Heer, schouten 1253-1794, schepenen 1255-1794 en municipale
agenten, schouten, burgemeesters en wethouders 1797-1970

Bron: J.M. van de Venne, Geschiedenis van Heer (Heer, 1957), p. 466-473
Overgenomen door: Arie Jan Stasse (2e lijst eveneens aangevuld) 

 


Schouten 1253-1794

Godefridus de Heer, 1253.
Ridder Lanslotus, 1255 Oct. 28.
Godefridus, genaamd Venator, 1287 Maart 22.
Adulphus de Here, 1344 Sept. 3.
Leonard Wueste, 1380 Oct. 4.
Arndt Brandenborch, 1401 Maart 17.
Frambach Kaldenberch (Kaudenberg) van Berghe, 1415 April 30, 1423 Febr. 2.
Johan van Oijs, 1428 Jan. 3.
Johan Schyffelar(e)s van Oest, 1434 Jan. 3.
Jacob Happart, 1440-1467.
Gilis van der Sargien, 1453, 1456 April 23, 1470.
Boevyer, 1471.
Arnt Brandenberch, 1478, 1483, 1490.
Laurens Meys, 1515 Maart 5.
Antoon Koelen, 1515 Juni 20-1527, overl. 1527 (octaaf St. Martinus).
Leonardus van Merssen, 1528 Jan. 9, overl. 1533.
Johan Scheyffe van Berghe, 1531 Mei 26-1533 Jan. 23.
Jeronymus Meijs, 1533 Jan. 23, overl. 1554 Juni 21.
Lambertus Meijs, 1538 Jan. 16.
Jost van Scarn, overl. 1554 Mei 2.
Arnoldus de Hulsberch, 1554 Oct. 1.
Johan van Canne, 1554.
Niclaes van Limborch, 1554 Sept. 24, overl. 3 Nov. 1574.
Frans Crepus, 1570 April 20, overl. 1579.
Johan Hermens, 1579 Nov. 13, overl. 1584.
Johan Coen van Herstal, 1584 Dec. 18.
Johan Coenen, 1585 Jan. 5.
Johannes Hermanus, 1585 Jan. 24.
Geurt Offerman, overl. 1597.
Joannes ab Herstall, 1597.
J. Coen van Herstall, 1599 Jan. 18.
V. Celle, 1599 Aug. 9.
Johan Coen, 1603.
Joannes Coenen (Coen van Herstal), 1612 Febr. 20, 1613 Mei 24.
Huybrecht Coen, 1619-1640.
Antoon Lavall, 1619-1640.
Jan Cloets (Cloots), 1648 Sept. 14, 1649 Nov. 8.
Guilielmus Fosseroul, 1665-1678.
J. van Mallieux, 1684 Jan. 31.
Fr. Serv. Hildernisse, 1692-1714.
Jacobus a Cruce, 1715-1739.
Dominus Franciscus Camps, 1739 Dec. 7.
J.F. Camps, 1742 Jan. 3.
P.M. [G.M.?] Roosen, 1794 Sept. 1.
J.J. Stas [J.M. Stats?] 1794 december 12 [17?].

 

