Huwelijken voor het gerecht van De Haar 1707-1763

R.A Utrecht, dorpsgerecht De Haar/Haarzuilens (R 49), inv.nr 713

Transcriptie van Mark Glissenaar


27.02.1707
Dirck Splintersz van der Horst, weduwnaar van Metie Theunisdr van Coten, met
Cornelia Cornelisdr Verlaen, wonende in Gerverscop

17.04.1708
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Sijmen Cornelisz de Jongh, Jan Theunisz de Hit
Jacob Teunisz van Ratelant, van den Meeren, met
Petronella Reijersdr van Rossum, geassisteerd met Reijer Barentsz, hare vader.

13.11.1708
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Gijsbert Jansz Veen, Jan Teunisz de Hit
Jan Willemsz de Cruijff, geboortig van Jutphaas, met
Neeltie Christiaansdr Verhaer, geboortig van De Haar.

23.04.1709
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Jan Teunisz de Hit, Gerbert Fransz
Dirck Roelensz Reijnis, weduwnaar van Stijntie Dircksdr Verdam, wonende in Portengen, met
Marieje Gijsbertdr van Veen, wonende onder De Haar.

31.08.1709
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Jan Teunisz de Hit, Reijer Barentsz
Jacob Hendricksz Billeges, weduwnaar van Cornelia Jansdr de Man, wonende onder de Vleutense Haar, met
Oedigje Ariensdr van Rijn, wonende onder de Hogeweij (haar ouders zijn Arien Jansz van Rijn (+) en Judith Ouwerogge).

26.11.1710
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Jan Teunisz de Hit, Gerbert Fransz
Gijsbert Jansz van Kippersluijs, weduwnaar van Teuntie Ariens, wonende onder De Haar, met
Jakomijntje Tijsdr van Roijen, wonende op Themaat.

06.12.1713
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Joost Hendricksz, Reijer Barentsz
Joost Croes, geboortig van Munsterlant, en laatst gewoont hebbende onder den Breudijck, met
Lijsbeth Splintersdr Bogaert, wonende onder De Haar.

23.01.1714
Schout: Cornelis van Liesveld
Antonie (Maertensz ?) Backers, geboortig van Meghen, wonende onder De Haar, met
Christina van Overschie, wonende onder Themaat.

12.08.1714
Schout: Cornelis van Liesveld
Willem Anthonisz van Waeij, wonende op Alendorp, met
Aeltie Jansdr de Hith, van De Haer.

19.02.1715
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Sijmen Cornelisz de Jongh, Reijer Barentsz
Hendrick Jacobsz Bilges, wonende onder De Haer, met
Elisabeth Ariensdr van Rhijn, wonende tot Montfoort.

26.02.1715
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Reijer Barentsz, Joost van Schaijk
Teunis Cornelisz van Nieuwensfelt, wonende buijten de Tollsteeghpoort, met
Maria Egbertsdr van Eck, wonende onder De Haar.

16.05.1716
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen (Themaat): Willem Jansz Middelweert, Willem Gerritsz van Roijesteijn
Jan Reijersz van Rossum, van De Haer, wonende op Themaat, met
Merrichie Arisdr Hogeboom, wonende onder Themaat.

15.06.1716

Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen (Themaat): Willem Jansz Middelweert, Willem Gerritsz van Roijesteijn
Jan Eerstensz van den Bergh, wonende onder Themaat, met
Elisabeth Jansdr Buijs, wonende onder Themaat.

30.03.1717
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Sijmen Cornelisz de Jongh, Jan Teunisz de Hit
Jan van Meteren, weduwnaar van Magdalena Meerlo, wonende aan De Haar, met
Johanna Craijermaat, wonende te Utrecht, ontrent de Tolsteegpoort.

12.02.1719
Schout: Cornelis van Liesveld
Gerrit Jansz van Rustvelt, wonende in Maarssenbroek, met
Jannicke Cornelisdr den Advtaet, wonende in 't Reijneretse Bosch onder Themaat.

12.04.1719
Schepenen: Sijmen Cornelisz de Jongh
Gijsbert Jansz Veen
Samuel Stelts, weduwnaar van Engel van Schaijk, wonende onder De Haar, met
Wilmijntje Claesdr van Hoorn, weduwe van Cornelis de Ceijsen, wonende onder Breukeleveen.

