Index op transporten Axelambacht,
oost van de Blije, 1720-1728
(inv.nr. 685)

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet


- de in dit register genoemde belendingen zijn ook beschikbaar -

 

blz

datum

verkoper

koper

wat en waar

bijzonderheden

           

1R

1720-01-06

Wolffaert, Egbert (diaken v.d. arme middelen v. Zaamslag) q.q.

Smit, Pieter de

Zouterspui: huis en erf

Was van Tanneken van Nuffelen

2R

1720-02-03

Loo, Adriaan van; Sarel Vyncke (administrateurs over de boedel v. Pieter Vyncke)

Aernouts, Jacobus (won. Axel)

Axel: op de Markt: een goed, sterk en welgebouwd huis, stal en erf

 

3R

1720-02-03

Kind, Lieven (won. Hulsterambacht) x Anna de Wilde fa Passchier

Grimbergen, Pieternella van (wed. van Jan de Wilde)

Oud Beoostenblijbezuiden: 6G266R

 

4V

1720-03-02

Bogaert, Guido (won. Sinaij) ten proff. v. Gillis Hanssaert

Tierens, Elisabeth (laatst wed. v. Pieter de Mendoza)

Overslag: 258R

Pachter: Pieter de Pree (smid)

5V

172-03-02

Smit, Nicolaes (x Passchijntje Lippens); Jacob Lippens (en nog een minderj. broer en zuster)

Janssen, Cornelis

Axel: Weststraat: huis en erf

Bewoonster: Maria Nonnius

5R

1720-03-02

Spierinck, Willem (landman, won. in de Butpolder)

Visser, Jacob de

Axel : Verloren hoek : huis en erf

 

6R

1720-03-09

Lemmens, Adriaan; Jan Marinisse Backer (voogden)

Dout, Jan (x Johanna Schuijtvlot)

Zaamslag: in de ring: huis en erf

Voogden v.d. wezen v. Pieter Lammens x Dingetje Marinis

7V

1720-03-23

Bentle, Wouter (voor Johan de Kuijser, schout te Middelburg x Anna Broen dochter van Bonaventura)

Alvarez, Guilliaem (griffier te Neusen)

Moncado: 1/20e in het schorre gen. "Moncado"

 

8R

1720-03-23

Bijl, Jan

Kluijt, Pieter (schoolmeester en voorzanger te Zaamslag)

Zaamslag: huis en erf

 

9V

1720-03-23

Symons, Bastiaentje (wed. van Nicolaes de Bul)

Driesenaer, Rocus

Beoostenblijbenoorden (op het land v.d. heer Salij): huis en erf

 

9R

1720-04-06

Wolffaart, Egbert (diaken te Zaamslag)

Brand, Jan

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis en erf

Bewoner: Jan Claijsen

10V

1720-04-06

Smit, de erfgen. van Livinis de († Zaamslag

Smit, Cornelis de (zoon)

Zaamslag: op cijnsgrond: brouwerij met huizen, kelder, stal "met sijne halmen en gereetschappen" bestaande in brouwketels, twee kujpen, koelbakken, tonnen, vaten, twee bierkarren en voorts alle verdere materialen tot de brouwerij behorende

Erfgen. Cornelis de Smit met zijn minderj. Broers en zusters, medevoogd is Livinus Wesepoel

11R

1720-04-06

Wesepoel, Lievinus (zoon van Clara de Smit x Jan Wesepoel d'oude)

Dielman, Francois

Axel: Weststraat: huis en erf

 

12V

1720-04-13

Eede, Willem van den (mr chirurgijn), won. Zaamslag

Enout, Lodewijk

Zaamslag: een huis

 

13V

1720-04-20

Bervoets, de erfgen. van Elisabeth (wed. v. Jan de Meyer) † in de Varempe

Hanssaart, Jan

Varempe: 3G met de vruchten daarop

Erfgen.: Gillis Lebbens; Pieter Verbruggen; Maria Bervoets; Jacobus de Meulenare

14V

1720-04-20

Zie 13V

Wind, Hendrik de

Varempe: huis, schuur, backeete, plantage + 4G met de vruchten daarop

 

14R

1720-04-20

Zie 13V

Caluwe, Pieter de

Varempe: 4G met de vruchten daarop

 

15R

1720-04-27

Ruijter, mons. Willem de (won. Zaamslag) voor Servaas Comme (houtkoopman te Middelburg)

Bruyne, Jacobus de (schipper)

Zaamslag: huis gen. "den Appel"

Bewoner: Cornelis Niessen

16R

1720-04-27

Roijen, Elisabet van (wed. van Manasse Carpentier, schoolmeester en voorzanger te Zaamslag)

Eede, Willem van (mr chirurgijn) won. Zaamslag

Zaamslag: huis en erf

 

17R

1720-04-27

Vassij, Johan de (schepen) voor Heer Joachim Timmerman (ontvanger van het Godshuis v. St. Jans ten Dullen te Gent)

Snijders fs Pieters, Pieter (schepen)

Zaamslagpolder: 4e kavel: 1G34R

 

19V

1720-05-18

Hoelands, Jan (won. Axel)

Feijter fs Lievens, Cornelis de

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

 

20V

1720-05-25

Willemssen, Krijn (oud-schepen) voor Johanna Cornelia Gijselin (wed. v. Johan de la Palma) te Vlissingen

Willemsen, Krijn (landman won. in de Zaamslagpolder)

Aandijkepolder: een gehele hofstede met huizen, schuren, stallen + 94G94R boomgaard, wei- en zaailand

 

21R

1720-06-01

Decker, Adriaan (wedr. van Cornelia Wesdijk, zij was eerder wed. v. Jan Rombout en Christiaen Leunis)

Zaman, Roeland

Nieuwe Egelantier: 11G223R

 

22R

1720-05-31

Kint, Deogratia (won. Overslag) voor Pieter van de Slicke fs Jans (oom paternel) en Jan Debbouts als voogden

Meulenaar, Jacobus de

Overslag: hofstedeken met een huis en grond gen. "het Hooge Hoff"

Voogden v. Jacob v.d. Slicke fs Jans (zijn moeder was Pieternella Hoebands)

24R

1720-06-22

Lozanne, Jacobus van (oud-burgemeester, nu regerend schepen) voor de erfgen. v. Agnis van der Stringe (wed. v. Mr Jacob Huijbregts, raadsheer)

Rademacker, Samuel

Beoostenblijbenoorden: 4e kavel: 70G143R

Erfgen. (van hun tante): Jan Cornelis Bekersse (schout bij nacht van Zeeland x Cornelia Butler); Johan Cornelis Rademacher (commies)

26R

1720-06-22

Wilde, Elisabeth de (wed. v. Martinus de Rijke) won. St. Jan Steen

Wilde, Jacobus de (broer)

Oud Beoostenblijbezuiden: 9G193R

Aangekomen v. Passchier de Wilde

27V

1720-06-26

Antheunis, Pieter (won. ambacht Bezuiden)

Greijnier, Mr Bernard (voor zijn vader Jan Grenier)

Overslag: onbehuisde hofstede met schuren, wagenhuis + 12G

 

28V

1720-07-13

Munter, Dingenis de

Heere, Qualter

Oten: huis en erf

 

28R

1720-07-30

Gualle, Steven van (griffier v.d. heerlijkheid van Verre, land van Waes) voor Mafdalena Adriana de Gamara ij Contreras (gravinne van Palomar, marquise van Melina)

Andenbodegem, jvr. Caroline Regine van

Beoostenblij (Oude en Nieuwe polder): al haar landen met huis, schuur, stallen, erf en twee kleine huizen daarop getimmerd

Aangekomen v. haar vader Don Steven de Gamara ij Contreras (ridder van de orde van St. Jacob)

31V

1720-04-03

Talboom, Pieter (won. Beoostenblijbezuiden)

Brussel, Jannis van (won. Koewacht)

Karnemelkspolder (oude): 1/4e in 5G200R beplant met eikenbos; 1/4e in 2G100R weiland; 1/4e in 100R cijnsgrond

Aangekomen van zijn ouders: Jacques Talboom x Janneken Breijaerts

Gebruiker: Adriaan Wolmak

32R

1720-08-24

Bode, Tanneken de (wed. van Jan Eekman) won. Axel

Feyter fs Lieven, Pieter de

Axel: Molenkwartier op de hoek: huis, stal en erf

 

33V

1720-08-24

Dielman, mons. Francois

Snijders, Pieter; Cornelis van Campenhout

Butpolder: 1G62R weiland

 

34V

1720-11-02

Lagra, Lieven

Campenhout, Cornelis van

Axel: Lange Noordstraat: een huis

 

35V

1720-11-16

Bevernage, Antonij van (voor Johannetta Margereta Huijssen, gravinne van Flodorp x Carel Philip, graaf van Flodorf en Wartensleben, baron der vrije Rijksheerlijkheid v. Lengt, Meijswijk en Eijsden)

Maurignault, Johan Fredrik de (heer van Hoedekenskerke); Johan Steengragt (pensionaris v. Middelburg) als voogden v.d. erfgenamen v. Johan Hieronimus Huissen (heer van Vosmaar, Zaamslag, Grijpskerke, Poppendamme enz.) hun oom

Aandijke: tienden;

Kleine Huijssenspolder: ½ v.e. hofstede;

Het Krekepoldertje

Land bij Domburg

 

Baander: Jan de Braal

 

Akte opgemaakt op het kasteel van Nedercan

 

(blz 2x)

35V

1720-11-09

Meyer, Gillis de (won. in de St. Eloypolder) voor de erfgen. v. Jan de Meij (x Adriana van Hoorne)

Hanssaart, Jan

Overslag: 60R (er stond een huis op, maar dat is afgebrand)

Pieter de Meij (won. Gouda); Andries van Rentergem (x Anna de Meij); Constantia de Meij (minderjarig)

52R

1720-11-16

Snijders, Pieter (schepen)

Brand, Michiel (won. in de Huijssenspolder)

Zaamslagpolder: 41e kavel: 4G34R

 

53R

1720-12-14

Smidt, Cornelis fs Livinus; Willem de Ruyter (voor Levinus Wesepoel) als voogden v.d. minderj. wezen v. Levinus de Smidt

