Index kadastrale legger Merksem (Merxem) 1855

 

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze legger.

 


NAAMINDEX

 

NOMS et Prénoms Articles
ADRIAENSSENS- VANDELINDELOOF, Melchior, landb., Merxem 441
ADRIAENSSENS, Joanna, meid, Merxem 8
Anonyme Maatschappij van den yzerweg Antwerpen- Rotterdam 488
Antwerpen, de bestiering der fond. Terninck 3
Antwerpen, de bestiering der godshuizen 2
Antwerpen, de gemeente 460
Austruweel, de polder 614
AVONTS- BOGAERTS, Jan Baptist, hovenier, Merxem 431
AVONTS- PEETERS, Cornelius, winkelier, Merxem 354
AVONTS- VANDENLANGENBERGH, Petrus Jan, landb., Merxem 513
AVONTS- VERBIEST, Petrus, daglooner, Merxem 300
AVONTS, Henricus, koeiboer, Merxem 299
BAETENS- PEETERS, Franciscus, daglooner, Merxem 355
BAILLY- WATTEAU, en consoorten, wolwasscher, Merxem 606
BAL, Cornelius Josephus, stoker, Antwerpen 526
BEECKMANS de Favereau, Frans Theodore A. H.,eigenaer, Merxem 5
BELMEYER, Jan Frans Gregoor en CALMAND, Frans Joseph, plafonneur, Antwerpen 584
BESSELEERS, Cornelius, landb., Merxem 216
BLOCK- ADRIAENSSENS, Petrus Jan, hovenier, Merxem 414 verbeterd
BLOCK- GYSEN, Jacobus, landb., Merxem 412
BLOCK, Julia Maria, en DEBEUCKELAER, Anna Catharina, herberg., Merxem 413
BOELEN- DEHERDT, Jan Frans, kleermaker, Merxem en BOELEN, Petrus Jos., en Barbara, Cappellen 499
BOEX, Franciscus Norbertus, nég., Bouchout 333
BOGAERTS, Petrus Frans, en zusters, smid, Merxem en VRINTS, Maria Theresia, en zusters, wink., Merxem 213
BOGERS, Jan Baptist, timmerman, Merxem 383
BOLDERS- WOUTERS, Joannes, natiebaes, Merxem 212
BORREWATER- VANLOOCK, Jacobus Frans, burgemeester, Merxem 433
BORREWATER, Franciscus, doktoor, Merxem 491
BORREWATER, Jacobus Frans en Franciscus, burgemeester heelmeester, Merxem 335
BOSSCHAERT- DUBOIS, Theodorus Emmanuel Joseph Maria, rent., Antwerpen 288
BOUTMANS, Constantinus, dagl., Merxem, vrouw, STYNEN, Cornelia 620
BRAECKMANS- DEJONG, Gommar, hovenier, Merxem 540
BRAHM, Anna Catharina, part., Merxem 581
BRESIERS- DEGROOF, wed. Franciscus, rent., Merxem 483
BUISSERET- VANCAMP, Joannes Petrus Egidius, eig., Merxem 409
BULENS, Guibertus Frans, herbergier, Merxem en Merxerm, het bureel van weldadigheid 425
CAEYMAEX- AERDEN, Carolus Hyacinthus, part., Antwerpen 410
CALLENS- VANBAVEL, Egidius, herbergier, Merxem 258
CALMAND, Frans Joseph, plafoneerder, Antwerpen en FOCKENTEYN, Willem 584
CARON- SCHRAUWEN, Josephus, de weduwe, en zoon, rent., Hoboken 356
CASSIERS, Jan Petrus, hoefsmid, Merxem 280
CEULEMANS, Lambertus Ludov. Julianus, klerk, Antwerpen 560
CLAESSENS- LEYS, Philippe, de wed., eig., Merxem 316
CLAESSENS- LEYS, Philippus, rentheffer, Merxem 26
