Index kadastrale legger Lint (Linth) 1855

 

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze legger.

 


NAAMINDEX

 

NOMS et Prénoms Articles
ABLAY- DEPERCEVAL, Narcisse Auguste, colonel, Mechelen 1
Aertselaer, de kerkfabriek 2
Antwerpen, de bestiering der godshuizen 3
BAETENS- VANCAUWEN, Frans, landbouwer, Duffel 4
BAETENS- WAEGEMANS, Joseph, landbouwer, Vremde 6
BAETENS, Maria Theresia, rentenierster, Contich 5
BERCKMANS, Augustinus Philippus Jacobus, rentenier, Lier 8
BEUCKELAERS, Jan Hubertus, landbouwer, Wilryck 7
BOONROY, Rosalia, wed. VANASSCHE, Martin, herbergierster, Contich 9
Borsbeeck, het bureel van weldadigheid 10
BOSMANS, Cornelis, landb., Hove 11
BOSSELAER- VERMEYLEN, Eduard, de vrouw, eig., Mechelen 12
Bouchout, het bureel van weldadigheid 13
BRAECKMANS, Petrus Gommarus, rentenier, Bouchout 14
BRENDERS- DEWINTER, Cornelis, hoefsmid, Linth 15
BUDTS- DIEUDONNé, Joannes Hubert, ren., Mechelen 16
BUSSCHOTS- WEGGE, Petrus Gommar, landb., Linth 17
BUSSCHOTS, Henricus Joannes, landb., Contich 18
CEULEMANS- ADRIAENSSENS, Petrus Frans, winkelier, Antwerpen 20
CEULEMANS- STUYCK, wed. Cornelius Joseph, landb., Lier 19
CEUSTERMANS- VERLINDEN, Jan Baptiste, landb., Linth 21
CONARD, Joseph, advokaet, Antwerpen 206
Contich, de gemeente 23
Contich, de kerkfabriek 24
Contich, de kerkfabriek van Linth 25
Contich, het bureel van weldadigheid 22
COOLS- NELIS, Franciscus, landb., Contich 28
COOLS, Ferdinand Carolus, doktoor, Broechem 27
COOLS, Petrus Joannes, landb., Linth 26
COPPENS- STAPPENS, Gommarus, eigenaer, Linth 29
CORNELIS- HELLEMANS, Petrus, landb., Linth 210
COURBOIN- VANDENREECK, Petrus Dominicus, deurwaerder, Contich 30
CRAUWELS- COOLS, Jan Cornelis, landb., Hove 32
CRAUWELS- CRAUWELS, Michael, de vrouw, landb., Linth 33
CRAUWELS- TORFS, Petrus Jan, landb., Hove en KENNIS, Petrus Frans, landb., Contich 35
CRAUWELS- TORFS, Petrus Jan, landb., Hove en KENNIS, Petrus Frans, landb., Contich 35
CRAUWELS- TORFS, Petrus Joannes, landb., Hove 34
CRAUWELS, Joannes Cornelis, landb., Hove 36
CRETEN- FIOCCO, Jan Frans, veearts, Contich 31
DEBELDER- COOLS, Pieter Jan, landb., Linth 37
DEBEUCKELAER- LAMBRECHTS, weduwe en kinderen Melchior, landb., Contich 38
DEBIE- HUYBRECHTS, Petrus, bakker en herbergier, Contich 39
DECUYPER- BUSSCHOTS, Livinus, landb., Lier 40
DEDEKEN- VANLOOY, Cornelis, de vrouw, landb., Wilryck 41
DEGROOF, Maria Elisabeth, wed. VANIMMERSEEL, Frans, landb., Contich 45
DEGROOF, Maria Theresia, wed., VANDENENDE, Pieter Frans, landb., Contich 42
DEHERDT- RAMAEL, Jan Frans, de vrouw, landb., Contich 43
DEHERDT, Jan Baptiste, landb., Linth 44
DEMEULDER- JACOBS, Jan Frans, landb., Linth 46
DEPOORTER- LAMBRECHTS, Michael, herberg., Linth 47
DERIDDER, Jacobus Cornelius, landb., Hove 48
DERIDDER, Judocus Michael, maeder, Linth 49
DERYCK- KEERSMAECKERS, Gommar, landb., Linth 50
DEVINCK- DUBOIS, baron Jules Ferdinand Louis, eig., Antwerpen 51
DEVOECHT- CEULEMANS, Jacobus, landb., Reeth 55
DEVOS- JACOBS, Petrus Jan, landb., Linth en VANAELST, Jan Baptist, landb., Hove 54
DEVOS- JACOBS, Petrus Jan, landbouwer, Linth 209
