Axelambacht, chronologische index rol van de vierschaar 1499-1519

een bewerking van Roelinde Stoffels-de Soet (2005)

het origineel bevindt zich in het Rijksarchief in Kortrijk (B), in het familiearchief d'Ennetières;
een digitale kopie is aanwezig in het archief van de gemeente Terneuzen te Axel, inv.nr. 2997a-1


De meeste akten hebben betrekking op de pacht of koop van land.
Het nummer aan het begin van elke regel verwijst naar de foto in het Axelse archief.

 

alfabetische index (onderaan de pagina)

 

Nr. foto Perso(o)n(en) 1 Perso(o)n(en) 2 Bijzonderheden
       

dsc05648

 

 

Schepenen: Laureys van den Haghen; Martin Tac. 27 april 1499

dsc05648

Wiliaessen, Jacop

Brune, 't wijf van Jacop

 

dsc05648

Rekenaere, Huughe de

But, 't wijf van Jan de

 

dsc05648

Riddere, Jan de (over de kerk van Assenede)

Danckert, Cornelis

 

dsc05648

Wiliaessen, Jacop

Sac, Gheleyn

 

dsc05648

Wint, 't wijf van Jan de

Sac, Pieter; Jan Dierman

 

dsc05649(l) 

Petreman, Loy

Claeys broer, Willem

 

dsc05649(l)

Valcke fs Jacops, Maerten

Claeyssen, Jan

 

dsc05649(l)

Steenvliet, Claeys van

Everdey, Joos

 

dsc05649(l)

Waele, Michiel

Hecke, Pieter van

Koop van een paard

dsc05649(l)

Verdenot, Jan

Heyman, Jacop

Pieter Martin; Jan Moen

dsc05649(l)

Heynssen, Jacop

Paytric, Jacop

 

dsc05649(l)

Vueghelaere, Yman de

Raes, Pieter

 

dsc05649(l)

Stepman, Pieter

Snoer, Laureyns

'ghequit jeghen de kercke van Bostenblyde'

dsc05649(r)

Pitscenborch, de ontvanger van

Allaert, Jacop

Over 1497

dsc05649(r)

Neuyt, mr. Pieter

Cleyne, Cornelis

Jan Maes,  Wulfaert Yde

dsc05649(r)

Yede, Wulfaert

Cleyne, Cornelis

 

dsc05649(r)

Pitscenborch, de ontvanger van

Kille, Willem

 

dsc05649(r)

Evers, Willem

Martin, Roelant

 

dsc05649(r)

Neuyt, mr. Pieter

Neuyt Zegherss, Jan

 

dsc05649(r)

Munc, Christiaen de

Scuuf, Jacop

 

dsc05650(l)

Dorisseele, Claeys van

Sac, Lowys

 

dsc05650(l)

Dorisseele, Claeys van

Valcke, Martin

Is o.a. 22 zakken tarwe schuldig

dsc05651(r)

 

 

Schepenen: Laureyns van den Haghe, Maerten Tac. 5e in hoymaendt 1499

dsc05651(r)

Everdey, Willem

Huussen, de erfgen. van Pieter

Voogd is Jan Scolpaert

dsc05651(r)

Pauwels, Willem

Huussen, Jacop

 

dsc05651(r)

Huusse, Jacop

Snoer, Laureyns

 

dsc05651(r)

Blye, Mattheeus

Walle, Jan van den

 

dsc05651(r)

Knuyt, Willem

Ysen, Bouwin

 

dsc05652(l)

Lammen, Jan

Clerc, Pieter de

 

dsc05652(l)

Lammen, Jan

Scapere, Pieter

 

dsc05652(l)

Huussen, Jacop; Christiaen van den Groe (voogden van de kinderen van Jacop Huussen te Zaamslag)

Tac, Bouwen

Ook over Coppen Huussen in Zaamslag

dsc05652(l)

Pierssen, Claeys

Verdenot, Willem

 

dsc05652(l)

Ayman, Jacop

Vermaert, Willem

Te betalen Bamesse 1501 en 1502

dsc05652(r)

Cappe, Joos

Arents, de wed. van Gheert

 

dsc05652(r)

Smet Deckere, Willem

Claeys broer, Willem

Over t regt van Laurens Strowele?

dsc05652(r)

Lammen, Jan

Lanckere, Willem

 

dsc05652(r)

Gheertssen, Luuc (over Adriaen de Baenst)

Moen, Pieter

 

dsc05652(r)

Brune, Jan

Raes, Pieter

 

dsc05652(r)

Heynderssen, Christoffel

Walle fs Laureynssen, Jan van der

 

dsc05652(r)

Roben, Andries

Wijns, Cornelis

 

dsc05653(l)

 

 

Schepenen: Andries de Muenc, Gillis Stepman 28 november 1499

dsc05653(l)

Baudeloo, de portier van

Crabben, Claeys

 

dsc05653(l)

Ackere, Pieter van

Struvinc, Pieter en Willem

 

dsc05653(r)

Veesaert, Michiel

Boene, Jan

 

dsc05653(r)

Steenvliet, Claeys van

Heynderssen, Franssoys

 

dsc05653(r)

Haghe, Laureyns van den

Hutewerde, de erfgen. van Bauwin 

 

dsc05653(r)

Brandt, mr. Willem

Maerten, Everaert

 

dsc05653(r) 

Allaert, Jacop

Sceppere, Jacop

 

dsc05654(l)

Lups, Cornelis

Bauwen, de wed. van Jan (in Zaamslag)

 

dsc05654(l)

Wuits, Joncfrouwe

Danckert, Achelis

 

dsc05654(l)

Crooc, Franssoys

Everdey, Paes

'waeraf dat Huughe de Rekenaere stic an hem ghetrocken heeft ter causen van eender ofstede daer Jan de Rekenaere plach te wonen'

dsc05654(l)

Brun, Willem

Knuit, Willem

over een weese van Jacop Lupse

dsc05654(l)

Bouwoutersen, Bauwin

Scuuf, Jacop

 

dsc05654(r)

Jacopssen, Pieter

Bastaert, Michiel

over een weese van Cornelis Cornelissen

dsc05654(r)

Valcke, Pieter; David Valcke; Huughe Bastaert (voogden van de wees van Jan de Rammelare)

Lammen, Jan

 

dsc05654(r)

Smet, Cornelis

Neuyt, Andries

 

dsc05654(r)

Wee, Jan van den

Roben, Andries

 

dsc05654(r)

Zeghers, Joos

Veermans, Haechte

 

dsc05654(r)

Arent, Thijs

Williaesse, Jacop

 

dsc05655(l)

Martin, Everaert

Loen, Jan

 

dsc05655(l)

Loen, Jan

Martin, Everaert

 

dsc05655(l)

Smet, Willem

Stepman, Bouwen

Koop van land

dsc05655(l)

Smet, Willem

Stepman, Bouwen

 

dsc05655(l)

Segherssen, Joos

Struvinc, Michiel

Koop van een paard, draagt de schuld op aan Laureys van der Haghe, Pieter Luuc Gheertssen en Andries de Vueghelaere

dsc05655(l)

Rekenaere, Anthonis de

Walle, Jan van den

 

dsc05655(r)

Witte, Willem

Crinse, Jan

 

dsc05655(r)

Claeysmoen, Willem

Loen, Claeys

 

dsc05655(r)

Sasse, Cornelis

Martin, Pieter (in Noten)

26 november

dsc05655(r)

Gheertssen, Luuc

Sac, Leyn

Over Jan de Paeu

dsc05655(r)

Loen, Jan

Struvinc, Pieter

Over Adriaen Bastaert

dsc05656(l)

Tayaert, Roelant

Paytric, Jacop (de erfgenamen van)

't sterfhuis van Jan Tayaert

dsc05656(l)

Tayaert, Roelant

Paytric, Jacop (de erfgenamen van)

Pacht over 1496, 1497 en 1498

dsc05656(l)

Clinckerspoire, Cornelis

Struvinc, Laureys

 

dsc05656(r)

Wint, Jooris de

Buusere, Jacop de

Over 1499

dsc05656(r)

Zaghere, Heynric de

Paytric, Jacop (erfgenamen van)

 

dsc05656(r)

Snoer, Laureys

Steven, Anthonis

Over de wees van Jan de Smit

dsc05656(r)

Waele, Michiel

Veesaert, Michiel

 

dsc05656(r)

Scrivere, Jan de

Vos, Gheleyn de

 

dsc05656(r)

Seelander, Hanin de

Wiliaessen, Jacop

Koop van een koe

dsc05657

= dsc05656

 

 

dsc05658(l)

Waele, Jan de

Ayman, Pieter

'Staende tzijnen goeden rechte op Floreyns Jacopssen'

dsc05658(l)

Vueghelaere, Jan de (over Jan Thonissen)

Jacopssen, Goris

 

dsc05658(l)

Ayman, Pieter

Maere, Gillis van den

 

dsc05658(l)

Hamerlinc, Adriaen

Roben, Andries

 

dsc05658(r)

Veesaert, Michiel

Boene, Jan

 

dsc05658(r)

Capelle, Jan van den

Cappelle, Jan van den

Doorgestreept

dsc05658(r)

Vueghelaere, Andries de

Michielsen, Pieter

 

dsc05658(r)

Brune, Jacop

Roben, Andries

 

dsc05658(r)

Brune, Jacop

Roben, Andries

 

dsc05658(r)

Lammen, Pieter

Roben, Andries

 

dsc05658(r)

Brouwere, Maerten de

Struvinck, Laureys

 

dsc05659(l)

Allaert, Jacop

Claeyssen, Jan

 

dsc05659(l)

Allaert, Jacop (over de kinderen van Pieter Stoffele)

Merssen, Willem

 

dsc05659(l)

Strobbele, Joos

Munc, Christiaen de

Gehuurd van Jan Rassschaert

dsc05659(l)

Allinc, Claeys

Stepman, Bouwin

 

dsc05659(l)

Sprute, Claeys

Witten, Pieter

Jacop Huussen

dsc05659(r)

Lancke, Willem

Haghe, Laureyns van der; Jan Crinse

'Spruutende uut tsterfhuus van Willem Lanckers wijf'

dsc05659(r)

Claeysmoen, Willem

Loen, Claeys

 

dsc05659(r)

Martin, Pieter

Sasse, de weduwe van Claeys

Betreft vlaslanden

dsc05659(r)

Bertolf, Jan

Witte, Pieter

Op den mour van Willem van Berchem

dsc05660(l)

Cleyne, Jan

Paytric, de erfgen. van Jacop

Koop van een paard

dsc05660(l)

Crooc, Franssoys

Rekenaere, Pieter de

Over tkind van Willem de Rekenaere

dsc05660(l)

Witte, Pieter

Spruyte, Claeys

 

dsc05660(r)

 

 

Terminatie van Pieter Sac en Jan Dierman, schepenen van Axelambacht 3 april 1501

dsc05660(r)

Bouwouterssen, Bouwin

Beuyen, Maerten

 

dsc05660(r)

Ruusschere, twijf van Pieter de

Haghe, Michiel van den

Over Pieter Pierssen

dsc05660(r)

Tac, Michiel

Pierssen, Bauwin

 

dsc05660(r)

Tayaert, Roelant

Stoffele, Joos

 

dsc05661(l)

Vueghelaere, Andries de

Michiels, de kinderen

 

dsc05661(l)

Vueghelaere, Andries de

Michiels, de kinderen

 

dsc05661(l)

Meeus, Adriaen

Moen, de erfgen. van Willem

 

dsc05661(l)

Boene, Adriaen

Witten, de oudste erfgen. van Jan

 

dsc05661(r)

Boene, Adriaen

Paytric, de weduwe van Jacop

 

dsc05661(r)

Vueghelaere, Michiel de

Rasschaert, Jan (met Meeus Witten zijn borg)

'Jeghen den clooster van den Haghe'

dsc05661(r)

Brouwere, Martin de

Struvinc, Laureyns

 

dsc05662(l)

Zaemslacht, de jonkheer van

Chent, Adriaen

Over mevr. van der Gracht

dsc05662(l)

Smit, Andries de

Crabbe, Bauwen

 

dsc05662(l)

Munc, Andries de

Crabbe, Bouwen

 

dsc05662(l)

Capelle, Jan van den

Lauwerssen, Maerten

 

dsc05662(l)

Maes, Jaesper

Snouc, 't sterfhuis van Laureys

 

dsc05662(l)

Wint, Jan de

Snouc, Pieter

 

dsc05662(r)

Brems, Antheunis (over Cornelis Pierssen)

Ayman, Pieter

Jan Everaert is nu pachter

dsc05662(r)

Rasschaert, Jan

Benne, Willem

 

dsc05662(r)

Crooc, Franssoys

Cleene, Joos de

 

dsc05662(r)

Meersch, Paeschier

Gheert, Loy

 

dsc05662(r)

Roegiers, Willem

Knuyt, Willem

 

dsc05662(r)

Janssen, Jacop

Snouc, Pieter

 

dsc05663(l)

Ruusschere, Willem de

Broer, Willem

Koop van een paard (Pieter Scuuf Janss)

dsc05663(l)

Heynderssen, Christoffels

Crooc, Franssoys (over't sterfhuus van Laureys Snouck)

Is gebleken bij Jan Witten, Laureys Pauwelssen en Jan de Theesere

dsc05663(l)

Tac, Michiel

Gheerde, Loy

'Commende uut t sterfhuuse van Lambrecht van den Nyese wive'

dsc05663(l)

Dijckere, Jooris de (over mijn heere van Boudeloo)

Traes, Willem

 

dsc05663(r)

Cleene, Joos de

Crooc, Franssoys

 

dsc05663(r)

Strobbele, Joos

Guistent, de erfgen. van Willem

Had schapen gekocht van Cornelis Damman met de belofte dezelve te quiten jeghen de weese van Huughe de Zeelander

dsc05663(r)

Crooc, Franssoys

Pauwelssen Janssen, Laureys

 

dsc05663(r)

Maet, Lieven de

Spierinc, Pieter

Insgelijks Pieter Spierinc op Lieven de Moor

dsc05665(l)

Bloc, Adriaen

Allaert, Jacop

 

dsc05665(l)

Huussen, Jacop

Buusere, Jacop de

6e in hoymaendt 1501

dsc05665(l)

Wiliaessen, Jacop

Claeyssen, Willem

Koop van een paard

dsc05665(l)

Scuerman, Willem

Pauwels, de erfgen. van Willem

 

dsc05665(l)

Munc, Jan de

Walle, de erfgen. van Everdey

'Over zijn wijf de joncste dochter van Willem Gheensse'

dsc05665(r)

Byloken, de ontvanger van den

Blanckaert, Jacop

'Over tlant van Pieter de Vyschere'

dsc05665(r)

Crabbe, Willem

Brouwere, de erfgen. van Jacop

 

dsc05665(r)

Byloken, de ontvanger van den

Crinse, Jan

 

dsc05665(r)

Byloken, de ontvanger van den

Lauwerssen, Maerten

Pacht van 87 en daer te voren

dsc05665(r)

Byloken, de ontvanger van den

Lauwerssen, Maerten

Pacht tot 99, 'hier afgaende orlichsen jaeren ende verdroncken jaeren'

dsc05666(l)

Moen, Inghel (voogd v.d. wezen v. Thijs Snoeyaerts)

Been, de weduwe van Everdey

 

dsc05666(r)

 

 

Schepenen: Lauwereys van den Haghe, Maerten Tac, 3e in sprockele 1502

dsc05666(r)

