Index kadastrale legger Borgerhout 1855

 

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze legger.

 


NAAMINDEX

 

Noms et PRENOMS Articles
ADRIAENSEN- BRESSELEERS, Jan Frans, natiebaes, Borgerhout 1243
ADRIAENSEN- STOOPS, Jacobus, wagenmaker, Borgerhout 645
AERTGEERTS- PEETERS, Jan Baptist, landbouwers, Borgerhout 643
AERTS- VANOPSTAL, Petrus Carolus Augustinus, notaris, Borgerhout 801
AERTS, Norbertus Joannes, rentenier, Antwerpen 779
ANTHONI, Ludovicus Adrianus Carolus, beenhouwer, Borgerhout 950
ANTHONIS- VANAKEN, Joannes, Borgerhout 951
ANTHOONS- VANDERVELDEN, Andreas Emmanuel, loodgieter, Borgerhout 754
Antwerpen, de kerk van St. Willebrordus 456
ASSELBERG, Antonius Augustus, aennemer, Antwerpen 1091
ASSELBERGHS- MERTENS, Jan Baptiste, kleermaker, Borgerhout 906
AUGUSTYNEN- FRANCK, Frans, metser, Borgerhout 1019
BAECKELMANS- DICTUS, Petrus Augustinus, byzondere, Borgerhout 1037
BAETENS- BOGAERTS, Petrus, schilder, Borgerhout 194
BAETENS- JANSSENS, Jan Baptist, schilder, Antwerpen 1189
BAETENS- MONJAERTS, Bernard, metser, Antwerpen 1010
BAETENS- VANGENECHTEN, Petrus Jos, natiebaes, Antwerpen 270
BAETENS, Maria Theresia, bijzondere, Borgerhout 710
BAGUET- FAUCONNIER, Alexander Maria Joseph Ghislenus, commissionnaris, Bght 120
BALLY- PERVé, Henricus, schrynwerker, Antwerpen 1038
BARAîTRE, Carolus Ludovicus, ontvanger der burgerlyke akten, Antwerpen 1281
BARTHOLOMEUS- VANDEPERRE, Gaspard  Jérome, rentenier, Antwerpen 588
BARTHOLOMEUS, Theresia Jacqueline, Borgerhout 646
BASTIAENS- SMOLDERS, Petrus Joseph, metser, Borgerhout 1020
BAUDOUT- BROZE, Joseph, metser, Antwerpen 1244
BAVO- WILLIO, Joannes Michael, winkelier en schilder, Borgerhout 952
BECKERS Josephus, koopman, Antwerpen 1245
BECKERS- VANDERLINDEN, Josephus, emplyeerden aen den yzerweg, Borgerhout 953
BEELDENS- VANELEWYCK, Aloysius, aennemer, Borgerhout 1246
BEERENBROECK, Maria Brigitta, wed. STORMS, Jan, eigenares, Deurne 1190
BELEMANS, Jan Henri Ludovicus en zuster, schilder, Antwerpen 624
BESSEMS- MASTBOOM, Louis, hovenier, Borgerhout 1039
BETTENS- STAS, Joannes Baptiste, slagter, Borgerhout 422
BEUCKELAERS, Melchior, winkelier, Borgerhout 8
BEYLEMANS, Joanes Baptiste, behanger, Antwerpen 975
BISSCHOPS- SIMONS, Jacobus, landbouwer, Borgerhout 803
BLAEST- KEUNEN, Carolus Bart, fabrikant, Borgerhout 150
BLONDEAU, Joannes Michael en Maria Theresia, hovenier, Borgerhout 458
BLOX- CELIS, Antonius Cornelius en kinderen, metser, Borgerhout 540
BLOX- CELIS, kind.   Corneel,Bght   en BLOX- HALEKOH, Ant.   Corneel, metser, Bght 26
BLOX- HALEKOH, Antonius, bijzonderen, Borgerhout 804
BLOX, Joannes, student godsgeleerdheid, en zusters, Bght en BLOX- HALEKOH, Antoon Cornelius 844
BOERENS- VANDEVELDE, Ludovicus, bakker, Borgerhout 1147
BOGAERTS, Frans, voerman, Borgerhout 1283
BOGAERTS, Jan Baptiste, koopman in hout, Borgerhout 589
BOLLENS- ELIAERTS, Cornelius, beenhouwer, Borgerhout 560
BOLLENS- ELST, Petrus Joseph, olieslager en winkelier, Borgerhout 17
BOLLENS- TIMMERMANS, Carolus, timmerman, St. Gillis by Brussel 1282
BOLLENS, Eugenius, Borgerhout 1041
BOON, Petrus Constantinus, schilder, Antwerpen (St Willebrord) 805
Borgerhout, de gemeente 74
Borgerhout, het bureel van weldadigheid 590
BORREWATER- VANBOUWEL Jan Joseph, rentenier, Borgerhout 781
BOSSAERT- VAN IMMERSEEL, Frans Joseph, schoolmeester, Borgerhout 34
BOSSAERTS- PORTOCARRERO, Gommarus, dagloner, Borgerhout 1191
BOSSCHAERT- FAES, Joannes Adrianus, koopman in verven, Borgerhout 1284
BOSSCHAERTS, kinderen Joannes Baptiste, bijzondere, Borgerhout 622
BOUWENS- BAECKELMANS, Petrus Joseph, bijzondere, Borgerhout 327
BOUWENS- BAECKELMANS, Petrus Joseph, de vrouw, eig., Borgerhout 907
BOUWENS, Petrus Josephus, rentenier, Borgerhout 507
BOYAERTS, Joannes, schilder, Antwerpen 1040
BRANT- DEWEYER, Joannes, smid, Antwerpen 955
BREUGELMANS- VERMEERBERGEN, Jan Frans, diamantslyper, Borgerhout 908
BREYNAERTS, Jacobus, schilder,   en Maria, Antwerpen 812
BROOMANS, Cornelius, eigenaer, Brasschaat 1285
BROUWERS- VANUFFELEN, Jan, timmerman, Borgerhout 1159
BRUYLANTS- SIMONS, Mathys, koeiboer, Borgerhout 1286
BRUYNINCK- SCHOOFS, Frans, metser, Antwerpen 1092
BRUYNSEELS- SCHOORS, Jan Frans, eigenaer, Antwerpen 1248
BRUYNSEELS- VANDERWEE, Gregorius, winkelier, Borgerhout 592
BRUYNSEELS, Frans, natiebaes, Borgerhout 486
BRUYNSEELS, Petrus, winkelier en deelhebbers, Borgerhout 1160
BRUYNSEELS, Petrus, winkelier, Borgerhout 1044
BUISSERET- COPPEJANS, Jan Cornelis, aennemer, Antwerpen 1021
BUTS, Petrus Louis, kuiper, Antwerpen 1192
CABANIER- PAULUSSEN, Henri, bakker, Borgerhout 1287
CALLOT- DOM, Carolus Joannes, meester metser, Borgerhout 1288
CALLOT- DOM, Carolus Joannes, metser, Borgerhout 1022
CALLOT- SORIS, Joannes Philippus, schilder, Borgerhout 956
CAMPERS- CARPENTIER, Joannes Baptist, timmerman, Borgerhout 957
CATREELS, Frans, beenhouwsknecht en CALLUY, Joanna, hovenierster, Borgerhout 23
CAUSIQUE, Isabella Car., rentenierster, Borgerhout 502
CELIS- PIERRé, Cornelius Joseph, timmerman, Borgerhout 872
CEUPPENS- VANLAER, Joannes Ludovicus, schoenmaker, Borgerhout 1023
CHAUVEAU, Henricus, herbergier, Antwerpen 1129
CHRISTIAENSSEN- CORYNS, Godefridus, timmerman, Borgerhout 1093
CLAES- BERVOETS, Jan Frans, timmerman, Deurne 873
CLAES Maria Theresia, vr. WAGEMANS, Jan Baptiste, timmerman, Borgerhout 1193
CLAES- VANSANTVLIET, Gregorius Petrus, timmerman, Borgerhout 958
CLAES- VERDONCK, Jan Frans, natiebaes en vischverkooper, Borgerhout 638
CLAES, Maria Magdalenan vr. REGHERT, Petrus, timmerman, Borgerhout 1161
CLAESSENS- DESMECHT, Jan Frans, doctoor, Borgerhout 1045
CLAEYSSENS, Petronella, wed. HEYLEN, Antoon Henri, rentenier, Borgerhout 1206
CLAIRIS- BROUWER, Jan Baptist, beenhouwer, Borgerhout 921
CLARYS, Cornelius, smid, Borgerhout 1289
CLEMENT- DEVOLDER, Cornelius, herbergier, Borgerhout 708
