Index kadastrale legger Sint Lenaerts 1855

 

Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken.
Bron: VVF-Centrum, Merksem, kopie van deze legger.

 


NAAMINDEX

 

NOMS et Prénoms Articles
AERDEN, Bartholomeus, landb., St. Leonard 615
AERNOUTS- VANDENKIEBOOM, Adrianus, landb., Brecht 540
AERNOUTS- VANDEUREN, Jacob, dagl., St. Leonard 246
AERNOUTS- VANROY, Adrianus, landb., St. Leonard 572
AERNOUTS, Cornelius, landb., Loenhout 280
AERTS, Maria Theresia, wed. en kinderen 616
AERTS, Theresia, landb., St. Leonard 371
ANTHONISSEN- BALLY, Jacob, dagl., St. Leonard 200
ANTHONISSEN- VANDYCK, Cornelius, landb., St. Leonard 515
ANTHONISSEN- VANDYCK, Frans, landb., St. Leonard 5
ANTONISSEN- LAMBRECHTS, Adrianus, landb., St. Leonard 507
Antwerpen, het bureel van weldadigheid 8
BALLY- BRUGHMANS, erfgenamen Jacob, kuiper, Brecht 252
BARTHOLOMEEUSEN, Henricus, landb., Loenhout 652
BIERMANS, kinderen Petrus Arnold, Ryckeborsel 165
BOEREN- VANDENKIEBOOM, Adrianus Fr., landb., St. Leonard 425
BOGAERTS- CORNELISSEN, Joannes Baptist, smid, St. Leonard 428
BOGAERTS- VANKIEL, Cornelius, smid, St. Leonard 414
BOGAERTS, Cornelius en consoorten, landb., Westmalle 342
BOGAERTS, Cornelius, landbouwer, Westmalle 14
BOGAERTS, Jan Baptist, smid, St. Leonard 416
BOLCKMANS- FLORIN, Jan Baptist, landb., St. Leonard 429
BOVIE- SCHILDERS, Jan Baptiste Frans Felix, eigenaer en burgmeester, Westmalle 140
BRASPENNINCKX- THENAERTS, Henricus, dagl., St. Leonard 262
Brecht, de gemeente 19
Brecht, de kerkfabriek 20
Brecht, het bureel van weldadigheid 18
BREES- AERNOUTS, Adrianus, landbouwer, Brecht 633
BREGENTZER, Augustus, verificateur van de registratie, Antwerpen 236
BROCATUS- LUYCKX, Jan, landb., St. Leonard 389
BROCATUS- ROOSENBOOM, kinderen Jan, zoon Frans, dagl., St. Leonard 605
BROCATUS, Cornelius, landb., St. Leonard 541
BRUGHMANS- GYSEN, Jan, de vrouw, landb., Brecht 267
BRUGHMANS- GYSEN, Joannes, landb, Brecht 545
BRUGHMANS- MATHYSSEN, Henricus, landb., Brecht 621
CLAESSENS, Christianus, hovenier, Westmalle 548
CLAESSENS, Jan, daglooner, St. Leonard 589
CLEMENT, Josephus, dagloner, St. Leonard 554
COCKX- MEEUSEN, Leonard, dagl., St. Leonard 257
COCKX, Cornelis, voerman, Brecht 604
COCKX, Maria, weduwe ROOSENBOOM, Jan Frans, landb., St. Leonard 139
CORNELISSEN, Frans en broeder, landb., St. Leonard 62
DAELEMANS- ROOSENBOOM, Matheus, dagloner, St. Leonard 455
DAELEMANS- SCHILTIENS, Jacobus, dagl., St. Leonard 222
DALEMANS- OOSTVOGELS, Adrianus, dagl., St. Leonard 500
DEBACKER- GEENS, Andreas, dagloner, St. Leonard 24
DEBEUCKELAER- AUGUSTYNS, Joannes, dagl., St. Leonard 504
DEBEUCKELAER- BROCATUS, Petrus en dochter, landb., St. Leonard 474
DEBEUCKELAER- BROCATUS, Petrus Jos., landb., St. Leonard 574
DEBEUCKELAER- DRIESEN, Jan, dagl., St. Leonard 431
DEBEUCKELAER- LAURYSSEN, Michael, werkman, St. Leonard 669