18.05.1719
Floris Aertsz Hogenboom, wonende onder Themaat, met
Maria Eerstendr van Rustvelt, weduwe van Gerlof Jansz de Kort, wonende onder Velthuijsen.

14.08.1719
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen (Themaat): Jan Gertsz van Rooijen, Maerten Jansz Hollaer
Cornelis Cornelisz van de Brug, wonende onder Themaat, met
Aefie Lauwendr Benschup, laatst gewoont hebbende in Gieltjensdorp.

08.10.1719
Schout: Cornelis van Liesveld
Hermen Tonisz van Overschie, weduwnaar van Margrietie Cornelisdr van Grijpesteijn, gewoond hebbende onder De Haer, met
Cornelia Teunisdr Back, weduwe van Hermen Jansz Blanckevoor, wonende te Vleuten.

14.11.1719
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Gijsbert Jansz Veen, Jan Teunisz de Hit
Jan Jansz Buijs, wonende aan De Haar, met
Maria Jansdr de Groot, wonende op Wulverhorst.

03.12.1720
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Gijsbert Jansz Veen, Jan Teunisz de Hit
Jan Jacobsz Kock, weduwnaar van Claesie Laurensdr van der Tol, wonende onder Vleuten, met
Maria Reijersdr van Rossum, wonende onder De Haar.

18.05.1721 (procl.)
Schout: Cornelis van Liesveld
Jacobus Willemsz van der Worff, wonende te Benschop, met
Adriaentie Gijsbertsdr van Montfoort, geboortich van Themaat.

09.12.1721
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Gerbert Fransz, Arie Hendriksz Mansveld
Jacobus Dircksz van Ros, wonende aan De Haar, met
Johanna Splintersdr Bogert, gewoont hebbende te Harmelen.

01.12.1721
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Gijsbert Jansz Veen, Gerbert Fransz
Jan Funchem, geboortich van Heijden (ter Heijde bij Waarder), en wonende aan De Haar, met
Clara Hendricksdr (of Jacobsdr) Bilges, pater mede wonende alhier, geboortig van De Haar.

19.05.1722
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Gijsbert Jansz Veen, Arie Hendriksz Mansveld
Arie Teunisz Cop, wonende onder Vleuten, met
Aefie Gerbertsdr van den Dijssel, wonende onder De Haar.

10.11.1722
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Gijsbert Cornelisz van Capel, Willem Jansz Middelweert
Gijsbert Stevensz van Dijck, wonende onder Vleuten, met
Jannetje Meertensdr van Riet, wonende onder Themaat

31.01.1723 (procl.)
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Gijsbert Jansz Veen, Gerbert Fransz
Willem Gijsbertsz Veen, wonende onder De Haar, met
Claesie Gijsbertsdr Veen, wonende onder Vleuten.

09.05.1723 (procl.)
Schout: Cornelis van Liesveld
Crijn Hermensz van Groeningen, wonende onder Vleuten, met
Teuntie Jansdr van Smorenburg, wonende onder Themaat.

10.08.1723
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Gerbert Fransz, Sijmon Cornelisz de Jongh
Jan Theunisz van Heeswijk, wonende aan Den Meern, met
Lijsbeth Jacobsdr Welleges, wonende onder De Haar.

15.04.1725 (procl.)
Pieter Jansz van Duuren, wonende aan De Haar, met
Beatrix Cornelisdr van Esch, wonende aent Eijnt van Cockengen.

27.11.1729 (procl.)
Pieter Teunisz van Dijk, wonende in De Haar, met
Merrigie Lambertsdr Kraeykamp, wonende onder Vleuten, met getuige
Teunis Jansz.

22.03.1730
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Sijmon de Jongh, Gijsbert Jansz Veen
Jan Cornelisz van Es, gewoont hebbende in Kortrijk, wonende in De Haar, met
Marie Cornelisdr van Voskuijl, gewoont hebbende in Laag Nieuwcoop, wonende in De Haar.

15.05.1731
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Gijsbert Jansz Veen, Jacob Willemsz van Everdingen
Arie Cornelisz van Capel, weduwnaar van Marie Teunisdr van Slijk, wonende in Maarssenbroek, met
Mijnsje Simonsdr de Jongh, in de Haar, getuige Sijmen Cornelisz de Jongh.