Schepenen

Gerardus, zoon van wijlen Romerus de Wic; Gerardus Meijske; Winandus, zoon van Helgeri; 
Godefridus gen. Haic, 1255 Oct. 28.
Joannes van Cadirs, zn. Van Jutta; Johannes van Cadirs; Winkinus; Winricus van Wick gen.
Godefridus, gen. Venator, 1287 Maart 12.
Johannes gen. Scoke, 1287 Maart 12.
Adulphus de Here; Johannes Panhus; Joh. Offerman; Henricus juxta Campum; Gerardus de
Wicht; Ghiselbertus de Here (?); Marsilius de Scharne en Johannes de Rese, 1344 Sept. 3.
Nitel (?) Offerman; Henric van Hese gezegd van Bemelen; Peter Thonis; Johan Cadier; Nyes 
Cadier; Magiel Geldoulf; Arnould van Wijck, 1380 Oct. 4.
Arndt Brandenborch; Henrick van Gellick; Conraed in die Haghe; Lambrecht van Linde; 
Laurens Clabbers; Lambrecht van Heese; Lambrecht van Eckelroede; 1401 Maart 17.
Heijnrich Bavier; Goyswijn van Berghe; Herman Eelman; Johannes die Gans; Reynart van
Coninxwinkel; Jacob Happart; Gherart van den Vech (Veels), 1415 April 30.
Heynrich Bavier; Heynrich Eelman; Johan Gans; Jacob Happart; Gerart van de Veels; Winant 
Quade van Heer; Johan van Oeys, 1423 Febr. 2.
Johan Brede; Heynrich Eelman; Johan Gans; Jacopb Happart; Gerart van de Veels; Winant 
Quade van Heer; Johan van Oeys, 1428 Jan. 3.
Heynrick Bovers; Jan Gans; Jacop Happart; Gerat van den Veels; Wynant Quaden van Here; 
Johan Scheyffelartz; Heynrick van Lynde, 1434 Jan. 3.
Jacob Happart (sinds 1423); Hynrick Bovier (sinds 1423); Gerard van den Veels (sinds 1423); Johan van der Sargien; Gerart dictus Gordt Cobben; Johan van Basilisbuer; Gerart Clutten; 
Johan Bover, 1440-1467.
Johan, dominus van der Sargie (?); Johan Bavier; Lambrecht Claeszoen van Eckelrode; Wij-
nand van den Hove; Johan Montenaken; Johan van den Veels; Jacob Hekeler; 1453.
Lambrecht Cloes van Eckelroede; Johan Montenaken; Johan van der Veelz; Winant van den
Hove; Jacob Heckeler; Bovier; J.T. van der Sargien, 1456 April 23.
Arnt Brandenborch, 1468, overl. 1506.
Jan Bavier; Lambrecht zn van Cloes van Eckelrade; Wijnandt van den Hove; Johan van den
Veels; Art. Brandenberch; 1470.
Wynant van den Hoven; Jacob Hecheler; Closs Bollen, 1471-1494.
Gilis van der Saergen; Peter Duyts; Lambrecht zn. van Lambrecht van Eckelrade; Johan 
Scheyffart van den Veels; Henrich van Gellick; Jan van Ewen of Elben, 1478 Maart 6.
Arnt van Brandenberch; Gielis van der sargien; Lambrecht Claessoen van Eckelrode (in 1494 
nog schepen); Henrick van Gellick; Johan van Elben; Conrart in die Haege; Lambrecht van 
Lynde, 1483.
Conrad in die Haege, 1483, overl. 1500.
Heynrich van Gellick, 1483.
C. van die Haege, 1483, 1515 Maart 5, overl. 1515.
Arndt Theus, 1485.
Laurens Clabers, 1487, overl. 1517.
Cornelis van der Sargien, 1487.
Thysken van der Sargiën, 1494-1528.
Johan Cluyn, 1494-1528.
Lambert van Heze, 1494-1528.
Matheus van Heeze, 1505 Sept. 10, 1515 Maart 5.
Joes van Schaern, 1506 Juni 18.
Johan van Kanne, 1507 Jan.7.
Johan Poet, 1515 Oct. 10.
Christiaan Aussems, 1512 April 19, overl. 1530 Nov. 12.
Arndt Thees, 1512 Oct. 18, overl. 1528 Mei 5.
