Index op transporten Axelambacht,
oost van de Blije, 1744-1754
(inv.nr. 688)

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet


- de in dit register genoemde belendingen zijn ook beschikbaar -

 

blz

datum

verkoper

koper

wat/waar

bijzonderheden

           

1R

1744-08-15

Metter Heij, de erfgen. van Cornelis (schout, † onder Zaamslag)

Pruijmelaar, Jan

Zaamslag: behuisde hofstede met huizingen, schuren + 17G192R zaai- en weiland

Erfgen.: Jan Pruijmelaar, Jeroon van Kerkvoord en andere

2R

1744-08-15

Metter Heij, de erfgen. van Cornelis (schout, † onder Zaamslag)

Bischop, Paulus (burgemeester, won. binnen Terneuzen)

Zaamslag (onder): 6e kavel: 84G200R zaai- en weiland

 

3V

1744-09-19

Lemmens, Johanna (wed. van Pieter de Zutter)

Zutter, Pieter de (zoon)

Axel: Lange Noordstraat: woonhuis, erf en smidswinkel

 

4V

1744-10-10

Thierens, Francijs (voor Johanna Maria dHooge, wed. van Pieter de Wilde)

Thierens, Johan Ferdinandus

Overslagpolder: 775R

Johanna Maria dHooge fa Andries (wed. van Pieter de Wilde) x Johannis Frank fs Francies

5V

1744-10-10

Dorpe, Joos van den

Hensdijk, Adriaan (won. onder Zaamslag)

Zaamslag a/d zuidzijde: woonhuis en erf

 

6V

1744-10-31

Moor, Judocus de (wedr. van Johanna Mattijssen) t.o.v. Jan Betell (vriend v.d. overledene)

Brouwer, Michiel de (won. Zuiddorpe)

Zuiddorpe: huis en erf gen. "de Roode Leeuw"

 

7V

1744-11-14

Bondonk, Francoise (wed. v. Cornelis d'Hollander, schepen)

Passel, Bastiaan van (won. Boscapelle)

Stoppeldijkpolder: woonhuis, schuur + 2G admodiatieland van 't klooster de Bijloke

 

8R

1744-11-21

Campenhout, Jan van (schepen) voor Cornelis van Campenhout d'oude (zijn vader, won. in het ambacht v. Schoonderloo)

Coole, Jan (won. Axel)

Axel: huis en erf

 

8V

1744-11-14

Grimbergen, Joost van (won. Axel)

Holland, Joseph

Grote Butpolder: 4G zaailand

 

9R

1744-11-21

Grimberge, mons. Joos van (won. Axel)

Lege d'oude, Livinus de (won. a/d. Sluiskille)

Axel: huis en erf

 

11V

1744-11-25

Naesthaven, Cornelis (regerend schepen Hulsterambacht) voor Johan Jacob Temporel van Broekhuijs (x Maria Magdalena Venik te Delft)

Wouters, Willem (stadhouder v. Hulst en Hulsterambacht) x Catharina Vermeule (wed. v. Cornelis Obreen)

Ferdinanduspolder: 7G266R

Pachter: Baltazar d'Hollander

12R

1745-02-06

Feijter, Cornelis de (won. Axel) voor erfgen. van Laurens Zuijthoek († te Axel)

Lege, Jan de (landman, won. in de Koegorspolder)

Axel: huis en erf

Erfgen.: Bartholomeus Onwijn (x Cornelia Zuijthoek); de wezen v. Laurens Zuijthoek (x Josina Ritsaart); Michiel Herders (x Antonetta van Nieuwenhuijse, laatst wed. van mons. Laurens Zuijthoek en haar minderj. dochter Adriana Zuijthoek)

                         

12V

1744-12-05

Vinke, Neeltje (wed. van Jan Jansen van Roosendale), won. Axel

Kok, Jan de (won. Axel)

Axel: huis en erf

 

14R

1745-03-06

Steur, Pieter

Hoeve, Jan van

Axel: huis, schuur, erf en pakhuis

 

15V

1745-03-06

Campenhout, Cornelis van (notaris); Cornelis van Loo (schipper)

Rijke, Paulus de

Axel: huis en erf

 

15R

1745-03-06

Steur, Pieter

Pieters, Hendrik; Jan de Kok

Axel: Kerkstraat:

 

16R

1745-03-13

Alvarez, Guilliam (heer v. Westdorpe)

Kraker, Josias de (landman) won. Beoostenblijbenoorden

Beoostenblijbenoorden: 18e kavel: 26G68R zaailand

 

16R

1745-03-13

Alvarez, Guilliam (heer v. Westdorpe) voor Abram Boudaan (heer v. Schellagh) won. Middelburg en Mr Qualtherus Petrus Boudaan (oud president-schepen en raad te Amsterdam) en Willem Gideon Deutz en Geerard Deutz (oud schepenen te Amsterdam) en Hendrik Jan Boudaan (kapt.)

Kraker, Josias de

Zaamslag: 17e kavel en in Beoostenblijbenoorden: hofstede + 113G230 ½ R; Poekepolder: 13G

 

18V

1745-03-13

Zuijthoek, de erfgen. van Carel (hun broer)

Michielsen, Joan Babtista (won. Koewacht)

Koewacht: huis en erf gen. : de Kraan"

Erfgen.: mons. Michiel Herders (x Antonetta van Nieuwenhuisen, moeder van Adriana Zuijthoek); Cornelia Zuijthoek (x mons. Bartholomeus Onwijn); Cornelia Zuijthoek

19R

1745-03-20

Lozanne fs Petri, Jacobus de (voor Maria Anna Theresia Permentier, wed. van Mr Lucas Francoijs Permentier, raad-pensionaris v. Dendermonde en voor Maria Magdalena; Maria Francoijse en Maria Anna Theresia van der Heijden, won. Gent)

Verhage, Passchier

Oud Zuiddorpepolder: 32G257R

 

21V

1745-04-03

Bronckhorst, Dirk van (substituut-baljuw en schepen van Neusen en notaris te Axel)

Somer, Hendrik de (notaris te Axel)

Axel: Grote Markt: huis en erf

 

22V

1745-04-10

Krijger, Jan de (won. Axel)

Huijsen de jonge, Jan (won. Axel)

Axel: moeshof of tuin

 

22R

1745-04-17

Stoffelsen, Francois

Goosen, Cornelis (voor Maria de Vriendt, wed. v. mr Willem van den Eede, chirurgijn)

Zaamslag: op cijnsgrond: huis en schuur

 

23R

1745-04-17

Goosen, Cornelis (voor Maria de Vriendt) zie 22R

Bakker, Joannis

Zaamslag: op cijnsgrond: woonhuis en schuur

 

24R

1745-05-01

Planke, de erfgen. van Jacobus († Axel)

Grimbergen. Joost van (wedr v.  Maria van Bronckhorst); Dina 't Gilde (wed. v. Francois Dieleman)

Huizen, hofstede, landen enz.

Erfgen.: Leendert (won. Terneuzen); Jan; Cornelis en Janneke 't Gilde (won. Axel)

25R

1745-05-15

Reijke, Lieven de

Tijsbaert, Laurens

Oud Zuiddorpepolder (zuiddeel): 4G

 

26R

1745-07-10

Dalleij, Mr Anthonij (schepen te Vlissingen) voor zijn broer Jacob de Clyvers (secretaris te Vlissingen)

Brussel, mons. Willem van

Karnemelkspolder: 27G250R

 

26V

1745-05-29

Feys, Pieter

Aelbregt, Tomas

Zaamslagpolder: 21e kavel: 3G16R wei- en zaailand

 

27R

1745-07-24

Grimbergen, mons. Joos van (won. Axel)

Hoelands, mons. Jan (won. Axel)

Butpolder: 22G

 

28R

1745-07-31

Middelhove, Jona van (predikant te Axel) voor Maria Bousemaer (wed. v. mons. Elias Vedrick, eerder wed. v. mons. Jannis Italjaen) en voor Maria Italjaen (geëmancipeerde jongedochter, dr v. Maria Bousemaer en Jan Italiaan)

Dieleman, Christiaan (kapitein)

Cappellepolder: 1/5e in een hofstede + 70G170R; Beoostenblij: 1/5e in 3G

Pachter: Niclaes Wylant

30R

1745-08-28

Lozanne d'oude, Jacobus de (schepen)

Mattijssen, Mattijs (won. Zaamslag)

Zaamslag: Weststraat: woonhuis, schuur en erf op cijnsgrond

 

31R

1745-09-04

Feijter, Cornelis de (vendumeester) voor Laurens Eijerman (won. Moerbeke)

Feijter, Cornelis de; mons. Pieter Paulus; Jacobus de Lozanne fs Pieter

Koewacht : woonhuis en erf

i.v. m. schuld aan Adriaen de Jonge en Adriaen de Zutter (beide won. Axel)

32R

1745-10-30

Hoelands, mons Jan (won. Axel)

