Index op transporten Axelambacht,
oost van de Blije, 1754-1760
(inv.nr. 689)

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet


- de in dit register genoemde belendingen zijn ook beschikbaar -

 

blz

datum

verkoper

koper

wat en waar

bijzonderheden

           

1R

1754-03-18

Campenhout, Cornelis van (regerend burgemeester) voor Godewardus Vrolikhart (predikant te Vlissingen) x Maria Lammens

Lammens, Adriaan Francois (griffier)

Beoostenblijbezuiden : ½ v.d. schorren van Moerspui tot fort St. Jacob gen. "de Verkensputten en de Carstanjeberg"

Maria Jacoba Lammens is dochter van Matthijs Lammens (burgemeester) en Sara Rochefort

Pachter: Jan Hendriks

3V

1754-06-01

Feijs, Pieter (won. a/d Torenberg te Zaamslag)

Jonge, Abraham de (x  Adriana de Kraker, schoondochter v. Pieter Feijs)

Genderdijkepolder: 38G257R wei- en zaailand

 

5R

1754-06-01

Vos, Adriaan de (luitenant en majoor te Axel) voor Alexander Goeswijn de Stevelin (majoor, won. te Zegwaard)

Sande, Leendert van de (schoolmeester te Axel)

Axel: tuin in het bastion Nassau

Gebruiker: Doctor Hallewart

7R

1754-06-22

Loo, Cornelis van (schipper, won. Axel) voor Johan den Admiraal (won. Middelburg)

Sweedijk, Dina Jacobse (laatst wed. van Jan Hoelands)

Axel: Langestraat: woonhuis en erf

 

8V

1754-06-29

Gilde, Maria 't (laatst wed. van Pieter Jansen fs Charles)

Maker, Jacobus de

Axel: woonhuis en erf

 

9V

1754-07-13

Machielsen, Joannes

Verbrugge fs Lauris, Francies

Zuiddorpe  huis en erf

 

10V

1754-07-13

Biscop, de erfgen. van Paulus (vader)

Hermans, Marytje (wed. van Jacobus de Coster)

Zaamslagpolder omtrent de "Rietmus": 40G42R zaailand

Erfgen.: Johan Enoch Biscop; Jacob van Dortmonth (x Pauline Adriane Biscop); Francois Snijsen (x Quirina Jacoba Biscop)

12V

1754-09-14

Boutens, Mons. Jan (won. Zaamslag) voor Pieternella Hasevoet (wed. v.d. heer van Deynse) en voor Maria Hasevoet. Beide won. Colijnsplaat

Halten, Adriana Albregtze van (laatst wed. van Cornelis de Putter) voor C. Verschuyl (wed. van Jacobus Marinissen, burgemeester v. Veere)

Grote Huyssenspolder: 1G30R

 

13V

1754-09-21

Bakkers, Cornelis (won. op den Hoek)

Verre, Jan Janse van (won. Axel)

Axel: huis, schuur en erf

 

14R

1754-09-28

Genee, Isaac van (won. Axel) voor Jan Macquet (kassier van de O.I.C.) en hij voor Nicolaas, baron van Deneken, heer van Nieuwlande (geheim legationus, raad en residerend minister v.d. hertog v. Braunswijk, Wolffenbüttel, Lubecq en Bremen) x Eleonora Constantia van Belle (te Den Haag)

Vos, Adriaen de (majoor te Axel)

Beoostenblijbenoorden : tienden gen. "Gorichem en Oudendijk en de Hille"

 

16R

1754-10-05

Etten, Jan Adriaansen van (won. Boscappelle)

Gugt, Aarnout van der (won. op den Groenendijk, Hulsterambacht)

Boschkapelle: woonhuis met erf

Pieter Poulus (voogd v.d. wezen v. Guillam de Visser) had getransporteerd aan de verkoper

17V

1754-10-05

Grofft, Jan de (voogd)

Mul, Laurens de

Westdorpe: een huisje (op conditie dat de kelder daaronder blijft van Jan Wisse)

Voogd v.d. wezen v. Jan Sleegers (x Janna de Grofft)

18R

1754-11-23

Smidt, Johan de (luitenant-baljuw, commies en licentmeester) voor zijn moeder Catharina Croppenberg (wed. v. Hendrik de Smidt, burgemeester)

Hoorn, Catharina van (wed. van Jacob Jorissen)

Axel: Weststraat: woonhuis met erf

 

19R

1755-02-07

Dieleman, Jan; Pieter de Zutter (voogden v.d. wees v. Janna de Zutter)

Gedilles, Adriaan (schipper van het kleine Veer), won. Axel

Axel: Langestraat: woonhuis met erf

 

20R

1755-02-22

Ferdinandus de jonge, Jan (of de Ooge), won. Overslag

Tijsbaart, Laurens

Overslag: woonhuis, schuur en erf

 

21R

1755-02-22

Campenhout, Cornelis van (regerend burgemeester) voor zijn broer en zuster mons. Hermanus van Prooyen (x Cornelia van Campenhout), won. Dordrecht

Campenhout, Cornelis van

Axel: naast het stadhuis: woonhuis met erf

Bewoonster: Anna Susanna du Bois

21V

1755-03-15

Olmen, de erfgen. van jhr Francis Floris d' (heer van Courtebois) en van Maria Hipolite de Vicq † (zij was erfgen. van jhr Ferdinandus Augustinus de Vicq, heer van Meulevelt, schout te Brugge) en van Isabella Anna de Vicq † (broer en zusters)

Jansens, Jan (won. Sas van Gent)

Austrischenpolder: behuisde, bebouwde en beplante hofstede met huizingen, schuur, koestal, wagenhuis, paarden- en schapenstallen, brouwerij + 15G118R wei- en zaailand

Erfgen.: Ferdinande Joseph d'Olmen, graaf van Sinte Remij; jhr Claudius Carolus d' Olmen; jvr Cecilia Philippina d'Olmen (broer en zuster, allen te Brussel) en Eugenius d'Olmen, baron van Doederlee, raad v. zijne majesteit te Mechelen

Pachter: Johannes van Wiemesch

24R

1755-03-15

Pauw, Johan de; Hendrik Christiaan te Water (won. Zaamslag)

Penne, Jacobus (won. Zaamslag)

Zaamslag: woonhuis met erf

 

25R

1755-04-12

Smidt, Johan de (luitenant-baljuw) voor Pieter Thuyn (boekhouder v.d. branderij te Middelburg)

