: 22e kavel: land (onderpand)

Akte doorgestreept

175V

1656-10-29

Dassevael, Pieter (oud burgemeester), Pieter Vrombout (burger), beide te Neusen

Decker, Pouwels Geleijnssen (te Neusen)

Beoostenblijbenoorden: 16e kavel: schorrenlanden

 

175R

1656-10-29

Clementss, Cornelis (te Othene)

Beveren, Francoijs van; de wed. en erfgen. v. Tobias Wulfrans

Othene: backeete, huisraad en zijn huis waaraan hij timmert (onderpand)

Schuld over gehaalde winkelwaren

176V

1656-11-21

Bouwens, Lieven

Bentle, Jan

Overslag: land gen. "het Ovaersnest"

 

176R

1656-11-25

Heijnissen, Jan van (won. Moerbeke); Jaecques van Dijck (koopman te Antwerpen)

Borcht, jvr. Geertruijt Anna van der (wed. van Jan Loot)

Beoostenblij: een huis gen. "het Heerenhuijs" met 3G

De verkoper mag het pachten van de koper

177R

1656-11-13

Vassij, Joan (luitenant) machtigt Jaecques Legra

Cuijpers, Geertruijt

Axel: Noordstraat: huis gen."den Gouden Leeuw"

Aankomende Jan Beerens

177R

1656-11-30

Cornelis, Marten

Louijssen, Anthonij

Onderpand wegens schuld: zijn persoon, roerende- en onroerende goederen

 

178V

1656-12-09

Cornelis, Evert (secretaris v.d. landvierschaar te Vlissingen) voor Cornelis Splinter (burgemeester van Den Haag) x Joanna Copal, erfgen. v. Martinus Copal

Haijman, Jacob (bewindehbber O.I.C.)

Zaamslag: 29e kavel: 8G180 ½ R

 

178R

1656-12-09

Zie 178V

Vrijer, Cornelis de (schepen van Neusen)

Zaamslag: 8e kavel: 8G290R

 

179V

1656-12-09

Zie 178V

Cauw, Mr Bonifacius (baljuw v. Vlisingen) ter accept. v. Abraham de Moor (notaris te Vlissingen)

Zaamslag, ten westen van het dorp: 5G270R blikken

 

179R

1656-12-09

Zie 178V

Stringe, Joan van der (ontvanger generaal van Zeeland)

Zaamslag: 19e kavel: 4G290R

 

180V

1656-12-09

Charlé, Pieter Janssen (x Maeijke Joppe)

Studler van Surick, jhr Anthonij (ridder, heer van Bergen)

Canisvliet: de hele Duijnenkavel: 37G60R

 

180R

 

Vliet, Frans Poulus van der

Andriessen, Pieter

Verbindt zijn persoon en goederen (als onderpand)

 

180R

1657-01-17

Vogelaer d'oude, de erfgen. van Jan de (te Moerbeke)

Lammens, de wed. en erfgen. van Pieter

Beoostenblijbenoorden: 9G165R schorrenlanden

Erfgen.: Jan, Christiaen en Josijne de Vogelaer (kinderen)

181V

1657-01-20

Hont, Loureijs de

Verberckmoest, Matteus

Steenovens an t hoofdende, in de polder v. Nieuw Zuiddorpe: 400R

 

181R

1657-01-20

Bruggeman, Pieter

Hesselaer, Pieter van (crunier op het Sas van Gent)

Huis (verkoop wegens schuld)

 

182V

1657-01-27

Legra, Jaecques (voor Joris Pieterss Hardincxvelt, Magriete de Pauw, Joannis Vincentius, secretaris van Oostcappel en Daniel Vincentius, tinnegieter te Middelburg)

Makare, Pieter (koopman te Middelburg)

Canisvliet:

 

182V

1657-02-03

Laren, Bernardus van (predikant)

Diakonie van Axel

Axel: Rechtestraat: huis (onderpand wegens schuld)

 

182R

1657-02-10

Bock, Joos de (voor Carel, Frans en Thomas Bouwens)

 

Nieuw Zuiddorpepolder; Beoostenblijbenoorden en Ferdinanduspolder: 78G volprezen en schotbaar land

 

183R

1657-02-10

Lammens, Joannis (voor Gasper de Mauregnault, baljuw v. Vere)

Strenge, Joan van der (ontvanger generaal)

Beoostenblijbenoorden: 50G

 

184R

1657-02-10

Bicx, Cornelia (x Mr Poulus Robbijns ('stadtcuresijn')

Willems, Rut

Verklaring:  Mr. Poulus Robbijns is gehaald bij Dirijck Thulden te 's Hertogenbosch om zijn dienstmaagd te cureren die de pest had. Hij vond in het huis alleen 'een alf vat bier (geene cost nochte dranck) in het selve huijs heeft gevonden dan een alf vat bier die ontsteken was ende ontrent alf uijtgeloopen ende de reste met de luijden die in huijs waeren uijtgedroncken noch een pot boter waeruijt ijffer uijtgegeten ontrent vier of vijff ponden en de reste in huijs gebleven noch een pot met breemcappers ende daeruut gegeten ontrent een alf pont noch een hamme die in huijs is blijven staen hangen noch een stucxse geroockt vlees die oock gebleven is ende nieet aengeroert twee geroockte tongen den eenen iesser gegeten ende den anderen blijven hangen ende voors alle andere eet ende dranck wijn tot lavenisse ende alle andere noodighe medicamenten tot sulcke sieckte noodich ende tot de gesonde solicituijd isser gecommen door order en bestellinge van Rut Willems'

 

185V

1657-02-10

Aertens, Josijna (wed. van Jan Bomble)

Groote, Nicolaes de (heer van Kapelle en Raamsdonk)

St. Andries: hofstede (onderpand wegens achterstallige pacht)

 

185R

1656-10-28

Rijcke, Andries de

De gemeene armen van Axel

Axel: huis, 2 schuren, paarden, koeien, runderen en bouwgereedschap (onderpand wegens schuld)

 

186V

1657-02-24

Rochus, Jasper (voor Jacob Danckert) als curatoren v.d. boedel v. Jacob Smit Davids

Mattijs, Willem

Zaamslag: op sheeren vroone: huis en erf

 

186R

1657-02-22

Lammens, Joannis (voor jhr Loureijs van Exaerde fs Damiaen ; jhr Jan v.d. Eeckhout heer v. Bulbier; jhr Gillis v. Waesberghe

Lammens, Joan (schepen)

Beoostenblijbenoorden : tienden

 

187V

1657-02-22

Clous, Jannis (dijkgraaf) ; Joan Vincke en Joan Lammens (gezworenen en boekhouder van Beoostenblijbenoorden)

Meijden, Joan van der (regerend burgemeester v. Rotterdam)

Beoostenblijbenoorden: 15e kavel: 10G55R hoofd- en volgerland

 

187R

1657-02-24

Clous, Jannis (burgemeester) voor Mr Jacobus en Anthonis de Witte en jvr. Isabella Malliaerts fa Gulijaem, zijn minderj. schoonzuster)

Gilde, Lenaert Adriaensen; Jan Jobsen

Zaamslag: 7e kavel: 5G7R

 

188R

1657-02-27

Faille, de erfgen. v. Isaack (x Jacquelaine, eerder wed. v. Jan Vermaire (won. in de polder v. Ste Bentien in het land v. Medocq)

 

 

Erfgen.: Abraham Faille (landman Groede, broer) en Marie en Catrina Faille (zusters)

188R

1657-03-30

Clous, Jannis (burgemeester) voor Pieter Manteau van. Dalem, griffier van slands Vrije te Sluis)

Heijden, Willem van der (rekenmeester van Zeeland)

