Blijham, register der deymtallen 1636

Copia door Hermannus Schmaal, pastor Blijham. Met latere aantekeningen door een andere hand geschreven, meestal voorafgegaan door 'nu'. 
Bron: Rechterlijke Archieven, VI A, deel 3.

[transcriptie door/nadere informatie bij: Klaas Bijsterveld]

[download hier dit bestand in Word-formaat]


Register der Deymtallen van Blijham door Hillenius Eppens den 08-10-1636.

Dit is van mij ondergeschreven Jan Claesen, geadmitteerde landmeter gemeten, uit verzoek en begeerte van de 4 kerspelen als Winschoten, Bellingewolde, Beerta en Blijham.

 

 

kleylant

boute

Voorwolt:    
Harmen Sebes twee campen

10 1/4

 
Jacob Jans

8 7/8

 
Jacob Jans

5 5/8

 
Boele Sypkens binnendyks

29 3/8

 
Boele Sypkens buitendyks

5 1/8

 
Focco Wiarts

8 3/4

 
Mello Elkens twee campen

12 1/2

80 1/4

 
Albert Roelfs

1 7/8

 
Berent Edes en Harmen Jolinck

3 3/8

 
Albert Phebens

3 5/8

 
Berent Edes Tyalde buitendyks

4

 
Berent Edes hondert daelders campen buitendyks

3/4

 
Berent Edes Hilwert Wilkes

2 7/8

 
Else Halmes en Hensem Geerts

4

 
Harmen Wibbes

30 1/8

 
Harmen Wibbes en Focko Claesen

13 1/2

 
Focko Claesen

14 7/8

81

 
Warnke Wicherinck, nu Claes Ayssinck

3 1/2

 
Pieter Geerts

37 3/8

 
Boele Roelfs

38 3/4

 
Jan Hindriks, nu Else Harmens

17 1/2

 
     
Oostereynde:    
Jacob Jans

20 1/2

 
Tamme Mellens, nu Luppo Boeles

59 1/4

 
Harmen Sebes scriba, Hermannius Ayssens

8 1/2

 
Nanno Doedes, Tjark Lupkes

28 5/8

 
Hemko Engels en Elberich Tonnis, nu clooster Buische en Evert Jaci

 28 5/8

 
Bouke Hillebrants, nu Koene Aylkens

14 1/2

256

 
Luiken Luikens, nu Harmen Snyder

14 3/4

 
Jacob Jans met cons, de 6 acker van Tjark en Berent Geerts

 17 1/2

 
Feyko Aeldricks

40

 
Berent Roelfs

60 1/4

 
Elger Frericks twee campen

14 1/8

 
Geert Berents

8 1/4

 
Harmen Lubberts

2 1/4

 
Harmen Kleene

1 5/8

 
Boele Sipkens en Hero Berents

1 6/8

 
Harmen Derks

9 3/8

 
Eppe Jacobs

17 1/2

187

 
de schriver tot Wedde

2 3/8

 
Geuke Smit tot Veele

1 5/8

 
Joachim Ammoma proviantmeester in de Bourtange

 2 3/8

 
Berent Jans

2 7/8

 
Jan Wibbens

1/2

 
Elberich Tonnis

3 7/8

 
de pastorie

61 1/2

 
Hindrik Jans of de vicarie

20 6/8

 
Koen Garbrants

31 1/2

 
Harmen Eppes

3/4

 
Berent Harmens

1/4

 
Luike Hillens

3

131 3/8

 
Jan Ottens

1 7/8

 
Frieso Fopkens, nu Harbert Backer

17

 
Meynert Harmens Muller

7 5/8

 
Geert Jacobs

33 1/4

 
Jan Ottens

23 1/8

 
Jan Ottens

1 3/4

 
Cornellis Smit

1 3/4

 
Harmen Schoemaker, nu Frerik ten Velthuis

2 7/8

 
Berent Wolberechts

2 1/4

 
Eppo Jacobs

4 3/4

 
Uko Berents

2 1/2

 
Reynt Nitters, nu Else Addens

11 7/8

110 5/8

 
Bauke Ayssen Luico Hillens, nu pastor Schmaal 16 deymt, het ander Beyshuisen en Eppo Luppes

