Index op transporten Axelambacht,
oost van de Blije, 1660-1674
(inv.nr. 680) 

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet


- de in dit register genoemde belendingen zijn ook beschikbaar -

 

Het eerste en laatste gedeelte van dit transportboek bestaat uit
verzoeken (ongenummerd) en een register op de transporten.

 

blz

datum

verkoper

koper

wat en waar

bijzonderheden

 

             

Begin

1661-07-15

Schoijtijs, Mr J. (advocaat)

Richebourg, de

Beoostenblijbezuiden: 23G80R

Pacht van Cornelis Clappe

 

Begin

1663-04-16

Boursij, Johannes (deurwaarder) (voor Anthony Laporte)

Hoffmans, Angenet

Axelambacht: landen aankomende Bartholomeus de Looper

Verzoek

 

Begin

1666-07-24

Boursij, Joannis (deurwaarder)

Loseitre, Pieter

Beoostenblijbenoorden: 29e kavel: landen ten hoofde v. Isack v. Regemorter en zijn vrouw

Verzoek

 

Begin

1663-04-16

Claus (burgemeester) q.q.

Pisue, Jan

St. Eloij: de landen aankomende Jan Pisue

Verzoek

 

Begin

1662-06-24

Back, Jacques de (voor Maria Bertellij)

Richebourg, de

Stoppeldijk en Beoostenblijbezuiden: de landen van de Richebourg

Verzoek

 

Begin

1661-12-27

Boursij, Johannes (deurwaarder)

Nisse, Geeraert van der (ook als voogd voor Elisabeth van der Nisse)

Zaamslag, in de dijkage van: 2 hofsteden

verzoek

 

Begin

1661

Buijteman, Geerolf

Van der Beke (burgemeester te Hulst); Jacob de Raet

 

Verzoek tot verkoop

 

1R

1660-01-17

Lammens, Jan (griffier) voor jhr Casper de Maurignault

Verhaghe, Cornelis (schepen te Veere) voor Mr. Bonifacius Cau

Zaamslag: 29e kavel: 134R in een stuk van 6G

Gemeen met Mr. Adriaen de Hubert

 

1R

1660-02-28

Engelberts, Servaes

Couercheff, Joanna (wed. v. Matteeus de Lanoije (won. Gent)

St. Andriesschans in de Ferdinanduspolder bij Hulst: land;  land  bij Kieldrecht

Mangeling van landen

 

3V

1660-02-28

Ramont, Pieter (koopman won. Zelzate)

Verdonck, Adriaen (koopman te Vlissingen) x Pieternella Everts

Nieuw Zuiddorpepolder in het kwartier gen. 'de Zijpe' omtrent Moerspuij: 12G

 

 

3V

1660-03-06

Wieghe, de erfgen. van Joos

Bentle, Jan fs Wouters

Westdorpe: 3G50R geïnnundeerde landen

Erfgen.: Jacob, Adriaen, Anthony en Margriete de Cocq (kinderen v. Anthonis de Cocq x Elisabeth Clauwaert fa Walderick); Tanneke Maes fa Jan; Adriaen en Levinus Clauwaert

 

4V

1660-03-06

Wijck, Wijnanda van (wed. v. Adriaen van der Burch)

Schouten, Gijsbert (kanunnik v.d. St. Johanskerk te Utrecht)

Austrijssenpolder: 50G met getimmer

 

 

4V

1660-03-06

Zie 3V

Clauwaert, Huijbrecht en Jacob (en voor de erfgen. v. Adriaen Clauwaert)

Zie 3V

 

 

4R

1660-03-06

Cooman, Adriaen (won. Zaamslag)

Pieters, Willem (won. Zaamslag)

Zaamslag: 8e kavel: 8G290R

 

 

4R

1660-03-06

Conijnck, Jan fs Lieven,de

Lucas, Pieter fs Martinis

Overslag : ½G, een deel v.e. behuisde hofstede, schuurtje en grond met een weg over het hof v. Maghiel Amelijnck

Getekend ten huize v. Carel v.d. Burght (tavernier op den Overslag)

 

5V

1660-03-10

Backerius, Gerrit (voor Jan Mellaert koopman te Brugge x Anna fa Christoffels van Berchem)

Roels, Jaques (oud-schepen en poorter v. Brugge) ter acceptatie v. Christiaen Reijloff; Lieven Vijveraert; Jan de Munck; Gerrit Backerius

Nieuw Zuiddorpepolder: 22G82R enz.

 

 

6R

1660-06-13

Toorens, de erfgen. v. Andries

Gijssele, Gillis (ter accept. v. Jan van der Eedt x Willemijntje Gillis)

Axel: Rechtestraat: huis, erf en schuur

Erfgen.: Sara Toorens (x Clement Nijssen); Jaecquemijne Toorens (x Adriaen Christiaens); Pieter en Tanneke Toorens

 

7V

1660-03-20

Nat, Jan Janssen van der

Proniet, Mr. Joos

Axel: Houtmarktstraat: huis en erf

 

 

7R

1660-04-05

Tervijle, Jacob

Massau, Mr. Jeronimus (licentiaat in de rechten, griffier te Gent)

Varempe in Oud Zuiddorpe: 2G217R

 

 

7R

1660-03-27

Poppe, Lijsebeth

Kips, Pieter fs Jans

Zuiddorpe]: 1/3e  in een behuisde hofstede en de gronden

 

 

8V

1660-04-17

Turlinx, Niclaes

Weijns, Frans

Overslag: 4G

 

 

8R

1660-04-17

Burght, Pieter van der

Laeter, Samuel de

Beoostenblijbenoorden: een huis op de volgerlanden v. Mr. Adriaen d'Huijbert (secretaris van Zierikzee)

 

 

8R

1660-04-17

Boot, Willem Symoens de (won. Zaamslag)

Laeter, Samuel de

Zaamslag: sheeren vroone: huis en erf

 

 

9V

1660-04-24

Born, Tielman van der; Pieter Snijders; Jan Sanders

Deij, Mels

Axel: de Oude Botermarkt: een huis

 

 

9R

1660-05-06

Snoecq, de erfgen. v. Jan, † voor 1652 te Gent (x Barbara Bogaert)

Schuijtere, Cornelis fs Jans, de

Zuiddorpe: 11G137R gen. 'de Sijpe'

Kinderen: Mr. Abraham Snoecq; Anna Marie Snoecq

 

10R

1660-05-22

Mets, Petronella de (voor Guljame en Maria de Mets)

Haeck, Bartholomeus

Nieuwe Egelantier: 1e kavel: 6G150R

 

 

10R

1660-06-01

Schuijtere, Cornelis de (won. Zuiddorpe)

Gaubau, Alexander (ridder, heer v. Mespelaere)

Zuiddorpe: tienden in de dijkage gen. 'de Sijpe' groot 11G127R

 

 

11V

1660-06-05

Rijckaert, Jaecquemijne (voor Pieter de Meijere die gemachtigd was voor Paulus de Walle)

Wittock, Pieter

Riede, polder van de: 6G102R moerland

 

 

11R

1660-06-27

Voorde, Mr. Mercus van de

Liens, Philips (stadhouder)

Axel: een hof in zeker fortificatiepunt

 

 

12V

1660-06-29

Joos, Huibrecht Pieter

Luenis, Pieter Cornelis

Axel: Nieuwstraat: huis en erf

 

 

12R

1660-06-30

Bentle, Jan q.q.

Stringe, Joan van der

Zaamslagpolder: 10e kavel: 10G5R

 

 

13V

1660-07-03

Verhage, Cornelis (x Maeijken Schaepmeester)

Verhage, Pauwelijntje Pieters;  de wees v. Cornelia Verhage gen. Jacob IJsaacxs ( kinderen v. Cornelis Verhage x Susanna Magers)

Testament: Landen, huizen, 'kleeren, lijwaet', goud en zilver (gemunt en ongemunt), meubilair

Z o verklaarde Cornelis Verhage: 'beide kloeck en gesont van lichamen, gaend en staende haer memorie ende verstant utsprake ende vijff sinnen overal wel machtich sijnde en volcomentlick tselve gebruijckende als utterlick bleek. De welcke aenmerckende de menschelijcke broosheijt datter niet onseeckerder dan de uijre van dien willende sijluijden resperctive daerom uut dese weerelt niet scheijden sonder te disponeren van haer tijdelijcke goederen die Godt de heere haer op dese weerelt heeft verleent"

 

14V

1660-07-03

Laeter, Samuel de

Lameere, Jan

Beoostenblijbenoorden: op het volgerland v. Mr. Adriaen de Huijbert: 2 huizen

Borg: Pieter Lameere

 

14V

1660-07-03

Smit, Michiel de

Essen, Leendert van (sergeant)

Axel: Noordstraat: de helft van een huis

Tot laste van het huis gekocht door Susanna Lammens (wed. v. Gillis van Hijften), aangekomen van Heijndrick de Smit (x Janneken Coppelaers)

 

14R

1660-07-10

Smit, de erfgen. v. Heijndrick de Smit  (x Janneken Coppelaers (beide †)

Lammens, Susanna (wed. v. Gillis van Hijften)

Axel: huis en erf

Erfgen.: Michiel de Smit en Lodewijck Janssen als voogden v.d. wezen v. Heijndrick de Smit de jonge; Abraham de Smit; Tanneken Kocxs ( x Pieter de Visscher); Pieter Snijder (x Janneken Sents); Tanneken de Visscher; Jaecq de Visser; Jan Nonnius (x Dijna de Visser), ook voor Claes en Cornelis de Visser

 

15V

1660-07-15

Verberckmoest, Jan (voor Christoffelijne Lippens fa Pieters, dr v. Maeijken Bacx)

Lippens, Jan, Maria en Tanneken (kinderen v. Pieter x Janneken Francois)

Overslag: de helft v.e. hofstede en schuur, 2G100R moer gen. "d'oude Damme', enz.  (uit de erfenis van haar moeder) (donatie)

Verkoopster: "uit de liefde ende affexie die sij is dragende. Donatie metter warmer hand."

 

16R

1660-08-12

Claus, Jannis (dijkgraaf); Jan Lammens en Jan Vincke (gezworenen Beoostenblijbenoorden)

Muenicx, Mr. Gillis en Pieter

Beoostenblijbenoorden: 10e kavel: 23G137R

 

 

17V

1660-08-12

Zie 16R

Zie 16R

Beoostenblijbenoorden: 16G160R

 

 

17R

1660-08-14

Legra, Jaecques, Mattijs Drabbe (beiden voor Pieter Manteau van Dalem griffier te Sluis)

Manteau, Lodewijck (broer, secretaris en kommies te Willemstad)

Canisvliet: 43G159R met gevolg v. visserij

 

 

18R

1660-08-27

Roels, de erfgen. v. Johanna (wed. v. Passchier de Vrient)

Dassevael, Pieter (oud burgemeester, nu schepen)

Zaamslag: 17e kavel: 75G met huizingen, schuren, stallen en een jonge boomgaard

Erfgen.: Susanna de Vrient (wed. v. Anthonij Babtista) te Middelburg;  Cornelis de Vrient (Neuzen); Maria de Vrient (Middelburg); Johanna de Vrient (x Christoffel Delcorne) te Zierikzee

 

19R

1660-09-27

Zie 18R

Zie 18R

Zaamslag: 17e kavel: 11G1R

 

 

20V

1660-09-10

Croppenbergh, Pieter (voor Bartholomeus Rodriques, proost v Gent)

Lampsius, Johan en Geleijn

Erfpacht aangegaan van landen, schorren, blicken en tienden

 

 

20V

1660-09-03

Lenssen, Jaecquemijntie (wed. v. Mr. Christiaen de Guijt)

Christiaens, Cornelis

Huisbrief ten laste v. jhr Emmerij v. Cruninghen

 

 

21V

1660-09-15

Evers, Cornelis (secretaris v.d. landvierschaar te Vlissingen) voor Evert Cornelis (mede secretaris)

Hoemaeker, Abraham Pieters (koopman te Vlissingen)

Beoostenblijbenoorden: 19e en 20e  12G156¼R

 

 

21R

1660-09-15

Zie 21V

Zie 21V

Beoostenblijbenoorden: 19e en 20e kavel: 22G156¼R en 4G90¼R in de 38e kavel v. Zaamslag

 

 

22R

1660-09-18

Lammens, Joan en Pieter Claus (curatoren)

Hijfte, Gillis van (†), nu zijn wed. Susanna Lammens

Axel: Rechtestraat: huis en erf

nagelaten boedel v. Bernardus v. Laeren (predikant)

 

23V

1660-09-25

Bastinck, Jacob Marinis

Dijcke, Leendert Jacobsen van

Zouterspui: huis 'op den barm van den dijck besuijen thuijs v. Jan Vincke'

 

 

24V

1660-10-07

Claus, Joannis (voor Pieter Manteau van Dalem griffier te Sluis)

Masseau, Jeronimus (griffier tot Gent)

St. Eloijspolder: in de kavel 'Klincke' 18G77R

 

 

24R

1660-10-09

Claus, Joannis (dijkgraaf); Jan Lammens en Jan Vijncke (gezworenen)

Regemoortere, Isaack van

Beoostenblijbenoorden: 24e kavel: 3G109R

 

 

25V

1660-10-09

Pierssen, Philips

Jacobsen, Leenert

Zaamslag: op sheeren vroone : ruil van 2 huizen

 

 

25V

1660-11-06

Cools, Jooris (x Anneken Goossen); Jan dHellaert (x Anneken de Navijler)

Verbercmoes, Jan

Zuiddorpe: 3/8e van 200R

 

 

25R

1660-11-12

Lippens, Johan (burgemeester Zuiddorpe) voor Johanna Bonckdolf (wed. v. Jan Martens)

Coens, Pieter

Moerspui: huis en 2 stukjes land

 

 

26V

1660-11-19

Heghen, Mr. Heijndrick van der (advocaat te Antwerpen)

Meersch, Philips van;  Janneken Antonis

Beoostenblijbezuiden: 8G65R

 

 

26R

1660-11-20

Legra, Jaecques (voor Abraham Pieters Hoemaeker)

Cornelis, Evert (zie 21V)

Beoostenblijbenoorden en Zaamslag: land

 

 

27R

1660-12-04

Beerendrecht, jhr Maximiliaen van der Meer van (won. Gorinchem)

Beerendrecht, Jacob van der Meer van (zijn broer), heer v. Noordgouwe, gouverneur v. Hulst

Zevenaarpolder (land van der Neusen): land

 

 

28V

1660-12-06

Back, Paulus de (voor Alonso de Palma Carillo, won. Antwerpen)

Suarez de Orta, vrouwe Mensia ( wed. van Philipe Martinez de Orta)

Westdorpe, polder van : 164G, hoeve met huizingen, schuur, toebehoren

 

 

28R

1660-12-18

Liens, Philips (executeur over het huis van Maeijken Minneboo)

Laeter, Samuel de

Zaamslag: huis op sheeren cijns

 

 

29V

1660-12-24

Legra, Jaecques (voor Evert Cornelis, secretaris van de landvierschaar te Vlissingen)

Stavenisse, Mr. Nicolaes (pensionaris van Vlissingen)

Beoostenblijbenoorden: 19e en 20e kavel: 22G156¼R

 

 

29R

1661-01-03

Muijte, erfgen. van Reijnier, burgemeester (x  Catalijne Jans)

Croppenberg, Pieter

Axel: Noordstraat: een hoff

Erfgen.: Johannis en Reijnier Muijte; Anna Muijte (x Jacob Cornelis)

 

30V

1661-01-22

Crauwelaer, Paulus de

Claus, Joannis

Kleine Noordpolder: 4G181R

 

 

30R

1661-01-22

Claus, Joannis

Crauwelaer, Paulus de

Noordpolder, de oude : 4G122R

 

 

31V

1661-01-25

Beerens, Heijndrick (won. Hulst)

Rossel, Thomas

Axel: huis en erf gen. 'de Ruijter'

 

 

31V

1661-01-29

Eversen, Willem

Poppe, Lieven

Zaamslag: op sheeren vroone: huis

 

 

32V

1661-02-05

Thoorens, erfgen. van Andries

Berghe, Lowijs van den

Axel: Oude Marktstraat: huis, erf en schuur

Erfgen.: Sara Thoorens (x Clement Nijssen); Jaequemijne Thoorens (x Adriaen Christiaensen); Pieter Thoorens; Jaeques Legra (voogd over Tanneken Thoorens)

 

32R

1661-02-05

Joos, de erfgen. van Pieter

Joos, Huijbrecht Pieter (kind en erfgen. v. Pieter Joos x Maeijken Aernouts, beide  †)

Axel: huis, alle meubelen, 'lijnen en wollen"

De erfgen.: Adriaen Pieter Joos; Michiel de Smit (x Elisabeth Pieter Joos); Michiel Carels (als vader en voogd van zijn wezen bij Dijna Pieter Joossen †)

 

33V

1661-02-08

Crauwelaer, de erfgen. v. Johan de; de erfgen. v. Passchier de Vrient (burgemeester v. Neuzen)

Tijsbaert, Laureis en Jaeques (won. Stekene); Jaeques Breijaert (won. op St. Andries)

Riede, polder van de: 60G

 

 

34R

1661-02-26

Grijse, Cornelis de

Pierssen de jonge, Philips

Zaamslag: op sheeren vroone: een huis

 

 

34R

1661-02-12

Poesseijn, Jaeques

Sprengers van Gijsele, Bernaert

Zouterspui: huis, wagenmakersgereedschap

 

 

35V

1661-03-18

Bentle, Jan q.q.

Backerius, Gerrit

Axel: Noordstraat aan de Houtmarkt: huis en erf

 

 

35R

1661-03-22

Bentle, Jan (burger v. Axel) q.q.

Hane, de erfgen. van Severeijn  de (x Elisabeth Burt) beide overl.

