Index op transporten Axelambacht,
oost van de Blije, 1735-1744
(inv.nr. 687)

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet


- de in dit register genoemde belendingen zijn ook beschikbaar -

 

blz

datum

verkoper

koper

wat en waar

bijzonderheden

           

1R

1736-01-14

Vroom, Maria de (wed. v. Pieter Bousquet)

Grimbergen, Jan van

Axel: huis en erf

 

2V

1736-01-14

Kuijpers, Adriaan

Vroom, Maria de (wed. v. Pieter Bousquet)

Axel: huis en erf

 

2R

1736-01-14

Grimbergen, Joos van (voor de erfgen. v. Francois Dieleman † in de Butpolder 19 aug. 1735)

Paulus, Pieter

Beoostenblijbenoorden: hofstede + 101G165R

Erfgen.: Dina 't Gilde (wed. v. Francois Dieleman); Christiaan Dieleman; Martina Herders (dr v. Michiel Herders mr timmerman); Quirijn Verheule (x Cornelia Leijs); Cornelis van Zuijlen (x Jacoba Leijs) won. Middelburg

4R

1736-01-14

Grimbergen, Joos van (voor de erfgen. v. Francois Dieleman † in de Butpolder 19 aug. 1735)

Lagra, Pieter (kuipersbaas)

Butpolder: een wei

Zie 2R

5R

1736-01-14

Grimbergen, Joos van (voor de erfgen. v. Francois Dieleman † in de Butpolder 19 aug. 1735)

Wiele, Pieter van de

Zaamslag: huis en erf

Zie 2R. Bewoonster: de wed. v. Jan Jurij Jooge

6R

1736-02-03

Lozanne, Jacobus de (oud-burgemeester) voor de erfgen. v. Pieter van de Velde

Campenhoudt, Cornelis van; Pieter Lagra

Axel: Noordstraat: huis en erf

Erfgen.: Jan 't Gilde (x Catharina van de Velde); Elisabeth Aarnouts (minderj. wees v. Elisabeth van de Velde die een dochter was van Elizabeth van de Velde wed. van Pieter van de Velde)

8V

1736-02-04

Lozanne, Jacobus de (oud-burgemeester) voor de erfgen. v. Pieter van de Velde

Lagra, Pieter

Axel: schuur met bocht

Zie 6R

8R

1736-02-04

Lozanne, Jacobus de (oud-burgemeester) voor de erfgen. v. Pieter van de Velde

Feijter, Pieter de (mr timmerman)

Axel: huis en erf

Zie 6R

9R

1736-02-18

Grimbergen, Joos van (voor de erfgen. v. Francois Dieleman † in de Butpolder 19 aug. 1735

Delser, Nicolaas

Kleine Egelantier: 19G

 

10R

1736-02-26

Faes, Jan (te Zaamslag)

Feijter de oude, Livinus de

Zaamslag: huis en erf

 

11R

1736-02-25

Lozanne, Jacobus de (burgemeester); Pieter de Jonge (schepen) als curatoren van Neeltje Boogaards (wed. v. Anthonij Benet)

Berger, Jan (predikant)

Zaamslag: huis en erf

 

12V

1736-02-25

Lozanne, Jacobus de (burgemeester); Pieter de Jonge (schepen) als curatoren van Neeltje Boogaards (wed. v. Anthonij Benet)

Andriessen, Jacobus

Zaamslag: paybrief ten laste v. Jan Berger

 

12R

1736-02-25

Berger, Jan

Putter, Marinus de (voor de wezen v. Cornelis de Smidt)

Zaamslag: huis en erf

 

13V

1736-02-04

Lozanne, Jacobus de (oud-burgemeester) voor de erfgen. v. Pieter van de Velde en voor Mr Johan Azueros Schorer (ontvanger-generaal van Zeeland)

Feijter. Pieter de (timmerman)

Paybrief zie 8R

 

13R

1736-02-04

Walgraave, Pieter

Sturm, Adriaan

Oud-Zuiddorpepolder recht over de molen: een half huis + 250R

De andere helft is van Laurus de Vos

14V

1736-02-11

Brouwenaar, de erfgen. van Daniel (schipper op 't veer van Zaamslag)

Smidt. Mons. Abraham de; Jan Hoelands (zoon van Jan x Susanna Haak)

Paybrief ten laste v. Jacobus van der Gouwe

Erfgen.: Pieter van Hooren; Willem Brouwenaar; Gillis Enigouw

14R

1736-02-18

Grimbergen, Joos van (voor zijn schoonmoeder Dina 't Gilde wed. v. Francois Dieleman); Joos van Grimbergen (voor de erfgen. v. Francois Dieleman † in de Butpolder 19 aug. 1735)

Verheule, Quirijn

Koegorspolder: hofstede + 48G133R

Christiaan Dieleman (gezworene Koegorspolder) is broer van Francois Dieleman

15R

1736-04-14

Hooge, Johannis d' (x Johanna Maria Verbust, eerder wed. v. Francys Gillet)

Thierens, sinjeur Johannes Ferdinandus

Overslag: behuisde hofstede met huizen, schuur, wagenhuis, brouwerijketel, kuip en bak + 2G

Moerbeke en Wachtebeke (op Statenbodem): land

 

 

 

Moerbeke: 6G

 

 

Moerbeke: 4G

 

 

Moerbeke: 3G

Eerder gekocht vam Joos Lippens

 

 

 

Eerder gekocht v. Lieven v.d. Woestijne (x Jacomijntje Gijsel fa Jan)

Eerder gekocht v. Pieter Antheunis fs Pieter

Eerder gekocht v.d. wezen v. Jan van Laare

Eerder gekocht v. Lieven v.d. Woestijne (x Jacomijntje Gijsel fa Jan) en Judocus Dierinkx

17V

1736-04-14

Verbrugge, Jacobus (won. Zaamslag)

Versluijs, Cornelis

Reuzenhoek: huis en erf

 

18V

1736-05-19

Bronkhorst, Johan van (voor Matthijs de Block)

Talboom, de erfgen. van Anna Maria

St. Andries: een hofstede (accoord)

Erfgen.: Pieter Talboom; Willem van Brussel (voor zijn moeder Maria Anna Talboom); Jacobus Talboom; de wees v. Jan Verkruijse; Cornelis Clement

20V

1736-05-26

Donker, Gillis de (voogd v.d. wezen v. Benedictus Breijaart)

Poele, Pieter van de

St. Andries: huis + 250R

 

20R

1736-07-26

Pene, Swanida Maria van (wed. v. Cornelis Kien) (verdeling en verkaveling van de boedel)

Kien, Maria (x Willem van Citters) dochter A:

Kien, Susanna Maria dochter B:

Beoostenblijbenoorden: hofstede +100G112R (A)

Zaamslag en annexe polders: tienden (B)

Pachter: Jacobus Drabbe (A)

22V

1736-09-08

Genee, Hendrik van (burgemeester) voor Mr Willem v. Gitters (burgemeester v. Middelburg) x Maria Kien (zie 20R)

Kien, Susanna Maria

Beoostenblijbenoorden: hofstede + 100G112R; tienden van Zaamslag, Oud- en Nieuw Oten, Diepenee, Poekepolder

 

23V

1736-09-15

Genee, Hendrik van (burgemeester)

Krijger, Jan de

Axel: moeshof of tuin

 

24V

1736-09-29

Hapt, Maria de (wed. v. schepen Lieven Cornelis Haak)

Castel, Jacobus

Beoostenblijbenoorden; Cappellepolder en dijkage van het Koegors: 1/5e in 244G164R

Erfgen. Dina Kelle (x Jona van Middelhoven, predikant); Sara Kelle (x Jacobus Castel)

24R

1736-10-13

Alvarez, Guilliame (voor Pieter Roscam)

Hoogenhoek, de erfgen. vm Justus (raad en burgemeester te Leiden)

Beoostenblij: 5e kavel: 17G82R

Erfgen.: Catharina Hogenhoek (x Pieter Markus raadpensionaris te Leiden); Abraham Hogenhoek (raad te Leiden) enz.

26V

1736-10-20

Vrijst, Pieter

Smallegange, Jan

Nieuwe Zevenaar: een hofstedeken + 7G272R

½ G heeft hij verkocht aan Jan Lijts

27V

1736-11-04

Hurgronje, Jacob (raad te Vlissingen) x Erkenraad Snoek; Maria v. Citters (wed. v. Casper Adriaan Perduijn, fiscaal v.d. admiraliteit in Zeeland); Petronella Jacoba van Hecke (erfgen. v. Susanna Maria Suijtlandt)

Hurgronje, Jacob

Zaamslag: hofstede + 91G120R

 

28R

1736-11-24

Raa, Berbara van (wed. v. Christiaan Wesiger)

Doorn, Eva van (wed. v. Pieter de Landsheere)

Accoord: de 2e comparant zal de 1e onderhouden van eten en drinken enz.

Beide won. Axel

29V

1736-12-08

Gouwe, Jacobus van der

Haak, Pieter (x de wed. v. Jan van der Gouwe)

Beoostenblijbenoorden: een hofstedeke; Oude Egelantier: land

Jacobus v.d. Gouwe had zijn deel geërfd van zijn moeder Tanneke Leunis (wed. v. Huybert v.d. Gouwe) verkocht aan zijn broer Jan v.d. Gouwe in 1723.

30V

1736-12-03

Bruus, Damp Maurus (religieus en ontvanger v.d. abdij St. Pieters)

Bodel, Jan (raad secretaris stad Tholen) x Catharina Bentle (enige erfgen. van haar grootvader Wouter Bentle)

Beoostenblij: tienden, hofstede en landen

 

32R

1739-12-22

Goedhem, Anthonij van (voor Rebecca Roessens dochter v. Jan Baptista Roessens en Isabella Clara de Febure). Zij is erfgen. van Petrus Roessens (priester, broer)

Overloop, Passchier van

Beoostenblij bij Hulst: hoeve met huizingen, stallen, schuren + 21G

Joan de Febure (x Elisabeth de Cock) grootouders v. Rebecca Roessens

34R

1736-12-29

Delsers, Nicolaas

Hoeve, Huijbregt van der

Kleine Egelantier: 28G36 ¾ R wei- en zaailand; Spui: een huis; beesten en bouwgereedshap; gedorste- en ongedorste granen

 

35R

1737-01-05

Graave, Philippus de

Pierssens, Jan (schoonzoon)

Koewacht: huis en erf gen. "herberg de Swaan"; Oude Karnemelkspolder: 500R

De schoonzoon moet zijn schoonvader onderhouden en alimenteren enz.

36R

1737-01-18

Cardon, de erfgen. van Hendrik (x Johanna de Smidt)

Bakker, Reijnier (schipper van het grote veer van Axel)

Axel: Noordstraat: huis en erf

Erfgen.: Hendrik de Smidt (schepen en stadskomies) voogd maternel v.d. wezen v. Johanna de Smidt (zijn zuster) x Hendrik Cardon; Adriaan Koppelaar (schepen te Philippine) x Johanna Cardon fa Hendrik; Marcus Cardon (won. Hulst) voogd paternel

38V

1737-01-26

Grimbergen, Joos van (voor de erfgen. v. Francois Dieleman † in de Butpolder 19 aug. 1735)

Dieleman, Christiaan

Egelantier: een hofstede

 

39V

1737-01-26

Grimbergen, Joos van (voor de erfgen. v. Francois Dieleman † in de Butpolder 19 aug. 1735)

Gilde, Dina 't

Axel: het huis gen. "den Bonten Osse"

 

40V

1737-01-26

Grimbergen, Joos van (voor de erfgen. v. Francois Dieleman † in de Butpolder 19 aug. 1735)

 

Butpolder: hofstede + 156G

 

40R

1737-01-26

Zuythoek, Karel (voor Lieven van Welden)

Welden, Francijs van

Koewacht: huisje en erf

 

41V

1737-02-09

Zoute, Gideon (kolonel) x Willemina van Campen

Campenhoud, Cornelis van

Axel: huis en erf

 

42V

1737-02-09

Zoute, Gideon (kolonel) x Willemina van Campen

Lozanne, Jacobus van (burgemeester)

Paybrief ten laste van Jacobus van Meurs

Zie 42R

42R

1737-02-09

Zoute, Gideon (kolonel) x Willemina van Campen

Meurs, Jacobus van

Axel: huis en erf

 

43R

 

Middelhoven, Jona van (predikant)

Crama, Abraham (schoolmeester)

Axel: hof en erf

 

44R

1937-02-09

Leenheere, Martina de (wed. v. Mattijs de Block)

Vos de jonge, Judocus de

St. Andries (Riedepolder): hofstede met brouwerij

 

45V

1737-02-16

Borm, Francois (landman Beoostenblijbezuiden)

Gaveren, Johannes van (won. op het Sant)

Beoostenblijbezuiden: 500R

 

46V

1737-03-09

Smit, de erfgen. van Adriaan de

Wattheij, Jan Anthonij

Boskappelle: huis en erf

Erfgen.: Willem de Smit; de wezen v. Anna Maria de Smidt (x Gillis van Puijevelde); Judocus Volkrik (x Maria Chatarina de Smit)

47V

1737-04-06

Luijx, Pieter

Kriekaart, Jan

Boskappelle: huis en erf

 

47R

1737-04-13

Hoever, Huijbregt van der

Soen, Jan van (mr wagenmaker)

Zouterspui: huis en erf

Zie 34R

48V

1737-04-20

Gaveren, Johannes van

 

 

 

Bontink, Jan

Bontink, Jan

 

 

 

Gaveren, Johannes van

Oud Beoostenblijbezuiden: behuisde beplante hofstede

Oud Beoostenblijbezuiden: hofstede bij het fort St. Jacob

Ruil

 

 

 

Pachter: de wed. van Joos de Sweemer

49R

1737-04-27

Haak, Cornelis (won. Zaamslag)

Vermeers, Hillebrant

Reuzenhoek: een huis

 

50R

1737-05-04

Genne, Hendrik van (burgemeester) voor de heer Evertsen

Dyxhoorn, Cornelis van (schepen)

Cappellepolder: 4G290R weiland

Pachter: Mels Wolfert

51V

1737-05-04

Kalff, Jacobus (won. Overslag)

Geerards, sinjeur Johannes (won. Overslag)

Overslag: huis en erf bestaande uit een keuken, kamer, achterhuis en kelder

Bewoner: Jan van Driessen

53V

1737-05-11

Tombe, de erfgen. van Magdaleene del (wed. v. Cornelis de Ramaux, raad en vroedschap te Rotterdam) en van Justus Hogenhoeck (raad en burgemeester van Leiden)

Alvarez, Guilliaam (regerend burgemeester)

Beoostenblijbenoorden: 5e kavel: 34G143 zaailand

Erfgen.: Mr Jacob Hennebo (x Anna del Tombe); Jan del Tombe (schepen van Schieland); Philips del Tombe (secretaris v.d. weeskamer te Rotterdam); Johanna, Pieter, Jacob en Maria del Tombe; de minderj. kinderen v. Maarten del Tombe (gen. Jacob en Haasje)

Abraham Hogenhoeck fs Justus (raad en burgemeester te Leiden); Mr Pieter Marcus (raadpensionaris v. Leiden) x Caterina Hogenhoek fa Justus; Mr Jan v. Groenevelt (raad te Leiden) x Susanna Vliethoorn; Herman Boerhaven (proffessor in de medicijnen v.d. universiteit v. Leiden) x Maria Drolenvaux

54V

1737-05-18

Mangnus, Gillis (voor zijn moeder Susanna Arents, wed. v. Everhart Talkaart, won. Stoppeldijkpolder)

Eijman, Aarnout

Campen (Stoppeldijkpolder): huis en erf

 

55R

1737-06-05

Kien, jvr. Susanna Maria

Haaij, mons. Francois (burgerkapitein te Axel)

Beoostenblijbenoorden: hofstede met timmerage en plantage + 100G112R

Pachter: Jacobus Drabbe (zie 20R)

57V

1737-06-29

Verheule, Quirijn (x Cornelia Leijs)

Dieleman, Christiaan

Koegorspolder: hun deel in de hofstede en landen gemeen met de erfgen. v. Jan Dieleman (†)

 

58V

1737-06-29

Craker, Josias de (landman Beoostenblijbenoorden)

Alvarez, Guilliaam (burgemeester)

Beoostenblijbenoorden: 18e kavel: 26G56R zaailand

 

58V

1737-07-13

Spijssens, Jan

Suythoek, Karel

Koewacht: huis, erf en schuurtje

 

59V

1737-08-17

Aarden Bodegem, Carolina Regina van (ongehuwd en bejaard te Antwerpen)

Hendrika, Johannes (won. Beoostenblij)

Oud Beoostenblij: 24G159R; Klein- of Nieuw Beoostenblij: huis, schuur en bakhuis

De koper was al pachter

61V

1737-08-17

Deurne fs Carlus, Charles van

Hendrika fs Pieters, Jan (won. Beoostenblijbezuiden)

Beoostenblijbezuiden: 11G

 

62R

1737-08-31

Smit, mons. Abraham de

Goolsen, Cornelis

Stoppeldijk: 15e kavel: 67G122R

 

64V

1737

Smit, mons. Abraham de (voor Mr Martinus Johan Veth, heer van Westkapelle en Nieuwland)

 

Stoppeldijk: 15e kavel: hofstede met huizingen, schuur + 67G120R wei- en zaailand

 

65R

1737

Bouwens, de erfgen. van Francisco

Greijn, Isabella Maria de; Isabella Sara Josepha Bouwens (douarière v.d. graaf de Raimbawourt, won. te Brussel)

Beoostenblij: grote hoeve + 159G202R en land "de Magaretten ende de vennen" enz. : verkaveling van landen

Pachter: Judocus Praet

66R

1737-09-07

Gadina, Christoffel (x Antonijntie Bertin) beide †, de curatoren van

Eekman, Cornelia (wed. v. Pieter Snijders, schepen)

Axel: huis en erf

 

67V

1737-10-12

Brant, Pieter; Balthazar d'Hollander (voogden)

Meelen, Jacobus van

Riedepolder: huis en erf op cijnsgrond

Voogden v. Catharina Brant (wees v. Jan Brant x Cornelia Gelthof)

67R

1737-10-19

Verstelle, Gooltje

Backers, Cornelis

Zaamslagpolder: 27e kavel: 5G150R

 

68V

1737-09-14

Paulus, Pieter; Veerdegem, Pieter van (armmeesters van Axel)

Feyter, Cornelis de (voogd v.d. wezen v. Johan Kolfaart)

paijbrief

Zie 68R

68R

1737-09-14

Zie 68V

Beauford, Lamberegt de

Axel: huis en erf

Nagelaten door Eva van Dooren (wed. v. Pieter de Lantsheer)

69R

1737-12-07

Pree, de erfgen. van Maria

Drabbe, Jacobus

Axel aan de Stadswal: huis en erf gen. "het Zeepaert"

Erfgen.: Willem van Ooijen (wedr v. Maria de Pree); Cornelis van Loo (schipper); het kind van Sara van Loo; Adriaan Bolleman (x Anna van Loo); Michiel Tector (x Maria van Loo); Catharina en Adriana van Loo

71R

1737-12-07

Donker, Gillis de (voogd v.d. wezen v. Frederick Breijaart)

Vermaaijse, Pieter

Axelambacht: 3G in de wilde landen

 

72V

1738-01-04

Cau de Dussen, de erfgen. van Mr Yman (raad ter admiraliteit te Zierikzee)

Visser, Mons. Philip de

Zaamslagpolder aan het veer: 10e, 17e, 18e en 19e kavel: hofstede gen. "Geenderdijk"met zijn herenhuis, boerenwoning, schuur, wagenhuis en bakkete + 123G200R wei- en zaailand en boomgaarden

Erfgen.: Mr Johan Parker Thoma filius (baljuw te Middelburg) x Adriana Constantia Cau; Johan Yman Cau, heer v. Dussen, Muijtkerken en Geenhooven

73R

1738-01-18

Thierens, Johannes Ferdinandus

Raas, Christiaan

Varempe: 542R

 

74R

1738-02-01

Donker fs Jans, Gillis de

Wilde, Jacobus de

Karnemelkspolder buiten de Barmsloot: 3G hooglanden

 

75V

1738-02-11

Croppenberg, Catharina (wed. v. mons. Jacobus de Smit)

Smit, Hendrik de (schepen)

Axel: Noordstraat: huis en erf

 

76V

1738-03-01

Riekwel, Marinus (voogd)

Nijssen, mons. Arij (won. Zaamslag)

Zaamslag: een sterk en welgebouwd huis en erf

Voogd v. de zoon v. Guliam Andriessen x Susanna Vollaert

Akte is doorgestreept

77V

1738-03-01

Lagra, Pieter (x de wed. v. Joos Schermonpree); Abraham Germonpree (won. te Neusen); Elisabeth Germonpree (won. Middelburg)

Bakker, Jacob Cornelis

Stoppeldijkveer: huis en erf

Joos Germonpree was broer van Abraham en Elisabeth

79V

1738-03-01

Riekwel, Marinus (voogd)

Zie 76V

Zie 76V

Zie 76V

79R

1738-03-22

Bakker, Marinus

Dijxhooren, Cornelis (schepen)

Zaamslagpolder: 39e kavel: 30G

 

80V

1738-03-22

Verbrugge, Jacobus; Thomas de Pooter (als voogden en voor zichzelf)

Verbrugge, Jacobus

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis en erf

 

81V

1738-04-12

Pree, de erfgen. van Maria de

Ooijen, mons. Willem van

Een paybrief ten laste van Jacobus Drabbe (zie 69R)

De erfgen. : Zie 69R

83V

1738-04-19

Overloope, Jan van

Adriaensens, Jan

Boscappelle: 13G89R

 

83R

1738-04-26

Machielsen, Jan Babtiste

Talboom, Maria (wed. v. mons. Johan van Brussel)

Koewacht: een huisje + 50R

 

84R

1738-05-17

Smit, Abraham de (capt.)

Fruijtier, Pieter

Axelambacht: 1G196R

 

85V

1738-05-17

Smit, Abraham de (capt.)

Wouters, Joos

Axelambacht: 2G17R weiland

 

85R

1738-05-24

Smit, Abraham de (capt.)

Lemmens, Adriaan

Stoppeldijk: weiland

 

86R

1738-05-31

Campenhout, Cornelis van (schepen) voor Dina de Waal (wed. Fabritius)

Aalbereghts, Theodorus (ontvanger v. Cambron)

Stoppeldijk: 12e kavel: 4G181R

 

87R

1738-06-21

Smidt, Hendrik de (schepen en komies)

Brussel, mons. Willem van (won. Koewacht)

Karnemelkspolder: 14G84R;

huis en herberg

Pachter: Jan Poppe

 

Bewoner: Jacobus Cammaert

88R

1738-06-21

Eekman, Cornelia

Swaaf, Jan de

Axel: Langestraat: huis en erf

 

89R

1738-06-28

Smidt, Hendrik de (licentmeester en schepen) voor de erfgen. v. Martha Maria Kempe (douari~re Mr Adriaan v. Borsele van de Hoge, raadsheer)

Jonge, Pieter de (schepen)

Zaamslagpolder: hofstede + 61G240R wei- en zaailand in de Notense hoek

Mr Cornelis Versluijs (gecommitteerde raad); Adriana Johanna Cornelia Schimmelpenninck van der Oijen, vrouwe v. Karsbergen (douarière van de heer Borre v. Amerongen)

91R

1738-07-19

Vlissegem junior, Mr Jacobus van (griffier te Hulst) over de insolvente boedel v. Hendrik v.d. Gouwe (†)

Haeij, Francoijs (capt.)

Beoostenblijbenoorden: hofstedeken met plantsoen, huis, schuur en wagenhuis + 7G105R

Bewoner: Jan Wolfert

92V

1738-07-19

Vrijlant, Claes

Doorn, Cornelis van

Zaamslag, aan de sluis: op cijnsgrond: huis en erf

Akte is doorgestreept

93V

1738-07-26

Cunes, Mr Willem; Hendrik de Smid (magistraten en curateurs in de boedel v. Willem Schuijtvlot † in de Zaamslagpolder)

Dieleman, mons. Christiaan (gezworene Koeschor)

Zaamslagpolder: hofstedeken + 16G194R

 

93R

1738-07-20

Cunes, Mr Willem; Hendrik de Smid (magistraten en curateurs in de boedel v. Willem Schuijtvlot † in de Zaamslagpolder)

Dieleman, mons. Christiaan (gezworene Koeschor)

Schepenschuldbrief

 

94R

1738-08-16

Blok, Jacobus de

Angelis, Catarina (wed. v. Mons. Jan Tierens)

Zuiddorpepolder in het zuiddeel: 4G

Paulus Messegers is haar schoonzoon

95V

1738-08-30

Gougeur, mons. Nicolaes le

Visser, Guilliaem de (won. Stoppeldijk)

Boschkappelle: huis en erf

 

95R

1738-09-12

Gougeur, mons. Nicolaes le

Smidt, Abraham de (vendumeester); Cornelis de Feijter

Paybrief, zie 95V

 

96R

1738-11-13

Alvarez, Guilliam (vrijheer v. Westdorpe) voor Hendrik de la Forge (ltnt-kolonel)

Bouwens, Gillis ter accept. v. Jan Kint (mr smid, won. in de Karnemelkpolder)

Karnemelkspolder: 15G24R

 

97R

1738-11-18

Alvarez, Guilliam (vrijheer v. Westdorpe) voor Henrij Corneval (brigade-generaal v.d. koning v. Groot-Brittanië)

Alvarez, Guilliam

Stoppeldijk bij Campen: ½ v. 10G gen. "de Stekelbergh"; ½ op Cmapen gen. "de Deugeniet"enz.

 

100R

1738-11-18

Leys, Jacoba (x Cornelis van Zuijlen) won. Middelburg; mons. Michiel Herders

Dieleman, Christiaan

Koegors: 11G11R (gemeen met de erfgen. v. Francois Dieleman)

Pachter: Christiaan Dieleman

102R

1738-11-22

Decker, Gillis den

Donse, Pieter

Oten: huis en erf

 

103R

1738-11-29

Gilde, Jan 't

Herders, mons. Michiel

Axel: huis en erf

 

104V

1738-12-06

Genee, Hendrik van (burgemeester) voor Catharina Johanna Bentle (wed. v. Johan Bodel, med. Doctor, burgemeester, raad stad Tholen)

Andriessen, Jacobus

Axel: Grote Markt: huis en erf

 

105R

1738-

Herders, mons. Michiel

Bolleman, Adriaan

Axel: huis en erf

Zie 103R

106R

1739-01-17

Campenhout, Cornelis van

Veeke, Passchier van de

Axel: Weststraat: huis en erf

 

107V

1739-01-17

Vos, Jan de (metselaarsbaas)

Campenhout, Cornelis van

Axel achter 't stadhuis: huis en erf

 

107R

1739-01-24

Paulus, Pieter; Mels Wolfert (voogden)

Schoonacker, Jacobus

Axel: Weststraat: huis en erf

Voogden v.d. wezen v. Pieter Jansen x Anna Verzee, beide † voor 7-11-1738

108R

1739-02-28

Windt, Maria de (wed. v. Willem van den Eede)

Bruyn, Fransoys de

Zaamslag: huis en erf

Getuigen: Aernout Roels; mons. Jan de Vos

109V

1739-02-28

Hoge fs Matheus, de erfgen. v. Jeronimis d'

Mijs, Jacobus (x Maria Anna d'Hoge fa Matheus), hun dochter Johanna Catharina Mijs

Overslag: huis en erf

Erfgen.: Frans Levinus de Vlieger (x Johanna Petronella d'Hooge fa Matheus); Anthonie d'Hooge fs Mattheus; de kinderen v. Joseph van Dale (x Isabella d'Hooge fa Mattheus)

110R

1739-03-07

Herbout, Josias

Fafels, Pieter

Zaamslag: aan het oostende: huis en erf

 

111V

1739-03-13

Feis, Pieter

Dert, Pieter

Zaamslag: huis, erf en schuurtje

 

112V

1739-03-14

Donker, Gillis de (voogd v.d. wezen v. Benedictus Breyhaart)

Buys, Jan

Beoostenblijbezuiden: 2G zaailand

 

112R

1739-03-14

Gouwe, Jacobus van ter

Hoog, Aernout de (Aernout Roels Houg)

Zaamslag in de ring: huis en erf

 

113R

1739-03-14

Donker, Gillis de (voogd v.d. wezen v. Benedictus Breyhaart)

Overloop, Passchier van

Oud Beoostenblij: 2G; Oude Karnemelkspolder: 1G kapbos

 

114R

1739-03-14

Bouwens, Gillis

Vlieger, Joos de

Karnemelkspolder: hofstedeken + 1G100R

 

115V

1739-03-14

Donker, Gillis de (voogd v.d. wezen v. Benedictus Breyhaart)

Brussele, Willem van

Oud Beoostenblij: 2G; Oude Karnemelkspolder: 1G kapbos

 

116V

1739-03-21

Dixhoorn, Cornelis van (schepen) voor Lena Feys (wed. v. Jan Verhaage, won. Middelburg)

Smidt, de erfgen. v. Hendrik de

Zaamslag op 's heren vrone in de ring: huis en schuur

Erfgen.: Cornelis de Vos (x Johanna de Smidt); Jacobus de Smidt

117V

1739-03-21

Vos fs Cornelis, Cornelis de (mr schoenmaker te Zaamslag) x Johanna de Smidt fa Hendrik

Smidt, Jacobus de (broer)

Zaamslag, in de ring: 1/3e in een huis en erf (zie 116V)

 

117R

1739-06-06

Ruyls, Jan

Huysen, Jacobus

Zaamslag: huis en erf

 

118R

1739-07-04

Dieleman, mons. Christiaan (ook voogd v.d. wees v. Michiel Herders); Crijn Verheule

Leijs, Pieter

Zaamslagpolder: hofstedeken + 16G wei- en zaailand

Was eerder gekocht v. Willem Schuijtvlot

119V

1739-07-18

Backer, Cornelis (won. Zaamslagpolder) voor mons. Cornelis Commers (mr chirurgijn te Middelburg)

Ruyls, Jan (brouwer te Zaamslag)

Zaamslag: 12e kavel: 6G246R zaailand

Kwam van zijn moeder Jacomijntie van Melingen

120V

1739-08-08

Calf, Jacobus (voogd v.d. wees v. Jan Baptist de Kooningh)

Anselis, Catarina (wed. v. Jan Tierens), zoon is Francijs Tierens

Overslag: hofstedeken met erf

 

120R

1739-09-09

Grimberge, Joos van (voor Dina Gilde, wed. v. mons. Francois Dieleman)

Jonge, Pieter de (mr vleeshouwer te Axel)

Butpolder: 4G

 

122V

1739-09-19

Vlissegem, Adriaan Jacob van (ontvanger v.d. Lieve Vrouwekerk te Kortrijk)

Berg, Johanna van den (wed. v. Andries van Dam)

Stoppeldijk: bij de drie Gezusters: 1G17T

Wordt uitgegeven in erfpacht

123V

1739-09-19

Vlissegem, Adriaan Jacob van (ontvanger v.d. Lieve Vrouwekerk te Kortrijk)

Lavoir, Jacobus

Stoppeldijk: 121R

Zie 122V

124V

1739-09-19

Vlissegem, Adriaan Jacob van (ontvanger v.d. Lieve Vrouwekerk te Kortrijk)

Putte, Gillis van de

Stoppeldijk: 40R

Zie 122V

125R

1739-09-19

Vlissegem, Adriaan Jacob van (ontvanger v.d. Lieve Vrouwekerk te Kortrijk)

Blankaert, Johanna (wed. v. Jacobus van Varre)

Stoppeldijk: 33R

Zie 122V

126R

1739-09-19

Vlissegem, Adriaan Jacob van (ontvanger v.d. Lieve Vrouwekerk te Kortrijk)

Bakker, Pieter de

Stoppeldijk: 1G78R

Zie 122V

128V

1739-09-19

Vlissegem, Adriaan Jacob van (ontvanger v.d. Lieve Vrouwekerk te Kortrijk)

Pruylaart, Jacob

Stoppeldijk: 5G219R

Zie 122V

129V

1739-09-19

Vlissegem, Adriaan Jacob van (ontvanger v.d. Lieve Vrouwekerk te Kortrijk)

Warrens, Pieter

Stoppeldijk: 2G298R

Zie 122V

130R

1739-09-19

Vlissegem, Adriaan Jacob van (ontvanger v.d. Lieve Vrouwekerk te Kortrijk)

Coolsen, Cornelis

Stoppeldijk: 2G148R

Zie 122V

132V

1739-09-19

Vlissegem, Adriaan Jacob van (ontvanger v.d. Lieve Vrouwekerk te Kortrijk)

Leersnijders, Jan

Stoppeldijk: 82R

Zie 122V

133R

1739-10-24

Swarte, Angelina de (wed. v. Jacob de Caluwe)

Damme, Thomas van

Riedepolder: kapbos en zaailand

 

134R

1739-10-24

Zie 133R

Vleeshouwer, Passchier de

Riedepolder bij St Andries: hofstedeken en erf

 

135V

1739-12-19

Braad, Anthony

Zutter, Adriaan de

Axel: Langestraat: huis en erf

 

135R

1740-01-11

Campenhout d'oude, Cornelis van

Campenhout junior, Cornelis van

Axel: op de Markt naast de "Stadsbeurse en het pakhuis": huis en erf met zolders en kelder

 

136V

1740-01-23

Smidt, Hendrik de (schepen)

Vijven, Jan van

Axel: op de Markt: huis en erf

 

136R

1740-01-23

Campenhout, Cornelis van

Pieters, Hendrik (won. Axel)

Axel: huis en erf

 

136R

1740-01-23

Grison, Jacomijntien (wed. v. Jacob v. Hooren)

Wisse, Jan (zoon)

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis, erf en schuurtje

 

137V

1740-02-06

Paulus, mr Pieter (voogd v.d. kinderen v. mons. Pieter Busket)

Spoor, Pieter

Axel: huis en erf

 

137R

1740-03-12

Stuaart, Johannes

Stuyvaart, Jan

Varempe: 6G

Gebruiker: Jacobus van Abele

138R

1740-04-29

Duyk, Jacques (voogd van zijn krankzinnige broer Jan Baptista Duyk en van zijn wezen bij Johanna Maria Lippens fa Joos † te Wachtebeke)

Mijs, sieur Jacobus (koopman op de Overslag) als voogd v.d. wees v. Jacobus de Clerk (x Johanna Maria Mijs)

Overslagpolder (Statenbodem): 34G zaailand

 

138R

1739-06-12

Wiemes d'oude, Michiel van (x Maria Anna Schalkens, dochter v. Jan Schalkens x Josina Stevens); Lucas Willems en Lyvina Willems (x Jan van Wiemes) kinderen v. Lucas Willems x Josina Stevens

Wiemers, Michiel van

Austrischenpolder: 2G

Pachter: Francis Dierik

140V

1740-04-30

Grimbergen, Joos van (schipper)

Kuypers, Adriaan (baas schoenmaker te Axel)

Paybrief ten laste v. Pieter Steur

Zie 140R

140V

1740-04-30

Hollander, de erfgen. van Jan de

Bussen, Jacobus

Oude Karnemelkspolder: 400R; Moerbekepolder: 3G

Erfgen.: Lucas Maas (x Anna Maria de Hollander); Antonij Buijs (x Janneken de Hollander)

140R

1740-04-30

Grimbergen, Joos van

Steur, Pieter

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

 

141V

1740-05-14

Hoelands, Jan

Huysen, Cornelis

Zaamslag op cijnsgrond: huis en hof

 

141R

1740-05-21

Bronkhorst, Dirk van (notaris en procureur te Axel) voor Pieter der Kinderen (koopman te Middelburg)

Blom, Joos (capt.)

Zaamslag: Schepenschuldbrief verleden bij Jacob d'Hollander (x Geertruyt Engels)

 

142R

1740-07-11

Smidt, Henrik de; Adriaan Lammens( curateurs in de boedel v. Jan Haak); de erfgen. van Jan Haak

Scherlee, Francooys

Axel: huis en erf

Erfgen.: Lieven, Willem en Kaatjen Haak

143V

1740-07-11

Smidt, Henrik de; Adriaan Lammens( curateurs in de boedel v. Jan Haak); de erfgen. van Jan Haak

Paulus, mons. Pieter

Huis paybrief zie 142R

 

144V

1740-07-11

Smidt, Henrik de; Adriaan Lammens( curateurs in de boedel v. Jan Haak); de erfgen. van Jan Haak

Bakkers, Hugo

Axel: beplante hof

 

144R

1740-07-03

Grimberge. Jan van; Cornelis Bagge (voogden v.d. wezen v. Elisabeth v. Grimberge † x Jan van Hoeve)

Levij, Hendrik de

Axel: huis en erf

 

145V

1740-07-09

Verkruyse, Jan  (wedr. v. Anna Maria Talboom)

Talboom, mons. Jacobus

Nieuw Beoostenblijbezuiden: 140R in de blikken gen. "het Boeregadt"; land in de Karnemelkspolder; bos in de Oude Karnemelkspolder en Riedepolder; Oud Beoostenblijbezuiden: 200R gen. "de Molenweg"

 

145R

1740-07-09

Scholier, Jacoba (wed. v. Karel Hoste); Jochem Baart (voogd v.d wezen v. Karel Hoste); Pieter Albast (zoon v. Jacoba Scholier)

Ongena, Jacobus

Ferdinanduspolder: behuisde hofstede en chuer + 5G12R

 

146R

1740-07-09

Drabbe, Janna

Dorpe, Joost van den

Zaamslag: huis, schuur en erf

Geërfd v. Mattijs Drabbe (haar broer)

147V

1740-07-23

Smit, Hendrik de; Cornelis de Feijter (capt. ) als voogden

Lammens, Adriaan Francooys

Axel : huis en  erf

Voogden v. d.  wezen v. Abraham de Smidt

147R

1740-07-30

Mautenburg, Wilhelmus van

Houdurp, Guljaam

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis en erf

 

148V

1740-08-06

Campenhout jr, Cornelis van (voor Philips de Jeu)

Campenhout, Johan van (schepen)

Austrischenpolder: huis en erf

Eerder gekocht v. Tobias Bijl

148R

1740-09-24

Aarduyn, Cornelis (stuurman)

Dixhoorn, Cornelis van

Aan- en Genderdijk: 35G140R wei- en zaailand

 

149V

1740-09-24

Boeye, Benjamin (secretaris te Sas van Gent) q.q.

