Index kadastrale legger Berendrecht (Beirendrecht) 1855

 

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze legger.

 


NAAMINDEX

 

NOMS et Prénoms Articles
ADRIAENSSENS- DECKERS Frans, dagloner, Beirendrecht 66
ADRIAENSSENS- JACOBS Cornelius, herbergier, Beirendrecht 575
ADRIAENSSENS Joannes, handwerker, Beirendrecht 6
ADRIAENSSENS kinderen Michael, handwerker, Beirendrecht 5
ADRIAENSSENS- QUADENS Cornelis, landbouwer, Beirendrecht 453
ADRIAENSSENS- SMETS Joannes Frans, bakker, Beirendrecht 482
ADRIAENSSENS- VANALSENOY Josephus Jacobus, landb., Beirendrecht 538
ADRIAENSSENS weduwe Petrus, Beirendrecht 8
ADRIAENSSENS weduwe Petrus, Beirendrecht & DEGRAEF Joseph, daglooner,Beirendrecht 442
AERTSSEN- VANLINDEN Antonius, landbouwer, Oorderen 138
ANTHONISSEN Petrus Ferdinand en Joseph L., dagloner, Stabroeck 136
ANTHONISSEN- SCHOUVORST Franciscus, dagloner, Beirendrecht 359
ANTHONISSEN- VANLINDEN Jan Baptiste, dienstbode, Beirendrecht 430
ANTHONISSEN weduwe Joseph, herbergier, Beirendrecht 11
Antwerpen, het Bureel van weldaigheid 12
AVERENS kinderen Frans, Beirendrecht 13
AVERENS- VANWYCK Joannes Baptist, werkman, Santvliet 633
BASTAENSEN kinderen Frans, handwerkers, Beirendrecht 15
Beirendrecht, de Administratie van den polder 16
Beirendrecht, de gemeente 19
Beirendrecht, de gemeente & CORNELISSEN- VLOEYBERG Frans, landbouwer, Beirendrecht 52
Beirendrecht, de gemeente & DEBOEY- VANEYCK Joseph, schoenmaker, Beirendrecht 587
Beirendrecht, de gemeente & KAPPUYNS Christianus, arbeider, Beirendrecht 126
Beirendrecht, de gemeente & SCHROEYERS- DEMOOR Frans, winkelier, Beirendrecht 531
Beirendrecht, de gemeente & SIMONS- DINGEMANS Jan Baptist, landbouwer, Beirendrecht 576
Beirendrecht, de gemeente & STOCKMANS- DAEMS Petrus Joseph, handw., Beirendrecht 514
Beirendrecht, de gemeente & VANDENBOGAERT- STEYNEN Petrus Corn., bakker, Beirendrecht 369
Beirendrecht, de kerkfabriek 17
Beirendrecht, de kerkfabriek en het bureel van weldadigheid 20
Beirendrecht, het bureel van weldadigheid 18
BERVOETS Frans, handwerker, Beirendrecht 24
BERVOETS- JANSSENS Jacobus, handwerker, Beirendrecht 23
BERVOETS Petrus, daglooner, Beirendrecht 486
BERVOETS- VANWELLEN Gerardus, werkman, Beirendrecht 407
BESSELEERS Joanna, weduwe VERBEECK Carolus Joseph Ben, eig., Stabroeck. 424
BOEY Joannes Cornelius, dagloner, Beirendrecht 466
BOGAERTS- DELIE Frans, landb., Beirendrecht 634
BOGAERTS- PANEN Frans, daglooner, Beirendrecht 621
BOGAERTS- VANTILBORGH Alexander, de vrouw, dagl., Beirendrecht 569
BOLLENS- CLAESSENS, weduwe en kinderen Joseph, arbeider, Beirendrecht 28
BOLLENS Joseph weduwe DEBEUCKELAER Joanna Catharina, dagl., Beirendrecht 600
BOSSCHAERT Maria Josephus, rentenier, Antwerpen 545
BRANDS Jacobus, daglooner, Beirendrecht 346
BRANTS- VANMEIR Petrus, dagl., Beirendrecht 611
BREMDONCKX Joanna Maria, bijzondere, Beirendrecht 532
BREMDONCKX Petrus Joseph, landb., Beirendrecht 533
BRIES- DEWINTER Cornelius, handwerker, Beirendrecht 33
BROOS- BOGAERT Cornelius, daglooner, Beirendrecht 577
BULLENS- QUADENS Joseph, sekretaris, Beirendrecht 330
BUYSEN Gerardus Joseph, dagl., Beirendrecht 467
BUYSEN Jacobus, handwerker, Beirendrecht 36
CARIS- BRIL Petrus, smid, Beirendrecht 40
CARPENTIER Joannes Cornelis, winkelier en herbergier, Santvliet 299
CAUWENBERG Petrus Joannes, dagloner, Beirendrecht 307
CLAESSENS Dominicus, herbergier, Putte 42
CLAESSENS- VANDYCK Jacobus, dagloner, Beirendrecht 429
