Index kadastrale legger Hemiksem (Hemixem) 1855

 

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze legger.

 


NAAMINDEX

 

NOMS et Prénoms Articles
AARRENTS, Petrus, meester schoenmaker, Schelle 206
AERTS, Norbertus Jacobus, rentier, Antwerpen 114
ARSEN, Jacobus, winkelier, Antwerpen 104
AVONDS- VANDONINCK, Jan Baptist, beenhouwer en herbergier, Hemixem 147
BISCOP, Jan Joseph, hovenier, Hemixem 175
BISCOPS- SCHILLEMANS, Henri Ferd., Hemixem en HERMANS, Henri Joseph, commissionnaris, Antwerpen 201
BOEY, Franciscus Joannes, brouwer, Hemixem 115
BROWN, Francisca, wed. WHETTNALL, Jan, rent., Schaerbeeck 52
CLAES, Carolus, landb., Hemixem 139
CLAES, Maria, wed. VANDERAA, landb., Hemixem 197
CRYNEN- DEWEERDT, Joannes, smid, Hemixem 196
DEBACKER, Joseph, rent., Boom 22
DEBEUCKELAER- DEWIT, weduwe Egidius, steenbakster, Hemixem 156
DEBIE- VLEEBERGH, Josephus Petrus, landb., Hemixem 165
DEBOSSCHAERT, ridder Carolus Maria Joseph, eig., Hemixem 123
DEBROECKHOVEN de BERGEYCK, Alice Ludovica Carolina Maria, eig., Antwerpen 199
DEBROUCHOVEN de BERGEYCK- MORETUS, graef Carolus Josephus Philippus, de vr., eig., Antwerpen 39
DEGROOF- BALS, Joseph Joannes, landb., Wilryck 131
DEGROOF- VANCAMP, Cornelius Philippus, landb., Wilryck 124
DEGROOFF, Maria Theresia, wed. VANDENEYNDE, Petrus Frans, landb., Contich 202
DEKINDER- MARNEF, Joannes, werkman, Hemixem 184
DELAET- JANSEN, Petrus Jan, byzonderen, Antwerpen 152
DELVAUX- PEERS, Leon Henri en Anna, eig., St Josse ten Noode 81
DEPOOTER- SEGERS, Petrus Jan, bakker, Hemixem 186
DEPOOTER- TRUYENS, Petrus Joannes, bakker, Hemixem 207
DEPOOTER, Jacobus, landb., Hemixem 16
DEPOOTER, Josephus Antonius, Sophia Barbara en Anna Catharina, landb., Hemixem 185
DEPOOTER, Maria Theresia, met broeder en drie zusters, landb., Hemixem 176
DEPROFT- SEL, Frans Servatius, steenbakker, Boom 137
DEROUBAIX- OEDENKOVEN, A., en 4 deelh., handelaer, Antwerpen en STAS, Arn. Jos. Melch., Rupelmonde 171
DEROUBAIX- OEDENKOVEN, A., en vier deelhebbers, handel., Antwerpen 198
DIERT de KERCKWERVE- DEPRET, Theodore Joseph Frans Ghislain, de vr., eig., Hemixem 119
DIERT de KERCKWERVE- DEPRET, wed. Theodor Joseph Frans Ghislain, eig., Antwerpen 86
Domeinen van den Staet 20
ERKENS- STRUYF, Frans, wagenmaker, Hemixem 177
FRANCIS- BAL, Petrus Joannes, landb., Hemixem 36
GEELHAND- MORETUS, Emile Marie, de vouw, eig., Antwerpen 178
GEERTS- VERRYEN, Josephus Gerardus Maria, Hemixem 158
GEERTS, Carolina Cath. Josephina, byz.,   en VERMEYLEN- GEERTS, Joannes Carolus, de vr., Hemixem 159
GERBAULET, Petrus Joannes Julius, kapiteyn van het depot, Hemixem 208
HALLEMANS- SELLESLACHS, Jan Baptiste, steenbakker, Hemixem 160
HALLEMANS, Joannes Bapt., steenbakker, Hemixem en WASHER, Ferd. Carolus Franciscus, eig., Hemixem 203
Hemixem, de gemeente 24
Hemixem, de kerkfabriek 25
Hemixem, de pastory    26
Hemixem, de pastory en Hemixem, de gemeente 187
Hemixem, het bureel van weldadigheid 23
HERMANS- VERBERT, Franciscus, schoenmaker, Hemixem 132
HERMANS, Henri Joseph, commissionnaris, Antwerpen 168
HERMANS, Henri Joseph, commissionnaris, Antwerpen en BISCOPS- SCHILLEMANS, Henri Ferd., Hemixem 201
HUYBRECHTS- ILEGEMS, Constant Joseph, smid, Hemixem 135
KARSSELEERS- VANDENWOUWER, de vrouw, landb., Wilryck 166
KEIRSMAEKERS, Jan Frans, hovenier, Wilryck 188
LANDMUN, Felix Joseph, korporael by het 5e linie regiment, Hemixem 204
LEBRASSEUR, Amelie Louisa Antoinetta, eig., Antwerpen 189
LEEMANS, Josephina Maria Barbara, byz., Antwerpen 153
LENS, Cornelius Jan Bapt., en THYS, Anna Maria, wed. Petrus Antonius LENS, boekweitpelders, Hemixem 191
LENS, Cornelius, boekweitpelder, Hemixem 190
MERTENS- VANBOUWEL, Frans Jan, landb., Hemixem 172
MEYERS, Ferdinandus Antonius, grondeig., Antwerpen 37
PLOTTIER- KONINCKX, wed. en kinderen Jacob Bernardus, eig., Antwerpen 94
