Ouderlingen van Maastricht 1632-1800

Bron: Gedenkboek der Hervormde Gemeente van Maastricht, 1632-1932
Overgenomen door: Arie Jan Stasse

 

Achter de naam het jaar van verkiezing.
De ouderlingen die ook kerkmeester zijn geweest, worden door een k. aangeduid.
De namen, gemerkt met *, komen niet voor in de notulenboeken. Sommige personen komen mogelijk dubbel voor.


Gerrit (Gerard) van Valckenburg, raads-verwandt 1632
Piter de Bitter k. Raads-Verwandt 1632, 1639 (dan oud raads-verwandt)
Gerrit Maechs (Maecks), borger van Maestricht 1632
Gisbrecht van Bloemendael, borger van Maestricht 1632
Hendrick van Dalem k. schepen 1633
David Machwitz Capiteyn 1633
Sixtus Blo(c)k Capiteyn 1633
Walt(h)er Boomhou(w)er 1634
Jan (Johan) Meyer(s) 1634
Jan (Johan) Fremont(s) den Ouden 1634, 1639
Den heere Corneliu(u)s Baccard (Bacca(e)rt) k. licentiaet 1635
Isaac Schabaneus rector 1635
Craec servijsmeester 1635
Jan Neven raads-verwandt 1635, 1638
Hendrik van Dalem k. borgemeester 1636, 1637, 1642 (dan oudt-burgmeester)
Matthijs Hubrechts (Hoebrecht) k. schepen 1636, 1637, 1638
Pi(e)ter Smeets 1638, 1645
Cornelis Gier (Geijer) 1638, 1641
Homé (Hamée) ritmeester 1639
Hendrik Hillensberg borgemeester 1639
Johan Pierling, ontvanger ende schepen 1640
Jo(h)an Everaerts (Everhardts, Eberharts), schepen 1640, 1644 (dan out-schepen)
Philibert Isendoorn lieutenant-colonel 1641, 1645
Lambertus Latomus (Laigmus) rector 1641
Marcelus Friens (Marallus Vrjends, Marsilius Vrient?) 1641
Wijnandus Luls schepen 1642, 1646 (dan outschepen)
Herman Ernst kerkmeester 1642
Willem van Till capiteyn 1643
Pi(e)ter de Bitter k. schepen 1643, 1670 (dan oud schepen)
Gillis (de) Gier (Gilis Geir) 1643
Hendrijck Boomhouwer k. paymeester 1644, 1648 (dan out paym.), 1652 (dan weer paym.)
Johan Fremont brouwer 1644, 1656, 1661, 1676
Gerrit (Geraard) Poort 1645
Cornelis Blo(e)ylant k. Gezw., Raeds-Verw. 1646
Lauren(t)s Br(e)uls k. 1646, 1651 (dan geen k.), 1654, 1659, 1663 (geen k.), 1668, 1673
Rijswijck capiteyn 1647, 1652
Jan Neven 1647
Laurenz (Laurens) Broun (Bruijn) 1647, 1651, 1654
Jo(h)an Eberharts (Everhardts) k. outschepen 1648, 1653, 1662 (dan geen k.), 1666
Matthijs van Dilsen raetsverwant 1648, 1655 (dan schepen)
Cornelis Scha(e)y capiteyn 1649
Josephus Baccherius Doct.Med. 1649, 1653 (dan schepen), 1658 (oudt schepen)
Sever(e)ijn Clemens 1649, 1653, 1657
Cornelis Bloyland (Bloilant) k. raads-verwant 1650, 1654
Van der Beke (Beek) capiteyn 1650
Jacop Massing(h) bij de vrouwepoort 1650, 1657
Jan in de Betouw (Betuwe) 1651, 1659, 1665 (tevens k.), 1669 (idem)
Daniël Buretti (Bo(u)retti) den ouden k. 1652
Francoys de Meijer k. gezw., raadsverwant 1655, 1659 (dan oud raadsverwant)
Car(e)l van Vaels (Vaals) 1655
Lennep (Lennip) capitein 1656
Elias van Eede (van Ecde) out schepen 1656
Abraham Slijcher(s) (Abraham Slijger) k. 1657, 1667 (dan geen k.)
