Kasterlee, hoofd- en hoorntelling 1694

Bron: Rijksarchief Anderlecht, Staten van Brabant, Carton nr. 390.2 (6 november 1694)

Transcriptie van Hugo Driesen


 

Liste ofte cohier der mensen ende vee bevonden 

in de dorpe van Casterle

1694

Catterius van Heerck pastoir sijn vaeder sijn meijsen.
De heer Cappelaen J. Verachtert ende sijn meijsen.
Den Heer Stadhouder de Volder sijn huijsvrouw 3 kinderen 6, 4 ende 1 jaer, 1 knecht ende 1 meijsen, 1 peerdt, 2 koeijen ende 1 calf. 
Hendrik Melis Schepenen, sijn huijsvrouw 3 kinderen 6, 4 ende 1 jaer, 2 koeij, 1 veulen ende 1 veulen.
Adriaen Valentijns Schepenen, weduwnaer, 1 kindt van 4 jaer ende 1 knecht ende 1 meijsen , 2 koeijen ende 1 calf.
Cornelis van Gorp Schepenen, sijn huijsvrouw 3 kinderen 14, 10, ende maendt, 2 koeijen ende 1 rundt.
Jan Raeymaekers Schepenen weduwnaer 3 kinderen 16, 14 ende 12 jaer, 1 knecht, 1 peerdt, 3 koeijen ende 1 calf.
Cornelis van Peelt Schepenen, sijn huijsvrouw 2 kinderen 12, ende 9 jaer, 1 meijsen, 1 peerdt, 3 koeijen, ende 1 calf.
Hendrik Meeus Schepenen, sijn huijsvrouw 4 kinderen 9, 7, 4 ende 1 jaer.
Wilbert van Eijck Schepenen weduwnaer.
Secretaris jongman.
Bastiaen van Cuijck weduwnaer 1 kindt 2 jaer.
Jan van Dael sijn huijsvrouw 1 kindt van 9 jaer, 1 os ende 2 koeijen.
Adriaen Lemmens sijn huijsvrouw 1 kindt van 1 jaer, 1 veulen, 2 koeijen ende 1 calf.
Jesper Peeters sijn meijssen, 4 kinderen 12, 9, 7 ende 5 jaer, 1 peerdt, 3 koeijen ende 1 rundt..
Vincent Gossens handtwercker.
Den edelen heere Fieraerts ende mevrouw Catrien van de Werve sijn huijsvrouw, 1 knecht ende 1 meijsen, 2 peerden ende 4 koeijen.
Mattijs Staes weduwnaer 2 kinderen 5 ende 3 jaer, 1 meijsen1 os, 2 koeijen ende 1 calf.
Maria van Eijck weduwe ende haere soene 24 jaere, 1 koeij ende 1 calf.
Jan van Loco sijn huijsvrouw 2 kinderen 4 en 2 jaer, 1 os ende 1 koeij.
Jan van Peelt 2 kinderen 15 ende 13 jaer, 2 koeijen.
Cornelis Meeus sijn huijsvrouw 2 kinderen.4 ende 2 jaer.
Hendrik vanden Brande sijn huijsvrouw 4 kinderen 14, 11, 9 ende 6 jaer, 1 peerdt, 4 koeijen ende 1 rundt.
Jan Raeijmaekers weduwnaer 2 kinderen 4 ende 1 jaer.
Frans Geerts sijn huijsvrouw 2 kinderen 3 ende 1 jaer, 1 os ende 2 koeijen.
Wilborts der Kinderen weduwnaer 1 dochter 18 jaer, 1 koeij ende 1 calf.
Simon Peeters sijn huijsvrouw 3 kinderen 6, 4 ende 1 jaer, 1 veulen, 3 koeijen ende 1 calf.
Aert Janssen sijn huijsvrouw 2 kinderen 14 ende 12 jaer, 1 os, 2 koeijen ende 1 rundt.
