Maastricht, verbannen inwoners 1579

Bron: Gedenkboek der Hervormde Gemeente van Maastricht, 1632-1932
Overgenomen door: Arie Jan Stasse

 


Claes van Haelen, kapitein, lid van den krijgsraad.
Faes van Peer. 
Anthonis Cautenbergh, gouverneur der schoenmakers.
Gerard Vrients soone, kapitein, lid van den krijgsraad.
Gijsbrecht (Bevers?).
Nicolaus Weerts, oud-schepen.
Jan Philippens, gezworene en waarn. burgemeester.
Joos Emonts, oud-keurmeester der cremers.
Jacob Oorschot, notaris.
Nicolaas Ruysch, in den Wintmolen, gouverneur der ooftmengers.
Tilmanus Vrancken, gen. postmeester.
Jan Vinck, kapitein, gouverneur der cremers.
Jacob Moulen, kapitein en gezworene.
Laurens van den Banneth, oud-gezworene en gouverneur der cremers.
Lambertus Noetstok, in de Schoonestein.
Michiel van Vleeck, burgemeester, hoofd der handboogschutters en oud-heilige-geestmeester.
Peter van Vleeck.
Andries Ouwerx, in den bonten Os.
Michiel Smoeckscheer, heilige-geestmeester.
Peter Bouwens, in de Koeck.
Jan Verliers, in de Stock, gouverneur der Vleeschhouwers.
Hendrik Becker, in de lange Venster.
Servaes Veelen, gouverneur der cremers.
Jan Ruyters.
Reinier Reyniers, alias Schiep, oud-gouverneur der steinmetsers.
Hendrik Peymans, alias Boxken.
Nelis Reesen, gouverneur der cremers.
Servaes Krayen, oud-gouverneur der cremers.
Thiel Krayen.
Gerrit Gerrits Vrients sone, oud-schepen en kerspelmeester.
Jan van Buetenaken, zoon van Willem.
Hendrik van Heesfelt, gezworene.
Mr. Paulus Wynandts, secretaris der stad.
Jan Ruysch.
Simon Nagelsmith.
Reynier Nooteman, de oude.
Mathias van Haert, oud-gouverneur der verwers.
Goossen Passart, gezworene en kapitein.
Peter Steenbecker, in de Bockstraat.
Hendrik Peerboom, de oude, gezworen en artilleriemeyster.
Thys Nijsmans, oud-gouverneur der smeden.
Matthijs Fredericx/
Adolf Spiesmeecker, oud-gouverneur der timmerlieden.
Peter Steenmetser.
Jan van Petersom.
Herman Schoemaeker, gouverneur der schoenmakers.
Dirk van Bree, gouverneur der bontwerkers.
Jan Lensen, gouverneur der steenmetsers.
Hendrik Ramaekers.
Gerard Nijs, alias Moeren.
Willem Verlies alias Boen, gouverneur der vleeschouwers.
Thomas Joncker, glasemaker.
Willem Witmeker.
Mr. Mattheus van der Plaschen.
Peter Boxz, gezworen.
Hensken, bussemaker.
Joncker Jan van Bun.
Hendrik Nootboom, poortschrijver. 

Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net