Index kadastrale legger Oelegem 1855

 

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze legger.

 


NAAMINDEX

 

NOMS et Prénoms Articles
ADRIAENSEN, Maria Cath., wed. BELLENS, Frans, arbeidster, Santhoven 405
ADRIAENSSENS- DAELEMANS, Frans, metser, Oeleghem 416
AERTS, Jan Baptiste, kleermaker, Schilde 384
AERTS, Joannes Franciscus, vicaris, Hegem 281
ANTHONI- DEJONGH, Louis Frans Eug., notaris, Broechem 426
Antwerpen, de bestiering der godshuizen 3
Antwerpen, de kerkfabriek van Ste Willebrordus 5
Antwerpen, het bureel van weldadigheid 4
BATKIN, Edmond Juliaen Victor, kandidaet notaris, Antwerpen 433
BELLENS, Frans, arbeidster, Santhoven, wed., ADRIAENSSEN, Maria Cath. 405
BLOCKX, Jacobus, landb., Oeleghem 10
BLOCKX, Petrus, landb., Wommelghem 284
BOGAERTS- DEVOS, weduwe Petrus Josephus, byz., Antwerpen 11
BOLPAEP- SMITS, Jacob, landb., Oeleghem en FOULON, hendrik Jos., Antwerpen 321
BOOGAERTS- DEVOCHT, Simon Jacob, koperslager, Oeleghem 306
BOSSAERTS- VERMEULEN, Jan, landb., Broechem 407
BOSSAERTS, Jan Baptist, landb., Wommelghem 154
BOSSCHAERTS- BADEN, Petrus, landb., Oeleghem 12
BOSSCHAERTS, Melchior, landb., Ranst 261
BOSSCHAERTS, Pieter Josephus, landb., Massenhoven 254
BOSSCHAERTS, weduwe en kinderen Paulus, landb., Oeleghem 271
BRABANTS- VERHOEVEN, Andreas, landb., Oeleghem 15
Broechem, de kerkfabriek 18
Broechem, het bureel van weldadigheid 17
BRUYNSEELS, Franciscus, landbouwer, Santhoven 341
CAMPO, Jan, hovenier, Wommelghem 370
CAUWELS- SMITS, wed., Jacobus, dagl. , Oeleghem en Oeleghem, de gemeente 324
CEULEMANS- HUYBRECHTS, Petrus Frans, landb., Oeleghem 365
CEULEMANS- JACOBS, Benedictus Josephus, bakkersgast, Oeleghem 322
CEULEMANS, Anna Catharina, byz., Borsbeeck 285
CEULEMANS, Melchior, landb., Wommelghem 238
CEUPPENS, Joanna Maria, vrouw SOMERS, Jan Louis, landb., Broechem 286
COECKX- JACOBS, Jan Baptiste, landb., Oeleghem 397
COECKX- MORTELMANS, Jan Baptiste, landb., Oeleghem 366
COLLIN, Jan Baptiste, koopman, Antwerpen 268
COOLS- VANDENBRANDE, Auguste Philippe Frans, koopman in yzer, Lier 311
COOLS- VERHAERT, Petrus Jan, metser, Oeleghem 350
CORNELIS- SCHOOFS, Pieter Jan, herbergier, Oeleghem 7
COUWELS- DELATIN, Jan Baptiste, dagl., Oeleghem 376
COUWELS- REYCKERS, Pieter, landb., Oeleghem 36
DAELEMANS- SCHILLEMANS, Cornelis, herbergier, Oeleghem 385
DAELEMANS, Joanna, byz., Oeleghem 377
DAEMS- VANDEPAYR, Gommarus, dagloner, Oeleghem 302
DALEMANS- VERHEYEN, Jan, arbeider, Oeleghem 309
DEBEUCKELEER- BESSEMS, Cornelis, landb., Santhoven 386
DEBEUCKELEER- BESSEMS, Petrus Jos., de kinderen, byz., Santhoven 387
DEBRUYN- VANPIET, Frans Corn., landb., Oeleghem 417
