Trouwboek Axel, inclusief Zuiddorpe, 1791-1796 (ref.) 

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet


- de index op dit trouwboek is hier als zip-file te downloaden (gemaakt in Word) -

 

"Trouwboek der vereenigde kerken van Axel en Zuiddorpe begonnen den 23 April 1791"

 

1791-04-16 ondertrouw te Hulst (extract gegeven naar Hulst 1 mei)
Anthonie de Maat j.m. geb. en won. onder Stoppeldijk Axelambacht met
Johanna Scheerdens j.d. geb. en won. onder Stoppeldijk Hulsterambacht

1791-04-23 (alhier getrouwd 8 mei)
Lodovicus Francq j.m. geb. op den Overslag Axelambacht, won. in de St. Eloispolder met
Rosalia Bruggeman j.d. van en won. op Zuiddorpe

1791-04-23 (alhier getrouwd 8 mei)
Johannes van Hoeke j.m. van 't Sand Axelambacht met
Johanna Francisca Simons j.d. van Wagtebeek
Beide won. op Zuiddorpe

1791-04-23 (alhier getrouwd 8 mei)
Levinus van Acker j.m. van Wabeeke, won. aldaar met
Florentina Baert j.d. van de Koewagt Axelambacht, won. in de polder van Oud Beoostenblij

1791-04-23 ondertrouw te Zaamslag (extract gegeven naar Zaamslag 8 mei)
Jan Jansen j.m. geb. en won. te Zaamslag en onder Axel gewoond hebbende met
Cornelia Lagra j.d. geb. en won. te Zaamslag

1791-04-30 (geboden gaan ook te Middelburg)
Machiel Breeroe j.m. geb. en won. te Axel met
Alida Steur j.d. geb. te Sas van Gend, won. te Axel en gewoond hebbende te Middelburg

1791-04-30 (alhier getrouwd 15 mei)
Cent Kouijzer j.m. geb. te Dintershoek, won. op Boscappel Axelambacht met
Anna Cathrijna Heijman j.d. geb. en won. op Boscapelle Axelambacht

1791-05-07 ondertrouw te Neuzen (extract gegeven naar Neuzen 22 mei)
Gerard Meusen j.m. van Axel, won. aldaar met
Adriana van Kerkvoord j.d. van Axel, won. onder Neuzen

1791-05-2 (alhier getrouwd 5 juni)
Josias de Kraker Adriaanszoon j.m. met
Geertrui de Kraker Pietersdogter j.d.
Beide van en won. onder Axel

1791-05-28 (alhier getrouwd 12 juni)
Pieter Denijs wedr. van Moneka de Rover, geb. onder Moerbeke, won. in de polder Oud Beoostenblij Bezuiden Axelambacht met
Johanna Catharina de Meester j.d. van de Koewagt, won. Oud Beoostenblij Bezuiden Axelambacht

1791-05-28 ondertrouw te Hulst (extract gegeven naar Hulst 12 juni)
Josephus de Maet j.m. geb. en won. in Stoppeldijk Axelambacht met
Dingena Leeraar j.d. geb. onder Lamswaarde, won. te Luntershoek Hulsterambacht

1791-06-11 (alhier getrouwd 26 juni)
Jacob de Bruin geb. van onder Tholen wedr. van Geertrui van den Bogaard met
Adriana Scheele geb. van onder den Hoek, wed. van Pieter Feijs
Beide won. onder deze gemeente

1791-06-26 (alhier getrouwd 10 juli)
Petrus Johannes Simoens j.m. van den Overslag Axelambacht, won. in de Varrenpeepolder Axelambacht met
Joanna Maria Aalbrecht j.d. van Wabeke [Wagtebeek], won. te Zuiddorpe

1791-07-09 (de geboden gaan ook te Middelburg)
Francois Bruwaan j.m. van Middelburg met
Elisabeth Faas j.d. van Axel
Beide won. alhier

1791-07-09 ondertrouw te Neusen (alhier getrouwd 24 juli)
Jan Verpoorten j.m. van en won. onder Axel met
Martha Donse j.d. van en won. onder Ter neusen

1791-07-16 (alhier getrouwd 31 juli)
Jacobus van Acker wedr. van Johanna Maria Roseele, won. op Wachtebeeke en
Cornelia van Himste j.d. geb. op Zuiddorpe, won. op den Overslag Axelambacht

1791-07-16
Francies de Waele j.m. geb. van Deurle in Vlaanderen, won. in den Austrijschenpolder Axelambacht met
Joanna Jacoba de Gughtenaar j.d. geb. en won. in den Austrijschenpolder Axelambacht
De vader Adriaan de Gughtenaar consenteerde voor zich en den bruidegoms moeder in dit huwelijk
NB Schoon de drie proclamatien der bovenstaande onverhindert geschied zijn, is de voltrekking niet geschied, alzoo zij vertoonden eene acte van ontslag dato 6 augustus 1791 gepasseert voor Notaris P. de Lozanne en Andries Hendrik Frikke en Apolonia Simons als getuigen, waarvan kennis gegeeven is aan den heer Burgem. J. de Jonge die verklaarde de ondertrouw etc. met zijne toestemming was vernietigd

1791-07-16 (alhier getrouwd 31 juli)
Antonie Poel j.m. geb. te Linge, Grenadier onder het 2e battaillon van den Generaal van Monster in guarnisoen alhier met
Maria Meisters j.d. geb. te Huls in het Pruissische, won. alhier

1791-07-16 ondertrouw te Hengsdijk (extract gegeven naar Hengsdijk 31 juli)
Michiel de Bliek j.m. geb. in den Willem Hendrikpolder, won. onder Axelambacht met
Joosdoca van Kerkhoven j.d. geb. en won. onder Hengsdijk

1791-07-23 (geboden gaan ook te Hulst, alhier getrouwd 21 augustus)
Jan Taalman oud bij de 28 jaaren met
Apolonia Verkruizen meerderjaarige dochter
Beide won. in de polder van Stoppeldijk Axelambacht.
Hij Jan Taalman is onvoorzien van consent van zijn moeder Anna Catharina Claassens wed. van Leonardus Taalman enz.

1791-08-06 Ondertrouwvergadering: Anna Catharina Claassen noch heden over agt dagen nochop heden voor ons is gecompareerd tot het geeven van reedenen waarom zij in het huwelijk van haar zoon voorz. Jan Taalman met Apolonia Verkruizen niet heeft willen accorderen, is de voorzeide noncomparitie bij ons gehouden voor concent en dit in wettigen ondertrouw op heden, opgenomen

1791-07-30 (alhier getrouwd 14 augustus)
Franciscus Feijs j.m. geb. te Haarlbeke, won. op Zuiddorpe met
Pieternella Bullaart j.d. geb. en won. op Zuiddorpe
Maria Lombaart moeder der bruid gaf volkoomen toestemming tot dit huwelijk

1791-08-06 (geboden gaan ook te Neuzen, alhier getrouwd 21 augustus)
Laurens Feeber j.m. geb. te Wolphaartsdijk, soldaat in de compagnie van de Major Crouse in het 2e battaillon van Baden in guarnisoen te Bergen op Zoom met
Josina den Beer j.d. geb. en won. te Axel, doch onlangs te Neuzen gewoond hebbende

1791-09-03 (geboden gaan ook te Heinsdijk, alhier getrouwd 18 september)
Joos Sponselee j.m. in Stoppeldijk Axelambacht met
Catharina van Belle, j.d. geb. en won. te Heinsdijk

1791-09-03 (geboden gaan ook te Hulst, alhier getrouwd 18 september)
Fredrik Augustinus wedr. van Alegonde Krombeen, geb. te Hulst, won. te Boscappelle Axelambacht met
Catharina Buiens wed. van Nicolaes Verhardt, geb. in Hulsterambacht, won. op Lamsweerde

1791-09-10 (alhier getrouwd 25 september)
Johannes Franciscus Martens j.m. van Gent, won. op Zuiddorpe met
Isabella de Smet wed. van Levinus Amandus de Vos, geb. van Wachtebeke, won. op den Overslag Axelambacht

