Index op transporten Axelambacht,
oost van de Blije, 1760-1765
(inv.nr. 690)

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet


- de in dit register genoemde belendingen zijn ook beschikbaar -

 

blz.

datum

verkoper

koper

wat/waar

bijzonderheden

           

1R

1760-03-22

Somer, Hendrik de (notaris) voor Francois de Bous (won. Assenede)

Maarschalk, Jacobus de (won. Zuiddorpe), landman

Oud Zuiddorpe (noorddeel) en Nieuw Zuiddorpe (zuiddeel): 3G

 

2V

1760-04-19

Ruijter, Pieter de (regerend schepen)

Roosendaal, de erfgen. van Janneken Jansen van

Cappellepolder: 23G wei- en zaailand

Erfgen.: Adriaen Wolfert fs Mels; Cornelis Bakker (x Janneken Wolfert); Jan Niessen (wedr. van Janneken Jansen van Roosendaal)

2R

1760-04-12

Ès, Allegonda van (wed. van Bastiaan de Graeff), won. Zouterspui

Lagra, Jan

Zouterspui: woonhuis met erf

Voogd v. verkoopster: Marinus van Nieuwenhuijse

3R

1760-05-03

Kools, Francies (won. Lamsweerde, Hulsterambacht)

Klerk fs Cornelis, Jan de (won. Stoppeldijk)

Stoppeldijkpolder: huis, stal en erf

 

3V

1760-05-03

Overloop, de erfgen. van Lieven van

Meerse, Jan van

Oud Beoostenblijbezuiden: hofstede, schuur, stallen + 10G274T zaailand

Erfgen.: Livinus de Witten; Erasmus Audenaarden (x Elisabeth van Overloop); Hugo Raman; Jan van Meersch (x Josona Raman); Augustinus de Regter (als voogd v.d. wezen v. Pieter Raman †); Laurens Tijsbaart; Jacobus Huyssen en Joris Colijn (voor de diakonie v. Zaamslag)

4V

1760-05-03

Overloop, de erfgen. van Lieven van

Hendrikx, Jan

Nieuw Beoostenblij: 8G200R zaailand

Erfgen.: Zie 3V

5R

1760-05-03

Overloop, de erfgen. van Lieven van

Hendrikx, Jan

Nieuw Beoostenblij: 13G145R

Erfgen.: Zie 3V

5V

1760-05-03

Overloop, de erfgen. van Lieven van

Audenaarde, Erasmus

Oud Beoostenblijbezuiden: 12G246R

Erfgen.: Zie 3V

6V

1760-05-03

Overloop, de erfgen. van Lieven van

Raman, Hugo

Oude Karnemelkspolder: 350R rijk kapbos

Erfgen.: Zie 3V

7R

1760-05-03

Hendricx, Jan (landman, won. Oud Beoostenblij)

Raman, Hugo

Karnemelkspolder: 7G zaailand

 

7V

1760-05-10

Roosendaal, de erfgen. van Janneken Jansen van

Nijssen, Jan (landman, won. in de Cappellepolder) wedr. van Janneken Jansen van Roosendaal

Cappellepolder: hofstede met landen, timmerage, plantage, boomgewassen + 99G223R wei-, zaai- en bosland; Zaamslagpolder: in de blikken: 24G200R; Beoostenblijbenoorden, 2e kavel: 4G283R

Erfgen.: (kinderen) Adriaan Wolfert fs Mels; Cornelis Bakker fs Marinus (x Janneken Wolferts)

8V

1760-05-17

Overloop, de erfgen. van Lieven van

Kint, Judokus

Oud Beoostenblijbezuiden: hofstede + 22G zaailand

 

9V

1760-06-07

Ferdinandus d'oude, Jan (won. Overslag)

Verdickt, Ferdinandus (mr chirurgijn op de Overslag)

Overslagpolder: 1G zaailand

Eerder gekocht van Anna Roelands (wed. van Joos Ramondt)

10R

1760-08-30

Vos, Adriaen de (sergeant-majoor)

Ruijs, Abraham (predikant te Axel)

Axel: huis en erf

 

10V

1760-10-04

Jonge, Adriaan de (regerend schepen) ; Cornelis Wolfert (als voogden)

Heule de jonge, Cornelis

Grote Huyssenspolder: huis en schuurtje (op cijnsgrond van Jan de Jonge)

Was eerder van Jan Hooglander.

Voogden van Abraham Pruymelaar (weeskind van Jan Pruymelaar x Janna Bakker)

11V

1760-11-01

Walraven, Andries (won. Axel)

Jans fs Charles, Cornelis (won. In het Oude land, Neusenambacht)

Zouterspui: huis en erf

Bewoner: Jacobus Dekkers

12R

1760-11-15

Campenhout, Cornelis van (regerend burgemeester); Livinus Hoelands (oud-burgemeester); Josias Paulus (ontvanger) als crediteuren van Johan de Pauw (†), procureur

Verburght, Marinus (mr kuiper, won. Axel)

Axel aan het Marktplein: huis en erf

 

13R

1761-01-31

Cappaart, de erfgen. van Joost († te Kloetinge in het land van Goes

Luyks, Pieter Johannes

Boskapelle op cijnsgrond: een woonhuisje

Erfgen.: Huybregt en Pieter Cappaart; Joanna Cappaart; Pieter Warteel (armmeester van Boskapelle) voor Elisabeth Cappaart (wed. van Gerard van Vliemen; Gervina Tiggelen (wed. van Jannes Cappaart)

14R

1761-03-07

Hasevoet, Johannes (won. Axel)

Kraaynest, Engel

Axel: Lange Weststraat: woonhuis en erf; Kerkstraat: een stal

 

14V

1761-03-07

Smidt, Johan de (commies van 's lands magazijnen) voor Erkeraed Snouck douarière van Mr Jacob Hurgronje, † te Middelburg (gecommitteerde raad en bewindhebber O.I.C.)

Kraker, Lowijs de (landman in de Otense hoek)

Zaamslagpolder: 1e en 6e kavel: beplante en behuisde hofstede met bakkeete, wagen huis + 91G120R wei- en zaailand

 

17V

1761-03-21

Verhosel, Pieter (voor Mr Joseph Wijdoge, koster en organist te Assenede x Catharina Laurentia Staassens)

Vos fs Adriaan, Johannes de (won. Overslag)

Varempeepolder : 400R zaailand

Pieter Verhosel (x de wed. van Guilhelmus Moenaard)

18V

1761-03-28

Hooge, Anthonij Mattheus d'Hooge (koopman, won. Overslag) voor zijn zwager Fransois Livinus de Vlieger (won. Gent), renthebber ten laste van Philippus de Brouwer

Vlieger, Fransois Livinus de (zwager)

Overslag : huis en erf

 

20R

1761-03-28

Thierens, Johan Ferdinandus (voor Maria Clara Lievens, wed. van Jacobus de Vos)

Thierens, Johan Ferdinandus

Overslag: woonhuis, erf en gedeelte v.e. schuur (gemeen met de heer Jansens en de wed. van heer Vlymink te Moerbeke)

 

22V

1761-03-28

Thierens, Johan Ferdinandus (voor Maria Clara Lievens, wed. van Jacobus de Vos)

Thierens, Anna Maria (wed. van Paulus Messegers), won. Zuiddorpe

Varempeepolder: 3G75R zaailand (gemeen met Anna Marie de Vos, te Gent)

 

23R

1761-04-11

Boeijsse, de erfgen. van Hendrik (koopman te Middelburg)

Jansen, mons. Jan

Austrischenpolder: 11G100R

Erfgen.: Benjamin Boeije (secretaris van Gent) voor Daniel Schorer (griffier te Middelburg); Jacques de Superville (kiesheer van Middelburg); Jacobus Smith (koopman te Middelburg)