DEBUSSCHER, Petrus Franciscus, byz., Oeleghem 241
DECATERS, Mathilde Marie Charlotte Ghislena, renthefster, Gent 40
DECORDT- DESCHUTTER, Cornelis Joseph, landb., Oeleghem 444
DECORDT, Jan Frans, landb., Oeleghem 262
DEFRAULA de BROECHEM, burggraef Hypp. Thomas Carolus Jos., eig., Antwerpen 44
DEHERDT- FLORUS, Gommarus, dagloon., Oeleghem 334
DEKEYSER, Joanna, dienstmeid , Antwerpen 326
DEKEYSER, Joanna, dienstmeid, Antwerpen 398
DELAFOREST- DEBUISSERET, graef Ambroos Louis Hendrik, burgemeester Ive ( Fr.) 216
DEPEUTER- WILLIOT, wed. en kinderen Jan Baptist, brouwster, Ranst 217
DEPOOTER- HERMANS, Josephus, winkelier, Antwerpen 351
DERAET, Joseph Karel Frans Gustaaf, eig., Antwerpen 357
DERIDDER- SMITS, Jacobus, landb., Oeleghem 274
DEROY- VANPUT, Egidius, veldwachter, Oeleghem 200
DESMANET de BOUTONVILLE, baron Franc. Benedict Ignatius Jos., eig., Brussel 194
DEVOCHT- NUYTS, Jan, landb., Oeleghem 307
DEVOCHT, Joannes Baptiste en kinderen, hoefsmid, Oeleghem 1
DEVOGHT- VANDEVELDE, Jan Baptiste, smid; Oeleghem 368
DEVOGHT- VERELST, wed. en zoon Joseph, hoefsmid, Oeleghem 142
DEVOGHT, Cornelius, landb., Oeleghem 275
DEVOGHT, Pieter jan, landb., Oeleghem, wed. NUYTS, Joanna Maria 408
DEWAEL, de erfgenamen, Antwerpen 58
DEWAEPENAERT- DERAET, Valeric Cons. Jos. Marie Ghisl., de vr., eig., Antwerpen 357
DEWINTER, Cornelius en deelhebbers, strooidekkers, Oeleghem 27
DEWINTER, Jan Frans en broeder met 2 zusters, herbergier, Oeleghem 59
DEWINTER, Louis, maelder, Oeleghem 399
DEWOELMONT, baron Henricus, Eghezee 289
DEWOLF- VANDENBOGAERT, Francis, kloonmaker, Oeleghem 199
DEWOLFS, Joseph Michael en Jan Baptist, kinderen Frans, byz., Bouchout 388
DIERCKX- WITHOECKX, Petrus, werkman, Oeleghem 340
DIERCKX, Franciscus, landb., Oeleghem 218
DILS- NUYTS, Petrus Josephus, kuiper, Oeleghem 256
Domeinen van den Staet 352
D'OULTREMONT de WEGGEMONT, graef Emile Karel Désiré Joseph, eig., Luik 62
DUCHEYNE- SOLLIE, Leopold, daglooner, Oeleghem 428
ENGLER, Jan Wilm Nicolaes, honoraire directeur der schatkist, Brussel 435
ENGLER, William, eig., Seisnfeld by Rylbourg( Pruisen) 436
ENGLER, William, eigenaer, Seinsfeld by Rylbourg ( Pruissen) 243
FILIBERT- SCHOOFS, Jan Baptist, brouwersgast, Oeleghem 409
FOULON, Hendrik Jos., Antwerpen en BOLPAEP- SMITS, Jacob, landb., Oeleghem 321
FOULON, Henrik Jos., administrateur der bank, Antwerpen 66
FRèRE, Edmond Joseph, eig., Schilde 437
FRèRE, Edouard Jos., rentenier, Schilde en FOULON, Hendrik Jos., Antwerpen 321
FRèRE, Edouard Joseph, rentier, Schilde 66
GEELHAND- DELABBISSTRAETEN, Josephus P., rent., Antwerpen 67
GEELHAND- DELLAFAILLE, Flor. Jos., byz., Antwerpen 48