Byloken, de ontvanger van den

Claeyssen, de wed. van Huughe

 

dsc05666(r)

But, Jan de

Pauwelssen, Jan

Een paard

dsc05667

= dsc05666

 

 

dsc05668(l)

Pitte, Willem van

Backere, Hanneken de

Over de erfgen. van Jacop Paytric

dsc05668(l)

Backere, Cornelis de

Benne, Jan

 

dsc05668(l)

Haghe, Lauwereys van den

Huussen, Jacop

 

dsc05668(l)

Halewin, Roelant van

Maerten Janssen, Pieter

 

dsc05668(r)

Brant, Gheleyn

Backere, Jacop de

 

dsc05668(r)

Brant, Gheleyn

Danckaert, Achilles

 

dsc05668(r)

Haghe, Lauwereys van den

Huussen, Jacop

 

dsc05668(r)

Brant, Gheleyn

Pierssen, Jan

 

dsc05668(r)

Roben, Claeys

Vos, Gheleyn de

 

dsc05669(l)

Bettessen, Cornelis

Baetsen, de weduwe

komende van Joos Struvinc

dsc05669(l)

Brant, Gheleyn

Munc, Christiaen de

 

dsc05669(l)

Tollens, Pieter

Paytric, de erfgen. van Jacop

Over 't kind van Joos Lauwaerts en de kinderen van Michiel Boenen

dsc05669(l)

Brevis, Andries

Pieters, Cornelis

Over Jan Moenaert

dsc05669(r)

Snouc, Pieter

Duerlo, Jan van

 

dsc05669(r)

Bettessen, Heyndric

Lammen, Jacop (borg van Michiel Lammen)

 

dsc05670(l)

 

 

Schepenen: Laureys van den Haghe, Maerten Tac. 1502 in wedemaand

dsc05670(l)

Kriekert, Cornelis

Crabbe, Bouwen

 

dsc05670(l)

Maeye, Jooris

Neuyt Zegherssen, Jan

 

dsc05670(l)

Maeye, Jooris

Neuyt Zegherssen, Jan

 

dsc05670(l)

Michiel, Pauwels

Verdenot, Willem; Laureys Bonte

 

dsc05670(l)

Saeyere, Jan de

Verren, Jan van

 

dsc05670(r)

Allaert, Jacop

Bolle, Michiel

 

dsc05670(r)

Tac, Maerten; Lieven Inghel; Pauwel Heynssen (voogden van Huughe Boots kinderen)

Crabbe, Bouwen

 

dsc05670(r)

Cleyne, Jan

Crabbe, Jacop

 

dsc05670(r)

Clinckerspore, Cornelis

Sacq, de wed. van Jacop

 

dsc05670(r)

Cleyne, Jan

Walle, Jacop van den

 

dsc05670(r)

Steven, Anthonis

Ysen, Bouwen

 

dsc05671

= dsc05670

 

 

dsc05672(l)

Pierssen, Jan

Arents, de wed. van Gheert

 

dsc05672(l)

Tollers, Pieter

Bastaert, Michiel

Over zijn kind, 't sterfhuis van Maeye Tayaerts

dsc05672(l)

Munc, Andries de

Bolle, Michiel

Over Cornelis Cleyne

dsc05672(l)

Diericxssen, Heindric (Michiel Struvinc, zijn borg)

Crabbe, Jacop

 

dsc05672(l)

Nyese, Willem van den, Gheert Tray

Pijl, Pieter

 

dsc05672(l)

Nyese, Willem van den, Gheert Tray

Valcke, Pieter

 

dsc05672(r)

Janssen, Pieter

Bertaen, Jan

Koop van een paard

dsc05672(r)

Neuyt, mr. Pieter

Lockeman, Pieter

 

dsc05672(r)

Meulenaere, Jan de

Meuelenaers, de erfgen. van Anthonis

 

dsc05672(r)

Scoot, Jan van den

Moen, Adriaen

 

dsc05672(r)

Arents, Adriaen

Pierssen, Jan

 

dsc05672(r)

Maeye, Jooris

Scoutheete, Salin

 

dsc05672(r)

Tollens, Pieter

Vugehelaere, Pieter de

Voor zijn kind , t sterfhuis van Maeye Tayaerts

dsc05673(l)

Ackere, Pieter van

Halten, Heynric van

 

dsc05673(l)

Scoot, Jan van den

Jacopssen, Chilis

 

dsc05673(l)

Michiel, Pieter

Marnic, Michiel

 

dsc05673(l)

Witte, Jan; Cornelis Clinckerspore; Jan de Vueghelaere

Paytric, de erfgen. van Jacop

 

dsc05673(l)

Rooman, Pieter

Pit, Jacop

 

dsc05673(l)

Boone, Willem

Struvinc, Laureyns

 

dsc05673(l)

Haghe, Zegher van den

Wauters, de wed. van Pieter

 

dsc05673(r)

Hecke, Dieric van

Loen, Jan

Over zijn deel van de molen

dsc05673(r)

Hecke, Dieric van

Loen, Jan

17 mei 1503

dsc05673(r)

Vueghelaere, Jan de

Vriesen, de erfgen. van Heynric

 

dsc05674(l)

 

 

Schepenen: Andries de Munc; Willem Triest ougst 1502

dsc05674(l)

Wint, Jan de

Crabbe, Jacop

 

dsc05674(l)

Damme, Lieven van

Haghe, Joos van den

 

dsc05674(l)

Scapere, Jan

Scapere, de wed. van Pauwels

Pauwels Scapere had hem gegeven 'in testamente zijnen houwelijcksen ghewaet'

dsc05674(r)

Daen, Heynric (voogd v.d. wezen v. Claeys Jacopssen)

Claeyssen, de wed. van Huughe

 

dsc05674(r)

Jacopssen, Beselis

Cleyne, Jan

 

dsc05674(r)

Teessere, Jan de

Wanghelaere, Cornelis de

 

dsc05675(l)

Bastaert, Huughe

Liefdey, Jacop

Michiel Veesaert op Jacop Everdey

dsc05675(l)

Huughe, Zymoen

Zymoenssen, Jacop

De helft van 8 zakken tarwe

dsc05675(r)

Haghe, de ontvanger van den

Brouwere, Jan de

 

dsc05675(r)

Hauwaert, Pieter (Andries de Vueghelaere, zijn borg)

But, Jan de

 

dsc05675(r)

Cleyne, Jan

Crince, Jan

 

dsc05675(r)

Brune, Jacop

Roben, Pieter

 

dsc05675(r)

Raes, Pieter

Struvinc, Michiel

 

dsc05676(l)

Bouwen, Jacop; Heynric Daen

Claeyssen, de wed. van Huughe

Over de wezen van Claeys Jacopssen

dsc05676(l)

Huussen, Jan

Ghijsele, Jan

 

dsc05676(l)

Ghijsele, Jacop

Huussen, Jan

 

dsc05676(l)

Steven, Anthonis

Scaerlant, Huughe

'Commende uut de versterfte van Huughen wijve'

dsc05676(l)

Gheertssen, Luuc

Walle, Floreyns van den

 

dsc05676(r)

Snouc, Pieter

Claeys, Willem

'Over Wouter van Berghen toogde van dat Joris Ghelde in Zaamslag zij te same besurghers waeren van zetter Joris Ghelde' in Zaamslag

dsc05676(r)

Snouc, Pieter

Crabbe Arentssen, de wed. van Claeys

'Nu Jan Thees wijf was'

dsc05676(r)

Wuts,  Mejonkvrouwe

Duerlo, de wed. van Jan van

 

dsc05676(r)

Snouc, Pieter

Wiliaessen, Jacop

Uit het sterfhuis van Pieter Crabbe

dsc05677(l)

Smet, Jan (in Zaamslag)

Benne, de erfgen. van Mathijs

Die Willem Knuyt en Bouwen Maes schuldig zijn

dsc05677(l)

Arentssen de jonge, Willem

Kelle, Willem

 

dsc05677(r)

 

 

Schepenen: Pieter Sac; Jan Dierman. 31 maart 1504 voor Pasen

dsc05677(r)

Capelle, Jan van den

Backere, Willem de

 

dsc05677(r)

Portere, Jan de

Roose, Pieter

 

dsc05677(r)

Pit, Jooskin

Seuy, Joos

Borg over Maerten van den Brande

dsc05677(r)

Capelle, Jan van den

Tac, Jacop

 

dsc05677(r)

Capelle, Jan van den

Ysinc, Dieric

 

dsc05678(l)

Portere, Jan de

Clinckerspore, Jan; Martin Clinckerspore

 

dsc05678(l)

Witte, Jan (over Joos van Ghestelle)

Struvinc, Willem

 

dsc05678(l)

Scolpaert, Jan (over Joos van Ghestelle)

Verren, Jan van

 

dsc05678(r)

Teesere, Jan de 

Ackere, Zegher van

 

dsc05678(r)

Willemssen, Jan

Andries, Marten

 

dsc05678(r)

Jacopssen, Joris

Jacopssen, Goris 

 

dsc05679(l)

Struvinc, Pieter

Claeyssen, Jan

 

dsc05679(l)

Rasschaert, Jan (voor Pieter Maertens)

Groe, Jacop van den

 

dsc05679(l)

Sac, Pieter

Moen, Jan

 

dsc05679(l)

Jacopssen, Pieter

Scoot, Jan van den

 

dsc05679(r)

Sac, Pieter

Pertaen, Jan

 

dsc05679(r)

Cleyne doude, Jan; Willem Cleyne; Willem Claeyssen, Pieter Mostaert (borgen van Jan Smet)

Veldam, Cornelis

 

dsc05679(r)

Claeys, Jacop

Yde, Wulfaert

 

dsc05680(l)

Scuerman, Pieter; Boene, Jan

Horne, Bernaert de

Over Jan Michiel

dsc05680(l)

Lammen, Jan

Masu, de wed. van Jan

 

dsc05680(l)

Huussen, Jacop

Veldam, Cornelis

Als bezitter v.d. stede waar Bouwen Tac placht te wonen  t.b.v. de wezen van Jacop en Cornelis Huussen

dsc05680(r)

Gheertssen, Luuc

Musaert, Jooris

als erfgen. van zijn wijf wed. van Maerten Paepen. Pieter Raes en  Michiel Struvinc hebben betaald.

dsc05680(r)

Gheertssen, Luuc

Vlaminc, Willem

Jan de Backere (brouwere ter Haghe); Thomaes de Vorhaghere

dsc05681(l)

Rasschaert, Jan

Danckaert, Achelis

 

dsc05681(l)

Rasschaert, Jan

Danckaert, Achelis

Over Jan Danckaert, zijn vader

dsc05681(l)

Vlaminc, Willem

Danckert, Achilles

i.v.m. de koop v.e. 'steede daer hij op woont, eertijts ghecocht jeghen Jan Danckaert en wijlen vercocht bij Wouter Beekaert'

dsc05681(r)

 

 

Schepenen: Bouwin Ysen en Jan Aerentssen, 15e in sprockle 1505

dsc05681(r)

Munc, Willem de

Dieric, Boudin

 

dsc05681(r)

Mours, Apseloen

Strijkere, Everaert

Koop van een koe

dsc05681(r)

Dierix, Michiel

Struvinc, Michiel

 

dsc05681(r)

Dierix, Michiel

Struvinc, Michiel

 

dsc05682(l)

Claeyssen, Jan

Clinckerspore, de erfgen. van Pieter

 

dsc05682(l)

Gheert, Maes

Clinckerspore, de wed. van Pieter

 

dsc05682(l)

Boene, Claeys

Clinckerspore, de wed. van Pieter (met Jan Claeyssen haar voogd)

 

dsc05682(l)

Boene, Claeys

Clinckerspore, de wed. van Pieter (met Jan Claeyssen haar voogd)

 

dsc05682(l)

Saeyere, Jan de

Heynssen, Willem

 

dsc05682(r)

Clinckerspore, Cornelis

Boene, Claeys

 

dsc05682(r)

Smet, Michiel

Claeyssen, Jan

 

dsc05682(r)

Boene, Claeys

Clinckerspore, Cornelis

 

dsc05682(r)

Boene, Pieter

Clinckerspore, de erfgen. van Pieter

 

dsc05682(r)

Claeyssen, Jan

Struvinc, Willem

 

dsc05683(l)

Struvinc, Willem

Claeyssen, Jan

 

dsc05683(l)

Clinckerspore, Maerten

Dancssen, Pauwels

 

dsc05683(l)

Oliviers, de wed. van Scipper (met Maerten Lauwerssen, haar voogd)

Neuyt Lauwerss, Jan

 

dsc05683(l)

Neuyt, Jan

Oliviers, de wed. van Scipper

 

dsc05683(l)

Duerlo, Adriaen van

Portre, Jacop de

 

dsc05683(r)

Clinckerspore, Cornelis

Dancssen, Pauwels

 

dsc05683(r)

Gilman, Bauwin

Dancssen, Pauwels

Over de erfgen. van Laureyns van den Haghe

dsc05683(r)

Gilman, Bauwin

Dancssen, Pauwels

i.v.m. de huur v.e. 'knechkin'

dsc05683(r)

Dancssen, Pauwels

Gheertsen, de wed. van Luuc

 

dsc05683(r)

Dancssen, Pauwels

Sceppere, Willem

Over de erfgen. v. Laureyns van den Haghe

dsc05684(l)

Gauwen, Clement

Crane, Andries

 

dsc05684(l)

Arentssen, Gheleyn

Haghe, de erfgen. van Laureys van den

 

dsc05684(l)

Wyghert, Jan

Maes fs Maerten, Maerten

 

dsc05684(l)

Lokeman, Willem

Neuyt, Laureys

 

dsc05684(l)

Dancssen, Pauwels

Pitte, Willem van den

 

dsc05684(l)

Dancssen, Pauwels

Pitte, Willem van den

 

dsc05684(l)

Seuy, Joos

Seuy, Theeus

 

dsc05684(r)

Ackere, Pieter van

Bouwouterssen Janss, Bouwen

Pacht v. land komende van Willem Egghert

dsc05684(r)

Witte, Pieter

Clinckerspore, de erfgen. van Pieter

Over de erfgen. van Jan Witten

dsc05684(r)

Oliviers, de wed. van Scipper

Haghe, de erfgen. van Laureys van den

 

dsc05684(r)

Wouters, Jan

Haghe, de erfgen. van Laureys van den

 

dsc05684(r)

Mours, Apseloen

Mours, de wed. van Jan (zijn vader)

 

dsc05685(l)

Ysin, Bouwen

Benne, 't wijf van Jan

 

dsc05685(l)

Neuyt Mesken, Pieter

Bonte, Arent

Gheleyn Willaert heeft betaald.

dsc05685(l)

Stepman, Willem

Dancssen, Jan

Als houder v. het sterfhuis v. Pieter Stepman

dsc05685(l)

Clinckerspore, Cornelis

Dancssen, Pauwels

 

dsc05685(l)

Neuyt, Pieter

Gheert, Thomas

Komende van Willem Wulfaert

dsc05685(l)

Haghe, de ontvanger van der

Haghe, de erfgen. van Laureys van den

 

dsc05685(r)

Clinckerspore, Cornelis

Crooc, Franssoys

Komt uit het sterfhuis v. Jacop de Buusere

dsc05685(r)

Crabbe, Jan

Eelaers, Hughe

 

dsc05685(r)

Clinckerspore, Cornelis (over Heyndric Clinckerspore)

