Index op transporten Axelambacht,
oost van de Blije, 1673-1688
(inv.nr. 681)

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet


- de in dit register genoemde belendingen zijn ook beschikbaar -

 

blz

datum

verkoper

koper

waar en wat

bijzonderheden

           

1R

1673-04-08

Swamen, Cornelis van

Snijders, Pieter

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

2V

1673-04-12

Andriessen, Daniel (voor jhr Constantijn Cantraine dit Broucksault (luitenant)

Wage, Cornelis (won. Sperckxpolder); Jan Bauwens (won. Bezuiden 't kanaal Axelambacht); Jacob Cornet (won. op Zaamslag. Allen pachters

 

Arrest

2R

1673-04-15

Bogaert, Pieter (voor Adriaen Stuijperaert (koopman te Gent)

Mattele, Amand (won. Zuiddorpe)

Nieuw Zuiddorpepolder: 2G10R

 

3V

1673-04-21

Bruijneel, Gillis de (x Jacomijntie van den Broucke)

Lammens, Jan en Adriaen; Adriaen Cooman

Aan- en Genderdijke: 3G150R

 

3R

1673-04-25

Figure, Joos (schepen)

Tacx, Maria de (wed. van Pieter Savagie)

Axel: huis en erf

Maria Tacx neemt een rente op haar huis

4V

1673-04-29

Croppenberg, Hans Willem

Visscher, Jacob de

Axel: Korenmarkt: huis en erf

 

4R

1673-05-13

Kets, Maeijken Lauwereijs van ( wed. van Jacob de Klerck)

Baertman, Carel

Zaamslag: op 'sheeren vroone': huis, stalling en plantatie

 

5V

1673-06-17

Lippens, Christoffel (voor  de erven v. Jan Mertens fs Guilliaem)

Ramont, Adriaen

Oud Zuiddorpepolder: zaailand

Erfgen.: Guilliaem Hamerlinck; Jacob Mattijs; de wees v. Laurens de Bock; de wezen v. Pieter de Haeckere

5R

1673-06-23

Roels, Arnout (notaris te Neusen) voor de erven v. Anthonij Repelaer

Decker, Pauwels Geleijnsen (rentmeester)

Aandijke: 11G10R in de dijkagie v., en op de grond v. Genderdijke

 

6R

1673-07-06

Smalleganck, Hubrecht (voor Isbrant Verdoel)

Ackeren, Adriaen van

Zaamslag: op cijnsgrond: brouwerij

 

7V

1673-11-18

Croppenberg, Pieter (voor Marinis Labecque fs Philips)

Marose, Abraham

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

 

7R

1674-01-06

Grimaldi, jhr Fransois Alexander (voor de erfgen. v. vrouwe Catharina de Stoppelaer)

Stoppelaer, vrouwe Wilhelmina de

Zaamslagpolder: 26G200R

Pachter: Pieter Haeck

9R

1674-02-03

Mitter, Aernout de (x de wed. van Willem Romeyn)

Reijnierssen, Meerten

Zaamslag: op 'sheerenvroone': huis

 

10V

1674-02-24

Adriaensz, Andries (voor de erven v. Anthonette Daelmans)

Heernisse, Claes Cornelisse (mede erfgen.)

Axel: Lange Noordstraat: huis en schuur

erfgen.: de wezen v. Hans Carpentier x Fransintien Adriaens (beide overl.)

10R

1674-02-24

Zie 10V

Eeckman, Pieter Claesz

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

 

11V

1674-02-24

Heernisse, Cornelis (x Janneken Adriaens); Adriaen Claeyssen Eeckman (oudste zoon v. Neeltien Adriaens †)

Adriaens, Andries

Axel: Lange Noordstraat: een kamer met erf

Afgeschut van zijn moeders huis

11R

1674-02-24

Zie 11V

Adriaens, Claes

Visserspolder: 9G210R zaailand

 

12V

1674-04-02

Hoevers, Joannes (voor Nicolaeijs Leseutere)

Sterlyncx, Joannes (chirurgijn)

Beoostenblijbenoorden: 19e en 24e kavel: 33G281R

Bij donatie 'met de warme hand'

12V

1674-03-10

Buissere, Pieter de; Pieter Gijsels (voogden v. de wees v. Jan Willems gen. Jan Willems de jonge)

Verloos, Gillis

Beoostenblijbezuiden: gen. "Den Wauman": 2G

 

13V

1674-04-02

Sterlyncx, Joannes (chirurgijn)

Lammens, Adriaen (schepen)

Beoostenblijbenoorden: 33G281R

Zie 12V

13R

1674-04-17

Smit, Jan (voor Bernaert van Soest, koopman te Antwerpen)

Croese, Jan Baptista

Ferdinanduspolder: 50G

 

14R

1674-04-28

Wuijts, Henderick

Gelderen, Leunis van

Stoppeldijk: de drie Gezusters: huis en schuur

 

15R

1674-05-28

Snijders, Pieter (burger en inwoner v. Axel)

Gilde, Cornelis 't

Een kromschuit

 

15R

1674-05-22

Raet, jhr Jacob fs Jacob de

Lippens, Christoffel

Varempe in de Oude Zuiddorpepolder:  zeker stuk land

 

16V

1674-06-19

Brienen, Pieter van (zijn moeder was Nicolette de Wispelaer)

Roels, Cornelis

Beoostenblijbenoorden: 8G24R

 

16R

1674-06-08

Bij Lieven, Levinus

Aenhalt, Hendrick

Axel: enig recht v.d. huisbrief

 

18V

1674-07-13

Beer, Jacobus de (vaandrig)

Lammens, Joan (griffier)

Aan- en Genderdijke: 2/3 in 9G buitenschorren

Verkopers erfgen. v. Pieter de Beer (overl. Te Neuzen): Jacobus, Adriaen en Elysabeth de Beer; Cornelis Verstelle (x Maria de Beer fa Eijngel)

18V

1674-07-16

Bosche, Magriete van den (x Cornelis Jansen de Zeeuw), won. op 't Kleijn Gent

Overlent, Robbert (smid, won. Gent)

Klein Gent: huis als onderpand voor de levering v. ijzer en kolen

 

18R

1674-07-23

Crauwelaer, Jan de (schepen en komies v. 'slands magazijn te Axel) q.q.

Ingels, Casper (raad te Middelburg); Apoloni Ingels (burgemeester v. Vlissingen)

Aandijke: hofstede met alle vruchten te velde en 12G125R

Verkocht voor Niclaeijs van Stavenisse

19R

1674-08-11

Lammens, Adriaen (schepen); Daniel Andriessen; Pieter Bisop; Jan Pieters Grauwecouse (diakenen)

Bentle, Joan (schepen)

Kleine Noordpolder: huis, stalling en 200R

Het huis was v. Willem Claeijssen

20V

1674-11-13

Graaf, Adriaen de (x Maria Casserol, nicht en erfgen. v. de Heer Dingenes Coorendeken)

Albrechts, Michiel (landman, won. Canisvliet)

Austrijssenpolder onder Westdorpe: 1e kavel: 15G

 

20R

1674-11-14

Boeten, Margriete (wed. v. Jan Bastiaensen)

Perre, Joan van der

Poekepolder: huis en schuur op erfcijns

Geass. met Bartholomeus Andriessen

21V

1674-12-01

Willems fs. Jan, Jan

Bouwens, Tomaes

Beoostenblijbezuiden: aan 't fort St. Livin: 5G112 R enz.

Pachter: Gillis Verloos

21R

1674-12-07

Lammens, Jan (griffier) q.q. voor de erven v. jvr. Adriaene Ekema de Vriese fa Gillis

Artman, Aernout

Egelantier: 17G33R

 

22R

1674-12-10

Alvaris, jhr Adolf

Meunincx, Pieter en Gillis (resp. burgemeester en gecommitteerde te Middelburg)

Aandijke: 13e en 14e kavel: 13G165R

 

23V

1674-12-28

Meertens, Jan

Drabbe, Jacobus

Zaamslag: op 'sheeren vroone'': brouwerij en schuur

 

23R

1675-01-05

Pieters, Crijn; Jacob Bastinck; Marines Jansen Italiaen (voogden)

Hollander, Cornelis den

Zaamslag: op 'sheeren vroone': huis en wagenmakerswinkel, gereedschap

voogden v. de wezen v. Jacob Marinissen Bastinck † (x Pouwelintjen Antony)

24R

1675-01-12

Rechter, Michiel de (voor de erven v. Joos v.d. Meersche en juffr. Maria Schrijnmakers (beide †)

Risthoven, Pedro Jansen de

Beoostenblijbezuiden: 42G192R land met de drijvende percelen v.d. "huijsinghe"daarop staande

Pachters: Michiel de Rechter; Jacques Breynaert

27V

1675-01-11

Cantraine dit Broucksou, jhr Constantijn de, q.q.

Andriessen, Daniel

Zouterspui: hofstede

 

27R

1675-02-09

Meester, Hubregt de

Woestijne, Jan fs Lieven van der

Nieuw Zuiddorpe: in het kwartier gen. "de Sype"

 

28V

1675-02-28

Cornelis, Mattijs; schepen de Jonge (als oom en voogd Pieter Willems Cavelooterzoone († te Zaamslag)

Dijcke, Leendert Jacobsz van (als voogd voor de wezen v. Jan de Later x Lisebeth Grifiers)

Zaamslag: 8e kavel: 8G292R zaailand

Pachter: Pieter Willems de jonge

28R

1675-03-25

Francke, Daniel (x Madeleene Reiniers); Janneken en Cornelis Reiniers (kinderen v. Maeijken Verleije laatst wed. v. Bartholomeus Haeck)

Haeck, Lieven en Cornelis (als voogden van Jan en Lieven de wezen v. Meeus Haeck (hun broeder)

Nieuwe Egelantier: 1e kavel: 3/12e delen in 8G120R zaailand

Bartholomeus Haeck had gekocht v. Pieter Beerentsen (x Neeltjen Pyls, wed. v. Jan Ellaert)

29V

1675-03-30

Feijter, Pieter en Jan de; de erfgen. v. Lieven de Feijter †

Bij Lieven, Lievinus

Axel: Koestraat: huis en erf

 

29R

1675-04-03

Ens, Hendrick van

Swamen, Cornelis van

Axel: huis en erf

 

30V

1675-04-20

Brouckaert, Jacques

Damme, Antony van

Oud Beoostenblijbezuiden: 3G

 

30V

1675-04-20

Damme, Anthony van

Brouwer, Pieter fs Andries de

Oud Zuiddorpepolder: 10e deel v.d. Rommelcavel: 8G200R

 

30R

1675-04-20

Vrient, Adriaen de (x Magdeleene van Doorn wed. v. Stoffel Klaessen)

Lemmens, Jan Willems

Zaamslag: huis en erf

 

31V

1675-04-20

Feijter, Jan de

Wesepoel, Jan

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

31R

1675-04-20

Wesepoel, Jan

Feijter, Jan de

Axel: Noordstraat: huis en erf

Gekocht v. Joos Proniet †

32V

1675-04-03

Lammens, Jan (griffier) q.q.

Cau, Roelant (baljuw v. Hulsterambacht)

Beoostenblijbenoorden: 13G224R hoofd- en volgerland

 

32R

1675-05-04

Boerman, Willem (schepen)

Kelle, Willem Marinissen

Zaamslag: op sheeren vroone': huis en erf gen. "Den Gouden Leeuw"

 

33V

1675-05-18

Snijders, Pieter

Rhee, Wouter Antheunissen van de

Axel: Korenmarkt: huis en erf

 

33V

1675-05-16

Beaumont, jhr Joan van (kolonel)

Crauwelaer, Jan de (komies en schepen) ter accept. v. Herman de Crauwelaer

Beoostenblijbenoorden: 8e kavel: 2G42R

 

33R

1675-06-08

Ekelaers, Catelijne (wed. v. Pieter Verbrake) won. Canisvliet)

Verbrake, Pauwel en Margriete (haar kinderen)

Al haar goederen: huis, kleren, het goud, koeien, paarden, ploegen, eggeb en wagens

Geass. met Levinis Clous

34V

1675-06-13

Crop, Carel

Ruijsenvelt, Jan

Axel: huis en erf gen. "de Pijnappel"

 

34V

1675-06-26

Burght, de erven van Geeraert van der

Bouwens, juffr. Carolette (wed. v. Jan Schenaert)

Noordpolder: tienden

Gebruiker: Joos de Hont.

Pachter: de Crauwelaer (komies)

35V

1675-06-26

Damme fs Jan, Jooris van (notaris te Antwerpen) q.q.