Verbrugge fs Pieter, Francies

Overslag: woonhuis met erf

 

26V

1755-04-26

Kinderen, Laurens der (x Lidia Brouwenaar)

Brouwenaar, Jan

Zaamslag: ½  v.e. woonhuis met erf

Geërfd van Cornelia Parras (wed. van Daniel Brouwenaar)

27R

1755-05-03

Lammens, Adriaan Francois (griffier) voor Godowardus Vrolijkhert (predikant te Vlissingen) x Maria Jacoba Lammens (dochter v. Sara Rochefort x Matthijs Lammens, burgemeester †

Hoelands, Livinus (burgerkapitein)

Zouterspui: een dijk gen. "de Spuidijk" van Zouterspui tot de dijk v.d. Oude Egelantierpolder

 

28R

1755-06-07

Jonge, Pieter de (armmeester); Jacobus Stoffels(diaken) te Zaamslag

Paulus, Jan (mr broodbakker te Neusen)

Oten: huis en erf

Aangekomen v.d. wed. v. Jacobus Allaard

29V

1755-09-13

Braamt, Fransois (won. tot Kemseke land van Waas) voor Anna Francoise Baart (wed. van Laurens van Puyvelde, griffier v. Moerbeke en Stekene)

Jonge, jhr Theodoor de (raad en proc.-gen. van de raad v. Vlaanderen)

Ferdinanduspolder: 31G197R zaailand

 

31R

1755-09-15

Crane, jhr Antony Francois de (heer v. Scheppers, won. Stekene, land van Waas)

Voorde, Johan Petrus van de (notaris te St. Niklaas)

Ferdinanduspolder: 15G198R

 

32R

1755-09-20

Poest, Andries van der (voor Pieter Lippens, schepen x Neeltie Bolle, wed. van Aarnout Roels)

Leege, Jan de (schepen); Rudolph van Sonsbeek (kapitein)

Koegorspolder: hofstede + 127G35R wei- en zaailand

Gemeen met de erfgen. van Guilliam Alvarez

33R

1755-10-25

Anlage, Casper

Jonge, Adriaan de

Grote Butpolder: 7G38R zaailand

 

34R

1755-11-01

Snoep, Maria (laatst wed. van Jan Taillier, smid te Zaamslag)

Mareeuw, Abraham

Zaamslag: huis en erf (zijnde een smidse met winkel)

 

35V

1755-11-29

Brion, Theodorus ('s herendienaar, won. op St. Andries)

Boone, Boudewijn (won. op St. Andries)

Riedepolder: hofstedeken met schuur, stal + 200R

Ruil (zie 36R)

36R

1755-11-29

Boone, Boudewijn (won. op St. Andries)

Brion, Theodorus ('s herendienaar)

St. Andries: huis, erf, hof, schuur, timmer en plantage zijnde een herberg gen. "de Rode Leeuw"

ruil (zie 35V)

37R

1755-11-29

Huyssen, Cornelis ('s lands deurwaarder)

Langevelde, Pieter van

Zuiddorpe: huis en erf

Kwam van de wed. van Tomas Lempens

38R

1755-12-20

Gilde de jonge, Cornelis 't

Meertens, Jacobus

Axel: woonhuis met erf

 

38V

1755-12-27

Reu, de erfgen. van Johannes de († op Zuiddorpe)

Messegers, Paulus (won. Zuiddorpe)

Zuiddorpe (zuiddeel): huis, schuur en erf; Oud Zuiddorpepolder: 400R zaailand; Nieuw Zuiddorpepolder (zuiddeel): 300R

Erfgen.: Pieternella Bedet (laatst wed. van Johannes de Reu); zijn kinderen: Cornelis de Reu; Jan de Reu (won. Biervliet); Willem de Reu (won. Middelburg); Sara de Reu (x Servaas van Osschot), won. in den Vrouwenpolder; Helena en Johanna de Reu (won. Zuiddorpe)

40V

1755-12-27

Reu, de erfgen. van Johannes de († op Zuiddorpe)

Verhaage, Francies

Zuiddorpe: woonhuis, schuur en erf

De erfgen. : zie 38V

42R

1755-12-27

Reu, de erfgen. van Johannes de († op Zuiddorpe)

Kreeve, Francies

Oud Zuiddorpe: 400R zaailand

De erfgen. : zie 38V

43V

1756-01-24

Steel, Jacobus (x Anna de Letter)

Vermandel, Jacobus

Riedepolder: hofstedeken + 2G zaailand

 

44R

1756-01-24

Dijk, Johan van (won. Sas van Gent)

Lagra, Levinus (won. Sas van Gent)

Een schepenschuld en paymentsbrief ten laste v. Jan Ongena (won. in de polder v. Oud Zuiddorpe)

 

45R

1756-02-14

Heyne, Engel Elisabet (laatst wed. v. Joost v. Grimbergen)

Verlinde, Adriaan (schepen)

Axel: Weststraat: huis, stal en erf

 

46R

1756-03-06

Dijke, de erfgen. van Cornelia van

Boutens, Jan

Zaamslag: huis en erf (gekocht door Cornelia van Dijke op 27-1-1723 van Mattheus Cloosterman x Pieternella van Dijke); Zaamslagpolder: 27e kavel: 4G75R

Erfgen.: Geertruyd Planke (x Jan Boutens, scholtis te Zaamslag); Cornelis Bijl (te Middelburg); Adriaan Samson (x Elisabeth Bijl, te Middelburg); Johanna Planke (wed. van Pieter v.d. Wiele); Abraham de Bruyne (als voogd v.d. wezen v. Willem Mostman x Cornelia Planke)

47V

1756-03-13

Ruyls, Jan (oud-schepen) voor Mr Nicolaas Steengragt (gecommitteerde raad v. Zeeland)

Voorde, Pieter van de (voor jhr Theodorus de Jonge, raad en procureur-generaal te Gent)

Ferdinanduspolder: ½ van 81G zaailand

Gemeen met de erfgen. van Cornelis van Dikxhoorn (schepen)

49R

1756-04-02

Doorn, Abraham van (veerman op Zaamslag) en Jacobus Outermans (commies) voor Henriette Margarieta de Maurignault (wed. v. Mr Jan van Hoorn, commies ter admiraliteit in Zeeland, won. Middelburg)