CLAESSENS- VERMEIREN Frans, wagenmaker, Beirendrecht 44
CLEIREN Joannes Jacobus, landbouwer, Beirendrecht 48
CLEIREN Maria, bijzondere , Lillo 605
CLEIREN Michael, handwerker, Beirendrecht 47
CLEIREN- SCHUERWEGEN Matheus, landb., Santvliet 232
CLEIREN- THEUNS Christianus, daglooner, Beirendrecht 561
CORNELISSEN Cornelis de jonge, handwerker, Beirendrecht 50
CORNELISSEN Jacobus, Nicolaes en Benedictus, landbouwer, Beirendrecht 243
CORNELISSEN- JANSSENS Petrus Joannes, dagl., Beirendrecht 468
CORNELISSEN Petrus Joannes & VANDEVELDE Joannes Cornelius, Beirendrecht 444
CORNELISSEN Petrus Joannes, handw., Beirendrecht & VIDAL Ludovicus, dagl., Beirendrecht 443
CORNELISSEN- VANCAMP Josephus, dagl., Beirendrecht 610
CORNELISSEN- VANMEIR Petrus J., dagl., Beirendrecht & WILLEMSENS kinderen Fr., Beirendrecht 503
CORNELISSEN- VANMEIR Petrus Jan, Beirendrecht & CORNELISSEN Jacobus, Beirendrecht 504
CORNELISSEN- VANMEIR Petrus Joannes, handwerker, Beirendrecht 53
CORNELISSEN- VLOEYBERG Frans, landbouwer, Beirendrecht & Beirendrecht, de gemeente 52
COUWENBERG Frans, daglooner, Beirendrecht 294
COVELIERS Livina Barbara Rebecca, wed. en kinderen GEVERS Joannes, eig., Antwerpen 426
CRYNEN- GABRIELS Petrus Jan, landbouwer, Beirendrecht 578
CUYPERS Joannes Franciscus, landbouwer, Beirendrecht 445
CUYPERS- VERSCHUEREN Petrus Jan, dagl., Beirendrecht 570
CUYSTERS- FAES weduwe Victor, handwerker, Beirendrecht 56
DANIS Petrus, onderpastor, Brussel 528
DANKERS- ZWAGEMAKERS Adrianus B., raaimaeker, Beirendrecht 59
DEBEUCKELAER Adrianus, handwerker, Beirendrecht 63
DEBEUCKELAER- CABUS weduwe Mathys en kinderen, dagloner, Beirendrecht 61
DEBEUCKELAER Joanna Catharina, wed. BOLLENS Joseph, dagl., Beirendrecht 600
DEBEUCKELAER- VANDYCK Jacobus, dagloner, Beirendrecht 216
DEBEUCKELAER- VERVLOET Frans, dagl., Beirendrecht & STUYTS- CRYNEN Corneel, Beirendrecht 593
DEBEUKELAER- VERSCHUEREN Carolus, dagl., Beirendrecht 527
DEBIE Joanna Maria, landbouwster, Oorderen 347
DEBOEY- VANEYCK Joseph, Beirendonck & Beirendrecht, de gemeente 587
DEBORREKENS Florentinus Joannes, eigenaer, Antwerpen 598
DEBRUYN Jacobus, werkman, Beirendrecht 622
DEBRUYN Joannes Franciscus, notaris, Schooten 491
DECALEWE Jacobus, herbergier, Antwerpen 64
DECKERS- KAECK Jacobus, handwerker, Beirendrecht 65
DECKERS- KANK Jacob, handwerker, Beirendrecht & SEMONS- BOEY Franciscus, Beirendrecht 606
DECKERS kinderen Joannes Franciscus, Santvliet  & HANSSON Bernard Jan Hubert, Stabroeck 183
DECKERS Marie Anne, handwerkster, Beirendrecht 68
DECKERS- VANDEWAUWER Henri, Beirendrecht & VANMEIR wed. en kinderen Petr., Beirendrecht 505
DECKERS- VANDEWAUWER Henri, landbouwer, Beirendrecht 67
DEGRAEF Joseph, dagl., Beirendrecht & ADRIAENSSENS weduwe Petrus, Beirendrecht 442
DEKEYSER Adrianus, handwerker, Beirendrecht 75
DEKEYSER- BOLLENS Jan Baptist, handwerker, Beirendrecht 77
DEKEYSER Christiaen, landbouwer, Beirendrecht 517
DEKEYSER Cornelius, handwerker, Beirendrecht 74
DEKEYSER- DESWERDT Carolus, daglooner, Beirendrecht 546
DEKEYSER- DEVREE Cornelius, daglooner, Beirendrecht 547
DEKEYSER Henricus, handwerker, Beirendrecht 72
DEKEYSER Nicasius, schilder, Antwerpen 348
DEKEYSER- PLOMPEN Petrus, daglooner, Beirendrecht 623
DEKEYSER- VANBEMDEN Joannes, dagloner, Beirendrecht 295
DEKEYSER- VERHULST Frans, daglooner, Beirendrecht 548
DEKEYSER weduwe Cornelius, handwerkster, Beirendrecht 73
DEKOSTER Joannes, daglooner, Beirendrecht 332