1791-09-10 ondertrouw te Hontenisse (extract gegeven naar Hontenisse 25 september)
Jan van Hechem wedr. van Maria Johanna de Knipper won. op Boscappelle onder Axel met
Maria Anna Heij wed. van Johannes Rappaard, won. op 't Kruisdorp onder Hontenisse

1791-09-10 ondertrouw te Hontenisse (extraxt gegeven naar Hontenisse 25 september)
Pieter de Klerk j.m. geb. en won. in Stoppeldijk Axelambacht met
Dorothea Kriekaard j.d. geb. en won. te Ossenisse

1791-09-10 ondertrouw te Westdorpe (extract gegeven naar Westdorpe 25 september)
Laurentius Danes j.m. geb. en won. op Axelambacht met
Johanna Maria Cibath wed. van Pieter Wijvels won. onder Westdorpe

1791 ondertrouw te Utrecht (extract gegeven naar Utrecht 30 oktober)
Jan Boshuijzen j.m. soldaat in het regiment van den Heer Lt. generaal van Monster in guarnisoen te Axel met
Jacoba Daleman j.d. won. Utrecht

1791-10-15 (hier getrouwd 6 november)
Pieter de Bruijne j.m. geb. te Zaamslag, won. te Axel met
Janna van Fraijenhoven j.d. geb. op Zuiddorpe, won. te Axel

1791 ondertrouw te Bergen op Zoom (alhier getrouwd 13 november)
Johannes Matteias Mohr j.m. geb. uit het Keur Paltsische, Sergeant in het regiment Infanterie van zijn Furstelijke Doorlugtigheid den Heer Generaal Major Prince van Baden, met
Elisabeth Lansen j.d. geb. en won. Axel

1791 ondertrouw te Neuzen (alhier getrouwd 13 november)
Hendrik Schele j.m. van onder Axel, won. aldaar met
Laurina Heinsdijk j.d. van onder Neuzen, won. Axel

1791-11-19 (alhier getrouwd 8 december)
Mattheus de Bruijn filius Jacob j.m. geb. en won. onder Axel met
Adriana Feijs j.d. geb. en won. onder Axel

1791-12-17 (alhier getrouwd 1 januari 1792)
Guillielmus de Blok wedr. van Pieternella Pieters, geb. op Steekene, won. in de Nieuwen Karnemelkpolder met
Colita Vos j.d. geb. op den Overslag Axelambacht, won. in de Nieuwe Karnemelkpolder

1791-12-24 (geboden gaan ook in de Nieuwe Schans, alhier getrouwd 15 februari 1792)
Dirk Ter Veer j.m. geb. te Leer in Oost Vriesland, Canonier in de compagnie Artillerissen van de Captain Mooser in guarnisoen alhier met
Margje Haartzema j.d. geb. te Oldenziel in Groningerland, gewoond hebbende in Nieuweschans buiten Groningen

1791-12-31 (geboden gaan ook ter Neusen, alhier getrouwd 15 januari 1792)
Jacobus van den Hage j.m. van onder Zaamslag met
Lena Isebaard wed. van Andries Deij, geb. van onder Ter Neusen
Beide won. onder dese gemeente

1791-12-31 (alhier getrouwd 15 januari 1792)
Jacobus de Blok wedr. van Maria Catharina de Kok, geb. van en won. op St. Andries Axelambacht met
Isabella van Cassel j.d. geb. en won. te Saffelaar, Keisers bodem

1792 ondertrouw te Zaamslag (alhier getrouwd 15 januari 1792)
Josias de Kraker j.m. geb. en won. onder Axel met
Tanneke Haak j.d. geb. en won. onder Zaamslag

1792-02-04 (geboden gaan ook te Ossenisse, alhier getrouwd 19 februari)
Dingenom de Waal j.m. geb. en won. onder Ossenisse met
Anna Catharina Adriaansens j.d. geb. en won. in Stoppeldijk Axelambacht

1792-02-04 (alhier getrouwd 19 februari)
Joannes Adrianus van Assel j.m. geb. te Celiskerst onder Gent, won. op den Overslag Axelambacht met
Marianna de Laruelle j.d. geb. te Wabbeke [Wagtebeek], won. op den Overslag Axelambacht

1792-02-18 (alhier getrouwd 7 maart)
Guillielmus Andries j.m. geb. te Born, won. in Beoostenblij Bezuiden met
Joanna Catharina Cooman j.d. geb. te Born, won. in Beoostenblij Bezuiden

1792 ondertrouw te Middelburg (extract gegeven naar Middelburg 4 maart)
de Weleerw. Heer Johannes Steenbakker wedr. van Mejuffr. Susanna Elisabeth van Niekerk, predikant alhier, met
Mejuffr. Petronella Johanna Blaauw j.d.
Beide van Middelburg

1792 ondertrouw te Neuzen (extract gegeven naar ter Neusen 18 maart)
Cornelis Dieleman j.m. van onder Axel, won. aldaar met
Maria de Putter j.d. van onder Axel, won. onder Neuzen

1792 ondertrouw te Zaamslag (extract gegeven naar Zaamslag 25 maart)
Jan de Putter wedr. van Lena Gabriels won. onder Zaamslag met
Liedeweij Verpoorten j.d. geb. onder Axel, mede won. onder Zaamslag

1792-03-17 (geboden gaan ook te Zaamslag, getrouwd 1 april)
Pieter Vinke j.m. van onder Zaamslag, won. aldaar met
Cornelia Goosen j.d. van onder Axel, won. aldaar

1792-03-04 (geboden gaan ook te Westdorpe, getrouwd 8 april)
Paulus Rumoldus Lamijn j.m. geb. op den Overslag Axelambacht, thans won. te Westdorpe met
Rosalia Jodoca de Vlieger j.d. geb. onder Westdorpe, won. in den Oostenrijkschenpolder Axelambacht

1792-04-07 (alhier getrouwd 22 april)
Pieter de Bruine geb. en won. te Axel, wedr. van Maatje Kuipers met
Pieternella Spoor, geb. en won. te Axel, wed. van Cornelis Vel

1792-04-07 (alhier getrouwd 22 april)
Adrianus Jacobus van Goethem j.m. van Hulst met
Anna Cornelia de Backer wed. van Anthoni de Smaele geb. in den Austrijschenpolder Axelambacht
Beide won. in den Austrijschenpolder Axelambacht

1792 ondertrouw te Hulst (extract gegeven naar Hulst 22 april)
Cornelis Herman j.m. geb. en won. onder Stoppeldijk Axelambacht met
Marianna Storét j.d. geb. en won. onder Stoppeldijk Hulsterambacht

1792-04-14 (alhier getrouwd 29 april)
Hendericus Bernardus de Smet j.m. geb. en won. op oud Beoostenblij Bezuiden Axelambacht met
Hamelberge Jodoca van Hoeij j.d. geb. op Sina, won. op Oud Beoostenblij Bezuiden Axelambacht

1792 ondertrouw te Hulst (extract gegeven naar Hulst 29 april)
Pieter Serrarens geb. onder Hontenisse, won. op Boscapelle Axelambacht, wedr. van Elisabeth de Meij met
Andrijsina Hont wed. van Josephus den Bergen, geb. en won. op Stoppeldijk Hulsterambacht

1792-04-21 (geboden gaan ook te Neuzen, alhier getrouwd 6 mei)
Willem van Alten j.m. geb. onder Neuzen, won. onder Axel met
Cornelia van Meurs j.d. geb. en won. onder Axel
Beide onder Neuzen op het Vogelschorre gewoond hebbende

1792-04-21 (alhier getrouwd 6 mei)
Johannes Francis Lammens j.m. geb. onder Wachtebeeke, won. op Zuiddorpe met
Johanna Maria Creve j.d. geb. en won. op Zuiddorpe

