Index kadastrale legger Halle 1855

 

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze legger.

 


NAAMINDEX

 

NOMS et Prénoms Articles
ADRIAENSSENS- COP, weduwe Jan, dagloonster, Santhoven 211
ADRIAENSSENS- DAELEMANS, Franciscus, metser en winkelier,Oeleghem 314
ANTHONI, Ludovicus Franciscus Eugenius, notaris, Broechem 224
Antwerpen, de bestiering der godshuizen 3
Antwerpen, het bureel van weldadigheid 4
ARTS, Petronella, weduwe RENS, Joseph, landbouwster, Halle 335
BENNES, Franciscus, en deelhebbers, landb., Halle 358
BIART- DONNEZ, Ludovicus Franciscus Constant, eigenaer, Antwerpen 200
BLOCK- VERHESEN, Cornelius, landb., Halle 179
BLOCK, Gommarius Constantinus, landbouwer, Halle 348
BLOCK, Josephus, wink., Lier, wed., DEBONTRIDDER, Joanna Cath. 352
BODENBERGEN- BAKELANTS, Franciscus, dagl., Halle 5
BOGAERTS- PILLOT, Jan, smid en veearts, Broechem 337
BORRé- SCHILSERS, Jan Baptist Frans F., eig., Antwerpen 321
BOSSCHAERTS- VERDAET, Jan Baptiste, landb., Halle 256
BRANTS, Carolus Josephus, schrynwerker, Santhoven 45
BRESIERS, Petrus, landb., Halle en Halle, het bureel van weldadigheid 176
BREUGELMANS- SCHOETERS, Frans, dagloner, Halle 286
Broechem, het bureel van weldadigheid  17
Broechem, het bureel van weldadigheid, en VANHOOF- DESWERDT, Guillelmus, dagl., Brecht 18
BRUYNSEELS, Franciscus, landb., Santhoven 259
BULCKENS- DIERCKX, Guillelmus Joannes, byz., Schilde 253
CALUWAERTS, Louis en consoorten, koopman, Lier 349
CALUWAERTS, Ludovicus, met broeder en twee zusters, koopman, Lier 338
CAMPO, Joannes, hovenier, Schilde 287
CASSIMON- SMITS, Petrus Joannes, koopman, Westmalle 334
CAUTEREELS, Franciscus Antonius, dienstknecht, Santhoven 219
CEULEMANS, Anna Cath, Borsbeeck 19
CLAES- VANDENBROECK, Joannes Baptist, veldwachter, Halle 235
CLAES, Cornelius Josephus, winkelier, Lier 288
CLAESSENS- KEMPENAERS, Petrus Jan, dagl., Haller 316
CLAESSENS- VANBERENDONCK, Josephus, landb., Halle 311
CLAESSENS- VANDENBOGAERT, Joannes J., landb., Oeleghem 315
CORNELISSENS de WYNSBROEK, eig., Antwerpen 22
CORTS, Franciscus, landb., Halle 304
CRAUWELS, Petrus Joseph, landb., Berchem 350
CROONEN- PILLOT, Petrus Frans, onderwyzer, Pulle 339
CUYVERS, Joannes, dienstbode, Halle 307
DAEMS, Isabella Maria, winkelierster, Brecht 254
DAEMS, Jan Joseph, onderwyzer, Meerle en Jan Carolus, onderwyzer, Pulle 25
DEBACKER- NUYTS, Petrus, landbouwer, Halle 246
DEBACKER, Jan, koopman, Schilde 351
DEBEUCKELEER- SMITS, Frans Gommar, landb., Santhoven en VERVLIET- SMITS, Jan, Viersel 294
DEBEUKELEER- SMITS, Fr. Gom., de vr. , Santhoven En SMITS- WENS, wed. Jan Bapt., Santhoven 274
DEBEUKELEER- SMITS, Frans Gommarus, landb., Halle 273
DEBEUKER, Maria Coleta, wed. VOET, Jan, landb., Santhoven 364
DEBIE, Guillelmus, landb., Schilde 33
DEBONTRIDDER, Joanna Cath., wed. BLOCK, Josephus, wink., Lier 352
DEBOSSCHAERT, Carolus Marie Josephus, eig., Hemixem 29
DECORDT, Petrus, landb., Antwerpen en VERDAET, Franciscus 357
DEFEYTER- BUSTENS, Jan Frans, landb., Halle 251
DEFRAULA van BROECHEM, burggraef Hippolyte, eig., Antwerpen 34
DEJONGH- SMOLDERS, Adriaen, metser, Halle 295
DELAET, Cornelius, landb., Vremde 35
DELANGHE, Jacobus Josephus, met 2 broeders en 2 zusters, landb., Schilde 36
