Index op transporten Axelambacht,
oost van de Blije, 1765-1774
(inv.nr. 691)

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet


- de in dit register genoemde belendingen (225 KB) zijn ook beschikbaar -

 

Blz

Datum

Verkoper

Koper

Wat/waar

Bijzonderheden

 

 

 

 

 

 

1R

1765-06-01

Dieleman, Jan (schepen en griffier v. Neusen) voor Sara Catarina Matthias (won. Middelburg) dochter v. Mr Johan Constantijn Matthias (burgemeester v. Middelburg, †)

Testament

Nieuwe Zevenaar-, Koegors-, But-, Oude Eglantier-, Vissers- en in de  Noordpolder: ¼ in de tienden; 1/6 van een "streike" in den Hillen en Beoostenblijbenoorden

 

1V

1765-06-29

Kuypers de oude, de erfgen. v. Adriaan

Romeijn, Jan (won. Axel)

Axel: Weststraat aan het einde v.d. Oude Stad: huis en erf en de schuur met het timmerhout en de koperen "kricke"aan het huis

Erfgen.: de kinderen: mons. Adriaan Kuypers  (mr schoenmaker, won. Axel); Johanne en Petronella Kuypers (meerderj., won. Middelburg); Pieter de Pree (mr smid) voor Jacob Schietekatte, won. Middelburg (x Debora Kuypers); Sara, Marinus en Susanna Kuypers (minderj.)

2R

1765-07-06

Pastilerom, Pieter (x Elisabeth de Munk), won. Stekene

Vlieger, Jan de

Nieuw Beoostenblij en in de Karnemelkspolder (rommelkavel): 2 kapbossen resp. 500R en 3G

 

2V

1765-07-06

Garsen, Joseph van (x Josina Ramond) won. Oud Beoostenblijbezuiden in de Axelsestraat

Nieuwlande, Gillis van (penningmeester Oud Beoostenblijbezuiden)

Beoostenblijbezuiden: 5G180R

 

4R

1765-09-07

Feyter, executeuren van Pieter de (schepen) †

Christiaan, Johan Ulrich (beenhouwer), won. Axel

Axel: Langestraat: woonhuis met erf

Executeurs: Joost  Bostelaar (schoolmeester en voorzanger op den Hoek) x Susanna de Feyter; Adriaan Wolfert (beenhouwer) te Axel

5V

1765-10-19

Gosijn, Francies (won. Axel)

Veerdegem, Cornelis van (burgerkaptein en timmerman)

Axel: Lange Weststraat: woonhuis met erf

 

6R

1765-10-26

Riemens, de erfgen.  van Adriana (x  Cornelis Versluys x eerder Joos Feijs)

Verstrate, Augustinus

Grote Huyssenspolder: huis, schuur + 5-R cijnsgrond

Erfgen.: Cornelis Versluys (won. onder Zaamslag, wedr. van Adriana Riemens); Pieter Jansen (x Catarina Feijs, dochter); Magrieta Feijs (dochter)

6V

1765-11-02

Muijnk, Abraham de (won. Stoppeldijkveer)

Gelderland, Jacobus (burger en "opgesetene" Axelambacht)

Stoppeldijkveer: geheel huis, schuur, bakkeet en erf; een veerschuit (een Hengst) en een kotboot (een schouw)

 

7R

1765-11-23

Langevelde, Pieter van (won. Zaamslag)

Nijssen, Simon

Zaamslag: huis en erf

6V 2x

7R

1765-11-02

Hollandt, Joseph van (won. Axel)

Beaufort, Hendrik (mr timmerman, won. Axel)

Axel: Weststraat: geheel huis met erf

 

8V

1765-12-07

Maas, de wezen v. Jacobus (x Levina de Caluwe)

Overloop, Johannes van

Varempeepolder: bebouwde en betimmerde hofstede + 33G490R en 500R zailand gen. "Veldekensreep"

Voogden v.d. wezen: Joannes van Overloop (landman, won. in de Varempeepolder) wed. v. Livina de Caluwe; Pieter Lioen (landman, won. in de Oud Zuiddorpepolder); Basilicus van Akker (won. in de Varempeepolder)

10R

1766-01-04

Rosendaal, Andries Jansen van (won. Axel) deurwaarder (voor Johan de Smit)

Rijkwel, Augustijn

Otene: woonhuis en erf

Kwam v.d. weduwe v. Gillis de Decker

10V

1766-01-11

Cappelle, Petronella Johanna van de (laatst wed. v. mons. Willem v. Ooijen), won. Axel

Genee, Isaeck van

Axel: Langestraat op de hoek v.d. Kerkstraat: woonhuis, stallinf en erf

 

11V

1766-01-25

Braadt, mons. Antonij (won. Axel)

Bakker, mons. Reijnier (schipper van Axel op Holland, won. Axel)

Axel: bij de Gentse Vaart: een gort- en pellemolen

 

12R

1766-02-01

Lughten, Pieter (oud-schepen van het Hoge en Lage Sas van Gent) voor de dochters van Jan Faber (oud-burgemeester van Sas van Gent †)

Faber, Jean du Bon (regerend schepen v. Sas van Gent)

Austrischenpolder : diverse landen

Dochters: Maria Faber (x Jacques Pierson), won. Thionville in Lotharingen ; Isabella Faber (won. Sas van Gent)

13R

1766-02-22

Parmentier, Maria (wed. v. Josias de Kraker, schepen), won. Axel

Kraker, Pieter de (zoon), landman won. Beoostenblijbenoorden in de 17e kavel

Beoostenblijbenoorden: behuisde, beplante en betimmerde hofstede met huis, schuur, bakkeet, wagenhuis + 139G298½R en een arbeidersplekje; Bokkepolder: 13G

Naam v.e. kreek in Beoostenblijbenoorden: "Het Val"

14R

1766-02-22

Parmentier, Maria (wed. v. Josias de Kraker, schepen), won. Axel

Kraker, Adriaan de (zoon), landman won. Beoostenblijbenoorden in de 10e kavel

Beoostenblijbenoorden (binnen en buiten de Linie): behuisde, betimmerde en beplante hofstede met huis, schuur, bakkeet,  wagenhuis + 141G263R

Bij fort Nassau en fort Zeelandia

15V

1766-03-01

Talboom, Joseph (pastoor op Lamsweerde, land van Hulst)

Maas, Gillis (molenaar op Zuiddorpe)

Zuiddorpe: korenwindmolen

Pachter: Gillis Maas

16V

1766-03-01

Goossen, Adriana (wed. v. Dirk Reijniersen), won. Zaamslag

Langevelde, Pieter van (won. Zaamslag)

Zaamslag (tegen het dorp): geheel huis, schuur en erf

 

17R

1766-03-15

Nijssen, Simon (won. in de Zaamslagpolder), wedr. van Dina Gelderland

Ruyter, Pieter de

Zaamslag: huis en erf

 

17V

1766-03-15

Maat, de erfgen. van Adriaan de

Maat, Benedictus de (won. Pauluspolder, Hulsterambacht

Stoppeldijkpolder: 11G169R

Erfgen. kinderen: Catarina Claessen (wed. v. Adriaan de Maat); Jacobus, Jan, Antony en Benedictus de Maat; Jan de Lange (x Apolonia de Maat); Maria Jacoba de Maat (meerderj. j.d.)

18V

1766-03-22

Wattheij, de erfgen. van Johannes

Putter, Cornelis de (schoolmeester op Boskapelle)

Boskapelle op cijnsgrond: een huis

Erfgen. de kinderen: Antony Jansen Wattheij; Jan Luijk (x Elisabeth Wattheij)

19R

1766-03-22

Gilde fs Leendert, Jan 't (won. Axel)

Stouthamer fs Joos, Jan

Axel: Oude Stad: woonhuis, schuur en erf

 

19R

1788-04-05

Somer, Hendrik de (voor Dominicus Janssens x Catharina Florentia de Bok)

Thierens, Anna Marie (won. Zuiddorpe)

Varempeepolder: 8G

 

20V

1766-04-12

Thuijsbaart, Andries (won. Stekene, land van Waas); Gillis van Goethem (won. St. Gillis, land van Waas) voor Maria Carliena van Goethem; Christoffels Weijmas; Joanna Catarina van Goethem; Jacobus Rooms; Maria Judoca van Goethem fs Joannis

Wilde, Levinus de

Woeste landen: hofstedeke + 16G buitendijks

 

21R

1766-04-19

Heijden, Maria van der , dochter van Amel de Grouw (wed. v. Jan Neeve), won. Boskapelle

Amelink, Jan (won. Boskapelle)

Boskapelle: woonhuis, stal + 72R

Kwam v. Adam Roelebos. Paulus Amelink (x Amel de Grouw) was voogd v.d. wees v. Adam Roelebos.  Maria v.d. Heijden moest haar moeder alimenteren, maar zij werd onvermogend en moest daarom het huis verkopen.

22V

1766-05-03

Lammens, Adriaan Francois (oud-schepen v. Vlissingen) voor Elisabeth Daillij (wed. v. Jacob Clijver, raad en secretaris v. Vlissingen)

Wolfert fs Egberts, Cornelis (landman, won. Zaamslagpolder in de 7e kavel)

Zaamslagpolder beoosten de kreek: hofstede met huis, schuur, boomgaard en weiland gen. "Het Windgat" bij de Herweg en de Korte Dwarsweg; 36e kavel gen. "Den Bouw" 78G256R zaailand; 37e kavel gen. "Den Beer" naast het grote gat gen. de "Ootense kreek" 31G180R zaailand

Pachter: Jan de Koeijer

Adriaan de Vriendt heeft hout geleverd.

In het gebied is ook het z.g. "Gat van Pinte"

24V

1766-05-10

Somer, Hendrik de (voor Jan Ferdinandus Thierens en Pieter de Smidt q.q. als voogden)

Ackker, Basilius van (landman, won. in de Varempeepolder)

Varempeepolder: behuisde, beschuurde hofstede met bakkeet, plantage, timmerage + 400R in de Rommelkavel v.d. Varempeepolder

Voogden v. de wezen v. Francies Tierens (†) x Maria van Hoeke

25R

1766-05-10

Neerings, Joos (won. Axel)

Vlieger, Joost de (won. Beoostenblijbezuiden)

Axel: Kaaijstraat, op de hoek: huis en erf

 

26R

1766-05-17

Putte, Arij van (won. Zouterspui)

Hollebert, Jan (won. Philippine)

Zouterspui: woonhuis, schuur, bakkeet + 57R eigen grond

 

27R

1766-05-17

Meusen, Isaak (won. onder Axel)

Feijter, Sarel de (won. onder Axel)

Nieuwe Eglantierpolder: woonhuis en erf op uitgeslagen polderland

Kwam op 21 mei 1757 van Huijbregt d'Hane, die had het van Josias den Herrinck en hij van Adriana de Kok

27V

1766-05-24

Middelhoven, Jona van (rustend predikant)

Rijk, Johannes de (landman, won. in de Eglantierpolder)

Eglantierpolder: 15Gzaailand + 1G bosland

Pachter: Cornelis van Dyxhoorn

28V

1766-05-31

Smith, Pieter de (x Joanna van Hoeke, laatst wed. v. Adriaen van den Raede), won. Overslag

Brauwer fs Philippe, Philippus de

Overslag: huis, schuur, erf + 145R cijnsgrond

 

29V

1766-06-11

Schoenmaker, Laurens (wedr. v. Mastina Jacoba de Lee), won. Zouterspui

Goosen, Abraham (won. Kloosterzande, Hulsterambacht)

Zouterspui: woonhuis, erf + 90R

 

30V

1766-06-28

Samijn, Hubertus Franciscus (x Elisabeth Rousson); Johannis en Martina Marie Rousson; Catharina Rousson (minderj.); Antone Fermont (x Jaqueline Rousson)

Poes, Pieter (won. Overslag, Oostenrijkse bodem)

Overslagpolder: 5G zaailand

 

31R

1766-06-28

Samijn, Hubertus Franciscus (x Elisabeth Rousson); Johannis en Martina Marie Rousson; Catharina Rousson (minderj.); Antone Fermont (x Jaqueline Rousson)

Pous, Pieter

Varempeepolder : 2G zaailand

 

31V

1766-06-28

Samijn, Hubertus Franciscus (x Elisabeth Rousson); Johannis en Martina Marie Rousson; Catharina Rousson (minderj.); Antone Fermont (x Jaqueline Rousson)

Eijermans, Johan Baptiste (won. Overslag)

Moerbekepolder (Axelambacht): 5G weiland

Pachter: de wed. van Jacobus de Caluwe

32V

1766-06-28

Bruggeman, Andries (won. onder Zaamslag)

Vermeulen, Mattijs (won. onder Zaamslag)

Reuzenhoek: huis, schuur + 50R cijnsgrond (competerende Adriaan Heijnsdijk)

 

33R

1766-07-05

Cornelissen, Aletta (wed. v. Cornelis van Doesselaar), won. Axel

Doesselaar, Jan van (meerderj. j.m., zoon)

Axel: Weststraat: woonhuis, stal en erf; een aandeel in een hoogaarsboot liggende a/d kaay en een aandeel in de visbak liggende in "slands capitaale gragt of veste"

 

34R

1766-07-12

Laat, Petrus de (won. Waasmunster, land van Waas)

Vogelaar, Jan de (won. Koewacht)

Koewacht: huis met pakhuizen, schuur, boomgaard en erf

 

34V

1766-07-26

Warteel, Pieter (won. in de Stoppeldijkpolder)

Adriaansen, Gijsbrecht (zijn schoonzoon), won. in de Stoppeldijkpolder

Stoppeldijkpolder: 6e kavel: hofstede met huis, 2 schuurtjes, bakkeet, misput + 1G

 

36R

1766-08-16

Cappel, de erfgen. van Jan van de (schipper aan het Stoppeldijkse veer)

Bruijne, Adriaan de (schipper Stoppeldijkveer)

Stoppeldijkveer: een "beseijlde poonschuit met staende en loopende wandt, zeijlen, ankers, touwen, gagen, boomen, haken, 2 wimpels en een agtertuijgh, een pluijme bed met een hoofdpeluwe, 2 dito kussen, 2 lakens, al het keukengoet wat bij de schuit hoort"; een huis en erf bij het Hellegat met schouw, spinde en bedsteeplanken

Erfgen. (van hun broer): Jan de Mul (schipper, won. Stoppeldijkveer) x Pieternella van de Cappel; Jan van den Ende (schipper, won. in de Kruispolder, Hulsterambacht) x Catharina van de Cappel; Cornelis van de Cappel (schipper, won. in de polder van Cambron, Hulsterambacht); Johannes Baltus Sperger (voogd v.d. minderj. wezen v. Handrik Storp x Cornelia van de Cappel); de minderj. wezen v. Johanna van de Cappel

37V

1766-08-23

Bouwens, de erfgen. van Isabella Clara de (gravin douarière de Raimboucourt)

Reghter, Augustinus de (won. Oud Beoostenblijbezuiden)

Oud Beoostenblijbezuiden: in de Klapstraat: Hofstede met 103G

Erfgen. (van hun moeder, resp. grootmoeder): jhr Hijacinthe Charles de Respani; Alexander Josephus graaf de Respani; Catharina Hijacinthe de Respani (x jhr Joannes Babtiste Nicolaes van der Fosse)

39R

1766-08-23

Goole, de erfgen. van Livine (laatst wed. v. Jacobus Berrevoet)

Mul, Pieter de (won. in de Austrischenpolder)

Austrischenpolder: woonhuis, schuur en erf zijnde een herberg gen. "de Veerschuit"

Erfgen. (van hun moeder): Lieven de Smale en Jan de Meijer

40R

1766-09-13

Verheule, Cornelis (landman, won. in de Koegorspolder)

Paulus, Pieter (oud-schepen); Abraham Ruijsch (predikant); Livinus Hoelands (oud-burgemeester); Pieter de Jonge (capt.) voor zijn moeder Pieternella Adriaansen (wed. v. schepen Pieter de Jonge); Cornelis van Veerdegem (capt.); mons. Cornelis v. Herkules; mons. Jan Moerland (stadsbode); Pieter de Regt fs Hermanus (won. in de Cappellepolder); Cornelis Dronkers (won. Beoostenblijbenoorden); Livinus Meeuwsen (won. in de Koegorspolder); mons. Reijnier Bakker (won. Axel) als gezamenlijke geïnteresseerden van de meestove

Oude Eglantierpolder: 1G54R (waarop de meestove is gebouwd)

 

41V

1766-09-13

Verheule, Cornelis (landman, won. in de Koegorspolder)

Reijghersberge, Maria van (douarière v. Johan Pieter van den Brande, schepen en raad te Middelburg)

Butpolder: 7G238R

Eglantierpolder: 9G56R

 

43R

1766-09-13

Smidt, Johan de (commies v. slands magazijnen en ontvanger v.d. convooien en licenten) voor Maria van Reijghersberge (douarière v. Johan Pieter van den Brande, schepen en raad te Middelburg)

Verheule, Cornelis (landman, won. in de Koegorspolder)

Koegorspolder: 16G250R

 

44R

1766-09-27

Middelhoven, Jona van (rustend predikant)

Verheule, Cornelis (landman, won. in de Koegorspolder)

Oude Eglantierpolder: een stuk beplante dijk

 

45R

1766-11-05

Campenhout, Cornelis van (regerend burgemeester)

Es, Aeltje van (wed. v. Bastiaen de Graeff)

Axel: "Agteranstraat"bij het stadhuis: huis en erf

 

45R

1766-11-21

Nibbens, Bastiaen (voor Mr Willem Hendrik v. Cattenburch, schepen en raad v. Veere)

Lantheuvel, Mr W.B. van den (secretaris v.d. burgemeesterskamer te Dordrecht); Gerhart Jacob v. Cattenburch (commissaris v.d. kleine bank v. justitie v. Haarlem)

Margarietapolder: 28G12R

 

45V

1766-11-29

Rosendaal, Andries Jansen van (won. Axel)

Stouthamer fs Joos, Jan (won. Axel)

Axel: Kerkstraat: woonhuis, schuur en erf

 

46R

1766-11-29

Beer, Pieter den (landman, won. Beoostenblijbenoorden)

Beer, Francois den (broer), won. Zaamslagveer

Beoostenblijbenoorden: arbeidershofstedeke + 425R

 

46V

1766-11-29

Beer, Andries den

Beer, Pieter den (landman, won. Beoostenblijbenoorden)

Beoostenblijbenoorden: hofstede met huizingen, schuur en stalling + 42G58R

 

47R

1766-10-06

Stouthamer fs Joos, Jan (won. Axel)

Bruijne, Pieter de (won. Beoostenblijbenoorden)

Axel: Oude Stad: geheel huis, schuur en erf

 