 32 3/4

 
Harmen Sebes huisheert

15 1/8

 
Broer Wilts by de costerie

5 5/8

 
de costerie

12 5/8

 
Reynt Takens erfgenenamen als eigenaars, Harmen Sebens als meyer

 6 7/8

 
Geert Sebes erfgenamen

4 1/8

 
Harmen Sebes

1 1/4

 
Wilt Wiltes tot Wessinghuisen

2 5/8

 
Sebo Geerts

4 1/4

 
Harmen Sebes

7/8

84

 
Boele Okkens

7

 
Here Berents

2 1/4

 
Hiske Luppens

3/4

 
Eppe Jacobs

3

 
Sebe Geerts huisheert, Frouwe Hillenius

27 7/8

 
Hiddo Geerts, nu Derk Haselhof bovenlant

5 1/8

 
Broer Wilts huisheert, nu Jan Menses kerkenlant

22 1/8

 
Cornellis Smit

4 5/8

 
Meynert Harmens

7/8

 
Tako Wybrants, Derk Haselhofs smalle ant nielant

2 3/4

 
Borchert Tepes, Derk Haselhofs smalle ant nielant

2 3/8

 
Luppe Alerts huisheert

16 1/8

 
Boele Okkes

2 1/4

93 1/8

 
Sebo Ockens

3 1/4

 
Luppo Alers

7 1/8

 
Here Berents

5 3/4

 
Sebe Geerts westerheert

18 3/4

 
Jr. Johan Huininga heert

23 1/8

 
Hindrik Mans, nu Berent Aylkes

30

4 5/8

Boele Ockens

24

5

Jan Hovinck

39

7 1/8

Sypko Boeles

46 5/8

6 1/8

Hayko Sebens, convoymester Abbas

33 3/8

5 3/8

Berent Geerts

9 7/8

240 4/8

1 5/8

Hanne Boelens

3 1/4

 
Harmen Eylerts

5 1/8

 
Jan Hindriks

1 3/4

 
Claes Willems

3

 
Broer Harmens, Jannes Boeles en Geert Tiackes

47 1/4

60 3/8

4 1/8

Dit voorgeschreven register weder te samen geaddeert is in ener somma 1359 1/4 deymt ende syn dese voorgeschreven landen gemeten met de olde reyder en oldampster mate daer de Beerta ten dele rede mede gemeten is te weten 270 roeden op het deymt en 16 voet op de roede, geschreven den 8 oktober 1636 Jan Claesens

 

 

Folgende landen ten westen venneke sloot so haer zylschot ofte deymt gelt by die van Blijham betalen.

 

 

kleylant

boute

Jacob Hindriks

22 7/8

2 3/8

Jan Abels met de lange meede

33

4

Steven Geerts

2 1/2

 
Ayko Nannincks

1 1/2

 
Jan Nannincks

2 1/4

 
Jan Boelens

1 3/4

 
Syncko Synckens

1 5/8

 
Syncko Synckens

50 1/8

4 1/8

Syncko Synckens in de gare

1 1/4

 
Geert Huges

2 3/8

116 6/8

 

10 1/2

Tjark Popkens, nu Cornellis Menninga

41 3/4

3 3/8

Tidde Jacobs met consorten

53 5/8

4 5/8

Berrent Berents, nu Hindrik Heckman

35 5/8

2 7/8

Harmen Jans, nu Geert Huis

20 7/8

2 1/4

Berent Jans, nu Luiken Schurinck

29 1/2

3 1/2

Abel Ockes

20 1/4

2 1/4

Tjapko Hanckens in Abels land

1

 
Jarfko Harmens, nu Geert Echtbers

20 1/2

223 1/8

4 7/8

23 6/8

     
Harmen Hindriks  

*

Jan Roelfs    
Derk Wessels    
Derk Benedictus    
Harmen Heres    
Willem Claes    
noch in de gare 4 deymt min 1/16

4

 
Geert Jans    
de kerken ofte hilligen mede    
noch in de gare

4

 
Geert Jans en Jan Smit

2 1/2

 
Feike Sibens

6 3/4

 
noch in de gare

5 5/8

 
Oomke Ayssens, 66 deymt 7/8 achtendeel ofte particulierder Tamme Melles gebruik of huisheert met Edsart Oomkes eigenlant

 

50-2

 
Fopke Oomkes gare

8 2/8

 
Tjark Boeles by 'steenhuis camp

4 6/8

 
Hillenius Eppens en Iko Oomkens

3-4

89 6/8

 

 

* het kolomgedeelte "boute" is afgeplakt onder het papier, totaal nog net te lezen: 67 1/4 [Klaas Bijsterveld]


Deze pagina is een onderdeel van geneaknowhow.net