24R

1761-04-11

Molenberg, Adriaan (won. Zaamslagveer)

Dieleman, Willem (oud-schepen), won. Beoostenblijbenoorden

Zaamslagveer: woonhuis, schuur, bakkeete, erf en "tooghwinkel"

 

25R

1761-04-11

Thierens, Johan Ferdinandus (voor Maria Clara Lievens, wed. van Jacobus de Vos)

Poes, Pieter (mr schoenmaker op de Overslag)

Overslagpolder: 50R; 60R; 50R; 63R; 120R

Gebruikers resp. Andries van Poeke; Pieter Walgraven; Lieven van Goetthem; Francies van Ekke; Pieter Winne

27R

1761-04-18

Verbruggen, Francies (won. Overslag)

Anthuenius, Johannes Bernardus (won. Overslag)

Overslag: woonhuis met erf

 

27V

1761-04-29

Hert, Pieter d'(won. Zaamslag)

Bakkers fs Marinus, Cornelis

Zaamslag: Rosemarijnstraat: woonhuis, schuur en erf

 

28R

1761-05-09

Wattheij, Anthonij Jansen (landman, won. in de Aandijkepolder) voor zijn schoonmoeder Elisabeth Kommers (wed. van schepen Jan Ruijls), won. Zaamslag

Marinussen, Marinus (mr bierbrouwer), won. Zaamslag

Zaamslag: woonhuis, brouwerij, wagenhuis, brouwerskeet, vaatwerk, moeshof, schuur, stal en varkenskot op pachtgrond (van de erven Susanna Spruijt)

 

29V

1761-05-09

Wattheij, Anthonij Jansen (landman, won. in de Aandijkepolder) voor zijn schoonmoeder Elisabeth Kommers (laatst wed. van schepen Jan Ruijls), won. Zaamslag

Koeijer, Jan de (landman, won. in de Zaamslagpolder)

Zaamslagpolder: 30e kavel: behuisde, betimmerde en beplante hofstede met huis, schuur, stallen, wagenhuis + 82G125R (in de blikken)

 

30V

1761-05-16

Visser, Carel de (won. In de Oude Zevenaarpolder)

Kakenberg, Jan

Zaamslagpolder: a/d Zeedijk a/d sluis: huis, schuur en erf

 

31R

1761-05-31

Smallegang, Sibelia (wed. van Hermanus de Jonge)

Poorter, Tomas de

Otene: woonhuis, schuur en erf

 

31V

1761-06-20

Bosschaert, de erfgen. van Mr Jacob Wilhem († te Vlissingen)

Dronkers, Simon

 

Penne, Jacobus

 

 

Jonge, Adriaan de

Beoostenblijbenoorden: 1e en 2e kavel: hofstede + 100G6R

Binnen en buiten de Liniekreek: 37G173R zaai- en weiland

Een einde zeedijk beginnende bij de Mosselhoek, eindigt bij de dijk van mevr. Steengragt

Pachter: Jan Jansen

Erfgen.: minderj. kinderen v. Mr Jan Bosschaert (†, baljuw en vroedschap te Schiedam); Pieter van Gilsen (hoofdgaarder te Schiedam) wedr. van Anthonia Johanna Bosschaart en voogd van de kinderen Jan, Hendrik en Agata Engelina van Gilsen; Maria Petronella Bosschaart (meerderj. dochter won. Utrecht); Cornelia Bosschaart (ook kinderen van Mr Jan Bosschaart, die een zoon was van Willem Bosschaart en een broer van Martinus Bosschaert); Susanna Jacoba en Jacoba Petronella Winkelman (x Martinus Bosschaert) als kinderen van Mr Jacob Winkelman (raad en burgemeester te Vlissingen), halve zusters van Anna Jacoba Winkelman; Adriaan de Jonge (boekhouder O.I.C.) x Susanna Maria Thibaut; Mr Wilhem Thibaut( heer v. Aagtekerke); Pieter Johan Thibaut (griffier v.d. weeskamer te Middelburg) als kinderen v. Johan Wilhem Thibaut (†), heer v. Aagtekerke (zoon v. Wilhem Thibaut en eigen broer van Susanna Thibaut, moeder van Anna Jacoba Winkelman die moeder was v. Mr Jacobus Wilhem Bosschaart

33V

1761-06-20

Winkelman, Mr Isaak

Dronkers, Simon;

Penne, Jacobus;

Jonge, Adriaan de

Zie 31V

Zie 31V

35R

1761-06-20

Winkelman, Mr Isaak  (voor Simon van Steeland, raad in de vroedschap v. Gorinchem, door † v. Dankert v. Assendelft enige voogd v.d. wezen v. Mr Jan Bosschaert, baljuw te Schiedam, alleen nog  minderj. is Cornelia Elisabeth Bosschaart) en voor Pieter van Gilsen enz. 

Jonge, Adriaan de (voor zijn moeder Petronella Adriaansen, wed. v. Pieter de Jonge, schepen)

Een einde zeedijk (zie 31V)

 

37R

1761-06-20

Winkelman, Mr Isaak

Smidt, Johan de (licentmeester)

Beoostenblij: een einde zeedijk (met de voorliggende schorren) beginnend bij "het Vroegtij" tot a/d Mosselkreek

 

37V

1761-07-04

Hont, Jan d'(wedr. v. Anna de Maijer); Cornelis de Mets (voogd van haar minderj. kinderen)

Poes, Pieter

Overslag: 2G100R zaailand

 

38R

1761-07-04

Hont, Jan d'(wedr. v. Anna de Maijer); Cornelis de Mets (voogd van haar minderj. kinderen)

Geerts, Johanna (wed. van Adriaan Hermens)

Overslag: huis, stal + 60R

 

39R

1761-07-18

Praat, mons. Judocus (voor Pieter Wallop, die voor Isabelle Dongier douarière v. Mr Alexander Brachet de la Deaune, kapitein in het regiment Devanjeur te Gent)

Thijsbaart fs Jan, Pieter Jacobus

Ferdinanduspolder bij de Groenstraat: 15G15R

 

39V

1761-07-25

Jonge, Pieter de (won. in de Notensehoek) voor de schepenen van Axelambacht

Codin, mons. Michiel de; Adriaan de Jonge (oud-schepen)

Magrietapolder: 81G156R

Veldnamen aldaar: de Beugeltaskreek, het Kaaijtjesgat

40R

1761-07-25

Wedewe, Livinus de (broer is Judocus de Wedewe), zonen van Pieter de Wedewe (x Elisabeth van de Velde)

Rombout, Cornelis (won. In de Wilde Landen, Axelambacht)

Wilde landen: ½ v.e. hofstedeken met huisken + 3G (een paybrief)

 

41V

1761-08-08

Verdickt, de erfgen. van mr Ferdinandus

Hoeke, Jacobus van

Overslag: huis, pakhuis, kelders, stallen en erf

 

41R

1761-08-08

Verdickt, de erfgen. van mr Ferdinandus (chirurgijn op de Overslag)

Poes, Pieter

Overslagpolder: 300R

Erfgen.: Pieter Verdickt (x 1) Amelberge Theresia Baart); Francies Baart en Jacobus Livinus van Puijevelde (als voogden van de kinderen uit het 1e huw. v. Pieter Verdickt)

42R

1761-08-08

Somer, Hendrik de (notaris te Axel) voor Hendrik van Meurs

Roosendaal fs Absalon, Jan Jansen van (schoonvader v. Hendrik van Meurs)

Axel: Kerkstraat: huis en erf

Huurder: Carel Haak

43R

1761-10-10

Oosterzee, Jan

Meeusen, Jan (schepen)

