Gevluchte wederdopers Maastricht 1535

Bron: Gedenkboek der Hervormde Gemeente van Maastricht, 1632-1932
Overgenomen door: Arie Jan Stasse

 


Jan Smeitgen, die in die Hoenrestraet plecht te woenen, genant Jan Hoetz, ende wuerdt in honre secten busschop genant
Lenart Ketelbueter aen die Loegeprote ende sin alste dochter Anna
Jacob Bilmeker ende sin huysfrouwe, in die Smedestroete
Dierick Pelser ende sin huysfrouwe, aen Hoegbruggeporte
Goert Koeler, van Montenaken, wonende te Lenculen
Jan ende Lenart Ketelbueteren en hoen suster Lysken, in die Royestroete
Willem Hoetz ende sin huysfrouwe, te Wyck in dat Smedestreutgen, Jan Smeitgens alderen.
Luyete van Couvelt, oick int Smedestreutgen
Jan Baviers, der jonge becker in den Valck te Wyck ende sin huysfrouwe ende sin brouder Michel
Jan van Ginck, der alde, met beyden sinen soenen, der eyne genant Jan ende der andere Frans
Genoempt, ellick met synre huysfrouwe, alle drye scoenmeckeren
Frans Spangemecker ende Claes sin huysfrouwe
Peter Jorskens, molener, in die Honrestroete ende sin huysfrouwe.
Merten Spangemecker
Peter van Bossenhoeven, cannegieter opten merckt
Vaes Swaelen, in den Burch, opten Holtmerckt
Peter Caemps, sin huysfrouwe ende dochter opten groeten Gracht
Dirck van Leke, rentmeister gewest is des goitzhuys van sinte Anthoenis ende sin huysfrouw
Gerit van der Heyden ende sin huysfrouwe
Goert Cuepers, Jan Dickheutz soen
Steven Tzielen, moetzestricker
Cloes Hendrickz int Lavoer ende syne dochter
Berb, Jacobs Moelen huysfrouwe
Yven Scoenmecker
Peter Beckers, te Lenculen ende sin huysfrouwe
Simon Linewever, in die Gobbelstroete
Goeswin Linewever
Der scrinemeker woenende in die drie Pelchrims, achter 't Fleysshuys
Jan in den Vele
Jan Sceper, gerdener ende Catharin sin huysfrouwe
Jan van Bemelen, scoenmecker ende sin huysvrouwe
Lemmen Bruenen, buedelmeker

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net