DELIE- BOGAERTS Cornelius & VANGILSEN- DELIE Joseph & BOGAERTS- DELIE Frans 597
DELIE- BOGAERTS Florentinus Joannes, eig., Antwerpen 588
DELIE- DEBEUCKELAER Jacobus Joseph, Beirendrecht 515
DELLAFAILLE de BOSSCHAERT, douarière Carolus Antonius Maria Hyacinthe, eig., Wilryck 331
DELLAFAILLE- GEELHAND Augustinus, eigenaer, Antwerpen 333
DENYS Petrus, strooidekker, Beirendrecht 81
DEPRET Joanna Paulina Jos., douarière DIERT de KERCKWERVE, baron Theodorus, eig., Hemixem 516
DESWERT- CORNELISSEN Eduard Antonius, timmerman, Beirendrecht 618
DESWERTS Nicolaes & Antonius Edouard, timmermans, Beirendrecht 82
DETERWAGNE- CAMBIER Prosper Jacob Jos., de vr., Antwerpen & LEGRELLE- CAMBIER Edm. 39
DEVINCK Ferdinandus Joannes Jos, eigenaer, Antwerpen 83
DEVRé- OOMEN Petrus Jan, werkman, Beirendrecht 635
DEVRée- ADRIAENSSENS David, landb., Beirendrecht 589
DEVRée Carolus, handwerker, Beirendrecht 84
DEVRée- DENYS Adrianus, landb., Beirendrecht 590
DEVRée Joannes Benedictus, werkman, Beirendrecht 440
DEVRée kinderen Joannes, handwerker, Beirendrecht 85
DEVRée- OOMEN Petrus, daglooner, Beirendrecht 617
DEVRée- PLOMPEN Petrus Jan, de vrouw, dagl., Beirendrecht 469
DEVRée- PLOMPEN Petrus Joannes, dagl., Beirendrecht & VANRANSBEEK Corn., Beirendrecht 470
DEVRée- VANCAMP, weduwe Cornelius Judocus en deelhebbers, landbouwer, Beirendrecht 365
DEVRée- WUYTS Jacob, dagl., Beirendrecht 446
DEWEERD- PAUWELS Joannes Baptist, schipper en winkelier, Beirendrecht 624
DEWINTER Petrus Joannes Cornelius, handwerker, Beirendrecht 447
DEWIT- GEERTS Jacobus, de vrouw & GEERTS- VANGHEEL Petrus Joannes, dagl., Beirendrecht 494
DEWIT Josephus, dagloner, Beirendrecht 601
DIERT de KERCKWERVE, baron Theodorus, DEPRET Joanna Paulina Jos., douarière, eig., Hemixem 516
DINGEMANS Petrus Joseph en consoorten, Beirendrecht 636
DOMINICUS- KOCH Cornelius Franciscus, landb., Beirendrecht 489
DOUWS- DECK Jacob, daglooner, Beirendrecht 471
DOUWS- DOMS Jan Frans, landbouwer, Beirendrecht 242
ELIAS- VANDERLINDEN Carolus, werkman, Beirendrecht 637
EMBRECHTS- DEKONING Antonius, daglooner, Beirendrecht 579
EMBRECHTS- SCHELLENS weduwe Petrus J., koopvrouw in sterke dranken, Antwerpen 350
EMBRECHTS- VANGOOL Joannes Baptiste, dagl., Beirendrecht 534
EYSACKERS- VANDYCK Frans, de vrouw, dagl., Beirendrecht 562
EYSACKERS- WUYTS Victor, de vrouw, dagl., Beirendrecht 506
FERES- COPPENS Cornelius, kleermaker, Beirendrecht 95
FEYEN Cornelius, dienstbode, Santvliet 411
FRANEN- BRANS Frans, dagl., Beirendrecht & STUYTS- CRYNEN Cornelius, Beirendrecht 594
GABRIELS Maria Theresia Elisabeth, beggyn 473
GABRIELS- VANMOL Petrus, landb., Beirendrecht 474
GEERTS- DEKEYSER Jacobus, landb., Beirendrecht 493
GEERTS- FRANCKEN Frans, werkman, Beirendrecht 498
GEERTS- VANGHEEL Petrus Joannes & DEWIT- GEERTS Jacobus, de vrouw, dagl., Beirendrecht 494
GEERTS- VANGHEEL Petrus Joannes, dagl., Beirendrecht    495
GEERTS weduwe Jan Baptist, handwerkster, Beirendrecht 98
GEERTS weduwe Joannes Bapt., handwerker, Beirendrecht & VIDAL Jacobus, Beirendrecht 607
GEERTS weduwe Sebastianus, handwerkster, Beirendrecht 97
GEVERS Joannes  & COVELIERS Livina Barbara Rebecca, wed. en kinderen eig., Antwerpen 426
GUNS- VANDERHEYDEN Frans en zoon, schoenmaker, Beirendrecht 102
GUYOT- DELLAFAILLE Edouardus, rentenier, Antwerpen 103
GUYOT- DELLAFAILLE, wed. Eduard Joseph, eigenaer,Antwerpen 552
GYSEN- ADRIAENSSENS Joannes Cornelis, dagloner, Beirendrecht 4