Reyniersen, Dirck (won. Zaamslag)

Zaamslag: huis, schuur en erf

 

32V

1745-10-30

Smidt, Jacobus de

Smidt, Catharina de (zuster)

Zaamslag: op cijnsgrond: 2/3e in huis, schuur en erf

 

33V

1745-11-06

Diakonie v.d. armen te Axel

Hoelands, Jan; Livinus de Lege de oude (beide won. Axel)

Axel: huis, schuur en erf

Was van Josias van Meurs

34V

1745-11-13

Sas, mons Anthonij (meester chirurgijn te Zaamslag)

Belle, Maria van (wed. van Crijn Willemsen)

Zaamslag: huis en erf

 

35V

1745-11-13

Nieuwenhuijse, Pieter van (won. Axel)

Merres, Jan van (won. Zaamslag)

Zaamslag: huis en erf

 

35R

1745-11-13

Leijs, Pieter (won. onder Zaamslag)

Hoelands, Johan (vendumeester)

Zaamslagpolder: 27e kavel: hofstedeke + 10G weiland + 6G zaailand

 

36V

1745-11-27

Lozanne fs Pieter, Jacobus de

Bakkers, Hugo (schipper)

Axel: Molenkwartier: woonhuis en erf

Kwam van Carel Delle

36R

1745-11-27

Regter, Augustinus de (won. in de Clapstraat, Axelambacht, pachter) voor Isabella Sare Josepha de Bouwens (gravin douarière de Raimbaucourt)

Praat, Judocus (won. Beoostenblij)

Axelambacht: gen. "de Magrette": 20G bosland

Pachter : Augustinus de Regter

37R

1745-12-04

Grimbergen, mons. Joos van (won. Axel)

Hoelands, mons Jan (vendumeester)

Butpolder: behuisde hofstede met schuur, wagenhuis, "arke", bomen en vruchten te velde + 26G zaai- en weiland en 2 dreefjes beplant met wilgen en essen

 

38V

1745-12-11

Gerrits, Hendrik (won. Axel)

Gelderen, Antonij van (won. Axel)

Axel: Verloren hoek: huis, erf en schuur

 

39V

1746-01-08

Doorn, Abram van (voogd van Willem van Doorn); Wilhelmus Montenbergh (x Janna Brouwers)

Tatenhove, Marinus van (won. onder Zaamslag)

Zaamslagveer: huis, schuur en erf

 

39R

1746-01-15

Kokuijt, Abel (x Susanna van der Gouwen, laatst wed. v. Jan van Soen)

Soen, Cornelis van

Zouterspui: woonhuis, schuur en erf

Schuld aan Huijbregt van den Hoever

40R

1746-01-29

IJperman, testament Susanna IJperman (wed. v. Jan Guijdekom in Middelburg)

IJperman, Susanna

Kleine Huijssenspolder: behuisde hofstede + 137G zaai- en weiland

Pachter: Egbert Wolfaers

 

42R

1746-03-12

Doorn, Maria van (wed. v. David Schoenmaker) geass. met Jan Tesselaar

Bakkers, Cornelis

Axel: Koestraat: huis, schuur en erf

 

43V

1746-03-19

Bonte, Simon (won. Zaamslag)

Codin fs Araham, Michiel de (meester chirurgijn) won. Zaamslag

Zaamslag: huis, schuur en erf ("behalve het ijsere oren kassijn met de deure vandien 't geen den vercoper sal mogen uijtbreken …."

Jan Niessen de jonge (schoonzoon v. Simon Bonte) "mag in den hof saedstroo setten voor stooksel tot den bakkersoven" tot jan. 1750

44V

1746-04-30

Kleijnswager, Willem

Snijders, Gerrit

Grote Huijssenspolder op de dijk aan de zeekant: huis, schuur, erf gen. "het Poonhuysje" en een poonschuit

 

46V

1746-05-07

Vinke, de erfgen. van Neeltje (wed. v. Jan Jansen van Roosendaal)

Roosendaal, Andries Jansen van

Axel: huis, schuur en erf

Erfgen. de kinderen: Antonij van Gelderen (x Levina Jansen van Roosendaal); Andries en Cornelis Jansen van Roosendaal

46R

1746-05-21

Lozanne, Jacobus de (procureur) voor Johanna Houwaert (wed. v. Mr Heijndijk Ferdinande Reychaart, griffier land van Waas)

Hendrixen fs Pieters, Jan (won. Beoostenblijbezuiden)

Beoostenblijbezuiden : 43G76R ; Oude Karnemelkspolder : 3G

 

48R

1746-05-28

Haek, Chatarina (wed. v. Willem Keel) geass. met Abram Crama (schoonzoon)

Braet fs A, Jan

Axel: Lange Noordstraat: woonhuis, schuur, erf en bakkerij

 

49R

1746-08-13

Munk, Christiaan de; Andries Mattelee (geauthoriseerden v.d. magistraat v. Assenede)

Hert, Francijs d'

Varempee : hofstede + 33G150R

 

50R

1745-04-15

Lare, Jacobus van; Jan Ferdinandus (kerkmeesters v.d. kerk van Overslag parochie Wachtebeke)

Wilde fs Francois, Jacob de halfbroer van Pieter de Wilde fs Francois

Overslag: rentebrief op een huis (bewoner: Jacobus van den Berge):

De wed. v. Francois de Wilde hertr. Johannes Clement

51R

1746-09-24

Veeke, Passchier van de (won. Axel); Huijbregt Tieleman; Janna van de Veeke

Cassel, Jacobus Geerart van (won. Boschkapelle)

Boschkapelle: huis, stal

Bewoners : Huijbregt Tieleman ; Janna van de Veeke

53V

1746-10-08

Visser, mons Philip de (voor mr Evert van der Poort, raad te Veere)

Poulus, mons Pieter (burgerkapitein)

Cappellepolder: hofstede met huizingen, schuren, stallen, boomgaard, plantagie +73G184R wei- en zaailand

Beoostenblijbenoorden: 58G107R zaailand

Pachter: Pieter Michielsen

54R

 

Verelst, Maarten (won. Zouterspui)

 

 

Verder niet ingevuld

55R

1746-11-05

Jonge, Pieter de (kapt.), won.  te Axel (enige erfgen. v. Benjameijn Couillez, predikant †)

Water, Willem te (predikant te Axel)

Axel: Lange Noordstraat: huis en erf

 

55V

1746-10-31

Somer, Hendrik de (notaris te Axel) voor Johan Faber ('moderne' schepenen van 't Hooge en Lage Sas van Gent)

Herman, Pieter

Kleine Vogelschorre (of Papeschorre): 12G

 

56R

1746-11-12

Rouson, Jacobus (won. Overslag)

Geerards, Jannis (won. Overslag)

Zijpe (in de): 150R

Pachter: Jacobus Maarschalk

57R

1746-11-12

Wilde fs Francijs, Jacobus de (x Cornelia Gijsel, wed. v. Judocus de Vos) won. St. Andries

Verbiest, Johan Baptista

Overslag: 3G168R zaailand

 

58V

1746-11-12

Wilde fs Francijs, Jacobus de (x Cornelia Gijsel, wed. v. Judocus de Vos) won. St. Andries

Geerards, Johannis

Nieuw Zuiddorpepolder: 700R zaailand

 

58R

1746-11-19

Lozanne fs Pieter, Jacobus de (voor Jan van Ackeren fs Geeraart die voor Isabella v.d. Woestijne fa Daniel, dochter van Pietronella Lippens † x Jan van Ackeren fs Geerart)

Gijsel, Jacobus (voor mr Petrus de Croock, Rooms priester te Wachtebeke, die voor Petronella Yseboot wed. v. Francijs van den Berge)

Varempee: 7G; ½ in land gen. "Den Heuvel"

De andere helft is voor de kinderen v. Jan Baptista Duijk (x Johanna Maria Lippens)

 

 

 

 

 

 

59R

1746-12-03

Hoelands, Johan (vendumeester te Axel)

Ruijter, Huijbrecht de

Butpolder: behuisde hofstede + 126G zaai- en weiland

 

61R

1746-12-03

Hollestelle, Jan; Joost den Neeringh (voogden)

Tatenhove, Jan van

Zaamslag: 10e kavel: behuisd hofstedeken met schuur, erf + 4G250R weiland

Voogden v. de wezen v. Francijs Koeijer

62R

1746-12-17

Feijter fs Lievinus, mons Pieter de oogd)

Feijter fs Livinus, mons. Pieter de

Axel : aan de Kerpelput : een moestuin

voogd v.d. wees v. Cornelis de Feijter fs Livinus, (schepen)

62V

1746-12-17

Feijter fs Lievinus, mons Pieter de (voogd)

Feijter fs Livinus, mons. Pieter de

Axel : een moestuin

voogd v.d. wees v. Cornelis de Feijter fs Livinus, (schepen)

63V

1746-12-17

Feijter fs Lievinus, mons Pieter de (voogd)

Feijter fs Livinus, mons. Pieter de

Axel : huis en erf

voogd v.d. wees v. Cornelis de Feijter fs Livinus, (schepen)

64R

1746-12-17

Feijter fs Lievinus, mons Pieter de (voogd)

Jonge, Pieter de (kapt.)