Coenraert in die Haye; Laurens Clabers overl. 1517; Matheus van Heeze; Joest van Schaern; 
Johan van Kanne; Johan Volmolen, 1515 Maart 5.
Matheus van Heze, 1515 Maart 5, bedankt 1549.
Johan van den Volmoelen, 1515 Maart 5, overl. 1531 Juli 17.
Peter Broets, 1517 Aug. 18, overl. Dec. 1543.
Laurens Vleke, 1517, overl. 1517.
Thewus van Heeze; Joest van Scharne; Johan van Canne; Johan van Volmolen; Christiaan 
Aussems vóór 1512, overl. 1530 Nov. 12; Aert Thees; Peter Broets, 1527 Juni 19.
Hendr. Dollart, 1528 Juni 8, overl. 1540 Dec. 22.
Hieronimus Meis, ged. 1528-1541.
Aerndt Thees, 1530 Nov. 27, overl. 1554 Maart 18.
Jaspar van den Dycke, 1532 Maart 5, overl. Aug. 1532.
Thewus van Heeze; Joest van Schaern; Johan van Canne; Peter Broetz; Hendrick Dollart; Aert 
Thees, overl. Palmdach 1543; Pouwels Hoen, 1532 en 1536 Oct. 6, overl. 15 Jan. 1538.
Lambertus Meijs, 1538 Jan. 16.
Reyner Vaeghtz, 1540, overl. 4 Juni 1565.
Niclaes van Limborch, ged. 1541-1549.
Adrianus Beelen, 1543 Dec. 27.
Johan Crieckelman, 1543.
Henrick van Hees, 1547 Nov. 26.
Henrick van Heze, 1549 Nov. 26, overl. 8 April 1555.
Paschasius de Schaern, 1554 Oct. 20.
Cornelius Taymans, 1554 Juni 8, overl. Jan. 1559.
Henricus de Asch, 1554 Oct. 6, overl. 11 Jan. 1562.
Adriaan Beelen, 1554, overl. 1554 Oct. 10.
Paes Willem Rutten soen van Scharn, 1554 Oct. 29, overl. 1571.
Johan Heinen, 1555 Mei 2, "is geschoten op de Pinxdag anno 1579 in den beleg der stad
Maastricht".
Christianus N.N. Cuypers, 1559 Jan. 30, overl. 1570.
Christianus Cuyper, 1559 Febr. 28.
Nicolaes Vaechs, 1565 Sept. 19.
Johan Heijnen van Houthem, 1556-1568, overl. 1568.
Peter Bocx, 1569, Juni 2.
Geurt Offerman, 1570 Juni 15.
Johan Crieckelman ook 1573, overl. vóór 2 Juni 1602; Niclaes van Limborch; Antoon Vaes; 
Willem Rutten; Peter Bocx, 1570 April 20.
Franciscus Crepus, 1571.
Peter Nelis, 1572 Juni 12.
Nicolaes Vaechs, 1572.
Godefridus Kellener, 1572 Juni 16, overl. 1572.
Willem, zoon van Joannes Daems alias int Panhuys de Scaern, 1572 Dec. 12.
Arn. van Genck, 1573, overl. 1573.
Godefridus Typoets, 1575 Jan. 13.
Johan Hermens, 1579 Nov. 13, overl. 1584 Nov.
Wijn Jekermans, 1579 (?) Dec. 22.
Reiner Crepus, 1580 Febr. 6, overl. 1593.
Conrardt in di Haghe, 1580 Febr. 19.
Peter Zalm, 1580 Sept. 19.
Claes Darden van Rutten, 1580 Maart 15.
Nicolaus Rutten, 1580, overl. 1580.
Wijnandus Jeckerman i.pl.v. Conrardus in der Haghen, die de benoeming niet aannam, 1584 
Mei, Dec. 17, overl. Mei 1600.
Johannes de Herstal, 1584 Juni 8.
Johannes Hermanni (Hermans), 1584, overl. 1584.
Anthonis de la Val, 1590-1599.
Renier Crepus alias Vos, overl vóór 1593 Mei 31.
Serv. Schaers, 1593 Mei 31.
Jan Frijnts, 1595.
Jan Caen, 1590-1599.
Hieronimus Stas, burger van Maastricht, 1600 Juni 12.
Joannes Vaes de Schaerne, 1602 Juni 12.
Johan Coen, 1603-1613.
Jan van Scharn, 1603-1613.
Nicl. Nijsmans J.U.L. van Maastricht, 1613 Maart 20, overl. 1623.
Joannes van Scharn, 1613, overl. 1613.
Hieronymus Stas, J.U.L., 1615, overl. 1627.
Arnoldus Pruenen, 1617 Dec, 15, overl. 1632.
Joan. Freijns, 1617. Bedankt.