DEBEUCKELAER, Franciscus, landb., St. Leonard 25
DEBEUCKELAER, Jacob, dagl., St. Leonard 400
DEBOSSCHAERT, Karel Marie Joseph, eig., Hemixem 457
DEBOT- VANELSACKER, Nikolaes, St. Leonard 172
DEBRUYN- GOETSCHALCKX, Jan, landb., Brecht 157
DEBRUYN, Adrianus Frans en Theresia, landb., Brecht 494
DEBRUYN, Joannes en Matheus, landb., Brecht 495
DEBUISSERET- STEENBECQUE, graef Maurice Louis Marie Gustaef, eig., Ixelles 264
DEBUISSERET, graef Joseph Marie Arthur, eig., St Gilles 643
DECLERCK- BOGAERTS, Jan, de vrouw, schoenmaker, St. Leonard 416
DECLERCK- BOGAERTS, Joannes, schoenmaker, St. Leonard 496
DEMEYER, Franciscus, landb., Loenhout 316
DEROOVER- BAUWERAERTS, Jan Baptiste, herbergier, Westmalle 660
DERYCK- ROMBOUTS, Joannes, landb., St. Leonard 505
DEUR, Jan, daglooner, Loenhout 317
DEVRIES- PEETERS, kind. Ferdinand Petrus, eig., Antwerpen 43
DIERCKX- VANHANOY, Jan, landbouwer, St. Leonard 555
Domeinen van den Staet 614
DOMS, Dimphna, Leonardus, Franciscus, Joanna en Josephus, landb., St. Leonard 575
DONCKERS- VANLOOVEREN, wed. Henri, landb., St. Leonard 336
DONCKERS- VANROEY, kinderen Joannes, landb., St. Leonard 460
DRIESEN- JANSSENS, Jan, daglooner, St. Leonard 285
DRIESEN- LAPS, wed. en kinderen Cornelius, daglooner, St. Leonard 391
DRIESEN- MERTENS, Franciscus, dagl., St. Leonard 255
DRIESEN- VANDENKIEBOOM, Guillelmus, daglooner, St. Leonard 333
DRUYTS, Maria Theresia, wed. GUUS, Jan, dagloonster, St. Leonard 628
ELSEN, Petrus Joannes Anthonius, koopman, Antwerpen 594
EYSKENS- VANRIEL, Jan Baptist, landb., St. Leonard 516
EYSKENS, Anna Cornelia, wed. MICHIELSEN, Antonius, landb., St. Leonard 491
EYSKENS, Cornelius, pastoor, Gheel 487
EYSKENS, kinderen Jan Baptist, St. Leonard 556
EYSKENS, Martin, landb., St. Leonard 517
FASTRé, Antonius Josephus, professor in collegie Missionarissen St Louis ( N- America) 557
FASTRé, Charles Frans, onderpastoor, Ste Cath. Lombeek 559
FASTRé, Charles Frans, onderpastor, Ste Catherine Lombeek 558
FLOREN- ELST, Jacobus, landbouwer, St. Leonard 432
FLOREN- HENS, Ferdinandus Adrianus, doktoor, Brecht 576
FLOREN- HENS, Joannes Josephus, ontvanger, Brecht 577
FLOREN- JOOSEN, Petrus Fransciscus, landb., St. Leonard 597
FLOREN- VANROEY, Jan Baptiste, landb., Ryckevorsel 598
FLOREN, Joannes Frans, eig., Antwerpen, veuve, JANSSEN, Maria Catharina 54
FRANCKEN, Cornelius, koolbrander, St. Leonard 321
GABRIELS, Jacobus, landb., Ryckevorst 3
GEENS- LUYCKX, Frans, daglooner, St. Leonard 610
GEENS- SMITS, Adrianus, landbouwer, St. Leonard 634
GEENS- WUYTS, Adrianus, dagl., St. Leonard 645
GEENS, Jan, voerman, St. Leonard 430
GEERTS- AERTS, Philippus, doktoor, Oostmalle 617
GERARDI, Anna Maria en Antonius, landb., Brecht 461
GERARDI, Jacobus, landb., Brecht 533
GERARDI, weduwe en kinderen Cornelius Benedictus, landb., Brecht 349
GOMMERS- DESWERDT, Petrus Joannes, landb., St.Leonard 60
