Index op transporten Axelambacht,
oost van de Blije, 1703-1712
(inv.nr. 683) 

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet


- de in dit register genoemde belendingen zijn ook beschikbaar -

 

blz. datum verkoper koper wat en waar bijzonderheden

 

 

 

 

 

 

1R

1703-08-04

Dixhoorn, de erven Cornelis van († in de Oude Zevenaarpolder

Bock, Pieter de

Karnemelkspolder: 8e kavel: 14G200R

 

1R

1703-08-04

Zie boven

Alvares, Guilliaem

Karnemelkspolder: 2G

 

3V

1703-09-01

Munter, Anthonius de

Ramont, Dirck

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

 

4R

1703-09-15

Raes, Abraham (voor de gezusters Huissen,

Lammens, Adriaan (burgemeester)

Vogelschorre: ½ van de tienden

 

5V

1703-10-06

Hasard, Maljaert

Rul, Louis de

Axel: Rechtestraat: huis en erf

 

5V

1703-10-06

Kanje [Canoij], de erven van Willemijntje (x Daniel van de Leije)

Haack, Lieven Cornelissen

Axel: aan de Markt: huis en erf

De rentmr. Van der Poest als ontvanger, verkoopt

5R

1703-10-06

Hollander, Cornelis d'

Weerde, Jan van de

Stoppeldijkveer: huis en erf

 

6V

1703-10-13

Haack, Lieven Cornelissen

Swaaf, Mr. Daniel de

Axel: aan de Markt: huis en erf

Zie 5V

6R

1703-10-13

Joossen fs Huijbregt, Adriaen Pieter

Grimbergen, Jan van

Axel: Kerkstraat: twee huisjes

Voor zijn zusters en broeder

7V

1703-10-20

Ramont, Jacobus (zoon); Jan v. Loo (voogd)

Loo, Jan van

St. Jansfort : 5G4R land

 

7R

1703-10-20

Zie 7V

Janssens, Jan

Zuiddorpe: 200R land aan de Kaaidijk

Erfgen. van Adriaen Ramondt gehuwd met Maria de Maseneer

8V

1703-10-20

Zie 7R

Janssens, Jan

Zuiddorpe: Huis en erf aan de Kaaidijk

 

11V

1703-10-20

Heule, Bartel Jansen (schout, voogd)

Koninck, Jacob de

Zaamslag: Huis en erf

v.d. kinderen van Jan van Lensele

12V

1703-10-27

Haack, Lieven Cornelissen x Maria d'Hapt

Heule de jonge, Bartel

Zaamslag: Huis en erf

Bewoonster is Janneke de Rijke (wed. v. Olivier van Lensele)

12R

1703-11-03

Walle, Joos van de

Steenheule, Gijsbreght

Zaamslag: Huis en erf gen. 'den Gekroonden Osse'

 

12R

1703-12-01

Gilde, Dina 't (x Hendrick van Bronchorst), zij was eerder wed. van Joos Eeckeman

Vassij, Johan de (ontvanger van de Collaterale Successie v.h. Committimus van Zeeland in de kwartieren vanVlaanderen)

Erfenis van haar overleden man Joos Eeckeman

 

13V

1703-12-15

Ellaert, Pieter (won. Vlissingen)

Overdulve, Nicolaes

Axel: aan de Markt: Huis en erf

 

13R

1703-12-15

Belle, Willem van (schepen) curator

Sloover, Dirck

Otene: Huis en schuur

v.d. boedel v. Josintie Gijsbregts, (wed. van Jan Beekaert, eerder wed. van Jan Steenheule)

15V

1703-12-22

Leije, Daniel van der

Bijl, Lieven

Axel: aan de Markt: Schuur

 

16R

1703-12-22

Leije, Daniel van der (wedr v. Willemijntje Kanie)

Bentle, Wouter

Axel: de Verloren Hoek: huis en erf en de brugge

Condities en voorwaarden

18V

1704-01-05

Smit, Livinus de

Schippers, Dirck

Axel: Noordstraat: Huis en schuur

Condities en voorwaarden

19R

1704-02-02

Huijbregts, Willemijntje (wed. van Pieter Hooftman)

Santvliet, Jan (landman in de polder van Zaamslag)

Huijssenpolder: huis en erf (zijnde een smidse)  op de grond van dhr Kattendijke

Condities en voorwaarden. 'ooit door haar man nieulix gestelt…'

19R

1704-02-09

Thijssebaert, Cornelis (x Janna Rissegem, laatst wed. van Guilliaem Maertens)

Ferdinandus, Carel

Varempepolder: 3G50R

 

20R

1704-02-23

Ruijter, Willem de; Abraham Noutsen

Brant, Mighiel (x Adriaantje de Ruijter)

Zaamslag: Huis en erf

Verkopers erfgen. van Hendrick de Ruijter en Cornelia Groenevelt

20R

1704-03-06

Breederode, Mighiel

Verhagen, Jan

Zaamslag: Huis, schuur en erf

 

21V

1704-04-12

Stuardt, Jan

Tellijer, Jacobus

Axel: Noordstraat: Huis en erf

 

21R

1704-04-26

Rombout, Jan

Thijssen, Cornelis

Schapenbout: Huisje en schuur

 

22V

1704-05-03

Graeff, Joos de

Alberts, Roelof

Zaamslagpolder: Huisje met schuur 

Bewoond geweest door Heijndrick Fonteijne

22R

1704-06-22

Matle fs Jans, Anthonij

Colijn, Jan

Nieuw Zuiddorpe, de polder van:  5G100R agter de molen

 

23V

1704-06-08

Geijter, Jaquemintje de (wed. van Jacob Lippens) nu x Isack de Hamer

Hamer, Isack den

Zaamslag: Twee huizen, waarvan een gelegen te Zaamslag

 

23R

1704-06-30

Gilde, Erven Dina 't

Munter, Anthonij de

Axel: Weststraat: Huis en erf

 

25V

1704-08-09

Tippens, Tanneken x Wijnant van Amerongen

Italiaen, Jannis (voorganger en schoolmeester op Zaamslag)

Zaamslag: op sheren vroom: huis en erf

 

26V

1704-08-16

Verberckmoest, Josua

Mattle fs Jan, Anthony

St. Jansfort (omtrent): 'aen den Zeedijck gen. het 'Bijlstuk'in de polder van Zuiddorpe

Verkoper als erfgen. van Jan Verberckmoest (x Margarieta Buijtaert)

26R

1704-10-04

Deijts, Jannis

Brael, Carel

Axel: Weststraat: Huis en erf

 

27R

1704-10-11

Hultaer, juffr. Catharina van (wed. van Mr. Jacques Cortvrient, advocaat)

Cortvrient, Mr. Jaques (advocaat raad van Vlaanderen); Pieternella de Vos (wed. v. Amand Mattelé)

Zuiddorpe: (in de nieuwe 'dijkagie'): land gen. 'de Duijkeldammen'

 

28V

1704-10-11

Zie 27R

Maertens fs Jacq, Guillijam (won. binnen Zuiddorpe)

Zuiddorpe: ½ van een partij land gen. 'De Duijkeldamme'

Zie 27R

29R

1704-10-11

Mattele fs Amand, Anthonij

Aelbregts, Pieter

Nieuw Zuiddorpe (in de nieuwe 'dijkagie'): zaailand omtrent de 'Duijkeldamme'

Zijn ouders: Amand † en Pieternella de Vos

31V

1704-10-18

Marinisse, Adriaen Marinisse (op Zouter Speuije) (x Martijntie de Bie wed. v. Jacob de Bruijne)

Vermeulen, Janneken (wed. van Pieter de Bruijne)

Zaamslag: Huisje

 

31R

1704-10-25

Bentle, Abraham (schepen)