1792-04-21 (alhier getrouwd 6 mei)
Cornelis de Backer filius Pieter j.m. geb. en won. Stoppeldijk Axelambacht met
Apolonia van Laer j.d. geb. onder Hontenisse Hulsterambacht, won. in Stoppeldijk Axelambacht

1792 ondertrouw te Zaamslag (extract gegeven naar Zaamslag 6 mei)
Pieter de Bruine Jacobszoon j.m. geb. en won. onder Axel met
Leuntje Koole j.d. geb. onder den Hoek, won. onder Zaamslag

1792 ondertrouw te Hulst (extract gegeven naar Hulst 6 mei)
Pieter Augustinus de Maat j.m. geb. en won. onder Stoppeldijk Axelambacht met
Maria Mangnus j.d. geb. en won. onder Stoppeldijk Hulsterambacht

1792-04-28 (alhier getrouwd 13 mei)
Judocus de Smet j.m. geb. op 't Zand Axelambacht, won. aldaar met
Johanna de Bruijne wed. van Frans de Witte, geb. van Steeken en won. in Beoostenblij Bezuiden Axelambacht

1792-04-28 (alhier getrouwd 13 mei)
Jacobus La Maitre j.m. geb. van Utrecht, Sergeant in de compagnie van den Weled. geb. Hr. Captain Blanken onder het 2e bataillon van den Hooged.geb. Heer Generaal van Monster hier in guarnisoen met
Elisabeth Schoonakker j.d. van en won. te Axel

1792-04-28 (alhier getrouwd 13 mei)
Wilhelmus Augustinus Eman j.m. geb. van Hulster Nieuwland, won. te Boscappelle Axelambacht met
Pieternella de Backer j.d. van Stoppeldijk Axelambacht, won. aldaar

1792-05-12 (de geboden gaan ook te Neuzen, op den Hoek en te Zaamslag, alhier getrouwd 28 mei)
Andries Janssen j.m. geb. onder den Hoek en aldaar gewoond hebbende met
Cornelia van Damme j.d. geb. onder Axel en gewoond hebbend te Zaamslag en op het Vogelschorre
Beide won. onder Axel

1792-05-12 (alhier getrouwd 27 mei)
Johannes van Damme j.m. geb. en won. in den Austrijschenpolder Axelambacht met
Tresida Romdonck j.d. geb. en won. in den Austrijschenpolder Axelambacht
De vader van de bruidegom Levinis van Damme en de vader van de bruid Thomas Romdonck gaaven beide consent tot huwelijk

1792-05-19 (alhier getrouwd 3 juni)
Willem Dieleman Franszoon j.m. van en onder Axel met
Cornelia de Kraker j.d. van onder den Hoek, won. onder Axel

1792-06-02 (alhier getrouwd 17 juli)
Petrus Joannes Calf j.m. geb. en won. op den Overslag Axelambacht met
Johanna Maria de Bakker wed. van Levinus de Wilde geb. te Moerbeeke, won. op den Overslag Axelambacht

1792-06-16
De Heer Salomon Smith j.m. geb. te Deventer, oud 27 jaar, Vaandrig bij het 2e battaillon van den Heer Luitenant Generaal Baron van Monster, in guarnisoen te Axel met
juffrouw Sara van Doeselaar j.d. geb. en won. te Axel
Mevrouw Gerarda Arnolda Eva Reminck wed. Smith won. te Campen geeft geen consent.
Predikant, ouderlingen en diakenen sturen extract naar de wed. Smith geboren Reminck. Zij logeert op haar buitengoed genaamt Zorgvlied, de brief wordt afgegeven aan de weled. geb. Heere den Heer Alexander van Zugtelen, out schepen, won. te Deventer

1792-06-16 (getrouwd 1 juli)
Joannes Jodocus de Wilde j.m. geb. te Moerbeeke, won. op den Overslag Axelambacht met
Marianne Celis, wed. van Benedictis Franke, won. op den Overslag Axelambacht

1792-06-23 (getrouwd 8 juli)
Cornelis Machielsen j.m. geb. en won. onder Axel met
Levina de Pooter j.d. geb. onder Zaamslag, won. onder Axel

1792-06-30 (geboden gaan ook te Venlo en 's Gravenhage
Johannes van Dortmont j.m. geb. in Den Haag, Corporaal bij het 2e battaillon van het regiment Infanterie van den Lt-Genraal Baron van Monster, compagnie van de Captain van Wijn, in guarnisoen alhier, zijnde van de Roomsche religie met
Maria Herlee j.d. geb. te 's-Gravenhage, won. alhier, doch gewoond hebbende in Den Haag, zijnde van de gereformeerde religie
NB Alzo er geen bewijs van Venlo inkwam en Dortmont voorwende dat 't vermist was, is den 16 december op last der Magistraat een tweede extract derwaarts gezonden

1792-07-07 (geboden gaan ook te Venlo, hier getrouwd 12 augustus)
Hendrik Claasse j.m. van Ville bij Maastricht, soldaat bij het 2e bataillon van den Hr. Lt. Generaal Baron van Monster, in de compagnie van den Hr. Captein Bonnet, hier in guarnisoen met
Christina Linskens j.d. van Venlo, won. alhier

1792-07-07 (getrouwd 22 juli)
Judocus Franciscus Kouters, wedr. van Theresia Pieters, geb. van den Overslag Axelambacht, won. op Zuiddorpe met
Catharina Pieternella Groothart j.d. geb. te Lochristij, won. op Zuiddorpe

1792-07-09
ondertrouwvergadering waarin voorgeleesen werd een missive van Mevrouw Geerarda Arnolda Eva Reminck wed. Smith, won. te Campen, d.d. 27 juni l.l. in antwoord van 't extract den resolutie des kerkenraads aan haar gezonden den 17 juni j.l., zijnde zakelijk van dezen inhoud, dat haar ed. prolongatie verzoekt tot den 1 augustus eerstkomende, om dan het huwelijk van haar zoon de Heer Salomon Smith met Juffrouw Sara van Doeselaar of te permitteren of redenen van weigering te geven. Welk verzoek eenparig aan haar ed. geaccordeerd word, en zal, nadat gemelde Hr. Vaandrig Smith daarop gehoord is en hetzelve gewillig toegestemd heeft, 't extract deezer resolutie aan haar ed. gezonden worden enz.

1892-07-14 (getrouwd 29 juli)
Pieter de Backer j.m. met
Marie Anna Kuipers j.d.
Beide van en won. te Stoppeldijk Axelambacht

1792-07-22 (geboden gaan ook te Hulst, hier getrouwd 12 augustus)
Petrus Kauwtijzer j.m. van Stoppeldijk Axelambacht, won. onder Hulsterambacht met
Anna Catharina Sarneel j.d. geb. in Paulipolder Hulsterambacht, won. op Boscappel Axelambacht

1792-08-11 (alhier getrouwd 26 augustus)
Jacobus Groothart j.m. van Lochristij met
Marie Adriane Steel j.d. van Zuiddorpe
Beide won. Zuiddorpe

1792-08-12 (getrouwd alhier 30 augustus 1792)
de Heer Salomon Smith j.m. geb. te Deventer, Vaandrig bij 't 2e bataillon van den Hr. Lt Generaal Baron van Monster, alhier in guarnisoen met
Juffrouw Sara van Doeselaar j.d. van Axel, won. aldaar
Consent geweigerd door Mevrouw Reminck wed. Smith voor het voorgenomen huwelijk van haar zoon uit hoofde van verscheidenheid van staat, minachting doen ongehoorsaamheid en voorsiene zekere armoede.
Dog de kerkenraad die redenen niet voldoenend houdende, vind geene swarigheid enz.