47R

1766-10-13

Campenhout, Cornelis van (regerend burgemeester)

Meertens, Adriaan (won. Axel)

Axel: Weststraat: een schuur

 

47V

1766-10-20

Kraaijnest, Engel (bouwman, won. Axel)

Rijke, Jannes de (won. Beoostenblijbenoorden)

Oude Eglantierpolder: 14G99R

Eerder gekocht v. Jona van Middelhoven

48R

1767-01-03

Nijssen de jonge, Jan; Andries Bruggeman (diakenen te Zaamslag); Jacobus Colijn en Jan Roelands (als voogden)

Hameling, Jacobus (won. in de Rietmus)

Zaamslagpolder: arbeidershofstedeke met huis, schuurtje + 5G weiland

Voogden v.d. wezen v. Cornelis Roelands (x Jacomijntje Colijn, zij was de laatste bewoonster)

48V

1767-01-10

Campenhout, Cornelis van (regerend burgemeester)

Bierman, Cornelis (notaris te Axel)

Axel: op de Markt: huis en erf, een pakhuis en wijnkelder, grote en kleinere stukvaten, materialen en gereedschappen tot de wijnnegotie behorende

 

49R

1767-01-24

Campenhout, Cornelis van (regerend burgemeester)

Backer, mons. Reijnier (won. Axel)

Axel: Kerkstraat, op de hoek: moeshof met een speelhuis

 

49R

1767-01-17

Overdulve, Hendrik (mr timmerman te Zaamslag) voor Jacobus Montenberg, won. Middelburg (zijn zwager)

Triest, Jacobus (won. Beoostenblijbenoorden)

Zaamslagveer: een huis

 

49V

1767-02-07

Richebourg, de erfgen. van Jaques de

Dieriks, Jacobus

Varempeepolder: 12G13R

Erfgen.: Jan Carel v. Hullegarden (te Antwerpen); Simon Bauwens (x Isabella Lucretia v. Postel)

50R

1767-02-14

Borstelaer, mr Joos (won. op de Hoek); Adriaen Wolfert (won. Axel) als executeuren in de boedel v. Pieter de Feijter (schepen)

Wolfers, Adriaan

Axel: Lange Kerkstraat: huis en erf

 

50R

1767-02-07

Kuijpers, de erfgen. van Adriaen († te Axel)

Paulus, Jozias (regerend schepen en thesaurier)

Butpolder: 3G271R weiland

Erfgen.: Adriaen Huijssens, (mr schoenmaker); Pieter de Pree (mr smid), beide te Axel

50V

1767-02-14

Wolfert, Adriaen (mr beenhouwer te Axel); Joost Borstelaar (schoolmeester op den Hoek) als executeuren (zie 50R)

Smallegang, Jan (won. Schapenbout)

Axel: achter het stadhuis: woonhuis en erf

Bewoonster: Tanneken Verdonk (wed. v. Lejier van Dixhoorn)

51R

1767-03-26

Rombout fs Cornelis, Cornelis (won. op St. Andries)

Rolliers, Andries (won. Koewacht)

St. Andries: huis en erf +250R

 

51R

1767-03-21

Jonge, de erfgen. van Willem de (x Maria Matijssen)

Meester, Boudewijn de

Otene: huis en erf op cijnsgrond

Erfgen.: Willem en Pieter de Jonge fi Willem; Meerten Robijn (x Maria de Jonge); de minderj. wees v. Marinus de Jonge (x Amelia Smallegang)

51V

1767-04-04

Campenhout, Cornelis van (regerend burgemeester)

Bolleman, Pieter (won. Axel)

Axel: Weststraat: geheel huis en erf

 

51V

1767-04-13

Regt de oude, Hermanus de (landman, won. onder Zaamslag) voor Mr Dirk Lodewijk v. Cattenburch (regerend schepen v. Rotterdam)

Landheuvel, mr Willem Bartholomeus van de (secretaris v. d. burgemeesterskamer v. Dordrecht);  Gerrit Jacob v. Cattenburch (commissaris v.d. kleine bank v. justitie v. Haarlem)

Aandijkepolder, Oud- en Nieuw Otene: ½ van het buitenambacht van de Heerlijkheid Zaamslag;

Kleine Huijssens- en Krekepolder: ½ v. d tienden

 

52R

1767-05-02

Braadt, Antony (won. Axel)

Hoelands, Livinus (oud-schepen)

Axel: een moeshof

 

52R

1767-05-02

Braadt, Antony (won. Axel)

Campen, Pieter van (mr broodbakker)

Axel: Langestraat: huis, erf en een broodbakkerij

 

52V

1767-05-16

Somer, Hendrik de (notaris en procureur (voor Francies Creve, landman won. in de polder v. Oud Zuiddorpe, zuiddeel)

Dierik, Jacobus (landman won. in de polder v. Nieuw Zuiddorpe, zuiddeel)

Nieuw Zuiddorpepolder (zuiddeel): 400R zaailand

 

52V

1767-05-02

Verstraten, de erfgen. van Jacob

Poorter, Pieter de

Reuzenhoek: woonhuis met erf op cijnsgrond

Erfgen.: Maarten Verstraten; Jacob en Jan 't Gilde (zonen van Maria Verstraten)

53R

1767-05-16

Gaveren, mons. Franciscus van (won. op 't Zandt) voor J. Talboom

Eereweg, Eliseus (won. Neusen)

Koewacht: hofstede met huis, schuur en grutterij

Gebruiker: Andries Rolliers

53R

1757-05-30

Bevernage, Anthonij van; Petrus Arlebout (voogden)

Hogendorp, Johan Francois graaf van (baron van St. Jan ten Steen)

Kleine Huijssenspolder: hofstede met huizing, schuur, stal, bakkeet + 137G wei- en zaailand

Voogden v.d. wezen v. Susanna Ypermans (laatst wed. v. Jan Gadele) won. Middelburg

Pachter: Egbert Wolphert

53V

1767-08-18

Hoelands, Levinus (burgemeester) voor Michiel Herklors (boekhouder in de wisselbank te Middelburg) en die voor Walraed graaf van Randwijk (x Anna Maria Elisabeth Konink)

Matthias, Bonifatius (schepen en raad en Middelburg), voor hem Jan Tieleman (griffier te Neusen)

Zaamslag- en annexe polders: allodiale tienden

 

54R

1767-09-26

Vos Cornelisz, Jan de (mr kleermaker ) won. Zaamslag

Willemsen, Pieter (schepen)

Zaamslag: huis, schuur en erf

 

54R

1767-09-05

Triest, Jacobus (won. Beoostenblijbenoorden)

Roose, Boudewijn (won. Zaamslagveer)

Zaamslagveer: huizing met erf

 

54V

1767-10-10

Jonge, Charles de (bedienend meijer v.d. parochie v. Stekene) voor jhr Antony van Pralt te Antwerpen

Vertongen, Francies (won. te Hulst)

Ferdinanduspolder: 9G100R + ½ v. 13G (andere helft is v. Jacobus Ongena)

 

Pachters resp. Augustinus de Regter en Norbertus de Brouwer

55R

1767-10-17

Vos, Michiel de (mr metselaar), won. Axel

Michielsen, Pieter (veerschipper) won. Axel

Axel: huis en erf gen. "De Roode leeuw" zijnde een herberg

 

55V

1767-11-14

Hercules, Cornelis van (mr metselaar) won. Axel

Dieleman, Francois (schepen)

Oude Eglantierpolder: een part in de meestove

 

55V

1767-11-28

Brouwenaer, Jan (mr schoenmaker en herbergier) won. Zaamslag

Hollander, Johannes de (landman) won. in de Zaamslagpolder (18e kavel)

Zaamslag: in de kring: woonhuis en erf

 

56R

1767-12-12

Bavekoo, Adriaen (mr smid) won. op Rapenburg (Hulsterambacht)

Praet, Elisabeth (wed. van Jan Lypaart)

Boschkappelle (in de straat naar het Rapenburg): 4G268R weiland

 

56R

1767-12-12

Versluijs de oude, Pieter (won. Reuzenhoek)

Versluijs de jonge, Pieter (zoon)

Reuzenhoek: woonhuis en schuur

 

56V

1768-01-09

Jonge, de erfgen.van Adriaan de (won. Axel)

Hercules, Cornelis van (mr metselaar) won. Axel

Axel: Langestraat: woonhuis met erf

Erfgen.: Pieter de Jonge (mr timmerman en burger kapitein); Jan de Jonge (meerderj. j.m)

57R

1766-10-04

Nousen, Adriaan (landman) won. onder Neusen (voor Into ter Sweege, predikant te Veere)

Holbek, Jan (won. Philippine

Sparxpolder: 8G264R zaailand

 

57R

1766-10-04

Nousen, Adriaan (landman) won. onder Neusen (voor Into ter Sweege, predikant te Veere)

Nagelkerke, Coenraed (mr smid) won. Zouterspui

Sparxpolder: 4G265R

Aantekening: de twee volgende transporten moeten staan achter het akte van transport op folio 44 verso

57V

1766-10-11

Bakker, Reijnier (schipper) won. Axel

Doeselaar, Josias van (won. Axel) voor zijn vader Machiel van Doeselaar (schipper, won. Neusen)

Axel: een poonschuit liggende op de "kaije"

 

58V

1768-01-23

Raman, Hugo (won. 't Zandt)

Looman, Anna Maria (wed. v. Francies Breijs, barbier), won. Koewacht op "skoninginnesbodem"

Karnemelkspolder: 7G zaailand; Oude Karnemelkspolder: 350R kapbos

 

58V

1768-01-23

Valk, Johanna de (laatst wed. v. Gilles v. Herrewegen) won. in de Stoppeldijkpolder

Willemsen fs Krijn, Jan (chirurgijn)

Stoppeldijkpolder: huisje, stal, bakkeet +30R

 

59R

1768-01-01

Somer, Hendrik de (voor Ludovicus de Bruijker, mr timmerman op de Overslag)

Laeren, Ignatius van (won. Overslag, Statenbodem)

Overslag: hofstedeken met huizing

 

59V

1768-01-31

Spoor, de erfgen. van Maria

Engels, Jacobus (landman) won. Beoostenblijbenoorden

Axel: huis en erf

Erfgen.: Lambregt Beaufort (mr kuiper, wedr. van Maria Spoor); Hendrik , Pieter en Cornelis Beaufort

60R

1768-02-13

Beer, Francois den (won. Beoostenblijbenoorden)

Vetjes, Wilhem

Beoostenblijbenoorden: hofstedeken + 525R hof, boomgaard en wei

 

60R

1768-01-31

Hoelands, Livinus (regerend burgemeester) voor Susanna Hoelands (dochter v.d. vendumeester Jan Hoelands †)

Spoor, de erfgen. van Maria

Axel: stal en erf

Erfgen.: zie 59V

 

60V

1768-03-05

Michielsen, Pieter; Huijbregt Jacobus (armmeesters)

Gilde, Andries 't (won. Neusen)

Axel: Langestraat: huizing en erf

 

60V

1768-03-05

Lagra, Jan (won. Zaamslag) als executeur in de boedel v. Cornelia van Hoorn † (wed. van Laurens Stuyaart), zijn schoonmoeder

Lagra, Jan

Zaamslag: de Gebrande straat: woonhuis, schuur en erf op cijnsgrond

 

61R

1768-04-02

Pruijmelaer, de erfgen. van Abraham

Alvarez, jhr Guiliame

Aan- en Genderdijkepolder: hofstede + 65G

Erfgen.: Arij de Regt (x Dingetje Meulenberg als erfgen. van haar dochter Neeltje Backer); Dignitje en Adriana Backer (minderj.); Laurens de Regt (x Janneke Backer); Adriaan van Doorn; Cornelis Huijssen (voor Jan Heule); Daniel Pruijmelaar (voor zijn neef capt. Daniel Pruijmelaar te Middelburg); Adriaan, Daniel, Cornelis en Aarnout Wolfers; Jan van Lare (x Maria Wolfers); Pieter de Jonge (x Adriana Wolfers); Jan van de Weege (x Janna Wolfers); Adriaan Bruggeman; Abraham de Codin; Cornelis Kommers; Elisabeth Kommers (wed. van Jan Ruijls, schepen)

61V

1768-04-02

Gilde, Cornelis 't (won. Axel)

Delse, de erfgen. van Jozias (wedr. van Janna de Reu, zij was eerder gehuwd met Jan de Bruijne)

Axel: Lange Weststraat: huis en erf

 

61V

1768-03-12

Lansen, Pieter (won. Vogelschorre, Neusenambacht)

Voordijk, Andries (landman), won. bij Zouterspui

Zouterspui: woonhuis en erf + 26¼R cijnsgrond

 

61V

1768-04-02

Delser, de erfgen. van Johan

Beaufort, Lambregt

Axel: woonhuis en erf

Erfgen.: Jan Delser; mons. Jan de Doelder; Janna Delser; Francois de Corebijter (voogd v. de wees Louijs Delser); Jacobus Meertens (wedr. van Maria Jacoba Webers, zij was eerder gehuwd met Niclaes Delser) en zijn minderj. wees Thomas Meertens

62R

1768-04-07

Vlissegem, Jan Benjamin Dignus van (schepen en thesaurier te Hulst) voor J.W. Bodaert (regerend schepen en raad te Goes)

Rauwerts, Gerrit Ottho (luitenant baljuw te Hulst)

Stoppeldijkpolder: een einde dijk beginnend in de Anthonij Jansen kreeke; het recht van tienden op 172G216R i de 16e kavel

 

62R

1768-04-02

Delser, de erfgen. van Johan

Hoelands, Livinus

Axel: betaalbrief op het woonhuis zie 61V

Erfgen.:  zie 61V

62V

1768-04-23

Jonge fs Willem, Pieter de (landman in de polder van Zaamslag)

Roelandsen, Jan (won. in de polder van Zaamslag)

Otene: huis en erf

 

62V

1768-04-07

Vlissegem, Jan Benjamin Dignus van (schepen en thesaurier te Hulst) voor J.W. Bodaert (regerend schepen en raad te Goes)

Vlissegem, Jan Benjamin Dignus van (schepen en thesaurier te Hulst)

Stoppeldijkpolder: ¼ in de vrije jacht, vogelerij en visserij

 

62V

1768-04-16

Bonte, Willem (won. Ijzendijke)

Nijssen, Jacob (won. Zaamslag)

Zaamslag: woonhuis en erf

 

63R

1768-04-30

Spoor, Pieter (mr schoenmaker) won. Axel

Beer, Engel den (won. Axel)

Axel: Weststraat: woonhuis met erf

 

63R

1768-04-30

Lozanne, Jacobus de (luitenant baljuw)

Paulus, Jozias (ontvanger)

't Zandt : woonhuis, schuur + 210R

Kwam van Hendrik Kindt

63V

1768-05-07

Versluijs, de erfgen. van Rachel

Verstraten fs Nicolaas, Jacobus

Reuzenhoek: huis, schuur en erf op cijnsgrond

Erfgen.: Adriaen Wolfert fs Jan (wedr. van Rachel Versluijs); Cornelis en Pieter Versluijs (broers van Rachel); de wezen van Marta Versluijs (x Pieter Hooglander)

Huurder: Frans Wolfert

64R

1768-05-07

Geene, Mr Cornelis (griffier) cequestor in de boedel v. Wijve Bastiana Gools (wed. v. Jacob den Hollander, † te Zaamslag)

Regt, Hermanus de (won. Zaamslag)

Schepenschuld (800 Carolusguldens) t.b.v. Wijve Bastiana Gools (ten laste v. Jan de Smidt fs Antonis, won. Zaamslag)

 

64V

1768-06-07

Romeijn, Jan (won. Axel); Pieter Romeijn (won. Koegorspolder) en Levinus van der Gouwe (won. Reuzenhoek) als voogden v.d. wezen v. Jan Romeijn (x Adriana van der Gouwe)

Rijke, Andries de (won. Beoostenblijbenoorden)

Axel: bij slands arsenaal: huizing, schuur, stal, hof en erf

 

64V

1768-05-28

Bierman, Cornelis (notaris en procureur te Axel) voor Anna de Rijke (wed. v. Francies Sponcelee), won. Boskappelle

Kaal, Jan (schipper), won. op het Camperse veer (Hulsterambacht)

Boschkapelle: huizing en stal + 60R cijnsgrond

 

65R

1768-06-17

Doorn, Helena van (wed. van Jan Romeijn); Pieter Romeijn (won. Koegorspolder) en Levinus van der Gouwe (won. Reuzenhoek) als voogden v.d. wezen v. Jan Romeijn (x Adriana van der Gouwe)

Engels, Jacobus (landman), won. Beoostenblijbenoorden)

Beoostenblijbenoorden: 7G150R weiland

 

65R

1768-06-17

Doorn, Helena van (wed. van Jan Romeijn); Pieter Romeijn (won. Koegorspolder) en Levinus van der Gouwe (won. Reuzenhoek) als voogden v.d. wezen v. Jan Romeijn (x Adriana van der Gouwe)

Romeijn, Pieter; Livinus van der Gouwe (als voogden)

Paymentsbrief  ten laste v. Andries de Rijke (zie 64V)

 

65V

1768-07-02

Abels, Anna Maria (wed. van Christoffel Kien), won. Axel

Brune, Gerrit de (mr schoenmaker) won. Axel

Axel: Langestraat: huizing en erf

 

65V

1768-07-02

Nijssen fs Jacob, Jan (won. Zaamslag)

Coppejan, Adriaen (mr bakker) won. Zaamslag

Zaamslag: geheel huis met erf

 

65V

1768-07-09

Geers, de erfgen. van Johanna (wed. van Adriaan Sturm)

Overloop, Johannes van (won. in de Varempeepolder)

Varempeepolder: 800R

Erfgen. kinderen en kindskinderen: Pieter Kesbeeke (x Johanna de Jonge); Johan van Magtegem (x Catharina Sturm); Francies van Carselle (x Celia Sturm); Philippus de Brauwer (x Maria Sturm); Jacobus Nortal (voogd v. Adriaan, Apolina, Pieter en Anna Sturm)

66R

1768-07-30

Cersauw, Cornelis (won. Zaamslag)

Kraker, Geerard de

Zaamslag:de Gebrande straat: een schuur

 

66R

1768-07-11

Claver, de erfgen. van Maria van de (wed. van Pieter de la Rue, koopman te Middelburg)

Hoelands, Levinus (regerend schepen) voor Susanna Hoelands

Schepenschuld  (500 ₤ Vlaams) ten laste van Jan de Kliever (x Susanna Remert), won. Neusen

Erfgen.: Galemus Fratel (wedr. v. Petronella Maria Rademacher), won. Middelburg

66V

1768-07-30

Bakker, Marijnis (landman) won. in de Zaamslagpolder (voor Cornelis Bierman, notaris en die voor Dirk Francoijs Bouillon, medicine doctor te Sas van Gent)