Hogendorp, baron van St. Jan ten Steene, Johan Francois, graaf van,

Margretapolder: 56G27R

 

52R

1756-04-17

Verket, Cornelis

Kerkvoort, Dominicus van

Zouterspui: woonhuis en erf

 

52V

1756-04-17

Pols, Wijve Bastiana (laatst wed. van Jacob de Hollander, schepen) won. Zaamslag

Mus, Cornelis (mr smid te Zaamslag)

Zaamslag: woonhuis met erf

 

54V

1756-04-24

Jonge, Adriaan de (x Catharina Eekman)

Eekman, Pieter (schipper)

Axel: Lange Noordstraat: woonhuis met erf

Catharina Eekman had het huis geërfd van haar vader Pieter Eekman

55V

1756-05-05

Heyne, Engel Elisabeth (laatst wed. v. Joost v. Grimbergen)

Croppenburg, Catharina (wed. van Hendrik de Smidt (burgemeester)

Huispaymentsbrief ten laste v. Adriaan Verlinde (schepen)

 

56R

1756-05-01

Jonge jr, Pieter de (kapt.)

Smidt, Johan de (luitenant-baljuw) als erfgen. v. zijn broer Hendrik de Smidt jr (commies en luitenant)

Axel: tuin of erf

 

57R

1756-05-01

Heen, Rombout van (regerend schepen en griffier van het ambacht Axel) voor Matthijs Lammens (capt. v.e. compagnie infanterie)

Meeuwsen, Levinus (landman)

Koegorspolder: behuisde hofstede + 97G73R

Verkoper had geërfd van zijn vader Matthijs Lammens (burgemeester)

58R

1756-05-08

Brion, Theodoris ('s herendienaar) won. St. Andries

Bussens, Jacobus (won. Beoostenblijbezuiden)

St. Andries: wonhuis, schuur en stallen zijnde een herberg gen. "Den Rooden Leeuw"

 

59R

1756-05-08

Willemsen, de erfgen. van Crijn (schepen) x Maria van Belle

Watthy, Anthony (x Cornelia Willemsen)

Aan- en Genderdijkepolder: welbebouwde hofstede met huis, schuur, bakkete, wagenhuis, varkenskot + 108G135R wei- en zaailand

Erfgen.: Marinus Marinussen (x Maria Willemsen); Jan de Koeyer (x Krina Willemsen); Josias de Recht (x Ester Willemsen); Anthony Watthy (x Cornelia Willemsen)

60R

1756-06-05

Kraaker, de erfgen. van Janna de (x Jan Verstelle)

Faas, Dirk

Zaamslag: Rosemarijnstraat: woonhuis met schuur en erf

Erfgen.: Cornelis Haak, de wezen v. Thomas de Poorter; Pieter Haak; Loures Riemens; Pieter Riemens; Jacobus Colijn; Jan Ramondt als voogd v.d. wezen v. Jan de Kramer

61R

1756-08-07

Lozanne, Jacobus de (voor M.H.T. Parmetier, wed. van de raadpensionaris van Dendermonde)

Verhaage, Francies

Oud Zuiddorpepolder: 7G aan de oude Moerdreve

Pachter: Jacobus de Maarschalk

64R

1756-08-18

Wagtebeeke, Pieter Lucas (won. Exaarde)

Nieuwlande, Gillis van (x Maria de Donker, laatst wed. van Jacobus de Wilde, dijkgraaf) won. Beoostenblijbezuiden

Beoostenblijbezuiden; Nieuw- en Oud Beoostenblij; Karnemelkspolder: land

Er is ook land gekomen uit de boedel v. Passchier de Wilde

66R

1756-08-18

Rijke, Hendrik de (landman, won. Nieuwe Karnemelkspolder) pro parte erfgen. v. Jacobus de Wilde, dijkgraaf v. Oud Beoostenblijbezuiden

Waghtebeke, Pieter Lucas (won. Exaarde)

Beoostenblijbezuiden; Nieuw- en Oud Beoostenblij; Karnemelkspolder: land

 

68V

1756-09-18

Damme, Christiaan van (baljuw van Westdorpe) voor Henrick van Posen en Geraard van Zantbergen als gevolmachtigden voor de graaf van Reuss en Planen enz. (x Amelia Esperance gravin Reuss van Planen, geb. gravin van Flodorff, Wartensleben enz.)

Alvarez, Guilliaem (vrijheer van Westdorpe)

Zaamslagpolder: 10e kavel: 18G150R enz.

 

69V

1756-09-25

Brouwenaar, Willem (won. Otene)

Brouwenaar, Daniel (zoon)

Otene: woonhuis met erf

 

70R

1756-10-02

Bakker, de erfgen. van Francoise (wed. van Pieter de Jonge, schepen)

Jonge, Adriaan de

Zaamslagpolder in de Otense hoek: hofstede + 91G99 ½ R wei- en zaailand

Erfgen.: Adriaan de Jonge; Pieter de Jonge; Michiel de Codin; Ary de Regt; Pieter Haak; Susanna de Jonge; Adriana de Jonge; Francoise de Jonge; Cornelis de Regt

71V

1756-10-02

Bakker, de erfgen. van Francoise (wed. van Pieter de Jonge, schepen)

Regt fs Cornelis, Cornelis de

Zaamslagpolder in de Otense hoek: hofstedeken met 6G6R weiland

Erfgen.: Adriaan de Jonge; Pieter de Jonge; Michiel de Codin; Ary de Regt; Pieter Haak; Susanna de Jonge; Adriana de Jonge; Francoise de Jonge; Cornelis de Regt

72V

1756-10-09

Warteel, Pieter

Dierink, Andries

Boschkappelle: woonhuis met erf

Kwam van de wed. van Jan Jansen

73R 1756-10-16 Bussens, Jacobus (won. St. Andries); zijn moeder Josina de Hollander (laatst wed. van Jacobus Bussens) Ongena, Jacobus Koewacht: 100R cijnsgrond en 64R cijnsgrond en 450R gen. "Pierken Gijsel"

Uitgegeven aan Johannes de Vos fs Francies
Uitgegeven aan Pieter Bryaart fs Benedictus

Pachter: Pieter de Mour

74V

1756-10-16

Alvarez de Westdorpe, Guilliam (won. Terneuzen) voor de broers Johannes Heronimus baron de Doff en Willem Jacob Fredrik baron de Doff (kolonel en adjudant-generaal v.d. prins van Oranje, te Maastricht)