Westdorpe: 1e en 2e kavel: de tienden op 128G100R

 

189R

1657-03-03

Lammens, Joannis

Tuijl v. Serooskercke, jhr Arent (heer v. Soelijke)

19e kavel: 1G257R volgerland

 

189R

1657-03-04

Rossel, Thomas

Gavere, Baudwijn van (ten proffijte v. Sara Goosens)

Zijn persoon en goederen als onderpand

 

190V

1657-03-08

Spruijt, Christiaen Marcus

Schipper, Bastiaen Jacobs

Zaamslag: huis en inboedel, 3 koeien, 2 paarden, wagen, eg, ploeg (onderpand wegens ontvangen som geld)

 

190R

1657-03-10

Janssen, Lodewijck (won. Beoostenblijbenoorden)

Vrient, de wed. v. Adriaen de (won. Zaamslag)

Zak tarwe

Aanklacht van Lodewijck Janssen: hij verklaart dat niemand thuis was, hij was aan het ploegen. 'Mijn keete is gebroken, de hoofdpelu van mijn bedde gestolen…'

190V

1657-03-17

Gavere, Baudewijn van

Taelboom, Lieven

Axel: op de Korenmarkt: huis en erf

 

191R

1657-03-17

Debbouts Lievensdr, Levina (geass. met Andries de Rijcke en Andries Toorens als voogden over de wezen v. Jannis Debbout, haar broer)

Sanders, Jooren en Jan

Axel: over de Stadsboombrug: huis en erf

 

192V

1657-03-18

Clous, Jannis (burgemeester); Joannis Lammens (schepen); Jan Beerents (won. Zaamslag); jhr Emmerij v. Cruninghen; Geertruijt Cuijpers

Bentle, Jan

Axel: huis gen. "den Gouden Leeuw"

'aan de meestbiedende met het vallen van de spelle uijt de keerse'

192R

1657-03-19

Rijcke, Andries de (schepen) voor Lambrecht Lambrechts d'oude en Cornelis de Wittie (resp. grootvader en oom v. Anneken Lambrechts dr v. Lambrecht Lambrechts de jonge x Louwerijntie Carre (beide †

 

Huis als onderpand

 

193V

1657-03-20

Lambrechts d'oude, Lambrecht (grootvader v. Anneken Lammens meerderj. Dochter v. Cornelis, won. St. Loureijs)

 

 

 

193R

1657-03-24

Malder, Passchijnken van (wed. v. Jacob de Clercq)won. Zaamslag met haar voogd Jan de Clerc

Later, Samuel de (won. Zaamslag)

Zaamslag: op sheeren vroone: een huis als onderpand  wegens geleverde winkelwaren

Jacques Legra (vendumeester)

194R

1657-03-24

Leissen, Joos

Wachter, Ellinck de (won. Zaamslag)

'de voorn. Ellinck was door colere aan de voorn. Joos Leijsen hadde gedaen soo ist dat de Wachter belooft heeft te betalen aan Leijsen

 

195V

1657-03-24

Lammens, Jannis; Matteus Verberckmoest (als curatoren v.d. boedel v.  Hans van den Eijnde)

Bentle, Jan

Axel: Noordstraat: een huis

 

195R

1657-03-24

Bentle, Jan

Rossel, Thomas

Axel: Noordstraat: een huis

Zie 194V

195R

1657-03-24

Schaepmeester, Pieter

Lammens, Joan

Axel: Noordstraat: huis en schuur

Aankomende v. Jan Hermans (schepen)

196V

1657-01-22

Rijcke, Andries de

Lievens, Jan

Axel: huis en schuur  (onderpand voor een lening)

 

196R

1657-04-03

Andries fs Joos, Adriaen (voor jhr Jaecques den Heecke, heer v. Appollieu x Maria d'Oostendorpe fa jhr Anselmo, te Gent)

Cocq fs Jans, Pieter de; Bauduwijn Smits fs Lievens (kooplieden te Gent)

Westdorpepolder bij 't Sas van Gent: 42G30R ten vollen geschoten

Pachter: Joos Andries

198V

1657-04-10

Moor, Joan de (luitenant) x Cornelia de Leu (dr van Cornelia Wijlant x Jan de Leu, baljuw v. Goedereede)

Bernuij, Maria Amelia de (x jhr Ferdinande de Chantrine dict Broecksault (commandeur)

Kappellepolder : 24G2R

Jan Wijlant (grootvader v. verkoopster) dijkgraaf v.d. polder v. Namen

199V

1657-04-14

Bouwens, Jaecques

Messegers, Pieter

Oud Zuiddorpe : de helft van zijn hofstede en 3G meersch als onderpand wegens schuld over leverantie v. brood 'aen Conincxwercken aen 't fort de Papenmuts parochie Moerbeke in 1645

 

199R

1657-04-24

Bentle, Joan

Decker, Pauwels Geleijnsen (won. Neusen)

Poekepolder: 27G; Cappellepolder: 10G90R (tienden)

 

200V

1657-04-24

Vogelaer, Sara de (x Jacob de Bruijne († tussen 1649 en 1657) en x Lieven de Feijter

Legra, Jaeques

Axel: Noordstraat: huis en erf gen. 'de Ouwe Marct'

 

200R

1657-04-28

Roels, Cornelis (voor Abraham Biscop koopman te Vlissingen)

Janssen (Smit), Jacob (smid op Zouterspui)

Zouterspui: huis en schuurtje

 

202V

1657-04-28

Labeke, Efrem

Leijs, Anthony (capt. te Sas van Gent)

Axel: huisbrieven als onderpand wegens schuld

Akte is doorgestreept

202R

1657-04-28

Hoppe, Reijnier

Braemsen, Francois

Zouterspui bij de sluis in de Egelantierpolder: een huis

 

203V

1657-04-28

Matijssen, Willem (won. Zaamslag)

Willems, Baudewijn (won. Zouterspui)

Zaamslag: huis en erf

 

203R

1657-04-28

Willems, Jan (landman won. in de polder v. Westdorpe) voor zijn pachtheer Francois Dingens (koordeken v.d. kathedraal te Antwerpen)

Vekemans, Joris; Cuellaer, Anthonis de (ridder); Christina Francx (wed. v. van Laere) ; Joanne Bughe (j.d.)

Westdorpe: obligaties (hij verbindt daaraan al zijn landen aldaar)

 

204V

1657-05-01

Rooy, Stoffel de

Haese, Cornelis Geersen de (won. Zaamslag)

Zaamslag: binnen het dorp op sheeren vroone: een huis

 

204R

1657-05-05

Piron, Joan

 

Arrest

 

205V

1657-05-10

Tervijle, Jacob (stadhouder van Zuiddorpe en Beoostenblijbezuiden) voor de wed. v. Jeronimus Berne (timmerman)

 

Moerspui en St. Marck: Jeronimus Berne heeft in 1646 de secreten op de forten gemaakt, alsmede het turfmagazijn v. Moerspui, heeft ook meegewerkt aan het maken v.d. soldatenbarakken en de brug.

De bazen waren: Sander Ringen; Govert Schonck; Jan Crabbe en Claeijs Arijsen Rib. Jeronimus Berne heeft ook materiaal geleverd (hout en ijzeren nagels)

205R

1657-05-12

Verlinden, Jan en Jaecques

Kons, Pieter

Oud Zuiddorpepolder: 3G zaailand

 

205R

1657-05-17

Decker, Paulus Geleijnsen; Bartholomeus de (resp. dijkgraaf en gezworene v. Canisvliet)

Reijgersberge, Mr. Davit (gecommitteerde raad)

Westdorpe: 3e en 4e kavel: 85G80R

 

206R

1657-05-17

Zie 205R

Fieren, frater Pieter (procureur voor de abdij v. Baudeloo)

Canisvliet: 3e kavel v. Baudeloo: 85G19R enz.