Stoppeldijk, in de dijkage van: helft van 37½ G

 

 

36V

1661-03-26

Hermans d'oude, Jan (oud schepen)

Janssen, Herman (zijn zoon)

Axel: Rechtestraat: huis, schuur, daarachter de bochten van de misput

 

 

36R

1661-03-26

Janssen, Herman

Crop, Marinis

Axel: in een zijstraatje achter 't stadhuis: huis en erf

 

 

37V

1661-03-20

Jacobs, Leendert

Smallegange, Cornelis

Zouterspui: op den 'barm' v.d. dijk bezuiden het huis v. Jan Vincke: een huis

 

 

37R

1661-03-29

Figure, Joos

Soevasie, Pieter

Paybrief

 

 

37R

1661-04-16

Bouwens, Jan

Burcht, Charel van der

Overslag: helft v.e. hofstede met zijn huizen en schuren

Onverdeeld met verkopers broeder Lieven Bouwens

 

38V

1661-04-20

Sandra, Jan (koopman te Middelburg) en Mr. Paulus Veesaert (predikant te Rithem)

Claeijsen, Adriaen (schipper tot Axel

Een smalschip

 

 

38R

1661-04-23

Rijcke, Mattijs de (won. Stoppeldijke)

Struvinck, Maria (wed. v. Fransois van der Borcht)

Stoppeldijk: aan de drie Gezusters: huis, schuur en stallen

 

 

39V

1661-05-04

Lammens, Jan (griffier) voor Gillis v. Roosbeke, koopman te Middelburg)

Muenicx, Gillis (raad)

Beoostenblijbenoorden: 14e kavel: 54G190R

 

 

39R

1661-05-07

Bolleman, Claes (schipper won. op 't Sas van Gent)

Loreijn, Jacob (won. Axel)

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

 

39R

1661-09-29

Loreijn, Jacob

Bolleman, Claes

Axel: Rechtestraat: huis en erf

Zie 1661-05-07

 

40V

1661-05-07

Verberckmoest, Jan (voogd v.d. wezen v. Joos Smet) en voor Jaecques Smet en Mattijs Verberckmoes

Lippens, Joan

Overslag: behuisde hofstede , schuur en stenen bakhuis

 

 

40R

1661-05-14

Heijermans, Lievijne (wed. v. Cornelis Jacobs)

Vincke (majoor), Johan

Axel: Rechtestraat: 2 huizen met erf

Verkoopster geass. met Pieter de Bruijne (schoonzoon) x Berbel Jacobs

 

41V

1661-05-16

Spruijt, Christiaen Mercus (voor Geertien Pieters, wed. v. Jan Mercus, nu  x Aert Cornelis Bergeijck)

Boo, Jacob de

Zaamslag: op sheren vroone : huis en schuur

 

 

41V

1661-05-16

Zie boven (41V)

Molewater, Huijbrecht

Zaamslag: op sheeren vroone: huis of keete

 

 

41R

1661-06-11

Bock, Louwereijs de

Kips, Pieter fs Jans

Overslag: 24R

 

 

41R

1661-05-21

Florijn, Pauwels

Scheuijter, Cornelis de

Zuiddorpe: 3G volprezen land

 

 

42V

1661-06-18

Posier, Steven q.q.

Deurloop, Gillis fs Simoen van (won. Stekene in 'Kieckenshaghe')

Beostenblijbezuiden: 7G gen. "'t Biet" bij het Prinsenveld

 

 

43V

1661-06-27

Maljaert, Gillis (†)

Munnix, Mr. Gillis (raad) en Pieter Munnix (schepen te Veere)

Beoostenblijbenoorden: 6G36R

 

 

43V

1661-06/07

Martin, Balthazar

Martijn, Jaques (broer, koopman te Amsterdam)

Ferdinanduspolder: 9G57R volprezen land

 

 

43R

1661-07-09

Claeijssen fs Pieters, Pieter

Roelants, Jan (schepen te Stekene)

Riede, in de polder van de: 4G

 

 

44V

1661-09-19

Backerus, Gerrit q.q.

Coppens, Guilliame

Beoostenblij[bezuiden]: 11G255R

 

 

44V

1661-09-17

Brouwer, Cornelis fs Cornelis (won. in de Ferdinanduspolder)

Baeijaert, Jaques fs Josias

Stekene, in de venne op : 6G

 

 

45V

1661-10-01

Nissen,  de erfgen. van Ary Cornelis (x Neeltje Clements)

Nissen, Cornelis (zoon)

Axel: huis, schuur en erf

Erfgen.: Clement Nissen; Geertruijt Nissen (x Adriaen Pieter Joos); Lucas Nissen; kinderen van Jacomijntje Nissen (†) (x Lourens de Vogelaer); Cornelis Nissen

 

45R

1661-10-01

Schaepmeester, Pieter

Fredericksen de jonge, Pieter

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

 

45R

1661-10-15

Weijns, Fransois

Lippens, Jan

Zuiddorpe: de grond waar zijn huis en schuurtje op staat

Akte is doorgestreept

 

46V

1661-10-29

Backerus, Gerit q.q.

Gaubau, Alexander (ridder, heer v. Mespelaer)

Zuiddorpepolder: gen. "de Suijpte" [Zijpe]: 5G107R zaailand

 

 

47V

1661-10-29

Borsele, jhr Wolfaert van (baljuw) voor Cornelis Lijens, heer v. Loeftkerke (St. Maartensdijk)

Haeijman, Jacob Claeijs

Zaamslag : 29e kavel : 202R3V

 

 

47V

1661-11-05

Piron, Joan (won. Terneuzen)

Vermuijden, Pieter Janssen

Zuiddorpe en Beoostenblij: land

Aangekomen van Joos Serlippens (†) x Joanna de Burggrave, zij was erfgen. v. haar grootmoeder v. moederskant

 

47R

1661-11-10

Dijcke, Jan de

Verberckmoest, Jan

Zuiddorpe: een huis en 22R cijnsgrond

 

 

48V

1661-11-24

Tomaes, Jeronimus (voor de wezen v. Pieter de Meijer)

Lippens, Jan (op last v. Joannis Claus)

Riede, polder van de: 400R

 

 

48V

1661-11-24

Meyer fs Pieters, Albertus de

Velde, Joos van de

Koewacht gelegen in Beoostenblijbezuiden

Zuster van verkoper: Elisabeth de Meijer, hun moeder: Cornelia Claeijs (†)

 

48R

1661-11-11

Weteringhe, Cornelis Pieters van (x Chatelijne Jans, won. Middelburg)

Dassevael, Pieter (burgemeester tot Neuzen)

Zaamslag: 16e kavel: 1G102½R

 

 

49R

1661-12-10

Meulenaer, Jan de (voor de erfgen. v. Guljaam Stevens)

Burght, Charels van der; Jaques Verlaeckt; Davit de Meulenaere

Zuiddorpe: huis, stede en erf gen. "de Crone"

 

 

50R

1661-12-10

Zie 49R

Zie 49R

Nieuw Zuiddorpe: 5G200R

 

 

52V

1661-12-10

Zie 49R

Zie 49R

 

Blz 53 ontbreekt

 

54V

1661-12-17

Vermerssche, Philips q.q.

Talboom, Lieven

Beoostenblijbezuiden: 10G217R

 

 

54R

1661-12-24

Goossens, de erfgen. v. Jan

Bockstall, Lauwerijs van

Zuiddorpepolder: 2G gen. 'de Heuvel'

Erfgen.: Printken Goossens (x Lieven Clauwaert); de wezen v. Pieter Brant (x Janneken Goossen (†); Barbel, Anthony, Wouter en Gillis v. Remortel; Margriete v. Remortel (x Jan de Smit), Janne v. Remortel (x Josijntgen Herbout)

 

55V

1661-12-24

Clerck, Lisebeth de (wed. v. Pieter Vincke (majoor)

Lammens, Jan (griffier, schoonzoon)

Axel: Noordstraat: huis, schuur, erf en misput

Geass. met haar zonen Jan (majoor) en Pieter Vincke

 

55R

1661-12-24

Zie boven

Dielemans, Cornelis

Zuiddorpepolder: land gen. 'den Reep"

 

 

55R

1661-12-24

Verlaeckt, Jaques en Pieter Clauwaert (voogden

Caluwe, Jan de

Zuiddorpepolder: 4G

Zie 54R

 

56V

1661-12-24

Smits, Lisabeth (wed. v. Pieter Lammens (griffier)

Lammens, Jan (griffier, zoon)

Beoostenblijbenoorden: 300R

 

 

56R

1661-12-24

Burgemeester en schepenen v. Axel en Axelambacht

Hoorn, Jan

Axel: op cijnsgrond: huis, erf en stalleken

Gebruiker: Heijnderick de Smit (aangekomen van Jaques Breijaert en aan de stad vervallen)

 

57V

1662-01-13

Carpentier, Jan

Munck, Gillis de

Cromstevenschuit liggende aan de kade tot Axel met vaartuig zoals zeilen, touwen, ankers

 

 

57V

1661-12-24

Lammens, Jan (griffier)

Klerck, Lisabeth de (wed. v. majoor Pieter Vincke, schoonmoeder)

Axel: Korenmarkt: huis en erf

Verkoper had het gekocht v. Claeys Joossen Eeckman

 

57R

1662-01-18

Viemgus, Georges (won. Antwerpen) voor Mr . Franchois van der Meersschen (kannunik te Dendermonde)

Pieters, Ferdinand (raad en ontvanger) x Joanna van der Meerschen

Beoostenblij[bezuiden] en Zuiddorpe: land

 

 

58R

1662-01-21

Coomans, Adriaen (dijkschout); Joos Leijs, Jacop Marinissen Bastinck en Cornelis Clement (dijkschepenen); Jan Lammens (penningmeester). Allen van Zaamslag

Crauwelaer, Paulus de (burgemeester)

Zaamslag: 19e kavel: 2G252R

 

 

59V

1662-01-25

Zie 58R

Haijman, Jacob Claeijssen (bewindhebber V.O.C.)

Zaamslag: 22e en 23e kavel: land

 

 

59R

1662-02-01

Roijen, Heijndrick van (voor de Vrouwe v. Baarland (wed. v. Philipus Huijbert, baron v. Wissekerke)

Lijcqus, Gaelus de

Zuiddorpepolder: 27G162R volprezen land

 

 

60V

1662-02-10

Hont, erfgen. v. Mr. Jacobus en Petrus de (broers, dienaren van heijl.  Evangelus te resp. Vlissingen en Neuzen)

Lammens, Jan (griffier)

Egelantierpolder: 11G15R

 

 

61V

1662-02-18

Bliecq, Louwijs en Jacques van Damme (voogden v.d. wezen v. Pieter de Bliecq)

Breijaart, Jaques

Beoostenblijbezuiden: 7G80R zaailand

 

 

61R

1662-03-02

Reu, Simon de (x Janneken Baerts (†); Fransois de Reu

Willems, Jan Symenszoon

Beoostenblijbezuiden : behuisde hofstede met schuur en 5G210R

 

 

62V

1662-03-10

Clauwaert, Lourens en Jan Bauwens

Janssen, Pieter fs Pieters

Overslag: 3 stukjes land

 

 

62R

1662-04-04

Manmaecker, jhr Charles (heer v. Hoffwegen, commandeur v. Bergen op Zoom); jhr Jacob van Manmaecker (heer van Cattendijcke)

Manmaecker, jhr Maurits van (†) (x jvr. Franchoise Sintelaire)

Koegors: scheiding van land

 

 

62R

1662-04-01

Gijsel, Jacob; Joris Sanders

Vijncke (majoor)

Axel: stukjes land

Aangekomen v. d. erfgen. v. Lieven Debbout

 

63R

1662-04-15

Cooman, Adriaen (schout van Zaamslag)

Cooman, Jacobus (broer)

Zaamslag: hofstede met de timmeragie, planterie, paarden, koeien, varkens, hoenderen en bouwgereedschap

 

 

64R

1664-07-29

Corne, Christoffel del (x Joanna de Vrient (won. Zierikzee)

Veesaert, Mr. Pauwels (predikant te Rithem)

Visserspolder: 11G202R en in de Lovenpolder (Neusenambacht): hofstede met huizingen en schuur

 

 

66V

1662-04-15

Claus, Joannis (oud burgemeester) voor Lodewijck de Manteau (commies en secretaris v. Willemstad)

Masseau, Mr. Jeronimus

St. Eloij bij Canisvliet

 

 

67R

1662-04-22

Saell dict Barradot, jhr Joan (commandeur Moerspui)

Meer, Aberam van der (boekhouder O.I.C.)

Cappellepolder: behuisde hofstede, 75G en tienden in de dijkagie van Beoostenblijbenoorden gen.'de Verckensput'

 

 

68V

1662-04-22

Beurman, Gillis, Jan en Pieter (broers)

Clappe, Cornelis

Beoostenblijbezuiden: 3G45R volprezen land

 

 

69V

1662-04-29

Muyden, Willem Emerss van

Poppe, Lieven

Zaamslag: op sheeren vroone: huis en schuur

 

 

69V

1662-04-29

Hijseboot, Jan en Matijs Maertens

Dollee, Jan

Oud Zuiddorpe, polder van: zaailand

 

 

69R

1662-05-02

Verloos, Gillis q.q.

Bouwens, Thomas

Beoostenblijbezuiden: 17G volprezen land

Pachter: Drassenius Damers (x de wed. v. Geijs v. Dussen, zij was eerder wed. v. Jan de Bock)

 

70R

1662-05-06

Zie boven

Dielmans, Cornelis

Oud Zuiddorpe: gedeelte v.e. behuisde hofstede

 

 

70R

1662-05-06

Verlaet, Jacus vervangende Pieter Clauwaert (is ziek)

Vonck, Jan

Oud Zuiddorpe: 200R

Zie 54R

 

71V

1662-05-06

Zie 70R

Bockstal, Lauwereijs

Oud Zuiddorpe: 2 partijtjes land

 

 

71R

1662-05-06

Schijngen, Anna van (wed. v. Jan Fransois Stevens (heer van thof ten Rijden (voor Jan Andries Stevens hoogbaljuw v. Ronse)

Voncke, Jan

Land

 

 

72V

1662-05-06

Stevens, Andries

Verlaect, Jaques

Nieuw Zuiddorpe: ca 6G

 

 

72R

1662-05-06

Zie 71R

Janssens, Heijndrick

Nieuw Zuiddorpe: een stuk zaailand

 

 

73V

1662-05-06

Zie 71R

Meulenaer, David de

Nieuw Zuiddorpe : land

 

 

73V

1662-05-11

Pauwels, Gabriel (voor de erfgen. v. Adriaen van den Swaelmen)

Cornelis, Paulus

Stoppeldijk (Hulsterambacht): 9G schorrenland + 25G

 

 

74R

1662-05-24

Spruyt, de erfgen. v. Leendert Anthonissen (x Joanna van Velsen)

Vincke, Jan (majoor)

Beoostenblijbenoorden: 15e kavel: 15G

 

 

75R

1662-06-03

Hamelijnck, Joos en Pieter Lebbens

Bock, Louris de

Varmepe in Oud Zuiddorpe: 174R

 

 

75R

1662-06-03

Hamelijnck, Joos; Louris de Bock; Pieter Lebbens

Diellmans, Cornelis

Oud Zuiddorpe, de polder van: 11G

 

 

76V

1662-06-03

Bock, Louris de; Joos Hamelinck; Cornelis Diellemans (vervangende Machiel Hamelijnck)

Lebbens, Pieter

Zuiddorpe: in de Vrouwenstraat: 500R

 

 

76R

1662-06-05

Sael dict Baradot, Joan; Joan Vassij (beide commandeur)

Bois, Petrus du (dominee)

Axel: Korenmarkt: huis en erf

Testament v. Elisabeth Constant wed. v. Joan Haeijman (burgemeester)

 

77V

1662-06-05

Zie 76R

Lammens, Joan (griffier)

Zaamslag, in de ring en dijkage van : helft van 143G100R tienden

 

 

77R

1662-06-05

Zie 76R

Sael, Joan (commandeur)

Beoostenblijbenoorden: 1/6e  van 2 strekken en 1/3e  van een strekke tienden

 

 

77R

1662-06-05

Zie 76R

Lammens, Joan (griffier)

Nieuw Oten: 1/6e  in de tienden; Oud Oten: ¼ in 1/8e  deel tienden

 

 

78V

1662-06-05

Zie 76R

Lammens, Jan (griffier)

Zaamslag, in de dijkagie van: 1/6e  in 1/3 deel tienden

 

 

78R

1662-06-17

Hap, Jonas d' (voor burgemeester J. Claus); Jan Bentle en Jan Lammens (griffier) als curatoren over de nagelaten insolvente boedel v. Gillis Wasteels

Dicken, Claeijs Cornelis

Moerspui: helft v.e. behuisde hofstede met 700R

Was van de broer v. Gillis Wasteels

 

79V

1662-06-17

Zie 78R

Zie 78R

Oud Zuiddorpe en Oud Beoostenblij: 8G

 

 

79R

1662-07-11

Cantreijne dict Broucksault, Philips de

Claus, Pieter

Axel: Rechtestraat: een hof beplant, bezaaid en 'afgeheijnt' met een muur

 

 

80V

1662-07-01

Schuijtere fs Bartholomeus, Joos de (schepen v.d. heerlijkheid St Janssteen)

Breijaert, Jaques

Ferdinanduspolder: 2G

 

 

80V

1662-07-14

Damme fs Jans, Adriaen van

Vos fs Jans, Cornelis de

Varempe: ½G moervenne

 

 

80R

1662-07-08

Claus, Pieter (ontvanger) en Jaeques Legra (als curatoren v.d. nagelaten boedel v. Anderies de Rijcke)

Becuij, Pieter

Axel: huis, schuur en erf

 

 

81V

1662-07-15

Lippens, Jan (voor de wed. v. Philips Wouman)

Meulenaere fs Lucas, David de

Oud Zuiddorpe, polder van : 5 á 6G

 

 

82V

1662-07-22

Lammens, Jan (griffier)

Blanckaert, Lieven

Beoostenblijbenoorden: 20e kavel: 2G299R volgerland

 

 

82V

1662-07-15

Gijsel fs Roelants, Pieter en Joos Schatteman en voor Lieven Wagebaert en de wezen v. Jan Gijsel fs Roelants

Verbeke, Korijn

Niet vermeld: land

 

 

82R

1662-07-24

Maerschalckx, de erfgen. v. Tanneken (x Mr. Gijsbrecht van Hijften  (beide †)

Janss, Herman

Axel: Koestraat: huis en erf

Erfgen.: Tanneken van Hijften (x Fictoor Meijnders); Susanna Lammens (x Gillis v. Hijften (†)

 

83V

1662-07-25

Pau, Joan de

Muenickx, Mr Gillis en Mr Pieter (schepenen resp. te Middelburg en Vere)

Beoostenblijbenoorden: 15e kavel: 30 á 31G gemeen met de erfgen. v. juffr. Spruyt

Roelant Saman (kastelein v.d. Gillis en Pieter Muenckx)

 

83R

1662-08-29

Bleijswijck, Hugo van (burgemeester v. Schiedam)

Bastinck, Jacob Marinissen

Zaamslag: huis en erf

 

 

84V

1662-08-29

Vrient, Cornelis de enz.