CLEYNKENS- MULDERMAN, Jacobus, rentenier, Antwerpen 1130
COECKX- PEERAERTS, Jan Cornelius, magazynier, Antwerpen 699
COENEN- PAUWELS, Petrus Henricus Joannes, timmerman, Borgerhout 959
COENS Joseph, hovenier, Antwerpen 427
COGELS, Georgius en Josephus, eigenaer, Deurne 1131
COLANS, Antonius Leopold, diamantslyper, Antwerpen 1249
COLBERT- DOM, Jacobus Amandus Petrus, beenhouwer, Borgerhout 1047
COLBERT- HAVERALS, Petrus Joseph, de vrouw, magazynier, Antwerpen 890
COLMAN Florentius, klerk, Antwerpen 538
COLS, Matheus Simon, koopman, Antwerpen 807
COMMERS, Michel, de weduwe en kinderen, pasteibakster, Antwerpen 541
COOLMANS- HERREMANS, Frans, hovenier, Borgerhout 1250
COOLS Franciscus, winkelier, Antwerpen 719
COOLS- STAES, Jan Frans, plafonneerder, Antwerpen 1290
CORLAEY- VANWALLEN, Jan Gerard, wever, Borgerhout 279
CORLUY- VANDERREELEN, Petrus, hovenier, Borgerhout 705
CORLUY, Cath. Maria, Anna Maria en Petronella, strykster, Antwerpen 182
CROES- VONCKX, Jan Baptist, timmerman, Antwerpen 697
DAELEMANS, Jan Baptist, maelder, Borgerhout 648
DAEMS- CALLUY, Martinus Jacobus, natiebaes, Borgerhout 1048
DAGGELINCKX, Jan Baptiste, herbergier, Antwerpen 698
DAMS- NAGEDOESCH, Fidelius, garde pontonniers, Antwerpen 1162
DANEELS- SOFFERIE, Franciscus, meubelmaker, Borgerhout 1095
DEBACKER Joannes, metser, Deurne 1050
DEBACKER- LAMBRECHTS, Petrus, winkelier, Borgerhout 1194
DEBAILLET, Felix Bonaventure, priester, Antwerpen ( St. Willebrord) 529
DEBELDER- JACOBS, Jacobus, mandemaker, Borgerhout 40
DEBELDER- PAUWELS, Petrus Jan, boutzager, Borgerhout 434
DEBEUCKER- DEBEUCKELAERE, Petrus Josephus, winkelier, Borgerhout 1195
DEBEYS- VANBEECK, Petrus, rentenier,Antwerpen 1005
DEBEYS- WYNS, Ludovicus, beenhouwer, Borgerhout 168
DEBOY- SCHILLEMANS, Jan Baptist 694
DEBUCK Petrus, magazynier, Antwerpen 1251
DECANDELE, Louis Joseph Hyacinthe, eigenaer, Antwerpen 911
DECEUSTER- DAVIDSON, Livinus Frans, schrynwerker, Borgerhout 891
DECKERS, Arnoldus, magazynier, Antwerpen 1132
DECONINCK- MERTENS, Jan, timmerman, Borgerhout 922
DECOSTER, Henricus Ludovicus Frans, priester, Mechelen 1163
DECOSTER, Lucia Maria Henrica, vr. VANDENEYNDT, Alphonsius Jud. Joannes, Antwerpen 1164
DECOSTER, Lucia Maria Henrica,vr. VANDENEYNDT Alf. en DECOSTER Maria Theresia, Brussel 1165
DEDEKEN- BOUTILLIER, Carolus en kinderen, stokvischverkooper, Antwerpen 52
DEFEYTER- VERSCHUEREN, Joseph, koeiboer, Borgerhout 961
DEFOSSé- VANHUMBEEK, Melchior, coiffeur, Borgerhout 1196
DEFRUYT, Joannes, herbergier, Antwerpen 1016
DEGENAERTS, Maria Cecilia, naaister, Antwerpen 1158
DEGRAFF, Jan Baptiste, rentenier, Antwerpen 625
DEGROOF- SANDERS; Joseph, de vrouw, eig., Borgerhout 447
DEGROOF, Jacobus,rent., en deelhebb., en SANDERS, Antoinetta, wed. DEGROOF, Joseph, Bght 1133
DEHAEN- DEKLERCK, Arnold, meubelmaker, Borgerhout 60
DEHAEN- DEKLERCK, Jacob, timmerman, Borgerhout 341
DEHAEN- DEKLERCK, Jacobus Joseph, de weduwe, beenhouwster, Borgerhout 1052
DEHAEN- DEKLERCK, weduwe Arnoldus, Borgerhout 809
DEHAES- VANGENECHTEN, Petrus Franciscus Xaverius, metser, Borgerhout 893
DEHERDT- WILRYCK, Josephus, timmerman, Borgerhout 1197
DEHERDT, Maria Anna, wed. EMBRECHTS, Jan Baptist, en kind, byzondere, Deurne 1059
DEHOFFMAN, Frans Carolus Isidore, zaakwaarnemer, Antwerpen 342
DEHONIE, Jan Frans, schoenmaker, Antwerpen 813
DEJONGH- VINKEN, Frans, metser, Borgerhout 1134
DELAET- DEKAT, Jacobus Joseph, schrijnwerker 488
DELAET- DYCKMANS, Petrus, beenhouwer, Borgerhout 343
DELEUS, Frans Petrus Henri Jacob en moeder, timmerman, Borgerhout 745
DELEY- KERSTENS, Ludovicus, werkman, Antwerpen 1055
DELSAU- HARDY, Jacob, muzikant, Antwerpen 876
DELUYCK- WAGEMANS, Bernard, koster, Borgerhout 814
DELVAUX- LAUWERS, Joannes Cornelius, metser, Borgerhout 87
DEMAEN- VANCAMP, Ferdinand, bijzonderen, Borgerhout 810
DEMAEYER- CEUPENS, Joseph, natiebaes, Borgerhout 1291
DEMEULDER- GOOLNAERS, Joannes Franciscus, voerman, Borgerhout 962
DEMEYER- VERHAEGEN, Honoré Fr., commissaris van policie by den staetsspoorweg, Borgerhout 1252
DENEEF Jan Corneil, schipper en steenbakker, Hemixem 932
DENEEF Jan Cornelius, schipper en steenbakker, Hemixem 1094
DENS Petrus, bouwmeester, Borgerhout 1198
DEPRINS, Frans Jan, coiffeur en HELEN, Joseph, blikslager, Antwerpen 895
DERAEDEMAEKER- DEJONGH, Fransherbergier, Borgerhout 381
DERIDDER- KERREMANS, Frans,landbouwer, Borgerhout 758
DERIDDER- PITTOORS, Adrianus Frans, herbergier en landbouwer, Borgerhout 1096
DERIDDER- REUSEN, Petrus E., gemeentesecretaris, Deurne 1135
DERIDDER- STAES, wed. Petrus Josephus, bijzondere, Borgerhout 448
DERIDDER Theresia Catharina Rosa, byzondere, Broechem 1136
DERIDDER- VANGILS, Joseph Engelbert, winkelier, Antwerpen 452
DERIDDER, Joannes, voerman, Borgerhout 1056
DERIDDER, Josephus Carolus Petrus, winkelier, Antwerpen 1004
DEROEY- DEMAEYER, Adrianus, pasteibakker, Borgerhout 782
DEROUBAIX, Adolphe en deelhebbers, Antwerpen 619
DERUYTER, Maria, byzondere, Borgerhout 1292
DERYCK- VANDERHEYDEN, Paulus, timmerman en herbergier, Borgerhout 963
DERYCK- VANHEYDEN, Paulus, de vrouw, timmerman, Borgerhout 746
DESMEDT- VANMONTFORT, Isidorus Franciscus Andreas, apotheker, Borgerhout 718
DESMET- TAEYMANS, Carolus Raphael, goudsmid, Borgerhout 1293
DESOBRI- THYS, Michael, winkelier, Borgerhout 1253
Deurne, de kerkfabriek 909
DEVISSER, Franciscus, meester behanger, Antwerpen 1294
DEVLEESCHOUWER- ROTA, Ludovicus, boekbinder, Borgerhout 923
DEVOGT, Joannes, timmerman, Borgerhout 664
DEVOS- PILLOT, Jan Baptiste, rentenier, Borgerhout 879
DEVOS- VANHOOF, Petrus Frans, beenhouwer, Borgerhout 783
DEVRIES- BOSSCHAERTS, Melethon, onderwyzer, Borgerhout 1295
DEVROE, Maria Elisabeth, bijzondere, Antwerpen 924
DEWAGEMAEKER, Joannes Edouardus, beenhouwer, Borgerhout 552
DEWAGEMAEKER, Judocus, slagter, Borgerhout 77