24.09.1731
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Simon Cornelisz de Jongh, Jacob Willemsz van Everdingen
Hendrik Meertensz van Riet, wonende in De Haar, getuige Geertruij Bongenaar, zijn moeder, met
Claesie Gijsbertsdr van Veen, wonende in De Haar, getuige Willem van Veen, in plaats van de vader.

26.10.1732 (procl.)
Antonie Dircksz Blom, weduwnaar van Cunera Willemsdr van Eijk, wonende in De Haar, met
Barbara Harmensdr de Jong, wonende in Gerwerscop.

04.01.1733 (procl.)
Johannes Ottinck, weduwnaar van Maria Wenstinck, wonende tot Hengelo in Twentse, met
Geertruij Hermensdr Olthoff, laatst gewoond hebbende in De Haar.

05.04.1733 (procl.)
Thijs Gerritsz, van Weggerdorp, gewoond hebbende onder Vleuten, met Lijsbeth Claasdr, van Ewijk.
(Ondertrouw in Beuningen en Ewijk)

26.06.1734
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Simon Cornelisz de Jongh, Jacobus de Hit
Willem Jansz de Cruijff, geboortig van De Haar, getuige Jan de Cruijff, zijn vader, met
Heijltie Hendricksdr Tucker, geboortig van Jaarsveld, wonende in De Haar, getuige Hendrik Melisz Tucker, haar vader, bij handschrift.

16.11.1734
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Simon Cornelisz de Jongh, Jan Willemsz van Everdingen
Jan Hendricksz Bogaart, wonende in Ouda (Ruwiel), geassisteerd met Wijntje Gijsbertsdr de Lange, zijn moeder, met
Gijsbertje Jansdr de Hit, geboortig van De Haar, geassisteerd met Marriegje van Dijk, weduwe van Jan Teunisz de Hit, hare moeder.

31.12.1736
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Jacobus de Hit, Pieter van Duuren
Gerrit Glisner, geboortig van Heijden, met
Maria van Overschie, weduwe van Peter Thijsz van Roijen, wonende in De Haar.

18.11.1738
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Jacobus de Hit, Arien Kop
Jan Willemsz van Kent, geboortig van Kent, jegenswoordig wonende onder Themaat, getuige Willem Leendertsz Kentz, zijn vader, met
Geertie Pietersdr de Jong, wonende onder De Haar, getuige Aegie Cornelisdr Eeritz (?), weduwe van Pieter de Jong, haar moeder.

05.05.1739
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Jacobus de Hit, Pieter van Dueren
Gerrit Spaan, geboortig van Winnekendonk, zijn ouders overleden, met
Maria Joostdr Croes, geassisteerd met hare moeder Lijsbeth Splintersdr Bogaard, weduwe van Joost Croes.

14.07.1739
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Arien Kop, Pieter van Dueren
Arien Gelieven den Bloklander, wonende onder Breveld, met
Cornelia Jansdr de Hit, wonende onder De Haar.

21.02.1740 (3e procl.)
Aalbert van Radelant, geboortig van De Haar, geassisteerd met zijn moeder Petronella van Rossum, weduwe van Jacob Teunisz van Radelant, met
Annigje Gertsdr van (N)Esch, geboortig van Twaal.

01.01.1741 (3e procl.)
Arien Cornelisz Schuijn, geboortig van Tekkop, wettige zoon van Cornelis Dericksz Schuijn en Egje Louwendr, echtelieden, beide overleden, gedoopt te Tekkop op 22.02.1704 (1709), met
Christina Gertsdr Verhaar, wonende onder De Haar, geassisteerd met haar oom en bloedvoogd Jan de Cruijf

31.12.1741
Schout: Cornelis van Liesveld
Schepenen: Pieter van Duren, Cornelis Sijmonsz de Jongh
Gerrit Grisner, weduwnaar van Maria van Overschie, wonende onder De Haar, met
Willemina van Wesel, jegenswoordig wonende onder Hagesteijn.

29.07.1742 (3e procl.)
Schepenen: Cornelis de Jong, Pieter van Dueren
Joost Joostsz Haarman, weduwnaar van Anna Jurrien Grootemeijer, woonende tot Zegvelt, met
Lijsbet Prinsen, weduwe van Barent Bosman, laatst gewoont hebbende aan De Haar.