Feijter fs Jan, Lieven

Axel: aan de Markt: Huis en erf

 

32R

1704-12-26

Velde, Guiliaem van de

Feijter, Cornelis de

Butpolder: Hofstedeken, huis, schuur en wagenhuis op 158R land en een 'hein om de misput'

Getekend in de herberg het 'Kofyhuijs'

33R

1705-01-03

Velde, Guiliaem van de

Feijter, Cornelis de

Zie 32 R

 

34V

1705-01-17

Hoff, Mr. Leonard

Hoorn, David van

Zaamslag: Huis, schuur en erf

over de boedel v. Maria van Roost († te Zaamslag), laatst wed. v. Pieter de Brauwer

35V

1705-01-17

Roost, erven Maria van

Faes, Arij

Zaamslag: 'Backerie' 

Zie 34V

35R

1705-02-07

Zoen, de erven van Alberegt van (gareelmaker)

Eeckeman, Jan

Axel: Noordstraat: Huis en erf

Erfgen.: Andries en Janna de Rijke

36V

1705-02-07

Beukele, Anna (wed. v. Jaques Clappe)

Jansens, Jan

Nieuw Zuiddorpe: 2G in het laatst bedijkte gedeelte

Voogd haar zwager Jan Claps

36R

1705-02-07

Claps, Jan (won. in Zuiddorpe)

Jansens, Jan

Zie 36V

 

37R

1705-03-14

Erleij, Cornelis (voogd)

Ellaert, Pieter

Axel: Koestraat: Huis en erf

Voogd v.d. wezen v. Heindrick Gerritsen

38V

1705-03-28

Beuckele, Jacobus (won. in Beoostenblijbezuiden)

Beuckele, Anna (zijn zuster), wed. van Jaq. Claps

Varempepolder: 3G

 

38R

1705-03-28

Bolle, Andries (x Pieternella Gillis, eerder wed. van Maerten van Dicxhoorn (schepen)

Alvarez, Guilliaam (griffier van stad en amb. Neusen)

Zevenaar- en Koegorspolder: Hofstede, wei en zaaigrond

 

39R

1705-04-04

Pauwels, Gillis

Eeckmans, Pieter

Axel: Noordstraat: Huis en erf

 

40V

1705-04-04

Moes, Francois (x Neeltie Nijssen, wed. van Corn. Schaapmeester)

Schepper, Jan de

Axel: Koestraat: Huis en erf

 

41R

1705-03-06

Rijcke, Livina Benjamins de (wed. v. Jan Bastinck)

Haeck, Bartel fs Lievens

Axel: Huis en erf, een wagenmakerswinkel 'mitgaders alle de wagemakersgereetskap'

Getekend in de herberge 'het Gulden Vlies' te Axel

41V

1705-04-07

Munter, Anthonij de

Servaes, Pieter

Axel: Weststraat: Huis en erf

Zie 23R

43R

1705-04-11

Thijsburch, Jan (wedr v. Pieternella van den Brande, zij was eerder wed. v. Carel Bels)

Groene, Jacobus de

Zuiddorpe: Huis en erf gen. 'de Schoole'  

 

44V

1705-04-25

Pauwels, Gillis

Velde, Pieter van de

Axel: Schuur met de 'schelfhouten'

 

44V

1705-04-25

Haek, Lieven Cornelissen; Daniel de Swaeff (diakenen)

Grison, Mighiel

Beoostenblijbenoorden: Huis, schuur en opstallen

 

45R

1705-03-06

Diakonie van Stoppeldijk

Valck, Adriaen de

Stoppeldijkpolder: Huis en stallen

Werd bewoond door Jan de Wael

45V

1705-04-25

Hermans, Janneken (wed. v. Jan Wesepoel)

Schiettekatte, Jan

Axel: Weststraat: Huis en erf en de toegang tot een steenput

Pieter Hermans (broer) assisteert

45R

1705-05-02

Gelder, Anthonij van (diaken v. Stoppeldijk)

Rijke, Mattheeus de

Stoppeldijkpolder: Huis en erf met stal

Uit de boedel van Jan de Wael

46V

1705-05-02

Hof, Mr. Willem (schoolmeester en voorzanger)

Vincke, Andries

Axel: Koestraat: Huis en erf  gen. 'de Oude Schoole'

 

46R

1705-05-09

Hermansen, Jacob (schepen)

Pree, Wouter de

Axel: Noordstraat: Huis en erf

 

47V

1705-05-09

Crauwelaer, Mevr. Margarieta de (wed. v. Philips de Vassy, commandeur )

Hooge, Matheeus d'

Varempepolder: 8G248R

Geass. met Louijs du Bois

47R

1705-05-23

Vos, Jan de (diaken v. Zaamslag)

Graeff, Joos de (won. op Zaamslag)

Zaamslag: Een goed en welgebouwd huis: het hoekhuis in de Weststrate

voor Cornelis van der Driessche †

48R

1705-07-09

Munter, Anthony de

Loo, Adriaen van

Reuzenhoek (Huissenpolder): Huis en erf

Bewoond door Jan Kempe. Getekend te Zaamslag ten huize van Gijsbregt Steenvelde

50V

1705-08-10

De armmeesters v. Stoppeldijke

Teije, Adriaen

Stoppeldijk: Huis, schuur, 'backeete' op grond van Hofkapittel van Kortrijk

 

51R

1705-09-05

Ellaert, Pieter

Abrahamsen, Jan

Axel: Huis en erf

eigendom v. wijlen Hendrick Gerritsen

52V

1705-10-02

Crauwelaer, Mevr. Margrita de (wed. v. Philips de Vassij (majoor en commandeur)

Loo, Jan van

Beoostenblijbenoorden: Zeker '' eijnde zeedijck  strekkende van stats Conrtrascharp tot aen de kreke gen. 'Het Vroegtije'

 

53V

1705-09-26

Diakonie v. Zaamslag

Munter, Anthony de

Reuzenhoek (Huissenpolder): Huis en erf

voor Joos de Reus,  † op de Reuzenhoek. Borg: Matteeus van Nieuwenhuijse

54R

1705-10-10

Campenhout, Cornelis van

Haeck, Lieven Cornelissen; Jan Italiaan

Axel: de Oude Stad in het Molenkwartier: Brouwerij

Voogden v.d. wezen v. Bartholomeus Haeck (x Maetje Pieters): Jan Santvliet en Lieven Cornelissen Haeck

56V

1705-10-29

Marinissen, Jacob

Jansen, Cornelis

Axel: Lange Weststraat: Huis en erf

Bewoonster: Francijntje van de Velde

56R

1705-10-29

Leijs, Cornelis (won. op Zaamslag)

Bois, Louijs du (oud-schepen

Zaamslag: Huis en erf bij de Noortooststrate

 

57V

1705-10-31

Colijn, Printie (laatst wed. v. Joos Pouwels)

Loo, Jn van

Axel: Huis

 

58V

1705-11-07

Debbout, Jan

Dulmen, Heindrick van

Axel: 'bij de Santpoort tegen Statswalle': Huis en erf

 

58R

1705-11-14

Zie 52V

Bentle, Wouter (subst. baljuw)

Verkensput: Schorren

 

59V

1705-11-28

Mattele, Jan; Adriaen Praet

Nagtegaal, Jacob (raadsheer)

Karnemelkspolder: Huis en schuur op 16G Cijnsgrond

de boedel v. Laureijs v. Overloop (†)

60R

1705-11-07

Starre, Jacobus van der (burgemeester); Andries v.d. Poest

Mattle fs Amand, Anthony

Oud Zuiddorpepolder: helft v. 19G150R

de boedel v. Adriaen Decker

60V

1705-12-12

Jansen, Frederik (x Jacomyntie Vercruijse, eerder wed. v. Boudewijn Schaepmeester)

Weijsinger, Christiaen (gareelmaker)

Axel: Noordstraat: Huis en erf

 

62V

1705-12-12

Deckers, Adriaen † (oudburgemeester)

Voorde, Mighiel van de

Zuiddorpepolder: in het noorder gedeelte: 9G225R

 

63V

1705-12-12

Italiaen, Jan (won. binnen Axel)

Hollander, Cornelis d'

Zaamslag: Een 'goet, sterck en welgebaut' huis

 

65V

1705-12-12

Vassij, Johan de (voor zijn moeder Margrieta de Crauwelaer, wed.)