CLAESSENS, Carolus Jacob., en deelhebbers, brouwer, Merxem 527
CLAESSENS, Constant Benedictus, part., Antwerpen 492
CLESSENS- PALMANS, wed. Henri, metser, Merxem 516
COLIN, Joannes Baptista, winkelier, Antwerpen 238
CORNELISSEN, Jan Frans, wagenmaker, Merxem 415
DAELMANS- SEL, wed. Jan Baptiste, molenaerster, Merxem 230
DAEMS, Maria Catharina, particuliere, Merxem 596
DAVID- DEGHEEST, Cornelius, de wed., rent., Antwerpen 44
DEBêCHE- MARCHAND, Franciscus, stoker, Merxem 582
DEBEUCKELAER, Anna Catharina, herberg., Merxem en BLOCK, Julia Maria 413
DEBEUKELAER, Joannes Cornelius, wink., Merxem 607
DEBEUKELAER, Josephus, hovenier, Berchem 528
DEBEYS, Joanna en Petrus, renteniers, Antwerpen 318
DEBOEY, Guillelmus Joseph, rent., Antwerpen 583
DEBOSSCHAERT, Carolus Maria Joseph, eig., Hemixem 33
DEBROUCONE de TIEGE, Alexander, eig., Deurne en VANCOETSEM, Frans Josephus, neg., Antwerpen 625
DEBRUYN- ROSSOU, Guillelmus Franciscus, de wed., landb., Merxem 93
DEBRUYN, Cornelius Joseph en Anna Maria, landbouwers, Merxem 241
DEBRUYN, Cornelius Josephus, landb., Merxem 494
DEBRUYN, Josephys, landb., Merxem en Schooten, het bureel van weldadigheid 328
DECATERS, Petrus Josephus, eig., Antwerpen 384
DECLERCK- DELAET, Petrus, herbergier, Merxem 597
DECUTERS, baron Constantinus Petrus, bankier, Antwerpen 561
DEGILMAN de ZEVENBERGEN, Frederik Joseph, baron, eig., Ranst 436
DEGROOF, Joannes Baptiste, grondeigenaer, Antwerpen 517
DEGYGER- SMITS, Joannes Baptist, schoenmaker, Merxem 442
DEHERDT- VANSCHEVENSTEEN, Louis, fab., Merxem 541
DEHERDT, Petrus Josephus, fabrikant, Merxem 481
DEHOUWER, natiebaes, Merxem, vrouw, VANWINKEL, Maria 352
DEJONG- AVONTS, Cornelius, likeurmaker, Merxem 598
DEJONG- AVONTS, Cornelius, winkelier, Merxem 304
DEJONG- DECAT, Bartholomeus, natiebaes, Merxem 404
DELAET- BEKE, Franciscus Josephus, natiebaes, Merxem 40
DELAET- DERIDDER, Jan Baptist, landb., Merxem 385
DELAET- SCHUERMANS, Andreas, schrynwerker, Merxem 321
DELAET, Joanna Maria, wed. GORIS, Jan Baptist, bakker, Antwerpen 608
DELAET, Petrus Jan Gommar, dienstknecht, Antwerpen 495
DELCROIX, Cesar Joseph, landb., Wuestwezel 182
DELISER- VRINTS, Edmond Petrus Ghislenus, secretaris, Merxem 434
DEMAYER, Petrus, part., Antwerpen, wed. DUPUIS, Anna Catharina 466
DEMEESTER- GEELHAND, Petrus Jan, rentheffer, Antwerpen 46
DENECK, Paulus, commissionnaire, Brussel 149
DENIS- SOMERS, Joannes Frans, landb., Merxem 250
D'ENNETIERES d'HULST, graef Victor Theodore Josephus, en van het Heilig Roomsch Ryk, eig., Brussel 47
DEPRET- DEPINOL, Palmyre, koopman en schipper, St. Ghislenus 521
DEPRET- MORETUS, kinderen Ferdinand Jos., eigen., Brasschaat 242
DEPREZ- POLIS, Josephus, werktuigkundige, Antwerpen 110
