Transcriptie van het doopboek van de (gereformeerde) kerkelijke gemeente Noord-Schermeer en Stompetoren
betreffende de periode 9.11.1710 t/m 1.7.1725.

Index op voornaam

Index op patroniem en familienaam


Dit doopboek heeft in het Rijksarchief Haarlem de aanduiding: Oterleek-1. Het betreft het doopboek van de bedijkte Noord-Schermeer en dus niet van het dorp Noord-Schermer! Zie verder: "Beschrijving van de doop- trouw en begraafboeken", door J.R. Persman en J.J. Zonjee, Rijksarchief Haarlem, 1973.

In deze periode werd het doopboek maar zeer summier ingevuld. Namen ontbreken nog al eens. Ook zijn er verschillende hiaten, zoals de periode van 30.4.1713 tot aan 16.9.1714. Er zijn vaak plaatsaanduidingen gegeven bij de inschrijvingen. Een veel voorkomende is de aanduiding "buurt", waarmee het huidige Stompetoren wordt bedoeld. De begin- en einddatum van de transcriptie zijn het gevolg van de fotokopieŽn die ik in bezit heb, waardoor er niet precies begonnen en geŽindigd wordt met een rond jaar.

Onleesbare tekst staat met puntjes (........) aangegeven, onduidelijkheden worden soms met een vraagteken aangegeven. Als er streepjes (-----) staan wil dat zeggen dat er in de oorspronkelijke tekst ruimte is vrijgelaten. Mijn opmerkingen staan tussen rechte haken.

 


[1710]
den 9 Nov Aaltje d v dirck en de moeder neeltje
den 23 Nov: maartjen d v Jan Jansz aan de westringdijk op t seggel[i]s aan de andere kant Jan Jaamsz [?]
decemb 14 pieter s v teunis pietersz aan de vaart
1711
Jann 11 crelis s v ijsbrant
Jann 18 dirck s v Jan de Reus
Feb Jacob s v aarjen Sijsz

Hendrick s v Jan tijsz

April A ------ d v koning aan de rustenburgerweg

drie kinderen een aan de buurt en genaamt Jacob van griete en twee op t seggelis

Juny den 28 trijntje d van Jan claasz
den 26 Julij Anne d v Jan Swaan
den 16 Aug: trijntje van crelis koning

grietje d v Jan tromp

Anna d van hijn Jansz

den October claas v Jan Claasz in de molen

en Jacob s van op t Seggelis

den 8 Nov: Jan s v aan de molenbuurt
1712
den 17 Jann Een kint van claas willemsz van t .....ommer wegje
den crelis s van Aarjen crelisz
den 7 febr sijmen s van Jan wagemaaker

Jan van Pieter Jansz

den 14 Febr Claas s van de moeder maart......[op mijn kopie weggevallen]
den 17 April maartje d v aan de westringdijk bij de hoeksterweg
den 14 Aug neeltje d v frans Jacobsz
den 28 Aug Dieuwer d v op boudaansplaats [kind van Sijmen Dirksz en Aafje Sijmens]
den 4 Sept: Jonke v claas peen
den 13 Novemb neeltje d v op t seggelis
den 20 Nov. aarjen s v Huijbert op belconsplaats

aarjen s v Jan Gootjes

maartjen d v Jan Claasz in de molen

1713

 

 

neeltje d v crelis crelisz broers

pieter s v Joris Albertsz

den 12 febr crelis s v Jacob Schoenmaker
den 26 Maart crelis s v Jan

Maartien d v ijsbrant

den 23 April Lijsbet d v Crelis aan de buurt
den 30 April Guurtje d v teunis pietersz
1714
sept 16 pieter s v [crelis doorgehaald] wagenmaker aan de vaart aan de noortsijde
23 Arije d v Jan Swaan
octob 28 Aerjen s v Jan Gootjes
Den 4 Nov Jan s v Dirk
Den 18 Nov pieter s v Jan Boers aan de westringdijk
Den 25 dito Jan s v Heijn Jansz in t velthuys [?]
1715
den 1 Jann Sijmen s v Jan Wagemaker aan d buurt
Den 24 febr: Jacob s v Cornelis bij Stijntje sijn Huijsv
Den 3 Maart Cornelis s v Jan tijsz
den 21 Julij Jan s v Sijmen Dirckx op boudaansplaats [kind van Sijmen Dirksz en Aafje Sijmens]
den 15 Sept Aafje d v vrerick Roelofs
den 22 Sept Antje d v Gerrit Jacobsz in de moelenbuurt
den 10 Nov: willem s v Dirck op t seggelis

