Index kadastrale legger Schoten (Schooten) 1855

 

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze legger.

 


NAAMINDEX

 

NOMS et Prénoms Articles
ADRIAENSSENS- DOSA, Adrianus, dagl., Schooten 362
ADRIAENSSENS- VANAPERS, Petrus Jan, dagl., Schooten 351
ADRIAENSSENS- VANDELEUR, Melchior, werkman, Schooten 312
ALEN, Joannes, gepensionneerden brievendrager, Schooten 329
Antwerpen, de bestiering der fondatie Terninck 2
Antwerpen, de bestiering der godshuizen 3
BAUDONCK, Petrus Frans, veldwachter, Wyneghem 372
BESSELEERS- VANDEVELDE, Lucas, landb., Schooten 163
BESSELEERS, Martinus, byz., Schooten 276
BIERKé Jan Bapt., schilder, Schooten 319
BLOCK- BASSIERS, Petrus Paulus, herbergier, Schooten 13
BLOCK- JOOSEN, Henricus, landbouwer, Schooten 389
BLOCK- VANAELST, Franciscus, boschwachter, Schooten 361
BLOCK, Joannes Fr., gemeentesecretaris, Schooten 398
BORREWATER, Jacobus Fr. en Frans Jan, Merxem 179
BOSSCHAERT- VANDENBERGHE, Georgius M., grondeigenaer, Schooten 17
BOURLET- SCHILLEMANS, Joannes, daglooner, Schooten 415
BRASPENNINCKX- BURKI, Cornelius, herbergier, Schooten 414
BRESSELEERS- MARISSEN, Jacob, schilder, Schooten 165
BRESSELEERS, Maria, mutsemaekster, Schooten 20
BRUYLANTS- KENNIS, Joseph,daglooner, Schooten 304
BRUYLANTS- KENNIS, Josephus, daglooner, Schooten 215
BRUYLANTS- VANDORST, Jan Baptist, jager, Schooten 264
BURKI- DECORT, Frans, schilder, Schooten 399
CAALS- VANPOTTELBERGHE, Josephus A., bakker, Schooten 400
CAALS, Philippus Jacobus, onderwyzer, Antwerpen 395
CELEN- VEKEMANS, Adrianus Jacobus, timmerman, Schooten 305
CLAESSENS- BRASPENNINCK, Jan Frans, veldwachter, Schooten 383
CLAESSENS, Ludovicus Adrianus en Maria, Rykevorsel 277
COGELS, Alexander Henri Joseph, eig., Antwerpen 140
CUYLEN, Petrus Ferdinandus Emman., eig., Eeckeren 31
DEBEYS, Petrus, eig., Antwerpen 206
DEBOSSCHAERT, Charles Marie Joseph, eig., Hemixem 18
DEBRUYN- SINAVE, Jan Frans, notaris, Schooten 300
DEBRUYN, Guillelmus, byz., Schooten 384
DECATERS- VANASTEN, Guillelmus Andreas, eig., Halle 36
DECOEN, Joseph, negociant, Antwerpen 417
DECORT, Jacobus, dagl., Schooten 320
DEDEKEN, weduwe en kinderen Jan Fr., Schooten 236
DEGRAEF, Joannes Baptiste, timmerman, Brasschaet 253
DEGRUBEN- DUBOIS, Carolus Eug., eig., Antwerpen 394
DEHAEN- BLOMMEN, weduwe en dochter Josephus Michael, dagl., Schooten 278
DEHOUWER- ROELANS, Jacobus, de vrouw, concierge, Santvliet 344
DEJONGH- JACOBS, Cornelius, surveillant, 's Gravenwezel 289
DEJONGH, Franciscus Josephus, byz., Schooten 315
DELFOSSE- WILMAERS, Felix Adolphe, inspect general des postes, Bruxelles 265
DENIS- VERBAENEN, Cornelius, metser, Schooten 374
D'ENNETIERES d' HUST, Victor Theod Jos., graef Heilig Roomsch Ryk, eig., Brussel 41
DEPEUTER, Jan, landb., Deurne 316
DEPRET de CALESBERG, kinderen Ferdinandus Joannes Jos., eig., Brasschaat 47
DEPRET- ROOSE de CALESBERG THURET, Jacobus Carolus Lud. Jos., eig., Schooten 317
DEPRET- ROOSE de CALESBERG, Xaverius Philippus Joannes, eig., Schooten 390
DEPRET- THURET, Jacobus Carolus Ludov. Jos., de vr., rent., Antwerpen 319
DEPRET- THURET, Jacobus Carolus Ludov. Jos., de vr., rent., Antwerpen 320