DERAET, Gerardus, A. Jan A., ontvanger, Eeckeren 51
DERIDDER- EECKHOUT, Egidius, slagter, Merxem 542
DERIDDER, Anna Catharina, landb., Merxem 453
DERIDDER, Petrus, landb., Merxem 454
DEROY, Franciscus, blokmaker, Merxem, vrouw STYNEN, Theresia 622
DESCHUTTER, weduwe en kinderen Arnoldus, Merxem 360
DESOBRI- DEHERDT, Joannes, werkman, Antwerpen 609
DETERWAGNE, Prosper, baron, eigenaer, Antwerpen 18
Deurne, de kerkfabriek 61
Deurne, het bureel van weldadigheid 62
DEVINCK - de WEZEL, Edmond Joseph, baron, eig., Wust- wezel 400
DEVINCK - de WEZEL, Edouard Joseph, baron, eig., Wuestwezel  en VERPOOTEN, Jacobus Louis, Antwerpen 599
DEVINCK- DUBOIS, Ludovicus Josephus, eig., Antwerpen 366
DEVISCH- SLEUTELS, Joannes, brughouder, Merxem 530
DEVOLDER, Philippus, Anna Catharina Joanna en Maria Catharina, herberg., Merxem 562
DEVOOGHT- LIBICK, Petrus en kinderen, timmerman, Antwerpen en Ranst, het bureel van weldadigheid 426
DEVOS- EYCKMANS, Petrus Joannes, natiebaes, Merxem 543
DEWAEL, Alfred, Ludovicus, neg., Antwerpen 571
DEWAEL, Edouardus Carolus, makelaer, Antwerpen 572
DEWANDELEER- PLASQUI, Petrus, part., Eeckeren en SAEYENS, Josephus, de weduwe, Eeckeren 344 duplo
DEWANDELEER, Petrus Gerard, dagl., Eeckeren Jan Fr. en br. , Antwerpen en DEWANDELEER- PLASQUI, Petrus 344 duplo
DEWINTER- DIETVORST, Cornelius, werktuigkundige, Antwerpen 160
DEWINTER- VERPOOTEN, Joannes Frans, Merxem 266
DEWYNDT- AERTS, Josephus Franciscus, suikerraffineerder, Antwerpen 127
DIELTJENS- VERHULST, Petrus Jan en kind., landb., 's Gravenwezel 63
DIERCKX- DEPROOST, Jan Frans, koster, Merxem 484
DIEVOORT, Cornelius Jos., zeekapitein, Antwerpen 610
Domeinen van den Staet 443
DOMUS- GILLES, Antoon, bakker, Merxem 493
DRIESEN- WOUTERS, Petrus, werkman, Merxem 94
DRUYTS- VANDOREN, Jacobus, metser, Merxem 497
DUPUIS, Anna Catharina, wed. DEMAYER, Petrus, part., Antwerpen 466
ELSEN, Franciscus Henricus, suyker- rafineerder, Antwerpen 322
EYKENS- VANDENWYNGAERT, Jan Simon, de vrouw, muziekmeester, Borgerhout 544
FASSEUR- KERSEMANS, Petrus, hovenier, Merxem 418
Ferdinandus, den polder 615
FLOREN, Jan, eigenares, Antwerpen, wed. JANSSENS, Maria Catharina 545
FOCKENTEYN, Willem; BELMEYER, Jan Frans Gregoor, en CALMAND, Frans Joseph, plafonn., Antwerpen 584
FORGE- HAENEU, Victor Adolphe, koopman, Antwerpen 546
FRANS, Cornelius Ludovcicus, rentenier, Antwerpen 464
GABRIELS, Jan Frans, landb., Merxem 448
GALESLOOT, Hermanus Egidius, nyveraer, Antwerpen 611
GEEFS- GRIETENS, Joannes, kantonnier van bruggen en wegen, Merxem 547
GEELHAND- DELABISTRAETEN, Josephus Petrus, rentheffer, Antwerpen 69
GEELHAND, Marie, eigen., Antwerpen 70