DEWAGEMAEKER, Maria Virginia, byzondere, Borgerhout 925
DEWANDELEER, Theodorus, klerk, Antwerpen 1296
DEWEERDT- VANHOOF, Petrus Frans, metser, Borgerhout 1009
DEWEES- BEAUFAYS, Petrus, schoenmaker, Borgerhout 1166
DEWIN, Joannes Baptist, Antwerpen 1097
DEWINTER- VANDERBUECKEN, Jacobus Joseph, koopman in gevogelte, Antwerpen 1098
DEWINTER, Frans Joannes, bijzonderen, Ixelles 784
DEWINTER, Frans Paulus, bakker, Antwerpen 649
DEWINTER, Maria, hovenierster, Antwerpen 346
DEWITTE, baron Joannes Joseph Antonius Maria, eigenaer, Wommelghem 81
DEWOLF, Jacobus, magazynier, Antwerpen 815
D'HAENENS, Carolus Ludovicus, winkelier, Antwerpen 186
DICTUS- BISSCHOPS, Joseph Laurent, hoefsmid, Borgerhout 82
DIERCK, Jan Franciscus, timmerman, Antwerpen 103
DIERCKX- PEETERS, Jan Baptiste, winkelier, Borgerhout 743
DIERCKX- TORFS, Jan Baptiste, werkman, Borgerhout 1099
DIERCKX, Guillelmus, koopman in hout, Antwerpen 964
DIERCKXSENS- PLATTEEL, Michael Jacob, en kinderen, kammenmaker, Antwerpen 347
DILLEN- DELAET, Petrus, bakker, Borgerhout 816
DILLEN, Maria, byz. en deelhebbers, Antwerpen   en RUTGEERS Jan Maria, byz., Borgerhout 1265
DINEUR, Philip Jacob, byzondere, Borgerhout 1254
DIRCKX- VERHULST, Josephus, winkelier, Borgerhout 1058
DOCKX- SMIDTS, Joseph Jan, timmermansgast 747
DOCKX- TORFS, Frans, beenhouwer, Borgerhout 1007
DOCKX- VANCAMP, Jacobus, werkman, Borgerhout 818
DOCKX- VANDENWYNGAERT, Cornelius Frans, bijzondere, Borgerhout 817
DOCKX- VANDYCK, Joseph Gerard, meubelmaker, Borgerhout 305
DOLFEYN- RUMMENAERS, Frans, de vrouw, fabr. van cigaren, Antwerpen 176
D'OLIESLAGER- LEEMANS, Aloisius, byzondere, Antwerpen 1297
Domeinen van de Staet 785
DRIESEN- OORTS, Petrus, koeihouder, Borgerhout 1298
DRIESSEN- VANBEVER, Antonius Frans, werkman, Borgerhout 1100
DRIESSENS, Joanna Catharina, weduwe SOMERS, Carolus, Borgerhout 1032
DUBOIS, Eulalie Guill., weduwe BOSSCHAERT, Theodorus, eig., Antwerpen 232
DUFOUR- DEDONDER, Julius, meestergast op het bougie- fabriek, Borgerhout 1101
DUPONT- VERBIST, Carolus, koopman in koolen, Borgerhout 1137
DURé- VANEECKHOVEN, Jacobus, timmerman, Borgerhout 1199
DUSSEN- VANTHILLO, Jan, hovenier, Borgerhout 802
DUYVEMOAERD- VANSTREEN, Auguste Jan, schilder, Antwerpen 1066
ELIAERTS- DESMETS, Petrus Joannes, maelder, Antwerpen ( St Willebrord) 652
ELIAERTS- NOYERS, Cornelius, landbouwers, Borgerhout 650
ELIAERTS, weduwe en kinderen Petrus J., herbergierster, Borgerhout 489
EMBRECHTS, Cornelius Balthazar, landbouwer, Deurne 1255
EMBRECHTS, Petrus Joannes, landbouwer, Berchem 398
ENGELS- HENDRICKX, Joannes Franciscus, natiebaes, Antwerpen 665
ENGELS- VANCAUTER, Jan Frans, passementwerkerk, Borgerhout 609
ENGELS- VANHOES, Michael en kinderen, schilder, Borgerhout 851
EXSTEEN, Joannes Frans, slagter, Borgerhout 94
EYKENS- VANDENWYNGAERT, Jan Simon, professeur in de muziekkunde, Borgerhout 390
FAES Frans, beenhouwer, Antwerpen 546
FAES- VANDERAVERT, Jan Baptist, wagemaker, Borgerhout 748
FAES, Frans Petrus en Susanna Catharina, beenhouwers, Borgerhout 96
FARNARIER- SEIDEL, Jan, winkelier, Antwerpen 969
FEYENS- CORLUY, Frans, timmerman, Borgerhout 722
FEYENS, Petrus Jan, meubelmaker, Antwerpen 1256
FEYT- VANCAMP, Cornelius, beenhouwer, Antwerpen 1102
FIERENS, Petrus Martinus Edouardus, student, Borgerhout 1201
FLORUS- MESES, Jan, slyter in sterke dranken, Antwerpen 1299
FRANCK- CEULEMANS, Petrus Josephus, landbouwer, Wommelghem 966
FRANCK- NYS, Petrus Henri,muziekmeester, Antwerpen 768
FRANCK- SELS, Petrus Cornelius, metser, Borgerhout 1202
FRANSSENS- DOCKX, Adriaen, metser, Borgerhout 1203
FRANSSENS- DUPONT, Jacobus, kuiper, Borgerhout 1204
FRET, Josephus Joannes, commissionnaris, Deurne 869
FYT Guillelmus, metser, Borgerhout 353
GEEFS Aloisius Denis Laurent, en zuster, bakkers, Borgerhout 707
GEENEN- MATTHYS, Jan Baptist, metser, Borgerhout 1300
GEERAERTS- MAES, Petrus, de vr., timmerman, Deurne 494
GEERAERTS, Cordula, wed. ADRIAENSSENS, Fr.-ans, bijzondere, Borgerhout 361
GEERTS, Benedictus, notaris, Borgerhout 1205
GELEMANS, Jan, steenhouwer, Borgerhout 1103
GéNéRé- VANDERPAS, Adriaen Frans, herbergier, Borgerhout 880
GERARDI- DERIDDER, Jacobus, byzondere, Antwerpen 926
GEUDENS- DECOSTER, Carolus Ludovicus, griffier, Borgerhout 927
GEURTS- VANKUYCK, Antoon, grofsmid, Antwerpen 266
GILLES- ROTHENEISIER, Jan Frans, herbergier en beenhouwer, Borgerhout 1024
GILLES- STORMS, Josephus, de kinderen, slagters, Borgerhout 433
GILLES, Antonius Petrus Joannes, klerk, Antwerpen 1168
GILLES, Frans Joseph, beenhouwer, Borgerhout 104
GILLES, Torius, zoon Jacob, slagter, Borgerhout 106
GISLAIN, Jan Baptist Fr., commissionnaris, Antwerpen 1301
GODTS- SWILLENS, wed. Frans, renthefster, Antwerpen 362
GODTS, Emerencia Maria Francisca, rent., Antwerpen 111
GOFFA- VANDENABEELE, Carolus, metser, Borgerhout 1257
GOMMERS- VANALSENOY, Jacob, molenaer, Borgerhout 1105
GOORMANS- DEPOOTER, Jan Frans, voerman, Borgerhout 852
GOOSSENS- PIERRé, Petrus Jan, koopman in koolen, Antwerpen 858
GOOSSENS, Adrianus Paulus, schilder, Borgerhout 967
GORIS, Joannes Franciscus, werkman, Bouchout 666
GOVAERTS, Barbara en Magdalena, rentenierster, Borgerhout 569
GOYVAERTS- CASTELYNS, Thomas, werkman, Borgerhout 853
GREEFS- BORREMANS, Joseph, beenhouwer, Borgerhout 647
GYSELS, Frans, Petrus en Catharina, kooplieden, Antwerpen 749
HAGENAARS, Petrus, dienstknecht, Antwerpen 1302
HAGENS- VANGITS, Egidius Antonius, winkelier, Antwerpen 1025
HANEGRAEFF, Jan Corneel Egide Victor, rentenier, Antwerpen 356
HASSELMANS, Petrus Joannes, boekbinder, Borgerhout 407
HAYE- RAYée, Frans Joseph, controleur by het kadaster, Antwerpen 1207
HEER- MACKEY, Theodoor, rentenier, Borgerhout 688
HEERE, Martinus, Antwerpen 898
HEIRMAN, Ludovicus Joannes, zaekwaernemer, Antwerpen 462
HELLEMANS- LANKENS, Jan, smid, Borgerhout 970
HELLEMANS, Coleta Maria, winkelierster, Borgerhout 1208
