Maastricht, ref. lidmaten 1632

Bron: Gedenkboek der Hervormde Gemeente van Maastricht, 1632-1932
Overgenomen door: Arie Jan Stasse

 


"Namen der borgeren, die hen met haere vrouwen ende kinderen tot de religie hebben begeven, ende die voor de belegeringe in dese stadt ende te Wyck onder het Pausdom geweest zijn."

[170 lidmaten in 1632 met het N.B.-teken van Ludovicus]

Antoni Thomas houtmaecker op de munt
Alit de huysvrou van Piter Smeets tinnegieter
Alith de dochter.
Alit de huysvrou van Gerrit Kettenis scheermaecker
Anna Rummers weduwe op de Houtmaes
Aert Heujen brandewynvercooper in de bockstraet
Andries Cempenaer cuypers soon op de Maerct
Alit van Herven de huisvrouw van Jan Corfs schoemaecker op de bockstraet
Anna, Gillis Schaffenaers huysvrouw lademacker in Ste Joris straet
Anna van Riemerstock dienstmagdt bij Gerrit Maechs
Andries de soone van Matthys Hubrechts in de Staet
Anna Gehaes dienstmagdt
Anna de dochter van Heyndrick van Dahlem
Alit Cobolentz
Barbara Gysen jonge dochter
Barbara Artjen dienstmagdt
Barbara de huisvrou van Gisbert Bloemendael
Beatrix van Bloemendael de huysvrou van Nisz Bloemendael
Claes van Molckes brouwer in de wynberchstraet
Catharina Smets, Piter Smets dochter
Catharina Wynansz jonge dochter van Wyck
Catharina de huisvrou van Antoni Thomas hoetmaecker
Catharina van Aken weduwe
Cornelia de dochter van de weduwe Anna Roemmers
Catharina de dochter van Nis Bloemendael 
Claes Janssen Tolknecht
Catharina de dochter van Frennonsz
Catharina de huisvrou van Willem Offerman backer
Claes Germain sweertvaeger
Clemont Geules dreyersknecht
Christian Moer jongman
Christoff Mouwens jongman
Claes Lois laeckemacker
Catharina van Dahlem weduwe
Christian Leubens boorermacker
Cornelia de huysvrou van Heyndrick van Dahlem
Cornelia haer dochter
Catharina Maechs van Wyck
Christina de dienstmagdt van Lodovicus [vermoedelijk de predikant]
Elisabeth de huysvrou van Matthys Hoebrecht
Elisabeth Simonsen backersvrou in de wynbergstraet
Ebert Engelskercken glaesmaecker
Emmerentia de weduwe van Jan Bosch
Frantz Hoeben doodengraver
Frantz Balff draettrecker
Gisbert van Bloemendael
Gerrit van Stipel
Gerrit van den Dyck
Gosen Cruys van Wyck
Gerrit Maechs van Wyck
Gertruyt Gysen
Gerrit Kettenis
Gerrit de jonge Fremonsz
Gerrit Paulus de spickervercoper te Wyck
Gillis Schaffenaer lademacker
Gertruyt Corven te Wyck
Gertruyt de dochter
Gertruyt dienstm: van Meijer
Govert Kelner borger
Gertruyt Fremonts huysvrou
Henryck Frencken tratspinner
Hoebert Goevers
Heyndrick Stivels brouwer in der hoenerstraet
Hendryck Haen vleeschhouwer
Hilkien zijn huisvrou
Hendrick Curis dreyer
Hilkien Deutens van Wyck
Heil Russens huysvrou
Herman Janssen timmerman
Heylcken de huysvrou van Vilckenborch
Hoebert Gysen te Wyck
Hilkien Bloemendael
Heyndrick Swaelen
Hendrick van Dalem schepen
Hilkien Auwer weduwe
Hilkien Hanen
Jan Gysen van Wyck
Jan Fremont van Wyck
Jan Teuten van Wyck
Jan Corfs te Wyck
Itjen Meyers in den Arent
Jacob Jan Munichoff
Jacob Mouwens
Jan Fremont de jonge
Jan Gysen
Jan Maththys
Jan Mengers
Janneken syn huysvrouw
Johan Couwen dienstknecht
Jan Polart te Wyck
Janneken syn huysvrou
Johan Piter Janssen soon
Ida de huysvrou van Nisz Bloemendael
Jacob Wynantz de brouwer in de Linckelerstraet
Jan Meyers
Jan Munnichhoff
Jan Bajen korffmacker in de Mariestr:
Jan Janssen spellemacker
Jan Rossen
Jan Lebens boorermacker
Jan van Bloemendael
Jan Cobolentz backer
Lambrecht Gysen van Wyck
Lumme Coenen wever
Leonhart Cluytter schoemacker
Lambert Mon schrynwercker
Libinus Piter Jansen soon
Leonhart de soon van Valckenborch
Lambrecht Pinz timmerman
Lucia Wynantz brouwersvrou
Loys Sonn van St. Piter
Lisbet Hartmans
Maria Gysen weduwe
Maria haer dochter
Maria Gilisheim
Margarita Fremontz
Margaritha van de Cant weduwe op de kerckhoff
Margaritha Hermans
Maria Smeets Jesuittersse
Matthys Hoebrecht schepen
Maria syn dochter
Maria Knoer de dienstmagd
Marguritha Valkenburchs weduwe
Maria Munnichhoff
Marsilius Vrient jonckman
Maria Fremonts
Marguritha Molckens huysvrou
Maria Vlist weduwe op de bockstraet
Marguritha Teutens van Wyck
Margaritha de dochter van Lambrecht Gysen
Maria de huysvrou van Lumme Coenen
Maria Paulses dienstmagd
Maykes Martens van Wyck
Mechtel Caris dreyersvrou
Matthys van Dalem
Margaritha van Aken dienstmaagd
Michiel Balles dreyersknecht
Margaritha de huysvrou van Heindrick van den Bruck
Melchior van der Butt
Maria Swalens
Maria Bloemendael
Michel Isaac
Margarit Mertens
Nicolaas Smeets
Nis Bloemendael
Nilen Gysen te Wyck
Nelien Pauls van Wyck
Odilia Bloemendael
Piter Smeets
Peter Struyven
Piter Corven te Wyck
Peter Vallars
Peter Cempenaer
Peter Grouwel
Peterr Martens van Wyck
Philipps Offerman
Piter Janssen schepen
Piter Stein schoemacker
Ruytjen Voss
Reinier Panners
Richart Hill, Engelschman te Wyck
Simon Simonsen backer
Simon Hopkens
Sicken de huysvrou van Simon Sparenberg
Trintjen Mouwen
Willem Wynantz
Willem van Aken
Winantz Swalen
Willem Pisters
Walter Cempenaer
Willjen de dochter
Willem Kakers te Wyck
Willem Offermans backer
Walter Boomhouer


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net