GEELHAND- DELLAFAILLE, Flor. Jos., de 3 kind., Antwerpen 48
GEUDENS- VANDENBOGAERT, Adrianus J., knecht, Oeleghem 301
GHEYSENS, Xaverius Antonius, notaris, Antwerpen 314
GILBERT- VANGEERTRUYEN, Carolus Jos., eig., Oeleghem 290
GOOVAERTS- BASTIAENS, Josephus, werkman, Oeleghem 342
GOOVAERTS- PEELMANS, weduwe en kinderen Jacobus, schoenmaker, Oeleghem 70
GORRIS- MARIEN, Jacobus, wever, Oeleghem 379
GOVAERTS- VANDENWYNGAERT, Ironimus, schoenmaker, Oeleghem 389
Grobbendonck, het bureel van weldadigheid 57
Halle, het bureel van weldadigheid 72
HENS- DECLERCK, Petrus Gommarus, landb., Santhoven 258
HERMANS- DECORDT, Jacobus Josephus, schoolmeester, Oeleghem 353
HEYLEN- HEYLEN, Adrianus Jud., maelder, Oeleghem 244
HEYLEN- HEYLEN, Adrianus Jud., maelder, Oeleghem 340
HICKENDORF- BAL, Frans Joseph, de weduwe, byz., Antwerpen 344
JACOBS- ADRIAENSSENS, Cornelis, bakker en herbergier, Oeleghem 169
JACOBS- DEVOCHT, Petrus Jacobus, landb., Oeleghem 198
JACOBS- DEWINTER, Jacobus, herbergier, Oeleghem 76
JACOBS- QUAEYHAEGHE, Louis, koster, Schilde 414
JACOBS- SCHIOESETTERS, Gommar, landb., Oeleghem 31
JACOBS- SORIER, Carolus Louis, metser, Oeleghem 196
JACOBS- THYS, Cornelius Ferdinandus, metser, Oeleghem 207
JACOBS- VANBEIRENDONCK, Gommar, landb., Oeleghem 170
JACOBS- VERPOTEN, Matheus, bakker, Schilde 415
JACOBS, Jan Baptist, timmerman, Oeleghem 212
JANSSENS- MICHIELS, Gommar, dagl., Oeleghem 400
JANSSENS, Josephus, brouwer, Vorsselaer 219
bijgevoegd
JORIS- VOETS, Louis, dagl. , Oeleghem 371
JORIS, Jan Baptiste, landb., Oeleghem 315
JORIS, Joanna Elisabeth, wed. MARIEN, Cornelius, landb., Oeleghem 317
JORIS, Joannes, landb., Oeleghem 337
JUSTENS- JOORIS, Petrus, landbouwer, Oeleghem 80
KERCKX, Jan Baptiste, koophandelsbedienden, Antwerpen 349
LEGRELLE- D'HANIS, kinderen Ludovicus Joannes Franciscus, rent., Antwerpen 264
LEYSEN- BELLENS, Petrus, doktoor en burgemeester, Santhoven 220
LEYSEN- DAELEMANS, Jan Frans, arbeider, Oeleghem 434
LOMBAERTS, Jan Baptiste, landbouwer, Antwerpen 221
LUNDEN, Theophilus Edouard L., lieutenant, Brussel 84
LUYCKX- COOLS, Jacobus, landb., Broechem 312
MARIEN- JORIS, Cornelius, landbouwer, Oeleghem 316
MARIEN- PEETERS, Cornelius, slachter en herbergier, Oeleghem 338
MARIEN- VANPUT, Pieter, landb., Oeleghem 410
MARIEN, Cornelius, landb., Oeleghem, wed., JORIS, Joanna Elisabeth 317
MARIEN, Franciscus en dochter, landb., Oeleghem 305
MARIEN, Gommarus, arbeider, Oeleghem 92
MARIEN, Joannes, arbeyder, Oeleghem 91
MARIEN, Pieter Joseph, broeder en zuster, landb., Oeleghem 445
MARIEN, weduwe en kinderen Frans, landb., Oeleghem 95
MASQUELIN, Jacobus Josephus, rentenier, Brussel 222
