Index op transporten Axelambacht,
oost van de Blije, 1728-1735
(inv.nr. 686)

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet


- de in dit register genoemde belendingen zijn ook beschikbaar -

 

blz

datum

verkoper

koper

wat en waar

bijzonderheden

           

1R

1728-08-21

Croppenberg, Hendrik (voor Passchier Verhagen x Anna Verbrugge)

Genee, Hendrik van (schepen, ontvanger)

Obligatie

 

2V

1728-08-17

Hardij, mons. Philip (deurwaarder)

Middelhoven, Jona van (predikant)

Cappellepolder: 37G164R

Pachter: Josias de Kraker. Het land was van Gillis van Hesse (x Cornelia de Crauwelaer)

2R

1728-08-21

Campenhout, Cornelis van (subst. Baljuw)

Es, Jacobus van

Zaamslag: een huis

Laatste bewoner was Mattijs van Nieuwenhuyse

3V

1728-08-28

Enden, Sijmon van den (schepen te Willemstad) x Johanna Jacoba de Hollander (erfgen. v. Cornelis de Hollander (oud-schepen)

Kerkvoort, Maarten van

Zaamslag: hofstedeken met 16G194R

Koper was al pachter

3R

1728-09-11

Croppenberg, Hendrik (voor Paulus Rudolph de Crauwelaar, luitenant te Yperen voor Cornelia de Crauwelaer wed. v. Gillis van Hessen

Middelhoven, Jona van (predikant)

Cappellepolder: einde dijk

Uit de boedel v. Johan de Crauwelaer (burgemeester in 1694)

5V

1728-09-22

Maas, Elisabeth (wed. v. Johan de Vassij, oud-burgemeester)

Lozanne, Jacobus van (burgemeester); Jan van Campenhout (schepen) q.q. als kwartiermeesters v. Axel

Axel: een erf bij 's lands commieshuis

 

5R

1728-09-25

Boekaart, Cornelis

Sutter, Jan de

Zaamslag: huis en erf

 

6V

1728-09-25

Pree, Wouter de (met Willem Snijders zijn schoonzoon x Antonetta de Pree)

Haak, Susanna (wed. v. Jan Hoelants

Axel: een huis

Bewoner was Sijmon Terkens

6R

1728-09-25

Boekaart, Cornelis

Hoorn, Jacobus van

Zaamslag: Rosemarijnstraat

Bewoner: Cornelis de Smit

7V

1728-10-02

Waterschoot, Judocus van

Overloop, Jan van

Boschkappelle: een half huis (gemeen met Pieter Ameling)

 

7R

1728-10-09

Strijmersch, Heijndrik (voor mons. Judocus Stoop, mr chirurgijn, won. Zelzate x Josina Parents). erfgen. van haar grootvader was Johannes Parent

Praat, Judocus (won. Oud Beoostenblijbezuiden)

Oud Beoostenblijbezuiden: 4G

Gebruiker: Jan de Doncker de oude

8R

1728-10-30

Valck, Johan (notaris) voor Deogratia Kint (wedr. van Joanna Maria Bourgois)

Vos, Judocus de (zwager)

Overslag en Varempe: al zijn landen, meersch en bos

 

11V

1728-11-05

Klerck de oude, Willem de

Horn, Hermanus

Zaamslag: 23e kavel: huis en cijnsgrond tegen de sluis v.d. watering

Bewoner: Cornelis Steenhart

11R

1728-11-13

Colijn, Anthonij

Lugt, mons. Jacobus

Nieuw Zuiddorpe (zuiddeel) : 5G90R

 

12R

1728-11-20

Croppenberg, Hendrik (voor de drie zusters van zijn vrouw t.w. Cornelia, Sara en Dina Wulframs)

Castel, Jacobus (won. Middelburg)

Cappellepolder: 1/5e in 47G170R en 1/5e in 24G; 1/5e in 3G Beoostenblijbenoorden

 

13V

1728-12-11

Beer fs Engel, Leendert de

Delser, Nicolaas

Zouterspui: huis en erf

 

13R

1729-01-08

Pietersen, Hendrik (x Elisabeth van der Velde, wed. v. Jacobus Arenouts)

Campenhout, Cornelis van

Axel: aan de Markt: een huis

 

14V

1729-01-08

Campenhout, Cornelis van q.q. (als executeur v. Pieter Snijders, schepen †)

Lagra, Jacob

Noordpolder: 28G238R

 

15V

1729-01-08

Zie 14V

Lammens, Mattijs (burgemeester); Cornelis van Dijxhoorn (schepen)

Noordpolder: 38G65R

 

15R

1729-01-08

Zie 14V

Jonge, Pieter de (mr slage)

Noordpolder: 8G33R weiland met alle opgaande bomen en "struijkhout"

 

16R

1729-01-08

Zie 14V

Dieleman, Francoijs

Butpolder: 33G212R zaailand

 

17R

1729-01-15

Zie 14V

Zie 16R

Axel: schuur, erf, misput en al het losse stro in en buiten de schuur op het erf v. Pieter de Feijter

 

18V

1729-01-15

Zie 14V

Feijter fs Lievens, Pieter de

Axel: huis en erf

 

19V

1729-02-12

Beer, Pieter de (won. binnen Hulst)

Heijligendorp, Christoffel

Zaamslag: huis, schuur en erf

Akte is doorgestreept

20V

1729-02-12

Goethem, mons. Pieter van (won. Stekene)

Cammaert, Jan

Zuiddorpe: behuisde hofstede en landen

 

23V

1729-02-26

Pottelberge, Gillis van (voogd v. d. wezen v. Pieter Gijsel en aanvaard hebbende de boedel v. Lieven Gijsel †)

Vlierberge, Adriaan van (won. Stekene)

Karnemelkspolder: 1G eikenbos

 

24V

1729-02-26

Gouwe, Jacobus van der

Nijssen, Geertruij

Zaamslag: in de ring: huis op cijnsgrond

 

25V

1729-02-26

Bijl, Tobias (deurwaarder)

Roo, Philips de

Austrischenpolder : huis en erf

Was van Jeroen Coreman

25R

1729-02-12

Dijcxhoorn, Cornelis van (schepen) voor Sara Maquet (wed. v. Johan de Laver) te Middelburg

Steengragt, Mr Nicolaas (raad-pensionaris te Vere)

Ferdinanduspolder: land en tienden

 

26R

1729-03-19

Jonge, Pieter de (deurwaarder) q.q.

Campenhoudt, Cornelis van

Oten: huis, schuur en cijnsgrond

Was van. Walter Heer

27R

1729-03-19

Bussens, Jacobus

Machielsen, Johannes Babtista

Koewacht: hofstedeken met huis, schuur + 140R

20R was al verkocht aan Jan van Brussel

28V

1729-03-26

Ende, Simon van den (regerend schepen v. Willemstad) x Johanna Jacoba de Hollander fa Cornelis

Hagebos, Jan

Beoostenblijbenoorden: 57G132R met timmer en plantage

 

29V

1729-04-02

Haack, Susanna (wed. v. Jan Hoelands)

Lagraa, Jacob

Beoostenblijbenoorden bij de Conterscharp: hof, schuurtje en grond met bomen

Jan Hoelands had dit geërfd v. Janneken v.d. Walle (wed. v. Jacob Marijnissen)

29R

1729-04-02

Pree, Wouter de

Braat, Antonij

Axel: Langestraat: huis, schuur, erf en bakkerij

 

30R

1729-04-02

Braat, Antonij

Faas, Jan

Zaamslag: huis, erf en bakkerij

 

31V

1729-04-02

Gijsel fa Jans, Marij (wed. v. Thomas Rapelet)

Laren fs Pieters, Jacob van

Varempe en Moerbekepolder: 8 ½ G

 

32V

1729-04-09

Valck, Johan (procureur) voor Anthonij Duvelaar (kiesheer te Middelburg) x Clara Catarina Massijs

Vlissingem, Adriaan Jacob van (thesaurier te Hulst)

Moncado: 1/20e in de drijvende schorren

 

33V

1729-04-09

Campenhout, Cornelis van (executeur in de boedel v. Pieter Snijders)

Eekman, Cornelis (wed. v. Pieter Snijders)

Axel: aan de wal bij de Waterpoort: een huis

 