Aandijkepolder: hofstede met huis, schuur, bakkeete, wagenhuis + 112G222R zaai- en weiland

 

44V

1761-11-07

Hoorn, Pieternella van (laatst wed. van Gijsbrecht Kool)

Leunis, Ary

Axel: Lange Noordstraat: woonhuis met erf

 

45R

1761-11-14

Boutens, Jan (landmeter, won. Zaamslag) voor Petronella Hasevoet (wed. v. Adriaan v. Deynsen, med. Doctor te Middelburg) en Maria Hasevoet (beide won. Colijnsplaat op Noord-Beveland)

Verschuyl, de erfgen. van Catharina (wed. van Jacob Marinissen, burgemeester)

Grote Huyssenspolder: 62G265R

Erfgen.: Anthony Jacob Marinissen; Jojan Marinissen; Jan Willem Ermerins (x Johanna Marinissen); Alida, Catharina, Susanna, Cornelia, Anthonia en Willem Marinissen

46V

1761-11-28

Kraker, Abraham de (won. in de Zaamslagpolder 15e kavel)

Nijssen, Geertrui (wed. v. Johannes Bakker), won. Zaamslag

Zaamslag: in de ring: ½ v.e. woonhuisken, schuurtje en erf

 

47R

1761-11-28

Nijssen, Geertruijd (wed. v. Jannes Bakker), won. Zaamslag

Gouwe, Willem van ter (won. Zaamslag)

Zaamslag: woonhuisken, schuurken en erf

 

48V

1761-12-12

Hoorn, Maria van (wed. v. Cornelis de Kraene), won. Zaamslag

Cornelis, Marinus (won. Zaamslag)

Zaamslag: huis met erf

 

48R

1761-12-05

Krinsen, Tanneken (wed. v. Jacobus de Kok), won. Zaamslag

Wijk, Anthonie van (won. Zaamslag)

Zaamslag: Neusensestraat: woonhuis met erf

 

49R

1762-01-02

Herders, Mighiel; Hendrik de Levi (als voogden)

Meertens, Jan (stads- en ambachtsbode)

Axel: Langestraat: huis en erf

Voogden v.d. wezen v. Janna Breure (wed. van Jan de Swaaff)  gen. Daniel en Cornelia de Swaaff

50R

1762-01-23

Schoneveld, Johanna van (laatst wed. v. Jan Paulus, bakker te Neuzen)

Heere, Pieter (won. op Otene)

Otene: woonhuisken met erf

 

52V

1762-02-22

Dixhoorn, Cornelis van (won. Axel)

Paulus, Pieter (oud-schepen)

Axel bij de Landpoort: woonhuis, stallen en erf

 

52R

1762-02-06

Romdonk, Dominicus

Messegers, Judocus

Austrischenpolder op de St. Jansdijk: een huis (belast met een rente t.b.v. de wees v. Jan Kouwenbergh)

[een fout in de volgorde v.d. bladzijden]

53V

1762-02-27

Veerdegem, Pieter van

Meertens, Adriaan

Axel: woonhuis en erf

 

53V

1762-02-06

Dobbelaer fs Pieter, de erfgen. van Pieter

Herbrugge, Pieter van

Stoppeldijkpolder: bij het Ruijsende Gat: huis, schuur en erf

Erfgen.: Pieter, Francies en Maria Dobbelaar

54R

1762-02-27

Kool, Janna (wed. van Hendrik Pieters)

Veerdigem, Pieter van

Axel: woonhuis en erf

 

54R

1762-02-06

Dobbelaer fs Pieter, de erfgen. van Pieter

Vereeken, Jacobus; Aarnout Heijman

Stoppeldijkpolder aan het Ruisende Gat: 3G60R zaai- en weiland

 

55R

1762-02-27

Kool, Janna (wed. van Hendrik Pieters)

Doesselaar fs Cornelis, Jan van (won. Axel)

Axel op de "Stadskaaije": een pakhuis

 

55V

1762-02-27

Kool, Janna (wed. van Hendrik Pieters)

Hoelands, Livinus (oud-burgemeester)

Huispaybrief ten laste v. Pieter v. Veerdegem

Zie 55R

56R

1762-04-10

Berge, Maria van den (wed. v. Jan Niessen)

Wolfert fs Mels, Adriaan (won. in de Cappellepolder)

Cappellepolder: 27G10R zaailand en 4G weiland

 

57V

1762-04-10

Rosendaal, Andries Jansen van (deurwaarder) q.q.

Jonge, Pieter de (burger van Axel)

Axel: huis en erf

Kwam van de wed. v. Frans Erbout wegens achterstallige huur

58R

1762-04-24

Thierens, Johan Ferdinandus (voor Louis Stalpaart)

Avijle, Jan van den (won. Overslag)

Overslag: huis, schuur met plantagie en timmeragie

Nagelaten door Adriaan Stalpaart. Gebruiker: Johannes Clement

59R

1762-04-24

Bok, Lieven de (won. Beoostenblijbezuiden) als voogd

Ongena, Jacobus (won. Nieuw Beoostenblij)

Riedepolder achter St. Andries: 260R eikenbos

Voogd v.d. wezen v. Marinus de Lange (x Johanna van de Voorde)

60R

1762-04-24

Casant, Wouter van (als erfgen. van David Dirkse)

Permentier, Francoise

Axel: huis en erf

 

61R

1762-04-24

Aelbregts, Livinis

Poorter fs Michiel, Willem de

Zaamslag: huis en erf

 

61V

1762-02-20

Kind, Judocus

Messegers, Ferdinande

Oud Beoostenblij: hofstede, schuur, stallen + 22G198R zaailand

Bewoner: Willem Talboom

62R

1762-05-01

Dixhoorn, Leendert van (over de boedel v. Cornelis v. Dixhoorn, oud-schepen)

Bruyne, Cornelis de

Zaamslag: woonhuis en erf, zijnde een wagenmakerswinkel

 

62V

1762-05-01

Boutens, Jan (voor Abraham Blankenberg)

Dixhoorn, Leendert van (als executeur in de boedel v. Cornelis v. Dixhoorn, zie 62R)

Zaamslag: woonhuis en erf, zijnde een wagenmakerswinkel

 

63V

1762-05-08

Huijge, Catharina (wed. van Ary Nijssen), won. Zaamslag

Overdulve, Hendrik (schoonzoon), mr timmerman, won. Zaamslag

Zaamslag: woonhuis met timmermanswinkel met alle timmermansgereedschap en grenenhout

 

64R

1762-05-08

Warteel, Pieter (voor de crediteuren in het sterfhuis v.d. wed. van Jan van Lent)

Lavoir, Adriaan de

Stoppeldijkpolder: huis, stal en erf

 

65V

1762-07-03

Tegelberg, Pieter (commies van de Vivres en regerend schepen v. Hulst) voor de graaf van Hogendorp (ontvanger-generaal)

Boutens, mons. Jan (voor Mr Johan Wilhem Parker, schepen en raad te Middelburg)

Grote Huyssenspolder: contract van ruil

 

65R

1762-05-29

Vermandel, Jacobus (x Josina Betteraat fa Pieter)

Nieuwlande, Gillis van

Oud Beoostenblijbezuiden: 2G70R hoogland en eikenbos

 

66V

1762-08-07

Verelst, Elisabeth (wed. van Zacharias Lansen) won. Axel

Lansen, Abraham (zoon)

Axel: Langestraat: woonhuis, stallingen, wagenmakerswinkel en erf met wagenmakersgereedschappen, wagenmakershout, de spinde, de borden en bedsteeplanken

Jacobus en Gerritie Lansen fi Zacharias (minderj.)