Vueghelaere fs Andries, Willem de

 

dsc05686(l)

 

 

Schepenen: Bouwin Ysin en Jan Arentssen, 1504, 11e in wede

dsc05686(l)

Sac, Michiel

Bonte, Laureys

 

dsc05686(l)

Gheert, Maes

Boone, Claeys

 

dsc05686(l)

Dieric, Bouwin

But, Jan de

Voogd over 't kind van Paes Evers

dsc05686(l)

Moenaert, Jan

Lammen, Michiel

 

dsc05686(l)

Vueghelaere, Pieter de

Neuyts, de wed. van Jan

 

dsc05686(r)

Roben, Pieter

Brant, Joos

 

dsc05686(r)

Martin, Jacop

Cappen, Thomaes

 

dsc05686(r)

Martin, Jacop

Cappen, Thomaes

 

dsc05686(r)

Spruyte, Jacop

Clinckerspore, Maerten

 

dsc05686(r)

Fole, Gheleyn

Crabbe, Bouwen

 

dsc05687(l)

Capelle, Jan van den

Andries, Marc

 

dsc05687(l)

Veesaert, Bouwen

Jacopssen, Arent

 

dsc05687(l)

Moen, Jan

Lammens, de erfgen. van Jacop

 

dsc05687(l)

Moen, Jan

Maere, Gilles van den

 

dsc05687(r)

Lups, Adriaen

Boene, Claeys

 

dsc05687(r)

Benne, Jan

Ellewout, Heynric

 

dsc05687(r)

Neuyt Meskin, Pieter

Munc, Christiaen de

 

dsc05687(r)

Walle, Pieter van den

Sac, Jan

 

dsc05687(r)

Damme, Lieven van (over Claeys Daritssen gheseyt de Catte)

Valckenborch, Pieter

 

dsc05687(r)

Theeus, Willem (voogd v.d. kinderen v. Bouwin Moenaert)

Wiliaessen, Jacop

 

dsc05688(l)

Veessaert, Jan (over de wede van Jan de Rammelaere)

Bastaert, Huughe

 

dsc05688(l)

Ghijsele, Angne

Boele, Jan

 

dsc05688(l)

Wint, Jooris (ontvanger v.d. heiligengeest)

Mijl, Willem

Actum 26e september 1504, present Pieter Stepman, Bouwin Ysen, Jan Arentssen

dsc05688(r)

Gheert, Maes

Boene, Claeys

 

dsc05688(r)

Benne, Jan (voogd v. de wees v. Jacop Everdey)

Horne, Bernaert de

 

dsc05688(r)

Brecman, Jacop

Janssen, Heynric

Over de wees v. Willem van den Walle

dsc05688(r)

Bloc, Michiel

Lupse, de erfgen. van Jan

 

dsc05688(r)

Bouwouterssen fs Bouwen, Bouwen

Wouterssen Janss, Bouwen

 

dsc05689(l)

Lups, Cornelis

Clerc, de erfgen. van Jan de

 

dsc05689(l)

Wittissen, Thomaes

Lauwe, Gheleyn

 

dsc05689(l)

Crabbe, Bouwen

Pauwels, Michiel

Over Ellewout Crabbe

dsc05689(l)

Wittissen, Thomaes

Sac, Cornelis

 

dsc05689(r)

Rasschaert, Jan

Kelle, Jan

 

dsc05689(r)

Crabbe, Lievin

Kempe, Cornelis

 

dsc05689(r)

Andries, Marc

Vos, Willem de

 

dsc05689(r)

Brouwere, Jacop de

Vrient, Angne

Als erfgen. van Jacop Vrient die schuldig was aan Claeys de Wielmakere

dsc05690(l)

Jacopssen, Adriaen

Crabbe fs Michiel, de erfgen. van Jan

 

dsc05690(l)

Crinse, Jan

Dullen, Pieter

Komt uit het sterfhuis van Willem Dullen

dsc05690(l)

Scolpaert, Jan (over Dieric van Hecke)

Loen, Jan

 

dsc05690(l)

Vrijere, Willem de

Stepman, Gillis

Over zijn wijf Bouwin Wouterssen dochter

dsc05690(r)

Sac, Michiel

Claeyssen, Jan

Van de goeden v. Coppen Bouwen

dsc05690(r)

Vrijere, Willem de

Crabbe, Willem; Bouwen Bouwouterssen Janss

Van 'zijns wijfs goed van dat Jan Bouwouterssen vuecht daeraf geweest hadde'

dsc05690(r)

Rasschaert, Jan

Smet deckere, Willem

 

dsc05690(r)

Wint, Arent de

Zonderlant, Baue

 

dsc05691(l)

Lammen, Jan

Crabben, de wed. van Claeys

 

dsc05691(l)

Grave, Thomaes (Maes) de

Liefdey, Pieter

Over jonkheer Louwyc Uuten Hole

dsc05691(l)

Rasschaert, Jan (over Adriaen de Baenst)

Saeyere, Jan de; de erfgen. van Pieter de Jonghe

 

dsc05691(l)

Moenaerdt, Joos

Tac, de erfgen. van Maerten

 

dsc05691(r)

Crabbe, Lieven

Clinckerspore, Willem

 

dsc05691(r)

Rasschaert, Jan

Maes, Jacop

Over Charles van Haelewin

dsc05691(r)

Raschaert, Jan (over Charles van Haelwin)

Smet Deckere, Willem

 

dsc05692(l)

 

 

Schepenen: Andries de Munc, Gillis Stepman.  6e in meye 1506

dsc05692(l)

Vlaminc, Willem

Burchgrave, Joos de

 

dsc05692(l)

Scuerman, Andries

Ellewout, Heyndric

 

dsc05692(l)

Benne, Jan

Kempen, de wed. van Cornelis

 

dsc05692(l)

Paeu, Jan de

Lauwerssen, de wed. van Mathijs

 

dsc05692(l)

Winckele, Jan van den

Sceppere, Jacop

 

dsc05692(r)

Scolpaert, Jan (over Loy van den Haghe 'uut tsterfhuus van zijns wijfs vadre ende moedre' en Zegher van den Haghe

Alaert, Gheert

 

dsc05692(r)

Moenaert, Joos

But, Pieter de

 

dsc05692(r)

Vos, Rogier de

Danckert, Cornelis)

Over de wees van Roelant de Vos 'commende uut tsterfhuus van Pieter Huussen'

dsc05692(r)

Huussen, Jacop

Pauwelssen, Jan

 

dsc05692(r)

Lockeman, Jan

Uutewaerde, Joos

 

dsc05693(l)

Danckert, Jan (over Adriaen van Ghistelle)

Liefdey, de erfgen. van Jacop

 

dsc05693(l)

Ghijsele, Jan

Theeus, Jan

Over Bertelmeeus de Meytre 'zijn voorsate'. Pieter Neuyt is gehuwd met de wed. van Willem Wulfaert

dsc05693(r)

Eyerman, Bouwin (als ontvanger van der Haghe

Brouwere fs Michiel, Jan de

 

dsc05693(r)

Haghe, de ontvanger van der

Deckere, Cornelis de

 

dsc05693(r)

Struvinc, Adriaen

Mijl, Willem

 

dsc05693(r)

Eyerman, Bouwin (als ontvanger van der Haghe

Roelant, Ysin

 

dsc05693(r)

Byloken, de ontvanger van den

Soet, Quinten de

 

dsc05694(l)

Vlaminc, Willem

Jacopssen, Goris

 

dsc05694(l)

Nonneman, Melsin

Jans, Cornelis

Pieter Jans (zijn vader, is overleden)

dsc05694(l)

Cleyne, Jan de (over Adriaen de Baenst)

Theeus, Willem

Voogd van Willem Pauwels Pierssen

dsc05694(l)

Dijckere, Jooris de

Theeus, Willem

 

dsc05694(l)

Dijckere, Jooris de

Verdenot, Willem

 

dsc05694(r)

Dijckere, Jooris de

Crabben, de wed. van Claeys

 

dsc05694(r)

Dancssen, Jan

Lippen, Pauwels

Over een paard dat Jacop Brael in zijn leven verkocht had aan Jan Dancssen 'ende mits desen dat tzelve paert zo niet en was als hem Jacop Brael toegheseyt hadde ..'

dsc05694(r)

Cleyne, Jan de

Paeu, Jan de

 

dsc05695(l)

 

 

Schepenen: Andries de Munc en Gillis Stepman. de 17e in hoymaand 1506

dsc05695(l)

Snouc, Pieter

Andries, Marc

 

dsc05695(l)

Snouc, Pieter

Andries, Marc

 

dsc05695(l)

Haghe, de ontvanger van den

Huussen, Jacop

 

dsc05695(l)

Capelle, Jan van den

Scuermans, de wed. van Jan

 

dsc05695(r)

Benne, Jan

Ackere, Jacop van

 

dsc05695(r)

Culpin, Cornelis

Hole, Stoffel van den

 

dsc05695(r)

Moen, Inghel

Muelenaere, Gillis de

 

dsc05695(r)

Andries, Marc

Scuerman, Dries

 

dsc05696(l)

Stommelin, Roegier (met Zegher Wyghe, zijn borg)

Lippin, Pauwels

 

dsc05696(l)

Cappe, Joos

Maes, Jan

 

dsc05696(l)

But, Pieter de

Musaert, Jooris

 

dsc05696(l)

Crooc, Franssoys (over het kind van Jacop Lups)

Scolpaert, Willem

Broer van Jan Scolpaert

dsc05696(r)

 

 

schepenen van het ambacht van Axel: Gillis Stepman, Joris de Dijckere, Willem Knuyt, Jan Huussen, Jan de Vos

dsc05696(r)

Mijl, Wouter

Bloc, Pieter

17e in hoymaand anno 1482, Pauwels Dancssen is alleen erfgen. gebleven van zijn vader Jan Dancssen (21 juli 1506)

dsc05696(r)

Backere, fs Jans, Jan de

Dancssen, Pauwels (zoon van Jan Dancssen Pauwels)

Jan Dancssen Pauwels was voogd van Jan de Backere en Jaquemijnken (zijn zuster)

dsc05698(l)

 

 

Schepenen: Pieter Sac en Floreyns de Munc. 11e in sprockle 1507

dsc05698(l)

Neuyt, Jan

Heynaerts, Jan

 

dsc05698(l)

Rasschaert, Jan

Lups, Cornelis

 

dsc05698(l)

Lups, Cornelis

Martin, Anthonis

 

dsc05698(l)

Goese, Goris

Reyns, Jan

 

dsc05698(l)

Sac, Pieter

Smet, Adriaen

 

dsc05698(l)

Zymoenssen, Machijs

Waghemakere, Cornelis de

 

dsc05698(r)

Nonneman, Melsin

Ruyte of Joris, Cornelis

Jan Rasschaert belooft Melsin Nonneman over Cornelis Joris zekere te doen

dsc05698(r)

Bouwouterssen, Bouwen

Stepman, Gillis

 

dsc05698(r)

Roben, Andries

Vueghelaere, Bertelmeeus de

 

dsc05699(l)

Vueghelaere, Jan de (over de erfgen. van Jacop Paytric)

Huussen, Jacop

 

dsc05699(l)

Witte, Willem

Liefdey, Pieter

 

dsc05699(l)

O…ne, Roelant

Scuuf fs Arents, Jacop

 

dsc05699(r)

Bijloken, de ontvanger van den

Bennen, de wed. van Jan,

 

dsc05699(r)

Bijloken, de ontvanger van den

Mijtre, Laureys de

 

dsc05699(r)

Bijloken, de ontvanger van den

Mours, Roelant

 

dsc05699(r)

Bijloken, de ontvanger van den

Pierssen, Willem

 

dsc05699(r)

Martin, Thonis

Snouck, Pieter

 

dsc05699(r)

Bijloken, de ontvanger van den

Tac, Mathijs

 

dsc05700(l)

Bouwen, Gheleyn

Ackere, Pieter van

komende van Adriaen Liefdey

dsc05700(l)

Bijloken, de ontvanger van den

Allaert, Jacop

 

dsc05700(l)

Bijloken, de ontvanger van den

Allaert, Jacop

 

dsc05700(l)

Bijloken, de ontvanger van den

Allaert, Jacop

 

dsc05700(l)

Bouwen, Gheleyn

Muschaert, Pieter

komende van Adriaen Liefdey (akte 16 april 1507)

dsc05701(l)

Rasschaert, Jan (over Jan de Baenst)

Pertaen, Jan

 

dsc05701(l)

Bouwouterssen fs Janss, Bouwen; Jacop Bouwen (als voogden v. Hanneken Bouwouterssen fs Bouwen, 'dat hij hadde bij Barbele Blocx'

Stepman fs Jacop, Gillis

 

dsc05701(r)

Sceppere, Jan

Allaert, Jacop

 

dsc05701(r)

Bouwen, Jacop

Crabbe, Willem

 

dsc05701(r)

Tempele, de ontvanger van den

Everaert, Jan

 

dsc05701(r)

Theeus, Willem

Loy, Willem

 

dsc05701(r)

Theeus, Willem

Wiliaessen Jacopss, Jan

 

dsc05702(l)

Vlaminc, Willem

Allinc, Jacop

 

dsc05702(l)

Clinckerspore, Pieter

Boene, Claeys

 

dsc05702(l)

Horne, Bernaert de

Dancssen, Jan

 

dsc05702(l)

Ellewout, Wouter

Dullen, Pieter

 

dsc05702(l)

Sac, Pieter

Loy, Pieter

 

dsc05702(l)

Allinc, Jacop

Vlaminc, Willem

 

dsc05702(r)

Vueghelaere, Willem de (voogd v. Pieter sVueghelaers kinderen die hij had bij de dochter van Jacop Claeys, die ook gehuwd was met Jan Spruyte, totaal 6 kinderen o.a. Willeken de Vueghelaere gheseyt Blomme)

Asscheric, Paes (als voogd v.d. kinderen v. Jan Spruyte)

 

dsc05702(r)

Byloken, de ontvanger van de

Cleyne, Jan

 

dsc05702(r)

Byloken, de ontvanger van de

Gheert, Loy

 

dsc05702(r)

Byloken, de ontvanger van de

Vossaert, Cornelis

 

dsc05703(l)

Moenaert, Jan

Benne, Pieter

 

dsc05703(l)

Crabbe, Willem

Bouwen, Jacop

 

dsc05703(l)

Bouwen, Jacop

Crabbe, Willem

 

dsc05703(l)

Capelle, Jan van den

Vlaminc, Willem

 

dsc05703(r)

Lups, Cornelis

Ackere, Louis van (met Jacop Danne, zijn borg)

 

dsc05703(r)

Vlaminc, Willem

Danckert, Achielis

Eerder gekocht door Wouter Boelaert bij Jan Danckaert

dsc05704(l)

Sac Janss, Jan

Cleyne, Jacop

 

dsc05704(l)

Rasschaert, Jan

Moen, Pieter

Valcke, Pieter; Adriaen de Br..yt

dsc05704(l)

Criekaert, Cornelis

Symoenssen, Jan

 

dsc05704(r)

 

 

Schepenen: Bouwen Ysin; Jan Bettissen. 26e in sprockle 1508

dsc05704(r)

Maere, Gilles van den

Boene, Claeys

 

dsc05704(r)

Allinc, Pieter

Criekaert, Cornelis

 

dsc05704(r)

Smet, Bouwin

Veldam, Cornelis

 

dsc05704(r)