Egidius Ruyschen, ex-burgemeester van Maastricht, 1623 Jan. 16, overl. 1637.
Christ Kicken, 1627 Mei 6, overl. 1629.
Peter Grouwels, 1629 Sept. 24.
Henricus Stevens, 1631 Nov. 10, overl. 1633.
Eug. Euven, 1636.
Dion. Seutendael, 1636.
H. Coen, overl. 1696.
Andries Graven, 1631, overl. 1631.
Guilielmus van Buel, 1632 Oct. 27, overl. 1642.
Reinier Sleypen, 1633 Oct. 17. Neemt in 1665 ontslag.
Joes. Philippens, 1637 Dec. 5.
Lambertus Belgens J.U.L., 1638 Febr. 19, overl. 1643.
Henricus van Suetendael, 1638, overl. 1638.
Petrus Stas J.U.L., 1638. 7. Neemt ontslag in 1645.
Dion. Meyss, licentiaat en pensionaris van Maastricht, 1638, overl. 1638.
Lam. de Visch, 1642 Juni 2, overl. 1684.
Petrus Grouwels, 1642.
Engelbertus Teeven, 1643 Sept. 25.
Anthonius Vaes J.U.L., 1645 Juni 26.
Joes Cloots, 1648 Sept. 14, legt 1 Oct. d.a.v. zijn commissie neer.
Hub. Coen van Herstall, 1648, overl. 1648.
Martinus Mertens, 1657 Febr. 23, overl. 1709.
Henrick Coecken, 1665.
Christ. Kicken, 1665 Mei 4, neemt 1667 ontslag.
Anthonius Kicken, vader van Christ., 1667 April 29, overl. 1675.
Frans Serv. de Hildernisse, 1675.
Hieronymus Stas, 1675.
Martin van den Eycken, 1675.
Christ. Kicken, 1675 Mei 27, overl. 1676.
Joan. Mertens, 1683.
Claudius Gadet, 1683, overl. 1688.
Nicolaus Veugen, 1692-1702.
Machiel Coninx, 1692, overl. 1712 Jan. 1.
Jac. Chr. a Cruce, 1684 Dec. 11, overl. 1717.
Joannes Vlieckx, 1688 Mei 21.
Hermannus van der Weijden, 1697 Sept. 6, overl. 1740.
Willem Vliex, 1697, neemt ontslag 1697.
L. Veugen, 1697 Sept. 9, ontslag 1709 Dec. 23.
Petrus Symons, 1703.
Joan. Fr. Lezaak, 1704, 1712 Sept. 5, bedankt 1715.
Lambertus Thijssen, 1709 Juli 27, overl. 1719.
Godfr. Schaepen, 1709 Dec. 23, bedankt 1739.
Joannes Conings, 1711 Jan. 23.
Lam. Thyssen 1715-1728.
D. Thomas Lenssens, 1715 Juni 6.
Nic. Dom. Salden, 1717 Juli 27, overl. 1726.
Willem Dortan(t)s, 1719 Sept. 4, overl. 1764.
Andreas Terbarghorst, 1726 Juli 19, overl. 1728.
Ant. van der Maesen, 1726 Aug. 9, overl. 1739.
N. Coninx, 1726, overl. 1726.
Joan. Sylv. Essers, 1728 Aug. 27, overl. 1747.
Ar. Joan. Munnix, 1738 Jan. 16 bedankt 1776 Dec. 9.
Arn. Loyens, 1739 Jan. 19, 1753.
Christ. Max. Kicken, 1740 Oct. 31, overl. 1754.
L.J. van der Maesen, 1747 Sept. 22, overl. 1778 Aug. 30.
Jac. Leekens, 1747 Oct. 23, 1778.
Joannes Petrus Membrede, 1753 Jan. 15, overl. 1777 Aug. 10.
Lud. van Hees, 1754 April 26, overl. 1772 Aug. 21.
Mr S.I.P. Munix, 1755-1768.
A.J. Munix, 1755-1768.
Herm. Leenaerts, 1764 Febr. 10.
Theod. Henr. Booten, 1772 Aug. 19, overl. 1773 Jan. 6.
Chr. Dupont, 1772 Sept. 1.
Andr. Bernard, 1773 Jan. 15.
N. de Limpens, 1774 Nov. 28.
Leon. Lenarts, bedankt 1774 Dec. 5.
S. van Segenbroeck, 1775 Jan. 16, overl. 1789 Juni 20.
Serv. Machuré, 1777 Febr. 21.
Adam Math. Gudi, 1778 Dec. 31.
Joannes Schreurs, overl. 1785.
Wilhelmus Aerts, 1785 Nov. 24.
Lic. I.C.S. de Limpens, 1785.
J.L. Ruyters, 1785.
H.W. Crahay, 1785 Nov. 7. Bleef tot 1796.
J.C. Dolmans, 1786 Jan. 26.
N.M.J. Franssen, 1791 Mei 26. 
J.N. Gilissen, 1791 Juni 24.
A.M. Franssen, 1794 Dec. 17.
Tilm. Xav. Kerens, 1794 Dec. 17. 