HELLEMANS, Jan Frans, slagter, Borgerhout 117
HELLEMANS, Petrus Gommarus, beenhouwer, Borgerhout 287
HELSEN, Petrus Franciscus, bakker, Borgerhout 436
HELT, Gabriel, grondeigenaer, Antwerpen 767
HENDRICKX, Anna Catharina, bijzondere, Borgerhout 786
HENSEN- MARIEN, Jan, schoenmaker, Borgerhout 1303
HERMANS- SERGEYSELS, Albert Antonius, schrynwerker en koopman in steenkolen, Borgerhout 437
HEYLEN- CLAESSENS, weduwe Henricus, vroedvrouw, Borgerhout 854
HEYMANS, Frederik Antonius, conducteur van bruggen en wegen, Borgerhout 723
HILLEN- LAMBERT, Petrus Henri, winkelier, Antwerpen 1258
HOEFNAGELS- RYPENS, kinderen Petrus, slagters, Borgerhout 123
HOEFNAGELS, Anna Catharina Antonia, byzondere, Borgerhout 1259
HOEFNAGELS, Joannes Frans, beenhouwer, Borgerhout 1011
HOEFNAGELS, Maria Josephina, vr. NUYTS, vleeschhouwer, Borgerhout 601
HOFMANS- DEVOGHT, Henri, timmerman, Borgerhout 124
HOREMANS- SLEECKX, Jan Gommar, metser, Borgerhout 1060
HUBENS- CRAEN, Jan Baptist, smid, Antwerpen 971
HUYBRECHTS- Paline, Jacob, koeihouder, Borgerhout 1260
HUYBRECHTS- VANEYEN, Joannes, natiebaes en herbergier, Borgerhout 1061
HUYBREGTS- VANINGELEN, Frans, neg., Antwerpen 125
HUYGEN, Joanna Catharina, landbouwer, Borgerhout 855
HUYGENS- DEGENAERTS, Franciscus, magazynier en winkelier, Antwerpen 1139
HUYGENS- WEYNS, Willem, landbouwer, Deurne 571
HUYGENS, Adrianus, metser, Antwerpen 1138
HUYGENS, Frans, Hovenier, Bght 127
HUYGENS, Joanna Maria, weduwe PROOST, Pieter Jacob, naaister, Borgerhout 829
HUYLEBROECK, Petrus, klerk, Antwerpen 1140
ISHERWOOD- LOOSTERMANS, Thomas H., daglooner, Borgerhout 1209
ISHERWOOD- VLOENINCKX, Georgius, fab., Borgerhout 725
JACOBS- BARTOLOMEUS, wed. Petrus Frans, bijzondere, Borgerhout 587
JACOBS- VANDENPOEL, wed. Egidius, Borgerhout 602
JACOBS- VANDENPOEL, wed. Egidius, wink.,en CAUSIQUE, Isabella Cath., dienstmeid, Borgerhout 738
JACOBS, Albertus Andreas, juwelier, Antwerpen 1170
JACOBS, Maria Theresia, Borgerhout 487
JACOBSEN- SAMMELS, Elling, winkelier, Antwerpen 1106
JANS Nicolaes, onder- brigadier der douanen, Borgerhout 929
JANSENS, Josephus, suikerbakkersgast, Antwerpen 1051
JANSSENS- BOGAERTS, Joseph, koetsmaker, Borgerhout 143
JANSSENS- DEBEUCKELAER, Judocus J., magazynier, Borgerhout 1109
JANSSENS- DEMEYER, Jan Frans, koeihouder, Antwerpen 1167
JANSSENS- EYCKMANS, Paulus Joseph, meester kleermaker, Antwerpen 1104
JANSSENS Henri, hovenier, Berchem 823
JANSSENS Joanne Baptiste, klerk, Antwerpen 865
JANSSENS- MARIEN, Petrus Joseph, bakker, Borgerhout 440
JANSSENS- MERTENS, Adrianus Josephus, hoefsmid en herbergier, Borgerhout 360
JANSSENS- SOMERS, Jan Adriaen, natiebaes, Borgerhout 1108
JANSSENS- VERMEULEN, Cornelius, houtzager, Borgerhout 1304
JANSSENS, Jan Baptist, winkelier, Borgerhout 1107
JANSSENS, Ludovicus, oud- kleerverkooper, Antwerpen 344
JANSSENS, Maria Cath., wed. FLOREN, Jan Frans, eigenaer, Antwerpen 463
JANSSENS-GOEDHARD, wed. Jan Frans Joseph, concierge der beurs, Antwerpen 693
JORIS- DESCHUTTER, Cornelius Josephus, smid en herbergier, Borgerhout 972
JORIS- NUYTS, Adrianus Frans, winkelier, Borgerhout 603
JORIS, Joanna Cath. Franc., wed. DEBELDER Petrus Franc. en DEBELDER- JACOBS, Jac., Bght 412
JOUAN, Joannes, boekdrukker, Antwerpen 137
KAMPERS, Theodorus Frans, schoenmaker, Borsbeeck 1305
KEGELAERS- VANKEMENADE, Franciscus, slagter, Antwerpen 1171
KEMPINEERS, Louis Joseph, limonadedrankmaker, Antwerpen 1141
KENNIS- DRESSELEERS Josephus Guillelmus, timmerman, Borgerhout 365
KENNIS, Cornelius, metser, Borgerhout 366
KETELEER- SMITS, Jan Frans, beenhouwer, Borgerhout 393
KEUNEN, Adolphus Augustus, koopman in peerden, Borgerhout 139
KINSCHOTS- VANGOUBERGEN, Jacobus, winkelier, Borgerhout 1111
KINT- LUYTEN, Carolus, broodbakker, Boregrhout 593
KISTEMAEKERS, Joannes Hubert, boekhandelaar, Antwerpen 460
KLESSENS- WOUTERS, Emerentius, wever en winkel, Boregrhout 480
KROES- VONCKX, Jan Bat., timmerman, Antwerpen 227
LABENS- MOONS, Jan Baptist, daglooner, Borgerhout 1210
LALMAN- VANBEMELDONCK, Jan Gabriel, rentenier, Borgerhout 642
LAMBRECHTS, Anna Cath., wed. DECKX, Cornelius, beenhouwster, Borgerhout 1112
LANKENS- WEYERS, Franciscus, hovenier en herbergier, Borgerhout 973
LAPEIRE, Bernardus Guillelmus, negociant, Antwerpen 897
LAURYS, Hendrik Frans, koetsverhuurder, Antwerpen 1063
LAUWERS- COENS, Petrus Joseph, hovenier, Antwerpen 1026
LAUWERS Jan Baptiste, hovenier, Antwerpen 438
LECOMTE- HOUBEN, Eugene Joseph, herbergier, Borgerhout 1211
LEEMANS- DEKNAEP, Antonius Domin., schoenmaker, Borgerhout 146
LEEMANS- DEMONTFLER, Arnold, schoenmaker, Borgerhout 856
LEEMANS- DIELS, Joseph,facteur in bieren, Borgerhout 1113
LEERAERTS- JANSSENS, Jan Henri, koopman in wynen, Borgerhout 1027
LEMMENS- BOGAERTS, Jan Baptist, timmerman, Borgerhout 134
LENARS, Louis Joseph, fabr. In strooihoeden, Antwerpen 1233
LENSSENS- WILLEMS, Henri, smid, Borgerhout 1261
LETENS, Guillielmus, byzondere, Antwerpen 974
LEUSSENS, Paulina Eulalia, vr. VANLOOY, Frans Jan, koopman in koolen, Antwerpen 575
LEYSEN- DILLEN, Joseph, timmerman, Borgerhout 1012
LEYTENS Ludovicus, coiffeur, Antwerpen 1142
LEYTENS, Anna Maria Sophia, winkelier, Borgerhout 882
LIEBRECHTS, Ferdinand Jac., eigenaer, Borgerhout 1114
LIEKENS- LEEMANS, Theodorus, winkelier, Antwerpen 787
LIZOLLE- FAES, Michael Hippolitus, commissionnaris, Borgerhout 928
LOOS- VANAELST, Arnoldus en schoonkinderen, bakker, Borgerhout 151
LOYKENS- HARUS, Melchior Joseph, timmerman, Boregrhout 1115
LUNKEN, Jacobus, bakker, Borgerhout 369
MAES- VERLUYTEN, Cornelius Joannes,inspecteur der stedelyke belastingen, Antwerpen 371
MAES, Livinus Jacobus, wagenmaker, Borgerhout 675
MARIEN, Anna Cath. , wed. VANTHELEN, Jan Baptist Jos., herbergierster en deelhouders, Bght 1082
MARIEN, Jan Baptiste, arbeiders- baes, Borgerhout 439