Fais, Abraham (won. in de Zaamslagpolder)

Zaamslagpolder: 39e en 2e kavel: hofstede met huizing, schuur en stal + 71G

 

66V

1768-08-13

Stouthamer fs Joos, Jan (won. Axel); Cornelis de Vos (won. in de 4e kavel v.d. Zaamslagpolder (als executeurs)

Jonge, jhr Theodoor Jan Joseph Guilhelmus de (won. Gent)

Ferdinanduspolder: ½ v. 40G zaailand (gemeen met Theodoor de Jonge

Executeurs in de boedel v. Leendert v. Dijxhoorn (erfgen. v. schepen Cornelis v. Dixhoorn)

67R

1768-09-10

Smallegang, Amelia (laatst wed. v. Marinis de Jonge fs Willem en eerder wed. v. Francois Scherlee) won. Axel

Brand, Elisabeth (wed. van schepen Jan de Vos) won. Axel

Axel: aan de Landpoort: woonhuis met erf

 

67V

1768-10-01

Feyter de erfgen. van Jacomina de (wed. van Jacobus Vlaminck)

Sonsbeeck, Rudolph Lodewijk van (kapitein ten dienste v. d. Verenigde Nederlanden)

Axel: Langestraat: woonhuis en erf

Erfgen.: Cornelis 't Gilde de oude (wedr v. Pieternella de Feyter, eerder wed. v. Jan v. Doorn); Daniel de Zwaaf; Maarten v. Dixhoorn en Marinus Verburg (diakenen v. Axel) voor Cornelia de Zwaaff

68R

1768-10-01

Bouwens, de erfgen. van jhr Jan Joseph de (heer v. Gijlegem) en erfgen. v. Maria Magdalena de Bouwens

Gaveren, Hendrik Francies van; Johannes van Boxelaar (beide won. 't Zandt)

Beoostenblij: 2G236R

Erfgen.: Ignatius Charles de Respani; Alexander Joseph graaf de Respani (x juffr. Goubouw) won. Beveren

 

68R

1768-10-01

Bouwens, de erfgen. van jhr Jan Joseph de (heer v. Gijlegem) en erfgen. v. Maria Magdalena de Bouwens

Dierick, Jacobus (dijkgraaf v.d. polder v. Zuiddorpe, zuiddeel)

Zuiddorpepolder, noorddeel: 800R zaailand

Erfgen.: Ignatius Charles de Respani; Alexander Joseph graaf de Respani (x juffr. Goubouw) won. Beveren

Pachter: Judocus de Moor

68V

1768-10-01

Bouwens, de erfgen. van jhr Jan Joseph de (heer v. Gijlegem) en erfgen. v. Maria Magdalena de Bouwens

Borm, Francies

Beoostenblijbezuiden: 160R gen. : Het Hoveken"

Erfgen.: zie 68R

Pachter: Jan Annaerd

69R

1768-10-01

Bouwens, de erfgen. van jhr Jan Joseph de (heer v. Gijlegem) en erfgen. v. Maria Magdalena de Bouwens

Kips, Karel

Oud Beoostenblijbezuiden: 1G300R

Erfgen.: zie 68R

Pachter: Pieter dHont

69V

1768-10-01

Bouwens, de erfgen. van jhr Jan Joseph de (heer v. Gijlegem) en erfgen. v. Maria Magdalena de Bouwens

Hondt, Pieter d (won. Beoostenblijbezuiden)

Oud Beoostenblijbezuiden: 2G113R

Erfgen.: zie 68R

Pachter: de koper

69V

1768-10-01

Bouwens, de erfgen. van jhr Jan Joseph de (heer v. Gijlegem) en erfgen. v. Maria Magdalena de Bouwens

Bok, Jan de (won. Zuiddorpe)

Zuiddorpe: huis en erf

Zuiddorpepolder, noorddeel: 12G

Erfgen.: zie 68R

Pachter: Johannes de Moor

70R

1768-10-01

Bouwens, de erfgen. van jhr Jan Joseph de (heer v. Gijlegem) en erfgen. v. Maria Magdalena de Bouwens

Baert, Lauris

Beoostenblijbezuiden: 1G166R

Erfgen.: zie 68R

 

70V

1768-10-01

Bouwens, de erfgen. van jhr Jan Joseph de (heer v. Gijlegem) en erfgen. v. Maria Magdalena de Bouwens

Baardt, Joachim (landman) won.  Beoostenblijbezuiden

Oud Beoostenblijbezuiden: 1G126R

Erfgen.: zie 68R

 

71R

1768-10-01

Bouwens, de erfgen. van jhr Jan Joseph de (heer v. Gijlegem) en erfgen. v. Maria Magdalena de Bouwens

Coone, Philippus en Jacobus (won. Beoostenblijbezuiden)

Oud Beoostenblijbezuiden : 3G171R zaailand

Erfgen.: zie 68R

Pachters: de kopers

71R

1768-10-01

Bouwens, de erfgen. van jhr Jan Joseph de (heer v. Gijlegem) en erfgen. v. Maria Magdalena de Bouwens

Annaert, Jan (won. Beoostenblijbezuiden

Oud Beoostenblijbezuiden: 2G296R en 1G176R

Erfgen.: zie 68R

Pachter: de koper

71R

1768-10-01

Bouwens, de erfgen. van jhr Jan Joseph de (heer v. Gijlegem) en erfgen. v. Maria Magdalena de Bouwens

Acker, Jan van (landman) won. Nieuw Beoostenblijbezuiden

Oud Beoostenblijbezuiden: 5G180R

Erfgen.: zie 68R

Pachter: Joachim Baard

72R

1768-10-01

Genee, Johan van (won. Axel) voor Jan van der Linde Govertse, Philippus Zilvergieter, Francois Smoor; Pieternella Duls (wed. v. Hendrik v. Genee, burgemeester); Evert Huijberts van Genee (minderj.)

Moster, Adriana (laatst wed. v. Joseph v. Holandt), won. Axel

Axel: hof of moestuin

 

72R

1768-10-01

Moster, Adriana (laatst wed. v. Joseph v. Holandt), won. Axel

Bouillon, Dirk Francoijs (medecine doctor), won. Sas van Gent

Axel: hof of moestuin (zie boven)

 

72V

1768-10-01

Sonsbeek, Rudolph Lodewijk van (capt.) won. Axel; Jacobus de Lozanne (luitenant-baljuw)

Zierk, Jacob (x Josina Braije, wed. v. David Sandoz), won. Axel

Axel: Kerkstraat: woonhuis en erf

 

72V

1768-10-01

Scherle, Maria (wed. van Jan Smies) won. Sas van Gent

Smies, Jan (zoon), won. Axel

Axel: Langestraat: huis en erf

 

73R

1768-10-08

Thierens, Johan Ferdinandus (won. Overslag) voor Dominicus Janssen (x Catharina de Bock)

Diericks, Jacobus (dijkgraaf), won. Zuiddorpe

Varempeepolder: 7G

 

73R

1768-10-15

Bierman, Cornelis (notaris en procureur) te Axel (voor Willemijna Guilliamse, wed. van Jacobus de Bruijne, won. Zaamslag)

Stoffels, Francois (won. Zaamslag)

Zaamslag: huizing en erf

 

73R

1768-11-05

Heijligendorp, de erfgen. van Tanneken (wed. van Jan Jansen van Rosendaal)

Gedielis, Adriaan (won. Axel)

Axel: huizing en erf

Erfgen. de kinderen: Cornelis 't Gilde Jansz (x Cornelia Jansen v. Rosendaal); Absalon Jansen v. Rosendaal; Hendrik van Meurs (x Josina Jansen v. Rosendaal)

73V

1768-11-12

Gilde fs Leendert, Jan 't (x Cornelia Verschreven)

Gilde, Magghiel 't (won. Axel)

Axel, in de straat lopende bij de kerk: geheel huis, schuur en erf

 

73V

1768-11-12

Gilde fs Leendert, Jan 't (x Cornelia Verschreven)

Stouthamer fs Joos, Jan (won. Axel)

Axel, in de straat lopende bij de kerk: schuur en erf

 

74R

1768-11-19

Gilde fs Leendert, Jan 't (x Cornelia Verschreven)

Sierk, Jacobus (won. Axel)

Axel: Lange Weststraat: huizing en erf

 

74R

1768-11-26

Ende, Jacobus van den (won. Boskappelle)

Cooijmans, Anthonius Josephus (won. Pauluspolder, Hulsterambacht)

Boschkappelle: huizing op cijnsgrond

 

74R

1768-11-12

Bruijne, Adriaan de (won. Stoppeldijkveer)

Dronkers, Cent (won. Liefkenshoek)

Stoppeldijkveer: huizing en erf

 

74V

1768-12-03

Pree, Jan du (mr timmerman), won. Axel

Doeselaar, mons. Josias van (beurtschipper van Axel op Holland)

Axel: geheel huis met erf

 

74V

1768-12-03

Hoelands, Levinus (regerend burgemeester) erfgen. van Susanna Haak (zijn moeder)

Geers, Mr Cornelis (griffier te Axel) x Susanna Hoelands

Obligatie ten behoeve van Livinus Hoelands

 

75R

1768-12-10

Schoonakker de oude, mons. Jacobus (x Beatrice Bolleman, wed. v. Gillis Galle en eerder wed. v. Jacobus de Maker), won. Axel

Galle, Jan (won. Axel)

Axel: Kerkstraat: geheel woonhuis met erf

 

75R

1768-12-10

Galle, Jannis (won. Axel)

Beaufort, Cornelis (won. Axel)

Axel: Kerkstraat: huizing en erf

 

75R

1768-12-31

Feijter, de erfgen. van Pieter de (schepen)

Stouthamer Passchierszoon, Jan

Axel: Oude Stad: huizing en erf

Erfgen.: Joost Bostelaar (schoolmeester en voorzanger op Hoek) x Susanna de Feijter; Adriaan Wolfert Francoiszoon (won. Axel)

75V

1769-01-04

Godin, de erfgen. van Cornelis (burgemeester en raad te Veere)

Roose, Cornelis (landman), won. In de Kleine Huijssenspolder

Kleine Huijssenspolder: boerenhofstede met huizing, schuur, stallen, woonhuis, bakkeet + 271G wei- en zaailand

Erfgen. kinderen: Guilleaume Fredrik Godin (schepen en raad te Veere); Mr Johan Marinus Chelmers (secretaris van Zeeland) x Susanna Hendrica Godin; Mr Jan Alleveld (oud-schepen) x Jacoba Johanna Godin

76R

1769-01-21

Stouthamer fs Joos, Jan; Cornelis de Vos (als executeurs in de boedel v. schepen Cornelis v. Dixhoorn)

Dixhoorn fs Jelier, Cornelis van (landman), won. in de Butpolder

Butpolder: betimmerde en beplante hofstede gen. "het kasteel van Bijleveld" + 25G47R

Koegorspolder gen. "het stadskavel" 34G244R

 

 

76R

1769-01-14

Kraker, Louis de (landman), won. in de Zaamslagpolder

Vinke, Jan (meerderj. j.m.), won. in de Koegorspolder

Zaamslagpolder: beplante en behuisde hofstede met huizing, schuur + 91G120R wei- en zaailand

 

76V

1769-01-21

Stouthamer fs Joos, Jan; Cornelis de Vos (als executeurs in de boedel v. Leendert v. Dixhoorn)

Dixhoorn fs Maarten, Leendert van

Zaamslagpolder: 24e kavel: beplante hofstede met 55G226R wei- en zaailand

Pachters: Cornelis Haak de jonge; Jan Wisse; Maarten Verstrate

77R

1769-01-21

Stouthamer fs Joos, Jan; Cornelis de Vos (als executeurs in de boedel v. schepen Cornelis v. Dixhoorn)

Stouthamer fs Joos, Jan; Cornelis de Vos (als executeurs in de boedel v. Leendert v. Dixhoorn)

Cappellepolder: betimmerde en beplante hofstede + 41G81R + 4G700R weiland

Beoostenblijbenoorden: 55G215R zaailand

 

77R

1769-01-21

Stouthamer fs Joos, Jan; Cornelis de Vos (als executeurs in de boedel v. Leendert v. Dixhoorn)

Dixhoorn fs Leendert, Maarten van (won. in de Eglantierpolder)

Oude Eglantierpolder: betimmerde en beplante hofstede + 41G47R

Beoostenblijbenoorden: 14G gen. "het Butsche land"

Beoostenblijbenoorden: 2G273R zaailand

Zoutepolder: 3G257R zaai- en weiland en arbeidersplekje

Butpolder: 3G173R

Beoostenblijbenoorden: 22e kavel: 31G zaailand

 

 

77V

1769-01-28

Hoelands, Levinus (regerend burgemeester) voor Maria Anna Schepens (wed. v. Jacobus Celes) in de Austrischenpolder en voor Anna Hurgronje (douarière v. Mr Alexander Johan Hermanus Huyssen, heer v. Kattendijke)

Hoelands, Levinus

Austrischenpolder: hofstede met huis, schuur, wagenhuis, stal, varkenskot, plantagie + 51G17R wei- en zaailand

 

78V

1769-01-28

Geene, Cornelis (griffier) x Susanna Hoelands (dochter v. Jan Hoelands, vendumeester); Pieter de Lege (beurtschipper v. Axel op Middelburg) enige zoon v. Maatje van Dijke † (x Levinus de Lege)

Bree, Jan de (won. Axel)

Axel: Weststraat: huizing met erf

 

78V

1769-01-18

Hoelands, Levinus (regerend burgemeester)

Geene, Mr Cornelis (griffier te Axel)

Oude Eglantierpolder: 1/16e en ½ in de meestove

 

79R

1769-02-11

Pauw, de erfgen. van Dina de (wed.  Adriaan Jacob v. Vlissegem)

Scheele, Reijnier (landman) won. in de Lovenpolder (Neusenambacht)

Zaamslag: hofstede + 117G wei- en zaailand

Erfgen. de kinderen: Jan Benjamin Dignus van Vlissegem (thesaurier v. Hulst); Gerrit Otto Rauwerts (stadhouder v. Hulst) x Martina Pauline v. Vlissegem; Wulferdina Henrica Cornelia v. Vlissegem (wed. v. Jan Bernard de Valken, luitenant-kolonel)

80R

1769-02-11

Gerrits, Hendrik (won. Axel)

Brune, Jacobus de (won. Axel)

Axel: huizing, stal en erf gen. "de Gouden Kip"

 

80R

1769-02-11

Sierk, Jacobus (won. Axel)

Haak, Carel (won. Axel)

Axel: Lange Weststraat: huizing met erf

 

80V

1769-03-04

Doelder, Jan de (voor Johanna Claudat, wed. v. Hermanus Huijge, won. Middelburg)

Alvares, jhr Guilliame (vrijheer v. Westdopre, Huugersluyse en St. Pietersdamme)

Monkado en Reigersbos 1/20e v.d. schorren

 

80V

1769-02-25

Walraven, Adriaan (smidsbaas) won. Zaamslag

Walraven, Maarten (zoon), won. Zaamslag

Zaamslag: in de ring: geheel huis, schuur en smidse op cijnsgrond

 

80V

1769-02-25

Geene, Mr Cornelis (griffier) x Susanna Hoelands (dochter v. Jan Hoelands, vendumeester); Jacobus Lathouwer (won. Zaamslag) x Jacomina Deijs (wed. van Jacobus de Kraker)

Verstraten, Jacobus

Zaamslag: huis, schuurtje en erf

 

81R

1769-03-04

Lammens, Adriaan Francois (oud-schepen te Vlissingen)

Paulus, Josias (oud-schepen te Axel)

Axel: op de Markt: huis en stalling

 

81V

1769-03-04

Bierman, Cornelis (notaris) voor Floris Pleijte (won. Zaamslag)

Zager, Hendrik de (schoolmeester en voorzanger te Zaamslag)

Zaamslag: huizing en erf

 

81V

1769-03-04

Pree de oude, de erfgen. van Jan de († te Axel)

Pree, mons. Jan de (mr timmerman te Axel)

Axel: bij de Waterpoort: huizing en erf

Erfgen.: Jan Goossen (mr timmerman op Hoek) x Maria de Pree; Jan de Jonge (koopman in wijnen te Axel voor zichzelf en als voogd v.d. kinderen v. zijn moeder Sara de Pree (†), wed. v. Adriaan de Jonge; mons. Francois de Pree (won. Middelburg) ; Jan de Pree (mr timmerman, won. Axel)

82R

1769-03-15

Laren fs Jacques, Judocus van (x Anna de Meulenaar), landman, won. Stekene land van Waas

Voorde, Janna van de (schoonmoeder), won. in de Varempeepolder

Moerbekepolder: 400R zaailand

Varempeepolder: 2G gen. "Coppensesteede"

 

82R

1769-03-11

Voordijk, Andries (landman in de Oude Eglantierpolder)

Vereijcke, Jan (won. Otene)

Zouterspui: huizing met erf

 

82V

1769-03-25

Doeselaar, Josias van (beurtschipper van Axel op Holland), won. Axel

Tieleman, Huijbregt

Axel: naast het stadhuis: huizing met erf

 

83R

1769-04-01

Hasart, de erfgen. van Prijntje (wed. van Jan Vermeers)

Broekhoven, Johannes

Zaamslag: op cijnsgrond: huis en erf

Erfgen. de kinderen en kindskinderen: Jan Vermeers (won. Zaamslag); Lauris Colijn (won. in de Linie v. Hulst (x Janna Vermeers); Arij Verpoorten (x  Elisabeth Vermeers), de wees van Neeltje Vermeers (gen. Josientje Boutens)

83R

1769-02-01

Evertsen, de erfgen. v. Johan (kapitein ter zee)

Brienen (wed. Meijners), Johanna Petronella

 

 

 

 

Bertijn, Isak

 

 

 

 

Dobbelaar, Jan

Middelburgsepolder, in de heerlijkheid Nieuwland: hofstede met huizing, schuur, stal, bakkeet + 88G60R; Nieuwerkerkepolder: 25G

Groede: hofstede met huizing, schuur, stal, bakkeet + 36G29R; Corneliapolder: de daarin liggende schorren

Stoppeldijkepolder: 376R

Erfgen.: Bastiaan Lebbens (majoor te Middelburg); Herman Eversten (schepen en raad te Middelburg) voor Cornelia Jacoba v. Schuijlenburgh (douarière van Johan Evertsen, capt. ter zee v.d. admiraliteit); Daniel de Geston, heer v. Schuijlenburgh (luitenant); Guilme Thierij (luitenant commandeur v. Hulst) voor Pieter Johannes Jolij (notaris te Hulst); Philippus Louis Dorge (majoor); de minderj. wezen v. Johan Evertsen gen. Constantia Johanna Wilhelmina Helena en Helena Francina Louisa Evertsen