Prumelaar, Steven

Aandijke: hofstede met timmer, plantage + 65G166R zaai- en weiland

 

149R

1740-11-12

Haij, mons. Fransois (capt. Over de burgerij binnen Axel)

Braad, Antonij

Axel: boekwijtgortmolen en erf

 

150V

1740-12-03

Hulle, Abraham van

Grimberge, Jan van (won. Zaamslag)

Zaamslag: huis en erf; een hof a/d Terneusensestraat

 

150R

1740-12-10

Beaufort, Lambregt de

Heijn, Elisa (mr chirurgijn te Axel)

Axel: aan de Landpoort: huis, erf + bed-, spinde- en schouwplanken

 

151V

1741-01-04

Smith, Hendrik de

Hoelants, mons. Jan (bruidegom) x Catharina de Smith (dr v. Hendrik)

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

Bewoner: Dirk v. Bronkhorst (stadhouder)

151R

1741-01-21

Paulus, mons. Pieter

Dosselaer, Cornelis van

Axel: Korte Noordstraat: huis

Eerder gekocht v. Jacomijntien de Feijter

152V

1741-01-21

Feijter, Jacomijntien de

Paulus, mons. Pieter

Zie 151R

 

152R

1741-01-26

Braad, Antonij (mr broodbakker)

Kesseler, Johan Christoffel (mr chirurgijn te Zaamslag)

Zaamslag: huis en kelder

 

153R

1741-02-18

Hoorn, de wed. v. Pieter van; Cornelis Kelle (voogd v.d. wezen v. Pieter van Hoorn)

Servaas, Pieter

Aan- en Genderdijke: op cijnsgrond: een stedeken

 

154V

1741-02-11

Sallij, Mr Paulus Francooijs de (med. Doctor won. te Middelburg)

Alvarez, Geerard (schepen te Neusen)

Koegorspolder: 4e kavel: 30G

 

154V

1741-02-18

Vleugels, Mr Jacob (oud burgemeester en raad v. stad Tholen) voor Johan Faber (burgemeester v. Sas Gent)

Steenput, Lieven (won. Sas van Gent)

Austrischepolder: hofstede met huizingen, schuur + 45G

 

155V

1741-02-25

Campenhout, Jan van (schepen)

Dixhoorn, Cornelis van

Butpolder: 231 ¼ R

Was van Elisabet Vrijberge

155R

1741-02-25

Jonge, Pieter de (deurwaarder)

Hoever, Huijbregt van den

Butpolder: 7G

Zie 155V

156V

1741-02-25

Breijaart, Pieter

Pottelberg, Gillis van

Riedepolder: 400R; Karnemelkspolder: bos

Onverdeeld met Laurens Eijerman

156R

1741-02-25

Jonge, mons. Pieter de (deurwaarder)

Campenhout, Jan van (schepen)

Butpolder: 30G15 ½ R

Zie 155V

157V

1741-03-10

Lammens, Adriaan Francois (schepen)

Ojen, Willem van

Axel: Langestraat: een huis

Gekocht uit de boedel v. Abraham de Smidt

157R

1739-11-13

Baardemaker fs Pieter, Jacobus (won. Zuiddorpe)

Lugten, mons. Pieter (won. Sas van Gent)

Zuiddorpe: 2G244R

 

157R

1738-01-25

Krijnsen, de erfgen. van Jan († in de polder v. Zaamslag)

Alberegs, Thomas

Zaamslagpolder gen. "de Steenovens": huis en schuur op cijnsgrond

De erfgen.: Frans Herbout; Jan de Loore (x dochter v. Jan Krijnsen); Margerita Krijnsen fa Jan

158R

1741-03-10

Ojen, Willem van

Bronkhorst, Dirk van (stadhouder)

Axel: woonhuis en erf

Gekocht v. Hermanus van Hoorn

159V

1741-03-11

Tierens, de erfgen. van Pieter

Buson, Jacobus

Zuiddorpepolder (zuiddeel): 2G150R

Erfgen.: Jan Ferdinandus Tierens; Jacobus Calf

Pachter: Jacobus Maarschalk

159R

1741-03-11

Tierens, de erfgen. van Pieter

Buson, Jacobus

Zuiddorpepolder (noorderdeel)

Erfgen.: zie 159V

Pachter: Guilliaem Bonkoert

160V

1741-04-07

Ferleman, Adriaan (oudschepen v. Vere); Johan Willem Hermereijns (burgemeester v.d. Ed. College slans van den Vrije)

Marinissen, Jacobus

Ferleman, Adriaan

Grote Huijsenspolder en bij Terneuzen: hofsteden + land

Extract uit het testament  v. Wilhelmina Wier (wed. v. Johan Ferleman)

163R

1741-04-14

Laren, Jacobus van (won. in de Varempee) x Anna de Moolenaar

Hooge, Jan d'

Varempee: betimmerde hofstede, schuur, boomgaard en hof

 

164V

1741-04-21

Boije, Benjamin (secretaris hoog- en lage Sas van Gent) voor Maria Anna baronesse van Lochorst (douarière v. Maurits Cornelis van Nierop)

Lugte, Pieter

Austrischenpolder: hofstede met huis, schuur, wagenhuis, plantage + 61G134R

Gebruiker: Gillis van den Hende

164R

1741-04-14

Cammaert, der erfgen. van Jacobus (x Maria van Hecke fa Pieter) † in Beoostenblijbezuiden

Gelthof, Simon

Beoostenblijbezuiden: behuisde hofstede; Riedepolder: land en kapbos; Stekenen: a:  in de Cruijeenakker (gebruiker Pieter de Kok); b: in den Kerckenackker (gebruiker Guiljame de Munke); c: "den Haasenhoek: (gebruiker Mattijs Born); d: "Arentschoot"(pachter Lieven van Damme); Oud Beoostenblij in de Klapstraat: 500R

Erfgen.: Jan Cammaert; Judocus en Pieter Herman; Christiaan van Hecke fs Pieter; Catarina van Hecke fa Pieter (begijn in het Grote begijnhof te Gent); Jacobus Praat en Paulus van Meeersen (voogden v.d. wezen v. Maria van Rappen x 1) Jan van Hekke fs Pieter x 2) Josep Pasteleere; Christiaan van Hecke en Laurens van Dalen (v.d. wezen v. Levina van Hecke x Pieter Klinkaart); Johannis Reijn x Elisabet Room

165R

1741-04-14

Cammaert, der erfgen. van Jacobus (x Maria van Hecke fa Pieter) † in Beoostenblijbezuiden

Puijlaart, Adriaan

Riedepolder: kapbos

Zie 164R

166R

1741-04-14

Cammaert, der erfgen. van Jacobus (x Maria van Hecke fa Pieter) † in Beoostenblijbezuiden

Wilde, Jacobus de (dijkgraaf)

Oud Beoostenblij: land

 

168V

1741-04-14

Cammaert, der erfgen. van Jacobus (x Maria van Hecke fa Pieter) † in Beoostenblijbezuiden

Wilde, Jacobus de (dijkgraaf)

Stekene:

Bruijcenacker

Kerckenacker

Kaasenhoek

Arentschoot

Gebruikers:

  Pieter de Kok

Guljam de Munke

Matthijs Born

Lieven van Damme

169V

1741-04-14

Cammaert, der erfgen. van Jacobus (x Maria van Hecke fa Pieter) † in Beoostenblijbezuiden

Vermaat, Judocus.