Mattle, Jan; Willem Jasperts

Karnemelkspolder: 51G225R

 

66R

1705-12-08

Diakonie v. Zaamslag

Klerck, Willem de

Zaamslag: 2 huizen en erven

de boedel v. Adriaen Huijbregtsen Zegers(†). Getekend in de herberg 'de Kroon' te Zaamslag

66V

1705-12-29

Daggeler, Jan Casper (chirurgijn majoor) (x Margriet v.d. Berge, erfgen. v. Adriaentie de Witte, haar grootmoeder)

Rombout, Jan

Axel: Huis en erf

 

68V

1706-01-09

Bitter, Cornelis (diaken v. Zaamslag)

Geerards, Pieter

Zaamslag: Huis en erf

de boedel v. Adriaen Huijbrechts Segers (†)

68R

1706-01-16

Vos, Jan de; Sijmon Vertregt (diakenen v. Zaamslag)

Clerck, Willem de

Poekepolder: Huis en erf  'de sluijse van Zaamslag' op de 'cein v.h. gemeene landt'

de boedel v. Tanneken de Beer (†)

69V

1706-01-22

Verbrugge, Jan (voor Jaquemijntie Gijsel wed. v.  Jaq. Stoop)

Neve, Cornelia de (wed.  v. Pieter Verniert)

Varenpepolder: 2G

 

70V

1706-01-20

Snijders, Pieter (voogd v.d.  wezen v. Willem Snijders)

Kock, Joos de

Axel: Rechtestraat: Huis en erf

 

70R

1706-01-23

Bolle, Aernout (voogd v.d. wezen van Nicolaes Maertens x Bedijntie Wijma)

Hoelants fs Dirck, Jan

Axel: Noordstraat: Huis en erf

 

71R

1706-02-06

Leeman, Pieter; Jan de Poorter (voogden  voor de  wezen van Jan Leeman  x  Pieternella Snijders)

Leeman, Pieter

Axel: Huis en erf

 Pieter Leeman is meerderj. zoon van Jan Leeman

72V

1706-02-06

Hase, Johanna de (wed. v. Johan  Rademacher (baljuw); Hermanus van de Putte)

Cocq, Abraham de

Zaamslag, de heerlijkheid van: De helft v.e. hofstede met huizen, schuren enz.

 

73V

1706-02-27

Crauwelaer, mevr. Margarita de (wed. v. Philips de Vassij)

Lammens, Adriaen

Beoostenbenoorden: Hofstede met huis en schuur en 66G160R

Bewoond door Pieter de Ruijter. Verkoopster geass. door haar zoon Johan de Vassij, commies v.d ammunitie v. oorloge en ontvanger etc.

74V

1706-03-06

Walle, Pieter van de (x Maria v. Amerongen wed. van Arij Deugt)

Lemmens, Pieter (geass. met Cornelis Bitter zijn schoonvader)

Zaamslag, binnen de kring: Huis en erf

 

74R

1706-03-13

Thijsebaert, Cornelis  (voor Anna Maria van Rijsegem, wed. v. Anthony Mattle fs. Jan)

Verbrugge, Laureijs

Zuiddorpe: Hofstede met 20G

 

75R

1706-03-13

Heemschot, Catelijntie v. (x Pieter Christiaensen)

Termon, Joris

Nieuwe Eglantier: Huis en erf

Bewoonster: Catelijntie v. Heemschot

76V

1706-03-13

Erleij, Cornelis; Pieter Wadde (voogden)

Huijssen, Jan

Axel: Weststraat: Huis en erf

Voogden van de wezen van Lowijs de Rul en Janneke Bouwens

76R

1706-03-13

Smit, Joos de

Damme, Paulus van

Schapenbout: Huisje en erf

 

77V

1706-03-13

Damme, Paulus van

Hendricx, Lubbert

Zouterspui: Huis en erf

 

78V

1706-03-20

Rosendael, Jannis v.; Dircq Ramont (diakenen v. Axel)  voor de wed. van Jan Passchiersen

Waker, Cornelis de (laat over aan Jan Laurissen)

Axel: Noordstraat: Huis

De weduwe kan het huis niet onderhouden en repareren

79V

1706-03-20

Crauwelaer, mevr. Margarita de (wed.  v. Philips de Vassij)

Loo, Jan van

Cappellepolder: Zeker einde dijk gelegen tussen de polder v. Zaamslag en de

 

80V

1706-04-03

Duijrinck, Mattheeus (won. Stoppeldijk) als erfgen. v. Anthony Duijrinck zijn vader)

Cleijnswager, David

Stoppeldijkveer: Huis en met  werf

 

80R

1706-04-10

Jonge, Jan de

Raes, Abraham (rentmeester en ontvanger v.d. Johan Hieronimus Huijsen)

Zaamslagpolder: Huis, schuur en erf onder de Zeedijk bewesten de 'Otense kreke'

 

80R

1706-04-17

Drabbe, Jacobus

Smit, Levinus de

Zaamslag: Huis, erf en brouwerie aan de noordzijde

 

81V

1706-05-08

Hamers, Joos; Joos Bonnefaes (voogden)

Bock, Anthonie de

St. Andries: Huisje staande op 1G pachtgrond

Voogden v.d. wezen van Jan Hamers en Adrianeken Bonnefaes (beide † op St. Andries)

82R

1706-05-15

Talboom, Jaques (voor de wed. v. Laureijs Vijncke)

Bock, Pieter de

Beoostenblijbezuiden: 10e kavel: 9G in de nieuwe bedijkte polder

 

83R

1706-05-15

Noutsen, Abraham (wedr. v. Joanna de Ruijter)

Drabbe, Francois

Zaamslag: Huis en erf aan de oostzijde

Borgen: Livinis de Smit; Dingenis Cornelissen

85R

1706-05-15

Geijter, Jaquemijntie de (x Isack den Hamer)

Noutsen, Abraham

Zaamslag, de ring van: Huis, schuur en erf

 

85R

1706-05-29

Teij, Adriaen (won. Stoppeldijk)

Goossen, Paulus

Stoppeldijk: Huis, schuur, 'backeete' etc. 