GELLYNCK, Jan Frans, notaris, Antwerpen 449
GEUENS, Casimir, dienstbode, Antwerpen 518
GEVAERTS- PARIDAENS, Christianus, winkelier, Merxem 397
GILLES de PELICHY, Louis Ghislain, rent., Antwerpen en MORETUS, Renatus Maria Augustinus, rent. 68
GORIS- VANTILLO, Petrus Joseph, natiebaes, Merxem 478
GORIS, Jan Baptist, bakker, Antwerpen, wed. DELAET, Joanna Maria 608
GOVAERT- VANDENEST, Joannes Baptist, koopman, Antwerpen 267
GOVAERTS- VANDENNEST, Joannes Baptist en kinderen, koopman, Antwerpen 324
GOVAERTS, Barbara en Magdalena, rent., Borgerhout 340
GOVAERTS, Maria Carolina, Antwerpen 268
GOVAERTS, Maurice, rentenier, Antwerpen 519
GRIETENS- ROELS, Ferdinand, de vrouw, bakker, Merxem 282
GRIMPEL du GOULOT- BLOMMAERT, Jules Agricola, baron, de vrouw, rentier, Prim ( France) 432
GRISAR- GOVAERTS, Felix Gabriel, de vrouw, makelaar, Antwerpen 509
GUYOT, Emile, eigen., Antwerpen, vrouw, VILLERS, Eulalia 307
GYSELS- CALLENS, Carolus Adrianus Joseph, landb., Merxem 78
GYSELS, Franciscus C., drukker, Antwerpen 79
GYSEN, David Joannes Frans, droguiste, Antwerpen en VANHISSENHOVEN, Joseph. Andreas, advokaet, Antwerpen 224
HALFLANTS- GYSELS, Guillelmus Laurentius, commissionnaris, Antwerpen 298
HANNAS- PEETERS, Petrus Joseph, timmerman, Merxem 549
HEEVE, Martinus, particulieren, Antwerpen 550
HEGERATH- WILLEMS, Leonard Petrus, kleermaker, Merxem 600
HENS, Philippus, koetsverhuerder, Antwerpen 465
HERMANS, Petrus, eig., Antwerpen, wed. LENSSENS, Adelia 240
HEYNEN- VANDERHERTEN, Cornelius, metser, Merxem 563
HUYBRECHTS- DAEMS, Cornelis, landb., Schooten 364
HUYBRECHTS- SEGERS, Jan Franciscus, zadelmaker, Merxem 585
HUYGENS, Isabella, renthefster, Antwerpen 87
JACOBS, Dorothea, dienstmeid, Merxem 498
JANSSENS- VANCAMP, Martinus Josephus, plafonneur, Antwerpen 396
JANSSENS, Louis, meubelmaker, Antwerpen 586
JANSSENS, Maria Catharina, wed. FLOREN, Jan, eigenares, Antwerpen 545
JOOSSENS- DEBRUYN, Jan Frans, landb., Merxem 401
JOOSSENS- VERBIST, Cornelius Frans, makelaer in wissel, Antwerpen 423
KAMPEN, Gerardus, timmerman, Merxem 393
KENNIS- GABRIELS, Petrus, ketser, Merxem 539
KENNIS- HANSELMANS, Cornelius, dagl., Merxem 467
KERMANS, Jacobus, kleermaker, Merxem en WILTERS, Maria Anna, Berchem 272
KINTSSCHOTS, Henricus, broeders, Antwerpen 395
LAVAUT, Henricus, koopman, Antwerpen 394
LEBRASSEUR, Rosalia Maria Adela, eig., Antwerpen 281
LENSSENS, Adelia, wed. HERMANS, Petrus, eig., Antwerpen 240
LEYS- VANCAMP, Jan Baptist, de kinderen, landb., Merxem 342
LEYS, Cornelius Lucas, landb., Merxem 612
LEYS, Elisabeth, renthefster, Merxem 103
LEYS, Isabella, landb., Merxem 613
LEYSEN, Franciscus Gommar, herbergier, Antwerpen 489
LUYTS- HENS, Joannes, herbergier, Antwerpen 601