GYSEN- LAMBRECHTS Jan Frans, strooidekker, Beirendrecht 363
HAEVERMANS Petrus, handwerker, Beirendrecht 104
HANSSENS Bernard Jan Hubert, Stabroeck 105
HANSSON Bernard Jan Hubert, Stabroeck & DECKERS kinderen Joannes Franciscus, Santvliet 183
HEESMANS Petrus Frans Joseph Ant., eigenaaer, Antwerpen 377
HENDRICKX- DESCHUTTER Frans, landbouwer, Eeckeren 462
HERMANS Josephus, daglooner, Beirendrecht 608
HERMANS- MICHIELSENS Frans, werkman, Beirendrecht 638
HERMANS- VANSOETENDAEL Benedictus, daglooner, Beirendrecht 335
HERMANS- VERHAERT weduwe Frans, handwerkster, Beirendrecht 107
HEYNEN- VANDENBULCK Jan Cornelius, de vrouw, metser, Beirendrecht 475
HEYSACKERS Jacobus, handwerker, Beirendrecht 112
HUYBRECHTS- ROEVENS Petrus, handwerker, Beirendrecht 115
ICKX- JEHU, wed. en kinderen Jan Baptist, pasteibakster, Antwerpen 497
JACOBS Petrus, landbouwer, Lillo 316
JANSSENS- CLEIREN Jacobus, landbouwer, Beirendrecht 581
JANSSENS- DENIS Adrianus Benedictus, de vrouw, landb., Santvliet 529
JANSSENS- GEERTS Jan Baptist, de vrouw, strooidekker, Beirendrecht 496
JANSSENS- GEERTS Jan Baptist, strooidekker, Beirendrecht 492
JANSSENS- GODERIE wed. Jan & SCHOUVORST- DEMOOR, wed. en dochters Joannes Jos. 384
JANSSENS Guillelmus, handwerker, Beirendrecht 121
JANSSENS- HENDRICKX Joannes Baptiste, landbouwer, Beirendrecht 123
JANSSENS- KAUWENBERGH Petrus Jan, dagl., Beirendrecht 477
JANSSENS- LATHOUWERS Carolus, landbouwer, Beirendrecht 234
JANSSENS Petrus, schrijver, Antwerpen 118
JANSSENS- SMITS Benedictus Al. Fr., eigenaer, St. Nicolaes 580
JANSSENS- VANMEIR Frans, daglooner, Beirendrecht 625
JASPERS Joannes Petrus, metser, Beirendrecht 428
JASPERS- KWIK, weduwe en kinderen Petrus Frans, kleermaakster, Beirendrecht 300
JOOSSENS- VANMEIR Franciscus, werkman, Beirendrecht 125
KAPPUYNS Christianus, arbeider, Beirendrecht & Beirendrecht, de gemeente 126
KAUWENBERGH Jacobus, Beirendrecht 128
KLAECK- CORJée Joannes Frans, de vrouw, schipper, Beirendrecht 539
KOCH Benedictus, herbergier en winkelier, Santvliet 465
KOLEN- VANMOL Waltherius, landb., Beirendrecht 592
KOUWENBERGH Jan Cornelis, dagloner, Beirendrecht 360
KRAENE- CHEVALIER, weduwe Fredericus, handwerkster, Beirendrecht 129
KUMS- VANDERELST Eduard Petrus Robertus, fabrikant, Antwerpen 450
LAMBRECHT Joannes Nicolas, schoenmaker, Beirendrecht 132
LAMBRECHTS Adrianus, landbouwer, Beirendrecht 314
LAMBRECHTS Dominicus P. J., de vrouw, dagloner, Beirendrecht 90
LAMBRECHTS- FAES Petrus, de vrouw, schoenmaker, Beirendrecht 490
LAMBRECHTS- STRUYFS Joannes Jacobus, dagl., Beirendrecht 535
LATHOUWERS- VANTILBORGH Guillelmus, landbouwer, Beirendrecht 133
LATHOUWERS- VANTILBOURG Guillelmus, de vrouw, landbouwster, Beirendrecht 108
LéAUTAND- BOEY Joannes Baptiste, metser, Beirendrecht 620
LEEMANS- DEPOTTER Frans Josephus, schoolmeester, Kieldrecht 553
LEEMANS- VERSCHUEREN Jan Baptiste, de vrouw, metser, Beirendrecht 282
LEGRELLE- CAMBIER Edm. & DETERWAGNE- CAMBIER Prosper Jacob Jos., de vr., Antwerpen 39
LOMBAERS- WILDIERS Jan Baptiste, deurwaerder, Antwerpen 380
MAAS- DEWINTER Bernardus,daglooner, Beirendrecht 415
MAAS Josephus, daglooner, Santvliet 151
MAEKELBERGE- DEBEUKELAER Petrus Franciscus, veldwachter, Beirendrecht 122
MARCUS- TAEYMANS Petrus Jan, landb., en consoorten, Beirendrecht 451
MATHEESEN- VANEECKEREN weduwe Frans, handwerker, Beirendrecht 143
MATTHEESEN- DOMINICUS Jan, de vrouw, landbouwer, Beirendrecht 499
MATTHEESENS- DAEMS weduwe Petrus, dagl., Beirendrecht 540