DEWAERGNY, ridder Alphonse Constant Marie, rent., Mechelen 56
DEWEERDT- PAREIN, Jan Baptist, spekslager, Antwerpen 58
DEWEERDT, Elisabeth en Joanna Cath., landbouwers, Contich 57
DEWINTER- GEUNS, Pieter, schoenmaker, Linth 59
DEWINTER- KIPS, Josephus Jacobus, olieslager, Contich 60
DEWINTER, Joseph Jacobus en twee zusters, schoenmaker, Linth 61
DEWINTER, Petrus Ambrosius Joannes, metzer, schrynwerker en koopman in hout, Contich 197
DIELS, Frans, kuiper, Linth 62
DIERCKX- THYS, Jan Frans, landbouw., Contich 66
DIERCKX- VANDENEYNDE, Jan Baptist, landb., Contich 64
DIERCKX- VANLINDEN, Gommar, landb., Contich 65
DIERDEN- CLAES, weduwe Jan Frans Joseph, koopvrouw, Antwerpen 63
Domeinen van den Staet 198
FIOCCO, Florentin Joseph, ontvanger der registratie, Mechelen 67
FRANCK- DECUYPER, Petrus Carolus, timmerman, Linth 68
FRANCK- LUCAS, Frans, landb., Contich 73
FRANCK, Ferdinand Cornelis, timmerman, Linth 72
FRANCK, Gommarus, timmerman, Linth 70
FRANCK, Joseph Cornelis en Jan Baptiste, timmerman, Linth 199
FRANCK, Josephus Cornelis, timmerman, Linth 69
FRANCK, Josephus en deelhebbers, landb., Linth 71
FRANCKS, Louis Franciscus, Contich 191
FRANS, Egidius, landb., Rumpst 75
FRICOT- MAGNUS, Frans Emmanuel, vrederechter, Duffel 74
GEELHAND- DELABISTRAETE, Joseph Petrus, rent., Antwerpen 76
GEERINCKX- BOSSAERT, Adriaen, kleermaker, Lier 207bis
GEERTS, Benedictus Philippus Jacob, notaris, Bouchout 77
GELLYNCK, Joannes Franciscus, notaris, Antwerpen 78
GILLES de PELICHY, baron Lodewyk Jan Joseph, senateur, Antwerpen 205
GORISSEN- VANLOOY, Jan Baptiste, de vrouw, winkelierster, Antwerpen 79
GUYOT- DELLAFAILLE, wed. en kinderen Eduard Joseph, rent., Antwerpen 80
HERMANS- ELIAERS, Gustave Juste Joseph Désiré, greffier, Contich 81
HEULENS- VANDENWYNGAERT, J. Bapt., de vr., Boisschot & VANDENWYNGAERT, Paul Fr., Lier 149
HEYMANS, Jan, Contich, wed., SANDERS, Petronella 193
HOYET, Frans Nicolas Joseph, eig. Ixelles 191
HOYET, Frans Nicolas Joseph, eig. Ixelles, wed., VRANCKEN, Maria Joanna 193
HUYSMANS- DEBELDER, Petrus Gommarus, landb., Linth 82
JACOBS, Isabella, en VANDOORSLAERE- JACOBS, wed. Frans Dominicus, landb., Contich 83
JANSSENS- MOESSEUNE, Jan Joseph, onderwyzer, Contich 85
JANSSENS- VANCRAEN, Cornelius, landb., Bouchout 84
JANSSENS, Louis, wagenmaker, Contich 204
KENNIS, Anna Maria, dienstmeid, Antwerpen en Maria Joanna, naaister, Hove 86
KENNIS, Petrus Frans, landb., Contich en CRAUWELS- TORFS, Petrus Jan, landb., Hove 35
KINNE- ACKERMANS, Gerardus, de vrouw, wink., Contich 88
KUYPERS- COOLS, Cornelis, werkman, Linth 89
LAMOT- DERUYSSCHER, Jan Karel, brouwer, Mechelen 90
LAMOT, Carolus en Richardus, brouwers, Mechelen 91
LEYS- VANHAREN, baron Henri Jan Aug., eig., Antwerpen 92
LEYSEN, Edouard Joannes, apotheker, Mechelen 93
LIEBRECHTS- DEWINTER, wed. Carolus Jan, rent., Antwerpen 94
Lier, het bureel van weldadigheid 95
MANNEKENS, Anna Catharina, beggyne, Lier 207
MARCHAL- MALFERSON, Edouardus Andreas, koopman, Antwerpen 96
MERTENS, Dominicus Carolus Gregorius en vier zusters, brouwer, Linth 98
MERTENS, Emile Andreas Constantinus, Linth 99
