Weesboeken van Axelambacht

bewerkingen van Roelinde Stoffels-de Soet


Allereerst de transcriptie van dit weesboek:

o ----------------------- o

Vervolgens twee indexen op weesboeken van Axelambacht. De bestanden zelf worden besloten met een index op persoonsnamen en daarnaast is er nog een index op familienaam.

o ----------------------- o

Vanaf deze pagina zijn ook twee in 1999 gemaakte grote bestanden te downloaden met transcripties van de weesboeken van Axel (1533-1536) en van het ambacht Axel (1564-1582). De weesboeken zijn letterlijk getranscribeerd, afkortingen zijn voluit geschreven; door de tijd heen kan de spelling, ook van afkortingen, anders zijn. Eenmaal plaatste de toenmalige schrijver tekst tussen haakjes, de andere keren is de tekst tussen haakjes de veronderstelde tekst of een toegevoegde opmerking, bijvoorbeeld (In de kantlijn), d.w.z. dat in het origineel de alinea na (In de kantlijn) inderdaad in de marge bijgeschreven was op een later tijdstip. Leestekens zijn later toegevoegd om het geheel duidelijker te maken. Wanneer nu een ij geschreven wordt, is dit in de transcriptie ook gedaan, bijvoorbeeld in zijne. Waar de hedendaagse uitspraak anders is, wordt de y toegepast in de transcriptie. In eigennamen is altijd de y gebruikt.
Over het algemeen is de kwaliteit van het bewaarde handschrift niet slecht, maar het komt voor dat de tekst verdwenen is. Dit is aangegeven door: (onleesbaar). Bij letters of woorden die (bijna) onleesbaar zijn staat een vraagteken.

De transcripties worden besloten met een index op familienamen, die ook de daarbij voorkomende voornamen bevat. Om de index overzichtelijk te maken is voor de namen steeds de zelfde schrijfwijze gehanteerd. Het weesboek van het ambacht bevat tevens een index op plaatsnamen inclusief de namen van (kerkelijke) instanties c.q. gebouwen. Het gaat hier meestal over pachtlanden die eigendom zijn van de kerk of van (adellijke) familie. 

Ter ondersteuning is een woordenlijst (Worddocument) gemaakt van in de transcripties voorkomende woorden met de verklaring zoals die wordt gegeven in het Middelnederlandsch Handwoordenboek (Verdam) en/of het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 11e druk (Van Dale) .


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net