1792-08-18 ondertrouw te Zaamslag (extract gegeven naar Zaamslag 2 september)
Krijn Verheule Corneliszoon j.m. geb. en won. onder Axel met
Janna van Dixhoorn j.d. geb. onder Axel, won. onder Zaamslag

1792-09-22 (alhier getrouwd 14 oktober)
Jan Wiemens j.m. van Axel met
Susanna van Fraaienhoven j.d. van Zuiddorpe
Beide won. te Axel

1792-10-06 (alhier getrouwd 21 oktober)
Johannes de Moor j.m. met
Isabella Theresia van Bastelaar j.d.
Beide van en won. te Zuiddorpe
De vader van de bruid present zijnde, geeft consent

1792-10-20 (alhier getrouwd 4 november)
Gillis Ludovius Clauwers j.m. geb. op Sina, won. op het Zand Axelambacht met
Johanna Maria Tremon j.d. geb. te Steekene, won. op het Zand Axelambacht

1792-10-27 (alhier getrouwd 11 november)
Cornelis de Klerck j.m. geb. en won. in Stoppeldijk Axelambacht met
Pieternella van Passel j.d. geb. en won. in Stoppeldijk Axelambacht

1792-10-27 (alhier getrouwd 11 november)
Ludovicus Judocus de Reijck j.m. geb. in de St. Eloijpolder, won. op Zuiddorpe met
Catharina Verschelde j.d. geb. in den Oudenpolder Axelambacht, won. op Zuiddorpe

1792-11-10 (alhier getrouwd 25 november)
Pieter de Bakker j.m. geb. en won. in Stoppeldijk Axelambacht met
Pieternella Theresia Dankaart j.d. geb. in Pauluspolder, won. Stoppeldijk Axelambacht
De vader Jan de Bakker present, verklaarde de consenteren

1792-11-10 (alhier getrouwd 25 november)
Petrus Vinke j.m. geb. en won. op Boscapelle Axelambacht met
Catharina de Kouwer j.d. geb. en won. in Stoppeldijk Axelambacht

1792-11-17 (alhier getrouwd 5 december)
Pieter Neeteson j.m. geb. te Sas van Gent, won. onder Axel met
Cornelia Louisa van Riemsdijk j.d. geb. te Coeverden, won. onder Axel

1792-11-17 (alhier getrouwd 2 december)
Cornelis Ingels wedr. van Francoise van Overbeek, geb. en won. te Axel met
Susanna van Doeselaar wed. van Samuel Herreman, geb. en won. te Axel

1792-11-20 (alhier getrouwd 11 december)
Pieter Beaufort filius Hendrik j.m. geb. en won. te Axel met
Pieternella van Veerdigem j.d. geb. en won. te Axel

1792-11-24 (alhier getrouwd 12 december)
Jacobus de Smit j.m. geb. en won. onder Axel met
Francoise Oppeneer j.d. geb. onder Zaamslag, won. onder Axel

1792-11-14 ondertrouw te Middelburg (extract gegeven naar Middelburg 10 december)
Pieter Blom wedr. van Renisse met
Jacoba Gastelaar j.d. van Bergen op Zoom

1792-12-08 ondertrouw te Neuzen (extract gegeven naar Neuzen 23 december)
Izaak Krocké j.m. van Axel, won. aldaar met
Josina Bouters j.d. van onder Neuzen, laatst gewoond hebbende onder Axel

1792-12-23 getrouwt te Axel (ondertrouw te Neuzen)
Jacobus Dees met
Antonina 't Gilde

1792-12-22 (alhier getrouwd 9 januari 1793)
Pieter 't Gilde filius Cornelis j.m. geb. en won. te Axel met
Susanna de Zeeuw j.d. geb. onder en won. te Axel

1792-12-29 (geboden gaan ook te Hulst, alhier getrouwd 16 januari 1793)
Jacob Jordaan j.m. geb. te Zevenbergen, won. te Hulst met
Maria Lignian j.d. geb. en won. te Axel

1793-01-05 (alhier getrouwd 26 januari)
Guilielmus Andries wedr. van Johanna Catharina Koomans, won. Oud Beoostenblij Bezuiden met
Barbera Huijbrecht j.d. geb. te Moerbeeke, won. Oud Beoostenblij Bezuiden

1793-02-09 (geboden gaan ook te Zaamslag, alhier getrouwd 24 februari)
Cornelis de Putter j.m. van onder Zaamslag, won. aldaar met
Janneke Remins j.d. van onder Kruiningen, won. onder Axel

1793-02-16 ondertrouw te Zaamslag (hier getrouwd 1 maart)
Marinus Oppeneer wedr. van Dina Vermeers, won. onder Axel met
Janna de Loore wed. van Joseph Haverbeke, won. onder Zaamslag

1793-02-23 (geboden gaan ook te Neusen, extract gegeven naar Neuzen 10 maart)
Pieter van der Hagen wedr. van Maria Oppe, geb. onder Axel, won. onder Neusen met
Prina Engels wed. van Machiel 't Gilde, geb. te Neusen, won. te Axel

1793-03-02 (hier getrouwd 17 maart)
Marinus Wiemes j.m. met
Johanna Feiter j.d.
Beide van en won. onder Axel

1793-03-02 (geboden gaan ook te Middelburg)
Cornelis Dronkers j.m. van Heinkenssand met
Pieternella Vetjens j.d. van Axel
Beide won. te Axel, doch laatst gewoond hebbende te Middelburg
De bruidegom heeft consent van zijn vader onder Middelburg wonende, vertoont
Voor de bruid heeft de eigen moeder tegenwoordig zijnde, consent gegeven

1793-03-02 ondertrouw te Zaamslag (alhier getrouwd 17 maart)
Louwrens de Feuijter j.m. geb. en won. onder Axel met
Neeltje Schieman j.d. geb. en won. onder Zaamslag

1793-03-23 (alhier getrouwd 7 april)
Franscies van Poecke j.m. van Wachtebeeke en daaronder wonende met
Joanna Catharina Praet j.d. geb. en won. op den Overslag Axelambacht

1793-03-23 (alhier getrouwd 7 april)
Pieter van Cruijsen j.m. met
Pieternella Heijman j.d.
Beide van en won. onder Boscapelle Axelambacht

1793-03-28 (alhier aan huis getrouwd 20 april met consent der Achb. Magistraat )
de Heer Jacobus Vederveen j.m. geb. van Iersicke in den eilande van Zuid Beveland met
juffrouw Catharina Zijnen j.d. van Philippine
Beide won. alhier

1793-04-06 (alhier getrouwd 21 april)
Francois Herbout j.m. geb. en won. onder Axel met
Elisabeth Goossen wed. van Jacobus Braal, won. onder Axel

1793-04-06 (alhier getrouwd 21 april)
Josephus de Wolf j.m. geb. te Roole in Hulsterambacht, won. op Zuiddorpe met
Joanna Jacoba van de Vijver j.d. geb. te Oudenaarde, won. op den Overslag Oostrijkschen bodem

1793-04-13 (alhier getrouwd 28 april)
Henricus Raman j.m. geb. op 't Zand, won. op de Koewagt Axelambacht met
Rosa Isabella de Hooge geb. te Beveren in den lande van Waas, won. op de Koewagt Axelambacht

1793 ondertrouw te Hulst (extract gegeven naar Hulst 5 mei)
Gerrit Dobbelaar j.m. geb. en won. onder Stoppeldijk Axelambacht met
Theresia van Ooij j.d. geb. in den Willem Hendrikspolder, won. aan Luntershoek Hulsterambacht

1793-04-25
Jan Franciscus van Damme, meerderjaarig j.m. met
Marianna Staal meerderjaarige j.d.
Beide won. in den polder van Stoppeldijke Axelambacht
Marianna Staal was voorzien van consent van de voogd, doch onvoorzien van consent van de vader Jan Staal, hetwelk zij verklaarde niet te kunnen obtimeren enz.