MEYLEMANS- DEVOEGHT, Joannes, landb., Linth 97
MOESSENNE- FEREMANS, Gerard, landb., Linth 100
MORTELMANS, Joannes Baptiste, landb., Hove 101
NAGELS, Jan Louis, koster, Waerloos 102
NAGELS, Joannes Ludovicus, Waerloos 103
PAUWELS- KEERSMAECKERS, Petrus Jan, landb., Linth 104
PEETERS- CANTINJEAN, Jan Andreas, herberg., Contich 106
PEETERS- DECLERCK, Philippus Jacob, wink., Antwerpen 107
PEETERS, Cornelius Joannes, eig., Hove 105
SANDERS, Petronella, wed. HEYMANS, Jan, Contich 193
SCHEBUS, Cornelius, schoenmaker, Linth 108
SCHEPPERS- VANRAVESTYN, Josephus Maria Cornelis, eig., Heyndonck 109
SCHOETERS, Auguste, directeur der Staetsnormaalschool, Lier 110
SCHROEYENS- DEROECK, Petrus Franciscus, landb., Linth 111
SEGERS- BAECKELMANS, wed. en kinderen Egidius, landb., Contich 112
SEGERS- DEHEEL, Simon, landbouwer, Contich 114
SEGERS- LAURYSSENS, Jan Frans, landb., Aertselaer 113
SIMONS- SERVAES, Adrianus, landbouwer, Linth 115
SMEDTS, Joannes Baptiste, landb., Contich 116
SMIDTS, Maria, landb., Contich 117
SPAPENS- Maria Rosalia, rentenierster, Contich 119
SPAPENS, Maria Rosalia, byz., Contich en VANDYCK, Anna Christina, Linth 118
SPRUYT- VANDRIES, Petrus Victor, landb., Linth 121
SPRUYT, Petrus Victor, byzonderen, Waerloos 122
STOCKMANS- VANLOOY, Jan Baptiste, bedienden van den yzeren weg, Linth 120
STUYCK, Petrus Joannes, landb., Duffel 123
SUETENS- VANDYCK, Jan Frans, de vrouw, landb., Lier 124
SWITSERS- TAEYMANS, Jan Gommarus, landb., Contich 125
THYS, Carolus, landb., Reeth 126
TILLY- FRANçOIS, Ludovicus Frans, vrederechter, Contich 128
TILLY, Joseph Guillemus, hoedemaker, Contich 127
TORFS- BOCUVEN, Henricus Jan, landb., Linth 129
TORFS, Franciscus en kinderen, landb., Konings-Hoyckt 132
TORFS, Joannes Baptiste, pastor, Laeken 130
TORFS, Petrus Gommarus, landb., Linth 131
TUERLINCKX, Maria Anna, byz., Mechelen 133
TUYAERTS- CRATS, Jan Baptist, bakker, Contich 134
TUYMANS- DENIES, Jacobus, landb., Contich 135
VANACKER- Modest Maria Frans, notaris, Lier 136
VANAELST, Jan Baptist, landb., Hove en DEVOS- JACOBS, Petrus Jan, landb., Linth 54
VANASSCHE- BOUWENS, Petrus Jan, koster, Linth 138
VANASSCHE- BRAECKMANS, Matheus, landb., Linth 137
VANASSCHE, Martin, herbergierster, Contich, wed. BOONROY, Rosalia 9
VANBERCKELAER, Cornelis, landbouwer, Reeth 139
VANBERCKELAER, Jan Frans, landb., Contich 140
VANCAMP, kinderen Cornelius Josephus, landb., Bouchout 141
VANCAUWEN- PEETERS, Joannes Franc., doktoor, Contich 142
VANCAUWENBERGH, Joannes Frans, notaris, Lier 143
VANDENBRANDE, Petrus Gommar, landb., Bouchout 144
VANDENBROECK, Cornelis en Carolus, landb., Contich 146
VANDENENDE, Pieter Frans, landb., Contich, wed. DEGROOF, Maria Theresia 42
VANDENEYNDE- MERTENS, Jacob, landb., Linth 148
VANDENEYNDE- VLUYMANS, Jan Fr., landb., Contich en VERMYLEN, Melania Cath., eigen., Mechelen 185
VANDENEYNDE, kinderen Guillelmus, bedienden van den berg van bermhertigheid, Mechelen 147
VANDENWYNGAERT- VANDENBRANDE, Petrus Joannes, landb., Contich 200
VANDENWYNGAERT, Alphonse, Maria Anna en Josephus, Lier 150
VANDENWYNGAERT, Paul Fr., landb., Lier & HEULENS- VANDENWYNGAERT, J. Bapt., de vr., Boisschot 149