68R

1762-09-04

Vlieger, Cornelis de (dijkgraaf Oud Beoostenblijbezuiden) voor de erfgen. v. Isabella Sara Josepha de Bouwers, gravin douarière de Reimboucourt

Praat, Judocus (gezworene Oud Beoostenblijbezuiden)

Oud Beoostenblijbezuiden: een behuisde hofstede + 101G

Huurder: Augustinus de Regter

Erfgen. (haar kinderen): Isabella Alexandrina van Parijs, douarière v. Francois Fredrik graaf de Respani; jhr Yachintus Charles de Respani, Alexander Joseph graaf de Respani; Catharina Hiachinte de Respani

71R

1762-09-04

Verselst, Maarten (won. Zouterspui)

Verelst, Mels (zoon), won. Zouterspui

Zouterspui: woonhuis, schuur, boomgaarden en erf

 

71V

1762-09-09

Vlieger, Cornelis de (dijkgraaf Oud Beoostenblijbezuiden) voor de erfgen. v. Isabella Sara Josepha de Bouwers, gravin douarière de Reimboucourt

Kindt, Hendrik

Het Sandt: herberg "de Gouden Leeuw" met 270R cijnsgrond

Erfgen. (haar kinderen): Isabella Alexandrina van Parijs, douarière v. Francois Fredrik graaf de Respani; jhr Yachintus Charles de Respani, Alexander Joseph graaf de Respani; Catharina Hiachinte de Respani

73R

1762-09-09

Vlieger, Cornelis de (dijkgraaf Oud Beoostenblijbezuiden) voor de erfgen. v. Isabella Sara Josepha de Bouwers, gravin douarière de Reimboucourt

Roggeveen, Pieter Daniel (won. Oud Beoostenblijbezuiden)

Oud Beoostenblijbezuiden: huis en schuurtje op 200R cijnsgrond

Erfgen. (haar kinderen): Isabella Alexandrina van Parijs, douarière v. Francois Fredrik graaf de Respani; jhr Yachintus Charles de Respani, Alexander Joseph graaf de Respani; Catharina Hiachinte de Respani

75R

1762-09-09

Vlieger, Cornelis de (dijkgraaf Oud Beoostenblijbezuiden) voor de erfgen. v. Isabella Sara Josepha de Bouwers, gravin douarière de Reimboucourt

Gerinks, Jacobus (won. Oud Beoostenblijbezuiden)

Oud Beoostenblijbezuiden: 4G cijnsgrond

Erfgen. (haar kinderen): Isabella Alexandrina van Parijs, douarière v. Francois Fredrik graaf de Respani; jhr Yachintus Charles de Respani, Alexander Joseph graaf de Respani; Catharina Hiachinte de Respani

76V

1762-09-09

Vlieger, Cornelis de (dijkgraaf Oud Beoostenblijbezuiden) voor de erfgen. v. Isabella Sara Josepha de Bouwers, gravin douarière de Reimboucourt

Rijke, Jacobus de (won. Oud Beoostenblijbezuiden)

Oud Beoostenblijbezuiden: 100R cijnsgrond

Erfgen. (haar kinderen): Isabella Alexandrina van Parijs, douarière v. Francois Fredrik graaf de Respani; jhr Yachintus Charles de Respani, Alexander Joseph graaf de Respani; Catharina Hiachinte de Respani

78R

1762-09-09

Vlieger, Cornelis de (dijkgraaf Oud Beoostenblijbezuiden) voor de erfgen. v. Isabella Sara Josepha de Bouwers, gravin douarière de Reimboucourt

Bliek, Anthony de

Het Zand: 5G

Pachter: de wed. van Judokus Vermont

Erfgen. (haar kinderen): Isabella Alexandrina van Parijs, douarière v. Francois Fredrik graaf de Respani; jhr Yachintus Charles de Respani, Alexander Joseph graaf de Respani; Catharina Hiachinte de Respani

79V

1762-09-09

Vlieger, Cornelis de (dijkgraaf Oud Beoostenblijbezuiden) voor de erfgen. v. Isabella Sara Josepha de Bouwers, gravin douarière de Reimboucourt

Tierens, Pieter (won. Oud Beoostenblijbezuiden)

Oud Beoostenblijbezuiden: 150R

Erfgen. (haar kinderen): Isabella Alexandrina van Parijs, douarière v. Francois Fredrik graaf de Respani; jhr Yachintus Charles de Respani, Alexander Joseph graaf de Respani; Catharina Hiachinte de Respani

81R

1762-09-09

Vlieger, Cornelis de (dijkgraaf Oud Beoostenblijbezuiden) voor de erfgen. v. Isabella Sara Josepha de Bouwers, gravin douarière de Reimboucourt

Kips, Karel (landman, won. Oud Beoostenblijbezuiden)

Oud Beoostenblijbezuiden: 527R

Erfgen. (haar kinderen): Isabella Alexandrina van Parijs, douarière v. Francois Fredrik graaf de Respani; jhr Yachintus Charles de Respani, Alexander Joseph graaf de Respani; Catharina Hiachinte de Respani

82V

1762-09-18

Hoelands, Livinis (oud-burgemeester) als voogd

Braat, Anthony

Kleine Butpolder: 9G160R

Voogd over de wees v. zijn broer mons. Jan Hoelands (†)

83V

1762-09-18

Hoorn, Petronella van (laatst wed. v. Gijsbrecht Kool, eerder wed. v. Jan Braat), won. Axel

Braat, Anthony (haar schoonvader), mr broodbakker te Axel

Axel: een schuur

Jan Braat had eerder gekocht van Geertruyd Mostman

84V

1762-09-18

Braat, Anthony (mr broodbakker)

Kraaynest, Engel

Butpolder en Oude Egelantierpolder: wei- en zaailand

Verkregen uit de boedel v. Abraham de Rijke en door koop v. Mons. Jan Hoelands en Cornelis de Feyter (schepen)

84R

1762-09-18

Somer, Hendrik de (notaris te Axel) voor Johanna Hasevoet

Braat, Anthony (mr broodbakker)

Butpolder: 6G266R

Verkregen v. Luitenant-generaal Dircksen

86R

1762-09-27

Somer, Hendrik de (notaris) voor Jan van Hoorn de oude (won. Zaamslag)

Huyssens, Jacobus (schoenmakersbaas, won. Zaamslag)

Zaamslag, in de kring: woonhuis, schuur en erf

 

86V

1762-10-02

Krabbe, de erfgen. van Janneke

Lavoir, Johanna van de

Stoppeldijkpolder, de drie Gezusters: woonhuis met erf

Erfgen.: Jacobus van de Lavoir (wedr. v. Janneke Krabbe); Adriaan v.d. Lavoir (zoon); Pieter Scheers (x Maria v.d. Lavoir, dochter); Johanna v.d. Lavoir (dochter(

87V

1762-10-23

Maurignault, de executeurs in de boedel v. Henrietta Margarietha de (wed. v. Mr Jan van Hoorn, commies-generaal v. Zeeland)

Hoelands, Livinis (voogd v. Susanna Hoelands fa Jan)

Kleine Huyssenspolder en Krekenpolder: 1/5e in de tienden

Executeurs: Johan de Smidt (licentmeester) voor Mr Alexander Johan Hironimus Huyssen, heer v. Cattendijke; Jacobus Outermans (commies ter recherge te Middelburg)

89R

1762-10-23

Maurignault, de executeurs in de boedel v. Henrietta Margarietha de (wed. v. Mr Jan van Hoorn, commies-generaal v. Zeeland)

Tegelberg, Pieter (commies van slands magazijn en amunitie stad Hulst) voor de graaf van Hogendorp, baron van St Jan Steen