Dassevael, Pieter (oud burgemeester, nu regerend schepen)

Beoostenblijbezuiden: 16G46R

 

 

84V

1662-08

Matele, Denijs

Raet, Jacob de (kiefheer v. Middelburg)

Nieuw Zuiddorpe: 12 á 13G zaailand

 

 

84R

1662-08-26

Struijs, Willem (x Elisabeth v. Regemoter)

Vermuijen, Pieter (griffier v. Neuzen)

Zuiddorpe en Beoostenblijbezuiden: lommertienden

 

 

85V

1662-08-28

Wielant, jhr Cornelis

Wielant, jhr Johan (zoon, vaandrig)

Zuiddorpepolder: 66G 'gelegen op de Geullen aen de Vlaemsche zijde'

 

 

85R

1662-08-31

Reijloff, Christiaen

Lemonier, Adriaen

Zuiddorpe en Beoostenblij: 18G82R

Pachters: Mathijs Quiswater; Jacob Beerens

 

86V

1662-09-02

Backerus, Mr Geert q.q.

Raedt, Jacob de (kiefheer v. Middelburg)

Zuiddorpe: 3 delen van vieren van zeker heerlijkheden gen. 'de heerlijkheid van Monichove ter Moeren': 100G met huizen, schuren, stallen, bomen enz.

 

 

87V

1662-09-07

Jans, Catelijntie (x Cornelis van der Weteringhe (won. Middelburg)

Vijncke, Jan (tavernier op Zouterspui)

Zaamslag: 40e kavel: 2G54½R

 

 

87R

1662-09-07

Vermeersen, Philips (voor Anthonis de Backer Nicolaessone, brouwer te Antwerpen)

Febre, Jan de le

Beoostenblij[bezuiden] en binnen Zuiddorpe 

 

 

89R

1662-09-30

Bentle, de erfgen. v. Wouter

Calue, Jan de

Varempe (oude polder van Zuiddorpe): 4G187R

Erfgen.: Jan Bentle; Marya Bentle (x Herman van den Dale); Anna Bentle (x Lenaert Houdijck); Jacob Bentle (†)

 

90R

1662-09-30

Croppenburgh, Hans Willem

Adriaens, Andries

Axel: aan de Landpoort: huis en erf

Bewoner: Crijn Bastinck

 

91V

1662-10-21

Verberckmoes, Jan (voor de erven v. Franchois Cortvrient)

Ackere fs Pieters, Lauwereyns van

Nieuw Zuiddorpe, in de polder van: 10G230R gen. 'de Zype' bij Moerspui

 

 

92V

1662-11-09

Voorde, Marques van de;  Jan Bentle en de griffier Lammens (schepenen)

Croppenbergh, Hans Willems

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

 

92R

1662-11-18

Lammens, Johan (griffier) voor Laurens v. Swaenswijck (advocaat Den Haag)

Welle, de erven v. Johanna van der (wed. v. Willem Brouwer, oud ontvanger te Zeeland)

Zaamslag, in de dijkagie van: 33e kavel: ½  v. 25G 'daer de arcke op staat in admodiatie hebbende v.d. heren ridder v. Maltha' enz.

 

 

94R

1662-11-18

Lippens, Christoffel (voor Jan Philips v. Marcke, schepen te Brugge)

Verloos, Gillis

Oud Zuiddorpe, de polder van: 82G en hofstede met huizen, schuren en stallen

Pachter: Jan Bogaert

 

95V

1662-11-18

Verloos, Gillis

Lippens, Jan en Christoffel

Oud Zuiddorpe, de polder van: 2 partijen land

 

 

95R

1662-11-25

Schoone, de kinderen v. Jaeques

Lippens fs Jans, Christoffel

Zuiddorpe: land

 

 

97R

1662-11-27

Eechout, jhr Boudewijn van den

Lammens, Jan (griffier)

Zaamslag en annexe polders: 22e deel in de tienden v.d. dijkagie

 

 

98V

1662-11-27

Steenhuyse, Boudewijn van, oud burgemeester tot Vianen (x Anna Isabella van Borsele (enige dochter v. jhr Rogier v. Borsele)

Hermans, Jan

Visserspolder: 28G100R

 

 

98R

1662-11-27

Zie 98V

Janss, Herman

Axel: 2 stukjes weiland resp. bij de 'Conterscharp' en aan de Nieuwendijk

 

 

99V

1662-11-30

Camere, Willem Joos (te Middelburg)

Pau, Jan Saelmoen de

Zaamslag: 24e kavel: 21G299R

 

 

99R

1662-11-27

Zie 98R

Crauwelaer, Pauwels de (burgemeester)

Visserspolder: ¼ in 2/3e van de tienden

 

 

100V

1662-12-14

Wouters, Mattheus (voor Balthazar Franchois de Noyelle graaf van Marcke)

Matle, Denys; Pieter Ramont, Jan Lippens; Marques van Schoote

Zuiddorpe en Beoostenblijbezuiden

Pachters: Marques van Schoote; Frans de Muynck

 

102V

1662-12-23

Verloos, Gillis

Lippens, Pieter

Oud Zuiddorpe: 544R

 

 

102R

1662-12-23

Zie 102V

Bijvoet, Pieter

Oud Zuiddorpe, de polder van: 6½ G

 

 

103V

1662-12-23

Zie 102V

Lebbens, Pieter

Oud Zuiddorpe: 2G175R gen. 'de Kuysers'

 

 

103V

1662-12-23

Zie 102V

Jans, Hendrick

Oud Zuiddorpe: 5G150R

 

 

103R

1663-01-26

Wits fs Jans, Jan

Italiaen, Jan Jansen (schepen)

Zaamslag: op sheeren vroone: huis en schuur

 

 

104V

1663-01-27

Verloos, Gillis

Gijsel fs Joris, Jan

Varempe: behuisde hofstede en 50G

 

 

105V

1663-02-01

Boursij, Johannes (deurwaarder te Middelburg) q.q.

Vrijberghe, Willem van

Zaamslag: hofstede en in de 4e kavel: 45G en in de 31e kavel gen. "den Tempel" 31G

Was van Cornelis Constant (x Dijna Hayman)

 

105R

1663-02-03

Meul, Jan en Jan dHellaert x Anna van Navijle

Verberckmoes, Jan

Zuiddorpe: 200R 'ter Straeten geseyt de Strate na Monichove'

De moeder v. Anna v. Navijle was Anna Goossens (†)

 

106V

1663-02-05

Italiaen, Jan Jans (schepen) en Jacobus Cooman (curatoren)

Meyn, Cornelis

Noten, de dorpe van: op sheeren vroone: huis en schuur

Nagelaten boedel van Jan Meyn

 

106R

1663-02-16

Chantraine dict Brouxsaut, de erfgen. v. jhr  Ferdiande (commandeur v. Axel en onderhorige forten)

Crauwelaer, Pauwels de (burgemeester)

Oude Egelantier en Noord But: 1/8e v.d. tienden enz.

Erfgen. : de kinderen Charles, Philips, Constantinus, Jacob en Anna Maria Cantraine dit Broucsault (x jhr Nicolaes Vijgh)

 

107V

1663-02-17

Graukousse, Jan Pieters

Latere, Samuel de (schepen)

Zaamslag: sheeren vroone: een huis

 

 

107R

1663-03-10

Dicken, Nicolaes Cornelis

Acker, Lauwerijs van

Oud Zuiddorpe: 2G18R gen. "Coets Acker"

 

 

108V

1663-03-10

Zie 107R

Laet, Boudewijn de

Karnemelkspolder: 2G18R

 

 

108V

1663-03-10

Loo fs Jacus, Maxililiaen van

Breijaert, Jacob (won. op St. Andries)

Ferdinande, in de polder van: behuisde hofstede met 29G

Pachter: Jaques de Hooge

 

108R

1663-03-13

Vaens, Cornelis (won. Dordrecht)

Muenicx, Gillis (raad te Middelburg) ter acc. v. Jan Lammens (griffier)

Beoostenblijbenoorden: 8e kavel: 6G en enige roeden hoofd- en volgerlanden

 

 

108R

1663-03-24

Heijnderijcx, Maria (laatst wed. v. Jooren Grim) geass. met Pieter Vereecken haar tegenwoordige bruidegom

Basselaer, Pieter

Zouterspui, op het eiland van: huis met hof

 

 

110V

1663-03-27

Nadt, Lodewijck Jansen van der

Ruijsentvelt, Jan

Zaamslag: de huishuur v.e. huis dat Abraham Uuttenbrouck (predikant te Zaamslag) huurt v. Lodewijck v.d. Nat

Lodewijck v.d. Nadt heeft schuld over 'goede geleverde vette waeren'

 

110R

1663-03-31

Jans, Catelina (wed. van Reynier Muijte)

Muijte, Anna (x Jacob Cornelissen)

Axel: huis en erf

Was gekocht van Gillse Wittevrongel

 

111V

1663-04-14

Vergrouwe, Flores; Pieter Servaes; Merten de Waele

Roo, Gabriel de

Zaamslag: 7e kavel: 8G91R volprezen zaailand

 

111R

1663-04-14

Poppe, Lieven

Cooman, Adriaen

Zaamslag: op sheeren vroone: huis en schuur

 

112V

1663-04-14

Cooman, Adriaen

Brouwenaer, Willem

Zaamslag: sheeren vroone: huis en schuur

 

112R

1663-04-14

Zie 112V

Jacobss, Leendert

Zaamslag: huis gen. 'de Oude Zercke'

 

113V

1663-05-11

Crauwelaer, Pauwels de (dijkgraaf); majoor Vincke; Roelant Saman (gezworenen Beoostenblijbenoorden)

Marckt, Nicolaes van der; Jacob Claeijssen Hayman (beide bewindhebber V.O.C.)

Beoostenblijbenoorden: resp. 2/3e  en 1/3e  van een einde dijk met zijn buiten en binnen bermen

 

113R

1663-05-11

Zie 113V

Zie 113V

Zaamslag: een einde dijk tegen de Poukepolder en van de Kruisweg tot Aaandijke

 

114V

1663-05-11

Zie 113V

Zie 113V

Zaamslag: een einde dijk

 

114R

1663-05-11

Zie 113V

Lammens, Jan (penningmeester Beoostenblijbenoorden)

Beoostenblijbenoorden: 20G164R

 

115V

1663-05-11

Zie 113V

Zie 113V

Beoostenblijbenoorden: een einde dijk

 

115R

1663-05-11

Zie 113V

Zie 115V

Beoostenblijbenoorden: dijk liggende door de kreek gen. 'het Vroughteije'enz.

 

116V

1663-05-11

Zie 113V

Crauwelaer, Pauwels de (burgemeester)

Beoostenblijbenoorden: 300R einde dijk

 

116R

1663-05-11

Zie 113V

Zie 113V

Beoostenblijbenoorden: 300R einde dijk door de kreek v. Dries Arens en onder de kreek gen. 'de Houtkreek'

 

117V

1663-05-11

Zie 113V

Marckt, Nicolaes van der (bewindhebber V.O.C.)

Beoostenblijbenoorden: 29G18R 'uutgeslaghen blicklanden'

 

117R

1663-05-11

Zie 113V

Zie 117V

Beoostenblijbenoorden: 14G192R 'uutgeslaghen blicklanden'

 

118V

1663-05-11

Zie 113V

Zie 117V

Beoostenblijbenoorden: 9G227R 'uutgeslaghen blicklanden'

 

118R

1663-05-11

Zie 113V

Zie 117V

Beoostenblijbenoorden: 8G246R 'uutgeslaghen blicklanden'

 

119V

1663-05-11

Zie 113V

Zie 117V

Beoostenblijbenoorden: 8G53R 'uutgeslaghen blicklanden'

 

119R

1663-05-11

Zie 113V

Zie 117V

Beoostenblijbenoorden: 8G246R 'uutgeslaghen blicklanden'

 

120V

1663-05-17

Loselinge, Zephany de (voor Cornelis v. Vlooswijck heer v. Vlooswijck, raad en oud burgemeester v. Amsterdam)

Lammens, Jan (griffier)

Beoostenblijbenoorden: 10G255R

 

120R

1663-05-19

Hollander, Heynderick d' (ook voor Jan en Gieljaem zijn broers)

Theunissen, Lowijs

Zuiddorpe: 5 delen v.e. behuisde hofstede met 7G

Gekomen v. Elias dOllander (overl. te Zuiddorpe)

121V

1663-05-19

Neuyts, Pieter (voor Jan Verbruggen)

Bijvoet, Pieter

Nieuw Zuiddorpe: 1½G zaailand

 

121R

1663-05-19

Zie 121V

Talboom, Jacues

Beoostenblijbezuiden: 3G25R zaailand

 

122V

1663-06-02

Bentle, de erfgen. v. Wouter

Dicken, Claeijs Cornelis

Zuiddorpevan: land

Erfgen. :  kinderen: Jan, Marya (†) (x Herman van den Dalle); Anna (x Lenaerdt Oudijck); Jacob Bentle (†)

122R

1663-06-02

Smits, Jan Pieters (over de boedel v. Leendert 't Gilde)

Witte, Jacob Anthonij de (ter accept. v. Adriaen Cooman, schout)

Zaamslag: 7e kavel: 2G153½R

 

123V

1663-06-02

Cooman, Adriaen (schout v. Zaamslag) voor Mr. Jacobus Anthonis de Witte (licentiaat in de rechten, te Antwerpen)

Wijtijnck, Lievinus (won. Terneuzen)

Zaamslag: 7e  kavel: 2G153½R

Zie 123V

124V

1663-06-09

Dethy, Huijbert (voor jvr Maria Leonora Eolente Stevens fa Jans (te Gent)

Verlaect, Jaeck

Nieuw Zuiddorpe, in de polder van: 3G62R volprezen land

 

124R

1663-06-09

Piersen, Philips

Feerman, Matheeus

Zaamslag: op sheeren vroone: huis en erf

 

125V

1663-06-09

Pauwe, Jan de x Berbera Acloo (wed. v. Jan Lyvens)

Boudewijns, Jan (voor Steven van der Haegen en Jacob Borrits de Vries)

Austrischepolder: huis staande op de hoofstede v. Christoffel v.d. Hoeve (†)

Wegens achterstallige landpacht getaxeerd door: Jan Volckers, Hans Willems Croppenburgh en Jan Aerss (resp. timmerlieden en metselaar )

125R

1663-06-22

Tervijle, Jacob (stadhouder v. Axelambacht bezuiden het Kanaal) voor Charles Everwijn de jonghe (vaandrig) erfgen. v. Mr. Jacobus Hondius predikant te Vlissingen †

Straetten, Leenaert van der (koopman te Middelburg)

Beoostenblijbezuiden: 51G296R moerland, enz.

 

126R

1663-06-23

Meulenaere fs heer Lucas, David de

Meulenaere, Adriaen de (broer)

Zuiddorpepolder : 10G85R; 2G in Oud Zuiddorpe gen. "Den Grooten Oyveersnest"; 200R gen. "Den Cleenen Oyveersnest"; 100R gen. "het Stedeketen"

Pachters: Pieter Lips; Pieter Ramont

128V

1663-06-20

Moor, Jan de (luitenant) (wedr v. jvr. Cornelia de Leu)

Crauwelaer, Pauwels de

Cappellepolder: 23G2R en 2/3e  v.d. tienden

Pachter: Pieter Cruysen

128R

1663-07-02

Decker, Pauwels Geleynssen (rentmeester v. d. grafelijke domeinen)

Vrijberghe, Mr. Willem van (gecommitteerde raad)

Zaamslag: binnen de ring en dijkage: 6e kavel: 31G233R

 

129R

1663-07-17

Rostinne, Jan van der (oom en voogd v.d. wezen v. Claeijs v.d. Rostinne); Servaes Aertsen en Joos Braem over hun moeder Lisabeth Donckerts (wed. v. Claeys v.d. Rostinne)

Aertsen, Servaes; Joos van Braem

Zouterspui in de ring v.d. Nieuwe Egelantier: een huisken

 

130V

1663-07-20

Mulock, Jacob (landman won. in het land van der Neuzen)

Vrijbergen (raadsheer) en Hockerssen (baljuw)

De vruchten te velde op de landen

 

130R

1663-07-21

Lippens, Jan; Daniel Schoone q.q.