Hogendorp, baron van St. JanSteen, Johan Francois graaf van (ontvanger-generaal)

Grote Huyssenspolder: hofstede + 193G147 ½ R wei- en zaailand

De goederen van hun moeder Cornelia Clara, baronesse de Dopff, geb. Huyssen

Pachter: Pieter de Regt

77R

1756-10-16

Alvarez de Westdorpe, Guilliam (won. Terneuzen) voor de broers Johannes Heronimus baron de Doff en Willem Jacob Fredrik baron de Doff (kolonel en adjudant-generaal v.d. prins van Oranje, te Maastricht)

Dopff, Willem Jacob Fredrik, baron de (kolonel te Maastricht)

Grote Huyssenspolder: hofstede met huis, schuur + 193G147 ½ R wei- en zaailand

De goederen van hun moeder Cornelia Clara, baronesse de Dopff, geb. Huyssen

Pachter: Abraham de Coster

78R

1756-10-23

Feyter fa Cornelis, de erfgen. van Maria de

Wagtebeeke, Pieter Lucas van

Koewacht: obligatie op huis en erf zijnde een herberg gen. "de Swaan" van Jan Baptiste Michielse

Erfgen.: Pieter de Feyter (regerend schepen)

79R

1756-12-04

Michielsen, Pieter (landman won. op de Reuzenhoek)

Michielsen, Joost (zoon)

Reuzenhoek: woonhuis en schuur op 50R cijnsgrond ten proffijte v. Pieter de Regt

 

79V

1756-12-24

Verbrugge, Francies (won. Overslag); Andries Verbrugge; Maria de Groene (laatst wed. van Jan de Konink, eerder v. Pieter Verbrugge) hun moeder

Maarschalk, Jacobus de (won. Zuiddorpe)

Zuiddorpepolder (noorddeel): 8G

 

81R

1756-12-24

Verbrugge, Francies (x Isabella Jacoba Tijsbaart fa Cornelis) won. Overslag

Maarschalk, Jacobus de (won. Zuiddorpe)

Zuiddorpe noorddeel: 4G

 

82R

1757-01-15

Maartens, Jacobus (won. Axel)

Hoelands, mons. Livinis (won. Axel)

Paymentsbrief ten laste v. Joos Nerings

Zie 83R

83R

1757-01-15

Maartens, Jacobus (zie 82R)

Nerings, Joos den

Axel: op de hoek van het Kaaystraatje: huis en erf

 

84R

1757-01-29

Breimer, Johan Georg

Lansen, Cornelis

Axel: woonhuis en erf

 

85R

1757-01-29

Breimer, mons. Johan Georg

Water, Willem te (predikant)

Paymentsbrief (zie 84R) ten laste v. Cornelis Lansen

 

85V

1757-01-29

Breimer, mons. Johan Georg

Galle, Jan

Axel: woonhuis en erf

 

86V

1757-02-19

Saman, de erfgen. van Susanna (wed. v. Cornelis Stuyaart)

Stuyaarts, Johanna

Zaamslag: Neusensestraat: woonhuis en erf

Erfgen.: Cornelis Elve; Jacobus Stuyaart; Gillis Stuyaart; Jan van Merres; de wezen v. Cornelis Stuyaart

87R

1757-03-05

Michielsen, Pieter (wedr v.Maria Servaas); Pieter de Bruyne; Jan Heym (x Cornelia de Bruyne); Jan, Cornelis en Jacobus de Bruyne (weeskinderen v. Maria Servaas)

Campenhout, Cornelis van (burgemeester)

Axel: schuur en erf

 

88R

1757-03-05

Michielsen, Pieter (wedr v.Maria Servaas); Pieter de Bruyne; Jan Heyn (x Cornelia de Bruyne); Jan, Cornelis en Jacobus de Bruyne (weeskinderen v. Maria Servaas)

Vos, Machiel de; Jan Galle

Axel: in de Oude Stad: beplante hof met zomerhuis

 

89R

1757-03-05

Michielsen, Pieter (wedr v.Maria Servaas); Pieter de Bruyne; Jan Heyn (x Cornelia de Bruyne); Jan, Cornelis en Jacobus de Bruyne (weeskinderen v. Maria Servaas)

Michielsen, Pieter

Axel: woonhuis met erf

De koper woont al daar

89V

1757-03-05

Michielsen, Pieter (wedr v.Maria Servaas); Pieter de Bruyne; Jan Heyn (x Cornelia de Bruyne); Jan, Cornelis en Jacobus de Bruyne (weeskinderen v. Maria Servaas)

Verheule, Cornelis

Butpolder: 7G238R weiland

 

91R

1757-03-12

Michielsen, Pieter (wedr v.Maria Servaas); Pieter de Bruyne; Jan Heyn (x Cornelia de Bruyne); Jan, Cornelis en Jacobus de Bruyne (weeskinderen v. Maria Servaas)

Veerdegem, Pieter van (won. Axel)

Paymentsbrief ten laste v. Machiel de Vos en Jan Galle

Zie 88R

91V

1757-03-07

Wilde, de erfgen. van Jacobus de †(dijkgraaf v.d. polder v. Oud Beoostenblijbezuiden) x Maria de Donker fa Joos (zij hertr. Gillis van Nieuwlande)

Wagtebeeke, Pieter Lucas (won. Exaarde)

Nieuw- en Oud Beoostenblijbezuiden: hofstede en landen uit de boedel v. Paschier de Wilde

(Oud Beoostenblijbezuiden in de "Coebutten")

Erfgen. pro parte: Hendrik de Rijke (landman, won. in de Nieuwe Karnemelkspolder), ook erfgen. p.p. Jacobus Kindt

94R

1757-03-07

Wachtebeke, Pieter Lucas van

Nieuwlande, Gillis van (x Maria de Donker, laatst wed. v. Jacobus de Wilde) won. Beoostenblijbezuiden

Beoostenblijbezuiden: landen en renten ten laste v. Thomas van Damme, Francies Baart, Cornelis de Vlieger

 

96R

1757-03-12

Mattijs, de erfgen. van Pieternella (laatste wed. v. Jan Bretel)

Kreve, Jan

Zuiddorpe: woonhuis, stal en erf

Erfgen.: Cornelis Bretel; Cornelis Verschelde; Jodokus de Moor; Francies Creve (als voogd v.d. wezen v. Jacobus de Blok † x Johanna Mattijs)

