Index kadastrale legger 's Gravenwezel 1855

 

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze legger.

 


NAAMINDEX

 

NOMS et Prénoms Articles
AERTBELIEN, Adrianus, wagenmaker, 's Gravenwesel 170
AERTS- GEERTS, Franciscus, notaris, Wyneghem 188
ANDRIESSEN, Antonius, bakker en deelhebbers, 's Gravenwesel 3
Antwerpen, de bestiering der fondatie Terninck 5
Antwerpen, de bestiering der godshuizen 4
BOSSAERT, Georgius Maria Joseph, rentenier, Schooten 27
BOSSAERTS, Franciscus, Petrus, Joanna Cath., en Anna Cath., landb., 's Gravenwesel 157
BOSSAERTS, Petrus, landbouwer, 's Gravenwesel 55
BOSSCHAERT- DUBOIS, Theodoor Emman., eig., Antwerpen 131
BRESSELEERS- DEJONGH, wed. Adrianus Joseph, landb., Schooten 182
CARELS- DEDEKEN, Jan Baptiste, arbeider, 's Gravenwezel 18
CEULEMANS, Anna Catharina, dienstmeid, Antwerpen 21
CEULEMANS, Jan Fr., Anna Corn., Maria Ther. en Anna Cath., herberg., 's Gravenwesel 158
CUYLEN, Petrus Ferdinand Emmanuel, eig., Eeckeren 23
DE VILLERS de JOURNEAU- VANDERFOSSE, Auguste Ph., direct. registratie, Antwerpen 149
DEBRUYN- SINAVE, Jan Frans, notaris, Schooten 121
DECATERS, Mathilde Maria Charlotte Ghisl., renthefster, Gent 159
DECNODDER- CEULEMANS, Jan Baptiste, landb., 's Gravenwesel 31
DEGRAEF, Joseph Emmanuel, landb., St Job int Goor 32
DEJONGH- MERTENS, Jan Baptist, koopman in hout, 's Gravenwesel 192
DEJONGH, Ludovicus Jacob, stoker, 's Gravenwesel 183
DELOCHT, Petrus, de weduwe, rent., Antwerpen 37
DEMEULEMANS- VANDERHOEVEN, Carol. Frans Guillielmus, rent., Wyneghem 166
DEPRET- THURET, Jacob Carolus Louis Jos., rent., Antwerpen 95
DEVOS- BLOCK, Jacobus, landb., 's Gravenwesel 40
DEVOS- VANDERAUWERA, Frans, dagloner, 's Gravenwesel 41
DIERICKX- HANSSENS, Jan Baptist, timmerman, 's Gravenwesel 127
DUBOIS- DECATERS, Louis Hyacinthe Joseph, de vrouw, eig., Antwerpen 30
FEYENS, Carolus Benedictus, byz., Lier, weduwe, VANLINDEN, Anna Cath. 109
GILLES- DE BROECKHOVEN, Philippus Lud. Arnold Jos., rent., 's Gravenwesel 181
GILLES- DE BROECKHOVEN, Philippus Lud. Arnold Jos., rent., 's Gravenwezel 187
GILLES- DE BROECKHOVEN, Philippus Lud. Arnold Joseph, rentier, 's Gravenwesel 51
GILLES- ROOSE, Philippus Lud. Arnold Jos., rent., 's Gravenwezel 174
GYSELS- DERIDDER, Petrus, landb., 's Gravenwesel 134
GYSELS, Gerardus, landbouwer, 's Gravenwesel 154
JACOBS- CEULEMANS, wed. Jan, herbergierster, 's Gravenwesel 57
JACOBS- VERHOEVEN, Jan Baptist, landb. en herbergier, 's Gravenwezel 178
KNAEPEN- HOFKENS, Petrus Jan, metser, 's Gravenwesel 61
LECANDELE, de erfgenamen, rent., Antwerpen 63
MARNEF, Albert, eig., Leuven; weduwe WILLEMS, Amelia 153
MERTENS- MANNEKENS, Joannes Baptist, onderwyzer, Schooten 186
MERTENS- VANLAERHOVEN, Frans Louis, brouwer, 's Gravenwesel 164
MERTENS, Petrus Jan, landb., en herbergier, 's Gravenwesel 190
MEYVIS- VANDYCK, Frans, dagl., 's Gravenwesel 174
REUSENS- GREGOIRE, Carolus Josephus, koopman, Wyneghem 148
RUYS- KNAEPEN, Frans, metser, 's Gravenwesel 187
s Graven- Wesel, de gemeente 89
s Graven- Wesel, de kerkfabriek 88
s Graven- Wesel, het bureel van weldadigheid 86
s Graven- Wesel, het bureel van weldadigheid, en consoorten 87
SCHILDERS, Henricus, arbeider, 's Gravenwesel 83
Schooten, het bureel van weldadigheid 84
SMETS, Joseph, dagl., 's Gravenwesel 181
St Job int Goor, de kerkfabriek 90
STEENS, Henricus, landb., 's Gravenwesel 108
TELEMANS, Jan Henri Louis, schilder, Antwerpen 141
ULLENS, Carolus Antonius, rent., Schooten 168
VANAUDENAERDEN- BERCKMANS, Petrus J., arbeider, 's Gravenwesel 98
VANDENBERGHE, Joseph Joannes, rent., Antwerpen 100
VANDENBRANDEN- MARIEN, Gommar, kuiper, Wyneghem 193
VANDEWERVE- VANSCHILDE, baron Henri Jacob Maria Hyac., grondeig., Antwerpen 103
VANHEES- DELAET, Petrus Joseph, byz., St Job int Goor 180
VANHEYST, Joanna Maria, brouwster, Schilde 184
VANIMMERSEEL, Petrus, herbergier, Schilde 189
VANLINDEN, Anna Cath., wed. FEYENS, Carolus Benedictus, byz., Lier 109
VANPELT- DELAET, Lodewyk Fr., herbergier, Wyneghem 194
VANPUT- STYNEN, wed. Joseph 179
VANSCHEVENSTEEN- PEETERS, Franciscus, brouwer, Wyneghem 176
VEREECKEN- BERCMANS, Joannes Baptist, timmerman, 's Gravenwesel 112
VERHOEVEN- SOETEWEY, weduwe en kinderen CHRISTIAENS, landb., 's Gravenwesel 116
VERHOEVEN- WEYGERS, Michiel, 's Gravenwesel 195
VERHOEVEN, Cornelius Franciscus, landb., 's Gravenwesel 191
WATERKEYN- MEEUSSEN, Henri Frans Lodewyk, rentenier, Antwerpen 69
WILLEMS, Amelia, wed. MARNEF, Albert, eig., Leuven 153

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net