Hendrick Boomhouder (out) raetsverwant 1658
Lambert Janssen (Jansz) borger 1658
Cornelis Blo(e)yland(t) oud raadsverwant 1660
Jacob Helduwier (Heldevier) k. 1660, 1664 (dan schepen), 1671 (oudschepen), 1675 (geen k.)
Matthijs van Blo(e)menda(e)l 1660
Benedictus (van) Dockum cap. lt. 1661
Daniel la Gay(e) 1661, 1665, 1672, 1680
Dr. Josephus Ba(c)cherus k. oud schepen 1662, 1666 (dan schepen)
Mr. Caspar van Ho(o)gendorp k. adv., oud schepen 1662, 1666 (dan borg.), 1673 (oud borg.)
Seindrick (van) Richard cap. lieut. 1663, 1667
Jacob Croock k. oud schepen 1663
Cornelis Blo(e)ylant k. raatsverwant 1664
Jacop Massing(h) k. 1664
Berck capiteyn 1661
Isaac Slijpe k. ontfanger 1667
Marcellus Thiens k. borgemeester 1668
Mr. Johan Ruse oud-borgemeester 1668
Nicolaas Schrasser capiteyn 1669
Johan Kocka(e)rts k. 1669
Mr. Johan Pesters pensionaris 1670
Bartholomeus Pijl k. raadsverwant 1670
Wilhelmus D.M. en schepen 1671, 1675 (geen schepen)
Daniel Buretti Heere van Olne schepen 1671
Thomas Roper lieutenant 1672
Johannes de Geijer (Gier) k. 1672
Hans Pieter Schardinel 1673
Johan Coecka(e)rts k. 1676, 1682
Jacob Kusters 1677
Pieter van de Walle 1678
Arnold(us) Blanck(a)erts k. 1678, 1682 (geen k.)
Isaac van Slijpe 1679, 1683, 1687
Albert van Schrieck schepen capiteyn 1679
Johan Vrijthoff 1679
Caspar (van) Ho(o)gendorp k. 1680, 1684 (geen k.)
Herman(nus) van Leeuwen k. 1680, 1685
Laurens Breuls raadsverwant 1681
Mr. Theodorus van den Heuvel commissaris instructeur 1681, 1686 
Abraham Heldewier k. 1681, 1693 
Everard Marienburgh capiteyn 1682
Heldewier 1683
Das k. schepen 1683
Johan Everhardts k. oud schepen 1684, 1692 
Pieter van Rheede capiteyn 1684
Pieter Hermes schepen 1685
Nicolaas Rotshoeck 1685, 1689 (dan k. raadsverwant), 1695 (dan k. schepen), 1699 (dan -)
Diderick Groenestein capiteijn 1686
Pieter Boomhou(w)er 1686, 1695 (dan k.)
Matthijs van de Walle raadsverwant 1687, 1691 (dan k.)
Patroculus Ru(e)bsaem 1687
Caspar van Ho(o)gendorp griffier bij het Hooge Brabants Gerechte 1688
Joost Wilhelm Frederick baron van Hasselt tot Hasselrade majoor 1688
Carel Lambrecht(s) k. 1688
Nicolaas Ghijsen k. schepen 1689, 1694
Johannes Schuyl ontfanger 1689
Daniel Wolf Dopff overste en majoor dezer stad 1690
Gerard Ever(h)ar(d)ts oud raadsverwant 1690
Gerard Drollinvaux 1690
Mr. Pieter Herme(n)s oud burgemeester 1691, 1696, 1700 (dan k.)