Maetschapij Noord Natie, Antwerpen 574
MEEUS- BOSSCHAERTS, Martinus Josephus, nég., Antwerpen 122
MEEUS, Ludovicus Jan en Ferdinand Jan, stokers, Antwerpen 411
MELGES- CIRIAC, Henri, makelaer, Antwerpen 520
MENNES, Jan Henri, commissionnaris, Antwerpen 469
MERTENS- SNEYDERS, George Frans Alex, advokaet, Antwerpen 424
MERTENS, Franciscus Josephus, eig., Bouchout 111
MERTENS, Guillelmus(de Genteresseerde), rent., Antwerpen 34
Merxem, de gemeente 114
Merxem, de gemeente en de kerkfabriek 369
Merxem, de kerkfabriek 115
Merxem, de pastory 116
Merxem, het bureel van weldadigheid 113
Merxem, het bureel van weldadigheid, en BULENS, Guibertus Frans, herbergier, Merxem 425
MICHIELS- LOOS, Jan Lambertus, koopman, Antwerpen 564
MICHIELSEN, wed. en  kinderen Hubertus, part., Brasschaet 388
MOL- DOMS, Joseph, veldwachter, Merxem 505
MOLS- VANLINDEN, Gustaef Adolphe, de vrouw, eig., Antwerpen 473
MOONS- VANDERSTRAETEN, Petrus Théod., rent., Antwerpen 357
MOORKENS Anna Catharina, wed. PARIDAENS, Petrus Joseph, rent., Antwerpen 567
MORETUS, Renatus Maria Augustinus,   rent.,   en GILLES de PELICHY, Louis Ghislain, rent., Antwerpen 68
ODEURS- PIERRé, Jan Antonius, rentier, Antwerpen 155
OOMS- HENDRICKX, Joannes, daglooner, Merxem 371
OSY- VILLERS, Edouard Joseph Franciscus de Paula, eig., Antwerpen 510
PAEPEN, Franciscus, schoenmker, Ranst 533
PARIDAENS- MANPUGS, Petrus Josephus, beenhouwer, Merxem 566
PARIDAENS, Michael Eduardus, klerk, Antwerpen 565
PARIDAENS, Petrus Joseph, rent., Antwerpen, wed., MOORKENS Anna Catharina 567
PAUWELS- GEVERS, Joseph, koopman, Antwerpen 437
PAUWELS- VANDEWOUWER, Petrus Jan, de vrouw, landb., Merxem 348
PEETERS- DEVOLDER, Robertus, de weduwe, herberg., Antwerpen 99
PEETERS- DIEUDONNé, Petrus Jan, schilder, Merxem 151
PEETERS, Eduardus, particulieren, Antwerpen 551
PEETERS, Jan Frans, part., Merxem, weduwe; VERHAGHEN, Joanna Catharina 486
PEETERS, Simon, herberg., Antwerpen 568
PELEMANS- VANWINKEL, Petrus, hovenier, Merxem 373
PETERS- DEPROFT, Joannes Eduard, eig., Niel 515
PEUTINCKX- CAPENBERGHS, weduwe en kinderen Joannes Baptiste, dagl., Merxem 308
PHILIPSEN, Anna, renthefster, Eeckeren 131
RAEYMAECKERS- KOEKELKOREN, weduwe Bernard Joseph, dienstmeid, Merxem 500
RAEYMAECKERS, Philippus Joseph, neg., Antwerpen 575
Ranst, het bureel van weldadigheid 134
Ranst, het bureel van weldadigheid, en DEVOOGHT- LIBICK, Petrus en kinderen, timmerman, Antwerpen 426
RENSONNEZ- PEETERS, Jacobus, timmerman, Merxem 616
ROBERT- GEELHAND, Antonius Joseph, rentheffer, Antwerpen 135
ROELOFSEN, Jan Joseph, olieslager, Antwerpen 345
ROELOFSEN, kinderen Cornelis, winkelier, Antwerpen 309