Antje d v Jacob aan de buurt

den 24 dito pieter s v Aarjen uijt de [Heerhugo]waart
Den 6 decemb Teunisje d v claas maars [?]
1716
den 11 Maart neeltje d v op t Seggelis
den 15 Maart Jacob s v Jan Claasz in de molen
den 31 Meij Dirkje en Geertruij dogters van Jan Willems uijt de pampiermolen

Egbert s v Jonas Egbertsz op t seggelis

den 13 September gerrit florisz s v Floris op foreestplaats
den 27 sept krelis s van crelis aan de buurt

w[i?]elmintje d v Jan Claasz

den 18 octob Aafje d v cornelis vlaander
den 25 octob: Jan s v Sijmen op boudaansplaats [kind van Sijmen Dirksz en Aafje Sijmens]

Neeltje d v op de plaats van de ontfanger kloeck

den 8 Nov Geertje d Jan Claasz
den 6 Decemb neeltje d van Gerrit op van sandersplaats

Roelof s v op de matten

den 27 decemb Dirck s v Jan Gerritsz
1717
den 17 jann aecht d v Jan Swaan
den 28 febr pieter s v Heijndrik de moeder crelisje
Den 21 Maart trijntje d v Gerrit Sijmonsz
den 28 April Lijsbet d v aaris de moeder trijn
den 10 Julij Jan s v in de moolen aan de zuydervaart

Hendrik s v Joost

den 8 Aug Cornelis s v willem kromhout

Jan s v claas maars

den 22 Aug Aarjen s v Claas Aarjens

Jan s v germent stroomer

den 26 sept Pietertje d v Aarjen
den 3 octob Jan s v op t seggelis
den 10 octob trijn gerrits
den 7 Nov Jan v -------
den 14 Nov anne d v crelis de Jonge op Jan vrerikxplaats aan of bij de buurt
den 21 Novi crelis s v Jan kluft