Margarethapolder: tienden

Executeurs: Johan de Smidt (licentmeester) voor Mr Alexander Johan Hironimus Huyssen, heer v. Cattendijke; Jacobus Outermans (commies ter recherge te Middelburg)

90V

1762-10-23

Maurignault, de executeurs in de boedel v. Henrietta Margarietha de (wed. v. Mr Jan van Hoorn, commies-generaal v. Zeeland)

Alarez, Pieter (ter acceptatie voor Inso ter Swege, predikant)

Grote Huyssenspolder: ½ v.e. hofstede + 193G260R

Executeurs: Johan de Smidt (licentmeester) voor Mr Johan Lodewijk Vogel (rekenmeester provincie Zeeland)  x Johanna Margaretha de Maurignault

Pachter: Marinus de Putter

92R

1762-10-29

Maurignault, de executeurs in de boedel v. Henrietta Margarietha de (wed. v. Mr Jan van Hoorn, commies-generaal v. Zeeland)

Alvarez, Guiljaam (heer v. Westdorpe)

Grote Huyssenspolder: ¼ in de tienden

Executeurs: Johan de Smidt (licentmeester) voor Mr Alexander Johan Hironimus Huyssen, heer v. Cattendijke; Jacobus Outermans (commies ter recherge te Middelburg)

93R

1762-11-04

Duls, de executeurs in de boedel v. Pieternella (wed. v. Hendrick van Genee, oud-burgemeester, † te Axel op 24-8-1762)

Jonge, mons. Adriaan de

Axel: Langestraat: huis, pakhuis en erf

Executeurs: Philippus Silvergieter (won. Rotterdam) ; FrGoesancois Smoor (won. Middelburg) ; Jan v.d. Linden Govertsz, won. Dordrecht)

94R

1762-11-06

Versewol, de erfgen. van M.C. (wed. v. de heer Bourgelles) te

Jonge, Teodoor de (raad en proc.-generaal v. Vlaanderen)

Ferdinanduspolder: hofstedeken met huis, schuur + 3G wei- en zaailand

Was van Marinus de Lange

95R

1763-01-15

Simons, de erfgen. van Jacoba

Bonte, Willem

Zaamslag: 4/5e  in de ½ v.e. woonhuis met erf

Erfgen.: Willem Bonte (wedr. v. Jacoba Simons); haar kinderen: Gillis Bertijn (x Elisabeth de Smidt), won. Ritthem; Petrus de Smidt, won. Middelburg; Hendrik Schelling (x Janneke de Smidt); Jacobus de Smidt

96R

1763-01-15

Lelienberg, de erfgen. van Pieter

Laport, Hendrik

Zaamslag: Agterstraat: huis en erf

Erfgen.: Jan Brouwenaar (als diaken v. Zaamslag); Meerten Verstraate ( x Berbera Lelienberg); Willem Colijn (x Anna van Lelienberg)

97V

1763-02-12

Deijaert, Marie Anna (x Paulus Ferdinandus Messegers), won. Oud Beoostenblijbezuiden

Vlieger, Joost de (landman, won. Nieuw Beoostenblijbezuiden)

Schuld: 1400 carolyguldens hollands 40 groten

 

97R

1763-02-12

Colijn, Joris (zoon van Gillis Colijn x Tanneken van Koelenhoek)

Colijn fs Gillis, Pieter (minderj.)

Moet geldsom uitbetalen als de wees meerderj. is

Borg: Jacobus van Es, mr kleernakersbaas, won. Zaamslag

98R

1763-03-05

Boxelaar, Johannes van (x Marie Catrine Fermondt †), won. op het Zand, mr bierbrouwer en voor de wezen v. Judokus Fermondt

Lagra, Pieter (voor zijn moeder Anna Eekeman (wed. v. Livinus Lagra) won. Sas van Gent

Oud Zuiddorpepolder: ½ v.e. hofstede + 56G wei- en zaailand en bossen

Pachter: Jacobus van Kerkhove

De andere helft gemeen met Jacobus van Laare (x Johanna van de Voorde)

99R

1763-03-19

Verbust, Johan Babtiste (koopman op de Overslag)

Avijle, Jan van den (won. Overslag)

Varempeepolder: 3 ½ G

 

100R

1763-03-26

Verheule, Krijn (landman, won. Axel)

Verheule, Cornelis (landman, won. in de Koegorspolder)

Koegorspolder, in de Zevenaarpolder en in Beoostenblijbenoorden: behuisde, bebouwde en beplante hofstede + 48G139R

 

 

101R

1763-03-26

Verheule, Cornelis (won. in de Koegorspolder)

Kraaijnest, Engel (landman, won. Axel)

Noordpolder: 21G184R wei- en zaailand

 

101V

1763-03-26

Lelienberg, de erfgen. van Pieter

Hoelands, Livinus

Zaamslag: Agterstraat (huispaybrief)

Erfgen.: Jan Brouwenaar (als diaken v. Zaamslag); Meerten Verstraate ( x Berbera Lelienberg); Willem Colijn (x Anna van Lelienberg) (zie 96R)

102R

1763-04-16

Vleeshouwer, de erfgen. van mons. Pieter de (vader)

Breijs, Francies

Riedepolder: 4G zaailand

Erfgen.: Wilhem de Vleeshouwer; Francies van Gaveren (x Livina de Vleeshouwer)

102V

1763-04-30

Schoonacker, Jacobus; Marinus Verburg (diakenen van Axel en Zuiddorpe)

Krokke, Jacobus (landman, won. Zaamslag)

Zaamslagpolder: Hofstedeken + 150R

Was van Jan van Lijt (†)

103V

1763-04-30

Christiaanse, Pieter

Berge, Louwies van den

Zaamslagpolder aan de boom achter Zouterspui: huis en erf

 

104V

1763-04-30

Hoorn, Leendert van; Pieter Stoffels de oude; Jacobus van der Wiele

Stoffels, Pieter

Zaamslagpolder: huis en erf op cijnsgrond

 

105R

1763-04-30

Hont, mons. Jan d' (won. In de Karnemelkspolder)

Bouwens, Petronella (laatst wed. van Jodocus Fermond)

Het Zand: behuisde hofstede

 

105V

1763-04-30

Vogelaar, Johannes de (koster op de Koewacht) als voogd, ook voor Laurens Jansens (medevoogd, schepen te Moerbeke)

Sweemer, Johanna de (wed. van Marinus van Dalen), won. Beoostenblijbezuiden

Oud Beoostenblijbezuiden: 2G200R zaailand gen. "Den Coster"

Voogden over Jan Geldhof fs Simon (minderj.)