23.10.1742
Schepenen: Arien Cop, Cornelis de Jong
Hendrik de Kruijf, jongman van Schalkwijk, geadsisteerd met zijn vader Tijmen de Cruijff, met
Heijltje Hendriksdr Tucker, weduwe van Willem de Kruijff, wonende onder De Haar.

06.01.1743 (3e procl.)
Schepenen: Cornelis de Jong, Pieter van Dueren
Jakobus van Leeuwen, weduwnaar van Geertje Zuinons, woonende onder Camerik van Teijlings geregt, met
Truijtje Frederiksdr Vervorst, jongedogter, gebooren aan De Haar.

12.02.1743
Schepenen: Arien Cop, Peter van Duren
Goijert Jacobsz Noordijk, meerderjarig jongman van De Meern (Hij verklaarde geen ouders in leven te hebben.), met
Maria van der Lauw, weduwe van Jan Lankhaar, wonende aan De Haar.

02.05.1743
Schout: Jacobus de Hit, oud-schepen, representerende de schout.
Schepenen: Cornelis de Jong, Pieter van Duren
Cornelis Stevensz van Rooijen, meerderjarig jongman van Schalkwijk, met
Petronella Pietersdr van Roijen, gebooren onder De Haar, meerderjarige dogter, geadsisteerd met haar moeder Annigje van Straten, weduwe van Steven Gerssen van Roijen.

08.09.1744
Schout: Cornelis de Jong, schepen, representerende de schout.
Schepenen: Jacobus de Hit, Willem Jacobsz Everdingen
Antonij van den Acker, meerderjarig jongman, geboortig van Lieshout, dog laatst woonagtig geweest aan De Haar, met
Wijntje Gijsbertsdr van der Vuij, meerderjarige dogter uijt Segvelderbroek, en nu woonende aan De Haar.

26.10.1745
Schout: Willem van Vianen
Schepenen: Cornelis de Jong, Jacobus de Hit
Jan Jacobsz van Everdingen, minderjarig jongman, geadsisteerd met sijn moeder Annigje Claas, weduwe van Jacob Willemsz van Everdingen, met
Maria Antonisdr Blom, minderjarige dogter, beijde geboortig van De Haar.

02.11.1745
Schout: Willem van Everdingen, representerende de schout.
Schepenen: Cornelis Simonsz de Jong, Jacobus de Hit
Eerst van den Berg, meerderjarig jongman, geboortig van De Haar, met
Maria Craijcamp, jonge dogter, wonende int Neder Eijnd van Jutphaas.

29.01.1746 (˝1e procl.)
Nicolaas Liefting, jonkman, wonende onder De Haar, met
Geertje Schouten, jonge dogter, wonende onder Cockengen.

07.05.1747
Schout: Jacobus de Hit, oud-schepen, reprsenterende de schout.
Schepenen: Arien Cop, Willem van Everdingen
Dirk van Veen, jongman van 't Noordeinde van Portengen, met
Maria van Zegveld, jonge dogter, wonende onder De Haar.

08.06.1747 (te Vinkeveen)
Jan Gijsbertsz van Veen, laatst weduwnaar van Gerritje Pietersdr van Vreeden, wonende onder De Haar, met
Cornelia Aarisdr Vermeulen, laatst weduwe van Pieter Jacobsz van den Bosch, wonende onder Vinkeveen.

14.11.1747
Schout: Willem van Vianen
Schepenen: Arien Kop, Pieter van Duren
Jakobus de Hit, jongeman, wonende aan De Haar, met
Grietje Jorisdr de Lange, jongedogter meede aldaar woonagtig, en gebooren in Reijerskop.

21.01.1749
Schout: Jacob de Hit, representerende de schout.
Schepenen: Arien Coppe, Willem van Spithoven
Aart Gijsbertsz van Ekerschot, jongman, wonende in Spengen, met
Cornelia Jansdr Vermeent, weduwe van Evert van Vulpen, wonende onder de Lage Haar.

31.01.1751 (ondertrouw te 's-Gravesloot)
Jan Jansz van Soest, meerderjarig jongman, geadsisteerd met sijn vader Jan van Soest, met
Cornelia Jansdr Verheem, jongedogter, geadsisteerd met Jan Verheem, haar vader.