 

207R

1657-05-26

Verbercmoes, Matteus (voor jvr. Anna Bondolf, wed. v. Jan Maertens en jvr. Maria Martens zijn dochter, wed. v. Philips Wouman te Wachtebeke)

Ollander, Elias d'

Oud Zuiddorpe en Beoostenblij: een behuisde hofstede

 

208V

1657-05-12

Baljuw, burgemeester en schepenen van stad en ambacht v. Axel

Clous, Jannis (burgemeester)

Axel: een 'seijn' rente v. 2 ponden met het ruimen v.d. Koeput in 1653, nu is er een vijver

 

208R

1657-05-12

Zie 208V

Cockelinck, Pieter Andriessen

Een rente

 

209V

1657-05-29

Zie 208V

Zie 208R

Axel: aan de Landpoort, een rente op zijn huis waar nu Pieter Savagie woont

 

209V

1657-05-30

Zie 208V

Voorde, Mr. van de (griffier)

Axel: in de Oude stad, een rente voor het gebruik v.d. Kerpelput

 

209R

1657-05-30

Zie 208V

Vincke, Jan (majoor)

Een rente

 

209R

1657-05-30

Zie 208V

Crouwelaer, Paulus de (komies)

Een rente

 

209R

1657-05-30

Zie 208V

Hermans, Jan (schepen)

Een rente

 

210V

1657-05-30

Zie 208V

Ellaert, Frans (schepen)

Een rente

 

210R

1657-04-27

Voorde, Mr. Mercus van de (griffier)

 

 

 

210R

1657-06-09

Grauwercause, Jan Pieters

IJtaliaen, Marinis Janssen

Zaamslag: op sheeren vroone: huis, schuur en erf

 

211R

1647-06-30

Joost, Adriaen Pieter

Legra, Jaeques

Axel: Houtmarkststraat (nu gen. Noordstraat): huis en erf

 

212V

1657-06-30

Doorues, Jacob Janssen

Gramie, de wezen v. Jannis (te Middelburg)

Zouterspui: huis als onderpand

Schuld wegens koop voor zijn smidse

212R

1657-07-02

Buijteman, Geerolf (x Maria van der Heijden)

Surck, Anthonij van (heer van Bergen)

 

 

212R

1657-07-08

Gerits, Thuenissie (wed. v. Cornelis Arentsen Breeman)

Breeman, de 4 kinderen van Cornelis

Uitkoop

Er was ook nog een voorkind: Tanneken Cornelis Breeman

213V

1657-07-13

Hermans, Jan (schepen)

Bernui, Maria de (x Ferdinande de Chantraine dict Broucsault, commandeur)

Noordpolder : zijn landen (onderpand wegens lening)

 

213R

1657-07-16

Ramont fs Pieters, Cornelis

Lippens, Pieter

Zuiddorpe gen. 'de Oude Dammen': 2G120R

 

214V

1657-07-21

Rijcke, Andries de (schepen)

Hubert, Mr Adriaen de (secretaris v. Zierikzee)

Axel: huis en schuur waar hij woont als onderpand wegens achterstallige landpacht

 

214V

1657-05-29

Burgemeester en schepenen van stad en ambacht Axel

Crauwelaer, Pauwels de (kommies)

Beoostenblijbenoorden: 70G152R

 

215V

1657-07-31

Born, Tijlleman de

Tresel, Anna (wed. v. Bollaert)

Verbindt zijn persoon en goederen wegens schuld

 

215R

1657-08-11

Zie 214V

Claus, Jannis (burgemeester)

Beoostenblijbenoorden: 44G65½ R schorrenlanden

 

215R

1657-08-30

Roosbeke d'oude, de erfgen. v. Jan van

Claus, Joannis (oud-burgemeester)

Axel: aan de landpoort: ½ v.e. huis, schuur en erf (de andere helft is v. Paulus de Crauwelaer)

Erfgen.: Joan Sael dict Baradot, commandeur van het fort Moerspuy (x Petronella Haijman (dr van Joan † en Elijsabeth Constant); Cornelis Constant (x Dijna Haijman)

216R

1657-08-11

Zie 214V

Tuijl van Serooskercke, jhr Aert van (heer v. Soelijkercke)

Beoostenblijbenoorden: 30G208 ½R

 

217V

1657-08-11

Stoop, Cornelis (pachter)

Lammens, Joan

Beoostenblijbenoorden: 16e kavel: 14G163R hoofd- volger en 'on'land

Als pand de jaarlijkse vruchten en zijn huis staande op het land v.d. Mr Flooswijck

217R

1657-08-11

Timmermans d'oude, Gillis

Velde, Jooris van de

Axel: het erf waar het huis op staat waarin de koper woont

Francois, Gabereel, Gillis, Janneken en Printien Timmermans (kinderen van verkoper)

218V

1657-08-11

Ploos, Heijndrick (pachter)

Stringe, Joan van der (ontvanger-generaal v. Zeeland)

Alle beesten, meubilair op de gepachte hoeve

 

218R

1657-08-29

Palma Carillo, Peeter de (won. Antwerpen)

Palma Carillo, Alonso de (oudste zoon)

Westdorpe : 1/3 in de ½ v.e. hoeve

Pachter: Jan Willems (er zijn nog een aantal pachters en landen genoemd die liggen in Vlaanderen)

220V

1657-08-27

Laere, dominee van

 

Armrekeningen

 

220R

1657-09-08

Gavere, de erfgen. v. Adolf van

Rollant, Jacob (rekenmeester v.d. grafelijkheid v. Zeeland); Joan Sael dict Bardot; Sijmon Schotte

Beoostenblijbenoorden: tienden ('Gorigem en Oudendijk')

 

223V

1657-09-21

Dicken, de erfgen. van Adriaen Cornelis geseyt den (x Janneken Heijndricx)

Meersch, Philips van der

Beoostenblijbezuiden: 6G51R enz.

Erfgen.: Cornelia Cornelissen (x Jaeques Mattijssen); Heijndric Cornelis; Marij Cornelis (x Francois Willems); Nicolaes Cornelissen

223R

1657-10-23

Vrient, de erfgen. v. Passchier de

Roelofsen, Harman ('crijeerder')

Zaamslag: 15e kavel: hofstede, schuur, graan, 'pijsel', landhuis, ovenhuis, 75G

Erfgen.: zijn wed. Joanna Roels; Francoise de Vrient (x Pieter Dassevael); Susanna de Vrient (wed. v. Anthonij Babtista); Cornelis de Vrient ; Maria de Vrient (wed. v. Jacob Baptista); Joanna de Vrient, dr v. Christoffel † en Maria Kempe (x Caspar de Maurignault)

 

1657-10-23

Zie 223R

Roels, Joanna

Zaamslag: 27e kavel: 11G1R

 

 

1657-10-23

Zie 223R

Vrient, Maria de

Oude Zevenaar: schone hofstede met huis, schuur, ovenhuis, duivenkooi, wei- en zaailand, plantagie, boomgaard

 

 

1657-10-23

Zie 223R

Smidt, Abraham de

Oude Zevenaar, grote- en kleine Zoutepolder, Triniteit, Huijgersluijs: hofstede met 'bequaam'landhuis, schuur, ovenhuis eeenn 50G, en 6G elsenbos

 

 

1657-10-23

Zie 223R

Hoverne, Martinus (crijeerder)

Goesschepolder: een streke tienden gen. "de Spaerpot"

 

226V

 