Beer, Pieter de

Zaamslag: huis en erf

 

54V

1720-11-23

Soen, Augustijn van (mr wagenmaker, won. Zaamslag)

Smidt, Cornelis de (mr brouwer) als voogd van zijn minderj. broers en zusters, als erfgen. v. hun vader Livinus de Smidt

Zaamslag: woonhuis, wagenmakerswinkel en schuur

 

55V

1720-12-07

Bolle, Andries, landman in de Koegorspolder (x Pietronella Gillis)

Dielleman, Christiaan

Koegorspolder: 8e kavel: 23G69R

 

56V

1720-12-29

Knuijt, Christiaan Christiaansen de (won. in de Stoppeldijkpolder)

Amelijnk, Pieter

Boschcappelle: huis en stal + 59R cijnsgrond

 

56V

1721-01-10

Campenhout, Cornelis van; Pieter Snijders

Brussel, Johannis van

Koewacht: huis en grond

Bewoner: Francijs de Vos

57V

1721-01-10

Breijaart, de erfgen. van Janneken

Talboom, Anna (wed. van Willem Jaspers)

Beoostenblijbezuiden: 4G270R

Beoostenblijbezuiden gen."den Dronckaert": 1G64R

Polder van de Riede: 1G

Pachter: Gillis Brouwers

Erfgen. van resp. hun moeder en grootmoeder: Pieter Talboom; de minderj. wezen v. Jaques Talboom; Johannes van Brussel (x Maria Anna Talboom); Antony Stekelboud (x Maria Vercoutere, wed. v. Jaques Talboom)

58V

1721-02-01

Campenhout, Cornelis van; Pieter Snijders

Ramont fs Joos, Jacobus

Axel : Molenstraat, op de hoek : huis en erf

 

58R

1721-02-01

Talboom, Anna (wed. v. Willem Jaspers); Pieter Talboom; Johannes van Brussel (x Maria Anna Talboom); de wezen v. Jaques Talboom; Antoni Stekelboudt, stiefvader v.d. nagelaten wezen (x Maria Vercoutre, wed. v. Jacques Talboom)

Wilde, Jacobus de

Beoostenblijbezuiden: 3G260R volprezen land; 2G34R gen. "de Koebulten"

 

59R

1721-02-08

Ruyter, Willem de (won. Zaamslag) voor Antonij de Munter (won. Middelburg)

Nol, Floren

Zaamslag: Veerstraat, op het hoekje: huis, schuur en erf

Bewoners: Jacobus Riemens; Pieter van de Voorde

60R

1721-02-08

Valck, Johan (procureur)

Vlissegem, Jacob van (burgemeester van Hulst)

Moncado: deel in de schorren

 

61R

1721-02-22

Spierinck, Willem (landman, won. in de Butpolder)

Gouwe, Hendrik van der; Roeland Zaman (voogden over Nicolaes leunis)

Butpolder: behuisde hofstede, schuren en backeete

 

62V

1721-03-01

Boekaart, Cornelis (mr timmerman, won. Zaamslag)

Hoorn, Jacobus van

Zaamslag: huis en erf

 

63V

1721-03-08

Zie 62V

Later, Maria de (wed. van mons. Bastiaan Deught)

Huispaijbrief zie 62V (voldoening van schuld over 'genotene'houtwaren)

 

63R

1721-03-08

Jonge, Pieter de (deurwaarder)

Lammens, Mattijs (burgemeester); Mr Antonij Lammens (broer)

Beoostenblijbenoorden: 1G100R

Kwam v.d. erfgen. v. Adriaan Smaelgange 'ter recouvere van veragterde state lasten'

64R

1721-03-08

Ruijter, mons. Willem de (won. Zaamslag) voor Antonij de Munter (won. Middelburg)

Middelhoven, Jona van (predikant te Axel)

Zaamslag, in de ring: huis en erf (gekopcht door Floor Nolt): Schepen-paijbrief

Rekening van Adriaan van Loo die hij tegoed heeft op de erfgen. van Maria d'Hap

66R

1721-03-15

Bruen, Martinis (voor Janneken Ellaerts wed. van Cornelis de Waker)

Smidt, Hendrik de

Axel: Kerkstraat: grond en schuur

 

67R

1721-03-22

Rosendael, Janneken Jansen van (wed. van Leendert Gijsel), won. Axel

Vijnke, Sarel

Axel: een stukje erf

 

68R

1721-05-03

Baert, Jan Babtista

Sweemer, Joos de

Oud Beoostenblijbezuiden: partijen van landen en bossen); Nieuw Beoostenblijbezuiden: een eikenbosje van 500R

 

70V

1721-05-17

Bliek, Marie de (wed. van Anthony van Marke fs Michiel)

Marke, Paulus van

Beoostenblijbezuiden (oud): hofstede met huis, schuur en wagenhuis

 

70R

1721-05-31

Bruggeman d 'oude, Jan (landman won. in de Cappellepolder)

Delser, Claas

Egelantier: 2G49¾ R

 

71R

1721-06-14

Bentle, Wouter (dijkgraaf van Zaamslag, won. Axel) voor de erfgen. van Anna Velters (wed. van Mr Pieter Duvelaar, secretaris)

Wesepoel, Levinis

Aandijkepolder: behuisde hofstede + 69G130R

Erfgen. en kinderen: Abraham Duvelaar (heer van Duijnbeek) regerend burgemeester v. Middelburg, bewindhebber W.I.C.; Isaack Tulleken (baljuw van de Wateren, bewindhebber v.O.C. ) x Anna Catarina Duvelaar; jvr. Johanna Maria Duvelaar

73R

1721-07-05

Wind, Henricus Lodewicus de (mr. chirurgijn, won,. Moerbeke)

Lambregtsen, Geraerd (burgemeester van Vlissingen) voor Mattijs Lammens (burgemeester Axel)

Karnemelkspolder: 4e kavel: 1G36R volprezen land

 

74V

1721-08-12

Annalt, de kinderen en erfgen. van Levina († voor 19 juni 1721)

Bagge, Leendert

Axel: op de Markt: huis en hof (

Kinderen: Hendrik Croppenberg; Joan Christiaan Seijgfriedt (x Barbara Croppenberg); Hendrik de Smidt (x Catarina Croppenberg)

Bewoonster de wed. van Claes Castelijn

75V

1721-07-14

Zie 74V

Pottey, Isabella (wed. van Nicolaa Zoute)

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

 

76V

1721-07-14

Zie 74V

Valk, Johan (bewoner, procureur)

Axel: op de Markt: een sterk en wel betimmerd woonhuis en erf

 

77V

1721-07-15

Tierens, Jan

Bogaart, Catarina van den

Overslag: een deel van een huis

 

78V

1721-07-16

Reest, Willemijntie van de (wed. van David Kleijnswager)

Kleijnswager, Willem (zoon)

Huijssenspolder: huis, stal, backeete en een poonschuit)

 

79V

1721-08-23

Bentle, Wouter

Lammens, Mattijs (burgemeester)

Beoostenblijbezuiden en -benoorden: 1/20e en 1/40e in de schorren

 

80V

1721-08-23

Zie 79V

Alvarez, Guilliaem (griffier)

Zie 79V en de aanwassen gen."Moncado"en 1/3e in de Verkensputten

 

81R

1721-08-30

Bentle, Abraham

Crama, Francois

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

 

82V

1721-08-23

Overdulve, Cornelis; Adriaan Hubregts (voogden v.d. wezen v. Jan Overdulve)

Lammens, Mattijs (burgemeester)

Axel: aan de Markt tegen de 'Stadsbeurse": huis en erf

Bewoner: Servaas Faas

83V

1721-09-20

Alvarez, Geerard (schepen) voor Maria Verbeke (wed. v. Everwijn van Thekelenburg, won. Goes)

Bentle, Wouter

Axel: op de Markt: huis en erf

 

84V

1721-10-11

Putte, Lourijs van de (x Maria Schout)

Swemer, Joos de

Karnemelkspolder: in de Rommelkavel: 3G beplant met kaphout

 

85R

1721-10-18

Grave, Phillipus de (won. Op de Koewacht)

Marke fs Thomas, Paulus van de

Karnemelkspolder (oude): huis, stallen + 3G150R

 

86V

1721-11-08

Smidt, Jan Janssen (kapitein van de burgerij te Neusen) wedr. van Janna Volckaarts en daardoor gedeeltelijk erfgen. v. Jan Volkaarts; Catarina Nakke (wed. v. Cornelis Volkaart) nu gehuwd met Wilhelmuys Roelandus (predikant te Hulst)

Delsers, Nicolaas voor Lieven Verlare

Koegorspolder: 2G292R weiland

 

87V

1721-11-22

Velde, Pieter van de; Wouter de Pree (voogden)

Paulus, Pieter

Axel: een woonhuis

Voogden v.d. minderj. wezen van Jacobmijntje Koole (wed. van Pieter Ellaert)

88V

1721-11-22

Zie 87V

Jacobs, Janneken (wed. van Willem Stoffels)

Zie 87V: de Paijbrief

 

88R

1721-11-22

Hollander, Jacob d'(schepen te Zaamslag) voor Lambrecht van Overbeke (won. op Walcheren bij Arnemuiden)

Hast, Willemijntje van der (wed. van David Kleijnswager) won. onder Zaamslag

Zaamslag: huis en erf

 

89V

1721-12-06

Putte, Johannes van de (x Anna de Bok Pietersdr)

Swemer, Joos de

Beoostenblij (nieuw): 8e kavel: 1/5e in 4G + 1/5e in 2G132R gen. "de Ronde Cavel"+ 1/5e in 2G150R in de Karnemelkspolder

 

91V

1722-06-27

Middelhoven, Jona van (predikant) voogd v.d. minderj. wezen van Cornelis Kelle

Cornelissen, Dingenis

Zaamslag: huis en erf gen. "den Gouden Appel"

 

91R

1722-06-27

Messegers, Paulus (x Johanna Verbrugge); Jan Mattele (dijkgraaf) als voogd v.d. wezen v. Elizabeth Mattle (wed. van Jan Verbrugge)

Verhage, Passchier

Zuiddorpe: huis en schuur

 

92V

1722-06-27

Zie 91R

Vijncke, Sarel (schepen; Mons. Jacobus Luchte

Nieuw Zuiddorpepolder: 15G279R

 

93R

1722-07-04

Melegem, de erfgen. van Jaquemijntje van

Hollander, Jacob d'

Zaamslag: op cijnsgrond: een stuk wel betimmerde schuur

Cornelis Backer (x Cornelia Maertens); Wilhem Wilhemsen (x Elisabeth Kommers); Cornelis Backer en Wilhem de Ruijter als voogden v.d. zoon gen. Cornelis Commertsen

94V

1722-07-04

Jonge, Pieter de (deurwaarder) q.q.