1793-05-04 (geboden gaan ook te Zaamslag, alhier getrouwd 19 mei)
Jacobus Stuijaard j.m. geb. onder Zaamslag en won. aldaar met
Pieternella Andriessen j.d. geb. en won. onder Axel

1793-05-04 (alhier getrouwd 19 mei)
Judocus Levinus Hillaert j.m. geb. te Wabbeke [Wagtebeek], won. op den Overslag Axelambacht met
Joanna Maria Opalsens j.d. geb. en won. op den Overslag Axelambacht

1793-05-11 (alhier getrouwd 26 mei)
Jan Franciscus van Damme filius Adriaan j.m. geb. op Cambron Hulsterambacht, won. op Stoppeldijk Axelambacht met
Marianna Staal j.d. geb. op Hengstdijk Hulsterambacht, won. op Stoppeldijk Axelambacht
de vader Jan Staal flius Willem geeft schriftelijk consent

1793-05-25 (alhier getrouwd 9 juni)
Adriaan de Gugtenaar wedr. van Joanna Walraave won. in den Austrijschenpolder Axelambacht met
Joanna Vonaut j.d. van Beoostenblij Axelambacht, won. in de Austrijschenpolder Axelambacht

1793-06-01 (getrouwd alhier 9 juni)
Anton Johan Gregorie j.m. geb. te Praag, corperaal in de compagnie van Captain Poel in het 2e battaillon van den Generaal Major van Brakel, alhier in guarnizoen met
Elisabeth Catherina Schulerin j.d. geb. Wetzlar, won. alhier
Beide van de Lutherse gemeente

1793-06-02 (alhier getrouwd 2 juni)
Hendrik Hendriksen j.m. Corporaal in de compagnie van den Collonel van Till in het regiment van Brakel, geb. te Nijmegen en tans in guarnisoen te Axel met
Doekjen Roosen j.d. van Harlingen

1793 ondertrouw te Hontenisse (extract gegeven naar Hontenisse 23 juni 1793)
Jan Franciscus de Maat j.m. geb. in Stoppeldijk Axelambacht, won. aldaar met
Apollonia Adriaansen j.d. geb. en won. op de Knapaf onder Hontenisse

1793-06-08 (alhier getrouwd 23 juni)
Ferdinandus van Vlieberghe filius Pieter j.m. geb. en won. op Westmunster met
Apolonia van Daele j.d. geb. op St. Andries Axelambacht, won. aldaar

1793-06-15 (alhier getrouwd 30 juni)
Jodocus Aelbregt j.m. geb. op den Overslag Axelambacht, won. in de Varewepolder Axelambacht met
Laurentia de Klerk j.d. geb. op den Overslag Axelambacht, won. aldaar
De moeder Lisebella de Merreci moeder van den bruidegom verklaarde te consenteren

1793-06-20 (extra-ordinair getrouwd 9 juli)
Marinus Meertens j.m. geb. en won. te Axel met
Adriane Coppelaar j.d. geb. te Philippine, won. te Axel

1793-06-22 (getrouwd 10 juli)
Pieter Jansen van Roosendaal filius Absalom j.m. geb. en won. te Axel met
Jacoba van Hoorn j.d. geb. en won. te Axel

1793 ondertrouw te Hontenisse, extract gegeven naar Hontenisse 7 juli 1793
Joost Herremans j.m. geb. op 't Kruisdorp onder Hontenisse, won. aldaar met
Apollonia de Klerk j.d. geb. op Luntershoek, thans won. op Ossenisse, doch gewoond hebbende op Stoppeldijk Axelambacht

1793-07-06 (alhier getrouwd 21 juli)
Antonie de Bree j.m. geb. onder Zaamslag, won. onder Axel met
Anna Michielsen j.d. geb. onder Zaamslag, won. onder Axel

1793-07-06 (alhier getrouwd 21 juli)
Joannes van Brussel j.m. geb. in den Austrijschenpolder Axelambacht, won. aldaar met
Levina Maria van Laere j.d. geb. te Wabbeke [Wagtebeek], won. in den Austrijschenpolder Axelambacht

1793-07-20 (alhier getrouwd 7 augustus)
Jacobus Boeije laatst wedr. van Catharina Zandoez geb. van Boscapelle Axelambacht met
Cornelia de Feijter j.d. van onder Axel
Beide won. onder Axel
NB De bruid is aan den armen deezer gemeente geweest, maar laatstleden zondag den 19 deezer door den kerkenraad ontslagen en heeft dus vrijheid gekregen tot dit huwelijk

1793-07-20 (geboden gaan ook te Zaamslag, alhier getrouwd 4 augustus)
Jacobus Cornelis Bakker j.m. van en won. onder Zaamslag met
Janna Dobbelaar j.d. geb. van onder Zaamslag en won. onder Axel, doch onlangs gewoond hebbende onder Zaamslag

1793-07-20 (alhier getrouwd 4 augustus)
Cornelis Weesemael j.m. van Paulipolder Hulsterambacht, won. bij Boscapelle Axelambacht met
Maria Daarens wed. van Jan van Aesbroek, geb. van den Groenendijk Hulsterambacht, won. op Stoppeldijk Axelambacht

1793-07-20 (extract gegeven naar Neuzen 7 augustus, alhier getrouwd 11 augustus)
Daniel Buijse j.m. geb. te Zierikzee, won. te Axel met
Pieternella Catharina Dees j.d. geb. te Neusen, won. aldaar

1793-07-20 (geboden gaan te Neusen, alhier getrouwd 21 juli)
Adriaan den Hamer j.m. geb. onder Zaamslag, won. onder Neusen met
Johanna Nousen j.d. geb. en won. onder Neusen

1793-08-17 (alhier getrouwd 1 september)
Joannes Oudenaarde wedr. van Marianna de Smet, won. op den Overslag Axelambacht met
Isabella Iserbieter j.d. geb. in de Ferdinanduspolder Axelambacht, won. op den Overslag Axelambacht

1793-09-03 (extract gegeven naar Middelburg 22 september)
Johan Conrad Mangold j.m. van Schwetzingen in de Paltz, won. te Axel met
Regina Hendrica van Bemmel j.d. van Middelburg

1793-09-21 (alhier getrouwd 6 oktober)
Franciscus Benedictus Kamoen j.m.
Isabella Hamerlink j.d.
Beide geb. en won. in den Austrijschenpolder Axelambacht

1793-09-21 (alhier getrouwd 6 oktober)
Jan Ferrerre j.m. van Stekelen, won. Beoostenblij Bezuiden Axelambacht met
Celia de Waente j.d. van St. Jansteen, won. Beoostenblij Bezuiden Axelambacht

1793-10-05 (alhier getrouwd 20 oktober)
Philogonius van Mele j.m. van Sinaij, won. op Boscapelle Axelambacht met
Ida Vonk, geb. van Lamsweerde Hulsterambacht, won. op Stoppeldijk Axelambacht

1793 ondertrouw te Hulst (extract gegeven naar Hulst 27 oktober 1793)
Pieter Hoefijzers j.m. geb. te Stoppeldijk Hulsterambacht, won. te Boscapelle Axelambacht met
Appolonia Pieavet wed. van Thomas Weemaas, geb. en won. in Hulsterambacht

1793-10-26 (alhier getrouwd 10 november)
Jan Oudenaarde wedr. van Catharina van den Berge, won. in de polder van Beoostenblij Bezuiden met
Doka Warrens wed. van Pieter Weijtak, geb. op St. Andries, won. in Beoostenblij Bezuiden

1793-11-09 (alhier getrouwd 27 november)
Pieter van den Broeke j.m. geb. en won. onder Axel met
Cornelia Jansen wed. van Aarnoud de Feijter, mede won. onder Axel

1793-11-09 ondertrouw te Neuzen (extract gegeven naar Neuzen 24 november)
Jacobus Colijn j.m. geb. en won. te Zaamslag met
Johanna Remeins j.d. geb. onder Kruiningen, won. onder Neuzen

1793-11-16 (geboden gaan ook te Zaamslag, alhier getrouwd 1 december)
Hermanus de Regt j.m. geb. en won. onder Zaamslag met
Susanna van Dixhooren j.d. geb. en won. onder Axel

1793-11-16 (alhier getrouwd 1 december)
Pieter Francies de Bakker, j.m. geb. en won. in den Austrijkschenpolder Axelambacht met
Anna Cornelia Ekelaars wed. van Bernardus Blankard, won. in den Austrijschenpolder Axelambacht