106V

1763-05-07

Dronkers, Mons. Simons (koopman te Axel)

Paulus, Pieter (oud-schepen)

Beoostenblijbenoorden: behuisde, bebouwde en beplante hofstede + 100G281R wei- en zaailand en boomgaard

 

107V

1763-05-07

Paulus, Pieter (oud-schepen)

Wiemersch, Joost van (won. Axel)

Axel: tegen slands wal aan de Landpoort: woonhuis, stal met erf zijnde een herberg gen. "de Zwaane"

 

108V

1763-05-07

Gelderland, Catharina (wed. v. Pieter v. Meurs)

Herbout, Jan

Axel, in de Oude Stad: huis, stal en erf

 

109R

1763-05-07

Dyxhoorn, Leendert van (executeur in de boedel v. Cornelis v. Dyxhoorn, schepen)

Gabriels, Adriaan (landman, won. in de Aandijkepolder)

Aandijkepolder: 28G221R wei- en zaailand

 

110V

1763-05-21

Engels, Jacobus (x Lauwerina Bauwens)

Dronkers, Simon (koopman te Axel)

Hofstede, schuur + 57G132R wei- en zaailand

 

110R

1763-05-14

Feyter, Aarnout de (landman, won. in de Cappellepolder)

Colijn, Laurens (landman, won. Beoostenblijbenoorden)

Beoostenblijbenoorden, in de linie: 18G236 ½ R wei- en zaailand

Gemeen met Jacobus Penne

111V

1763-05-28

Loo, Cornelis van

Meijs, Jacobus

Overslag: huis, schuur en erf

 

112V

1763-07-05

Simon Dronkers (wedr. v. Adriana Paulus dochter van Pieter Paulus, zij was eerder gehuwd met Jacobus Ramondt); Geerard Ramond

Bruijne, Jacobus de

Axel, in het molenkwartier : huis en erf

 

113V

1763-09-17

Smallegange, Jan (landman, won. in de Grote Egelantierpolder)

Verheule, Cornelis (landman, won. in de Koegorspolder)

Grote Egelantierpolder: hofstede met timmerage, bestaande uit huis, schuur, bakkete + 8G170R wei- en zaailand

 

114V

1763-11-26

Vogelaar, Johannes de

Regter, Augustinus de

Oud Beoostenblijbezuiden, in de Klapstraat: in de wijk gen. "Bommelelant": 700R kapbos met schaarhout

 

114R

1763-10-15

Vos, de erfgen. van Jan de

Kint, Cornelis

Obligatie van 200 ponden vlaams ten laste v. Erasmus van Audenaarde

Erfgen.: Jan Anthonies van Damme (voor zijn moeder Pieternella de Vos, wed. van Thoams van Damme); Pieter de Vos; Jan de Pauw (als voogd v.d. wezen v. Matthijs en Gillis de Vos); Johanna de Vos (wed. v. Pieter Gijsel); Cornelis Kint (voogd van de wezen v. Boudewijn de Vos †)

115V

1764-01-07

Broeke, Jan van den; Adriana de Bruyne (wed. van Jan Huyssen), beide won. Axel

Smidt, Johan de (commies van de Vivres)

Beoostenblijbenoorden: een erf in de dijkagie

 

116V

1764-01-21

Verbust, Jan Babtiste (won. Overslag)

Walgrave, Pieter (won. Overslag)

Varempeepolder: 100R

 

116R

1764-01-21

Michielsen, Gijsbrecht (won. Neusen)

Lansen, Arij (baas schoenmaker) won. Zouterspui

Zouterspui: huis en erf

Zaamslagpolder: 100R

 

117R

1764-02-04

Vetjes, Cornelia (wed. v. Marinus v. Tatenhove, † tussen 3-3-1761 en 4-2-1764), won. Zaamslag

Montenberg, Jacobus (meerderj. j.m. won. in Hulsterambacht)

Zaamslagveer: woonhuis, schuur en erf

 

118R

1764-02-11

Gedilles, Adriaan (won. Axel)

Vondel, Michiel van de (mr bakker, won. Axel)

Axel: Langestraat: woonhuis, schuur en erf

 

119R

1764-02-24

Vos, Cornelis de (won. Zaamslag) voor Sara Buchanan (wed. v. mons. Josias Soetebier) won. Middelburg

Dicxhoorn fs Maerten, Leendert van

Zaamslagpolder 24e kavel: hofstede met huizingen, schuur, stallingen + 55G266R wei- en zaailand (de helft is v. de erfgen. v. schepen Cornelis v. Dicxhoorn fs Maarten)

Verkoopster is erfgen. van haar vader en broer (resp. mons. Jacobus Buchanan en mons. Wilhem Buchanan).

Pachters : Cornelis Haek ; Cornelis Brouwer ; Jan Nijssen

120R

1764-03-31

Laport, Andries (won. op den Hoek) voor zijn moeder Jacoba van Es (wed. v. Jan Laport), won. Hoek

Denne, Francois (won. onder Zaamslag)

Zaamslag: Noordstraat: een heel huis en erf

 

120V

1764-04-14

Buys, Jan (won. Boskapelle)

Adriaansen, de erfgen. van Jan (laatst gewoond hebbende op het veer van Cambron)

Boskapelle: woonhuis, erf en stal

Erfgen.: Jan Leenknegt (landman in de polder van Cambron, Hulsterambacht) x Elisabeth Adriaansen; Jan Adriaensen fs Jan (onderpastoor op den Groenendijk); Jan Staas, schipper op het veer v. Campen (x Ida Adriaanse)

121V

1764-04-14

Adriaansen, de erfgen. van Jan (laatst gewoond hebbende op het veer van Cambron)

Neve, Willem (meerderj. j.m. won. a/d Vogel, Hulsterambacht)

Boskapelle: woonhuisstede, huis, erf en stal + 13G89R weiland

Erfgen.: Jan Leenknegt (landman in de polder van Cambron, Hulsterambacht) x Elisabeth Adriaansen; Jan Adriaensen fs Jan (onderpastoor op den Groenendijk); Jan Staas, schipper op het veer v. Campen (x Ida Adriaanse)

123R

1764-04-21

Wolfert, Cornelis; Andries Bruggeman (diakenen v. Zaamslag)

Berge, Gillis van den (won. Otene)

Otene: woonhuis en erf

 

123V

1764-05-05

Hagebosch, de erfgen. van Neelken (en van haar vader Jan)

Haak, Cornelis

Zaamslagpolder (Poekepolder) en Beoostenblijbenoorden in het Zoute Pant: behuisde en beplante hofstede met schuur, bakkete en wagenhuis + 98G48 ½ R

Erfgen.: Cornelis Haak (landman, won. Zaamslag) x Tanneken van der Gouwe; Jan van der Gouwe (won. Beoostenblijbenoorden); Carel Haak (won. Axel) x Cornelia Haak, (dochter v. Neelken Hagebosch x Pieter Haak); Pieter de Ruyter (won. Beoostenblijbenoorden) x Francoise Haak

126R

1764-05-05

Hagebosch, de erfgen. van Neelken (en van haar vader Jan)

Gouwe, Jan van der

Beoostenblijbenoorden, 22e kavel: behuisd en beplant hofstedeken + 3G160R weiland

Erfgen.: Cornelis Haak (landman, won. Zaamslag) x Tanneken van der Gouwe; Jan van der Gouwe (won. Beoostenblijbenoorden); Carel Haak (won. Axel) x Cornelia Haak, (dochter v. Neelken Hagebosch x Pieter Haak); Pieter de Ruyter (won. Beoostenblijbenoorden) x Francoise Haak

127R

1764-05-05

Hagebosch, de erfgen. van Neelken (en van haar vader Jan)

Cornelis, Marinus (wagenmaker), won. Zaamslag

Zaamslag: Rosemarijnstraat: huis en erf

Erfgen.: Cornelis Haak (landman, won. Zaamslag) x Tanneken van der Gouwe; Jan van der Gouwe (won. Beoostenblijbenoorden); Carel Haak (won. Axel) x Cornelia Haak, (dochter v. Neelken Hagebosch x Pieter Haak); Pieter de Ruyter (won. Beoostenblijbenoorden) x Francoise Haak

128V

1764-05-12

Voorde fa Mighiels, Joanne van de (wed. v. Jacobus van Laere), won. in de Varempee

Remoortere, Pieter Frans van (stadhouder en schout te Lokeren); Cornelis Joseph Talboom (notaris te Lokeren)

Zuiddorpepolder: ½ v.e. behuisde en beschuurde hofstede met landen en bossen (de grote kamer van het huis, de kelderkamer met de zolders erboven, ½ v.d. logting, boomgaard, de grote schuur, wagenhuis en de bocht, ½ v.d grond; land gen. "Loopersboom": 400R; land gen. "de Lange Reepen": 8G