Dielleman, Francoijs

Nieuwe Egelantier: hofstede + 95G144R

 

94R

1722-07-04

Lozanne, Jacobus van; Jan de Vassij (curatoren in de boedel van Lieven Bijl †)

Dielleman, Francois

Axel: een goed, sterk en welgebouwd huis

 

95R

1722-07-04

Cammaart, Jan (landman polder v. Nieuw Zuiddorpe)

Hoelands, Jan (x Susanna Haak)

Varempe: 7G223R

 

95R

1722-07-04

Zie 93R

Dielleman, Francois (vendumeester)

Zaamslag: huis en schuur

Zie 93R

96R

1722-07-04

Zie 93R

Wilhemsen, Wilhem

Zaamslag: op cijnsgrond: een goed sterk en welgebouwd huis en schuur

 

97V

1722-07-04

Zie 94R

Hoelands, Jan

Axel: een hof

 

97R

1722-07-04

Zie 94R

Hoelands, Jan

Axel: een stal

 

98V

1722-07-04

Smit, Cornelis de; Livinus Wezepoel (voogd v.d. wezen v. Marinus de Putter x Susanna de Smidt)

Soen, Augustijn van

Zaamslag: wagenmakerswinkel met huis en schuur

 

98R

1722-07-04

Zie 98V

Willemssen, Krijn (oud-schepen)

Zaamslagpolder: 31e kavel: 6G78R

Gemeen met de erven van Cornelis Kelle

99V

1722-07-11

Nol, Floor

Niessen, Arij

Zaamslag: huis, werkhuis en cijnsgrond

 

99R

1722-07-19

Gijsel, Lieven

Striemers, Hendrik

Karnemelkspolder: een huis + 2G

 

100V

1722-08-01

Zie 94R

Bentle, Wouter

Axel: paijbrief op een huis zie 94R

 

100R

1722-08-15

Boekaart, Cornelis (won. Zaamslag)

Brand, Jan

Zaamslag: huis, winkel en erf

 

101V

1722-08-29

Striemers, Hendrik; Jan Verhage (voogden)

Paauw, Jan de

Oud Beoostenblijbezuiden: huis, schuur en stal + 220R

Voogden van de wezen van: Pieter de Pauw x Catharina de Caluwe † en van Thomas Verhage x Catharina de Pauw †

102V

1722-09-12

Buijl, Jan

Cornelissen de oude, Jacob

Zaamslag: huis en erf

Bewoonster: Pieternella Volkaarts

102R

1722-0-19

Jonge, Pieter de (won. Axel)

Genée, Hendrik van (schepen en ontvanger)

Axel:  bij de Landpoort: een hof

 

103V

1722-09-19

Snijders, Pieter

Klerck, Roeland de

Beoostenblijbenoorden: huizingen, stal met hof, boomgaard en plantagie

 

103R

1722-09-26

Munter, Daniel en Cornelis de (erfgen. van Neeltje Verheule †, wed. v. Dingenis de Munter)

Hoelandt, Jan

Axel: huis, schuur en erf

 

104V

1722-09-26

Zie 103R

Jonge, Pieter de

Axel: een hof

 

105V

1722-09-26

Zie 103R

Schippers, Dirk; Pieter de Jonge

Axel: schuur en bocht

 

105R

1722-09-26

Zie 103R

Dielleman, Francois

Butpolder: 21G275R

 

106V

1722-09-26

Zamink, Jan Cornelisse (won. In de Stoppeldijkpolder)

Cammaart, Jacobus

Stoppeldijkpolder: hofstede met huis, schuur, backeete, plantagie + 150R eigen grond

 

107V

1722-10-03

Teer, Cornelis Pieterssen

Velde, Jan en Pieter van de

Boschcappelle (Stoppeldijkpolder): huis, schuurtje + 1800R cijnsgrond

 

107R

1722-10-03

Bentle, de erfgen. van Abraham (x Geertruij van Swamen)

Lammens, Matthijs (oud-burgemeester)

Axel: in de oude stad: een wei met plantagie

Erfgen.: Wouter Bentle; Symond de Vijdt; Wouter de Pree; Jan Kuijpers

108V

1722-10-10

Maat, Adriaan de

Grevel, Pieter

Stoppeldijkpolder: huis, schuur + 1G eigen grond + 50G pachtland

 

109V

1722-10-10

Vincke, Sjarel (schepen); Johan Valk (procureur) als sequestors; mitgaders Laurens de Bock (voogd v.d. wees v. Jan Verbeeck)

Baulare, Laurens

Varempe: op de heuvel: een hofstede met huis, schuur, wagenhuis + 6G

Sequestors in de geabandonneerde boedel v. Alexander Godric (†) (x Maria Thielleman)

109R

1722-11-14

Marcke, Paulus van

Vleeshouwer fs Adriaans, Pieter de

Koewacht: huis, schuurtje + 3G100R

 

110V

1722-11-21

Overmeer, Pieter van (wedr. v. Maria Provo, zij was eerder wed. v. Mattheus Magnus); Jan Mattheij en Gillis v. Puijvelde (voogden v.d. 3 minderj. wezen uit het 1e huw. v. Maria Provo)

Dobbelaar, Pieter

Stoppeldijke: 8e kavel: hofstede met huis, schuur + 18G

 

111V

1722-11-21

Plas, Pieter van der (armmeester v. Stoppeldijk) q.q. (akte v. overgifte v. Maria Huijssenwed. v. Pieter Dobbelaar de oude)

Hamelinck, Lucas

Stoppeldijke: bij het Ruissende Gat: huis + 30R

 

112V

1722-11-28

Kaertens, Janneken (wed. v. Philip de Hooge)

Goossen, Pieter

Reuzenhoek: Huis en erf

 

112R

1721-07-05

Striemers, Hendrik

Lozanne, Jacobus van; Cornelis van Campenhout (als kwartiermeesters)

Karnemelkspolder in de Rommelkavel: 100R

 

112R

1723-01-16

Smidt, de erfgen. van Livinus de

Maartenssen, Reijnaert

Zaamslag: paijbrief over een huis en schuur gekocht door Pieter de Beer fs Engel

Erfgen.: Cornelis de Smidt; zijn minderj. zoons en dochters; Livinus Wesepoel; Marinus de Putter, landman in de grote Huijssenspolder (x Susanna de Smidt)

113R

1723-01-23

Burghgrave, Lucretia (wed. v. Pieter de Cock, hij was eerder wedr. v. Tanneken van Damme); Laurens van Damme

Reu, Jan de

Zuiddorpe: woonhuis en erf

 

114V

1723-03-13

Bock, Maria de (x Jan van de Butte) won. Moerbeke

Carrion, Jan Baptista

Koewacht (polder van de Riede): 1/5e v.e. behuisde hofstede + 1G213R

Bewoner: Pieter Bonte

114V

1723-02-20

Bentle, de erfgen. van Abraham (x Geertruy van Swaam)

Colffaart, Johan

Axel: Weststraat: hof of tuin

Erfgen.: Wouter Bentle; Wouter de Pree; Symon de Vijdt

115V

1723-03-20

Aalbregt, Pieter (won. Ambacht Bezuiden)

Lammens, Mattijs (oud-burgemeester) voor Mr Pieter Lammens (broer, schepen te Goes)

Varempe: 15G171R

 

115R

1723-03-25

Rademaker, Samuel (kiesheer Middelburg, bewindhebber W.I.C.)

Dieleman, mons. Francois

Beoostenblijbenoorden: 70G143R

 

116R

1723-03-26

Zie 112R

Backer, Jan

Zaamslag: 19e kavel: 10G207R

Getuigen: Tobias Suijderland; Willem Ruyls

117R

1723-03-27

Grimbergen, erfgen. van de wed. van Jan

Kuijpers, Adriaan

Axel: een huis

Erfgen.: Joos van Grimbergen; de minderj. kinderen (voogd: Francois Haaij); Adriaan Kuijpers (x Susanna van Grimbergen)

118R

1723-03-27

Zie 117R

Grimbergen, Joos van

Axel: een huis

 

119R

1723-03-29

Persant, Jan (schoolmeester, won. Goes)

Boekaart, Cornelis

Zaamslag, in de ring: huis en erf

 

120V

1723-04-10

Luijcks, Pieter (won. Stoppeldijke)

Plasse, Pieter van der (schoolmeester Stoppeldijke)

Stoppeldijke: huis en erf

 

120R

1723-04-10

Verhelst, Gillis

Zie 120V

Stoppeldijkepolder: huis en erf

 

121R

1723-04-13

Anthonissen, Christiaen

Nol, Floor

Reuzenhoek, Grote Huijssenspolder: huisje op cijnsgrond

 

122V

1723-04-17

Gelderland, Cornelis (won. Beoostenblijbenoorden)

Hagebosch, Jan

Bockepolder: 23e kavel: 13G32½ R

Poekepolder?

123V

1723-04-24

Kint, Deogratia (won. Overslag)

Eekema, Judocus (won. Overslag)

Moerbekepolder Statenbodem: 2G30R

 

124V

1723-05-01

Snijders, Pieter; Hendrik van Genee (kwartiermeesters te Axel)

Lammens, Matthijs (oud-burgemeester, nu regerend schepen)

Axel: een partij üijtgesande putten"en wei

 

124R

1723-05-22

Schaapmeester, de erfgen. van Josijntje (laatst wed. v. Lieven Rose)

Schoenmaker, David

Axel: Koestraat: huis en erf

Erfgen.: Adriaan Marinissen; Pieter de Feijter de oude (voor Catharina Marinus laatst wed. v. Jacob Gijsenburgh, mr timmerman te Sas van gent)

126V

1723-05-22

Mattle, Johan (voogd v.d. kinderen v. Jan Verbrugge); Elizabeth Mattele; Paulus Messegers (x Johanna Verbrugge)

Luchte, Jacob

Zuiddorpe, zuiddeel gen. "de Steenovens": 21G22R

 

126R

1723-07-10

Herman, Neeltje (wed. van Augustijn van Zoen)

Goudt, Didelhof

Zaamslag: huis, schuur en winkel

 

127R

1723-08-07

Wilde, Jacobus de (dijkgraaf Oud Beoostenblijbezuiden) q.q.