Waele, Vincent (koopman won. Axel)

Varempe: hofstede en 8G194R

 

131V

1663-07-28

Smit, Elisabeth de (wed. v. Pieter Lammens (griffier)

Alvares, Adolff

Axel: huis en erf

 

131R

1663-07-31

Vincke, Jan (majoor) voor Mr Jan Saelmoensen, won. te Chaem

Regemorten, Isaack van (x Cornelia v.d. Burght)

Beoostenblijbenoorden: 24e kavel: 21G259R hoofd- en volgerland

 

132V

1663-08-25

Decker, Pauwels Geleynsen (rentmeester)

Vrijbergen, Willem van (raad) ter accept. v. Willem van Belle zijn pachter (won. in de polder v. Zaamslag)

Zaamslag: 6e kavel: 5G100R zaailand

 

132R

1663-08-25

Smits, Jan Pieters (borger binnen ter Neusen) curator

Decker, Pauwels Geleynssen (rentmeester)

Zaamslag: 7e kavel: 6G22R met de huizingen en ¼ in de watering en visserij van "het Windgat"

nagelaten boedel v. Leendert Aerts 't Gilde

133V

1663-09-07

Cornelissen, Cornelis en Pieter (ooms van de wezen v. Fransintien Cornelissen (†) en Jan Pierssen (†)

Ellaert, Marinis; Thielman van der Born

Axel: Rechtestraat: een huis met erf (elk voor de helft)

 

134R

1663-09-29

Snoeck, Mr. Abraham

Bouwens, Thomas

Zuiddorpepolder: hofstede met plantage, huizen en schuren, 58G volprezen land

 

135V

1663-10-06

Peer, Jacques; Adriaen Eyerman; Marten Eyerman en Jan de Vosser fs Danneels

Bouwens, Thomas (ter accept. v. zijn dienaar Joos Roebaert)

Nieuw Zuiddorpe en Beoostenblij: 10G

 

135R

1663-10-30

Born, Thielman van der

Claus, Johannes (burgemeester)

Axel: op Staten cijns: een huisken of afdak

Gebruikt door de wed. v. Hubrecht Uut den Broucke, nu x Jan Joriss

136V

1663-11-10

Richardt, Fransois (secretaris stad en ambacht v. Biervliet) q.q.

Vrijberghen, Mr. Willem Lievens van (raad); Mr Martijnis Vedt (raadsheer)

Zaamslag: 22e kavel: 9G212R, resp. 34e kavel: 15G104R

 

136R

1663-11-16

Heinsius, Michiel (baljuw Hoogtwoude) voor jhr Challus de Soet dict Hauteijn enz.

Grenu, jhr Maurice de (gouverneur Sas van Gent met onderhorige forten)

Austriche, Biervliet en Hulsterambacht: land

 

137R

1663-12-01

Talboom, Jacques

Bouwens, Carel (ter accept. v.  Jan Francke kastelein v.d. heren Bouwens)

Beoostenblijbezuiden: 3G

Gebruiker: Lieven Talboom

138V

1663-12-08

Zie 137V

Theuysbaert, Lauwereijs

Riede, polder van de: 15G rietvennen

 

138R

1663-11-24

Driessen, Jan van x Catelijne Verbraken

Clappe, Cornelis

Zuiddorpepolder: helft van 2 stukken zaailand

 

139V

1663-12-22

Bijvoet, Pieter en Jan Neuyts

Clappe, Jacus

Nieuw Zuiddorpe: 456R zaailand

 

139R

1663-12-29

Liens, Philips

Croppenbergh, Pieter

Axel: beplante en omheinde hof in zeker fortificatie op staats cijnsgrond

 

140V

1664-01-05

Lammens, Jan (griffier) voor Gillis v. Roosbeke

Crauwelaer, Pauwels de (oud burgemeester, nu schepen)

Visserspolder: de tienden

 

140R

1664-01-26

Proniet, Mr Joos  (over de boedel v. Johan van Hecke)

Vrijberghe, Mr. Willem van

Zaamslag: 6e kavel: 9G212R

'lettere van purgis'

141R

1664-01-26

Martens, Matthijs

Clappe, Jacus

Nieuw Zuiddorpe : 2 partijen land

 

142V

1664-01-26

Melsen, Cornelis

Claus, Daniel

Kromstevenschuit

 

142R

1664-02-02

Moor, luitenant Johan de (voor Henry v. Rijckegem)

Moor, luitenant Johan de (voor  mons. Gillis v. Rijckegem, zijn zwager)

Beoostenblijbenoorden: deel in de octrooien

 

143R

1664-02-01

Clappe, Jacobus (voor Guilliam Coppens, surintendant van den Bergh v. bermherticheyt tot Gent)

Clappe fs Jacus, Cornelis

Beoostenblijbezuiden: 11G255R

 

144V

1664-02-02

Adriaens, Andries

Bastijnck, Crijn

Axel: aan de Landpoort: huis en erf

 

144R

1664-02-25

Dougelus, Jan (x Crijna de Smit, dochter v. Dina Block die een dochter was v. Crijntgen Huijbrechts gez. Cattenhaghe)

Bentle, Jan

Een vrije rente v. 33 pond 6 sch. 8 gr.

 

144R

1664-03-22

Dicken, Nicolaes Cornelis

Bouwens, Thomas (voor hem Jan Franck zijn kastelein)

Zuiddorpe en Beoostenblijbezuiden: ¼ in een behuisde hofstede met schuur en 42G246R volprezen land

 

145V

1664-03-29

Bloijs, Claeijs Cornelis van

Beveren, Fransoys van (oud schepen, won. Terneuzen)

Zaamslag: op sheeren vroone: huis en schuur

 

145R

1664-03-29

Verbraken, Dingentien (wed. v. Pauwelus Verbruggen)

Clappe, Cornelis

Zuiddorpepolder: 2 stukken zaailand

 

146V

1664-04-29

Vijncke, de erfgen. van Pieter (x Elisabeth de Clerck)

Hermans de jonge, Jan

Visserspolder: 12G247R

Erfgen.: Jan Vijncke (majoor); Josijntie Vijncke (x Jan Ruijssentvelt); Dijna Vijncke (x Jan Lammens); Pieter en Lijsbeth Vijncke; Maayke Vijncke (x Jan Hermans de jonge)

146R

1664-04-29

Zie 146V

Lammens, Jan (griffier)

Oude Egelantier: 14G

 

147V

1664-04-29

Zie 146V

Vijncke, Pieter

Axel: Korenmarkt: een huisje

 

147V

1664-05-03

Lammens, Jan (griffier)

Lammens, Maria (wed. v. Guilliaem Bovij)

Axel: Rechtestraat: een huis

 

147R

1664-05-23

Meulenaere, David de (voor Jeronimus Maseau)

Masseau, Mr Joos (griffier, broer)

St. Eloij: behuisde hofstede, schuren, en bomen en nog 5 partijen land

Pachters: Pieter Jansen; Franchoijs Weyns; Hendrijck Janssense; Caerles van den Brande

148V

1664-05-30

Stellenaer, Cornelis (won. op Mon Cado); Pieter Leunissen (won. op Aendijck) voogden

Volkaerts, Jan (won. Axel)

Een huisbrief ten laste v. Marinis Ellaert en Tieleman van der Born

voogden v. Cornelis en Hileena Spissen (wezen v. Hans Spissen en Fransijntien Leunis, beide  † )

148V

1664-05-31

Bouwens, Thomas

Willems, Jan (wedr v. Geervina de Reu); Gillis Verloose en Cornelis Claps (beide voogden v. d. wezen v. Jan en Jacob de Reu)

Nieuw Zuiddorpe: ruil van landen

 

149V

1664-06-05

Pesijn, Jacob (burgemeester v. Sas van Gent) q.q.

Grenu, Maurits de (gouverneur v. Sas van Gent)

Westdorpe, polder van : huis, schuur, plantage en 18G

 

149R

1664-06-20

Heylbron, jhr Christoffel (voor jhr Gulliame Anthonij Brant)

Lemonier, vrouwe Catharina

Beoostenblij[bezuiden]: ½  van octrooi; in de polder van den Doel: 25G216R met 1/3 van een huis, schuur en toebehoren

 

150R

1664-06-21

Rijn, Dirk van (gezworene van Canisvliet) voor Abraham van Mil en Gijsel Koreman te Sas van Gent

Albereghts, Michiel

Duijnen, klooster van der: Duijnenlanden: 4e kavel: 48G

Getuigen: Jacob de Brouwere en Pieter de Blondeel (inwoners v. Axel)

151V

1664-06-21

Eycken, Elisabeth Jacob van der (wed. v. Jacob Vliet)

Davits, Pieter

Zaamslag: op sheeren vrone: huis en erf

 

151R

1664-07-12

Crauwelaer, Paulus de (burgemeester) q.q.

Sael, Jacus (dominee te Zierikzee)

Cappellepolder: helft v. 17G93R

 

 

151R

1664-06-28

Loucourt, Cornelis de (schepen te Bergen op Zoom)

Crauwelaer, Paulus de

Cappelle- en Visserspolder : 2/3e van de tienden

Uit hoofde van zijn grootvader maternel Cornelis Willaert (†) baljuw v. Arnemuiden die dezelfde heeft bedijkt

 

152V

1664-07-15

Cappe, Ferdinande (ook voor zijn zuster  Petronella Cappe x Jan v. Eggermont)

Forment, Daniel (heer v. Weijtflieijth); Cornelis en Thomas Bouwens

St. Eloij: 12G

 

 

152R

1664-07-15

Bare, Barenart de (x Josijne de Hont) won. Hulst

Laenne, Caterina de

Vogelsanck, bij den: landen en vennen

 

 

153V

1664-07-15

Lippens, Johan (penningmeester Nieuw Zuiddorpe)

Vermerre, de wed. en erfgen. van Pieter

Nieuw Zuiddorpe: 2G260R

 

 

153R

1664-07-22

Borsele, jhr Wolfaert van (baljuw) vanwege Hubrecht Pauwels (pachter van de hofstede van Jacques Sael)

Sael, Jacques (dienaar des goddelijken woord)

Cappellepolder: het huis, 4 werkpaarden, 4 melkkoeien, 1 rund, 1 varken, 20 á 23 hoenderen, zakken gedorst koolzaad, 4 á 5G tarwe, 2G zomergerst, 8 á 9G rogge, 2 á 2½G haver, 4G bomen, 5G erwten, 1 wagen, 1 ploeg, 1 eg, 1 kast, 1 bed met dekens, 1 koperen ketel, 1 karn met 3 melkemmers, meubilair

Wegens achterstallige pacht

 

154V

1664-08-05

Backerius, Gerrit (voor Adriaen en Johan Willant)

Crauwelaer, Pauwels de;  Johan Lievens

Moerspui: 2/7e  deel van 66G54R

 

 

154R

1664-08-06

Campe van Bruese, Jacob (commandeur te Biervliet)

Crauwelaer, Pauwels de (burgemeester)

Cappelle- en Visserspolder: recht v. eigendom v. d. tienden

 

 

154R

1664-08-06

Hendricxss, Anthony (won. op den Hoek)

Adriaenss, Staes (won. op het Koegors)

Kromstevenschuit met zeilen, ankers en touwen

Borg: Engel Dirckss (won. op den Hoek)

 

155V

1664-08-16

Lippens, Jan (voor de erfgen. v. Jan Dolle

Stevens, Pieter

Oud Zuiddorpe, de polder van: behuisde hofstede met huis, schuur, stallen en 6G

 

 

155V

1664-08-16

Lippens, Jan en Geraerdt Steijaart (voogden v.d. wees v. Lieven Vijveraert)

Bouwens, Thomas

Nieuw Zuiddorpe: 3G41R en Beoostenblij: 3G25R volprezen land

Mangeling van landen

 

155R

1664-08-18

Claus, Pieter en Jan Lammens (griffier) voor Jacques Lagra

Lippens, Jan

Varempee: 10G257R

Uit de insolvente v. Andries de Rijcke

 

156V

1664-09-13

Backerius, Gerrit (voor Johan v. Wantoij, drost v. Vianen x Sabina Catharina v. Waghtendonck)

Lammens, Jan (griffier)

Beoostenblijbenoorden en -bezuiden: 3 delen v. 21 partijen octrooi

 

 

156R

1664-09-13

Roels, Geleyn (griffier te Neusen) voor Gasper de Maurignault (baljuw en commandeur van Veere)

Dassevael, Pieter (burgemeester van Neusen)

Vissers- en Capellepolder: 40G202R; het land van der Neusen: hofstede, huizingen, stallen, backeete en 52G

 

 

157R

1664-09-23

Looper, Bartholomeus de (commandeur tot Neusen)

Mathele, Jan (won. in Canisvliet)

Zuiddorpepolder: behuisde hofstede met 40G235R zaai- en weiland

 

 

158R

1664-09-27

Croppenbergh, Pieter (voor Anna de Beluyt fa Jan)

Kips fs Jans, Pieter

Overslag: 500R

 

 

158R

1664-09-27

Mets, de erfgen. v. Adriaen de

Vassij, Johan de (commandeur)

Oud- en Nieuw Oten: 1/3 deel v. 1/10

Erfgen.: Petronella; Maria; Guilliaem (won. St. Lauwereys), Josijne (x Michiel Agijs) (kinderen van Adriaen de Mets)

 

160R

1664-10-18

Willigen, de erven v. Hendrick van (x Margrita van Borsen (beide †)

Grenu, jhr Maurits de (goeverneur te Sas van Gent)

Austrisenpolder: 1/5 deel in een woning met 60G en 1/5 in 30G met woningen omtrent Ossenisse

 

 

162R

1664-10-25

Claus, Jannis (burgemeester) voor Pieter Manteau van Dalem

Fourment, Daniel en Thomas Bouwens

St. Eloij: kavel 'Praet': 36G

 

 

163V

1664-11-01

Mil, Abraham van; Gijsel Cooremans, te Canisvliet

Vrijberge, Mr Willem Lievens van (raad ordinaris)

Canisvliet: 12G162R

 

 

163R

1664-11-01

Zie 163V

Huybert, Adriaen de (ordinaris)

Canisvliet: 5G121R

 

 

164V

1664-11-09

Croppenberg, Pieter (voor meester IJsebrant Kievit)

Langhe, Pieter Cornelisse de

Moerspui, beoosten en bewesten de 'Fortrisse': landen

 

 

165V

1664-05-24

Bockenburgh, de erven v. Andries

Jonckint, Andries Leenderts

Zuiddorpe: 43G228R

 

 

166V

1664-07-03

Snouck, Jan

Verschooten, Marcus

Zuiddorpe bij de kerk: een hofstede met huis, stallen, schuur en bomen

In cijns genomen

 

166R

1664-12-13

Mil, Abraham van (ontvanger te Sas van Gent) voor Gijsbrecht Schouten (kanunnik v.d. kerk St. Johans te Utrecht)

Grenu, Maurits de (goeverneur van Sas van Gent)

Austrijssepolder: 15G

 

 

167R

1664-12-13

Corne, Christoffel del (x Johanna de Vriendt) Den Haag

Faeij, Willem Yemants (x Geertruijt Nijssen, wed. v. Adriaen Pieter Joossen)

Cappellepolder: 9G75R zaailand

 

 

168V

1664-12-30

Croppenbergh, Pieter (voor Jan de Clerck; Maeijken Klercks (x Mr Hendrick Bovij, beide won. Vlissingen) met consent v. Hans Anhalt en al zijn kinderen).

Anhalt, Hendrick

Axel: Rechtestraat: een huis gen. 'den Bonten Osse"

 

 

168R

1664-12-29

Lammens (griffier), de erven v. Pieter (x Elisabeth de Smedt)

Veth, Mr Jacob (oud burgemeester en raad v. Middelburg)

Butpolder: 27G

Erfgen.: Jan Lammens (griffier); Maria Lammens (wed. v. Guilliame Bovij); Susanna Lammens (wed. v. Gillis v. Hijften); Catalijne Lammens (x Adolf Alvares); Pieter Lammens; Elisabeth Lammens (x Joos Proniet); Adriaen Lammens

 

169V

1665-01-03

Zie 168R

Lammens, Jan (griffier)

Oude Egelantier: 6G175R

 

 

169R

1665-01-03

Zie 168R

Lammens, Jan en Adriaen

Noordpolder: 7G43R weiland

 

 

170V

1665-01-03

Zie 168R

Lammens, Jan en Susanna

Noordpolder aan de Butdijk: 3G

 

 

170R

1665-01-06

Nat, Lodewijck Jansen van der

Uijttenbroeck, Abrahamus (predikant op Zaamslag)

Zaamslag: op sheeren vroone: huis en erf

 

 

171V

1665-01-13

Hacké, Johan (deurwaarder te Gent) voor jvr Christina de Baeque

Breijaert fs Pieters, Jacus (won. op St. Andries)

St. Andries in de Ferdianduspolder: 23G volprezen land

 

 

172R

1665-01-24

Verheijcken, de erfgen. v.  Adriaen Jans (x Catelijntien Jans de Vijt)

Pietersen, Ruth

Stoppeldijkveer: huizen en schuren, 2G50R

De erfgen.: Pieter Jacobss van Schueren (wedr. v. Catelijntien Jans de Vijt, eerder gehuwd met Adriaen Jans Verheijcken); Jan Passchierssen; Jan Adriaens Verheijcken

 

173V

1665-02-28

Zie 172R

Neve, Jan de

Axel: huis en erf gelegen bij en annex de stadsrosmolen

 

 

173R

1665-03-07

Ytaliaen, Marinis Jansen;  Gijsbreght Bloijs

Stouthamer, Passchier

Zaamslag: op sheeren vroone: in de zuidwest hoek van het dorp: huis en schuur

Was van Willem Vermeulen († op Zaamslag)

 

174V

1665-03-14

Cooman, Adriaen (schout op Zaamslag)

Wilde, Lieven de

Zaamslag: een huis

 

 

174V

1665-03-14

Laij, Hamelken de (wed. v. Flips Pierssen de jonge); Flijps Pierssen d'houde (oom v. Passchier Pierssen); Marinis Janss Italiaen als voogd over de wees v. Jan de Kraker

Laeij, Hamel de

Zaamslag: op sheeren vroone: een huis

 

 

174R

1665-03-28

Cornelisse, Hendrick

Bouwens, Tomas

Nieuw Zuiddorpe en Beoostenblijbezuiden: ¼ in een behuisde hofstede, schuur en 42G146R

 

 

175V

1665-04-02

Lameer, Jan

Arentss, Aert

Beoostenblijbenoorden: 22e kavel in de oosthoek op erfelijke cijns: een huisken

 

 

175V

1665-03-28

Adriaensen, Gabriel

Nopue, Anthony

Zaamslag, in de ring van: huisken met stallen

 

 

175R

1665-04-18

Werts, Corstiaen Corstiaenss (won. Dordrecht)

Engels, Lauwerys (schipper te Axel)

Kromstevenschuit

 

 

176V

1665-04-25

Baeck, Janneken (wed. v. Abraham de Smit)

Scharlee, Philips

Axel: zeker 'erfken'

 

 

176V

1665-05-13

Crauwelaer, Pauwels de (oud burgemeester en kommies) voor Willem v.d. Heyden (rekenmeester te Middelburg)

Manteau, Lodewijk (secretaris en kommies te Willemstad)

Westdorpe: 1e en 2e kavel: de tienden op 128G100R

 

 

177V

1665-05-21

Crauwelaer, Pauwels de (voor jhr Cornelis Wielant)

Campe van Bruhese, Jacob (commandeur te Biervliet)

Karnemelkspolder onder Zuiddorpe: 18G

 

 

177R

1665-06-27

Hap, Jonas de (schepen) q.q.