Beoostenblijbezuiden op 't Zand: betimmerde hofstede + 2G

 

170R

1741-05-13

Vos fs Jaques, mons. Judocus de (won. Overslag) voor Antonij Mattheus d Hoge fs Jan Matheus (koopman te Lokeren)

Geeraarts, Johannis (koopman op de Overslag)

Varempee: 11G zaailand

Pachter: Laurens Tijssebaart

171V

1741-05-27

Eierman, Laurens (x Maria Anna Gijsels)

Brussel, Willem van (voor zijn moeder Marij Anna Talboom wed. v. Johannes van Brussel, won. Koewacht)

Nieuwe Karnemelkspolder: 1e kavel: 5G150R zaailand; Riedepolder; 1G eiken kapbos

 

171V

1741-05-20

Jonge, Pieter de (deurwaarder)

Bruijn, Cornelis de

Beoostenblijbenoorden: huis en boomgaard

Bewoner: Livinus de Rijke (kwam van Jacobus Verheule)

171R

1741-06-03

Westhoek,  de erfgen. v. Jacoba (x Mr Pieter Lammens)

Hoever, Hubregt van den

Koegors in de kavel de "Negelantier": 3G

Erfgen.: Wilhelmus Westhoek (won. Goes)

172V

1741-01-01

Swemmer, de erfgen. van Levinus de

Gelthof, Simon

 

Boeije, Benjamin; Pieter Dieriks

Beoostenblijbezuiden: 300R

Austrisenpolder: 35G; Klein Vogelschorre: 12G

Marinus van Daalen (x Janna de Swemmer, zuster van Levinus)

173R

1741-07-01

Faber, Jan (burgemeester v. Sas van Gent) voor Mauris Adriaan graaf van Nassau, vrijheer van Zeijs

Jonge, Pieter de (won. in de Austrisenpolder)

Austrisenpolder: 62 ½ G; Klein Vogelschor: 59 ½ G

 

175V

1741-07-22

Gaaveren, Johannes van

Gelthoff, Simons

Karnemelkspolder: 3G eiken kapbos

 

175R

1741-07-22

Waal, Elisabeth de (wed. van Jacobus Andriessen)

Loo, Cornelis van (schipper)

Axel: op de Markt: huis en erf

 

176V

1741-09-23

Pottelberge, Gillis van (x Elisabeth de Meij, wed. v. Pieter de Wilde)

Damme, Thomas van

Beoostenblijbezuiden: behuisde hofstede met huis, schuur en stal + 4G

De helft v.d. koopsom is voor Cornelia Eekeman (wed. v. Pieter Snijders, schepen)

176R

1741-10-21

Raman, Pieter

Raas, Christiaan

Varempee: 1G

 

177V

 

Herders, mons. Michiel; Antony Binet (armbezorgers en diakenen)

Dieleman, Christiaan; Martina Herders

Noordpolder: 4G wei

Pachter: Antony Binet (akte is doorgestreept)

177R

1741-11-11

Hooge, Maria d' (wed. v. Pieter de Wilde) te Overslag

Goosen, Jan (voor Judocus de Maerschalk)

Overslag: land

 

177R

1741-11-25

Zie boven

Rouson, Jacobus

Overslagpolder: 5G25R enz.

 

178V

1741-11-16

Wiemesch, Johannis (voor Jacobus Albertus Bakker, won. Gent)

Cooreman, Jan

Austrisenpolder: 19G

Pachter: Frans Dierik

178R

1741-12-02

Hazaart, de erfgen. van Jan

Zoen, Willem van

Zaamslag: huis en erf

De erfgen.: Neeltje Colijns (wed. v. Jan Hazar); Jan Vermeers (x Prina Hazar); Susanna Hazar (wed. v. Meerten van Kerkvoort); Pieter Servaas; kinderen v. Jan Meesen en Cornelis Hamelink (x Elisabeth Meesen)

179V

1741-12-02

Vos, mons. Judocus de (won. op de Overslag) voor Frans van Laare

Ruson, Jacobus

Moerbeke (Statenbodem): 4G

 

179R

1741-12-02

Grimberge, Jan van

Jonge, Adriaan de

Axel: Langestraat: huis en erf

 

180V

1741-12-09

Engels, Jacobus

Campenhout jr, Cornelis van; Cornelis van Loo (schipper)

Axel: huis en erf

 

180R

1741-12-02

Eekeman, de erfgen. van Cornelia (wed. v. Pieter Snijders, schepen); Kelle, Wilhelmina (dochter v. Willem Kelle en Debora Gijsels)

Hoelands, Livinus

Paybrief ten laste v. Cornelis de Feijter

Zie 181R

Erfgen.: Arij Leunis; Fransooijs Hardewijn; Dingenis Moolenberg; Hugo Bakkers; Pieter Eekman

181V

1741-12-02

Eekeman, de erfgen. van Cornelia (wed. v. Pieter Snijders, schepen); Kelle, Wilhelmina (dochter v. Willem Kelle en Debora Gijsels)

Backer, Hugo

Axel: huis en erf

 

181R

1741-12-02

Eekeman, de erfgen. van Cornelia (wed. v. Pieter Snijders, schepen); Kelle, Wilhelmina (dochter v. Willem Kelle en Debora Gijsels)

Feijter, Cornelis de (schepen)

Axel: huis en erf

 

182V

1741-12-04

Eekeman, de erfgen. van Cornelia (wed. v. Pieter Snijders, schepen); Kelle, Wilhelmina (dochter v. Willem Kelle en Debora Gijsels)

Hendrix, Jan

Karnemelkspolder: 70R eiken kapbos

 

183V

1741-12-23

Dierik, Pieter (voor Mr Carel Moortgat, 1e secretaris v. schepenen te Gent, als sequestor in het sterfhuis v. jhr Philip Rikbourg fs Jaques x Maria Buijdens en Maria Tresia van den Bosse wed. v. Jan Baptista van den Meersche

Meersche, Barbarina van den

Zuiddorpepolder (zuiddeel): 13G235R

Gebruiker: Paulus Messegers

183R

1741-12-23

Dierik, Pieter (voor jhr Simon Carolis de Nuft heer van Hooge landen)

Meersche, Barbarian v.d.

Nieuw Zuiddorpepolder (zuiddeel): behuisde hofstede met schuren, stallen, schapenstal, + 66G40R

Gebruiker: Paulus Messegers

183R

1742-01-27

Lozanne, Jacobus van (burgemeester) voor Antonij Colijns (won. Middelburg)

Vos, Laurens de

Zuiddorpe: huis, schuur, erf op cijnsgrond; Oud Zuiddorpe: 6G zaailand

 

184R

1742-01-27

Lozanne, Jacobus van (burgemeester) voor Antonij Colijns (won. Middelburg)

Cammaart, Jan

Zuiddorpe: huis en erf; Oud Zuiddorpe: 6G zaailand

 

185R

1742-02-03

Vos, Laurens de (x Maria de Groene, wed. v. Jan Striemers)

Messegers, Paulus

 

Verbrugge, Fransoijs

Zuiddorpe omtrent de molen : huis en erf

Zuiddorpe: 400R

 

186V

1742-02-03

Maartens, Guiellemus (won. Moerbeke)

Vos, Judocus de (won. op de Overslag)

Overslag: huis, stallen + 37R

Bewoner: Judocus de Kock

186R

1742-02-03

Grison, Jacomijntje (wed. van Jacobus Verbrugge); Pieter Feijs en Pieter v.d. Wiele (armmeesters van Zaamslag) voor de wezen v. Joos Sierk x Prina Verbrugge

Casant, Jacobus van

Huispaybrief ten laste v. Lamberegt Beaufort

Zie 187R

187V

1742-02-03

Meijer, Judocus de

Springer, Martinus de

Varempe: behuisde hofstede + 3G

 

187R

1742-02-03

Grison, Jacomijntje (wed. van Jacobus Verbrugge); Pieter Feijs en Pieter v.d. Wiele (armmeesters van Zaamslag) voor de wezen v. Joos Sierk x Prina Verbrugge

Beaufort, Lambregt

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis en schuur

 

188V

1742-03-02

Lozanne, Jacobus van (burgemeester) voor Antonij Colijns (won. Middelburg)

Messegers, Paulus

Zuiddorpe: huis en erf; Oud Zuiddorpe: 6G

Lis)

189V

1742-02-17

Vos, mons. Judocus de (won. Overslag) voor Mr Bernardus Grenier (te Gent)

Feyter, Cornelis de (vendumeester)

Overslag: 1G119R

Gebruiker: Ferdinandus Tierens

190V

1742-02-05

Vos, mons. Judocus de (won. Overslag) voor Mr Bernardus Grenier (te Gent)

Claijs, Jan

Varempe: 10G

Pachter: Paulus v.d. Woestijne

190R

1742-02-17

Vos, mons. Judocus de (won. Overslag) voor Mr Bernardus Grenier (te Gent)

Poes, Pieter

Overslagpolder: 222R

Pachter: Jan Ferdinandus

191V

1742-02-17

Vos, mons. Judocus de (won. Overslag) voor Mr Bernardus Grenier (te Gent)

Dert, Jan

Varempe: 3G10R

1e koper was Amandus Gilliet

191R

1742-02-17

Vos, mons. Judocus de (won. Overslag) voor Mr Bernardus Grenier (te Gent)

Messegers, Paulus

Overslagpolder: 9G

 

192V

1742-02-17

Vos, mons. Judocus de (won. Overslag) voor Mr Bernardus Grenier (te Gent)

Messegers, Paulus (voor Catarina Angelis wed. v. Hansaart)

Overslagpolder: 5G150R

Pachter: Paulus v.d. Woestijne

192R

1742-02-17

Vos, mons. Judocus de (won. Overslag) voor Mr Bernardus Grenier (te Gent)

Zie 189V

Overslagpolder: 3G80R

 

193V

1742-02-17

Vos, mons. Judocus de (won. Overslag) voor Mr Bernardus Grenier (te Gent)

Vos, mons. Judocus de

Moerbekepolder : 2G50R

Pachter : Paulus v.d. Woestijne

193R

1742-03-03

Dirksen, David (x Antonijntje Leijs wed. v. Jan Vereijke)

Nol, Floor

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis en erf; een hof op de wei v.d. erfgen. v. Susanna Spruijt (wed. Haak)

 

194V

1742-03-10

Scholier, Jacoba (wed. v. Carel Hoste)

Houbest, Johanna en Apolonia

Ferdinanduspolder: 218R en een stalletje

 

194R

1742-03-10

Campenhout d'oude, Cornelis van

Quist, mons. Jacobus (won. Axel)

Axel: huis en erf

 

195V

1742-04-07

Broeke, Pieter van den (x Maatjen Fredericx, wed. v. Jan Steenhart)

Delser, Nicolaas

Schapenbout: huis en schuur op cijnsgrond

 