GORIS, Joseph, landb., Brecht 377
GUUS, Jan, dagloonster, St. Leonard, weduwe, DRUYTS, Maria Theresia 628
GYSEN, Anna Catharina, wed. VANPUYFELICK, Jacb Jan, rent., Brecht 190
GYSEN, Cornelius, landb., Brecht 66
GYSEN, Jan en deelhebbers, St. Leonard en GYSEN, Jan, St. Leonard 661
GYSEN, Jan, St. Leonard 663
GYSEN, Jan, St. Leonard 664
GYSEN, Jan, St. Leonard 665
GYSEN, Joanna Jacquelina, byz., Meerle 477
GYSEN, Joanna Jacquelina, Cecilia en Maria Catharina, beggynen, Hoogstraeten 618
GYSEN, Maria Catharina, beggyn, Hoogstraeten 590
GYSEN, Nicolas Benjamin, landb., Brecht 71
HAVERMANS- STYNEN, Petrus, landb., St. Leonard 527
HEFKENS, Joannes Leonardus, bakker, Brecht, vr., MATTHYSSEN, Anna Maria Elisabeth 622
HERSTRAETS, Joannes Paulus, wagemaker, Brecht 256
HERTOGS- SMITS, Cornelius, winkelier, St. Leonard 528
HERTOGS- VINCK, Franciscus, dagl., St. Leonard 237
HERTOGS, Adrianus, landb., St. Leonard 11
HERTOGS, Arnoldus, koopman, St. Leonard 619
HERXEY de la FOREST- DEBUISSERET, graef Ambrosius Lud., eig., Bourg d' Joc ( France) 644
HIEKENDORFF, Franciscus Joseph, eigenaer, Westmael 98
HOFKENS- GIELEN, Josephus, landb., Brecht 524
HOFKENS- LAMBRECHTS, weduwe Leonard, landb., Brecht 79
HOFKENS- OOMS, Henricus, landb., Brecht 518
HOFKENS, Joanna, wed. SANDELINGS, Lambertus,wink., Oostmalle 303
HUYBEN, Joannes, landb., Brechty 233
JACOBS- BUYENS, Jacobus, landb., St. Leonard 434
JACOBS- VANSON, Matheus, de vrouw, landb., Brecht 578
JACOBS, Martinus, landb., Brecht 436
JACOBS, Matheus, landb., Brecht 83
JACQUES, Carolina, Brecht 519
JANSSEN, Maria Catharina, veuve FLOREN, Joannes Frans, eig., Antwerpen 54
JANSSENS- SCHRICKX, Guillemus, landb., St. Leonard 529
JOCHEMS- FRANCKEN, Adrianus, landb., St. Leonard 498
JOCHEMS- VANGESTEL, Clement Henricus, landb., St. Leonard 488
JOOSEN- BOGAERTS, weduwe en kinderen Antonius Josephus, bakkers, St. Leonard 470
JOOSEN- DEBUSSCHER, Philippus Cornelius, onderwyzer, St. Leonard 547
JOOSEN- DRIESEN, Leonard, steenbakker, St. Leonard 245
JOOSEN- DRIESEN, Leonardus, de vrouw, steenbakker 440
JOOSEN- WOUTERS, Cornelius, herbergier, St. Leonard 620
JOOSEN, Cornelius Benedictus, herbergier en winkelier, St. Leonard 86
JOOSTENS- SEEUS, Adrianus, landb., St. Leonard 7
KENIS, Anna Elisabeth, byz., Brecht 396
KENIS, Joannes, eig., Brecht 192
KERSTENS, Joanna, Loenhout 397
KEYSERS- HAVERMANS, Cornelius, landb., St. Leonard 607
KEYSERS- MAST, Joannes Frans, notaris, Brecht 247
KEYSERS- QUIRRYNEN, Franciscus, dagl., St. Leonard 398
KEYSERS- VANDENCAUWELAER, Josephus, eig. Brecht 92
KINSCHOTS- VERRESEN, Mathys, landb., St. Leonard 629
KINSCHOTS, Franciscus, landbouwer, St. Leonard 662
KNAEPKENS- ANTHONISSEN, Jacob, daglooner, St. Leonard 96
KNAEPKENS- CLEMENT, Petrus, daglooner, St. Leonard 479
KNAEPKENS- HERTOGS, Adrianus, wever, St. Leonard 579
KNAEPKENS- PEETERS, Jan Baptist, Jan Baptist, landb., St. Leonard 326