Overloop, Passchier van

Oud Beoostenblijbezuiden: 10G10R volprezen land

 

128V

1723-09-04

Vijver, Joanna van de (wed. v. Baudewijn Rooms); Jan Rooms en Hendrik Striemeersch (voogden v.d. wezen v. Baudewijn Rooms)

Striemers, Hendrik

Op het Zand: huis en wagenmakerswinkel

 

128R

1723-09-18

Haaij, Francois

Dielleman, Francois

Beoostenblijbenoorden: ½ in een "zodanige gescheurde weije" met koolzaad

Was van Adriaan Smallegank

129R

1723-09-25

Cornelissen de oude, Jacob

Gabriels, Adriaan

Zaamslag aan de oostzijde van het dorp en de aldaar afgebrande straat: huis en erf

 

130V

1723-09-27

Suijthoek, Laurens (proc. te Axel); Johan Vosburg (proc. te Neusen)  voor Petrus Adolphi van Weerichem d'oude (notaris en rentmeester te Groede, hij voor Ammarant van Aaarssen, douarière v. Wouweren, won. Den Haag)

Aarssen, Maria van (x Francois van Aarssen, heer van Sommelsdijk, de Plate, Bommel enz.)

Koude- en Lovenpolder: 11e in de ½ schoof, zaad, vlas en lammertienden; schorren van Moncado

 

131V

1723-10-02

Boekaart, Cornelis

Bergen, Jan

Zaamslag: huis en erf

Geërfd van Jacobus van Horn te Zaamslag

131R

1723-10-02

Hoorn, Jacobus van

Boekaart, Cornelis

Zie 131V wederom te geven

 

132V

1723-11-06

Smit, Pieter de

Lare, Lieven van

Nieuwe Egelantier: huis, Bakkeetje en schuurtje op cijnsgrond

 

132R

1723-11-06

Kint, Deogratia (won. Overslag) voor Jan de Bleker (won. in de St. Albertuspolder); Jacobus Uijtendale (x Elisabeth van den Dale); Jan Debbout

Anssaart, Jan

Overslagpolder: 3/4e in 1G271R

 

134V

1723-11-20

Hoorn, de erfgen. van Leuntje van

Feijter, Jacomientje de

Axel: een huis

Erfgen.: Lieven de Feijter; Pieter de Feijter de oude; Geeraert van de Wiele; Jacomijntje de Feijter

134R

1724-01-08

Marinissen, de erfgen. van Adriaan

Hoelants, Jan

Axel: woonhuis en erf

Erfgen.: Jan Haak (x Maria Marinussen)

135R

1724-01-08

Dycxhoorn, Leendert

Hoever, Huijbrecht van den

Zouterspui: huis en erf

 

136R

1724-01-22

Alvarez, Guilliaam (griffier te Neusen) voor de erfgen. v. Cornelia v.d. Peere (wed. v. Jhr Mr Zacharias Paspoort (advocaat) en Barbar Cornelia Paspoort

Ree, Thomas van (won. Middelburg)

Obligaties

Erfgen. van hun moeder, resp. zuster: Mr Johan Guilhelmus Schorer (schepen) wedr. v. Hillegonda Alida Paspoort; Mr Pieter Reaak Paspoort (schepen)

137R

1724-02-05

Pree, Wouter de; Jan Laurens (voogden)

Bagge, Leendert

Axel: aan de Markt: huis en erf

Voogden v. d. minderj. erfgen. v. Simon de Vijt (x Catrina de Pon)

138R

1724-02-12

Bolle, Andries; Jan Laurens (voogden)

Clercq, Willem de

Beoostenblijbenoorden: een huisje (laatst bewoond door Dirck Moerloos)

Voogden v. de minderj. wezen v. Jan Sierick

139V

1724-02-12

Verstelle fs Jan, Meerten (won. Axel)

Seneijn, Carel

Axel: Noordstraat: een huis achter het stadhuis t/o de gortmolen

 

139R

1724-02-12

Cornelissen, Dingenis (x Geertruyt Planke); Francijna Planke (zuster)

Kerckfort, Maerten van

Zaamslag: Terneuzensestraat: op sheeren vroone: huis en schuur

 

140R

1724-02-12

Cornelissen, Josias

Dijke, Cornelia van

Zaamslag, in de ring: een huis

 

141V

1724-02-12

Brouwer, Cornelia Hermansen (wed. v. Pieter Op en Neer); Pieter Bedet (x Cornelia Hermansen Brouwer)

Galle, Adriaan

Nieuwe Egelantier: hofstedeken + 8G120R met plantagie

 

142V

1726-02-26

Cammaert, Jacobus (won. Stoppeldijk)

Keijser, Jan de

Stoppeldijk: een gedeelte v.e. huis en stal + 36R eigen erf

Was eerder van Jan Cornelissen Zaminck

142R

1724-02-26

Zie 142V

Vael, Jan

Stoppeldijk: een gedeelte v.e. huis met schuurtje + 114R

Het andere gedeelte v.h. huis zie 142V

143R

1724-03-04

Roo, Francoise de (wed. v. Roelant Saman)

Alvarez, Guilliaam

Nieuwe Egelantier: 11G223R zaailand bezaaid met tarwe en rogge

 

144V

1724-03-04

Witte, Pieter Daames de (mr. smid te Zaamslag)

Witte, Dams de (zoon)

Zaamslag: huis met smidse, hof en schuur daarachter

 

144R

1724-03-11

Vitrij, Lambertus (x Barbera Tevel, laats wed. v. Jan van Loo); Willem van Oosten (x Maria de Pree, laatst wed. v. Adriaan van Loo) beide present als "beschadigde borgen"

Smit, Abraham de

Axel: huis en erf

 

146V

1724-03-11

Zie 144R

Datum, Pieter

Axel: een huis

 

147V

1724-03-11

Zie 144R

Dieleman, Francois

Beoostenblijbenoorden "in de Lijnje"

Pachter: Cornelis Overdulve

148R

1724-03-11

Feijter, Lieven de (won. Axel) x Elisabeth Vinke (eerder wed. v. Jannis van Rosendaal)

Dixhoorn, Cornelis van (schepen); Hendrik van Genee (als kwartiermeesters van Axel)

Axel: een erf

 

149V

1724-03-12

Striemers, Hendrik (voogd v.d. minderj. wees v. Passchier Paesschen)

Bouwenss, Pieter

Karnemelkspolder: huis en erf

 

149R

1724-04-01

Hiellebrantst, Wisseltie (wed. v. Andries van Es)

Hollander, Jacob d'

Zaamslag op cijnsgrond: een huis

 

150R

1724-04-01

Leijs, de erfgen. van Cornelis † (wedr. v. Jacomijntie de Vos)

Delsers, Nicolaas

Koegorspolder (alias Egelantier): 3G11R

Erfgen.: Jan de Leege (x Antonijntie Leijs); Jacomijntie Leijs

150R

1724-04-08

Hoelants, Jan (won. Axel)

Jonge, Pieter de (mr beenhouwer, won. Axel)

Axel: Lange Noordstraat: huis, schuur en erf

Werd bewoond door Dingenis de Munter

151V

1724-05-06

Hollander, Jacob de (oud-schepen)

Lavoij, Jan Jacobse

Reuzenhoek (grote Huijssenspolder): een huis

 

151R

1724-05-13

Claus, Adriaan

Colfaart, Johan; mons. Francoijs Haaij

Axel: in de Verloren Hoek: huis en erf

 

152V

1724-05-13

Vlieger, Joos de (voogd v.d. wezen v. Jacobus de Vlieger)

Hont, Jan d'

Beoostenblijbezuiden: 454R

 

152V

1724-05-13

Zie boven

Hont, Michiel d'

Beoostenblijbezuiden: 500R

 

152R

1724-05-27

Dycxhoorn, Cornelis van (schepen) voor de erfgen. v. Adriaan Steengragt (secretaris) x Maria Theodora Meerman

Steengragt, Francois Adriaans (koopt de goederen en landerijen in Axelambacht)

Beoostenblijbezuiden: een hofstede gen. "Steenbos"+ 261G60R + 2 huisjes

Driemanspolder in Holland [Zoetermeer]: hofstede + 32G404R

Walcheren buiten de Koepoort gen. "Spanckenburgh"+ 30G190R

Middelburg: huis en erf gen. "Het Gulden Vlies"in de Latijnschestraat

 

 

Bewoners: Mels Verelst en Marijn Verbrugge

153V

1724-06-03

Smit, Cornelis (won. Zaamslag)

Willemsen, Willem

Zaamslag op cijnsgrond: brouwerij met "zijn huizinge, kelders met sijnen alem"en gereedschappen: "brouwketen", bierkarren enz.