ROELOFSEN, Maria Gertruda, part., Antwerpen 199
ROOSEN- WILLEKENS, Jacobus, de wed., part., Merxem 617
ROOSENS- STYNEN, Frans Joannes, natiebaes, Merxem 534
ROOSENS- WILLEKENS, Jacobus Martinus, molenaer, Merxem 137
SAEYENS, Josephus, de weduwe, Eeckeren en DEWANDELEER- PLASQUI, Petrus, part., Eeckeren 344
SCHILLEMANS, Petrus Pancratius, de wed. en kinderen, landb., Merxem 346
SCHOLTE- GHEYSSENS, Herman, eigen., Antwerpen 587
Schooten, het bureel van weldadigheid, en DEBRUYN, Josephus, landb., Merxem 328
SCHOTTE- NUYTS, Jan Petrus, negociant, Merxem 588
SCHUL- VERGOUTS, Franciscus, particulier, Merxem 375
SCHUL- VERGOUTS, weduwe Franciscus Joannes Jacob, eig., Merxem 501
SEGERS, Petrus, part., Antwerpen, wed. VANHOEY, Melanie 593
SERVAIS, Franciscus Josephus Gerardus, makelaer, Antwerpen 264
SIMONS- DECLERCK, Gaspard Jan, herberg., Antwerpen 472
SIMONS- VANAERDEN, Henricus, landb., Schooten 576
SIMONS, Franciscus, landb., Schooten 618
SIPS- ANTHONISSEN, Petrus Jan, natiebaes, Merxem 589
SLUYTS, Carolus en Theresia, beenhouwers, Antwerpen 577
SLUYTS, Carolus, beenhouwer, Antwerpen    405
SLUYTS, Carolus, en deelhebbers, beenhouwer, Antwerpen 406
SMITS- VANBORTEL, Jan Frans, metser, Merxem 417
SMITS- VERHULST, Laurentius, landb., Merxem 246
SMITS, Cornelius Leopold, landbouwer, Merxem 487
SMITS, Jacobus, boschwachter, Merxem 619
SPRUYT- CHRISTIAENSSENS, Andreas Jos., molenaer, Merxem 164
STILLART- DERIDDER, Josephus Joannes, rent., Antwerpen 312
STUER- BLOCK, Karel Louis, herbergier, Merxem 590
STYNEN- VANDEVELDE, Petrus J., zager, Merxem 623
STYNEN, Cornelia, vrouw BOUTMANS, Constantinus, dagl., Merxem 620
STYNEN, Petrus Corn., zager, Merxem 621
STYNEN, Theresia, vrouw DEROY, Franciscus, blokmaker, Merxem 622
SUETENS- COSYNS, Balthazar Josephus, beenhouwer, Antwerpen 553
SUYKERBUYCK- VERHULST, Jan Joseph, zager, Merxem 522
TAEYMANS- DEBOEY, Andreas, de vrouw en kinderen, herberg., Merxem 380
THIELENS- ALEXANDER, Theod. Dom., en deelh., kleermaker, Antwerpen & VANAKEN, Ther., wed. Ant., rent., Merxem 445
THYS- VANDERSCHOEPEN, Petrus Jan, landb., Merxem 578
TILLIEUX- BORDINCKX, weduwe Cornelius Josephus, rent., Eeckeren 458
ULLENS- ULLENS, Ludovicus Carolus Jos., de wed. geboren Henriette Marie, renthefster, Antwerpen 408
ULLENS, Carolus Antonius, grondeigenaer, Schooten 554
ULLENS, Cornelius Florent, grondeigenaer, Schooten 297
ULLENS, Josephus Antonius Franciscus, rentenier, Antwerpen 407
VANACKER, Modeste Marie Fr., notaris, Lier 374
VANAGTMAEL- WAUTERS, Martinus, herberg., Merxem 158
VANAKEN, Theresia, wed. Antonius, rentenierster, Merxem 445
VANBOUWEL, Maria Cath., dienstmeid, Merxem 313
VANBOVEN- VANREGEMORTEL, Henricus, herberg., Merxem 624