MATTHEESENS- JULIAMS Cornelius, handwerker, Beirendrecht 142
MATTHEEUSEN- CARIS Jan Frans, herbergier, Beirendrecht 582
MERTENS- GABRIELS Joannes, de vrouw, bakker, Beirendrecht 478
MERTENS Ludovicus, bijzonderen, Wilmarsdonck 609
MEYERS Jules Antoon Joseph, eigenaer, Antwerpen & MEYERS Jacobus Jos., eig., Santhoven 146
MEYNCKENS- PEETERS Frans, dagl., Beirendrecht 563
MEYNCKENS weduwe Christianus, handwerker, Beirendrecht 147
MICHILSEN- AVERENS Benedictus, arbeider, Beirendrecht 431
MOLS Gustaaf Adolphe vrouw, VANLINDEN Joanna Maria Catharina, rentenierster, Antwerpen 500
MONTRE- VERBIST wed. Petrus Josephus, landbouwer, Santvliet 264
MOONS Petrus Theodorus, rentenier, Antwerpen 452
MORETUS Augustinus, eigenaer, Antwerpen 148
MORETUS- DELLAFAILLE August Th. Jos., grondeigenaer, Wilryck 583
MORETUS- DUBOIS Edouard Jan Hyacinthe, eigenaer, Eeckeren 416
NOTELTEIRS Petrus Joannes, dagloner, Santvliet 432
NUYTIENS Jan Baptiste, handwerker, Beirendrecht 152
OOMS Joseph, kleermaker, Beirendrecht 418
OSY Edouardus Josephus Franciscus, eigenaer, Antwerpen 397
PALMANS Jacobus, handwerker, Beirendrecht 154
PALMANS Joannes Baptista, handwerker, Beirendrecht 319
PALMANS- WEYTEN Joannes Bapt., handw., Beirendrecht & PALMANS Jacobus, Beirendrecht 530
PAUWELS- DELIE Gregorius Seraphinus, zadelmaker, Beirendrecht 549
PAUWELS- MICHIELSENS Gregorius Ser., zadelmaker, Beirendrecht 639
PEYNEN- GABRIELS Joannes Josephus, landb., Beirendrecht 541
PHILIPS- BRIL Carolus, maelder, Beirendrecht 137
PHILIPS- TRAETS Petrus Joannes, landbouwer, Stabroeck 303
PIETERS Martinus, handwerker, Beirendrecht 155
PITTOORS- SEWEERT Jan Baptist, bakker, Beirendrecht 373
PLOMPEN- BASTIAENSSENS Frans, dagl., Beirendrecht 481
PLOMPEN- DEWIT Petrus Jan, dagl., Beirendrecht 509
PLOMPEN- SMITS Jacobus, dagl., Beirendrecht 480
PLOMPEN- VANRAEMDONCK Josephus, landbouwer, Beirendrecht 640
QUADENS Joanna, winkelierster, Beirendrecht 157
REYNEN Isabelle, wed. WILLEMSENS Gerardus Joseph, bijzondere, Eeckeren 390
REYNEN- VANTILBOM weduwe Bernardus, handwerker, Beirendrecht 161
REYNIERS- BOEYKENS Petrus, daglooner, Beirendrecht 564
ROMMENS- SCHUERBIER Judocus, Beirendrecht 166
ROMMENS- VANGORP Ludovicus en Isabella, daglooner, Beirendrecht 336
ROYERS Isabella, dagloonster, Beirendrecht 383
ROYERS Jacobus Nicolas, timmerman, Beirendrecht & ROYERS Joannes Corneel, Antwerpen 368
ROYERS- LEEMANS, weduwe en kinderen Petrus Frans, timmerman, Beirendrecht 507
ROYERS- VANDAMME Jacobus Nicolaus, timmerman, Beirendrecht 169
SANO- VERGOUTS Petrus Frans, de vrouw, ondernemer, Borgerhout 273
Santvliet, de kerkfabriek 398
Santvliet, het bureel van weldadigheid 170
SAS, weduwe Petrus, handwerkster, Beirendrecht 171
SCHOUVORST- DEMOOR, wed. en dochters Joannes Jos. & JANSSENS- GODERIE wed. Jan 384
SCHOUVORST- VANKAMPEN Jan Frans, schoenmaker, Beirendrecht 352
SCHOUWAERTS- ROMMENS Frans, daglooner, Beirendrecht 556
SCHRAUWEN Henricus, daglooner, Santvliet 113
SCHROEYERS- DEMOOR Frans, winkelier, Beirendrecht & Beirendrecht, de gemeente 531
SCHROYERS Martinus, Santvliet 483
SCHUERBIER wed. Joseph, handwerker, Beirendrecht 177
SCHUERWEGEN Frans,landbouwer, Beirendrecht 174
SCHUERWEGEN Petrus Joseph, landbouwer, Beirendrecht 626
SEBRECHTS- NOTELTEIRS Livinus, dagl., Beirendrecht 521
SEBRECHTS- VANDEMOER Jan Baptiste, landb., Beirendrecht 520
SEBRECHTS- WEYLANTS Jacobus, landb., Beirendrecht 557