MARINIS- VANDERMEYDEN, Jan, bleeker, Borgerhout 761
MARMILLON- VANSANTVLIET, Henricus, negociant, Borgerhout 960
MASQUELIER- MELLAERTS, Adolphe, winkelier, Borgerhout 670
MASQUELIER- MELLAERTS, wed.   Adolphe Antonius René Jos., fabrikant likeuren, Borgerhout 605
MEERBERGEN Petrus, scheepsloser, Antwerpen 1116
MEERTS, Carolus, koopman   en deelhouders, Antwerpen 1262
MEEUS Alphons,koopman,   en VANCASTER, Felix, koopman, Antwerpen 1212
MEEUS- VANHEIRBRUGGEN, Jan Jos, suikerraffineerder, en deelhebbers, Antwerpen 864
MEEUS- VINGERHOETS, Lambertus, voerman, Borgerhout 1144
MEEUS, Ferdinand en Louis, stokers, Antwerpen 914
MEEUS, Josephus Baptiste, vetweider en molenaer, Borgerhout 672
MEEUS, Ludovicus, koetsier, Antwerpen 1143
MEEYS, Joseph en Maria Catharina, vetweider, Borgerhout 726
MELAERTS- LEMINEUR, Petrus Joseph, meester kleermaker, Antwerpen 1306
MELLAERTS- BAECKELMANS, Guilielmus Frans, de weduwe en kinderen 857
MELLAERTS- BAECKELMANS, wed. Guillielmus Franciscus, winkelier, Borgerhout 788
MELLAERTS- BOSSCHAERTS, Jan Livinus, neg. In wijnen, Borgerhout 1117
MELLAERTS, Frans Cornelius, apotheker, Borgerhout 1263
MELLAERTS, Joanna Ph., vrouw PITTEURS, Jos.,koopman in likeuren,   Antwerpen 1118
MERSIE Isabella, Borgerhout 1120
MERSIE, Petrus Albert, en NAGELS, Frans Aug., vetweyers, Borgerhout 877
MERSIE, Petrus Jan, hovenier, Antwerpen 912
MERSIE, weduwe en kinderen Abraham J., bijzondere, Borgerhout 465
MERTENS- COP, weduwe Jan Frans, Borgerhout 750
MERTENS- CORNELIS, Isidoor Gabriel, timmerman, Borgerhout 1307
MERTENS Isabella, bijzondere, Borgerhout 607
MERTENS Jan Frans, metser, Borgerhout 1145
MERTENS- PAUWELS, Joannes, timmerman, Borgerhout 573
MERTENS- WOLFF, Emmanuel Theodorus, timmerman, Borgerhout 376
MERTENS, Frans en Anna Catharina, hovenier (St Willebrord) 1054
MERTENS, Jan Ferdinand, landbouwer en twee broeders en vier zusters, Wyneghem 513
MERTENS, Joannes Baptiste, eigeneaer, Borgerhout 762
MEYVIS- DOM, Cornelius, hovenier, Borgerhout 644
MICHIELS, Franciscus Joseph, koopman in leer, Antwerpen 600
MILIS, Antonius Jacob, hovenier, Borgerhout 770
MONJAERS- DEGROEN, Petrus Frans, hovenier, Borgerhout 1028
MONNOYEUR, Joseph, borstelmaker, Antwerpen 1308
MONU, Frans, koopman in kleuren, Borgerhout 695
MOORKENS- VANAELST, Jan Baptist, beenhouwer, Borgerhout 931
MOORKENS, Joanna Catharina Josepha, bijzondere, Borgerhout 635
MORRAS- FAES, Joseph, slagter, Borgerhout 394
MORTELMANS- JANSSENS, Adriaen, winkelier, Borgerhout 771
MORTELMANS, Christina Elisabeth, Elisabeth en Maria Catharina, winkeliers, Borgerhout 930
MOUS- STAPPAERTS, Andreas, rentenier, Antwerpen 1186
NAGELS, Andreas, bakker, Borgerhout 173
NEEKSKENS- CLAESSENS, Josephus Egidius, werkman, Borgerhout 1128
NEELS Christianus, tabakwerker, Antwerpen 1309
NIEDERER- DUJARDIN, Jan Ed., meester- behanger, Antwerpen 1310
NIEMANS- BELLOY, Jan, werkman, Borgerhout 1029
NOë- OERLEMANS, Gerard, verver, Borgerhout 729
NOENINCKX- KENNIS, Adam Joseph Henri, bijzondere, Borgerhout 482
NUYTS- VANEYNDE, Joseph, facteur in bier, Borgerhout 1213
OEDENKOVEN- DEROUBAIX, Henri Gaspard, nyveraers, Borgerhout 1222
OGEZ, Edouard Joseph Benoit, advokaat, Borgerhout 977
OLIESLAGER, Florentin Jan Joseph, eigenaer, Berchem 1200
OMMEGANCK, Hermanus, negociant, Antwerpen 630
OYEN- PIERRé, Frans Marie, blekslager, Borgerhout 1214
PAESSENS- ROSTYANT, Guillielmus, blekslager, Borgerhout 978
PALS- BOSSAERTS, Louis, plafonneerder, Borgerhout 1311
PANIS- DEVOCHT, Joannes, winkelier, Borgerhout 421
PASSENBRONDER- VANTRIER, Emmanuel Joseph Carolus, doctoor in de medicijnen, Borgerhout 627
PATTYN- STEYAERT, Carolus Augustinus, Antwerpen 954
PAULUSSEN- GOVAERTS, Thomas, Borgerhout 751
PAUWELS Frans, timmerman, Merxem 1215
PAUWELS, Catharina Joanna, wed. DEBELDER, Jan, winkelier, Borgerhout 756
PEERAER- WOUTERS, Josephus, smid, Zoersel 913
PEEREN Gerardus, herbergier, Antwerpen 1264
PEETERS- DECKERS, Henricus, winkelier, Borgerhout 981
PEETERS- DECRAECKER, Guilielmus, magazijnier, Borgerhout 565
PEETERS- GOVAERTS, Adrianus Antonius, koperslager, Borgerhout 359
PEETERS- HELSEN, Guillielmus, byzondere, Borgerhout 1065
PEETERS Jan Frans, klerk,  en Maria J., winkelierster, Antwerpen 1121
PEETERS Maria Theresia, winkelier, Borgerhout 1146
PEETERS- PERREMANS, Petrus Jan, schoolmeester, Antwerpen 883
PEETERS Petrus Edmond, steenhouwer, Borgerhout 1312
PEETERS, Cornelius Josephus, koeiboer, Borgerhout 1064
PIERAERT- MOREL, Louis, rentenier, Borgerhout 792
PIERRé- JACOBS, Frederik, timmerman, Borgerhout 861
PIERRE, Joseph en Maria, timmerman, Borgerhout 379
PITTOORS, Theodorus Adrianus en twee zusters, herbergier, Borgerhout 185
PRAET- VANDEVELDE, Guillielmus, winkelier, Antwerpen 980
QUAEYHAEGENS, Gustaef Arnoldus en Hermanus Henricus, Antwerpen 443
QUVELIERS, Frans, smid,  en consoorten, Borgerhout 611
RAEDEMAEKERS- DEJONGH, Frans, herbergier, Borgerhout 894
REGHERT- CLAES, Petrus, timmerman, Borgerhout 1173
REMES- ROELANTS, Hendrik, nachtwerker, Antwerpen 191
REUSENS- BREUGELMANS, Petrus Joseph, metser, Borgerhout 1216
REUSENS- DELAET, Jan Frans, timmerman, Borgerhout 1217
REUSENS- GREGOIRE, weduwe en kinderen Carolus Joseph, koopman, Wyneghem 444
REUSENS, Edmond Henri Joseph, priester, Mechelen 831
ROELANTS, Nicolaes, winkelier, Antwerpen 716
ROSIERS- STEYLAERTS, Joannes Gommarus, werkman, Deurne 1031
ROYACKERS- PITTOORS, Henricus, slotmaker, Antwerpen 677
ROYACKERS, Joseph en zyne vrouw LUYCKX, Josephina, facteur in bier, Borgerhout 525
SACRé, Paulina, byzondere, Borgerhout 1313
SANDERS- JORIS, Henricus Joannes, facteur in leuvens bier, Borgerhout 521
SANDERS, Antoinette, wed. DEGROOF, Joseph, rentenier, Borgerhout 1156
SANO- VERGOUTS, Petrus Frans, ondernemer, Borgerhout 862
SAS- DERIDDER, Jan Baptist, metser, Borgerhout 634
SAS- GYS, Jan Frans, timmerman, Borgerhout 239