Lammens, Jan (griffier)

Beoostenblijbenoorden en -bezuiden: 1/40e in de octrooi (bedijkt en onbedijkt)

 

 

178R

1665-06-27

Zie 177R

Zie 177R

Butpolder: 7G200R met de baten en de vruchten

 

 

179R

1665-07-16

Laen, Catharina de

Toorens, Anthonis

Beoostenblijbezuiden: 7G vennenlanden

 

 

179R

1665-07-16

Lebbens fs Pieters, Jan

Osau, Jan

Oud Zuiddorpepolder: 500R moervennen

 

 

180V

1665-07-16

Damme, Jan van

Janssens, Hendrick

Overslag: een deel van zijn 'hoofstede'

 

 

180R

1665-07-21

Seutere, Nicolaes le

Regemorter, Isaack (x Cornelia van der Burght)

Beoostenblijbenoorden: 24e kavel: land

'lettere van purgis'

 

181V

1665-08-01

Castroo, Francisco de (hoofdschepen land v. Waes) voor Don Jan Dellano, president v.d. rekenkamer v. Gelderland (x Anna de Castro, wed. v. Lowijs v. Ackeren)

Lievens, Marij

Zuiddorpepolder: 14G274R

 

 

181R

1665-08-08

Beer, Pieter de

Beer, Leendert de

Zaamslag: 27e kavel: 4G volgerland

 

 

182V

1665-08-08

Lammens, Adriaen (voor Gillis v. Rijckegem, koopman te Middelburg)

Haijman, de heer Claeysen

Beoostenblijbenoorden en -bezuiden: 1/40e  octrooi

 

 

182R

1665-08-26

Meerman, Hendrijck x Maghdeleena v. Kinschot (dr v. de pensionaris Bonifacius de jonge)

Aerentsen van Rijderkercke, Staes

Zaamslag: 30e kavel: 25G

 

 

183V

1665-08-29

Bock, Joos de (voor Anthonine dr v. Michiel Lemonier te Brugge)

Uuterwulge, de erfgen. v. Mari

Watervliet, de heerlijkheid v, Waterland en; Zuiddorpe en Beoostenblij: diverse partijen land

 

 

183R

1665-04-25

Corenbijter, Adriaen

Regemorter, Isaac van

Beoostenblijbenoorden: 24e kavel: 3G130R

'lettere van purgis'

 

184V

1665-10-17

Janssen, Eyngel

Engels, Jan

Axel: hof of erf

 

 

184V

1665-10-10

Schot, Jan (won. Zaamslag)

Cool, Cornelis (won. op Zouterspui); Roel Janss (won. in de Poeckepolder)

Zaamslag: huis en erf

 

 

184R

1665-10-24

Later, Samuel de

Later, Jan de (zoon)

Zaamslag: op sheren vrone: een huis

 

 

185V

1665-11-14

Belle, Willem van; Isack Jacobss (diakenen te Zaamslag)

Ferdinande, Anthonij

Zaamslag: 2 huiskens

Voorheen bewoond door Jooris Weduwen

 

185R

1665-11-20

Gillis, Laurens q.q.

Talboom, Lieven

Koewacht : 9G

 

 

186V

1665-11-21

Gillis, Laurens q.q.

Puylaert, Gillis

Koewacht : 24G land en vennen

 

 

186R

1665-12-17

Rijn, Dirck van; Gijsel Cooreman (gezworenen v. Canisvliet)

Claus, Johannes (burgemeester) voor Lodewijk Manteau (secretaris v. Willemstad)

Duijnekavel, in de dryden (admodiatieland van het klooster van de Duynen): 47G170R

 

 

187V

1666-01-16

Blieck, Jan de; Marinis Blieck fs Marinus; Cornelis van der Steene (x Catarina de Blieck fa Marinis); Lieven Audenaert (x Maeyken de Blieck); Pieter de Bock (x Elisabeth de Blieck); Andries v. Dosselaer (voogd)

Bock, Joos de

Beoostenblijbezuiden: zaailand

 

 

187V

1665-12-17

Zie 186R

Claus, Johannes (voor Pieter Manteau van Daelen, griffier van de Vrije tot Sluis)

Canisvliet, in de dijkage v.: 3e kavel

 

 

187R

1666-01-19

Vinke, de erfgen. v majoor Pieter (x Elisabeth de Clerck)

Lammens, Jan (griffier)

Butpolder: 26G

De erfgen.: Jan Vincke (majoor); Josina Vincke (x Jan Ruyssentvelt); Sarel en Pieter Vincke; Maeijken Vincke (x Jan Hermansen); Elisabeth Vincke (x Daneel Andriessen)

 

188V

1666-02-06

Houwaerts, de erfgen. v. Janneken (†) wed. v. Joos de Bruijne

Durpe, Joos van den

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

De erfgen.: de kinderen v. Pieter de Bruijne

 

188R

1666-02-13

Proniet, Joosssen

Wesepoel, Jan

Axel: Houtmarktstraat: huis, schuur en erf

 

 

189V

1666-02-13

Eijermans, Levine (wed. en v. Cornelis Jacobssen); Barbera Jacobss (wed. v. Pieter de Bruijne, nu x Joos van den Durpe)

Mertens, Adriaen

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

 

 

189V

1666-02-20

Verhagen, Pieter (voor Jan Willems fs Jans en zijn wezen bij Geervinne de Reu te Moerbeke)

Francke, Jan (voor de heer Bauwens)

Beoostenblij[bezuiden]: behuisde hofstede met 5G200R

 

 

190V

1666-02-20

Croppenburgh, Hans Willem

Andriessen, Daniel

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

 

190R

1666-03-06

Pierssen, Philips (won. Zaamslag)

Schod, Jan (won. Zaamslag)

Zaamslag: huis en schuur

 

 

190R

1666-03-06

Gijsel, de erfgen. v. Gillis

Gijsel, Jacob

Axel: Rechtestraat: huis en erf

Erfgen.: Adriaentje Gijsels (x Meus Saman); Willemintie Gijsels (x Jan van Eedt); Pieter Gijsel

 

191V

1666-03-15

Trissters, Gijsbrecht, won. Antwerpen (x Elisabeth Balenthon)

Liefkens, Roelant (won. Antwerpen)

Beoostenblijbenoorden: 24e kavel: 9G66R hoofd- en volgerland

 

 

191R

1666-03-13

Cooman, Adriaen en Jacobus (broers, won. Zaamslag)

Clercq, Willem de (landman won. Zaamslag)

Beoostenblijbenoorden: 8e kavel: de timmeragie v. huis en schuur en plantagie v. d. boomgaard van haar gemene hoofstede

Op de grond v. Hugo Repelaer

 

192V

1666-04-03

Bijvoet, Pieter

Bouwens, Antoni

Varempee: 6½ G

 

 

192R

1666-04-03

Alvaris, Adolph (stadhouder v.d. stede en ambacht v. Axel en Neusen)

Roo, Geert de en Jan Forsen

Axel: huis, schuur en erf

 

 

193R

1666-04-10

Vos, Cornelis de; Maeycken v. Ackeren (wed. v. Jan de Vos); Jan Oseuw; Maeijcken Messerburgh (wed. v. Adriaen v.d. Vivere)

Bock, Joos de

Beoostenblijbezuiden: 3G zaailand

 

 

193R

1666-04-17

Bursius, de erfgen. v. Melchior

Duyvelaer, Anthony

Egelantier: behuisde hofstede en landen

Gebruiker: Pieter Schaepmeester

 

194V

1666-04-21

Suillen, Willem (vaandrig)

Lammens, Jan (griffier)

Beoostenbijbenoorden: 16e kavel: 12G148R hoofd- en volgerland

 

 

195V

1666-04-26

Hont, Jan de

Volckerts, Jan

Axel: aan de landpoort: een huis

Door de verkoper getimmerd en gemaakt

 

195V

1666-05-29

Hap, Judicq de (wed. v. Pieter Schaepmeester, landman † in de Oude Egelantier), geass. met Jonas de Hap (broer)

Bursius, Mr. Marcus (voor Mr. Doctor Peterus Bursius)

Alle vruchten te velde, 3 bruine ruin werkpaarden, 1 bruin merriepaard, een 1-jarig bruin ruinveulen, 6 melkkoeien, 4 runderen, 4 kalveren, 1 wagen, ploeg, eg en ander bouwgereedschap

Stelt in handen wegens achterstallige pacht

 

195R

1666-07-03

Hilaire, Fransoyse de St. (wed. v. Maurice v. Mannemaker)

Gelre, Mr. Pieter van (advocaat te Den H aag)

Koegors: 5e kavel: hofstede met huizingen, schuur, backeete en wagenhuis

geass. met Pieter Croppenburgh

 

196R

1666-07-03

Zie 195R

Lammens, Johan (griffier) en Pieter Croppenburgh

Koegors: 5e kavel: alle vruchten te velde op de landen v. bovenvermelde hofstede

Zie 195R

 

197V

1666-07-10

Lammens, Johan q.q.

Lespee, Balduin

Een rentebrief

 

 

197R

1666-07-31

Hermans, Jan (schepen)

Lammens, Jan (griffier)

Noordpolder: een stukje land

 

 

198V

1666-09-16

Jorisen, Ingel en Eewout Cornelissen (erfgen. v. schout Huybereght Molewater x Susanneken Aertsen)

Voortrap, Pieter Geersen

Zaamslag: op sheeren vroone: een huisje met erf

 

 

198V

1666-06-21

Cooman, Jacobus (landman, won. Zaamslag)

De diakonie te Zaamslag

Zaamslagpolder: 32e kavel: 7G131R zaailand

 

 

198R

1666-09-16

Zie 198V

Cooman, Adriaen (schout)

Zaamslag: op sheeren vroone: huis, schuur en boomgaard

 

 

199V

1666-09-18

Crauwelaer, Paulus de (burgemeester) voor Willem v.d. Heyde

Manteau, Lodewijck (secretaris te Willemstad)

St. Eloijpolder: helft v.d. kavel Molenaer (51G)

 

 

200V

1666-09-28

Boreel, Mr. Pieter; Lieven Haeck; Adriaen Christiaenss

Claus, Johannis (burgemeester) en Jonas de Hap (schepen)

Gerechte goederen en vruchten v. Pieter Toorens (gelegen in de hofstede v. rentmeester Decker)

Verzoek wegens achterstallige pacht van Pieter Toorens

 

200R

1666-12-04

Lammens, Marij

Proniet, Joos

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

 

201V

1667-01-22

Hermans, Jan (schepen)

Claus, Johannis (burgemeester)

Noordpolder: 2 partijen land

 

 

201R

1667-02-05

Vincke, Jan (majoor)

Backerius, Abraham (schoolmeester te Axel)

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

 

202V

1667-02-05

Odan, Abraham (burger Axel)

Beeckeman, Michiel

Axel: aan de Landpoort: huis en erf

 

 

202R

1667-02-12

Christiaens, Adriaen (vervangende Pieter Thoorens en Clement Nijssen) als erfgen. v. Anderies Toorens

Poppe, Jan

Axel: Koestraat: huis en erf

 

 

203V

1667-02-12

Zie 202R

Velde, Jan van de

Axel: Koestraat: huis en erf

 

 

203R

1667-02-19

Gijsel  fs Pieters, Jacob; Cornelis Beuijens; Andries Adriaenss (voogden)

Feyter, Jan de

Axel: Rechtestraat: huis en erf

voogden over de wees v. Pieter Gijsel x Haeltie de Witte

 

203R

1.667-02-19

Bloos, Heyndrick (curator v.d. boedel v. Pieter Warriket)

Rijcke fs Apelenius, Jacques de

Stoppeldijk: aan het Ruijschende Gat: huis, schuur en backeete

 

 

204V

1667-02-26

Verheeken, Ernestus

Ruys, Marinus

Stoppeldijk: huis, schuurtje met erf

 

 

204R

1667-02-26

Damme, Anthonis van

Wilde, Passchier de

Oud Zuiddorpe, polder van (west v. Moerspui): partij land met een huisken

Verkoper toebehorend vanwege zijn moeder Adriaene Crijgers aangekomen v. haar moeder Margriete de Vogelaere

 

205V

1667-03-05

Italiaen, Jan Janssen (schepen); Leendert Jacobss v. Dijke (curatoren)

Jansen, Herman

Kromstevenschuit zo die is reilende en zeilende

Nagelaten boedel van Harry Janss Slobbe

 

205R

1667-03-12

Vogelaers, Sara (laatst wed. v. Lieven de Feyter, eerder wed. v. Jacob de Bruijne)

Claus, Pieter (voor Pieter en Jan de wezen v. Jacob de Bruijne en Sara Vogelaers)

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

 

205R

1667-03-29

Aernoutse, Staes

Haeck, Jan en Cornelis

Zaamslag: hofstede met 25G, huis, schuur, bomen en plantagie, de 'misput'en planken, de vruchten op het land en het 'labeur' daarop gedaan

 

 

206V

1667-04-02

Bogaert, Pieter (te Zuiddorpe) voor Maximiliaen en Jacobus Laurens

Bauwense, Thomas

Beoostenblijbezuiden: 2/3e  deel v.d. huizinge, schuren, landen enz. en ± 14G246R in de Karnemelkspolder

 

 

207V

1667-04-09

Lammens, Adriaen (schepen) voor Elisabeth Mersen (laatst wed. v. Thomas Boreel (baljuw v. Middelburg)

Lammens, Jan (griffier)

Beoostenblijbenoorden: 6e kavel: 8G44R

 

 

207R

1667-04-23

Italiaen, Jan Jansen (schepen)

Bloijs, Hendrick Cornelissen (schepen)

Zaamslag: een keete, een partij zaad en stro, het recht van de jacht

nagelaten boedel v. Claeijs Cornelissen van Bloijs

 

208V

1667-04-23

Stuperaert, Adriaen (x Joanna Viveraert fa Lievens) te Gent

Makere, Jan de

Overslag: behuisde hofstede met 8G

Pachter: Adriaen Vereet

 

208R

1667-04-23

Baijens, Jan

Pieterss, Davit

Zaamslag: op sheeren vroone: een huis

 

 

208R

1667-04-23

Baijens, Jan (mr metselaar)

Davits, Pieter

Zaamslag: op sheeren vroone: huis en erf

 

 

209V

1667-05-12

Lammens, Susanna (wed. v. Gillis v. Hijften)

Schaepmeester, Jacob

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

 

209V

1667-04-30

Christiaensen, Adriaen; Clement Nijssen (voogden)

De armen van Axel

Egelantierpolder: 2G

voogden v.d. kinderen v. Pieter de Vogelaer

 

209V

1667-05-07

Hont, Joos d'

Rijcke geseyt Pasganger, Jacob de

Axel: Rechtestraat: huis en erf

Blz. 2x

 

209R

1667-04-30

Segers, Margriete (wed. v. Cornelis Aertsen)

De armen van Axel

Axel: huis en erf

 

 

209R

1667-05-07

Turleure, Nicolaes (x Josijna Schoone)

Laare fs Franchois, Jacobus van

Overslag : 500R gen. "de Reep"

 

 

209R

1667-05-20

Areijn, Mesij (x Tanneken Poels laatst wed. v. Fransoys Meset)

Mallecontent, Cornelis

Zouterspui: huis

Blz 2x

 

210V

1667-05-28

Bogaert, Pieter (voor Pieter v. Sompele x Marija Lucretia Laurens te Antwerpen)

Bouwens, Thomas

Beoostenblijbezuiden: 1/3e  deel in huizingen, schuur, stallingen en 1/3e  v. 15G en 30G in de Karnemelkspolder

 

 

210R

1667-05-28

Bogaert, Pieter (voor jhr Jaques de Castra de Toledo)

Clappe fs Jaques, Jaques

Nieuw Zuiddorpe : 2G120R enz.

 

 

211V

1667-05-25

Cooman, Adriaen en Jacobus

Repelaer, de erfgen. van Anthony (oud raad en burgemeester v. Dordrecht)

Een kustingbrief

 

 

211R

1667-07-16

Lameer, Robbert

Bouwens, Bastiaen

Beoostenblijbenoorden: 24e kavel: huis en schuur

Op de grond v. Isaak v. Regemorter

 

212V

1667-08-17

Lammens, Jan (griffier) q.q.

Haeyman, Jacob Claeysen

Beoostenblijbenoorden: 3/5e  in 8G34R

 

 

212R

1667-08-17

Heylbron, Jan Christoffel (voor Catarina Lennieth, wed. v. Jan Guilliaem Brant)

Haeyman, Jacob Claeysen en Jan Lammens (griffier)

Beoostenblij[bezuiden]: 3G

 

 

213V

1667-08-20

Duyvelaer, Anthonij (x Elisabeth Burs fa Melchior)

Burs, Elisabeth fa Melchior (x Anthonij Duyvelaer)

Oude Egelantier: ¾e  van de helft van een hofstede met 86G

 

 

213R

1667-10-22

Ellaert, Marinus; Thielman van der Born

Crop, Carel

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

 

213R

1667-10-08

Cooman, Jacobus

Dijcke, Leendert Jacobss van

Zaamslag: huis en backeete

 

 

214V

1667-11-19

Lameere, Pieter (landman, won. Beoostenblijbenoorden) (x Adriaentien Bastiaense, eerder wed. v. Marinis Adriaensen)

Boreel, Willem (ridder, heer v. Duynbeke, ambassadeur in Frankrijk)

Beoostenblijbenoorden: 17e kavel: huis met schuur (op het land v.d. koper)

 

 

214V

1668-01-21

Borsij, Johan (deurwaarder te Middelburg) op verzoek v. Margriete Schaeps Cooman (wed. v. Severeijn Croppenburgh) won. Axel) en Claere v. Biershouck (won. Sluis)

Wijtinck, Lieven

St. Annapolder: 1/5e van een hofstede met 78G

Baander: Cornelis Meerssen de jonge

 

214R

1668-01-21

Crauwelaer, Paulus de (burgemeester)

Bij Lieven, Lieven

Axel: schuur met erf

 

 

215V

1668-01-28

Roo, Geert de; Madeleentien Willems (wed. v. Jan Janssen)

Croppenburgh, Pieter

Axel: huis, stallen en erf

 

 

215V

1668-02-04

Lammens, Jan (griffier) q.q.