DEPRET- THURET, Jacobus Carolus Ludov. Jos., de vr., rent., Antwerpen 327
DERIDDER- LODEWYCKX, Petrus Frans, de vrouw, timmerman, Schooten 79
DEVINCK de WUSTWEZEL, baron Edmond Jos., rent., Wustwezel 49
DEVOS- DIERCKX, Jan, daglooner, Schooten 354
DEVRINDT, Frans Joseph, fabrikant, Peruwelz 51
DEWEERDT- DEROECK, Jan Baptist, landb, Schooten 366
DIELS- JASPERS, Henricus, arbeider, Schooten 82
DIERCKX, Joanna Maria, dienstmeid, Antwerpen 293
DIERCKX, Maria, wink., Schooten 53
DILIS, Petrus Josephus, rent., Schooten, weduwe, VANISHOVEN, Maria Elisabeth 338
DILLIS- DIERCKX, Petrus Joseph, brouwer, Schooten 195
Domeinen van den Staet 328
DUBOIS- DECATERS, Ludovicus Hyac. Jos, rent., Antwerpen 54
FAES- SCHEUNINCKX, Petrus Joannes, wagenmaker, Schooten 355
FAES- VERMEULEN, Jan Baptiste, dagl., Schooten 128
FIERENS, Egidius, hovenier, Schooten 420
FRANQUET, Michael Joseph, mecanicien, Schooten 424
GAGELMANS, Jacobus, werkman, Schooten 204
GALLéE- VANAERT, Jan Frans, herbergier, Schooten 275
GALLéE, Adrianus, wafelbakker, Schooten 421
GEERLINGS- DEVOCHT, Petrus Joannes, dagl., Schooten 83
GéNéREE, Joannes Fr., bareelontvanger, Wyneghem 375
GEYSELS- DAEMS, Jan, werkman, Schooten 267
GORREMANS, Joannes Frans, daglooner, Schooten 242
GOSSEN, Bernardus Joseph, commissionnaire, Antwerpen 182
GUNTHER, Otto, negociant en eigenaer, Antwerpen 401
GYSEN, Josephus Christianus, dagl., Schooten 306
HALFLANDTS- GYSELS, Laurent, commissionnaire, Antwerpen 296
HERBEREN, Petrus, stroodekker, Schooten 61
HEYNEN- DESAEGER, Josephus, beenhouwer, Schooten 426
HUYBRECHTS- DAEMS, Cornelius, landb., Schooten 418
JACOBS- CEULEMANS, wed. Jan, herberg., 's Gravenwezel 289
JACOBS- GORIS, Matheus en deelhebbers, landb., Schooten 419
JACOBS- VANNYEN, Joannes Franciscus, kuiper, Schooten 156
JOOSTENS, Jan Frans, eig., Wyneghem en de Domeinen van den Staet 356
JOOSTENS, Joannes Franciscus Augustus, eig., Wyneghem 301
KENNIS- LAENEN, Jan Baptist, timmerman, Schooten 376
KESTERS- VANROMPAEY, weduwe en kinderen Gommarus, landb., Schooten 63
KEYSERS, Jan Frans, notaris, Brecht 367
KLOECK- LINDEKENS, Petrus Joannes, wagenmaker, Schooten 64
KNAEPEN- COLBERT, Jan, schoenmaker en herbergier, Schooten 280
LAENEN, Andreas, en deelhebbers, landb., Schooten 392
LINDEKENS- DEBRUYN, Jan Baptist, hovenier, Schooten 363
LINDEKENS- MERTENS, Petrus Joannes, metser, Schooten 67
LINDEKENS, Josephus, dagl., Schooten 68
LODEWYCKX- BOTERMANS, Jos. en kind., blokmaker, Schooten 377
LODEWYCKX- BOTERMANS, kinderen Joseph, blokmaker, Schooten 231
MANNEKENS- CEUSTERS, Petrus Joseph, koster, Schooten 404
MANNEKENS- VANDAEL, Louis Frans J., horlogiemaker, Schooten 405
MANNEKENS, Constantinus Petrus Jan, Schooten 403
MANNEKENS, Suzanna Josephina, byz., Antwerpen 105
MARNEF, Albert, eig., Leuven, wed. WILLEMS, Amelia 217
MEEUS- HENDRICKS, Eugenius, negociant, Schooten 378
MERTENS- AMARENS, Matheus Josephus, metser, Schooten 75
MERTENS- MANNEKENS, Jan Baptiste, schoolmeester, Schooten 369
MERTENS- WOUTERS, Petrus Jan, dagl., Schooten 229
MERTENS, Guillelmus Jacobus en Anna Cath., landb., Schooten 342