KNAEPKENS- SMITS, Philippus, dagl., St. Leonard 510
KNAEPKENS- VANHEYDONCK, Andreas, wever, St. Leonard 94
KNAEPKENS, Jan Baptiste en deelhebbers, landb., St. Leonard 654
KRYNEN- KNAEPKENS, Cornelius, daglooner, St. Leonard 352
KRYNEN- MOONEN, Egidius, dagl., St. Leonard 235
LAMBRECHTS- DEBEYS, Paul Aloysius Gommar Rombaut, ontvanger, Esschene 136
LAMBRECHTS- HERTOGS, Hendrik, zoon, dagl., St. Leonard 420
LAMBRECHTS- KENIS, Mathys, veearts, Brecht 640
LAMBRECHTS- SMITS, Cornelius, dagl., St. Leonard 132
LAMBRECHTS, Jacobus, landb., St Job int Goor 641
LAMBRECHTS, Philippus, landb., Brecht 642
LAMBRECHTS, Wauter, landb., St Leonard 99
LAMBREGHTS- TESSENS, Liphard Bon., advokaet, Vorst 635
LAMBREGHTS, Anna Maria Elisabeth, byz., Brecht 637
LAMBREGHTS, Jacobus Lambertus Nicolaes, landb., Brecht 636
LAMBREGHTS, Leonardus Remigius Jan, doktoor, Waterloo 639
LAMNREGHTS, Bernardus Benedictus Ant., student, Brecht 638
LAURYSSEN- ANTHONISSEN, Petrus Jan, St. Leonard 490
LAURYSSEN- JOCHEMS, Jan, daglooner, St. Leonard 606
LAURYSSEN- VANTICHEL, Adriaen, landb., St. Leonard 375
LAURYSSEN- VANTIGGEL, Francis, landb., St. Leonard 489
LAURYSSEN- VERBOVEN, Petrus, landb., St. Leonard 376
LAURYSSEN- VERBOVEN, weduwe Petrus, landb., St. Leonard 531
LAURYSSEN, Cornelius Antonius, pastor, St. Leonard 104
LAURYSSEN, Jan, zoon Petrus, landb., St. Leonard 599
LAURYSSENS- DEBEUCKELAER, Joannes, zoon, landb., St. Leonard 353
LEFFELAER- DRIESEN, Petrus, bessembinder, St. Leonard 441
LEMMENS, Joannes, onderpastor, West- wezel 108
LEMMENS, Matheus, magazijnier, Antwerpen 217
LENAERTS- QUIRYNEN, Joannes, landb., St. Leonard 499
LODEWYCKX- VANBIEL, Cornelius, landb., St. Leonard 328
LUYCKX- DOMS, Petrus, daglooner, St. Leonard 646
LUYCKX- SEGERS, Josephus, daglooner, St. Leonard 560
LUYCKX- VANTRIER, Henricus, bessembinder, St. Leonard 442
MARCELIS- BOLCKMANS, Joannes, landb., Ryckevorsel 16
MASEN- JORISSEN, Ludovicus C., Brecht 657
MASEN, Edouardus Leobardus, greffier van het vredegerecht, Brecht 655
MASEN, Joannes Carolus, doktoor, Lede 272
MASEN, Maria Joanna 656
MATTHEUSSEN- DALEMANS, Petrus, landb., St. Leonard 542
MATTHYSSEN, Anna Maria Elisabeth, vr. HEFKENS, Joannes Leonardus, bakker, Brecht 622
MEEUSEN- EYSKENS, Jacobus, landb., St. Leonard 404
MEEUSEN- JACOBS, kinderen Cornelius, landb., St. Leonard 294
MEEUSEN- OOMS, Jan Baptiste, landb., Brecht 522
MEEUSEN, Henricus, pastor, Meir 403
MEEUSEN, Jacob en deelhebbers, St. Leonard en GYSEN, Jan, St. Leonard 663
MENNES, Joannes Henricus, Antwerpen 471
MERTENS- ADRIAENSEN, Josephus, landb., Loenhout 314
MERTENS- KRYNEN, Joannes, Joannes, dagl., St. Leonard 511
MICHIELSEN, Antonius, landb., St. Leonard, wed. EYSKENS, Anna Cornelia 491
MICHIELSEN, Cornelius, Joannes, Philomena en Josephus, landb., St. Leonard 647
MICHIELSEN, Florent Joannes,landb., St. Leonard 370