Hendrik Peeters weduwnaer 1 kindt 16 jaer, 1 koeij ende 1 calf.
Mr Staes sijn huijsvrouw 3 kinderen 10, 8 ende 6 jaer, 1 peerdt ende 3 koeijen.
Wilborts Coebouders sijn vrouw 3 kinderen 9, 5 ende 2 jaer, 1 os ende 2 koeijen.
Peeter Boghers sijn huijsvrouw 3 kinderen 14, 11 ende 4 jaer, 1 koeij.
Maria vander Veken wduwe houdende herberghe 1 knecht, 1 peerdt, 4 koeijen ende 1 vercken.
Jan van Gorp pachter sijn huijsvrouw 1 soene van 26 jaer, 1 peerdt, 3 koeijen, 20 schaepen ende 10 lammeren.
Jan Pullemans sijn huijsvrouw.
Jan Borgers schoenlapper sijn huijsvrouw, 3 kinderen 5, 3 ende 1 jaer.
Albrecht der Kinderen sijn huijsvrouw 3 kinderen 7, 5 ende 2 jaer.
Peeter Kerstens sijn huijsvrouw een soene 16 jaer.
Nicolaes Huijsmans sijn vrouw 2 kinderen 3 ende 1 jaer, 2 koeijen ende 1 calf.
Jan Vermeulen borgemeester sijn huijsvrouw 3 kinderen 12, 10 ende 6 jaer, 1 peerdt, 4 koeijen ende 1 calf.
Paulus Nuyts sijn huijsvrouw 3 kinderen 7, 5 ende 3 jaer.
Peter Raeijmakers sijn huijsvrouw 2 kinderen 15 ende 13 jaer, 1 meijsen, 2 koeijen ende 1 rundt.
Jan Janssen pachter sijn huijsvrouw 2 kinderen 3 ende 1 jaer, 1 knecht ende 1 meijsen, 1 peerdt, 4 koeijen ende 1 rundt.
Wilborts van Mechelen sijn huijsvrouw 2 kinderen 4 ende 2 jaer, 1 koeij.
Elisabeth Huijsmans weduwe 1 kindt 10 jaer.
Frans van der Veken sijn suster 4 kinderen 12, 9, 7 ende 3 jaer.
Jan Maes sijn huijsvrouw 1 kindt 6 maenden oudt.
Peeter Diels weduwnaer 2 kinderen 13 ende 11 jaer, 1 knecht ende 1 meijsen, 1 peerdt, 4 koeijen ende 1 calf.
Peeter Meeus sijn huijsvrouw 2 kinderen 4 ende 2 jaer.
Cornelis Raeijmakers sijn huijsvrouw 3 ende 1 jaer, 1 meijsen, 1 peerdt ende 3 koeijen.
Cornelis Nuijts weduwnaer 3 kinderen 17, 15 ende 13 jaer, 1 peerdt, 3 koejen ende 1 calf.
Peeter Verboven sijn huijsvrouw 2 kinderen 8 ende 6 jaer, 1 veulen ende 2 koeijen.
Arnoldus van Gorp weduwnaer 2 kinderen 20 ende 1 jaer, 1 koeij ende 1 calf.
Jan Baptist van der Veken brouwer sijn huijsvrouw 3 kinderen 12, 10 ende 6 jaer, 1 knecht ende 1 meijsen, 1 peerdt, 4 koeijen ende 2 vercken.
Wouter Colen herbergier sijn huijsvrouw 3 kinderen 7, 4 ende 1 jaer, 1 peerdt ende 2 koeijen.
Catelijn Vennen weduwe houden de herberghe 2 kinderen 6 ende 4 jaer, 1 knecht ende 1 meijsen, 1 peerdt, 3 koeijen, 2 calveren ende 1 vercken.
De weduwe Peeter Rubbens.
Jan Borghs simpel.
Wouter Luijckx sijn huijsvrouw 4 kinderen onder de 14 jaer, 1 peerdt 2 koeijen ende 1 calf.
Peeter Pullemans sijn huijsvrouw 2 kinderen 4 ende 2 jaer.