Zie 34V

Een rente

Zie 34V

36V

1675-06-26

Zie 35V

Lammens, Jan en Adriaen

Aandijke: 6G258R

 

36R

1675-06-26

Zie 35V

Lammens, Adriaen

Zaamslagpolder: 8G156R

Pachter: Stoffel Claeijssen † (nu zijn wed. x Claes de Vrient)

38V

1675-07-04

Pante, Adriaen (voor Diederick Huijssen, heer v. Savels (rentmeester generaal v. Zeeland) en voogd v. jvr. Constantina Thibault

Winckelman, Jacob (schepen en raad Vlisingen)

Zaamslag: 32e kavel gen."Den Tempel": 3G98R

Ruil van landen

38R

1675-07-20

Bruijne, Fransijntje de (wed. v. Samuel de Later)

Italiaen, de wezen v. Jan Jansen

'paeijbrief'van 1100 Carlij gulden

 

38R

1675-07-13

Zie boven

Cooman, Jacobus

Zaamslag: huis en schuur

Geass. met Marinis Jansen Italiaen

39V

1675-07-27

Heernisse, Nicolaes Cornelissen

Schoore, Fernande van

Axel: Korenmarkt een huis gen. "sLands Welvaren"

 

40V

1675-07-22

Craene, mons. Isaack de (deurwaarder)

Lammens, de griffier

Beoostenblijbenoorden: bij de Kruisstraat: 6G (gijseling en arrest)

Verkoop omdat de eigenaars in gebreke waren gebleven de schattingen op te brengen en te betalen. Kolonel Winckelman (commandeur v. Moerspui) zal assisteren met de sterke hand v.d. militie. Het was van Joan van der Meijden

41R

1675-07-27

Zie 40V

Lammens, Adriaen

Noordpolder: 12G88R

Het was v. Mevr. Jenette de Wispelaer (wed. v. Quintijn Stavenisse (baljuw v. Sluis)

42R

1675-07-27

Zie 40V

Maljaert, Mr. Egidius; Albertus Kievit (burgemeesters Hulsterambacht)

Stoppeldijkpolder: 1e kavel: 6G60R

 

43V

1675-08-05

Haijman, de erven v. Jacob Claeijssen

Vos, Pieter de; Abraham van Roosbeke

Beoostenblijbenoorden: 8e kavel: 2G; Zaamslag: in diverse kavels: 33G

 

43R

1675-08-03

Schoore, Ferdinande van

Snijders, Pieter

Axel: huis en erf gen. "Het Zeepaert"

 

44V

1675-08-17

Zoute, Niclaeijs (stadhouder van Wolfaert van Borssele) voor Pouwels Geleijnsen Decker

Adriaensen, Andries

Axel: huis en erf

 

44R

1675-10-05

Ramont, Adriaen (x Amelken Meurci wed. v. Jan Verberckmoest)

Dijcke, Leendert Jacobsen van

Zaamslag: 27e kavel: 4G181R

 

45V

1675-10-08

Andriessen, Daniel (voor jhr Josephus de Carvagal x vrouwe Anna Francoise v.d. Burcht (dochter v. Franchois v.d. Burcht en juffr. Maria Struyvinck) allen won. Antwerpen

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Noordpolder: ¼ van tienden

Andere kwarten zijn v. Cornelis Stavenisse; jhr de Broucqsault; de komies Crauwelaer

46V

1675-10-08

Smits, Tanneken de (wed. v. schepen Johan Bentle)

Lammens, Jan (griffier)

Beoostenblijbenoorden: in 't Zoute Pant: 6G

Geass. met Abraham Bentle (zoon)

46V

1675-10-26

Raet, jhr Jacob de

Mattele, Amant

Nieuw Zuiddorpepolder: behuisde hofstede en 10G200R

 

46R

1675-11-02

Weerde, Jan van de (landman, won. Stoppeldijk)

Serrarens, Bartholomeus (x de wed. v. Christiaen de Vlieger)

Stoppeldijk: 32G

 

47V

1675-11-12

Serrarens, Bartholomeus (x de wed. v. Christiaen de Vlieger)

Vlieger, Jacob de

Stoppeldijk: 32G

 

47R

1675-11-09

Backerus, Abraham

Moenicx, Blaes

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

48V

1675-11-09

Malliaert, de crediteuren van Gillis

Malliaert, Mr. Egidius (secretaris te Middelburg)

Stoppeldijk: hofstede, huis, schuur en backeete

Crediteuren o.a.: Johan Schoorer (burgemeester Middelburg); erven v. juffr. Johanna Rademaeker; Mr. Huijbrecht Lampsen (raad ordinaris) enz.

49R

1675-11-11

Backerus, Abraham (won. Axel)

Berckenbos, Simoen van

Paybrief van het huis verkocht 'met der stocke'aan Blaes Moenicx  (zie 47R)

 

50V

1675-11-11

Backerus, Abraham

Volckerts, Jan; Hans Willems Croppenberg

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

50R

1675-11-16

Snijders, Gulliaem (als voogd over de wezen v. Jacob Cornelis Backer x Anna Muyte, beide †)

Bij Lieven, Lieven

Axel: Noordstraat: huis en erf

Met consent v. Catelijntien Cornelis (meerderj.)

51V

1675-11-26

Hermansen, Jacob (x Maeijken Vijncke wed. v. Jan Hermansen de jonge)

Lammens, Adriaen (schepen)

Visserspolder: land

 

51R

1676-01-04

Chantreine dit Brouxsou, jhr Constantijn de (en de andere erven v. jhr Jacob de Chantreine dit Broucxoult)

Zie boven

St. Anna- en Sparcxpolder: behuisde hofstede met 28G100R

 

51R

1675-12-17

Chantrine dit Brouxsou, jhr Constantijn de

Wytijnck, Levinus

Zouterspui: 3/5e  in een hofstede en de landpacht

Baander: Cornelis Wage

52R

1676-01-27

Eeckhoute, jhr Petrus Johannis van den; Frans Melchior v.d. Eeckhoute (heer v. Rumbeke)

Kock, de erven van Jan

Zuiddorpe: in de Coppijtstraat: 7G

Pachter: Jaques Eeckman

53V

1676-02-01

Grimaldi, jhr Franchois Alexander (enz.)

Haeck, Cornelis (schepen)

Zaamslag: 35e kavel: volgerland en Zouterspui: gen. "Het Eijlandt" : samen 34G298R

Pachter: schepen Cornelis Haeck

54R

1676-02-27

Feijter, de erven v. Lieven de  (x Neeltjen d'Honts †)

Croppenberg, Pieter (schepen)

Huisbrief tot laste v. Lieven bij Lieven

Erfgen.: Pieter de Feijter; Hugo Romeijn (x Elisabeth de Feijter); Hubrecht de Feijter; Johan Jansen (x Janneken de Feijter)

55R

1676

Peere, erven v.  Jan van der (x Mayken Eeckmans)

Peere, Pieter van der

Zaamslag: huis en schuur

Erven: Pieter Sijmonsen (x Catharina v.d. Peere); Susanna v.d. Peere; Pieter v.d. Peere

55R

1676-02-21

Cooman, Adriaen (schout)

Ingelse, Aernout (voor Neeltje Wisse)

Zaamslag: op 'sheren vrome': behuisde hofstede

 

56V

1676-03-06

Proniet, Andries

Dijcke, Leendert Jacobs van

Zaamslag: op 'sheren vrome': huis en schuur

Verkoper is de meester van de koper

56R

1676-03-07

Ackeren, Adriaen van (won. Zaamslag)

Cornelissen, Matthijs

Zaamslag: op 'sheren vrome': huis en erf

Bewoners: Pieter van Lare; Jan de Vrient

57V

1676-03-14

Cornelis, Matthijs

Amerongen, Mr. Johannis Jacobus van

Zaamslag: huis en erf (zie 56R)

 

57R

1676-03-14

Willaert, Bartholomeus (x Geertje Jans van Hoogenbergh) te Biervliet

Haeck, Lieven (ten proffijte v.d. wezen v. zijn broer Bartholomeus Haeck)

Egelantierpolder: 210R

 

58V

1676-03-28

Snijders, Pieter

Strate, Joris van

Axel: huis en erf gen. "het Seepaert"

 

58R

1676-04-10

Weesepoel, Jan

Nonnius, Pieter

Axel: huis en erf

 

59V

1676-05-02

Bastinck, Crijn Jacobs (x de wed. v. Cornelis Beuijens); Marten v.d. Berghe (x Catalijne Beuijens)

Crop, Carel

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

59V

1676-04-25

Baron, Jan

Joossen, Cornelis

Zouterspui: huis

 

59R

1676-05-02

Andries, Bartel

Crop, Carel; Jan Weesepoel (als 'beschadigde borgen')

Axel: wegens schuld v. landpacht opgedragen goederen roerend en onroerend: "3 pluijmbedden met haar hairpeluwen, hooftkussens ende dekens; een kaffe; 3 schilderijen; 5 á 6 prentjens; 10 paar lakens; 8 paar fluwijnen; 3 tafels; 8 stoelen; 20 scheutels en 16 backjes; 1 copere ketel; 1 isere podt; 1 pone bancke met ponen en pannen; clederen ende lijnwaet gehoorende aen sijns comparants lijf dragende"

 

60V

1676-05-22

Ockers, mr. Johan (gecommitteerde ter rekenkamer v. Zeeland

Wijtijnck, de griffier

Koegorspolder: 4e kavel: 22G245R

 

60V

1676-05-30

Molewater, Euwoudt; Aernoudt Ingelsche Borger (voor zijn moeder Neeltje Wisse wed. v. Ingel Jorisse Borger)

Croppenberg, Pieter; Jonas d'Hap (schepenen)

Zaamslag: aan de ring: hofstede met huis, schuur en bogaard

 

61R

1676-05-30

Zie 60V

Verstelle, Cornelis; Marinus Kelle

payjbrief

Zie 61V (gekocht als meest biedenden)

62V

1676-05-30

Bussche, Tanneken van der (wed. v. Andries Janssen)

Pieters, Aernout (won. Stoppeldijk)

Stoppeldijk: aan de dijk van het "Ruisschende Gat": huis en erf

Verkoopster geass. met Jan Hellegeer

62R

1676-06-29

Decker, Pauwels Gelleijnssen (rentmeester der grafelijke domijnen en geestelijke goederen tot Axel en Neusen voor de staten v. Zeeland)

Ingels, Mr. Gasper (gecommitt. Raad v. Zeeland)

Nieuwe Egelantier: 1e kavel: 12G50R

Pachter: Lieven Haeck d'oude

63V

1676-06-29

Zie 62R

Rechtstoot, Mr. Dionisius (advocaat te Middelburg)

Zaamslag: 24e kavel: (niet ingevuld)

 

63R

1676-06-29

Zie 62R

Pous, Mr. Cornelis (gecommitt. Raad v. Zeeland); Jacob van Hoorn (regerend burgemr. v. Vlissingen)

Koegorspolder: 724G24R (samen 5/9 deel in de tienden)

 

63R

1676-06-29

Zie 62R

Lippens, Cristophel (landmeester, won. op de Overslag)

St. Eloij-polder: 17G

 

64V

1676-06-29

Zie 62R

Huijbert, Mevr. Anna de (wed. v. Pouwels de Crauwelaer, burgemeester en kommies v. het ambacht v. Axel en Neusen)

Zaamslag: 24e kavel: (hoeveelheid niet ingvuld)

 

64R

1676-06-29

Zie 62R

Lammens, Adriaen; Johan de Crauwelaer (schepenen)

Zaamslag: 37e kavel: 12G187R ; 38e kavel: 14G9R

 

65R

1676-06-29

Zie 62R

Ingels, Gasper (gecommitt. raad)

Aandijke: 20e en 22e kavel:

24G75 ¼ R

Gebruiker: Jacob de Rijcke

66V

1676-06-29

Zie 62R

Blanckaert, Lieven (landman won. Beoostenblijbenoorden)

Beoostenblijbenoorden: 16e kavel: 16G109 ½ R

 

66R

1676-06-29

Zie 62R

Hoorn, Jacob van (regerend burgemeester v. Vlissingen)

Zaamslag: 9e kavel: 17G261R enz.

 

67R

1676-07-18

Soute, Niclaes (stadhouder van Wolfaert van Borssele)

Snijders, Pieter

Zuiddorpe: huis en erf

 

68V

1676-07-18

Lowijssen, Antonij

Coene, Jan

Stoppeldijk: huis, schuur en hof buiten de dijk van de polder van

Behalve het wagenhuis dat verkoper behoudt

68R

1676-08-08

Meunicx, Catalijne (wed. v. Marines Vijncke)

Lammens, Adriaen (schepen)

Visserspolder: 21G247R

Aangekomen v. Jacob Hermans (x Mayken Vijncke)

69R

1676-08-22

Thibault, de erven v. Mr. Hendrick (heer v. Aechtenkercke)

Decker, Paulus Geleijns (burgemeester tot Neusen)

Aandijke: 4e en 5e kavel:

30G124 ½ R

 

70R

1676-09-12

Verstrate d'oude, de kinderen v. Jasper

Scharle, Philips

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

70R

1676-08-23

Alvaris, Adolf

Vijncke, Charel

Kleine Noordpolder: huis

 

71R

1676-10-22

Vincentius, Daniel. (voor de erven v. juffr. Catharina van Deinsen wed. v. Joan Beverlandt)

Andriessen, Daniel  (voor Vrouwe Anna de Huijbert, wed. v. Paulus de Crauwelaer (burgemeester)

Nieuwe Egelantier: 5e kavel: 18G255R

Pachter: Aernoudt de Munter

72V

1676-10-31

Dorth, Maria van (wed. v. Blaes Monicx)

Koff, Mr Willem

Axel: Rechtestraat: huis en erf

Geass. met Marinis Ellaert d'oude

72R

1676-11-03

Andries, Daniel (procureur) voor Mr. Francois Roosbeke (enz.)

Croppenbergh de jonge, Pieter (procureur) voor Wolfert van Borsele (baljuw)

Axel: Korenmarkt: huis en erf

 

74V

1676-11-18

Duijvelaer, Commandeur Joan q.q.