Later, Samuel de

Zaamslag: op sheeren vroone: huis, schuur en erf

Toegkomen v. Christiaen Mercus Spruyt

 

215R

1668-01-28

Backerius, Abraham (voor Anna Turcq)

Croppenburgh, Pieter en Jan Volckarts

Axel: in de Oude stad: huis en brouwerij met erf, 2 brouwketels en ander brouwgereedschap

Blz 2x

 

215R

1668-02-11

Bentel, Jan (schepen); Jonas de Hap; griffier Johan Lammens (curatoren)

Scharlee, Philips

Axel: Rechtestraat: huis en schuur

insolvente boedel v. Jacob Harijsen x Catelijne Egbaerts

 

216V

1668-02-18

Deij, Mels

Jansen, Tanneken (wed. v. Joos van der Hagen)

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

 

216V

1668-02-23

Wijttock, Pieter

Braem, Adriaen

Koewacht: huis op de grond v. Gillis Pullaert

Akte doorgestreept

 

216R

1668-02-25

Herbout, Andries

Faey, Willem Imantsen;  Lucas de Smit

Kleine Noordpolder: huis en erf

 

 

216R

1668-02-13

Cooman, Adriaen (dijkschout); Jacob Marinissen Bastinck;  Pieter de Jonge (dijkschepenen te Zaamslag)

Decker, Paulus Geleynssen (rentmeester)

Zaamslag: 8e kavel: 37G150R

 

 

217V

1668-02-25

Claus, Pieter; Erkules de Bruyne (voogden)

Herboudt, Andries

Axel: Rechtestraat: huis en erf

voogden v.d. wezen v. Jacob de Bruyne x Sara Vogelaers

 

217R

1668-02-25

Lammens, Johan (griffier) q.q.

Corenbijter, Adriaen (won. Beoostenblijbenoorden)

Beoostenblijbenoorden: 5e kavel: 8G244R

 

 

218R

1668-03-05

Vincke (majoor)

Lammens, Adriaen (schepen); Daniel Andriessen

Axel: huis en erf

 

 

219V

1668-03-31

Alvaris, jhr Adolf (secretaris en procureur)

Volckerts, Jan; Pieter Croppenburgh; Pieter Buscob

Axel: Lange Noordstraat: elk 1/3 deel van een huis en erf

 

 

219V

1668-03-24

Mare, Joos de (deurwaarder te Middelburg) op verzoek v. Nicolaes le Seutre (oom)

Seutre, Johan le

Beoostenblijbenoorden : 18G132R

Gebruiker : Robbert Lameer

 

220V

1668-04-13

Uutdenbroeck, Susanna (wed. v. Thielman v.d. Born)

Ens, Heyndrick van (leerkoper te Middelburg)

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

geass. met Marinis Ellaerts

 

220V

1668-04-07

Doorn, Adriaen van; Jacob de Bruyne; Cornelis Frederixss

Hane, Stoffel d'

Axel: Rechtestraat: huis en erf met een stalleken daarachter staande

 

 

220R

1668-04-28

Croppenburgh, Pieter (voor Lieven Talboom)

Munck, Jan de

Axel: Korenmarkt: huis en erf

 

 

221V

1668-04-28

Lammens, Jan (griffier) voor Jan Ruyssentvelt (koopman te Vlissingen)

Gentbrugge, Luycas van

Axel: Koestraat: huis en erf

 

 

221R

1668-05-09

Crauwelaer, Paulus de (regerend burgemeester) voor Johan Lauw (commandant v. Aardenburg en onderhorige forten)

Ingels, Gasper (gecommitteerde raad)

Butpolder: hofstede met 102G, huizingen, schuur en stallen

Bewoner: Clement Nijssen

 

222V

1668-06-02

Bayens, Jan

Leynsen, Joos

Zaamslag: op sheren vrone: huis en erf

 

 

222R

1668-06-16

Wijttinck, Lievinus (x Dina de Vrijer)

Decker, Paulus Geleynsen (rentmeester)

Zaamslag: 7e kavel: 4G119R

 

 

223V

1668-06-16

Lammens, de erfgen. v. Susanna

Groote, Govert Louwereys de

Axel: Rechtestraat: huis en erf

De erfgen.van hun zuster Susanna Lammens: Jan (griffier); Catelijne (x stadhouder Alvaris); Adriaen (schepen); Maria en Lysebeth Lammens

 

223R

1666-07-07

Volckers, Jan

Vos, Jan de

Axel: op Staten cijns: huis

 

 

224V

1666-07-16

Laeren, Jacobus van (griffier v. Beereleere)

Bouwens, Thomas (dijkgraaf v. Zuiddorpe en Beoostenblijbezuiden)

Beoostenblij[bezuiden]: 2/3 in diverse partijen land

 

 

224R

1668-07-16

Jansen, Heyndrick

Casorck, Pieter Jansen (ter accept. van Thomas Bouwens)

Varempe: 5G124R met de vruchten daarop staande, bezaaid met rogge en boekweit

 

 

224R

1668-07-16

Wormhuidt, Gulliaem (voor luitenant kolonel Brakke)

Verbeke, Jan

Zuiddorpe: 731R

 

 

224R

1668-07-16

Liens, Philips (voor Armandus Looper)

Ramont, Jacus

Zuiddorpepolder bij de molen: een huis met 100R

 

 

225V

1668-07-28

Jansen, Herman (won. Axel)

Lammens, Joan (griffier)

Noordpolder : 4G78R

 

 

225R

1668-07-28

Lammens, Joan (griffier) voor Mr. Paul Adriaen van der Meulen (pensionaris v. Veere)

Reygersbergh, Mr Pieter van

Beoostenblij[bezuiden]: 12G66R volgerland

 

 

226R

1668-09-08

Bogaert, Pieter (voor Gillis Eemans)

Alvaris, Adolf

Beoostenblijbezuiden: 900R

 

 

226R

1668-09-15

Ingels, Baudewijn; Mr. Jacques Maerschalck (doctor in de medicijnen)

Bouwens, Thomas (ter accept. v. Gillis Verloost)

Zuiddorpepolder: land

Aangekomen v. Caterine Joossens (†) wed. v. Cornelis Ingels

 

227V

1668-10-11

Lammens, Anthony (deurwaarder te Middelburg)

Cauw, Angeles

Land

 

 

227R

1668-10-16

Odan, Jan

Baijens, Jan

Axel: aan de Landpoort: huis en erf gen.: "den Rooden Meulen"

aangekomen bij het † van zijn broer Abraham Odan

 

228V

1668-11-23

Volckers, Jan

Becuij, Pieter en Susanna Uutenbrouck (wed. v. Thielman v.d. Born)

Axel: huisken met erf

 

 

228V

1668-12-08

Schore, Ferdinande van (voor Adriaen Stuperaert x Joanna Vijveraert fa Lievines)

Bouwens, Thomas

Beoostenblijbezuiden: land

 

 

228V

1668-12-29

Ramont, Cornelis en Anneken

Hansgaert, Gillis

Overslag: 7G zaailand

 

 

229V

1669-02-02

Boserij, Christoffel (x Josijntien Fyoliers, wed. v. Gillis Christoffels)

Lauwerss, Anthonij

Beoostenblijbenoorden: bij de sluis op slands grond: een huis

 

 

229R

1669-02-09

Sgot, Jan

Paesschen, Mr. Joos

Zaamslag: op sheren vrone: huis en schuur

 

 

230V

1669-03-02

Zie boven

Goossen, Pieter

Beoostenblijbezuiden: 75R

 

 

230V

1669-03-02

Bijvoet fs Jans, Pieter (voor don Philibert de Solo, majoor en Marynis de Melin, sergeant majoor)

Vossel, Marcus

Beoostenblijzuiden: 50R

 

 

230R

1669-03-02

Heyndricq, Fransoys (voor zijn schoonmoeder Jaquemintie Heyndricx wed. v. Joos Buyens)

Verlee, Adriaen

Ferdinanduspolder: een huisbrief

 

 

231V

1669-03-02

Straete, Jooris van; Abraham Meldert (voogden)

Beveren, Geraert van

Axel: Lange Noordstraat: huis en ef

voogden v.d. wezen v. Nicolaes Barentss (†) x Linora Lijens

 

231R

1669-03-09

Lammens, Jan (griffier) voogd wegens Abraham Beeckman en Jan Ardecap

Moerman, Michiel

Axel: huis en 42R

 

 

232V

1669-03-09

Adriaensen, Anderies; Pieter Claeysen Eeckman

Eeckman, Adriaen Claeysen

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

 

232R

1669-03-12

Schoore, Ferdinand van (voor jhr Robbert Budsun x Margrieta v. Marcke)

Valck, Mr. Jacques

Nieuw Zuiddorpe: 8G

 

 

233V

1669-03-30

Bloos, Gisbrecht (schepen), voogd

Schuytvlot, Anthony

Zaamslag: op sheren vrone: huis en erf

voogd v.d. wezen v. Pieter Jansen Cock (x Maeijken Claes Poelenburgh, nu x Jan Misson)

 

233R

1669-03-30

Zie 233V

Boerman, Willem

Zaamslag: op sheren vrone: een huis

 

 

234V

1669-04-27

Later, Samuel (oud schepen v. Zaamslag)

Bogaert, Pieter

Zaamslag: een huis

 

 

234V

1669-05-04

Muytte, Johannis (x de wed. v. Jacob de Bot)

Hacker, Leendert Pauwels van

Zaamslag: op sheren vrone: een huis

 

 

234R

1669-05-15

Bock, Lowijs de (won. Beoostenblijbenoorden)

Adriaensen, Anderies (borger v. Axel)

113 lammeren

Hij verbindt hieraan zijn huis en erf in de Noordstraat

 

235V

1669-05-25

Hermans, de erfgen. van Jan (schepen)

Crop, Marinis

Axel: een hof

De erfgen. : Herman Jansen en de kinderen v. Pieter Dou (x Maeyken Vincke, eerder gehuwd met Jan Hermans de jonge)

 

235V

1669-03-09

Blanckert, meester Steven (koopman te Hulst)

Lammens, Jan (griffier)

Axel: 1/5e  v. e. huis en erf op de Korenmarkt

arrest

 

236V

1669-06-21

Jans, Catelijnken (dr v. Jan Jansen x Tanneken Cornelis), wed. v. Cornelis van de Weteringen

As, Jannis van

Zaamslag?: 59½ R

 

 

236R

1669-06-23

Lobe, Johan q.q.

Roels, Cornelis (voor de heer Beaumont)

Beoostenblij[bezuiden]: 24G132R

 

 

237R

1669-07-27

Schoore, Ferdinand van (voor Henry v. Rickegem als curator)

Thybout, Hendrick

Beoostenblijbenoorden: ½ v. 1/200e  v. alle vacante landen, tienden en voordelen van het octrooi

De boedel van Gillis Maljaert († te Middelburg)

 

238R

1669-08-10

Andriessen, Daniel (voor  de erfgen. v. Jacob Vergrouwe x Grietien Valcke †)

Ruijssentvelt, Jan (koopman te Vlissingen)

Aan- en Genderdijke: onbedijkte schorren en landen

De erfgen.: Maerten Jansen 'stadtsroeper' tot Vlissingen (x Francintien Jans, dochter v. Jan Fransen Thienpont (stadsroeper te Vlissingen) en Leuntien Vergrouwe fa Jacobs. (haar ouders waren: Jacob Vergrouwe en Grytien Valcken); Maeijken Jans (dr v. Jan Fransen Thienpont); Anthony Nouwe x Leuntien Cornelissen (dr Cornelis Stoffels x Cristina Jans (dr van Jan Fransen Thienpont); Joos Thomassen x Cornelia Cornelis (dr. v. Cornelis Stoffels)

 

239R

1669-08-31

Croppenburgh, Pieter (voor Tanneken Marschalck x Victor Meijnaerts)

Fornije, Franchoijs

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

 

240V

1669-08-31

Fornij, Franchoijs (won. Vlissingen)

Koeyer, Franschoijs de

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

 

240R

1669-09-21

Maerschalck, Cornelis (oor de erfgen. v. Jan Aersen Boom)

Roels, Cornelis (voor kolonel Joan v. Beaumont)

Beoostenblijbenoorden: 4G

 

 

241V

1669-09-24

Snijders, Pieter (x Gritjen Gijsels); Jacob en Cornelis Gijsel

Lammens, Adriaen (schepen)

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

 

241R

1669-09-26

Lammens, Joan (griffier)

Boreel, Joan

Beoostenblijbenoorden : taxatie v.d. 3e en 4e kavel staande op naam v. Joan Boreel

 

 

242V

1669-10-12

Cooman, Adriaen (schout te Zaamslag); Johan Misson (x Maeijken Claes v. Poelenburgh, eerder wed. v. Pieter Jansen Cock); Joos Bouwensen (stadsbode te Axel)

Cooman, Adriaen

Zaamslag: paijbrief sprekende op het huis v. Anthony Schuytvlot

 

 

242R

1669-10-26

Engels, de wed. v. Lauweris

Verstraete, Joris

Kromstevenschuit

 

 

242R

1669-10-19

Backer, de erfgen. v. Claes Cornelissen (x Josijntien Cornelis)

Snijders, Pieter

Axel: Korenmarkt: huis en erf

De erfgen.: Guilliaem Snijders; Anna Muyte (wed. v. Jacob Cornelis); Jacob fs Pieter Gijsel; Cornelis Gijsel

 

242R

1671-03-04

Zie boven

Clercq, Cornelis de

Paijbrief

Geschreven in de kantlijn

 

243V

1669-10-26

Maertens, Jacob (voor zijn schoonmoeder Ameltie Verlaect, wed. v. Geeraert Aertsen)

Matele, Jan

Zuiddorpepolder: 6G

 

 

243R

1669-10-26

Bois, Franchois du (griffier) enz.

Maertens, Jacobus

Moerspui : 2/3e  van een hofstede en landen

 

 

244V

1669-11-15

Amelinck fs Gulliams, Pieter (voor Anna de Bock wed. v. Arent de Schoone te Middelburg)

Bock, Davit; Janneken de Bock (wed. v. Lauris van Ecke) broer en zuster)

Zuiddorpe: 3G (gegeven door Anna met 'warme hand')

Gebruiker: Anthony Coens

 

244R

1669-11-16

Dijcke, Leendert Jacobsen van

Cooman, Adriaen

Zaamslag: huis en schuur

over de boedel v. Jan v. Hecke

 

244R

1669-11-16

Bogaert, Pieter

Dijcke, Leendert Jacobs van

Zaamslag: Weststraat op sheren vrone: een huis

Aangekomen bij koop van Gulliaem de Cerf

 

245V

1669-11-23

Cornelis, Ester (wed. v. Franschoijs van Beveren (schepen), geass. met Cornelis van Beveren (zoon)

Beveren, Johannes van (zoon)

Zaamslag: op sheren vrone: huis

 

 

245R

1669-11-23

Scheuller, Cornelis (x Maeijken van Sweden); Ide Heijndricx (x Josintien v. Sweden (te Aardenburg), dochters v. Abraham v. Sweden x Lowiese Wallens); Jeronimus Wallens fs Phillyppis

Mattle, Jan

Moerspui (in de oude polder v. Zuiddorpe): 10G

 

 

245R

1669-11-23

Zie boven

Damme, Anthonij van

Oud Zuiddorpe, polder van: 1/10e  van de 'ronden' kavel

 

 

246V

1669-12-07

Lauwerens, Anthonij (voor Mr. Jacob Schotte, advocaat)

Lammens, Joan (griffier) ter accept. v. schepen d'Hap

Axel: huis en erf

 

 

247R

1669-12-12

Maele, Pieter (met Johannis fs Pieters zijn zoon)

Mattle, Jan; Jacus Clappe (ieder de helft)

Oud- en Nieuw Zuiddorpe: 1/5 aan goederen, land en tiendenrecht

 

 

249V

1669-12-14

Verhelst, Maeijken (gescheiden van Andries Francke)

Heule, Antonij van (brouwer)

Karnemelkspolder: hofstede met huis, schuur en 400R

 

 

249V

1669-12-13

Damme fs Jans, Jooris van

Cooman, Adriaen (schout van Zaamslag)

Aan- en Genderdijke, Copwijck en Beijaertspolder: de helft van zekere partijen van verdronken landen en schorren in de a.s. dijkagie

Blz 2x

 

249R

1669-12-14

Schoore, Ferdinande van (voor Jacques Valckgrave)

Baudeloo, prelaet van het klooster van

Nieuw Zuiddorpe: 8G tienden in de 'Sype' annex de hofstede gen. 'Moninckhove'

 

 

249R

1670-01-11

Damme, Joris van (voor jvr. Judoca van Groilst wed. v. Mr Adriaen de Schietere)

Cooman, Adriaen

Zie boven, staande op naam v. Jan, Adriaen en Bartholomeus Valcke

Blz 249 R2x

 

250V

1670-01-18

Herbout, Andries

Veerdegem, Meerten van

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

 

250R

1670-01-25

Muitte, Johannis

Pieters, Rut

Zaamslag: op sheeren vroone: huis en schuur

 

 

251V

1670-01-27

Cantrine dict Brouxsau, jhr Constantijn de (vaandrig)

Wijttinck, Levijnis (won. Neusen) voor Joan Timmermansen (zijn zwager)

St. Anna en Sperckxpolder: 78G100R en 1/5e v.e. hofstede

 

 

251R

1670-02-01

Lammens, Jan (griffier) voor Mr Jan Boreel (ambassadeur te Groot Brittanië)

Crouwelaer, Paulus de (burgemeester)

Visserspolder: 2G164R

 

 

252V

1670-02-01

Crauwelaer, Paulus de

Boreel, Mr Jan (ter accept. v.  de griffier Lammens)

Kappellepolder : 37G

 

 

252R

1670-03-01

Verloos, Gillis (voor jhr Robbert Budsin x Margrieta v. Marcke te Hillegem)

Stockhoven, jhr Vincent van (oud burgemeester v. Brugge)

Zuiddorpe en Beoostenblij, in de polder van: 24G68R volprezen land in admodiatie van het klooster Ter Hagen

 

 

253V

1670-03-08

Bloos, Gijsbrecht (voogd v.d. wezen v. Pieter de Kock † x Maeyken Claes v. Poelenburg)

Schuijtvlot, Anthony

Zaamslag: een huis

Huidige bewoner: de koper

 

253R

1670-03-10

Talboom, Lieven

Beuijsschere, Pieter de; Pieter Gijsel (voogden v.d. wezen v. Jan Willems x Geervijne de Reu)

Een huisbrief ten laste van Jan de Munck

 

 

253R

1670-03-15

Cooman, Adriaen (schout)

Goossen fs Pieters, Cornelis

Zaamslag: op sheren vrone: een huis

 

 

254V

1670-03-15

Lammens de jonge (schepen);  griffier Lammens q.q.