195R

1742-05-26

Ferdinandus, Cornelia (x Amandus Gilliet); Jan Ferdinandus (voogd v.d. 2 kinderen v. Cornelia Ferdinandus x Judocus Eekeman)

Mijs, Jacobus (won. Overslag)

Overslag: hofstedeken, erf en boomgaard

 

196V

1742-06-02

Vlieger, Fransooijs Livicus de (won. Gent)

Brouwer, Anthonis de

Overslag: huis en erf

 

196R

1742-06-02

Vlieger, Fransooijs Livicus de (won. Gent)

Driesche, Jan van (brouwer)

Overslag: huis en erf zijnde een herberg gen. : de Leuw" bij de Wagtebeeksedijk t/o de kerk

Bewoner: Jan van Driesche

197V

1735-08-09

Meijden, de erfgen. van Eleonora Constantia van der (vrouwe v. Papencoop)

 

Beoostenblijbenoorden: de tienden

Erfgen.: Anna Walburg en Susanna Leonora v. Thuyl v. Serooskerken v. Welland (dochters)

197R

1742-06-23

Hooge, Petrus d' (won. Gent)

Raas, Christiaan

Varempe: 15e kavel : 13G140R

Beoostenblijbezuiden : 17G50R

Gebruiker : Pieter de Vos

Pachter: Christiaen Raes

198R

1742-06-23

Vos, Mons. Judocus de (voor Bernard Grenier, advocaat)

Ruson, Mons. Jacobus (won. Overslag)

Overslagpolder: 5G71R

 

199R

1742-06-30

Steijaert, Joris

Deiaert, Jacobus

Moerbeek (Statenbodem) : 400R

 

200V

1742-06-23

Hooge, Pieter d' (won. Gent) voor Joanna Maria d'Hooge (wed. v. Carel Robertus Veltgank) won. Gent

Leijns, Jacobus (bakker op de Overslag)e

Overslag: huis, bakkerij, winkel, keuken en kelder

 

201R

1742-06-23

Dirik, Pieter (procureur op Sas van Gent) voor Barbera van der Meersche (koopvrouw te Gent) en haar 3 zusters en 2 dochters van haar broer

Fraeijenhove, Jacobus

Zuiddorpe: huis en hof

 

201R

1742-06-30

Kriekaert, de erfgen. van Cornelis

Compit, Jan

Boskappelle: huis en erf

Erfgen.: Pieter Criekaert; Wilhelmus Cuypers; Jan v. Overloop; Lievinus Romael (x Catharina Kriekaert); Francies Permittier (x Josina Kriekaert); Pieternella Criekaert; Pieter Fierens; Janneke Kriekaert

202R

1742-06-30

Kriekaert, de erfgen. van Cornelis

Warteel, Pieter

Paybrief ten laste v. Jan Compit (zie 201R)

 

203V

1742-09-01

Feijter, Cornelis de

Keel, Arij en Willem

Axel: Langestraat: huis en erf

 

203R

1742-09-08

Losanne, Jacobus de (oud-burgemeester) voor Hermelina Petronella Schaap baronesse douarière v. Wassenaar, vrouwe v. Maalsteede, Cappelle, Bieselinge, Eversdijk, Schorre, Vlake etc.

Dieleman, mons. Christiaan

Koegorspolder: gen."de Peereboom": hofstede + 73G54R

 

204R

1742-09-08

Genee, Hendrik van (oud-burgemeester) voor Susanna Maria Kien († 6-7-1742) enige erfgen. v. haar zuster Maria Kien (x Mr Willem v. Citters, burgemeester en vroedschap v. Middelburg)

 

Zaamslag; Genderdijk; Oud-Othene; Nieuw-Othene; Diepenee; Poukepolder; Beoostenblijbenoorden (land)

Testament

205R

1742-10-13

Nol, Floris

Steendam, Jan

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis en erf

 

206R

1743-01-26

Clemens fs Jacobus, Johannis (mr kleermaker)

Geeraars, sr Johannis (won. Overslag)

Overslag: huis, achterhuis en grond

Bewoner: Johannis Jacobus Meurus

207V

1743-02-02

Oudurp, Guiljaam

Verstrate, Meerten

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis, schuur en erf

 

207R

1743-02-02

Claus, Adriaan (stadsbode)

Dieleman, Christiaan (gezworene)

Axel: bij de herberg "'t Gulden Vlies": huis en erf

 

208V

1743-02-02

Paulus, mons. Pieter

Bakker, Jan

Axel: huis en erf

Eerder gekocht v. Pieter v.d. Voorde

208R

1743-02-09

Coetier, Henricus Wilhelmus (predikant te Middelburg) † (testament)

Prumelaar, Jan

 

 

Codijn, Abraham de (won. Neusen)

 

Middelhoven, Jona van (predikant te Axel)

Zaamslag: 6e kavel: 28G200R zaai- en weiland

Zaamslag (bij het dorp): 30G36R weiland en blikken

Beoostenblijbenoorden: 16e kavel: 14G270R weiland

 

212R

1743-02-23

Gentbrugge, Laurens van

Baale, Cornelis

Zouterspui: huis en erf

 

213V

1743-03-02

Mostman, Geertrui (x Pieter Lagra, mr kuiper te Axel)

Steur, Pieter; Adriaan de Jonge

Butpolder: 3G250R weiland

Pieter Lagra "'s weegens zijne affairen van huijs en uijtlandig te moeten weesen'

214R

1743-03-02

Mostman, Geertrui (x Pieter Lagra, mr kuiper te Axel)

Braed, Jan

Axel: schuur en erf

 

215V

1743-03-02

Mostman, Geertrui (x Pieter Lagra, mr kuiper te Axel)

Haesevoet, Jan

Axel: huis, erf en kuiperswerkhuis

 

216V

174303-02

Smidt, Hendrik de (licentmeester) voor Mr Nicolaes Massis (oud-burgemeester en thesaurier te Zierikzee)

Jonge, Pieter de (burgerkapitein)

Beoostenblijbenoorden: ½ in 78G

Huurder: Jan Schilderman (gemeen met Abraham Luyx Massis, won. Leiden)

217R

1743-03-02

Jonge, Pieter de (burgerkapitein)

Smidt, Hendrik de (burgemeester)

Butpolder: 4G44R

 

218V

1743-03-09

Sweemer, Pieter de

Gelthoff, Simon

Oud Beoostenblij: zaailand gen. "het Bommelelant" en zaailand gen. "Den Koster"

 

219V

 

Genee, Hendrik van (voor Cornelis Evertsen, brigadier ter infanterie te Doornik)

Merke, Paulus van

Beoostenblijbenoorden: land

 

219R

1743-03-16

Melstroo, Jan (x Maria van Merke); Paulus Merke); Janna van Merke (dochter van Paulus van Merke x Livina Schout); Jan van Merke fs Michiel (halfbroer)

Vlieger, mons. Cornelis de (landman)

Beoostenblijbezuiden: hofstede + ¾ in 42G

 

221R

1743-03-16

Vrint, Maria de (wed. v. Willem van den Eede)

Aelberegts, Lieven

Zaamslag: op sheren cijns in de Gebrande straat: huis, schuur en erf

Eerder gekocht v. Cornelis Boekaert

222R

1743-03-23

Jonge, Pieter de (capt.)

Cunes, Willem; Dirk van Bronkhorst; Cornelis van Campenhout jr

Axel: in de "dreeve": een schuur

Kwam van Dirk Schippers

223V

1743-04-06

Cooreman, Jan

Vlieger, Livinus de

Austrischenpolder aan de dijk (west de begraafplaats): huis, stal en erf

 

223R

1743-04-20

Bruggeman, Cornelis; Jacobus van Es (voogden)

Vermeulen, Joos

Zaamslagpolder: 22e kavel: huis, schuur, bakkeete + 3G174R

Voogden v. Willemina Bruggeman fa Cornelis

224V

1743-04-20

Belle, Maria van (wed. v. Crijn Willemsen) won. Zaamslag

Jonge, Pieter de (won. Zaamslag)

Accoord van mangelinge

 

224R

1743-04-29

Regt, de erfgen. van Cornelis de

Laport, Arij

Zaamslag (dorp): huis en erf

Erfgen.: Hermanus, Arij en Pieter de Regt fi Cornelis

225V

1743-04-20

Warteel, Pieter; Jan Verhoeve (armmeesters te Stoppeldijk)

Servaas, Pieter (voor de wed. v. Pieter Adriaansen)

Stoppeldijkveer: huis, stallen + 25R

Het verkochte was v.d. weggelopen Clemen Coutijser, nalatende 4 kinderen

226V

1743-05-11

Talboom, de erfgen. v. Anna Maria (x Mons. Joris v. Vlierberge)

Ongena, Jacobus

Karnemelkspolder: 14G143R weiland

Pachter: de wed. v. Jacobus Oudenaerde. De erfgen.: Mons. Willem van Brussel voor zijn moeder; de erfgen. van Pieter Talboom; Jacobus Talboom

226R

1743-05-11

Talboom, de erfgen. van Pieter

Ongena, Jacobus

Beoostenblijbezuiden: 3G252R

 

227V

1743-05-25

Dobbelaer, Pieter

Jansens, Cornelis

Stoppeldijk: 11G96R weiland

 

227R

1743-05-25

Dobbelaer, Pieter

Hoelands, Jan; Jan Wattheij; Reijnier Boeije

Stoppeldijkpolder: 6G225R zaailand

 

228V

1743-05-25

Dobbelaer, Pieter

Cammaert, Jan

Stoppeldijk: 7G6R weiland

 

228R

1743-05-25

Dobbelaer, Pieter

Moens, Pieter; Huybregt Herman

Stoppeldijk: 6G240R weiland

 