 

86R

1706-06-05

Poest, Andries van der (voor de zonen van Mr. Enog Biscop (predikant)

Biscop, Paulus (zoon, medicin doctor en schepen te Neusen)

Zaamslagpolder: 32G411/3R en 1/3e  van het hof "het Windgat"

Het huis is in aanbouw

88R

1706-06-26

Coninck, Tanneken de (wed. v. Laureijs Vijncke)

Talboom, Jacobus

Riede, polder van de: 6G165R 'Eijckenhakbosch'

 

88V

1706-07-12

Es, Andries van (won. op Zaamslag)

Persant, Jan

Zaamslag: Huis, erf en stallen

 

89V

1706-06-26

Ziie 88R

Talboom, Jacobus

Beoostenblijbezuiden: 2G261R

 

90V

1706-06-26

Zie 88R

Bentle, Jacobus

Beoostenblijbezuiden (oud): Hofstede met huis, schuur enz. op een 'cheijnsgront'

 

91V

1706-07-03

Marinissen, Jacob

Pree, Jan de

Axel: Huis en erf

 

92V

1706-08-08

Beeck, Silvester van der (x Christina de Ridder, wed. v. Bartel Heule de jonge)

Smith, Livinis de

Zaamslag, in de ring: Huis en erf

 

92R

1706-09-04

Hermans, Jacob (voor Mr. Johan Steengragt †, secretaris i.h. college ter admiraliteit v. Zeeland)

Potteij, de kinderen v. Mr. Enogh en  Elisabeth Steengragt

Austrisen- of Vrijenpolder: Hof met huis en schuur op 173G

 

93R

1706-09-04

Zie 92R

Steengragt, Adriaen

Beoostenblijbenoorden: Hofstede gen. 'Het Steenbosch' en 270G

 

94R

1706-09-04

Smit, Livinis de

Loo, Adriaan van (mr. timmerman)

Zaamslag: Huis, schuur en stallen in het noortpart gen. Den Gouden Appel"

 

95V

1706-09-15

Wesdijck, Cornelia (x Cornelis Kelle)

Vertregt, Sijmon

Zaamslag: Huis en erf

 

95R

1706-09-18

Loo, Jan van

Tierens, Pieter

Nieuw Zuiddorpe: 5G4R weiland in het oude gedeelte

 

96R

1706-10-02

Bel, de vrienden van Jan († op Otene)

Bal, Jan (landman won. te Zaamslag)

Otene: Een goed , sterk gebouwd huis en erf

Borg: Jan de Jonge. Vrienden: Dingenis de Munter; Jacob Venlo

98V

1706-11-16

Timmermansen, juffr. Aletta (wed. v. Johan de Jonge, substituut baljuw te Axel)

Hesse, Gillis van (heer van Piershil en kapitein v.e. comp. Infanterie)

Nieuwe Eglantier: 22G217R 

Wilhelmus Timmermansen, (broer) assisteert. Pachter: Jan Herbout

99R

1706-11-13

Dorpe, Adriaen van den

Strijmers, Pieter

Zouterspui: Huis en erf en een weefgetouw

 

99V

1706-11-16

Crauwelaer, Herman en Margriete de (broer en zuster  v. Johan de Crauwelaer (burgemeester v. Axel)

Hesse, Gillis van (Heer van Piershil) (x  Cornelia de Crauwelaer)

?: 10G 240R; de helft v.e. huis en schuurtje met de wei: nog een einde in de Zaaidijk beplant met bomen

Baander: Jacob Stoffelsen

100V

1706-12-04

Zie 98V

Alvarez, Guiljaem (griffier tot Neusen)

Karnemelkspolder: cijnsland van Terhage en Bijlo)  en Nieuw Beoostenblijbezuiden (admodiatie van Ter Hage)

Pachters: Jan van Marcke; Joos de Wael; Joos de Kremer. Getekend in de herberg "de Prins" te Axel

105V

1706-12-10

Hap, Sara d' (wed. v. Michael van Middelhove, predikant te Zaamslag)

Sterre, Jacob van der (predikant op Zaamslag)

Zaamslag: 'op sheren vroon': Huis en erf

 

106R

1706-12-11

Vuijst, Pieter de

Laender, Adriaen de (bij overneminge v. Jan Colijn)

Zuiddorpe: Huis met stal en hof

 

107V

1706-12-18

Lemsen, Pieter

Steenheule, Gijsbregt; Jan Verhage

Steenovens: 21e kavel van Zaamslag: Huis, stallen, 'plantagie' etc.  staande op een wei 

 

108V

1707-01-08

Loo, Jan van

Loo, Adriaen van

Axel: Huis en erf

 

108R

1707-01-15

Hooge, Philips d'

Boteringe, Jacob

Zouterspui: Huis en erf

 

109V

1707-02-12

Waker, Cornelis de  (voor Jannis Janssen de jonge van Rosendael †)

Rosendael, Absalon Janssen van

Axel: de Verloren hoek: Huis en erf

 

110R

1707-02-26

Haeck, Lieven Cornelissen; Johannis Italiaan

Campenhout, Cornelis van

Axel: het Molenkwartier: Brouwerij

Zie 54R

111V

1707-03-05

Witte, Adriaen Cornelissen de (won. op Zaamslag)

Annou, Anthonij (medicin doctor)

Zaamslag, in de ring: Huis, schuur en erf

 

113V

1707-03-26

Rassaart, Charles

Lammens, Adriaen

Visserspolder: 18G62R land met dijken

 

113R

1707-03-26

Crauwelaer, Margrieta de (wed. v. Philips de Vassij)

Velde, Pieter van de

Axel: huis, stal en erf , gelegen ten o. van slands huis op stadscijnsgrond

bewoond door Hendrick Wesepoel; borgen: Adriaen Claus; Daniel Andriessen

115V

1707-04-09

Vassij, Johan de (voor Margrieta de, Crauwelaer wed. v. Philips de Vassij)

Haeck, Mons. Livinus Cornelissen

Axel: Huis, speelhuis en een 'schoone plaisanten omtuijnden en beplanten hoff' gen. "Het Doornboomken" 

 

116V

1707-04-09

Zie 115V

Feijter, Livinus de

Axel: Huis en stallen t.o. het speelhof van de vrouwe

 

116R

1707-04-09

Zie 115V

Haeck, Lievinus Cornelissen

Axel: Erf met een logie en de kelder daaronder

 

117R

1707-03-25

Bolle, Andries (x de wed. v. Maerten van Dicxhoorn)

Alvarez, Guiljaem

Nieuwe Zevenaar: 2e kavel: Schone betimmerde en beplante hofstede .

 

119V

1707-04-16

Bolle, Andries (x Pietronella Gillis, wed. v. Martin van Dicxhoorn)

Poest, Andries van der (rentmr v.d. graafl. Domeinen); Guiljaem Alvares (griffier tot Neusen)

Nieuwe Zevenaer: Hofstede, stallen, backete enz. op 127G35R

 

120V

1707-05-14

Termonden, Joost

Smit, Pieter de

Nieuwe Eglantier:  Huis met backeetje en koestalletje

Was tevoren gekocht van Pieter Christiaensen, zie 75R

121V

1707-05-14

Noutsen, Janna

Marinissen, Jacob

Axel: Noordstraat: Huis met bakkerij

 

122V

1707-05-21

Mattle, Alonce (x Anna Beuckele, wed. v. Jaqs Klaps)

Lippens, Jan

Nieuw Zuiddorpe: 5G gen. 'het Zuijderdeel'

 

123V

1707-05-28

Schipper, Pieter Adriaensen

Feijter, Balten de; Lieven de Feijter fs Jans

Axel: Kerkstraat:  Schuur, vanouds gen. 'de Panneschuijre'

 

124V

1707-06-04

Godderix de jonge, Alexander; zijn neef Alexander Godderix d'oude

Ferdinandus, Aernout (zoon van Carel en Jaquemintie de Kruijff)

Overslag: Huisje met grond

Verkopers erfgen. van de wed. van Carel Grootaert

125V

1707-06-11

Neijman, Jannis (x Laurence Gijsel)

Steijaert, Pieter met Magdalena Vogelaers (zijn moeder)

Varempepolder: land aan de Heuvel

 

125R

1707-06-11

Beuckele fs Mighiel, Jacobus  (met zijn zusters)

Mattle fs Amand, Anthony

Overslag, in de polder van Oud Zuiddorpe: helft van een hof stede met huis en brouwerie

 

126R

1707-06-11

Bois, Louijs Du (schepen van Axel)

Kraker, Geeraert de

Zaamslag: Huis en erf

 

127V

1707-05-11

Vassij fs de Philips, Johan de (voor zijn moeder Magrieta de Crauwelaer,  wed. v. Philips de Vassij)

Cornelissen, Dingenis

Zaamslagpolder: 12e kavel: 20G138R

 

129V

1707-08-20

Does, Pieter de

Ulricus, Johannis (schoonzoon)

Axel: Noordstraat: Huis, erf en bakkerij

 

129R

1707-09-29

Regter, Loureijs de

Hoeve, Adriaen van der

Zouterspui: Huis, schuurtje en erf

 

130R

1707-07-03

Crauwelaer, Hermanus de (schepen) (voor Margieta de Crauwelaer †)

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Beoostenblijbenoorden en Visserspolder: Hofsteden, landen enz. 