VANBREE, Henricus Franciscus, schilder, Merxem 283
VANBREEN- VANREY, Franciscus Joseph, natiebaes, Merxem 579
VANCOETSEM, Frans Josephus, neg., Antwerpen en DEBROUCONE de TIEGE, Alexander, eig., Deurne 625
VANDELFT d'EYSSEL- GEELHAND, Eugenius Ludovicus, baron, eig., Antwerpen 427
VANDELFT, Emile Louis, eigenaer, Eeckeren 168
VANDENABEELE- VANCANNART, Guillelmus, de wed. en kind., koopvrouw, Antwerpen 166
VANDENBERGH, Maximilianus Remigius Frans en Jan Felix Frans, eig., Antwerpen 569 bijgevoegd
VANDENBRANDEN- CLOODTS, Melchior, metser, Merxem 555
VANDEPAER- CAVENTS, Petrus Martinus, commissionnaris, Antwerpen 503
VANDERAVOORT, Cornelis, herberg., Merxem 174 bijgevoegd
VANDERKERKEN- VANDOOREN, Petrus, bakker, Merxem 570
VANDERSCHOEPEN- ADRIAENSSEN, Jacobus, schoenmaker, Antwerpen 580
VANDERSCHRIECK- WEENEN, Jacob, commissionnaris, Antwerpen 237
VANDERSCHWEPEN, Jan Baptist, dienstbode, Deurne 591
VANDEURNE, Karel Jan, touwslager , Antwerpen 592
VANDEVELDE- GOVAERTS, Petrus, hovenier, Merxem 531
VANDEWERF, Egidius, landb., Deurne 440
VANDOREN, Anna Catharina, naaister, Merxem 451
VANERTBOM, Victor Carolus Maria Joseph, eig., Antwerpen 511
VANEYNDE- CLAESSENS, Petrus Josephus, gemeente- ontvanger, Merxem 556
VANGRAMBEREN- VANDENBROECK, Carolus, brouwer, Antwerpen 284
VANHAVRE- DELLAFAILLE, Constantinus Carolus, de vrouw, eig., Deurne 45
VANHISSENHOVEN, Eugenius Andreas, greffier by het vredegerecht, Wilryck 350
VANHISSENHOVEN, Joseph. Andreas, advokaet, Antwerpen en GYSEN, David Joannes Frans, droguiste, Antwerpen 224
VANHOEY, Melanie, wed. SEGERS, Petrus, part., Antwerpen 593
VANHOOL- VANREETH, Joseph, blokmaker, Merxem 479
VANHOOL- VANREETH, Josephus, de vrouw, blokmaker, Merxem 504
VANLINDEN, Jan Baptist, winkel., Merxem 188
VANLOON- WOUTERS, Frans, koeiboer, Merxem 626
VANMEERBEECK- FRANS, Philippe Jacobus, de vrouw, doctoor, Antwerpen 474
VANMEERBEECK- FRANS, Philippus Jacob, doktor, Antwerpen 523
VANMONTENAECKEN, Isidorius en deelhouders, fab., Antwerpen 524
VANPELT, kinderen Petrus Frans, Antwerpen 351
VANPOPPELEN- BAETEN, Adrianus, vischverkooper, Merxem 330
VANPRAET Auguste, eig., Merxem 475
VANPRAET- COGET, Carolus, eig., Schooten 402
VANPRAET- LEUWEN, Augustus Ludovicus, Maria, de kinderen, rent., Merxem 403
VANPRAET, Albert August en Hubert Sidonia, eigenaers, Antwerpen 106
VANPRAET, Augustus Ludovicus Maria en zusters, eig., Merxem 377
VANPRAET, Rosalia, Maria, Carolina, rent., Merxem 557
VANPRAET, Sidonia Maria Josepha, rent., Merxem 428
VANREETH- CLEIREN, Edouard, landb., Merxem 594
VANREETH- SWIGGERS, Jan Baptiste, de vrouw, en deelhebbers, secretaris, Contich 244