VANDERAUWERA- FRANCK, Adrianus Frans, landb., Linth 201
VANDERMEEREN- VANTRICHVELT, Eugenius Philippus Louis, huidevetter, Mechelen 151
VANDERMEEREN- VANTUCHVELD, Eugenius Philippus, huidevetter, Mechelen 202
VANDERWEE- NOëL, weduwe Jan Baptiste, rent., Lier 152
VANDEVELDE, Paulus Ernestus, eigenaar, Brussel 153
VANDEWYNGAERT, Cornelis Joseph, brouwer en stoker, Lier 154
VANDOORSLAERE- JACOBS, wed. Frans Dominicus, landb., Contich en JACOBS, Isabella 83
VANDYCK, Anna Christina, Linth en SPAPENS, Maria Rosalia, byz., Contich 118
VANDYCK, Anna Christina, rent., Contich 155
VANHAVRE- DECORNELISSEN, Eugeen Carolus Henri en zoon Henri Jos. Adrianus, rent., Antwerpen 156
VANHAVRE, Henri, Antwerpen 157
VANHAVRE, Henricus Joannes Josephus en consoorten, rent., Antwerpen 158
VANHOOF Josephus, doktoor, Bouchout 159
VANHOOF- MASSA, Jan Joseph, koopman, Lier 160
VANHUMBEECK, Carolus, eigen., Schaerbeek 161
VANHUMBEECK, Eugenius, eig., Brussel 162
VANHUMBEECK, Henri, grondeigenaer, Brussel 203
VANHUMBEECK, Judocus, négociant, Antwerpen 163
VANIMMERSEEL, Frans, landb., Contich, wed. DEGROOF, Maria Elisabeth 45
VANKIEL- VERMYLEN, Bernard Aug., de vr., employé, Mechelen 164
VANLINDEN- SEGERS, Jan Baptiste, landb., Hove 166
VANLINDEN, Frans en Maria Elisabeth, landb., Mortsel 165
VANNOYEN, Joannes Frans, landb., Waerloos 167
VANPARYS, Philippus Jacobus, de vrouw, landb., Linth 168
VANREETH- SWIGGERS, Jan Baptist, sekret., Contich 169
VANREETH, Petrus Jacobus, koopman in wyn, Mechelen 170
VANROY- VANDENWYNGAERT, Jan Baptist, landb., Contich 172
VANROY- WELLENS, Petrus Frans, landb., Contich 173
VANROY, Jan Baptist Louis, Contich 174
VANRRETH- VANDENBROECK, Egidius, employé van de statie van den yzerenweg, Contich 171
VANSCHOOR- BERGHS, Frans Jos., de vrouw, landb., Contich 175
VANTUYST, Joanna Catharina, landbouwster, Linth 176
VERCAMMEN- VANCAUWEN, Petrus Daniel, landb., Hove 178
VERCAMMEN- VANDENWYNGAERT, wed., en kinderen Cornelis, Hove 177
VERHAEGEN, Emilius, advokaet, Brussel 179
VERHEYEN- ELIAERS, Petrus, smid, Lier 181
VERHEYEN- PEETERS, Jan Martin, hoefsmid, Linth 180
VERHOEVEN, Joanna Theresia en Joanna Elisabeth 182
VERLINDEN, Joannes Baptiste, jagtwachter, Contich 183
VERMYLEN, Maria Catharina, eigenares, Mechelen 184
VERMYLEN, Melania Cath., eigen., Mechelen en VANDENEYNDE- VLUYMANS, Jan Fr., landb., Contich 185
VERREYCKEN- JANSSENS, Antonius Joseph, schrynwerker, Linth 186
VERROOVER, de erven, Antwerpen 187
VERSTREPEN, Michel Carolus, byz., Mechelen 188
VERTOMMEN- OPDEBEECK, Jan, landb., Contich 189
VINGERHOETS- SCHEBUS, Joseph, landb., Contich 190
VRANCKEN, M. Joanna, wed. HOYET, Fr. Nic. Jos., eig., Ixelles en SANDERS, Petron., wed. HEYMANS, Jan, Contich 193
VRANCKEN, M. Joanna, wed. HOYET, Fr. Nicolas Joseph, eig., Ixelles en FRANCKS, Louis Fr., Contich 191
VRANCKEN, M. Joanna, wed. HOYET, Frans Nicolas Joseph, eig., Ixelles 192
WAEGEMANS, Joanna Elisabeth, landb, Linth 194
WYCKMANS- JANSSENS, Adrianus, bedienden van den yzeren weg, Contich 195
Yzerenweg, de administratie 196

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net