84R

1769-04-01

Dronkers, Simons (won. Axel)

Doeselaar, Josias van (won. Axel)

Axel: huis en erf

 

84R

1769-04-01

Loo, Cornelis van (won. Axel)

Dronkers, Simon

Axel: Langestraat: huis en erf gen. "de Rooden Ruijter"

 

84V

1769-04-15

Striemersch fa Hendrix, de erfgen. van Elisabeth (x Francies Baart)

Hond, Jan de

Oud Beoostenblijbezuiden: in de Klapstraat:  behuisde en beschuurde hofstede + 66G

Erfgen.: Francies Baart (wedr. v. Elisabeth Striemersch) en zijn minderj. kinderen Ferdinandus en Joanna Baart; Laurentius Henricus Baert en voor zijn minderj. broer en zuster; Pieter Baart fs Francies

Gebruiker: Augustinus van Dorselaere

84V

1769-04-15

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge († te Stekene)

Doeselaar, Augustijn van

Karnemelkspolder: 11G weiland

Erfgen.: Rosa Joos (wed. v. Paulus v. Vlieberge), won. Stekene, land van Waas met minderj. kinderen; Anna v. Vlieberge; Pieter Geerink; juffr. Laureijs; G. J. de Korte; A.F. Thierens; J. v. Busten (als erfgen. v. Joris v. Vlieberge);

Hendrik Frans v. Gaveren (won. op 't Zandt); J. Talboom; Adriaan Thieren; Willem de Vleeshouwer; Petrus de Laat; Laureijs Bonte; Jacobus Clement; Willem Talboom; Carel Kips; de wees v. Cornelis Clement (x Pieternella Talboom); Anna Catharina Casteleijn (wed. v. Antonij Delbeeck en eerder v. Gobertus Talboom) als moeder v. Jacques Talboom met Carolus Josephus de Poorter als voogd paternel (als erfgen. v. Anna Maria Talboom)

85R

1769-04-15

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge † te Stekene)

Doeselaar, Augustijn van

Karnemelkspolder: 9G239R hoge landen

Erfgen.: zie 84V

85R

1769-04-15

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge † te Stekene)

Grimbergen, Nicolaas van (won. in Hulsterambacht)

Riedepolder: kapbos van 2G19R

Erfgen.: zie 84V

85V

1769-04-15

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge † te Stekene)

Brijs, Jacobus (won. Koewacht)

Karnemelkspolder: 4G94R

Erfgen.: zie 84V

86R

1769-04-15

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge † te Stekene)

Boxelaar, Jan van (won. op 't Zandt)

Karnemelkspolder: 1G256R weiland

Erfgen.: zie 84V

86R

1769-04-15

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge † te Stekene)

Boxelaar, Johannes van (won. op 't Zandt)

Karnemelkspolder: 1G256R weiland

Erfgen.: zie 84V

86V

1769-04-15

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge † te Stekene)

Saij, Johannes (won. Moerbeke)

Riedepolder: 2G

Erfgen.: zie 84V

87R

1769-04-15

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge † te Stekene)

Maarschalk, Johanna Cornelia (wed. van Adriaan Bonte)

Karnemelkspolder: 2G38R weiland

Erfgen.: zie 84V

87R

1769-04-15

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge † te Stekene)

Maarschalk, Johanna Cornelia (wed. van Adriaan Bonte)

Karnemelkspolder: 3G112R

Erfgen.: zie 84V

87V

1769-04-15

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge † te Stekene)

Bouwens, Andries

Karnemelkspolder: 4G201R

Erfgen. zie 84V

87V

1769-04-15

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge † te Stekene)

Baert, Lourens (won. Axelambacht )

Oude Karnemelkspolder: kapbos 262R

Erfgen.: zie 84V

88R

1769-04-15

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge † te Stekene)

Bouwens, Andries

Oud Beoostenblijbezuiden: 4 stukken land

Erfgen.: Hendrik Frans v. Gaveren (won. op 't Zandt); J. Talboom; Adriaan Thieren; Willem de Vleeshouwer; Petrus de Laat; Laureijs Bonte; Jacobus Clement; Willem Talboom; Carel Kips; de wees v. Cornelis Clement (x Pieternella Talboom); Anna Catharina Casteleijn (wed. v. Antonij Delbeeck en eerder v. Gobertus Talboom) als moeder v. Jacques Talboom met Carolus Josephus de Poorter als voogd paternel (als erfgen. v. Anna Maria Talboom)

88V

1769-04-15

Verheeke, de erfgen. van de wed. van J.B.

Goethem, Gillis van (won. St. Gillis)

Ferdinanduspolder: 3 partijen land

Erfgen. van hun tante: Jacobus Rooms (won. Stekene); D.B. Nijs; J.F. van Hecke; Maria Catharina, Marie Claire, Marie Theresia en Johanna Catharina v. Goethem

88V

1769-04-15

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge † te Stekene)

Kindt, Cornelis (won. op 't Zandt)

Karnemelkspolder: 30R kapbos

Erfgen: zie 88R

89V

1769-04-29

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge † te Stekene)

Daalen, Joachim van (won. Axelambacht)

Oud Beoostenblijbezuiden: diverse partijen land

Erfgen.: zie 84V

89V

1769-04-29

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge † te Stekene)

Dale, Joachim van

Ferdinanduspolder: land

Erfgen.: zie 84V

90R

1769-04-29

Boxelaar, Joannes van (mr beenhouwer) won. op 't Zandt

Gaveren, Hendrik Francies van (winkelier en tavernier op 't Zandt)

Oud Beoostenblijbezuiden: ½ v. 2G336R

 

90R

1769-04-29

Talboom, de erfgen. van Anna Maria (laatst wed. v. Joris v. Vlieberge † te Stekene)

Dale, Joachim van

Oud Beoostenblijbezuiden: land

Erfgen.: zie 84V

90V

1769-05-06

Stouthamer fs Joos, Jan (won. Axel) voor Willem Backer (won. Middelburg)

Lagra, Pieter (won. Zaamslag)

Zaamslag: de Verbrande straat: geheel huis met erf op cijnsgrond

 

90V

1769-04-29

Segers, Clara (wed. van Arij Lansen) won. Zouterspui

Bale, Laureijs (meeerderj. j.m.) won. in de Koegorspolder

Zouterspui: huis en erf + 53R

Zaamslagpolder: hof en erf + 100R

 

91R

1769-06-10

Heereweg, Elibert (meester gorter) won. Koewacht

Terweers, Dominicus (won. Koewacht, Oostenrijks territoir)

Koewacht: huizing en wagenhuis + 50R

 

91R

1769-05-27

Vetjes, de erfgen. van Willem

Swemer, Catharina (wed. van Willem Vetjes)

Beoostenblijbenoorden: hofstedeken met huis en schuurtje + 1G25R weiland

Erfgen.: Catharina Swemer (wed. van Willem Vetjes); Willem Vetjes; Pieter Schippers, won. Kloosterzande (x Maria Vetjes); Janneken Vetjes, won. Kloosterzande (wed. van Jan de Swart); Willem Romeijn als voogd v.d. minderj. wezen v. Willem Vetjes

91V

1769-08-12

Hough, Aarnout (regerend schepen alhier); Eewout Adrianus van Dijke (notaris) als executeurs

Wijnmale, Cornelis (predikant te Zaamslag)

Zaamslag: woonhuis en erf

Executeurs in de boedel v. Cornelis v. Oosterwijk (†), predikant te Zaamslag

92R

1769-09-16

Heynsdijk de oude, Adriaan (won. in de Zaamslagpolder) voor Catarina Cornelia Steengragt (wed. v. Jan v.d. Perre, schepen te Middelburg) dochter v. Adriana Elisabeth de Huijbert (wed. v. Francois Adriaan Steengragt, schepen te Middelburg)

Bokx, Jan de (won. onder Hoek)

Zaamslagpolder: 28e en 29e kavel: behuisde en beplante hofstede + 94G250R wei- en zaailand

 

92R

1769-08-12

Smidt, Johan de (ontvanger en licentmeester) voor mr Willem Hendrik Cattenburg (schepen en raad)

Lebbens, Bastiaan (kapt. Majoor te Middelburg)

Margarietapolder: 31G

Pachter: Jan Berrevoet

92V

1769-09-09

Crook, de erfgen. v. Joanna Petronella de (wed. v. Pieter Frans dHerre)

Dieriks, mons. Jacobus (dijkgraaf, won. Zuiddorpe)

Varempeepolder: 2G zaailand

 

92V

1769-09-09

Huige, Catharina (wed. v. Arij Nijssen) won. Zaamslag

Gouwe, Huijbreght van der (won. Zaamslag)

Zaamslag: huis en erf op ambachtsherencijns

Bewoonster: Jacoba Leijs

93R

1769-09-16

Heijnsdijk, Adriaan (landman) won. in de 8e kavel v.d. Zaamslagpolder (voor Johan Adriaan v.d. Perre)

Regt fs Cornelis, Cornelis de (won. in de Zaamslagpolder)

Zaamslagpolder: 31e kavel: 16G205R wei- en zaailand

Pachter: Adriaan Heijnsdijk

93V

1769-09-16

Lessein, mons. Stephanus (x Moneta Geldoff), won. Koewacht (sKoningsbodem)

Vliegher, Johannes de (landman op 't Zandt)

Karnemelkspolder: 400R rijk beplant kapbos

 

94R

1769-09-30

Bouwens, de erfgen. v. jhr Jan Josephus de (heer v. Gijligem) en de erfgen. v. Maria Magdalena de Bouwens

Putte, Jacob van de

Zuiddorpe (noorddeel): 100G cijnsgrond

Erfgen.: jhr Ignatius Charles de Respanie; Alexander Joseph graaf de Respanie ; N.N. v.d. Folle ; juffr. Goubouw vrouwe v. Beveren met haar zuster de douarière Doomer

94R

1769-09-30

Dieleman, Jan (griffier te Neusen) voor Joachim Sandra (x Catarina Johanna Bentle)

Esbroek, Pieter van (won. Pauluspolder, Hulsterambacht)

Stoppeldijkpolder: 13G107R

Pachter is de koper

94V

1769-09-30

Triest, Jacobus (won. in de Linie van de polder Beoostenblijbenoorden)

Kraker, Adriaan de (landman, won. Beoostenblijbenoorden)

Beoostenblijbenoorden: arbeidershofstedeke met huis, stal en plantagie op 132R

 

95R

1769-10-21

Steur, Adriaan (gezworen v.d. Austrischenpolder) voor Petrus de Krook (rooms priester te Wachtebeke)

Kreeve, Johanna (wed. v. Lieven Vervaet)

Varempeepolder: ½ v.e. blok hoge landen gen. "den Heuvel"

De andere ½  is v.d. kinderen v. Jan Babtiste Duijk (x Johanna Marie Lippens)

95V

1769-11-04

Nagelkerke, Coenraed (won. Zouterspui)

Regt de oude, Hermanus (landman in de Zaamslagpolder)

Zaamslag: woonhuis met erf

 

95V

1769-10-28

Hasaerde, de erfgen. van Prijntje (wed. v. Jan Vermeers)

Sperger, mons. Nicolaas Baltus (won. in de Stoppeldijkpolder)

Zaamslag: paybrief op huis en erf ten laste v. Joahnnis Broekhoven

Erfgen.: Jan Vermeers; Jan Riemens (x Maatje Vermeers); Laurens Colijn (x Janna Vermeers); Arij Verpoorte (x Elisabeth Vermeers); Josina Bouters (dochter v. Neeltje Vermeers †)

96R

1769-11-04

Nagelkerke, Coenraed (won. Zouterspui) voor Cornelis Cersouw

Nagelkerke, Cornelis

Zaamslag: huis en erf

 

96R

1769-11-11

Bouillon, de erfgen. van Dirk Francois (medicine doctor, laatst te Axel)

Paulus, Jozias (oud-schepen en ontvanger)

Zaamslagpolder: hofstede met huizing, schuur, wagenhuis en bakkeete + 66G290R

Pachter: Abraham Joris

96V

1769-11-15

Meij, Marcus de (voogd v.d. wezen v. Jacobus Collesaar)

Fruijtier, Pieter

Boschkappelle: een huis

 

96V

1769-11-25

Verelst, Mels (won. Zouterspui)

Vermeers, Jan (won. Zaamslag)

Zaamslag: Veerstraat: geheel huis en erf op cijnsgrond (zijnde het laatste huis dat aan de noordzijde v.d. straat is)

 

97R

1769-11-25

Vermeers, Jan (won. Zaamslag)

Kraker, Geert de (won. Zaamslag)

Zaamslag: Veerstraat: geheel huis en erf (zie 96V)

 

97R

1769-12-02

Smidt, Johan de (commies en licentmeester) voor Into ter Sweege (predikant te Veere) x Catharina Vlasman (wed. v.  Adriaan Alvarez, medicine doctor te Neusen)

Brieffinck, Judocus (won. Auxaerde land van Waas)

Karnemelkspolder: hofstede met huizing, schuur + 54G165R zaailand en 1/3e in een schaapsschuur

Pachtster: de wed. van Pieter Gijsel

97V

1769-12-09

Scheele, Jan (mr smid) won. te Bottinge op Walcheren (x Johanna de Poorter)

Martens, Marinus (won. Axel)

Axel: Weststraat: woonhuis en erf

 

97V

1769-12-09

Haak, de erfgen. van Susanna (wed. v. Francois Haaij, schepen) eerder wed. v. mons. Jan Hoelands de oude en van mons. Marcus Verschrage

Hoelands, Levinus

Beoostenblijbenoorden: behuisde en beplante hofstede + 135G150R wei- en zaailand

Erfgen.: Levinus Hoelands (zoon); Mr Cornelis Geene (griffier) x Susanna Hoelands, dochter v.d. venduemeester Jan Hoelands die een zoon was van Susanna Haak; Jan Meertens (gerechtsbode te Axel) en mons Francois de Visser (x Johanna Susanna Meertens) als kinderen v. Adriana Verschrage dr van Marcus (†) (x mons. Marinis Meertens (†).

98R

1769-12-09

Haak, de erfgen. van Susanna (wed. v. Francois Haaij, schepen) eerder wed. v. mons. Jan Hoelands de oude en van mons. Marcus Verschrage

Hoelands, Levinus

Varempeepolder: 7G223R zaailand

Pachter: Jan Vermeers

98V

1769-12-09

Haak, de erfgen. van Susanna (wed. v. Francois Haaij, schepen) eerder wed. v. mons. Jan Hoelands de oude en van mons. Marcus Verschrage

Kraker, Pieter de (landman, won. Beoostenblijbenoorden)

Beoostenblijbenoorden: behuisd en beplant arbeidershofstedeke + 7G105R weiland in "het Zoute Pant"

Pachter: Livinus Klouwert

99R

1769-12-09

Haak, de erfgen. van Susanna (wed. v. Francois Haaij, schepen) eerder wed. v. mons. Jan Hoelands de oude en van mons. Marcus Verschrage

Jonge, Pieter de (schepen)

Beoostenblijbenoorden, in de Linie: 1G138R zaailand

 

99V

1769-12-09

Haak, de erfgen. van Susanna (wed. v. Francois Haaij, schepen) eerder wed. v. mons. Jan Hoelands de oude en van mons. Marcus Verschrage

Geene, Cornelis (griffier)

Axel: achter het stadhuis: huizing en erf

 

99V

1769-12-09

Haak, de erfgen. van Susanna (wed. v. Francois Haaij, schepen) eerder wed. v. mons. Jan Hoelands de oude en van mons. Marcus Verschrage

Hercules, Cornelis van (meester metselaar)

Axel: Molenkwartier, op de hoek: huizing en erf

 

100R

1769-12-09

Geene, Cornelis (griffier)

Hercules, Cornelis van (mr metselaar)

Axel: achter 't stadhuis: huizing en erf

 

100R

1769-12-09

Haak, de erfgen. van Susanna (wed. v. Francois Haaij, schepen) eerder wed. v. mons. Jan Hoelands de oude en van mons. Marcus Verschrage

Hoelands, Livinus (regerend burgemeester)

Axel: Weststraat: huis en erf

Huurder: Jacobus Wiemers

100V

1769-12-09

Bruijne, Jacobus de (won. Axel)

Dixhoorn Jelierszoon, Maarten van (won. Axel)

Axel: Molenkwartier: huizing en erf

 

100V

1769-12-16

Kerkfoort, Dominicus van (won. Zouterspui)

Hooft, Willem van der (won. Zouterspui)

Zouterspui: geheel huis en erf

 

101R

1769-12-16

Laet, Petrus de (won. Waasmunster, land van Waas)

Baert, Pieter Anthone (won. Koewacht)

Koewacht: woonhuis, stal, erf en moeshof

St. Andries: 60R

Oude Karnemelkspolder: 3G

Huurder: Charel Meersman

 

 

Pachter: Jan de Vos

101V

1769-12-30

Hermans, de erfgen. van Elisabeth (x Klaes Eekman en x Pieter Goossen, schipper)

Bakker, Reijn (schipper)

Axel: Weststraat: huis, stal en erf

Erfgen. haar kinderen: Pieter de Jonge (regerend schepen) x Amelia Eekman; Abraham Braams (x Anna Eekman) won. Middelburg, Pieter Eekman (schipper varende bij  de "brede vaart"; Cornelis Jansen van Rosendaal (x Janna Eekman), won. Axel;

Marinus Goossen (schipper, varende op de "brede vaart"; Jan Goossen (mr timmerman, won. op Hoek); Gillis Goossen (landman, won. Beoostenblijbenoorden); Cornelis Goossen (won. Middelburg)

102R

1769-12-30

Hermans, de erfgen. van Elisabeth (x Klaes Eekman en x Pieter Goossen, schipper)

Gilde, Pieter 't

Axel: huis en erf

Erfgen.: zie 101V

102V

1769-12-30

Schuijlenburgh, de executeurs in de boedel van Anna Petronella van (x Jan Henrij van Heemskerk, heer v. Achtienhoven)

Hamelink, Cornelis (landman in de grote Huijssenspolder)

Grote Huijssenspolder: hofstede met huizing,  bschuur, stal en bakkeet + 100G

Executeurs: Bastiaen Nebbens (kap. Majoor te Middelburg) voor Willem van Heemskerk (oud-presidentschepen en raad te Amsterdam) en Mr Frans Pauw (raad en oud-burgemeester te Delft)

103R

1769-12-30

Hermans, de erfgen. van Elisabeth (x Klaes Eekman en x Pieter Goossen, schipper)