 

144V

1707-08-27

Zie130R

Smit, Livinis de (won. Zaamslag)

Zaamslagpolder: 19e kavel: 40G200R

 

154V

1707-11-12

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Lion, Johan le

Zaamslag: Hofstede en 16G

Gebruiker: Cornelis Harduijn

155V

1707-11-26

Boudens, Anna (wed. v. Jan Hoelant, broodbakker te Axel)

Hoelant de jonge, Jan (zoon)

Axel: Noordstraat: Huis, erf en bakkerij

 

156V

1707-12-10

Barvoets, Marij (wed. v. Adriaen v. Damme), won. Beoostenb. Bez.

Maricau, Matthijs

Beoostenblijbezuiden: 4G hoog land in het nieuw bedijkte gedeelte

Adriaen v. Damme had het in 1699 gekocht v. Johan de Jonge

156R

1708-01-21

Rombout, Jan (wedr v. Francijntje Bale)

Sutter, Pieter de (ter acceptatie v. Pieter Ellaert)

Axel: aan de Markt: Huis en erf

 

157R

1708-01-28

Thijsebaert, Cornelis (x Janne v. Rijckegem, wed. v. Guilliaem Meertens)

Loo, Jan van

Nieuw Zuiddorpepolder: 100R weiland tussen de Cappittel- en de Vrouwestrate

 

158V

1708-02-28

Backer, Jan Marinissen; Symon Vertregt (diakenen te Zaamslag)

Huijssen, Jan

Zaamslag, in de ring: Huis en erf

Bewoner: Sijmon Vertregt

159V

1708-02-04

Bruggeman, Jan (won. Zuiddorpe)

Mullem, Servaes van

Nieuw Zuiddorpe: 2G84R in het laatst bedijkte gedeelte

J.  Bruggeman had gekocht v. Pieter Alberegts

160V

1708-02-04

Rombout, Jan (x Cornelia Wesdijck, wed. v. Francois Drabbe)

Mostman, Willem

Zaamslag: 'op sheren vroon': Huis, erf en wagemakerswinkel

 

161V

1708-02-18

Feijter, Cornelis de (won. in de Butpolder)

Lagra, Jacob

Butpolder: Huis, schuur en stallen  op cijnsgrond v. Levinus Bijlieven (schepen)

 

161R

1708-02-18

Walle, Pieter van de (schipper aan de Huijssenpolder) als erfgen. v. zijn moeije Lijsebet Rutgers (laatst x Jaques Talboom)

Talboom, Jacobus

Karnemelkspolder: 2G70R  en land ald. buiten de Barmsloot gen. 'Maerten de Brouwersputte', 4G45R en 2G116R in Beoostenblijbez.;  een eiken hakbos in de parochie v. Stekene gen. "Den Hamer Hijkant", hakbos in de polder v.d. Riede; 2G261R zaailand in Oud Beoostenb.; huis en stallen op grond v.d. Heer Bouwens in Oud Beoostenblij op "het Sant"

 

162R

1708-03-03

Waker, Cornelis de (vendumeester) (voor Janneke de Witte, laatst wed. v. Adriaen Praet)

Bentle, Wouter

Beoostenblijbezuiden (Nieuw): Huis, schuur en wagenhuis op de landen van de griffier Alvares

 

164V

1708-03-10

Mostman, Willem

Witte, Pieter Dammis de

Zaamslag: Schuur recht achter zijn wagenmakerswinkel

 

164R

1708-03-10

Feijter fs Jans, Lieven de; Jan Rombout (diakenen)

Hermans, Elisabeth

Axel: Koestraat: Huis en erf

Geërfd door de armen van de wed. v. Jasper Verstrate

165R

1708-03-17

Haeck, Lieven Cornelissen (voor Margriete de Crauwelaer)

Hesse, Gillis van (heer v. Piershil, Kapt. v.e. comp. Voetknechten)

Kappellepolder: Hofstede, huis, schuur, 'plantagie', 22G6R wei- en zaailand en dijken

 

167V

1708-03-17

Zie 165R

Loo, Jan van

Kappellepolder: 37G102R

 

168R

1708-03-24

Santvliet, Jan (schepen) voor Anthony Annoy, doctor (failliet)

Bijl, Lieven

Zaamslag: Huis en erf aan het dorpsplein

 

169R

1708-03-31

Rosendael, Pieter Jansen van

Rosendael, Cornelis Jansen van (broer)

Axel: bij de kerk: Schuur en erf

 

170V

1708-04-19

Zie 165R

Lammens, Adriaen

Kappellepolder: 30G276R zaailand

Gebruiker: Jan Marinissen Backer

171V

1708-04-21

Schooff, Jan (won. op 't Sant)

Kint, Jan fs Cornelis

Karnemelkspolder: Huis en schuurtje met 4H10R "buijtenlant"

 

171R

1708-05-05

Haeck, Lieven Cornelissen; Pieter Guilliaemsen

Colijn, Abraham

Zaamslag: Huis en erf

Was in 1694 gekocht van Pieter Croppenbergh

172R

1708-05-05

Huijssen, Jan (erfgen. v.  Huijbregt Jerée)

Nuffelen, Jacob van

Reuzenhoek: Huis en erf

 

173R

1708-05-12

Crauwelaer, Herman de (schepen)

Parduijn, Adriaen (ltnt-Kol. en commandeur te Vlissingen)

Grote Noordpolder: 3G266R

 

174R

1708-05-17

Bake, Adriaen

Blancke, Hildegonda x Jaques Warrij (majoor v.e. regiment marinis)

3 schepenschuldbrieven

 

196R

1708-06-02

Steenheule, Gijsbregt

Stouthamer, Jan

Zaamslag: Huis en erf

 

197R

1708-06-27

Witboom, Abraham (won. Vlissingen); Elisabeth Witboom

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Zaamslagpolder: 7e kavel: 6G254R

Verkopers erfgen. v. Daniel Witboom en Maria Comblet. Pachter: Andries d'Heij

198V

1708-08-11

Alvares, Guilliaem (penningmr. v.d. Karnemelkspolder)

Klercq, Willem de

Karnemelkspolder: 5G106R buiten de dijk bij de Koewacht

 

199V

1708-10-01

Busschoff, Bernard (secr. en licentiemr. tot Sas van Gent)

Nierop, Maurits

Austrissepolder: hofstede met huis, schuur, stallen en 60G; 4e deel v.e. hofstede: huis, schuur met 25G in de Clarapolder; ¼ van 10G81R nieuwbedijkte landen in de Oudemans- en Jonckvrouwepolder buiten IJzendijke

 

201V

1708-10-13

Pauwlissen, Gillis (x Janneken Nonnius, laatst wed. v. Marcus Cardon, daarvoor v. Jan Dircksen Schippers)

Teyller, Jacobus (schoonzoon)

Axel: Langestraat: Huis, stallen en erf

 

202V

1708-10-27

Hoelants fs Dirck, Jan

Gadina, Christoffel

Axel: Langestraat: Huis en erf

 

