Maastricht, verbannen inwoners 1568

Bron: Gedenkboek der Hervormde Gemeente van Maastricht, 1632-1932
Overgenomen door: Arie Jan Stasse

 


Philipe Philippens
Jan Philippens d'oude
Jan Philippens de jonge
Palm in den Keyser te Wijck
Coen Rycken
Claes van Geleen de jonge
Emont Joesten soene onder die Cremerleube
Frederick de Witmaeckere
Gheerlick in de roese
Jeronimus van Rijsele
Henrixk Coecx in den palm
Henrick de Ö
Her Gillis van Gronsvelt
Jan Plettenborch
Herman van Geylekerken geweest hebbende de knecht van Plettenborch
Jan de Mey
Job van Lonssen
Jan Vrientz alde borgemeester
Jan Pouren Raymekere
Jan van Bunde in de drie pelgrims
Joest Emontz
Jan Ruyter beckere
Michiel in den Crieckelberch
Lens van den Banneth
Lemmen Emontz
Nelis in de Kercke
Lieben zijn bruer
Osden van Rybost
Snoeck van Wycj
Heyn Lutten gerdener genoemt Scheynoy
Jan van Guttekoven predicant, genoemt Kackhoese
Hermanus, predicant (Moded?)
Mr. Geurt van Aken, predicant
Philips Noutman in den Wyngaertranck
Reyner Schicx
Steven Groub
Symen van Overbunde, nagelmalere
Thys Nysmans
Vaes van Landen
Willem van der Heyden in den rave
Willeken Paes, coopmanneken
Willem Jonckheyt, steenmetser, met sijne drie soenen
Thys van Landen, in den roscamp
Ghielis van Tongeren
Van der Scraepen, slotmaker
Lieben de beckere, wonende in de MariŽnstrate
Thylamn Spennen, kanengieter
Willeken van Elderen, scroyere
DaniŽl in den iseren man
Frans de Riemslaegere
Anthonis van Caultenberch
Goert van den Baneth
Jan Hongers int moelenijsere te Wyck
Kerst in de Bus
Lambrecht Meylaertz op de Merckt
Nys Paes
Peter van Werm
Peter van Vleeck
Peter in de Bus in den arent
Peter Schuylkens
Wilhem van Honthem
Lenart in de 5 ringen
Joris Haelleboer
Dirick de schoenmakere, in de Corverstraet
Otto int gulde peerdt, cremere
Bulken op de Leugen poorte
Henrick inde papegaey, Achter 't Vleeshuys
Meulensteenken te Wyck
Nelis Gereth van Hueghem
Willem Proenen soene
Heyn Teypens
Jan Engelen, Thonis Engelen soene
Michiel van Honthem
Peter Spellemaker, in den beer
Antonis Camps, schaelledecker
Bruin Jan te Wyck
Claes de Riemslaeger
Cornelis de la Biet, walsche schoolmeester
Henrick Karis
Jan Draettreckers
Paes Witmakere
Goert Snijders van Aelbeeck
Henrick de schoenmakere in de MariŽnstraete
Jan Thielen aen de Maesbrugge
Lenart Emonts
Thiel Cruyen, Trijne Cruyen sone
Willeken den buydelmakere op de Grote Gracht, ende sijn bruer te Wyck
Claes van Aken d'alde
Die joncker van Asperen heere van Kernes
Claes van Heel alias Schaerkens, seeldraeyere
Nelis Reesen
Claes van Limborch, hoeymakere
Fredrick leertouwere 
Frans Thulen, of Wulen, leurer
Geerken Wennemekers
Gilis Watelet, molemakere
Herman van Limborch
Honten den Huller
Jan Sproelant, cuypere
Croon Criechsman
Jan in de 5 ringen
Henrick Peerboom
Jan Huegens, cnape van den vleeshouwers
Jan van den Kroecke
Wilhem de schoenmaker neven het hert, genoemt Schram