Rosendaal, Cornelis Jansen van

Axel: Lange Weststraat: een moestuin

Erfgen. zie 101V

103R

1769-12-30

Schuijlenburgh, de executeurs in de boedel van Anna Petronella van (x Jan Henrij van Heemskerk, heer v. Achtienhoven)

Roose, Cornelis (landman in de Kleine Huijssenspolder)

Margaritapolder: 31G

Executeurs: zie 102V

103V

1769-12-30

Lozanne, Jacobus de (luitenant baljuw en schepen) won. Axel

Gilde, Jacobus 't (won. Zaamslag)

Zaamslag : Neusensestraat : geheel huis en erf op cijnsgrond

 

103V

1769-12-30

Deijaart, Jacobus (won. in de Varempeepolder) voor Louise Stuijaert fa Joris

Ackeren, Jan van (landman), won. Beoostenblijbezuiden

Zijpepolder: 700R zaailand

 

104R

1770-01-06

Janssen Wilmszoon, Johannes (won. Axel)

Faas, Cornelis (won. Axel)

Beoostenblijbenoorden: 4G144R

 

104R

1770-01-13

Waarschot, Pieter van (won. Stekene)

Hoeffijzer, Gijsbregt (mr smid), won. Boschkappelle

Boschkappelle: een huis + 23R cijnsgrond

 

104V

177-01-27

Haak, de erfgen. van Susanna

Diakonie v.d. armen v. Axel alimenterende de minderj. kinderen v. Johannes Hasevoet en Maria Klaus

Axel: Weststraat: woonhuis met erf

Erfgen.: Levinus Hoelands (regerend burgemeester); Cornelis Geene (griffier) x Susanna Hoelands; Jan Meertens (stads- en gerechtsbode)

105R

1770-01-27

Janssen fs Willem, Jan; Johannes van Veerdegem (als diakenen v. Axel en Zuiddorpe)

Broekhoven, Johannes

Axel: Weststraat: huis, schuur en erf (zie 104V)

 

105V

1770-01-27

Paulus, Josias (oud-schepen, nu thesaurier) als voogd

Herders, Michiel (schepen) voor mons. Isaac Crince (schoolmeester en voorzanger te Sluis) als vader en voogd  v. zijn minderj.  zoon mons. Isaac Crince jr (schoolmeester en voorzanger te Axel)

Axel: huizing en erf "geappopriëert" tot een school

 

105V

1770-01-27

Broekhoven, Johannes (mr kleermaker), won. Zaamslag

Moster, Adriana (wed. van Joseph v. Holand), won. Axel

Axel: Weststraat: woonhuis en erf

 

106R

1770-02-03

Baert, Laureijs (x Anna Margarieta Bonte, descendante van Pieter Bonte, † Oud Beoostenblijbezuiden en Anna de Sweemer. Anna de Sweemer is een dochter v. Adriaan de Sweemer en Margarieta Bertraerd)

Borm, Francies

Oud Beoostenblijbezuiden, in het Sandersstraatje: 400R

 

106R

1770-01-27

Paulus, Josias (oud-schepen, nu thesaurier) als voogd

Genee, Isaac van (won. Axel)

Axel: onder slands wallen in het bastion: een moestuin

Voogd v.d. minderj.  kinderen v. mons. Leendert van der Sande (schoolmeester en voorzanger te Axel)

106V

1770-02-10

Laet, Petrus de (won. Waasmunster, land v. Waas)

Bliek, Anna Cornelia de (wed. v. Joost de Caluwe)

Oud Beoostenblijbezuiden: 1G262 ½ R zaailand

 

107R

1770-02-10

Laet, Petrus de (won. Waasmunster, land v. Waas)

Rolier, Andries

Oud Beoostenblijbezuiden: 1G200R zaailand

 

107R

1770-02-10

Laet, Petrus de (won. Waasmunster, land v. Waas)

Vleeshouwer, Willem de

Beoostenblijbezuiden: 3G12R zaailand

Pachter: de koper

107V

1770-02-10

Hoelands, Levinus (voor Adriaan de Vos, kapt. won. te Delft)

Nieuwenhuijse, Jacobus van (mr timmerman) won. Axel

Axel: aan de Markt: pakhuis en erf

 

108R

1770-02-10

Hont, Jan d' (landman) in de Karnemelkspolder bij het Zandt

Doesselaer, Augustinus van (landman, won. Oud Beoostenblijbezuiden)

Oud Beoostenblijbezuiden: bebouwde en beplante hofstede + 64G hof-, wei-, bos- en zaailand

 

108V

1770-02-24

Smidt, Johan de (commies en ontvanger)

Heijnsdijk, Gijsbreght (landman), won. in de Butpolder

Beoostenblijbenoorden: 5e, 6e, 13e, 15e en 16e kavel: gehele hofstede met schuur, stal en plantage + 146G102R wei- en zaailand

 

108V

1770-02-24

Palinghs, de erfgen. v. Pieternella (x Pieter Scheerens, eerder x Andries Hermans)

Thierens, Francoijs

Overslag: huis en erf

Erfgen.: Pieter Scheerens, won. Overslag (wedr. v. Pieternella Palings), geen kinderen samen; Ignatius van Lare (voogd maternel); Lieven Gijsel (voogd paternel)

109V

1770-03-03

Cornelis, Marinus (won. Zaamslag)

Sijmons jr, Jacobus (won. Zaamslag)

Zaamslag: een huizing

 

110R

1770-03-17

Bakker fs Marinus, Cornelis (won. in de Cappellepolder)

Verstrate, Maarten (won. in de Zaamslagpolder)

Zaamslag: Rosemarijnstraat, op de hoek: huis, schuur en erf

 

110R

1770-03-24

Schoonakker de oude, de erfgen. van Jacobus (x Beatrice Bolleman)

Schoonakker, Jacob

Axel: Weststraat: huizing, stal en erf

Erfgen.: Beatrice Bolleman (wed. v. Jacobus Schoonakker de oude); zijn kinderen:  Hendrik Gerrits (x Maria Schoonacker); Cornelis Faas (x Rachel Schoonakker) allen won. te Axel

110V

1770-03-31

Geene, Mr Cornelis (griffier)  x Susanna Hoelands (dochter v.d. venduemeester Jan Hoelands die een zoon was van Susanna Haak)

Zachariassen, Matthias (won. Zaamslag)

Zaamslag: Veerstraat: huizing en erf

 

110V

1770-03-31

Romeijn, de erfgen. van Pieter (x Josina de Rijke)

Walraven, Andries (won. Axel) x Elisabeth Meeusen, eerder wed. v. Cornelis Bale en daarvoor v. Jan Kakenbergh)

Axel: Oude stad: huis, hof en erf

Erfgen.: Josina van de Rijke (wed. v. Pieter Romeijn) won. in de Koegorspolder; Willem Romeijn (zoon); de wezen v. Pieternella Romeijn (dochter van Jan Romeijn en kleindochter van Pieter)

111R

1770-04-07

Nijssen Jansz, Jan; Jan de Jonge (diakenen v. Zaamslag)

Beer fs Leendert, Engel den (won. Zaamslag)

Zaamslag: Neusensestraat: woonhuis en erf

Bewoonster: de wed. van Marinus van Tatenhove

Het huis kwam v. Francijntje Verbeeld

111V

1770-04-14

Colijn, Arij (schipper) varende van de Oostdam van Ijzendijke en de Sassegeule

Hajé, Maria (wed. v. Leendert Leembrugge) won. Axel

Axel: Langestraat: woonhuis met erf

 

111V

1770-04-07

Gijsel, Lieven (won. Overslag)

Thierens, Francoijs (won. Overslag)

Overslag: geheel huis met pakhuis, logie, een "paardensnuijfmolen", een "logting"en hof

 

112R

1770-04-14

Scheel Janszoon, Reijnier (won. Hoek)

Scheel, Jacobus (won. in de Zaamslagpolder)

Zaamslagpolder: betimmerde en beplante hofstede + 117G wei- en zaailand

 

112V

1770-04-28

Berge, Louis van den (landman), won. in de St. Annapolder

Kerkfoort, Dominicus van (won. Zouterspui)

Zaamslagpolder: een huizing

 

112V

1770-04-28

Krokké, Jacobus (won. in de Zaamslagpolder)

Smies, Hendrik

Eglantierpolder: hofstedeke met erf + 150R

 

112V

1770-04-21

Cornelis, Marinus (won. Zaamslag)

Simons Jacobszoon, Jan (won. Zaamslag)

Zaamslag: Rosemarijnstraat: geheel huis en erf op cijnsgrond

 

113R

1770-05-05

Croock, de erfgen. van Petronella de (x Pieter Francies dHane)

Simoens, Lieven (won. Wachtebeke)

Varempeepolder: 4G zaailand

Erfgen.: Pieter Francies dHane en anderen

113R

1770-05-05

Lagra, Jan (won. Zaamslag)

Herrebout, Francoys (won. in de Aandijkepolder)

Zaamslag: woonhuis, schuurtje en erf

Pachter: Joris Colijn

Kwam v. zijn moeder Cornelia van Hoorn (wed. v. Laureijs Stuijaerdt)

113V

1770-05-05

Brisseel, Johannes (won. Koewacht)

Caluwe, de wed. van Joos de

Beoostenblijbezuiden: 2G

 

113V

1770-05-19

Bruggeman, Adriaan (won. in de Zaamslagpolder)

Roose, Jacobus (won. Zaamslag)

Zaamslag: de Achterstraat: geheel huis en erf

 

114R

1770-06-02

Heijnsdijk, Gijsbrecht (landman, won. Beoostenblijbenoorden)

Krokké, Jacobus (won. Beoostenblijbenoorden)

Beoostenblijbenoorden: 170R

 

114R

1770-06-09

Hondt, Jan d' (won. Beoostenblijbezuiden) als armmeester te Koewacht

Breijaert, Francijs (won.  in de Oude Karnemelkspolder)

Oude Karnemelkspolder: huizing + 19R cijnsgrond

 

114R

1770-06-23

Dixhoorn fs Maartensz, de executeurs in de boedel v.

Dixhoorn Leendertsz, Cornelis van (landman, won. in de Capellepolder)

Cappellepolder: betimmerde, beplante hofstede + 41G81R wei- en zaailand; 4G70R bij de "Ronde Putten";

Beoostenblijbenoorden: 55G215R zaailand

 

Executeurs: Jan Stouthamer fs Joos (won. Axel) voor Cornelis de Vos (won. in de Zaamslagpolder)

114V

1770-07-14

Vos, Jan de (won. Zaamslag)

Kramer, Jacobus de (won. Zaamslag)

Zaamslag: Rosemarijnstraat: geheel huis en erf

 

114V

1770-07-14

Grison, de erfgen. van Josina (eerst wed. v. Cornelis Boeije, laatst van Cornelis Oudorp)

Lagra, Jan

Zaamslag: Veerstraat: huis en erf

Erfgen.: Cornelis Geelhoet en Jan de Jonge (diakenen te Zaamslag) alimenterende de erfgen. v. Josina Grison; Guilliaam Oudorp; Thomas Albreght; Jacobus Sierk; Jacobus Boeye; Jasper Schuytvlot; Josina Boeye; Jan de Bel; Janna Boeije

115R

1770-08-11

Hoeve, de erfgen. v. Neeltje van (laatst wed. v. Pieter van Campen), won. op het Veer van Zaamslag

Campen, Levinus van

Zaamslagveer: woonhuis met schuurtje en erf

Erfgen. kinderen: Pieter, Jan, Livinus, Catharina, Maatje, Jacobus en Andries van Campen; de wezen v. Pieter de Boer; Isaacq van Doorn (x Pieternella van Campen)

115V

1770-08-11

Stighem, Jacobus van (won. Beoostenblijbezuiden) x Elisabeth van Overloop

Hondt, Pieter d'(won. Beoostenblijbezuiden)

Beoostenblijbezuiden: 4G39R zaailand

 

115V

1770-08-11

Regt fs Cornelis, Cornelis de (won. Zaamslag)

Heijnsdijk de oude, Adriaan (won. Neusen)

Zaamslagpolder: 34e kavel: 16G105R wei- en zaailand

 

116R

1770-09-22

Deijaerdt,  de erfgen. van Jacobus

Martens, Andries (landman Beoostenblijbezuiden)

Beoostenblijbezuiden: hofstede en erf + 22G192R

Varempeepolder: 8G

 

116V

1770-09-29

Jansen Wilmsz, de erfgen. v. Jan (x Willemijna van Luijck)

Dixhoorn, Josias van (minderj. j.m.) geass. met zijn voogden (Jan Stouthamer fs Joos en Cornelis de Vos)

Zaamslagpolder: behuisd en beplant hofstedeken met huizing, bakkeet, schuur, stal en wagenhuis wei- en zaailand

Beoostenblijbenoorden: land (totaal 99G165R)

Erfgen.: Willemijna v. Luijck (laatst wed. v. Jan Janssen Wilmsz); zijn kinderen: Pieter de Regt Hermanusz (won. in de Cappellepolder) x Janna Jansen; de minderj. kinderen v. Jan Jansen Wilmszoon; Cornelis van Hoorn, won. Axel (x Crina Jansen)

116V

1770-09-29

Jansen Wilmsz, de erfgen. v. Jan (x Willemijna van Luijck)

Hoelands, Levinus

Kleine Noordpolder: 16G209R weiland

Erfgen.: zie boven

117R

1770-09-29

Jansen Wilmsz, de erfgen. v. Jan (x Willemijna van Luijck)

Regt Hermanuszoon, Pieter de (won. in de Cappellepolder); Cornelis de Regt Hermanuszoon (won. Beoostenblijbenoorden)

Beoostenblijbenoorden:  3e kavel: 26G154R zaailand

 

117R

1770-09-29

Jansen Wilmsz, de erfgen. v. Jan (x Willemijna van Luijck)

Faas, Cornelis (won. Axel)

Beoostenblijbenoorden: 16G221R zaailand

 

117V

1770-10-06

Lammens, Adriaan Francois (oud-schepen te Vlissingen)

Paulus, Josias (oud-schepen en thesaurier te Axel)

Zaamslagpolder: 40e kavel: 10G

 

118R

1770-10-06

Lammens, Adriaan Francois (oud-schepen te Vlissingen) voor Elisabeth Dailly (wed. v. Jacob Clijver, raad en secretaris te Middelburg)

Paulus, Josias (oud-schepen en thesaurier te Axel)

Zaamslagpolder: 30e kavel: 30G2R zaailand;

1G97R bos

 

Pachter: Jan de Koeier

118V

1770-10-27

Thierens, Jan Ferdinandus (won. Overslag) voor Levinus Franciscus de Vlieger (x Joanna dHooge), won. te Gent

Dieriks, Jacobus (dijkgraaf), won. Zuiddorpe

Varempeepolder: 12G233R zaailand

Gebruiker: Anthonij Raas

118V

1770-10-06

Laat, Pieter de (won. Waasmunster, land van Waas) als erfgenaam v. zijn voorouders

Baart, Pieter (won. Koewacht)

Koewacht: huis en erf

Willem de Vleeshouwer (won. bij 't fort St. Jacob) zoon v. Pieter de Vleeshouwer (†) x Marianna Talboom. Marianna Talboom was een volle nicht v. Marianne Talboom (wed. v. Johannes v. Brussel), die de moeder was v. Anna Maria v. Brussel. Anna Maria v. Brussel was de moeder v. Pieter de Laat (verkoper)

119R

1770-11-10

Laureijs, mons. Cornelis (won. Kemseke, land van Waas)

Borm, Fransijs

Beoostenblijbezuiden: 6G44R zaailand

 

119R

1770-11-10

Laureijs, mons. Cornelis (won. Kemseke, land van Waas)

Vlieger, Cornelis de (dijkgraaf) won. Beoostenblijbezuiden

Beoostenblijbezuiden: 11G100R

Pachter: de koper

119V

1770-11-10

Laureijs, mons. Cornelis (won. Kemseke, land van Waas)

Hondt, Pieter de (won. bij 't Zandt)

Beoostenblijbezuiden: 2G152R zaailand

Pachter: Cornelis de Vlieger (dijkgraaf)

120R

1770-11-10

Maartens, Andries (won. Oud Beoostenblijbezuiden)

Hamer, Judocus d'(won. in de St. Eloypolder) voor Johanna Lillaert (wed. v. Jacobus Deijaerd), won. In de Varempeepolder

Moerbekepolder: 450R zaailand

Het was op 18-10-1770 verkocht aan Johannes Aalbreghts

120R

1770-11-17

Somer, Hendrik de (voor Cornelis Lauwers, won. Kemseke, land van Waas)

Vlieger, Cornelis de (dijkgraaf) won. Beoostenblijbezuiden

Oud Beoostenblijbezuiden: 1G126R

Pachter: Cornelis de Vlieger

120V

1770-11-24

Burgemeester en schepenen alhier

Bree, Jan de (won. Axel)

Axel: Oude Stad: 2R erfelijke cijns

 

120V

1770-11-24

Burgemeester en schepenen alhier

Faas, Cornelis

Axel: Oude Stad: 4R73voet erfelijke cijns

 

120V

1770-11-24

Burgemeester en schepenen alhier

Gerrits, Hendrik (won. Axel)

Axel: Oude Stad: 5R10voet erfelijke cijns

 

120V

1770-11-24

Burgemeester en schepenen alhier

Errebout, Jan (won. Axel)

Axel: Oude Stad: 6R65voet erfelijke cijns

 

121R

1771-01-19

Herrebout, Francois (won. Zaamslag)

Wolfert fs Jan, Cornelis (won. in de Zaamslagpolder)

Zouterspui: woonhuis + 26¼R cijnsgrond (t.b.v. Johan de Kliever)

 

121R

1770-12-22

Baart, Pieter (won. Koewacht)

Vleeshouwer, Willem de (won. bij 't fort St. Jacob)

Koewacht: huis met erf (zie 118V)

Bewoner: Johannes Brisseel

121V

1771-02-02

Middelhoven, de executeurs v.d. boedel v. Jona van (rustend predikant)

Schilderman, Jan

Axel: Weststraat: huis en erf

Executeurs: Josias Paulus; Cornelis Bierman en Jona Wilm te Water (predikant te Vlissingen)

122R

1771-02-02

Middelhoven, de executeurs v.d. boedel v. Jona van (rustend predikant)

Smies, Jan

Axel: Weststraat: 2 stallen

Executeurs: zie 121V

122V

1771-02-02

Middelhoven, de executeurs v.d. boedel v. Jona van (rustend predikant)

Vos, Michiel de (mr metselaar)

Axel: beplant erf

Executeurs: zie 121V

123R

1771-02-02

Middelhoven, de executeurs v.d. boedel v. Jona van (rustend predikant)

Doesselaar fs Machiel, Jan van

Axel: Weststraat: huis en erf

Executeurs: zie 121V

123V

1771-02-02

Middelhoven, de executeurs v.d. boedel v. Jona van (rustend predikant)

Hoelands, Levinus (regerend burgemeester)

Axel: hof met zomerhuis

Executeurs: zie 121V

124R

1771-02-09

Dixhoorn Jelierszoon, Maarten van

Luyck, Willemijna van (laatst wed. v. Jan Jansen Wilmszoon

Axel: bij de Markt: huizing en erf gen. "de Brug"

 

124R

1771-03-02

Laren, Pieter van (won. Overslag) x Catharina Thuijsbaert

Damme, Johannes Anthonius van (meerderj. j.m.) won. Oud Beoostenblijbezuiden

Beoostenblijbezuiden: diverse partijen zaailand

Catharina Thuijsbaert had het land geërfd v. haar zuster Elisabeth Thuijsbaert ('van halven bedde'). De vader was Laureijs Thuijsbaert (x Marianne v. Overloop, die het erfde uit de boedel v. Paulus v. Overloop)

124V

1771-03-09

Berge, Jacobus van den (landman) won. in de Oude Zevenaarpolder onder Neusen

Wagter, Pieter de

Zaamslag: Rosemarijnstraat, op de hoek: huis en erf (zie hierboven)

 

124V

1771-03-09

Visser, Catharina (wed. v. Dirk Faas) won. Zaamslag

Berge, Jacobus van den (landman, won. onder Neusen)

Zaamslag: Rosemarijnstraat, op de hoek: huis en erf met schouw en spinde, boven- en beddeplanken

 

125R

1771-03-16

Baert, de erfgen. van Francijs (x Appolonia Bonte en eerder x Elisabeth Striemersch)

Baert, Johannes Ferdinandus

't Zandt: behuisde hofstede met wagenmakerswinkel en gereedschap

Erfgen.de kinderen: Laurentius, Petrus, Franciscus en Joannes Baert fi Francijs;  Francoys v. Puijvelde (gewezen stadhouder v. Stekene) als voogd v.d. enige wees v. Francijs Baert (x Elisabeth Striemersch) en Appolonia Bonte (zijn weduwe)

125V

1771-03-16

Baert, de erfgen. van Francijs (x Elisabeth Striemersch)

Baert, Laurens

Nieuwe Karnemelkspolder: 1G41R + 1G105R

Erfgen. zie 125R

126R

1771-03-16

Bonte, Appolonia (wed. v. Francies Baert); Lourens, Pieter en Johan Ferdinandus Baert (als erfgen.)