 

Municipale agenten, schouten en burgemeesters 1797-1970

L. Berghems, benoemt tot municipale-agent 13-3-1797.
L.C. Berghems, benoemd tot maire 19-5-1800, weigert per brief van 27-5-1800.
Jean van der Linden, 1798-1799.
J.A.P. Wilhelmi, vóór 25-10-1799.
M.A. Lespinasse, 21-6-1800 - 10-11-1803.
G. Geelen, 1809.
J.P. Bachelier, 1809-1814, overl. 1824.
Chr. Peters, 1815-1819.
Francois Xavier Kerens de Wylre, 1823-1825.
Eustache Servaas Veugen, 1827-1829.
Chrétien Paulissen, 1830 - overl. Heer 22-11-1830.
M. Coninx, 1831 - 22-11-1833.
Michiel Conincx, 1833 - 27-12-1851.
J.H. Coninx, 27-12-1852 - 1885.
H.H. Piters, 1889-1899, overl. 1899.
Chr. Crutzen, 2-2-1900 - 22-12-1902 (overl.). 
Joan. Mart. Wolfs, 2-3-1903 - 2-9-1908 (overl.).
M.F. Hendriks, 1908-1910.
Louis Eugene Marie van Oppen, 1910-1917.
Mr. Adr. M.P. Thomassen, 1917-1941.
J.M.W. Rösener Manz, 1-10-1941 - 21-9-1942.
Mr. L.Ph.J. Peeters, wnd. 14-9-1942 - 1-12-1942.
Mr.dr. Constantinus Nicolaas Maria Kortmann, wnd. 13-9-1944 - 1945.
Antonius Ludovicus Hubertus Marie Kessen, wnd. Heer 1-3-1945 - 1946, 16-1-1946 - 1965. 
Mr. L.J.M. Corten, 196?-1970. 

Op 1-7-1970 vond de gemeentelijke herindeling bij Maastricht plaats.

 

Adjunct-municipale agenten en wethouders

Hub. van der Linden, benoemd tot adj.-mun. agent voor Keer door de Gemeentevergadering 
13 Maart 1797.
N. Hons, benoemd tot adj.-mun. agent door de Gemeentevergadering 13 Maart 1797.
Willem Geelen, 1820 Aug. 21-1829 Januari 9. Vanaf 1825 assessor.
Chr. Peters, 1820 Aug. 21-1828.
J.L. Duquesne, 1828-1829.
Louis Snoek, 1829-1846.
M. Coninx, (1829)-1833.
C. Crutzen, 1832.
M. Roebroek, 1833.
F.J. Francken, 1833-1841.
Lambert Geelen, 1843-1846.
F.J. Francken, 1846-1847.
Christiaan Crutzen, 1847-(1849).
Nicl. May - Math. Jos. Houben, 1851-1856. Gekozen ingevolge de nieuwe gemeentewet van 
1851 op 24 Oct. 1851.
N. May - Th. Hoebroeck, 1857-1859.
N. May, 1860 Sept. 4, 1861 Juli 9 ontslag.
W. Gadiot, 1861 Juli 9.
W. Gadiot - Jos Duquesne, 1862-1866.
Jos. Duquesne, 1866-1869, overl. vóór 20 Maart 1868.
H. Defresne, 1868 Maart 20-1876 Mei 30.
Th. Roebroeck, 1876 Juni 2.
Jos. Duquesne - H. Defresne, 1870-1877.
G. Roebroeck, 1877 Jan. 25.
L. Leesens, 1877 Sept. 4.
Des. Leesens - Ger. Roebroeck, 1878.
H. Pieters - Ger. Roebroeck, 1879.
Jos Houben, overl. vóór 25 Aug. 1887 - Charles Vrijens, 1881-1886.
D.J.H. Leesens, 1887 Sept. 6-1897.
H. Piters, 1887 Sept. 6-1889 Juni 4.
S. Kerckhofs, 1889 April 18-1897, 1899-1901.
Heuts, 1893, Jan. 5.
Leesens, 1893 Sept. 5.
Leysen, 1893 Jan. 5.
A.A. Rutten, 1897 Sept. 7-1898.
Gustaaf Regout, 1899 Aug. 10.
P. Essers, 1900 Aug. 17.
W.L. Leijsen, 1901-1906.
J.W.H. Kicken, 1903-1905; 1905 Sept. 5 herbenoemd.
J.A.M. Habets, 1903-1910.
Wil. Hub. Kerckhoffs, 1907 Juli 13-1908.
H.H. Hegtermans, 1909-1914.
Joan. Hub. Bovens, 1911 Aug. 3.
W.L. Leijsen, 1914 Sept. 1-1921.
Maertens, 1914 Sept. 25.
H.H. Hegtermans, 1915-1917.
J.H. Bovens, 1918-1921.
H.L. Gulikers, 1922.
W.M.H. Heuts, 1922.
L.H. Prikken en H. van den Bosch, 1923-1927.
J.H. Kerckhoffs en J.H. Curfs, 1927-1931.
J.H. Kerckhoffs en J.H. Curfs, 1931-1935.
W.L. Leysen en J.H. Curfs, 1935-1939.
L. Vrancken, 1940-1956.
J.H.L. van Caldenborgh, 1945-1956.


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net