96V

1757-03-12

Mattijs, de erfgen. van Pieternella (laatste wed. v. Jan Bretel)

Speelman, Francies

Nieuw Zuiddorpe: 225R zaailand

Erfgen.: Cornelis Bretel; Cornelis Verschelde; Jodokus de Moor; Francies Creve (als voogd v.d. wezen v. Jacobus de Blok † x Johanna Mattijs)

97V

1757-04-16

Smidt, Johan de (luitenant-baljuw) voor Catharina Croppenberg (wed. v. Hendrik de Smidt, burgemeester), zijn moeder

Laat fs Pieter, Pieter de

 

 

 

Nieuwe Karnemelkspolder: 35G86R

Gekomen v.d. erfgen. van de heer Lambregtsen (burgemeester v. Vlissingen)

98R

1757-04-16

Stoffels, Francois (won. Zaamslag)

Stoffels, Jacobus (won. Zaamslag)

Zaamslag: huis, erf en timmermanswinkel

 

99R

1757-04-23

Messegers, Jan; Francys d'Hert (armmeesters Overslag)

Speelman, Francys

Zuiddorpe: woonhuis met erf

Bewoonster: de wed. van Pieter van Houte

99V

1757-05-07

Caluwe, Jacobus de

Aalbregtsen, Jan

Varempeepolder : behuisde en beplante hofstede + 5G400R zaailand

 

100V

1757-05-07

Caluwe, Jacobus de

Guiljet, Amandus

Varempeepolder : 9G

 

102R

1757-05-07

Caluwe, Jacobus de (won. in de Varempeepolder)

Herre, Pieter Francise de (koopman, won. Overslag)

Varempeepolder: 4G zaailand + 2G

Pachter: Andries Oosterlant

103R

1757-05-07

Caluwe, Jacobus de ; Jacobus van Laren (resp. voogd en vader v. Judokus van Laaren); Anna, Jaquemijntje, Andries, Jacobus en Maria de Meulenaar

Maas, Jacobus

Varempeepolder: 2G

Gekomen van Jan de Meulenaar de jonge

104V

1757-05-21

Alvarez, Geerard (oud-schepen en griffier) voor Anna Petronella van Schuijlenburg (wed. v. Johan Henrij van Heemskerk (schepen v. Amsterdam)

Jonge, Pieter de (landman in de Austrischenpolder)

Oud Austrischenpolder en Papeschorre: behuisde, beplante en betimmerde hofstede + 103G247R wei- en zaailand

 

106V

1757-05-21

Alvarez, Gerard (oud-griffier) voor Mr Pieter Willems Lammens (oud-schepen te Vlissingen) en Magdalena Jacoba Lammens (zuster)

Cliever, Johan de (vendumeester te Neusen)

Axelambacht: 3G weiland

 

107V

1757-05-21

Jane, Huijbregt (won. Axel)

Meeusen, Isaacq

Nieuwe Egelantier: woonhuis

Gebouwd door Josias den Herrink op de grond van diens schoonmoeder: Anna de Kok

108R

1757-05-21

Parmentier, Francoise (wed. v. Cornelis van Doorn)

Visser, Carel de

Zaamslagpolder : 23e kavel bij de zeesluis : woonhuis met cijnsgrond

Gekocht van Nicolaas Vrijland

109R

1757-07-27

Jonge, Jan de (wedr. van Janna Bakker); Meerten Bakker; Cornelis Wolfert (als voogd v.d. wees v. Janna Bakker)

Jonge, Jan de

Huijssenspolder: behuisde hofstede, huizingen, schuren + 17G192R weiland

 

109R

1757-07-06

Alvarez, Guilliame (vrijheer v. Westdorpe)

Alvarez, jhr Pieter (broer)

Zaamslagpolder: 27e kavel: 12G152R zaailand

Pachtster: de wed. van Jacobus de Kraker

110R

1757-07-23

Donker, de erfgen. van Maria de (laatst gehuwd met Gillis van Nieuwland, won. Beoostenblij)

Nieuwlande, Gillis van

Meubilaire baten aan, op of in de landen: de granen op de zolders en in de schuren, huisraad, kleren, linnengoed, paarden, koeien, kalveren, varkens, de mest in de put, pluimvee, goud, zilver (gemunt en ongemunt, obligaties, credieten enz.

Erfgen. Cornelis de Vlieger; Jan Pieter de Bock

112V

1757-09-17

Donker, de erfgen. van Maria de

Nieuwlande, Gillis van (wedr van Maria de Donker

Oud Beoostenblij: lnad

Erfgen.: Hendrik de Rijke Rijke (won. Koewacht); Jacobus Kint (x Maria de Pauw †); Jan en Hendrik Brettel (zonen van Maria de Pauw)

114V

1757-09-17

Breemer, mons Johan Georg (won. Sas van Gent)

Veerdegem, Pieter van (burger, won. Axel)

Paymentsbrief ten laste v. Jan Galle op huis en erf te Axel in de Langestraat

 

115V

1757-09-22

Ferleman, de erfgen. van Mr Willem (gedeputeerde der Verenigde Nederlanden)

Schorer, Mr Johan Guilhelmus (schepen en raad te Middelburg)

Hoelands, Livinis (regerend burgemeester van Axel

 

Zaamslagpolder: 7e,   17e en 3e kavel: ca 45G

 

Margaritapolder: 50G234½R

Erfgen.: Marinus v. Stevenink (x Maria Jacoba Ferleman); Maria Wilhelmina Ferleman; Nicolaas van IJsselstijn (x Wilhelmina Ermerijns); Martinus van der Horst (vader van Anna Maria van der Horst) x Francina Adriana Ermerijns (†); Jacobus Ermerijns; Jacobus Exrik (x Anna Catharina Ermerijns); Johan Willem Ermerijns (burgemeester v. 's lands Vrije van Sluis); Leonardus Ferleman (luitenant-baljuw vrije van Sluis)

119V

1757-09-24

Ferleman, de erfgen. van Mr Willem (gedeputeerde der Verenigde Nederlanden)

Hoelands, Livinus (burgemeester)

Margaretapolder (bedijkt in 17400: 8e kavel:

10G244 ½ R

 

122R

1757-10-06

Smidt. Johan de (licentmeester) voor Catharina Croppenberg (wed. v. Hendrik de Smidt, burgemeester, † te Axel voor 1754), zijn moeder