SCHEPENS- GEENS, Jan Martin, metser, Borgerhout 832
SCHEPENS- VANKUYCK, Jan Melchior, metser, Antwerpen ( St Willebrord) 564
SCHEPENS, Laurentius Jos. Joannes en broeders en zusters, commissionnarissen, Lillo 198
SCHILLEMANS- ROELANTS, Petrus Joseph, winkelier, Borgerhout 1149
SCHILLEMANS, Maria Theresia, wed. LES ROSES, bijzondere, Antwerpen 1057
SCHOOFS, Henri, byzondere, Antwerpen 1150
SCHOONJANS, Egidius, natiebaes, St Willebrord 702
SCHRAUWEN- THILLIER, Waltherus, winkelier, Borgerhout 919
SCHROYERS- HELSEN, Frans, beenhouwer, Borgerhout 934
SEELS- VANROY, Franciscus, koopman in visch, Borgerhout 830
SEGERS- VANMARNEVELDT, Petrus Franciscus, timmerman, Antwerpen 1187
SEGERS- VERCAMMEN, Jacobus, winkelier, Borgerhout 1068
SEGERS, Benedictus Augustus, herbergier, Antwerpen 1314
SEGERS, Maria Theresia, wed. LEJEUNE, Jan Olivier, winkelier, Borgerhout 598
SEGHERS Henri Ludovicus Carolus Jos, professor, Antwerpen 1148
SEGHERS Petrus Franciscus, boekweitpelder, Antwerpen 679
SEGHERS, Petrus Frans, vischverkooper, Antwerpen 254
SELS- DELVAUX, Petrus Ludovicus, diamantslijper, Borgerhout 916
SELS- RENS, Petrus Frans, plafonneerder, Boregrhout 834
SELS- STAKENBORGH, Lambertus, timmerman, Antwerpen 1069
SELS- VANCAMP, wed. Jan Joseph, Antwerpen 833
SERGEYSELS- SEGERS, Petrus, vetweider, Borgerhout 209
SERGEYSELS, August Michel, en Joanna Teronella Josephina Isabella, beenhouwer, Borgerhout 1175
SILS Antonius Joseph, passementwerkerwerker 631
SILS- DUEZ, Henricus, makelaer, Antwerpen 871
SIMONS- DECLERCK, Gaspard Jan, herbergier, Antwerpen 863
SIMONS Nicolas, timmerman, Borgerhout 654
SIMONS- SCHUERMANS, Thomas, timmerman, Borgerhout 384
SIMONS- VANHOUTVEN, Jan Frans, timmerman, Antwerpen 1315
SIMONS, Maria Frederica, onderwyzeres, Borgerhout 1266
SLUYTS, Carolus, bijzondere, Antwerpen 732
SMEYERS, Victor Jan Louis Albert, Antwerpen 351
SMITS- CONVENTS, Joannes Franciscus, winkelier, Borgerhout 982
SMITS- MICHIELS, Jan Petrus, koeiboer, Borgerhout 1070
SMITS- VANLAEKEN, Frans en deelhebbers, timmerman, Borgerhout 1316
SMITS- VANLAEKEN, Frans, timmerman, Borgerhout 385
SMITS- VANLIESHOUT, Elias Fr., fabriekwerker, Borgerhout 1317
SMITS- VANWEERT, Edouard Jan Baptist, schoenmaker, Borgerhout 835
SMOLDERS- VANHEIRBRUGGEN, Petrus Joannes 884
SMOLDERS- VERPOOTEN, Jean, suikerraffineur, Borgerhout 655
SNEYERS- BROUWERS, Frans, bakker, Borgerhout 1042
SOMERS- VANBALLAER, Jacob Joseph, timmerman, Deurne 1151
SOMERS- VANBULLAER, Jacob Josephus, de vrouw, timmerman, Deurne 1071
SOMERS- VERSCHOOTEN, Jan Frans, timmerman, Borgerhout 493
SPITAELS- CRESPIN, Désiré, boekverkooper, Borgerhout 669
SPRANGERS, Jacobus, fabriekwerker, Borgerhout 1318
STAEPELS- VANBREEN, Jacob, timmerman, Borgerhout 1176
STAES- VANROMPAEY, Jan Frans, werkman, Borgerhout 1177
STEVENS, Elisabeth, wed. CLAESSENS, Cornelius Frans, Brussel 1267
STOCKMANS- JANSSENS, Ignatius Jos., blekslager, Antwerpen 1127
STOOP- VANBALLAER, Cornelius, hovenier, Borgerhout 764
STORMS- de WOUTERS d'OPLINTER, Ferdinand Josephus, rentenier, Deurne 1219
STORMS, Anna Barbara, vrouw MOUTER, Albert Jan, eigenaer, Loenhout 1221
STORMS, Franciscus, Antwerpen 1122
STORMS, Jan en Raymond, Jambes ( Namur) 1220
STORMS, Joanna Cecilia, rentenier, Deurne 1225
STORMS, Maria Petronella, vrouw de WADRINVILLERS, graef Frederik, eigenaeresse, Houdeng 1227
STORMS, Petrus, hovenier, Antwerpen, St. Willebrord 389
STRYBOS, Cornelius, smid, Antwerpen 1268
STUYCK- WAGEMANS, Petrus Josephus, natiebaes, Borgerhout 1030
SWANET- WUYTS, Petrus Joseph, winkelier, Borgerhout 278
TAEYAERTS- PEETERS, Jan Baptist, dagloner, Borgerhout 1229
TAEYMANS Franciscus, Borgerhout 1322
TAEYMANS, Anna Catharina, byzondere, Borgerhout 1319
TAEYMANS, Anna Maria, byzondere, Borgerhout 1320
TAEYMANS, Edouard Jan, Borgerhout 1321
TAEYMANS, Maria Thérèsia Jos, byzondere, Borgerhout 1324
TAEYMANS, Marie Thérèse, byzondere, Borgerhout 1323
TAEYMANS, Mathildis Maria, Borgerhout 1325
TAEYMANS, Octavia Maria, Borgerhout 1326
TASSé, Jacob, veulensnyder, Antwerpen 1327
THIBAUT, Edouard en Henri , kooplieden, Antwerpen en DIERCKX, Carolus, koopman, Antwerpen 1072
THYS- VERBRAECK, Josephus, kraenmaker en herbergier, Borgerhout 983
THYS, Josephus, timmerman, Antwerpen 1013
TIELENS, Francisca Petronella Carolina, religieuze en twee medezusters, Bght 885
TORFS, Joannes Baptiste, stoofmaker, Brussel 1073
TRUYEN- DERKINDEREN, Petrus Joseph, metser, Borgerhout 819
TRUYENS, Waltherius Frans, byzondere, Borgerhout 1074
TUYTGANS- VANNECKEN, Auguste, byzondere, Borgerhout 1178
TWEELINGS, Cornelius Franciscus, beenhouwer, Borgerhout 791
ULLENS- VANDERAA, Franciscus, de vrouw, eig., Schooten 399
UYTERHOVEN, Joanna Maria, religieuze, Waesmunster 1230
UYTTERHOEVEN, Jan Cornelius, vischverkooper, Antwerpen 1172
VANAELST, Marinus, koeiboer, Borgerhout 1075
VANAST, Adrianis Ferdinand, winkelier, Borgerhout 435
VANBALLAER- MERSIE, Franciscus, natiebaes, Antwerpen 917
VANBALLAER, Norbert Joseph, timmerman, Deurne 1076
VANBAUWEL- RENS, Cornelius Augustinus, koeihouder, Antwerpen 1033
VANBAVEGEM, Carolina, rent., Borgerhout 475
VANBEGLEN- MEEUSSEN, Jan Frans, herbergier, Borgerhout 984
VANBERENDONCK- THYS, Josephus, dagloner, Borgerhout 985
VANBOECKEL, Joanna Catharina, bijzondere, Borgerhout 70
VANBREEN- COENS, Jan Baptist, kleermaker, Borgerhout 1269
VANCAMP- BRESSELEERS, Cornelius Jos., natiebaes, Antwerpen 372
VANCAMP- GORIS, Petrus Gommar Hubert, kasseyer, Borgerhout 1271
VANCAMP- LAMBRECHTS, Joannes Cornelius, kasseyer, Borgerhout 1328
VANCAMP- PEETERS, Petrus Joseph, timmerman, Borgerhout 941
VANCAMP, Joanna Barbara, Borgerhout 202
VANCUYL- CURINCKX, wed. Frans Casimir, rent., Borgerhout 24
VANDAEL, Auguste Antonius Jan, kandidaet- notaris, Antwerpen 1272
VANDAEL, kinderen Franciscus Josephus, Antwerpen 476