Geeaerd Wuyts sijn huijsvrouw 4 kinderen 10, 8, 6 ende 2 jaer, 1 meijsen, 1 peerdt, 3 koeijen ende 1 calf.
Jan Baptist Nuijens sijn huijsvrouw eene soene van 24 jaer, 1 peerdt, 2 koeijen ende 1 calf.
Adriaen van Isschodt sijn huijsvrouw 3 kinderen 7, 5 ende 1 jaer.
Andries Geudens sijn vrouw 2 kinderen onder 14 jaer ende 1 koeij.
Laureijs Raeymakers sijn huijsvrouw 3 kinderen 5, 3 ende 1 jaer, 1 knecht, 2 koeijen ende 1 peerdt.
Wilboert Geers sijn huijsvrouw een kindt van 10 jaer, 2 koeijen, 1 os ende 1 calf.
Battesaer Nuijens sijn huijsvouw 2 kinderen 10 ende 6 jer, 1 veulen, 2 koeijen ende 1 calf.
Jan Wieluis sijn huijsvrouw 2 kinderen 18 ende 13 jaer, 1 peerdt 3 koeijen ende 1 calf.
Wilborts Ijkens sijn huijsvrouw 2 kinderen 3 ende 1 jaer.
Gommer Michiels sijn huijsvrouw 2 kinderen 10 ende 7 jaer, 1 knecht, 1 peerrdt ende 2 koeijen.
Marie Leijssen weduwe 3 kinderen 10, 7 ende 5 jaer.
Hendrick de Busser weduwe haeren soene van 18 jaer.
Peeter van Peell sijn huijsvrouw 2 kinderen 2 ende 1 jaer, 1 veulen, 2 koeijen ende 1 calf.
Willem Proost sijn huijsvrouw 2 kinderen 10 ende 7 jaer, 2 koeijen ende 1 peerdt.
Magriet Nuyts weduwe 1 kindt.
Jan Staes weduwnaer 2 kinderen 11 ende 9 jaer, 1 peerdt, 3 koeijen ende 1 calf.
Merten Staes sijn huijsvrouw 1 kindt van 2 jaer, 1 os, 2 koeijen ende 1 rundt.
Jan Valentijns weduwnaer 2 kinderen 15 ende 13 jaer, 1 os ende 2 koeijen.
Wilboert Gijsels weduwnaer 1 kindt.
Adriaen van der Veken sijn huijsvrouw 2 kinderen 14 ende 12 jaer, 1 knecht ende 1 meijsen, 1 peerdt, 4 koeijen ende 1 rundt.
Peeter vande Beemden sijn huijsvrouw 3 kinderen 11, 9 ende 4 jaer.
Frans van Mechelen weduwnaer 1 kindt van 14 jaer.
Peeter van de Vliedt sijn vrouw 3 kinderen 7, 5 ende 2 jaer, 1 koeij ende 1 calf.
Andries Versanden sijn huijsvrouw 1 kindt van 1 jaer.
Wouter Nuyts 2 kinderen 20 ende 13 jaer, 1 koeije ende 1 vercken.
Adriaen de Becker sijn huijsvrouw 3 kinderen 6, 3 ende 1 jaer.
Jan heijns sijn huijsvrouw 1 meijsen, 1 veulen ende 2 koeije.
Adriaen vander Veken weduwnaer 1 kindt van 12 jaer, 1 meijsen, 1 koeij ende 1 calf.
Dirck van Gorp sijn huijsvrouw 2 kinderen 16 ende 12 jaer, 1 veulen ende 2 keoij.
Hendrik Embrechts sijn huijsvrouw 2 kinderen , 1 knecht ende 1 meijsen, 5 koeijen ende 1 peerdt. 
Willems Croels sijn huijsvrouw 1 kindt onder 1 jaer.
Peeter Cuypers weduwnaer.
Frans Meulenberchs sijn huijsvrouw 2 kinderen , 1 knecht, 1 peerdt, 3 koeijen ende 1 calf.
Wilboert van Isschodt sijn huijsvrouw, 1 kindt , 1 koeij ende 1 calf.