Smet, de wed. van Willem

Walle fs Laureys, Jan van den

 

dsc05704(r)

Andriessen, Jacop

Walle, Wouter van den

'van zijns wijfs goede rusthende onder Jacop Scapere int sterfhuuse van Willem de Kueckre, haer broedere was

dsc05704(r)

Yssin, Dieric

Willaert fs Pieter, Cornelis

 

dsc05705(l)

Arent, Andries

Futinc, Cornelis

Komende van Martin Wyghe van Gheert Arent

dsc05705(l)

Moenaert, Leyn

Janssen, Heynric

 

dsc05705(l)

Lauwaert, Jan

Martin, Pieter

 

dsc05705(l)

Scapere, Willem

Vlaminc, Willem

 

dsc05705(l)

Wyghen, de wed. van Jan

Wiliaessen, Michiel

 

dsc05705(r)

 

 

Schepenen: Bouwin Ysin en Jan Bouwe Arentssen. Hoymaand 1508

dsc05705(r)

Crooc, Franssoys

Crooc, Willem

 

dsc05705(r)

Everaert, Andries

Smet, Andries

 

dsc05705(r)

Heyns, Pieter

Vlaminc, Willem

 

dsc05705(r)

Witte, Laureys

Yssen, Davit

 

dsc05706(l)

Maes, Bouwen (voogd over de kinderen van Joos Maes)

Bastaert, Huughe

 

dsc05706(l)

Crooc, Willem

Bouwen, Jacop

 

dsc05706(l)

Hye, Bouwin

Danckaert, Cornelis

En insgelijks Cornelis Danckaert op Bouwin Hye

dsc05706(l)

Wyghe, Zegher

Debbout, Andries

 

dsc05706(r)

Rasschaert, Jan (uit naam van Adriaen de Baenst)

Crabbe, Bouwen (wonende in Aendijc)

Joncvr. Claere van Heetvelde (wed. van Ghuy de Crooc) daerna gheselnede was van Adriaen de Baenst. 15e in Hoymaand 1508

dsc05706(r)

Crabbe, Jan (voogd van Jan Crabbe Willems kinde)

Gaebriel, de erfgen. van Jan

Als borg over Jacop Crabbe

dsc05706(r)

Debbout, Andries

Gauwen, Clement

 

dsc05707(l)

Arentssen, Jan Bauwe (voogd v.d. wees van Jan Snoyaert)

Arentssen, Dieric

 

dsc05707(l)

Sasse, Jan (over de erfgen. van Mattheeus Vits)

Lauwaerts, de erfgen. van Jan

 

dsc05707(r)

 

 

Schepenen: Andries de Munc, Pieter Ayman. 1508 in november

dsc05707(r)

Leeman, Zegher

Mersch, Jan van den

 

dsc05707(r)

Dancssen, Jan

Smet, Cornelis; Heyndric  Ellewout (voogden van Pieter Stepmans kinderen)

Bernaert de Horne

dsc05707(r)

Wyghe, Daeneel

Stoel, Adriaen de wees van Pieter

 

dsc05707(r)

Leeman, Zegher

Watervliet, Jan

 

dsc05708(l)

Bennes, Nyclaeys (ontvanger van den Byloke)

Ackere, Pieter van

 

dsc05708(l)

Rijke, Wouter de

Clinckerspore, Cornelis de

 

dsc05708(l)

Pit, Willem

Nijs, Pieter

 

dsc05708(l)

Theeus, Willem

Sac, Michiel

 

dsc05708(l)

Walle, Jan van den

Struvinc, Willem

 

dsc05708(l)

Danckaert, Jacop

Thierens, Jan

 

dsc05708(l)

Gheldre, Arent van

Vueghelaere fs Michiels, Willem de

Over 'twijf van Andries Debbout

dsc05708(r)

Muenc, Andries de (over Philips van Eetvelde)

Andries, Marc

Als pachter van Jan de Wint

dsc05708(r)

Vliete, Jan van (over de wees van Jan de Brouwere)

Crabbe, Bouwen

 

dsc05708(r)

Daems, Jan

Huussen, Jacop

 

dsc05708(r)

Wouterssen, Jan

Loen, Jan

Over de wees van Gheleyn Wouterssen 'over de coop van tarwe ligghende op t velt van Bouwen Ysins land'. 'Betaald heeft Arent Bonte

dsc05708(r)

Mol, Jacop de

Theeus, Willem

 

dsc05709(l)

Leyns Watergrave, Lievin

Mersch, Jan van den

 

dsc05709(r)

 

 

Schepenen: Andries de Munc en Pieter Ayman. hoymaand 1509

dsc05709(r)

Claeys broer, Willem

Deckere, Bertelmeeus de (met Pieter de Portre zijn borg)

 

dsc05709(r)

Duerlo, mejoncvr. vVan

Jacopssen, Goris

 

dsc05709(r)

Neuyt, Pieter

Lockeman, Jan

Koop van moer komende van Willem van Pitte

dsc05709(r)

Moenaert, Gheleijn

Noordijc, Pieter

 

dsc05709(r)

Neuyt fs Cornelis, Pieter

Triest, Everdeij

 

dsc05710(l)

Snouc, de wed. van Pieter

Andries, Marc

 

dsc05710(l)

Martin, Pieter (over de wees van zijn vader)

Clyguaert, Cornelis

Mei 1509

dsc05710(l)

Tayaert, Roelant

Waele, Jacop de (als borg over Pieter de Waele)

 

dsc05710(l)

Dancssen, Pauwels

Walle, Jan van den

 

dsc05710(r)

Crabbe, Bouwen

Jonge, Jan de

 

dsc05710(r)

Struvinc, Willem (over Cornelis Janss Zeelander)

Snoer, Laureys

Opdracht hebbende van Willem Snoer. Broers: Pieter den Jacop Snoer.

dsc05710(r)

Bolle, Michiel

Walle, de wees van Jacop van den

 

dsc05711(l)

Scolpaert, Jan; Willem Witte (over Pieter Scolpaert te Boostenbly en Joos van Ghistelle)

Bolle, Michiel; Willem Smet

Olivier Allaert, Willem Triest

dsc05711(l)

Zymoenssen, Jan (voogd v.d. wees v. Cornelis Moenaert)

Clyguaert, Cornelis

Toekomende van Pieter Allinc

dsc05711(r)

 

 

Schepenen: Pieter Sac, Jan de Vueghelaere

dsc05711(r)

Muelenaere, Adriaen de

Ackere, Pieter van

Over Adriaen Ellewout

dsc05711(r)

Grave, Thomaes de

Bastaert, Huughe

 

dsc05711(r)

Vueghelaere, Jan de (over Pieter Brecman)

Huussen, Jacop

 

dsc05711(r)

Vueghelaere, Martin de

Jacopssen, Joris

 

dsc05711(r)

Sceppere, Willem

Witten, Willem

 

dsc05712(l)

Bastaert, Bouwen

Aelbout? Jan

 

dsc05712(l)

Duerlo, Katelijne wed. van Jan

Bouwens, Pieter

Over de erfgen. van Cornelis Sac

dsc05712(l)

Roegiers, Willem (ontvanger van de Tempele)

Everaert, Jan

Jan Symoenssen moet Jan Everaert 'quiten jeghen de ontfanghere'

dsc05712(l)

Lammen, Jan (over de kerk van Aandijk)

Moen, Inghel

 

dsc05712(l)

Lammen, Jan (als kerkmeester van Aandijk)

Theeus, Jan

 

dsc05712(r)

Vlaminc, Willem

Dancssen, Pauwels

 

dsc05712(r)

Lammen, Jan (over de kerk van Aandijk)

Gheerde, Loy

 

dsc05712(r)

Lammen, Jan

Jacopssen, Adriaen

 

dsc05712(r)

Lammen, Jan (over Gillis de Muldre)

Moen, Inghel

 

dsc05712(r)

Martin, Pieter (in Gheertsee)

Zymoenssen, Jan

 

dsc05713(l)

Blanckert, Jacop

Claeys, Willem

 

dsc05713(l)

Croec, Franssoys de

Gioes, de erfgen. van Cornelis

 

dsc05713(l)

Ackere, Pieter van

Muelenaere, Adriaen de

 

dsc05713(l)

Triest, Willem

Ramont, Jacop

 

dsc05713(r)

Plasch, Cornelis

Maere, Gillis van den

 

dsc05714(l)

 

 

Schepenen: Pieter Sac en Jan de Vueghelaere. 10e in hooimaand

dsc05714(l)

Damme, Lieven van (over Heyndric van Brochuuse)

Dancssen, Pieter

Over tsterfhuus van Laureys van den Haghe

dsc05714(l)

Crabbe, Bouwen

Jonghe, Jan de

Over tsterfhuus van Thijs Panten

dsc05714(l)

Tac, Mathijs

Kille, Pauwels

 

dsc05714(l)

Tac, Mathijs (met Bouwen Crabbe en Jan Kille)

Kille, Pauwels

 

dsc05714(l)

Vueghelaere, Yman de

Roben, Claeys

Koop van een paard

dsc05714(r)

Cleyne, Jan

 

 

dsc05714(r)

Mijl, Willem (van Berbele zijn huisvrouw 'toecommende bij ghiften van heer Mathijs Daenssen, priestere, hueren vadre)

Crooc, Franssoys de

 

dsc05714(r)

Capelle, Jan van de

Kersmakere, Hubrecht de

 

dsc05714(r)

Capelle, Jan van de

Kersmakere, Hubrecht de

 

dsc05714(r)

Damme, Lieven van

Snoer, Jacop

 

dsc05715(l)

Claeys, Willem

Blanckaert, Jacop

 

dsc05715(l)

Crabbe, Bouwen, Mathijs Tac (borgen van Willem Kille)

Danckaert, Cornelis (voogd van Claeys Crabs kinde)

 

dsc05715(l)

Danckert, Cornelis

Ellewout, Jacop

 

dsc05715(l)

Capelle, Jan van den

Lanckere, Jacop

Over mijne heere van Duynen

dsc05715(l)

Capelle, Jan van den

Maes, Jan

 

dsc05715(r)

Capelle, Jan van den

Arentssen, Gheleyn

 

dsc05715(r)

Ellewout, Heynric

Dancssen, Jan

Koop van een paard

dsc05715(r)

Lauwart, Pieter

Pierssen alias Gotelinc, Adrriaen

 

dsc05715(r)

Melis, Heynric (met zijnen wive)

Theeus, Jan

 

dsc05715(r)

Capelle, Jan van den

Wiliaessen, Jan

 

dsc05715(r)

Capelle, Jan van den

Zande, Adriaen van

 

dsc05716(l)

Blanckaert, Jacop

Claeys, Willem

 

dsc05716(l)

Groe, Anthonis van den; Cornelis Raes

Crabbe, Jan

Op 'huerlieder handeel van lande commende van den weduwe was van Jan Wulfaert'

dsc05716(l)

Benne, Pieter

Crooc, Franssoys de

 

dsc05716(l)

Theeus, Pieter

Pauwelssen, Jan

 

dsc05716(r)

 

 

Schepenen: Pieter Sac, Jan de Vueghelaere. Hooimaand 1510

dsc05716(r)

Rasschart, Jan (over Arent de Wint)

Grave, Thomaes de

 

dsc05716(r)

Hecke, de wed. van Jacop van

Lanckere, Jacop

 

dsc05716(r)

Leeman, Zegher

Mol, Jacop de

 

dsc05717(l)

Benne, Cornelis

Ackere, Pieter van

 

dsc05717(l)

Ackere, Louis van

Sac Luucx Bouwen

 

dsc05717(l)

Gheert, Loy; Pieter Loy (voogden v.d. wees v. Michiel Tac v. d. moederszijde)

Tac, de erfgen. van Michiel

 

dsc05717(l)

Moen, Jan

Theeus, Willem

 

dsc05717(l)

Moen, Jan

Theeus, Willem

 

dsc05717(l)

Pit, Andries

Vueghelaere, Olivier de (borg over Pieter Rasschert)

 

dsc05717(r)

Cleyne, Willem

Allinc, Jacop

 

dsc05717(r)

Arentssen, Willem

Crabbe, Bouwin

 

dsc05718(l)

 

 

Schepenen: Willem Triest en Jan Bouwe Arentssen. 17e in november 1510

dsc05718(l)

Teesere, Jan de

Clinckerspore, Pieter

 

dsc05718(l)

Teesere, Jan de

Clinckerspore, Pieter

 

dsc05718(l)

Teesere, Jan de

Clinckerspore, Pieter

 

dsc05718(l)

Clinckerspore, Pieter

Teesere, Jan de

 

dsc05718(l)

Clinckerspore, Pieter

Teesere, Jan de

 

dsc05718(r)

Jans, Cornelis

Clerc, Joos de

 

dsc05718(r)

Spruyte, Jacop

Crooc, Franssoys (borg van Andries Gheert)

 

dsc05718(r)

Strijkere, Everaert

Danckert, Cornelis

 

dsc05718(r)

Rasschert, Jan (over mijne heere den portier van Boudeloo)

Huussen, de erfgen. van Jacop

 

dsc05718(r)

Grave, Thomaes de

Snoer, Laureys (borg van Jacop Huussen)

 

dsc05718(r)

Heyndricssen, Jacop

Snoer, Pieter

 

dsc05718(r)

Bouwen, Jacop

Stepman fs Jan, Gillis

 

dsc05719(l)

Pijl, Pieter (voogd v.d. kinderen v. Cornelis Suers)

Claeyssen, de wed. van Willem

 

dsc05719(l)

Cleyne, Jan

Crabbe, Bouwen

 

dsc05719(l)

Cleyne, Jan (over de wed. van Andries de Munc)

Crabbe, Bouwen

 

dsc05719(l)

Walle, Cornelis van den ; Christiaen van den Groe ; Marc Andries (voogden v.d. kinderen v. Jacop Huussen)

Huussen, de erfgen. van Jacop (te Boostenbly)

 

dsc05719(l)

Jonghe, Jan de

Loij, Pieter

 

dsc05719(l)

Capelle, Jan van den

Lups, Ganne

 

dsc05719(r)

Brouwere, Cornelis de (voogd v.d. wezen v. Willem van de Pitte)

Huussen, de erfgen. van Jacop

 

dsc05719(r)

Wint, Joris de

Huussen, de erfgen. van Jacop

 

dsc05719(r)

Capelle, Jan van den

Lups, Ganne

 

dsc05719(r)

Neuyt, Pieter

Munc, de erfgen. van Andries de

 

dsc05720(l)

 

 

Schepenen:Willem Triest, Jan Bouwe Arentssen. Hooimaand 1511

dsc05720(l)

Coc, Willem de

Cleyne d'oude, de erfgen. van Jan

 

dsc05720(l)

Bouwens, Pieter

Danckaert, Anchilles

 

dsc05720(l)

Smet, Cornelis (voogd v.d. oudste wezen v. Adriaen Lups)

Dancssen, Jan

 

dsc05720(l)

Cleyne, Jan (over t sterfhuus v. Andries de Munc)

Huussen, der erfgen. van Jacop

 

dsc05720(r)

Cleyne, Jan (over Herman van Steelant en over sterfhuus van Andries de Munc)

Allinc, Andries

 

dsc05720(r)

Wiliaessen, Zegher

Arent, Laureys

Over een ploeg die Zegher aan zijn broer Willem geleend had

dsc05720(r)

Wiliaessen, Zegher

Arent, Laureys

Koop van een paard

dsc05720(r)