Frans Hupkens 1691
Herman de Wilde collonel 1692, 1700 (dan majoor commandant)
Pieter Franssen 1692
Johan Waerden 1693
Johan Collard 1693, 1697 (dan k.)
Guiter capiteyn 1694
Hendrik Swildens 1694
Johan G(h)ijsen k. oud borgemeester en eerstgesworen raad 1695
Johan de Lussan(n)et capiteyn 1696
Ds. Johannes Soermans krancke-besoeker 1696
Adriaen Hendrik van Slijpe 1697
Hendrik Boomhouer 1697
Wessel Costerus 1698
Johan(nes) Houben (Jan Hoebe) 1698
Francois Rochefort 1698
Pieter Boomhouer k. 1699
Jacob Conin(ck)x k. 1699
Isaac Clignet 1700
Adriaen Hendrik van Slijpe k. 1701, 1705 (dan borgemeester), 1709 (dan geen k.)
Hendrik Boomhou(w)er k. 1701, 1715 (dan geen k.), 1727, 1732, 1742
Tengnagel brigadier 1701
Mr. Theod. Van den Heuvel raadsverwant 1702
Johan Collard (Collaert) k. 1702, 1706, 1710 (dan geen k.), 1715, 1721
Bonifaes van der Haer lieut.-coll. 1702
Jan (Johan) Hoube(n) 1703, 1708 (dan k.), 1713 (ontfanger, schepen), 1719 (schepen), 1725
Jan (Johan) Perriens 1703, 1708 (dan k.), 1713 (idem)
Gerardus Ewich krancke-besoeker 1703, 1709, 1713
Nicolaes Rotshoeck paymeester 1704
Wessel Costerus k. schepen 1704
Gerard (Gerrit) Thielen (Theelen) k. 1704, 1710, 1714 (geen k.), 1718, 1723 (idem), 1731 (idem), 1735 (idem), 1739 (idem), 1743 (idem)
N. Cunnigham lieut. Collonel 1705
Leonard Finniger (Fenninger) k. 1705, 1712 (dan geen k.)
Pieter Boomhouer 1706
Robert Keuch(g)ens 1706
Isaac Clignet k. 1707, 1711, 1723, 1732 (dan geen k.)
Philip Bo(o)gaert k. paymeester 1707, 1716, 1721, 1731 (geen k.), 1735 (idem), 1739 (idem), 1743
Cornelis Koeka(e)rts k.1707, 1711
Van Beek capiteyn 1708
Pieter Hermes schepen 1709, 1715 (dan oud borgemeester), 1725 (idem)
Frans Hupkens 1710
N. Hesselt van Dinteren schepen 1711
Quirijn Collard commissaris instructeur 1712 , 1719 (dan k.), 1726, 1733, 1749
Johan Vrijthoff, de jonge k. 1712
Jacob Hermes k. 1714
Georg (van) Moesbergen capiteyn 1714, 1724 (dan ing. directeur)
Werner Breberenus van Dijk schepen, gesworen raad 1716
Hendrik Pesters oud borgemeester 1717, 1723, 1741, 1744
Nicolaes G(h)ijsen stadhouder 1717, 1721 (dan ook k. en drossaert)
Theodorus Immendorff med. doctor 1717
N.N. Tulleken majoor 1718
Johan Caspar Huyser med. doctor 1718
Matth. Hesselt van Dinteren k. 1719, 1725
Willem Baudewijn (van) Zout(e)land(e) coll. 1720, 1722
Jacob Ros 1720
Hermann(us) van Leeuwen k. 1720
Casparus Huyser k. 1722
Johan Vrijthoff 1722, 1733, 1737 (dan k.), 1743
Johan Lemker borgemeester 1724, 1731 (dan oud borgemeester)
Govert van Slingeland k. ontf. Generael 1724, 1729
Ph. Ernst Vegelin van Claarbergen lieut. coll. 1726
Matthijs Brull k. procureur 1726