MICHIELSSEN- EYSKENS, Antonius, landb., St. Leonard 462
OOMS, Adrianus, landb., Loenhout 332
PACQUéE- DECKERS, Lambertus, hoefsmid, St. Leonard 472
PACQUET- PEETERS, Petrus Josephus, landb., St. Leonard 422
PEETERS- GOOSSENS, Cornelius, landb., St. Leonard 481
PEETERS- STRUYS, Petrus Joannes, timmerman, St. Leonard 355
PEETERS- VANAKEN, Jan Nicolas Joseph, de vrouw, koperslager, Brecht 383
PEETERS, Jacob, landb., Loenhout 295
PEETERS, Michael, landbouwers-knecht, Ryckevorsel 354
PELGRIMS, Franciscus, maelder, Wilryck 131
PRINS, Franciscus, daglooner, St. Leonard 612
RYNSBERGEN- GYSELS, Jan, mecanicien, St Leonard 648
RYNSBERGEN- STEENBACKERS, Josephus, Wortel 197
SANDELING, Gerardus en kinderen, onderwyzer, Wouw ( Holland) 356
SANDELINGS, Gerard. en Joannes, Wouw 303
SCHOEPEN- TENGROOTENHUYZEN, Leonard, dagl., Brecht 146
SCHOETERS- OOMS, Henricus, landb., Brecht 532
SCHYNEN- HUYBRECHTS, weduwe en kinderen Joannes, strooidekker, St. Leonard 276
SEBRECHTS- VANLOON, Frans Henricus, looyer, Lier 308
SEBRECHTS, Franciscus Henricus Cornelius, kandidaet- notaris, Lier 63
SEYMONS- DEBEUCKELAER, Cornelius, zager en herbergier, St. Leonard 345
Sint Leonard, de kerkfabriek 147
Sint Leonard, de kerkfabriek 631
Sint Leonard, het bureel van weldadigheid 492
Sint Leonard, het bureel van weldadigheid en deelhebbers 664
Sint Leonard, het bureel van weldadigheid en deelhebbers 665
SIPS, Franciscus Joannes, landbouwer, Loenhout 304
SMITS, Cornelius, voerman, St. Leonard 630
SMITS, Jan Baptiste, landb., Westmalle 423
SNOLLAERTS, Joannes, gepensionneerden douanier, St. Leonard 381
SPELTINCKX- FLORENS, Adrianus, landbouwer, Loenhout 564
SPRUYT, Ludovicus, mulder, en VANAEKEN, Ivo, mulder, Antwerpen 283
STERGITS- TENGROOTENHUYZEN, Frans, glazenmaker, St. Leonard 581
STUYTS, Josephus, landb., Rycke-vorsel 550
STYNEN- ROOSENBOOM, Petrus Cornelius, dagl., St. Leonard 347
STYNEN- ROOSENBOOM, Petrus, dagl., St. Leonard 451
STYNEN, Cornelius Joseph en Anna Cornelia, landb., St. Leonard 239
TENGROOTENHUYZEN - VANDOOREN, Joseph, herbergier en landb., St. Leonard 240
TENGROOTENHUYZEN- HUYBRECHTS, Jan Frans, landb., St. Leonard 446
TENGROOTENHUYZEN- JOOSEN, Cornelius, winkelier en koopman in hout, St. Leonard 512
TENGROOTENHUYZEN- LAURYSSEN, Cornelius Edouardus, dagl., St. Leonard 521
TENGROOTENHUYZEN- VANDIEVOET, Ludovicus, zager, St. Leonard 561
UYDENS, Maria en Theresia, landb., Ryckevorsel 154
VANAEKEN, Ivo, mulder, Antwerpen en SPRUYT, Ludovicus, mulder 283
VANAERDE- PEETERS, Joannes, landb., St. Leonard 623
VANAERDE, Adrianus, de vrouw, landb., Brecht 447
VANAKEN, Alexander, schoenmaker, Brecht 261
VANAKEN, Maria Elisabeth, winkelierster, Brecht 260
VANAKEN, Maria, Brecht 383
VANBAVEL- JACOBS, Ludovicus, landb., Brecht 535
VANBAVEL- JACOBS, Victor, olieslager en landb., Brecht 565