Roegiers, Willem (ontvanger van de Temple)

Vos, Luuc de

 

dsc05721(l)

Cleyne, Jan (over de wed. van Andries de Munc)

Allinc, Andries

 

dsc05721(l)

Cleyne, Jan (over Herman van Steelant en over sterfhuus van Andries de Munc)

Allinc, Andries

 

dsc05721(l)

Rasschert, Jan

Eetvelde, Philips van

uit naam v. Herman van Steelant en de wed. van Andries de Munc

dsc05721(l)

Lammen, Jan

Mostert, Pieter

als borg over Adriaen van den Score

dsc05721(r)

Rasschert, Jan (over Bouwen van Liere)

Claeys, Willem

 

dsc05721(r)

Steelant, Herman van

Dancssen, Pauwels

Over t sterfhuus van Laureys van den Haghe

dsc05721(r)

Kille, Jan de

Moenaert, Jan

 

dsc05722(l)

Adriaenssen, Jan

Cappe, Cornelis

 

dsc05722(l)

Hyssins, Maeye (met Andries de Bree haar voogd)

Muenc, de erfgen. van Andries de

 

dsc05722(l)

Cleyne, Jan (over de erfgen. v. Andries de Muenc)

Willaert, de erfgen. van Pieter

 

dsc05722(r)

Vueghelaere, Jan de

Bu…, de erfgen. van de kinderen van Calle 't wijf van Jacop

 

dsc05722(r)

Martin, Pieter

Lauwaert, Willem; Jan Symoenssen; Jan Pierssen

Jeghen Willem Triest

dsc05722(r)

Valcke, Davit

Pauwels, Jan

 

dsc05723(l)

Vueghelaere, Jan de

Besanole, Gillis

 

dsc05724(l)

 

 

Schepenen: Pieter Ayman; Jan Everaert. 15e november 1511

dsc05724(l)

Heynericssen, Abraham (met Willem Scrijvere zijn borg)

Balriq, Geleyn

 

dsc05724(l)

HAmerlinc, Adriaen

Mijl, Willem

 

dsc05724(l)

Backer, Willem de

Slijc, Laurus

Een paard v.d. kinderen v. Daniel van den Brande

dsc05724(l)

Biloke, de ontvanger van den

Struvinc, Willem

 

dsc05724(l)

Lauwaert, Willem (v.d. wed. van Michiel Lammens)

Styvaert,  Moeyn

 

dsc05724(l)

Steven, Anthuenis

Wettere, Vincent van

 

dsc05724(l)

Winckele, Jan van den

Witte, Jacop

Over Maes Witte

dsc05724(r)

Crabbe, Bouwen (met Jacop Tac als voogden v.d. kinderen v. Ghijsebrecht Lauwaert)

Danckaert, Cornelis

 

dsc05724(r)

Steelant, Herman van

Ellewout, Heynric

Voor Willem Flaminc

dsc05724(r)

Steelant, Herman van

Mol, Willem de

Borg: Willem de Backere

dsc05724(r)

Steelant, Herman van

Weldam, Cornelis

 

dsc05724(r)

Crabbe, Bouwen (met Jacop Tac als voogden v.d. kinderen v. Ghijsebrecht Lauwaert)

Ye, de erfgen. van Wulfaert

 

dsc05725(l)

Willaert fs Willems, de voogden v.d. kinderen v. Pieter

Alaert, de erfgen. van Jacop

 

dsc05725(l)

Pierssen, Jacop Bouwe

Dierman, Jan

 

dsc05725(l)

Lyps, Cornelis

Hauwaert, Joos

 

dsc05726(l)

Arentssen, Jan Bouwe

Asaert, de wed. van Geert

 

dsc05726(r)

 

 

Schepenen: Pieter Sac; Jan de Vueghelaere; Jan Maes. 9e oktober 1512

dsc05726(r)

Ypere, Symoen van

Crabbe, Bouwen

 

dsc05726(r)

Maert, Cornelis van den

Reyekaert, Cornelis

 

dsc05726(r)

Neve, Pieter de

Smidt, Abraham

 

dsc05726(r)

Ypere, Symoen van

Valcke, Martin

 

dsc05727(l)

Grave, Joorys de

Ackere, Pieter van

 

dsc05727(l)

Bastaert, Bouwen

Backere, Cornelis de

 

dsc05727(l)

Dansse, Pauwels

Deyaert, Arnout

 

dsc05727(l)

Bastaert, Bouwen

Stepmans, de erfgen. van Jacop

 

dsc05727(l)

Mil, Willem

Straten, Joos van den

 

dsc05727(r)

Wyndt, Arendt de (over de kerk van Axel)

Roebijn, Andries

Toekomende van Cornelis Benne

dsc05727(r)

Andries, Marc

Samoten, Jacop

 

dsc05728(l)

Dulle, Pieter

Ayman, Pieter

 

dsc05728(l)

Boene, Claeys; Pieter Clinckerspore (als voogden)

Danssaert, Jan

 

dsc05728(l)

Rasschaert, Jan

Grave, de erfgen. van Thomaes de

 

dsc05728(l)

Rasschaert, Jan

Witte, Pieter

 

dsc05728(r)

 

 

Schepenen: Pieter Sac, Jan Maes. 18e maart 1513

dsc05728(r)

Everberche, Joos

Snewere, Jacop

Als voogd van de kinderen van zijn broer

dsc05728(r)

Asscheryc, Cornelis

Vueghelaere, de wed. van Jan de

 

dsc05728(r)

Luute, Pieter

Vueghelaere, de wed. van Jan de

 

dsc05728(r)

Pieterssen Jacop; Thomas de Rekenaere (voogden v.d. wezen v. Thomas de Grave)

Vueghelaere, de wed. van Jan de

 

dsc05729(l)

Janssen, Heynric

Bree, Thijs de; Jan van Verre; Jacop Bouwen

 

dsc05729(l)

Zomere, Pauwels de

Cornelissen, Aernout

Borg: Jacop Andriessen

dsc05729(l)

Clinckerspore, Cornelis

Vueghelaere, de wed. van Jan de

 

dsc05729(l)

Clinckerspore, Cornelis

Vueghelaere, de wed. van Jan de

Toekomende van de huisvrouw van Jacop de Buusere

dsc05729(r)

Vueghelaere, Olivier de

Vueghelaere, Laureys de

 

dsc05730(r)

Rasschaert, Jan (in naam v. Jooris de Windt)

Danckaert, Lieven

 

dsc05730(r)

Pierssen, 't wijf van Jan

Meye, Jan de

 

dsc05730(r)

Croec, Francoeys

Rekenaere, Jan de

 

dsc05730(r)

Everdey, Cornelis

Rekenaere, Willem de

 

dsc05730(r)

Meestere, Laureys de

Verlare, Antheunis

 

dsc05731(l)

Tayaert, Roelandt

Crooc, France

Als voogd v.d. kinderen v. Laureys Pietersse Daneelse

dsc05731(l)

Jonghe, Jan de

Grouwe, Christiaen van den

 

dsc05731(l)

Scoutheete, Willem (voogd v.d. kinderen v. Christoffel Annoey)

Mersch, Jan van den

 

dsc05731(l)

Voordenoot, Pieter

Poortere, Antheunis de

 

dsc05731(l)

Allinc, Jan

Weyn, Andries

 

dsc05731(r)

Steenvliet, Claeys van

Crooc, Willem

 

dsc05731(r)

Walle, Jan van den

Grave, Jooris de

 

dsc05731(r)

Crooc, France

Mil, Willem

Toekomende v.d. kinderen v. Laureys Pauwels

dsc05731(r)

Maes, Jacop

Pierssen, Jooris

 

dsc05731(r)

Crooc, France

Ramont, Pieter

 

dsc05731(r)

But, Jan de

Wale, Martin

 

dsc05732(l)

Kune, Joos

Cleyne, Joos

 

dsc05732(l)

Portere, Jan de

Crooc, France

 

dsc05732(l)

Wintre, Philips de

Dijckere, Jooris de

 

dsc05732(l)

Cleyne, Jan (over de wed. v. Andries de Munc en Herman van Stelandt)

Eetvelde, Philips van

 

dsc05732(r)

 

 

Schepenen: Herman van Steelant, Bouwen Arentssen, Jan Cleyne. 1e april 1514

dsc05732(r)

Pitte, Ysen van den

Boone, Joos

 

dsc05732(r)

Snoer, Pieter

Crooc, France

 

dsc05732(r)

Tieren, Baerent

Ghijsele, Jan

 

dsc05732(r)

Crabbe, Bouwen

Goessen, Jacop

 

dsc05732(r)

Stoppeldijcke, de borsie? van

Moen, Ynghel

 

dsc05732(r)

Vrombout, Pieter

Sprute, Jacop

 

dsc05733(r)

Creve, Jan

Boele, Jan

 

dsc05733(r)

Vos, Jan de (over zijn wijf)

Jonghe, Jan de

 

dsc05733(r)

Roman, Pieter

Kersmakere, Hubrecht de

 

dsc05734(l)

Steelant, Herman van

Roose, Jan

Als pachter v.d. stede en lande v. Dries Huusse

dsc05734(l)

Vrombout, Pieter

Waghemakre, Cornelis de

Over Joos Ellewout

dsc05734(r)

Damme, Lieven van (over Cornelis Claeyssen)

Huysse, Pieter

Toekomende bij opdracht van Jacop Tansse?

dsc05734(r)

Smet deckere, Willem

Jacopssen, Pieter

Over t sterfhuus van Jacop Valckens wijf

dsc05734(r)

Eedvelde, Adolf van

Scapere, de wed. van Jacop

Pacht van de molen (als borg over Jan Margriete)

dsc05734(r)

Vos, Willem de (over de wezen van Cornelis Joos)

Theesere, Jan de

 

dsc05735(l)

Thomas, de wed. van Stoffel

Bra…dech, Meeus

 

dsc05735(l)

Cleyne, Joos

Knuyt, Joos

 

dsc05735(l)

Neve, Pieter

Pauwelse, Jan

 

dsc05735(r)

Steelant, Herman van

Gheert, Loey

Toekomende van t sterfhuus v. Andries de Muenc

dsc05735(r)

Steelant, Herman van

Loen, Jan

In 't sterfhuus van Andries de Muenc

dsc05735(r)

Pijl, Willem

Minnaert, de wed. van Franche

 

dsc05735(r)

Pijl, Pieter

Zac, Pieter

 

dsc05736(l)

Steelant, Herman van

Allaert, Olivier

 

dsc05736(l)

Steelant, Herman van

Joos, Willem

 

dsc05736(l)

Steelant, Herman van

Rekeneere, Mathijs de

 

dsc05736(r)

Steelant, Herman van

Clerc, de erfgen. van Pieter de

 

dsc05736(r)

Steelant, Herman van

Ellewout, de erfgen. van Jacop

Akte is doorgestreept

dsc05736(r)

Steelant, Herman van

Ramont, Jacop

 

dsc05736(r)

Steelant, Herman van

Sneeuwere, de erfgen. van Jan

 

dsc05737(l)

Eedvelde, Adolf van (heer van Zaamslag)

Andriessen, Jacop

 

dsc05737(l)

Valcke, Davit (borg van Jan de Wilde)

Loen, de wed. van Pieter

 

dsc05737(l)

Ysin, Wouter

Weyn, Andries

 

dsc05737(r)

Biloke, de ontvanger van den

Crabbe, Bouwen

 

dsc05737(r)

Moen, Jan; Lauwereys Hayman

Haeyman, Lauwereys

 

dsc05737(r)

Valcke, Davit (borg van Jan de Wilde)

Pierssen, Anthonis

 

dsc05737(r)

Vos, Jan de (over de bastaert v. Sandessen)

Williaecssen, de wed. van Jan

 

dsc05738(l)

Rekeneere, Jan de

Crooc, France

 

dsc05738(l)

Granssaert, Jacop

Loocman, de erfgen. van Jan

 

dsc05738(r)

Steelandt, Herman van

Ellewout, de erfgen. van Jacop

 

dsc05738(r)

Vrombout, Pieter; Willem Snoer (als voogd v.d. kinderen v. Laureys Witte)

Maes, Martin

 

dsc05738(r)

Yssen, Wouter

Weyn, Andries

 

dsc05739

= dsc05738

 

 

dsc05740(r)

 

 

Schepenen; Jan de Muenc, Adriaen Chent. Oktober 1514

dsc05740(r)

Pit, Joos en Gillis

Maes, de wed. van Jan

 

dsc05740(r)

Baudeloo, de ontvanger van

Triest, de erfgen. van Willem

 

dsc05740(r)

Baudeloo, de ontvanger van

Triest, de erfgen. van Willem

Over Gheert Allaert

dsc05740(r)

Triest, Everdey

Triest, de erfgen. van Willem

'Als machtich over mijnen heeren van Boudeloo'

dsc05741(l)

Theesere, Jan de

Bastaert, Bouwen

'Op de dachmale met waghen ende peerden'

dsc05741(l)

Arent, Adriaen

Cocs Pieters, Woutre de

Door Aerent de Wint betaeld

dsc05741(l)

Loocman, Pieter

Scoore, Bouwen van der

 

dsc05741(r)

Vos, Adriaen de

Claeyssen, Michiel

 

dsc05741(r)

Steelant, Herman van

Oolbout? Jan

 

dsc05741(r)

Clinckespoere, Pieter

Poortere, Jan de

 

dsc05741(r)

Triest, Everdey

Triest, de erfgen. van Willem

 

dsc05742(l)

Jonghe, Jan de (over de wed. van Quinten Pieterssen)

Chent, Adriaen

 

dsc05742(l)

Moen, Jacop

Couwe, Danneel de

Pieter Pijl toekomende van koop van een paard

dsc05742(l)

Steelant, Herman van

Scolpaert, Bouwen

 

dsc05742(l)

Betandere? Meeus de

Vueghelaers, de erfgen. van Willem

 

dsc05742(r)

Yssene, Dieric

Ackeren, Pieter van

 

dsc05742(r)

Roelants, Pieter

Boene, Joos

 

dsc05742(r)

Benne, Pieter

Coebeyt, Cornelis

 

dsc05742(r)

Witten, Willem (over mr. Jan de Muenc)

Huussen, Pieter

 

dsc05743(l)

Andriessen, Jacop

Heynssen, Willem Theeus

 

dsc05743(l)

Damme, Lieven van (over Clement Jacopssen als erfgen. v. Dierick van Ackere)

Loen, Jan

Reparatie van de molen

dsc05743(l)

Andriessen, Jacop

Watte, Cornelis van

 

dsc05743(r)

Brouwere, Jacop de (over de priesters In Boostenblij en Joos van Ghistelle)

Bolle, Michiel

 

dsc05743(r)

Vereecken, Michiel

Velleman, Adriaen

 

dsc05744(l)

 

 

Schepenen: mr Jan de Muenc, Adriaen Chent. 2e [niet ingevuld] 1515

dsc05744(l)

Rasschaert, Jan (over Clays van Steenvliet)

Crooc, de erfgen. van France

 

dsc05744(l)

Jacopssen, Lieven (met Jan Daenssen zijn borg)

Maes, Jacop

 

dsc05744(l)

Steven, Anthuenis (over Bertholomeeus de Deckere)

Mueleneere, Adriaen de

 

dsc05744(r)

Hauwaert junior, Jan

Baeke, Gheleyn

 

dsc05744(r)