Cooman, Adriaen

Zaamslag: op sheeren vroone: huis en erf

De nagelaten boedel v. Jan Fredericx (†)

 

254R

1670-03-17

Berrij, Anthonij (oom en voogd v. moederszijde van Elena Leunis, wees v. Pieter Leunis en Josijntjen Backers †)

Leunis, Cornelis (oom en voogd v. vaderszijde)

Axel: Nieuwstraat: huis en erf

 

 

254R

1670-03-15

Cooman, Adriaen (schout)

Pierssen, Passchier

Zaamslag: op sheeren vroone: een huis

 

 

255V

1670-03-08

Rooijen de jonge, Huijbrecht van (voor Caerles Liecques, heer v. Bouchoute)

Bouwens, Thomas

Beoostenblijbezuiden: hofstede met 27G162R

Pachter: Passchier de Wilde

 

256V

1670-03-28

Damme, Joris van (voor Adriaen Luijcx als momber v. Gisbrecht zoon v. Gisbrecht Triessers x  Elisabeth Balenton))

Lammens, Adriaen (schepen)

Aandijk: geïnnundeerd land

De wees heeft geen middelen om het land te bedijken

 

257R

1670-04-05

Hoorn, de erfgen. van Jan x Martintje Tack

Hoorens, Anthony (medevoogd); Janneken Hoorens)

Axel: Korenmarkt: huis en erf

Erfgen.: Pieter Becuij (voogd v. Martintie Hoorens); Andries Adriaenss (voogd v.d. wezen v. Cornelia Hoorens † x Adriaen Claessen); Jan Ferdenande (voogd v.d. kinderen v. Franschois Hoorens † en Susanna Ferdinande; Anthony en Janneken Hoorens

 

258V

1670-04-05

Zie 257R

Vos, Jan de;  Bartholomeus Andriessen

Axel: huis en erf

 

 

259V

1670-04-19

Lammens, Adriaen en Jan Bentle (curatoren)

Ramont, Philips (won. Wachtebeke)

Overslag: huis en erf

De boedel van Anthonij van de Vijver. Vendumeester: Pieter Bogaert

 

259R

1670-04-26

Andriessen, Daniel; Carel Crop (diakenen te Axel)

Marees, Jan

Axel: Rechtestraat: huis en erf

Bewoner: Michiel de Smijt

 

259R

1670-05-10

Andriessen, Daniel; Carel Crop (diakenen te Axel) voor de helft; Servaes Arentsen voor de andere helft

Poels, Cornelis

Zouterspui: huisken en erf

Bewoonster: Lisebeth Donckers

 

260V

1670-05-10

Andriessen, Daniel; Carel Crop (diakenen te Axel)

Voorde, Gillis van de

Axel: huis en erf

 

 

260R

1670-05-10

Maertens, Jacobus

Clappe, Jacobus

Nieuw Zuiddorpe : helft in 3G127R

 

 

261R

1670-05-17

Wijmesch, Adriaen van

Bouwens, Thomas en Joos de Bock

Beoostenblijbezuiden: ieder de helft

 

 

262V

1670-05-24

Maer, Cornelia de (laatst wed. v. Jan de Vloo, eerder v. Jacques Legra)

Alvaris, jhr Adolf

Axel:  de Oude Beestenmarkt: een schuurtje

 

 

262V

1670-05

Cloosterman, Adriaen (erfgen. v. Hendrick Bloos)

Praet, Catalina van

Zaamslag: op sheren vroone: een backeete

 

 

262R

1670-06-07

Davits, Pieter (won. Zaamslag)

Uuttenbroeck, Abraham (predikant)

Zaamslag: op sheeren vrone: huis en erf

 

 

263V

1670-06-07

Pietersen, Davit (won. Zaamslag)

Zie 262R

Zie 262R

 

 

263R

1670-06-21

Rijsseghem, Pieter van(x Catarina Wymersch, wed. v. Lieven Bouchout)

Bouwens, Thomas en Joos de Bock

Beoostenblijbezuiden: land

 

 

264V

1670-06-21

Zie 258V

Croppenbergh, Pieter (ter accept. v. Joos de Pon)

Axel: huis en erf

 

 

264R

1670-06-30

Andriessen, Daniel (voor Elisabeth Burs x Anthony Duvelaer (postmeester te Middelburg)

Rickegem, Henrij van (notaris te Middelburg)

Egelantier: helft v. e. hofstede met 86G188R

Bewoonster: de wed. v. Pieter Schaepmeester

 

265V

1670-07-26

Mackere de jonge, Pieter (voor de erfgen. v. Jacob Nachtegael)

Beaumont, Joan van

Nieuwe Egelantier: 23G94R

 

 

265R

1670-07-31

Debbouts, Levijne (wed. v. Claeys de Coster)

Gijsel d'oude, Jacob

Axel: over de Stadsbrugge: huis en erf

 

 

266V

1670-08-30

Hermans de jonge, Jacob (x Maeijken Vincke)

Ruijsentvelt, Jan (koopman te Vlissingen)

Visserspolder: 18G

Wegens schuld

 

266R

1670-10-02

Cromstrien, Jacob (weesmeester) voor de erfgen. v. Jacob Rollant

Schotte, Sijmon (kolonel); Johan Lammens

Beoostenblijbenoorden: de tienden

 

 

268V

1670-10-04

Smit fs Jans, Adriaen de (x Elijsabeth Jans) te Ysendijcke

Lammens, Jan (griffier);  Adriaen Lammens (ontvanger);  Adolf Alvaris (stadhouder)

Aandijk: buiten- en binnenschorren in de a.s. dijkage

 

 

268R

1670-10-11

Dougelis, Jan (constabel te Axel) voor Susanna en Caterina de Smit (zijn beiden v. Axel, maar wonen te Zierikzee)

Zie 268V

Aandijk: schorrenlanden in de a.s. dijkage

 

 

269R

1670-10-18

Bentle, Jan

Bentle, Abraham (zoon)

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

 

269R

1670-10-18

Bentle, Jan (schepen) (x Janneken de Smit)

Zie 268V

Zie 268R

 

 

270V

1670-11-15

Lequelaert, Amelken (wed. v. Jacques Vermare)

Verbost, Jan (schoonzoon)

2 tuigen paarden; 2 'roo en 2 leijaerts', 8 koeien, 2 runderen, 1 varken, al  het bouwgereedschap en de gehele 'baeninge'van 2G

 

 

270V

1670-12-08

Vassij, Jan

Vassij, Jan (zoon)

Een obligatie

Akte doorgestreept

 

270R

1670-12-20

Bastinck, Crijn Jacobs

Baijens, Jan

Axel: huis en erf

 

 

271V

1670-12-20

Volckers, Jan (schepen)

Bastinck, Crijn Jacobss

Axel: op cijnsgrond: huis en stal

 

 

271R

1670-12-27

Beer, Leendert en Pieter de

Verberckmoest, Jan

Zaamslag: 27e\kavel: 4G181R

 

 

271R

1670-12-20

Verloos, Gillis; Jan van der Zijp

Zijpe, Jan van der

Oud Zuiddorpe, de polder van

Verkopers hebben uitgegeven in erfelijke cijns

 

272V

1671-01-10

Claus, de erfgen. van

Lieven bij, Lieven

Axel: een stuk erf, lang 1R binnen de muren

 

 

272R

1671-01-17

Cooman, Adriaen (schout)

Lammens, Jan

Aan- en Genderdijke: 29G85R schorren

 

 

272R

1671-01-17

Zie boven

Vassij, Johan de (commandeur)

Aan- en Genderdijke: 8G schorren in de a.s. dijkage

 

 

273V

1671-01-17

Zie 272R

Alvaris, Adolf (stadhouder)

Aan- en Genderdijke: 7G207½ R enz.

 

 

273R

1671-01-17

Zie 272R

Lammens, Adriaen

Aan- en Genderdijke: een gedeelte in 7G100R

 

 

274V

1671-01-17

Haeck, Cornelis (schepen)

Beer, Marinis de

Zaamslag: een huis

Nagelaten door Sarel Guilliaem

 

274R

1671-01-27

Hanalt, Heijndrick

Jager, Jan de

Axel: huisken met erf

 

 

274R

1671-01-31

Smit, Lucas de; Willem Imantsen Faeij

Joossen fs Adriaen, Adriaen

Kleine Noordpolder: huis met opstal

 

 

275V

1671-01-31

Cappe, Ferdinande

Cornelis, Nicolaes

Moerspui, voor de poort : behuisde hofstede met schuur en wagenhuis en 2G. Achter het fort  Moerspui: huis en schuur en 450R

mangeling van hoofsteden

 

275R

1671-02-07

Verberckmoes, Jan (curator)

Bogaert, Pieter (voor Maria Penneman wed. v. Thomas Gijselinck)

Nieuw Zuiddorpe: kwartier gen. 'de Biesen': 4G224R

de boedel v. Marques Verschote

 

276V

1671-02-07

Zie 275R

Mattele, Amand

Nieuw Zuiddorpe bij het fort van St. Marcq: 3G273R

 

 

276R

1671-02-07

Zie 275R

Vogelaer fs Oliviers, Jan de

Nieuw Zuiddorpe: 3G227R

 

 

277V

1671-02-14

Claus, Pieter (voogd)

Lammens, Adriaen (schepen)

Axel: huis en erf

voogd v.d. wezen v. Jan Hermansen de jonge (x Maeyken Jans, nu gehuwd met Pieter Douwe) zijnde kinderen v. Herman Jansen x Jacomijntje Claus

 

277V

1671-02-07

Bruijne, Hercules de (landman won. Beoostenblijbenoorden)

Munnickx, Mr Gillis (regerend burgemeester te Middelburg); Mr Pieter Munnickx (gecommitteerde raad aldaar)

1 bruin ruin, 1 bruine merrie, 1 bruine 2-jarige merrie, 3 melkkoeien (2 rode en 1 zwarte), 1 rood 2-jarig rund, 3 kalveren, 3 varkens, 2 wagens, 1 ploeg, 1 eg, de vruchten te velde

Wegens achterstallige pacht

 

277R

1671-02-14

Claus, Pieter (voogd); Pieter Vincke (x Maria Claus); Jacomina en Josina Claus

Bij Lieven, Lieven; Heyndrick Hanalt

Axel: Koestraat: huis, erf en schuur

voogd v.d. wezen v. Johannes Claus (x Barbara Roose en x Levijne Rassaert);

 

278V

1671-02-25

Wint, Joos de (x Lisebeth Conincx) oud  grootvader en -moeder

Alvaris, Adolf

Aandijk: 12G113R schorrenlanden

Milane, Aernout de (zoon v. Jan die een zoon was v. Anthonij de Milano x Levina de Wint fa Joos) en Laurens v.d. Velde x Josina de Meijer (dr v. Passchier x Madelena de Wint (dr v. Jan de Wint fs Joos) en

 

278R

1671-02-28

Smit de jonge, de kinderen v. Heijndrick de (x Elisabeth van der Nadt, later gehuwd met Jan Gijsel)

Feijter, Cornelis de

Axel: Koemarktstraat: huis en erf

Kinderen: Clara de Smit (x Jan Wesepoel); Jacob de Smit

 

279V

1671-03-03

Cappe, Ferdinande (griffier te Moerbeke)

Alvaris, Adolf

Aan- en Genderdijke: 56G4R

 

 

279R

1671-02-28

Andriessen, Daniel (voor Janneken Stevens wed. v. Jan Odan)

Schore, Ferdinande van

Axel: huis en erf gen. 'het Zeepaert'

 

 

280R

1671-03-19

Wilde, Passchier de (voor Jan Baptista Kindt (x Isabella Impens (†) en Anna Impens)

Bauwens, Thomas

Beoostenblij[bezuiden]

 

 

281R

1671-03-16

Reijnouts, Matthijs en Joos (won. resp. te St. Gillis en St. Pauwels land van Waes) zonen v. Jan Reijnouts en kleinzonen van Jaques Reijnouts die woonde te Aandijke

Cooman, Adriaen; de griffier Lammens

Aandijke: 10G schorrenlanden, slikken en blikken in de a.s. bedijking

 

 

282V

1671-03-21

Verdonck, Adriaen

Lambrechts, Simon (koopman te Vlissingen)

Nieuw Zuiddorpe: 18G

Wegens schuld (akte doorgestreept)

 

282R

1671-03-21

Clauwaert fa Denijs, Pieternella (geass. met Joris de Ridder)

Mattelee, Amand

Nieuw Zuiddorpe, in de polder van: 1G

 

 

282R

1671-03-21

Lammens, Jan (griffier) voogd v.d. wezen v. Mr. Abraham Coppijn (bedienaar des goddelijcken woords te Zuiddorpe en Moerspui)

Bogaert, Pieter

Zuiddorpe, op het plein: huis, schuur, backeete en plantagie op cijnsgrond v. Abraham Snouck

Medevoogden: Abraham Beeckman en Jan Harderop (akte is doorgestreept)

 

283V

1671-04-02

Beutere fs Boudewijn, Jan de

Lammens, Adriaen; Adriaen Cooman

Aandijke: 29G75R schorren

 

 

284V

1671-04-04

Crauwelaer, Paulus de (voor Pieter Hayman, won. Zierikzee)

Ingels, Gasper (gecommitteerde raad te Middelburg)

Aan- en Genderdijke: 4G239R6V schorren

 

 

284R

1671-04-04

Bursse, Anna (laatst wed. v. Jaecq le Clercq)

Crimerius, Willem

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

 

 

285V

1671-04-08

Minder, Cathalijna de (wed. v. Claes Jongelaeu (won. Axel)

Bij Lieven, Lieven

Axel: huis en erf

Als onderpand wegens schuld

 

285R

1671-04-11

Lammens, Jan en Pieter Verhage (voogden

Nolf, Leendert den

Zaamslag: een huis

Voogden v.d. wezen v. Cornelis Verhage x Maeijken Schaepmeester

 

286V

 1671-04-04

Lammens, Adriaen (schepen) voor Jan Sijmonsen Verstraeten (beurtschipper op Rotterdam, won. Middelburg) x Maijken van Doorn (dr v. Jacob van Doorn en Josijntie de Vos die een dr.  was van Jacob de Vos en Arnoudina Valcke)

Lammens, Adriaen

Aan- en Genderdijke: 70G48R schorren

 

 

287V

1671-04-11

Italiaen, de erfgen. v. Jan Jans (schepen) x Tanneken Vermere

Wissevelt, Joos

Zaamslag: op sheren vrone: een huis

Erfgen.: Thomas Wulfraens; Marinis Jans Italijaen

 

287R

1671-04-11

Zie 287V

Hooren, Leendert van

Zaamslag: op sheren vrone: een huis

Zie 287V

 

288V

1671-04-11

Zie 285R

Cornet, Jacob

Zaamslag: op sheren vrone: 2 huizen

 

 

288R

1671-04-11

Zie287V

Italiaen de jonge, Marinis Jansen

Zaamslag: een huis

Erfgen.: Thomas Wulfrans (x Cornelia Jansen Italiaen);  Marinis Jans Italiaen; Jan Rogiers

 

290R

1671-04-11

Deynoot, Jan (rechte descendant v. Josijna v. Loo oudste dochter v. Joos v. Loo)

Lammens, Jan (griffier)

Genderdijke: 4G51R 'schorre, bleijcken en waeteren'

 

 

291V

1671-04-18

Dulle, de erfgen. van Lieven

Zie 290R

Aan- en Genderdijke: schorren

Daniel en Catelijne Dulle (kinderen v. Jacques Dulle) te Moerbeke

 

291R

1671-05-02

Bouwens fs Jacob, Jan (voor zijn broer Lieven)

Sitter, Pieter de

Overslag: 1½ G

 

 

292R

1671-05-16

Lammens, Adriaen (schepen)

Pree, Remeus Jansen du

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

 

293V

1671-06-13

Cooman, Adriaen

Nisse, Cornelia van der (vrouwe v. Zaamslag)

Zaamslag: 27e  en 25e kavel alle vruchten te velde: koolzaad, tarwe, winter- en zomergerst, vlas en bonen; verder 2 bruine merriepaarden, 1 bruin ruinpaard, 1 blauwe merrie, 2 rode vaarsen, 3 varkens, 2 wagens, 2 ploegen, 1 eg

Wegens schulden

 

294V

1671-06-13

Zie 293V

Lammens, Jan (griffier)

Aan- en Genderdijke, in de a.s. dijkagie: schorren, slikken en vlekken

Wegens schulden

 

294R

1671-06-13

Dycken, Nicolaes Cornelis

Groene, Andrijes de (ter accept. v. zijn huisvrouw)

Moerspui, achter 't fort: behuisde hofstede met schuur en 500R

 

 

295R

1671-06-16

Versmissen, Jan (landman Stoppeldijk op de hofstede v. Cornelis Cnollaert x Cornelia Beerendans)

Cnollaert, Cornelis

Stoppeldijk: 1e en 2e kavel: 16G koolzaad, 12G bonen, 4G wintergerst, 26G tarwe, 2G rogge, 3G zomergerst, 8G haver, 4 werkpaarden, 4 koeien, 1 rund, 3 kalveren, 2 varkens, 1 wagen, 2 ploegen, 2 eggen, 1 'mollebart', 2 karren, 4 bedden met toebehoren, 2 schrijnwerkerskasten, 2 tafels, tin, metaal en ijzerwerk

Wegens vervallen landpacht

 

297V

1671-06-27

Cantreijne dit Broecsout, de erfgen. v. Ferdianande (commandeur te Axel)

Burs, Gillis (predikant te Axel)

Axel: Korenmarkt: een gedeelte v.e. huis en erf

 

 

298V

1671-07-27

Groote, Govert de

Crop, Carel

Axel: huis en erf gen. 'de Pinappel'

 

 

299V

1671-06-27

Hecke, de erfgen. v. Adriaen van (burgemeester)

Ingels, Casper (gecommiteerde raad)

Aan- en Genderdijke: 2G182 ½ R enz.