Jan Killer sijn huijsvrouw 2 kinderen 5 ende 3 jaer, 1 veulen ende 2 keoijen.
Adriaen Caers sijn vrouw ende 1 kindt.
Gijsbrecht Smans sijn huijsvrouw 3 kinderen 9, 7 ende 3 jaer ende 2 koeijen.
Peeter van Mechelen sijn huijsvrouw 1 kindt van 7 jaer.
Cornelis Schietters sijn vrouw 1 os, 1 koeij ende 1 rundt.
Marie Nuydens weduwe 3 kinderen 20, 17 ende 12 jaer, 1 peerd ende 3 koeijen.
Peeter Dierickx sijn huijsvrouw.
Cornelis Schutters huijsvrouw, 1 os, 1 koeij ende 1 rundt.
Hendrik Dalen sijn huijsvrouw 1 kindt , 3 koeijen, 1 peerdt ende 1 calf.
Elisabeth Lemmens weduwe 2 kinderen 9 ende 7 jaer.
Willem Ijkens sijn huijsvrouw 2 kindeen 14 en 11 jaer, 1 peerdt ende 3 koeijen.
Willem Woijt handtwercker.
Cornelis Baeijens.
Cornelis vander Veken weduwnaer 1 kindt van 7 jaer, 1 knecht ende 2 koeijen.
Dielis Latthouders sijn huijsvrouw 2 kinderen 9 ende 5 jaer, 1 os ende 2 koeijen.
Peeter Maes handtwercker.
Jan Caers sijn huijsvrouw eene soene van 18 jaer, 1 peerdt ende 3 koeijen.
Jan Lemmens sijn huijsvrouw 1 kindt van 24 jaer, 1 peerdt ende 2 koeijen.
Jan Wielms handtwercker.
Cornelis Crols sijn huijsvrouw.
Magriet Blockx weduwe.
Peeter Claes sijn huijsvrouw.
Peeter Baeijens weduwnaer.
Adriaen vander Veken sijn huijsvrouw 1 kindt van 3 jaer.
Jan Crols sijn huijsvrouw 4 kinderen 9, 7, 5 ende 1 jaer.
Dierck Croels handtwercker.
Jan Verhandt? ende sijn meijsen.
Peeter Raeijmakers sijn huijsvrouw 5 kinderen 12, 9, 7, 5 ende 1 jaer.
Willem Gossens weduwe.
Geraert Michiels sijn huijsvrouw 4 kinderen 12, 10, 8 ende 5 jaer, 1 veulen, 3 koeijen ende 1 calf.
Gijsbrecht Killer sijn vrouw 5 kinderen 12, 10, 9, 5 ende 2 jaer.
Peeter Ijkens sijn huijsvrouw.
Dierck van Brussel sijn huijsvrouw 2 kinderen 13 ende 11 jaer.
Peeter Lemmens weduwnaer.
Cattelijn de Busser weduwe.
De weduwe Isack der Kinderen een kindt.
Victoor van Baker sijn huijsvrouw.
Marie van Gorp weduwe 3 kinderen 9, 7 ende 3 jaer.
Magriet Gijsels weduwe 2 kinderen 6 ende 4 jaer ende 1 keoij.
Wilboert van Gorp sijn huijsvrouw 4 kinderen 10, 7, 5 ende 1 jaer, 1 peerdt ende 3 koeijen.
Naentien Boghers ende haeren soene van 24 jaer, 1 os, 2 koeijen ende 25 schaepen.
Jenneken Janssens weduwe 3 kinderen 13, 11 ende 9 jaer, 1 os ende 1 koeij.
Jan Melis weduwe weduwnaer.
Huijbrecht vander Linden weduwnaer.
Jan van Mechelen jongman ende sijn suster van 14 jaer ende 2 koeijen.
Jan Thys weduwnaer 1 soene van 13 jaer ende 1 koeij.


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net