SEMONS- BOEY Franciscus, dagl., Beirendrecht & DECKERS- KANK Jacob, handw., Beirendrecht 606
SENDERS Andreas, bediende der douanen, Antwerpen 144
SIMONS- DINGEMANS Jan Baptist, landbouwer, Beirendrecht & Beirendrecht, de gemeente 576
SIMONS Guillelmus, schipper, Beirendrecht 180
SLEYMER- JASPERS Jacob, dagl. de vrouw, Beirendrecht 124
SMET Jan Bapt., landbouwer, Beirendrecht & VANAGTMAEL- HAVERMANS, de wed., Esschen 362
SNACKEN- VANGORP, weduwe Joannes, dagl., Beirendrecht 542
SPAENEN Ger. wed., VANDENMAEGDENBERGH J. Cath. & VANDERSTRAETEN Jan, Stabroeck 436
STEYNEN Isabella, landbouwster, Beirendrecht 419
STOCKMANS- DAEMS Petrus Joseph, handw., Beirendrecht & Beirendrecht, de gemeente 514
STOCKMANS- DAMS Petrus Josephus, dagl., Beirendrecht 602
STOCKMANS- VANRANSBEKE Jan Baptist, dagloner 571
STOFFELS- HENDRICKX Jan Frans, landbouwer, Beirendrecht 41
STUYTS Cornelis, kleermaker, Beirendrecht 187
STUYTS- CRYNEN Corneel, Beirendrecht   & DEBEUCKELAER- VERVLOET Frans, dagl., Beirendrecht 593
STUYTS- CRYNEN Cornelius, landb., Beirendrecht & FRANEN- BRANS Frans, Beirendrecht 594
STUYTS- CRYNEN Cornelius, landb., Beirendrecht & VANKAMPEN- ADRIAENSSENS Joannes 595
STUYTS- CRYNEN Cornelius, landbouwer, Beirendrecht 188
SYMONS- VINGERHOED Joannes, kleermaker, Santvliet 463
THEUNS Frans, Beirendrecht 508
THOMAS- DEBEUKELAER Petrus, handwerker, Beirendrecht 190
THOMAS- HEYNON Cornelius, handwerker, Beirendrecht 191
THOMAS Jan Cornelis, handwerker, Beirendrecht 165
TRUYENS Petrus Joannes Louis, landb., Beirendrecht 603
TRUYENS- VANDENBOSCH David Gregoire, schoolmeester, Beirendrecht 26
TRUYENS- VANMOL Martinus, schoolmeester, Beirendrecht 194
TUENS erfgenamen Petrus Jan, handwerkers 195
UITDEWILLIGEN- CLAESSENS Adrianus, daglooner, Beirendrecht 420
VANAERDEN- STYNEN weduwe Leonard, herbergier, Beirendrecht 572
VANAGTMAEL- HAVERMANS, de wed., Esschen & SMET Jan Bapt., landbouwer, Beirendrecht 362
VANBEMDE weduwe Cornelis, handwerker, Beirendrecht 197
VANBOUWEL- DEHAES Laurys, handwerker, Beirendrecht 200
VANBOUWEL Joannes Frans, handwerker, Beirendrecht 199
VANBOUWEL Petrus Joannes, Capellen 464
VANBOUWEL Petrus, landbouwer, Stabroeck 337
VANBOUWELEN- LAMBRECHTS Joannes Jacobus, de vrouw, dagl., Beirendrecht 536
VANBULCK Jan Baptiste, metser, Beirendrecht 485
VANCAEM- DELEEUW Jan Baptist, schipper, Santvliet 88
VANCAMPEN- BERVOETS Joseph, landb., Beirendrecht 568
VANCAMPEN Matheus, landbouwer, Beirendrecht 366
VANCAMPEN- VANOSTAY Antonius en broeder, landb., Beirendrecht 627
VANCAMPS- SEBRECHTS Frans, Beirendrecht 513
VANDAPEL Leonard, arbeider, Beirendrecht 7
VANDELFT- BOSQUET Auguste Maria, rentenier, Muysen 522
VANDELFT Carolus Joseph, rentenier, Beirendrecht 523
VANDELFT Franciscus Ludovicus, rentenier, Beirendrecht 524
VANDELFT- GUYOT Alphons Louis, eigenaer, Eeckeren 207
VANDELFT- LUNDEN kinderen Joseph G., rent., Beirendrecht 206
VANDELFT Nathalie Maria, eig., Brussel 565
VANDEMOER- DEVREE Petrus Joannes, landb., Beirendrecht 476
VANDEMOER Joanna Maria, David, Maria, Mathilda en Paulina, Beirendrecht 596
VANDEMOER Ludovicus en Marie- Anna, dagloners, Beirendrecht 208
VANDENBERGH- BOGAERTS Jan, handwerker, Beirendrecht 518
VANDENBOGAERT Petrus Carolus, broodbakker, Beirendrecht 313
VANDENBOGAERT- STEYNEN Petrus Corn., bakker, Beirendrecht & Beirendrecht, de gemeente 369
VANDENBULCK kinderen Petrus, handwerker, Beirendrecht 215
VANDENBULCK- VANTILBORG Joseph, daglooner, Beirendrecht 584