Burs, Mr. Marcus (secretaris Middelburg)

Oude Egelantier: de helft in: 86G186R met de plantagien, huizinge, schuur, backete

 

75V

1676-11-19

Burs, Mr Marcus (griffier Middelburg) voor Maria de La Palma

Snijders, Pieter; Carel Crop

Axel: Rechtestraat: schuur, stalling, bochten en erf

 

75V

1676-11-25

Lammens, Jan, griffier (voor Gasper de Maurignault (kolonel) x Agnes Boreel)

Maurignault, Jan, Alexander en Agnes de (zijn kinderen)

Poekepolder: 17G491/5R en Zaamslag:  8e en 29e kavel: 24G188½R

Het moederlijk goed voor de 3 kinderen bij Agnes Boreel

76V

1676-12-23

Schoore, Christiaen van (x Pieternella Braems)

Duijvelaer, de commandeur (voor de helft) en de andere helft aan Cornelis Boone en Marinis Jansen Italiaen (als erfgen. v. Jonas dHap x Maria Lebeke (schoonouders)

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

76R

1677-01-30

Willems, Adriaen (bejaarde erfgen. van zijn vader Willem Adriaensen)

Schoore, Ferdinand van

Axel: Korenmarkt: huis en erf gen. "slands Welvaren"

 

77V

1677-02-10

Vijncke, Pieter (x Maria Claus)

Claus, Levinus

Axel: huis, schuur en bocht

Erfgen. v. Jannes Claus (burgemeester): Pieter Vijncke(x Maria Claus); Mr Paulus Stafmaecker (x Jacomina Claus); Rogier Alfonsse de jonge (x Josina Claus)

77R

1677-02-16

Lammens, Johan (griffier)

Werve, Dierick van de (heer van Westkercke)

Zaamslag: 7e kavel: 49G178R

Adriaen Noutsen waard "in de Croone". Pachter v.d. heren v.d. Werve: Adriaen de Vrient

78R

1677-02-25

Ameronge, Joannis Jacobus (schoolmeeester te Zaamslag)

Ellaert, Franchois

Zaamslag: op 'sheren vroone': huis en erf

 

79V

1677-02-20

dHap, erven Jonas (x Maria Lebeke)

Alvarez, Adolph

Axel: Rechtestraat: "behuisden hoff"

Erfgen. Cornelis Boone (x Janneken d'Hapt); Marinus Janssen Italiaen (x Maria d'Hap)

79R

1677-02-20

Zie 79V

Keijser, Cornelis de, bij overname v. Jasper Arentsen

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

80V

1677-02-20

Zie 79V

Hoelants, Jan

Axel: Rechtestraat bij de Ketenput: huis en erf zijnde een 'vermaerde backerie'met oven en bakkersgereedschap

 

80R

1677-03-06

Reycx, Aernout (notaris) voor vrouwe Anna Theijs wed. v. Jacob Campe (burgemeester te Veere)

Campe, Jacob (schepen en raad te Veere)

Koegorspolder: 22G91R

Baander: Jasper Schellinck

81V

1677-03-06

Reijniers, Meerten

Huijsen, Cornelis

Zaamslag: op 'sheeren vrome': huis, erf, logie en hof

 

81R

1677-03-06

Smit, Tanneken de (wed. v. Jan Bentle (schepen)

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Axel: huis, schuur, wei en plantagie

geass. met Abraham en Wouter Bentle (zonen)

82V

1677-03-06

Loreijn, Jacob (voor zijn vader Geleijn Loreijn)

Biscop, Pieter

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

82R

1677-03-11

Ridtsaert, Franchois (voor vrouwe Anna Tenijs wed. v. Jacob Campe)

Campe, Jacob

Koegorspolder: 25G

Zie 80R

83R

1677-03-13

Andriessen, Daniel q.q.

Wijtinck, Levinus

Koegorspolder: 7G247R en 68R volgerland

 

84V

1677-03-13

Ruijter, Hendrick de

Reiniersen, Meerten

Zaamslag: op 'sheren vrome': huis, erf en schuur

Hendrick de Ruijter hield daar herberg

85V

1677-03-13

Italiaen d'oude, de voogden v.d. kinderen v. Marinus Jansen

Smet, Jan Jacobs (won. Zaamslag)

Zaamslag: op 'sheren vrome': huis en schuur

Voogden: Pieter de Jonge; Cornelis Haeck; Marinus Italiaen de jonge

85R

1677-03-20

Baeijens, Ferdinande

Smidt, Tanneken de (wed. v. Jan Bentle (schepen)

Axel: omtrent de Landpoort: huis en erf

Bewoner: Jan Willems

86V

1677-03-20

Velde, Dirck van de

Grijs, Christiaen Jansen de

Zaamslag: op 'sheren vrome': huis

 

86R

1677-03-20

Noutsen, Jan (laatst wed. v. Maeijken Gillis)

Kof, Mr. Willem

Axel: Koestraat: huis en erf

 

87V

1677-03-20

Arijssen, Pauwels

Faeij, Willem Ymans

Beoostenblijbenoorden: op cijnsgrond: huis en 2G270R

 

87R

1677-03-27

Andriessen, Daniel (ontvanger) voor jhr Constantin de Caintraine dict Brouxsault

Lippens, Jan (won. op de Overslag)

Nieuw Zuiddorpepolder: gerechte helft v.e. hofstede en landen

Pachter: Jan Bouwens

88V

1677-03-27

Lippens, Jan

Cantraine dit Brouxsault, jhr Constantin de

Nieuw Zuiddorpepolder: 6G260R

 

88V

1677-03-09

Andriessen, Daniel (ontvanger) voor jhr Constantin de Caintraine dict Brouxsault

Lippens, Jan

Nieuw Zuiddorpepolder: dicht bij het fort St. Franchois en Aandijkepolder 14e kavel: mangelinge v. landen

 

88R

1677-03-27

Baeijens, Fernande

Soute, Niclaes (stadhouder)

Axel: omtrent de Landpoort: huis en erf

 

90R

1677-04-14

Smalleganck, Huijbrecht

Amerongen, Jannis Jacobus van (schoolmeester op Zaamslag)

Zaamslag: huis

 

91V

1677-04-29

Smit, Jan Jacobs (als erfgenaam v. moederskant en als voogd v.d. wees v. Marinus Jans Italiaen d'oude x Adriaentje Bartels); schepen Pieter de Jonge (vervangende schepen Cornelis Haeck)

Es, Andries van

Zaamslag: op 'sheren vrome': huis en erf

 

91R

1677-04-27

Serrarens, Bartolomeus (x de wed. v. Christiaen de Vlieger); Jacob Coolsen (x Maria de Vlieger) en Cornelis Coolsen (x Cornelia de Vlieger)

Vlieger, Jacob de

Stoppeldijk: 20G

 

92V

1677-05-01

Schoore, Ferdinande van (procureur)

Croppenbergh de jonge, Pieter (notaris en procureur)

Axel: 'welbemuerden hof'

de boedel v. Pieter Claus

92R

1677-05-01

Daelmans, de erven van Anthonette

Willems, Adriaen (zoon v. Willem Adriaensen) medeërfgenaam

Axel: huis (vlakbij de Waterpoortstraat)

Erfgenamen: Andries Adriaensen; Janneken Adriaensen (wed. v. Claes Eernisse); Pieter Claeijsen Eeckman 'over de staeck'v. Neeltjen Adriaensen; Jan Cerpentier (x Francijntjen Adriaensen (†)

93V

1677-05-01

Daelmans, de erven v. Anthonette

Wouters, Niclaes

Axel: huis en erf gen. "den Rooden Leeuw"

zie 92R

93R

1677-05-01

Huijbert, Jacob de (baljuw) als voogd v.d. wezen v. Paulus de Crauwelaer x Anna de Huijbert

Lammens, Jan (griffier)

Visserspolder: 15G22R

 

94V

1677-05-08

Italiaen, Marinis; Tomas Wulfrans (voogden over de wezen v. Jan Jans Italiaen (†)

Hoelant, Simon van

Zaamslag: op 'sheren vrome': huis en erf

 

94R

1677-05-22

Breederoe, Michiel Cornelissen

Haentjens, Jacques

Zaamslag: Achterstraat: op sheren vrome: huis en schuur

 

95V

1677-05-29

Adriaens, Andries

Gorselinck, Juriaen

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

 

95R

1677-06-12

Pauw, Neeltjen de (wed. v. Jan van Houdenhove)

Niessen, Willem

Egelantierpolder: 1 ½ G

geass. met Crijn Bastinck

96V

1677-06-12

Niessen, Willem

Gijsel, Jacob

Axel: huis, schuur, bochten en erven

 

96R

1677-06-19

dHap, erfgen. v. Jonas (schepen) (x Maria Labeke (†)

Snijders, Pieter

Axel: Rechtestraat: huis en erf

Erfgen.: Cornelis Boone (als vader en voogd van zijn 2 kinderen bij Janneken d'Hapt); Marinis Jansen Italiaen (x Maria dHap (zuster)

97R

1677-06-30

Schoock, Abraham q.q.

Berrendans, Philips Cornelis (inwoner v. Bergen op Zoom)

Stoppeldijk: 48G

 

100V

1677-06-30

Andriessen, Daniel (voor jhr Constantijn de Chantrijne dict Broucxault, luitenant v.e. compagnie infanterie

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Aandijke: 7G

 

101R

1677-08-07

Becius, Francois q.q.

Roels, Cornelis

Beoostenblij: 6e kavel: 3G16 ½ R: korenland

 

102V

1677-08-21

Hanalt, Hendrick

Biscop, Pieter (schepen)

Axel: Koestraat: huis, schuur, boght en erf

 

102R

1677-10-09

Crauwelaer, Joan de (schepen) voor Jan Duvelaer (kapt. v.e. compagnie voetknechten) x vrouw Anna Maria Craene

dHap, de erven van Jonas (schepen)

Axel: de gerechte helft v.e. huis en erf

aangekomen v. Christiaen van Schoore (x Pieternella Braems)

103V

1677-10-30

Hudenbrouck, Mr. Abrahamus

Bogaert, Jan

Zaamslag: op 'sheren vrome': huis

 

103R

1677-10-30

Zie 103V

Middelhove, Mr. Michael

Zaamslag: op 'sheren vrome': huis en erf

 

104V

1677-10-30

Snijders, Pieter

Herbout, Jan

Axel: huis en erf

 

104V

1677-11-27

Coster, Printje de (dochter v. Claes de Coster x Levijntje Debbouts †)

Munter, Dijngnis de

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

105V

1677-12-18

Andries, Daniel (voogd over de wezen v. Mayken Claus x majoor Jan Vijncke †); Sarel Vijncke; Daniel Claus (medevoogden)

Bij Lieven, Lieven

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

105R

1678-02-05

Cherle, Philip

Leeman, Jan

Axel: huis en erf

't huis waarin Jasper Verstrate d'oude is overl.

105R

1678-01-22

Meertens, Jan

Dijcke, Leendert Jacobsen van

Zaamslag: brouwerij (transportbrief)

Verkocht aan Jacobus Drabbe

106V

1678-02-26

Andriessen, Daniel (voor Joan de Vassij (sergeant-majoor te Sas van Gent)

Domijs, Huijbrecht (komies van Lillo en Sas van Gent) tot laste v. Francois Ellaert

Akte is doorgestreept.

Was een obligatie

106V

1678-02-05

Velde, Jan van de

Poorter, Thomas de

Axel: Koestraat: huis en erf en een halve steenput

 

107V

1678-02-26

Bij Lieven, Lievinus

Outshoorn, Mr. Coenraedt  van

Axel: huis en erf

 

107R

1678-03-05

Zie 107V

Lamere, Robbert

Axel: Kerkstraat: huis en erf

 

107R

1678-03-19

Huijssen, Cornelis

Hollander, Cornelis Pietersen de

Zaamslag: op 'sheren vrome': huis en erf, logie en hof

 

108V

1678-04-02

Boone, Cornelis; Marinis Italiaen voor zichzelf (voogden voor de wezen v. Jonas dHap x Maria Labecke)

Croppenbergh de jonge, Pieter

Axel: huis en erf

 

108R

1678-04-09

Italiaen, Marinis Jansen (voor Mr. Abrahamus Hudenbrouck)

Heindricxsen, Hillebrandt

Zaamslag: huis en erf

 

109V

1678-04-30

Gorselinck, Jurjaen

Keijser, Cornelis de

Axel: Noordstraat: huis en erf, is een vermaarde bakkerij

 

109V

1678-04-30

Hermansen, Willem

Belle, Jan van

Otene: sheren vrome: huis en schuur

 

109R

1678-04-30

Claus, Levines (voor Wouter Lambrechtsen)

Noutsen, Adriaen

Zaamslag: op 'sheren vrome': huis en schuur

 

110R

1678-05-07

Velde, Janneken van de (wed. v. Fransoeijs de Koijer), geass. met Jan v.d. Velde, haar broer

Keere, Adriaen van de

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

111V

1678-05-14

Crop, Carel; Abaram Bentele (diakenen)

Aertsen, Jan

Axel: huis

Bewoner was Joos Tack

111R

1678-04-21

Jansen, Roel

Huijsen, Cornelis

Zaamslag: huis en schuur gen. "de Crone"

 

112V

1678-05-21

Zie 111V

Velde, Janneken van de (wed. v. Frans de Coeijer), geass. met haar broer Jan v.d. Velde

Axel: de Verloren Hoek": huis en erf

 

112R

1678-05-21

Zie 111V

Jansen, Jannis

Axel: de Verloren Hoek: huis en erf

 

113V

1678-05-21

Broucke, Jacob van den

Bij Lieven, Lieven

Axel: Kerkstraat: huis en erf

 

113R

1678-05-21

Allefonse, Rogier (x juffr. Josina Claus)

Cranendonck, Jasper Aertsen

Kleine Noordpolder (dicht bij de stad Axel): 3G187R weiland

 

114V

1678-05-09

Breecktvelt, Anthonis (voor Adriaen Cooman)

Malije, Samuel (koopman te Axel)

Zaamslag: op 'sheren vrome': een rentebrief op een huis en erf

't huis was eerst v. Passchier Pietersen, nu v. Dirck v.d. Velde (x de wed. v. Passchier Pietersen)

115V

1678-05-28

Vincke, Pieter (schepen) (x Maria Claus)

Snijder, Pieter

Oude Noordpolder (dicht bij de stad): 4G131R weiland

 

115R

1678-05-28

Zie 115V

Lammens, de griffier

Kleine Noordpolder (dicht bij de stad): 3G50R weiland

 

116V

1678-05-30

Crauwelaer, Jan de (schepen) voor Pieter Macare d'oude (koopman te Middelburg)

Nachtegael, Mr. Jacob (raad-pensionaris) te Vlissingen

Canisvliet: 5e kavel: 40G

Pachter: de wed. v. Pieter Verbraecke

117V

1678-07-20

Alvares, Adolph (voor Pieter Adriaensen v. Roosbeke (koopman te Amsterdam)

Veth, Willem (won. Middelburg)

Beoostenblij: 13e kavel: 207R; id. 18e kavel: 14G210R; Zaamslag: 10e kavel: 11G156R, id. 2e kavel: 10G110R

 

117R

1678-06-04

Snijders, Gulliaem (voogd)

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Paijbrief v.e. huis dat in 1675 verkocht is aan Lieven bij Lieven

voogd v.d. wezen v. Jacob Cornelis en Anna Muyte

118V

1678-07-02

Kips, Pieter

Caessen, Pieter

Overslag: behuisde hofstede

 

118R

1678-08-08

Pezijn, Jacob (burgemeester v. Sas v. Gent) voor de erven v. Willem Boreel ridder, heer v. Vrendijck, Steenlandt, Duijnkercke, Peereboom enz.