DEMEULDER- DRESSELEERS, Andreas, landb., Zoersel 317
DEMEULDER, Theodor, landb., Brecht 326
DEPEUTER, Petrus, landb., Santhoven 260
DEPRINS- VANBAUWEL, Jan Baptist, landb., Halle 42
DEPRINS, FranS Ant., Maria, landbouwer, Petrus Jos.,timmerman, Halle en Guillelmus, Oelegem 214
DEPRINS, Josephus, Maria, Guilelmus, en Martinus, landb., Halle 353
DEPRINS, Martinus, Frans, Joseph en Maria, landb., Halle 289
DEPRINS, wed. En kinderen Guillelmus, landb., Halle 183
DEPRINS, weduwe Guillelmus, landb., Halle 236
DESMANET de BOUTONVILLE, Baron Ignatius Josephus, eig., Brussel 47
DESWERDT, Joanna, landb., Oelegem 16
DIELS- KEMPENEERS, Petrus J., landb., Halle 301
DIELS, Franciscus, landbouwer, Halle 320
DIERCKX- CLAES, Joannes Franciscus, landb., Halle 215
DINGENEN- SEGERS, Guillelmus, hoefsmid, Halle 277
D'OULTREMONT de WEGGEMONT, graef Emile Carolus Desiderius Josephus, eig., Luik 50
DRIES- GORIS, Joannes Melchior, landb., Halle 149
DRIES, Petrus, landb., Halle 328
DRIESEN- GORIS, Joannes, landb., Halle 290
DRIESEN, Cornelius, dagl., Halle 302
DUBOIS- DECATERS, Louis Hyacinthe Joseph, de vrouw, eig. Antwerpen 165
DUBOIS- DECATERS, Ludovicus Hyacinthus, rent., Antwerpen 216
FIERENS, Petrus Josephus, hoefsmid, Santhoven 150
FONTEYN- GYSELINCKX, weduwe Petrus, byz., Santhoven 185
FONTEYN, Joannes Baptiste, vrederechter, Santhoven 151
FRANCK- HAULTERMANS, Frans Josephus, dagl., Halle 53
GEELHAND, kinderen Florentinus Jos., eig., Antwerpenen GEELHAND, Florentinus Jos. Antwerpen 38
GILLES de PELICHY, baron Ludovicus, rent., Halle 55
GYSELS- DEMEUTER, Ludovicus, dagloner, Halle 345
GYSELS- TRUYTS, Cornelius, landb., Halle 174
GYSELS, Jan Baptist, landb., Zoersel 322
Halle, de beneficie van de pastorij 62
Halle, de gemeente 60
Halle, de kerkfabriek 61
Halle, de kerkfabriek en het bureel van weldadigheid 175
Halle, het bureel van weldadigheid 58
Halle, het bureel van weldadigheid, en de kerkfabriek 59
Halle, het bureel van weldadigheid., en BRESIERS, Petrus, landb., Halle 176
HERMANS- DECORDT, Joannes Jacobus, schoolmeester, Oeleghem 282
HERMANS- MERTENS, Alexis Jan Emman., notaris, Santhoven 186
HERTOGHS, Joannes Franciscus, landb., Halle 64
HUYBRECHTS, Jan Baptiste, landb., Pulle 303
HUYSMANS- VANAELST, Frans, landb.,   en VANAELST, Jan Baptist, landb., Halle 8
HUYSMANS, Anna Carolina, landb., Halle en VANAELST, Jan Baptist, landb., Halle 355
JACOBS, Catharina Coleta, winkelierster, Broechem 67
JANSSENS, Jan Baptiste, landb., Halle 247
JANSSENS, Petrus Josephus, en deelhebbers, byzonderen, Santhoven 199
KEMPENAERS, Joseph, landb., Zoersel 72
LAUWEREYSSENS, Petrus, dienstknecht, Halle 323
LEBRECHTS- VANDENBOGAERT, Frans Jac., landb., Santhoven 39
LEFEBVRE, Joseph Stanislas Franciscus, aennemer, Halle 329
LEYSEN- BOLLENS, Petrus, doktor, Santhoven 227
LEYSEN- BOLLENS, wed. Petrus, rent., Santhoven en LEYSEN- BOLLENS, kind. Petrus, Santhoven 65
LOOTS, Joannes Baptiste, landb., Broechem 169
MARIEN- VANHOOF, Jacob, boschwachter, Halle 365
MARIEN- VANLOOVEREN, Jan Mathys, koopman in hout, Schilde 140
MARIEN, Ludovicus, strooidekker, Halle 210
MARISSEN, BRAECKMANS, Frans, landb., Halle 366
MERTENS Guillelmus, brouwer, Halle 154