VANDENMAEGDENBERGH J. Cath., wed. SPAENEN Gerard & VANDERSTRAETEN Jan, Stabroeck 436
VANDENMOOR Marie Anna, dagloner, Beirendrecht 322
VANDENZANDEN Joannes Baptista Cornelis Antonius, notaris, Antwerpen 619
VANDERBORST- BOLLENS Jacobus, daglooner, Gheel 599
VANDERGOTEN Jan Baptist, Antoinetta en Theresia, herbergier, Beirendrecht 364
VANDERHEYDEN- VANDERLINDEN Jan, handwerker, Beirendrecht 221
VANDERHORST Jacobus, daglooner, Beirendrecht 566
VANDERLINDEN- BROMMELS Jacobus, herbergier, Beirendrecht 222
VANDERLINDEN- DELLOYE Jan Frans H. en vrouw, koopman, Antwerpen 387
VANDERLINDEN- DOCK Adrianus, handwerker, Beirendrecht 223
VANDERSTEE Anna Isabella, landbouwer, Santvliet 353
VANDERSTEE- ROYERS Joannes Jacobus, landbouwer, Beirendrecht 279
VANDERSTEE- VANLINDEN Petrus Jan, landbouwer, Beirendrecht 339
VANDERSTRAETEN Jan & VANDENMAEGDENBERG Joanna Cath., wed. SPAENEN Gerard 436
VANDERVELDEN Joseph, dagloner, Beirendrecht 448
VANDEVELDE Joannes Cornelius & CORNELISSEN Petrus Joannes, Beirendrecht 444
VANDEVEN- ADRIAENSSENS Gerard, daglooner, Beirendrecht 437
VANDEWERVE Augustinus Maria J. Fr., eig., Vorsselaer 427
VANDEWOUWER- VANKAEM Petrus, daglooner, Beirendrecht 301
VANDYCK Franciscus, handwerker, Beirendrecht 230
VANDYCK- GEERTS Jan Baptist, landbouwer, Beirendrecht 388
VANDYCK- JANSSENS Cornelius, daglooner, Beirendrecht 567
VANDYCK- VERMEIREN Cornelius, daglooner, Beirendrecht 628
VANES Petrus Fr., en zijne vrouw Anna Maria VANLINDEN, daglooner, Beirendrecht 401
VANGEEL- BEULLENS weduwe en kinderen Frans, dagl., Beirendrecht 510
VANGILSEN- DELIE Jos., dagl., Beirendrecht & DELIE- BOGAERTS Corn. & BOGAERTS- DELIE Frans 597
VANGILSEN- DELIE Joseph, daglooner, Beirendrecht   641
VANGILSEN Jacobus, landbouwer, Beirendrecht 309
VANGOOL- VANBOUWEL Jan Baptist, dagloner, Beirendrecht 71
VANGOOL- VANDENBULCLK Jan Frans, winkelier, Beirendrecht 438
VANGORP Rosalia, handwerkster, Beirendrecht 236
VANGRIMBERGEN Carolus, hovenier, Beirendrecht 631
VANGRIMBERGEN- SCHUERBIER Joseph, schoenmaker, Beirendrecht 237
VANGRIMBERGEN Theresia, mutsemaakster, Beirendrecht 632
VANHERTSEN- ROYERS Jacob, hoefsmid, Beirendrecht 439
VANHOOF- GUNS weduwe Lieven, winkelier, Beirendrecht 241
VANKAMPEN- VAN TILBORGH Cornelius, daglooner, Beirendrecht 585
VANKAMPEN- VANDEVLOES Cornelius, dagloner, Beirendrecht 642
VANLINDEN Anna Maria zijne vrouw en VANES Petrus Fr., daglooner, Beirendrecht 401
VANLINDEN- DEGRAEF Petrus Josephus, werkman, Beirendrecht 629
VANLINDEN Joanna Maria Catharina, vrouw MOLS Gustaaf Adolphe, rentenierster, Antwerpen 500
VANMEIR- DEKEYZER Joannes Baptist, daglooner, Beirendrecht 615
VANMEIR Joanna Catharina, daglooner, Beirendrecht 614
VANMEIR Joannes Baptist, landbouwer, Beirendrecht 326
VANMEIR Joannes, daglooner, Beirendrecht 613
VANMEIR- MEYBOERS Joannes Cornelius, dagloner, Beirendrecht 274
VANMEIR- VANBAUWEL Michael, dagl., Beirendrecht 449
VANMEIR- VANDERVELDE Cornelius, handwerker, Beirendrecht 246
VANMEIR wed. en kinderen Petr., Beirendrecht  & DECKERS- VANDEWAUWER Henri, Beirendrecht 505
VANMOL- MOUS Joseph, landbouwer, Grauw ( Hollande) 558
VANNUETEN- BROOS Jan Baptist, dagloner, Beirendrecht 573
VANORSEN- PANEN Sebastianus, daglooner, Beirendrecht 630
VANPELT kinderen Petrus Frans, Antwerpen 402
VANPUYVELDE Joannes Cornelius en Joanna, landbouwer, Beirendrecht 551
VANPUYVELDE Joannes, Cornelius, Petrus en Franciscus, landbouwers, Beirendrecht 250