VANBAVEL- STEYNEN, Joannes Petrus, dagl., St. Leonard 359
VANBEECK, Joannes, schoenmaker, Brecht 161
VANCAMP- LAURYSSEN, Damascus, bessembinder, St. Leonard 503
VANCAUWENBERGHS, Evarist, eig., Schelde 616
VANDEKIEBOOM- LUYCKX, Jan Bapt., dagl., St. Leonard 222
VANDEMIEROP- RENDERS, Jan Frans, molenaer, Hoogstraeten 624
VANDENBOSSCHE, Louis Ferdinand, huidevetter, Brecht 566
VANDENBROECK, Adrianus, winkelier, St. Leonard 384
VANDENBROECK, Cornelis, St. Leonard 424
VANDENKIEBOOM- DRIESEN, Jan, zager, St. Leonard 603
VANDENKIEBOOM- LAURYSSEN, Adrianus Frans, landb., St. Leonard 306
VANDENKIEBOOM- LUYCKX, Joannes, dagl., St. Leonard 464
VANDENKIEBOOM- PEETERS, Jan, landb., St. Leonard 364
VANDENKIEBOOM- VANRIEL, Franciscus, landb., St. Leonard 362
VANDENKIEBOOM, Anna Cornelia, landb., St. Leonard 360
VANDENKIEBOOM, Cornelius, St. Leonard 361
VANDENKINSCHOT, Alexander, molenaer, Ryckevorsel 241
VANDENKINSCHOTS- HINDRICKX, wed. en kinderen Alexander, molenaer, Ryckevorsel 274
VANDERMEIREN- HUYBRECHTS, Petrus Jos., dagl., St. Leonard 91
VANDERPAS- VANLOOVEREN, Norbertus, wever, St. Leonard 390
VANDYCK- PEETERS, Joannes Gerardus, landb., St. Leonard 385
VANDYCK- VANDYCK, Jan, landbouwer, St. Leonard 625
VANDYCK- VANROY, Cornelius, landb., St. Leonard 582
VANDYCK, VISSERS, Cornelius, landb., Loenhout 408
VANELSACKER- VANTICHELT, landb., St. Leonard 335
VANGEEL- DEBEUCKELAER, Frans, dagl., St. Leonard 242
VANGEEL- HERTOGS, Jacobus, daglooner, St. Leonard 536
VANGESTEL, Jan, dagl., St. Leonard 417
VANGRUMBEREN- VANDENBROECK, Carolus, brouwer, Antwerpen 551
VANHAM- DEBRUYN, Jan, landbouwer, Brecht 583
VANHAM- SORDENS, kinderen Adrianus, landb., Brecht 153
VANHEYDONCK- SCHOUW, Antonius, timmerman, st. Leonard 366
VANHOECK- BROCATUS, Adrianus, landb., St. Leonard 608
VANHOECK- GEERTS, Jacobus, landb., St. Leonard 55
VANHOECK- JANSSENS, zoon Cornelius, landb., St. Leonard 584
VANHOECK- SEEUWS, weduwe Cornelius, landb., St. Leonard 585
VANHOYDONCK, Joannes, eig., Brussel 178
VANLOON, Anna Catharina, byz., Brecht 180
VANLOON, Anna Catharina, byz., Brecht 308
VANNUETEN- MEEUSEN, Franciscus Egid, notaris, Loenhout 658
VANOSTAEYEN- VANOSTAEYEN, Jacobus, wink., Brecht 184
VANOSTAEYEN- VANPUT, Felix Josephus, sekretaris, Brecht 525
VANOSTAEYEN, Maria Elisabeth, en Carolina W., Brecht 659
VANOSTAYEN, Felix , sekretaris, Brecht 566
VANPUYFELICK, Jacob Jan, rent., Brecht, wed. GYSEN, Anna Catharina 190
VANRIEL- ADRIAENSSENS, Petrus J., landb., St. Leonard 568
VANRIEL- CORNELISSEN, kinderen Petrus, landb., St. Leonard 670
VANRIEL- CORNELISSEN, Petrus Josephus, landb., St. Leonard 483
VANRIEL- CORNELISSEN, weduwe en kinderen Petrus Joseph, landb., St. Leonard 671
VANRIEL- VANDENKIEBOOM, Jan Frans, landb., St. Leonard 569
VANRIEL, Jan Frans, zoon van Petrus J., landb., St. Leonard 567
VANRIEL, Leonardus Cornelius en Petrus, landb., St. Leonard 543