VANREETH- VANHOOL, Judocus, natiebaes, Antwerpen 506
VANREETH, Cornelius Frans, en deelhebbers, landb., Schooten  en VERPOOTEN, Jacobus, Antwerpen 180
VANREETH, Petrus Jan Baptist, geinterdiceerden, Schooten 558
VANREGEMORTEL- MOMON, Josephus, koopman, Merxem 429
VANRIEL- VANDOREN, Joannes Franciscus, zadelmaker, Merxem 536
VANROIE- DEKEERSMAEKER, Victor Maximilien, brouwer, Merksem 537
VANROY, Bernardus Ludovicus, wink., Antwerpen 480
VANSANTVLIET- BESSELEERS, Matheus, landb., Merxem 202
VANSANTVLIET, Joannes, koopman in granen, Merxem 559
VANSANTVLIET, Matheus Joannes, landb., Merxem 197
VANSCHEVENSTEEN, Franciscus, landb., Merxem 200
VANSCHOOR- MATHEEUSSEN, Joannes B., de weduwe, eig., Antwerpen 391
VANSOOM, Jan Baptiste en Maria Elisabeth, timmerman, Merxem 203
VANSPRANG- VERGOUTS, vr. Edouardus Antonius Franciscus, koopman, Antwerpen 507
VANSTOOL- DINGENEN, Cornelis, blokmaker, Merxem 184
VANTHILLO- SUYKERBUYCK, Frans Joseph, werkman, Merxem 525
VANWINKEL, Maria, vrouw DEHOUWER, natiebaes, Merxem 352
VERBEECK- MOMAN, Ludovicus Antonius, winkel., Merxem 331
VERBIST, Medardus Joseph, onderwyzer, Merxem 446
VERBUECKEN- VANBEERENDONCK, wed. Joannes Jacob, rent., Antwerpen 208
VERCAMMEN, Jan Frans en Petrus Jos, eig., Borgerhout 552
VERCAMMEN, Joannes Franciscus, broeders en zusters, rent., Borgerhout 317
VERGOUTS- HUYBRECHTS, Petrus Joseph, facteur in bier, Merxem 256
VERHAGHEN, Joanna Catharina, weduwe PEETERS, Jan Frans, part., Merxem 486
VERHOEVEN, Carolina, dienstmeid, Antwerpen 627
VERMEERBERGEN- VERVOORT, Josephus, bakker, Antwerpen 602
VERMEYLEN, Joanna Maria, landbouwster, Merxem 211
VERPOORTEN, Jacobus Louis, Antwerpen en DEVINCK- de WEZEL, Edouard Joseph, baron, eig., Wuestwezel 599
VERPOORTEN, Maria, weduwe VERPOORTEN, Jacobus, landb., Merxem 512
VERPOOTEN- VERPOOTEN, Jacobus, lndb., Merxem 595
VERPOOTEN, Jacobus, Antwerpen en VANREETH, Cornelius Frans, en deelhebbers, landb., Schooten 180
VERREYDT- VERPOOTEN, Petrus Franciscus, landb., Merxem 538
VILLERS, Eulalia, vrouw GUYOT, Emile, eigen., Antwerpen 307
VRINTS, Maria Theresia, en zusters, wink., Merxem en BOGAERTS, Petrus Frans, en zusters, smid, Merxem 213
WAEGEMANS- HANSELMANS, Henricus, koopman, Merxem 477
WELLENS, Edmond, en deelhebbers, ingenieur, Antwerpen 603
WEYNS- DRESSELEERS, weduwe Petrus Cornelius, herberg., Merxem 218
WILLEMS- JANSSENS, Jan Baptist, kleermaker, Merxem 604
WILLEMS, Josephus, kleermaker, Merxem 221
WILLEMSEN- UMBRECHTS, Petrus, herber., Merxem 605
WILTERS, Maria Anna, Berchem en KERMANS, Jacobus, kleermaker, Merxem 272
WYTHES, Georges, ondernemer, Reigate, Comté de Surrey ( Angleterre) 447

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net