 

154V

1724-07-06

Stouthamers, Berbel (wed. van Jan van der Veeke)

Duvelaar, Anthonij (oud kiesheer van Middelburg) x Clara Catharina Massies

Koeien, paarden, vruchten, te velde, bouwgereedschappen, meubelen, hoenderen, varkens

 

155R

1724-06-24

Pieters, Bastiaan

Cornelissen d'oude, Jacob

Stoppeldijk: de drie Gezusters tegen de sluis: huis en erf op cijnsgrond

 

156V

1724-07-31

Campenhout, Cornelis van

Cunes, Willem

Axel: op de Markt naast het stadhuis: huis en erf

Bewoner: Mr Willem Cunes

156R

1724-07-08

Bagge, Leendert (burger v. Axel)

Pieter Wadde (zijn zwager)

Axel: aan de Markt: huis en erf

 

157V

1724-07-08

Spitaal, Anthonij

Marcus, Pieter

Stoppeldijk: bij de drie Gezusters: huis en schuur

 

158V

1724-07-08

Bentle, Wouter

Horn, Hermanus van

Axel: op de Markt, op de hoek: een huis

Vewoner: Laurens Suijthoek

158R

1724-08-04

Clemmink, Jan

Thieren, Jan

Moerbekepolder (Axelambacht): 2G200R

 

159R

1724-08-23

Lammens, mr Pieter (schepen en raad te Goes)

Alvarez, Gerard

Beoostenblijbezuiden en Beoostenblijbenoorden gen "Moncado": 1/40e in de schorren

 

160V

1724-08-23

Zie 159R

Alvarez sr, Guiliaam (griffier en thesaurier te Neusen)

De "Verkensputten": 1/6e in de schorren; 1/20e in de schorren v. Moncado

 

160V

1724-08-23

Zie 159R

Lammens, Mattijs (burgemeester) zijn broer

De "Verkensputten": 1/6e in de schorren; 1/40e in de schorren v. Moncado

 

160R

1724-10-14

Witte, Pieter Damis de

Verheule, Quirijn

Zaamslag: huis en schuurtje naast de smidse

 

161R

1724-10-14

Roose, de erfgen. v. Cornelia (grootmoeder)

Dieleman, Christiaan

Koegorspolder: 1/12e in een behuisde hofstede + 97G99R met plantagie

Erfgen.: Quirijn Verheule x Cornelia Leys

162V

1724-10-14

Witte, Pieter Damis de

Mostman, Willem

Zaamslag: een schuur

 

163V

1724-10-20

Ferdinandus, Aarnout

Faber, Johan (schepen v. Sas van Gent) voor zijn moeder Maria Verkouteren (wed. v. Johan Faber)

Overslag: huis en erf

 

164V

1724-11-25

Marque, Anthony van (erfgen. v. Jan van Marke)

Striemes, Hendrik

Koewacht: huis, schuurtje + 52R

Gebruiker: Jan Baptista Machielsen

164R

1724-12-02

Nieuwenhuijse, Mattheus van

Vereycke, Jan

Zaamslag: huis, schuur, erf en bakkerij

 

165R

1724-12-15

Dircx, Judocus (won. Zuiddorpe) voor juffr. Anthonette de Kraker (geestelijke bejaarde dochter te Antwerpen)

Meersche, Joan Baptista van der (neef van Anthonette de Craker)

Nieuw Zuiddorpe: 3G100R (wegens schuld)

Verkoopster was enige erfgen. van Mr Joan Phillipse de Craker (haar broer)

168V

1724-12-16

Verbrugge fs Jan, Pieter (voogd)

Verbrugge fs Pieters, Jan

Zuiddorpe: een huisje + 50R

Voogd v.d. wees v. Cornelis de Jongen (nagelaten door Cornelis Kakenbergen x Berbel de Jonge)

169V

1724-12-16

Bruijn, Martinis de (x Janneken Ellaerts, wed. v. Cornelis de Waker de oude)

Smit, Hendrik de

Axel: Kerkstraat: een "hende schure"

 

169R

1724-12-30

Delsers, Nicolaes (won. Zouterspui)

Smit, Leendert de

Koegorspolder (alias Kleine Egelantier): een schapenweitje

 

170R

1725-01-13

Smid, Cornelis de

Suijthoek, Laurens q.q. (voor mons. Pieter de Kinderen, koopman te Middelburg)

Schuld wegens geleverde "coopmanschappen" recht en aandeel in de goederen van Susanna Spruyts (hier te lande en in de lande v. Biervliet)

 

171V

1725-01-23

Lozanne, Jacobus van (oud-burgemeester, nu regerend schepen) voor Sibille Pot (erfgen. v. Johan Lelion)

Maurgnault, Johan de (raadsheer); Johan Cornelis Ockerse (vice-admiraal) voor zijn vrouw; Jacob van Belle (secretaris Rotterdam) voor zijn kind bij Sara Jacoba van Hoorn (enige dochter v. Johan v. Hoorn x Jacoba Catharina v.d. Stringe)

Zaamslag: hofstede + 116G

Gebruiker: Diele Verbeke

172R

1725-02-12

Velde, Cornelis van de

Wagenaar, Dingnus de

Boschkappelle (Stoppeldijke): huis en erf

 

173R

1725-03-03

Boekaert, Cornelis (mr timmerman, won. Zaamslag)

Meeussen, Jan

Zaamslag: in de Neusenstraat: huis, erf en schuur

 

174R

1725-03-10

Nieuwenhuijse, Francooijse van (x Jan Hagebos)

Teerlinck, Josina (haar moeye, won. Middelburg)

Beoostenblijbenoorden: hofstedeken + 8G60R wei- en zaailand (wegens schuld)

Francoise v. Nieuwenhuijse had gekocht (geërfd) uit de boedel v. Jan Sierk

175R

1725-03-10

Bolle, Andries; Jan Lourens (voogden v.d. minderj. wezen v. Jan Sierk); Jan Sierk (meerderj. Zoon)

Nieuwenhuijse, Francoise van (x Jan Hagebosch)

Zie 174R

 

176R

1725-03-11

Overtvelt, Paulus van (procureur te St. Nicolaas) voor Jan Frederik Charles Ramond (griffier in het land van Waas) wedr. v. Barbara Libreghts

Munk, Guillielmus de (notaris)

Ferdinanduspolder: ½ van 84G

 

178R

1725-03-24

Kraker, de erfgen. van Joos de

Kraker Joosz, Lowijs de (zoon)

Zaamslag: 40e kavel: 34G met timmerage en plantage

Erfgen. de kinderen: Gillis de Kraker; Pieter en Josias de Kraker; Pieter Michielsen (x Sara de Kraker †); Maatje de Kraker (x Manus de Regt)

179R

1725-03-24

Zie 178R

Kraker, Josias Joosz de

Beoostenblijbenoorden: 18e kavel: 26G

 

180V

1725-04-22

Termon, Joris

Decker, Gillis de

Schapenbout: huis en schuurtje

 

181V

1725-03-26

Pottelberge, Gillis van (x Elisabeth de Sweemer wed. v. Pieter Gijsels)

Damme, Passchier van

Karnemelkspolder: 5G90R

Was eerder v. Marya van der Gugt (wed. v. Anthony van Langehove)

181R

1725-03-21

Crama, mons. Francois

Smidt, Hendrik de

Axel: huis en erf

 

182R

1725-04-21

Zuijthoek, Laurens (voor de erfgen. van Mr Cornelis Versluys (burgemeester v. Middelburg)

Bevenage, Antonij van (opperklerk ter griffie van Axel)

Kleine Huijssenspolder: ½ v.e. hofstede met huis, schuur en plantage + 137G wei- en zaailand

Ymand de Vriese, burgemeester v. Hulsterambacht x Cornelia Johanna Versluijs); Pieter van Hoorn (bewindhebber W.I.C.) voor Stephanus Versluijs (opperkoopman en opperhoofd v.h. "generaal soldi comptoir) in dienst v.d. Nederlandse O.I. comp. Tot Batavia; Mr Pieter Reaal Paspoort (schepen en raad) x Geertruij Versluijs; Mr Cornelis Versluijs (schepen, raad); Mr Davit Versluijs  (allen te Middelburg)

Gebruiker: Egtbaart Wolffaerts

184R

1725-04-24

Crama, mons. Francois

Lozanne, Jacobus van (oud-burgemeester)

Axel: een huis naast de herberg "het Vlies"

Verkoping in de herberg "het Vlies

185R

1725-05-01

Middelhoven, Jona van (predikant, won. Axel)

Water, Willem te (predikant te Zaamslag)

Zaamslag: huis en erf v.d. heer Jacobus van der Sterre

 

186R

1725-05-05

Canes, Giljaem

Sponsele, Fransies

Boschkappelle (Stoppeldijk): huis en 60R cijnsgrond

 

187V

1725-05-05

Verlee, Maria (wed. v. Pieter de Wiest)

Verbrugssen, Jan

Oud Beoostenblijbezuiden: huis, schuurtje + 1G200R

 

187R

1725-05-12

Beer, Cornelia de

Delsers, Nicolaas

Zouterspui: huis, erf en wagenmakerswinkel

Reinier Scheel had het gekocht, maar betaalde niet

188V

1725-05-12

Smitj, Hendrik de (armmeester v. Zaamslag) q.q. over de boedel v. Willem van Doorn (†)

Doorn, Anthonij van

Zaamslag, op 't Veer bij het Hellegat: een huisje

 

188R

1725-05-05

Delser, Nicolaas

Beer fs Engel, Leendert den

Kleine Egelantier: huis, schuur, backeete, koestal + 4G weiland

 

189R

1725-07-25

Visser, Guilliam de

Jansen fs Pieter, Pieter

Axel: huis en erf

 

190V

1724-12-25

Rexstoot, Johanna (†), wed. v. Mr Johan Pieter Rethaen

Rexstoot, Dionisius (haar broer als erfgenaam)

Contract gepasseerd 2-2-1717

 

190R

1725-06-24

Amelink, Pieter

Waterschoot, Judocus van

Boschkappelle: gedeelten v.e. huis en stalletje + 46R cijnsgrond

 

191V

1725-06-09

Ende, Jan van den (won. In de Austrischenpolder)

Schalkens, Jan

Austrischenpolder: 10G zaailand

 

192V

1725-06-02

Koninck, Jooseph de (wedr. v. Johanna Thierens); Pieter en Jan Thierens (voogden v.d. nagelaten wezen v. Johanna Thierens)

Eekman, Judocus

Overslag: huis en grond

 

193V

1725-06-09

Woestijne, Lieven van de (x Jacquemina Gijsel, erfgen. pro parte van Jan Gijsel)

Giljet, Fransies

Moerbekepolder (Axelambacht): 2G50R

 

194V

1725-10-13

Canes, Guilljaem (voor Adriaantsen fs Pieter, Johannes (schipper won. Op 't veer van Campen, Hulsterambacht) pro parte erfgen. van zijn vader

Sponsele, Francijs

Boschkappelle: huis + 60R cijnsgrond en overgenomen hout, kalk en steen

 

194R

1725-11-10

Kint, Jan (won. op 't Zant); Lieven Kint (broer, won. Hulsterambacht); Jacobus de Wilde (won. Beoostenblijbezuiden); Elisabeth de Wilde (wed. v. Martinus de Rijke)