VANRIEL, Petrus Cornelius, Joannes Leonard en Catharina, landb., St. Leonard 339
VANRIEL, Petrus, landb., Rykevorsel 151
VANROEY- EYSKENS, Josephus Frans, St. Leonard 319
VANROEY- VERMEIREN, Cornelius, landb., St. Leonard 513
VANROEY, Franciscus Josephus, burgemeester, St. Leonard 484
VANROEY, Maria Theresia, broeders en zusters, St. Leonard 649
VANROEY, Petrus en Adrianus, landb., Westmalle 196
VANROY, Petrus Joannes, landb., Westmalle 109
VANSANTEN, Daniel, eig., Denderleeuw 236
VANSON, Jan Baptist, landb., Brecht 586
VANTICHELT- DRIESEN, Joannes, dagl., St. Leonard 449
VANTIGGEL, Laurentius, landb., Loenhout 340
VERAERT- VANHOOYDONCK, Petrus Jan, dagl., St. Leonard 382
VERBOVEN- JOOSTENS, Joachim, landb., Brecht 537
VERBOVEN- VERMEIREN, Joannes, landb., St. Leonard 250
VERBOVEN, Carolina, Jacobus en Joannes, landb., Loenhout 290
VERBUNT- DEBEUCKELAER, Gerardus, veere-zager, Brecht 626
VERBUNT, Joannes Franciscus, kleermaker, St. Leonard 485
VERDYCK, Cornelius, kuiper, Brecht 570
VERDYCK, Franciscus, daglooner, St. Leonard 571
VERDYCK, Leonard  , landb., Brecht 251
VERDYCK, Leonardus en kinderen, landb., Brecht 552
VERHAERT- JACOBS, Cornelius, kleermaker, St. Leonard 204
VERHAERT, Franciscus, kleermaker, Brecht 650
VERHEYEN- MEEUSEN, Guillelmus en kinderen, molenaers, St. Leonard 401
VERHOF- SCHEVELENBOSCH, Carolus, bakker en winkelier, St. Leonard 526
VERMEIREN- VANROY, Jacobus, winkelier en koopman, Antwerpen 588
VERMEULEN, Guillelmus, Joanna M. Theresia en Constant. Corneel, apoth., Hoogstraeten 602
VEROFT, Joannes Petrus en deelhebbers, landb., St. Leonard 666
VERSCHUEREN, Jan Baptiste, Cornelius en Franciscus, landb., St. Leonard 463
VERSCHUEREN, Jan Baptiste, landbouwer, St. Leonard 627
VERSTRIGHT- STEENBUCHERD, Frans, handwerker, St. Leonard 205
VERSTRIGHT, Anna Maria, dochter Frans, dagl., St. Leonard 672
VINCK- SEGERS, Joannes, landb., St. Leonard 291
VINGERHOET- WEEMERS, Jan Henricus, metser, St. Leonard 631
VINGERHOETS- WEMERS, Joannes Henri, metser, St. Leonard 386
VOCHTEN- VANAERDE, weduwe Jan, landb., St. Leonard 211
VOCHTEN- WOUTERS, Joannes Philippus, eigenaer, Westmalle 466
VOCHTEN, Franciscus en Theresia, koopman in hout, St. Leonard 388
VOCHTEN, Franciscus, landb., en koopman, St. Leonard 311
VOCHTEN, Joannes Phillippus, koopman, Westmalle 469
VOETEN- SERVAES, wed. Adrianus, landb., Ryckevorsel 573
WOUTERS- DAEMS, Matheus en kinderen, landb., St. Leonard 412
WOUTERS- OOMS, Henricus, landbouwer, Brecht 632
WOUTERS, Cornelis en deelhebbers, landb. St. Leonard 667
WOUTERS, Franciscus, koopman in hout, Beerse 313
WOUTERS, Petrus Joannes, landbouwer, Ryckevorsel 553
WOUTERS, Theresia en zuster, landb., St. Leonard 668
WUYTS- AERNOUTS, Petrus Joannes, dagl., St. Leonard 538
WUYTS- DRIESSEN, Jacobus, zager, St. Leonard 413

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net