aarjen s v pieter aarjensz Brouwer

1718
den 23 Jann pietertje d v Jan claasz
den 30 dito Jannetje d v de overleden Jan boon
den 6 febr: Reynder s v gerrit Reijnders
den 13 februari aarjen s v Jan de Reus
den 7 Maart crelis s v ------
den 3 April brecht d v Mr Aarjen aan de Zuydervaart
grietje d v Heyn de moeder crelisje
den 17 April cornelis s v pieter en van dieuwertje op t seggelis
den 2 Meij gerret s v Sijmen op boudaansplaats [kind van Sijmen Dirksz en Aafje Sijmens]
den 5 Juny Antje d v Rijk
den 24 July pieter Jansz s v Jan
aarjaantje d v ------
den 30 octob Neeltje d v Jurge gerritsz
den 20 Nov cornelis s v Aarjen cornelisz
Den 4 Decemb Egbert s v paulus Egbertsz op t Seggelis
1719
den 15 Jan Jacob s v Jan Claasz in de molen
den 12 febr trijntje d v Dirk op t Seggelis
den 19 febr pietertje d v aarjen Smit
arent s v maartje
den 26 Maart Jacob s v aris aan de Molenbuurt
den 23 April Sijmen Gerritsz s v Gerrit
14 Mey trijntje d v willem geertsz
den 25 Juny antje Jacobs d v Jacob Jacobsz
den 9 July trijntje d v pieter aldertse [=Stammes ?]
grietje d v Hendrik
den 16 July willem s v Joost
den 3 Sept is van mij tot Groot Schermeer gedoopt pieter s v Mr Jelis van Schermerhorn
den 17 Sept Stijntje d v claas maars
den 24 Sept Antje d v gerrit Reynders de moeder is immetje op t seggelis
den 29 octob aris s v ------
den 5 Nov: pieter s v germent de Backer
12 Nov: dirk s v Jan de Reus
den 10 Decemb Willem s v pieter van de Buurt
den 24 dec Dieuwertje d v Sijmen dirkz Kaasboer [en Aafje Sijmens]
1720
den 17 Maart Lijsbet d v aaris cornelis de moeder trijn
Hendrik en neeltje s en d van cornelis in de molen
den 21 April Jacob s v pieter teunisz in de koninx......
Aarjen s v cornelis s v cornelis Jansz op .....insplaats[?]
den 28 April Minne s v ------
Hendrik s v gerrit Hendrikz
den 5 Maij pieter s v Leendert op de Heer Oudesteijnplaats
den 2 Junij grietje d v floris Albertsz
den 28 July cornelis s v willem Cornelisz in de tijnen op t seggelis
den 4 Aug Jacob s v crelis bij stijntje Jacobsz
den 25 aug Jannetje s van crelis op t over seggelis
den 8 Septemb Jacob s v Jacob Jacobsz
den 15 Septemb Dieuwer d v vredrik op de matten
den 22 Sept Jan s v Jacob de biersteker
den 13 octob trijntje d v Jurgen aan de zuydervaart
Nov 13 Gerrit s v Jan wey
december cornelis s v Aarjen cornelisz
1721
den 12 Jann pietertje d v Jan Claasz in de molen
den 2 febr maartjen Jans d v Jan boukes
den 23 febr Albert s v crelis
den 22 Maart Jannetje d v pieter
den 30 Maart Maartje v pieter de moeder Aefje
den 6 April Leendert s v Jan Gootjes
maartjen d v Henderik de moeder crelisje
den 1 Juny trijntje d v Jacob
den 8 Juny Dieuwertje d v Sijmen [Dirksz] kaasboer [en Aafje Sijmens]
den 6 July Neeltje d v Jan cornelisz de moeder barber cornelis
den 20 July Geertje d v gerrit Sijmonsz
den 17 Aug maartje d v pieter voldjes
den 24 Aug Jan s v Abraham aan de laanvaart
pieter s v Jan
den 14 Sept claas s v germent
Egbert s v paulus
den 21 Sept Aafje d v op t Seggelis in de tuynen
den 19 octob Albert s v floris Albertsz
Pieter s v crelis de moeder Anna Arents
den 26 octob pieter s v claas maars
Dirk s v pieter agter oudorp
den 2 Nov: Jacob s v Jan
grietje d v willem in de tuyn in t Laantje
den 9 Nov: Maartje d v gerrit spruijt
den 23 Nov Lijsbet d v Aarjen
den 7 Decemb trijntje d v Jan
den 26 decemb Hendrik s v Joost
1722
den 4 Januar Jan s v Jacob aan de buurt
21 Jan maartje d v wilbert op t seggelis
den 1 febr: Jan en Maartje s en d van gerrit en sijn vrouw Neeltje
den 22 febr aarjaantje d v crelis
minne s v pieter
trijntje d v crelis bij de voetbrug na scherh [=Schermerhorn]
1 Maart dirk s v Hendrik
den 29 Maart trijntje d v Hendrik
den 3 Meij neeltje d v Jan claasz steen