Huispaybrief (zie 63V)

voogd v.d. wees v. Cornelis de Feijter fs Livinus, (schepen)

65R

1746-12-17

Feijter fs Lievinus, mons Pieter de (voogd)

Zutter, Adriaan de ; Adriaan de Jonge

Axel: aan de Markt: een woonhuis

voogd v.d. wees v. Cornelis de Feijter fs Livinus, (schepen)

65V

1746-12-17

Feijter fs Lievinus, mons Pieter de (voogd)

Middelhoven, Jona van (predikant)

Axel: hof met zomerhuis

voogd v.d. wees v. Cornelis de Feijter fs Livinus, (schepen)

66R

1747-01-05

Genee, Hendrik van (oud burgemeester) toont extract v.d. nalatenschap v. Cornelis van Peere (heer v. Oost- en West Souburg)

Steengragt, mr Cornelis (raad te Vlssingen); de kleinkinderen v. Cornelis van Peere (verdeling)

Zaamslag, Genderdijk, Oud- en Nieuw Otene, Diepenee, Poekepolder: tienden enz.

 

68R

1747-01-14

Grimbergen, mons Joos van (voor Elias Heijne, schoonvader)

Nijssen, Pieter (won. Middelburg) ½ ; Willem Nijssen (won. Middelburg) ½ ; Abram de Bruijne en Jannis Bakker (won. Zaamslag) ¼

Axel: woonhuis en erf

De jaarlijkse betalingen aan: Anna de Jonge (wed. v. schepen Pieter de Feijter) en Hugo Bakker (schipper) voogd v.d. wees v. mr Willem Kelle

69R

1747-01-14

Vos fs Judocus, mons. Jannis (voor zijn moeder Maria Klara Lievens, wed. v. mons. Judocus de Vos) ; mons Jannis Geerard (x Janna de Vos) ; mons. Ludovicus v. Roelenbosch (voor Anna Maria de Vos fa Judocus); Joachim Baart en Gillis v. Pottelberge (voogden v.d. minderj. wezen v. Judocus de Vos x Cornelia Gijsel)

Brouwer, mons. Antonij de (koopman in wijnen) won. Overslag

Overslag: huis met pakhuis, schuur en erf

 

70R

1747-02-04

Messegers, mons. Poulus (voogd)

Hoeke, Jacobus van

Overslag: woonhuis, erf en timmermanswinkel

Voogd v.d. wezen v. Jodocus Anteunis † (x Pieternella Schietkat)

71V

1747-02-11

Bolle, Adriana (laatst wed. v. Thomas Meertens)

Nieuwenhuise, Pieter van

Axel: woonhuis, erf en schuur

 

71R

1747-03-04

Beaufort, Lambregt

Bedet, Martina (laatst wed. v. Jacobus van Cadsant) geass. met David Dirkse (haar zwager)

Zaamslag: Rosemarijnstraat: woonhuis, schuur en erf op cijnsgrond

Jacob van Cadsand had gekocht v. Jacomina Grison (laatst wed. v. Jacobus Verbrugge)

72V

1747-03-18

Bron, Theodorus (sheren dienaar) won. Koewacht

Laet, Pieter de (koopman) won. Koewacht

Koewacht: huis en erf + 390R

 

74V

1747-04-08

Paulus, Pieter (kapt.) x Catarina van Loo

Veerdegem, Quirijn van

Axel: Lange Weststraat: woonhuis en erf

 

75R

1748-03-30

Donker, Gillis de

Gelthoff, Simon

Koewacht: woonhuis met erf

 

75V

1747-07-08

Cruijsse, Gillis van der (voor Anthonetta van der Neste, wed. v. Adriaan v.d. Cruijsse)

Stuijvaert, Jan

Overslag: hofstedeke met huis, schuur, stal, boomgaard + 200R

 

76R

1748-04-06

Welden, Francijs van

Gelthoff, Simon

Koewacht: woonhuis met erf

Kwam van Lieven van Welden

77R

1748-05-11

Feijter, mons. Pieter de

Ramondt, Jacobus

Axel: woonhuis met erf

 

77V

1748-05-11

Vriese, de erfgen. van Pieter de

Lijt, Jan (won. in de Nieuwe Zevenaar)

Nieuwe Zevenaar: arbeidershofstedeke met huisje en bakkeete + ½ G

Erfgen.: Daniel Sandoz (x Arnolda Vries) als voogd v.d. minderj. wees Pieternella de Vriese; Marinus van Nieuwenhuijse (x Francoise Casteleijn, wed. v. Pieter de Vriese)

78R

1748-08-10

Nieuwenhuijse, de erfgen. van Francoise van

Ramondt, Jacobus

Beoostenblijbenoorden: hofstedeken + 42G wei- en zaailand

Erfgen.: Pieter van Nieuwenhuijse; Pieter van Laare; Andries den Beer

79V

1748-08-10

Ramondt, Jacobus

Beer, Andries den

Beoostenblijbenoorden: hofstedeken (zie 78R)

 

80V

1748-08-10

Nieuwenhuijse, de erfgen. van Francoise van

Hoelands, Johan (vendumeester)

Beoostenblijbenoorden: behuisd hofstedeken gen. "de Kat en Hondt" + 11G

Erfgen.: Pieter van Nieuwenhuijse; Pieter van Laare; Andries den Beer

80R

1748-08-10

Laare fs Jan, de erfgen. van Francijs van

Cassel, Johannis en Jacobus van

Oud Zuiddorpe (noorderdeel): hofstede + 35G wei- en zaailand en bosgrond

 

81R

1748-11-09

Akkeren, Catarina van (laatst wed. v. Jacobus van Meele)

Mele, Johannis van

Riedepolder: woonhuis of hofstedeken met schuur, stal + 2G

 

82V

1748-12-14

Dieleman, Jan (griffier en schepen) voor Cornelia Bolleman (laatst wed. v. Christiaan Dieleman, gezworene), zijn moeder

Dieleman, Willem (broer)

Beoostenblijbenoorden en in de Cappellepolder: hofstede + 73G170R

 

82R

1748-12-14

Dieleman, Jan (griffier en schepen) voor Cornelia Bolleman (laatst wed. v. Christiaan Dieleman, gezworene), zijn moeder

Dieleman, Petrus (broer)

Koegorspolder: hofstede + 82G232R

 

83V

1748-12-14

Dieleman, Jan (griffier en schepen) voor Cornelia Bolleman (laatst wed. v. Christiaan Dieleman, gezworene), zijn moeder

Dieleman, Cornelis (broer)

Koegorspolder: hofstede + 96G123R wei- en zaailand

 

83R

1748-12-14

Dieleman, Jan (griffier en schepen) voor Cornelia Bolleman (laatst wed. v. Christiaan Dieleman, gezworene), zijn moeder

Dieleman, Francois (broer)

Nieuwe Egelantier: hofstede + 75G208R

 

84R

1749-02-01

Cornelissen, Simon (voogd v.d. wezen v. Anthony Aarnouts (†) x Johanna Krops)

Smijs, Jan (x Maria Scherlee)

Axel: woonhuis en erf

Koper is gerechte erfgen. van Catharina Beers (laatst wed. van Hendrik Scherlee)

84V

1749-01-18

Poorter, Thomas de (x Francoijse Nijssen, laatst wed. v. Christiaan van ter Gouwen)

Wagter, Pieter de (x Susanna van ter Gouwen); Huijbregt van ter Gouwen 

Zaamslag: een woonhuis

Kopers en verkoper zijn allen erfgen. van Francoijse Nijssen

85R

1749-02-15

Pruijmelaer, Jan (landman, won. Zaamslag) voor Christiaan van Bevenagie (won. Middelburg)

Wilemsen, de erfgen. van Willem (x Elisabeth Commers)

Aandijke- en Genderdijkepolder: 14G40R wei- en zaailand met een klein huisje in de kavel gen."Het Mollekot"

 

 

 

Baander: Pieter Willemsen

Erfgen. de kinderen: Jan Ruijls (brouwer te Zaamslag) vader en voogd v.d. minderj. wezen Jacobina en Ester Willemsen; Marinus Marinissen (x Maria Willemsen); Anthonij Wattheij (x Cornelia Willemsen); Jan Koeyer (x Crina Willemsen)

87R

1749-03-08

Cunes, mr Willem; Cornelis van Campenhout jr; Johan de Pauw (als voogd)

Campenhout, Cornelis van; Hendericus Hallewaardt (med. Dr. te Axel)