203V

1708-11-24

Serle, Jacobus

Munter, Jan de

Axel: Koestraat: Huis, stal en erf

 

203R

1709-01-02

Bruggeman fs Gillis, Jan

Bertraed, Pieter

Riede, in de polder van de: 400R

 

204V

1709-01-12

Noutsen, Jan (voogd)

Timmermansen, Wilhelmus

Axel: Langestraat: huis en erf

Voogd v.d. kinderen v. Arnoldus Lelienbergh

205V

1709-02-02

Wiele, Cornelis van de

Walle, Pieter van de

Zaamslag, in de ring: huis en erf

 

206R

1709-02-02

Cramer, Arij Jansen de

Hollander, Jacob d'

Beoostenblijbenoorden: huis, schuur en erf

 

206R

1709-02-03

Geijter, Lieven de (erfgen. v. zijn broer Pieter)

Gout, Hendrick

Zaamslag: huis en erf

 

207R

1709-03-09

Cornelissen, Blasijntje (wed. v. Joos Koole)

Veke, Jan van der

Zaamslag: huis en schuur

 

208R

1709-04-06

Roelebosch, Janneken (te Stoppeldijk) (wed. v. Jan Sounnekens fs Abraham Leunekens, hij was eerder x Cornelia Wagenaar)

Ville, Philippus de

Stoppeldijkpolder: aan de drie Gezusters: hofstede en huis, schuur en cijnsgrond

Voogden: Pieter Sounnekens en Pieter Kriekaert van vaders kant

209R

1709-04-10

Rooms fa Joos, Elena (x Pieter Eeckman)

Diakonie v. Axel

Axel: huis

Zij vraagt alimentatie voor haar vader en broer

210V

1709-04-13

Tippens, Jan (voogd)

Cornelissen, Adriaen

Zaamslag: huis op sHeeren cijns

Voogd v.d. kinderen v. Anthonij Anthonissen

210R

1709-04-13

Talboom, Jacques (voor de erfgen. v. Jan d'Hase de jonge x Jacomijntje Thijs)

Sweemer, Adriaen de

Beoostenblijbenoorden: hofstede in de wijk gen. "De Clapstrate"

Erfgen. : Gillis Bontinck; Jan de Hase d'oude; Guilliaem v.d. Walle; Pieter Tijs; Davit v. Overloope; Janneke Wulout; Elisabeth de Hase

211R

1709-04-13

Jasperts, Willem (dijkgraaf), won. op St. Andries (voor J. de Laet, won. Brussel)

Overloop, Jaques van

Beoostenblijbezuiden: hofstede met 6G

Bewoner: Adriaen v. Damme

212R

1709-04-27

Vaerdegem, Andrie van

Noutsen, Janna

Axel: Weststraat: huis en erf

 

213R

1709-04-27

Abramsen, Jan

Cardon, Hendrick (schipper)

Axel: Noordstraat: tot aan het 'schutsel' van 't Varkenskot: huis en erf

 

214R

1709-04-27

Eleman, Nicolaes (wedr v. Janna Snijders, zij was eerder wed. v. Abraham Annalt)

Eleman, Claes

Axel: Rechtestraat: huis, erf en 'schaepsstallinge' gen. 'Den Bonten Osse'

Voogden v. Hendrick Annalt (zoon v. Abraham en Janna Snijders): Jan Annalt en Pieter Snijders

215R

1709-05-04

Abrahamsen, Jan

Velde. Pieter van de

Axel: Kerkstraat: huis en erf

 

215R

1709-05-11

Servagie, Pieter

Loo, Jan van

Axel: huis en erf (ten oosten is het 'Stadtsvleeshuis'

 

216R

1709-05-11

Maertens, Jan (oom v. Marij Kalle wed. v. Gillis de Blieck)

Breijaert, Benedictus

St. Andries: huis, hofland en 200R

 

217V

1709-05-11

Ferdinande, Anthonis (wedr. v. Pieternella Karels)

Es, Jan van

Zaamslag: 'op sheren vroon': huis, schuur  en erf aan het Dorpsplein

Geass. met Willem de Ruijter (diaken v. Zaamslag). Cornelis Brouwenaar is oom en voogd v.d. kinderen v. Carel Lucassen (kleinkinderen v. Pieternella Karels). Gillis Lucassen Reuls en Adriaan Lucassen Reuls zijn ook haar erfgenamen

218V

1709-05-18

Puijlaert, Gillis (won. op de Koewagt), met zijn moeder Maria de Lelie)

Brussel, Johannis van

Koewacht: 12 R van de grond van het hofstedeken waar Gillis Puijlaert op woont

 

219V

1709-07-15

Feijter, Balten de; Martijntje Salomons (wed. v. Lieven de Feijter)

Feijter, Balten de

Axel: Kerkstraat: schuur

 

220V

1709-07-26

Haeck, Lieven Cornelissen (schepen) voor Adriaan Parduijn (commandant te Vlissingen)

Snijders, Pieter

Noordpolder te Axel: 32G276R

 

220R

1709-08-24

Bentle, Wouter (subst. Baljuw)

Crauwelaer, Herman de; Jacobus v. Lozanne (schepenen)

Axel: Weststraat: huis

Bewoner: Louijs du Bois, gewezen ontvanger (executieverkoop)

222V

1709-10-26

Codijn, Isaack de (voor de erfgen. v. Joos de Graaff † op Zaamslag x Jacomijntie de Muijt, won. tot Gent)

Nieuwenhuijse, Mattheeus van

Zaamslag: huis en erf

 

222R

1709-11-16

Voorzee, Jan

Munter, Dignis de

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

223V

1709-11-23

Lagra, Cornelia, (wed. v. Livinus bij Lieven (schepen)

Antheunissen, Pieter

Moerbeke en Wachtebeke op Staten bodem: 4e kavel v.d. 'dijkagie': 4G

 

224V

1709-12-07

Regter, Laureijs de; Adriaen van den Havere (voogden)

Danielsen, Pieter

Zouterspui: huis en erf

Voogden v.d. erfgen. v. Cornelis Duijrinck (x Neeltje Pinte)

224R

1709-12-13

Bie, Jan de (won. in de Nieuwe Groede, Hulsterambacht)

Maet, Jacob de

Stoppeldijk: 75R weiland

 

225V

1709-12-28

Haeck, Lieven Cornelissen (schepen) voor Johanna de Vassij (wed. v. Petrus Smijtegelt, predikant te Middelburg)

Harduijn, Cornelis (landman, won. Zaamslag)

Aandijke: 17G en 6G220R

 

226V

1709-12-28

Paesschen, Passchier (voogd)

Croppenbergh, Severeijn

Beoostenblijbezuiden: 11e kavel: 7G200R en 1G in het 12e kavel v.h laatste bedijkte gedeelte

Voogd v. Jacob (weeskind v. Laureijs Vijncke x Josijne de Witte)

227V

1710-01-18

Ramont, Dirck; Jan Eeckman (diakenen te Axel)

Claus, Jan

Axel: huis en erf

Het huis kwam van Joos Rooms

227R

1710-01-18

Bie, Jan de

Kriekaert, Pieter

Stoppeldijkpolder: 11G229R weiland

Martijn Baert was de laatste gebruiker

228V

1710-01-18

Bie, Jan de

Roelebos, Adam

Stoppeldijke: 100R

 

228R

1710-01-18

Bie, Jan de

Clemme, Christiaen

Stoppeldijke: 70R

 

229V

1710-01-25

Steenheule, Ghijsbreght (won. op Zaamslag)

Haeck, Lieven Cornelissen (schepen)

Zaamslag: huis, schuur etc. zijn een herberg gen. 'de Gouden Leeuw' op 'sHeeren cijnsgrond'

 