MERTENS- VANMECHELEN, Norbertus Petrus en kinderen, landb., Halle 245
MERTENS, Norbertus Petrus , wed., en kinderen, landb., Halle, VANMECHELEN, Joanna 244
MERTENS, Norbertus Petrus, landb., Halle, wed., VANMECHELEN, Joanna 292
MEYERS, Julius Antonius Joseph, rentenier, Hemixem 187
MOLEMAEKERS, Jan Cornelius, verwer, Brecht 188
MORETUS, Louis Marie Joseph Karel Hubert, Vorsselaar 81
NAUWELAERS- MERTENS, Cornelius Ludovicus, brouwer, Halle 359
NUYTS- SEBRECHTS, Joannes Joseph, landb., Halle 248
NUYTS- SMITS, Joannes Joseph, landb., Halle 340
NUYTS- THENNEN, Jacob, landb., Halle 82
Oelegem, de kerkfabriek 86
OORTS- GRIMONT, Joannes Jacob, landb., Halle 249
OORTS- VERDAET, Frans, landb., Halle 87
PARNAELS, Theresia, dienstmeid, Antwerpen, en Carolina, naaister, Halle 276
PAUWELS- GEERAERTS, wed. Carolus, maelderin, Wyneghem 264
PAUWELS, Petrus, landb., Halle 190
PEETERS- BERVOETS, Jan Baptist, landb., Pulle 306
PEETERS- VANROMPAEY, Jan Baptist, landb., Halle 238
PEETERS, Joannes Baptist, landbouwer, Halle 336
PEETERS, Michiel, landb., Santhoven 324
PEETERS, Petrus, landb., Zoersel 346
PILLOT- VANBEECK, Jacobus Constantinus, koster, Halle 341
PIRON- VANMARROY, Josephus Gerardus, wagenmaker, Halle 191
PURNAELS- DRIES, Joannes Ludovicus, bakker en winkelier, Halle 275
RENS, Joseph, landb., Santhoven 94
RENS, Joseph, landbouwster, Halle, weduwe RENS, Petronella 335
REUSENS, Carolus Joseph, timmerman en koopman in hout, Wyneghem 157
ROYACKERS- SCHOETERS, Franciscus, winkelier, Halle 1
RUTTEN- VANHEURCK, Jacobus, smid, Halle 297
RUYMAKERS- VERBEECK, kinderen Frans, dagl., Halle 93
Santhoven, de kerkfabriek 173
Santhoven, het bureel van weldadigheid 96
Schilde, de kerkfabriek 97
SCHOETERS- SLAETS, Petrus Frans, landb., Halle 98
SCHOETERS- VEEHAERT, Jan Frans, zoon, landb., Halle 308
SCHOLLAERT, Edouard Theodorus, commissionnaris, Antwerpen 229
SCHUERWEGEN- SCHUERMANS, Ferdinand, landb., Halle 309
SCHUERWEGEN- VERBEECK, Ferdinandus, wagenmaker, Halle 265
SCHUERWEGEN, Ferdinand en 2 broers, Halle, & SCHUERWEGEN- PAUWELS, wed. Jan Bapt.,Halle 266
SCHUERWEGEN, Ferdinand, landb., Halle 310
SELIAERTS- BOSSAERTS, Jan Baptist, landb., Broechem 278
SELS- VERELST, Franciscus, daglooner, Halle 239
SMITS- DECUYSTER, Joannes Franciscus, boschwachter, Halle 163
SMITS- MARISSEN, Cornelius, daglooner, Halle 158
SMITS- VANDYCK, Jan Baptist, landb., Santhoven 110
SMITS- VOORTS, Cornelius, molenaer, Halle 367
SMITS, Joannes Franciscus, landb., Halle 159
SMITS, Josephus, landb., Halle 347
SMITS, Marinus, landb., Oeleghem 220
SMOLDERS- VANDENEYNDE, Ludovicus Antonius, wever, Halle 213
SMOLDERS- VANHEMELDONCK, Carolus, wever, Halle 332
SOMERS, Joannes Ludovicus, maelder, Vremde 312
TAEYMANS- GYSELS, Franciscus, landb., Zoersel 325
TAEYMANS- JORIS, Petrus, daglooner, Halle 153
THEUNEN- GLASSéE, Petrus Ferdinandus, landb., Halle 354
THYS- VANTHIEN, Cornelius en deelhebbers, landb., Halle 230
VANAELST- DEFEYTER, Frans, dienstbode, Halle 360
VANAELST, Jan Baptist, landb., Halle en HUYSMANS- VANAELST, Frans, landb. 8
VANAELST, Jan Baptist, landb., Halle en HUYSMANS, Anna Carolina, landb., Halle 355
VANAKEN, Petrus Joseph en Joanna Cath, landbouwers, Halle 284
VANBAUWEL, Petrus en consoorten, landb., Halle 117