Reesens, Jacob Maurits

Nieuwe Karnemelkspolder : 1G193R

 

126R

1771-03-16

Bonte, Appolonia (wed. v. Francies Baert); Lourens Baert

Resens, Jacob Maurits

Nieuwe Karnemelkspolder: 2G206R zaailand

 

126V

1771-03-16

Brisseel, Jan (won. Koewacht)

Versel, Francijs (won. op de baronie v. St. Jansteen)

Koewacht: geheel huis + 20R

 

127R

1771-03-16

Pierssens, Jacobus Marinus (burgemeester) x Anna Maria Mijss (won. St. Gillis, land van Waas)

Bontinck, Adriaan (won. Overslag)

Overslag: behuisde hofstede met landen

 

127V

1771-03-30

Bruijne, Gerrit de (schoenmakersbaas te Axel)

Meeuwssen, Maria (wed. v. Cornelis Dronkers)

Axel: Langestraat: woonhuis met erf

 

127V

1771-04-20

Colijn, Laurens (landman, won. Beoostenblijbenoorden bij de Linie)

Kraker, Adriaan de (landman Beoostenblijbenoorden)

Beoostenblijbenoorden: 12G90R weiland

 

128R

1771-04-27

Wouters, Dominicus (won. Koewacht)

Baart, Pieter Anthonis (won. Koewacht)

Koewacht: woonhuis met pakhuis + 50R

 

128R

1771-04-20

Audenaert, Henricus Frans (landman, won in de heerlijkheid Waterdijk, Statenbodem) x Rosa Bernardina Catharina Du Bosch

Vos, Johannes de (won. Zuiddorpe)

Zuiddorpepolder : hofstedeken + 6G

Verkoper heeft geërfd van haar vader Guido Anthonij Du Bosch

128V

1771-04-27

Schoonakker, de erfgen. v. Jacobus (x Beatrix Bolleman)

Geene, Cornelis (griffier) x Susanna Hoelands

Axel: Weststraat: huispaymentsbrief op huis, stal en erf ten laste v. Jacobus Schoonakker

Erfgen.: Beatrix Bolleman (zijn weduwe); de kinderen: Hendrik Gerrits (x Maria Schoonakker), Cornelis Faas (x Rachel Schoonakker); Elisabet en Janneken Schoonakker (won. Axel)

129R

1771-05-11

Wiemesch, Joos van (won. Axel)

Hoorn fs Leendert, Joos van (won. Axel)

Axel: Langestraat, op het einde bij de Landpoort: geheel huis en erf, inbegrepen toog en borden van de winkel

 

129R

1771-05-11

Bierman, Cornelis (notaris) voor Janneken Gijsel (wed. v. Leendert de Leu, won. Goes)

Kraaijnest, Engel; Adriaan Kuijpers (beide won. Axel)

Axel: op de Markt: huizing met erf

 

129R

1771-05-11

Rijke, Johannes de (landman, won. in de Oude Eglantierpolder)

Dekker, Michiel (won. in de Oude Eglantier)

Oude Eglantierpolder: 50R

 

129V

1771-05-11

Vereijcke, Jan (won. Zouterspui

Bruijne, Gerrit de (mr schoenmaker, won. Axel)

Zouterspui: huizing + 26R

 

129V

1771-05-18

Codin de oude, de erfgen. v. mons. Abraham de († te Neusen)

Codin, mons. Michiel de

Zaamslagpolder : 2/3e in 44G80R weiland in de z.g. blikken

Erfgen.: mons. Adriaan de Codin (gerechtsbode te Neusen); Jan Noutsen, won. onder Neusen (x Johanna Elisabeth de Codin); mons. Michiel de Codin (mr chirirgijn, won. Zaamslag)

130R

1771-06-01

Sompele, de erfgen. van Maria Magdalena van (x Judocus Donatius Goethals) te Gent

Maarschalk, Jacobus de (landman te Zuiddorpe, Statenbodem)

Zuiddorpepolder (zuiddeel): een kavel zaailand in 5 stukken

 

130V

1771-06-01

Middelhoven, de executeurs v.d. boedel v. Jona van (rustend predikant)

Penne, Jacobus

Beoostenblijbenoorden: 14G270R weiland

Executeurs: Josias Paulus; Cornelis Bierman en Jona Wilm te Water (predikant te Vlissingen)

Pachter: Jacobus Engels

131R

1771-06-01

Middelhoven, de executeurs v.d. boedel v. Jona van (rustend predikant)

Smidt, Johan de (commies en licentmeester)

Cappellepolder: 9/5e allodiale tienden op 24G

Executeurs: zie 130V

Pachter: Jan 't Gilde fs Leendert (in de banning v. Willem Dieleman)

132R

1771-06-01

Middelhoven, de executeurs v.d. boedel v. Jona van (rustend predikant)

Smidt, Johan de (commies en licentmeester)

Cappellepolder: 4/5e allodiale tienden op 46G170R

Executeurs: zie 130V

Pachter: Jan 't Gilde fs Leendert (in de banning v. Willem Dieleman)

132V

1771-06-01

Middelhoven, de executeurs v.d. boedel v. Jona van (rustend predikant)

Bierman, Cornelis

Cappellepolder: 37G164R zaai- en bosland

Executeurs: zie 130V

Pachter: Jan 't Gilde fs Leendert (in de banning v. Willem Dieleman)

Pachter: Tomas Albregts

133R

1771-06-01

Middelhoven, de executeurs v.d. boedel v. Jona van (rustend predikant)

Bierman, Cornelis

Cappellepolder: tienden op 37G164R

Executeurs: zie 130V

Pachter: Jan 't Gilde fs Leendert (in de banning v. Tomas Albregts)

134V

1771-06-01

Middelhoven, de executeurs v.d. boedel v. Jona van (rustend predikant)

Veerdegem, Johannes van

Oude Eglantierpolder: gedeelte van een dijk

Executeurs: zie 130V

 

135R

1771-06-05

Kraker, Pieter de (landman, won. Beoostenblijbenoorden)

Vermeers, Jan (landman) won. op de Steenovens

Steenovens: arbeidershofstedeke met huisje, schuurtje + 4G weiland

 

135V

1771-06-24

Heijnsdijk, Gijsbrecht (landman, won. Beoostenblijbenoorden)

Geene, Cornelis (griffier)

Beoostenblijbenoorden: 50G267R

 

135V

1771-07-06

Somer, Hendrik de (voor Francijs de Brauwer, procureur te Kaprijk)

Klerk, Francies de (landman in de Varempeepolder)

Varempeepolder: 1G100R

 

136R

1771-07-06

Cruijl, Rokus Franciscus (won. Assenede) voor zijn vader Fransies Kruijl

Klerq, Francijs de (landman, won. in de Varempeepolder)

Varempeepolder: 11G222R

 

136R

1771-07-06

Cruijl, Rokus Franciscus (won. Assenede) voor zijn vader Fransies Kruijl

Daniels, Tomas (won. Zelzate) voor P. J. Wille (won. Beveren)

Moerbekepolder: 7G zaailand

Pachter: Jan Vermeers

136V

1771-07-06

Cruijl, Rokus Franciscus (won. Assenede) voor zijn vader Fransies Kruijl

Acker, Jan Francijs van (won. Overslag)

Varempeepolder: 4G77R

 

136V

1771-07-06

Cruijl, Rokus Franciscus (won. Assenede) voor zijn vader Fransies Kruijl

Daniels, Tomas (won. Zelzate) voor P. J. Wille (won. Beveren)

Moerbekepolder: 1G54R zaailand

Pachter: Jan Heyman

137R

1771-07-20

Lenshoek, Pieter (gewezen schepen v. Hulsterambacht, nu schepen stad Hulst) voor Pieter Benjamin de Beaufort (raad en rekenmeester v.d. Prins van Oranje)

Regter, Augustinus de (landman, won. in de Ferdinanduspolder, Hulsterambacht)

Ferdinanduspolder (Axelambacht): 3G226 2/3 R

 

137V

1771-07-27

Middelhoven, Sara van (wed. van Willem te Water, predikant te Axel)

Fontaine, Hermanus de la

Axel: Langestraat : huis en erf

 

137V

1771-07-20

Kuyper, Adriaen (mr schoenmaker te Axel) voor Pieter v. Campen (gewezen bakker)

Heijs, Cornelis van der

Axel: Lange Noordstraat: huis, stal en erf, zijnde een broodbakkerij

 

138R

1771-07-27

Lignian, IgnatiusJosephus (mr pruikmaker te Axel)

Leege, Levinus de (landman), won. in de Koegorspolder (Neusenambacht)

Axel: bij de Landpoort: huizing en erf

 

138R

1771-08-08

Potteij, Dana Barbra (laatst wed. v. Mr Bernard v. Visvliet, medicine doctor, schepen en raad te Middelburg)

Sineyn, Augustinus (won. Antwerpen) 2/3e; Paulus Jacobs Wille (ontvanger te Beveren) 1/3e 

Austrischenpolder: hofstede met huizing, schuur, stal, bakkeet + 73G wei- en zaailand

Pachter: Franciscus Diericks

138V

1771-08-03

Putter, Willem de (landman, won. in de Koegorspolder) x Sara de Koeijer (wed. v. Levinus Meuwsen)

Geene, Mr Cornelis (griffier) x Susanna Hoelands

Oude Eglantierpolder: 1/16e in de meestove en in 1G44R

 

138V

1771-08-10

Vondel, de erfgen. van Maria van de (wed. van Jacobus van Es † te Zaamslag)

Huyssen Jacobuszoon, Cornelis

Zaamslag: woonhuis, schuur en erf

Erfgen. kinderen resp. kleinkinderen: Joris Colijn (x Jacoba van Es); Pieter Vermeulen (x Janneken v. Doesselaer, eerder wed. v. Jan van Es); Michiel Loijssen (x Cornelia van Es)

139R

1771-08-17

Meusen, Maria (wed. van Cornelis Dronkers) won. Axel

Herders, Michiel (oud-schepen)

Oude Eglantierpolder: 1/16e in de meestove gen. "het Wapen van Axel" en in 1G24R

 

139R

1771-08-10

Vondel, de erfgen. van Maria van de (wed. van Jacobus van Es † te Zaamslag)

Gouwe, Willem van ter

Zaamslag, bij het dorp naast de Veerstraat: een moeshof

 

139V

1771-08-31

Baardt, Andries (won. Boschkappelle)

Bruijne, Jacobus de (won. in Hulsterambacht)

Boschkappelle: geheel huis, schuur en erf + 66R cijnsgrond

 

139V

1771-08-24

Droste, Willemijntje (laatst wed. v. Cornelis v. Dixhoorn Jelierszoon) won. in de Butpolder

Colijn, Joris (haar zoon), won. in de Butpolder

Butpolder: betimmerde en beplante hofstede gen. "het Kasteel van Bijsterveld"+ 25G47R

Koegorspolder: 34G44R gen. "het Stadskavel";

de paarden, koeien en ander vee, de bouwgereedschappen, vruchten te velde en in de schuur, hooi en stro en meubelen

 

140R

1771-09-28

Kraaijnest, Engel (won. Axel)

Zierk, Jacob (won. Axel)

Butpolder: 265R zaailand

 

140R

1771-09-07

Gelderland, Jacobus (won. Stoppeldijkveer)

Gelderland, Cornelis (won. onder Zaamslag)

Stoppeldijkveer: huis, schuur en bakkeet;

Een hengstvaartuig en boot

 

 

140V

1771-09-28

Engels, Jacobus (landman, won. Beoostenblijbenoorden)

Kampen, Jacobus van (won. Beoostenblijbenoorden)

Beoostenblijbenoorden: 42G132R gen. "het Zoute Pandt" bij het Steenbosch

 

140V

1771-10-05

Vermandel Pieterszoon, Jacobus (won. op St. Andries)

Heijman Pieterszoom, Johan Francies (won. op St. Andries)

Riedepolder: huisstede met erf

 

141R

1771-10-19

Meertens, Andries (won. Axel)

Smies, Hendrik

Axel: een schuur

 

141R

1771-10-19

Meusen, Maria (wed. v. Cornelis Dronkers) won. Axel

Voorde, Eva van de (wed. v. Jan de Pre) won. Axel

Axel: Langestraat: woonhuis en erf

 

141V

1771-10-19

Zierk, mons. Casper Johan (voor Catarina Vermeulen, laatst wed. v. Willem Voute, stedehouder v. Hulst)

Wilde, Lieven de (landman) won. in de Wilde landen (Hulsterambacht)

Ferdinanduspolder: 6G274R zaailand

 

141V

1771-10-19

Somer, Hendrik de (notaris) voor mons. Johan Ferdinandus Thierens (won. Overslag)

Hond, Jan d'

Nieuwe Karnemelkspolder: 220R en 290R

 

142R

1771-10-19

Hond, Jan d' (landman) won. in de Karnemelkspolder

Poppe, Albertus (landman) won. in de Karnemelkspolder

Karnemelkspolder: 5G58R

 

142R

1771-10-26

Geene, Mr Cornelis (griffier) x Susanna Hoelands

Meeusen, Maria (wed. v. Cornelis Dronkers) won. Axel

Zaamslagpolder: 27e kavel: hofstedeken + 10G125R wei- en zaailand

Pachter: Meerten Verstrate

142V

1771-10-26

Herders, Michiel (oud-schepen) voor Maria Meeusen (wed. v. Cornelis Dronkers)

Bree, Jan de (won. Axel)

Zaamslagpolder: 27e kavel: hofstedeken + 10G125R wei- en zaailand

Pachter: Meerten Verstrate

143R

1771-10-26

Engels, Jacobus (landman) won. Beoostenblijbenoorden

Wiemers, Joost van (won. Axel)

Axel: aan 's lands bolwerk: woonhuis en erf

 

143R

1771-11-09

Bree, Jan de (won. Axel)

Herrebout, Jacobus (won. in de Butpolder)

Axel: Weststraat: huizing, schuur en erf

 

143V

1771-11-09

Lozanne, Jacobus van (luitenant-baljuw) voor Josina de Somer (wed. v. Pieter Herman) won. Boschkappelle

Waal, Pieter de (x Maria Erman) won. Boschkappelle

Boschkappelle: geheel huis en schuurtje op cijnsgrond

 

143V

1771-11-09

Herbout, Jacobus (won. op Schapenbout in de Butpolder)

Alten Janszoon, Pieter van (won. Hoek)

Schapenbout: huizing + 200R hofland

De verkoper heeft het huis zelf gebouwd. Het hofland was gekocht v. Jacobus Meertens (x Maria Jacoba Webbers, eerder wed. v. Nicolaas d'Elser, die gekocht had v. d. generaal Cornelis Evertsen)

144R

1771-11-25

Lozanne, Jacobus van (luitenant-baljuw) voor Elisabeth Commers (wed. v. schepen Jan Ruijls,  won. Zaamslag) en voor Jan van Hoeven en Francoise Busket (won. Axel)

Commers, Elisabeth (wed. van schepen Jan Ruijls) won. Zaamslag

Axel: Weststraat: geheel huis en erf

 

144R

1771-11-25

Meertens, Jacobus (x Maria Jacoba Webbers, wed. v. Nicolaes Delser)

Clauwer, Levinus

Schapenbout: huis en schuur

 

144V

1771-11-30

Smidt, Johan de (commies, ontvanger en licentmeester)

Gilde, Cornelis 't (won. Axel)

Axel: Weststraat: geheel huis en erf

 

144V

1771-11-30

Penne, Jacobus (landman) won. Beoostenblijbenoorden

Colijn, Laurens (landman) won. Beoostenblijbenoorden

Beoostenblijbenoorden: 11G160R;

In de Linie: 5G13R

 

145R

1771-11-30

Smidt, Johan de (commies, ontvanger en licentmeester)

Dijcke, Ewout Adrianus van (notaris te Axel)

Axel: Langestraat: geheel huis en erf

 

145R

1771-11-30

Colijn, Laurens (won. Beoostenblijbenoorden)

Regt, Josias de (won. Beoostenblijbenoorden)

Beoostenblijbenoorden: 23G221R

 

145V

1771-11-30

Willemsen, Pieter (oud-schepen) won. Zaamslag

Willemsen, Wilm (landman) in de Zaamslagpolder

Zaamslagpolder: 31e kavel en 1e en 2e blikkavel: hofstede met huizing, schuur, stal, bakkeet, arbeidersplekje +80G

 

145V

1771-12-07

Tegelberg, Pieter van (commies en regerend schepen te Hulst) voor Willem van Hogendorp (raad en vroedschap te Rotterdam)

Hogendorp, Diederik Johan graaf van (secretaris van Amsterdam)

Grote Huijssenspolder: hofstede + 137G234R

Pachter: Pieter Haak

146R

1771-12-14

Stouthamer fs Passchier, Jan (won. Axel)

Heule, Pieter

Axel: Oude Stad : woonhuis en erf

 

146R

1772-01-14

Regt, Josias de (landman, won. Beoostenblijbenoorden) voor zijn schoonmoeder Elisabeth Commers (wed. v. schepen Jan Ruijls) won. Zaamslag

Gilde, Andries 't (won. Axel)

Axel: Weststraat: geheel huis en erf

 

146R

1772-01-04

Gilde, Andries 't (won. Axel)

Smies, Hendrik (won. Axel)

Axel: Weststraat: geheel huis en erf

 

146V

1772-01-18

Smies, Hendrik (won. Axel)

Machielsen, Cornelis

Koegorspolder: hofstedeke en erf + 150R

 

146V

1772-01-04

Nijssen, Simon (x Anna de Kok, eerder wed. v. Andries Voordijk en laatst v. Jacobus de Ruijter), won. in de Egelantierpolder

Haak, Willem (won. in de Eglantierpolder)

Nieuwe Eglantierpolder: 2G105R

 

146V

1772-01-18

Marinussen, de erfgen. v. Jacobus (raad en burgemeester te Veere) x Chatarina Verschuijl

Vassij, Carel Evert de (x Cornelia Anthonia Marinussen, ook erfgen.)