leendert s v Jan pieter gootjes
den 14 Maij crelis crelis de Jong en Neeltje crelis s en d van stijntje ter waerdragt[?] na het overlijden van haar man crelis
den 21 Juny Jacob s v crelis op doctor Eliasplaats
den 12 July meymerig d v van schermerhorn
dieuwer d v Jacob
dieuwer cornelis d v cornelis
den 26 July trijntje d v leendert op de plaats van den Heer Oudestein
den 2 Aug cornelis s v aris op t seggelis in de uijtersykert [?] de moeder trijn
den 31 Sept [= 1 okt?] claas s v Jan claasz in de molen
teunis s v pieter teunisz
den 11 octob claas en Gerrit soonen ter waerdragt[?] van germent de backer
den 18 octob Annetje d v Hendrik put de moeder aaltje Jans
den 25 octob aagje d v Heijn de moeder crelisje
15 Nov grietje d v Hermen
29 Nov Lijsbet d v aarjen
den 13 Decemb aaltje d v aarjen smit in de buurt
1723
den 10 Jan neeltje d v pieter Joosten
17 Jan maarten s v Sijmen [Dirksz] kaasboer [en Aafje Sijmens]
neeltje v Jan boukes
24 Jan trijntje d v crelis de moeder Sijne[?]
31 Jan claas s v Jurge
7 febr grietje d v floris
14 febr grietje d v aarjen
11 April Sijbert s v Jan op de plaats van de vrouw van bergen de eerste plaats aan de vaart van den overtoom by schermerhorn
den 18 April dirk s v Jan koeken aan de Zuydervaart
den 2 Meij Maartje d v Jan
23 Meij pieter s v Jan claasz de moeder maartje
den 20 Junij Jan s v Jacob
den 4 July cornelis s v op t seggelis
den 18 July cornelis s v gerrit
den 1 Aug aarjaantje d v Jan claasz in de molen
den 22 Aug cornelis s v gerrit
Jannetjen d op t seggelis
den 29 Aug meijmerich d v van schermerhorn
den 5 Sept: applonia d v paulus aan de buurt de moeder applonia
den 12 sept lijsbet d v aan de suydervaart
19 sept Hendrik s v crelis in de molen
den 3 octob barber d v bij de voetbrug na scermerh[orn?]
den 10 octob Leendert s v Jan Gootjes
trijntje d v Jan onse Diaken
den 21 Nov Willem van Joost
decemb 5 trijntje d v Jacob Jacobsz
Decemb 19 Antje d v Jacob de biersteker
1724
Jannuar 1 jan s v aaris cornelis de moeder trijntje op t seggelis in de ruijters kat
den 16 Jann maartje d v pieter groot
den 23 Jan Jan[?] s v aarjen Jansz
30 Jan maartje d v Hendrik
6 febr Eevie d v Arien
trijn d v Jan Claasz
den 2 April Jan van pieter in de tuijnen
den 5 April Heijlis d van floris alberts
den 23 maartje d v willem gerritsen de moeder trijntje crelis
30 aagtje d v in de tuijnen
Maij den 28 neeltje d v bouke
den 5 Junij dieuwertje d v Hermen
den 11 Junij dirk s v Jan de Reus
den 18 Junij Aafje d v Jacob Meuzjes [?] aan de noortringdijk
den 25 Junij Jan s v Aarjen Smit
aarjaantje d v Jan pietersz
den 16 Julij sijmen d v germent de backer
Guurtje d v claas maars
den 20 Aug Jacob s v in de tuijnen op t seggelis
Cornelis s van Jan claasz aan de Suijdervaart
[marge:] sept pieter s v pieter
den 8 octob claas s geertje d v pieter Joosten
den 26 Nov neeltje d v gerrit Jansz in de molen
Lijsabet de moeder maartje aarjens de vader barent
den 17 decemb Jannetje d v sijmen [Dirksz] kaasboer [en Aafje Sijmens]
1725
den 14 Jan Jacob s v claas
cornelis s van cornelis in de molen [=Cornelis Modder?]
claas s van Jan Claasz in de molen
febr 18 Jan v Jurge bij de voetbrug aan de suijdervaart
den 11 Maart crelis s v pieter teunisz
18 Maart Geertje d v floris Albertsz
15 April Jacob s v willem henderickxz kromhout
22 April aarjaantje d v Jacob uyt de molen
10 Meij ..... s(?) v aagje d v pieter voltjes
13 Meij trijntje d v op de ontfanger splaats bij de voetbrug na de stad
den 27 Julij Lijsabet d van aaris in de uijtregtskeet op t seggelis
den 10 Junij bonke s v Jan bonksz
maartje v Lambert opt seggelis
1 Julij Jan s v Jan op foreestenplaats

 


Deze pagina is een onderdeel van Geneaknowhow.net