VANBAUWEL, Petrus, landb., Halle 116
VANCAMP, Jacobus Joseph, burgemeester en landb., Emblehem 293
VANCAUWENBERGH- VERSTOCKT, Cornelius, kleermaker en herberhier, Halle 192
VANCAUWENBERGHS- AERTS, Evarist, notaris, Schilde 135
VANDENBOGAERT, Maria Catharina, Halle 268
VANDENBOSSCHE, Carolus, byzonderen, Santhoven 95
VANDENBOSSCHE, Frans, Petrus en Carolus, eig. Santhoven 298
VANDENBOSSCHE, Gommarus, brouwer, Santhoven 285
VANDENBOSSE, kinderen Judocus, brouwer, Santhoven 221
VANDENBROECK, Franciscus, landb., Vorsselaer 233
VANDENNIEUWENHUYSEN- DEFEYTER, Henricus Joseph, wever, Halle 161
VANDENNIEUWENHUYSEN- DEFEYTER, weduwe Henri, wever, Halle 269
VANDENNIEUWENHUYSEN, Henri Jos. Frans Ludovicus en Maria Theresia, verwer en landb., Halle 356
VANDENNIEUWENHUYSEN, Henri Joseph, wever, Halle 368
VANDENVEN- SMITS, Carolus Joseph G., wagenmaker, Santhoven 299
VANDEPOEL- RYPERS, weduwe, Antonius, landbouwsters, Santhoven 222
VANDERMIEROOP, kinderen Jacob, landb., Zoersel 160
VANDERVOORT, Anna M., vr. VANUFFEL, Jan Fr.,dagl., Halle   en Halle, bureel van weldadigheid 343
VANDEWERVE- VANSCHILDE, baron Henri Jacob Marie Hyacinth, eig., Antwerpen 120
VANDEWERVE, Regina, eigenaerster, Boischot 279
VANDOREN, Carolus, boschwachter, Westmalle 255
VANDOREN, Jacob, landb., Brecht 370
VANDYCK, Maria Anna, weduwe Fierens, byz., Santhoven 369
VANLITH de JEUDE- GOYVAERTS, Joseph Jan Petrus Frans, de vrouw, eig., Antwerpen 56
VANLOOVEREN- VANPELT, Petrus Joannes Joseph, lndb., Brecht 237
VANLOOVEREN, Josephus, landbouwer, Halle 305
VANLOOY, Joannes Egidius, landb., Santhoven 231
VANMECHELEN, Joanna, wed. MERTENS, Norbertus Petrus , landb., Halle 292
VANMECHELEN, Joanna, wed. MERTENS, Norbertus Petrus en kinderen, landb., Halle 244
VANOSTAYEN- VANROMPAEY, Jan Baptist, landb., Halle 234
VANOSTDEYEN- VANWESENBEECK, Adrianus Franciscus, landb., Halle 250
VANPELT- DRESSCHERS, Joannes Baptiste, herbergier, Brecht 270
VANUFFEL, Jan Fr., dagl., Halle vr.   VANDERVOORT, Anna M., en Halle, bureel van weldadigheid 343
VANUFFELEN- VANDERVOORT, Jan Frans, dagloner, Halle 344
VANWEZENBEECK- VANAELST, Jan Baptist, landb., Halle 195
VEKEMANS- VANLOOVEREN, Jan, hovenier, Haller 319
VERACHTERT, Martinus, winkelier, Antwerpen 196
VERDAET- SMITS, Jan Baptiste, landb., en boschwachter 228
VERDAET, Franciscus, en DECORDT, Petrus, landb., Antwerpen 357
VERDAET, Joseph, Halle 361
VERHAEGEN- VLOEBERGHS, wed. Jan Jacob, byz., Lier 178
VERHAERT- DEPRINS, Joseph, landbouwer, Halle 333
VERHAERT- HERMANS, Frans, landb., Halle 342
VERHEYEN, Franciscus en deelhebbers, Oeleghem 362
VERHOEVEN- GULDENTOP, Petrus Joseph, landb., Halle 257
VERVECKEN, Jan Frans, landb., Santhoven 142
VERVEEKEN, Frans, dagl., Halle 184
VERVLIET- SMITS, Jan, Viersel en DEBEUCKELEER- SMITS, Frans Gommar, landb., Santhoven 294
VERVOORT- JANSSEN, Petrus, winkelier en herbergier, Brecht 280
VERVOORT- PURNAELS, Josephus Frans, winkelier, Halle 363
VERVOORT, Anna, Brecht 271
VOET, Jan Baptiste, landbouwer, Santhoven 243
VOET, Jan, landb., Santhoven, wed. DEBEUKER, Maria Coleta 364
WUYTS- DAEMS, Cornelius Fr., de vrouw, landb., Broechem 258

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net