Zie 223R

Roels, Joanna (wed. v. Passchier de Vrient) ter accept. v. Levinus de Waesier (predikant te Neusen)

Zaamslag: 15e kavel: 75G met huizen, schuren, stallen en jonge boomgaard

Pachter: Adriaen Vereijcke

228V

1657-11-22

Zie  223R

Zie 226V

Zaamslag: 27e kavel: 11G1R

 

229V

1657-09-03

Gerbrants, Schelte

Claus, burgemeester

Zouterspui: schuld gemaakt voor het maken v.e. huis

Heeft te maken met het tractement van 'sijnen dienst als diender van den Sevenaer, Peereboom, Koegors en Egelantier'

229V

1657-09-22

Legra, Jaeques (voor Pieter Manteau v. Dalem, griffier van de vrije van Sluis)

Rijcke, Arnoldus de (predikant); Joachim Leijedecker (koopman) beide te Axel

St. Eloij: in de kavel Praet: 12G

Gebruiker: Pieter Janssen

De akte is doorgestreept

229R

Niet ingevuld

Wou, Pieter Claeijsen van (en voor Catharina v. Deijnse wed. v. Joan Beverlant, licentiemeester te Lilloo)

 

 

Akte doorgestreept

230V

1657-12-12

Tuirluire, Niclaes (x Josijne Schoone); Josijne Palijngh (wed. v. Joris Schoone, ontvanger van Axelambacht bezuiden het 'Gat van Bucxgate" in 1629 )

 

Arrest

Frans Weijns, tavernier in 'de drie Coningen'op de Overslag

230R

1657-09-22

Deijnse,de erfgen. v. Bernaert van (capt.)

Vassij, Joan de (luitenant); Joan Vincke (majoor)

Zuiddorpe en Beoostenblij: schorrenlanden

Erfgen.: Catharina v. Deijnse (wed. v. Joan Beverlant), kleindochter; Maria Antheunesdr (wed. v. Gedijon v. Deijnse, predikant); Beatrix Burremans, enig kind v. Maria Martens (die dr. was v. Philippote v. Deijnse); Huijbrecht Cornelissen, schrijnwerker (x Petronella v. Hamm, dr v. Anna v. Deijnse)

231R

1657-12-18

Gerbrands, Schelt (won. Zouterspui)

Decker, Pauwels Geleynsen (won. Neusen)

Zouterspui: schuld over het huis dat hij heeft gebouwd ten zuiden van het dorp Zouterspui naast de dijk v.d. Nieuwe Egelantier

 

232V

1657-

Kips, Jan (voor Pieter Wouters, heer v. Albast; jhr Carel de Carion; jvr. Francoise de Carion te Gent) enz.

Cock, Mr  Jaecques

 

 

232V

1657-11-03

Legaert, Pieter; Daniel de Meij

Spleca, Philips

Zuiddorpe: 5G

 

232R

1657-09-26

Ockerss, Mr Cornelis (docter in beide rechten) machtigt Jaeques Legra

Constant, Elisabeth (wed. v. Jan Haijman, burgemeester v. Middelburg)

 

 

233V

1657-12-15

Stoop, Cornelis (won. Beoostenblijbenoorden)

Lammens, Jan

Beoostenblijbenoorden: 16e kavel: de vruchten te velde: tarwe, wintergerst, koolzaad

 

233V

1657-12-06

Charlé geseyt Paije, Pieter Janssen

Studler van Surch, jhr Anthonij (heer v. Bergen)

Canisvliet in de kavel v.d. Duinelanden: partijen tarwe te velde

 

233R

1657-09-29

Legra, Jaecques (voor jhr Jeronimus v. Tuijl de Serooskercke, heer v. Stavenisse, Suytmoer, Kempenhofstede etc.)

 

 

 

234V

1657-12-28

Reu, Sijmoen de

Breijaert, Jaecques

Karnemelkspolder: 5G land met de timmer

 

234R

1658-01-07

Cappe fs Lievens, de erfgen. v. Jacob (x Petronella Bouquet)

Tuijl de Serooskercke, jhr Arent (heer v. Soelijkerkce)

Beoostenblijbenoorden: 19e kavel: 4G

Erfgen.: Ferdinand, Jacob, Frans en Elisabeth Cappe (broers en zuster)

235V

1658-01-07

Zie 234R

Claus, Jannis (burgemeester)

Beoostenblijbenoorden: 21e kavel: 4G

 

235R

1657-10-27

Cales, Mels Sijmoens (x Jaecquemijntien Hanalts)

Cales, Melchior Sijmoens (minderj. Zoon)

Butpolder: 3; goud en zilver (gemunt en ongemunt); linnen en wollen; trouwring

Alles werd verkocht ten gunste van de wees

235R

1658-01-12

Deijnse, de erfgen. van Bernaert van

Deijnse, Catharina van

Axel: over de Zuivelmarkt: een vervallen huis en erf

Erfgen.: Margarita Anthuenis (wed. v. Gedijon v. Deijnse); jvr. Beatrix Burremans (wed. v. Jacob Verrimme), enige dr en erfgen. v. Maria Mertens (die dr en erfgen. was v. Philippotte v. Deijnse); Hubrecht Cornelissen (x Petronella v. Hamme †); Allaert Lijsterbos (x Maria Jongelincx, dr v. Catarina v. Hamme); Gedion Jongelincx (broer); Pieter Wouw (zoon v. Adriaen Claessen v. Wou, erfgen. v. Anna v. Deijnse); Bernaert de Gomme (x Catarina v. Deijnse)

237V

1658-01-12

Sijmoens, Mels

Buscop, Pieter

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

237V

1658-01-19

Bentle, Jan

Samijngh, IJngel Janssen

Axel: over de stadsboombrug: huis en erf

 

237R

1658-01-19

Overdulve, Cornelis Leenders (won. in Peereboom)

Verhage, Pieter Cornelissen (won. Zaamslag)

Zaamslag: 1e kavel: een huis op grond v. Emmerentia v. Driel wed. v. Anthonij Repelaer

 

238V

1658-01-19

Overdulve, Cornelis Leenderts (voor Emmerentia van Driel, wed. v. Anthonij Repelaer, te Dordrecht)

Cooman, Adriaen (won. Zaamslag)

Zaamslag: paijmentsbrief (zie 237R)

 

238V

1657-07-07

Roels, Cornelis (voor Gloude Lefaillier)

Drabbe, Mattijs

Axel: in de oude stad: huis, brouwerij

 

238R

1658-01-22

Charlé, Pieter Janssen

Surich de Studeler, Anthonij van (ridder, heer v. Bergen)

Canisvliet: 1e kavel v.d. Duijnelanden waar Charlé's huis opstaat ; zijn huis, schuur, paarden, koeien, schapen, runderen, bouwgereedschap, wagen, ploegen, eggen (onderpand wegens schuld)

 

239V

1658-01-21

Ridder, Ijsaack de (majoor van stad en forten te Neusen) x Catarina Rassers

Joossen, Adriaen Pieter

Cappellepolder: 3G (waar zijn huis op staat)

 

239R

1658-01-26

Pauls, Perijntien (laatst wed, v. Jan Joppen Jabaeij), geass. met Willem Boerman

Decker, Pauwels Geleijnsen (oud-burgemeester en nu schepen v.d. steden en amb. v. Axel en Neusen)

Zaamslag: 7e kavel: ¼ in de visserij "het Windgat"

Gemeen met jhr Dijderick v.d. Werve (heer v. Westkerke) en Leendert Adriaensz 't Gilde (stadsbode tot Neusen)

239R

1658-02-02

Bevernagie, Jaecques van

Broecke, Jaecques van de

Axel: Kerkstraat: huis en erf

 