MERTENS, kinderen Petrus Joannes, landb., Schooten 76
Merxem, de pastory 73
MOMMAERTS, Leonardus Eug., makelaer, Brussel 422
Ongenaemde maetschappij van de suikerbakkery van Schooten 359
PAGNION, Albertina, mutsenmaekster, Schooten 382
POLFLIET- BOTERMANS, Liv., de vr., dagl., Schooten 377
POLFLIET- BOTERMANS, Livinus, de vrouw, dagl., Schooten 230
PUTMANS, Frans, natiebaes, Antwerpen 343
PUTTEMANS, Cornelius Frans, landb., Schooten 332
REUSENS- GREGOIRE, weduwe en kinderen Carolus Josephus, rent., Wyneghem 86
REUSENS, Ludovicus Marcus, eig., Antwerpen 396
ROELANS- DAEMS, Jan Bapt., Schooten 311
SCHILLEMANS, Regina Josephina, dienstmeid, Antwerpen 281
SCHOLLAERT, Edouardus Theodorus, eig. en Commissionnaris, Antwerpen 240
Schooten, de bestiering der godshuizen 288
Schooten, de gemeente 90
Schooten, de gemeente en WOUTERS- GOOSSENS, Matheus, arbeider, Schooten 307
Schooten, de gemeente, en GYSEN, Josephus Christianus, dagl., Schooten 306
Schooten, de kerkfabriek 92
Schooten, het bureel van weldadigheid 91
Schooten, het bureel van weldadigheid 241
SELLERSLAGH- DIERCKX, Cornelius, arb., Schooten 309
SIMONS, Henricus, magazijnier, Schooten 360
SMETS, Barbara, wed. VANRANST, André, landb., Schooten 425
SMITS- CELEN, Joannes Cornelius, dagloner, Schooten 299
SMITS, Gerardus, byz., Schooten 283
STAPPAERTS, Jacobus, hovenier, Deurne 368
STEENS, Henricus, landb., Schooten 266
STEYNEN- VANDEVLOED, Petrus Joannes, byz., Schooten 100
STEYNEN- VANSANTVLIET, Joseph, beenhouwer, Schooten 406
STORMS- BEERENBROECK, erfg. Joannes, eig., Deurne 102
STYNEN, Joannes, dagl., Schooten 407
THEUNS- ZILLEKE, Gerardus, smid, Schooten 364
ULLENS de SCHOOTEN- VANDERAA de RANDERODE, wed. Fr. Pancratius, Schooten 380
ULLENS de SCHOOTEN- VANDERAA, Franciscus Pancratius, rent., Schooten 132
ULLENS- DEKNYFF, Corneille Flor., grondeig., Schooten 379
ULLENS- DEKNYFF, Corneille Flor.,rent., Schooten 309
ULLENS- DEKNYFF, Corneille Flor.,rent., Schooten 310
ULLENS- DEKNYFF, Cornelius Florentinus, grondeigenaer, Schooten 131
ULLENS- LEREVERAND, Hermanus J. E., rent., Antwerpen 402
ULLENS- ULLENS, douariere Ludovicus Carolus Josephus, eig., Antwerpen 258
ULLENS, Carolus Ant. en deelhebbers, rent., Schooten 365
ULLENS, Carolus Ant., rent., Schooten 257
ULLENS, Jacobus Joannes Nepom. en deelh., eig., Antwerpen 380
ULLENS, Jan, byz., Schooten 408
ULLENS, Stanislas, inspecteur eener verzekerings- maetschappij, Schooten 357
ULLENS, Stanislas, inspecteur verz.maetschappij, Schooten 379
VANAPERS- THYS, Jan Baptist, landbouwer, Schooten 370
VANCAMP- DIERCKX, Jan Frans, smid, Schooten 313
VANCAMP- JENNES, Frans, landbouwer, Schooten 345
VANCAMP- LAENEN, Josephus, daglooner, Schooten 331
VANCAMP, Hubertus Joannes, schrynwerker, Antwerpen 58
VANCANTFORTS, Martinus en Rosalia, byz., Schooten 106
VANCANTFORTS, Martinus, herbergier, Schooten 208
VANDEMIEROP- RENDERS, Jan, molenaer, Schooten 308
VANDENBOSCH- LINS, Joannes, winkelier, Schooten 427
VANDENBRANDEN- LINDEKENS, Matheus, kleermaker, Schooten 199
VANDENKEYBUS- AMARENS, Jacobus, metser, Schooten 285
VANDERBEUREN- DEPEUTER, Leopoldus, landb., Deurne 385