Doctor Barthelemi gesworen raad 1727
Laurens Ghijsen secretaris 1727
Benjamin Crommelin collonel 1728
Abraham van den Heuvel k. schepen 1728
Leonard Vrijthoff k. 1728
J.(I) Willem Heldewier (Heldevier) k. gesworen raedt 1729, 1748 (schepen)
Godart van Slijpe k. advocaat 1729
Gerhard Rouse majoor 1730
Christiaen van den Bergh k. bouwmeester 1730
Johan Blan(c)kaarts 1730
Louis Ferriet collonel commandant 1731
Johan van Gen(d)t k. silversmidt 1732
Reinier Willem Daniel Pil(l)era k. gesworen raadt 1733, 1745 (dan schepen), 1750 (geen k)
Urbanus Ross capiteyn lieutenant en onder majoor 1734, 1746 (plaats major), 1752 (idem)
Abraham van Asten 1734, 1738
Dionisius Hupkens 1734, 1738 (dan k. en procureur), 1741
Matthijs Collard rentmeester 1735
Godard van Slijpe borgemeester k. 1736, 1742 (dan oud burgemeester), 1746 (idem), 1751 (president schepen)
Johan Beekman capiteyn 1736
Leonard(us) Thielen notaris 1736, 1741 (dan k.), 1747 (procureur-notaris), 1752 (idem)
Marcus Volbergen lieutenant 1737, 1742 (dan capiteyn)
Johan Strangh k. 1737 
Jacob Clignet(t) 1737
Herman Boomhouwer k. 1739, 1744 (dan geen k.), 1748 (idem), 1756 (idem)
Adriaan Hendrik van Slijpe capiteyn 1740
Pieter Clignet k. 1740, 1745
Carel van Randwijck groot major 1744
Nicolaas de Loo k, 1745
Arnoldus Rouffaer(t) (Roufart) k. 1746
Mr. Pieter Boomhou(w)er schepen 1747, 1751 (dan k., oud-schepen)
Johannes (J(e)an) Petrus Petit k. 1747
Petrus de la Rive colonel-directeur 1749
Henricus Gualth. Leveriksvelt professor 1749
Anthony van Beusekom k. 1749
Johan Andries Bo(o)ymans k. 1749, 1759 (dan geen k.)
Christiaan Godfried (Gerfried) Fellinger k. M.D. 1750
Pieter Coninckx (Conincks) k. 1751
Theodorus Ros(s) k. 1752, 1757 (dan geen k.)
Mr. Abraham van den Heuvel pensionaris 1753, 1761
Melchior Corstius k. 1753, 1760 (dan geen k.)
*Hendrik Aemilius van Panhuys lands instr. 1753
Petrus de la Rive collonel-directeur 1754
Jean (Johannes) Petit k. 1754
Govert Martens 1754
Willem/Wilhelmus Brul(l) schepen 1755, 1763 (dan pensionaris), 1767 (idem)
Leonard Willem van den Heuvel k. schepen/secretaris 1755, 1762 (dan geen k), 1763, 1769 (idem)
Carel Gerard Paters 1755, 1759
Hubert(us) Nolens k. 1756, 1763 (notaris), 1767, 1773 (geen k.), 1778, 1782 (idem)
Christiaan de Jacobi schepen 1757
L.F. (van) Ge(e)rsteijn capiteijn 1757
Wilh. Martinus Haenenberger k. 1757
Matthias Brull k. drossard 1758
Paulus Hesselingh capitein 1758
Johan Bernard Vrijthoff med. doctor 1758, 1762, 1768
Johan Hendrik van Slijpe schepen 1759
Hermannes Geer(t)sma major onder het corps ingenieurs 1760
Johannes Rouffaer k. 1760, 1765, 1769 (dan geen k.)