Verheule, Cornelis

Noordpolder: 21G184R zaailand

Gekomen uit hoofde van Jacob Lagra

124V

1757-10-15

Michielsen, Pieter (wedr. van Maria Servaas); Pieter de Bruyne; Jan Heyn (x Cornelia de Bruyne); de minderj. wezen v. Maria Servaas; Jacomina Wisse (wed. van Johannes den Eerink als moeder van haar minderj. zoon Anthony den Eerink)

Kok, Jacobus de

Zaamslag: huis en erf

Cornelis de Bruyne, Arnoldus van Lelienberg en Joost den Herink (erfgen. van Janneken Vermeulen, wed. van Anthony den Heringh)

125R

1757-10-21

Mijs, Jacobus (won. Overslag)

Gijsel, Lieven (mr timmerman) won. Overslag

Overslag: woonhuis en erf met de "logting"of moeshof van 160R

 

126V

1757-10-22

Lozanne, Jacobus de (voor Johannes van  den Broeke x Marie de Zittere fa Michiel)

Guljet, Amandus (won. Overslag)

Overslagpolder: 1G zaailand

Pachter: Lieven de Smet

127V

1757-10-28

Genee, Hendrik van (voor Mr Willem van Citters, oud-burgemeester van Middelburg, wedr. van Maria Kien)

Kien van Citters, Cornelis (schepen van Middelburg)

Zaamslagpolder, Beoostenblijbenoorden, Genderdijk, Oud- en Nieuw Othene, Diepenee, Pouckepolder: allodiale tienden

 

128V

1757-11-12

Lege, Jan de (oud-schepen van Axel)

Grave, Bastiaan de

Zouterspui : woonhuis en erf

Gekomen van Huybregt van den Hoever

129V

1757-12-10

Jonge, Pieter de (capt.  en mr timmerman); Cornelis Hercules (mr metselaar), beide won. te Axel

Lansen, Pieter

Zouterspui: woonhuis en erf + 26 ¼ R cijnsgrond

 

130R

1757-12-10

Nijssen, Jan

Tileman, Huijbregt

Cappellepolder (zuidwesthoek) : 4G120R zaailand

 

131R

1757-12-24

Goole, Levina (wed. van Jacobus Berrevoets) won. in de Austrischenpolder

Wijffels, Jan (won. in de Austrischenpolder)

Axel bij het veer: woonhuis, zijnde een herberg gelegen aan de dijk

 

132R

1757-12-24

Bonte, Willem (won. Zaamslag)

Cersouw, Cornelis (won. Zaamslag)

Zaamslag: schuur met "den bogt en de heyninge" + 24R

 

133R

1758-01-07

Ruijls, de erfgen. van Sijtje (wed. van Willem Haak)

Verstraate, Abraham

Zaamslag: Rosemarijnstraat: woonhuis en erf

Erfgen.: Pieter Haak; Karel Haak; Jan Wisse (x Adriana Haak); Pieter de Coeijer (x Pieternella Haak)

133V

1758-01-14

Campenhout, Cornelis van; Pieter de Jonge (als cequestors in de boedel v. Berbel Abrahamsen (wed. van Cornelis de Jonge)

Schilderman de jonge, Jan

Axel: Weststraat: woonhuis, stal en erf

 

134R

1758-01-14

Lozanne, Jacobus de (luitenant-baljuw)

Colijn, Laurens

Beoostenblijbenoorden : hofstedeke + 4G18R weigrond

Geërfd van zijn grootvader Jacobus de Lozanne

135R

1758-01-14

Lozanne, Jacobus de (luitenant-baljuw)

Colijn, Laurens

Huispaymentsbrief (zie 134R)

 

135V

1758-01-28

Stoffels, Jacobus (mr timmerman) won

Meeuwsen, Jan (regerend schepen)

Zaamslag: woonhuis met erf

 

136R

1758-03-04

Bakker, de erfgen. van de wed. van Cornelis

Vos fs Cornelis, Jan de

Zaamslag: huis, schuur met erf

Erfgen.: Marten Bakker; Cornelis Wolfert; de minderj. wees van Joanna Bakker gen. Abraham Pruymelaar; Jan de Jonge (x Joanna Bakker †)

137R

1758-03-18

Thierens, J. Ferdinandus; Michiel de Brouwer (voogden)

Verdicht, Ferdinandus (mr chirurgijn) won. Overslag

Overslag: ½ v.e. woonstede met pakhuis, kelders,erf en moeshof

Voogden v. de wees v. Antone de Brouwer gen. Jean Francies de Brouwer

138R

1758-03-18

Pauw, Johan de (voor Geerard Verboom, koopman won. Rotterdam)

Verdicht, Ferdinandus (mr chirurgijn) won. Overslag

Overslag: ½ v.e. woonhuisstede, stallingen, hof en erf

 

139R

1758-03-25

Mul, Laurens de

Verschuure, Jacobus

Austrischenpolder (naast de herberg "de Croone": huis en schuur

 

139V

1758-03-25

Stuijaart, de erfgen. van Janna (meerderj. dochter † te Zaamslag)

Stuyaart, Gillis

Zaamslag: Neusensestraat: woonhuis met erf

Erfgen.: Jan van Merres, de minderj. wees v. Cornelis Stuyaart; Cornelis Elve (x Janneke Stuyaart); Gillis Stuyaart

140V

1758-04-05

Stoffels, mons. Francois (won. Zaamslag)

Cornelissen, Jacobus

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis en erf

 

141R

1758-04-22

Huijssen, Jacobus

Nijssen, Willem

Zaamslag: huis, schuur en erf

 

141V

1758-04-29

Luijcx, Jan van

Muncq, Jan de

Stoppeldijkveer: woonhuis, stal en erf

 

142R

1758-05-06

Galle, Jan

Vos, Machiel de

Axel: huis en erf

 

143R

1758-05-06

Boutens, Jan (won. Zaamslag)

Vreede, Dingenis van de

Zaamslag: huis en erf

 

143V

1758-05-06

Ruijls, Jan (oud-schepen); Leendert van Dijcxhoorn  (als executeurs in de boedel v. Cornelis van Dijxhoorn (†) schepen

Verheule, Cornelis

Axel: Weststraat: huis en erf

 

144V

1758-05-13

Vermeere, Johanna (wed. van Pieter Timmermans)