Axel: een welgebouwde schuur

Voogd v.d. wezen v. de procureur Jan v. Bronkhorst

88R

1749-04-12

Lozanne, Jacobus van (procureur v.d. vierschaar) voor wijlen Eva van Doorn

Bolleman, Joost (haar zoon)

Axel: woonhuis en erf

 

88V

1749-04-05

Meeusen, Elisabeth (laatst wed. v. Cornelis Bale) won. Axel

Ruijls, Jan; Pieter Feijs (diakenen v.d. armen te Zaamslag)

Zaamslag: huis en erf

Janneke Baale weeskind v. Elisabeth Meeusen (x Cornelis Bale)

89R

1749-04-12

Lammens, Jan

Lammens, Adriaan

Austrischenpolder, op de Stelle: behuisd hofstedeken met schuur, stallen en erf

 

90R

1749-04-26

Bronckhorst, de wezen van Jan van (procureur)

Soomer, mons. Hendrik de (notaris) voor mons. Izaak Crince (voorzanger en schoolmeester te Axel)

Axel: aan het Marktplein: woonhuis en erf

 

90V

1749-04-26

Ruyls, Jan; Leendert van Dikxhoorn (executeuren)

Nieuwenhuijse, Pieter van

Axel: woonhuis en erf

Executeuren in de boedel v. Cornelis v. Dyxhoorn

92R

1749-05-03

Hoelands, Levinus (gerechtsbode te Axel)

Vondel, Jan van de

Axel: Weststraat (op de hoek): woonhuis en erf (bakkerij)

 

92V

1749-04-26

Ruyls, Jan; Leendert van Dikxhoorn (executeuren)

Jonge, Cornelis de

Axel: woonhuis en erf

Executeuren in de boedel v. Cornelis v. Dyxhoorn

93R

1749-05-03

Leys, de erfgen. van Jan

Leijs, Cornelis

Reuzenhoek (Grote Huijssenspolder): huis, schuur en erf

Erfgen.: Maria Vrijland (zijn weduwe); Boudewijn de Pape (x Cornelia Leijs); Cornelis Leijs; Catalina Leijs

94R

1749-05-10

Thorens, Jan

Thierens, Francijs

Varempee: 400R zaailand

 

95R

1749-05-24

Feyter, Pieter de (voogd v.d. wezen v. Cornelis de Feyter, schepen, zijn broer); Jacobus de Lozanne (procureur); Pieter Paulus (kapt.)

Brisseel, Jan

Koewacht: op cijnsgrond: woonhuis met erf

Moet betaald worden aan Jan Hendrikx

95V

1749-05-10

Thorens, Jan

Jansen, Joseph

Varempee: bij de Heuvel: huis of hofstedeken + 4G zaailand

 

96R

1749-05-31

Krieger, Jacobus de

Lozanne, Jacobus de (procureur) voor Pieter Jouir (chirurgijn, won. Middelburg)

Axel: woonhuis met erf

 

97R

1749-06-21

Thierens, Johan Ferdinandus (executeur) voor Amandus Giljet †

Verbiest, Johan Babtista (voogd v.d. wezen v. Francies Guiljet †)

Overslagpolder: 5G zaailand

 

97V

1749-05-31

Krijger, Jan en Jacobus de

Lozanne, Jacobus de (procureur) voor Pieter Jouir (chirurgijn, won. Middelburg)

Paybrief (zie 96R)

 

98R

1749-06-21

Thierens, Johan Ferdinandus (executeur) voor Amandus Giljet †

Verbiest, Johan Babtista (voogd v.d. wezen v. Francies Guiljet †)

Overslagpolder: 700R zaailand

 

99V

1749-06-21

Thierens, Johan Ferdinandus (executeur) voor Amandus Giljet †

Geeraars, Johannes

Moerbeeksepolder: 2G zaailand

 

99R

1749-06-21

Thierens, Johan Ferdinandus (executeur) voor Amandus Giljet †

Ferdinandus de jonge, Jan

Overslag: woonhuis, schuur en erf

 

100R

1749-06-28

Feyter fs Livinus, Pieter de (voor zichzelf en voor de wezen v. Cornelis de Feyter, zijn broer)

Vos, Cornelis de

Zaamslag : woonhuis en erf

 

101V

1749-07-12

Minet, mons. Daniel (chirurgijn, won. Axel)

Jonge fs Pieter, Pieter de

Axel: Lange Noordstraat: woonhuis met erf

 

102V

1749-07-12

Meertens, Adriaan (x Sara Goedorp, laatst wed. v. Pieter de Feyter d'oude)

Laare, Pieter van

Axel: Kerkstraat: woonhuis, schuur en erf

 

103V

1749-07-12

Meertens, Adriaan (x Sara Goedorp, laatst wed. v. Pieter de Feyter d'oude)

Laare, Pieter van

Huispaybrief (zie 102V)

 

103R

1749-07-19

Thierens, Johan Ferdinandus (executeur) voor Amandus Giljet †

Ferdinandus, Constantia

Moerbeeksepolder: 800R zaailand

 

104R

1749-07-19

Lievens, Maria Clara (wed. v. Judokus de Vos)

Genee, Hendrik van (oud-burgemeester)

Beoostenblijbenoorden: obligatie

 

105V

1749-08-23

Hermans, Andries (voor mons. Anthonie Mattheus dHooge als voogd)

Hermans, Andries

Overslag: woonhuis met erf + 20R

Voogd v.d. wezen v. Joseph van Dale x Isabella dHooge fa Mattheus

106R

1749-10-04

Biscop, Johan Enogh (voor Cornelia Udemans, wed. v. Dirk van Acklant, raad en pensionaris van Veere en voor Mr Jan Jacobus Vos x Barbara Pottey)

Broeke, Pieter van den

Beoostenblij (eiland van Axel): 6G weiland gen. "de Plaate"

 

106V

1749-10-04

Kint fs Cornelis, Jan (won. op het Zand)

Baart, Joachim

Oud Beoostenblij: 60G9R

 

107R

1749-10-04

Lammens, Adriaan Francois (oud-schepen te Axel) voor Mr Pieter Willem Lammens (oud-schepen te Vlissingen)

Cromstrien, Cornelis van (als voogd v.d. kinderen v. Mr Jan Herman van Gelre)

Koegorspolder: 30G136R

Pieter Romijn (landman, won. Koeschorre) is gevolmachtigd voor Cornelis van Cromstrien

109V

1749-10-18

Pottey, de erfgen. van Hermanus

Pottey, Barbara

Austrischepolder: hofstede

Bewoner: Francois Dieriks

Erfgen.: Mr Johan Marinus Chelmers (schepen en raad van Veere) en voor Jan Jacob Vos (won. Middelburg) x Barbara Pottey

111V

1749-10-20

Castel, Jacobus (won. Middelburg)

Middelhoven, Jona van (predikant te Axel)

Cappellepolder: 2/5e in 2/3e van 46G

Verkoper aangekomen door erfenis v.d. moeder van zijn 1e vrouw

111R

1749-10-25

Angelis, de erfgen. van Maria († op de Overslag)

Pauw, Paulus de (won. Gent)

Overslag (Statenbodem): behuisde en "beschuurde" hofstede + 130R

Erfgen.: Johannes Ferdinandus Thierens; Franchies Tierens; Paulus Missegers (x Anna Maria Thierens); Laurens Thijsbaert (x Theresia Thierens); Johannes Angelis; Fransies Calle (x Catharina Angelis)

113R

1749-11-08

Joosen, Huybregt (won. Axel)

Gilde de jonge, Cornelis 't

Axel: Kaaystraatje (op de hoek) naast de herberg "de twee Roode Leeuwen": huis en erf

 

114R

1749-11-15

Lammens, Adriaan Francois (oud-schepen); Pieter Willem Lammens (oud-schepen Vissingen); Magdalena Jacoba Lammens (zuster); Mattheys Lammens (kapt. V.e. compagnie infanterie); Goduardis Vrolichart (predikant te Vlssingen, voor zijn vrouw)

Jonge, Pieter de (burgemeester), won. in de Austrischenpolder

Papeschorre: 12G145R

koper was al pachter

116V

1749-11-15

Lammens, Adriaan Francois (oud-schepen) voor Mr r)Pieter Willem Lammens (Vlissingen) en Magdalena Jacoba Lammens (zuster)

Hoever, Huybregt van den

Koegorspolder: 8e kavel: 14G75R

 

117R

1749-11-15

Lammens, Adriaan Francois (oud-schepen) voor Mr r)Pieter Willem Lammens (Vlissingen) en Magdalena Jacoba Lammens (zuster)

Kindt, Jan

Karnemelkpolder: 22G173R

Pachter: Gillis van Pottelberge

118R

1749-11-15

Lammens, Adriaan Francois (oud-schepen) voor Mr r)Pieter Willem Lammens (Vlissingen) en Magdalena Jacoba Lammens (zuster)

Alvarez, Guilliaem (vrijheer van Westdorpe)

Koegorspolder: 2e kavel: 29G254R wei- en zaailand

 

120V

1749-11-19

Lammens, Adriaan Francois (oud-schepen) voor Mr r)Pieter Willem Lammens (Vlissingen) en Magdalena Jacoba Lammens (zuster)

Alvarez, Guilliaem (vrijheer van Westdorpe)

Moncado en Rijgersbosch (de schorren van): 1/20e  (parochie Beoostenblijbenoorden)

 

121R

1750-01-03

Bakker, Jannis; Abraham de Bruijne (kapt.); mons. Willem Nijssen; de wees van mons. Pieter Nijssen

Rosendaal, Cornelis Jansen van

Axel: huis en erf

 

121V

1750-01-03

Lansen, Zacharias (meester wagenmaker), won. Axel

Verelst, Meerten (won. Spui)

Spui: woonhuis en erf

 

122V

1750-01-03

Belle, de erfgen. van Maria van (wed. van Crijn Willemsen, schepen)

Bakker, Cornelis

Zaamslag: huis en erf

Erfgen.: Pieter Willemsen; de wezen v. Willem Willemsen †; mons. Jan Reuijls; Anthony Wattheij ( x Cornelia Willemsen); Jan de Koeier (x Catharina Willemsen); Marinus Marinissen (x Maria Willemsen)

123R

1750-01-03

Regt, Hermanus de (won. Huijssenspolder) voor Janneken Krijnsen (wed. van Jacobus Levan, won. buiten de Vlissingse poort v. Middelburg) en voor Dingenis Levan (won. Vlissingen) en Cornelia de Krakker (wed. v. Jan Levan, won. a/d Rijweg v. Middelburg op Vlissingen

Stoffels, Jacobus

Zaamslag: woonhuis en erf

 

124V

1750-01-10

Heijm, Gerrit (x Cathalina de Smidt)

Putter, Janna de (wed. v. Adriaan den Hamer)

Zaamslag: huis en erf

 

125V

1750-01-10

Huijssen, Cornelis; Jacobus Huijssen; Huybregt Jane (x Elisabeth Huijssen); Pieter de Bruijne (x Catarina Huijssen); Jan Huijssen

Huijssen, Francois (broer)

Zaamslag: huis en erf

 

126R

1750-01-21

Sonsbeek, Mr Johan Willem van; Cornelis David de Vries (kapt. Compagnie infanterie) zijn zwager

Jonghe, Pieter de

38G60R met schuur daarop

 

126V

1750-01-17

Slabbaart, Jan (won. Oud Zuiddorpe)

Ongena fs Joos, Jan (won. Oud Zuiddorpe)

Oud Zuiddorpepolder: hofstedeken + 8G zaailand

 

127R

1750-01-17

Tatenhove, Jan van

Roelands, Cornelis

Zaamslagpolder: 10e kavel: hofstedeken met huis en schuur + 4G250R weiland

 

128V

1750-01-31

Genee, Hendrik van (oud-burgemeester) voor Cornelis Evertsen (Lnt-gen. te Vlissingen)

Nijssen, Jan

Cappellepolder: behuisde hofstede met schuur, stallen + 104G88R hof, boomgaard en wei- en zaailand; Beoostenbenoorden: 21G105R zaailand

 

130V

1750-01-31

Aalbregt, de erfgen. van Adriana

Simpelman, Adriaan

Varempee: behuisde hofstede met huis, schuur, bakkeete en wagenhuis + 4G zaailand gen. "Den Heuvel"

Erfgen.: Andries Aalbregt; de wezen v. Judocus Aalbregt; Johanna de Brouwer (wed. v. Jacobus van den Abeele die eerder was gehuwd met Adriana Aalbregt); Jan Farncijs Pijnkel

131R

1750-01-31

Heinsdijk, Adriaan (won. Zaamslagpolder)

Laport, Jan (won. Zaamslag)

Zaamslag: huis en erf

 

132V

1750-02-07

Feijter fs Lieven, Pieter de (als voogd)

Braat, Anthony (meester bakker, won. Axel)

Oude Egelantierpolder: 15G64R

voogd v.d. wees v. Cornelis de Feijter fs Livinus, (schepen)

133R

1750-02-21

Haak, de erfgen. van Susanna

Hoelands, mons. Levinus

Axel: Langestraat: woonhuis en erf

Erfgen. haar kinderen: Mons. Johannes en Levinus Hoelands; de wezen v. Adriana Verschrage †

133V

1750-02-14

Campenhout, Cornelis van (luitenant baljuw) voogd v.d. wezen v. Jan Florijn d'oude

Lozanne, Jacobus van (procureur); Johan Hoelands (vendumeester)

Stoppeldijkpolder: hofstedeke + 4G

 

134R

1750-02-21

Boutens, mons. Jan; Abraham de Bruyne (als voogden)

Blankenberge, Abraham van

Zaamslag: woonhuis en erf (zijnde een wagenmakerswinkel)

Voogden v. d. wezen v. Willem Mostman † (x Cornelia Verplanke)

135R

1750-02-28

Ramont, Jacobus (voogd v.d. wezen v. Maria Schippers † (wed. v. Jacobus Ramont d'oude); Geeraard v. Dulmen (medevoogd)

Overdulve, Cornelis

Axel: woonhuis en erf

 

136R

1750-02-28

Ramont, Jacobus (voogd v.d. wezen v. Maria Schippers † (wed. v. Jacobus Ramont d'oude); Geeraard v. Dulmen (medevoogd)

Paulus, Pieter (schepen)

Paymentsbrief (zie 135R)

 

137V

1750-02-28

Cunes, de erfgen. van Mr Willem

Cunes, Cornelis

Axel: woonhuis en erf

Erfgen.: Adriaan de Vos; Cornelis, Willem en Fredrik Cunes (zonen)

138V

1750-02-28

Burgemeester en schepenen van Axel enz.

Bliek, Anthony de

Het Zand: korenwindmolen met woonhuis

 

138R

1750-04-11

Brabander, Tanneken de (x Jan de Molenaar)

Boutens, mons. Jan; Cornelis Huijssen

Zaamslag: huis en erf

 

139R

1750-04-25

Jansen, Isabella (laatst wed. v. Pieter v. Houte) won. Zuiddorpe

Missegers, Pauwels (dijkgraaf) won. Zuiddorpe

Zuiddorpepolder: 2G zaailand

 

140V

1750-04-25

Jansen, Isabella (laatst wed. v. Pieter v. Houte) won. Zuiddorpe

Bretel, Jan (won. Zuiddorpe)

Zuiddorpepolder (zuiddeel): 200R zaailand

 

141V

1750-05-09

Kindt, Jacobus

Rijke, Hendrik de

Beoostenblijbezuiden: 1/4e v.e. hofstede + 17G zaailand

Nu gepossideerd bij Maria de Donker (wed. v. Jacobus de Wilde fs Passchier)

141R

1750-05-09

Coppaart, Jan

Overloop, Lieven van

Beoostenblijbezuiden: 12G230R zaailand

 

142R

1750-05-16

Gelderen, Antony van (won. Axel)

Gerrits, Hendrik

Axel: woonhuis, schuur en erf

Verkoper had eerder gekocht van koper

143V

1750-05-25

Scherlee, Francois (won. Axel)

Hercules, Cornelis van

Axel: woonhuis en erf

 

144V

1750-05-25

Meyer fa Jacobus, Anna de (won. Overslag)

Thierens fs Jans, Francijs

Varempee: 2G zaailand

 

145R

1750-06-13

Burgemeester en schepenen van Axel enz.

Lozanne, Jacobus van

Zuiddorpe: korenwindmolen

 

145V

1750-06-13

Es, Andries van (deurwaarder) q.q.

Lammens, Pieternela (wed. van Thomas Limpers)

Zuiddorpe: woonhuis met erf

Kwam v.d. heer Richebourg

146R

1750-06-28

Munck, Guiliemus de (notaris te St. Gillis, land van Waas) voor Maria Catharina van Diepenbeek (x Carolus Ludovicus de Hoves); Anna Theresia en Chatharina Theresia Josepha van Diepenbeek (te Antwerpen) en Bernarda Theresia van Diepenbeek (te Loven)

Hendriks, Jan

Nieuw Beoostenblij: 6e kavel: 28G225R

 

148V

1750-07-04

Burgemeester en schepenen v. Axel enz.

Wijk, Ary van

Zaamslag: woonhuis en erf

Kwam van zijn moeder Geertruyt Aarnouts † (wed. van Hendrik van Wijk), broer: Antony van Wijk; zuster: Cornelia van Wijk (x Gerrit Snijders); minderj. broers en zusters

149V

1750-08-01

Jonge, Pieter de (schepen)

Rijke, Abraham de

Axel: schuur en pakhuis

 

149R

1750-09-19

Jonge, Adriaan de (staten deurwaarder) q.q.