 

 

300R

1671-07-15

Burgemeester en schepenen v. stad en ambacht v. Axel

Zie 299V

Aan- en Genderdijke: 3G195 ½ R schorrenlanden

 

 

301R

1671-07-17

Rieckegem, Henrij van

Graucouse, Jan Pieters

Egelantier: helft v. e. hofstede 86G188R en het gebouw

Bewoners: Pieter Boers (x de wed. v. Pieter Schaepmeester)

 

302V

1671-07-17

Raet, Jacobus Lambrechts van der

Lammens, Adriaen (schepen)

Beoostenblijbenoorden: 8e kavel: 24G

 

 

303V

1671-08-01

Janss, Herman

Lammens, Jan (griffier)

Axel: 8 voet binnenmuurs eigen erf

 

 

303R

1671-08-01

Lammens, Jan (griffier)

Burs, Gillis (predikant te Axel)

Axel: Korenmarkt: 1/5 deel v.e. huis met erf

 

 

304V

1671-08-01

Jansse, Herman

Lammens, Adriaen (schepen)

Axel: 1/3 deel in een huisbrief  van het huis op de  van schepen Jan Janss † (de vader van verkoper)

 

 

304R

1671-07-15

Meulemeester, jvr Madelene de (wed. v. Jacques v. Hamme (advocaat)

Duerinck, Cornelis

Moerspui, benoorden het conterscherp: 60R, huis en schuur in eeuwige cijns

 

 

305V

1671-09-26

Lammens, Jan

Stavenisse, Nicolaes (gecommitteerde)

Aan- en Genderdijke: 11G schorren in de nieuw bedijkte dijkage

 

 

305R

1671-09-12

Croppenbergh, Pieter; Pieter Buscop (diakenen te Axel)

Croppenbergh, Pieter (die het overlaat aan Andries v. Veerdegem)

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

 

306V

1671-10-08

Beeck, Willem van der (schepen Hulsterambacht)

Bouwens, Thomas

Zuiddorpepolder: een rente over 1/3e  in een behuisde hofstede, schuur, duiven- en wagenkot met een 'barch'

De andere delen zijn van: Marinis Tevel (x Fransoijse du Bois, dochter v. Kapt. Du Bois en Allerdijna Mordijn), haar broer v. moederszijde was Bartolomeus Walraven †

 

307V

1671-10-17

Italjaen, Marinis Janss; Passchier Pierssen (erfgen. v. Elisabeth Verheijcke x Jacob  Vliet)

Weuijts, Heijndrick

Zaamslag: op sheren vrone: een huis

 

 

307R

1671-10-25

Eeckman, Adriaen Claeijssen 

Adriaenss, Andries

Axel: Rechtestraat: huis en erf; 2 veerschuiten, 1 hengst; boot met toebehoren, 2 bedden met toebehoren, 1 kast, 5 paar lakens, 1 stuk grauw 'lijnwaet, 3 tinnen schotels, 8 schalen enz.

Wegens schulden

 

308R

1671-11-14

Claus, Levinis (voor Adriaen v. Borsele van der Hoogen, regerend burgemeester van Middelburg)

Perre, Mr Johan van der (pensionaris van de stad Tholen)

Zaamslag: 31e kavel: 50G

 

 

310V

1671-11-28

Lammens, Jan (griffier)

Ingels, Gasper

Aandijke: 44G185R

 

 

311V

1671-12-01

Walraven, Jan (won. Hulsterambacht) (x Clasijntie Crabbe fa Cornelis); Mons. Laureijs v. Goethem (won. Hulst)  als voogd v.d. wees v. Maeijcke Crabbe fa Cornelis en Marinis Claessen

Lammens, Jan

Aandijke: 15G260R schorrenlanden

 

 

311R

1671-09-01

Bogaert, Pieter (voor jhr Cornelis Sandelijn als oom en voogd v.d. kinderen v. jhr Francois Stevens x Anna Scheijngen

Hanssaert, Gillis

Wachtebeke: 800R gen. 'de Goude Maecht' en op de Overslag: 200R

 

 

313V

1671-12-09

Hamertman, Daniel Josias (zoon v. Josias Jacobss x Sara Smits)

Lammens, Jan en Adriaen

Aandijke, in de ring v.d. dijkagie (vorige zomer binnenbedijkt): 4G150R schorren

 

 

313R

1671-12-12

Martens, Anthony

Clappe, Jacobus

Nieuw Zuiddorpe : 3G127R

 

 

315R

1671-12-15

Damme, Joris van

Lammens, Joan (griffier)

Aandijke : 12G238R schorren en nog geïnnundeerde landen

De schorren waren van de wees Gheijsebreght Tressiers

 

316R

1672-01-09

Beer, Marinis de

Bouters, Jan

Zaamslag: op sheren vrone in de noordoosthoek: een huis

 

 

317V

1672-01-23

Cloosterman, Adriaen; Daneel Andriessen (voogden in de boedel v. schepen Heijndrick Bloos)

Gaberiels, Cornelis

Zaamslag: op sheren vrone: bakkerij

 

 

317R

1672-01-30

Danne, Stoffel

Gijsel fs Pieters, Jacob

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

 

318V

1672-01-30

Vos, Paulus de (zoon van Anthonis de Vos en Madeleene Lippens beide †)

Vos fa Anthonis, Maria (wed. van Jan Matele)

Oud Zuiddorpe, in de polder van : 350R gen. 'het Cruijsse Moercke'

 

 

318R

1672-01-30

Mattele fs Denijs, Charles

Mattele, Jan (broer)

Nieuw Zuiddorpe: 5G gen. 'de Steenovens'

 

 

319V

1672-02-13

Ekema de Vriese, de erfgen. v. jhr Adriaen Maria

Blanckert, Lieven

Egelantier: 7e kavel: 7G34¼R

Erfgen.: Cornelis Ekema de Vries (zoon v. Theodorus; Joahnnis Ekema de Vries) te Middelburg

 

320V

1672-03-05

Breijaert, Jaques

Smit, Jan de

Karnemelkspolder: 5G met timmer

Akte doorgestreept

 

321V

1672-03-28

Pattheet, Pieter (secretaris te Gent)

Buck, Jaques de

Beoostenblij[bezuiden] : 18G207R

Pachter : Pieter Gijsels

 

322R

1672-04-02

Croppenburgh, Pieter (voor Pieter de Dobbelaer fs Jans te Assenede)

Snouck, Abram (x Elisabeth Blaes)

Oud Zuiddorpe: (bedijkt in  1617 en herbedijkt in 1625

 

 

324V

1672-04-23

Vassij, Johan de (commandeur Liefkenshoek)

Vassij, jvr Johanna de (dochter)

Aanechts- en Genderdijke:  25G nieuw bedijkte landen

 

 

324R

1672-04-30

Voorde, Gillis van de

Suijlen, Cornelis Lambrechts van

Axel: over de Brug: huis en erf

 

 

325V

1672-04-30

Bastinck, Jacob Marinissen

Ruijter, Hendrick den

Zaamslag: op sheren vrone: huis en erf

 

 

326V

1672-04-30

Mattele, Cornelis

Mattele, Amand (broer)

Zuiddorpepolder: 5G bij het fort St. Geleyn

 

 

326R

1672-05-05

Pauw, Mr Geeraert de (advocaat te Dordrecht)

Lammens, Adriaen (schepen)

Aan- en Genderdijke: 5G240R binnenbedijkte schorrenlanden

Verkocht uit de boedel v. Cornelis Vanis (†) (x Agata Driesmans)

 

327V

1672-05-07

Veerdegem , Merten van

Croppenbergh, Pieter

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

 

328V

1672-05-09

Lippens, Jan (voor de erfgen. v. Joris Schoone (†) x jvr Josijne Paelinck)

Lippens, Pieter (landman won. Zuiddorpe

Oud Zuiddorpe, de polder van: 4G70R

 

 

329R

1672-05-14

Lowijssen, Anthony

Samijnck, Jan Cornelis

Kromstevenschuit met toebehoren

 

 

330V

1672-06-11

Claus, de erfgen. van Johannis

Lammens, Jan (griffier)

Kleine Noordpolder: 3G

Erfgen.: Maria Claus (x Pieter Vincke); Jacomijna en Josijna Claus (geass. met Pieter Claus hun oom)

 

330R

1672-05-28

Lammens, Jan (dijkgraaf); Arnout Roels (gezworene en boekhouder van Aan- en Genderdijke) q.q.

Munincx, Pieter (raadsheer)

Aan- en Genderdijke: 19G248R

 

 

331V

1672-06-02

Bruijne, Fransijntije de  (wed. v. Samuel de Later)

Claeijssen, Stoffel

Zaamslag: op sheren vrone: een huis

Verkoopster geass. met Marinis Janss Italiaen en Stoffel Claeijssen (voogden van de wezen v. Jan de Later x Elisabeth Griffiers)

 

332V

1672-06-11

Zie 331V

Hollant, Sijmon van

Zaamslag: op sheren vrone: een huis

Zie 331V

 

333V

1672-06-11

Zie 331V

Bruijne, Fransijntie de

Zaamslag: op sheren vrone: een huis

Zie 331V

 

333R

1672-06-11

Zie 331V

Cooman, Willem

Zaamslag: op sheren vrone: een huis

Zie 331V

 

334V

1672-06-11

Zie 331V

Italiaen, Marinis Janssen

Zaamslag: op sheren vrone: een Huis

Bewoner: Pieter van Lare

 

335V

1672-07-15

Puijlaert, Gillis (won. Koewacht)

Velde fs Gillis, Joos van de (won. Lokeren)

Koewacht: behuisde hofstede met 6G land en bomen

Wegens schulden

 

335R

1672-07-15

Hamer, Joos de

Janss, Roel

Zaamslag: helft v.e. huis

 

 

336R

1672-08-20

Claus, Lievinis (voor Johanna v.d. Meersche x Philip v. Kerckhove, te St. Niclaas land van Waes)

Jonge, Boudewijn de (hoofdschepen land van Waes)

Beoostenblijbezuiden: 1/3e  van 20G admodiatieland komende v.d. abdis van Bijloke

 

 

337V

1672-09-06

Grimaldi, jhr Francois Alexander

Crauwelaer, Paulus de (burgemeester)

Zaamslagpolder: 19e kavel: 1G106R

 

 

337R

1672-09-07

Crauwelaer, Pauwelus de (regerend  burgemeester)

Grimaldi, jhr Francois Alexander

Zouterspui, in de polder v. Zaamslag : 35e kavel: 9G20R

 

 

338R

1672-09-07

Zie 330V

Bij Lieven, Lieven; Hendrick Hanaelt

Axel: een paijbrief van een huis en schuur

Zie 330V

 

339R

1673-01-14

Nijssen, de erfgen. van Geertruijt (†) (x Willem Iemants Faeij, eerder gehuwd met Adriaen Pieter Joossen)

Ridder, Isack de (majoor en schepen tot Neusen)

Cappellepolder: huis, schuur en 3G

Erfgen.: Adriaen Joossen (zoon); Clement Nijssen en Pieter Joossen (als voogden v.d. wezen v. Adriaen Pieter Joossen x Geertruijt Nijssen)

 

341V

1673-01-24

Bogaert, Pieter (voor Ferdinande Cappe, griffier te Moerbeke)

Bauwens, Thomas (ter accept. v. Ferdinande van Schoore)

Beoostenblijbezuiden: land

 

 

341R

1673-02-18

Es, Jan van (voor Catelijne Jans fa Tanneken, die een dochter was v. Pierintjen de Beer en daardoor afstammelinge v. Andries en Lieven de Beer

Lammens, Jan (dijkgraaf)

Aandijke: 5G8 1/3 R bedijkt land

 

 

342V

1673-02-08

Adriaens, Andries (voogd v.d. wezen v. Jacqus Lagra x Cornelia de Mare), last hebbende v. Mattheus Lagra (medevoogd en oom v.d. wezen)

Wesepoel, Joos; Michiel Moerman

Axel: Lange Noordstraat: huis, schuur en erf

Kopers ieder voor de helft

 

343V

1673-02-25

Buscop, Pieter (voogd ten sterfhuize v. Jacob de Rijcke x Josijntie de Muijt)

Hap, Jonas d' (schepen)

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

 

343R

1673-03-04

Lammens, Jan q.q. als dijkgraaf v. Aan- en Genderdijke

Ingels, Mr. Gasper (gecommitteerde raad)

Aan- en Genderdijke: zeker einde dijk

 

 

344V

1673-03-04

Zie 343R

Meunicx, Mr Gillis en Pieter

Aan- en Genderdijke : zeker einde dijk

 

 

344R

1673-03-04

Crauwelaer, Pauwels de (burgemeester); Jan Lammens (griffier) als curatoren in de insolvente boedel van Pieter Claus (†)

Andriessen, Daniel; Ferdinande van Schoore

Axel: Rechtestraat: een bemuurde hof met alle timmeragie en plantagie

Kopers elk de helft

 

345V

1673-03-04

Cappe, Ferdinande (griffier te Moerbeke) voor jhr Fransois Sanches de Castro

Bauwens, Thomas

Beoostenblijbezuiden : 16G63R

 

 

345R

1673-04-03

Zie 344R

Lammens, Adriaen (schepen)

Axel: Rechtestraat: huis, schuur en erf

 

 

346R

1673-04-03

Zie 344R

Claus, Maeijke (wed. v. majoor Jan Vijncke)

Axel: Rechtestraat: 't groot huis

 

 

347V

1673-03-07

Marinissen, Jacob en Marinis, en voor de minderj. erfgen. van Jan Marinis x Margriete Gijsels

Schapmeester, Cornelis

Axel: Koestraat: huis en erf

 

 

347R

1674-06-23

Zie 343R

Crauwelaer, Pauwels de

Aan- en Genderdijke: zeker einde dijk

 

 

348V

1674-06-23

Lammens, Adriaen q.q. (penningmeester v. Aan- en Genderdijke)

Lammens, Jan (griffier)

Aan- en Genderdijke: zeker einde dijk

 

 

349V

1673-02-07

Albrechts, Michiel (landman in de polder van Canisvliet) voor Jan Gijll (koopman te Vlissingen)

Lampsius, Jan (raad te Vlissingen)

Canisvliet: helft v.e. hofstede en 38G196R volprezen land

 

 

349R

1673-03-21

Sijdervelt de houde, Adriaen (won. in Oud-Beijerland) voor de erfgen. v. Dirck van Rhijn (burgemeester van Willemstad )

Baesenburgh, Johan van (won. Willemstad)

Zuiddorpe: 1e kavel: 3G114R

 

 

351R

1673-03-25

Roels, Aernout (voor Catharina Le Muet wed. v. Jan Guljame Brant, raad en resident v.d. keurvorst v. Mainz aan 't hof van Brussel)

Windingh, Maria Marta

Beoostenblijbezuiden: 20e deel vande 'geroerde' landen en schorren

 

 

353V

1673-03-24

Andriessen, Daniel ( voor Cornelis en Jan Ekema de Vriese en jhr Pieter v. Borsele wedr. van Adriaene Maria Ekema de Vriese fa Gillis)

Perre, Mr. Joan van der (pensionaris v.d. stad Tholen)

Beoostenblijbenoorden: huis met schuur en 82G288R enz.

 

 

354V

1673-03-24

Zie 352V

Lammens, Adriaen (schepen)

Zaamslag: 8e kavel: 76R; 10e kavel 3G74½ R

 

 

354R

1675-06-22

Lammens, Jan

Velde, Elisabeth van de (wed. v. Herman Janss)

Axel: het opbouwen van een schouw

 

 

355V

1671-06-29

Claus, Pieter

Claus, Mayken

testament: 1 grote zilveren schaal, 1 dito schelpschaal, 1 zilveren 'tailjore', 70 grote en kleine zilveren lepels, 3 zilveren sleutels, 1 witte kan met zilveren deksel, 1 gouden dubbelen dukaat met een ring; van porselein: 3 halve lampetten, 6 'drylingen', 2 grote bakken, 8 schaaltjes; 3 kleine 'buxkens', 1 bedde van het ledikant, hoofdpeluw, beddekleed, 4 kussens, 2 dekens, 6 paar lakens, 6 paar 'fluwijnen', 3 dozijn servetten, 1 lang en 3 kleinere 'hamnie'lakens

Voor de diensten en de moeite die zij enige jaren voor hem heeft gehad

 

achterste blz

1672-09-03

Croppenberg, Pieter (voor Magdelena Mackereel wed. v. Peeter Schreijnmakers, tresorier te Antwerpen)

Meerschen, Johanna van der (wed. v. Ferdinande de Peeters)

Verzoek ‘staende clachte’

 

achterste blz

1674-10-23

Schoore, Ferdinande van (voor Cathalijne en Paulus Geenens)

Willems fs Jans, Jan

Verzoek ‘staende clachte’ Beoostenblijbezuiden: 16G

 

achterste blz

1672-12-03

Croppenberg, Pieter (voor Jan Lamsen, oudschepen en raad te Vlissingen)

Gijl, Jan (x Alijda Luca)

verzoek ‘staende clachte’ te Canisvliet

Gebruiker: Michiel Albrechts

 


De pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net