229R

1710-01-25

Nonnius, Maria (wed. v. Cornelis 't Gilde)

Schippers. Dirck

Axel: Weststraat: huis en erf

 

230R

1710-02-01

Block, Cornelis

Thierens, Pieter

Nieuw Zuiddorpepolder: 120R

 

231R

1710-02-08

Laureijs, Jan (x Janneken Hermansen, eerder wed. v. Jan Weesepoel)

Campenhout, Cornelis van; Francoijs Dielman

Axel: Weststraat: huis, schuur en erf

 

232V

1710-03-01

Tulkaert, Everardt (voor de wed. v. Pieter Smulde)

Hollander, Pieter den

Stoppeldijkpolder: huis, stal en 'backeete'

Op de landen v. Johan Matthisius

232R

1710-03-01

Wael, Dingeman de; Jan Cornelissen Samijnck (armmeesters v. Stoppeldijk)

Tulkaert, Everaert

Stoppeldijke: huis en erf op een wei onder 'den Zeedijck"

Toegekomen van Maria Brouwers

233R

1710-03-20

Gijsels, Janneken (wed. v. Pieter Snijders)

Snijders de jonge, Pieter (oudste zoon)

Noordpolder onder Axel: 42G en 26G in de Butpolder

Haar voogd: Abraham Bentle

234V

1710-03-22

Geijter, Lieven de (deurwaarder)

Bentle, Wouter

Stoppeldijk: 13G107R

Aankomende van Willem de Bie. Baander is Jan Willemsen won. Hulst (executieverkoop)

234R

1710-04-12

Haagh, Johannes Ulricus (x Lidia de Does)

Pre, Wouter de; Jan Hoelants fs Jan

Axel: Langestraat: huis en schuurtje

 

235R

1710-04-19

Poucke, Joris van (x Cornelia van Damme, eerder wed. v. Marijn de Rijcke)

Loo, Jan van (voogd v.d. wees v. Adriaen Ramont † en Maria de Masneere, nu gehuwd met Jaques de Rijcke)

Zuiddorpe: huisje met stal op cijnsgrond

 

236V

1710-04-21

Jonge, Susanna de (wed. v. Willem Niessen)

Lammens, Adriaen (burgemeester)

Zaamslagpolder: hofstede, huizen, 'backeete', schuur, stallen en wagenhuis met 108G198R wei- en zaailand en 32G247R met alle 'plantagie', kreken en visserijen daar doorlopende

Geass. met Hendrick v.d. Gouwe (schoonzoon) en Jacob Niessen (neef)

238V

1710-04-25

Huijbregts, Adriaen

Lagra, Pieter

Axel: Lange Weststraat: huis en erf

 

238R

1710-04-26

Verhage, Jan

Charpentier, Manasse (voorlezer en schoolmeester te Zaamslag)

Zaamslag, in de ring aan de noordzijde: huis, schuur en erf

 

239V

 

1710-05-03

Vereecke, Geerard; Isaak van Doorn

Cloosterman, Mattheus

Zaamslagveer: huis en 'backeete' op 'den Zeedijck' naast het Hellegat

Erfgen. van hun moeder Josina de Bruijne (x Abraham van Doorn)

240V

1710-05-03

Tevel, Marinus (commies en licentiemeester te Axel)

Everaert, Nicolaes (mr. Chirurgijn)

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

 

240R

1710-05-03

Hagebosch, Jan (x Tanneken Leunis, eerder wed. v. Huijbregt van der Gouwe)

Pre, Wouter de

Axel: Weststraat: huis en erf

 

241V

1710-05-03

Meeusen, Adriaen

Meeeusen, Jan

Zaamslag: 21e kavel: 2G91R

Gemeen en nog onverdeeld met zijn broeders

242V

1710-05-10

Hesse, Gillis van (heer van Piershil) x Cornelia de Crauwelaer

Melinge, Jacomijntje van x Dingeman Cornelissen

Zaamslag: 12e kavel:  2G30R weiland en 25G242R zaailand in de 24e kavel

 

243R

1710-05-17

Roosbeecke, de erfgen. van

Kraker, Joos de (landman)

Zaamslag: 40e kavel: 34G155R met den timmer en in Beoostenblijbenoorden in de 18e kavel: 26G68R

 

244R

1710-04-24

Ville, Philippus de

Floreijn, Jan

Stoppeldijk: aan de drie Gezusters: hofstedeke, huis, schuur en 5½G cijnsgrond

 

244V

1710-05-27

Maet, Jacob de

Heijman, Aernout

Stoppeldijke: 75R weiland

 

245R

1710-08-02

Goossen, Paulus

Magaus, Mattheeus

Stoppeldijk: 8e kavel: huis, schuur en 'backeete' en 18G. Het getimmerde is eigen, de grond is van Capittel van Kortrijk

 

246V

1710-08-08

Lammens, Adriaen (oud burgemeester) voor Cornelis van Peere (oud burgemeester v. Vlissingen)

Peere, Susanna Maria van (wed. van Cornelis Kien, won.  te Veere)

Beoostenblijbenoorden: 23e en gedeelte v.d.. 24e kavel: hofstede met huizen, schuur, stal en 110G112R zaai-en weiland

 

247R

1710-09-13

Duchesnet, Livinus (curator)

Coninck, jhr. Jan de

Egelantier: 37G109R; in de Zaamslagpolder: behuisde hofstede, landen en erf

bij het † van Guiliaume, Grave van Lannoij

249V

1710-09-27

Croppenbergh, Severeijn (als subst. voor de erfgen. v. Maria Zegers x mr. Johan van de Poele)

Lammens, Adriaen

Stoppeldijk (Hulster- en Axelamb.): 5G tienden

 

250V

1710-10-18

Alvares, Guilliaem (griffier) voor Quirina de Keijser (wed. v. Mr. Pieter van Gelre, burgemeester v. Zierikzee)

Gelre, Maria Magdalena van (wed. van Boxel)

Axel (onder): 75G koren- en weiland met een huis en schuur

Toeziend voogd: Cornelis Stavenisse

250R

1710-12-13

Ruijter, Willem de (voor Michiel Brant)

Zaman, Hendrick

Zaamslag: huisje en erf

Verkopers zijn erfgen. van Geertje Groenevelt † (wed. v. Laureijs v. Gentsbrugge)

251R

1711-01-03

Geijter, Lieven de (deurwaarder)

Striemers, Pieter

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huisje, schuurtje en erf toebehorende Louijs du Bois (gewezen ontvanger)

Bewoonster: de wed. v. Passchier Stouthamer. Executieverkoop

252V

1711-01-10

Swander, Jan (voor Jacob Plancke x Pieternella van der Vis, eerder wed. v. Jan de Vos)

Zoen, Augustijn van

Zaamslag, in de ring: 'op sheren vroon': huis en erf

 

253V

1710-01-31

Verbrugge, Jan (won. Zuiddorpe)

Colijn, Jannis

Nieuw Zuiddorpe: 4 à 5G zaailand in het noorderdeel

 

253R

1711-01-31

Gijsels, de erfgen. van Janneken (wed. v. Pieter Snijders de oude)

Ellaert, Pieter

Axel: huis en erf

De erfgen.:  kinderen v. Willem Snijders en Janneke Bolle; het kind v. Janna Snijders (x Abraham Annalt); kind v. Berbel Snijders (x Claes v.d. Gouwe); Pieter en Cornelis Snijders; Lieven Corn. Haeck

254R

1711-01-31

Bentle, Wouter (voor Adriaan de Labiestrate (burgemeester van  Middelburg en bewindhebber (V.O.C.)