Augustyn Lamboye tot Wyck, laeckewevere
Aert van der Heyden
Andries Puthmans, de gelaesmaeckere
Claes Schaers, pelster
Claes van Kan der jonge, draettrecker oft spellemaeckere
Claes Cremers der vaesinnen soene
Claes Cretzmaker soene van Liben den bode
Claes van Heze
Crispijn de harnasvagere
Dirick de schoenmakere tot Wyck in de Corverstraet, genoemt Kracktelken
Dirick Hopkens, spellemaeckere
Dirick Nysmans
Engel Cretzmakere
Frans Moenen soene
Gosen de busmaker op de Grote Gracht
Goert Nysmans
Gys van Gerdingen bij St. Peterspoerte
Geraert Scroyere, neven Heyn Teypens, achter den rinck
Gys Gerdingen, achter die Cruysbruederen
Goert van Sittaert
Hans van Minde, bussemaker op de Groote Gracht
Hendrick Sadelmaker achter den Lupaert
Henrick de schoenmaker te Tweynberge, scuttere
Herman van Elderen, scroeyer in de Vyff Herinckstraet
Henrick Moelensteyn van Ghoer
Heyn van Gulpen, vette warier, der jonge
Henrick Droeshaegen, trompet
Heynken Claes alias Korffs, sackdrager
Heyn in den Duycker
Henrick Moenen, cremer te Tweinbergen
Henrick Pitten te Wyck
Joris Yvy, leertouwer
Jan van Gangelt alias Fynaert
Jan Hoymakers te Wyck
Jan Reyners, schoenmakere
Jan Pitten
Joris Frederix
Jan Spiesemaker bij de poerte van Frens
Jan van Ickelroye, schoenmaker, alias Huetken te Wyck
Jan Pastoers, goutsmit in den Rave
Jan Styff, ketelbuter
Servaes Moulen, chirurgijn, op de Gracht
Jauphen de Vleeshouwere
Joris de Slotmakere
Kerst Sadelmakers in den Vrijthoff
Laurens Kerne van Haesdael, parkementmeker
Lemmen Korffvers te Wyck
Lieben de Cretsmaker, soene van Liebricht van Lanaken
Lenert Spiesemaker, in den Wildeman, te Wyck
Merten van Overbunde, Symons soene te Wyck
Merten de Swaegere van Jan de Spiesemaker
Melchior Schottel, ververe op de Gracht
Michiel Sprolant
Merten Moutmans
Peter Muysener stoetwagen
Peter van Gangelt off van Limborgh in den Ackerman
Philips van den Berghe, schipper
Peter Scroer der Gildengeck
Rutken in de capelle opte Grote Gracht
Rogier Moenen soene, op de Munt, spiesemakere
Peter de spoermaker tegen over de Croene
Gijs Hamaeckers de jonge te Wyck
Thys Cox bruer van Henrick Cox
Thiens schrijmakere te Wyck
Taubier de becker aen de Raemstraet
Willem Sluys van Wesel
Claes Hupkens, visschere
Vogel Scerff in de Bogaerde straete
Vogeleer leemplecker in de Scroyestraet
Vaes Hoeymaker in de Hondstraet
Willem Meyers in de Honderstraete
Willem van Butenaken in den Tumeler
Willem Prijsers

Gheest draethecker in de Wolffstraet
Heyn Lothem, spillemakere
Joannes in den Olifant te Wyck
Jan van den Berge, schaepsdrijver
Kelle jonckgeselle in de Leurestraet
Spygell van Ryckelt
Loye Ketelboeter op den Merckt
Jan Heligers
Dirick de kuster van St. Marien Letteren
Keyserken Metser
Slinckaert cremere te Wyck, als men van Triecht over die brugge comt, op de slincke handt
Den schoelmeester in de Raemstraet
Henrick schoenmaker in de Marienstraat
Jan Heugems knape van de vleeshouwers
Thomas Pels, scroyere
Die lange Gerit int Heyen straetken
Queryn Cretsmaker in de Hoenderstraet
Jan Putmaeckers te Wyck
Nelis Diepkens, schoenmakere
Coen Eycken
Bernart Symons, timmerman
Henrick Pastoers, schoenmaker in de Mariestraet, in de bijbel
Daem, Anthonis van Sibbe soene
Den vleeschouwer neven Marie letteren, neven Claes den Speelman
Steven Stulpen
Thys Snoeps visschere ende sijn soen, ten oevere te Wyck
Thielken, Peter Thielen soene
Claes van Werm, soene van Peter van Werm
Henrick van Duyren onecht van Henrick Luytten
Winant Ossden van Ryckbots onecht
De schoenlepper in portael van Marien Lettere
Dries Emonts den soene in de Lanterne
Jan opt Visscherhuys
Lenaert de broer van Hendrick der soene van Joris Zuts leertouwer

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net