Boreel, Jacob (raad en president-schepen te Amsterdam)

Poekepolder en Beoostenblij de Geule

 

120V

1678-09-18

Jansen, Hendrick (landman te Canisvliet)

Caessens, Pieter (won. op de Overslag)

Overslag: huis en erf

 

120V

1678-08-27

Velde, Janneken van de (wed. v. Frans de Koeyer), geass. met haar broer Jan v.d. Velde

Broucke, Jaques van de

Paybrief tot laste v. Adriaen v.d. Kere over het huis waar v.d. Kere in woont.

 

120R

1678-09-17

Vos, Janneken de (wed. v. Jan Oseu)

Gillaert, Pieter fs. Jans

Oud Zuiddorpepolder: 100R

 

121R

1678-09-24

Visscher, Jacob de

Schoore, Fernande van

Axel: aan de Markt: huis en erf

 

121R

1678-05-30

Berge, Merten van de

Snijders, Pieter

paybrief (de helft) tot laste v. Carel Crop

 

122V

1678-09-24

Lammens, Jan (voor Gillis v. Roosbeecke)

Veth, De heer

Zaamslag: 4e kavel: 4G

Gebruiker: Pieter Verkruijsen

122R

1678-10-25

Hoelandt, Symon van

Wit, Damis Pieters de

Zaamslag: op 'sheren vrome': huis

 

123V

1678-11-19

Proniet, Joannis (erfgen. v. zijn vader Andries Proniet)

Platte, Jan Pieters de

Zaamslag: op 'sheren vrome': huis

 

123R

1678-11-19

Croppenbergh de jonge, Pieter

Verloose, Gillis

Zuiddorpe: 22G20R

 

125V

1678-11-26

Loele, Peternella (wed. v. Anthonij Hoorens)

Bij Lieven, Lieven

Axel: aan de Markt: huis en erf

geass. met Lieven Claus

125R

1678-12-03

Vincke d'oude, de erven v. Pieter (x Anna Meijers)

Kelle, Marines Willems

Zaamslag: op 'sheren vrome': huis en schuur

Erfgen.: Pieter Vincke; Adriaentien Vincke (x Daniel Willems), Janneken Vincke (x Pieter dJeboo?); Elisabeth Vincke

126R

1679-01-11

Thienpont, de erven v. Jan Fransen

Thibault, der erven van de heer

Aandijke: 17G48R

 

127R

1679-01-28

Andriessen, Daniel q.q.

Cnudden, Jan (koopman te Antwerpen)

Stoppeldijk: aan het 'Ruijsende Gat': 26G volgerland en het recht van jagen

 

128V

1679-02-02

Deckers, Adriaen (rentmeester v.d. grafelijke domeinen en geestelijke goederen te Axel en Neusen) q. q.

Bij Lieven, Levines

Beoostenblijbenoorden: 7e, 8e en 9e kavel: volgerland gen. 'de Hilletienden': 97G200R

 

128R

1679-02-12

Zie 128V

Lammens, Adriaen

Egelantier: 258G tienden veld in 5/9 deling

 

129V

1679-02-25

Zie 128V

Decker, Pauwels Gelijnsen

Aandijke: 18e en 19e kavel: 25G

 

129R

1679-02-25

Zie 128V

Rechtstoot, Deonijsius (advocaat te Middelburg)

Zaamslag: 14e kavel in de noordwesthoek: 90G82R

 

130R

1679-02-25

Zie 128V

Bie, Willem de en Adriaen Serarens

Stoppeldijk: 7e kavel: 64G294R

 

131R

1679-02-25

Zie 128V

Huijbert, Anthonij de en Gasper Ingels (ieder voor de helft)

Aandijke: tienden

 

132V

1679-02-25

Zie 128V

Lammens, Adriaen

Aandijke: 19e en 20e kavel: 25G

 

132R

1679-02-25

Zie 128V

Nachtegael, Jacob (pensionaris v. Vlissingen) ter acceptatie v. Adriaen Lammens

Canisvlietpolder: 23G172 ½ R

 

132R

1679-02-25

Zie 128V

Nisse, David van der (raadsheer, heer v. Weerden)

Verckensput: de schorren met de aanwassen

 

134V

1679-02-25

Zie 128V

Ockerssen, Daniel

's Gravenpolder: tienden

 

134R

1679-02-25

Zie 128V

Pere, Abraham van (oud schepen en raad te Vlissingen) ter accept. v. Adriaen Lammens (oud burgemeester v. Axel

Zaamslag: 1/29e  van de tienden groot 392G87R

 

135R

1679-03-25

Eckelaers, Catelijne (wed. v. Pieter Verbraecke); Pauwels Verbraecke

Naghtegael, Mr. Jacob (pensionaris te Vlissingen)

Canisvliet: 5e kavel: huis en schuur staande op grond v.d. heer Naghtegael, '2 werkpaarden zijnde een widt en een swaerte, 5 coebeesten, 3 renders, 2 wagens, 2 plougen, 1 eeghde, bougereetschap, huisraad.

Wegens achterstallige pacht

136V

1679-04-15

Boute, Francois (griffier te Middelburg) q.q.

Croppenbergh de jonge, Pieter

Kappellepolder: Huis, schuur, bakkerij, wagenhuis, hoenders, duivenhok, boomgaarden enz.

Pachter: Jacob Hermans

137V

1679-04-29

Lippens, Mons. Chrestophel (voor de erven v. Quirijn de Bock)

Wormhout, Gulliaem

Overslag: behuisde hofstede

 

137R

1679-04-29

Zie 137V

Ramont, Jaques

Zuiddorpepolder: partij schorren

 

138V

1679-04-29

Zie 137V

Menschiers, Pieter

Overslag: schorren

 

138V

1679-05-01

Besuise, Francois (zoon v. Joanna Fransoijsdr de Wispelaer)

Roels, Cornelis

Zuiddorpe: 8G96R zaai-wei- en schorrelanden

 

138R

1679-05-10

Lammens, Adriaen

Lammens, Jan (griffier) (broer)

Aandijke: 2e en 3e kavel: 19G91R

 

138R

1679-05-06

Alvarez, Adolph (voor Mr. Willem Veth en Samuel de Vos)

Roosbeecke, Gilles van

Zaamslag: 40e kavel: 4G

 

139V

1679-05-20

Rinckel, Jacob Cornelis; Huybrecht Jansen (diakenen v. Zaamslag)

Hillebrants, Michiel

Zaamslag: huis en gevolg

 

139R

1679-05-20

Ooste, Mr. Johan van (schepen en raad te Goes); Elisabet van Ooste; Mr. Anthonis Horeman, predikant te sGravenpolder (x Cornelia van Ooste);  Adriaen van Wiskerke (x Agata van Ooste)

Lammens, Adriaen

Beoostenblijbenoorden: 16G121R hoofdland met 7G262R volgerland

 

140R

1679-05-20

Zie 139R

Goethaels, Jooris

Beoostenblijbenoorden: 16G121R hoofdlan en 7G262R volgerland

 

141V

1679-06-24

Crauwelaer, Jan de Burgemeester); Jan Lammens (griffier)

Lammens, Adriaen

Borgstelling

 

141V

1679-06-24

Bij Lieven, Livinus; Cornelis van Swaemen (burgers van Axel)

Alvaris, Adolph

Stellen van borg

 

142V

1679-09-10

Couck, Abraham (zijdelakenkoper te Middelburg)

Josias van de Blockerije (bewindhebber V.O.C. te Middelburg)

Aandijke: 108G75R wei-en zaailand met de tienden

142V 2x

142V

1679-08-26

Chantraine dit Broucqsault, jhr Constantijn de (luitenant infanterie)

Andriessen, Daniel

Kappellepolder: 24G2R

Pachter: Jacob Serret

142R

1679-09-10

Lammens, Adriaen; Gillis en Pieter Municx (met hun huisvrouwen)

Couck, Mons. Abraham

Aandijke: behuisde hofstede met 107G21R wei- en zaailand

142R 2x

142R

1679-06-24

Gijsel, Jacob fs Pieters

Romeijn, Hugo

Axel: Weststraat: huis en erf

 

142R

1679-07-08

Ramont, Cornelis

Tierens, Jan

Overslag: partij moervenne gen. 'de Oude Damen'

 

144R

1679-09-23

Allephonse de jonge, Rogier (x juffr. Josijne Claus) als erfgen. v. Jannes Claus (burgemeester)

Snijders, Pieter

Grote Noordpolder: 6G

 

145V

1679-09-23

Zie 144R

Bij Lieven, Levinus

Grote Noordpolder: 3G 150R

 

145R

1679-09-30

Greve, Fransoijs de

Kuck, Joos de

Austrisenpolder: 1e kavel: 4G volgerland

 

145R

1679-09-30

Bentel, Wouter (voor zijn moeder Tanneken Smits wed. v. schepen Bentel)

Maerechael, Jeremias

Axel: omtrent de Landpoort: huis en erf

 

146R

1679-10-10

Ronters, Johan (voor Pieter Reijgersberge (ritmeester)

Lange, Joan de; Jannis Timmermans

Beoostenblijbenoorden: 12G36R

 

147V

1679-11-18

Cranendonck, Jasper Aertsen

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Kleine Noordpolder dicht bij de stad bij de Nieuwe dijk: 3G187R

 

147R

1679-11-18

Callaert, Crijstofel; Nicolaes Cornelis Dijcken  (voogden)

Bouwens, Tomas

Beoostenblijbezuiden: 18G

Voogden v.d. wezen v. Francoijs Wiemes en Maria Cornelis Dijcken († te Sas van Gent)

148V

1679-12-09

Croppenbergh de jonge, Pieter (notaris en procureur) voor Jacob de Vriese (oud burgemeester v. Hulsterambacht en Jan Bockel

Hernaelsteen, Nicasius

Stoppeldijk Axelambacht: 12e kavel: 35G59 ½ R

 

150V

1679-12-21

Heule, Bartel Janssen (landman te Zaamslag)

Perre, Mr. Johan van der

9 paarden (groot en klein), al zijn bouwgereedschap, al zijn gedorste en ongedorste granen, zijn huisraad

 

150R

1679-12-23

Rinckel, Jacob Cornelissen (diaken te Zaamslag) bij overname v. Isack Slock

Beer, Pieter de

Zaamslag: op 'sheren vromme': huis

 

151V

1679-12-30

Boo, Jan Jacobs de (voor zijn moeder Elisabet van der Steene)

Tevel, Cornelis Marijnis

Axel: huis en erf

 

151R

1680-02-16

Soute, Nicolaes (stadhouder)

Vingerlinck, Jan (draagt op aan Joos Cornelissen)

Axel: huis en erf

 

151R

1680-02-03

Robbert, Adriaen (won. Stoppeldijk)

Jansen, Andries

Stoppeldijk: aan de drie Gezusters op cijnsgrond: huis en erf

 

152V

1680-02-19

Huijbert, Jan de (heer van Noordgouwe)

Zijn minderjarige zoon

Nieuwe Zevenaar: 33G

 

153R

1680-02-24

Bastinck, de erfgen. v. Jacob Marinissen

Proniet, Jannis (draagt over aan Cornelis Versluijs de jonge)

Zaamslag: 'sheren cijns': huis en schuurtje

Erfgen.: Corijn, Pieter, Jacob, Marinus en Anna (minderj.) Bastinck

154R

1680-02-14

Nolf, Lindert den

Es, Andries van

Zaamslag: op 'sheren vronne': huis

 Pieter en Adriaen Verhage (zonen v. Cornelis Verhage)

155V

1680-03-02

Dijcke, Lindert Jacobs van

Proniet, Printie (laatst wed. v. Noe Tomas (won. Zaamslag)

Zaamslag: huis en schuur

 

155R

1680-03-02

Crauwelaer, de erfgen. v. Pouwels de

Verstelle, Cornelis

Zaamslag: op 'sheeren vroone': huis en hof

Bewoner was: Jacques Cornel †

156V

1680-03-02

Zie 155R

Dijcke, Lindert Jacobss van (bij overneminge door Joos Wissevelt)

Zaamslag: op 'sheeren vroome': schuurtje

 

156R

1680-03-08

Wispelaer, der erfgen. v. Nicolette de

Roels, Cornelis

Zuiddorpepolder: 8G96R schorren of doorgestoken landen

Gemeen met Francijs Becius (zoon v. Joanna de Wispelaer)

157V

1680-03-30

Lange, Johan (voogd v.d. wezen v. Frederijck Huijsen, heer v. Ravels †)

Wijtinck, Levinus

Sparcxpolder: 9G

 

157R

1680-04-08

Damman, jhr Cornelis (won. Gertsbergen)

Decker, Adriaen (rentmeester enz.)

Zaamslag en Genderdijke: een partij tienden in de ring van de dijkagie

 

158V

1680-04-11

Vrient, Adriaen de (voor Jan, Willem en Appolonia van der Werve)

Werve, Hendrick van der (heer v. Westkerke)

Zaamslag: hoeve met huizingen, schuur, stallingen en visserijgronden

Pachter: Adriaen de Vrient

159V

1680-04-12

Marck, Cornelis van der (voor Jonas van de Blockerij bewindhebber V.O.C.)