VANPUYVELDE Maria, herbergierster, Lillo 145
VANRAEMDONCK Cornelius, handwerker, Beirendrecht 251
VANRANSBEEK Adrianus, werkman, Beirendrecht 252
VANRANSBEEK Corn., Beirendrecht & DEVRée- PLOMPEN Petrus Joannes, dagl., Beirendrecht 470
VANSTEEN Johanna Maria, handwerkster, Beirendrecht 253
VANTHILLO Joannes Joseph, Wuustwezel 256
VANTILBORG Cornelius, zoon Franciscus, handwerker, Beirendrecht 255
VANTILBORGH- DEKEYSER Joseph, daglooner, Beirendrecht 544
VANTILBORGH- JANSSENS Petrus Frans, daglooner, Beirendrecht 586
VANTILBORGH- PAERDEKAM Guillelmus, landbouwer, Beirendrecht 254
VANTILBORGH- VANRAEMDONCK Petrus Franciscus, dagloner, Beirendrecht 318
VANWELLE Josephus, daglooner, Beirendrecht 543
VANWELLEN Catharina, handwerkster, Beirendrecht 259
VANWELLEN- JANSSEN Jacobus, handwerker, Beirendonck 258
VERBEECK Carolus Joseph Ben. Weduwe BESSELEERS Joanna, eig., Stabroeck 424
VERBIST- BERVOETS Jacob, landbouwer, Beirendrecht 263
VERBIST- COPPENS Jan Frans, landbouwer, Beirendrecht 403
VERBIST- DEBIE Petrus Josephus, landbouwer, Beirendrecht 559
VERBIST- LATHOUWERS Petrus Jan, landbouwer, Beirendrecht 525
VERBIST- LATHOUWERS Petrus Joannes, de vrouw, landb., Beirendrecht 574
VERBRUGGEN- ROYER, weduwe Jacobus, dagl., Beirendrecht 537
VERGAUTS- WAUMANS Frans Joseph A., burgemeester, Lillo 511
VERHULST Guillelmus, handwerker, Beirendrecht 267
VERHULST Jacobus, Beirendrecht, Beirendrecht 272
VERHULST Joannes, handwerker, Beirendrecht 271
VERHULST Joseph, handwerker, Beirendrecht 269
VERHULST Petrus Joseph, landbouwer, Beirendrecht 404
VERMAELEN- BERVOETS Frans, handwerker, Beirendrecht 297
VERMAELEN- BERVOETS Petrus Jan, winkelier, Beirendrecht 22
VERMAELEN Jacobus, handwerker, Beirendrecht 275
VERMAELEN- RANSBEEK Adrianus, Beirendrecht 159
VERMAELEN- wed. Franciscus, handwerkster, Beirendrecht 276
VERMEIREN- BOGAERTS Benedictus, metser, Beirendrecht 27
VERMEIREN- VANBEEK Jan Baptiste, bakker, Beirendrecht 277
VERMEIREN- VANBOUWEL, weduwe en kinderen Frans, metser, Beirendrecht 278
VERMEIREN- VANGILSEN Frans, metser, Beirendrecht 10
VERSCHUEREN- CORNELISSENS Petrus, de vrouw, de handwerker, Beirendrecht 519
VERSCHUEREN wed. Frans, handwerkster, Beirendrecht 281
VIDAL Jacobus, dagl., Beirendrecht & GEERTS wed. Joannes Baptiste, handw., Beirendrecht 607
VIDAL Ludovicus, dagL., Beirendrecht & CORNELISSEN Petrus Joannes, handw., Beirendrecht 443
VINGERHOED- VERHULST Adrianus, handwerker, Beirendrecht 341
VLOEBERGHS- VERHULST Jacobus, bakker, Beirendrecht 324
WAGEMANS Josephus Jacobus en vrouw, landbouwer, Santvliet 425
WESENBEEK- VANBOUWEL Siardus Car., de vrouw, dagloner, Beirendrecht 484
WEYLANTS- VANGORP Joannes Jacobus, rentenier 245
WEYTEN weduwe Joannes, handwerkster, Beirendrecht 284
WEZENBEEK Adrianus, smid, Beirendrecht 389
WILHAEGHS- STOCKMANS Carolus, werkman, Beirendrecht 111
WILLEMEN- VANMEIR Petrus, daglooner, Beirendrecht 616
WILLEMSENS Gerardus Joseph wed., REYNEN Isabelle, bijzondere, Eeckeren 390
WILLEMSENS kinderen Fr., Beirendrecht & CORNELISSEN- VANMEIR Petrus J., dagl., Beirendrecht 503
WILLEMSENS- STOCKMANS kinderen Cornelius 287
WOUMANS- HANEGRAEFF Jan Baptiste, landbouwer, Beirendrecht 289
WOUTERS Cornelius, werkman, Beirendrecht 106
WOUTERS Jacobus, landbouwer, Beirendrecht 391
WUYTS- VANTILBORGH Benedictus, dagl., Beirendrecht 512
WYNS- CLEIREN, Adrianus, bakker en winkelier, Beirendrecht 560

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net