Nederasselt, schadelijst oorlog 1794

Bron: Gelre, bijdragen en mededeelingen, dl. 32 (1929), p. [261]-298, medegedeeld door Mr. B.W.A.M. Remmers.
Overgenomen en ingekort door: Arie Jan Stasse

 


Gerédresseerde Lijsten der schadens & cet., welke de Ingezetene des Kerspels Nederasselt, Ambte van tusschen Maas en Whaal, geleeden hebben door den oorlog na den 1sten Sept, 1794 en vervolgens, opgegeeven ingevolge de publicatie de dato den 30 Maij 1797 en bereekent volgens het daarin gestipuleerde maximum.

1. Weduwe Peter Osewouwd, hertrouwt met Jan van Haaren.
2. Leendert Derks.
3. Derk Reinen.
4. Bart Wientjes.
5. Elisabeth Cornelussen, weduwe Suurmont, hertrouwt met Thijs Breukels.
6. Hermen Gerrits.
7. Heimerik de Groot.
8. A.J.W. Wall.
9. Douarieere delen tot Schonenburg.
10. David Lamers.
11. Daniel Gerrits.
12. Isaac Gramser.
13. Kerk en armen volgens opgave van A.J.W. Wall, Predikant aldaar.
14. Marten Hofmans.
15. Jan Evers.
16. Aart van Gemert.
17. Hendrik van Thienen.
17[sic!] Bart Thoonen.
18. Hannes Hulsman.
19. Arnoldus Cornelussen.
20. Aart Claessen.
21. Gerrit Wolters.
22. Albert Aarts.
23. Erfgenamen van Claas Lamers.
24. Willemijn van Dijk met Johannes Manders getrouwt.
25. Caspar Berlie.
26. Jan Willems.
27. Huibert Rosmalen.
28. Albert van de Logt.
29. Jan Driessen, Evert Janssen.
30. Jan Barten.
31. Gerrit van Dijk.
32. Meghel van de Mond, weduwe Hendr. van Dijk.
33. Willem Janssen van Boekholt, getrouwt met de Wed. Theunis Verhoeven.
34. Weduwe Bastiaan van Gemert.
35. Arnoldus Lucassen.
36. Willem Laurenssen.
37. Jan Verhoeven.
38. Jan Jacobs.
39. Willem Peters.
40. Willem Claessen.
41. Weduwe Hendrik Verhoeven of Joh. Aloffen.
42. Douarieere Godijn.
43. Hendricus Heynen.
44. Jan Aarts.
45. Rhijn Ariens.
46. Peter Janssen.
47. Theodora Wouters.
48. de Erfgenamen van Francis Francissen.
49. Gerardus van den Bogaard.
50. Arnoldus Boerakker.
51. Anthoon Janssen.
52. Claas Hulsman.
53. Martinus van Tienen.
54. Hendricus Janssen Thoonen of zijn vrouw [opgaave gedaan door wijlen Hendrik Nikkels, met wiens weduwe de bovengen. H. Janssen getrouwt is].
55. Anthoon Peelen.
56. Weduwe Jan Janssen.
57. Jan van Haaren Junior.
58. Geurt Francissen.
59. Peter Boerakker.
60. Aart Paulussen.
61. Peter van Son.
62. Peter Janssen van den Boogaard.
63. Jan Derks.
64. Cornelus Derks.
65. Johannes van Osch.
66. Hannes de Weert, getrouwt met Anne Mie Thoonen, ingevolge de opgaave door wijlen zijn schoonvader gedaan.
67. Weduwe Ruth Schreeve.
68. Peeter Schreeve.
69. Weduwe Marten Hendriks.
70. Hermanus Martens.
71. Jacob Bruisten.
72. De onmundige kinderen van wijlen Willem Ariaansche, opgegeeven door Jacob Bruisten ingevolge de oude lijst.
73. Willem Rek.
74. Thomas Wouters.
75. Gerrit Janssen Hollander.
76. Johannes Jacobs.
77. Willem Huiskens.
78. Hermen Thijssen.
79. kindere van Geurt Okkersse.
80. Jan Gerrits Ronkels.
81. Rhijn Geradussen.
82. Weduwe Jan van Gelder.
83. Peter Derks.
84. Jan Steevens.
85. Thoon Thoonen.
86a. Leendert Janssen.
86b. Weduw Hendrik Janssen.
87. Aart Aloffen.
88. Thijs Lamers.
89. Jan de Bruin.
90. Ariaan van der Heiden.
91. Hendrik Mauriks.
92. Derk Wientjes [door wijlen zijn schoonmoeder, de weduwe Rijn van den Anker, opgegeeven].
93. Jan Schobbema.
94. Weduwe Peter Francissen [volgens volmagt door Willem Francissen den eed gedaan]
95. Zeeger Schuurs.
96. Willem Janssen.
97. Jacob Schreeve.
98. De minderjarige kinderen van wylen Alof Martens en Johanna Schreee, Echtelieden, opgegeeven ingevolge de voorgaande lijsten door derzelver voogden Hermanus Martens en Jacob Schreeve.
99. Loef Loeffen.
100. Jan Loeffen.
101. Matthijs van Gelder.
102. Gerrit Peters.
103. Jacob Spierling.
104. Francis Vos.
105. Gerrit de Bruin.
106. Peter van Eldonk.
107. Derk Hendriks.
108. Johannes de Klein.
109. Aart van Velp.
110. Jan van Driel.
111. Hendrik Everhart.
112. Salomon Levi.
113. Jacob van Uden.
114. Jan van den Boogaard.
115. Michiel van den Anker.
116. Jan van Haaren Hoek.
117. Weduwe Wouter Gerrits [op volmagt den eed gedaan door Gerrit Wolters].
118. Barnardus Niehuis.
119. Het Dorp of Gemeente.


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net