Coduijn, Machiel de

Huispaymentsbrief  ten laste v. Paulus Timmermans

Zie 145R

145R

1758-05-13

Vermeere, Johanna (wed. van Pieter Timmermans)

Timmermans, Paulus (zoon)

Reuzenhoek : woonhuis, schuur en erf op cijnsgrond

Zie 144V

145V

1758-05-13

Boutens, Jan (won. Zaamslag)

Verberkmoes, Jan (kuiper) won. Zaamslag

Zaamslag: woonhuis met erf

 

146V

1758-05-26

Hert, Pieter d'(x Susanna den Hamer, wed. van Cornelis Overdulve), won. Zaamslag

Dyxhoorn, Cornelis van

Axel aan de Landpoort: woonhuis, stal en erf

 

147R

1758-06-03

Monsjou, Johannes van (licentmeester Sas van Gent) voor Mr Alexander Johan Hieronimus Huyssen, heer van Cattendijke, won. Middelburg)

Ceelis, Mr Jacobus

Austrischenpolder: hofstede + 51G174R wei- en zaailand

 

148V

1758-06-17

Breugel, de erfgen. van Catherine van (wed. van Mr Philippe Lippens, licentiaat medicijnen te Gent)

Laaren, Jacobus van (landman, won. in de Varempeepolder)

Varempeepolder bij de Heuvel: 6G enz.

Erfgen.: Hendrikus van Breugel (apotheker te Gent)

149V

1758-06-17

Laare, Jacobus van

Dieriks, Jacobus

Varempeepolder: 6G zaailand; Zuiddorpepolder (zuiddeel): 4G

 

150V

1758-06-11

Huijssen, Cornelis (deurwaarder) van wege Jan Dieleman (ontvanger der extraordinaire contributien der oorlogslasten)

Hoelands, Livinus (regerend burgemeester)

Axel: Lange Dreef: schuur en erf

Aangkomen van Hendricus Hallevaert (med. Doctor)

151R

1758-07-08

Pre, Maria de (laatst wed. van Jan de Koning)

Lozanne, Jacobus de (luitenant-baljuw)

Zuiddorpe : woonhuis met schuur gen. "de Zwaan"

 

151V

1758-07-08

Lozanne, Jacobus de (luitenant-baljuw)

Maas, Gillis

Zuiddorpe : woonhuis met schuur gen. "de Zwaan" + 162R

Zie 151R

152R

1758-10-07

Leije, Josina de (wed. van Jan van Booven); Andries Herman (voogd v.d. wezen v. Jan van Booven)

Aper, Jan

Overslag: huis en erf

 

153R

1758-10-21

Kint, de erfgen. van Jan

Hond, Jan d'

Karnemelkspolder: behuisde hofstede met huis, schuur en stal; Nieuw Beoostenblijbezuiden: 3e kavel: 52G zaailand en bossen

Erfgen.: Cornelis Kint, Geerard van Puijenbroek (x Elisabeth Kint); Hendrik Kint; Isabella Kint (minderj.); Jan d'Hont (x Berbera Kint)

153V

1758-10-28

Somer, Hendrik de (notaris en procureur) voor Francies Beekaart, won. Assenede (x Johanna Cordone)

Mul, Laurens de (won. in de Austrischenpodler)

Austrischenpolder op 's Graven Jansdijk: huisken en stalleken

Johanna Cordone is een dochter van Barbera de Kok en Martinus Cordone. Barbera de Kok was ook gehuwd met Martinus Meuleman

154V

1758-11-18

Geers, Johanna (wed. van Adriaan Sturm)

Bastelaar, Johannes

Zuiddorpepolder (recht over de molen): ½ v. woonhuis met erf + 250R

De andere helft is van Judokus de Moor

155R

1758-12-16

Vermeers, Hillebrand (won. Reuzenhoek)

Koster, Janneken (wed. van Cornelis Haek de oude)

Reuzenhoek: woonhuis en erf op cijnsgrond

 

156R

1758-12-23

Nibbens, Bastiaan (kapt.-majoor der burgerij van Middelburg) voor Anna Petronella van Schuylenburgh (wed. van Jan Henrij van Heemskerk, heer van Achtienhoven)

Liefmans, Hendrik (won. Sas van Gent)

Austrischenpolder: 35G110R

Pachter: Jan Moerloos

158R

1759-01-27

Berkman, de erfgen. van Cornelis

Overloop, Lieven van

Beoostenblijbezuiden: 19G15R

Erfgen. Cornelis Oeije, Hermanus Morgenster en Johan Soetebier

Pachter: Jan Hendrikse

159V

1759-01-27

Verroosel, Pieter (x Maria Cecelia Staessen, wed. van Guillelmus Moenard) won. Overslag

Kanssen, Johannes (won. Zuiddorpe)

Varempeepolder: hofstedeke met huis, schuur + 3G200R

 

161V

1759-01-27

Verroosel, Pieter

Jonge, mons. Adriaan de

Varempeepolder: 1G250R eikenbos

 

162V

1759-02-24

Jonge, Adriaan de (won. in de Zaamslagpolder) voor Herman Evertse en mons. Dirk Visser als executeurs

Blaaij, Dirk de

Zaamslagveer: 10e, 17e en 18e kavel: hofstede met huizingen, schuur, bakkeete + 123G200R wei- en zaailand en boomgaarden

Executeurs van Maria van der Schelde (wed. van Philippe de Visser)

Pachter: Cornelis Wolfert

163V

1759-03-03

Nijssen, Jan (landman, won. in de Cappellepolder)

Dieleman, Willem (schepen)

Oud Beoostenblijbenoorden: 21G105R gen. "de Schaapsstellen"

 

164R

1759-03-03

Smidt, Johan de (voor Mr Jacob Willem Bosschaart van Costerstein, raad van Vlissingen)

Dieleman, Francois

Zaamslagpolder: 39G245R blikken, 10G200R zaailand

 

165V

1759-03-03

Smidt, Johan de (voor Mr Jacob Willem Bosschaart van Costerstein, raad van Vlissingen)

Nijssen, Jan

Zaamslagpolder: 21G207R blikken, 10G29R tarwe, 21G207R zaailand

 

167R

1759-03-17

Hagebos, de erfgen. van Jan

Bouwers, Lauwerina (wed. van Leendert Heijnsdijk)

Beoostenblijbenoorden: hofstede, plantage, timmerage (in het "Zoute Pant") + 57G132R wei- en zaailand