De andere helft is van de wed. van Lieven Lagra

130V

1764-05-12

Snoeck, Pieter (koopman in wijnen en sterke dranken te Sas van Gent) ten laste v. Livinus de Vlieger (sherendienaar, † in de Austrischenpolder); Domijn Rondonk (x Isabella van Pouke, eerder wed. v. Livinus de Vlieger)

Moerloose, Lieven (won. in de Austrischenpolder) voor zijn schoonvader Thomas van de Steene (landman in de Austrischenpolder)

Austrischenpolder:  huis en herberg gen. "de Valk"

 

132R

1764-05-12

Vermandel fs Pieter, Jacobus (won. bij St. Andries) x Josine Bertraerd

Wilde fs Francois, Jacobus de

Oud Beoostenblijbezuiden: 280R zaailand en 2G147R zaailand met een hoekje eikenbos

 

132V

1764-05-19

Laport, Andries (kleermaker en winkelier op den Hoek)

Roose, de erfgen. van Marinus (x Anna van Hoorn) beide † te Zaamslag

Zaamslag: Agterstraat: woonhuis met erf

Erfgen.: de kinderen Jacobus Roose (meerderj.); Jan, Pieter, Francois, Catarina, Isaacq en Tanneken Roose (minderj.)

134R

1764-05-19

Roose, de erfgen. van Marinus (x Anna van Hoorn) beide † te Zaamslag

Donse, Carel

Zaamslag: Agterstraat: woonhuis met erf

Erfgen.: de kinderen Jacobus Roose (meerderj.); Jan, Pieter, Francois, Catarina, Isaacq en Tanneken Roose (minderj.)

135R

1764-05-19

Roose, de erfgen. van Marinus (x Anna van Hoorn) beide † te Zaamslag

Bruggeman, Adriaen

Een schepenschuld ten laste v. Carel Donse (zie 134R)

Erfgen.: de kinderen Jacobus Roose (meerderj.); Jan, Pieter, Francois, Catarina, Isaacq en Tanneken Roose (minderj.)

136R

1764-07-14

Smidt, Johan de (licentmeester), won. Axel

Adriaansen, Petronella (wed. v. Pieter de Jonge, schepen)

Beoostenblijbenoorden: een einde zeedijk met wilgenbomen (gekocht uit de boedel v. Willem Bosschaart)

Zoon v. koper: Pieter de Jonge (mr timmerman)

137V

1764-07-14

Kuypers de oude, de erfgen. van Adriaan

Kuypers, Adriaan (schoenmakersbaas)

Axel: Langestraat: woonhuisstede met erf

Erfgen.: kinderen: Adriaan Kuypers (schoenmakersbaas, won. Axel); Johanna en Petronella Kuypers (won. Middelburg); Pieter de Beer (smidsbaas) won. Axel (x Debora Kuypers); Pieter de Pree (voogd v. d. wees v. Adriaan Kuypers x Sara de Pree, gen. Sara Kuypers) en v.d. wees Susanna Kuypers (dochter van Adriaan x Helena van Doorn)

139V

1764-07-21

Heijman, Aarnout (won.  in de Stoppeldijkpolder)

Cammaart, Jacobus (won.  in de Stoppeldijkpolder)

Boskapelle: woonhuis, stal en erf + 108R

 

141R

1764-07-21

Cammaart, Jacobus (won. Boskapelle)

Overaerdt, Jan (won. Boskapelle)

Boskapelle: woonhuis, stal en erf + 108 R (zie 139V)

 

142V

1764-08-11

Huijssen, Jacobus (baas schoenmaker en winkelier, won. Zaamslag) voogd (maternel)

Lignian, Ignatius Joseph (mr pruikenmaker, won. Axel)

Axel: Langestraat: huis, stal en erf, zijnde de herberg gen. "Het "Gulden Vlies"

Voogd v.d. 3 minderj. wezen v. zijn zuster Elisabeth Huijssen (x Huijbregt Jane)

144V

1764-09-15

Fermondt, de erfgen. v. Judocus (x Petronella Bauwens)

Boxlaere, Joannes van

Het Zand: een huis, zijnde een herberg met een brouwerij en mouterij, schuuir, stallen, wagenhuis + 2G

Erfgen.: Joannes van Boxlaare (x Maria Catharina Fermondt); de minderj. wezen v. Judocus Fermondt; Petronella Bauwens (laatst wed. v. Judocus Fermondt)

144V

1764-08-11

Thuijsbaart, mons. Jacobus (won. Beoostenblijbezuiden) als voogd

Coona, Philippus (won. te Sinaij, land van Waas)

Oud Beoostenblijbezuiden: hofstedeken + 110R

voogd v.d. wezen v. Jacobus de Rijcke

147V

1764-11-10

Colijn, Jacomijntje (wed. v. Cornelis Roelands), won. in de Rietmusse onder Zaamslag

Colijn, Joris; Jan Nijssen Janszoon (diaken van Zaamslag)

Rietmusse: een plekje met land (als borg wegens schulden)

Schuld aan: Nicolaas Verstrate (wegens koop van haar plekje, 30 ponden vlaams); Jan Roelands (20 ponden vlaams); Jan de Bock (23 ponden vlaams); Abraham Roelands (11 ponden vlaams)

150R

1764-11-24

Misseghers, de erfgen. van Johannes Francies

Grimbergen, Guilhelmus van

Oud Zuiddorpepolder (noorddeel): hofstede met huis, schuur, stallingen, wagenhuis, bomen, plantagie + 32G zaailand

gekocht v. Francies Livinus de Vliegher (te Gent)

erfgen.: Guilhelmus van Grimbergen (x Mariana d'Hooghe fa Mattheus, won. op Zuiddorpe, zij was eerder gehuwd met Johannes Francies Misseghers); Johannes Ferdinandus Thierens (won. Overslag) als voogd i.p.v. Philippus Jacobus Misseghers (†) v.d. 3 wezen v. Joannes Francies Misseghers

153R

1764-12-23

Verbust, Jan Baptiste (won. Overslag)

Hert fs Jan, Augustinus d' (landman in de Sijpepolder)

Overslag: hofstede met huis, pakhuis, 2 schuren, stallingen, bomen, hagen en weilanden

Verkregen v.d. wed. v. doctor Lippens en Jacques van Woestijne fs Danneel

155V

1765-01-26

Lammens, Adriaan Francois (regerend schepen en griffier) voor Godewardus Vrolikhert, predikant te Vlissingen (wedr. van Maria Jacoba Lammens)

Jansen Willemszoon, Jan

Axel: huis met hof en boomgaard + 38R; Noordpolder: 60G wei- en zaailand; Kleine Noordpolder: 13G weiland; Beoostenblijbenoorden: 2e kavel: 21G65R

 

158R

1765-02-02

Jonge, Pieter de (capt.) voor zijn moeder Pieternella Adriaansen (wed. v. Pieter de Jonge, regerend schepen)

Jonge, mons. Jan de (wijnkoper, broer) en als voogd v.d. minderj. erfgen. van mons. Adriaan de Jonge (ook broer)

Axel: huis en erf, zijnde een herberg gen. "de Twee Roode Leeuwen"

 

159V

1765-02-02

Jonge, Pieter de (capt.) voor zijn moeder Pieternella Adriaansen (wed. v. Pieter de Jonge, regerend schepen); Jonge, mons. Jan de (wijnkoper, broer) en als voogd v.d. minderj. erfgen. van mons. Adriaan de Jonge (ook broer)