Clinckespore, Pieter

Clinckespoere, Martin

Komende uit t sterfhuis van zijn vader

dsc05744(r)

Boone, Claeys

Clinckespore, Pieter; Jan de Bot

Over t sterfhuus van Jan Clinckerspore

dsc05744(r)

Witte, Willem

Snoer, Pieter

 

dsc05745(l)

Vueghelaere, Marten de

Arent, Andries

 

dsc05745(l)

Rijs, Jan

Everaert, Jan

 

dsc05745(l)

Moen, Jan

Sceppre, Jacop

 

dsc05745(l)

Moen, Jan

Valcke, Martin

 

dsc05745(l)

Tayaert, Roelant (als ontvanger van Bouweloo)

Valcke, Martin

 

dsc05745(r)

Tayaert, Boudewijn

Crooc, de erfgen. van France

 

dsc05745(r)

Crabbe, Bouwen

Martin, Jacop

 

dsc05745(r)

Crabbe, Bouwen

Martin, Jacop

 

dsc05745(r)

Crabbe, Bouwen

Voordenots, de erfgen. van Jan

Als voogd van de kinderen van Ghijsbrecht Lauwaerts (over wijlen Jan Elwout)

dsc05746(l)

Crabbe, Bouwen

Marten, Jacop

Van een cachtele [veulen]

dsc05746(l)

Struvinc, Bouwen

Overhielssen, Lenaert

De wed. van Pieter Moen 'als t garant ancommende over den vere'

dsc05746(r)

 

 

Schepenen: Pieter Zack, Jan Benne. 3e november 1515

dsc05746(r)

Steven, Anthuenis (voor mr. Jan de Muenc)

Noordijc, Pieter

Als bezitter v.d. stede v. Jan Claeyssen en als erfgen. v. Andries de Muenc

dsc05746(r)

B…., Aoert de

Williaessen, Jan

 

dsc05747(l)

Mathijsen, Mathijs

Andriessen, Jacop

 

dsc05747(l)

Mathijsen, Mathijs

Andriessen, Jacop

Koop van twee paarden

dsc05747(l)

Creve, Jan

Boele, Jan

 

dsc05747(l)

Williassen, Zegher

Pieterssen, Wouter; Jan Wyghe

 

dsc05747(r)

Versvliet, Anthuenis (als voogd v. zijn vrouw de wees v. Ingel Velleman)

Claeyssen, Michiel

 

dsc05747(r)

Tayaert, Roelant

Scrijvere, Jan de

 

dsc05747(r)

Luucssen, Adriaen Jacop (voor Cornelis Pieterssen)

Vughelere, Ollivier de

Koop van een paard

dsc05748(l)

Steelant, Herman van

Eecken, Bouwen van der; Willem Minnaert; Jan Eyerman

 

dsc05748(l)

Danckaert, Jan (over mr. Jacop Willessen)

Keelant, Wouter

 

dsc05748(r)

Mathijssen, Mathijs

Andriessen, Cornelis

Koop van een paard

dsc05748(r)

Triest, Everdey

Triest, de erfgen. van Willem (zijn vader)

 

dsc05748(r)

Triest, Everdey

Triest, de erfgen. van Willem (zijn vader)

 

dsc05748(r)

Ysen, Wouter (voor 'zijns wijfs moedre')

Weyn, Andries

 

dsc05749(l)

Mas…ven, Pieter

Boone, de erfgen. van Claeys

 

dsc05749(l)

Haghe, de ontvanger van der

Brouwere, Jan de

6 juni 1516

dsc05749(l)

Haghe, de ontvanger van der

Crooc, de wed. van France

 

dsc05749(l)

Haghe, de ontvanger van der

Crooc, de wed. van France

 

dsc05749(r)

Andriessen, Jacop

Gheert, Loey

 

dsc05749(r)

Haesbaert, Jan

Tac, Mathijs

Van de kinderen van Pieter de Clerc

dsc05750(l)

 

 

Schepenen: Pieter Zac, Jan Brun. Maart 1516

dsc05750(l)

Reyns, de wed. van Cornelis

Ackere, Pieter van

 

dsc05750(l)

Pijl, Anthuenis

Arentssen, Willem

'jeghen de voogden van de weese dezelve hadde bij de dochtere van Hughe de Boot'

dsc05750(l)

Muenc, Jan de

Lammens, Jan

De wed. van Jan de Vos?

dsc05750(r)

Sac, Pieter

Theeus Anthuenis, Jan

 

dsc05750(r)

Besant, Gille

Witten, Leys

 

dsc05751(l)

Jacopssen, Lieven

Maes, Jacop

 

dsc05751(l)

Mijl, Willem

Masureel, Jacop (met Jan Brun, zijn borg)

Koop van een paard. (Lieven Crabbe)

dsc05751(l)

Haghe, de ontvangher van der

Rijke, Willem de

Voor 't vellen van een boom

dsc05751(l)

Muenc, Jan de (over zijn zuster)

Vugheleere, de wed. van Jan de

 

dsc05751(r)

Maes, Lieven

Jacopssen, Lieven

 

dsc05751(r)

Triest, de wed. van Willem

Triest, Everdey

 

dsc05751(r)

Triest, mr Pieter

Triest, Everdey

 

dsc05751(r)

Bouwen, Andries

Veesaert, Bouwen

Koop van de stede van wijlen Jan Spruyte

dsc05752(l)

Rasschaert, Jan (over Claeys van Steenvliet)

Scrijvere, Jan

 

dsc05752(l)

Rasschaert, Jan (over Claeys van Steenvliet)

Gheldre, Arent van

 

dsc05752(r)

Witte, Marten

Hamelinc, Adriaen

3e in ougst 1516

dsc05752(r)

Rasschaert, Jan (over Claeys van Steenvliet)

Wettere, Cheyse van

 

dsc05753(l)

Triest, de wed. van Willem

Theeus Antheuniss, Jan

 

dsc05753(r)

 

 

Schepenen: Pauwels Dancssen; Jan Cleyne. 11e oktober 1516

dsc05753(r)

Beddof? Meeus

Aoent? Andries

 

dsc05753(r)

Muenc, mr Jan de

Haeyman, Laureys

 

dsc05753(r)

Pauwelsen, Jan (voor Cambroen)

Moen, Inghel

 

dsc05753(r)

Witte, Jacop (erfgen. van Paes Asschericq)

Scuerman, Willem

Koop van een paard

dsc05754(l)

Steven, Anthuenis (voor de erfgen. van Willem Triest)

Claeys, de wed. van Willem

 

dsc05754(l)

Reyns, Cornelis

Fuitinc, Cornelis

 

dsc05754(l)

Witte, Jacop (als erfgen. van Paes Ascheric)

Meestere, Heyneric de

 

dsc05754(l)

Cupere, Ghijsbrecht de (over zijn vader)

Zac, Pieter

6 tonnen bier

dsc05754(r)

Aoert, Andries

?

 

dsc05754(r)

Eyerman, Bouwen

Neuyt, de erfgen. van mr Pieter

 

dsc05754(r)

Deyaert, de wed. van Jacop (met Willem Mijl haar voogd)

Rekeneere, Marten de

 

dsc05755(l)

Crabbe, Pieter

Moirs, Pieter

 

dsc05755(l)

Haeyman, Jan

Muenc, mr Jan de

 

dsc05755(l)

Stevin, Anthuenis (over de erfgen. van Willem Triest)

Pape, de wed. van Adriaen de

 

dsc05755(r)

 

 

Dancssen, Pauwels. 18e maert 1517

dsc05755(r)

Casin, Joos (voor Wenevaers hospital te Ghent)

Jonghe, Jan de

 

dsc05755(r)

Paeu, Danckaert de

Sac Corneliss, Pieter

 

dsc05756(l)

Casin, Joos (voor Wenevaers hospital te Ghent)

Keelant, Wouter

 

dsc05756(l)

Casin, Joos (voor Wenevaers hospital te Ghent)

Keelant, Wouter

 

dsc05756(l)

Steven, Anthuenis (over mevr. van der Haghen)

Rijcke, Willem de

 

dsc05756(r)

Poortere, Cornelis de

Goessen, Jacop

 

dsc05756(r)

Everbout, Ghijsbrecht (met Anthuenis Steven zijn borg)

Vugheleere, de wed. van Laureys de

 

dsc05757(l)

Tayaert, Roelant

Christiaens, Willem

 

dsc05757(l)

Tac, Mathijs

Liefdey, Pieter

Als medevoogd van de kinderen van Pieter de Clerc

dsc05757(l)

Dancssen, Pauwels

Luyte, Pieter

 

dsc05757(r)

Crabbe, Willem

Loen, Adriaen

Als bezitter van de stede waar wijlen Mathijs de Bree op woonde

dsc05757(r)

Vernaert, Andries

Weyn, Andries

 

dsc05758(l)

Coc, Willem de

Moen, Inghel

 

dsc05758(r)

 

 

Schepenen: Willem Witte, Dieric Yssen. De laatste oktober 1517.

dsc05758(r)

Steelant, Herman van (voor Cornelis de  Gludde)

Allaert, Ollivier

 

dsc05758(r)

Wulst, Jan de (voor Thomas de Bindere)

Robin, Andries

 

dsc05759(l)

Steelant, Herman van (voor Cornelis de Gludde)

Allaert, Ollivier

 

dsc05759(l)

Mueleneere, Adriaen de (voogd over Michiel de Meulenaers kinderen)

Claeys broer, Willem (getrouwd hebbende de dochter van Heyndric Verhaghen)

 

dsc05759(l)

Aoert, Nijs

Joos, Paes

 

dsc05759(r)

Hille, Adriaen van (voor Jan Scolpaert Bouwenss)

Pijl, Anthuenis

 

dsc05760(r)

 

 

Schepen: Willem Witte

dsc05760(r)

Clerc, Joos de

Backere, Heyndric de (met Jan Loen zijn borg)

Koop van een paard

dsc05760(r)

Janssen, Heyndric

Theesere Willemss, Jan de

 

dsc05761(l)

Mueleneere, Adriaen de

Mastijn, Willem

 

dsc05761(l)

Haesbaert, Willem (als kerkelijk voogd van zijn vrouw)

Tac, Mathijs

 

dsc05761(r)

Witte, Willem

Huyssen, de erfgen. van Pieter

 

dsc05761(r)

Hoossche, Willem de

Pauwelssen, de erfgen. van Jan

 

dsc05761(r)

Hoossche, Willem de

Pauwelssen, de erfgen. van Jan

 

dsc05762(l)

 

 

Schepenen: Herman van Steelant. Oktober 1518

dsc05762(l)

Muenc, mr Jan de

Aerde, Adriaen van

 

dsc05762(l)

Steven, Anthuenis (voor Michiel Rooneman)

Ghijselyn, Jan

 

dsc05762(l)

Ye, Pieter

Aerentssen, de erfgen. van Pieter

 

dsc05762(l)

Nijs, Joos (over de wed. van Jan Maeye)

Snouc, Pieter

 

dsc05762(r)

Heyndricssen, de wed. van Jan

Theeus, Jan

 

dsc05762(r)

Clinckerspore, [weg]

Vrombout Corssen, Pieter

 

dsc05762(r)

Scuerman, Bouwen

Zilleghem, Pieter van

Met Jan de Theesere zijn borg

dsc05763(l)

Crabbe Elwoutssen, Jan

Andries, de erfgen. van Bernart

 

dsc05763(l)

Crabbe Elwoutssen, Jan

Andries, de erfgen. van Bernart

 

dsc05763(l)

Crabbe Elwoutssen, Jan

Andries, de erfgen. van Bernart

 

dsc05763(r)

Steven, Anthuenis (over de wed. van Marc Andries)

Dancssen, Pauwels

 

dsc05763(r)

Mol, Jacop de

Mijl, Willem

 

dsc05763(r)

Willaert, Pieter

Sceppere, Jacop

 

dsc05763(r)

Stoel, Anthuenis

Struvinc, Joos

 

dsc05764(l)

Martin, Roelant

Claeys broer, Willem

 

dsc05764(l)

Muenc, mr Jan de

Dulle, Pieter

 

dsc05764(l)

Muenc, mr Jan de

Kervinc, Cornelis

 

dsc05764(l)

Muenc, mr Jan de

Sac Jansss, Pieter

 

dsc05764(l)

Bastaert, Cornelis

Smit deckere, Cornelis

Als voogd van moederszijde van Adriaen Lips kinderen

dsc05764(r)

Muenc, mr Jan de

Claeys, de wed. van Jan

 

dsc05764(r)

Lammens, Jan

Claeyssen, de erfgen. van Jan

 

dsc05764(r)

Muenc, mr Jan de

Dalschaert, Andries

Als voogd van de kinderen van Jacop Sneeuwe

dsc05764(r)

Muenc, mr Jan de

Joos, Willem

Over Pieter Theeus

dsc05764(r)

Muenc, mr Jan de

Vermart, Willem

 

dsc05765(l)

Keelant, Willem

Andriessen, Jacop

 

dsc05765(l)

Bonte, Meeus

Christiaenssen, Willem

Koop van een paard

dsc05765(l)

Rekeneere, Hughe de

Hallinc, Jacop

 

dsc05765(l)

Theeus, Jan

Valcke, Jan

 

dsc05765(l)

Steel, Vinchent

Zac Corneliss, de erfgen. van Pieter

 

dsc05765(r)

Theeus, Jan (in Nothene)

Claeys, Jacop

 

dsc05765(r)

Rasschaert, Jan (over Marc van Berghen als getrouwd hebbende de dochter van Jacop Heyndricssen)

Maes, Jan

 

dsc05765(r)

Heyndricssen, Jacop

Theeus Anthuenis, Willem

Als borg over Jan de Weelde

dsc05766(l)

 

 

15e april na Pasen

dsc05766(l)

Pierssen, Anthuenis

Adolf in Zaamslag

[doorgestreept]

dsc05766(l)

Steelant, Herman van (over de wed. van Willem Triest)

Triest, Everdey

 

dsc05766(r)

 

 

Schepenen: Herman van Steelant, Adriaen Chent. 19e april 1519

dsc05766(r)

Moen, Jacop

Heyndricssen, Jacop

 

dsc05766(r)

Ackere, Pieter van

Struvinc, Willem

 

dsc05766(r)

Heyndricssen, Jacop

Wilde, Jan de

Willem Theeus Anthueniss; Jacop Moen zijn borgen

dsc05767(l)

Haveren, Jan van

Bastaert, Cornelis

 

dsc05767(l)

Aoert, Jan

Gouwen, Clement

 

dsc05767(l)

Nonneman, Michiel

Jacopssen, Doen

Van koop van Willem Lockeman door Willem Lauwaert, 'ghekocht jeghen Michiel Neuyt'

dsc05767(l)

Benne, Jan

Voocht, Meeus de

Die Jacop Snoer op hem gemaakt heeft

dsc05767(r)

Waelen, Cornelis (met Michiel Steven zijn borg)

Bastaert, Cornelis

 

dsc05767(r)

Boogaert, Cornelis

Scrijvere, Willem

 

dsc05767(r)

Baernaert, Andries

Triest, Everdey

Toekomende van een huis gekocht door mr Pieter Triest

dsc05768(r)

Witte, Willem

Benne, Pieter

 

dsc05768(r)

Eetvelde, Adolf van

Haeyman, Pieter

 

dsc05768(r)

Ghijsele, Lieven

Michielssen, Lenaert

Als voogd van Jan Creefs kinderen

dsc05769(l)