Erfgen.: Neeltje Hagebosch (wed. van Pieter Haak); Cornelis Haek (x Tanneke van ter Gouwe); Karel Haek (x  Cornelis Haek); Francoise Haak

168R

1759-03-17

Hermans, de erfgen. van Matjen (moeder resp. grootmoeder)

Laere, Jacobus van

Zaamslagpolder: 10e kavel: behuisde bebouwde en beplante hofstede met huis, schuur, bakkeete, wagenhuis + 106G173R wei- en zaailand

Erfgne.: Abraham Koster; de wees v. Elisabeth Koster (x Adriaan Faessen); Jacob Jacobsen ( x Matje Faasen, dr van Elisabeth Koster, won. Middelburg); Janna Koster (wed. van Cornelis Haek de oude), Marinus Cornelis (x Sara Koster); Jan van Laeren (x Cornelia Koster)

169V

1759-03-31

Mus, Cornelis

Smidt fs Anthonis, Jan de

Zaamslag: huis en erf zijnde een smidswinkel, smidsgereedschappen en moeshof of ambachtsherencijnsgrond

 

170V

1759-04-26

Ruijls, Jan (oud-schepen, won. Zaamslag) voor Jan van Grimbergen (won. buiten de Dampoort te Middelburg)

Dijcxhoorn fs Maerten, Leendert van (voor de erfgen. van Cornelis van Dijxhoorn, schepen †)

Zaamslag, in de kring: huis, stal en erf

 

171R

1759-04-25

Leege, Jan de (oud-schepen)

Verelst, Jan

Zouterspui: woonhuis, stallingen en erf

 

172R

1759-05-50

Steijns, Jan (voogd v.d. minderj. Coenraet Anlage, wiens ouders zijn in het land van Paterborn in Duitsland)

Kraaijnest, Engel

Axel: huis, stal en erf

Coenraet Anlage is erfgen. van Casper Anlage († te Axel)

172V

1759-05-18

Hercules, Cornelis van (mr metselaar) won. Axel

Lignian, Ignatius Josephus (mr pruikemaker), won. Axel

Axel aan de Landpoort: woonhuis met erf

 

173R

1759-06-09

Meurs, Hendrik van (won. Axel)

Heijn, Jan (won. Axel)

Axel: Kerkstraat: woonhuis met erf

 

173V

1759-06-30

Ruijls, Jan (schepen); Leendert van Dijxhoorn (als executeurs van Cornelis voor Dijcxhoorn (†)

Vos, Cornelis de

Zaamslag, in de ring : huis, stal en erf

 

174V

1759-08-04

Bruine, Willemina de (laatst wed. van Arnoldus van Lelienbergh) won. Zaamslag

Lelienbergh, Pieter van (zoon)

Zaamslag: woonhuis met erf

 

175V

1759-08-11

Herders, Michiel

Veerdigem, Cornelis (mr timmerman, won. Axel)

Axel: woonhuis en pakhuis in "de Verloren Hoek"

 

176R

1759-09-29

Vlissigem, J.D.B. van (voor het cappittel van de Lieve Vrouwekerk te Kortrijk)

Jansen, Jan (won. Stoppeldijk bij de Drie Gezusters)

Stoppeldijkpolder: huis en schuurtje op 5G219R cijnsgrond

 

176V

1759-09-29

Nieuwenhuijsen, Marinus van (x Janneke Marinus Dieleman)

Hercules, Cornelis van

Sparxspolder (bij Zouterspui): huis, stal, hof en de spinden, kelder, onderlag, bedsteden en schouwplanken enz.)

 

177V

1759-11-03

Grijson, de erfgen. van Jacomina

Kraene, Cornelis

Zaamslag: huis en erf

Erfgen.: Cornelis Kraene; Jan van Hoorn; Leendert van Hoorn; Jacomina Wisse; Jan Wisse; Guilliaem Wisse; Albertus Johannes van Vijanen (x Anthonetta Wisse)

178R

1759-11-03

Grijson, de erfgen. van Jacomina

Cornelis, Marinus (won. Zaamslag)

Huispaymentsbrief

Zie 177V

178V

1759-12-08

Herders, Machiel (won. Axel)

Kasseij, Francies (won. Axel)

Axel: Lange Weststraat: woonhuis en erf

Was eerder van Pieter van Nieuwenhuijsen

179R

1759-12-29

Nagtegaal, de minderj. erfgen. van Petronella Jacoba (wed. van Gillis Thijssen, raad te Vlissingen)

Sonsbeek, Rudolff Lodewijk van; Jacobus Talboom

Karnemelkspolder: hofstede + 104G167R

Voogden v.d. minderj. erfgen.: Jacob van der Mandre, heer van Ouwerker en Johan Qualteris van der Voort, heer van Oostcappelle

181R

1760-01-04

Eerdewege, Gillis van (x de wed. van Paulus de Schrijver)

Kouijser, Jan

Stoppeldijk: woonhuis en schuurtje

 

181R

1760-01-12

Penne, Jacobus

Sierk, Jan

Zaamslag : woonhuis, schuur en erf

 

181V

1760-01-26

Gouwe, de erfgen. van Christiaen van ter (vader)

Gouwe, Willem van ter

Zaamslag: Rosemarijnstraat: woonhuis met erf

Erfgen.: Huybregt van ter Gouwe fs Christiaan; Pieter de Wagter (x Susanna van ter Gouwe); Willem van ter Gouwe

182R

1760-01-26

Veerdegem, Quirijn van (x Susanna Claissen), won. Axel

Poorter, Johanna de (hun meerderj. dochter)

Axel: woonhuis en erf

 

182V

1760-01-26

Gouwe, Willem van ter

Colijn, Willem

Zaamslag: Rosemarijnstraat: woonhuis en erf

 

183R

1760-03-07

Doorn, Dingentje van (wed. van Anthonij Gelderland), won. Zaamslagveer

Gelderland, Cornelis (zoon)

Zaamslagveer: woonhuis, erf en bakkeetje

 

183V

1754-12-21

Zeijlmans, Zacharias

Feijs, Adriaen

Nieuwe Egelantier: huis, schuur + 91G78R wei- en zaailand

 

184R

1760-03-22

Koolsen, Jan; Gillis de Roover (voogden)

Tacq, Anthonij (voor de abdij van Cambron)

Meer schuld dan baten

Voogden v.d. wezen v. Jan Verhoeve (x Maria Luijcx)

 


De pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net