1793-11-30 (geboden gaan ook te Neuzen, alhier getrouwd 15 december)
Jannes de Zutter j.m. geb. op Zaamslag, won. te Axel, doch onder Neuzen gewoond hebbende met
Susanna Jansen j.d. geb. en won. Axel

1793-11-30 ondertrouw te Zaamslag (extract gegeven naar Zaamslag 15 december)
Cornelis Verstrate j.m. geb. en won. te Zaamslag, onlangs won. onder Axel met
Catharina Wattei wed. van Marinus Bakker, geb. en won. te Zaamslag

1793-12-07 (alhier getrouwd 22 december)
Cornelis Faas Corneliszoon j.m. met
Jacomina Romein j.d
Beide geb. en won. onder Axel

1793-12-21 (geboden gaan ook te Neuzen, alhier getrouwd 8 januari 1794)
Jan Bakker Corneliszoon j.m. geb. en won. onder Axel, doch onlangs onder Neuzen gewoond hebbende met
Ester Heijnsdijk j.d. geb. en won. onder Axel

1793-12-28 (getrouwd 15 januari 1794 met hun kind oud ruim 4 maanden tusschen beide)
Kasper Meijer canonier in de compagnie Artillerie van den Capitein Mooser, in guarnisoen alhier, geb. te Oudewater en
Josina Engels geb. onder Axel, won. alhier
De vader Cornelis Engels verklaarde in het huwelijk zijner dochter te consenteeren

1794-01-04 (alhier getrouwd 19 januari)
Philippus Jacobus Goossens j.m. geb. te Moerbeeke, won. op Zuiddorpe met
Johanna Catharina de Moor wed. van Jan Baptiste Herreman, won. op Zuiddorpe

1794-01-05 getrouwd te Axel
Jonas Saam j.m. geb. te Selsburg, Corporaal in het regiment van Nijvenheim, nu alhier in guarnisoen gekomen met
Maria Ros j.d. geb. Ekelen, van de Roomsche religie, gewoond hebbende te Wouw, nu alhier gekomen

1794-01-11 (alhier getrouwd 26 januari)
Jan Booghert j.m. van onder Hulst met
Pieternella Carolina van Mullem j.d. van Beoostenblij Bezuiden
Beide won. Beoostenblij Bezuiden Axelambacht
De vader van de bruid Joos van Mullem tegenwoordig zijnde consenteert in dit huwelijk

1794-02-7 ondertrouw te Doesburg, extract gegeven naar Doesburg 9 maart
Derk van der Nollen j.m. zoldaat onder het 1e battaillon van het regiment van de Lt. Generaal van Nijvenheim in guarnisoen te Axel met
Sophia Ox j.d. te Doesburg

1794-02-08 (getrouwd alhier 26 februari)
Jacobus Lignian j.m. met
Mechelina Lansen j.d.
Beide geb. en won. alhier

1794-02-08 (geboden gaan ook te Veere, alhier getrouwd 9 maart)
Johan Pieter Oggel j.m. geb. te Perscher in 't ampt Gibron Nieuwstad met
Maria van den Broeke geb. te Axel
Beide won. alhier, dog onlangs gewoond hebbende te Veere

1794-02-15 (geboden gaan ook te Biervliet, alhier getrouwd 9 maart)
Leendert 't Gilde j.m. geb. te Axel, won. te Biervliet met
Tanneke Janzen van Rosendaal j.d. geb. en won. te Axel

1794-03-01 (alhier getrouwd 16 maart)
Leendert Roose j.m. met
Catharina de Regt j.d.
Beide geb. en won. onder Axel

1794-03-01 (geboden gaan ook te Sas van Gend en te Heusden, hier getrouwd 9 april)
Gerrit Paalman j.m. geb. van Deventer soldaat in de compagnie van de Lt. kolonel George Gordon van het 1e bataillon van de Lt Generaal van Nijvenheim, hier in guarnisoen, dog nog onlangs te Sas van Gendt met
Willemina van Drunen j.d. geb. van Sprang, won. alhier, dog onlangs gewoond hebbende te Sas van Gend en te Heusden

1794-03-03 ondertrouw te Westdorpe (extract gegeven naar Westdorpe)
Anthonius Lombaart wedr. van Cecelia Verkruise won. op Zuiddorpe Axelambacht met
Johanna Maria de Backker, meerderjarige j.d. won. onder Westdorpe

1794-03-15 (alhier getrouwd 30 maart)
Krijn de Kraaker filius Pieter j.m. geb. en won. onder Axel met
Neeltje Koster filia Jacobi, j.d. geb. en won. onder Axel

1794-03-29 (geboden gaan ook te Neusen, hier getrouwd 13 april)
Thomas Aalbregsen j.m. met
Janneke Braams j.d.
Beide geb. te Zaamslag, won. onder Axel

1794-04-05 ondertrouw te Hulst (extraxt gegeven naar Hulst 20 april)
Arnoldus Strobbe j.m. geb. onder Hontenisse, won. in de Grouw met
Cornelia Heijman j.d. geb. en won. onder Stoppeldijk

1794-04-12 (geboden gaan ook te St. Annaland, alhier getrouwd 4 mei)
Jacob den Engelsman j.m. geb. van St. Annaland in den eilande van Tholen met
Adriana Jansen j.d. geb. Zaamslag
Beide won. onder Axel

1794-04-12 (de geboden gaan ook naar Hontenisse, alhier getrouwd 27 april)
Pieter Johannes van Damme j.m. geb. van de Sandberg Hulsterambacht met
Anna Catharina Wouter j.d. geb. op Rapenburg Hulsterambacht
Beide won. in Stoppeldijk Axelambacht

1794-04-12 (alhier getrouwd 27 april)
Cyprianus Anthonius Sarmijn filius Hubert j.m. van Sas van Gendt met
Isabella Romdonk j.d. geb. in den Austrijschenpolder Axelambacht
Beide won. in den Austrijschenpolder

1794-04-12 (alhier getrouwd 27 april)
Jacobus Ferdinandus d'Hooge j.m. geb. te Stekenen en daar wonende met
Maria Petronella Manuel j.d. geb. en won. op Axelambacht
Jan Baptiste d'Hooge vader van de bruidegom en Jacobus Plasschaart stiefvader van de bruid, tevens schriftelijk bewijs van zijn vrouw des bruids moeder inbrengende, consenteren in 't huwelijk

1794-04-19 (geboden gaan ook te Neuzen, alhier getrouwd 4 mei)
Adriaan Verpoorten j.m. geb. van Zaamslag, won. onder Neusen met
Maria Andriessen j.d. geb. en won. onder Axel

1794-04-19 (geboden gaan ook te Zaamslag, alhier getrouwd 4 mei)
Cornelis van Bendegem j.m. geb. onder Axel, won. onder Zaamslag met
Willemina Oppeneer j.d. geb. onder Zaamslag, won. onder Axel

1794-04-19 (alhier getrouwd 4 mei)
Philippus van Overloop j.m. geb. van St. Nicolaas met
Marie Anna Theresia Bruggeman j.d. geb. Moerbeeke
Beide won. in Beoostenblij Axelambacht

1794-04-26 (alhier getrouwd 11 mei)
Simon Johannes Roels, wedr. van Pieternella van den Bos, won. op St. Andries met
Anjelina Steenhart wed. van Pieter Verleizen, won. op St. Andries

1794-04-26 (alhier getrouwd 11 mei)
Hubertus de Vos j.m. geb. en won. op Zuiddorpe met
Maria Magdalena Staats j.d. geb. te Wachtebeke, won. op Zuiddorpe

1794-05-03 (alhier getrouwd 18 mei)
Gillis van der Jeught j.m. geb. te Steekene, won. Beoostenblij Bezuiden met
Maria Francisca de Schepper j.d. geb. te Stekene, won. Beoostenblij Bezuiden

1794-05-03 (alhier getrouwd 20 mei)
Johannes Meertens j.m. geb. en won. te Axel met
Pieternella de Kraaker j.d. geb. onder Zaamslag, won. te Axel