VANDELFT, Emile Ludovicus, eigenaer, Eeckeren 397
VANDEMEULENHOF- VANTONGEREN, Jan, timmerman, Borgerhout 461
VANDEMOER- SOMERS, Cornelius Frans,huidevetter,  en deelhebbers, Borgerhout 1270
VANDEMOOR- SOMERS, Cornelius Frans, huidevetter, Borgerhout 773
VANDENBEMDEN, Guillielmus Joseph, kunsttouwwerker, Borgerhout 1329
VANDENBERGH- VANDEVELDE, Nicolas, dagloner, Borgerhout 406
VANDENBERGHE- OORTS, Joseph, timmerman en winkelier, Borgerhout 752
VANDENBOL, Jan Adam Hubert, commissionnaris, Antwerpen 613
VANDENBOSCH- HOEFNAGELS, Petrus Joseph, de vrouw, beenhouwer, Borgerhout 1014
VANDENBOSCH- SWINNEN, Jan Frans, metser, Borgerhout 772
VANDENBOSCH- VANDENEYNDE, Engelbertus, wagenmaker, Borgerhout 986
VANDENBOSCH- WETHAGES, Ludovicus, diamantslyper, Borgerhout 935
VANDENBOSSCHE, Magdalena Victoria, Borgerhout 375
VANDENBROECK- BISCOP, Judocus Frans, dienstbode, Borgerhout 325
VANDENBULCKE- VANDECAUTER, Franciscus, bleeker, Borgerhout 987
VANDENEYNDT- DECOSTER, Alphonse Judocus J., koopman en consul, Antwerpen 1273
VANDENHEUVEL- VANDENHEUVEL, Arnoldus, fabriekwerker, Borgerhout 1274
VANDENNIEUWENHUYZEN, Ludovicus J.,keersmaker, Borgerhout 449
VANDENPLASCH- HERSEMANS, Petrus, landbouwer, Borgerhout 988
VANDENREECK- HENDRICKX, Jan Frans, metser, Borgerhout 1015
VANDENWYNGAERT, Matheus, hovenier, Antwerpen 450
VANDEPOEL- VERBEEMEN, Jan, meester- timmerman, Borgerhout 1275
VANDEPOEL- VERBEEMEN, Joannes, timmerman, Borgerhout 1077
VANDEPOEL, Joanna, byzondere, Antwerpen 1330
VANDERAUWERAERT- HUYGENS, Cornelius Augustus, timmerman, Borgerhout 1152
VANDERBUCKEN- JACQUES, Jan Petrus, winkelier, Borgerhout 936
VANDERBUECKEN- CUYPERS, Frans, zadelmaker, Antwerpen 1331
VANDERHEYDEN- VANEYNDE, Jan Lambert, bleeker, Borgerhout 794
VANDERKEELEN- CEULEMANS, Alphonse, apotheker, Borgerhout 1179
VANDERKEELEN- VANBAVEGHEM, Philip, eig., Borgerhout 737
VANDERKEILEN- LOMMEN, Jan Baptiste, beenhouwer, Borgerhout 657
VANDERKEILEN, Maria Catharina, bijzondere, Borgerhout 736
VANDERMEYDEN, Ludovica Joanna Maria, winkelier, Borgerhout 1180
VANDERMEYDEN, Rosalia Joanna Albertina en deelhebbers, Borgerhout 1276
VANDERSANDEN- VANBARNEVELDT, Jan Baptist, mandemaker en koopman in visch, Borgerhout 684
VANDERSCHOOT, Carolus Joesph,notaris,  en deelhebbers, Merxem 1181
VANDERSCHOOT, Carolus Josephus, notaris, Wilryk 545
VANDERSTAPPEN- WUYTS, Joseph, winkelier, Antwerpen 417
VANDERVEKEN- SMETS, Jan, timmerman, Borgerhout 990
VANDERVEKEN- VANDERAA, Petrus, suikerbakker en herbergier, Borgerhout 991
VANDERVEKEN, Franciscus, steenhouwer, Deurne 1182
VANDERVELDEN, Cornelius, Dorothea en Helena, hoveniers, Deurne 1079
VANDERWEE- DERUYSSCHE, Petrus Cornelius, metser, Borgerhout 838
VANDESSEL, Maria Theresia, wed. VERBRAECKEN, Jan, bakster, Borgerhout 1085
VANDEUREN, Petrus Joannes, dagloner, Borgerhout 339
VANDEVELDE- BROECKX, Joannes Franciscus, broodbakker, Borgerhout 989
VANDEVELDE- ELIAERT, Jan Frans, brouwer, Borgerhout 115
VANDEVELDE, Anna Cornelia, byzondere, Borgerhout 938
VANDEVLOET- PEETERS, Adriaen, natiebaes en herbergier, Borgerhout 84
VANDEWALLE, Josephus Ludovicus, verificateur der douanen, Antwerpen 939
VANDEWAUWER- FRANCKEN, Jan Baptist, timmerman en winkelier, Borgerhout 839
VANDEWEERD- GEERAERT, Matheas, rentenier, Borgerhout 220
VANDEWOUWER, Jacob en kinderen, landbouwer, Deurne 658
VANDINTER- CLAESSENS, wed. Ant., boekbinder, Borgerhout 866
VANDYCK, Henri Jan, koster, Antwerpen 138
VANEBERG- VANDENBERGH, Carolus Joseph, metser, Borgerhout 1277
VANEEKHOVEN, Joseph Gabriel, winkelier, Antwerpen 1080
VANEGGELPOEL, Maria Catharina, Brussel 887
VANELSEN- NEVELING, Michael, timmerman, Antwerpen (St Willebrord) 796
VANERKEL, Philip Leopold Alois, beenhouwer, Antwerpen 1062
VANEYNDE- MEEUS, Ludovicus, molenaer, Borgerhout 243
VANEYNDE- MEEUS, weduwe Ludovicus, molenaerster, Borgerhout 828
VANEYNDE, Jan Baptiste, molenaer, Borgerhout 1183
VANGAAL- JASPERS, Leonard Ludovicus, schrynwerker, Borgerhout 903
VANGAAL- LAMBRECHTS, Judocus Martin, schrynwerker, Borgerhout 902
VANGANSEN, weduwe Joseph, slachter, Borgerhout 261
VANGEERT- MOORKENS, Prosper, botanist, Antwerpen ( St Willebrord) 568
VANGENECHTEN- ENGELS, Jan Franciscus, schrynwerker, Borgerhout 841
VANGHEEL- DILLEN, Petrus Frans, winkelier, Borgerhout 942
VANGINGELEN- DEPRETER, Cornelius, vleeschhouwer, Borgerhout 775
VANGOUBERGEN- DECEULAERDE, Adriaen, aennemer, Borgerhout 1081
VANGOUBERGEN, Joanna Maria, dienstmeid, Antwerpen 993
VANHAEPEREN, Petrus, timmerman, Antwerpen 501
VANHARNEVELDT, Gerard, lykbezorger, Borgerhout 1278
VANHAVRE, baron Eugene Charles Henri, eigenaer, Antwerpen 455
VANHELMONT, Louis, metser, Borgerhout 1231
VANHEYLEWEGEN- LEEMANS, Joseph Frans, fabrikant, Borgerhout 904
VANHEYST, Jan Frans, priester, Lier 156
VANHOOF- LAMBRECHTS, Petrus, herbergier, Borgerhout 920
VANHOOF- MERMANS, Henricus Jacobus, herbergier, Antwerpen 943
VANHOOF- MONU, Joseph, vischverkooper, Borgerhout 766
VANHOVE- GOVAERTS, Petrus Franciscus, timmerman, Borgerhout 478
VANHOVE, Frans, metser, Borgerhout 269
VANHOVE, Marie Delphine en Petrus Fr., Borgerhout 479
VANLAER- WUYTS, Petrus Frans, herbergier, Antwerpen 992
VANLEEMPUT- GEENS, Jan Baptist, zager en herbergier, Borgerhout 776
VANLOO- FRANCK, Jan Baptist, bijzonderen, Antwerpen ( St Willebrord) 797
VANLOON- MERTENS, Engelbert, landbouwer, Borgerhout 1279
VANLOY, Clementina Theresia en Henrietta Monica Joanna Philomena, modemaeksters, Bght 878
VANMEERBERGEN- CAUTAERT, Joannes, meubelmaker, Borgerhout 1089
VANMEIR- HAVERMANS, Joseph, winkelier, Borgerhout 570
VANMERLEN, Guilelmus Ludovicus Hyacinthe, boekdrukker, Antwerpen 410
VANMERLEN, Joannes Guillelmus Bernard, fabrikant, Herentals 1332
VANMERODE- HOEBANCKX, Petrus Josephus,aennemer, Antwerpen 1035
VANMERODE- LONEUX, Gommarus Jacbus, smid, Antwerpen 1034