240V

1658-02-06

Damme, Steven van

Croppenberg, Hans Willems

Beoostenblijbenoorden bij de sluis: een huis als onderpand wegens schuld over arbeidsloon voor 't maken en leverantie v.d. materialen

 

240R

1658-02-07

Stoop, Cornelis

Zie 240V

Beoostenblijbenoorden: 16e kavel een huis bij de Cruijswegh op de landen v.d. heer Cornelis v. Vlooswijck (burgemeester v. Amsterdam), onderpand wegens schuld voor het leveren van materiaal en het maken van het huis

 

240R

1658-02-16

Vos, Maeijken (wed. v. Jan Janssen v.d. Nat d'oude) geass. met haar kinderen Lodewijk, Jan, Boudewijn en Jan Gijsele (x Lijsbeth van der Nat)

Born, Tijlman van der

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

241V

1658-02-23

Ellaert, Marinis

Schoore, Christiaen van

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

241R

1658-02-23

Schaepmeester, Pieter

Bevernagie, Jacob van

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

242V

1658-02-26

Liens, Philips (stadhouder v. stede en amb. Axel en Neusen) x Elijsabeth v. Baerle (wed. v. jhr Adriaen de Malot)

Bruse, jhr Davit (te Bergen op Zoom)

 

 

242V

1658-03-04

Bovie de jonge, Mr Gulijame

Lammens, Joan

Axel: huis en erf

 

242R

1658-03-04

Constant, Elijsabeth (wed. v. Johan Haijman) machtigt Cornelis Roels

 

 

 

242R

1658-03-11

Rossel, Thomas

Beerens, Govert

Axel: Houtmarktstraat: huis gen. "de Ruijter"

 

243V

1658-03-11

Rossel, Thomas (voor Govert Beerens te Middelburg)

Beerens, Heijndrick (broer)

Zie 242R

 

243R

1658-03-09

Dijckere, Matteus de; Jan Tresijn; Pieter Braeckman

Gijsele, Adriaen

Riede, polder van de: 385R met een huisje

Verkopers zijn voogden v.d. wezen v. Jan Gijsele

243R

1658-03-09

Wouters, Maetien (wed. v. Francois Ellaert, oud-schepen)

Ellaert, Marinis (zoon)

Axel: aan de zuidzijde van de markt: brouwerij gen. "de Swane" met een mouterij, huis en erf

 

244V

1658-04-04

Beerens, Heijndrick

Clous, Jannis (burgemeester)

Axel: een erfje achter zijn plaats

 

244R

1658-06-03

Croppenberg, Pieter (procureur) voor Manteau van Dalem, Pieter (griffier v.d. Vrije tot Sluis)

Manteau, Lodewijck (secretaris v. Willemstad, broer)

St. Eloij in de kavel "Praet": Manteau van Dalem, Pieter (griffier v.d. Vrije tot Sluis)24G; in de kavel "Clincke"20G190R; in de kavel v.d. Duinelanden: 47G170R

 

245V

1658-06-18

Spruijt, Christiaen Mercussen (landman te Zaamslag)

Veth, Mr Jacob (gecommitteerde v.d. Staten-Generaal)

1 bruin 4-jarig ruinpaard; 1 bruine 8-jarige merrie (wegens achterstallige pacht)

 

245R

1658-06-18

Zie 245V

Zie 245V

Zaamslag: huis en erf (als onderpand)

 

246V

1658-07-26

Cruijninghen, jhr Emmerij v.

 

Axel: Noordstraat: een huis

 

246V

 

Mets, Petronella de (dr. v. Adriaen x Josijna de Knuijt) won. Gent

Couwe, Mr Bonifacius (baljuw te Vlissingen) ter accept. v. Cornelis de Vrijer

Zaamslag: 18e kavel: 36G250R6V

 

249V

1658-10-04

Bouwens fs Jans, Lieven (op de Overslag) machtigt zijn zwager Lieven Viveraert

 

Overslag: een huis

 

249R

1658-06-25

Hermansen, Jan

Crouwelaer, Pauwels de (burgemeester)

Schuld (akte doorgestreept)

 

249R

1658-07-06

Roosbeke, Gillis van

Haijman, Jacob Claeysen

Beoostenblijbenoorden: 14e kavel: 56G (onderpand wegens schuld)

Aangekomen v. Jan v. Roosbeke d'oude

250V

1657-02-05

Lammens, Jan; Jonas de Hap (diakenen)

Smit, Michiel de

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

250V

1658-10-14

Claus, Joannis (dijkgraaf); Jan Vincke (gezworene) van Beoostenblijbenoorden q.q.

Decker, Pauwels Geleijnsen (burgemeester) voor Cornelis Splinter (burgemeester v. Den Haag) en Evert Cornelis (als curatoren v.d boedel v. Martinus Copal)

Beoostenblijbenoorden: 20e kavel: 22G156 ¼ R

 

251V

1658-01-12

Bouwens fs Jans, Lieven ("opgesetene" van Zuiddorpe op den Overslag)

Lippens, Jan (oud-burgemeester v. Zuiddorpe)

Overslag: behuisde hofstede

 

251R

1658-01-26

Pauls, Perijntie (wed. v. Jan Joppe Jabaeij) geass. met Willem Boerman

Cooman, Adriaen

Zaamslag: 7e kavel: 8G200R zaailand

 

252R

1658-04-27

Vassij, Joan (luitenant) voor Elijsabeth Constant (laatst wed. v. Hendrijck de Zomer, eerder v. Joan Haijman, burgemeester v. Middelburg) en voor de erfgen. v. Wilhelm Haijman (haar zoon), Mr. Cornelis Constant x Dijna Haijman (dochter) en als grootmoeder v.d. kinderen v. Petronella Haijman † x Joan v. Rosebeke en voor jhr Joan Sael dict Baradot

Crommon, jhr Geeraert van (ter accept. v. Nicolaus Elfsdijck)

Zaamslag: 20e kavel: 80G

 

254R

1658-04-28

Zie 252R

Hooge, Mr Adriaen van den (raadsheer) ter accept. v. Cornelis de Vrijere

Noten: hofstede, huizingen en schuur; Zaamslag: 20e kavel: 80G

 

256R

1658-03-12

Somer fs Joos, Jan de

Raedt, jhr Jacob de (kiesheer v. Middelburg)

Arrest

v.d. kant v.d. erfgen. v. Jan Martens geseyt Versluijs

257V

1658-03-16

Lippens, Jan

Smet, Joos

Overslag: behuisde hofstede

 

257R

1658-03-16

Piersen, Phijlips (won. Zaamslag)

Martens, de wezen v. Sara

Zaamslag: een huis in het dorp (onderpand wegens schuld)

 

257R

1658-03-26

Clercq, Jan de ( Lidia de Hane), schoonvader en echte moeder v. Cathalijntie Verburcht; Jan Potteij (x Jaecquemijntie Verburcht); de wezen v. Maijcken Verburcht: Jacob, Pieter en Paschijntie de Clercq)

 

Accoord over de erfenis

 

258V

1658-04-13

Bouwens, Joos (voor Maria Stoop wed. v. Lucas de Meulenare)

Lippens fs Christoffels, Jan

Zuiddorpe en Beoostenblij: tienden

 

259R

1658-05-14

Brune, Pieter de

Vijncke, Jan ; Jacob Pouchain

Verkoopt al zijn goederen

 

259R

1658

Hijfte, Gillis van (voor jhr Antonij van Houdenhove, heer v. Overmeer)

Lammens, Joan (schepen)

Zaamslag: 19e kavel: 8G295R

 

260V

1658-05-01

Zie 259R

Zie 259R

 

 