MERTENS- WYNEN, Jan, wever, Oeleghem 185
MERTENS, Pieter Louis en Maria Theresia, brouwers, Oeleghem 413
MERTENS, Pieter Louis, brouwer, Oeleghem 404
MEUSSEN- DEBUSSCHER, Pieter Frans, wagenmaker, Oeleghem 336
MEYERS, Julius Antonius Josephus, rentenier, Hemixem 323
MEYLEMANS- HERMANS, Jan, werkman, Oeleghem 345
MORETUS, Louis Marie Joseph Karel Hubert Alois de Gonzaga, eig., Vorsselaer 167
MYLEMANS, Joseph en deelhebbers, landb., Oeleghem 292
NELIS- VANDENBOSCH, Jan Baptist, herder, Oeleghem 372
NELIS- VANDESANDE, Egidius, landb., Oeleghem 223
NOëL, Joanna Ferdinanda Francisca, rent., Lier 155
NOLLET, Carolus Frans en zusters, doktoor, Brussel 101
NOTELTIERS- CLAES, Jan Frans, notaris, Lier 24
NUYTS- CEULEMANS, Frans, landb., Oeleghem 401
NUYTS, Joanna Maria, wed. DEVOGHT, Pieter Jan, landb., Oeleghem 408
OCKERS, Cornelius Josephus, maelder, Broechem 225
Oeleghem, Beneficie van de pastory 103
Oeleghem, de gemeente 107
Oeleghem, de gemeente en de kerkfabriek 190
Oeleghem, de gemeente, en CAUWELS- SMITS, wed., Jacobus, dagl., Oeleghem 324
Oeleghem, de gemeente, en ROSIERS- VANDEVEYVER, Michael, dagl., Oeleghem 325
Oeleghem, de kerkfabriek   106
Oeleghem, de kerkfabriek en het bureel van weldadigheid 105
Oeleghem, het bureel van weldadigheid 104
PAUWELS- GEVERS, Joseph, eigenaer, Antwerpen 83
PEETERS- BELLENS, Franciscus, daglooner, Oeleghem 209
PEETERS- HEYLEN, Cornelius, landb., Broechem 293
PEETERS- VOETS, Jan Baptist, herbergier, Oeleghem 418
PEETERS, Jan Baptist, Maria en Suzanna, landb., Oeleghem 265
PIRMEZ, Silvain, voorzitter der regtbank, Charleroy 266
RAEDTS- JORIS, Jan Matheus, landb., Broechem 419
RAEYMAEKERS- MELIS, Jan Baptist, landb., Oeleghem 360
Ranst, het bureel van weldadigheid 117
REMAUL, Cornelius Pancratius en drie zusters, byz., Ranst 411
REYMENANTS, Joannes, arbeider, Oeleghem 118
ROSIERS- MATHYS, Frans, landb., Oeleghem 420
ROSIERS- VANDEVEYVER, Michael, dagl., Oeleghem en Oeleghem, de gemeente 325
RUMMERS, Jan Baptist, wink., Oeleghem, wed. VANDEVELDE, Marie Cath 121
SCHELTJENS, Jan Baptiste, byz., Willebroeck 438
SCHEPERS, Cath., en deelh., mattemaekster, Oeleghem 295
Schilde, de kerkfabriek 124
SCHOORS- DEVOGHT, Adriaen Fr., landb., Oeleghem 120
SEGERS- DEGEUX, Gommar, zager, Oeleghem 427
SEGERS- DILLEN, Cornelius en zoon Gommar, zager, Oeleghem 296
SEGERS- MELIS, Louis Joseph, werkman, Oeleghem 383
SELIAERTS, Pieter Joseph Frans, commis, Antwerpen 439
SLAETS, Pieter Joseph, kleermaker, Oeleghem 298
SMITS- BRUYNDONCKX, Joseph, timmerman, Schilde 391
SMITS- JORIS, Petrus, landb., Oeleghem 201
SMITS, Petrus, landb., Santhoven 362