Grote Huijssenspolder: hofstede + 139G200R;

24G159R;

19G;

19G;

50R cijnsgrond

Huurster: de wed. v. Cornelis de Putter

Huurder: Antonij Watten

Halfbanning: Livinus Haak

Halfbanning: Cornelis de Visser

Aan Cornelis Versluijs

Erfgen.: Antonij, Johan, Johanna en Susanna, Alida, Catharina, Willem en Cornelia Anthonia Marinissen

148V

1772-02-05

Joris fs Johannis, mons. Pieter (won. Wagtebeke)

Rijckaert fs Adriaan, mons. Francies (won. Wagtebeke)

Overslagpolder: zaai- en weiland

 

149V

1772-02-14

Puyllaard, de erfgen. van Adriaan (x Marie Bruggeman)

Vijver, Jan van de (landman) won. in de Ferdinanduspolder

Riedepolder: 500R

Erfgen.: Francies Puijllaert; Johanna Puijllaert (wed. v. Marinus de Leege; Gillis Oudenaar (x Colleta Puillaert); Jan van Sellen (x Appolonia Vergoese, eerder wed. v. Jan Puijllaert)

150R

1772-02-15

Jonge, mons. Pieter de (schepen) broer v. Mons. Adriaan de Jonge († te Axel)en voogd v. zijn wezen; Mons. Pieter de Jonge Adriaansz (meerderj. j.m. en kruidenier, won. Middelburg)

Jonge, Jan de (schepen te AxAxel)

Butpolder: hofstede gen. "Buthsigt"+ 174G77R wei- en zaailand;

Kleiene Butpolder: 16G12R

 

 

150R

1772-02-15

Symons Jacobuszoon, Pieter (won. Zaamslag)

Laaren, Jan van (won. in de Zaamslagpolder, 11e kavel)

Zaamslag: in de kring: woonhuis, stal en erf en hof

 

150V

1772-02-15

Hollander, de erfgen. van Johanna d' (x Pieter van Dijke), won. Koewacht

Breijaardt, Francies

Koewacht: woonhuis, schuur en erf op cijnsgrond (t.b.v. Petrus de Laet)

Erfgen.: Pieter van Dijke (de wedr.); Engelbertus Cansijn (x Maria Cornelia Buijs); Francies Breijaerdt (x Barbara Buijs) en 5 minderj. wezen

151R

1772-02-29

Levinus Hoelands (voor Adriaan Maartens x Sara Goeddurp) en Cornelis Bierman

Lignian, Ignatius Josephus (won. Axel)

Axel: Weststraat: geheel huis en erf

 

151V

1772-03-07

Jonge, Jan de (regerend schepen) won. Axel

Galle, Jan

Butpolder, bij de z.g. "Ruijgendijk": 17G12R

 

151V

1772-03-07

Galle, Jannis (won. Axel)

Alten Janszoon, Pieter van (won. Schapenbout)

Butpolder: 7G zaailand

 

152R

1772-03-14

Putter, Willem de (x Sara de Koeyer, wed. v. Livinus Meeusen)

Koeijer, Elias de (won. in de Koegorspolder)

Koegorspolder: behuisde hofstede met timmerage en plantage

 

152R

1772-03-14

Koeyer, Elias de (x Maria Meeuwsen, eerder wed. v. Cornelis Dronkers)   won. in de Koegorspolder

Geene, mons. Cornelis (griffier)

Oud Beoostenblijbezuiden: betimmerde hofstede en plantagie + 64G hof- wei- en zaailanden;

Karnemelkspolder: 3G11R (schuld- en pandbrief)

Getuige: Augustinus v. Doeselaare (landman Beoostenblijbezuiden)

152V

1772-03-14

Paulus, Josias (oud-schepen) voor Cornelis Verhoek en Cornelis van der Plas, schepenen in de hoge heerlijkheid v. Bruinisse

Ockenburg, mons. Jan van (marktschipper varende van hier op Rotterdam) x Maria Italiaan (beide won. Axel)

Cappellepolder: tienden op 24G en 2/3e op 46G

 

152V

1772-03-14

Vleeshouwer, Willem de (won. bij fort St. Jacob)

Meurichi, Jan Baptiste de (x Maria de Vleeshouwer fa Willem) won. op 't Zandt

Riedepolder: ½ in een rijk kapbos

 

153R

1772-03-26

Verheecken, Maria Anna (wed. v. Jan Amelink) won. Boskappelle

Dingemans, Jacobus

Stoppeldijkpolder: woonhuis, erf + 40R

 

153R

1772-04-11

Verstrate, de erfgen. van Claas

Michielsen, Adriaan

Reuzenhoek: huis en erf

Erfgen.: Pieter Verstrate; Augustijn Verstrate; Jan Herman (x Tanneken Verstrate); Jacobus Verstrate

153V

1772-04-11

Beaufort, Cornelis (mr metselaar) won. Axel

Scheepens, Pieter (x Johanna Roodkop) won. Axel

Axel: een huis

 

153V

1772-04-11

Broeke, Pieter van den

Broeke, Jacobus van den (zoon)

Beoostenblijbenoorden: hofstede + 8G weiland

 

153V

1772-04-11

Jonge, Pieter de (regerend schepen)

Verheule, Cornelis (won. in de Koegorspolder)

Butpolder: 9G402R d.i. een gedeelte v.d. z.g. "Ijseren Bil"

 

154R

1772-04-11

Jonge, de erfgen. van mons. Adriaan de Jonge

Kraaijnest, Engel

Axel: Lange Dreef: schuur en erf

Erfgen.: Pieter de Jonge (schepen) voogd voor de wezen v. Adriaan de Jonge; Jan de Jonge Adriaansz (schepen); Mons. Pieter de Jonge Adriaansz (koopman te Middelburg)

154R

1772-04-11

Jonge, Jan de (regerend schepen te Axel)

Colijn Andrieszoon, Joris (won. in de Butpolder)

Butpolder: 9G72R d.i. een gedeelte v.d. z.g. "Ijseren Bil"

 

154R

1772-04-18

Kraaijnest, Engel (won. Axel)

Backer, mons. Reijnier (won. Axel)

Axel: Lange Dreef: schuur en erf

Zie boven

154V

1772-04-18

Kraaijnest, Engel

Broeke, Pieter van den (won. Beoostenblijbenoorden)

Axel: huizing, stal en erf

 

154V

1772-04-25

Verlinde, de erfgen. van Adriaan (schepen)

Beaufort, Cornelis (metselaarsbaas te Axel)

Axel: Weststraat: huizing, pakhuis en erf

Erfgen. kinderen en kindskinderen: Laurens Verlinde (oud-schepen) en Jacobus Verlinde (regerend schepen), beide te Neusen; Petrus Dieleman (won. in de Koegorspolder) x Janneken Verlinde; Catharina Verlinde (wed. v. Aarnout v. Heemschot) won. in de Vlooswijkpolder; Cornelis Verheule (landman in de Koegorspolder) als voogd v.d. minderj. kinderen v. Cornelis Verheuel (x Crina Michielsen)

155R

1772-05-02

Hoelands, Levinus (regerend burgemeester)

Saman, Augustinus (negotiant, won. Antwerpen)

Austrischenpolder: gehele hofstede met huis, schuur, bakkeet + 51G174R (2/3e, 1/3e is v. R.P. Wille, won. te Beveren)

 

155R

1772-05-09

Lignian, Ignatius Josephus (won. Axel)

Simoensen, Pieter (won. Axel)

Axel: Langestraat: geheel huis en erf zijnde een herberg gen. "Het Gulden Vlies"

 

155V

1772-05-09

Verheule, Cornelis (landman, won. in de Koegorspolder)

Boeije, Jacobus (won. Axel)

Axel: Lange Weststraat: woonhuis en erf

 

156R

1772-05-23

Penne, Jacobus (won. Beoostenblijbenoorden)

Doorn, Willem van (won. op de Reuzenhoek)

Reuzenhoek: geheel huis en erf

 

156R

1772-05-23

Heijnsdijk de oude, Adriaen (won. Neusen)

Heijnsdijk, Daniel (zoon), won. in de Catspolder ((Neusenambacht)

Zaamslagpolder: 31e kavel: 16G105T wei- en zaailand

 

156R

1772-05-09

Wolfers, Cornelis (landman in de Zaamslagpolder)

Regt, Hermanus de (won. in de Zaamslagpolder)

Zaamslagpolder: 37e kavel, zaailand gen. "Den Beer'

 

156R

1772-06-06

Sandoz, de erfgen. van Daniel

Thomas, Leonhardt Machiel (won. Axel)

Axel: Lange Weststraat: geheel huis en erf

Erfgen.: Jacobus Sierk (won. Axel), schoonzoon; Maria en Catharina Sandoz

156V

1772-06-06

Raet, Benedictus de (won. in de Pauluspolder, Hulsterambacht)

Luijks, Pieter Johannes (won. in de Stoppeldijkpolder)

Stoppeldijkpolder: 5G234R

 

156V

1772-06-20

Neve, Willem de (won. in het Hulsterambacht)

Mangus, Pieter

Stoppeldijkpolder: bij de Derrijstraat: 10G3R weiland

 

157R

1772-06-20

Neve, Willem de (won. in het Hulsterambacht)

Damme, Pieter van (won. Stoppeldijkpolder)

Stoppeldijkpolder: bij de Derrijstraat: 6G60R

 

157V

1772-06-27

Steur, Adriaan (landman, won. in de Austrischenpolder) voor Jan Franchois Diricks (raad en fiscaal v. H.. M. in Vlaanderen) x Marie Jacoba Veltgank

Metz fs Joos, Gillis de (won. onder Zuiddorpe)

Zuiddorpepolder (noorddeel): gehele behuisde hofstede met huis, schuren, stallen, wagenhuis + 70G zaailand en kapbos;

Zuiddeel: 5G

 

Gebruikster: de wed. van Pieter de Groote

158R

1772-06-27

Sonsbeeck, Rudolph Lodewijk van (gepensionneerd capt. v.e. compagnie grenadiers in het batallion in het regiment v.d. luitenant-generaal graaf v. Rechteren) won. Axel

Rosendaal, Cornelis Jansen van (mr kleermaker te Axel)

Axel: woonhuis met erf

 

158R

1772-06-27

Sonsbeeck, Rudolph Lodewijk van (gepensionneerd capt. v.e. compagnie grenadiers in het batallion in het regiment v.d. luitenant-generaal graaf v. Rechteren) won. Axel

Talboom, Josephus (won. Lamsweerde)

Nieuwe Karnemelkspolder: ½ v.e. hele hofstede met huis, schuur, stal, boomgaard + 104G167R

De andere ½ was al in bezit v.d. koper

158R

1772-06-27

Sonsbeeck, Rudolph Lodewijk van (gepensionneerd capt. v.e. compagnie grenadiers in het batallion in het regiment v.d. luitenant-generaal graaf v. Rechteren) won. Axel

Swege, Into ter

Nieuwe Zevenaarpolder: ¼ in een hofstede met huis, schuur en stal + 124G64R

Pachter: de wed. v. Pieter de Groote

De ½ was al van Into ter Sweege, ¼ is v.d. wed. v. schepen Jan de Leege

158V

1772-07-04

Klerk, Francois de (won. in de Varempeepolder)

Ramboest, Johannes van (won. in de Overslagpolder)

Varempeepolder: 5G150R

 

158V

1772-06-27

Staas, Adriaan (voor Chatarina de Blok, wed. v. Francies Creve, won. op de Overslag)

Diericks, Jacobus (dijkgraaf) won. Zuiddorpe

Varempeepolder: Rommelkavel: ½ in 10G227R

Pachter: de wed. v. Lieven Vervaet

De andere ½ is v. d. wed. v. Lieven Vervaet

159R

1772-07-11

Blaaij, de erfgen. van Dirck de

Blaaij, Levinus de

Zaamslagpolder : 10e, 17e, 18e en 19e kavel: gehele hofstede met huis, schuur, stallen, bakkeet, plantagie, boomgewassen + 123G200R wei- en zaailand

Erfgen. kinderen: Mattheus, Cornelis en Levinus de Blaaij; Cornelis Hameling (x Anna de Blaaij); Maarten van Dixhoorn (x Catharina de Blaaij); Susanna Josine de Blaaij (meerderj. ), allen won. op het eiland van Axel

159R

1772-07-23

Wiele, Jacob van de (mr metselaar) te Zaamslag

Coduijn, Michiel de (mr chirurgijn te Zaamslag)

Zaamslag: huispaijbrief (zie 159V)

Gekocht v. Adriaan Coppejan

159V

1772-08-01

Alvarez, Pieter (vrijheer v. Westdorpe, heer v. St. Pietersdamme etc.); Catharina Vlasman (x Into ter Sweege, rustend predikant) eerder wed. v. Adrianus Alvarez (medicine doctor te Neusen)

Warteel fs Pieter, Pieter

Stoppeldijk: 24G112R

 

159V

1772-07-23

Coppejan, Adriaan (mr bakker), won. Zaamslag

Wiele, Jacob van de (mr metselaar, won. Zaamslag)

Zaamslag: Polderstraat: geheel huis met erf, zijnde een broodbakkerij met bak- en winkelgereedschap

Zie 159R

160R

1772-08-01

Alvarez, Pieter (vrijheer v. Westdorpe, heer v. St. Pietersdamme etc.); Catharina Vlasman (x Into ter Sweege, rustend predikant) eerder wed. v. Adrianus Alvarez (medicine doctor te Neusen)

Staal, Jan

Stoppeldijk: 4e kavel: 13G14R

 

160V

1772-08-01

Regtere, Augustinus de (won. in de Ferdinanduspolder, Hulsterambacht)

Emanuel, Francies (won. in de Ferdinanduspolder, Hulsterambacht)

Ferdinanduspolder: 1G in eeuwigdurende erfpacht

 

160V

1772-08-01

Warteel fs Pieter, Pieter (won. Stoppeldijkpolder)

Adriaansen, Gisbrecht

Stoppeldijk: 6e kavel: 6G zaailand

 

161R

1772-08-22

Gijsel, Rombout; Johannes de Korte (beide won. onder Axelambacht)

Wante, Pieter (won. Koewacht, onder Moerbeke)

Oud Beoostenblijbezuiden: huizing en stal, zijnde een herberg

 

161R

1772-08-29

Bijlant, de erfgen. v. Sigmund Coenraed Roelaman graaf van

Fenema, Adriaan Sebastiaan

Stoppeldijkpolder: hofstede met schuur + 105G wei- en zaailand

Gebruiker: Jan Jansen

Erfgen. kinderen: gravinne Anna Constantia Henriette van Bijlant; Christiaan Reynout graaf van Bylant (te Nijmegen)

161V

1772-10-10

Vogelaar, mons. Johannes de (koster v.d. R.K. kerk, won. Koewacht)

Borm, Amelia (wed. v. Anthonie de Blieck) won. Beoostenblijbezuiden

Beoostenblijbezuiden: 500R zaailand

 

161V

1772-10-10

Vogelaar, mons. Johannes de (koster v.d. R.K. kerk, won. Koewacht)

Velde, Joseph van de (won. Koewacht)

Koewacht: geheel huis en erf met zijn annexe pakhuizen

 

161V

1772-10-10

Smidt, Johan de (commies, Ontvanger en licentmeester) voor Willem Jacob Fredrik baron van Dopff (adjudant generaal v.d. prins v. Oranje)

Bokx, Jan de (landman, won. onder Zaamslag)

Margrietapolder: 12e kavel: 43G180R

 

161V

1772-10-10

Smidt, Johan de (commies, Ontvanger en licentmeester) voor Willem Jacob Fredrik baron van Dopff (adjudant generaal v.d. prins v. Oranje)

Jonge, Jan de (landman, won. Zaamslag)

Margrietapolder: 37G276R

 

162V

1772-10-10

Vogelaar, mons. Johannes de (koster v.d. R.K. kerk, won. Koewacht)

Bonte, Laureijs (won. in de Karnemelkspolder)

Oud Beoostenblijbezuiden: 450R beplant kapbos gen. "Het Bommellandt"

 

162V

1772-10-24

Alvarez, Pieter (vrijheer v. Westdorpe, heer v. St. Pietersdamme etc.); Catharina Vlasman (x Into ter Sweege, rustend predikant) eerder wed. v. Adrianus Alvarez (medicine doctor te Neusen)

Thierens, Johan Ferdinandus (voor Jan Mangus, won. Stoppeldijkpolder)

Stoppeldijkpolder: 9G

Pachter: Joos Buijsens

163R

1772-10-31

Alten Jooszoon, Pieter van (won. Schapenbout)

Broeke, Cornelis van den (won. Beoostenblijbenoorden)

Butpolder: geheel huis met stal + 200R hofland en 7G zaailand

 

163R

1772-11-07

Vlieger, sinjeur Cornelis de (dijkgraaf Oud Beoostenblijbezuiden) voor de erfgen. v. Gillis de Bruijne (x Josina de Vlieger)