Brouwer, de wezen van Anthony de (geaccept. door de voogden Ferdinandus Thierens en Michiel de Brouwer)

Varempee: 1G100R zaailand

 

150R

1750-09-19

Jonge, Adriaan de (staten deurwaarder) q.q.

Brouwer, de wezen van Anthony de (geaccept. door de voogden Ferdinandus Thierens en Michiel de Brouwer)

Overslag: woonhuis met pakhuizen

 

150V

1750-09-19

Jonge, Adriaan de (staten deurwaarder) q.q.

Meys, Jacobus (won. Overslag)

Varempee: 5G zaailand

Kwam van Antony de Brouwer

151V

1750-09-19

Jonge, Adriaan de (staten deurwaarder) q.q.

Brouwer, de wezen van Anthony de (geaccept. door de voogden Ferdinandus Thierens en Michiel de Brouwer)

Overslag: woonhuis met erf gen. "Den Oranjeboom"

 

152V

1750-11-06

Cunes, Cornelis

Vos, Adriaan de (luitenant)

Axel: naast het Stadhuis : woonhuis met erf

 

152R

1750-11-21

Hoorn de oude, Jan van; Marinus Roose (x Anna van Hoorn); Jacobus Huijssen (x Francoise van Hoorn); Jan van Hoorn de jonge

Hoorn de jonge, Jan van

Zaamslag: een hùis

Bewoners: Jan van Hoorn de oude en de jonge

153R

1751-01-23

Zoen, Cornelis van (won. Zouterspui)

Gouwe, Huybregt van der (won. Zouterspui)

Zouterspui: woonhuis, schuur, keete en erf

 

154R

1751-01-30

Clijnswaager, Willem (won. Walsoorde, Hulsterambacht)

Wiele, Absalom van de (won. Zaamslag)

Zaamslag: Rosemarijnstraat: woonhuis, schuur en erf

 

155R

1751-02-13

Sonsbeek, Rudolph van (kapt.)

Campenhout, Cornelis van (substituut baljuw); Michiel Herders

Axel: woonhuis en erf

Bewoonster: de wed. v. Joos de Kok

155V

1751-02-13

Ruyls, Jan (schepen); Cornelis Huyssen (als diakenen v.d. armen v. Zaamslag)

Langevelde, Pieter van

Zaamslag: woonhuis met erf

 

156R

1751-02-13

Sonsbeek, Rudolph van (kapt.)

Smidt jr, Hendrik de (licentmeester)

Axel: Kerkstraat (op de hoek): schuur en erf

 

157V

1751-02-27

Fredrikx, Neeltie (wed. v. Pieter Daniels) geass. met Cornelis Daniels (zoon)

Michielsen, Gijsbrecht

Zouterspui: woonhuis en erf

 

158V

1751-04-03

Hoelands, Jan (vendumeester)

Krijger, Jan de

Beoostenblijbenoorden: behuisd hofstedeken gen. "de Kat en de Hont" + 11G68R wei- en zaailand

 

158R

1751-05-01

Wijns, Marinus; Jacobus Bogaart; Lieven Klaays

Stalpaart, Adriaen

Overslag: woonhuis, schuur + 150R

 

159R

1751-05-01

Dolewaart, Martina (wed. v. Adriaan van Doorn)

Bruyne, Pieter de

Zaamslagveer: woonhuis met erf

 

160R

1751-05-01

Verstelle, Janneke (wed. van Cornelis Leys)

Lozanne, Jacobus de

Axel : de oude Stad : stal en erf

 

160V

1751-05-01

Wijns, Marinus; Jacobus Bogaart; Lieven Klaays

Jansen, Joseph

Overslagpolder: 230R zaailand

 

161R

1751-05-01

Verstelle, Janneke (laatst wed. v. Cornelis Leys, eerder v. Jacob Lagra)

Smidt d'oude, Hendrik de

Noordpolder: 28G238R wei- en zaailand

Jacob Lagra had eerder gekocht uit de boedel van schepen Pieter Snijders

162R

1751-05-18

Lammens, Mr Pieter Willem (oud-schepen te Vlissingn); Magdalena Jacoba Lammens

Craaker, Josias de

Beoostenblijbenoorden: behuisde hofstede met schuur, stal + 135G wei- en zaailand

 

163V

1751-05-26

Waal, Pieter de (won. Hulst) voor de erfgen. van Dingman Anemaet (rentmeester te Zevenbergen)

Ruyls, Jan (schepen); Cornelis Haak

Grote Huijssenspolder: 19G220R

De erfgen.: Antony Anemaet (rentmeester en schepen v. Zevenbergen; Adriaen Anemaet; Maria Anemaet (x Jacob v. Cleef, predikant te Oosterland); Pieter Anemaet (student in de rechten te Leiden); Sebastiaen Anemaet (president-schepen en brouwer); de minderj. zusters Alida en Catharina Anemaet

165R

1751-07-03

Verhelst, Jan

Bonte, Willem

Zaamslag: Verbrande straat (aan het einde): schuur en erf

 

166R

1751-07-24

Hoelands, Jan; Pieter Paulus; Cornelis v. Campenhout (als crediteuren(

Jonge, Adriaan de

Butpolder: 23G85R zaai- en bosland

Crediteuren in de nagelaten boedel v. Johan v. Campenhout, burgemeester); Jacobus de Lozanne (procureur) voor Clara Sara de Munk (wed. v. Johan v. Campenhout)

166V

1751-07-03

Verhelst, Jan

Verhelst, Mels

Zaamslag: woonhuis, schuur en erf

 

167R

1751-07-24

Hoelands, Jan; Pieter Paulus; Cornelis v. Campenhout (als crediteuren in de nagelaten boedel v. Johan v. Campenhout, burgemeester); Jacobus de Lozanne (procureur) voor Clara Sara de Munk (wed. v. Johan v. Campenhout)

Paulus, Josias

Axel: noordeinde van het Molenkwartier: woonhuis met erf, met "daaraanstaande de goetrooyeerde seer neringrijke bierbrouwerij met het z.g. kuupershuysje, schuur, wagenhuis, bierkot, bogt, brouwgereedschappen"

 

168R

1751-08-14

Jonge, Pieter de (schepen) voor Catharina Cornelia Steengragt, wed. v. Johan v.d. Perre (schepen te Middelburg)

Bakkers, Jan

Aandijkepolder: 28G195R

 

170V

1751-08-28

Huyssen, Cornelis (won. Zaamslag) voor Inso ter Sweeg (predikant te Veere)

Oosterwijk, Cornelis (predikant te Zaamslag)

Zaamslag: huis en erf

 

171R

1751-08-28

Lozanne, Jacobus de (voor de erfgen. van Catharina van Breugel †, wed. v. Mr Philippe Lippens , licentaat in de medicijnen te Gent)

Verbust, Johannes (won. Overslag)

Overslagpolder: 4G; Moerbekepolder (Staenbodem): 3G

Erfgen.: J.A. van Breugel (apotheker te Gent); Hendrikus van Breugel (apotheker te Gent)

173R

1751-09-11

Campenhout, Cornelis van (luitenant-baljuw, stadhouder te Axel); mons. Hermanus van Prooien (x Cornelia van Campenhout) te Breda

Smit jr, Hendrik de (licentmeester)

Axel: Langestraat: woonhuis met erf

 

176V

1751-09-08

Kint, Jacobus

Rijke, Hendrik de

Effecten e.d.

 

176R

1751-10-04

Campenhout, Cornelis van (luitenant-baljuw, stadhouder te Axel); mons. Hermanus van Prooien (x Cornelia van Campenhout) te Breda

Bayens, Joos

Stoppeldijkpolder: het Kalkmansgat (omtrent): behuisde hofstede, schuur + 5G

 

178V

1751-10-26

Clement, Cornelis (x Pieternella Talboom)

Vlieger, Cornelis de

Oud Beoostenblij: 1G192R zaailand

 

179V

1751-10-30

Jonge, Adriaan de (luitenant) voor Elisabeth de Huibert van Eversweert, wed. v. Mr Francois Adriaan Steengragt, schepen en raad te Middelburg)

Jonge, Pieter de (schepen)

Beoostenblijbenoorden: 35G

Pachter: Leendert Heynsdijk

180V

1751-11-13

Verstelle, Janniken (laatst wed. v. Cornelis Leys)

Schuitvot, Johannes

Egelantierpolder: 10G zaailand

 

181R

1751-11-13

Verstelle, Janniken (laatst wed. v. Cornelis Leys)

Jonge, mons. Adriaan de

Axel: woonhuis, schuur en erf

 

182V

1751-11-13

Paulus, Pieter (schepen) voor jvr Anna Constantia Cau

Hoelands, Jan en Livinus

Beoostenblijbenoorden: 16G282R

 

182R

1752-01-15

Haack, Cornelis; Jan Schuijtvlot (als voogden)

Kerkvoort, Jeroen van

Zaamslag: op cijnsgrond: huis en erf

Voogden v.d. wezen v. Thomas de Poorter

184R

1752-01-15

Ruils, Jan (schepen); Leendert v. Dyxhoorn (als crediteuren)