SOMERS- DEVOGHT, Adrianus Fr., landb., Oeleghem 267
SOMERS, Jan Louis, landb., Broechem, vrouw CEUPPENS, Joanna Maria 286
STORMS, Frans, landb., Ranst 236
STUYCK- DECUYPER, Adriaen 440
STUYCK- PEETERS, Josephus Franciscus, landb., Oeleghem 393
STUYCK- SOMERS, Jan Baptiste, landb., Oeleghem 392
TELEMANS, Joannes Henricus Ludovicus, schilder, Antwerpen 332
THIELMANS- RAEYMAEKERS, Jan Baptist, landb., Oeleghem 363
THYS- DEKEYSER, Frans, metser, Oeleghem 326
THYS, Adrianus, landb., Broechem 138
TORFS, weduwe Gommarus, landb., Bouchout 139
TRIST- JANSSENS, Matheus, landbouwer, Oeleghem 373
TRIST, Pieter Joseph, broeder en zuster, landb., Oeleghem 446
ULLENS, douarière Henriette Maria, eig., Antwerpen 299
ULLENS, Fr. Pancr. , eig., Schooten, wed. VANDERAA de RANDERODE, M. Isabella 421
ULLENS, Hermanus Josephus, eigenaer, Mortsel 394
VANBEERENDONCK- DEWINTER, weduwe Petrus, landb., Oeleghem 250
VANBEIRENDONCK- DEWINTER, weduwe, Petrus, landb., Oeleghem 369
VANBEIRENDONCK, Adrianus, Viersel 346
VANCAMP, Frans Louis, byz., Broechem 202
VANDENBRANDE- DERIDDER, Jan Baptiste, kuiper, Oeleghem 149
VANDENBRANDE, Gommar, kuiper, Oeleghem 429
VANDENBROECK- VANDENBROECK, Jan Frans, landb., Oeleghem 38
VANDENBROECK, Adrianus, maelder, Vorsselaer 230
VANDENEYNDE, Jan Frans, landbouwer, Vremde 144
VANDENNEST, Petrus Constantinus Jos., eig., Antwerpen 356
VANDENVEN- HERMANS, Josephus Hubert, koopman in yzer, Santhoven 331
VANDENWYNGAERT, Franciscus, landb., Deurne 364
VANDEPEER- COUWELS, Cornelis, landb., Oeleghem 422
VANDEPERRE- CLAES, Jan, landb., Oeleghem 447
VANDERAA de RANDERODE, M. Isabella, wed. ULLENS, Fr. Pancr., eig., Schooten 421
VANDERKERKEN- HOFMANS, Joseph, werkman, Oeleghem 359
VANDERLINDEN- d'OULTREMONT, wed. Victor Jos. Gh., eigen., St. Georges ( Luik) 47
VANDERVELDE, Josephus, dienstbode, Oeleghem 6
VANDESSEL, Julia Isab. Ther. Hubert, wed. VERHAGEN, Pieter Ed. Jan, eig., Antwerpen 186
VANDEVELDE- BRABANTS, Philippus Jacob, wagenmaker, Oeleghem 319
VANDEVELDE- COUWELS, Louis, timmerman, Oeleghem 423
VANDEVELDE- DEJONGH, Pieter Frans, herbergier, Oeleghem 395
VANDEVELDE- DESWERT, Jan Baptist, landb., Oeleghem 16
VANDEVELDE- JORIS, kind. Petr. Jos., landb., Wommelghem 318
VANDEVELDE- JORIS, Petrus Josephus, Wommelghem 318
VANDEVELDE, Adriaen Fr., en twee broeders 441
VANDEVELDE, Marie Cath., wed. RUMMERS, Jan Baptist, wink., Oeleghem 121
VANDEVELDE, Pieter Frans, Maria Car. en Anna Maria, landb., Oeleghem 279
VANDEWERVE de BETHZY, baron Henricus Jacobus Maria Hyacinthus, eig., Schilde 159
VANDEWERVE van Schilde, baron Henri Jac. Maria Hyac., Antwerpen & Schilde, bureel van weldadigheid 158