33R

1729-04-16

Crane, Philip de

Timmermansen, Pieter

Reuzenhoek: huis en erf op cijnsgrond

 

34R

1729-04-23

Roels, Aarnout (schepen) voor Willem Cramers voor de erfgen. v. moederszijde v. jvr. Isabella dHuijbert van Noortgouwe

Alvares, Guiljaam (griffier te Neusen) ter accept. van zijn neef Gerard Alvarez (schepen te Neusen)

Nieuwe Zevenaar: 11G82 ½ R

Pachter: Andries Bolle

35V

1729-05-14

Veerdegem, Andries en Pieter van (erfgen. van hun moeder Susanna Vogelaars)

Veerdegem, Pieter van

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

 

36V

1729-05-28

Beer fs Engel, Leendert de (won. Axel)

Delsers, Nicolaas (won. Spui)

Koegorspolder alias kleine Egelantier: 4G wei- en zaailand

 

37V

1729-07-02

Fabritius, Jacobus Azarias (notaris) voor Thomas van Rhee (kiesheer en postmeester te Middelburg)

 

Parker fil Thomee, Mr Johan (baljuw v. Middelburg)

Zaamslagpolder: hofstede + 140G

Gebruiker: Marinus Logiersen

38V

1729-07-30

Vlierberge, Joris van (won. St. Andries)

Goethem, Alexander van (won. Beveren)

Ferdinanduspolder: 4G165R

Pachter: de wed. van Pieter Carpentier

39R

1729-07-30

Lammens, Mr Pieter (schepen en raad te Goes)

Mattele, Allonce

Varempe of Westlap: 15G171R

 

40R

1729-08-20

Striemersch, Hendrik (won. Beoostenblijbenoorden)

Kint fs Cornelis, Jan (mr smid op 't Zant)

Oud Beoostenblijbezuiden: 16G9R

Pachter: Fransois Burm

42V

1729-09-03

Kriekaart de jonge, Pieter

Klerk, Jan de; Jan Florijn

Stoppeldijkpolder aan 't Kalkmisgat: huis, schuur + 9G230R

 

43V

1729-10-01

Jansen, Prijntje (wed. v. Cornelis Michielsen, schepen); Grietje Michielsen (x Willem Bonte)

Paaijs, Adriaan (schepen te Middelburg)

Obligatie ten last v. Laurens de Rijke won. Zaamslag

 

44V

1729-10-01

Pulenbergh, Christoffel van

Cadsant, Gillis van

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis en erf

 

44R

1729-05-21

Kriekaert, Maria (wed. v. Judocus van Waterschoot) won. Stoppeldijk

Wouters, Joos (won. op Rapenburgh)

Stoppeldijk: een wei

 

45R

1729-10-29

Ramondt de jonge, Jacob

Haak, Susanna (wed. van Jan Hoelants)

Axel: Molenstraat op de hoek: huis en erf

 

46V

1729-10-29

Raes, Jan; Francies de Klerk

Weert, Marij de

Stoppeldijkveer: een huisje

 

47V

1729-12-03

Water, Willem te (predikant te Zaamslag)

Water junior, Jan te (stadsdokter te Leiden)

Leiden: huis en erf

Verkoper is erfgen. van zijn vader Hendrik te Water en zijn "moeij" Eva te Water

48V

1729-12-03

Staassens, Judocus (won. Overslag)

Mattele, Allonce

Nieuw Zuiddorpe (zuiddeel) gen. "de Sijpe"

 

49V

1729-12-03

Thierens, Pieter

Block, Jacobus de

Zuiddorpe (in de kring): een herberg gen. "Den Rooden Leeuw" + 160R

 

50V

1729-12-10

Colijn, Berbel (wed. v. Lodewijck Enouts) met consent v. Cornelis Metteneij (v. d.wezen v. Abraham Pruijmelaar †)

Haak, Cornelis

Reuzenhoek (grote Huissenspolder): huis en schuur op sheren cijns

 

51V

1729-12-10

Alvarez de jonge, Guiljaam (voor zijn vader Guiljaam Alvarez de oude)

Gijsbertsen, Pieter

Zaamslag: huis en schuur

Kwam van Berbel Stouthamer (wed. v. Jan van de Veke)

52V

1729-12-31

Lammens, Mattijs (burgemeester)

Dijcxhoorn, Cornelis van (schepen)

Noordpolder: 4G97R

Was eerder gekocht van Clara de Smidt

52R

1730-01-07

Alvarez, Gerard (voor de erfgen. v. Anna Maria Hogendorp, wed. v. Mr Francooijs Leijdekker, rekenmeester Den Haag)

Hoogendorp, Diderik van (schepen te Rotterdam)

Grote Huissenspolder: 44G250R

Erfgen.: Johan van Riebeek (veertigraad te Delft) x Charlotta Maria Leijedekker; Jacoba Cornelia de Huijbert (x Francoijs Diderik Leijdedekker); Mr Adriaan de Huijbert (heer van Westenschouwen); Digna Pieternella Wendeline Leijdekker (wed. v. Mr Geerard Meijnerstond, schepen te Rotterdam)

54V

1730-01-21

Suijthoek, Laurens q.q.

Alvarez de jonge, Guiljaam

Stoppeldijk: 11e, 16e en 17e kavel: hofstede met huizingen, schuur, wagenhuis + 95G

Verkoper voor: Mr Pieter Boddaart fs Cornelis (griffier); Anna Maria Holdewier (wed. v. Reijnier van de Zande); Hieronimus Josep Boudaan (heer v. St. Laurens en Popkensburgh) x Cornelia Boddaart

55R

1730-01-21

Alvarez jr, Guiljaam (schepen, thesaurier te Neusen) q.q.

Warteel, Pieter (was pachter)

Stoppeldijk: hofstede + 82G257R

Verkoper voor: zie boven (54V)

58V

1730-02-11

Jansen, de erfgen. van Pieter (x Janneken van Nieuwenhuijse)

Jansen Cornelisz, Willem

Axel: in de Oude Stad: huis en erf

Erfgen. (de kinderen): Pieter Jansen; Mels Wolfers (x Janneken Jansen); Sarel en Adriaan Jansen (minderj.); kinderen v. Catarina Jansen (†)

58R

1730-02-25

Verstelle, Meerten

Jonge, Pieter de (schepen) i.p.v. Jcobus Koster

Zaamslag: 27e kavel: 2G253 ½ R

 

59V

1730-03-04

Backers, Cornelis

Bruggeman, Cornelis

Zaamslag: 22e kavel: huis + 4G wei en plantage

 

60V

1730-03-04

Campenhout, Cornelis van (voor Maria Schippers wed. v. Jacobus Teijler)

Doelder, Pieter (mr metselaar); Jan Jansen (voorzanger)

Axel: huis en erf

 

60R

1730-03-04

Gouwe, de erfgen. van Huijbert van der

Haack, Pieter

 

Herbout, Andries

Beoostenblijbenoorden: 6G130R

Oude Egelantier: 3G28R

Erfgen.: Pieter Haack (x Neeltje Hagbos eerder wed. v. Jan v.d. Gouwe; Andries Herbout (x Janneken Hermans, eerder wed. v. Abraham v.d. Gouwe)

61R

1730-03-18

Horn, Hermanus

Klerk d'oude, Willem de

Zaamslag: 23e kavel: huis en erf op cijnsgrond

Bewoner: Cornelis Steenaart

 

62R

1730-03-25

Goud, erfgen. van Heijndrik

Feijs, Pieter

Zaamslag: huis, schuur en wagenmakerswinkel (was v. Augustijn van Soen)

Erfgen.: Cornelis de Seeuw (x Dingetje de Hollander; Willem te Water (het recht  v. cessie v. Willem Kangij, mr smid won. te Nisse, erfgen. van Anna Kangij  †, zijn zuster x Dijdlof Gout †); Janneken Fonteijne (wed. v. Heijndrik Goud) won. onder Zaamslag

64V

1730-04-08

Jansen, Willem (won. Axel)

Bruijne, Cornelis de (won. Axel)

Axel: huis en hofken

 

64R

1730-04-15

Velde, Pieter van de

Cappaart, Joodocus

Boskappelle: achterste helft v. zijn huis met varkenskot en schuurtje

 