Moorthamere, Simoen

Benne, Pieter

 

dsc05769(l)

Yman, Willem

Bonte, t sterfhuis van Jan

 

dsc05769(l)

Sceppere, Jacop

Crabbe, Jan

 

dsc05769(l)

Witte, Marten (met Jan Rasschaert zijn procureur)

Hamerlinc, Adriaen

 

dsc05769(l)

Pitte, Jan Ysen van

Waele, Marten

 

dsc05769(r)

Lammens, Jan

Huyssen of Wintre, de erfgen. van Jan

 

dsc05769(r)

Wintre, Philips de

Orsele, de erfgen. van Pieter

 

dsc05769(r)

Muenc, mr Jan de

Ramont, Jan

 

dsc05769(r)

Arentssen, Adriaen Bouwe (over de wed. van de voorsc. Jan de Wintre)

Valcke, Dieric

 

dsc05770(l)

Damme, Lieven van (voor Marten de Coninc)

Criekaert, Cornelis

 

dsc05770(l)

Muenc, mr Jan de

Haeyman, Willem

 

dsc05770(l)

Muenc, mr Jan de

Keelant, Willem

 

dsc05770(l)

Muenc, mr Jan de

Valcke, Jan

 

dsc05770(r)

[onleesbaar] (over Marten de Coninc)

Weyn, Andries

30 juli 1519

dsc05771(r)

 

 

15 april [15]13 na Pasen

dsc05771(r)

Steelant, Herman van (over de wed. van Andries de Muenc)

 

 

dsc05771(r)

Crabbe, Bouwen

Jonghe, Wulfaert de

 

dsc0752(l)

Rasschaert, Jan (over Claeys van Steenvliet)

Mijl, Willem

Koop van een paard

dsc0752(l)

Rasschaert, Jan (over Claeys van Steenvliet)

Scrijvere, Jan

Als bezitter van de goederen van Pieter Ramont

dsco5730(l)

 

 

Schepenen: Herman van Steelant, Jan Bouwe Arentssen. De laatste sept. 1513

dsco5730(l)

Loocman, Willem

Neut, Arent

 

dsco5730(l)

Crooc, Willem

Snouc, Adriaen

 

dsco5730(l)

Tooren, de wed. van Christoffel

Vueghelaere, het sterfhuus van Willem de

 

 

 