VANGAMEREN, Eugene Joseph Marie, eigenaer, Antwerpen 431
VANGAMEREN, Leo Hubert Marie, eigen., Antwerpen 430
VANHAVRE, baron Henri Jan Joseph Adriaen, rentenier, Brasschaat 43
VANHOOF- BROECKX, Cornelis Josephus, landb., Oeleghem 162
VANHOOF- DEBEUKELEER, Cornelius, dagl., Oeleghem 204
VANHOVE- JACOBS, Joseph Gommar, landb., Oeleghem 25
VANHOVE- VANDERAUWERA, Petrus, landb., Oeleghem 270
VANHOVE, Louis, dienstbode, Oeleghem 412
VANLIDTH de JEUDE- VANDUN, Jan Frans Anthoon Joseph, rentenier, Antwerpen 232
VANMECHELEN- VERELST, Karel Hendrik, smid, Oeleghem 402
VANOOSTERWYCK, Petrus Josephus, de erfgenamen, landb., Oeleghem 166
VANREUSEE- WILLIOT, Gommar Joseph, rent., Lier 280
VANREUSEL, Jan, landb., Oeleghem 374
VANROMPAEY, Jacob, landb., Schelle 46
VERBIST- DECNODDER, Pieter Edouard, kleermaker, Oeleghem 396
VERHAEGEN- DEBRUYN, Frans, landb., Oeleghem 205
VERHAEGEN- DENKEL, Pieter Josephus, dagl., Oeleghem 448
VERHAEGEN- MONDELAERS, Franciscus, dagl., Oeleghem 424
VERHAEGEN, wed. en kinderen Joannes Jacobus, Lier 235
VERHAGEN, Pieter Ed. Jan, eig., Antwerpen, wed. VANDESSEL, Julia Isab. Ther. Hubert 186
VERHEYEN- VERHAEGEN, Jan, brugwachter, Oeleghem 406
VERHEYEN, Joanna Catharina, landbouwster, Emblehem 173
VERHEYEN, Maria Theresia, wed. WEGGE, Jan Gommar, rent., Vremde 442
VERLINDEN, Joseph, metser, Borgerhout 403
VERLUYTEN- GYSBRECHTS, Frans, landb., Oeleghem 375
VERMEULEN- KINSCHOTS, Pieter Josephus, landb., Broechem 174
VERMEULEN, Cornelis, lan,dbouwer, Oeleghem 443
VERPOTEN- DERIDDER, Joannes Franciscus, landb. en burgemeester, Oeleghem 175
VERSMISSEN- DEJONGH, Pieter Jan, negociant in porcelein, Antwerpen 178
VERSMISSEN- MAES, Petrus Joannes, koopman, Antwerpen 347
VERVECKEN- VERHAEGEN, Martinus en broeder, landb., Oeleghem 449
VERVECKEN- VERHAEGEN, Martinus, landb., Oeleghem 432
VERVECKEN, weduwe Guillelmus en kinderen, bakkers, Oeleghem 252
VERVLIET- VERPOTEN, Jan Louis, bakker, Oeleghem 251
VERVLIET, Anna Catharina, dienstmeid, Antwerpen 180
VERVOORT, Frans, landb., Oeleghem 297
VILLERS- BRANGERS, Jan Baptist, winkel., Oeleghem 425
VLOEBERGHS- DECORDT, Melchior Gom., landb., Vremde 333
VRANCKEN- GEVERS, Frans, koopman, Antwerpen 313
VRANCKEN- GEVERS, kinderen Franciscus Xaverius Hubertus, kooplieden, Antwerpen 339
VRANCKEN, Franciscus Xaverius Hubertus, koopman, Antwerpen 227
WEGGE, Jan Gommar, rent., Vremde, wed. VERHEYEN, Maria Theresia 442
WEGGE, weduwe en kinderen Franciscus Xaverius Hubertus, landb., Vremde 184
WITTEMANS, Isabella en vijf medezusters, religieuse, Ranst 283
Wommelghem, het bureel van weldadigheid 187

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net