Boxelaar, sinjeur Johannes van (mr brouwer) op 't Zandt

Oud Beoostenblijbezuiden: 338R beplant kapbos

 

163V

1772-11-07

Rijke, Jannis de (landman) won. in de Eglantierpolder

Crince, Isaac (notaris) won. te Axel

Eglantierpolder: geheel hofstedeke met huis, schuur, stallen, plantage + 30G49R

 

163V

1772-11-07

Bruijne, de erfgen. van Gillis de (wedr. v. Josina de Vlieger)

Vlieger, Cornelis de (dijkgraaf) won. Oud Beoostenblijbezuiden

Beoostenblijbezuiden: 470R zaailand

Erfgen.kinderen: Petrus Franciscus de Bruijne; Gillis Verberkmoes (x Janna de Bruijne); Dorothea en Joannis Emanuel de Bruijne; Bernardus en Maria Tehresia de Bruijne

164R

1772-11-07

Bruijn fs Gillis, J.F. (schepen, won. Stekene land van Waas) voor Ignatius Bernardus de Cock (bajuw v. Aarschot, won. te St. Niclaas, land van Waas), hij voor Mr Marinus Joseph Louijs Le Vielleuse de l'Hove (advocaat v. H.M. grote raad te Mechelen) als curator v. graaf de Fraula (†) president v. H.M. rekenkamer te Brussel

Swemer, Johanna de (wed. van Marinus van Daalen), won. Beoostenblij bezuiden

Beoostenblijbezuiden: 3 partijen zaailand

 

164R

1772-11-07

Bruijn fs Gillis, J.F. (schepen, won. Stekene land van Waas) voor Ignatius Bernardus de Cock (bajuw v. Aarschot, won. te St. Niclaas, land van Waas), hij voor Mr Marinus Joseph Louijs Le Vielleuse de l'Hove (advocaat v. H.M. grote raad te Mechelen) als curator v. graaf de Fraula (†) president v. H.M. rekenkamer te Brussel

Caluwe, Johannes de (dijkgraaf) won. Axelambacht bezuiden

Beoostenblijbezuiden: 4G160R

 

164V

1772-11-14

Vos, Michiel de (mr metselaar) won. Axel

Droste, Willemijntje (laatste wed. v. Cornelis Dixhoorn) won. in de Butpolder

Axel: Weststraat: huis en erf

 

164V

1772-11-07

Bruijne, de erfgen. van Gillis de (wedr. v. Josina de Vlieger)

Caluwe, Joannes de (dijkgraaf  v.d. Riedepolder)

Oud Beoostenblijbezuiden: 2 partijen zaailand

 

165R

1772-11-14

Bruijker, Ludovicus Bartholomeus de (mr timmerman) won. Overslag

Hanes, Judocus d' (won. in de St. Eloypolder, Oostenrijks territoir)

Overslag: huizing en schuur op 50R cijns (ten bate v. de wees v. Theresa Thierens)

 

165R

1772-11-21

Verlinde, Adriana (wed. van Jan de Leege, oud-schepen)

Baale, Laureijs (won. Zouterspui)

Zouterspui (Eglantierpolder): 2½G wei

 

165V

1772-11-28

Hoorn, Cornelis van (won. Axel)

Hercules, Hercules van (won. Axel)

Axel: aan de Landpoort: huis, schuur en erf

 

165V

1773-01-02

Vinke, Levinus (x Francoise Braams, wed. v. Mels Verhelst); Jan Verhelst (voogd v.d. wezen v. Mels Verhelst)

Braams, Francoise

Zouterspui: huis en erf

 

166R

1773-01-09

Wesseck, Jan (won. in de Austrischenpolder)

Brussel, Adriaan Franciscus van (won. in de Austrischenpolder)

Austrischenpolder: huis, stal en erf

 

166R

1773-01-16

Paulus, Josias (oud-schepen en thesaurier en ontvanger der verpondingen) voor Goduwardus Vrolijkhart (predikant te Vlissingen)

Leege, Levinus de

Axel: 2 weitjes

 

167R

1773-01-23

Verlinde, Adriana (wed. v. Jan de Leege, oud-schepen)

Leege, Jan de (won. in de Koegorspolder, Neusenambacht)

Zouterspui: huizing en erf

 

167R

1773-02-13

Vermoedt, Johannis (x Maria Joris)

Kuijper, Adriaan (won. Axel)

Axel: Kerkstraat t/o het armenhuis: een beplante tuin

Maria Joris heeft de tuin geërfd v. doctor Dirk Francois Bouillon († te Axel)

167V

1773-02-27

Galle, Jan (won. Axel)

Veerdegem, Cornelis en Jan van

Butpolder: een einde dijk gen. "de Doorndijk" met een bosje daarbij v. 154R

 

168R

1773-02-27

Galle, Jan (won. Axel)

Herrebout, Jacobus (won. Axel)

Kleine Butpolder: 5G66R

 

168V

1773-02-27

Vos, Michiel de (mr metselaar) won. Axel

Leege, Levinus de (won. Axel)

Axel: Lange Noordstraat, op de hoek: huizing, stalling en erf met een hof

 

168V

1773-02-27

Galle, Jan (won. Axel)

Smijs, Jan (won. Axel)

Kleine Butpolder: 3G59R zaailand

 

169R

1773-03-13

Aelbregt fs Jans, de erfgen. Theodorus Josephus (wedr. v. Isabella Johanna Teniers, † St. Gillis, land van Waas), kinderloos

Mangenus, Jan (won. in de Stoppeldijkpolder)

Stoppeldijkpolder: 2G40R

Erfgen.: Louis v. Mosselvelde; Laurentius Doornaert (x Josephine v. Mosselvelde)

169V

1773-03-13

Bree, Jan de (won. Zaamslag)

Bruggeman, Andries (won. Zaamslag)

Zaamslagpolder: 27e kavel: geheel hofstedeke met huis, schuur, bakkeet, plantage + 10G132R

 

170R

1773-03-13

Kraaijnest, Engel (won. Axel)

Regt Corneliszoon, Cornelis de

Axel: huizing, schuur en stallen; Butpolder: 18G + 9G en aan de Knol: 3G weiland; Noordpolder: 21G zaailand

 

170R

1773-03-13

Colin, Joris (won. in de Zaamslagpolder) voor Engel den Beer

Korebijter, Francoijs de

Zaamslag : huis en erf

 

170V

1773-03-13

Hollestelle, Jannes (burger, won. Axel)

Kraaynest, Ingel (won. Axel)

Axel: Weststraat: huis en erf

 

170V

1773-03-20

Fenema, Adriaan Sebastiaan van (rentmeester Hulsterambacht) won. Kloosterzande

Dobbelaar, Jan

Stoppeldijkpolder: hofstede met huis, schuur + 75G

Pachters: Jan Jansen; Francoijs de Schepper

171R

1773-03-20

Stoffeyn, Cornelis (won. Zaamslag)

Putter, Krijn de (won. Zaamslag)

Huijssenpolder: huizing + 50R

 

171V

1773-03-20

Dobbelaar, Jan (landman) won. in de Stoppeldijkpolder

Dont, Pieter (won. in de Stoppeldijkpolder)

Stoppeldijkpolder: 6G143R wei- en zaailand

 

171V

1773-03-20

Regt Corneliszoon, Cornelis de

Braal, Cornelis de (won. onder Zaamslag)

Zaamslagpolder: 4e kavel: hofstedeken +6G6R weiland

 

171V

1773-03-20

Verstraten, Abraham (won. Zaamslag)

Stoffeyn, Cornelis (won. 4e onder Zaamslag)

Zaamslagpolder: 4e kavel: huizing, schuur en erf

 

172R

1773-03-20

Dobbelaar, Jan (landman) won. in de Stoppeldijkpolder

Fruytier, Pieter (won. Boschkappelle)

Stoppeldijkpolder: 3G

 

172R

1773-03-20

Dobbelaar, Jan (landman) won. in de Stoppeldijkpolder

Heijman, Aarnout (won. in de Stoppeldijkpolder)

Stoppeldijkpolder: 4G245R

 

172V

1773-04-10

Martens, Joseph (won. Beoostenblijbezuiden)

Vermeersch, Jan (won. Overslag, Oostenrijks territoir)

Varempeepolder: 8G140R

 

173R

1773-04-10

Coolsen, Pieter (won. in de Stoppeldijkpolder)

Buijens, Joos (landman) won. in de Stoppeldijkpolder)

Stoppeldijkpolder: 4G142R wei- en zaailand

 

173V

1773-04-24

Lansen, Abraham (x Janna Backer als erfgen. van haar moeder Machelina Pereyn, wed. van Jan Backer) won. Axel

Bolleman fs Petri, Adriaan (won. Axel)

Axel: Langestraat, bij het "stadsvleeschhuis": geheel huis en erf

 

173V

1773-04-24

Tuburcq, Jan (won. Axel)

Belois, Jacob van (burger, won. Axel)

Axel: de Molenberg bij de stadsmolen: huis en erf

 

173V

1773-04-24

Vos, Cornelis de (won. in de Zaamslagpolder) diaken te Zaamslag (voor de kerkenraad aldaar)

Gabriëls, Adriaan (landman, won. in de Aandijkepolder) voor Jan Lathouwer, won. Zaamslag

Zaamslag: de Gebrande straat: huizing en erf

 

174R

1773-05-08

Maarschalk, Jacobus de (won. Zuiddorpe)

Hanis, Judocus d'

Oud Zuiddorpepolder (noorddeel): hofstede met huis en schuur + 38G zaailand

 

174R

1773-04-24

Adriaanse, de executeurs in de boedel v. Pieternella (wed. v. schepen Pieter de Jonge) resp. moeder en schoonmoeder

Reijke, Jan van der

Axel: Oude Stad: geheel huis

Executeurs: Pieter de Jonge (schepen); Marinus Goosen; Jan Meertens

174V

1773-05-15

Vermeers, Janna (wed. v. Louris Colijn); Jan van Wijck (voogd v.d. wezen v. Louris Colijn)

Kraaker, Abraham de (schepen)

Beoostenblijbenoorden: hofstedeke + 15G178R wei- en zaailand

 

175R

1773-06-05

Tappé, Frans (x Eva van de Voorde), won. Hoek

Zwaaf, Daniel de (mr kleermaker, won. Axel)

Axel: Lange Noordstraat: huizing en erf

 

175R

1773-05-22

Garsen, Joseph van (wedr. van Josina Ramond) won. Oud Beoostenblijbezuiden

Bliek, Joseph de (won. Beoostenblijbezuiden)

Beoostenblijbezuiden: 70R

 

175R

1773-05-22

Snijss, de erfgen. v. jhr Petrus Dominicus de († te Gent)

Buijens, Joos (landman, won. in de Stoppeldijkpolder)

Stoppeldijkpolder: 12G

 

175V

1773-06-12

Dobbelaar, Jan (landman) won. in de Stoppeldijkpolder

Faas, Christiaan (won. Hulsterambacht)

Stoppeldijkpolder: hofstede met huizing, schuur, wagenhuis en nog een huisje met schuurtje (zijnde een arbeidersplekje) + 14G147R

 

176R

1773-06-19

Dijcke, Ewout Adrianus van (won. Axel) voor Willem de Vleeschouwer (won. aan 't fort St. Jacob)

Brisseel, Jan (won. Koewacht

Koewacht: woonhuis, schuur, stal, pakhuis + 160R; St. Andries (het fort): 60R

Koewacht: 3G zaailand

 

 

 

 

Pachter: Jan de Vos

176R

1773-06-19

Mangnus, Jan (won. in de Stoppeldijkpolder)

Buijens, Joos (won. in de Stoppeldijkpolder)

Stoppeldijkpolder: 14e kavel: 9G

 

176V

1773-06-26

Dieleman, Willem (oud-schepen) won. Beoostenblijbenoorden

Hoever, Cornelis van (won. in de Cappellepolder)

Cappellepolder: huizing of woning met 175R + 46R

 

177R

1773-07-03

Regt, Arij d' (x Dingetje Molenberg, eerder wed. v. Meerten Bakker); Hermannus dRegt fs Hermanus (x Cornelia Bakker); Jan Heule; Daniel Pruijmelaar (won. Middelburg); mons. Matheus Dooreman (x Cornelia Flink, eerder wed. v. Capt. Daniel Pruijmelaar Jooszoon, † te Middelburg

Alvarez, Pieter (vrijheer v. Westdorpe, heer v. St. Pietersdamme etc.

Genderdijkepolder: 3/14e deel in de ½ v.e. hofstede met 65G160R wei- en zaailand

Gebruiker: Jan Bakker

De ½ is van Dingetje Molenberg

 

177V

1773-08-07

Faber, de erfgen. van Willem († op Batavia in Ned. Indië)

Faber, Jean du Bon (regerend burgemeester van 't Hoge en Lage Sas van Gent)

Austrischenpolder: 5G229R + 35G

Erfgen.: Jean du Bon Faber (regerend burgemeester van 't Hoge en Lage Sas van Gent); Maria Faber (zuster) x Jacques Pierson; Isabella Faber (x Anthony Johan Wiedeman)

178R

1773-08-21

Lenshoek, Pieter (heer van Kerkwijk) regerend schepen Hulsterambacht (voor Pieter Benjamin de Beaufort, raad en rentmeester v.d. prins van Oranje en Nassau, won. Den Haag)

Rechter, Jan de; Johannes van Garsen

Ferdinanduspolder: 3G17R

 

178V

1773-08-21

Lenshoek, Pieter (heer van Kerkwijk) regerend schepen Hulsterambacht (voor Pieter Benjamin de Beaufort, raad en rentmeester v.d. prins van Oranje en Nassau, won. Den Haag)

Regter, Augustinus de; Norbertus de Brouwer

Ferdinanduspolder: 11G33R

 

178V

1773-08-26

Crince jr, Isaaq (notaris en landmeter) won. Axel

Rijke, Jannis de (x Catharina Feijns) won. in de Oude Eglantierpolder

Eglantierpolder: hofstede, schuur + 30G wei- en zaailand

Pachter: de koper

179R

1773-08-25

Dobbelaar, Jan (won. in de Stoppeldijkpolder)

Bakker, Jan de (won. in de Stoppeldijkpolder)

Stoppeldijkpolder: aan "Het Ruijssende Gat": 5G82R wei- en zaailand

 

179V

1773-08-26

Rosendaal, Andries Jansen van (x Adriana de Bruyne)

Lignian, Ignatius Josephus (mr pruikemaker)

Axel: bij de Landpoort: huizing, stal, schuur en erf

 

180R

1773-09-04

Herklots, Johan David (koopman, won. Middelburg) voor Johanna Claudoré (wed. van Hermanus Huijgen) won. Middelburg

Jonge, Jan de (landman) won. Zaamslag

Krekepolder (onder Zaamslag): 56G126R zaailand

 

180V

1773-09-04

Huijge, Catharina (wed. van Arij Nijssen) won. Zaamslag

Vermeers, Janna (wed. van Lauris Colin)

Zaamslag: huis en erf

 

181R

1773-09-11

Paulus, Josias (regerend burgemeester en thesaurier)

Rosendaele, Andries Jansen van (won. Axel)

Axel: in de "Dreeve": huizing en erf

 

181V

1773-10-09

Dieleman, Jan (griffier te Neusen) won. in de Koegorspolder (voor Joachim Sandra, koopman x Catharina Johanna Bentle, te Leiden)

Vliegher, Jan de

Nieuw Beoostenblijbezuiden: hofstede + 48G99R; Karnemelkspolder: 41G135R

Pachter: de koper

182R

1773-10-23

Henegouw, Daniel (won. Zaamslag)

Vos, Jan de (won. Zaamslag)

Zaamslag: Rosemarijnstraat: geheel huis en erf

 

182V

1773-11-06

Joris, Catharina (wed. v. Leonard Michiel Thomas, mr horlogemaker) won. Axel

Platteeuw, Jacobus (glazenmakersbaas) won. Axel

Axel: Lange Weststraat: huizing, stal en erf

 

182V

1773-10-30

Lozanne, Jacobus de (luitenant baljuw, won. Axel) voor Geertruijt Nijsen (wed. van Jannis Backer) won. Zaamslag

Kraker, Abraham de (schepen) won. onder Zaamslag

Aan- en Genderdijkepolder: 12G3 ½R wei- en zaailand

Gezworen landmeter: J.F. de Bruijn fs Gillis

183R

1773-12-18

Jonge, Pieter de (regerend schepen) voor Jean du Bon Faber (regerend schepen Hoge en Lage Sas van Gent)

Jonge, Pieter de (regerend schepen)

Austrischenpolder: 40G229R

 

184R

1774-01-15

Paulus, Josias (regerend burgemeester)

Adriaansen, Johannes

Axel: Molenkwartier; bierbrouwerij gen. "de Posthoorn" met huizing, erf, schuur, stal, wagenhuis, kelders, kuipershuis, een huis en erf; alle brouwgereedschappen, "hacinekleed op den as", rieken, beslaghaak, schappen, "soete rokelstok", kapmessen, kuipersgereedschappen, vaatwerk met het teken v.d. Posthoorn gemerkt, 2 paarden met haar harnassen, wagenkarren, stalgereedschappen, zakken, enz.

 

184V

1774-02-05

Hanis, Judocus d' (landman) won. Zuiddorpe

Maarschalk, Louise de (meerderj. j.d. (won. op de Overslag

Overslag: geheel huis en erf

 

185R

1774-02-12

Schilderman, Catharina (laatst wed. v. Jacobus van Kampen) won. Beoostenblijbenoorden

Kraker, Pieter de (landman) won. Beoostenblijbenoorden

Beoostenblijbenoorden (naast het Steenbosch): 42G132R

 

185R

1774-02-12

Kraker, Pieter de (landman), won. Beoostenblijbenoorden

Regt Hermanuszoon, Pieter de (won. in de Cappellepolder)

Zaamslagpolder: 13G21 ½ R

 

185V

1774-03-05

Cliever, Johan de (x Susanna Reemert, dochter v. Adriaan Remertsen x Sara Gidions) won. Middelburg

Dieleman, Francois (oud-schepen)

St. Annapolder: bebouwde en beplante hofstede + 126G200R; verder landen in de Sparxpolder en de

Zaamslagpolder, 38e kavel

 

186R

1774-03-05

Kraker, Abraham de (won. in de Zaamslagpolder)

Kraker, Adriaan de (gezworene) won. Beoostenblijbenoorden

Beoostenblijbenoorden: hofstedeke met huis en schuur + 15G178R wei- en zaailand

Eerder gekocht v. Janna Vermeers (wed. v. Laurens Colijn)

186V

1774-03-19

Scheepers, Pieter (x Johanna Roodkop), won. Axel

Stade, Harman van

Axel: Kerkstraat: huizing en erf

 


De pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net