VANDERMEIREN, Cornelis, dagl., Schooten 259
VANDERSTRATEN, Guillelmus, timmerman, Antwerpen 386
VANDEVELDE- PUTMANS, wed. Jacobus, herber., Schooten 346
VANDEVELDEN- AMARENS, Petrus, landbouwer, Schooten 428
VANDEVLIET- VANSOMEREN, Joannes, schoenmaker, Schooten 409
VANDEVLIET- VERBIST, Petrus, particulier, Schooten 203
VANDEVLIET, Cornelius, makelaer, Antwerpen 416
VANDEVLOED- DESCHUTTER, Petrus Jan, zadelmaker, Schooten 393
VANDINGEN- DIERCKX, Jan, timmerman, Schooten 334
VANDINGEN, Gaspard Frans en kinderen, Schooten 245
VANDINGEN, Petrus Joseph, Maria en Cath., timmerman en winkeliers, Schooten 113
VANGEEL- PEETERS, Adrianus, wagenmaker, Schooten 347
VANGEEL, Adrianus, timmerman, Schooten 410
VANHAVRE- KNYF, Gustavus Car. Ant. M., eig., Wyneghem 211
VANHAVRE, Albertus Carolus Maria J., eig., Wyneghem 5
VANHAVRE, baron Henri Jan Joseph Adr., eigenaer, Antwerpen 177
VANHOECK- VANDENBRANDEN, Bernard, de vrouw, dagloner, Schooten 387
VANISHOVEN, Jacobus, landb., Deurne 268
VANISHOVEN, Maria Elisabeth, weduwe DILIS, Petrus Josephus, rent., Schooten 338
VANLEEMPUT- CLAESSENS, weduwe Lucas, dagl., Schooten 352
VANLEUVEN- JUST, Leonardus, daglooner, Schooten 353
VANLEUVEN- MEERSCHMAN, Petrus Jan, dagl., Schooten 118
VANLOOY, Joannes Petrus, koopman in wynen, Antwerpen 237
VANMECHELEN- DOMEN, Christianus, metser en herbergier, Schooten 335
VANMECHELEN- PEETERS, Ludovicus M., smid, Schooten 272
VANNAMEN- DIERCKX, Frans, beenhouwer, Schooten 336
VANNYEN- LAENEN, Jan, werkman, Schooten 349
VANPRAET- COGEL, Carolus Cornelis Joseph, Schooten 241
VANPRAET- COGET, Carolus Cornelis Jos., rentenier en burgemeester, Schooten 248
VANPRAET- VANERTBORN, douariere Philippus Eugenius Jos., eig., Aertselaer 228
VANPRAET, Aug. Maria Lud., Sedonia M. Jos. en Rosalia M. Carolina, rent., Merxem 227
VANRANST, André, landb., Schooten, wed. SMETS, Barbara 425
VANSANTVLIET- SMITS, wed. Christiaen J., landb., Schooten 213
VANSANTVLIET, Ludovicus Frans, gemeente-ontvanger, Schooten 200
VANSCHEVENSTEEN, Franciscus, brouwer, Wyneghem 122
VANSOETENDAEL- VERBERT, Jan Frans, bakker, Schooten 220
VANSOMMERIN- COSTERMANS, Henricus, landb., Schooten 185
VANSPITAEL, Joannes Baptist, beenhouwer, Antwerpen 411
VANSTAEY- DENIS, Petrus Frans, mandemaker, Schooten 388
VANSTAEY- MATTHYSEN, Petrus Jacobus, dagl., Schooten 303
VANSTAEY, Franciscus Xaverius, magazijnier, Gent 412
VANSTAEY, Jacobus, timmerman, Schooten 413
VERBAENEN, Petrus Franciscus, koopman, Schooten 371
VERBERT- VERRYDT, Guillelmus, koopman in kant, Antwerpen 72
VERHAAREN, Michael Albert, koperslaeger, Schooten 423
VERHAEGEN- BOELS, wed. en kind. Frans Joseph, advokaet, Brussel 311
VERHOEVEN, Maria, Schooten 327
VERMEULEN, Philippus, eig., Schooten 429
VERMEYEN- PAUWELS, Philippus, bakker, Schooten 381
VERRESEN- DECLEPPELEIR, Joseph, landb., Schooten 337
WILLEMS, Amelia, wed. MARNEF, Albert, eig., Leuven 217
WOUTERS- GOOSSENS, Matheus, arbeider, Schooten 307
WUYTS- BUELENS, Cornelius, arbeider, Schooten 304
WUYTS- GEERTS, Jan Baptiste, landb., Schooten 202
WUYTS- TIMMERMANS, Frans, arb., Schooten 310

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net