Clyncke, Jan

Beoostenblijbezuiden (nieuw): hofstedeken met huis, backete, wagenhuis, plantagie + 4G

 

195V

1725-08-10

Bakker den ouden, Jacob Cornelis

Roo, Pieter de

Stoppeldijke: de Drie Gezusters: huis met stalleken

 

195R

1725-11-10

Antheunis fs Pieters, Pieter

Gilljet, Francies

Varempe: 5G; Moerbekepolder: 6G

 

196R

1725-11-17

Zuijthoek, Laurens (voor juffr. Vercouteren wed. v. Johan Faber, brugemeester te Middelburg) contra Deogratia Kint (x Johanna Bourgois (†)

Faber, Jan (zoon, regerend schepen te Middelburg)

Overslag: hofstede met huis, schuur + 12G

 

199V

1726-01-12

Busschop, juffr. Maria (wed. v. Wil de Ruijter)

Waal, Jan Philips de

Zaamslag: huis, schuur en erf gen. "Den Ruijter"

 

199R

1726-01-12

Hoelands, Jan (won. Axel)

Vos, Jan de

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

Bewoner: Pieter Leeman

200R

1726-01-26

Waddens, Jan (enige erfgen. van zijn vader Lieven Waddens)

Backer, Pieter de

Stoppeldijk: de Drie Gezusters, aan de zeedijk: huis, schuurtje + 200R cijnsgrond

 

201R

1726-01-26

Velde, Cornelis van de (voor Dingenum de Wagenmaker, won. Hulsterambacht)

Cappelle, Hubregt van de

Boschkappelle: huis op cijnsgrond

 

202R

1726-02-03

Campenhout, Cornelis van (substituut baljuw v. Axel)

Campenhout, Jan van (zoon, regerend schepen te Axel)

Axel: Molenkwartier: brouwerij met huis, erf en een klein huisje met schuren, stallen en de "cotteragie"van de brouwerij

 

204R

1726-02-09

Avijle, Pieter van den (x Catharina van den Bogaert)

Greijnier, Johan (te Gent)

Overslag: grond

 

205R

1726-02-09

Zie 204R

Hanssaart, Jan (koopman op de Overslag)

Overslag: een kamer

 

206R

1726-02-09

Velde, Pieter van de

Andriesse, Andries

Axel: aan de Markt t/o het Stadhuis

 

207R

1726-02-16

Brant, Jan (armmeester te Zaamslag); Jan Verstelle (voogd v.d. wezen v. Andries de Rijke (†)

Haek, Pieter

Zaamslag: Rosemarijnstraat: een huis

 

208V

1726-03-09

Bijl, Tobias (deurwaarder) q.q

Bruijne, Cornelis de

Zaamslag: huis en erf

Kwam v.d. wed. v. Isak Lelienberg, had schulden

209R

1726-03-09

Woestijne, Livinus van de; Thomas Rapelleth

Melle, Francoijs van

Overslag: huis en erf

 

210V

1726-03-09

Hollander, Jacob d' (regerend schepen te Axel)

Lelienberg, Arnoldus van

Zaamslag: Achterstraat: huis en erf

 

210R

1726-03-09

Joosen, Arij Adriaan

Dixhoorn, Cornelis van (regerend schepen te Axel)

Noordpolder: hofsteedje met huis, schuur en verdere "cotragie" + 7G292R

 

211V

1726-03-16

Smit, Hendrik de (diaken v.d. armen te Axel) q.q.

Selderij, Coenraet

Zouterspui: huis en erf

Nagelaten door Isabella Clauwers (wed. v. Pieter Leunissen)

212V

1726-03-23

Schippers, Dirk; de kinderen v. Jacobus Teljert (x Maria Schippers); Janneken Nonnius (moeder van Dirk Schippers)

Schippers, Dirk

Axel: Lange Noordstraat: een hecht, sterk huis gen. "Den Rooden Ruijter"

 

212R

1726-03-23

Hekelbeek, Gerson (voor Mr Adolf Cau, secretaris van het hof te Middelburg voor zijn moeder Anna Constantia Sterthenius wed. v. Mr Yman Cau, raadsheer)

Cau, Anna Constantia

Beoostenblijbenoorden: 16e kavel: 8G292R hoofdland; 5G118R volgerland

 

214V

1726-04-06

Lavooij, Jan

Krane, Philips de

Reuzenhoek : een huis gen. "de Smidse"

 

215V

1726-04-06

Jonge, Pieter de

Pippens, Willem

Axel: Langestraat: huisstede en erf

 

215R

1726-04-06

Bock, de erfgen. van Pieter de

Talboom, Jacob

Koewacht (polder van de Riede): hofstede met timmerage en plantagie + 6G

Erfgen.: Pieter de Bonte (x Anna van Gaveren, laatst wed. v. Pieter de Bock); Lieven Wijens (x Jozijntje de Bock); Jan de Bock; Jeroen Koreman (voogd Jacob en Janna de Bock), kinderen van Pieter de Bock

216R

1726-04-13

Gaveren, Johannes van (won. op 't Zand)

Meuleman, Pieter de

Karnemelkspolder : huis, backeete + 200R

 

217R

1726-04-13

Boije, Jan (won. Noten)

Braems, Antonij

Oten: huis en erf

 

218V

1726-05-11

Schoenmaker, David

Gouwe, Jacob van der

Zaamslag: een huis

 

218V

1726-04-27

Andriessen, Andries

Velde, Pieter van de

Axel: aan de Markt: huis en erf

Bewoonster: Elisabeth van de Velde

219V

1726-05-18

Bonte, Simon

Errebout, Josias

Zaamslag : Weststraat : huis, schuur en erf

Akte is doorgestreept

219R

1726-05-17

Landsheer fs Lieven, Pieter de

Lozanne, Jacobus van (oud-burgemeester)

Beoostenblijbenoorden: huis, schuurtje + 12G volgerland

 

221V

1726-05-18

Vereijke, Jan

Bonte, Simon

Zaamslag (in de kring): huis, schuur en bakkerij

 

221R

1726-05-18

Eenouts, Lodewijk

Gouwe, Jacobus van der

Zaamslag: huis en erf

 

222R

1726-05-18

Bonte, Simon

Suijthoek, Laurens

Zaamslag : huispaijbrief zie 219V

 

223R

1726-06-01

Messegers, Paulus (voor heer Hendrik Duijf, erfgen. v.d. vaderl. zijde en voor de erfgen. van de moederlijke zijde v. Mr Jacobus de Richebourg)

Voorde, Michiel van de

Zuiddorpepolder: 70G193R

 

224R

1726-06-08

Suijthoek, Laurens voor de erfgen. van Sijmon Calis (grootvader)

Alvarez, Guiljaam (won. Neuzen)

Zuiddorpe: schepenschuldbrief ten laste v. Pieter Aalbrechts (won. Zuiddorpe) op 12G01½R

Cornelis Spranger te Dordrecht (x Dirkje de Visser); Simon de Visser (won. Dordrecht)

224R

1726-06-01

Bock, Laurens de

Wint, Hendrik de (was pachter)

Varempe: 7 á 8G

Verkoper had geërfd v. Jan de Bock (dijkgraaf, zijn vader)

226V

1726-05-18

Bonte, Simon

Suijthoek, Laurens

Zaamslag : Weststraat : een huispaijbrief ten laste v. Josias Errebout

 

226R

1726-07-06

Schippers, Dirk ; de kinderev. v. Maria Schippers (zijn zuster) als erfgen. van Janneken Nonnius (hun moeder); Jacob Teljert (x Maria Schippers)

Cornelissen, Jan (zeekapitein, won. Vlissingen)

Axel: huis en herberg gen. "Den Rooden Ruijter": een huispaijbrief

 

227R

1726-07-13

Albregts, Pieter

Staessens, Judocus

Nieuw Zuiddorpe, v  zuiddeel 'geseijt de Seijpe": 3G

Was eerder v. Jan Klappe

229V

1726-08-02

Lammens, Matthijs (burgemeester) voor de erfgen. van Abraham van Peere en van Johan van Peere (oud-burgemeester v. Vlissingen)

Peere, Susanna Maria van

Zaamslag; Genderdijke; Oud Oten; Nieuw Oten; Diepene: de gerechte helft v.d. tienden

Erfgen.  (kinderen, resp. broer en zuster): Cornelis van Peren (heer van West en Oost Souburg); Thomas Alexander de Koning (raad te Veere ) x Sara van Peere; Susanna Maria van Peere (wed. v. Cornelis Kien, raad te Veere)

230V

1726-08-14

Lammens, Matthijs (burgemeester) . voor Susanna Maria van Peere (wed. v. Cornelis Kien)

Peere, Cornelis van (heer v. West en Oost Souburg)

Zie 229V

 

231V

1726-09-03

Paaijs junior, mons. Adriaan (executeur in de boedel v. Wouter Bentle)

Hoelands, Jan

Axel: in de Verloren Hoek: een stal

 

231R

1726-09-03

Zie 231V

Paulus, Pieter

Axel: in de Verloren Hoek: een huis en stal

 

232R

1726-09-28

Hollander, Cornelis d' (oud-schepen); Philips de Valk (als executeurs in de nagelaten boedel v. Pieter Doeselaar † in de Stoppeldijkpolder)

Kriekaart de jonge, Pieter

Luntershoek in Stoppeldijk: behuisd hofstedeken + 9G230R met plantagie

 

233R

1726-11-02

Leunis, Nicolaas (x Weijna Jansen, als erfgen. van Cornelis Jansen, haar vader)

Roo, Cornelis de

Zouterspui: smidse, huis, stalletje, bakkeete, smidswinkel, boomgaard, smidsgereedschap, kolen

 

234R

1726-11-30

Rijkenburgh, de erfgen. (kinderen) voor Mr Qu Cornelis van Peren (heer van West en Oost Souburg). Maria ten

Metteneij, Cornelis

Grote Huijssenspolder: 17G100R + timmerage en plantage

Kinderen: Cornelia van Loo (x Johannes Bakker); Dina van Loo (x Francois Hermans); Willem Mastman (wedr. van Anna van Loo). Stiefvader is Cornelis Metteneij