PLOTTIER, Leonard Antonius Joannes, steenbakker, Hemixem 145
ROELANS- ROEY, Joannes Henricus, schipper, Hemixem 170
ROELANS, Aloisius Joannes, schoenmaker en herbergier, Hemixem 179
SANNIER- BATKIN, Jan Joseph Désiré, doktoor, Hemixem 205
SCHEURWEG- SEGERS, Petrus, wink., Aertselaer 125
SCHOESETTERS- MERTENS, Carolus, particulier, Hemixem 95
SCHOESETTERS- SEGERS, Petrus en kinderen, landb., Hemixem 102
SCHOESETTERS- SEGERS, Petrus Joannes, landb., Hemixem 149
SCHOLLIERS- STEYNEN, Frans, landb., Hemixem 209
SCHOLLIERS, Petrus Franciscus, landb., Aertselaer 210
SCHUERWEGEN, Maria Sophia, Niel 96
SILLIS, Anna Maria Elisabeth, landbouwster, Hemixem 120
STAS, Arn. Jos. Melch., Rupelmonde en DEROUBAIX- OEDENKOVEN, A., en 4 deelh., handelaer, Antwerpen 171
STAS, Philippus Edm. Frans en vijf kinders, Rupelmonde en VANEECKHOUT, Maria Joseph., byz. 182
STUYCK, Jan Frans, bakker, Hemixem 59
STUYCK, weduwe en kinderen Franciscus Laurentius, bakker, Hemixem 98
SUé- DEPAUW, Jan Baptiste en dochter Isabella Catharina, hoefsmid, Hemixem 72
TRUYENS, weduwe en zoon Henricus, herbergierster, Hemixem 19
TUYAERTS- BEST, Joannes Serv., burg., Boom en WAPPERS, Egid. Car. Gust., kunstschilder, Brussel 161
TUYAERTS- BEST, Joannes Serv., burg., Boom en WAPPERS, Egid. Car. Gust., kunstschilder, Brussel 162
TUYAERTS- BEST, Joannes Servatius , burgemeester, Boom   155
TUYAERTS- PEETERS, Jan Frans, burgemeester, Niel 154
VANAELST- VANBOECKEL, Petrus Joseph, maelder, Hemixem 163
VANDALEWYCK, Frans Jos., Niel en VERELST- LEGA, Guillielmus Eduard, en zuster, steenbakkers, Niel 138
VANDENBOGAERT- CALLENS, Carolus Martin, landb., Hemixem 13
VANDENBOSCH- HELLEMANS, wed. Jacob, wink., Hemixem 128
VANDENBOSCH, Frans Egidius en zuster Maria Louisa, landb., Aertselaer 148
VANDENEINDE- PAUWELS, Petrus, werkman, Hemixem 192
VANDENEYNDE, Petrus Frans, landb., Contich, wed. DEGROOFF, Maria Theresia 202
VANDENWYNGAERT, Antonius Josephus, landb., Hemixem 60
VANDENWYNGAERT, Petrus, herbergier, Hemixem 61
VANDERAA- CLAES, Petrus Frans, landb., Hemixem 100
VANDERAA, landb., Hemixem, wed. CLAES, Maria 197
VANDERSANDE, Josephus Franciscus, timmerman, Hemixem 180
VANDEWOUWER, Petrus Jan, landb., Hemixem 174
VANDYCK, Ferdinand, notaris, Hemixem 200
VANEECKHOUT, Maria Joseph., byz.,   en STAS, Philippus Edm. Frans en vijf kinders, Rupelmonde 182
VANHAVRE, Henricus Joannes Josephus A., Antwerpen 50
VANPRAET- VANERTBORN, wed. Philippus Eugenius Josephus, eig., Hemixem 164
VANPUT- VANSANTVLIET, Jacobus, landb., Hemixem 193
VANREETH- DEBRUYN, Guillelmus Alexander, en kinderen, steenb., Schelle 103
VANREETH- DEBRUYN, Guillelmus Alexander, steenbakker, Schelle 181
VANROMPAEY, Joseph Jacob , onderwyzer, Hemixem 144
VANROMPAEY, Joseph Jacob, koster, en Joanna, Hoboken 150
VERBEECK- DRIESSENS, Cornelius, landb., Hemixem 130
VERBEECK- VANDENBERGH, Petrus Jan, notaris, Antwerpen 127
VERBEECK, Antonius, landb., Hemixem 195
VERELST- LEGA, Guillelmus Eduard, en zuster, steenbakkers, Niel   en VANDALEWYCK, Frans Jos., Niel 138
VERHEYDEN- AVONTS, Carolus, schrynwerker en herbergier, Hemixem 75
VERHEYDEN- ROELANS, Joseph, meester timmerman, Hemixem 211
VERHOEVEN- AVONTS, Henri Laurentius, herberg., Hemixem 121
VERMEYLEN- GEERTS, Joannes  Carolus, de vr., Hemixem en GEERTS, Carolina Cath. Josephina, byz. 159
VERMYLEN, Petrus Josephus, steenbakker, Schelle 173
WAPPERS, Egid. Car. Gust., kunstschilder, Brussel en TUYAERTS- BEST, Joannes Serv., burg. Boom 161
WAPPERS, Egid. Car. Gust., kunstschilder, Brussel en TUYAERTS- BEST, Joannes Serv., burg. Boom 162
WASHER, Ferd. Carolus Franciscus, eig., Hemixem en HALLEMANS, Joannes Bapt., steenbakker, Hemixem 203
WHETNALL, Jan, rent., Schaerbeeck, wed. BROWN, Francisca 52

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net