1794-05-17 (geboden gaan ook te Hulst, alhier getrouwd 1 juni)
Pieter Maas j.m. geb. op Heynsdijk, won. op Boscapelle Axelambacht, gewoonde hebbende te Hulst met
Janna Bissebroek j.d. geb. in den Dullaard, won. op Boscapelle Axelambacht

1794-05-29 (alhier getrouwd 8 juni)
Petrus Verniers j.m. geb. te Wachtebeke, won. in St. Loijspolder met
Isabella Theresia de Winter j.d. geb. te Wachtebeke, won. op Zuiddorpe

1794-06-28 (alhier getrouwd 13 juli)
Dominicus de Kraker j.m. van de Clinge Hulsterambacht, won. Beoostenblij Axelambacht met
Johanna Pieternella Frankeve j.d. geb. en won. Beoostenblij Axelambacht
De moeder van de bruid Apolonia Jacoba Nauts consenteert in dit huwelijk

1794-07-05 (geboden gaan ook te Hulst, hier getrouwd 20 juli)
Joos Cilegem j.m. geb. onder Hontenisse Hulsterambacht, won. op Boscapelle Axelambacht met
Anna Maria de Keulenaar j.d. van de Grouw Hulsterambacht, won. op Stoppeldijk Axelambacht

1794-07-13 ondertrouw te Hulst (attestatie gegeven naar Hulst 27 juli)
Jodocus van Hove j.m. geb. op St. Jansteen met
Dorothea van Belle j.d. geb. te Hengstdijk
Beide won. in Cambron

1794-07-18 ondertrouw te Sas van Gent
Frans Hartman soldaat in 't 1e bataillon van 't regiment Infanterie van de Lt. Generaal van Nijvenheim in de Compagnie van de Weled. geb. Hr. Heer Major Blanc hier in guarnisoen en onlangs te Sas van Gend met
Anna Catharina Dieriks geb. Bouchoute, won. te Axel en onlangs te Sas van Gend

1794-07-26 ondertrouw te Neusen
Pieter de Mol j.m. geb. onder Bieslinge, won. onder Neusen met
Neeltje Mertens mede won. onder Neusen

1794-08-16 (alhier getrouwd 7 september)
Jacobus Judocus Duym j.m. geb. te Moerbeke, won. in de polder van Oud Beoostenblij Bezuiden met
Marie Cecilia Buijle j.d. geb. en won. in de polder van Oud Beoostenblij Bezuiden

1794-09-13 (alhier getrouwd 28 september)
Laurens Bertink j.m. geb. te Axel, won. op Zuiddorpe met
Levina Verschelde j.d. geb. en won. op Zuiddorpe Axelambacht

1795-02-07 (getrouwd op Zaamslag 22 februari)
Jacobus de Ruiter won. onder Zaamslag, wedr. van Willemina de Poorter met
Cornelia Janzen j.d. geb. onder Zaamslag, won. onder Axel

1795-02-21 (alhier getrouwd 29 maart)
Leendert van Dixhoorn j.m. met
Martina Bouwes j.d.
Beide geb. en won. te Axel

1795-02-21 (alhier getrouwd 15 maart)
Adriaan Bakker j.m. geb. en won. onder Axel met
Maria Scheele j.d. geb. onder Zaamslag, won. onder Axel

1795-02-25 (getrouwd 29 maart)
de Heer Jacobus Ramon j.m. geb. te Axel met
Tannetje de Burgemeester j.d. geb. te Philippine
Beide won. te Axel

1795-03-07 (getrouwd 29 maart)
Cornelis Sol j.m. van Axel met
Sara de Krijger wed. van Joos de Mul, geb. in Stoppeldijk
Beide won. in Stoppeldijk Axelambacht

1795-03-07 (getrouwd 5 april)
Johannes van Steenput wedr. van Theresia Bogertse, won. op Stekelen, met
Johanna Maria van Loou wed. van Jodocus de Schrijver, won. op St. Andries, Axelambacht

1795-03-28 (getrouwd 5 april)
Pieter van de Voorde wedr. van Willemina Henegouw met
Catharina Swemer laatst wed. van Louis Bedet
Beide won. te Axel

1795-03-28 (getrouwd 5 april)
Jacobus de Bakker j.m. met
Anna Catharina Warrens j.d.
Beide geb. en won. op Stoppeldijk Axelambacht

1795-03-28 (getrouwd 26 april)
Franciscus Kausijn j.m. met
Jozina Maria van Boekylaert j.d.
Beide geb. en won. in de polder van Beoostenblij Bezuiden Axelambacht

1795-04-04 (getrouwd 12 april)
Pieter Johannes van Acker wedr. van Johanna Maria de Gugtenaar, won. op de Koewagt met
Maria Levina Doffemont j.d. geb. op Stekenen, won. op Sand Axelambacht

1795-04-04 (getrouwd 12 april)
Judocus Franciscus Poüreque j.m. geb. op Sina met
Johanna Judoca Jacob j.d. van Lokeren
Beide won. op Sandt Axelambacht

1795-04-11 (getrouwd 26 april)
Pieter Batens wedr. van Joseva Allaardt, geb. in Beoostenblij Bezuiden en won. in den Austrijschenpolder Axelambacht met
Johanna Maria Sinak geb. te Moerbeke en won. in den Austrijschenpolder Axelambacht

1795-04-11 (getrouwd 26 april)
Johannes Franciscus Limpes geb. op de Koewagt met
Firola Kaliermeere geb. in den Austrijschenpolder Axelambacht
Beide daar won.
1795-04-18
Pieter van Averbeeke j.m. geb. onder den Hoek met
Maria Smies j.d. geb. te Axel
Beide won. onder Axel

1795-04-18
Jan Franciscus de Waale geb. te Moerbeeke met
Pieternella Lombaard j.d. geb. op Zuiddorpe
Beide won. op Zuiddorpe

1795-04-25
Johannes van Akker j.m. geb. te Assenede met
Cornelia Judoca Hamerlinck j.d. geb. in den Austrijschenpolder en won. onder Axel

1795-05-02 (getrouwd 24 mei)
Willem Vinke j.m. met
Neeltje de Regt j.d.
Beide geb. en won. onder Axel

1795-05-02
Dominicus Kouijser j.m. met
Maria Verdurm j.d.
Beide geb. op Stoppeldijk en daar won.

1795-05-09
Willem van Passel j.m. geb. Stoppeldijk Axelambacht met
Maria Buskoop geb. in Hulsterambacht en won. op Stoppeldijk Axelambacht

1795-05-09 ondertrouw te Neusen, trouwt alhier 24 mei)
Adriaan Monsieur j.m. geb. en won. te Axel met
Martha d'Onse j.d. geb. en won. onder Neusen

1795-06-27 (dit paar is voor de Municipaliteit getrouwd)
Jan van den Berge j.m. geb. Hulsterambacht en won. Stoppeldijk Hulsterambacht met
Elisabeth Cappaart wed. van Pieter Schelleman, won. op Boscappel Axelambacht

1795-07-04 (getrouwd 19 juli)
Pieter van Laar j.m. geb. te Kloostersande Hulsterambacht met
Apolonia de Bruijn j.d. geb. in de Kruispolder Hulsterambacht en won. in Stoppeldijk Axelambacht

1795-07-22 ondertrouw te Middelburg
Hendrik van Niekerk meerderjarig j.m. van Middelburg in Zeeland en won. aldaar met
Arina de Pree meerderjarige j.d. geb. en won. te Axel

1795-07-25 ondertrouw te Hont en Ossenisse
Andries Disenooijs j.m. geb. en won. te Boscappel Axelambacht met
Elisabeth de Vijlder j.d. geb. en won. te Ossenisse

1795-08-15 ondertrouw te Sas van Gend (getrouwd alhier 23 augustus)
Cornelis Joris wedr. van Anna Wesepoel, geb. en won. te Axel met
Dina van Hoorn wed. van Jacobus Platteeuw, geb. van Ter Veere en won. Sas van Gend
Het 1e en 2e gebod tegelijk met toestemming van de burgermr. Paulus