229V

1743-06-22

Lozanne, Jacobus van (schepen en oud-burgemeester)

Losanne fs Petry, mons. Jacobus de (won. Axel)

Axel : Lange Noordstraat : huis en erf

 

230V

1743-06-29

Campenhout jr, Cornelis van (voor mons. Jacobus Quist, chirurgijn, won. Lillo)

Campenhout de oude, Cornelis van

Axel: huis en erf

 

230R

1743-06-29

Paulus, mons. Pieter

Bosket, Pieter

Axel: Kerkstraat: woonhuis en erf

 

231V

1743-07-06

Talboom, Jacobus ; Laurens Eijerman (voogden)

Brion, Teodorus

Koewacht: huis, schuur, erf + 400R

Voogden v. de wezen v. Jan Verkruijse

231R

1743-07-13

Campenhout, Jan van (schepen) voor zijn vader Cornelis van Campenhout d'oude

Loo, Catharina van (won. Axel)

Axel: huis en erf

 

233V

1743-07-27

Genee, Hendrik van (oud-burgemeester) voor Cornelis Evertsen (kolonel te Doornik)

Bruijne, Cornelis de

Butpolder: 7G238R gen.: "Bekaf"

baander: Adriaan Dekker

234V

1743-08-10

Regt, Neeltjen de (wed. v. Jan de Maeker)

Dixhoorn, Cornelis van (schepen) voor Adriana Elisabeth de Huijbert van Evertswaert (wed. v. Mr Francooijs Adriaan Steengragt, schepen te Middelburg)

Beoostenblijbenoorden: behuisde hofstede + 50G

 

235V

1743-08-10

Dixhoorn, Cornelis van (voor Regt, Neeltjen de (wed. v. Jan de Maeker)

Jonge, Pieter de (burgerkapt.)

Acceptatie v. transport v. Neeltjen de Regt (zie 234V)

 

236V

1743-08-10

Regt, Neeltjen de (wed. v. Jan de Maeker)

Jonge, Pieter de (burgerkapt.)

Beoostenblijbenoorden (binnen de linie): 16G220R

 

237V

1743-08-29

Waeter, Mr Willem te (predikant te Zaamslag)

Zweegen, Into ter (predikant, beroepen te Zaamslag)

Zaamslag: huis en erf

Eerder gekocht v.  van Starre (predikant). Ter Zweegen is het niet eens met de koopsom. Arbiters voor te Waeter: Arij Nijsen, voor ter Zweegn: Abraham van Doorn (won. Zaamslagveer)

238R

1743-10-05

Boeije, Reijnier; Johannes Wattheij (voor de magistraat)

Stobbelaar, Geerard (won. Hulst)

Luntershoek (Stoppeldijk): huis en schuur op cijnsgrond

 

239V

1743-10-12

Clement, Cornelis

Brussel, mons. Willem van

Oud Beoostenblij: landen geërfd van zijn schoonvader

 

239R

1743-10-12

Genee, Hendrik van (oud-burgemeester) voor Cornelis Evertsen (kolonel te Doornik)

HasevoetJan

Butpolder: 6G267R

 

240V

1743-10-12

Genee, Hendrik van (oud-burgemeester) voor Cornelis Evertsen (kolonel te Doornik)

Holland, Joseph van; Caspar Anlage

Butpolder: 7G238R

 

241V

1743-10-12

Genee, Hendrik van (oud-burgemeester) voor Cornelis Evertsen (kolonel te Doornik)

Jonge, mons. Adriaan de

Butpolder: 16G12R

 

242V

1743-10-12

Genee, Hendrik van (oud-burgemeester) voor Cornelis Evertsen (kolonel te Doornik)

Braadt, Antonij

Butpolder: 12G65R

 

242R

1743-11-09

Smidt, Hendrik de (burgemeester) voor Mr Johan Pieter Rexstoot (secretaris v.d. provincie Zeeland)

Buchanan, Jacobus; Cornelis van Dixhoorn

Zaamslag: hofstede

Was op naam v. Johanna Rextoot (wed. v. Mr Johan Pieter Bethaan) en Mr Dionisius Rextoot

244V

1743-11-23

Durink, de erfgen. v. Passchier

Gelthoff, Simon

St. Andries (Riedepolder): woonhuiaje + 200R

Erfgen.: de zonen Jan Durink; Boudewijn Durink

244R

1743-12-21

Zoomer, mons. Hendrik de (voor Mr Bernardus Grenier, won. Gent)

Oorde, Judook van (won. Overslag)

Overslag: huisstede, erf en hof

 

245V

1744-01-25

Messeegers, Paulus (voor Catarina Baervoets fa Jaques)

Messeegers fs Pieter, Paulus

Moerbekepolder (Statenbodem) : 3G200R

Pachter: Pieter de Cindere

245R

1744-02-10

Goossen, Cornelis (landman te Zaamslag)

Sas jr, mons. Anthonij (mr chirurgijn, won. Zaamslag)

Zaamslag: huis en erf

 

246R

1744-02-08

Potteij, de erfgen. v. Mr Johan en Mr Hermanus

Hoelands, Jan (venduemeester te Axel)

Beoostenblijbenoorden: behuisde hofstede + 132G200R

Pachter: Cornelis de Jonge. Erfgen.:  Petronella Cornelia Udemans, wed. v. Mr Dirk van Achlum, pensionaris te Veere, zij was eerder wed. v. Mr Johan Potteij, burgemeester v. Veere); Elisabeth en Dana Barbara Potteij fi Johan

249R

1744-02-08

Hoelands, Jan (vendumeester)

Jonge, Pieter de (burgerkapt.)

Zie 246R

Pachter: Cornelis de Jonge

250R

1744-02-08

Hoelands, Jan (vendumeester)

Nieuwenhuijse, Francoijse van (x Jan Hagebos)

Beoostenblijbenoorden in "'t Zoute Pant": hofstedeken + 42G58R land en wei

 

251V

1744-02-22

Herrinck, Josias den

Jaene, Hubregt

Nieuwe Egelantier: woonhuis door verkoper zelf gebouwd op het uitgeslagen land)

Eerder gekocht van zijn schoonmoeder Adriana de Kock

251R

1744-02-29

Potteij, de erfgen. v. Mr Johan en Mr Hermanus

Dixhoorn, Cornelis van (schepen)

Beoostenblijbenoorden: 3e kavel: 26G23R

Erfgen.: Zie 246R

252R

1744-02-29

Focker, Levinus

Poorter, Thomas de (als voogd van Jan, Willem en Tomas de Poorter fi Machiel)

Oten: huis en erf

Kwam van Marinus Gout

253V

1744-03-07

Zoen, Willem van

Boudon, Francoise (wed. v. Cornelis den Hollander, schepen)

Zaamslag: woonhuis, schuur en erf

 

253R

1744-04-04

Vijver, de erfgen. van Jan van de

Nieuwenhuise, Pieter van

Zaamslag: Agterstraat: woonhuis en erf op cijnsgrond

Erfgen.: Jacobus Trijst; Paulus de Schrijver

254V

1744-04-04

Haring, Jozias den (won. Spui) voor Adriaentje de Kok (won. Ijzendijke)

Verket, Cornelis

Zouterspui: huis en erf

 

255V

1744-05-18

Loo, Cornelis van (schipper van de beurt van Axel op Middelburg) voor Judokus Dierik en Pieter de Vos

Cuijpers, mons. Gulhelmus Josephus (mr chirurgijn, won. Overslag)

Overslag: huisstee en erf

 

255R

1744-06-15

Driesen, de erfgen. van Jan van († op de Overslag)

Spijsens, Jan (won. Koewacht)

Overslag: huis en erf gen. "den Rooden Leeuw"

Erfgen.: zijn 3 wezen (voogden: Joseph de Koker en Jan Ferdinandus)

257V

1744-07-03

Campenhout, Jan van (voor zijn vader Cornelis van Campenhout d'oude)

Brussel, mons. Willem van

Karnemelkspolder: eiken kapbos

 

258R

1744-07-11

Alvarez, Gulliam (heer v. Westdorpe) won. Neusen

Haij, Francoijs (schepen)

Beoostenblijbenoorden: 5e kavel: 34G140R

 

259R

1744-07-11

Jonge, Pieter de (capt.) won. Axel

Alvares, Guilliam (vrijheer van Westdorpe)

Nieuwe Egelantier: hofstede met huis, schuur, bakkeete, tuinen en plantage + 4G200R

Bewoner: Willem de Raadt

260R

1744-07-11

Paulus, mons. Pieter

Gerrits, Hendrik (geboren in Boerem in Friesland, nu won. Axel)

Axel bij de Boombrug: huizinge, schuur en erf gen. "Den Gouden Kop"

 

261R

1744-07-25

Lozanne fs Pieter, Jacobus de (procureur v.d. vierschaar) voor Christoffel Kesler (chirurgijn)

Hoelands, mons. Johan (vendumeester)

Zaamslag: woonhuis, schuur en erf op cijnsgrond

 

262V

1744-07-25

Feijter, de erfgen. van Lieven de

Minet, mons. Daniel (mr chirurgijn te Axel)

Axel: Lange Noordstraat: woonhuis en erf

Erfgen.: Cornelis de Feijter fs Lieven (schepen) en Pieter de Feijter fs Lieven

264R

1744-08-08

Piessens, Jan (won. Overslag) als vader en voogd v. Johanna, Maria en Joan (Judocus Praat is medevoogd)

Bussens, Jacobus (won. Koewacht)

Oude Karnemelkspolder: 150R

 


De pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net