Backer, Marinus (landman, won. onder Zaamslag)

Zaamslagpolder: 39e  kavel: 31G

Crediteuren in de boedel v. Cornelis v. Dyxhoorn (schepen)

185R

1752-01-22

Backer, Hugo (schipper) voogd v.d. wezen v. Cornelia Eekman

Triest, Jacob (won. bij de Linie van Beoostenblijbenoorden)

Beoostenblijbenoorden: huisken + 480R

 

186R

1752-02-05

Debbaut, Agnes (laatst wed. v. Jacobus Gijsel)

Moenaart, Guillielmus

Varempee: hofstedeke + 5 ½ G zaailand

 

187R

1752-02-05

Herders, mons. Michiel (meester timmerman) voor Isaac Crinse

Sande, mons. Leendert van de (schoolmeester en voorzanger te Axel)

Axel: woonhuis en erf

Laatste bewoner: Isaac Crinse (schoolmeester te Sluis in Vlaanderen)

189R

1752-04-01

Riebeeck geboren Leydecker, de erfgen. van Charlotta Maria van (zij was medeërfgenaam van Francois Leydekker x (geboren) van Hogendorp)

Meyners, Mr Gerard Francois (raad en oud-burgemeester te Rotterdam)

Grote Huyssenspolder: behuisde bebouwde beplante hofstede + 132G47R wei- en zaailand

Pachter: Jan Riemens

Erfgen.: Mr Gerard Cornelis v. Riebeek (secretaris van Delft, zwager); A.D. baron van Spaan (x Elisabeth Anna Maria van Riebeek)

190R

1752-04-01

Kerkvoor, Jeroon van (won. Zaamslagpolder)

Henegouw, Daniel

Zaamslag: Rosemarijnstraat: woonhuis met erf

 

191R

1752-04-08

Snoep, Cornelis (x Martina Herders)

Dieleman, Petrus

Koegorspolder: 16G136R

Gekomen v. zijn over-oud-grootvader Jan Dieleman en van zijn oudoom Francois Dieleman

192R

1752-04-08

Feyter, Pieter de (regerend schepen); de wees v. Cornelis de Feiter (schepen)

Wolfert fs Mels, Adriaan; Cornelis Backer fs Marinus

Cappellepolder: hofstedeken met huis, schuur + 14G weiland

 

193R

1752-04-29

Vos, Cornelia (wed. van Christoffels Heiligendorp)

Cornelis, Marinus

Obligatie

Jan Ruyls (schepen) executeur in de boedel van Cornelis van Dyxhoorn (schepen)

194V

1752-04-29

Vos, Cornelia (wed. van Christoffels Heiligendorp), won Zaamslag

Cornelis, Marinus

Zaamslag: woonhuis met erf, wagenmakerswinkel met gereedschappen

 

195V

1752-05-06

Vermere, Amelberge (wed. van Jan Helskens); Pieter Helskens (zoon) (als erfgen. van Jan Helskens)

Vermere, Amelberge

Stoppeldijk: het Kalkmansgat (omtrent): huis en schuur

 

196V

1752-05-13

De diakenen van de armen te Axel

Paulus, Pieter

Beoostenblijbenoorden: 5G43R weiland

 

197V

1752-05-13

De diakenen van de armen te Axel

Doren, Adriaan van (won. a/d sluis Beoostenblijbenoorden)

Paymentsbrief (zie 196V)

 

198V

1752-05-27

Lozanne, Jacobus de (procureur) voor Johanna van Goethem (laatst wed. v. Levinis Steenputte), won. Gent

Luyk, Jan (landman), won. in de Austrischenpolder

Austrischenpolder: hofstede + 45G  en een partij buitenschorren

 

200V

1752-05-27

Lammens, Adriaan Francois (griffier te Axel) als curator in de boedel v. Jan van Hoorn de jonge; Pieter Paulus en Pieter de Feyter (als gecommitteerden)

Hoorn de oude, Jan van

Zaamslag (in de kring): huis en erf

curator in de boedel v. Abraham de Bruijne d'oude (ten overstaan v. de schepenen Pieter Paulus en Pieter de Feijter)

201V

1752-07-29

Thielman, de erfgen. van Catharina

Keyser, Joost de

Stoppeldijkpolder: Capitsestraat (op de hoek): huis, schuur en erf

Joost de Keyser (won. Stoppeldijke) laatst wedr v. Catharina Thielman; haar kinderen: Jan van den Brande (x Maria de Keyser) en Adriaan de Keyser

203V

1752-08-26

Debbaudt, de erfgen. v. Jacobus

Voorde, Pieter van de (voor Theodoor de Jonge, raad en proc. -generaal van Gent)

Ferdinanduspolder: 1/3e in 98G283R zaailand en 1/3e in een rente t.l.v. Nicolaas van Grimbergen fs Pieter

Erfgen.: Johannes Charles Debbaudt en Jacobus Maximilanus Debbaut fs Jacobi (resp. advocaat en griffier te Kortrijk); Agnes Theresia Debbaudt fa Jacobus (wed. v. Bonaventura Velghe)

205R

1752-09-23

Vos, de erfgen. van Cornelia de (x Lourys Brugmans)

Rechter, Augustinus de (landman, won. in de Clapstraat)

Beoostenblijbezuiden in de Clapstraat: hofstedeken , schuurtje + 180R cijnsgrond (t.b.v. Hendrik Striemers)

Erfgen.: Adriaan Brugman (landman in de Ferdinanduspolder); Jan Buys (laatst wedr. van Cornelia de Vos); de minderj. kinderen v. Adriaan Puyllaart (x Maria Brugmans dochter v. Cornelia); Martinus Brugmans; Gillis Ollaart (x Theresia Brugmans) . Allen won. in Hulsterambacht

207R

1752-10-07

Talboom, mons Jacobus en Pieter de Vleeshouwer (voogden)

Laare, Jan Baptista van (x Johanna van Hekke)

Koewacht: woonhuis, erf en pakhuis

Voogden v. de Pieter, Jacobus en Johannes de Laat (wezen v. Pieter de Laat x Anna Maria van Brussel)

208R

1752-12-02

With, Dames de (won. Zaamslag)

Walraven, Adriaan

Zaamslag: woonhuis, erf, winkel en smidse

 

209V

1752-11-25

Hoever, Huijbrecht van den (won. Zouterspui)

Lege, mons Jan de (won. Axel)

Zouterspui: woonhuis met erf

 

210R

1752-12-23

Wijk, Arij van; Cornelis Nijssen (diakenen v.d. armen v. Zaamslag)

Kerkvoort, Jeroon van

Aandijkepolder: huis, schuur + 86G cijnsgrond

Nagelaten door Pieter Servaas

211R

1753-02-16

Talboom, Jacobus; Pieter de Vleeshouder (als voogden)

Terbroodt, Jan Batiest

Riedepolder: hofstedeken met huisken en schuurken + 450R

Voogden van: Pieter Jacobus Johannes de Laat (wees v. mons. Pieter de Laat)

213V

1753-04-14

Hoever, Huijbregt van den

Lege, mons. Jan de (won. Axel)

Zouterspui:

huis, erf, schuur en bakkeete;

huis en erf (waarop Cornelis Goossen woont en Jan Verhage);

Nieuwe Egelantier:

schuur met wei;

13G200R wei en zaailand;

13G150R zaailand;

Koegorspolder: 14G75R zaailand

Kleine Butpolder: 7G zaailand

 

215R

1753-04-18

Sonsbeek, Mr Johan Willem van (burgemeester v. Hulst) voor Jacob van der Mandere d'oude (oud-burgemeester en raad te Vlissingen)

Hamelink fs Jans, Jan (won.  Westdorpe)

Austrischenpolder en Papeschorre: hofstede met 85G1R

Pachter: Michiel Daelman

218V

1753-04-21

Lammens, Adriaan Francois (griffier) vor Goduardus Vrolikhart (predikant te Vlissingen) zijn zwager

Nijssen, Jan

Beoostenblijbenoorden: 2e kavel: 4G283R zaailand

 

221V

1753-02-13

Bouwens, Joan Joseph de, ridder "des Heylighs Rijcks", heer v. Wijtvliet († te Brussel)

Donnuer, Maria (dochter v. Jameas Donner x Therseia Gonbeau) won. Antwerpen (zijn nicht en petekind) ; Alexander Joseph en Chatarina Hijachinthe Respany (kinderen v. Franciscus Fredericus Respanij x Isabella van Parijs) zijn kleine neef en nicht (zijn erfgenamen)

Extract uit testament d.d. 13-6-1751: ….. ziek van lichaeme, sijne memorie ende sinne nogtans over alles maghtigh …….