65R

1730-04-29

Braat, Anthony

Nol, Floor

Zaamslag: in de verbrande straat: schuurtje

 

66V

1730-05-06

Paassen, Jacoba (wed. Jan Klinke) won. in de polder van Klein en Nieuw Beoostenblijbezuiden

Overloop, Thomas van

Nieuw Beoostenblijbezuiden: hofstedeken met huis, schuur + 4G

Crediteuren: Jan Bontinck; Pieter Bouwens (voogden v.d. wezen v. Jan Klinke x Maria van Durmen); Lucas Maas; de wed. v. Johan van Brussel

66R

1730-05-06

Stuijhaert, Cornelis (x Suzanna Zaman)

Verstelle, Jan

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis op cijnsgrond

 

67R

1730-05-08

Croppenberg, mons. Heijndrik (notaris te Axel) voor Jan Carel van den Berge (won. Moerbeke)

Faber, Jan (regerend schepen te Sas van Gent)

Overslag: huis en erf

Bewoner: Jodocus Anteunissen

68R

1730-05-13

Alvarez de jonge, Guiljaam (voor zijn vader Guiljaam Alvarez de oude)

Bolle, de erfgen. van Andries (gezworene)

Koegorspolder: 2e kavel: 11G

Erfgen.: Jan Vinke (x Willemijntje Bolle); Leendert de Beer (x Janna Bolle); Pieter Romijn (x Maatje Bolle); Christiaan Dieleman (gezworene Koegorspolder) voor Levina Bolle, meerderj. (won. Middelburg)

69R

1730-05-13

Backer, Cornelis (diaken te Zaamslag)

Vreelant, Nicolaas

Zaamslagpolder aan de sluis: huis, schuur op cijnsgrond

Zie 61R (akte is doorgestreept)

70R

1730-05-13

Bolle, de erfgen. van Andries (kapitein), laatst won. in de Koegorspolder

Dieleman, Francoijs

Koegorspolder: hofstede met huis, schuur, erf, timmerage + 48G133R

Erfgen. zie 68R

72V

1730-05-20

Veerdegem, Pieter van

Heijn, Geeraert

Axel: Langestraat: huis en erf

Aangekomen van zijn moeder Susanneken Vogelaar. Broer is Andries van Veerdegem

73V

1730-06-10

Dijxhoorn, Cornelis van (schepen) voor Mr Adriaan de Huijbert heer v. Westenschouwen; Jacoba Cornelia en Adriana de Huijbert; Cecilia en Isabella de Huibert (allen te Zierikzee)

Roels, Aarnout

Zaamslag: ½ v.e. hofstede v. 94G250R (gemeen met Adriana Elisabeth de Huijbert wed. Steengragt)

Gebruiker was: Nicolaas Leunis (†)

74V

1730-08-19

Leenknegt, Jacob (voogd v.d. wezen v. Catalina van Durmen (†) x Jacobus Zaman; Pieter Zuijr de jonge (wed. v. Catalina van Durmen)

Zuijr de jonge, Pieter

Boschkapelle: huis, schuur en erf

 

75V

1730-08-19

Herman, Janneken (wed. van Jan Laurens)

Le Gra, Jacob

Oude Egelantier : 10G100R met de plantage

 

75R

1730-09-02

Fabritius, Jacobus Azarius (voor Gabriel le Bleu, rechter)

Campenhout, Cornelis van

Stoppeldijk : Kalkmansgat : 12e kavel : hofstede en landerijen

 

77V

1730-10-21

Horbet, Rudolff

Damme, Cornelis van

Beoostenblijbezuiden: a/d Oudenweg: huis, schuurtje en erf

 

77R

1730-11-01

Wijtingh, de erfgen. v. Cornelia Lowijsa (wed. v. Mr Willem Coomans) te Middelburg

Remert, Adriaan

Zouterspui: een schone en welgelegen hofstede met huizen, schuur + 119G72R met plantagie

Erfgen.: de minderj. kinderen v. Dina Maria Wijting (wed. v. Johan de Salij). Cornelia Lowijsa was haar tante

79V

1730-11-04

Zuijthoek, Mons. Laurens (voor Capt. Jan Cornelissen)

Smit, Hendrik de

Karnemelkspolder: 14G184R

Pachter: Jan Kint (mr smid)

80R

1730-11-04

Bakkers, Jan; Francois Hermans (voogden v.d. kinderen v. Jan van Loo (†) x Berbera Thevel); Jan Wenks (x Anna van Loo)

Zoute, Gidion (kolonel); Isabella Zoute (zijn minderj. dochter)

Visserspolder: zeker einde dijk gen. "de Olmendijk" tussen de Cappellepolder en Zaamslag)

 

81R

1730-11-04

Zie 79V

Zuijthoek, Laurens

Axel: aan de Markt: huis en erf

Bewoner: Johan Valk

83V

1730-11-11

Pippingh, Willem (mr bakker)

Braet, Anthonij

Axel: Langestraat: huis met bakkerij

 

83R

1730-11-11

Suijthoek, Laurens (voor Ewaldus Reyvaen, kassier te Middelburg. Deze voor Diderick Willem van Doijs, commandeur v.d. citadel van Doornik x Catarina Sara van Elfsdijck)

Dobbelaar, Pieter (won. Stoppeldijkpolder)

Stoppeldijk: hofstede met huizen + 68G132R zaai- en weiland

 

85V

1730-11-25

Ellaert, Janneken (wed. v. Martijn Bruijn)

Verbrugge, Joos

Axel: Langestraat: huis en erf

 

85R

1730-12-09

Pree, Jan de (mr timmerman won. Axel) als voogd

Montelbergh, Wilhelmus

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis en erf

Voogd v.d. wezen v. Daniel de Munter † te Zaamslag

86R

1730-12-22

Maas, Elisabeth (wed. v. Jan de Vassij, burgemeester v. Axel)

Cunes, Mr Willem (griffier te Axel)

Axel: t/o 's landscommieshuis tegen de wal: hof, huis en stal

 

87V

1731-01-06

Wadde, Adriaantje (wed. v. Leendert Bagge) x Laurens van de Vijver

Suijthoek, Laurens

Axel: bij de Markt: huis en erf

Leendert Bagge had gekocht van Simon de Vijt

88V

1731-01-13

Lozanne, Jacobus van (oud-burgemeester, regerend schepen)

Haringk, Francoijs

Beoostenblijbenoorden: huis, schuurtje + 12G volgerland

 

89V

1731-02-03

Vergragt, Janna (wed. van Joos de Kock)

Beer, Andries den

Axel: Weststraat bij de oude Botermarkt: huis en erf

 

89R

1731-01-13

Willemsen, Pieter (diaken en armmeester te Zaamslag)

Horbet, Rudolff

Oten: huis en erf

Aangekomen v. Willem de Jonge de oude

99V

1731-01-20

Breuker, Jan de

Campenhout, Cornelis van; Jacobus Azarias Fabritius; Abram de Smit

Stoppeldijk: huis, schuur en cijnsgrond

 

99R

1731-01-27

Thuyl van Serooskercke, baronesse Adriana (douariere v. Georg Fredrik baron de Ikonfels)

Paulus, Pieter

Beoostenblijbenoorden: 19e kavel: hoeve met huis, schuur + 60G

 

101V

1731-01-27

Maartens, Debora (wed. van Pieter Guilliaemsen) won. Zaamslag

Mostman, Willem; Jacobus de Bruijne

Zaamslag: in de ring: huis en erf

 

101R

1731-01-27

Velde, de erfgen. van Pieter van de (x Elisabeth Hermans)

Tector, Michiel

Axel: Langestraat: huis en erf

Erfgen.: Jan Gilde (x Catarina van de Velde); Hendrik Pieters (x Elisabeth van de Velde)

102R

1731-02-03

Bock fs Andries, Pieter de

Lammens, Mattijs; Jacobus van Lozanne (kerkmeesters)

Austrischenpolder: 150R

 

103V

1731-03-03

Backers, Johannis; Francoijs Hermans (voogden v.d. minderj. wezen v. Jan van Loo †, schepen)

Fuijter, Lieven de

Cappellepolder: 37G102R

Pachter: Jan Steenaart

104V

1731-03-03

Zie 103V

Jonge, Pieter de; Lieven de Feijter (diakenen te Axel)

Een einde dijk v.d. conterscharp tot de kreek gen. "het Vroegtij"

 

104R

1731-03-03

Kraker, Louis de (landman won. in de Zaamslagpolder)

Regt, Hermanus de (zwager)

Zaamslagpolder: 40e kavel: hofstede met huis, schuur + 34G

 

105V

1731-03-03

Zie 103V

Reu, Jan de

Nieuw Zuiddorpe: 1G weiland (tegen de kerk); Oud Zuiddorpe tussen de Vrouw en St. Jansstraat: 400R

 

106V

1731-02-10

Zie 77R

Dyxhoorn, Cornelis van

Beoostenblijbenoorden: 22e kavel: 4G48R gen. "de Lange Reep"

Zie 77R

107V

1731-03-10

Zie 77R

Paulus, Pieter; Cornelis Dyxhoorn

Beoostenblijbenoorden: 43G267R zaailand

Zie 77R

108R

1731-03-10

Zie 77R

Paulus, Pieter

Beoostenblijbenoorden: in 't Soute Pant bij de zeesluis: 5G150R wei- en zaailand

Zie 77R

109R

1731-03-10

Planke, Geertruij (wed. van Dignus Cornelissen)

Dyxhoorn, Leendert van

Zaamslag: 10e kavel: 9G219R

 

110V

1731-03-10

Zie 109R

Smit, Hendrik de; Abraham de Smid (vendumeester)

Zaamslag: paijbrief op een schuur (ten laste v. Willem Willemse mr brouwer te Zaamslag)

 

111V

1731-03-10

Croppenberg, Hendrik (won. Axel)

Campenhout, Cornelis van

Axel: aan de Markt naast de Beurs: huis en erf

 

111R

1731-03-17

Jonge, Pieter de (deurwaarder) q.q.

Alvarez, Guilliaam (burgemeester) voor Clara van der Beke (wed. v. Antonij Bevernage)

Aandijkepolder: 149G40R zaai- en weiland, huis en schuur

Kwam van Maarten Verstelle, hij had pachtschuld

112R

1731-03-31

Campenhout, Cornelis van; Jacobus Azarias Fabritius; Abraham de Smit

Warrens, Pieter

Stoppeldijk: huis, schuur + 2G299R cijnsgrond

Gebruiker: Jan de Breuker

113R

1731-03-31

Strijmersch, Hendrik (voor Jacob van Lozanne als ontvanger v.d. huisschattingen)

Weldam, Lieven van

Koewacht: huis en erf

Kwam van Paeschier Schiers

114V

1731-03-31

Beer, Andries den

Smit, Hendrik de

Axel: Weststraat bij de oude Botermarkt: huis en erf

 

114R

1731-04-07

Velde, Elisabeth van de (voor Jan Gilde x Catarina van de Velde) erfgen. van Pieter van de Velde (x Elisabeth Hermansnus van)

Smit, Abraham de (vendumeester)

Axel: aan de Vaart: hof met plantsoen

 

115R

1731-04-07

Paays, Adriaan (voogd v.d. nagelaten wezen v. Wouter Bentle)

Oijen, Willem van

Axel: op de Markt: een huis

 

116R

1731-04-14

Zeitele, Koenraad (won. Zouterspui)

Helleput, Levinus van

Zouterspui: huisje, schuur en erf

 

117R

1731-04-28

Bouwens, de erfgen. (kinderen) v. Jacomijntje

Feijs, Pieter

Zaamslag: in de kring: huis en erf

Erfgen.: Jan Brandt (x Jacomijntje Bouwens); Jan de Vos (x Elisabeth Brant); Louis de Kraker (x Janna Brant)

118R

1731-05-05

Strijmers, Hendrik (voor Elisabet Verloos, bagijntje in den Hove van "onse Lieven Vrou ter Hoijen" te Gent, dochter v. Gillis en Janneken Versinessen)

Cooman, Jacobus

Beoostenblij: 700R

 

119R

1731-05-05

Schilderman, Jan

Petegem, Merten

Beoostenblijbenoorden: huis, schuur en erf

 

120V

1731-06-26

Kramer, Jan de (x Magdalena Claassens, eerder wed. van Hendrik Goetdorp)

Heer, Walter

Oten: huis op 40R cijnsgrond

 

120R

1731-06-06

Baten, Laurens

Lammens, Mr Pieter

Karnemelkspolder: 4G150R

 

121R

1731-07-09

Lammens, Mr Pieter (won. Goes)

Pottelberge, Gillis van

Karnemelkspolder: 4G150R

 

122V

1731-07-21

Rose, de erfgen. van Jan

Vereeke, Johannis Baptista

Ferdinanduspolder: behuisde hofstede + 30G zaailand

Erfgen.: Livinus Rose; Levine Truijman (wed. v. Jan Rose); Gillis Rose fs Jan; Jan d'Hoge (x Pieternella Rose); Egidius Puijlaert (x Apollonia Rose)

123R

1731-09-22

Wadde, de erfgen. van Nicolaes (x Francoijse van Hoorn)v

 

Wadde, Christina (dochter) x Huijbregt Jaane

Axel: Langestraat: huis en herberg gen. "Het Vlies"

Erfgen.: Cornelis Bagge (x Janneken Wadde); Adriaan Cla us (x Susanna Wadde); Laurens van de Vijver (x Adriaentje Wadde); Pieter Wadde        

124R

1731-09-22

Suijthoek, Laurens (voor Johan Azueres Schorer, advocaat)

Bonte, Simon

Zaamslag: huis en erf op cijnsgrond

 

126V

1731-09-22

Zie 124R

Eede, Willem van der (kapitein)

Zaamslag: een huis

 

128V

1731-10-06

Bok, de erfgen.  van Jan en Jacobus de

Vogelaer, Pieter de

Karnemelkspolder: 2G150R weiland

Erfgen.:  Francijs de Rijke voor zijn vrouw

128R

1731-10-06

Zie 128V

Overloop, Paschier van

Nieuw Beoostenblij: 10G100R

Pachter: Jacobus Ongena

129R

1731-10-06

Faber, Johan (regerend schepen Sas van Gent)

Kalff, Jacobus

Overslag: huis, pakhuis, wijnkelder en erf

Laatste bewoner: Judocus Antheunis

130R

1731-10-18

Vitrij, Mons. Lambertus (wedr v. Berbera Tevel, zij was eerder wed. v. Jan van Loo )

Fabritius, Jacobus Azarias

Beoostenblijbezuiden : 4G1R

Een eeuwigdurende rente ten laste v. Gillis de Vriese, nu van Francois Talboom (x de wed. v. Gillis de Vriese)

131R

1731-10-27

Reijgersman, de erfgen. v. Philipina (moeder en grootmoeder), wed. van Jan Drabbe (en de erfgen. van  Johanna Drabbe wed. v. Pieter Gijsbregt Noot)

Alvarez, Guilliaem

Stoppeldijke: hofstede en landen

Erfgen.: Matthijs Drabbe (burgemeester); Johan Drabbe (griffier); Louis Drabbe (schepen) (broers, allen te Bergen op Zoom)

133V

1731-10-27

Lare, Fransijs van

Walgrave, Pieter

Zuiddorpe, aan de molen: huis en erf

 

133R

1731-11-10

Crabbe, Pieter

Vereeke, Jacobus

Boskappelle (in den Bos): huis, schuurtje + 42R cijnsgrond

NB: hierna springt de nummering met 10 bladzijden

143R

1731-12-08

Verbrugge, Joos

Lege, Levinus de

Axel: Langestraat: huis en erf

Was eerder van Janneken Ellaert (wed. van Martinus Bruijn), daarvoor v. Cornelis de Waaker

144V

1731-12-08

Rijke, de erfgen. van Maria de (wed. van Karel Braals) † te Axel

Rijke, Abraham de

Axel: huis en erf

Erfgen.: Abram de Rijke (voor Jan Dahlers, won. Kruiningen x Johanna van Beerendregt); Andries de Rijke (minderj. wees); Bartholomeus Louwers (won. Sluis) x Johanna de Rijke; Livinus van der Eijke, won. Axel (ook zijn broer en zuster); Jan Jansen (voorzanger ter kerke alhier) x Neeltjen Vinke; Pieter de Doelder (mr metselaar) als voogd over zijn minderj. zoon Cornelis; Sara de Rijke (won. Sas van Gent); Jan de Vos (mr metselaar) te Axel (over de kinderen van Livina de Rijke); Baltens Timmermans (over zijn vrouws moeder Catarina de Rijke)