I N D E X

Ackere, Dierick van 
Ackere, Jacop van 
Ackere, Louis van 
Ackere, Pieter van 
Ackere, Zegher van 
Adriaenssen, Jan 
Aelbout? (Oolbout?) Jan 
Aerde, Adriaen van 
Allaert, Gheert 
Allaert, Jacop 
Allaert, Olivier 
Allinc, Andries 
Allinc, Claeys 
Allinc, Jacop 
Allinc, Jan 
Allinc, Pieter 
Andries, Bernart 
Andries, Marc 
Andries, Marten 
Andriessen, Cornelis 
Andriessen, Jacop 
Annoey, Christoffel 
Aoert, Andries 
Aoert, Jan 
Aoert, Nijs 
Arent, Adriaen 
Arent, Andries 
Arent, Laureys 
Arent, Thijs 
Arents, Gheert 
Arentssen de jonge, Willem 
Arentssen, Adriaen Bouwe 
Arentssen, Dieric 
Arentssen, Gheleyn 
Arentssen, Jan Bauwe 
Arentssen, Pieter 
Arentssen, Willem 
Asaert, de wed. van Geert 
Asscheric, Paes 
Asscheryc, Cornelis 
Ayman, Jacop 
Ayman, Pieter 
B…., Aoert de 
Backer, Willem de 
Backere, Cornelis de 
Backere, fs Jans, Jan de 
Backere, Hanneken de 
Backere, Heyndric de 
Backere, Jacop de 
Backere, Jan de 
(brouwere ter Haghe) 
Backere, Jan en 
Jaquemijnken de 
Backere, Willem de 
Baeke, Gheleyn 
Baenst, Adriaen de 
Baenst, Jan de 
Baernaert, Andries 
Baetsen, de weduwe 
Balriq, Geleyn 
Bastaert, Adriaen 
Bastaert, Bouwen 
Bastaert, Cornelis 
Bastaert, Huughe 
Bastaert, Michiel 
Baudeloo, de ontvanger van 
Baudeloo, de portier van 
Beddof? Meeus 
Beekaert, Wouter 
Been, de weduwe van Everdey 
Benne, Cornelis 
Benne, de erfgen. van Mathijs 
Benne, Jan 
Benne, Pieter 
Benne, Willem 
Bennes, Nyclaeys (ontvanger van den Byloke) 
Berchem, Willem van 
Berghen, Marc 
Berghen, Wouter van 
Bertolf, Jan 
Besanole, Gillis 
Besant, Gille 
Betandere? Meeus de 
Bettessen, Cornelis 
Bettessen, Heyndric 
Bettissen, Jan 
Beuyen, Maerten 
Bijloken, de ontvanger van den 
Bindere, Thomas de 
Blanckaert, Jacop 
Bloc, Adriaen 
Bloc, Michiel 
Bloc, Pieter 
Blocx, Barbele 
Blye, Mattheeus 
Boelaert, Wouter 
Boele, Jan 
Boene (Boone), Claeys 
Boene (Boone), Joos 
Boene, Adriaen 
Boene, Jan 
Boene, Pieter 
Boene] Boone, Willem 
Boenen, Michiel 
Bolle, Michiel 
Bonte, Arent 
Bonte, Laureys 
Bonte, Meeus 
Bonte, t sterfhuis van Jan 
Boogaert, Cornelis 
Boot, Hughe de 
Bot, Jan de 
Bouwen, Andries 
Bouwen, de wed. van Jan (in Zaamslag) 
Bouwen, Gheleyn 
Bouwen, Jacob (Coppen) 
Bouwens, Pieter 
Bouwouterssen fs Bouwen, Bouwen 
Bouwouterssen fs Bouwen, Hanneken 
Bouwouterssen Janss, Bouwen 
Bouwouterssen, Bouwen 
Bouwouterssen, Jan 
Br..yt, Adriaen de 
Bra…dech, Meeus 
Brael, Jacop 
Brande, Daniel van den 
Brande, Maerten van den 
Brandt, mr. Willem 
Brant, Gheleyn 
Brant, Joos 
Brecman, Jacop 
Brecman, Pieter 
Bree, Andries de 
Bree, Mathijs (Thijs) de 
Brems, Antheunis 
Brevis, Andries 
Brochuuse, Heyndric van 
Broer, Willem 
Brouwere fs Michiel, Jan de 
Brouwere, Cornelis de 
Brouwere, Jacop de 
Brouwere, Jan de 
Brouwere, Martin de 
Brun, Jan 
Brun, Willem 
Brune, Jacop 
Brune, Jan 
Bu…, Calle 't wijf van Jacop 
Burchgrave, Joos de 
But, Jan de 
But, Pieter de 
Buusere, Jacop de 
Capelle, Jan van den 
Cappe, Cornelis 
Cappe, Joos 
Cappen, Thomaes 
Casin, Joos 
(voor Wenevaers hospital 
te Ghent) 
Chent, Adriaen 
Christiaenssen, Willem 
Claeys broer, Willem 
Claeys, de wed. van Jan 
Claeys, Jacop 
Claeys, Willem 
Claeysmoen, Willem 
Claeyssen, Cornelis 
Claeyssen, Huughe 
Claeyssen, Jan 
Claeyssen, Michiel 
Claeyssen, Willem 
Cleene, Joos de 
Clerc, de erfgen. van Jan de 
Clerc, Joos de 
Clerc, Pieter de 
Cleyne doude, Jan 
Cleyne, Cornelis 
Cleyne, Jacop 
Cleyne, Jan 
Cleyne, Joos 
Cleyne, Willem 
Clinckerspore, Cornelis 
Clinckerspore, Heyndric 
Clinckerspore, Jan 
Clinckerspore, Pieter 
Clinckerspore, Willem 
Clinckespoere, Martin 
Clyguaert, Cornelis 
Coc, Willem de 
Cocs Pieters, Woutre de 
Coebeyt, Cornelis 
Coninc, Marten de 
Cornelissen, Aernout 
Cornelissen, Cornelis 
Couwe, Danneel de 
Crabbe Arentssen, Claeys 
Crabbe Elwoutssen, Jan 
Crabbe fs Michiel, Jan 
Crabbe Willems, Jan 
Crabbe, Bouwen (wonende in Aendijc) 
Crabbe, Claeys 
Crabbe, Ellewout 
Crabbe, Jacop 
Crabbe, Jan 
Crabbe, Lieven 
Crabbe, Pieter 
Crabbe, Willem 
Crane, Andries 
Creve, Jan 
Criekaert, Cornelis 
Crince, Jan 
Crooc, Franssoys 
Crooc, Willem 
Culpin, Cornelis 
Cupere, Ghijsbrecht de 
Daems, Jan 
Daen, Heynric 
Daenssen, Jan 
Daenssen, Mathijs (prister) 
Dalschaert, Andries 
Damman, Cornelis 
Damme, Lieven van 
Danckaert, Anchilles 
Danckaert, Cornelis 
Danckaert, Jacop 
Danckaert, Jan 
Danckaert, Lieven 
Dancssen Pauwels, Jan 
Dancssen, Jan 
Dancssen, Pauwels 
Dancssen, Pieter 
Daneelse, Laureys Pietersse 
Danne, Jacop 
Danssaert, Jan 
Daritssen gheseyt de Catte, Claeys 
Debbout, Andries 
Deckere, Bertholomeeus de 
Deckere, Cornelis de 
Deyaert, Arnout 
Deyaert, de wed. van Jacop 
Dieric, Bouwin 
Diericxssen, Heindric 
Dierix, Michiel 
Dierman, Jan 
Dijckere, Jooris de 
Dorisseele, Claeys van 
Duerlo, Adriaen van 
Duerlo, Jan van 
Duerlo, Katelijne wed. van Jan 
Duerlo, mejoncvr. van 
Dullen, Pieter 
Dullen, Willem 
Duynen, mijne heere van 
Eelaers, Hughe 
Eetvelde, Philips van 
Eetvelde, Adolf van (heer van Zaamslag) 
Eetvelde] Heetvelde, Joncvr. Claere van (wed. van Ghuy de Crooc) 
Egghert, Willem 
Ellewout, Adriaen 
Ellewout, Heyndric 
Ellewout, Jacop 
Ellewout, Joos 
Ellewout, Wouter 
Elwout, Jan 
Everaert, Andries 
Everaert, Jan 
Everberche, Joos 
Everbout, Ghijsbrecht 
Everdey, Cornelis 
Everdey, Jacop 
Everdey, Joos 
Everdey, Paes 
Everdey, Willem 
Evers, Paes 
Evers, Willem 
Eyerman, Bouwin (als ontvanger van der Haghe) 
Eyerman, Jan 
Fole, Gheleyn 
Fuitinc, Cornelis 
Gaebriel, de erfgen. van Jan 
Gauwen, Clement 
Gheensse, Willem 
Gheert, Andries 
Gheert, Loy 
Gheert, Thomas (Maes) 
Gheertsen, Pieter Luuc 
Gheertssen, Luuc 
Ghelde, Joris ( in Zaamslag) 
Gheldre, Arent van 
Ghijsele, Angne 
Ghijsele, Jacop 
Ghijsele, Jan 
Ghijsele, Lieven 
Ghijselyn, Jan 
Ghistelle, Adriaen van 
Ghistelle, Joos van 
Gilman, Bauwin 
Gioes, de erfgen. van Cornelis 
Gludde, Cornelis de 
Goese, Goris 
Goessen, Jacop 
Gracht, mevr. van der 
Granssaert, Jacop 
Grave, Jooris de 
Grave, Thomaes (Maes) de 
Groe, Anthonis van den 
Groe, Christiaen van den 
Groe, Jacop van den 
Grouwe, Christiaen van den 
Guistent, de erfgen. van Willem 
Haesbaert, Jan 
Haesbaert, Willem 
Haeyman, Jan 
Haeyman, Lauwereys 
Haeyman, Pieter 
Haghe, de ontvangher van der 
Haghe, Joos van den 
Haghe, Lauwereys van den 
Haghe, Loy en Zegher van den 
Haghe, Michiel van den 
Haghe, Zegher van den 
Halewin (Haelewin), 
Charles van 
Halewin, Roelant van 
Hallinc, Jacop 
Halten, Heynric van 
Hamerlinc, Adriaen 
Hauwaert junior, Jan 
Hauwaert, Joos 
Hauwaert, Pieter 
Haveren, Jan van 
Hecke, de wed. van Jacop van 
Hecke, Dieric van 
Hecke, Pieter van 
Heyman, Jacop 
Heynaerts, Jan 
Heynderssen, Christoffel 
Heynderssen, Franssoys 
Heyndricssen, de wed. van Jan 
Heyndricssen, Jacop 
Heynericssen, Abraham 
Heyns, Pieter 
Heynssen, Jacop 
Heynssen, Pauwels 
Heynssen, Willem 
Heynssen, Willem Theeus 
Hille, Adriaen van 
Hole, Stoffel van den 
Hoossche, Willem de 
Horne, Bernaert de 
Hutewerde, de erfgen. van Bauwin 
Huughe, Zymoen 
Huusse, Dries 
Huussen, Cornelis 
Huussen, Jacob (Coppen) 
(in Zaamslag) 
Huussen, Jacop (te Boostenbly) 
Huussen, Jan 
Huussen, Pieter 
Huysse, Pieter 
Huyssen of Wintre, Jan 
Hye, Bouwin 
Hyssins, Maeye 
Inghel, Lieven 
Jacopssen, Adriaen (Arent) 
Jacopssen, Beselis 
Jacopssen, Chilis 
Jacopssen, Claeys 
Jacopssen, Clement 
Jacopssen, Doen 
Jacopssen, Floreyns 
Jacopssen, Goris (Joris) 
Jacopssen, Lieven 
Jacopssen, Pieter 
Jans, Cornelis 
Jans, Pieter 
Janssen, Heyndric 
Janssen, Jacop 
Janssen, Pieter 
Jonghe, Jan de 
Jonghe, Pieter de 
Jonghe, Wulfaert de 
Joos, Cornelis 
Joos, Paes 
Joos, Willem 
Joris, Cornelis 
Keelant, Willem 
Keelant, Wouter 
Kempe, Cornelis 
Kersmakere, Hubrecht de 
Kervinc, Cornelis 
Kille (Kelle), Jan 
Kille (Kelle), Willem 
Kille, Pauwels 
Knuyt, Joos 
Knuyt, Willem 
Kueckre, Willem de 
Kune, Joos 
Lammen, Jacop 
Lammen, Jan (als kerkmeester van Aandijk)
Lammen, Michiel 
Lammen, Pieter 
Lanckere, Jacop 
Lanckere, Willem 
Lauwaert, Jan 
Lauwaert, Willem 
Lauwaerts, Ghijsbrecht 
Lauwaerts, Joos 
Lauwart, Pieter 
Lauwe, Gheleyn 
Lauwerssen, de wed. van Mathijs 
Lauwerssen, Martin 
Leeman, Zegher 
Leyns Watergrave, Lievin 
Liefdey, Adriaen 
Liefdey, Jacop 
Liefdey, Pieter 
Liere, Bouwen van 
Lippin, Pauwels 
Lips, Adriaen 
Lockeman, Jan 
Lockeman, Pieter 
Lockeman] Lokeman, Willem 
Loen, Adriaen 
Loen, Claeys 
Loen, de wed. van Pieter 
Loen, Jan 
Loy, Pieter 
Loy, Willem 
Lups(e), Jacop 
Lups, Adriaen 
Lups, Cornelis 
Lups, Ganne 
Lupse, de erfgen. van Jan 
Luucssen, Adriaen Jacop 
Luute (Luyte), Pieter 
Maere, Gillis van den 
Maert, Cornelis van den 
Maertens, Pieter 
Maes fs Maerten, Maerten 
Maes, Bouwen 
Maes, Jacop 
Maes, Jaesper 
Maes, Jan 
Maes, Joos 
Maes, Lieven 
Maes, Martin 
Maet, Lieven de 
Maeye, Jan 
Maeye, Jooris 
Margriete, Jan 
Marnic, Michiel 
Martin Janssen, Pieter 
Martin, Anthonis (Thonis) 
Martin, Everaert 
Martin, Jacop 
Martin, Pieter (in Gheertsee) 
Martin, Pieter (in Noten) 
Martin, Roelant 
Mas…ven, Pieter 
Mastijn, Willem 
Masu, de wed. van Jan 
Masureel, Jacop 
Mathijssen, Mathijs 
Meersch, Paeschier 
Meestere, Heyneric de 
Meestere, Laureys de 
Meeus, Adriaen 
Melis, Heynric 
Mersch, Jan van den 
Merssen, Willem 
Meuelenaers, de erfgen. van Anthonis 
Meye, Jan de 
Meytre (Mijtre), Laureys de 
Meytre, Bertelmeeus 
Michiel, Jan 
Michiel, Pauwels 
Michiel, Pieter 
Michielsen, Pieter 
Michielssen, Lenaert 
Mijl (Mil), Willem (van Berbele zijn huisvrouw) 
Mijl, Wouter 
Minnaert, de wed. van Franche 
Minnaert, Willem 
Moen, Adriaen 
Moen, de erfgen. van Willem 
Moen, Inghel 
Moen, Jacop 
Moen, Jan 
Moen, Pieter 
Moenaert, Bouwin 
Moenaert, Cornelis 
Moenaert, Gheleijn (Leijn) 
Moenaert, Jan 
Moenaert, Joos 
Moirs, Pieter 
Mol, Jacop de 
Mol, Willem de 
Moor, Lieven de 
Moorthamere, Simoen 
Mostaert, Pieter 
Mours, Apseloen 
Mours, de wed. van Jan 
Mours, Roelant 
Muelenaere, Adriaen de 
Muelenaere, Gillis de 
Muelenaere, Jan de 
Muelenaere, Michiel de 
Muenc, Andries de 
Muenc, mr Jan de 
Muldre, Gillis de 
Munc, Christiaen de 
Munc, Floreyns de 
Munc, Willem de 
Musaert, Jooris 
Muschaert, Pieter 
Neut, Arent 
Neuyt fs Cornelis, Pieter 
Neuyt Lauwerss, Jan 
Neuyt Mesken, Pieter 
Neuyt Zegherssen, Jan 
Neuyt, Andries 
Neuyt, Jan 
Neuyt, Laureys 
Neuyt, Michiel 
Neuyt, mr. Pieter 
Neuyt, Pieter 
Neve, Pieter 
Nijs, Joos 
Nijs, Pieter 
Nonneman, Melsin 
Nonneman, Michiel 
Noordijc, Pieter 
Nyese, Willem van den 
Nyese,Lambrecht van den 
O…ne, Roelant 
Oliviers, de wed. van Scipper 
Orsele, de erfgen. van Pieter 
Overhielssen, Lenaert 
Paepen, Martin 
Paeu, Danckaert de 
Paeu, Jan de 
Panten, Thijs 
Pape, de wed. van Adriaen de 
Pauwels, Jan 
Pauwels, Laureys 
Pauwels, Michiel 
Pauwels, Willem 
Pauwelsen, Jan (voor Cambroen) 
Pauwelssen Janssen, Laureys 
Paytric, Jacop 
Pertaen] Bertaen, Jan 
Petreman, Loy 
Pierssen alias Gotelinc, Adriaen 
Pierssen, Anthuenis 
Pierssen, Bauwin 
Pierssen, Claeys 
Pierssen, Cornelis 
Pierssen, Jacop Bouwe 
Pierssen, Jan 
Pierssen, Jooris 
Pierssen, Pieter 
Pierssen, Willem 
Piersssen, Willem Pauwels 
Pieters, Cornelis 
Pieterssen, Jacop 
Pieterssen, Quinten 
Pieterssen, Wouter 
Pijl, Anthuenis 
Pijl, Pieter 
Pijl, Willem 
Pit, Andries 
Pit, Jacop 
Pit, Joos en Gillis 
Pit, Jooskin 
Pit, Willem 
Pitscenborch, de ontvanger van 
Pitte, Jan Ysen van 
Pitte, Willem van den 
Pitte, Ysen van den 
Plasch, Cornelis 
Poortere (Portere), Jan de 
Poortere, Antheunis de 
Poortere, Cornelis de 
Portre, Jacop de 
Portre, Pieter de 
Raes, Cornelis 
Raes, Pieter 
Rammelare, Jan de 
Ramont, Jacop 
Ramont, Jan 
Ramont, Pieter 
Rasschaert, Jan 
Rasschert, Pieter 
Rekenaere, Anthonis de 
Rekenaere, Huughe de 
Rekenaere, Jan de 
Rekenaere, Pieter de 
Rekenaere, Willem de 
Rekenare, Thomas de 
Rekeneere, Marten de 
Rekeneere, Mathijs de 
Reyekaert, Cornelis 
Reyns, Cornelis 
Reyns, Jan 
Riddere, Jan de (over de kerk van Assenede) 
Rijcke, Willem de 
Rijke, Wouter de 
Rijs, Jan 
Roben, Andries 
Roben, Claeys 
Roben, Pieter 
Roegiers, Willem (ontvanger van de Temple) 
Roelant, Ysin 
Roelants, Pieter 
Roman, Pieter 
Rooneman, Michiel 
Roose, Jan 
Roose, Pieter 
Ruusschere, twijf van Pieter de 
Ruusschere, Willem de 
Ruyte of Joris, Cornelis 
Sac [Zac] Corneliss, Pieter 
Sac [Zac], Pieter 
Sac Janss, Jan 
Sac Jansss, Pieter 
Sac Luucx, Bouwen 
Sac, Cornelis 
Sac, Gheleyn (Leyn) 
Sac, Jan 
Sac, Lowys 
Sac, Michiel 
Sacq, de wed. van Jacop 
Saeyere, Jan de 
Samoten, Jacop 
Sasse, Cornelis 
Sasse, de weduwe van Claeys 
Sasse, Jan 
Scaerlant, Huughe 
Scapere, de wed. van Pauwels 
Scapere, Jan 
Scapere, Pauwels 
Scapere, Pieter 
Scapere, Willem 
Sceppere, Jacop 
Sceppere, Jan 
Sceppere, Willem 
Scolpaert Bouwenss, Jan 
Scolpaert, Bouwen 
Scolpaert, Jan 
Scolpaert, Pieter (te Boostenbly) 
Scolpaert, Willem 
Scoore, Bouwen van der 
Scoot, Jan van den 
Score, Adriaen van den 
Scoutheete, Salin 
Scoutheete, Willem 
Scrijvere, Jan de 
Scrijvere, Willem 
Scuerman, Andries (Dries) 
Scuerman, Bouwen 
Scuerman, Pieter 
Scuerman, Willem 
Scuermans, de wed. van Jan 
Scuuf fs Arents, Jacop 
Scuuf Janss, Pieter 
Scuuf, Jacop 
Seghers [Zeghers], Joos 
Seuy, Joos 
Seuy, Theeus 
Slijc, Laurus 
Smet Deckere, Willem 
Smet, Adriaen 
Smet, Andries 
Smet, Bouwin 
Smet, Cornelis 
Smet, Jan (in Zaamslag) 
Smet, Michiel 
Smet, Willem 
Smidt, Abraham 
Smit deckere, Cornelis 
Smit, Jan de 
Sneeuwere, de erfgen. van Jan 
Snewere (Sneeuwe), Jacop 
Snoer, Jacop 
Snoer, Laureyns 
Snoer, Pieter 
Snoer, Willem 
Snoer, Willem, Pieter en Jacop (broers) 
Snoeyaerts, Thijs 
Snouc, 't sterfhuis van Laureys 
Snouc, Adriaen 
Snouc, Pieter 
Snoyaert, Jan 
Soet, Quinten de 
Spierinc, Pieter 
Spruyte, Claeys 
Spruyte, Jacop 
Spruyte, Jan 
Steel, Vinchent 
Steelant, Herman van 
Steenvliet, Claeys van 
Stepman fs Jacop, Gillis 
Stepman fs Jan, Gillis 
Stepman, Bouwen 
Stepman, Gillis 
Stepman, Pieter 
Stepman, Willem 
Stepmans, de erfgen. van Jacop 
Steven, Anthuenis 
Steven, Michiel 
Stoel, Adriaen de wees van Pieter 
Stoel, Anthuenis 
Stoffele, Joos 
Stoffele, Pieter 
Stommelin, Roegier 
Stoppeldijcke, de borsie? van 
Straten, Joos van den 
Strijkere, Everaert 
Strobbele, Joos 
Strowele? Laurens 
Struvinc, Adriaen 
Struvinc, Bouwen 
Struvinc, Joos 
Struvinc, Laureyns 
Struvinc, Michiel 
Struvinc, Pieter 
Struvinc, Pieter en Willem 
Struvinc, Willem 
Styvaert, Moeyn 
Suers, Cornelis 
Symoenssen [Zymoenssen], Jan 
Symoenssen, Jacop 
Symoenssen, Machijs 
Tac, Bouwen 
Tac, Jacop 
Tac, Maerten 
Tac, Mathijs 
Tac, Michiel 
Tansse? Jacop 
Tayaert, Boudewijn 
Tayaert, Jan 
Tayaert, Roelant (als ontvanger van Boudeloo)
Tayaerts, Maeye 
Tempele, de ontvanger van den 
Theesere Willemss, Jan de 
Theesere, Jan de 
Theeus Antheuniss, Jan 
Theeus Anthueniss, Willem 
Theeus, Jan (in Nothene) 
Theeus, Pieter 
Theeus, Willem 
Thierens, Jan 
Thomas, de wed. van Stoffel 
Thonissen, Jan 
Tieren, Baerent 
Tollens, Pieter 
Tooren, de wed. van Christoffel 
Traes, Willem 
Tray, Gheert 
Triest, Everdeij 
Triest, mr Pieter 
Triest, Willem 
Uuten Hole, jonkheer Louwyc 
Uutewaerde, Joos 
Valcke fs Jacops, Maerten 
Valcke, Davit 
Valcke, Dieric 
Valcke, Jacop 
Valcke, Jan 
Valcke, Martin 
Valcke, Pieter 
Valckenborch, Pieter 
Veermans, Haechte 
Veesaert, Bouwen 
Veesaert, Michiel 
Veessaert, Jan 
Veldam, Cornelis 
Velleman, Adriaen 
Velleman, Ingel 
Verdenoot] Voordenoot, Pieter 
Verdenot, Jan 
Verdenot, Willem 
VerEecken, Bouwen (van der) 
Vereecken, Michiel 
Verhaghen, Heyndric 
Verlare, Antheunis 
Vermaert, Willem 
Vernaert, Andries 
Verren, Jan van 
Versvliet, Anthuenis 
Vits, Mattheeus 
Vlaminc, Willem 
Vliete, Jan van 
Voocht, Meeus de 
Vorhaghere, Thomaes de 
Vos, Adriaen de 
Vos, Gheleyn de 
Vos, Jan de (over de bastaert v. Sandessen) 
Vos, Luuc de 
Vos, Roelant de 
Vos, Rogier de 
Vos, Willem de 
Vossaert, Cornelis 
Vrient, Angne 
Vrient, Jacop 
Vriesen, Heynric 
Vrijere, Willem de 
Vrombout Corssen, Pieter 
Vrombout, Pieter 
Vueghelaere fs Andries, Willem de 
Vueghelaere fs Michiels, Willem de 
Vueghelaere gheseyt Blomme, 
Willeken de 
Vueghelaere, Andries de 
Vueghelaere, Bertelmeeus de 
Vueghelaere, Jan de 
Vueghelaere, Laureys de 
Vueghelaere, Martin de 
Vueghelaere, Michiel de 
Vueghelaere, Olivier de 
Vueghelaere, Pieter de 
Vueghelaere, Willem de 
Vueghelaere, Yman de 
Vyschere, Pieter de 
Waele, Jacop de 
Waele, Jan de 
Waele, Marten 
Waele, Michiel 
Waele, Pieter de 
Waelen, Cornelis 
Waghemakere, Cornelis de 
Walle fs Laureynssen, Jan van der 
Walle, Cornelis van den 
Walle, de erfgen. van Everdey 
Walle, Floreyns van den 
Walle, Jacop van den 
Walle, Jan van den 
Walle, Pieter van den 
Walle, Willem van den 
Walle, Wouter van den 
Wanghelaere, Cornelis de 
Watervliet, Jan 
Watte, Cornelis van 
Wee, Jan van den 
Weldam, Cornelis 
Wettere, Cheyse van 
Wettere, Vincent van 
Weyn, Andries 
Wielmakere, Claeys de 
Wijns, Cornelis 
Wilde (Weelde), Jan de 
Wiliaessen Jacopss, Jan 
Wiliaessen, Jacop 
Wiliaessen, Jan 
Wiliaessen, Michiel 
Wiliaessen, Zegher 
Willaert fs Pieter, Cornelis 
Willaert fs Willems, Pieter 
Willaert, Gheleyn 
Willemssen, Jan 
Willessen, mr. Jacop 
Winckele, Jan van den 
Windt, Arendt de (over de kerk van Axel) 
Wint, Jan de 
Wint, Jooris (ontvanger v.d. heiligengeest) 
Wintre, Philips de 
Witte, Jacop 
Witte, Jan 
Witte, Laureys 
Witte, Maes 
Witte, Marten 
Witte, Pieter 
Witte, Willem 
Witten, Leys 
Witten, Meeus 
Wittenssen, Jacop 
Wittissen, Thomaes 
Wouters, de wed. van Pieter 
Wouterssen Janss, Bouwen 
Wouterssen, Bouwin 
Wouterssen, Gheleyn 
Wouterssen, Jan 
Wulfaert, Jan 
Wulfaert, Willem 
Wulst, Jan de 
Wuts, Mejonkvrouwe 
Wyghe (Wyghert), Jan 
Wyghe, Daeneel 
Wyghe, Martin 
Wyghe, Zegher 
Yde, Wulfaert 
Ye, Pieter 
Yman, Willem 
Ypere, Symoen van 
Ysen, Bouwen 
Ysinc, Dieric 
Yssen, Davit 
Yssen, Wouter 
Zaemslacht, de jonkheer van 
Zaghere, Heynric de 
Zande, Adriaen van 
Zeelander (Seelander), Hanin de 
Zeelander, Cornelis Janss 
Zeelander, Huughe de 
Zilleghem, Pieter van 
Zomere, Pauwels de 
Zonderlant, Baue 


Gepubliceerd met toestemming van de gemeentearchivaris van Terneuzen  

De pagina maakt deel uit van geneaknowhow.net