VANMIERIS- VANVELTHOVEN, Henri Jan, werktuigkundige, Antwerpen 1333
VANNYEN- SELLESLAGH, Petrus Joannes, rentenier, Borgerhout 1232
VANNYEN- SELLESLAGHS, Petrus Jan, eigenaer, Berchem 994
VANOERS- BUS, Guillelmus, metser, Borgerhout 534
VANOLMEN- SOMERS, Jacob, timmerman en herbergier en Cop Cath., wed. MERTENS, Jan Frans 1184
VANREETH, Petrus Michael Vincent en dry zusters, landbouwers, Borsbeek 617
VANRIEL Jan Baptist, molenaer, Duffel 267
VANROOY- JACQUé Jan Frans, winkelier, Borgerhout 843
VANROOY, Constant Maria magd., wed. FIERENS, Joseph, rentenier, Borgerhout 1234
VANSANTVLIET, Isabella, winkelierster, Antwerpen 868
VANSCHEVENSTEEN, Franciscus, brouwer, Wyneghem 886
VANSCHOOR- WELLENS, Joannes Egidius, geemplyeerden aen den yzeren weg, Borgerhout 995
VANSOOM, Joanna, wed. DERIDDER, Egidius, en deelhebbers, bijzondere, Borgerhout 757
VANSPITAEL, Joseph Antonius, rentenier, Antwerpen 1078
VANSWEEVELDT, Jan André, schoenmaker, Borgerhout 842
VANTICHELEN- VANDEVELDE, Jacob, malder, Borgerhout 689
VANTICHELT- VANDERHEYDEN, Petrus J., klerk, Wyneghem 944
VANTRIEL, Petrus, bootsman, Antwerpen 1334
VANUFFELEN- DEMEYER, Jan Frans, metser, Borgerhout 1185
VANWINT- VANBEVER, Norbertus Josephus Bapt., coiffeur, Antwerpen 511
VEDERS, Antonius, rentenier, Antwerpen ( St. Willebrord) 528
VELDERS- DECOCK, Joannes Emmanuel, herbergier, Borgerhout 1083
VERBEECK, Petrus August, koopman in likeuren, Antwerpen 1124
VERBEELEN, Frans Joseph, hovenier en consoorten, Borgerhout 284
VERBELEN- CORLUY, Petrus Joseph, de vrouw, hovenier, Borgerhout 711
VERBERT- SMEELDERS, Jan Frans, suikerbakker, Borgerhout 595
VERBERT- STUYCK, Petrus Cornelius, herbergier, Borgerhout 503
VERBIST- SELS, Jan Baptiste, dagloner, Borgerhout 1084
VERBOVEN- VANDESCHOOR, Jacobus, trentenier, Borgerhout 453
VERBUCKEN, Carolus Jacob Henri, commissionnaris, Antwerpen 700
VERCAMMEN Petrus Joseph, rentenier, Borgerhout 740
VERCAMMEN- VANAERDE, Jan Adriaen
VERCAMMEN, Joannes Franciscus Petrus Joseph en Anna Cath., renteniers, Borgerhout 997
VERCAMMEN, kinderen Petrus Josephus, rentenier, Borgerhout 535
VERCAMMEN, Petrus Joseph en Jan Frans, eigenaers, Borgerhout 1067
VERDONCK- BBEERENT, Jan Ant., smid, Borgerhout 946
VEREECKEN- PITTOORS, Egidius Frans, timmerman, Borgerhout 947
VERELST, Jan Frans, horlogiemaker, Borgerhout 1236
VERGOUTS- BAECKELMANS, Jacobus, doctoor, Borgerhout 639
VERHEYDEN- DRESSELAERS, Jan Baptist, metser, Borgerhout 1155
VERHEYDEN, Carolus Cornelius en Maria Louisa, klerk, Borgerhout 1237
VERHOEVEN- MOSKENS, Joannes, metser, Borgerhout 1087
VERHOEVEN- VANDENNIEUWENHUYZEN, Joannes Franciscus, eigenaer, Borgerhout 998
VERHOEVEN- VETS, Petrus Jacob, koeiboer, Antwerpen 1153
VERHOEVEN, Adrianus, natiebaes, Antwerpen 1154
VERHOEVEN, Albert Joseph Hubert, eigenaer, Antwerpen 426
VERHOEVEN, Anna Isabella, renteniertster, Antwerpen 636
VERLINDEN- SEGERS, Jan Louis, herbergier en winkelier, Deurne 1088
VERLINDEN- VERHESEN, Petrus Josephus, metser, Borgerhout 691
VERMAELEN- VERGOUTS, Guillelmus Fr., eig., Antwerpen 296
VERMEERBERGEN- VERSCHEL, Petrus Joseph Henri, kantwerker, Borgerhout 294
VERMEYLEN- AERNOUTS, Adrianus Frans, koopman in hout, Borgerhout 297
VERNIMMEN- FAES, vr. Antonius Henri, beenhouwer, Borgerhout 98
VERREYDT- DULLER, Jan Baptiste, landbouwer, Borgerhout 566
VERSCHAEREN, Joseph, meester kleermaker, Antwerpen 765
VERSCHUEREN- DEJONGH, Jacobus Ludovicus, koeiboer, Borgerhout 1036
VERSCHUEREN, Andreas, vischverkooper, Antwerpen 11
VERSCHUEREN, Anna Catharina, wed. DAGGELINCKX, Joseph, beenhouwster, Borgerhout 1126
VERSCHUEREN, Jan Frans,zadelmkaker, Bght  en BUTGEERTS, Joannes Marie, bijz., Bght 85
VERSTRAELEN- GEUDENS, Petrus, rentenier, Antwerpen 999
VERSTRAETEN- WOUTERS, Petrus Frans, winkelier, Borgerhout 1000
VERSTREPEN, Henri Leopold, koopman in ijzer, Antwerpen 299
VERSTURME- SPRIET, Napoleon Frans, klerk, Antwerpen 537
VERVEEKEN- JORENS, Jan Adriaen, facteur in leuvens bier, Borgerhout 300
VERVLOED- HOPSTAEKEN, Frans Joseph, voituerschilder, Antwerpen 1335
VERVLOET- SELSLAGHS, Ludovicus, voituer, schilder en herbergier, Borgerhout 1001
VERVLOET, Victor, muzikant, Borgerhout 1002
VERVOORT- HAVERALS, Petrus, de vrouw, vleeschhouwer, Borgerhout 905
VERVOORT- RYKERS, Petrus Jan, hovenier, Borgerhout 888
VERVOORT, Ludovicus Philippus Jacobus, schilder, Borgerhout 1003
VINCK, Carolus Josephus, hoedenmaker, Antwerpen 1008
VINGERHOETS- JANSSENS, Jan Baptist, koopman, Antwerpen 1336
VOETS- MEEUSEN, Petrus, koeihouder, Borgerhout 653
VREYSSEN- SMEULDERS, Cornelius Jan, werkman, Borgerhout 948
VROMAN Isabella Regina, byzondere, Borgerhout 1338
VROMAN- VANGANSEN, Joannes Judocus, de vrouw, vleeschhouwer, Borgerhout 533
VROMAN, Carolus Frans, klerk, Borgerhout 1337
WAEGEMANS, Anna Catharina, byzondere, Borgerhout 1339
WAUTERS- LAUREYS, Cornelius, magazynier, Antwerpen 1280
WILRYCKX, Catharina, vr. DOCKX. Jos., beenhouwer, Mortsel 1239
WILRYCKX, Joanna Henrica, vr. WILLEMS, Nicolas, daglooner, Deurne 1240
WINCKELMANS, Joanna Catharina, vr. POELMANS, Petrus Paulus, dagloner, Deurne 1241
WINCKELMANS, Paulina Juliana, wed. ROELENS, byzondere, Borgerhout 1242
WINKELMANS, Gommarus, bijzonderen, Antwerpen 584
WINNE- BARTHOLOMEUS, Jacobus, natiebaes, Borgerhout 660
WOOD- LEAVER, William, koopman, Borgerhout 313
WOOD, Wiliam, zoon, koopman, Borgerhout 1157
WOUTERS- DEBROUWER, Ant., hovenier, Borgerhout 1090
WOUTERS- DEPROOST, Petrus Jos., schrynwerker, Borgerhout 845
WOUTERS- DESWERT, Jan Baptist, natiebaes, Borgerhout 793
WOUTERS- VANDERLINDEN, Jan Baptist, herbergier, Borgerhout 509
WOUTERS, Maria Catharina en zusters, byzondere, Borgerhout 870
WUYTS- VANLEEMPUT, Albertus, koeiboer, Borgerhout 778
WUYTS, Josephus, rentenier, Antwerpen 1340
WYNANTS- MEERLEMONT, Jacobus, timmerman, Antwerpen 949

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net