Bellingwolde, lidmatenlijst 1692

Deze lijst is opgemaakt bij het begin van de bedieningsperiode van pastor Johannes Cijpriani, omstreeks november 1692.

[transcriptie door/nadere informatie bij: Klaas Bijsterveld]

[download hier dit bestand in Word-formaat]


In Mijn Eerste Fisitatie alhier gedaan hebbe ik bevonden dat deze volgende Ledematen van deze kerke Waren.
 
In Bellingwolda
1 Geertje Hinderks Wed: van Aike Sikkes
2 Hinderk Bregenbeek
3 Zwaantje Albers zijn Huis-Vrouw
4 Martijn Hinderks wed:
5 Grietjen wed: Kroenenbos
6 Docter Gerart Haak
7 Ailke Epkenius
8 Jickijn zijn H:V:
9 Geert Geerts
10 Berent Tietes
11 Hinderk Jans Timmerman
12 Susanna Bontjes zijn H:V:
13 Frouke Jacobs Wed: van Geert Jans
14 Anne Tonkes Wed: van Wilke Luppes
15 Lude Jans
16 Hille Alberts zijn H:V:
17 Harm Dirks
18 Barber Alberts zijn H:V:
19 Hinderk Jans van Lingen
20 Geeske Everts zijn H:V:
21 Eltje Haijes
22 Trijntje Geerts J. Dogter
23 Geeske Sijverts Wed: van Sibe Jans
24 Derk Jans
25 Tiaabbe Harms zijn H:V:
26 Gebe Jans
27 Imme Harms zijn H:V:
28 Imme Jans
 
In Bellingwolda
 
29 Harm Simens
30 Tamke Jans zijn H:Vrouw
31 Temke Elzes Vriester
32 Zwaantje Harms H: van Dietert Roelfs
33 Jacob Jans
34 Abel Wilkes
Geessijn Dieters zijn H:V:
35 Eppe Geerts
36 Lijzabet ("leeg") zijn H:V:
37 Geert Abels
38 Engel Eppes zijn H:V:
39 Harm Geerts
40 Jakijn Alberts zijn H:V:
41 Geert Kragcht
42 Luike Luikes
43 Talle Harms zijn H:V:
44 Imke Engels wed: Wolbert Hinders
45 Jan Tonjes Meester
46 Wubbechijn zijn H:Vrouw
47 Adam Adolfs
48 Harm Tiesman
49 Wibbe Hinderks
50 Jantje Elles wed: Lukas Jans
51 Berent Metting
52 Ettje Hemmes zijn H:V:
53 Jan Harms
54 Gepke Alberts zijn H:V:
55 Albert Jans JongMan
56 Gepke Jans wed: Jan Hinderks
57 Jacob Jans
58 Geertjen Jans zijn H:V:
59 Boele Wubbes
60 Gepke Schultes zijn H:V:
61 Gebel wed: van Harm Berents
62 Abel Geerts
63 Geeske zijn H:V:
64 Tamke Jurts wed: van Jan Heres
65 Frooike wed: Roelf Derks
66 Okkijn Gebes wed:
 
In Bellingwolda
 
67 Poppo Gerardi
68 Ellerus Hillenius
69 Wieje Poppes zijn H:Vrouw
70 Hinderk Nanties
71 Grietje Houwes zijn H:V:
72 Hille Memmes H:V: van Harm DoeŽs
73 Hinderk Eppes
74 Fenneke Jans zijn HuisVrouw
75 De Heer Rigter Addens
76 Tibeta Ritsius zijn H:V:
77 Aike Sibens
78 Siben Sibels zijn H:V:
79 Ooldert Jans
80 Lubbert Jans
81 Alijt Berents Wed: van Harm Groot
82 Harbert Wijpkes
83 Trijntje Jakobs zijn H:V:
84 Imke Harms Wed: van Harm Rikkers
85 Lamme Sikkes wed: van Geert Eppes
86 Jurjen Stoffers
87 Maria Eilers wed: van Geert Dirks
88 Jan Eilers
89 Okko Wirtjes zijn H:V:
90 Hinderk Engels
91 Ike Luppes zijn H:V:
92 Derk Berents
93 Gese Dirks zijn H:V:
94 Grietje Hinderks H:V: van Engel Jans
95 Geertruid Hansen H:V: van Kristoffer Fokkes
96 Antje Jurjens H:V: Jurjen Ottes
97 Warntje Warnes
98 Remmer Geerts
99 Eltje Berents zijn H:V:
100 Hinderk Schinkel
101 Elske Geerts zijn H:V:
102 Boele Eilkes
103 Grietje Wolberts zijn H:V:
104 Eilert Eilers
105 Talle Doedens HuisVrouw van Allert Alberts
106 Tjadde Garbrants wed: van Tjabbe Heres
107 Harm Zijverts
108 Wije Alers zijn H:V:
109 Jurt Bontjes voogt
110 Geertje Berents zijn H:V:
111 Berent Berents
112 Renske Elzes wed: van Albert Harms
113 Lammert Lammerts
114 Barber Jans zijn H:V:
115 Wiechgert Harms
116 Ike Jakobs zijn H:V:
117 Hilvert Luikens
118 Aaldert Okkes
119 Okke Aalders JongMan
120 Jan Derks
121 Zwaantje Jans zijn H:V:
122 Aaltje Roelefs H:V: van Egbert Jans
123 Aiko Dieters
124 Aldert Hommes
125 Grietje WigMans wed: Jans Jans
126 Geertje Berents H:V: van Adam Smit
 
Inde Liete
 
1 Alke Jans Wed: Zijwert
2 Heije Jans
3 Wijpke zijn H:Vrouw
4 Berent Geerts
5 Antje Geerts zijn H:V:
6 Jantje H:V: van Koene Wierts
 
Ten tijde mijner bedieninge toegekomen
 
Esu nomina, que Junitionis mee tempore Ecclesie addita sunt retori deas ubi Eucharistie temp grotatum habes.
 
Inden Ham
 
1 Egbert Garbrand
2 Trijntje Geerts zijn H:V:
3 Harm Geerts
4 Frouke Untijs H:V: van Harm Dijk
5 Hilvert Leffers
6 Lijzabet Dieters zijn H:V:
7 Reiner Jakobs
8 Reiner Kornelius
9 Mieske Takes zijn H:V:
10 Jakob Kornelius
11 Jantje Jans zijn H:V:
12 Harm Hinderks
13 Lammert Reiners
14 Lauke Pieters zijn H:V:
15 Folkert Hauwes
16 Martje Ufkes zijn H:V:
17 Adde Jakobs
18 Harm Roelfs
19 Reeuwen Jans zijn H:V:
20 Goosen Tittjes
21 Ilben Gosens zijn H:V:
22 Hinderk Harms
23 Fosse Geerts zijn H:V:
24 Warner Geerts
25 Aafke Geerts zijn H:V:
 
bij mijn tijd toegekomen
 
vetri vide; ubi natavire tempore quo Eucharistiam celebravimg.

Deze pagina is een onderdeel van geneaknowhow.net