235R

1726-11-30

Alvarez jr, Guilljam (voor de erfgen. (kinderen) van Maria Gijselin)

Poort, Qualterius van der (burgemeester)

Cappellepolder: hofstede met huizingen, schuur, stallen, plantagie, boomgaard + 74G

Mr Qualterius van der Poort, burgemeester en raad te Middelburg, wedr. v. Johanna Chaterijna Lesagie; Mr Johan Willem Lesage

236R

1726-12-07

Kraker, Gillis de ; Hendrik van Wijck (armmeester te Zaamslag)

Verstrate, Jacob

Reuzenhoek, Grote Huijssenspolder: een huisje

Was van de wed. v. Stoffel Hooglander

237R

1726-12-14

Walle, Janneken van de (wed. v. Jacob Marijnissen)

Hoelants, Jan

Beoostenblijbenoorden, bij de Conterscharp: schuurtje en hof met plantagie

 

237R

1726-12-14

Talboom, Lucas; Gillis v. Pottelberghe (voogden)

Striemes, Hendrik

Riede, polder van de: 204R

Voogden v.d. wezen v. Benedictus Breijaart resp. Pieter Gijsel

238R

1726-12-14

Verhengst, Johanna (wed. v. Nicolaas Everaars)

Enouts, Lodewijk

Axel: over de Ketenput: een huis

 

239R

1726-12-14

Talboom, Lucas; Gillis v. Pottelberghe (voogden) zie 237R

Wilde, Jacobus de

Oud Beoostenblijbezuiden: 6G197R bij Palenheuvel en in de Koebilken

Zie 237R

240R

1726-12-14

Zie 239R

Campenhout, Cornelis van

Varemstacker; Oude Karnemelkspolder; op 't Sant: 3 partijtjes eikenbos

Zie 237R

241V

1726-12-14

Zie 239R

Snijders, Pieter

Karnemelkspolder (oude): 2G26R eikenbos

Zie 237R

242V

1726-12-14

Talboom, Lucas (voogd v.d. wezen v. Anna Gijsels † en Benedictus Breijaart); Gillis v. Pottelberge (over Maria Gijsels, wees v. Elisabeth de Sweemer, wed. v. Pieter Gijsel de jonge). Zij zijn erfgen. van Lieven Gijsel de oude

Pottelberge, Gillis van

Karnemelkspolder; Polder van de Riede: hofstede met huis, schuur + 2G

Elisabeth de Sweemer is nu gehuwd met Gillis v. Pottelberge

243R

1726-12-30

Criekaart, Pieter

Waterschoot, Judocus van

Stoppeldijk: huisje, weiland + 99R

 

244V

1727-01-11

Decker, Gillis den

Steenaart, Jan

Schapenbout: huis en schuur op cijnsgrond

 

245V

1727-01-18

Boeije, Jan

Braams, Antonij

Paijbrief v.e. huis dat hij heeft verkocht op 13 april 1726

 

245R

1727-01-25

Meulenaer, Jan de

Steijhaart, Cornelis

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis en erf

 

246V

1727-01-25

Backer, Jacob Cornelissen

Backer, Jan Cornelissen (broer)

Stoppeldijkveer: huis en erf

 

246R

1727-02-01

Schippers, Maria (wed. v. Johan Kolffaart, commijs en licentmeester) te Axel

Campenhout, Cornelis van

Axel: een hof

 

247V

1727-02-01

Zie 246R

Haaij, mons. Francois

Axel : de ½ v.e. huis

 

247V

1727-02-01

Zie 246R

Lammens, Mattijs (burgemeester)

Axel: aan de Oude Botermarkt: huispaijbrief ten laste v. Daniel Sandos

 

247R

1727-02-01

Steijhaart, Cornelis

Gouwe, Christiaan van der

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis en schuur

 

248R

1727-02-01

Zie 246R

Sandoz, Daniel

Zie 247V

 

249V

1727-02-01

Zie 246R

Middelhoven, Jona vn (predikant)

Axel: aan de Oude Botermarkt: een hof

 

249R

1727-02-01

Eekman, Judocus (won. Overslag)

Antheunis fs Jan, Judocus

Overslag: een huis

 

250R

1727-02-08

Boone, Jacobus (voor Adriaan Boone x Pieternella Meertens,  als vader en voogd van zoon Jacobus Boone te Kloetinge); Marinus Evertsen (medevoogd)

Alvarez, Guiljaam (griffier, won. Neusen))

Zaamslag: 8e kavel: 9G60R

 

251R

1727-02-15

Thijsbaart, Cornelis (dijkgraaf v.h. zuiddeel v.d. polder v. Zuiddorpe) q.q.

Meerschen, Johan Baptist van der

Zuiddorpepolder: 34G19R volprezen land

 

254V

1727-03-01

Hermans, Elisabeth (wed. van Pier van de Velde)

Poulus, Pieter

Axel: Kerkstraat : huis en erf

Bewoner: Dirk Wieltjens. Was eerder van  Jan Abrahamsen

255V

1727-03-22

Velde, Pieter van de

Cogens, Judocus

Boschkappelle: voorste helft v.e. schuurtje, varkenskot en erf

 

256R

1727-03-29

Bock, Ferdinandus de (won. Moerbeke)

Wint, Hendrik de (won. Zuiddorpe)

Varempe: 7G

 

257V

1727-03-29

Cappelle, Huijbrecht van de

Waterschoot, Judocus

Stoppeldijkpolder: huis op cijnsgrond

Was eerder v. Cornelis van de Velde

257R

1727-04-05

Reu, Jan de (voor Jan Philippe Lippens)

Matle, Alphonsus

Nieuw Zuiddorpe gen. "het Zuiddeel": 5G; Varempe: 6G + 5G

In de Varempe: pachter: Alphonsus Matle

259V

1727-04-12

Bacchus, Hendrik (x Janna Abrams)

Cardon, Hendrik

Axel: Kerkstraat: huis en erf

Janna Abrams erfde dat van haar moeder

259R

1727-05-05

Molenaar, Joos de

Tierens, Jan

Overslag: huis, stalletje, erf gen. "Het Bogehof"

 

260V

1727-05-10

Damme fs Jans, Judocus van (voogd v.d. wezen v. Francois v. Damme fs Jans x Elisabeth de Witte); Judocus van Damme fs Francijs (meerderj.)

Eekman, Judocus (won. Overslag)

Moerbekepolder (Axelambacht): 2G150R

 

261V

1727-05-22

Pieters, Marinus (erfgen. van zijn zuster Janneken Jacobs wed. v. Leendert van Dixhoorn)

Dicxhoorn, Cornelis van (regerend schepen)

Koegorspolder: 1e kavel: 1/12e in 34G55R

Jacobus van Dixhoorn † was de zoon van Janneken Jacobs

262V

1727-06-07

Lelienberg, Arnoldus van; Adriaan Galle (voogden)

Jansen, Cornelis (nu †) x Adriaantje de Kok

Zouterspui: huisje en boomgaard

Voogden van Jacob de Kok (minderj. wees v. Neeltjen Zaman)

262R

1727-07-07

Luijk, Jeronimus (x Maria de Beer)

Bakkers, Cornelis

Zaamslag: 21e kavel: 5G158R zaailand

Geërfd van haar vader Willem de Beer

263R

1727-06-14

Hecke Prince, Jan van (voogd v.d. wezen v. Aarnout Kips x Johanna Hillaert); Jan van de Velde (x Angelina Kips fs Aarnout); Paulus van de Woestijne (x Anna van Doesselaar)

Eeckman, Judocus (won. Overslag)

Overslag: behuisde hofstede, schuur, wagenhuis + 5G

 

265V

1727-06-14

Feijter, Cornelis de (voor Maria de Feijter, meerderj. dochter v.  Lieven de Feijter x Martijntje Salomons, won. Vlissingen)

Dijke, Laurens van

Axel: Huis en erf

Johanna de Feijter (minderj.) haar zuster

266R

1727-07-12

Leunis, Claas

Jonge, Pieter de

Kleine Butpolder: huis, schuur, backete op cijnsgrond

Was eerder v. Cornelis Dycxhoorn (schepen)

267R

1727-06-26

Waterschot, Judocus

Neeve de jonge, Pieter de

Boschkappel: huis op cijnsgrond

 

268R

1727-07-26

Puijvelde, Laurens van (stadhouder v. Stekene, land van Waas); Valentijn Calle (voogden)

Crane, jhr Frans de (heer van Scheppers)

Ferdinanduspolder: 15G198R

Voogden over de minderj. wezen v. sinjeur Charles de Grave (koster te Stekene) x Maria v. Breusegem

270R

1727-08-09

Lozanne, Jacob v. (oud-burgemeester en schepen) voor Jan Cornelis Ockerse (vice-admiraal, won. Vlissingen)

Alvarez, Gerard

Zaamslag: 14e kavel: hofstede en landen

Pachter: Dielles Verbeek

271V

1727-08-09

Smit, Cornelis de

Boekaart, Cornelis

Zaamslag: Rozemarijnstraat: huis, schuur en hof op cijnsgrond

 

272R

1727-08-20

Melle, Francoijs van

Maartens, Guljaam

Overslag: huis, erf + 38R

 

273V

1727-08-20

Schatteman, Elisabet (wed. v. Jacob Strobbe) (haar 1e man was Aarnout Heneman)

Heneman, de kinderen van Aarnout (x Elisabeth Schatteman)

Boschkappelle: een huis

Voogd: Jacob de Maet

274V

1727-08-30

Nieuwenhuijze, Matheus van

Suijthoek, Laurens (voor zijn "moeije" Dingna Gastelaats laatst wed. v. Jonas van Rentegem, won. Middelburg)

Zaamslag: huis, schuur, erf en bakkerij: een paijbrief ten laste v. Jan V

Bewoner en gebruiker: Simon Bonte

274R

1727-10-25

Schippers, Dirk (won. Axel)

Schippers, Willem (zoon)

Axel: Langestraat: huis, schuur en graan of moutstokerij

 

275V

1727-11-26

Waal, Dina de (wed. v. Dignis Erasuij) voor Johan Philip de Waal (poorter 's Hertogenbosch) en Mr Jacob Douw (won. Middelburg)

Campenhout, Cornelis van

Zaamslag: huis, schuur en moertuin gen. "Den Ruijter"