261V

1658-05-03

Wouters, Maijcken (wed. v. Francoijs Ellaert, schepen)

Bernuij, Amelia de(x Ferdinande de Chantraine dict Broucksault) (commandeur)

Butpolder: 7G75R; Noordpolder: 8G156R (onderpand wegens lening)

 

261R

1658-05-06

Bauwens, Joos (gerechtsbode stad en ambacht v. Axel)

Coers, Mr Alexander

52G land

 

262V

1658-05-11

Meersman, Lieven

Schuere, Andries

Zouterspui: huisje en schuurtje

 

262R

1658-05-18

Legra, Jaecques

Barens, Claas

Axel : Noordstraat : huis en erf

 

264V

1658-05-25

Noutsen, Adriaen

Baerens, Hendrijck

Othene: huis en erf

 

264R

1658-06-13

Voorde, Mr van de (griffier); Joan Pijron (x Emmerentia van de Voorde (machtigen Baltasar v.d. Voorde, advocaat te Middelburg)

 

 

 

265V

1658-06-15

Velde, Francoys in der (won. Stoppeldijke)

Reijgersberghe, Davit van

Stoppeldijke: 4G, nieuw huis met stallen (pand)

 

266V

1658-06-15

Bentle, Jan

Strenge, Joan van der (ontvanger)

Huis

 

266R

1658-06-15

Barens, Hendrijck

Buijs, Hendrijck Jacobsen

Othene: een huis

 

267V

1658-06-25

Schepens, Carel (won. Zaamslag)

Cooman, Adriaen; Samuel de Later, Pieter Ingelbrechts (allen won. Zaamslag)

Zaamslag: op het leen van de heer: huisje of brouwerij en brouwketel

 

267R

1658-06-26

Hermansen, Jan

Crauwelaer, Pauwels de (burgemeester)

Schuld (pand zijn persoon en goederen)

akte is doorgestreept

268V

1658-07-03

Nat, Jan Janssen van der

Born, Thielman van der

Axel: een huis

 

268R

1658-07-06

Rosebeke, Mr Gillis van

Haijman, Jacob Claijeesn

Beoostenblijbenoorden: 14e kavel: 15G (onderpand wegens schuld)

Akte is doorgestreept

268R

1658-07-06

Nat, Boudewijn Janssen van der

Born, Thielman van der

Axel: ¼ van een huis

 

269R

1658-07-06

Claus, Joannes; Jan Vijncke (resp. dijkgraaf en gezworene v. Beoostenblijbenoorden)

 

 

 

270V

1658-07-18

Imbona, Marcus; Maria Imbona (wed. v. Adriaen Perduijn) machtigen Pieter Croppenberg

 

 

 

270V

1658-09-16

Wiese, Hendrijck de (landman in de polder v. Canisvliet)

Claus, Jannis

Canisvliet in de kavel v.d. Duijnelanden: al zijn vruchten

 

270R

1658-07-15

Daelman, Cornelis (als erfgen. v. Jan Daelman, zijn broer x Janneke Martens); Laurens de Bock voor de erfgen. v. moederszijde

Konijnck fs Lievens, Jan de

Overslag: huis, schuur en ½G

 

270R

1658-07-15

Lippens, Jan (voor de wed. v. Jan Snouck)

Verbercmoes, Jan

Zuiddorpe, land binnen

Pachter: Denijs Mattlee

271V

1658-07-22

Berkenbos, de erfgen. v. Nicolaes (majoor tot Liefkenshoek)

Dicx, Ysbrant (brouwer in de brouwerij van der Cau, tot Rotterdam)

Liefkenshoek, binnen 't fort:  huis en erf gen. "de Cauwe"

Erfgen.: Willem Aleman (oom en voogd v. Maria Berckenbos); Abraham Backerius, schoolmeester te Axel (x Catharina Berckenbos); Sijmon Berckenbos (majoor van 't fort Liefkenshoek)

271R

1658-08-01

Lammens, Jan (voor Mr Jacobus van Hecke, predikant te Arnemuiden)

Marct, Nicolaes van der (bewindhebber O.I.C.)

Zaamslag: 6e kavel: 28G53 ½ R (onderpand wegens schuld)

 

272V

1658-08-01

Buijs, Hendrijck Jacobsen (pachter van Jan Melis in de 28e kavel te Zaamslag)

Melis, Joan

6 paarden, 4 koeien, 2 kalveren en andere beesten. Bedden, linnen en wollen, wagens, ploegen, eggen

 

272R

1658-08-02

Cauw, Bonefacius (baljuw v. Vlissingen)

Claus, Joannes (burgemeester)

Axel: huis en schuur

 

273R

1658-08-10

Verloos, Gillis (voor jhr Robbert Budsin x Margrieta v. Marcke)

Bauwens, Thomas

Zuiddorpepolder en Beoostenblij: 3G50R volprezen land

Gebruiker: Gillis Verloos

274R

1658-08-05

Snouck, Mr Abraham (voor Barbara Bogaert, wed. v. Jan Snouck zijn moeder)

Linde, Anna en Josijna van der (begijnen te Ste Elijsabeth te Gent)

Zuiddorpe: haar hofstede en 72G (als onderpand)

Gebruiker: Mr Jan Thierens. Akte doorgestreept

275R

1658-08-16

Lensen, Jaequemijntie x Christiaen de Guijt

Cruijninghen, jhr Emmerij van

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

276V

1658-08-17

Constant, Elisabeth (laatst wed. v. Hendrijck Zomer, eerder v. burgemeester Joan Haijman); Jan Vassij enz. Zie 252R

Zael dict Baradot, Joan (commandeur Moerspui)

Cappellepolder: 56G207R met huis, schuur, wagenhuis, duiveketen, plantagie (fruit- en 'hype'bomen), weiden, bos en landen bepant met meede

 

277V

1658-08-31

Viveraert, Lieven (voor Maria Uijterwulge, wed. v. Christoffel v. Berchem, poortersse v. Brugge); Jan Melaers x Anna v. Berchem (dochter); Phijlippus Ferdinande, Francoyse Cicilie; Sabeles Zikerese; Angela en Barbara Clara v. Berchem; Jan Uijtterwillige

Melaerts, Jan (ter accept. v. Cornelis Roels)

Nieuw Zuiddorpepolder en Beoostenblij: land

Pachters: Lieven Vijveraert; Jan de Muijnck

278R

1658-09-04

Oijble, Joan (griffier te Hulst) voor Sebastiaen Burnagie en Aernout Macare (schepenen Hulsterambacht, als ontvangers v.d. wees v. Pieter Nuijts †), machtigen Jacob Tervijle (stadhouder Axelambacht bezuiden)

Neuijt, Laureijs

 

Zuiddorpe en Beoostenblijbezuiden

 

279V

1658-10-05

Bentle, Jan (voor Herman v. Dale, zijn zwager)

Kock, Pieter de (won. Zaamslag)

Zaamslag aan het plein  op sheren vroone: huis en schuur (waar Jacob Bentle is †)

 

279R

1658-10-12

Bentle, Jan (voor Emont v. Broucke, won. Utrecht)

Rijckegem, Henrij van (notaris te Middelburg)

Beoostenblijbenoorden en -bezuiden: 1/40 in het recht v.d. octrooien

Verkoper heeft geërfd van Hendrijck van Broucke (commandeur), zijn moeder is Maria Duijts v.d. Coele (wed. v.  Justinis v. Broucke)

280V

1658-10-20

Conijncxloo, Cornelis van

Drabbe, Mathijs

Geldlening

 

280R

1658-10-26

Verloos, Gillis (voor jhr Robbert Budsin x Magarieta van Marcque, te Brugge)

Bauwens, Thomas (ter accept. v. Jan Verberckmoes)

Zuiddorpe en Beoostenblijbezuiden: 7G66R volprezen land

 

281R

1658-11-28

Lammens, Jan; Gillis Verloos (curatoren v.d. boedel v. Jan Standaert)

Talboom, Lieven

St. Andries, het oude fort (Beoostenblijbezuiden) aan de zeedijk: een huis

 

282V

1658-11-16

Baerens, Hendrijck (voor zijn broer Govert)

Hermans, Jacob

Zaamslag: op sheren vroone: een huis

 

282R

1658-09-26

Steenberge, Cornelis van

Wouters, Maijcken (laatst wed. v. Fransooijs Ellaert, schepen) zijn moeder

Schuld

 

282R

1658-11-30

Claus, Joannes (dijkgraaf); Jan Lammens en Jan Vijncke (gezworenen); Jacob Claessen Haijman (penningmeester) Beoostenblijbenoorden

Stringen, Joan van der (ontvanger-generaal van Zeeland)

Beoostenblijbenoorden: 12e kavel: 2G236 ¾ R

 

283V

1658-11-21

Roosbeke, de erfgen. v. Pieter v.