Als zij voordien overlijden, erven: Graaf Simon Louis Gregoire Joseph de Fraula (rekenmeester v. Majesteits rekenkamer) en Janna Barbara Josepha de Fraula (kinderen v. Graaf Joan Babtist Joseph de Fraula †, president v. Majesteits rekenkamer x Susanna Izabella le Cat)

224V

1753-05-05

Hollandt, Joseph van (won. Axel)

Kuypers, Adriaan

Grote Butpolder: 3G273R weiland

 

225V

1753-05-12

Verbruggen, Francies (x Izabella Jacoba Tijsbaart)

Thierens, Francies

Nieuw Zuiddorpepolder: 5G zaailand met tarwe bezaaid

Pachter: Jacobus Maerschalk

226V

1753-06-23

Ongena, Jacobus; Johannes van Wiemesch; Jacobus van Laren (voogden v. d. wezen v. Judocus Dieriks †); Jacobus Diericks (meerderj. zoon)

Sturm, Adriaan (meester molenaar) te Zuiddorpe

Varempee: 800R zaailand

Pachter: Lauris Tijsbaart

227R

1753-06-23

Krijger, Susanna de (laatst wed. v. mons. Pieter Jouw, mr chirurgijn te Middelburg)

Pree, Jan de (mr timmerman) won. Axel

Axel: woonhuis en erf

 

228V

1753-07-07

Lammens, Adriaan Francois (curator)

Codin fs Abraham, Michiel de (mr chirurgijn te Zaanslag)

Zaamslag: een schoon en welbeplante hof

 

229R

1753-07-07

Lammens, Adriaan Francois (curator)

Wiele, Absalon van der (mr molenaar te Zaamslag)

Zaamslag, in de kring: huis en erf

curator in de boedel v. Abraham de Bruijne d'oude (ten overstaan v. de schepenen Pieter Paulus en Pieter de Feijter)

231V

1753-07-28

Lozanne, Jacobus de (procureur) won. Axel

Talboom, Jacobus (won. Koewacht)

Zuiddorpe (bij): korenwindmolen

 

232V

1753-09-16

Ruijls, Jan ; Cornelis Haak (schepenen, beide won. Zaamslag)

Putter, Cornelis de (landman, won. onder Zaamslag) voor Jacobus Marinissen (raad en oud-burgemeester van Veere).

Grote Huijssenspolder: 18G190R

 

233R

1753-09-29

Leemknegt, de erfgen. van Marinus († in de Austrischenpolder) x Laurentia Paulus

Vermandel, Cornelis

Westdorpe (de heerlijkheid): op de dijk: huis en erf

Erfgen.: Willem Balsam (x Johanna Leemknegt) won. in de Austrischenpolder; Jan van Malderen (x Maria Leemknegt fa Marinus); Jan Wissink (x Livina Leemknegt fa Marinus); Adriaan de Gugtenaar; Livinus Stevens (x Helena de Gugtenaar) won. op de heerlijkheid van St Albert op koningsbodem; Philip de Jeu (x Pieternella Francoise Leemknegt fa Marinus) te Selsate

234R

1753-10-06

Beaumondt, de erfgen. v. Cornelis van (kolonel)

Zijlmans, Zacharias (suppoost v.d. weeskamer v. Amsterdam)

Nieuwe Egelantier: behuisde hofstede met huizingen, schuur en bakkeete + 91G98R wei- en zaailand

Bewoner: Adriaan Faijs

236V

1753-10-20

Genee, Hendrik van (oud-burgemeester) voor Joachim Sandra (te Leiden) x Catharina Johanna Bentle (eerder wed. v. Johan Bodel)

Paulusse, mons. Josias

Axel: bij de Conterscharp: 14G122R wei

 

237R

1753-10-20

Sonsbeek, Rudolf van (kapitein)

Lammens, Matthijs (kapitein)

Obligatie

Elisabeth Joanna v. Sonsbeek (zuster v. Rudolf)

238V

1753-12-01

Paulus, Pieter (oud-schepen) als voogd

Etten, Jan Adriaanse van

Boschkapelle: woonhuis en erf

Voogd v.d. wezen v. Guilliam de Visser (†)

240V

1753-12-01

Ruijter, Huijbregt de (landman) won. in de Butpolder

Jonge, mons. Adriaan de (mr beenhouwer) te Axel

Butpolder: behuisde hofstede + 126G wei- en zaailand

 

241R

1754-01-05

Campenhout, Cornelis van (regerend burgemeester) voor zichzelf en voor Johan Faber (burgemeester Hoge en Lage Sas van Gent)

Ruijter, Huijbrecht de

Zaamslagpolder: 16e kavel: behuisde en beplante hofstede + 75G9R wei- en zaailand

komt uit de boedel v. Clara Sara de Munck (wed. van Campenhout)

Pachter: Bartel Kakenberg

245R

1754-01-05

Campenhout, Cornelis van (regerend burgemeester) voor Jacobus Andriessen de Wael (koopman in houtwaren te Middelburg) als executeur van Dina de Wael (laatst wed. van Cornelis van Campenhout d'oude)

Loo, Cornelis van (schipper)

Axel: Langestraat: huis en erf

 

248V

1754-01-05

Campenhout, Cornelis van (regerend burgemeester) voor Jacobus Andriessen de Wael (koopman in houtwaren te Middelburg) als executeur van Dina de Wael (laatst wed. van Cornelis van Campenhout d'oude)

Campenhout, Cornelis van

Axel: beplante hof of erf met een zomerhuisje

 

250V

1754-01-22

Belle, Alida Anna van (wed. van Mr Johan Timmers, secretaris van Rotterdam)

Belle van Steenwijk, Mr Jacob van (secretaris te Rotterdam) haar broer; Eleonora Constantia van Belle (zuster); Josina Jacoba van Belle (nicht) dochter van Mr Josua van Belle † (heer van Noord-Waddinxveen, oud-schepen van Rotterdam, haar broer)

Extract van haar testament: een obligatie over tienden in Beoostenblij (over Gorinchem in den Oudendijk) enz.

 

251R

1754-02-23

Vermeerz, Jan (won. Zaamslag)

Pauw, Johan de; Hendrik Christiaan te Water

Zaamslag: huis met erf

Kwam uit de boedel van Pieter van Nieuwenhuysen in 1749

253R

1754-03-02

Lammens, Adriaan Francois (griffier) q.q. 

Sierp, Cornelis

Axel: hof of erf

curator over de boedel van Pieter van Nieuwenhuysen

255V

1754-03-09

Paulus, Pieter (schepen)

Beer, Pieter de

Beoostenblijbenoorden: hofstedeken + 5G43R

 

256V

1754-03-09

Rijcke, Daniel de (mr timmerman, won. Sluis); Hendrik de Levi (als voogd v.d. wees v. Paulus de Rijcke †)

Meurs, Hendrik van

Axel: Kerkstraat: woonhuis met erf

 

258V

1754-02-08

Cliever, Johan de (x Susana Remert) won. in St. Annapolder

Nagelkerck, Koenraed (mr smid, won. Zouterspui)

Accoord over landen in Gijsbregtspolderken, naast het woonhuis van Koenraed Nagelkerke

Getekend op Zouterspui in de herberg van Jan Lagra

259R

1755

Jansens, Joseph (« opgeseten van desen ambagte van Axel")

Klercq, Francijs de

Varempee: hofstedeken + 4G

Pachter: Jan Verbruggen

261R

1754-03-09

Nieuwenhuyse, de curator van de boedel van Pieter van (zie 253R)

Herders, Michiel (mr timmerman)

Axel: Lange Weststraat: woonhuis met erf

 

262R

1754-03-09

Rijcke, Daniel de (mr timmerman, won. Sluis); Hendrik de Levi (als voogd v.d. wees v. Paulus de Rijcke †)

Braat, Anthony

Butpolder: 10G44R weiland

 

264R

1754-03-30

Permentier, Francoise (laatst wed. van Cornelis van Doorn)

Doorn, Adriaan van (zoon)

Beoostenblijbenoorden: huis, erf + 257R

 

265R

1754-05-04

Niessen, Jan (landman) won. in de Cappellepolder

Vermeulen, Joost (landman) won. onder Zaamslag

Cappelle- en de Zaamslagpolder, tussen de: een eind dijk van 1G50R

 

266R

1754-05-11

Goossen, Pieternella (wed. van Andries Elve) x Anthony van de Vondel, won. aan "het Kloosterzande"

Puijnbroek, Jan (landman) won. op de Reuzenhoek

Reuzenhoek: huis en schuur op 50R cijnsgrond

 

268V

1754-05-11

Kentelings, de kinderen en erfgen. van Maria

Michielsen, Pieter (landman, won. Zaamslag)

Reuzenhoek: huis, schuur op 50R cijnsgrond (ten prof. van Pieter de Recht)

Kinderen en erfgen.: Jan Puijenbroek (laatst wedr van Maria Kentelings); Jacobus Puijenbroek (meerderj. zoon); Pieter Donse (zoon); de minderj. wezen


De pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net