Jan Hubert van Slijpe 1760
Johan(nes) Petit 1761
Henricus Landtmeter 1761, 1765
Joh. Watson capitein 1762
Gerardus Richardus Dolmans (Dolleman) apotheker 1762, 1766 (dan k.), 1783 (idem), 1789
Arnoldus Rouffaer junior k. 1763
Pieter Garswijler capt. lt. 1764
Cornelis Thielen 1764, 1771 (dan k. notaris)
Johan Pieter Buur 1764, 1771 (dan k.)
Zacharias C. Stuten major 1766, 1770
Johan Pieter Petit 1766, 1770, 1775, 1779
Arnoldus Rouffaer k. 1767
E. Crop capitein 1768
Arnold Jacob Ross k. notaris 1768, 1780 (dan geen k.)
Lambertus Mettivier (Met(t)evier) k. 1769, 1773, 1777
Melchior Corstius 1770
Petrus Philippus Bogaert gesworen raad 1771, 1779 (schepen), 1783 (idem)
F. Baron Mackay capitein 1772
Justinus Coninx k. 1772
Hendrik Jacob Ghier 1772
Zeno Jan van Welvelde capitein (als opvolger van baron Mackay) 1772
Christiaan de Jacobs (Jacobi) president schepen 1773, 1795
Hero Waslander capitein 1774
Johannes Andreas Boymans k. 1774
Dionisius Hupkens 1774, 1778 (dan k.), 1784 (idem, notaris) 1784, 1788, 1796, 1799 (k.)
Abraham George Pillera comm. instructeur 1775, 1789 (dan k.), 1797 (dan oud c.i.), 1799
Johannes Gui(s)hart k. 1775
Gerard Walterling capitein 1776
Richard Dol(l)eman(s) apotheker 1776
Matthias Abraham Brull notaris 1776, 1786 (dan k.), 1790, 1797
Daniel Ellinkhuisen schepen 1777
Jacob Guinoseau k. notaris 1777, 1781 (dan geen k.)
Johan Ortwijn Westenberg majoor 1778
Roedolf Diemar van de Weteringe capitein (als opvolger van Westenberg) 1778
Arnoldus Rouffaer (Rouffaar) Jz. 1779, 1784 (dan k.), 1792
Johan Cazaux (Casaux) 1780, 1785, 1791
*Johan van Wageningen capitein 1780
Pieter Laats capitein (als opvolger van Van Wageningen) *1780, 1786
Mr. Johan Willem Pillera gesworen raad (schepen) 1781, 1787 (dan k.)
Gerlach Jan van Gen(d)t k. 1781, 1787, 1795 (dan geen k.)
Hero Waslander luitenant colonel 1782
Theophilus Carel Essers k. prof.-rector 1782, 1788, 1796
Johan Hendrik Coninx k. 1783
Matthias Theodoor Blan(c)ken capitein 1784
Johan Christoffel Basserman k. 1785, 1794 (dan k.)
Heldevier schepen 1785
Hendrik Willem Hach(t)man (Hagman) 1786, 1793
Gillis Rees plaats major (als opvolger van Laats) 1787, 1788
Mr. Johannes Bartholomeus Boyman(s) 1787
Everard Lodewijk (Willem) Meurs med. dr. 1789, 1793
Pieter Dinand Brands capitein 1790, 1798
Johan Rudolf Wurstijsen conrector 1790
Albert Carel Hesselt van Dinter schepen 1791
Johannes Wilhelmus Sanders 1791, 1794 (dan k.), 1798
Cornelis Camphuizen (Kamphuis) luit. col. 1792
Herman Evers luit. col. (als opvolger van Camphuizen) 1793
Petrus van Slijpe k. schepen 1793
Isaac Haenenberger apotheker 1793, 1800 (dan k.)
Johannes Theodorus Endts (Endtz) 1794, 1800
Godard Johan Cornelis van Slijpe 1795
Daniel Wilhelm Muller gew. Plaats major 1796
Petrus Römer k. 1797
Arnoldus Hagemans notaris 1798
Johannes Matthias Ross 1799
Hendrik Beatus Leonardus Holzhalb (Holtshalb) capitein 1800


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net