Vos, mons. Michiel de (mr metselaar en burger te Axel)

Axel: huis en erf, zijnde een herberg gen. "de Twee Roode Leeuwen"

Zie 158R

160V

1765-02-02

Jonge, Pieter de (capt.) voor zijn moeder Pieternella Adriaansen (wed. v. Pieter de Jonge, regerend schepen)

Muntendam, Johanna Maria (wed. v. Johannes Wilhelmus Ruijsch, predikan.t te Vlaardingen), nu won. te Axel

Axel: woonhuis, stal en erf

 

162V

1765-02-02

Wagtebeeke, Pieter Lucas van (won.  Exaarde, land van Waas)

Laren, Anthonius van (mr timmerman, won. Koewacht

Koewacht: huis, stallingen en herberg gen. "de Zwane"

 

163V

1765-02-02

Smidt, Jannes de (won. Stekene, land van Waas) voor zijn neef Pieter van de Poele fs Charles (won. Stekene)

Rombout, Cornelis (won. in de Wilde Landen)

St. Andries: huis en erf + 250R

Gillis de Donker voogd over de wezen v Benedictus Breijaard

165R

1765-02-23

Stuyaard, Gillis (won. onder St. Kruis bij Aardenburg)

Doorn, Adriaan van (won. a/d/ sluis Beoostenblijbenoorden

Zaamslag: Neusensestraat: woonhuis met erf

 

166V

1765-03-02

Bruijker, Ludovicus de (mr timmerman op de Overslag) x Louisa Cammaert, eerder wed. v. Jacobus van Hoeke, mr timmerman op de Overslag, † 25-10-1764)

Cotem, Anthonis van (mr schoenmaker, won. Overslag)

Overslag: woonhuisstede, erf met de stal

 

167V

1765-03-02

Stouthamer fs Joos, Jan (won. Axel) als executeur v Adriaan Feijns

Voordijk, Andries (landman, won. onder Axel)

Nieuwe Egelantierpolder: gehele hofstede met huis, schuur, stallingen + 91G98R wei- en zaailand

 

168R

1765-03-30

Lozanne, Jacobus de (luitenant-baljuw en schepen)

Hoelands, Levinus (oud-burgemeester) als voogd v.d. wees Susanna v. Jan Hoelands (vendumeester)

Stoppeldijkpolder: ½ v.e. hofstedeken + 6G land en wei

 

169V

1765-03-30

Sponselé, Jan (x de wed. v. Jan Florijn), won. in de Stoppeldijkpolder

Boo, Pieter de (won. in de Stoppeldijkpolder, Hulsterambacht)

Stoppeldijkpolder (Axelambacht): 1G100R

 

170R

1765-04-05

Geeraerts fs Jans, de erfgen. van Jan (op de Overslag) x Joanne de Vos

 

Nieuw Zuiddorpe (zuiddeel): 800R zaailand (gekocht v. Adriaan de Maesele x Calda de Vos); 750R (gekocht v. Jacobus Rousson); 700R (gekocht v. Jacobus de Wilde x de wed. v. Judocus de Vos de jonge)

Moerbekepolder (Statenbodem): 600R (gekocht v. Adriaan de Maesele x Coleta de Vos)

Overslag: huisstede met erf en pakhuis (gekocht v. Jacobus Calf en Joannes Clement); 700R (gekocht v. Maria Claire Lievens); 600R (gekocht v. Amandus Gielleit);

Varempeepolder: 11G (gekocht v. Anthone d'Hooghe);

Een rente ten laste v. Jacobus de Wilde op St. Andries en ten laste v. Laureijs Saeij (debiteur is Laureijs Broeckaart) en ten laste v. Adriaan Schimpelman

 

Erfgen. Petronella en Catharina Geeraerts; Isabella Geeraerts (†); Johannes Geeraerts; Joanne de Vos (x nu Jannes Baptiste Eijerman)

169R

1765-03-30

Hoelands, Levinus (oud-burgemeester) als voogd v.d. wees Susanna v. Jan Hoelands (vendumeester)

Sponselé, Jan (x de wed. v. Jan Florijn), won. in de Stoppeldijkpolder

Stoppeldijkpolder: ½ v.e. hofstedeken + 6G land en wei

Zie 168R

173R

1765-04-06

Borstelaar, mons. Joos (schoolmeester en voorzanger op den Hoek); Adriaan Wolfers fs Francois (beenhouwer, won. Axel) als voogden

Colijn, Arij (won. Axel)

Axel: Langestraat: geheel huis met erf

Voogden v. d. wezen v. Pieter de Feijter (schepen te Axel)

174R

1765-04-06

Borstelaar, mons. Joos (schoolmeester en voorzanger op den Hoek); Adriaan Wolfers fs Francois (beenhouwer, won. Axel) als voogden

Liebers, Pieter (meerderj. j.m. won. Axel)

Axel: Langestraat: woonhuis met erf

Bewoner: Isaacq van Genee

Voogden v. d. wezen v. Pieter de Feijter (schepen te Axel)

175R

1765-04-06

Borstelaar, mons. Joos (schoolmeester en voorzanger op den Hoek); Adriaan Wolfers fs Francois (beenhouwer, won. Axel) als voogden

Braadt, mons. Antonij (won. Axel)

Axel: een moeshof

Voogden v. d. wezen v. Pieter de Feijter (schepen te Axel)

175V

1765-04-06

Borstelaar, mons. Joos (schoolmeester en voorzanger op den Hoek); Adriaan Wolfers fs Francois (beenhouwer, won. Axel) als voogden

Verburgh, mons. Marinus; Hendrik van der Ploeg (beide won. Axel)

Axel: een moeshof

Voogden v. d. wezen v. Pieter de Feijter (schepen te Axel)

176V

1765-04-13

Snoep, Cornelis (kleermakersbaas, won. Axel)

Abels, Anna Maria (wed. v. doctor Keene), won. Axel

Axel: Langestraat: woonhuis met erf

 

177R

1765-04-13

Kanssen, Joannes (landman, won. in de Varempeepolder)

Buijse, Christoffel

Varempeepolder: hofstede + 3G200R

 

178R

1765-04-20

Permentier, de erfgen. van Francoise (wed. v. Cornelis van Doorn)

Permentier, Maria (zuster van Francoise), wed. v. Josias de Kraker (schepen)

Axel: Weststraat: woonhuis met erf

Erfgen. de kinderen en kleinkinderen: Adriaan van Doorn (won. a/d/ sluis Beoostenblijbenoorden); de wezen v. Aaltje van Doorn (x Jacobus de Krijger);  Jan Romeijn (x Helena van Doorn)

179R

1765-04-27

Bakkers, Hugo (won. Axel)

Steur, Anna (wed. van Machiel Breeroe) won. Axel

Axel: bij de Ketenput: woonhuis met erf

 

180R

1765-05-11

Pruijmelaar, de erfgen. van Abraham

Schelling, Hendrik (won. onder Neusen)

Zaamslagpolder: 15G150R

Erfgen.: Arij de Regt (x Dingetje Molenberg, wed. van Maarten Bakker); Hermanus de Regt fs Hermanus (x Cornelia Bakker); Abarham de Codin (x Adriana Bakker); Jan de Jonge (voor Cornelis Kommers); Elisabeth Kommers (wed. v. schepen Jan Ruyls); Adriaan Brugman (x Janna Jansen); Jan Heule; Pieter de Jonge (x Adriana Wolfers); Jan van de Wege (x Janna Wolfers); Adriaan, Daniel, Cornelis en Aarnout Wolfers; Jan van Lare (x Maria Wolders); mons. Daniel Pruijmelaar; kapitein Daniel Pruijmelaar (absent)

 


De pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net