04.11.1754 (3e procl.)
Schepen: Cornelis Sijmonsz de Jong
Zweer van den Bogaard, meerderjarig jongman van De Haar, met
Cecilia van den Bergh, meerdjarige jonge dogter van Vleuten.

03.02.1756
Schout: Corstiaan de Jong
Schepenen: Cornelis Sijmonsz de Jong, Willem Spithoven, Hendrik van Riet
Coert van Cuijk, wonende onder De Haar, met
Johanna Cornelisdr van Leeuwen, wonende onder Spengen.

04.05.1756
Schout: Corstiaan de Jong
Schepenen: Willem Spithoven, Cornelis de Jong
Gerrit Jansz van Schaik, weduwnaar van Lijsbeth Tuijker, met
Catharina Haring, jongedogter, geboortig van Woerden.

18.11.1758 (˝1e procl.)
Schout: Corstiaan de Jong
Schepenen: Cornelis Sijmensz de Jong, Willem Spithoven
Hendrik van Riet, weduwnaar van Claasje Gijsbertsdr van Veen, wonende aan De Haar, met
Helena Vonk, jonge dogter van Vleuten.

27.11.1758 (3e procl.)
Schout: Corstiaan de Jong
Schepenen: Cornelis Sijmonsz de Jong, Willem Spithoven
Berend van Cuijk, jongeman woonende onder De Haar, met
Margrietje van den IJsel, geweoont hebbende onder de Breudijk Ravenswaaijs geregt.

14.01.1759 (3e procl.)
Fredrik Witkamp, weduwnaar van Annigje Berends, met
Claasje van den Bos, geboortig onder Vleuten (Ik, onderschrevene, verklare te consenteeren in het huwelijk van mijn dogter Claasje van den Bos met Fredrik Witkamp, wonende onder De Haar Was getekend Annigije van den Bos.)

27.01.1759 (˝1e procl.)
Willem Cornelisz de Lange, weduwnaar van Geertje Pietersdr Bleijleeven, wonende onder Camerik van Teijlingens Geregt, met
Hendrikje Jansdr Verheem, jongedogter, gebooren onder De Haar.

24.10.1761 (˝1e procl.)
Pieter Zweris, jongman, wonende aan De Haar, met
Geijsje Vermeulen, jonge dogter, wonende binnen de stad Utrecht

06.01.1763 (˝1e procl.)
Barend van Leersom, jongman, geboortig van Cepra onder Munsterland, tegenwoordig woonachtig in De Haar, met
Hermijntje Kuijk, jonge dogter, wonende onder Tienhoven

25.04.1763
Schout: Corstiaan de Jong
Schepenen: Cornelis Sijmonsz de Jong, Willem Spithoven, Hendrik van Riet
Matthijs Lankhaar, meerderjarig jongman, geadsisteerd met sijn moeder Maria van der Lou, eerst weduwe van Johannes Lankhaar, met
Petronella Cornelisdr Schinkel, jongedogter, beide inder den gerechte van De Haar wonende (Ik, ondergetekende, Cornelis Tomasz Schinkel, woonachtig onder den geregte van Demmerik, verklaare bij deze te consenteeren in het huwelijk van mijn dochter.)

09.08.1763
Schout: Corstiaan de Jong
Schepenen: Cornelis de Jong, Willem Spithoven, Hendrik van Riet
Court van Cuijk, weduwnaar van Annigje van Leeuwen, met
Johanna den Holder, meerderjarige dogter, geboortig van Alphen in Maas Waal, van waer de toekomende bruijd den tijd van ruim 8 jaren is vertrokken, en onder dezen gerechte den tijd van ruim 5 jaren woonachtig geweest.

15.08.1763
Schout: Corstiaan de Jong
Schepenen: Cornelis de Jong, Willem Spithoven, Hendrik van Riet
Jan Cornelisz van Es, weduwnaar van Reijniertje van Hegtenhorst, met
Maria van der Lauw, weduwe van Goijert Noordijk, beijde wonende onder De Haar.


| tot html-pagina bewerkt door Herman de Wit, op 29 januari 2000 met toestemming van de samensteller online gebracht |

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net t.b.v. Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiŰ