Heer, functionarissen (kerkelijk/wereldlijk) 1292...1957

Bron: J.M. van de Venne, Geschiedenis van Heer (Heer, 1957), p. 374-397, 464-467, 470-472, 
Overgenomen door: Arie Jan Stasse

 


Pastoors

(1292) Udo de Co(e)mont
14e eeuw Walterus de Iswilre (Nyswilre?)
(1425) Petrus de Monjoyen
(1472) Hermanus Pijpen
(1511) Dionysius Exter
15??-15?? J. Ramparts
15??-15?? Joannes Stouten
1556-15?? Joannes Baux
15??-156? Michael Obstal (Opstal)
1566-1577? Mathijs van Hinsbeck (Hinsbeek)
1577?-1583 Herman Pijpen
1583-1584/85 Johannes Rolandus
1585-1615/17 Joannes Grueninx
1617-1641 Herman Graven S. Th. B.
1642-1654 Joannes Ghijsen S. Th. Lic.
1654-1660 Henricus Goffin
1660-1676 Egidius Rutten
1676-1680 Jacobus Dujardin
1681-1700 Joannes Raets
1700-1718 Joannes Franciscus Dassen
1719-1764 Leonardus Frambach(s)
1764-1782 Philippus Jacobus Balthasar Deckers
1782-1796 Joannes Lambertus Dolmans
1796-18.. Paulus Augustinus Lousberghs (overl. 1806) 
18.. -1829 Joannes Petrus Dohmen
1829-1855 Petrus Domitianus Festjens
1855-18.. Joannes Franciscus Hoelen
18.. -1893 Joannes Hubertus Timmermans 
1893-1901 Joannes Leonardus Meulleners
1901-1917 Joseph Marie Alexander de Wever
1917-1939 Joseph Heynen
1939-1956 Hubert Lambert Merckelbagh
1956-heden (=1957) Victor Gerard Boosten

Kapelaans

1735-17.. Christiaan Eyck
1747-na 1774 Christiaan Strea
.. -vr 1804 Jean Godefroid Thomassen
1808-1811 Christiaan Hustinx
18.. -1814 Johan Hendrik Compeers
1815-1819 J.A. Caluwaerts
1819 H. Lousberchs
1820-1828 Louis Joseph Caris
1828-1829 P.D. Festjens
1829 J.G. Schildermans
1830 G. Cardie
1831-1834 F.J. Geerts
1835-1848/49 J.G.E. Jansen
1849-1866 J.M. Kribs
1866-1869 L.J. Harren
1869-1878 Joannes Willem Brouwers
1878-1881 J.F.H. Corten
1881-1883 E.Th. Krips
1884-1902 J.L.F. Voncken
1902-1906 Andries Billekens
1906-1912 Bartolomeus Marie Hubert Canisius Hermans
Vanaf 1907 had Heer twee kapelaans.
1907-1912 A. Gadiot
1912-1926 Hubert Vaessen
1912-1924 Jan Jacobs
1924-1937 Godfried Rselaers
1926-1947 Jan Brouwers
1937-1952 M.H.H. Haessen
1947-1948 Johan Rothkrans
1948-1952 J.H. Meessen
1952-heden (=1957) J. Schijns
1952-heden (=1957) R. Mains

Kosters parochie St. Petrus Banden

Jannessen van Honthem, 1584, Mei 8.
Willem Gerart Kakarts, 1551.
Noel Thans, 1609.
Dionysius Thans, 1613-1633 (wellicht langer).
Paschasius Lousbergh, vr 1696 Augustus 23 (overl.) (zwager van pastoor Egidius Rutten).
Willem Lousbergh, 1696 October 30.
Herman Lousbergh 1696, 20 Nov.-1742, April 10 (overl.) (broer van vorige).

Kerkmeesters parochie St. Petrus Banden

Noel Tans, 1573.
Johan Anten, 1619.
Johan Gielen, 1615.
Peter Weyenberch, 1616.
Johan Schrivers, 1617.
Bartholomeus Geelen, 1618.
Peter Cakerts, 1619.
Johan Aerten, 1620, 1621.
Merten Mertens, 1622, 1623.
Andries Graven, 1624, 1625.
Johan Berchems, 1626, 1627.
Pauwels Jouffs, 1628.
Johan Huynen, 1629.
Johan van Scharn, 1630.
Gerart Andries, 1631.
Welter (?) Cruts, 1633.
Otto Weeckmans, 1663.
N.N. Peusens, 1671.
Joannes Waelpots, 1682.
Paschaius Lousbergs, 1683.
Lemmen van Heze, 1691.
Simon Duyckers, 1702-1711.
Paschasius Lousbergh, 1751, 14 Mei.
Nelis Habets, 1756, 13 September.

 

Secretarissen en subsituut-secretarissen der schepenbank

Johan van Berghe, secr. en klerk, tevens notaris te Maastricht, 1528-1541.
Johan Criekelman, 1543.
Aerndt Thees, 1550 Sept. 29, eed gedaan 1551 Mei 12.
Johan Crieckelmans, 1554 April 6, overl. Mei 1603.
Reinier Crieckelman, zoon van Johan, legt eed af als substituut-secretaris, 1570 April 20.
Godefridus Crieckelmans, 1583 Febr. 1, aangesteld tot substituut-secretaris.
Nicolaas Cortenbach, schoonzoon van J. Crieckelmans, 1599 Juni 28; aangesteld tot substituut-secretaris.
Johan Bauwens, 1603 Juni 13, ontslag 1629 Maart 23.
Andries Bouwens J.U.L., zoon van Joannes Bouwens, 1629 Maart 24.
Hieronymus Stas, licentiaat, 1664 Sept. 5.
Car. Lud. Loyens, 1696 Juli 9, na dood van zijn schoonvader lic. Hier. Stas, overl. 1712.
Joan Fr. Lezaak, 1712 Sept. 5, bedankt 1715.
D. Thom. Lenssens, 1715 Juni 6. Tot 1755.
Licentiaat S.I.P. Munix, 1755-1785.
Henr. Wilh. Crahay, 1786-1796.
Joannes Franciscus Bembergh, bedigd als klerk van schepen en secretaris S.I.P. Munix om gedurende diens afwezigheid zijn "griffie" waar te nemen, 1757 Sept. 15. 

Boden der schepenbank 

Johan Speetz, 1524-1550.
Lenart der boede van Heer, 1525.
Andries Roubartz, 1553 Mei 31.
Willem Caickerts, 1556.
Rud. van Honthem, 1560 Oct. 17.
Peter Lenssens, 1556.
Geurt Offermans, 1565 Jan. 12.
Jan Horiaen, 1572.
Dierick Olivers, 1579.
Nelis Lensen, 1581 Sept. 26.
Nelis Biesmans, 1597 Jan. 29. Afgezet.
Jan Waelpot, 1590-1613. Overl. 1642.
Merten Pannesleger, veldbode, 1590.
Dion. Lausberg, 1642 Maart 31.
Paschasius Lausberch, zoon van Dionysius, 1665 Dec. 4, overl. 1696.
Joan. Hanssen, 1668 Jan. 20.
Hermannus Lausbergh, zoon van Paschasius, 1696 Sept. 3.
N.N. Essenbach, 1724 Juli.
Mach. Rompelbergh, 1742 Mei 11, overl. 1779.
Cornelis Habets, schoonzoon van Mach. Rompelberg, 1779 April 23.
Godf. Schievers, 1779 Mei 7.

Veldwachters

J. Schreurs voor Keer 1815-1816.
G. Schreurs voor Keer 1817-1828.
Voor Heer:
J.H. Wegmans 1811-1821.
W. Rompelberg 1822-1866.
A. Somers 1859-1862.
P. van Hommerich 1866-1893.
J. Toorens 1891-1898.
H. Kuppers 1898-1922.
A.H. Suylen 1915.
A.H. Hakens 1922-1931.
H. Scherders 1931-1943.
J.W.H. Blokker 1939-1943.

De secretarissen der gemeente

J. Bergmans als secretaris vermeld 22-4-1801.
T.D. Meyers, 1802-1805.
F.J. Francken, 1808-1820.
J.A. Roebroeck, 1820 Aug. 21-1824.
P. Hennus, 1824-1829.
Francois Alphonse Hubert Brouwers, 1829 Dec. 28-ca. 1844.
M. Coninx, 1844-1845.
J.H. Coninx, 1846-1886.
C. Crutzen, 1886 Juli 20 - overl. 1902 Dec. 22.
J. Mart. Wolfs, 1903 Maart 31 - overl. 1908, Sept. 2.
C.M. Houben, 28 Nov. 1908-1 Mei 1926.
M.J. Waber, 20 April 1926-(1957) (aanvang betrekking 10 Mei 1926).

De ontvangers

Willems was percepteur voor 1797. Woonde 17-4-1802 te Schimmert.
W. Hennus, ontvanger der gemeente-eigendommen 23 Sept. 1799-1801 Sept. 22.
W. Geelen, ontvanger der directe belastingen, 1798.
M. Lemaire, ontvanger der belastingen, 1799. Vr hem treedt S. Soesman te Meerssen op.
N. Snoeck, ontv. der belastingen, 1799-1800.
J. van der Linden, ontvander der belastingen 1800-1802.
Th. Piters, receveur de la commune, 1801-1802.
F.J. Francken, 1802/1803-1825.
Paul Hennus, 1830-1847, overl. 1847.
P. Dufresne, 1847 Juli 23-1859.
D. Leesens, 1859 Dec. 15, ontslagen 1864 Jan. 20.
A.D. Muller, 1864 Febr. 8, ontslagen m. ingang van 1 Juni 1866.
Chr. Crutzen, 1866 Juni 1-1900, overl. 22 Dec. 1902.
C.H. Houben, 1900 Febr. 10 benoemd als plaatsvervangend, definitief benoemd 26 Febr. 1901. Ontslag m.i.v. 15 Sept. 1911.
A.J. Goessen, 1911 Aug. 3, ontslagen 15 Aug. 1923.
J.H. Houben, tijdelijk 29 Oct. 1925, 1925 Dec. 11-1 Sept. 1941.
L.H. Gulikers, tijdelijk 2 Sept. 1941-9 Nov. 1943 op eigen verzoek eervol ontslagen.
G.A. Huygen, 1942 Nov. 15-1944 Nov. 5.
J.J. Kengen tijdelijk van 9 November 1944-30 April 1945.
H.J.G. Wynands, tijdelijk van 1 Mei 1945-14 Mei 1946, in vaste dienst van 15 Mei 1946 tot heden (=1957).

Rijproosten

Diederich Crompfuyt van Havert ook Died. van Havert, 1361.
Willem van Pitersheym, 1370.
Joannes de Bunde, 1383 Maart 15, overl. ca. 1410.
Joannes de Grons(v)elt, 1427, overl. voor 1444.
Petrus Nepotis de oude, mag. Artium, 1442 Oct. 3.
Henricus van Heer, 1443, 1456, 1457.
Arnold van Elderen, 1468, 1483.
R. Breyroede. Voorlopig gehandhaafd tot de slechting van het gechil tussen hem en P. Neven over het ambt van rijproost, 1486, Mei 11.
Petrus Nepotis (Neven), 1486.
Joes. Ant. Coelen, 1527.
Simon Stouthen, scholasticus, 1537 Sept. 10.
Theobald van Eynatten, 1546 Dec. 17.
Johannes Coenen, 1550 Maart 31.
Philippus van der Lamen (Lemmen), 1553 Sept. 9; 1556 Maart 5.
Andreas Driessen en Jaspar de Dyck, 1559 Sept. 4-1564.
Best en Dyck, 1565 Sept. 7-1569.
Wamesius, 1570.
Thilamnnus Bachusius, 1577 Sept. 6.
J. Kukelson, 1577 Sept. 6.
Christianus Bocholt, 1580 Sept. 2, 1581 Sept. 4.
Walter van Resimont, 1581 Oct. 24.
Oliverus Eynatten alias Lichtenborch, 1585 Sept. 7-1590 Juni 18.
Gerardus Stooters, 1586 Sept. 7.
Godefridus Tysius, 1587 Sept. 4.
Chr. de Bocholt, 1589 Sept. 1.
Heimbach, 1590 Sept. 7.
Christianus Bocholt, 1595 Sept. 1.
Joannes Rijck, 1596 Sept. 6, 1597 Sept. 4.
Gerardus Stoters, 1598 Sept. 4.
Adamus Brockart, 1599 Sept. 3-1604 Sept. 3.
Joannes Rijk, 1604 Juni 14.
Adamus Broccart, 1605 Sept. 2.
Hinnisdael, 1606 Sept. 1.
Brockart, 1607 Sept. 7-1610.
Geldria, 1610 Sept. 3.
Laurentius Meijs, 1612 Sept. 7, 1613 Sept. 6, 1614 Sept. 5.
Valentius Adriani, 1615 Sept. 4, 1616 Sept. 3.
Andreas Watson, 1618 Sept. 7, 1619 Sept. 6.
Gerardus van Meer, 1620 Sept. 4, 1621 Sept. 3.
Valentius Adriani, 1622 Sept. 2, 1624 Sept. 1.
Laurentius Meijss, 1625 Sept. 5-1634 Sept. 1.
Henr. Marotte, 1636 Sept. 5-1639 Sept. 2.
Fredericus Grammaye, 1640 Sept. 7, 1641 Sept. 6.
Christophorus Craesbeeck J.U.L., 1642 Sept. 5-1647 Sept. 6.
J. Boisot, 1648 Sept. 4.
Jacobus Boisot volgt wijlen Marrot op in Vlijtingen. In Heer en Berg wordt hij opgevolgd door:
Dominus Christophorus a Crasbeke, 1648 Nov. 27.
Lipsen, 1649 Sept. 3, 1651 Sept. 1.
Fredericus Gramaije, 1652 Sept. 6.
Balen, 1653 Sept. 5, 1654 Sept. 5.
Cranenvelt, 1655 Sept. 3, 1657.
Boisot, 1658 Sept. 6, 1659 Sept. 5.
Vaes, 1661 Sept. 2.
Paris, 1663 Sept. 7-1665 Sept. 4.
Cauberg, 1666 Sept. 3-1668 Sept. 7.
Van Buel, 1669 Sept. 6.
Vaes, 1670 Sept. 4-1680 Sept. 6.
Van Eijll, scholasticus, 1681 Sept. 5-1682 Sept. 4.
Vaes, 1683 Sept. 3, 1684 Sept. 1.
Lenssens, 1685 Sept. 7-1691 Sept. 7.
Henr. Frans Bonhomme, 1692 Sept. 4, 1693 Sept. 4.
Paludanus, 1694 Sept. 3-1695 Sept. 2.
Deprez, 1696 Sept. 7, 1698 Sept. 5.
Vaes, 1700 Sept. 3-1703 Sept. 7.
Wijnants, junior, 1703 Sept. 7, 1704 Sept. 5.
Vaes, 1705 Sept. 4-1707, Sept. 2.
Wijnants, junior, 1707 Sept. 2-1710 Sept. 5.
De Prez, 1710 Sept. 5.
Vaes, 1712 Sept. 2-1715.
Wijnants, 1716 Sept. 4-1718 Sept. 2.
Salden, 1720 Sept. 6.
Cranevelt, 1722 Sept. 4.
De Schelbergh, 1724 Sept. 1.
De Fooz, 1726 Sept. 6.
Beaumont, 1728 Sept. 3.
De Haime, senior, 1730 Sept. 1.
Van den Biessen, 1732 Sept. 5.
Elias, 1734 Sept. 3.
De Hayme, senior, 1736 Sept. 7-1741.
De Meven, 1742 Sept. 7-1746.
G.L. van Eijll, 1746 Sept. 2-1763 Sept. 2.
Beaumont, 1764 Sept. 7-1765 Sept. 6.
B. Cruts, 1766 Sept. 5-1783 Sept. 4.
Alardus Joan. Jos. baron van Eyll, 1786.
Joan. Theod. Banens, 1793-1796 Sept. 2. 


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net