Wege, Merten van de

Beoostenblijbenoorden: erf  'met verachterde cijns'

 

159V

1680-04-13

Straeten, Jan van der (stadsbode te Vlissingen)

Lambrechtsen, Jacob (voor Debora Willemina van der Merschen dr. Van Adriaen †)

Canisvliet: 40G

 

159R

1680-04-20

Huijsens, Joos Cornelissen

Vincke fs Pieters, Pieter

Zouterspui: huis en schuurtje

 

160V

1680-04-29

Versluijs, Cornelis Cornelis

Proniet, Joannis; Carel Baertman; Cornelis dOllander

2 paarden: een zwart met een bruin merriepaard, een wagen, ploeg en al dat de paarden aangaat, 2 koeien: een oude met een jonge, huisraad

Wegens schulden

160R

1680-05-04

Hermans, de erven v. Frans

Willigh, Geraet

Axel: Lange Weststraat: huis en erf

Erfgen.: Jacob en Jannis Hermans

161V

1680-05-12

Claus, Jacomijntje (wed. v. Stafmaecker), geass. met Pieter Vincke

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Noordpolder: 4G100R weiland

 

161R

1680-05-18

Croppenbergh, Pieter  (executeur))

Hertegem, Adriaen van

Stoppeldijk: op de landen v.d. heer Cnudde: huis en schuur

de boedel v. Jacob de Rijcke, † te Stoppeldijk

162V

1680-05-25

Leijen, Jan van (schepen te Hulst) voor Jan de Maerschalck (landman won. in de polder v. Stoppeldijk)

Valck, Michiel de (weesmeester); Christophorus Mater (predikant); Albertus Kievits (doctor medicin en schepen v. Hulst)

Stoppeldijk: roerende goederen en vruchten te velde en bouwgereedschap, paarden, koeien, schapen, varkens, hoenders etc. toebehorende en berustende op de hoeve waarvan de heren eigenaar zijn

 

163V

1680-06-15

Moerloos, Pieter

Jansen, Henderijck

Overslag: 2 partijtjes land

 

163V

1680-05-25

Bentel, Wouter (voor Johan Lesage (burgemeester te Axel)

Mr. Joan Lesage (zijn zoon)

Zaamslag en Aandijke: de helft in een hofstede: 83G28R enz.

De andere helft is v. d. wed. v. Mr. Willem Brouwer

163R

1680-07-15

Clappe, de erven v. Catlijne

Verloos, Gillis

Beoostenblijbezuiden: op het kwartier gen. "de Vogel"en "den Buerman" en in Zuiddorpe

Erfgen. : Anna Clappe (x Pieter Tijsbaert); Adriaenque Claps (wed. v. Michiel Verbrugge); Jacquemine Claps

164V

1680-07-20

Boone, Cornelis (x Janneken dHap (†); Marines Jansen Italiaen (x Maria dHap); Sara dHap (onbejaarde zuster)

Croppenbergh, Pieter (schepen)

Zaamslag: op 'sheeren vroone': huis, schuur en boomgaard

Jonas dHap had dit huis gekocht v. Huijbrecht Molewaters

165V

1680-07-27

Wadde van Roon, Jan (won. in de Koegorspolder op de hofstede v. Pieternelle de Tuijl v. Serooskercke vrouwe van den Dam Maelstede

Wijttinck, Levines (griffier te Neusen) ter accept. v. Cornelis de Jonge (procureur)

Koegorspolder: 19G tarwe, 2G zomer- en wintergerst, 200R haver, 12G 'meijgelinge en boonen', 3G witte erwten, 2 bruine merriepaarden, 1 zwarte en 1 bruine ruin, 3 koebeesten, 1 rund, 2 varkens, al het bouwgereedschap te weten: 2 wagens, 2 ploegen, 2 eggen, het paardengerei enz., al het huisraad, bedden, lakens, hoofdkussens, dekens, bergkisten met inhoud

Wegens achterstallige pacht

165V

1680-07-23

Andriessen, Daniel (procureur) voor Jacob de Huijbert (baljuw en dijkgraaf) als voogd v.d. nagelaten kinderen v. zijn zuster gen. Herman, Margriete en Cornelia de Crauwelaer

Hoorn, Jacob van (oud burgemeester v. Vlissingen)

Visserspolder: 11/12 part v.d. tienden

 

165R

1675

Bijlooke, de abdisse van het klooster en hospitaal van de

Mattele, Aman

Zuiddorpepolder: 162R waar nu het huis, de schuren en stallen v.d. koper op staan

 

166V

1680-09-07

Bois, Louwijs du (voor Cornelis v.d. Merckt en Josias v.d. Blocquerij)

Verbrugge, vrouwe Catharina (wed. v. de heer Elfsdijk)

Aandijke: 1G117R

Volgens het testament v. Elisabeth Lampsius (wed. v. Nicolaes v.d. Merckt)

166R

1680-07-31

Jonge, Cornelis de (voor Chareles Eugene de Lau (advocaat te Gent)

Reghtstoot, Mr. Deonisius (advocaat te Middelburg); Levines Wijttinck (griffier te Neusen)

Zaamslag: 18e kavel: 23G50R

 

167R

1680-09-21

Andriessen, Daniel (voor Jan Knudden)

Stael, Pieter; Willem de Bie

Stoppeldijk: aan het "Ruischende Gat": 26G

 

169V

1680-09-28

Croppenbergh d'oude, Pieter (schepen)

Hanalt,  Henderijck (borger en inwoner v. Axel)

Axel: Rechtestraat: huis en erf vanouds gen. "Het Wapen van Zeeland"

aangekomen van zijn moeder Schaps Cooman (wed. v. Severeijn Croppenbergh)

169R

1680-10-05

Vincke, Dina (geass. met Adriaen Lammens)

Waijen, Johan Vaddes (proffessor in de theologie en raad v.d. vorst v. Nassau stadhouder v. Friesland en Groningen)

Butpolder: 26G

 

170V

1680-10-08

Alvarez, jhr Adolph (x Catharina Lammens)

Lammens, Adriaen

Axel: Ooststraat: behuisde hofstede en in de Korte Kerkstraat: een schuurtje en in de Noordpolder: 225R

 

170R

1680-10-19

Alvarez, Guilliaeme voor Jan Baptiste Croce (won. Antwerpen)

Martum, Ascomo (negotiant)

Ferdinanduspolder: 7G volprezen land

 

170R

1680-10-28

Vincke, Pieter (x Maria Claus)

Lammens, de wed. v. de griffier

Grote Noordpolder: 6G zaailand

 

171V

1680-11-02

Vereecken, Ernestus (landman Stoppeldijk op de hoeve v. Catarina Happaerts)

Happaerts, Catarina (wed. v. Jacques Cnudden (won. Antwerpen)

Stoppeldijk: alle granen: gedorst en ongedorste; 5 werkpaarden, 2 veulens, 6 koeien, 1 stier, 3 vaarzen (1 v. 3 jaar, de anderen 2 jaar), 3 grote varkens, 4 wagens, 1 kar, 2 ploegen, 3 eggen, garelen, tomen en tuigen, 6 biertonnen, brouwketel, kuip en koelbak, als al het ander gereedschap voor het brouwen, vleeskuip, grote tobbe, al het brandhout, derring en turf, bijenkorven, de voorraad hooi en stro

Wegens achterstallige pacht

172V

1680-11-21

Aberhams, Joost (koopman van laken) voor jhr Chaerles van Manmaecker, heer v. Hofweghen

Lammens, Adriaen; Jan de Crauwelaer

Oude Egelantier, Butpolder, Noordpolder: partij van tienden

 

174V

1681-01-11

Volckaert, Jan (schepen) q.q.

Gerechtigheyt, Bartholomeus de (bij overname door Pieter Croppenbergh de jonge)

Axel: huis en erf

 

174V

1681-01-07

Verstraeten, Joris

Schipper, Jan Dirrickss

Axel: huis en erf gen. "Het Zeepaert"

174V 2x

174R

1680-11-30

Crop, Carel; Cornelis van Swaen (diakenen te Axel)

Casse, Levintie

Axel: huis en erf

 

174R

1681-02-28

Schook, Abraham (curator).

Arnalsteen, Nicasius

Stoppeldijk: 16e kavel: 235R, enz.

de desolate boedel v. wijlen Mr. Christiaen Vergrouwen

174R

1681-01-15

Cloosterman, Adriaen (schepen)

Liefrinck, Jan

Zaamslag: op 'sheeren vroone': huis

 

175V

1680-12-18

Faij, Willem IJmantsen (won. Beoostenblijbenoorden)

Vlasman, Esdres

Beoostenblijbenoorden: op cijnsgrond v.d. heer Mogge: huis en erf

 

176V

1681-03-01

Bentle, Wouter (bode tot Axel) (x Catalijntje de Pre)

Belle, Jan van

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

176R

1681-03-01

Biscop, Pieter (schepen); Pieter Croppenbergh de jonge  (als curatoren)

Muijnck, Jan de

Oud Zuiddorpepolder: 7G

de boedel v. Sarloo Mattele

177V

1681-03-01

Dijcke, Leendert Jacobs van

Bonte, Cornelis (bij overname v. Joos Wissevelt)

Zaamslag: op 'sheeren vroone': huis

 

177V

1681-03-01

Zie 176R

Besontius, Jan (koopman te Middelburg)

Zuiddorpepolder: 800R

Zie 176R

177R

1681-03-01

Pieters, Adriaen (deurwaarder)

Pere, Abraham van

Beoostenblij: 23e en 29e kavel: hofstede met G288R

Bewoond en gebruikt door Lieven Blanckert

178V

1681-03-08

Kipts, Pieter (voor Margriete Thevelijn wed. v. Mr. Josse Masseau griffier v.d. raad v. Vlaanderen)

Janssens, Hendrick

Oud Zuiddorpe: in het gewest 'gezeyt den Ouden polder': 3G

 

179V

1681-03-20

Wijnssoone, jhr Johan Jaques de (heer v. Lillaerts, kleinzoon v. jhr Pieter v.d. Strate en Barbara v. Steelant, beide †)

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Aandijke: 1½ streke korentienden

 

179V

1681-03-22

Clappe, Adriaene (wed. v. Michiel Verbrugge) geass. met Marijn Vercouteren

Coene, Jan

Beoostenblijbezuiden: 6G zaailand

 

179R

1681-03-29

Andriessen, Daniel (procureur)

Italiaen, Mons. Marines

Kappellepolder: 24G2R met de dijken, plantagie en het recht v. 2/3e v.d. tienden

Pachter: Jan Herrebout

180V

1681-05-03

Claus, Jan (procureur)

Snijders, Pieter

Grote Noordpolder: 1G115R zaailand

Pachter: Lievinis Claus

180V

1681-04-07

Wouters, Maeyken (wed. v. Fransois Ellaert), geass. met Carel Crop

Zie boven

Noordpolder: 400R

 

180R

1681-05-03

Lievens, Jacob (voogd v.d. wees v. Jan Lievens)

Willemse, Lucas

Zal de wees onderhouden gedurende 3 jaar v. eten, drinken, kleden en reden

Gesloten accoord

181V

1681-05-03

Breijaert, Jacques (vervangende Jacques Talboom (voogd v.d. wezen v. Jacques Breijaert † op St. Andries)

Bertraert, Gillis

Beoostenblijbezuiden: 500R met huisje

 

181V

1681-05-03

Saminck, Mattijs Cornelis

Burght, Pieter van der

Stoppeldijk: aan de drie Gezusters: huisje

 

181R

1681-05-17

Lippens, Christoffel (voor de erven v. Corijn de Bock fs Lowijs)

Ferdinande, Charel (neef)

Overslag

 

181R

1681-03-17

Schepens, Janneken (wed. v. Lieven Bouwens)

Poppe, Joris

Overslag: 100R en helft v.e. behuisde hofstede

 

184V

1681-05-31

Joossen, Huijbrecht (voor zijn vrouw); Andries Adriaensen (voor de erfgen. v. Adriaen Wilhelmse van Loo)

Lampssen, Jan Willemse

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

184V

168-05-17

Poppe, Joris

Ferdinande, Carel

Overslag: 15R van zijn hofstede

 

184V

1681-07-08

Coene, Jan (won. op het Veer v. Stoppeldijk)

Pieters, Jan (koopman, schipper won. op Campen Hulsterambacht)

Stoppeldijkveer: huis en een 'eijnghjt schuijte met een oogaerts'

184V 2x

184R

1681-06-09

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Croppenbergh, Pieter (schepen)

Beoostenblijbenoorden: 19e en 24e kavel: hofstede met 33G24R

 

184R

1681-07-11

Croppenbergh de jonge, Pieter (voor Adriana v.d. Perre, wed. v. Willem v. Vrijberge heer v. Nieuwelande)

Suijtlant, Willem (commandeur tot Sluis)

Zaamslagpolder: 'hofstede, huizinge, stallen, keet en kooten' en 23G123R

 

185V

1681-06-21

Visscher, Jacob de 

Terckens, Simon

Axel: huis en logie staande naast het woonhuis v. Jacob de Visscher

 

185V

1681-07-12

Crauwelaer, Johan de (zoon v. Pauwels (burgemeester)

Italiaen, Marines

Kappellepolder: 33e schoof v.d. tienden van 24G

 

185R

1681-08-25

Waesbergen, jhr Hijacinth van (heer v. Handelgem en enige zoon v. Gillis, die enige zoon was v. Pieter x Joanna v. Eeckhoute)

Lammens, Adriaen (voor Abraham de Perre, schepen en raad v. Vlissingen)

Genderdijke en Zaamslag: 1/3e  in 1/3e  v.d. 2/3 delen v. delen v. tienden

 

185R

1681-06-28

Boone, Rijcke (wedr v. Janneken Maldegem); Marinis Jansen Italiaen; Jan Jacobse Smith

Biscop, Pieter (schepen) voor Jacob v. Hoorn (burgemeester)

Zaamslag: op 'sheren vrone': huis, schuur en erf

 

186V

1681-09-06

Wouters, Nicolaes (won. Axel)

Bij Lieven, Livinus (laat over aan zijn zwager Jan le Gra)

Axel: Rechtestraat: huis en erf gen. "de Rode Leeuw"

187V (2x)

187V

1681-09-13

Crop, Carel; Cornelis van Swanen (diakenen)

Jansen, Adriaen

Axel: over de Stadsboombrug: huis en erf

 

187R

1681-09-15

Andriessen, Daniel (notaris en procureur) 

Schoore, Ferdinande van

Zuiddorpe: tegenover de kerk: huis

Aangekomen v. Chaerlo Mattele

188R

1681-09-20

Rijcke, Sander de

Isack, Jan

Stoppeldijk: huis en schuur op cijnsgrond v. jhr Charvagal x juffr. v.d. Burght

 

189V

1681-09-20

Schoore, Ferdinande van (voor jhr Josephus Charvalgal (x Anna Fransoeijse v.d. Burght)

Rijcke, Sander de

Stoppeldijk: huis, schuur, boomgaard en 400R cijnsgrond

 

190V

1681-10-04

Ellaert, de erfgen. v. Francois (x Maijken Wouters (†)

Domijs, Huijbrecht

Axel, bij: 4G268R

Erfgen.: Marines Ellaert; Lauwerijntie van Steenberge; Francois Ellaert; Carel Crop als voogden v.d. wezen v. Denijs v.d. Walle (x Maijken Ellaert)

190R

1681-10-04

Zie 190V

Domijs, Huijbrecht

Butpolder: 8G159R

Erfgen. zie 190V

191V

1681-10-04

Zie 190V

Bentle, Wouter

Axel: een schuur

Erfgen. zie 190V

192V

1681-10-04

Zie 190V

Joossen, Hubrecht Adriaen

Grote Noordpolder: 8G46R

Erfgen. zie 190V

193V

1681-10-04

Zie 190V

Ellaert, Marinis

Butpolder: 12G11R

Erfgen.zie 190V

193R

1681-10-04

Zie 190V

Snijders, Pieter

Noordpolder: 4G104R

Erfgen. zie 190V

194R

1681-10-13

Claus, Jacomina (wed. v. Paulus Stafmaecker, predikant te Kieldrecht)

Schoore, Ferdinande van

Noordpolder: 5G172R

geass. met Joannis Claus

195V

1681-10-18

Vincke, Dina (wed. v. Jan Lammens, griffier)

Smeurs, Jacob

Axel: een Paijement- en huisbrief tot laste v. Jacob Schaepmeester (huis en erf waar hij woont)

geass. met Daniel Andriessen

195R

1681-10-22

Bois, Lowijs de (notaris) voor zijn vader Petrus de Bois (predikant te Aardenburg)

Claus, Johannes

Axel: aan de Markt: huis en erf

 

196R

1681-11-01

Andriessen, Daniel q.q.

Fremij, Joan (luitenant te Breda) en Janneken de (wed. v. Jan de Vos, won. Veere)

Stoppeldijk: in de dijkagie: de helft v.d. halven 3e kavel v. 37 ½ G

 

197V

1681-11-01

Andriessen, Daniel (voor Joan de Fremij (luitenant)

Mailjaert, Egidius (raad te Middelburg)

Stoppeldijk: de helft in de helft v.d. 3e kavel v. 37½ G

 

197R

1681-11-01

Zie 197V

Zie 197V

Stoppeldijk: de helft in de helft v.d. 3e kavel v. 37½ G

 

198V

1681-12-29

Cloosterman, Adriaen (schepen) q.q.

Schuijlinck, Sara Gijsbrechtse van (bij overneminge v. Jannis de Boo)

Zaamslag: op 'sheren vroone': huis

 

198R

1682-01-02

Leeman, Jan (zoon v. Michiel †) voor de helft; Cornelis v. Swaen en Carel Crop (diakenen) voor de andere helft

Gilde, Cornelis 't (bij overneminge v. Joris Verstraten)

Axel: Rechtestraat: huis

 

199V

1682-01-17

Steenbergen, Laureijntie van (wed. Marines Crop)

Tevel, Marines

Axel: hof en erf tot de gevel v.d. schuur van het wagenhuis

 

199R

1682-03-02

Beoostenblijbenoorden, de dijkgraaf en gezworenen van

Crauwelaer, Jan de (burgemeester); Pieter Buscop (schepen)

Brieven

Jacob Claijsen Haijman (†) was penningmeester v. Beoostenblijbenoorden

200V

1682-04-10

Marose, Daniel (wedr v. Fransoijse Huijsens, dr. v. Joos Cornelis Huijsens)

Staels, Janneken (wed. v. Hans Willem Croppenbergh); haar eigen zoon Jacob de Smit

Axel: omtrent de Landpoort: huis en erf

 

201V

1682-04-11

Swaemen, Cornelis van

Eeckman, Pieter Claeysen

Axel: huis en erf

 

201V

1682-04-11

Swaemen, Cornelis van (oom v.d. 5 nagelaten kinderen v. Catharina Lammens x Adolph Alvarez)

Bentle, Mr. Abraham

Axel: Rechtestraat: een schone, welbeplante hof enz.

 

201R

1682-04-11

Lievens, Jacques (x Francijntie Versnouwe, wed. v. Michiel Albereghts)

Albereghts, Andries; Lieven van Ackeren (x Laurence Alberechts)

Austrijssenpolder: 5G150R

 

202V

1682-04-18

Swaem, Cornelis van

Blanckaert, Sigismundus (schepen en thesaurier van Hulst)

Axel: huis, erf en een hof

Nagelaten door Catharina Lammens (wed. v. Adolpf Alvarez)

203V

1682-04-25

Stael, Janneken (wed. v. Hans Willem Croppenbergh); Pieter Croppenbergh (schepen); de kinderen v. Catharina Croppenbergh (†)

Clercq, Joos de

Axel: Noordstraat: huis, erf, stal enz. vanouds gen. "de Herberge vant Vergulde Vlies"

 

203R

1682-05-30

Wijtinck, Livinis (griffier te Neusen) q.q.

Jansen de oude, Jannis

Axel: huis en erf

 

204R

1682-06-08

Ferleman, Jan (voor Alexander Theodorus de Mourignault)

Maurignault, jhr Joan de

Zaamslag: 8e kavel: 19G85R

 

205V

1682-06-16

Crauwelaer, Johan de (oud burgemeester)

Snijders, Pieter

Butpolder: 4G met de vruchten

 

205R

1682-06-17

Eijckelen, Jan van (hovenier) voor Mr. Joan van der Perre als vader en voogd van zijn minderj. kinderen bij Susanna v.d. Beecke (erfgen. v. Jacob Claijssen Haijman)

Rosebeke, Adriaen van; Samuel de Vos (kind, kindskind en erfgen. v. Elisabeth Adriaense, wed. v. Abraham v. Rosebeke)

Zaamslag: 31e kavel: 12G61R

 

206V

1682-06-24

Visscher, Jacob de

Konincx, Anna de (wed. v. Cornelis van Loo)

Axel: de hoek v.d. Markt aan de 'Stadtsleuyte': huis en erf

Koper geass. met Cornelis van Loo (zoon)

206R

1682-06-27

Boogaert, Pieter (won. Zuiddorpe) voor Pieter Theijsbaert x Anna Claps

Maertens, Gillis

Beoostenblijbezuiden: 5½ G

 

207V

1682-07-04

Diakonie v. Zaamslag

Slock, Isack

Zaamslag: op 'sheeren vroone': huis

Anthony Cornelis is daar †

207V

1682-07-04

Zie boven

Beerentsen, Jooris

Zaamslag: op 'sheeren vroone': huis en schuurtje

Janneke Boos is daar †

207R

1682-07-16

Cranendonck, Jasper Aertsen † (x Jacomintie Sanders), won. in de Egelantier

Burs, Mercus; Geertruijt Provo

Eglantier: Vruchten te velde: 11G tarwe, 3G wintergerst, 10G rogge, 10G boekwijt, 3 ½ G haver, 3G grauwe erwten. De Paarden: 4 werkpaarden (2 bruine en 2 zwarte, 3 ruinen en 1 merrie), 1 veulen (2 jaar), 1 veulen (1 jaar), 7 rode melkkoeien, 1 rund, 3 kalveren, 2 varkens, 25 hoenderen. Bouwgereedschap: 3 wagens, 2 ploegen, 1 eg, alle paardengerei, 6 zakken rogge. Op hof: een visserij met hout, 'mistaert', als anders. In de kamer: 1 bed met een deken en een kussen, 1 kastje, 1 kist, 1 'rebbancke', 1 'keeren', 21 schotels, 4 tonnekens, 3 spinnenwielen, 1 tang, 1 rooster, 1 lepelbord met lepels, 2 stoelen, 2 bankjes, 1 ketel, 1 ijzeren pot, nog 2 ketels, 1 wafelijzer, 1 witte bierkan, 1 koperen bedpan, 1 spiegel, 1 lessenaar, nog wat potten en schoteltjes. In de keuken: 2 bedden met toebehoren, 1 bank, 8 stoelen, 1 kast, 2 pistolen, 1 karbijn, 20 schotels, 1 melkton, 4 hammen, 1 bakspek aan de balk, 1 ketel, wat potten en pannen, 1 kistje met allerhande gereedschap. In de vloer: 2 melkemmers. Op de trap: 2 spanen, 1 zak, 2 vorken. Op de zolder: nog 12 zakken rogge, 2 'trijsels', 2 'keerens', 2 'wans', 1 maat, 22 zakken, ca 7 zakken haver en "voort allerhande rommelinge", 1 zeil. Voor de deur: 2 ijzeren potten en voor 'der crogh'verscheidene rommelinge 'soo op 't hof als in de schuur'

Inventaris

208R

1682-07-16

Sanders, Jacomijntie (wed. v. Jasper Aertsen Cranendonck)

Burs, Mercus; Geertruijt Provo (wed. v. Jan Pieterse Grauwekouse)

Eglantier: Alle goederen genoemd hiervoor (207R)

Wegens schulden en achterstallige pacht

209V

1682-07-18

Haeck de jonge, Lieven (voor zijn moeder Susanna Spruijt wed. v. schepen Cornelis Haeck)

Reus, Joos de

Zouterspui: huis

``

209R

1682-08-01

Velde, Dirck van de (x Aeghie Arduijns, wed. v. Passchier Piersen)

Ackeren, Jonas van

Zaamslag: op 'sheren vroone': huis en erf

 

210V

1682-08-29

Betaem, Maria (wed. v. Sander Comato)

Vlieger, Jacob de

Stoppeldijk: 9e kavel: huis staande op grond v. Jacob de Vlieger

 

210R

1682-08-29

Gijsel, Jacob

Veerdegem, Andries van

Axel: erf

 

210R

1682-10-29

Bentle, Mr. Abraham; Jan de Pree (diakenen te Axel)

Schaepmeester, Boudewijn

Axel: Koestraat: huis en erf

 

211V

1682-10-30

Andriessen, Daniel (procureur) q.q.

Fremij, Joan en Janneken de

Stoppeldijk: 3e kavel: ¼ van 37 ½ G

 

211R

1682-10-30

Zie 211V

Mailljaert, Egidius (raad te Middelburg)

Stoppeldijk: 3e kavel

 

212V

1682-10-30

Zie 211V

Maillaert, Egidius

Stoppeldijk: 3e kavel

 

213V

1682-11-04

Claus, de erven v. Jannis (burgemeester)

Lammens, Adriaen

Beoostenblijbenoorden: 21e en 22e kavel: 24G220R 'de blick'en volgerlanden

Erfgen. o.a. de minderj. wezen: Johanna en Levina Claus

213R

1682-11-09

Zie 213V

Claus, Jannis; Charles Rassaerts

Beoostenblijbenoorden: 21e en 22e kavel: 57G178R

Erfgen.: Jannis Claus; Maria Claus (x Pieter Vincke); Jacomina Claus; Josina Claus (x Rogier Alfonce de jonge); Levinis Claus

214V

1682-12-12

Vijncke, Pieter (won. Axel)

Dijck, Mr. Martin van (griffier van Axel en Axelambacht)

Axel: aan de Markt: huis en erf

 

214R

1682-12-12

Alfonce de jonge, Rogier; Levines Claus (voogden v.d. wezen v. Jacomina Claus x Paulus Stafmaecker)

Crauwelaer, Jan de (burgemeester)

Kleine Noordpolder: 3G150R

 

215R

1682-12-24

Croppenberg de jonge, Pieter (voor Anthony Lievense Schuijtvlot)

Noutsen, Adriaen

Zaamslag: op 'sheren vrone': huis en schuur gen. 'den Roscam"

 

216V

1683-01-11

Hoelant, Jan; Jan de Pree (diakenen v.d. armen te Axel)

Cherlee, Philippus

Axel: in de Verloren Hoek: hof en erf

Aangekomen v. Gillis van de Voorde (†)

216R

1683-01-23

Bij Lieven, Lieven

Casse, Vintje

Axel: een huis

 

217V

1683-01-23

Nonnius, Pieter

Becuy, Severijn

Axel: huis en erf

 

217V

1683-01-23

Casse, Vintje

Meertens, Claes

Axel: huis en erf

 

217R

1683-01-23

Zie 217V

Adriaensen, Andries; Joannes de Pree

Axel: Kerkstraat: schuur

 

218R

1683-02-08

Claus, Levinus (procureur)

Bij Lieven, Lievinus

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

 

219V

1683-02-08

Zie 218R

Dijck, Martin van (griffier) en Joos de Clerck (ieder voor de helft)

Axel: een schuur

 

219R

1683-02-08

Zie 218R

Crauwelaer, Johan de; Adriaen Lammens (ieder voor de helft) bij overlatinge aan Merten Cornelisse Dicxhoorn

Kleine Noordpolder: 3G150R

 

220V

1683-02-08

Zie 218R

Bentle, Wouter

Grote Noordpolder: 5G287R

 

220R

1683-02-08

Zie 218r

Schoore, Ferdenande van

Grote Noordpolder: 3G142R

 

221V

1683-02-08

Claus, Levinus (procureur)

Coucx, Abram (koopman te Middelburg)

Zie 218R t/m 220R

 

221R

1683-02-08

Claus, de erfgen. v. Joannes (burgemeester)

Bij Lieven, Lieven

Axel: een schone welbeplante boomgaard

Erfgen. zie 213V en 213R

222V

1683-02-27

Anhalt, Hendrick; Jacob Loreyn (x Magdalena Annalt); Janneken Annalts kinderen bij Jasper Anteunissen; de kinderen van Jan Annalt; Joos Annalt de zoon v. Koert Annalt mede over hemzelf en als voogd v. zijn zusters kind bij Simon Terckens ter eenre zijde; Simon Calis voor hemzelf en voor Marij Calis en Tanneken Crops wed. v. Melchior Calis, over Abram Calis ter andere zijde thans erfgen. v. Mels Calis de jonge (zoon v. Mels Calis de oude x Jacomijntje Annalt)

Loo, Cornelis van

Axel: aan de Markt: huis en erf

 

223V

1683-03-03

Meertens, Nicolaes

Niemant, Jochem

Axel: huis en erf

Bewoond door Vijntie Kasse

223V

1683-03-08

Vlieger, Jacob de

Rijcke, Joos de

Stoppeldijk: 9e kavel: huis met 60R

 

223R

1683-03-13

Ens, Cornelis van (schepen van stad en ambacht Neusen)

Maertens, Niclaeijs

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

224V

1683-03-20

Vincke, Dina (wed. van Jan Lammens), geass. met Adriaen Lammens

Bij Lieven, Lieven

Grote Noordpolder: 1G271R

 

224R

1683-03-27

Claus, Jan

Snijders, Pieter

Grote Noordpolder: 2G150R zaailand

 

225V

1683-04-03

Ackeren, Adriaen van

Haeck, de wed. van schepen Cornelis; Pieter Abast

Zaamslag: tussen het Dorpsplein en de molen: huis en brouwerij

 

225R

1683-04-10

Claus, Jan

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Beoostenblijbenoorden: 21e en 22e kavel: 9G59R zaailand

 

226V

1683-04-10

Wulfrans, Thomas (schepen) q.q.

Italiaen, Marines Jansen

Zaamslag: op 'sheeren vroone': huis en erf

Aangekomen van Jan de Boo

226R

1683-04-24

Vijncke, Pieter

Haeck, Jan

Zouterspui: huis, schuurtje en winkelgereedschap

 

227V

1683-04-24

Reus, Aert de; Pieter Verstrate (voogden v.d. wezen v. Jacob de Reus †)

Weel, Jan Leendertsen van der

Zouterspui: huis, schuur, smidse met gereedschap

Nagelaten door Jacob Jansen Reus

227R

1683-05-01

Cooninck, Anna de (wed. v. Cornelis van Loo)

Veerdegem, Levinis

Axel: Koestraat: huis en erf

 

228V

1683-05-21

Crauwelaer, Jan de (burgemeester)

Hoorn, Jacob van (oud burgemeester v. Vlissingen, bewindhebber V.O.C.)

Oude Eglantier en Noord Butpolder: recht v.e. gedeelte van tienden enz.

 

228R

1683-08-06

Vos, Samuel de (voor hemzelf en voor zijn oom Adriaen van Roosebeecke)

Kelle, Marines en Cornelis

Zaamslag : 3e kavel

 

229R

1683-08-14

Croppenbergh, Severeijn (vendumeester)

Piton, Jan (won. Axel)

Axel: huis en erf

Was van Susanna Schaepmeester te Axel

230R

1683-08-23

Haeck, Jacob (deurwaarder Middelburg) q.q.

Schoore, Ferdinande van

Austrijssenpolder: 127G

Gebruiker: Lucas Willemsen

230R

1683-09-06

Schoore, Ferdinande van (voor Willem Veth te Middelburg)

Roosbeecke, Adriaen van (koopman te Amsterdam)

Beoostenblijbenoorden: 13e en 14e kavel: 16G207R enz.

 

231R

1683-09-11

Schoore, Ferdinande van q.q.

Middelhuyssen, Joan van (doctor in de medicijnen te Bergen op Zoom)(x Catharina Noydens dr v. Matthijs † x Magdalena van Dijck)

Stoppeldijkveer: huis en werf

Toegekomen bij koop van Jan Coene

232V

1683-10-07

Mestdagh, Janneken (wed. v. Jacob Slabbaert)

Lammens, Adriaen (burgemeester)

'een roo grimmiele koeije out ses jaer met een swart veerskalf (kalf van de roo koeije)' en al haar molenaarsgoederen en huis enz.

Wegens schulden

232R

1683-10-07

Mestdagh, Janneken (wed. v. Jacob Slabbaert)

Volkaert, Jan

'een roode koeije met een wit hooft' van ca 7 jaar

 

232R

1683-10-16

Biscob, Pieter (schepen) (over mevrouw Elsdijck); Abram Jacobse en vervangende Nicasius Arnalsteen (als voogden v.d. wezen v. Jan v.d. Weerde)

Hollander, Cornelis Pieters den; Marines Kelle

Zaamslag: op 'sheren vroone': huis en erf

 

233V

1683-10-23

Bois, Egidius du

Valck, Michiel de; Jacob de Vlieger

Stoppeldijk: 25G

Gebruiker: Jan Apers

234V

1683-10-23

Schoore, Ferdinande van q.q.

Serrarens, Bertolomeus

Stoppeldijkveer: huis, schuur, werf en hof

Was van Jan Coene

235V

1683-11-06

Bij Lieven, Lieven

Spellier, Adriaen

Axel: huis en erf

Akte is doorgestreept

235R

1683-12-11

Visschers, Dina (wed. v. Jan Sanders),  geass. met Joris Sanders

Jansen, Teunis

Axel: de Verloren hoek: huis

 

235R

1683-11-20

Cloosterman, Adriaen (schepen) q.q.

Jacobse, Jeremias

Otene (Noten): sheeren vroone: huis

 

236V

1683-12-11

Roo, Geert de (voogd v.d. wezen v. Vijne Casse)

Jannis, Jans

Axel: aan de Markt: huis en erf

 

236R

1684-01-08

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Biscop, Pieter (schepen)

Axel: hof

 

236R

1683-12-10

Burgemeester en schepenen van Axel

Gillisse, Jan (burger v. Axel)

Axel: stuk land langs de vaart

 

237V

1684-02-26

Gijsel, Jacob

Wadde van Roon, Claes; Ingel de Beer

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

237V

1684-02-12

Vergrouwen, Jan Nicolaes

Arnalsteijn, Nicasius

Stoppeldijk: 16e kavel: 3G235R

 

237R

1684-03-18

Vercruisen, Pieter (landman won. Zaamslag)

Roosbeeke, Adriaen van; Samuel de Vos

Zaamslag: 10e kavel: 2/5 deel in de schuur gemeen met Gilles van Roosbeeke

 

238V

1684-03-18

Vos, Samuel de

Roosbeecke, Adriaen van

Zaamslag : 40e kavel : 15G115R met de 2/5e in de schuur

Gebruiker: Pieter Verkruisen

239R

1684-03-11

Kere, Adriaen van de

Koff, Mr. Willem

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

240V

1684-04-17

Proniet, Johannis

Drabbe, Jacobus

Zaamslag: op 'sheren vroone': huis

 

241V

1684-04-22

Andriessen, Daniel (voor Mr. de Jonge heer v. Oosterland)

Steengragt, Joan

Zevenaar: hofstede, huis en schuur en 65G; Koegors: 25G204R; Beoostenblij: 23G enz.

Baanders: in de Zevenaar Frans de Poorter; in de Koegors Merten Cornelissen; in Beoostenblij: gebruiker Pieter Crauwelaer

241R

1684-05-01

Haeck, Jacob (deurwaarder te Middelburg)

Bentle, Wouter

Zaamslagpolder:  21e en 39e kavel: 42G

Pachter: Carel Baertman

242V

1684-04-29

Nisse, Mr. Davidt van der (heer van der Nisse)

Branden, Johannis Petrus van den (heer van Cleverskercke); Johan de Crauwelaer (burgemeester)

Bezuiden het kanaal van Axel gen. 'de Verckensput': ieder 1/3e in de schorren en aanwassen

 

242R

1684-05-06

Neuijte, Dingenis (x Lauwerintie van Steenberge)

Rijcke, Benjamin de

Axel: achter 't stadhuis: huis en erf

 

243V

1684-05-06

Ellaert, Francois en Marinis enz. (erfgen. v. Marinus Ellaert d'oude)

Alfonse de jonge, Rogier

Axel: aan de Markt bij de Stadsboombrug: brouwerij

 

243R

1684-05-13

Nath, Adriaentje van der

Uitenbrouck, Maria

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

244V

1684-05-24

Roo, Geert de

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Al zijn huisraad, beddenkussen, dekens,stoelen etc. te weten: 3 bedden met toebehoren, 2 kasten, stoelen en banken, een bruin merriepaard 7 jaar gen. 'Nelle'

Wegens achterstallige huur

244V

1684-05-13

Neuijts, Dignis (x Laurintje v. Steenbergen)

Gillis, Jan

Axel: achter 't stadhuis: huis en erf

 

244R

1684-06-10

Bockel, Johan Antonij; Jacob de Vlieger  (gezworene van de polder van Stoppeldijk) enz.

Donquen, Jean Francisco  (koopman te Antwerpen)

Campen: landen met hofstede en 24G enz.

Gebruiker: Joos Krieckaert

245R

1684-06-30

Roosbeecke, de erfgen. van Gillis

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Visserspolder: 5G

 

246R

1684-08-01

Caluwe, Cornelis de (x Anna Breijaert)

Beertraet, Gilles

Beoostenblijbezuiden: 500R

 

246R

1684-07-01

Klinckspooren, Pieter (won. Zaamslag)

Stouthamer, Passchier

Zaamslag: Huis

 

247V

1684-08-01

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Swaenen, Cornelis van

Axel: schuur

 

247R

1684-08-12

Berge, Pieter van den

Wasteels, David (als voogd v.d. wees gen. David de Rechter, zoon v. Michiel † x Cataline Wasteels)

'een ruijn peerdt, een bruijn merrijpeerdt; een rooblaue koe; een veerse; een roo koe

 

247R

1684-08-26

Biscop, Pieter (schepen) (voor Magdalena van Overschie wed. v. jhr Wolfert v. Borselen (baljuw der drie steden en ambachten v. Axel, Neusen en Biervliet)

Claus, Levinus (voor Mr. Adriaen Sem, raad-pensionaris te Bergen op Zoom)

Axel : aan de Markt: huis en erf (en een hofken gelegen tot Neusen)

 

248R

1684-09-08

Kappit, Cornelis (armmeester van Stoppeldijk) q.q.

Gelder, Leunis van (voor Jacques de Quijck)

Stoppeldijk: de helft van een huis

Nagelaten door Ariaen Jansz van Houte

249V

1684-09-30

Schoore, Ferdinande van

Snijders, Pieter

Grote Noordpolder: 8G271R

 

250V

1684-10-07

Born fil Jans, Pieter

Tijsbaert fil Jaecques, Jan (voor zijn moeder Janneken Dijckers)

Beoostenblijbezuiden: 2 partijen land verdeeld met Joos Kalle fil Cornelis

 

250R

1684-10-14

Becuij, Sevrijn

Wesepoel, Jan

Axel: Weststraat: huis en erf

 

251V

1684-10-25

Haeck, Jacob (deurwaarder te Middelburg) q.q.

Alteren, Geertruijt van (vrouwe van Waerden)

Zaamslag: 27e kavel: huis, schuur, plantsoen met 12G52R

Aangekomen van Adriaen Coman (dijkschout). Gebruiker: Pieter Fonteijne

251R

1684-10-21

Nonnius, de erfgen. van Joris

Doot, Pieter de

Axel: over de Stadsboombrug: huis en erf

Kinderen en erfgen.: Claes en Pieter Nonnius; Marcus Janszn (x Marij Nonnius )

252V

1684-10-21

Volckaerts, Jan

Adriaens, Jan (schipper in 't grote Veer alhier)

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

253V

1684-10-24

Decker, Adriaen (rentmeester v.d. grafelijke en geestelijke goederen tot Neusen); Mr. Galenus Decker (broer) als erfgen. v. Paulus Geleijnsen Decker (hun vader)

Buscop, Enoch (predikant te Neusen, zwager) x Quirina Deckers

Zaamslagpolder: hofstede met huis, schuur en plantagie gen. 'het Windgat'en 48G61R en ¼e in de visserij

 

254V

1684-10-24

Decker, de erfgen. van Paulus Gelijnsen

Decker, Adriaen (rentmeester)

Aandijke: hofstede, huis, schuur, plantagie en 67G170½R

Erfgen.: Adriaen, Galenus en Quirina Jacoba Decker (x Enoch Buscop)

254R

1684-11-18

Zie 254V

Lammens, Adriaen (voor Isaacq en Johan van Perre)

Zaamslagpolder: 37G90R; Kappellepolder: 10G90R

Zie 254V

255V

1684-10-19

Decker, Adriaen (als executeur)

Carre, Abraham

Een rentebrief

 

256V

1684-12-02

Andriessen, Daniel (voor Maria Uijttenbroeke (te Middelburg)

Pon. Joos du (won. Axel)

Axel : aan de Markt in het begin van de Noordstraat: huisje en erf

Moeder van verkoopster: Adriaentje van der Nath

256R

1684-12-30

Klerck, Joos de

Bij Lieven, Lieven

Axel: helft v.e. pannenschuur met de 'musput'

 

257V

1685-02-02

Osdorp, Maria van (wed. van de griffier van Dijck), geass. met Pieter Croppenberg de jonge

Pree, Jan de; Philips Serle

Axel: pannenschuur

 

257R

1685-02-10

Jonge, Pieter de (schepen) curator

Saman, Fransoijs

Zaamslag: op 'sheeren vroone': huis en schuur gen.'de Croone'

de insolvente boedel v. Roel Jansen

258V

1685-02-10

Dabt, Maria (wed. v. Marinis Jansen Iteljaen)

Italiaen, Jan

Zaamslag: op 'sheeren vroone': huis met achterhuis

 

258R

1685-02-17

Croppenbergh de jonge, Pieter (notaris en procureur) (x Maria Maquelin); Pieter Croppenbergh d'oude (schepen)

Lammens, Adriaen (burgemeester)  voor Maria Gijselinck (won. Vlissingen)

Kappellepolder: hofstede, boomgaarden en 74G en

Pachter: Jan Wesepoel

259R

1685-03-26

Bois, Louijs du (schepen en curator)

Spiesens, Matthijs

Overslag: huis en erf

de boedel van Louijs Gillis

260R

1685-04-07

Klerck, Joos de

Dhonsback, Joos

Axel: huis en erf gen. "het Gulden Vlies"

 

260R

1685-04-06

Croppenbergh, Severeijn (voor Jacob Winckeman x Susanna Thybaut †, dochter v. Henderick † x Isabelle Porrenaer)

Jonge, Cornelis de (heer van Oosterland)

Stoppeldijk: 11e kavel: 75G

Gebruiker: Jacob de Vlieger

262V

1685-04-06

Zie 260R

Wijgans, Willem

Stoppeldijk: hofstede met alle huizen, schuren, plantsoenen, bomen, wei- en zaailanden enz. 195G, recht van jacht

Pachter: Jacob de Vlieger

263R

1685-04-07

Claus, Jannes, en Charles Rassaert (voogden)

Bentle, Wouter

Grote Noordpolder : 2G139R weiland

voogden van Johanna en Livina Claus (de wezen v. Johannes Claus x Livina Rassert †)

264V

1685-04-07

Serrarens, Bartel; Cornelis Kappit (armmeesters Stoppeldijk)

Grevel, Pieter

Stoppeldijk: De Drie Gezusters: huis en erf

 

264R

1685-04-21

Bastinck, Quirijn; Cornelis den Hollander (medeerfgen. v. Jacob Marinissen Bastinck)

Perre, Pieter van de

Zaamslag: op '' sheeren vroone': huis en schuurtje

 

265V

1685-05-02

Andriessen, Daniel (voor Matthijs Spiessens)

Ferdinande, Carel

Overslag: huis gen. "de drij Koningen"

 

265R

1685-05-03

Adriaensen, Andries

Bogaerts, Maria (laatst wed. v. Pieter Bequ)

Visserspolder: 9G210R zaailand met de vruchten daarop staande

 

266V

1685-05

Lammens, Adriaen (burgemeester) ; Jacob Hermans (als executeurs)

Bois, Louijs de

Axel: huis en erf gen. "de Pijnappel"

Bij testament v. Josijntje Vincke (wed. v. Jan Ruijssentvelt)

266R

1685-05-11

Calle fil Anthonis, Jan (won. Stekene land van Waas); Jacques Talboom (voogden v.d. wezen v. Cornelia Brejaerts, † 1684 x Cornelis Calle, † 1685 op St. Andries)

Jasperszn, Willem

St. Andries: behuisde hofstede; land in Beoostenblijbezuiden; paarden, koeien, meubilair, 'besaijtheijt'

Nagelaten schulden: Willem Jaspersz betaald de schulden op de "Zeeuschen bodem" en houdt de hofstede etc. in erfpacht. Jacques Talboom (schoonvader) belooft de wezen te onderhouden.  Grootmoeder: Margrieta dHancx

267R

1685-05-19

Claus, Jan (voor Charles Rassaert),  enz.

Wesepoel, Jan

Grote Noordpolder : 9G49R zaailand

 

268V

1685-06-01

Adriaensen, Jan (voor Balthasar Knudden te Antwerpen)

Adriaens, Jan (schipper won. in de polder v. Stoppeldijk Hulsterambacht)

Stoppeldijk: huis met hoeve, stallingen, gronden en toebehoren aan de Zeedijk rechtover de 1e kavel 'geseyt "den Haen"

Huurder: Francois de Klercq

269V

1687-06

Neve, Jan (x Jacomijntje Coolsen)

 

Akte doorgestreept

Jacomijntje en Pieter Coolsen (vervangende Jacob de Vlieger )

269V

1685-07-03

Peckius, Mr. Hendrick (executeur)

Kelle, Marinus en Cornelis; Cornelis dHollander

Zaamslag: 27e kavel: 16G met de timmer en plantagie

Akte doorgestreept

269R

1685-07-10

Dijcke, Leendert Jacobsz van; Willem van Belle; Jannis Proniet (dijkschepenen te Zaamslag)

Ferleman, Johan (luitenant v.e. compagnie infanterie)

Zaamslag : 21e kavel : 95G met de timmer, gebouw en plantagie; 28e kavel: 37G150R

Gebruiker: Susanna Spruijt

270R

1685-07-16

Bock, Lauwereijns de

Verloose, Jan

Beoostenblijbezuiden: 7G

 

270R

1685-07-16

Bois, Louijs de (schepen en curator)

Spiesens, Mathijs; Karel Ferdinande

Overslag: paybrief op het huis v. Louijs de Gilles

de insolvente boedel v. Louijs de Gilles

271V

1685-08-10

Beecque, Marinus le (deurwaarder)

Lammens, Adriaen

Hofstede en landen

Was van de erfgen. v. Dina Vincke

271V

1685-09-01

Carnagal, jhr Josephus de

Burcht, Isabella van der (wed. v. de advocaat van der Steene)

Stoppeldijk omtrent Campen: 1/3e in 1G en enige roeden tienden

 

271R

1685-09-01

Bij Lieven, Lieven

Snijders, Pieter

Grote Noordpolder: 3G150R

 

272V

1685-09-01

Symonsen, Cornelis

Mesires, Jacob (won. Goes) (voor Catharina Rassaert, wed. v. Isacq de Ridder)

'jonck dryjaerich ruijnpaert en een blaeue koe'

Wegens landpacht

272V

1685-09-29

Vroom, Josias (voor Samuel de Vos en Adriaen v. Roosbeecke)

Smallegange, Huijbrecht

Beoostenblijbenoorden: 8e kavel: 9G275R

Gebruiker: de wed. v. Robbert la Mair

273V

1685-11-03

Osdorp, Maria wed. v. Mr. Martin van Dijk (griffier)

Tevel, Marinus (comijs en licentimeester)

Axel: huis en erf

 

273R

1685-12-29

Valck, Adriaen (landman won. Stoppeldijk)

Dobbelaer, Adriaen

Stoppeldijk: 45R

 

274V

1686-02-16

Lammens, Adriaen (burgemeester)  executeur

Lammens, Adriaen

Aandijke: 8G en hofstede

de nagelaten boedel v. Josina Vincke † (wed. v. Jan Ruijssentvelt)

274R

1686-02-18

Buscop, Pieter (schepen, als voogd over Maijken, Francois en Marinis Ellaert de jonge); Jac. De Klercq (x Tanneken Ellaerts). Allen erfgen. v. Marinis Ellaert d'oude

Bij Lieven, Lieven

Butpolder: 12G11R

Aangekomen bij koop uit de boedel v. Maijken Wouters (wed. v. Francois Ellaert d'oude)

275V

1686-03-02

Niemand, Jochem

Plasse, Gillis van der

Axel : Noordstraat : huis en erf

 

275R

1686-03-09

Baertman, Carel

Belle, Willem van

Zaamslagpolder: 7e kavel: 8G62R

 

276V

1686-03-16

Kelle, Marinus (x Maria dDhaps wed. v. Marinus Italiaen)

Waesberge, Margriete van (wed. v. Jan Schotte)

Zaamslag: op 'sheren vroone': huis en schuur

 

276R

1686-03-22

Voordamme, Huijbrecht (notaris) voor Adriaen van Roosbeecke (won. Amsterdam)

Pere, Johan van (raad te Vlissingen) ter accept. v. Adriaen Lammens

Zaamslag: 2e kavel: ½ v. 20G200R

 

277V

1686-03-22

Zie 276R

Gijselincx, juffr. Maria (ter accept. v. Adriaen Lammens)

Beoostenblijbenoorden: 18e kavel: ½  in 29G150R

 

277R

1686-03-23

Swamen, Cornelis van

Cherlé, Philippus

Axel: schuur met erf

 

278R

1686-03-23

Lammens, de erven van Johan (griffier) x Dina Vincke

Bij Lieven, Lieven

Oude Eglantier: schone en welbeplante hofstede met timmeragie, plantagie, 83G20R; Butpolder: zaailand

Adriaen Lammens voor Elisabeth Lammens (x Johan Alvarez); Maria Lammens (x Levinus Claus); Dina en Jan Lammens (minderj.)

279R

1686-03-23

Zie 278R

Snijders, Pieter

Grote Noordpolder: 5G293R

 

280R

1686-03-23

Zie 278R

Bentle, Wouter

Grote Noordpolder: 4G229R

 

281R

1686-03-23

Zie 278R

Corenbijter, Adriaen

Axel: 'zeker bemuijerden speelhof'

 

282V

1686-03-23

Zie 278R

Bois, Louijs du (schepen)

Grote Noordpolder : 4G65R

 

283V

1686-03-23

Zie 278R

Swamen, Cornelis van

Axel: Noordstraat: huis, schuur en erf

 

284V

1686-04-13

Scherlé, Philips (deurwaarder)

Dijcke, Leendert Jacobsz van

Zaamslag: huis en schuurtje

Was van Jannis Proniet

284R

1686-04-13

Zie 284V

Zie 284V

Zaamslag: op 'sheeren vroone': hofstede

Was van Jannis Proniet

285V

1686-04-27

Pauw, de erfgen. van Neeltje de (†) (wed. van Jan van Houdenhove)

Passchierssen, Jan

Axel: Noordstraat: huis en erf

Erfgen.: Janneken van Houdenhove (x Dingenis de Munter); de wees van Catilintie van Houdenhove (x Joos Weesepoel); Elisabeth van Houdenhove (x Anthonis de Wael)

285R

1686-05-11

Smalleganghe, Mons. Huijbrecht (voor Willem van Nassau, heer van Oudijck en voor vrouwe Elisabeth van der Nisse)

Nisse, David van der (raad)

Zaamslag: ½ van de hoeve zijnde 37G volprezen land; Clarapolder onder Watervliet: ¼ in ca 30G; Oudemanspolder: ¼ in 12G; Kieldrecht sconinxbodem: 29G volprezen land

 

286V

1686-05-13

Lammens, de erven van Johan Lammens (griffier) (x Dina Vincke)

Marckt, Maria van der (wed. v. Josias de Blockerije (bewindhebber V.O.C.) ter accept. van Mr. Cornelis v.d. Marckt

Aandijke: 4 streeken admodiatietienden

 

287V

1686-05-18

Vijncke, de erven van Dina † (wed. van Johan Lammens (griffier)

Lammens, Adriaen

Kleine Noordpolder: 4G weiland; Grote Noordpolder: 7G42R

Erfgen.: Elisabeth Lammens (x Johan Alvarez); Jan Lammens; Maria Lammens (x Lieven Claus); Dina Lammens (x Bartholomeus Alvarez)

287R

1686-05-18

Es, Andries van

Leijs, Cornelis

Zaamslag: op 'sheren vrone': huis en gevolge

 

288V

1686-05-31

Lammens, Adriaen (oud burgemeester) voor de erfgen. van Dina Vijncke, wed. van de griffier Johan Lammens (zijn broer)

Haeijman, de erven van Jacob Claeijsen (oud-grootvader)

Beoostenblijbenoorden: 6e kavel: 8G44R

zie 287V

288R

1686-05-31

Haeijman, de erven van Jacob Claeijsen (oud-grootvader)

Vijncke, de erven van Dina (wed. van Johan Lammens (griffier) ter accept. van Adriaen Lammens

Beoostenblijbenoorden: 5e kavel: 16G80R

 

289V

1686-06-01

Bij Lieven, Lieven

Pere, Johan van (schepen te Vlissingen) ter accept. van Adriaen lammens

Beoostenblijbenoorden: 97G210R tienden gen. "d'Hille"enz.

 

290V

1686-07-13

Hove, Henricus van

Verbeke, Jan

Austrijssenpolder: huis

 

290V

168607-27

Feijter, Jan de (x de wed. v. Carel Crop)

Noutsen, Jan

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

290R

1686-11-03

Croppenberge, Pieter; Pieter Buscob; Adriaen Lammens (hoofd ingelanden v.d. Visserspolder)

Adriaensen, Andries en zijn zuster Janneken

Visserspolder: verkaveling v.d. dijk

 

291R

1686-10-18

Claus, Jannis; Carlis Rassaert (voogden)

Crauwelaer, Johan de (burgemeester)

Grote Noordpolder: 3G153R zaailand

voogden v.d. onmondige kinderen van Johannes Claus(x Livina Rassaers) gen. Johanna en Levina

292V

1686-10-12

Serrarens, Bartel

Jonge, Jaques de

Stoppeldijkveer: twee huizen (buitendijks)

 

292R

1686-11-09

Swamen, Cornelis van; Jannis Claus (diakenen)

Voorzee de jonge, Jan

Axel: Noordstraat: huis en erf

Verkopers over de nagelaten wezen van Joos Wesepoel voor de helft en Metje Gelderland (wed. van Joos Wesepoel) voor de andere helft

293V

1686-11-12

Eeckman, Pieter Claeijsen

Adriaensen, Jan

'Cromstevenschuyte'

 

293V

1686-11-19

Lammens, Adriaen (burgemeester) voor de erven van zijn broer en schoonzuster (zie 287V)

Bolle, Quirijn q.q.

Beoostenblijbenoorden: 1/3 van 7/8 in de Hilletienden en

 

294V

1686-11-23

Crauwelaer, Herman de (schepen) voor Johan de Marignault, heer v. St. Filipusland

Ferleman, Johan

Zaamslag: 8e kavel: 19G85R enz (samen 41G232R)

 

294R

1686-12-21

Wijtinck, Levinis (voor Gillis Cabellou te Breda)

Dielman, Jan; Wouter Anthonissen

Nieuwe Zevenaar: 2e kavel: 11G85R

 


De pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net