Was eerder v. Maria Bischop

276V

1727-12-06

Bale, Abraham

Suijthoek, Laurens

Axel: bij de Verloren Hoek: huis en bakkerij gen. "de Boombrugge"

Was eerder v. Wouter Bentle

276R

1727-12-13

Middelhoven, Jona van (predikant) voogd v.d. wezen v. Cornelis Kelle

Alvarez de jonge, Guilliame

Zaamslag: 27e kavel: 12G152R

 

276R

1727-12-13

Alvarez, Guillaam (griffier te Neuzen)

Alvarez, Geerard (schepen te Neuzen)

Zaamslag: 34e kavel: 88G

Baander: Andries Deij

277V

1727-12-23

Alvarez, Geerard (schepen)

Alvarez, Guilliaem (zijn oom, won. te Neuzen) ter accept. v. Guilliaem Alvarez junior

Zaamslag: 14e kavel: behuisde en bebouwde hofstede en plantagie

 

277V

1728-01-03

Landsheer, Pieter de

Baerdman, Josijna

Zaamslag: in de ring: huis en cijnsgrond

 

277R

1728-01-07

Vercruijse, Jannis

Berbeel, Jan

Oud Beoostenblijbezuiden: hofstede met een huisje, schuurtje + 500R

 

278V

1728-01-10

Campenhout, Cornelis van (substituut baljuw)

Hamer, Yzaak den

Zaamslag op sheeren cijns: huis, schuur, erf en hof gen. "Den Ruijter"

 

278R

1728-01-31

Cool, Mattijs (won. Stoppeldijk)

Maat, Jacob de

Boschkappelle: huisje op cijnsgrond

 

278R

1728-02-07

Ameling, de erfgen. van Jan

Doelder, Pieter

Axel: huis en erf

Erfgen.: Jan Janzen (x Neeltje Vinke); Pieter Doelder (als van zijn kind bij Janneken Vinke); Paulus Amelink fs Maarten; mitgaders Marinus van den Ende (voogd v.d. wees v. Jan Luijk); Hendrik Snijders (x Catharina Schippers) als erfgen. van Josina Marinissen (x Jan Ameling)

279R

1728-02-14

Grevel, Pieter (won. Stoppeldijk)

Warteel, Pieter

Stoppeldijk: behuisde hofstede met huis, schuur, bakkeete + 1G

 

279R

1728-02-07

Somer, Lieven de (voogd v.d. wezen v. Jan de Somer †); Lieven de Somer de jonge

Faas, Jacob

Zaamslag: huisje op cijnsgrond

Vrijwillige afstand aan de wed. v. Jan Kielder

281R

1728-02-14

Goozen, Pieter

Lijs, Jan

Reuzenhoek (grote Huissenspolder): een huis

 

282V

1728-02-14

Fabritius, Jacob Azarias (voor Jan Colijn)

Colijn, Antonij (zoon)

Oud Zuiddorpe: huis, schuur, smidse + 4G; Nieuw Zuiddorpe: 5G90R

 

282R

1728-02-18

Smit, Joos de

Jonge, Pieter de

Nieuwe Egelantier: 4G6R met huisje, schuurtje en de bomen daarop

Koper moet de lasten betalen aan Pieter Paulus (timmerman); Nicolaas Delsers en Wouter bentle

283R

1728-02-28

Hermans, de erfgen. v. Willem (en zijn laatst † weduwe)

Oudurp, Cornelis

Zaamslag, in de straat van het Veer naar: een huis

 

284R

1728-03-20

Angelis, Maria (wed. v. Jan Hanssaart)

Messegers, Pauls (voor Jan Philip de Richebourg)

Nieuw Zuiddorpe (zuiddeel): 13G235R

Pachter: Alphonsus Mattele

285V

1728-03-13

Landsheer, Pieter de

Paaijs, Adriaan

Zaamslag: huis en erf (verkocht aan Josijntgen Baartman): huispaijbrief

 

285R

1728-03-13

Backer, Cornelis

Bonte, Willem

Zaamslag: 38e kavel: huis en schuur op cijnsgrond van het land gen. "Het Kruijs"

 

286R

1728-03-13

Brandt, Jan

Poorter, Thomas de

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis op cijnsgrond

 

287V

1728-03-13

Wijck, Hendrik van; Marinis Backer (diakenen te Zaamslag)

Delsers, Nicolaas

Zouterspui: huis en erf

Kwam uit de boedel v. Paulijntjen Heule

287R

1728-03-20

Hont, Anna d' wed. v. Pieter Datum)

Geijter, Anthonij de

Axel: huis en erf

 

288R

1728-03-27

Hoelants, Jan

Dirksen, David

Axel: huis en erf

 

289V

1728-04-10

Germonpree, Joos1728-04-10

Grevel, Pieter

Stoppeldijk: een huis

 

289R

1728-04-10

Hollander, Jacob d'(oud-schepen)

Willemsen, Willem

Zaamslag: een schuur

 

290V

1728-04-17

Boekaart, Cornelis

Regt, Cornelis de

Zaamslag: huis en erf

Bewoonster: Maatje Nols

290R

1728-04-17

Jonge, Pieter de; Jan de Vos (armmeester) q.q.

Landsheer, Pieter des

Axel: een huis

Was van Joos Schiet de Kat

291V

1728-04-24

Nieuwenhuijse, Mattheus van (won. Zaamslag)

Campenhout, Cornelis van (stadhouder)

Zaamslag op 't Veer: een huis

 

292V

1728-04-24

Campenhout, Cornelis van (executeur in de boedel v. schepen Pieter Snijders

Eekman, Cornelia (laatst wed. v. Pieter Snijders)

Karnemelkspolder: 3 bossen

 

292R

1728-05-01

Gouwe, Henderik van der (voogd)

Putte, Arij van de

Zouterspui: huis + 57R

Voogd. v.d. minderj. wezewn v. Boudewijn van de Putte

293R

1728-05-15

Tomlas, de sequestors in de insolvente boedel v. Elisabeth † (wed. v. Willem Schippers)

Dijke, Lauwerens van

Axel: huis en erf gen. "Den Rooden Ruijter"

Janneken Salomons (wed. v. Dirk Schippers); Jacobus van Lozanne; Cornelis van Dijxhoorn; Jacobus Azarius Fabritius (voogd v.d. minderj. wees v. Abraham Schippers)

294V

1728-05-15

Zie 293R

Feijter, Lieven de

Axel: Langestraat: stook of branderij met al zijn ketels, slangen, koelvaten

 

295V

1728-03-15

Zie 293V

Lagra, Jacob

Axel: huis en erf

 

295R

1728-05-15

Zie 293V

 

Axel: huispaijbrief (zie 295V)

 

296V

1728-05-15

Zie 293V

Paulus, Pieter

Axel: a/d westzijde v.d. Stadsdreve: schuur met een bocht

 

296R

1728-05-15

Zie 293V

Dieleman, Fransois

Axel: huis gen."Den Rooden Ruijter" (nabetalingen van Laurens van Dijke) zie 293R

 

297R

1728-05-15

Zie 293V

Jacobs, Janneken

Axel: huispaijbrief zie 294V

 

298V

1728-05-15

Zie 293V

Jacobs, Janneken

Axel: huis paijbrief zie 296V

 

298R

1728-05-15

Weijns, Lieven

Striemers, Hendrik

St. Andriespolder: huis, schuurtje + 90R eigen erf

 

299V

1728-05-29

Somensee, Pieter (won. Goes) voor Dina Itobus (wed. v. Jacobus Boone)

Brouwer, Willem Willemsen

Zaamslagpolder: 15G15R

Dingnus Gommertse was de grootvader v. Jacobus Boone

301V

1728-05-29

Zie 299V

Cornelissen, Dingenis

Zaamslagpolder: 10e kavel: 10G

 

302R

1728-06-05

Valk, Johan (procureur) voor de erfgen. v. jhr Carlo de Bitshoven

Striemersch, Hendrik (won. Oud Beoostenblijbezuiden)

Oud Beoostenblijbezuiden: behuisde hofstede met stallen + 56G44R

Erfgen. (kinderen): jhr Fransisco de Bietshoven (heer v. Monchij) en jhr Jan Carlo de Bietshoven

Gebruiker: Wido Anthonij de Bosch

304R

1728-06-05

Feijs, de erfgen. van Janneken (wed. v. Gillis Zaman)

Stuijaart, Cornelis

Zaamslag: aan 't westeinde in de straat naar de Kraag: huis en schuur

Erfgen.: Arij Adriaan Joossen (x Adriaantje Zamans); Jan Bertijn (x Clara Zamans)

305R

1694-05-27

Buscop, Pieter (ontvanger) had gesproken met Willem Jaspers (dijkgraaf)

Bitshoven, Jhr Carlo de (eigenaar)

Beoostenblijbezuiden: Contract over de berg waarop de molen stond gen. "Den Vogelensanck" + 1G

 

305R

1728-07-12

Bitshoven, jhr Carel de (†)

Strijmers, Heijnderik

Zie 302R

 

306R

1728-06-18

Croppenberg, Hendrik (voor mons. Willem Kelle, won. Vlissingen)

Castel, mons. Jacobus (won. Middelburg)

Cappellepolder: 1/5e in 46G170R; Beoostenblijbenoorden 1/5e in 3G enz.

Gemeen met de erfgen. v. Maria de Haps (laatst wed. v. Lieven Cornelis Haak)

307V

1728-07-09

Faber, Johan

Berge, Carel van den

Overslag: huis en erf

 

307R

1728-07-10

Walle, wegens het testament v. Janneke van de (laatst wed. v. Pieter de Meer)

Paulus, Pieter

Axel: Langestraat: huis en erf

Diakenen te Axel: Pieter de Jonge en Jan de Vos

308V

1728-07-10

Middelhove, Jona van (predikant) als voogd v.d. wezen v. Cornelis Kelle, ook voor de meerderj. kinderen; Willem Kelle

Willemsen, Quirijn (schepen)

Zaamslag: 31e kavel: 6G30½ R

 

308R

1728-07-10

Verstelle, Maarten

Kraker, Pieter de

Aandijke: hofstedeken met timmerage, plantage + 22G14R

 


De pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net