146V

1731-12-15

Vlierbergen, Mons. Joris van (wedr. van Anna Maria Talboom), won. St. Andries; Cornelis Clement; Jacobus Talboom; Willem van Brussel (voor zijn moeder Anna Talboom); Pieter Talboom

Clement, Cornelis; Jacob Talboom: Willem van Brussel

St. Andries: herberg of uitspanning, brouwerij + 5G113R wei, boomgaard en tuin

 

146R

1732-01-05

Lege, Pieter de (x Maria Claus, erfgen. van Janneken Bolle); Adriaan Claus (voogd v. Janna Claus)

Ingels, Jacob

Axel: Kerkstraat: huis en erf

 

147R

1731-10-11

Faber, Jan

Verbiest, Joannis

Overslag: hofstede en landen

Akte was getekend te Sas van Gent

148R

1732-01-12

Faber, Johan (regerend schepen te Sas van Gent)

Verbiest, Johannes

Varempe: behuisde hofstede + 3 ½ G

 

149V

1732-01-12

Alvarez junior, Guiljaam (rentmeester van de heer van Zaamslag)

Nijssen, Jan

Zaamslag: huis en erf op cijnsgrond

Aangekomen van Pieter Guljaamsen (molenaar te Zaamslag) (achterstallige molenpacht)

149R

1732-01-12

Tector, Michiel

Pieters, Hendrik

Axel: Langestraat: huis en erf

Verkoper had gekocht v.d. erfgen. v. Elisabeth Hermans

150R

1732-01-19

Paulus, Pieter (mr timmerman) won. Axel

Beer, Andries den

Beoostenblijbenoorden: hofstede + 6G wei

 

151V

1732-01-26

Wesepoel fs Jan, Jan (landman in de Austrischepolder) voogd  v.d. wezen v. Olivier Verschore

Raman, Pieter

Austrischenpolder: een huis aan de "Grave Jansdijk"

 

151V

1732-02-02

Wolffaert, Adriaan (diaken te Zaamslag)

Stoffels, Francoijs

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis en erf

Kwam van Izak Jaspertsen

151R

1732-02-02

Woestijne, de erfgen. van Daniel van de

Conink, Jan Baptista de

Overslag: hofstedeken met huis, stal + 87R

Erfgen.: Jan de Rijke (x Levina van de Woestijne); de wezen van Daniel de Woestijne (x Elisabeth de Smedt)

152V

1732-02-16

Feijs, Pieter

Bruijne, Abram de

Zaamslag: in de kring: huis en erf

Akte doorgestreept

153V

1732-03-01

Rose, de erfgen. van Jan

Goethem fa Pieter, Livine van (wed. van Antonij van Goethem)

Ferdinanduspolder: 2G120R

Erfgen.: Livinus Rose (voor Livina Truijman, wed. van Jan Rose); Gillis Rose; Livinus Rose; Egenius Puijlaert (x Apollonia Rose); Jan d'Hooge (x Petronella Rose)

154R

1732-03-01

Delser, Nicolaas

Lansen, Zacharias

Zouterspui: (kleine Egelantier in de hoek): huis, Backete, schuur + 75R

 

155V

1732-03-22

Feber, Clasijntje le (wed. v. Pieter de Jonge)

Damme, Abraham van

Kleine Butpolder: huis,ond schuur, backete op cijnsg

Kwam van Cornelis van Dyxhoorn

156V

1732-05-03

Ende, Simon van den (regerend gedelegeerde rechter en controleur te Lillo) x Johanna Jacoba d'Hollander fa Cornelis

Bondonk, Francoise (wed. v. Cornelis d'Hollander

Stoppeldijkepolder: huis, schuur + 4G cijnsgrond

156R

156R

1732-05-10

Verheule, Quirijn

Ruijls, Jan

Zaamslag : huis en erf

 

157V

1732-06-07

Smit, Catarina de (wed. v. Laurens van Dijke)

Smid, Hendrik de (schepen en commies)

Axel: aan de Markt: het huis gen. "de Vergulde Leeuw of het oude Koffijhuijs"

Bewoner: Abram Crama (schoolmeester)

158R

1732-06-07

Lozanne, Jacob van (oud-burgemeester) voor Jacob Boreel te Amsterdam (zoon v. Jacob Boreel, burgemeester en raad te Amsterdam (x Isabella Cooijmans)

Smit, Hendrik de (schepen)

Beoostenblij: 50G met het getimmer

Getuige: Cornelis Overdulve

159R

1732-06-14

Gijsels, de erfgen. van Sara (moeder) laatst wed. v. Daniel de Swaaff

Smid, Abram de

Axel: schuur gen. "de Panneschuijre" bij de kerk

Erfgen.: Livinus de Feijter fs Pieters; Jacomijntje de Feijter

160V

1732-06-14

Zie 159R

Braat, Antony

Axel: hof of moestuin

 

161V

1732-07-03

Lammens, Antonij (oud-schepen te Vlissingen)

Lammens, Pieter Willem (zoon)

Beoostenblijbenoorden: 48G52R

 

161V

1732-07-12

Cornelissen, Jan (kapitein), won. Vlissingen (voor Maria Schippers, wed. v. Jacobus Teljert, won. Vlissingen)

Smit, Abram de

Axel: Kerkstraat: huis en erf (naast "den Rooden Ruijter")

 

162V

1732-09-06

Suijthoek, Laurens (procureur) voor Mr Johan Racke fs Thomas (baljuw te Middelburg)

Fabritius, Jacob Azarius

Zaamslagpolder: hofstede + 140G (obligatie)

Gebruiker was: Marinus Logiersen

163V

1732-11-01

Gijsels, de erfgen. van Sara (laatst wed. v. Mons. Daniel de Swaeff)

Vlaminck, Jacobus

Axel: Langestraat: huis en erf

Erfgen.: Livinus de Feyter fs Pieter; Jacomijntje de Feyter (x Jacobus Vlaminck); Pieternella de Feyter (x Jan van Doorn)

164V

1732-11-01

Koremans, Pieternella (wed. van Isac den Hamer)

Hulle, Abram van

Zaamslag: in de kring: huis gen. "den Ruijter"

 

165V

1732-11-15

Wouters, Joos

Overloop, Jan van

Boschkappelle: een weiland

 

165R

1732-11-29

Eijermans fs Francoijs, Laurens (x Anna Gijsels fa Pieters)

Wilde, Jacobus de (dijkgraaf)

Beoostenblijbezuiden: in de wijk gen. "de Coubutten": 2G100R

 

166R

1732-12-13

Meijden, de erfgen. van Yda Catarina van der (vrouwe v. St. Huijbregts gezegt Noord-Waddinxveen, Sleewijck etc. wed. v. Josua van Belle). Zij was erfgen. van Johan van der Meijden (oud-burgemeester v. Rotterdam)

Smid, Hendrik de (regerend schepen en licentmeester te Axel)

Beoostenblijbenoorden: 15e en 16e kavel: hoeve, schuur + 60G hoofd- en volgerland

Erfgen.: Mr Josua van Belle (vrijheer van St. Huijbert gezegt heer van Noord-Waddinxveen); Mr Jacob van Belle (heer van Slewijck); Alida Anna en Eleonora Constantia van Belle (zusters)

168R

1732-12-13

Damme, Abram van (x Janna Rombauts)

Dyxhoorn, Cornelis van

Butpolder: stedeken met huis, schuur + ½ v. 22G gen. "Bijstervelt"

Gemeen met de zuster van Janna Rombout (kwam van hun vader Jan Rombout)

169R

1732-12-20

Horbet, Rudolph

Horbet, Hendrik

Oten: huis en erf

 

170R

1733-01-10

Dileman, Francois

Herders, Michiel (baastimmerman)

Axel: aan de Markt: een huis

 

171V

1733-01-24

Huijsers, Elisabeth (x Adriaan Galle)

Damme, Cornelis van

Koegorspolder: hofstedeken + 8G

Verkoopster moet schulden (wegens achterstallige pacht) voldoen aan: Susanne Haak (wed. v. Jan Hoelants, erfgen. van Lieven Cornelissen Haak, schepen)

172V

1733-02-07

Wesepoel, de erfgen. van Janneken

Claus, Adriaen

Axel: huis en erf (kwam van Janneken Hermans, wed. van Jan Laurens)

Erfgen.: Jan Wesepoel; de wezen v. Clara Wesepoel † (x Jan Bruggeman); Pieter Laurens (minderj. zoon v. Janneken Hermans)

173V

1733-03-14

Keijser, Joos de

Herrewe, Gillis

Stoppeldijkpolder: ½ v.e. huis, bestaande uit een keukentje met een stalletje + 36R eigen erf

Verkoper had gekocht v. Jacobus Cammaert

173R

1733-03-21

Scholier, Marinus (voor Joan Guielmus Martens , oud-aalmoezenier en koopman te Antwerpen, wedr v. Angelina Catharina van Praat)

Hoste Janssoon, Carel (won. Axelambacht)

Ferdinanduspolder: huis, schuur + 21G140R

 

175V

1733-03-21

Gelderland fs Cornelis, Antonij (x Prijntje Op en Neer)

Doorn, Cornelis van

Beoostenblijbenoorden (aan de sluis): huis, schuurtje, boomgaardje + 251R

Kwam van Cornelis Gelderland (†)

176V

1733-04-04

Campenhout, Cornelis van

Verdegem, Pieter van

Axel: aan de Markt: een huis

 

176R

1733-04-04

Belle, de erfgen. van Willem van

Goossen, Cornelis

Zaamslag: in de ring: huis en erf

Erfgen.: Johannes Backer; Cornelis Backer (oud-schepen); Pieter de Jonge (x Francoijse Backers); Abram de Kodijn (x Adriaentje Bakkers); Marinus Bakker; Pieter de Kraker (x Aeltje Bakkers); Willem Willemse (voor zijn moeder Maria van Belle, nu wed. van Crijn Willemsen, oud-schepen)

177R

1733-04-04

Talboom, der erfgen. v. Anna Maria (wed. v. Joris van Vlierbergen, eerder v. Willem Jaspers, dijkgraaf) † op St. Andries

Bloks, Mathijs de (borg: Hendrik Strijmersch)

St. Andries: behuisde hofstede, brouwerij met tonnen, vaten etc. + 58G

Erfgen.: Willem van Brussel (voor zijn moeder Maria Anna Talboom (zuster)); Jacobus Talboom (broer);  Philip en Antonetta Verkruijssen fa Jan (hun vader was ook getr. met Anna Maria Talboom); Pieter Talboom (broer); Cornelis Clement (x Pieternella Talboom (Anna Maria was haar tante)

179V

1733-04-11

Hermans, Maatje (x Jan Smallegang)

Goosen, Pieter

Axel: in de Oude stad: huis, erf en een stalletje

Jan Smallegang heeft haar en haar kinderen verlaten: "sijnde uijt dese stad vertrocken sonder haar kennis en sonder deselve weet waar hij jegenwoordig is ophoudende … "

180V

1733-04-11

Vos, Jan de ; Christoffels Gadina (diakenen te Axel)

Smid, Abraham de; Pieter Paulus

Axel: aan de wal omtrent het juffr. kwartier: huis en erf

 

180R

1733-04-11

Eekman, Pieter; Jan de Vos (executeurs van Johan Christiaen Seijgfriedt)

Bousquet, Mons. Pieter

Axel : Langestraat : huis en erf

 

181R

1733-04-11

Doorn, Abraham van (diaken te Zaamslag)

Gelderlands, Antonij

Zaamslagveer: huis en erf

Kwam van Jan Brouwenaer

182V

1733-04-18

Stoffels, Francois (mr timmerman, won. Zaamslag)

Yzenbaart, Antony

Zaamslag: huis en erf

 

182R

1733-04-18

Krane, Philip de

Stoffels, Francois

Zaamslag : huis en erf

 

183R

1733-05-02

Talboom, Pieter (wedr v. Josina de Bruijne)

Brussel, mons. Willem van (voor zijn moeder Maria Anna Talboom, wed. v. Johannes van Brussel)

Ferdinanduspolder; Oude Karnemelkspolder en in de polder van de Riede: kapbos, een paardewei enz.

 

185V

1733-05-02

Janssen, Cornelis

Genee, Hendrik van (ontvanger der verpondingen)

Axel: een hof

 

185R

1733-05-02

Zie 185V

Zoute, Gideon (kolonel)

Axel: een huis met stal

 

186V

1733-05-02

Zie 185V

Zie 185R

Axel: schuur, bocht en erf

 

187V

1733-05-09

Nol, Flore

Berger, Jan

Zaamslag: schuur

 

187R

1733-05-18

Paulus, Pieter

Kuijpers, Adriaan

Axel : Langestraat : huis en erf

 

188R

1733-05-23

Crommon, de erfgen. v.d. dochters van Gerard van

Alvarez, Guilliam (burgemeester)

Zaamslag (dichtbij het dorp): 20e kavel: hofstede met huizen, schuur, stallen, bakkeeten + 105G101R

Dochters: Louisa van Crommon † (douariere v. Wevert van Ossenberg); Catharina van Crommom †

189R

1733-05-23

Nousen, Abraham (v. d. minderj. Kinderen v. Adriaen Huijbregts)

Roosendael, Jan Jansen van

Axel: beplante hof en moestuin

 

190R

1733-05-23

Zie 189R

Campenhout, Cornelis van

Axel: Weststraat: huis en erf

 

191V

1733-05-23

Burm, Francois (voogd v.d. wezen v. Adriaen Walmak)

Vinke, Joos

Riedepolder: huis en erf

 

191R

1733-08-08

Bruijne, Cornelis de (won. Axel)

Campenhout, Cornelis van (substituut baljuw)

Axel: Weststraat: huis en erf

 

192R

1733-10-31

Suijthoek, Lourens (als hypothecaris v. Willem Ruijls †, zoon van Carel Lucassen Ruijls x Eva Brouwenaars)

Braat, Antonij

Zaamslag: huis en schuur

 

193R

1733-11-03

Thierens, Johannes Ferdinandus (x Maria Catarina Beukele, kleindochter van Joos de Swemer);

Ongena, Jacobus

Nieuw Beoostenblij: ½ v. 9G

De andere helft is v. Gillis van Pottelberge (x Elisabette de Swemer)

194V

1733-11-07

Veerdegem, Andries van (mr wagenmaker te Axel)

Lanssen, Zacharias

Axel: huis, erf en wagenmakerswinkel

 

195V

1733-11-17

Messegers, Paulus (voor jhr Jan Philippe de Richebourgh)

Ongena fs Jacques, sieur Jacobus (won. Beoostenblij)

Nieuw Beoostenblij :en, schuur, stal + 93G

 

198V

1733-11-21

Overdulve, de erfgen. van Nicolaes

Smid, Hendrik de (schepen en licentmeester)

Beoostenbenoorden: 38G

Erfgen.: Cornelis en Jan Overdulve (zonen)

199V

1734-01-02

Voet, Marij (wed. van Joos van Herdegem)

Vos d'oude, mons. Judocus de

Overslag  (in de polder van de): zaailand

 

199R

1734-01-02

Campenhout, Cornelis van

Doorn, Jan van (mr kleermaker)

Axel: Weststraat: huis en erf

Was gekocht v.d. erfgen. v. Adriaen Huijbregts

200V

1734-01-18

Doelder, de erfgen. van Pieter

Roosendael fs Absolon, Jan Jansen van

Axel: huis en erf (verkregen v. Josijntje Scheffers)

Erfgen. Elisabeth Lippens (wed. v. Pieter de Doelder, mr metselaar); Levinus de Witte als voogd v.d. kinderen v. Pieter de Doelder; Pieter de Jonge (mr beenhouwer); Andries de Doelder (won. Middelburg)

202V

1734-01-30

Lozanne, Jacobus van (oud-burgemeester) voor Cornelis Bouwens (inmiddels †)

Kranendonk, Pieter

Zaamslag: huis, schuur en erf

 

202R

1734-02-06

Feijter, de erfgen. van Lieven de

Vos, Jan de

Axel: achter 't stadhuis: huis en erf

Erfgen.: Cornelis de Feijter Lievensz  (mr kleermaker, won. Axel); Dirck Moerman (x Maria de Feijter fa Lieven); Janna de Feijter fa Lieven; Martijntje Salomons (won. Vlissingen).

Bewoner: Hendrik Snijder (schipper)

204V

1734-02-13

Brandt, Jan

Brand, de gezamenlijke erfgen. van Michiel

Zaamslagpolder: 29e en 30e kavel: behuisde hofstede, schuur + 82G125R blikken, plantsoen (opgaande bomen, stronkhout)

Erfgen. koper: Abram van Doorn (x Paulina Brandt); Jan Wesepoel (x Cornelia Brandt); Cornelis Brand

204R

1734-2-13

Brandt, de kinderen van Michiel (†)

Willemsen, Willem

Zie 204V

Zie 204V

205V

1734-02-13

Zie 204R

Dyxhoorn Maartensz, Leendert van

Zaamlsag bij de molen: 41e kavel: behuisde hofstede met huis, schuur, "het mis in de misput, koten en heiningen, hekken" + 6G3R

 

206V

1734-02-13

Zie 204R

Nijssen, Arij

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis en erf

Bewoonster: Maatje Iebbragt?

207V

1734-02-13

Visser, Jacob de

Paulus, Pieter (halfbroer)

Axel bij de Boombrugge: huis, schuur en erf gen. "den Ouden Kop"

 

207R

1734-02-27

Vaal, Jan

Keijser, Joos de

Stoppeldijkpolder (tussen de Cappitseweg en het Neuse gat): gedeelte v.e. huis, schuur + 140R eigen erf

Gemeen met Gillis van Aartwegen

208V

1734-02-27

Voorde, Pieter van de (x Berbera Kolijns)

Paulus, Pieter

Axel: Langestraat schuin over de Ketenput: huis en erf ; Zaamslag: een huis bewoond door Geertruij Kuijssens (paijbrief ten laste van Jacobus van der Gouwe)

Koper voldoet de schuld aan Anna Maria Rijswijk (wed. v. Nicolaes Everaerts, mr chirurgijn)

209V

1734-02-27

Pottelberge, Gillis van

Ongena, Jacobus

Nieuw Beoostenblijbezuiden: ½ v 9G

De andere helft is van Johannis Ferdinandus Thierens (x Maria Catarina Beutele)

210V

1734-02-27

Krijnsen, de erfgen. van Tanneken

Nieuwenhuizen, Paulus van

Zouterspui: huis en erf

Erfgen.: Adriaen Pieters (wedr. van Tanneken Krijnsen); Paulus van Nieuwenhuise; Jan de Klerk; Cornelia van Beveren (x Frans Lenarts); Anna Krijnsen

211V

1734-03-13

Hasard, Susanna (wed. van Meerten van Kerkvoort)

Schuijtvlot, Willem

Zaamslag: 27e kavel: hofstedeke met huis, schuur + 16G194R wei- en zaailand

Ten profijte van Francijs Dieleman

212V

1734-03-20

Lippens, Elisabeth (wed. v. Pieter Doelder); Levinus de Witte (voogd v. Cornelis en Jan de Doelder Pieterszonen); Pieter de Jonge

Lippens, Elisabeth

Axel aan de Landpoort: huis, erf, schuur en stal

 

212R

1734-04-29

Suijthoek, Laurens (voor Pieter de Ruijter)

Kriekaart de jonge, Pieter

Stoppeldijkveer: huis, schuur en erf

Kwam van Antony Gelderland

213V

1734-05-08

Zie 212V

Ramont, Jacobus (won. Axel)

Axel aan de Landpoort: huis en erf

 

213R

1734-05-22

Vis, de erfgen. van Pieternella van der (x Cornelis de Bruijne)

Kakelenberg, Jan van

Zaamslag: huis en erf

Erfgen.: Cornelis de Bruijne (wedr.) mr metselaar won. Zaamslag; Christoffels Heyligendorp (x Cornelia de Vos); Jan de Vos (halfbroer v. Cornelis de Bruijne)

214R

1734-06-29

Gaveren, Jan van

Campenhout, Cornelis van

Oude Karnemelkspolder, in de Koewachtsestraat: 420R bosjes

Gekomen v. Janneken Breijaerts

215V

1734-07-17

Zie 211V

Wiele, Pieter van de

Zaamslag: huis, schuur en erf

Ten proffijte v. Willem Mostman en Pieter van de Wiele

215R

1734-09-04

Waters, de erfgen. v. Mr Hendrik (heer v. Aagtekerke)

Contier, Mr Henricus Wilhelmus (predikant) x Sara Laurentia van de Blokkerij

Beoostenblijbenoorden: 10e kavel: 105G162R

blikken te Zaamslag

een hofstede te Aaandijk

Gebruikers: Albertus Visser; Cornelis Campenhout

 

Gebruiker: Jan Meeusen

217R

1734-09-04

Veerdegem, Quirijn van

Crama, Abraham (schoolmeester)

Axel: Langestraat: huis en erf

Schulden betaald aan: Susanna Haak (wed. v. Jan Hoelands); Laurens Suijthoek (voor Aernout de Bok als voogd v.d. wezen v. Jan Cornelissen, kapitein)

218V

1734-09-18

Damme, Cornelis van

Vries, Pieter de

Koegorspolder: hofstedeken + 8G

 

219V

1734-10-09

Houdorps, Johanna (wed. v. Lieven de Feijter)

Maartens, Pieter

Beoostenblijbenoorden: huis, schuur + 180R

 

220V

1734-10-16

Pieters, Hendrik

Admiraal, Johannes (mr pruikmaker)

Axel: Langestraat: huis en erf

 

221V

Geen datum

Rosendael, de erfgen. van Jannneken Janssen van (wed. v. Leendert Gijsels)

Meurs, Jacobus van (won. Axel)

Axel: einde van de Koestraat tegen de Oude stad: huis, erf en schuurtje

Erfgen.: Janneken, Judik en Francijne Gijsels

222V

1734-12-18

Weesepoel, de erfgen. van Livinis (x Jacomijntje Kloosterman)

Brant, Cornelis

Aandijk: hofstede + 65G160R

Erfgen.: (de kinderen) Jan Weesepoel; Tanneken Weesepoel (minderj.); Jacobus van der Gouwe (x Clara Wesepoel)

223V

1734-12-18

Donker, Jan de

Praat, Judokus

Oud Beoostenblij: 2G zaailand

 

223R

1734-12-23

Eijerman, Lauris (x Maria van Gijsel fa Pieter)

Pottelberghe, Gillis van (x Elisabeth de Sweemere, wed. v. Pieter van Gijsel)

Karnemelkspolder: ½ v. 7G120R; 't Sant: de grond v.e. afgebroken hofstede 1G + 15R eiken kapbos; Riedepolder: 1G62R kapbos

 

224R

1735-01-15

Rombouts, de erfgen. van Pieternella

Rijke, Abraham de

Butpolder: de ½ v. 22G (gemeen met Cornelis v. Dyxhoorn)

Erfgen.: Cornelia Leunis; de minderj. kinderen v. Jan Saman (x Janneken Leunis); Abraham van Damme (vader van Jacobus van Damme); Marinus Leunis

225R

1735-02-05

Eijerman, Laurens

Pottelberge, Gillis van

Koewacht: een huis op 20R cijnsgrond

 

226R

1735-02-14

Damme, Paschier van

Pottelberge, Gillis van

Nieuwe Karnemelkspolder: 5G150R

 

227V

1735-02-26

Stoute, Willem Adriaense (x Catarina de Smit, wed. v. Laurens van Dijke)

Fabritius, Jacobus Azarias

Axel : Langestraat : huis en erf gen. "Den Rooden Ruijter"

Kwam van de wed. van Dirk Schippers

227R

1735-03-12

Kovee, Jan

Vermeers, Jan

Zaamslag: Veerstraat: huis, schuur, wagenhuis en erf

Schuld wordt afbetaald aan de erfgen. van Arij Faas

228V

1735-03-19

Feijter, Cornelis de (voogd)

Nieuwenhuijse, Adriaan van

Axel: een huis gen. "Den Bleek"

Voogd v. d. wezen v. Laurens Suijthoek (x Antonetta van Nieuwenhuijse)

228R

1735-03-19

Zie 228V

Feyter, Cornelis de

Axel: huis en erf

Zie 228V

229R

1735-03-19

Zie 228V

Sijthoek, Carel en Cornelia (de twee oudste wezen)

Axel: huis, stal en erf

Zie 228V

230V

1735-03-19

Germonpree, Joos; Reinier Bakker; Antony van Gelderen (voogden)

Germonpree, Joos (won. Stoppeldijk)

Stoppeldijk: huis en erf gen. "Het Schippershuis"

Voogden v.d. kinderen v. Joanna de Ridder

230R

1735-04-20

Hazaart, Susanna (wed. van Maarten van Kerkvoort)

Bliek, Jan

Zaamslag: Neusensestraat: huis en erf

 

231V

1735-04-23

Donce, Nouwe

Regt, Arij de (voor zijn moeder Veegje Hermans van der Waal, laatst wed. van Cornelis de Regt)

Reuzenhoek: huis en erf

 

231R

1735-04-30

Alvarez, Guiljaam (burgemeester) voor Mr. Pieter Boddaart (griffier). Deze voor Anna Maria Heldevier (wed. v. Reynier van den Sande)

Heldevier, Anna Constantia

Stoppeldijk: ½ v.d. tienden over 195G in de 12e, 16e en 17e kavel

De andere helft is van Mr Cornelis van den Helm Boddaart

232V

1735-05-08

Jacobs, Janneken

Broeke, Jan van den

Axel bij de Waterpoort: huis en erf

 

232R

1735-07-09

Driesche, Jan van den (voogd v.d. wees v. Pieter de Pree † op de Overslag)

Verbeeke, Cateline (wed. van Laurens de Bok)

Overslag: huis, erf, schuur met smidse

 

233R

1735-07-18

Maas, Elisabeth van der (wed. van Johan de Vassij, burgemeester)

Axel, de stad

Axel: een deel van het hof ten zuiden van het commies logement der Vivres

Hendrik de Smidt, voogd v.d. nagelaten wezen geeft te kennen dat "door de laatste staande wind het houtschutsel van haar hoff omver was gewaijt"

234V

1736-07-30

Vleeshouder, Pieter de

Talboom, Maria Anna (wed. van mons. Johannes van Brussel)

Koewacht: hofstede met huizingen, schuur + 3G100R

Kwam van Adriaan Braam; Joos Bonnefaes; Adriaan de Vos

235V

1735-08-06

Bruijne, Abram de; Joos Stouthamer (diakenen v.d. armen te Zaamslag)

Gouwe, Jacobus van der

Zaamslag in de ring: huis, schuur en erf

Gegeven door Daniel Brouwenaar

236V

1735-09-07

Zoute, Isabella Catarina en Martha (zusters) voor Gideon Zoute (kolonel te Sluis, hun broer)

Coullez, Benjamin (predikant te Axel)

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

 

237V

1735-09-24

Kruijsen, Johan van der (raad-ordinaris) voor Bonifacius van der Haar (griffier te 's-Gravenhage)

Alvarez, Guilliaem (burgemeester van Neusen) voor Mr Nicolaas van der Haar (griffier) en Cornelis Rosa van der Haar (ontvanger) broers van verkoper

Koegorspolder: 18G43R

Kopers en verkoper zijn zonen van Mr Bonifacois van der Haar (griffier)

238R

1735-10-08

Arents, Judocus

Maas, Lucas

Karnemelkspolder bij het Zant : hofstedeken, schuur + 200R

 

239V

1735-10-08

Kluijt, Mr Pieter (schoolmeester te Yzendijke)

Pleijte, Floris (schoolmeester te Zaamslag)

Zaamslag in de kring: huis en erf

 

240V

1735-10-15

Alvarez, Gerard (schepen te Neuzen) voor Mr Nicolaas van Hoorn (heer van Burgh)

Alvarez, Guilliaem (burgemeester)

Nieuwe Zevenaar: hofstede met huis, schuur + 175G198R en een eind dijk gen. "de Kruijsdijk"

 

241V

1735-10-22

Francois, Catarina (wed. van Hendrik Strijmersch)

Baart, Francijs

Karnemelkspolder: behuisde hofstede met haar "droge en groene bomen" + 7G

 

242V

1735-11-12

Alberegts, Pieter

Alberegts, Andries (zoon)

Nieuw Zuiddorpe: hofstede + 44G zaailand, huis, schuur, stallen, paarden, koeien, runderen, varkens, bouwgereedschap, huisraad, "droge en groene bomen", het graan met de schoven

De zoon betaald de lasten aan Mr Johan Faber (Sas van Gent); Pieter Boekele (Sas van Gent); Guiljaam Alvarez (Neusen); Jacobus de Baardemaker; Pieter Angelis de Reglore enz.

De zoon moet zijn vader onderhouden van eten, drinken, hem verzorgen bij ziekte, de chirurgijn betalen, begrafeniskosten enz.

243R

1735-11-19

Cunes, Mr Willem; Hendrik van Genee (burgemeester); Albertus Visser; Cornelis van Kerkfort

Middelhoven, Jona van; mons. Cornelis de Feijter

Oude Egelantier: 30G128R

 

244R

1735-11-26

Plas, de erfgen. van Pieter van der (schoolmeester te Stoppeldijke)

Gougeur, mons Nicolaes (mr chirurgijn)

Boschkappelle: huis, erf, meubelen, lijnwaad

Ignatius Franciscus Rumoldus de Munk (medicine doctor te Axel) voor de erfgen. : mons. Andries Wille (won. Goes) x Elisabeth van der Plas; Ester van der Plas (zuster van Elisabeth); Adriana Prins (won. Hulst)

246V

1735-11-30

Pottelberg, Gillis van

Vuijst, Anthonij de (won. Stekene)

Riede, polder van de: 18G

 

246R

1735-12-01

Verhage, Paschier fs Pieter (x Anna Verbrugge)

Baardemaker, Jacobus de fs Philips (won. Zuiddorpe)

Zuiddorpe: 7G200R

 

247V

1735-12-08

Dieleman, de erfgen. van Mons Francois

Jonge, Pieter de (mr beenhouder)

Axel: huis en schuur

Erfgen.: Joos van Grimbergen (voogd voor zijn moeder Dina 't Gilde, wed. van Francois Dieleman); Christiaan Dieleman (gezworene van de Koegorspolder, broer van Francois); Martina Herders (minderj.) dochter van Johanna Leys † (x Mighiel Herders, mr timmerman); Quirijn Verheule (x Cornelia Leys); Cornelis van Suijlen (won. Middelburg) x Jacoba Leijs

249R

1735-12-08

Zie 247V

Dieleman, Christiaan

Axel: huis en erf

Bewoner: Adriaan Craeijnest

252V

1735-12-08

Zie 247V

Jaane, Huijbregt

Beoostenblijbenoorden: 7G

 

253V

1735-12-08

Zie 247V

Smit, Hendrik de; Jan van Campenhout

Axel: schuur en bocht

 

256R

1735-12-31

Verbeke, Diel

Kraker, Jacobus de

Zaamslag: huis en erf

 

257V

1735-12-31

Beer, Andries den

Kakenbergh, Bartel

Beoostenblij: hofstede met wei + 6G

 

258R

1735-11-01

Herders, Michiel (wedr. van Johanna Leijs) hertr. Antonette van Nieuwenhuijse (laatst wed. van Laurens Suijthoek, notaris te Axel)

 

Huw. Voorwaarden

 

259V

1735-01-04

Nieuwenhuijse, Antonette van

Nieuwenhuijse, Adriaan van (broer)

Benoemen van haar broer als voogd van haar minderj. kind: Adriaan Suijthoek

Antonette van Nieuwenhuijse "nog gesont gaande ende staande haar sinne en memorie nog wel hebbende en gebruijkende …. " "de broosheyt des menschenlevens, de sekerheijt van eens te moeten sterven en de onsekere uijre des doots …."

 


De pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net