Campe van Bruheze, Jacob; Joan Zael

Cappellepolder: 70G93R

 

285V

1658-12-10

Wijts fs Jans, Jan

Lijens, Phijlips (stadhouder)

Zaamslag: op sheren vroone: huis en erf (onderpand)

 

285V

 

Verbeke, Laurens (x Apolonia Thoorens †)

 

Attestatie onder ede gedaan door Jan Lippens en Adriaen Voncke inwoners v. Zuiddorpe op verzoek v. Corijn Verbeke "vermits de troublen geen register ofte weesenboeck op de parochie van Zuiddorpe is gehouden"

Er waren 7 kinderen t.w. 1. Tanneken †; 2. Cathaline (x Franchois van Palle †), zoon Jan van Palle), 3. Perijnken (x Jaecques Kegels † (6 kinderen: 4 zijn gestorven te Zuiddorpe n.l. Lijnken, Catalina, Appleleune en Corijn en Boudewijn Kegels te Hontenisse, Pierijntgen Kegels is gaan wonen in Zeeland en er is in 6 maanden niets van haar vernomen, weten niet of zij nog leeft); 4. Corijn fs Laureys Verbeke, leeft nog, won. Zuiddorpe (x Cathalina de Corte); 5. Janneke Verbeke (leeft nog, is nooit getrouwd, won. Zuiddorpe), 6. Maijcken (†), 7. Jan (†)

285R

1658-10-31

Aernoutsen, Anthonij (x Maijcken Huijge, wed. v. Joos de Vloo) machtigt Jacob de Vloo (schepen v. Oostburg)

Gijsels, Jan (landman te Casant)

Interest uit de erfenis v. Janneken Stenders gesuccedeert op haar voorkinderen bij Joos de Vloo

 

286V

1658-10-19

Lammens, Joannes (voor Gillis v. Roosbeke en Jan Antheunissen)

Campe van Bruheze, Jacob; Joan Zael

Cappellepolder: 70G93R

Zie 283V

287V

1658-07-01

Somer filia Jans, Josijna en Maria de

Crauwelaer, Pauwels de (burgemeester)

Beoostenblijbenoorden: 10e kavel: 51G163R

 

287R

1659-08-23

Struijs, Wilhelm (x Elijsabeth Regemoter)

Houcke, Jacob (won. Middelburg)

Egelantier: 11G50R (pand)

Pachters: Jasper van Straten en Andries de Rijcke

288R

1659-01-04

Breyaert, Jaques (voor Godefridus Vloots, j.m. maar bejaard te Antwerpen)

Vloots, Florentius (broer)

Ferdinanduspolder: 48G volprezen land (gift)

Pachters: Pieter Wittock; Pieter v. Overloop en Jan Schuermans

289V

1659-01-18

Arents fs Jans, Simon

Breijaert, Jaques

St. Andries, Ferdinanduspolder : behuisde hofstede (onderpand wegens schuld)

 

289R

1659-01-18

Crauwelaer, Pauwels de (kommies) op order v. Mr Gasper Ingels en David v. Reygersberge

Jans, Herman (schipper en burger v. Axel)

Axel: slands huis en erf achter 't stadhuis

 

290R

1659-01-18

Henderickx, Lieven (x Josijntjen van Wallen fa Aernouts); Gosen Hendericx (x Maijken Backers, lest wed. v. Passchier Impens)

Breijaert, Jacques

Riede, polder van de: 6G

Pachter: Simon Arens

291V

1659-02-15

Hendricx, Lieven (x Josijntje van de Walle, met authorisatie van haar moeder Maeijken Backers)

Roebrouck fs Jans, Geeraert van

Stekene (parochie van): landen en vennen

Pachter: Marinus Duerinck

292V

1659-03-03

Prince, Pieter

Savasie, Pieter

Axel: Rechtestraat: een huis

 

292R

1659-02-25

Hayman, Jacob Claeyss (bewindhebber O.I.C.) voor Nicolaes v.d. Merct (ook bewindhebber) en Mr Jacobus v. Hecke (predikant te Arnemuiden)

Claus, Joannis (oud-burgemeester)

Beoostenblijbenoorden: 2G127R

 

293V

1659-02-01

Thoorens, Andries (oud-schepen)

Legra, Jaeques (deurwaarder)

Verbindt alles als borg

 

293R

1659-02-28

Franchois, de erfgen. v. Maria

Damme, Jan van

Overslag: 1/3 v.e. huis met de grond

Erfgen.: Pieter Lippens; Luijcas Francoijs; Cornelis Nuijts; Matheus van Hecke; Andrijsijne Samel

294V

1659-03-28

Hermans, Jeremias (voor zijn zonen Martinus en Pieter) x Tanneken Ellaerts o

Diakonie van Axel

But- en Oordpolders: 3G

Grootvader was Francois Ellaerts (schepen)

294R

1659-03-28

zie 294V

Wouters, Mayken (wed. v. Fransoijs Ellaerts, schepen)

But- en Oordpolders: 3G (onderpand wegens schuld)

 

294R

1659-04-05

Doesselare, Geeraert van (won. Exaerde land van Waes)

Broeckaert, Matthijs; Jan Verberckmoes (als vader en voogd v.d. wezen v. Janneken v.d. Heijden)

Beoostenblijbezuiden

Maijken v.d. Heyden (x Cornelis v. Cappelle met zoon Pieter v. Cappelle) en x Matteus Broeckaert (met wezen Cathelijne en Joannes)

295R

1659-04-12

Wouters, Maijken (laatst wed. v. Francoijs Ellaert, schepen)

 

Riede, polder van de: 9G

Haar toekomende door koop v.d. erfgen. v. Bouduijn Schaepmeester

296V

1659-04-06

Rochel, Thomas

Volckers, Jan (mr metselaar)

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

297V

1659-04-28

Rochel, Thomas

Jans, Ingel

Axel: een hof

 

297V

1659-04-19

Cluyt, Anna de (voor Angens haar zuster)

Viveraert, Lieven

Overslag: een huis

 

298V

1659-04-28

Rochel, Thomas (machtigt Jaeques Legra om zijn zaken te behartigen)

 

 

 

298R

1659-04-24

Ackeloot, Barbara (wed. v. Jan Lievens, landman en gezworene v. Canisvliet) geass. met Gillis Ruyssers (haar bruidegom)

Decker, Paulus Geleynssen (rentmeester)

Canisvliet: 10e kavel: huizingen, schuur, bakkeet, 6 paarden, 8 koeien, 4 kalveren, 3 oude varkens, bouwgereedschap, 2 wagens, ploegen, eg, meubelen en huisraad, vruchten in de schuur en te velde

 

299V

1659-04-29

Herbouts, Maeyken (wed. v. Adriaen de Vrient) won. Zaamslag

Legra, Jaeques

Schuld

Borgen: Cornelis Nijsen en Lieven Haeck (beide won. Axel)

299R

1659-05-50

Gerbrants, Schelte

Schelle, Jasper

Een rode koe (die hij had gekocht in maart 1657, maar hij kon niet betalen)

 

300V

1659-05-10

Cruijninghen, jhr Emmerij van

Claus, (burgemeester)

Obligatie (is voldaan)

 

300R

1659-05-10

Kips fs Jans, Jan

Masseau, Mr Jeronimus (licentiaat in de rechten)

Varempe: huis en land (als onderpand)

 

301V

1659-05-13

Constant, Elisabeth (wed. v. Johan Hayman, burgemeester Middelburg en erfgen. van haar zoon Willem), geass. met haar schoonzoon Cornelis Constant

Haijman, Jacob Claessen (bewindhebber  O.I.C.)