Santvliet, Jan (schepen v. Axel)

Butpolder: ½ van 100G

De andere helft is van Johan v.d. Hove (x Helena Stoutenburgh)

255R

1711-02-07

Haveijle, Janna van den (wed.  v. Carel den Bleecker)

Vos, Judocus de

Overslag: huis, schuurtje met grond

Voogd: Deogratias Kint. Er zijn meer schulden dan baten

256V

1711-02-19

Tippens, Jan (won. Zaamslag)

Tippens, Tanneke (zijn dochter)

Zaamslag, in de ring: huis en erf

Bewoner: de verkoper

257V

1711-02-28

Staessens, Carel; Pieter Albregts (voogden

Maet, Michiel

Nieuw Zuiddorpe: ca 700R zaailand in het zuiderdeel v.h. laatst bedijkte deelte

Voogden v.d. wezen v. Jan Claps (x Pieternella Staessens)

257R

1711-03-10

Willemsen, Quirijn; Cornelis Wissevelt (diakenen v. Zaamslag)

Gout, Marinus

Otene: huis en erf

Laatste bewoner: Jan Claeijssen

258V

1711-03-21

Lammens, Adriaen (voor de erfgen. Nicolaes van Hoorn te Vlissingen)

Backer, Adriaen Marinissen

Zaamslagpolder: 9e en 27e kavel: hofstede met huis, schuur, 'backeete', wagenhuijs en 92G221R zaailand, boomgaard en 'plantagie'

 

259R

1711-04-04

Timmermansen, Wilhelmus (voor de erfgen. v. Lucas Heuvick

Diepenbeeck, Maria Catharina van (x Jacobus Verpoorten)

Beoostenblijbezuiden: backete en 32G50R

 

260R

1711-04-04

Hamelijnck, de erven van Laureijs

Feijter, Lieven fs Livinus de

Beoostenblijbenoorden: huis, schuur en 3G37R zaailand

Erfgen.: Jan Hamelijnck; Andries Vijncke (x Maetje Hamelijnck); de kinderen v. Meerten Hamelijnck .(voogd Jan Cornelis Zamijnck); Cornelis Hamelijnck

261R

1711-04-04

Hamelijnck, de erven van Laureijs

Ponsen, Laureijs van der

Beoostenblijbenoorden: 8e en 9e kavel: huisje en erf en 50R binnen de Linie zijnde volgerland

 

262V

1711-04-04

Feijter fs Livinus, Lieven de

Lantsheer, Pieter

Beoostenblijbenoorden: 7e, 8e en 9e kavel: 1G169R binnen de Linie zijnde volgerland

 

263V

1711-04-11

Pre, Wouter de; Jan Hoelant

Geiter, Lieven de

Axel: huis en erf

 

263R

1711-04-18

Dielman, Francois

Gilde, Jan 't (zijn zwager)

Axel: Weststraat: huis en erf

 

264V

1711-04-18

Eleman, Nicolaes

Dielman, Francois

Axel: Weststraat: huis en erf

 

265V

1711-04-25

Goethem, Abraham van (en zijn medeërfgen.)

Sweemer, Adriaen de

Beoostenblijbenoorden: land

 

265R

1711-04-25

Rade, Pieter van den (won. Wagtebeke) als erfgen. v. Jan v.d. Rade († Zuiddorpe)

Cammaert, Jan (x de wed. van Jan de Smidt)

Nieuw Zuiddorpe: behuisde hofstede en 6G144R in 't noorderdeel

Gebruiker: Jaques van Overwale

266V

1711-04-25

Hap, Maria d' (x Lieven Cornelissen Haeck), zij was eerder wed. v. Marinus Kelle

Smidt, Lieven de (brouwer op Zaamslag) (x Pieternella Wesdijck, eerder wed. v. Cornelis Kelle)

Zaamslag: 31e kavel: de helft van 12G6R en 12G150R

Gemeen met de kinderen v. Cornelis Kelle

267V

1711-05-02

Wilhem, Pieternella (wed. van Louijs Beuckele, † op den Overslag)

Thierens, Jan (x de wed. v. Anthonij Mattle fs Amand)

Overslag: de helft v.e. brouwerij

De andere helft is van Jan Thierens

267R

1711-05-02

Florijn, Jan (won. Stoppeldijk)

Clercq, Jan de

Stoppeldijk: huis en schuur op cijnsgrond v. Pieter Dorsselaer bij 'Calckmansgadt'

 

268V

1711-05-09

Ellaert, Pieter

Bentle, Wouter

Axel: huis en erf

 

269V

1711-06-27

Waker, Cornelis de (gewesen vendumeester) voor Jan de Geijter † x Levijna van Dixhoorn (eerder wed. v. Jan Haeck fs Bartholomeus)

Haeck, Lieven Cornelissen (schepen)

Koegors (in de 'Nieuwe Egelantier dijckagie'): hofstede met huis, schuur, 'backeete' en 8G120R en boomgaard

 

270V

1711-06-27

Wijnckelman, Jacob (advocaat te Middelburg)

Brand, Mons. Michiel (won. in het land van der Neusen)

Zaamslagpolder: hofstede, huis, stallen, 'backeete' en 89G110R

Gebruiker: Jan Brand

271R

1711-07-01

Bevenagie, Anthonis van (voor Johan de Maurignault x Margreta Huijssen †)

Huijssen, Maria Susanna (vrouwe van Cattendijke)

Zaamslag: 38G15R

 

273V

1711-07-02

Back, Paulus de (kamerbewaarder v.d. staten v. Walcheren, won. Middelburg) voor Johan v.d. Haer

Santvliet, Jan (schepen)

Butpolder: ½ van 100G en nog 7G146R in de Rommelkavel

 

274R

1711-07-25

Poest, Andries van der (rentmeester en schepen te Neusen) voor de erfgen. v. Cornelia de Reth† (x Johannes van der Waeijer (theoloog en professor)

Lammens, Adriaen (oud burgemeester)

Butpolder: 33G128R

Beoostenblijbenoorden: 9G82R

Zaamslagpolder: 11G45R

Pachters resp.:  Adriaen Huijbregt Goossen; Jan Schatteman d'oude; Cornelis Vollaert

276R

1711-09-12

Biscop, Paulus (burgemeester) voor Abel Fechee x Quirina Deckerts (zijn moeder)

Voorde, Michiel van de

Nieuw Zuiddorpe: 9G150R in 't noorderdeel

 

277V

1711-10-03

Waker, Cornelis de

Munter, Dingenis de

Butpolder: 15G275R en 9G

 

277R

1711-10-17

Drost, de erfgen. van Johanna (wed. v. Francois Vlieracker)

Verbrugge, Jan

Nieuw Zuiddorpe: 15G297R

 

278R

1711-10-23

Jans, Sara (wed. van Francois de Pree)

Pree, Pieter de (haar zoon)

Axel: huis, erf en smidse

 

279V

1711-11-04

Croppenbergh, Severeijn (voor Johan van de Perre †)

Huijssen, Johan Hieronymus (Heer van Vosmaer)

Zaamslagpolder: een einde dijk

 

280R

1711-11-05

Lammens, Adriaen

Snijders, Pieter

Butpolder: de Rommelkavel: 6G211R en 7G238R

Ruil van landen

281V

1711-12-05

Es, Jan van

Starre, Jacobus van der

Zaamslag: huis, schuur en erf

 

281R

1711-12-05

Wissevelt, Cornelis; Jan Meeusen (diakenen v. Zaamslag) voor Jacomijntke de Roeff wed. v. Joos de Graeff

Striemers, Pieter

Zaamslagpolder: huis en erf op de "weije d'erven Haeck ontrent de hofstede daer Jacobus Keuckelaer woont"

 

282R

1712-01-02

Serlippens, Augustijn

Haeck, Lieven Cornelis (schepen)

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis en erf

 


De pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net