1795-08-15 (getrouwd 30 augustus)
Matthijs van Pottelberge geb. Callois, won. Beoostenblij Axelambacht, wedr. van Anna Colleta de Wilde met
Maria Tarwenbrood j.d. van de Koewagt Axelambacht, won. aldaar

1795-08-22 (getrouwd 6 september)
Jan Stouthamer filius Jan j.m. met
Cornelia de Kraker filia Adriaan j.d.
Beide won. te Axel

1795-08-22 (getrouwd 6 september)
Laurentius Justinianus Thomas j.m. geb. en won. op den Overslag met
Maria Cornelia de Smet j.d. van Winkele, won. in den Austrijschenpolder Axelambacht

1795-10-04 ondertrouw te Middelburg (getrouwd alhier 4 oktober)
Johannes Diegendorp, van 's Hertogenbos (militair) met
Maria Dobbelaar, van Stoppeldijk Axelambacht
Beide van de Roomsche religie

1795-10-10 (getrouwd 25 oktober)
Cornelis Andriessen j.m. geb. Nieuwvliet in 't land van Cadsant met
Hartje de Regt j.d. geb. te Axel
Beide won. onder Axel

1795-10-17 (getrouwd 1 november)
Cornelis Schoonakker j.m. met
Francoise de Smit j.d.
Beide geb. en won. te Axel

1795-10-17 (getrouwd 1 november)
Joos Hofman j.m. geb. te Zaamslag met
Aaltje Massoep j.d. geb. van Angerlo in Gelderland
Beide won. te Axel

1795-10-17 (getrouwd 1 november)
Johannes Fransiscus Buile j.m. geb. in Beoostenblij Axelambacht met
Coleta Jodoca van Hekke j.d. geb. Steekelen
Beide won. in Beoostenblij Axelambacht

1795-10-17 (getrouwd 1 november)
Cornelis van Poecke j.m. geb. te Wachtebeke, won. op den Overslag Axelambacht, met
Resina Block j.d. geb. en won. onder de Koewagt Axelambacht

1795-10-31 (geboden gaan ook te Hontenisse, alhier getrouwd 15 november)
Gillis Scharlaken j.m. van Hontenisse Hulsterambacht en daar won. met
Jacoba Fruitier j.d. van Boscappel Axelambacht en daar won.

1795-11-04 (alhier getrouwd 22 november)
Cornelis van Hoorn geb. van Ter Neusen, wedr. van Crina Janzen met
Aagje Bakkers geb. te Axel, wed. van Christiaan Anthonissen
Beide won. onder Axel

1795-11-04 (de geboden gaan ook te Middelburg, alhier getrouwd 20 december)
Conrad Heldenbach geb. van Groene in 't Hanoversche, wedr. van Stoffelina Albregts met
Jozina Janse Sol geb. van Vaumeur
Beide hier won. doch de bruid nog onlangs te Middelburg gewoond hebbende, gaan daar ook de geboden.
Haar vader Sijbrand Janze Sol present zijnde

1795-11-21 (alhier getrouwd 6 december)
Cornelis Kindt j.m. geb. van St. Jacob met
Maria Theresia Claes j.d. geb. Zuiddorpe
Beide won. te Zuiddorpe

1795-11-28 (alhier getrouwd 13 december)
Jodocus Horenaar j.m. geb. van Avelgem en won. te Zaamslag met
Anna Maria Dobbelaar j.d. geb. van Eeclo en won. op Zuiddorpe

1795-12-19 (alhier getrouwd 3 januari 1796)
Jacobus de Mets geb. van den Overslag en won. in den Austrijschenpolder Axelambacht, wedr. van Dorothea Rosalia de Welders, met
Maria Jacoba Goedhals j.d. geb. van Assene en won. te Selsade

1796-01-03 (alhier getrouwd 17 januari)
Bernardus van Schere j.m. geb. te Dussendonk, won. in de Ferdinanduspolder Axelambacht met
Johanna Catharina de Vos, geb. van den Overslag en won. op 't Sand Axelambacht, wed. van Johannes Baptist Uitendaals

1796-02-20 (alhier getrouwd 6 maart)
Ferdinandus van Putte j.m. geb. te Moerbeke, won. in de polder van Oud Beoostenblij Axelambacht met
Pieternella Florentina Baurens geb. te Sinaeij, won. op St. Andries Axelambacht, wed. van Joochem van Daele

1796-03-26 (alhier getrouwd 11 april)
Francois de Bakker j.m. met
Elisabeth Triest j.d.
Beide geb. en won. te Boscapel Axelambacht

1796-03-26 (alhier getrouwd 24 april)
Johannes Verrerre geb. te Stekelen wedr. van Cecilia de Wandt met
Isabella Theresia de Bok wed. van Johannes Meul, geb. Sinaay
beide won. onder de Koewacht Axelambacht

1796-04-02 (getrouwd te Zaamslag 17 april)
Daniel Riemens j.m. geb. van onder Zaamslag met
Catharina Wrijns [Weijns] j.d. geb. te Ossendrecht
Beide won. onder Axel

1796-04-12 (geboden gaan ook te Veere, alhier getrouwd 19 mei)
Leijn Lankester j.m. van Veere en daar won. met
Cornelia Vinke j.d. van Axel en daar won.

1796-04-29 (geboden gaan ook te Middelburg, alhier getrouwd 20 mei)
Jan Ornee j.m. met
Catharina Pieternella Heinsbergen j.d.
Beide geb. te Middelburg en won. te Axel
De moeder van den bruidegom hier tegenwoordig

1796-04-30 (alhier getrouwd 15 mei)
Johannes van Hercules j.m. van Veere met
Christina Bolleman j.d. van Axel
Beide won. alhier

1796-05-01 (alhier getrouwd 15 mei)
Adriaan Jansen geb. te Middelburg, laatst wedr. van Neeltje Jansen van Rosendaal met
Johanna Walraven j.d. geb. te Zaamslag
Beide won. Axel

1796-05-14 (geboden ook naar Neusen, hier getrouwd 29 mei)
Hendrik van Meurs wedr. van Anna Christina Berbera Hoofdman, geb. van en won. onder Axel met
Geertruid van Lelienberg j.d. van Zaamslag en won. onder Axel

1796-06-04 (hier getrouwd 19 juni)
Johannes Jansen van Rosendaal j.m. van Zaamslag met
Maria Romein, j.d. van Axel
Beide won. Axel

1796-06-11 (geboden zijn ook te Neusen gegaan, alhier getrouwd 1 juli)
Adriaan Verpoorten geb. te Zaamslag, wedr. van Maria Andriessen met
Sara de Kraker, geb. te Axel, wed. van Albertus Faas
Beide won. onder Axel

1796-07-07 (geboden gaan ook te Zaamslag, getrouwd alhier 25 juli)
Johannes van der Wiele, geb. en won. te Zaamslag, wedr. van Jacoba Wesepoel met
Janna Jansen, geb. te Zaamslag en won. onder Axel, wed. van Pieter de Regt
(wegens ziekte van de bruid voor het bed getrouwt)

26 Fructidor 4 jaar der Fransche Republicq [12 september 1796]
Geerard van de Rijke oud drieendertig jaaren, arbeijder, woonachtig in de Commune van Axel departement van de Schelde, zoon van Andries van de Rijke, reeds overleden en Magdaleena van Dooren, nog in leven, en wonende binnen de gezeide Commune van Axel met
Susanna de Krijger, oud twintig jaren, dochter van Jan de Krijger filius Jan en Anna de Zeeuw, beide gewoond hebbende in de Commune van Neuzen departement van de Schelde en aldaar reeds overleden
vergezeld van Magdaleena van Dooren, oud vierenzestig jaren, Johannes van Veerdegem assasor; Jacobus La Maitre, souschef; Cornelis Schoonakker, messagier (allen wonende alhier)


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net