Beoostenblijbenoorden: 13e kavel: 33G110R

 

301V

1659-05-13

Burgemeester en schepenen v. d. steden en amb. v. Axel en Neusen machtigen Abraham de Smit te Middelburg om processen uit te voeren

Pauw, Dyderick de (x Elisabeth Cats, wed. v. Cornelis Musch); Matthijs Pompe (x Anna Maria, oudste dr v. Cornelis Musch); Jan v. Duyn (burgemeester Den Haag, als voogd v.d. wezen v. Cornelis Musch); Catharina Tenys (wed. v. Mr Joos de Cnuijt); Margarita de Cnuijt (wed. v. Mr Johan Huysen, rentmeester Bewesterschelde)

 

 

301R

1659-05-12

Zie 301V

Zie 301V

Beoostenblijbenoorden; Poekepolder; Zaamslagpolder; Nieuwe Egelantier; Oud- en Nieuw Othene; Beoostenblij (Gorigem en Oudendijke); Aandijke

 

302R

1659-05-10

Lammens, Jan (voor Gillis v. Roosbeke, won. Middelburg, oom v.d. wezen v. Pieter Roosbeke)

Haijman, Jacob Claeijsen (bewindhebber O.I.C.)

Zaamslag: 2e kavel: 29G82R

 

303V

1659-05-20

Hauwaert, Janneken van (wed. v. Joos de Brune)

Brune, Pieter de (zoon)

Haar huis waar zij in woont als onderpand wegens schuld

 

303R

1659-05-24

Barentsen fs Jan, Hendrijck

Inghelsen, Jan

Kromstevenschuit

 

303R

1659-06-07

Dingens, de curatoren v.d. boedel v. Francois (koordeken v.d. kathedraal v. Antwerpen)

Berge, Thomas van den

Westdorpe, de heerlijkheid van (met alle emolumenten)

Gebruiker: Jan Wilhelmsen

305R

1659-03-18

Burgemeester en schepenen v.d. steden en amb. v. Axel en Neusen geven cijns uit

Claus, Joannes (burgemeester)

Axel: een 'vage erve' ten noorden van zijn schuur

 

306V

1658-09-06

Walle fili Aernouts, Pieter en Joos van de

Breijaert, Jaecques

Ferdinanduspolder

 

306V

1659-07-12

Wits fs Jans, Jan

IJtaliaen, Jan Janssen

Zaamslag: belast zijn huis voor een lening

 

306R

1659-10-07

Michielsen, de erfgen.  v.Cornelis

Crommom, Mr Geeraert van (ter accept. v. Niclaes Elfsdijck)

Zaamslag: 40e kavel: land, huizen, schuren en stallen

Erfgen.:Sussanna Rogiers (wed v. Cornelis Joossen Ackerman); Jacob Ackerman (notaris te Middelburg) voor Joan v. Roubergen Fredericx (x Maria Rogiers); Henrijcque Rogiers. Allen kinderen v. Henrijcque Rogiers d'oude

307V

1659-10-15

Vermuijen, Pieter Janssen (gezworene v.d. Nieuwe Zevenaar, Koegors en Egelantier) q.q.

Grauwecause, Jan Pieters (voor Joan v. Beaumont commandeur van Den Briel)

Nieuwe Egelantier: 70G90R zaailand

Aangekomen v. Ester Hildernisse

307R

1659-11-08

Baerens, Pieter (x de wed. v. Jan Ellaert)

Haeck, Bartholomeus

Nieuwe Egelantier: 1e kavel: 8G120R

 

308V

1659-11-15

Kips, Pieter (voor zijn vader Jan Kips)

Maceau, Jeronimus

Varempe: land

 

308V

1659-11-15

Claeijsen, Willem

Goethems, de erfgen. v. Lidia (wed. v. Jooris v.d. Velde)

Axel: 1/3 v.e. huis

1/3 Jan Sanders; 1/3 Pieter Snijder

308R

1659-11-21

Beerens, Pieter (x Neeltien Pijls, wed. v. Jan Ellaert)

Haeck, Bartholomeus

Nieuwe Egelantier: 1e kavel: 8G120R zaailand

 

309V

1659-11-22

Coqs, Tanneken (wed. v. Pieter de Visser) geass. met Andries Toorens

Snijder, Pieter

Axel: huis en erf

 

309R

1659-11-25

Bouwens fs Jacob, Lieven en Jan

Matle, Denijs

Zuiddorpe: 281R volprezen land gen. "de Steenhovens"

Onverdeeld met Jan Lippens

309R

1659-12-13

Hijften, Gillis van (voor Adriaen Lampsius, Daniel Schorer, Niclaes Le Seuter als curatoren v. Gillis Mailliaert)

Muenicx, Mr Gillis en Pieter

Beoostenblij: een schone hofstede met 182G225R

 

310R

1659-12-13

Liens, Philips (executeur)

Vincke, Jan

Zouterspui : het huis van Pieter de Bruijne

 

310R

1659-12-20

Sanders, Jan; Willem Claes (beide soldaten onder Broecksault)

Cornelis, Jan

Axel: op 't einde v.d. Rechtestraat: 2/3 v.e. huis en erf

Aangekomen door koop v.d. erfgen. v. Joris v.d. Velde (1/3e was v. Pieter Snijders)

311V

1659-12-27

Schaepmeester, Adriaen; Jacob Janssen (voor Leuntie Jans zijn zuster); Pieter Schaepmeester; Adriaen Jacobs (voor zijn wezen bij Sussanne Schaepmeester)

Lippens, Jan

Zuiddorpe: 2G127R

 

311V

1659-12-27

Zie boven

Lippens, Pieter

Zuiddorpe: 3G224R

 

311R

1659-09-04

Crauwelaer, Pauwels de

Cauwe, Bonifacius (baljuw v. Vlissingen)

Zaamslag: 22e kavel: 4G232R

 

311R

1659-09-04

Cauwe, Bonifacius (baljuw)

Crauwelaer, Pauwels de

Nieuwe Egelantier: 4G190R

 

312V

1650-02-14

Vos fs Jacobs, Jan de (en voor Pieter de Vos zijn broer)

Claus, Jannis (burgemeester)

Noordpolder: 45R

 

312R

Geen datum

Gilde, Leendert Adriaansz 't

Dassevael, Pieter

Zaamslag: 7e kavel: 6G (onderpand wegens schuld)

 

312R

1663-04-25

Witte, Cornelis Wouters de (als voogd)

Adriaens, Andries

 

voogd v.d. wees gen. Anneken dr van Lambrecht Lambrechts de jonge x Louwerijntje Carre


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net